E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület október 27-én tartandó ülésének 5. számú Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának 2009., évi tevékenységéről. tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Csikósné Juhász Erika aljegyző Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Mint ismeretes a T. Képviselő-testület előtt a tiszalöki Okmányiroda november 1-től működik városunkban Tiszalök és Tiszaeszlár közigazgatási területére vonatkozó illetékességgel. Az okmányokkal és az okmányiroda működtetésével kapcsolatos feladatokat a jegyző gyakorolja, az iroda vezetője az aljegyző. Az Okmányiroda a Polgármesteri Hivatal része, de a feladatok sajátos jellegéből adódóan elkülönült szervezeti egység. Saját Szervezeti és Működési Szabályzata, Adminisztratív Védelmi Szabályzata, Kulcstárolási Rendje van. Az Okmányiroda feladatait a hatáskört telepítő az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000.(XII.26.) Korm. rendelet mellett számos jogszabály határozza meg, így pl.: A közúti közlekedés okmányok kiadásáról és visszavonásról szóló 35/2000.(XI.30.) BM rendelet; A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény; A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény; A személyazonosító igazolvány kiadásáról és visszavonásáról szóló 168/1999. (XI.24.) Korm. rendelet; A mozgásban korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet; Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény, A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet, Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 193/2005.(IX.22.) Korm. rendelet; A külföldre utazásról szóló évi XII. törvény, A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló évi CLXXXIV. törvény, 224/2010(VIII.04.) Korm. rendelet. A jogszabályok egy része az elvégzendő feladatok eljárási rendjét is megadja, emellett alkalmazni kell még a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2 szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit is, mely az elmúlt két évben igen jelentős változáson ment át. Az Okmányiroda munkatársai az okmányirodai feladatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (KEK KH) által kiépített számítástechnikai hálózaton és számítástechnikai eszközökön végzik, a jogszabályban rögzített biztonsági rendszabályok betartásával, az irodában kiépített biztonsági eszközök folyamatos alkalmazásával. Az iroda jelenleg öt, a közigazgatási hálózatba bekapcsolt munkaállomással rendelkezik, ebből egy munkaállomást évben kimondottan választási gépként kaptunk. Az iroda eszközellátottsága jó, 3 nagy teljesítményű irodanyomtatóval, 4 speciális okmánynyomtatóval, lamináló berendezéssel, szkenerrel, kamerával, CHIP kártyaleolvasóval, közigazgatási hálózatba kapcsolt IP telefonkészülékkel rendelkezik. Az iroda riasztóberendezéssel van ellátva, a hátsó ajtó és az ablakok ráccsal vannak felszerelve, az okmányokat az ügyintézők páncélszekrényben tárolják, ezáltal eleget téve a biztonsági előírásoknak. Az ügyfélfogadások megkezdése előtt a biankó okmányok kiadása megtörténik külön program alapján, az ügyfélfogadást befejezve pedig azok visszavételezésére kerül sor. Az Okmányiroda jelenleg 4 fővel működik. A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény módosítása következtében a rendőrség számára lehetővé teszi, hogy a közigazgatási bírság (jellemzően: gyorshajtás) megfizetésének elmulasztása esetén kezdeményezze az illetékes okmányirodánál a jármű forgalomból történő kivonását. A törvény végrehajtásáról szóló 138/2011. (VII.19.) Korm. rendelet alapján július 1-től az Okmányirodának mérlegelés nélkül kell határoznia kivonásról, amely a bírság megfizetéséig tart. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009.évi CXV. törvény alapján január 1-jétől az egyéni vállalkozás ügyintézése csak internetes alapon, ügyfélkapun keresztül történik, kivétel ez alól a vállalkozás indítása, illetve a vállalkozói igazolvány kiváltása, pótlása, cseréje. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján külön vált a bejelentés köteles és az engedély köteles kereskedelmi tevékenység. Jelentős változások történtek az útlevél, személyazonosító-és lakcímigazolványok kiadásával kapcsolatban is június 28-tól már a 14 év alatti polgárok is elláthatóak személyazonosító igazolvánnyal. A Magyarországon született újszülött magyar állampolgár személyazonosító igazolvánnyal történő ellátását is lehet már kérni a kórházban, ahol a gyermek született. Egyidejűleg kérhető, hogy a gyermek lakcímigazolványába a szülő(k) neve, telefonszáma is bejegyzésre kerüljön. Addigi eljárási szabályoktól eltér, hogy a 14. életévét már betöltött gyermek személyazonosító igazolvány kiadása illetékköteles, Ft. Az új típusú, ún biometrikus útlevél már ujjlenyomatot is tartalmaz. Ez alól csak a 12 éven aluli személy, valamint az a személy mentesül, aki ujjlenyomat adására fizikailag állandó jelleggel képtelen. Szintén változás, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló évi CLXXXIV. törvény január 1-jei hatálybalépéssel bevezette a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményét az azonos neműek között. Ennek kapcsán a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel

3 összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló évi XXIX törvény alapján új anyakönyvi nyomtatványok kerültek bevezetésre január 1-jétől van lehetősége a Magyarországon, valamint a külföldön élő magyar felmenőkkel rendelkező állampolgároknak egyszerűsített honosítási eljárásban megszerezni a magyar állampolgárságot Ennek az eljárásnak a keretében kevesebb irat bemutatásával, rövidebb idő alatt juthat hozzá a magyar állampolgársághoz a kérelmező, mint a hagyományos honosítási eljárásban. Az okmányirodai rendszeren keresztül történik a választások, népszavazások informatikai lebonyolítása, amelyre évben két alkalommal került sor. Ügyfélfogadási rend: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek óráig szünnap óráig óráig óráig Bankkártyás fizetés: A évi LXXXI. törvény értelmében az illetékekről szóló törvény aszerint módosult, hogy lehetővé vált az okmányirodai díj-és illetéktételek bankkártyával történő megfizetése. A bankkártyás fizetés július 1-jétől megvalósult, bár az ügyfelek ezen szolgáltatást kevésbé veszik igénybe. Elektronikus ügyintézés: A központi ügyfélkapuval rendelkező személyek számára lehetőség van a oldalon keresztül elektronikusan is ügyet indítani az Okmányirodában. Ennek ellenére továbbra is a hagyományos papír alapú ügyintézést részesítik előnyben az ügyfelek, az ügyfélkapus felületet csak az előzetes időpontfoglalásra veszik igénybe. Ügyfélkapu rendszer regisztrációs feladatairól Az ügyfélkaput az érintettek a kormányzati portálon keresztül használhatják, egységes belépési azonosítási célra, amely eredményeként aztán a portálon elérhető közigaz gatási szolgáltatások használatára lehetőséget kapnak. Az ügyfélnek mindehhez létesítenie kell egy ügyfélkaput, és annak használatához az ügyfélnek mindenek előtt regisztrálnia kell magát a Központi Rendszerben. Egy személy, igény esetén több regisztrációt (ügyfélkaput) is létesíthet. A regisztráció történhet személyesen az okmányirodákban, vagy jogszabályi felhatalmazás szerint egyéb helyszínen, vagy történhet Interneten keresztül elektronikus úton is. Az okmányirodai regisztráció során az ügyintéző ellenőrzi a megjelent személy és a személyi okmány azonosságát, majd a KEK KH központi közhiteles nyilvántartásaiban ellenőrzi a személyi okmányok szerinti azonosságot a nyilvántartással összevetve a rendszerben. Az azonosítást követően az ügyintéző letárolja az ügyfél természetes azonosítóit, és az ügyfél által megadott felhasználói nevet. A regisztrációs program a berögzített adatokat, valamint az általa képzett egyedi belépési azonosítóját tárolja a regisztrációs nyilvántartásban, majd a központi rendszerben létrehozza az ügyfél számára az Ügyfélkapu használatához szükséges feltételeket.

4 Érvényes tanúsítvánnyal (elektronikus aláírással) rendelkező ügyfél a kormányzati portálon keresztül is kezdeményezheti a kapuregisztrációt anélkül, hogy személyesen megjelenne a regisztrációt végző ügyintézőnél. Ehhez hasonlóan, de elektronikus aláírás nélkül is kezdeményezhető a kormányzati portálon - az Ügyfélkapu blokkban - az ideiglenes regisztráció. Az okmányirodai regisztráció után az ügyfél írásban (elektronikus levélben) megkapja a Központi Rendszerben tárolt - általa megadott címére a belépéshez szükséges egyszer használatos kódját, melyet az első belépés során azonnal le kell cserélnie. Az ügyfélkapuval rendelkező ügyfél az okmányirodában kezdeményezheti a regisztrációs adatainak módosítását, illetve törlését (egyben az ügyfélkapuja megszüntetését). Meghatározott keretek között az ügyfélnek van lehetősége saját, regisztrált adatait módosítani, frissíteni az ügyfélkapuján belépve, a kormányzati portálról is. Ellenőrzés: A KEK Központi Hivatala részéről tavaszán került teljeskörű átfogó ellenőrzésre sor. A vizsgálat azt mutatta ki, hogy az iroda a tevékenységét, munkáját a jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően végzi. Ezen túlmenően, 2010-ben a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Illetékkiszabó Osztálya is tartott az okmányirodában ellenőrzés, amely során az illetékmegfizetés módját, szabályosságát vizsgálták. Az ellenőrzés eredménye szerint az illetékkiszabás- és megfizetés a jogszabályoknak megfelelően történt. Tájékoztató tevékenység: A polgárok tájékoztatása a központi ügyfélkapun (www.magyarorszag.hu) túl, a városi újságban, a város honlapján és erre a célra rendszeresített szórólapokon történik. A beszámoló mellékletében szereplő ügyfélforgalmi statisztika a évet is tartalmazza napjainkig, tekintettel arra, hogy az év jelentős része már eltelt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Okmányiroda beszámolóját megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. T i s z a l ö k, október 11. Mező József j e g y z ő

