2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1, 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1, 2"

Átírás

1 2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1, 2 az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló - 58/2006. (IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 33/2006. (V. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 57/2005.(XII.20.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 47/2005. (X. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében megfogalmazott rendelkezések alapján, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 8. (1) bekezdés, 160. (1) bekezdés, illetve 162. (1) bekezdés alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. A rendelet célja a közhatalom szolgáltató funkciójának biztosítása, az ügyfelekre háruló eljárási terhek csökkentése, a közigazgatási ügyek gyors és egyszerű intézése az elektronika és az informatika eszközeinek alkalmazásával. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros XVIII. kerület közigazgatási határán belül minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre és személyi egyesülésre kiterjed. (2) A kerületi Okmány- és Hatósági Iroda ügyintézési köre a vállalkozói igazolványok ügyintézésével kapcsolatos ügyek kivételével országos hatáskörű. Az elektronikus ügyintézés ügytípusai 3. (1) Az önkormányzat a konkrét időpontra történő bejelentkezés vonatkozásában, csak az alábbi ügytípusokban alkalmazza az elektronikus ügyintézést: - személyi azonosító igazolvány, - lakcímkártya, - útlevél, - parkolási igazolvány a mozgásában korlátozott személy részére, - vállalkozói igazolvány, - vezetői engedély, - lakcím be- és kijelentkezés, - anyakönyvi igazgatási ügyek, valamint 1 A Képviselő-testület július 03-i ülésén a 823/2007. (VII.03.) határozatával döntött a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosításáról és megalkotta 30/2007. (IX. 11.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletét, amely a kihirdetése napján lép hatályba. A szervezeti felépítés módosítása következtében több iroda neve módosult, ezért szükséges az Önkormányzat névváltozásokkal érintett rendeleteinek ez irányú módosítása. 2 A 34/2008. (X.21.) Állatok tartásáról szóló rendelet kiegészítette az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet 3. (2) bekezdését új i) ponttal. Hatályba lép: 2009.január 1.-jén

2 - ügyfélkapu létesítése, - járműigazgatási ügyek; EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT az Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer (XR rendszer) kormányzati portálján működtetett ügyfélkapun keresztül. (2) Az önkormányzat az elektronikus ügyindítás vonatkozásában, csak az alábbi ügycsoportokban és azon belül csak az alábbi ügytípusokban alkalmazza az elektronikus ügyintézést: a) Egyéni vállalkozói ügyintézéssel kapcsolatosan: - Hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozói igazolványról, - Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés esetén, - Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje adatváltozás miatt, - Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje megrongálódás miatt, b) Lakcímigazolvány igénylése: - Lakcímigazolvány cseréje személyes adatok megváltozása, lakóhely címváltozása, megrongálódás miatt, - Lakcímigazolvány pótlása elvesztés vagy megsemmisülés esetén, - Lakcímigazolvány pótlása elektronikus úton, annak elvesztése, pótlása, vagy megsemmisülése esetén c) Vezetői engedély: - Nemzetközi vezetői engedély igénylése, - Vezetői engedély pótlása elvesztés, ellopás, vagy megsemmisülés esetén d) Lakcímváltozási ügyek: - Állandó lakóhely megváltozásának bejelentése, - Ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentése, - Tartózkodási hely létesítése, - Tartózkodási hely megváltozásának bejelentése, - Tartózkodási hely megszűntetése, - Tartózkodási hely megújítása, - Ideiglenes külföldön tartózkodásból való visszatérés bejelentése, e) Mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványa: - Parkolási igazolvány kérelem, - Parkolási igazolvány pótlása, f) Anyakönyvi igazgatási ügyek: - születési anyakönyv igénylése, - házassági anyakönyvi kivonat igénylése, - halotti anyakönyvi kivonat igénylése - születési hatósági bizonyítvány igénylése, - házassági hatósági bizonyítvány igénylése, - halotti hatósági bizonyítvány igénylése g) Járműigazgatási ügyek - Új jármű forgalomba helyezése - Külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezése (tulajdonosváltás nélkül) - Külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezése (tulajdonosváltással) - Forgalomból kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése(tulajdonosváltás nélkül) - Forgalomból kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése (tulajdonosváltással) - Jármű forgalomból történő kivonása kérelemre - Jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás)

3 - Egyéb tulajdonjoggal kapcsolatos ügyek - Forgalmi engedély okmánnyal kapcsolatos ügyek - Törzskönyv okmány cseréje, pótlása - Tulajdonos/üzembentartó adatainak változása (természetes/jogi személy) - Gépjármű műszaki adatainak változása - Jármű-kísérőlap rendelése h) Személy és Lakcím Nyilvántartás - Adatszolgáltatás letiltása a személyi adat és lakcímnyilvántartásból - Adatszolgáltatási tilalom visszavonása az Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer (XR rendszer) kormányzati portálján működtetett ügyfélkapun keresztül. i) 3,4 (3) Az önkormányzat kizárólag a konkrét időpontra történő bejelentkezés valamint az elektronikus ügyindítás vonatkozásában és csak az (1) és (2) bekezdésben felsorolt ügytípusokban alkalmazza az elektronikus ügyintézést. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban Hivatal) szervezeti egységeinél az (1) és (2) bekezdésben foglalt ügytípusok kivételével elektronikus ügyintézést nem vezet be. (4) Közigazgatási eljárási cselekményt az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével elektronikus ügyintézés keretében nem végez. Az elektronikus közigazgatási tájékoztató szolgáltatás 4. (1) Az elektronikus közigazgatási tájékoztató szolgáltatás keretében a Hivatal címen internetes honlapot működtet. (2) A honlap általános tájékoztatást biztosít a jelen rendelet 1. számú Mellékletében felsorolt ügytípusokról és az egyes eljárások menetéről. Záró rendelkezések 5. (1) A 47/2005. (X. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet november 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a Ket. elektronikus ügyintézése és a végrehajtására vonatkozó hatályos jogszabályokkal együtt, azok bevezetésével egyidejűleg kell alkalmazni. Az 57/2005. (XII. 20.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet december 31-én lép hatályba. 33/2006. (V. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet a kihirdetése napján, május 2-án lép hatályba. Az 58/2006. (IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet a kihirdetése napján, szeptember 12-én lép hatályba. A 30/2007. (IX.11.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletmódosítás a kihirdetése napján lép hatályba. A 2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletmódosítás a kihirdetése napján lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet rendeletmódosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 3 A 34/2008. (X.21.) Állatok tartásáról szóló rendelet kiegészítette az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet 3. (2) bekezdését új i) ponttal. Hatályba lép: 2009.január 1.-jén 4 2/2009. (II.10.) rendeletmódosítás hatályon kívül helyezte a 3. (2) i) pontját. Hatályba lépés dátuma: II. 10.

4 A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve kijelölésével összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 3/2009.(II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosította az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló többször módosított 47/2005. (X.28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet, mivel január 1. napján hatályba lépett a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről, mely a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalt, mint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét nevezte meg a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal általános jogutódjává, így e változás az Önkormányzat hatályos rendeleteiben is átvezetésre kell kerüljön. A 3/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletmódosítás II. 10.-én lép hatályba. Budapest, október 27. Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. j e g y z ő Indokolás Általános indokolás Dr. Mester László s.k. polgármester A november 1-jén hatályba lépő, a hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény (a továbbiakban: Ket.) felhatalmazást ad az önkormányzatoknak az elektronikus ügyintézés részletszabályainak megalkotására. A 33/2006. (V. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletmódosítást az 1044/2005. (V. 11.) Kormány határozatban foglaltakkal összefüggő technikai fejlesztések indokolják. Az 58/2006. (IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletmódosítást az 1044/2005. (V. 11.) Kormány határozatban foglaltakkal összefüggő technikai fejlesztések indokolják. A 30/2007. (IX. 11.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletmódosítás szerint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése szerint a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A Képviselő-testület július 03-i ülésén a 823/2007. (VII.03.) határozatával döntött a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosításáról. A szervezeti felépítés módosítása következtében több iroda neve módosult, ezért szükséges az Önkormányzat névváltozásokkal érintett rendeleteinek ez irányú módosítása.

5 A 2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletmódosítás alapján: a január 01.-jétől hatályba lépett, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet előírásai következtében részben megváltoztak az ebek tartásához és kötelező veszettség elleni védőoltásához kapcsolódó szabályok. A korábbiaktól eltérően január 01.-jétől az eb tartója nem a területileg illetékes önkormányzat jegyzőjének, hanem az állata állategészségügyi felügyeletét ellátó, az eb tartója által szabadon választott magán-állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata a három hónapos kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került. Budapest, október 27. Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. j e g y z ő Dr. Mester László s.k. polgármester

6 1. számú melléklet I. Ügyféltájékoztatók a portálon: 1. Az elektronikusan előkészíthető ügyek listája 2. Időpontfoglalás okmányirodai ügyekben 3. Személyigazolványt szeretnék kiváltani. Hová forduljak, mit kell vinnem magammal? 4. Mi a teendő, ha gyermek születik a családban? 5. Hol kell bejelenteni a halálesetet? 6. Hogyan szerezhet magyar állampolgárságot? 7. Állampolgárság igazolása 8. Tájékoztató a telepengedélyek beszerzéséről 9. Milyen ügyek intézhetők az ügyfélszolgálati irodákban? 10. Tájékoztató a birtokvédelmi eljárásról 11. Tájékoztató a hagyatéki eljárásról 12. Hogyan szerezhető be a játéktermek előzetes szakhatósági nyilatkozata? 13. Hogyan kaphat bontási engedélyt? 14. Hogyan kaphat fennmaradási engedélyt? 15. Hogyan kaphatja meg a használatba-vételi engedélyt? 16. Hogyan váltható ki marhalevél? 17. A rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély beszerzése 18. Hogyan kaphat szakfordító, vagy tolmács-igazolványt? 19. Hogyan kaphat szálláshelyére üzemelési engedélyt? 20. Telekalakítás 21. Hogyan kaphat üzletéhez működési engedélyt? 22. Hogyan intézheti gépjármű-adó ügyeit? 23. Milyen okmányok szükségesek a házasságkötéshez? 24. Mit kell benyújtani az építési engedély iránti kérelemhez? 25. Hogyan intézheti építmény- és telekadó, valamint talajterhelési díj ügyét? II. Nyomtatványok a portálon 1. Működési engedély (módosítás) iránti kérelem 2. Kérelem magánszálláshely nyilvántartásba vételéhez 3. Bejelentés üzlet működésének megszüntetéséről 4. Marhalevél igénylése 5. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 6. Tolmács, szakfordító, szakfordító-tolmács igazolvány kiállítása iránti kérelem 7. Telepengedély kiadására irányuló kérelem 8. Kérelem közterületek használatához 9. Jelentkezési adatlap társasházak részére juttatható kamatmentes kölcsön formájában történő felújítási támogatáshoz 10. Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem díjfizetési adatlapja 11. Kezdési (burkolatbontási) közútkezelői hozzájárulás kérelem 12. Csatorna közművesítés hozzájárulás megfizetése 13. Csatorna közművesítés hozzájárulás részletfizetés iránti kérelem

7 14. Bejelentő lap 15. Fa kivágási engedély iránti kérelem 16. Fa gallyazás iránti kérelem 17. Helyi támogatás lakás vásárlásához, építéséhez, felújításához 18. Adatlap lakáscsere szerződéshez 19.Befogadás önkormányzati bérlakásba 20. Kérelem tevékenységi kör módosításához 21. Nyilatkozat a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépítési kedvezmény igénybevételéhez 22. Nyilatkozat a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásbővítési kedvezmény igénybevételéhez 23. Nyilatkozat a Magyar Államkincstár által nyújtandó kiegészítő kamattámogatás igénybevételéhez 24. Adóigazolás iránti kérelem 25. Állattartási engedély iránti kérelem 26. Bevallás, bejelentés építményadó bevalláshoz 27. Bejelentés, kérelem belföldi forgalmi rendszámú gépjárművel kapcsolatban 28. I. fokú orvosi szakvélemény súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló személyszállító gépjármű adómentességének megállapításához 29. Túlfizetésre, téves befizetés visszatérítése iránti kérelem 30. Bevallás talajterhelési díj, díjkedvezmény és díjmentesség igénybe vételéhez helyi vízgazdálkodási hatósági jegyzői - engedély alapján 31. Bevallás talajterhelési díj, díjkedvezmény és díjmentesség igénybevételéhez szikkasztóban és zártrendszerű szennyvíztárolóban alkalmazott szennyvízelhelyezés esetén a évi LXXXIX. törvény és a 39/2004. (VIII. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet alapján 32. Bevallás, bejelentés telekadó megállapításához 33. Részletfizetés fizetési halasztás iránti kérelem (Adóügyi iroda) 34. Adó és értékbizonyítvány iránti kérelem

önkormányzatban bevezetend részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 37/2005 A rendelet hatálya 1. II. Értelmez rendelkezések 2.

önkormányzatban bevezetend részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 37/2005 A rendelet hatálya 1. II. Értelmez rendelkezések 2. Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének az önkormányzatban bevezetendı részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 6/2007. (II.23.) sz. rendeletével módosított 37/2005.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 12/2006. (III. 17.), 20/2006. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 28/2005. (X. 27.) önkormányzati rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről A 15/2007. (VI.15.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁVAL * EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2007. 07.01-TŐL

Részletesebben

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti:

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 7/2009. (II. 17.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Belváros-Lipótváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. május 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. május 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata IKTATÓ SZÁM: 84/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a személyi okmányokkal

Részletesebben

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11.

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11. Ügymenetleírások Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készült: 2010. augusztus 11. Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó...10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó alá...10 I.1.2 Építményadó bevallás...12

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X.27.) számú rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X.27.) számú rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X.27.) számú rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl (egységes szerkezetben a módosító 26/2006. (VII. 06.), valamint 8/2007.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK OK TARTALOMJEGYZÉK Az ügykezelések megnevezése Érvénybe lépés dátuma Változatszáma ADÓ OSZTÁLY ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY 2010. 07. 01. 1. ADÓIGAZOLÁS 2010.

Részletesebben

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

1. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

1. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez 1. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti 2. Személyazonosító

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 8/2007. (II. 2.) r e n d e l e t e. az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 8/2007. (II. 2.) r e n d e l e t e. az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2007. (II. 2.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a közigazgatási hatósági

Részletesebben

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA...

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA... 1 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Az okmányirodai igazgatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok Budapest, 2014 Készítette: Kovács Éva Margit

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Építésügyi

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: 8 00 11 30 -ig Péntek: 8 00 11 30 -ig Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA Az okmányiroda

Részletesebben

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek

Részletesebben

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI REND A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 3. számú függeléke

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI REND A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 3. számú függeléke PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI IRODA PÉNZÜGYI CSOPORT Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok és a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

Gépjármőigazgatási ügyintézés

Gépjármőigazgatási ügyintézés Új jármő elsı forgalomba helyezése Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok: Gépjármőigazgatási ügyintézés A közlekedési felügyelet, illetve a jármő forgalmazó által kiállított Mőszaki adatlap,

Részletesebben