5 Ügyforgalmi statisztika október Melléklet az Okmányiroda beszámolójához Személyazonosító igazolvány kiadás (állandó, ideiglenes) Lakcímigazolvány kiállítás Vezetői engedély kiadás (állandó, ideiglenes, nemzetközi) Vezetői engedély visszavonás Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának kiadása Ügyfélkapu regisztráció Útlevél kérelmek Időszak évi október 7-ig Összesen: Járműigazgatás Karbantartások száma Törzskönyv kiadás Forgalmi engedély kiadás Időszak évi október 7-ig Összesen:

6 Időszak Anyakönyvi bejegyzések Anyakönyvi kivonat kiadása Anyakönyvi igazgatás Népesség-nyilvántartás Egyéb Születés anyakönyvezése Házasságkötés anyakönyvezése Haláleset anyakönyvezése Születési Házassági Halotti Anyakönyvi másolat kérés Haláleseti értesítő feldolgozás Honosítási kérelmek Névmódosítási kérelmek KSH részére adatszolgáltatás Válás Hivatalon belüli adatszolgáltatás Külső adatszolgáltatás Családi állapot igazolása Igazolás közterület névváltozásáról évi október 7-ig Összesen Időszak Kereskedelmi Igazgatás Egyéni vállalkozás évi október 7-ig Összesen:

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. május 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. május 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata IKTATÓ SZÁM: 84/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a személyi okmányokkal

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Az okmányirodai igazgatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok Budapest, 2014 Készítette: Kovács Éva Margit

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás

Nyilvántartási és okmányigazgatás Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Az előadás fő részei 1. A polgárok személyi

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1, 2

2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1, 2 2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1, 2 az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló - 58/2006. (IX. 12.) Budapest XVIII.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Okmányiroda és Nyilvántartó Csoport 2006. évi tevékenységéről...2 Beszámoló

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város parkolási rendszeréről szóló

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó AZ OKMÁNYIRODAI ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL ÉS AZ ÜGYMENETEKRŐL Az Okmányiroda 2013. január 1. napjától a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatalának szervezeti egységeként működik.

Részletesebben

Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó!

Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó! Okmányiroda Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a polgármesteri hivatal okmányirodája által intézett leggyakoribb ügyeket és azok leírásait. Elérhetősége: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8.00-12.00-ig- 13.00-16.00-ig Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-12.00-13.00-16.00-ig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak)

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak) ANYAKÖNYVVEZETŐI TEVÉKENYSÉGE Vonatkozó jogszabályok: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII.

Részletesebben

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Okmányiroda Email cím: okmanyiroda@papa.hu Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30 12.00 kedd 7.30 16.00 szerda 7.30 17.00 péntek 7.30 12.00 Illetékességi területe: Adásztevel Bakonyjákó

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI EGYEDI ÜGYEK ÉS GYAKRAN ELŐFORDULÓ ÉLETHELYZETEK

KÖZIGAZGATÁSI EGYEDI ÜGYEK ÉS GYAKRAN ELŐFORDULÓ ÉLETHELYZETEK KÖZIGAZGATÁSI EGYEDI ÜGYEK ÉS GYAKRAN ELŐFORDULÓ ÉLETHELYZETEK ESETTANULMÁNY GYŰJTEMÉNY A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Budapest, 2014 Szerkesztette: Kovács

Részletesebben

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: 8 00 11 30 -ig Péntek: 8 00 11 30 -ig Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA Az okmányiroda

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Titkárság folyamatai... 7 II.1.

Részletesebben

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot]

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot] Anyakönyvi ügyek Általános tájékoztató [Válasszon dátumot] Tartalomjegyzék 1. Anyakönyvi okiratok kiállítása... 2 2. Hazai anyakönyvezési ügyek... 4 3. Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS Az anyakönyvi események elektronikus anyakönyvi rendszerben történő rögzítése több időt vesz igénybe, a várakozási idő hosszabb, ezért szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Születések

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

Részletesebben

Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos tudnivalók

Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos tudnivalók Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos tudnivalók A hatósági erkölcsi bizonyítvány, hatósági bizonyítvány fogalma A hatósági erkölcsi bizonyítvány A hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűntettesek

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület A civil szervezetek ügyviteli feladatainak és az elektronikus ügykezelés kapcsolatának áttekintése Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti

Részletesebben

A konzulátus ügyfélfogadási rendje

A konzulátus ügyfélfogadási rendje A konzulátus ügyfélfogadási rendje A konzulátuson valamennyi ügyben csak előzetes időpontfoglalás alapján történik az ügyintézés, az alábbi ügyek kivételével: - érdekvédelmi ügyek - az egyszeri hazautazásra

Részletesebben

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE ÜGYLEÍRÁS I. SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Az e-közigazgatás és az építésügy. Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13.

Az e-közigazgatás és az építésügy. Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13. Az e-közigazgatás és az építésügy Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13. Tartalomjegyzék 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól...11 II/A.

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben