Szülősegítő szolgáltatások támogatása pályázatok tapasztalatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szülősegítő szolgáltatások támogatása pályázatok tapasztalatai 2001-2006"

Átírás

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központ Szülősegítő szolgáltatások támogatása pályázatok tapasztalatai Témavezető: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Pásztor Éva Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés Budapest 2007.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (témaválasztás indoklása), hipotézis Tendenciák a családsegítés terén Új nemzetközi tendenciák a családok intenzív segítésében, 1990-től napjainkig A családsegítés kialakulása és fejlődése Magyarországon 1985-től napjainkig A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány kapcsolódása a témához Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szülősegítő szolgáltatások támogatása pályázat bemutatása Az Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által a szülősegítő szolgáltatások területén évben megkezdett program fejlesztések Pályázati program fejlesztése Kutatás, adatgyűjtés a Szülősegítő szolgáltatások szakmai hálózat megszervezésének előkészítése érdekében Szülősegítő szolgáltatások módszertan kidolgozása Szülősegítő szolgáltatások támogatása években kiírt pályázatok tapasztalatainak feldolgozása Az összes benyújtott pályázat kapcsán tapasztalt összefüggések A pályázatok számának alakulása a 2001 és 2006 közötti években A pályázók területi megoszlása A településtípusok és a pályázatok számának alakulása A pályázók fenntartói A pályázó intézmények, szervezetek által ellátott gyermekek, fiatalok korcsoport szerinti megoszlása A pályázók által ellátott populáció A pályázott tevékenységek szerinti megoszlás A pályázatok kizárásának okai szerinti megoszlás A pályázatok támogatottsága A megpályázott tevékenységek megvalósításának tervezett időtartama A tervezett tevékenységek gyakorisága A pályázók által készített előzetes igényfelmérés A megpályázott tevékenységek mennyiségi megoszlása A megpályázott tevékenységek számának évenkénti alakulása... 28

3 A megpályázott tevékenységek száma településtípusok szerint A pályázatok sikerességének alakulása A nyertes pályázók évenkénti megoszlása A nyertes pályázók településtípus szerinti megoszlása A megvalósult programok beszámolói kapcsán tapasztalt összefüggések A programok tényleges időtartama A tényleges tevékenységek gyakorisága A nyertes pályázók által végzett hatékonyságmérés A megvalósított program és a tervezett tevékenység közötti eltérés Összegzés, javaslatok Irodalomjegyzék Ábrajegyzék... 41

4 1. Bevezetés (témaválasztás indoklása), hipotézis Szakdolgozatom témakörének megválasztásakor fő szempontnak tekintettem, hogy a téma aktuális problémát vessen fel, a jelenlegi munkahelyemhez kapcsolódó és munkám során is hasznosítható legyen. Így lett a választott témaköröm, a években kiírt Szülősegítő szolgáltatások támogatása című pályázatok tapasztalatainak feldolgozása. A kiválasztásnál, a fenti, mint aktuális téma azért vetődött fel, mert gyógypedagógusként a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványnál (FSZK) dolgozva a szülősegítés területét igen gondosan kezeltem. A sajátos nevelési igényű, fogyatékos gyermeket nevelő szülők segítése kiemelt feladata, küldetése volt már a jogelőd, Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítványnak (FGYK) is nyarán a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány és a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány megszűnt és jogutódjukként létrejött a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. A Szülősegítő szolgáltatások támogatása és fejlesztése a Közalapítvány fontos feladata maradt a közelmúltban történt szervezeti változások ellenére is. A szülősegítés témájának fontosságát már a Közalapítványi munkámat megelőzően is érzékeltem, mikor a gyakorlatban gyógypedagógusként tevékenykedtem március elsején kerültem a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítványhoz, mint pályázati referens. Korábban eltérő tantervű általános iskolában tanítottam tanulásban akadályozott gyermekeket, logopédiai ambulancián fejlesztettem megkésett beszédfejlődésű és nyelvi illetve részképesség gyengeséget vagy zavart mutató gyermekeket óta nyomon követtem, és tevékenyen végeztem a megyében élő hallássérült gyermekek korai fejlesztését és integrált nevelését, továbbá szaktanácsadóként előadásokat, továbbképzéseket és nevelési értekezleteket tartottam az integráció témakörében től a Nógrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságban diagnosztikus gyakorlatot is szereztem. 1

5 Mindezeken a területeken folyamatosan érzékeltem a szülők támogatásának szükségességét. Munkám kapcsán folyamatosan szembesültem a fogyatékos gyermeket nevelő szülők gondjaival és láttam, hogy milyen fontos tenni értük is és mennyire igénylik a problémáik orvoslását márciusától egy új terület kihívásával kerültem szembe, a Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány pályázati referenseként. Itt új megközelítésből szemlélhetem a gyógypedagógiai intézményeket, a segítő civil szervezeteket és a minisztériumok felől jövő igényeket, lehetőségeket. Hiszen, nem elsősorban a gyógypedagógiai gyakorlat, azaz a megvalósító oldaláról nézem a tevékenységeket, hanem a megrendelő szemszögéből júniusában az új Közalapítvány létrejöttével megváltozott a munkaköröm is. A szervezet programirodákat működtet, melyek közül az Oktatás és Képzés Programiroda irodavezetője lettem, miközben tovább gondozom az FGYK korábbi és a programiroda új programjait, köztük a Szülősegítő szolgáltatások támogatása című programunkat. E témában évente írunk ki pályázatot, és 2007-től megkezdtük a szülősegítő szolgáltatások fejlesztését, hogy minél szélesebb körben tudjunk pályázati és szakmai szolgáltatások útján segítséget nyújtani a szülőknek. Úgy véltem, hogy szakdolgozatomban aktuális munkakörömet érintő, a Közalapítvány számára is hasznos témát célszerű választanom. A gondozásom alá kerülő programok mindegyike a fogyatékos gyermekek szempontjából igen hasznos kezdeményezés csakúgy, mint a közalapítvány többi programja. Aktuálisan fejlesztést e dolgozat témakörében végzünk, melynek kapcsán a korábbi évek tapasztalatait is feldolgozzuk. Ennek első összefoglalója lehet e dolgozat. Hipotézis A Közalapítvány (illetve jogelődje a Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány) években megvalósított Szülősegítő szolgáltatások támogatása című pályázatainak eddig feldolgozott adataiból a pályázók vonatkozásában valamilyen hatás, azaz kapcsolat, eltérés, vagy változás kimutatható. 2

6 A megrendelőket és döntéshozókat elsősorban a konkrét adatokból származtatott információk érdeklik, és azok alapján hozzák meg a különböző szakmai döntéseket. Dolgozatom, egy készülő, az adatok szélesebb skáláját feldolgozó tanulmány előfutára. Célom az, hogy kimutatható összefüggéseket tárjak fel a már meglévő adatokból és azok értelmezésével megalapozzam a Közalapítvány szülősegítő szolgáltatások fejlesztésére irányuló programját. Közös érdekünk az, hogy a meglévő adatokból a lehetséges legtöbb és legmegbízhatóbb információt nyerjük. Ez az adatgyűjtés megkezdődött, ennek próbaelemzése e dolgozat. 2. Tendenciák a családsegítés terén 2.1. Új nemzetközi tendenciák a családok intenzív segítésében, 1990-től napjainkig Az intenzív családtámogató programok a fejlett országokban a kilencvenes évek elejére széles körben elterjedtek, de erre az időszakra korlátaik is nyilvánvalóvá váltak. Ettől az időszaktól kezdve új, módszertanilag alaposabban kidolgozott programok jelentek meg, melyek korrigálták a korábbiak gyengeségeit. A következőkben az intenzív családsegítő programok legújabb generációjából mutatok be néhányat. Ezek egyike sem vadonatúj, inkább valamilyen korábban is alkalmazott eljárás továbbfejlesztése, korrekciója a korábbi tapasztalatok alapján. A nyolcvanas években az Egyesült Államokban jelent meg és egyre inkább terjed az a sokproblémás családok kezelésére kialakított családterápiás gyakorlat az úgynevezett Multiple Impact Family Therapy modell (Bányai, 2004), melyben egyszerre több családdal dolgoznak, és amely sok vonásában hasonlít a családmegtartó szolgáltatásokhoz. Szintén azonnal reagálnak a megkeresésre, rövid, probléma-orientált megközelítéssel dolgoznak, bevonják az érintett segítő szervezetek képviselőit, és egyszerre hosszabb időt töltenek a családdal. Egy terapeuta-team dolgozik, és a szolgáltatás helyszíne nem a család otthona, valamint általában nem nyújtanak konkrét, illetve anyagi segítséget. 3

7 A londoni The Marlborough Family Service-ben ez általában egy 10 hetes beavatkozási forma, súlyos krízisben lévő gyerekes családok számára. A beavatkozás pontosan kidolgozott forgatókönyvet követ, és bizonyos interjúkon jelen vannak az esetben érintett szakemberek is. Az intézményben szervezett üléseket családlátogatások egészítik ki, melynek célja a problémák kontextusának megismerése. Öt héten keresztül a családok (más családokkal együtt) heti négy napot a Marlborough-ban töltenek, ez a tulajdonképpeni család-csoportos terápia, melynek elsődleges célja a szülői készségek fejlesztése, a csoport erejének felhasználásával. A program része, hogy szükség esetén a gyerekek az intézmény belső iskoláját látogatják a beavatkozás időszakában, itt a szülőknek lehetőségük nyílik megfigyelni őket oktatás közben, illetve speciálisan képzett pedagógus irányításával olyan technikákat sajátíthatnak el, melyekkel saját maguk is segítséget tudnak nyújtani tanulási nehézségekkel küszködő gyerekeiknek. (Bányai, 2004) Hollandiában 1986 és 2000 között a bentlakásos intézmények jelentős részét felszámolták, a fennmaradó forrásokat a korábban ott dolgozók átképzésére használták fel: a korábbi gyermekotthonok dolgozóinak megtanították az intenzív otthoni segítés módszertanát (Vermeulen, 2003). Videotréninget alkalmaznak, azonban tapasztalatuk szerint a sokproblémás családok esetében a videotréning önmagában nem elég, a családnak intenzívebb, és többféle elemet kombináló segítségre van szüksége ahhoz, hogy helyzetén, működésmódján jelentősen javítani tudjon. Az amszterdami SaC-Amstelstad nevű, intenzív családtámogató szolgáltatásokat nyújtó szolgálatnál Henk Vermeulen nevéhez fűződik a módszer kidolgozása, melyet azóta Hollandia több más településén is alkalmaznak (Vermeulen, 2003). A kombinált módszer újdonsága abban áll, hogy két segítő dolgozik a családdal. Egyikük praktikus segítséget nyújt a gyerekek nevelésével kapcsolatban felmerülő problémák megoldásában a szülő(k)nek. Az aktuális szerződésnek megfelelően akár heti 20 órát is tölthet a családdal, de nem veszi át a felelősséget, hanem a szülőket teszi fokozatosan képessé arra, hogy önállóan tudják nevelni gyermekeiket. A másik segítő a videotréner, aki a családból és az intenzív segítséget biztosító munkatársból álló egységet filmezi mindennapi helyzetekben. 4

8 A visszajelzés során a szülőkkel együtt kiemelik és megerősítik a kommunikáció a felvételeken látható sikeres elemeit (tehát a videotréning módszertanát követik), a családnak intenzív szolgáltatást nyújtó segítőnek pedig szupervíziót biztosítanak ugyanezen filmek segítségével. A módszer előnye, hogy a család így elegendő, sajátos szükségleteihez alkalmazkodó támogatást kap, és a segítő intenzív jelenléte miatt a gyerek otthoni léte lényegesen biztonságosabbnak tekinthető. A rendszeres szupervízió ilyen módon történő biztosításával a segítő is meg tudja osztani terheit, felelősségét, és ő is megfelelő támogatást kap intenzív munkájához. A tapasztalatok szerint olyan súlyos esetekben is sikeresen alkalmazható ez a fajta beavatkozás, amelyekben a gyerek kiemelése és hosszabb távú elhelyezése elkerülhetetlen lett volna. Szociálpedagógiai intenzív gondozás: nappali csoportok, családsegítés, e munkaformák a 80-as évektől jelentek meg az NSZK ifjúságvédelmi gyakorlatában, de a 90-es évekre szilárdultak meg, ekkorra alakult ki önálló filozófiájuk, módszertanuk. A szociálpedagógiai nappali csoportokban 6-15 éves gyerekeknek és családjuknak nyújtanak segítséget. A szociálpedagógiai családsegítés célja a család stabilizálása, intenzív szolgáltatások nyújtásával. A családot otthonában keresi fel a szociálpedagógus, hetente több alkalommal. A közös munka célja a család tehermentesítése, a problémahelyzetből a kivezető út megtalálása. A szociálpedagógus a gyerek szabadidejével, otthoni tanulásával; illetve a háztartással, ügyintézéssel kapcsolatos hétköznapi nehézségek megoldásában segít, ezzel párhuzamosan azonban gyakran családterápiát is alkalmaz. (Bányai, 2004) 2.2. A családsegítés kialakulása és fejlődése Magyarországon 1985-től napjainkig Hazánkban is indultak kezdeményezések a családok megsegítésére. Ennek egyik napjainkban is leginkább megmaradt- eredménye volt a családsegítő központok kialakítása. 5

9 Takács Imre (Takács, 2001) foglalja össze ezt az időszakot és leírja a családsegítő központok kialakulásának folyamatát. Neves szakemberek közreműködésével a hetvenes évek végén kezdődött Magyarországon egy jelentős kutatási program, amely Társadalmi Beilleszkedési Zavarok Magyarországon címen vált ismertté. A kutatási program a társadalmi deviancia kialakulásának okait, elterjedtségét, megjelenési formáit vizsgálta. Javaslatokat fogalmaztak meg a társadalmi beilleszkedési zavarok korlátozását célzó gyakorlati tennivalókra, a kívánatos cselekvési irányokra. Ezek kiterjedtek egyrészt a makrostrukturális folyamatokra, másrészt a felderítés, megelőzés és beavatkozás általános, alapellátás jellegű intézményeire, illetve a beilleszkedési zavarok kezelésével, visszaszorításával kapcsolatos sajátos eljárásokra. A javaslatok körében egyetlen jelentős új intézményként a családgondozó állomások hálózatának kialakítását célozták meg. A családgondozó állomásoknak kettős szerepkört szántak: 1. Területi ellátásként családgondozási, szociálpolitikai, mentális ellátások biztosítása. 2. Az illetékességi területükön önállóan működő állami és társadalmi hálózatok koordinálása, szakmai felügyelete. A koncepció szerint éves távlatban egy családcentrikus, alapellátás jellegű humánszolgáltatásokat biztosító családgondozói és mentális egészségügyi intézményhálózat kiépítésére tettek javaslatot. Úgy gondolták, hogy ez a hálózat országos méretekben képes lesz ellátni a különböző deviáns viselkedésformák megelőzésének feladatát. Ezen feltevésüket arra alapozták, hogy az egyénnek és közvetlen környezetének sokoldalú támogatása a szocializációs folyamatnak abban a szakaszában kecsegtet sikerrel, amely megelőzi valamely sajátos deviáns állapot tartós rögzülését. Ekkor még szociális segéllyel, családgondozással, tanácsadással viszonylag egyszerű módon korrigálható az életvitel veszélyes sodródása. Az akkor működő intézmények azért nem feleltek meg a követelményeknek, mert elégtelenül működött a megelőző családgondozás, és egymástól függetlenül, koordinálatlanul végezték tevékenységüket. Ezen kívül tartalmi fejlesztést is javasoltak a következők szerint: Az egyént környezetével egységben kezeli, vagyis nemcsak a gyermeket és az arra rászoruló szüleit, hanem a veszélyeztető vagy veszélyeztetett családját is gondozza. 6

10 A gondozás nem egyszeri beavatkozás a család életébe, hanem folyamatos és egységes egészségügyi, pszichológiai, és szociális támogatás, amelyet erre a feladatra kiképzett szakemberek végeznek. A családgondozás valamennyi formája egységes rendszerben alkalmazható. Az állomás saját feladatkörében ellátja és integrálja mindazt a gondozói tevékenységet, amelyet eddig más hálózatok láttak el, vagy amelyeknek nem volt gazdájuk. A gondozó szervezet mindenki számára hozzáférhető, azonnali vagy folyamatos segítségnyújtásra is alkalmas. Tevékenysége központjában a család áll, de figyelme kiterjed a családi keretek között el nem érhető emberekre is. Mindezek révén elkerülhetőek a párhuzamos vagy egymásnak ellentmondó beavatkozások. Létrejön az adott területen működő egyéb érintett szervek és vállalkozások tevékenységét integráló, szakmailag ellenőrző és az összes szükséges információt együtt kezelő helyi központ. A kutatás azt javasolta, hogy a kísérleti intézményeket különböző régiókban, a beilleszkedési zavaroktól leginkább érintett területeken kívánatos kialakítani. A fenti javaslatnak többé-kevésbé megfelelően 1985-ben Budapesten és néhány vidéki településen létrejöttek az első családsegítő intézmények Családsegítő Központ elnevezéssel. A létrejött intézmények munkatársai különböző területekről rekrutálódtak, döntő többségük felsőfokú diplomával rendelkezett. A szaktárca rövid felkészítést szervezett részükre, ami után elkezdték működésüket. Az intézményeket fenntartó tanácsok célzott anyagi támogatásban részesültek. A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság 1987-ben azzal a céllal vizsgálta meg a családsegítő központokat, hogy a kísérleti szakasz lezáruljon, és rendezni lehessen azokat a nyitott kérdéseket, amelyek gátolják a tartalmi továbblépést. A vizsgálati jelentés a családsegítő központok sokszínűségét, széles spektrumú tevékenységét állapította meg. A KNEB vizsgálat a kísérletet eredményesnek tekintette, és javasolta a családsegítő központok országos hálózattá szervezését, és tevékenységük olyan kormányzati szintű szabályozását, amely egyértelmű eligazítást nyújt létesítésükhöz. 7

11 Fokozatosan, de különösen az 1990-es évektől számos civil kezdeményezés indult el, felvállalva a szülősegítés feladatát is. Egyre több figyelmet kapott a fogyatékos gyermeket nevelő családok támogatása, e szülők segítése, melynek céljából számos kisebb-nagyobb szervezet létesült. E szervezetek között a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány is létrejött a 164/1997. (IX. 30.) Kormány rendelettel. Feladatai között a szülősegítő szolgáltatások támogatása is szerepelt, mint kiemelt tevékenység. Programjában és tevékenységében napjainkig kiemelt tevékenysége a szülősegítő szolgáltatások támogatása és fejlesztése. 3. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány kapcsolódása a témához A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) kapcsolódása a témához, a jogelőd Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány (FGYK) szülősegítő szolgáltatások terén végzett tevékenysége kapcsán van, amit a szervezeti átalakulás ellenére tovább folytat a jogutód. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány alapító okiratban vállalt kötelezettsége, hogy szakmai, anyagi támogatást nyújt a fogyatékos gyermekek szülei részére szervezett szülősegítő szolgáltatások megszervezéséhez. (FSZK Alapító okirat: V.2.ff pontja) A fenti cél a jogelőd Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány alapító okiratában is megfogalmazódott, melynek alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleinek szervezett szülősegítő programok, szülői (gondozói) tanfolyamok támogatását végezte, e cél elérése érdekében évente meghirdetésre került a Szülősegítő szolgáltatások fejlesztése/támogatása című pályázat. 8

12 3.1. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szülősegítő szolgáltatások támogatása pályázat bemutatása Szerkezetét tekintve a pályázat több részből állt. Klasszikus elemei voltak: szülőklubok, szülőtanfolyamok, baby-sitter szolgáltatás működtetésének segítése és egyéb szülősegítő szolgáltatás. A szülőklubok, a szülőtanfolyamok foglalkozásai több szempontból is hasznos elfoglaltságot jelentettek az érintett szülők részére: megismerkedtek sorstársaikkal, lehetőség nyílt az összefogásra, önsegítő-érdekérvényesítő csoportok kialakítására, hasznos információk átadására, a mentálhigiénés segítségnyújtásra. A baby-sitter szolgáltatások a szülők tehermentesítése végett jöttek létre. Számos olyan elfoglaltsága lehet egy anyukának, apukának (ügyintézés, bevásárlás, tanulás; stb.), melynek időtartamára nagy segítséget jelent egy baby-sitter. A pályázható kategóriák az anyagi forrás mértékétől, és a Közalapítvány futó programjai által nyújtott lehetőségektől függően az évek során bővültek, vagy szűkültek. - Az előbb felsoroltakon kívül pályázni lehetett tájékoztató füzet megjelentetése költségeinek fedezésére is. Ezek a füzetek a 0-3 éves korú sajátos nevelési igényű gyermekek szüleit szólítják meg, és információkat adnak a pályázó intézmény/szervezet által nyújtott szolgáltatásokról. - Szülőtalálkozók/szülőkonferenciák, - Egyéb szülősegítő szolgáltatás kategória, melynek keretében azoknak - az előzőekbe nem sorolható kezdeményezések (pl. családi nap, rekreációs alkalmak, baba-mama játszóház, családi nap, művészetterápiás tábor, intézménylátogatás, újság, kiadvány, szórólap, kirándulás stb.) költségeinek fedezésére adódott lehetőség, melynek közvetlen célcsoportja a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülők. - Eszközkölcsönzők eszközbővítésére is volt lehetőség, ami később EGYMI-k részére kiírt önálló pályázattá nőtte ki magát, melynek keretében eszközkölcsönzők létrehozására és bővítésére is nyílt lehetőség. 9

13 Íme néhány adat a pályázatokról: Meghirdetés Beérkezett Igényelt Támogatott Program éve pályázatok összeg pályázatok Támogatási összeg Szülősegítő szolgáltatások VI. 90 db eft 69 db eft Szülősegítő szolgáltatások VII. 89 db eft 61 db eft Szülősegítő szolgáltatások VIII. 88 db eft 66 db eft Szülősegítő szolgáltatások IX. 134 db eft 91 db eft Szülősegítő szolgáltatások X. 117 db eft 95 db eft Szülősegítő szolgáltatások XI. 127 db eft 43 db eft Az igényelt támogatási összeg az eddigi években meghaladta a rendelkezésre álló keretösszeget. Az eddigi évek összegző tapasztalatai a következő táblázatban olvashatók. A program jellege Szülőklub, szülőtanfolyam Eszköz és/vagy szakkönyv beszerzése Baby-sitter szolgáltatás Szülőtalálkozó/sz ülőkonferencia Egyéb szülősegítő kezdeményezés Általános tapasztalatok a programról A pályázók körében nagy sikere van a kezdeményezésnek. A szülők hiányt pótló kezdeményezésnek tartják. Ennek keretében találkoztunk a kötetlen, a tematikus beszélgetéseken túl, az előadások, mentálhigiénés alkalmak, regenerálódást segítő programok és tréningek formájával is. A résztvevők köre különbözőképpen alakult. Volt ahol a SNI típusára nézve homogén szülőcsoportok alakultak, de volt több példa az e szempontból heterogén csoportra is. Más megközelítésből is néztük a csoportok összetételét. Örömmel láttuk, hogy több kezdeményezés irányult a SNI gyermeket nevelő szülők és a nem SNI gyermeket nevelő szülők alkotta integrált csoportok kialakítására. Szinte minden kezdeményezésre jellemző volt egy vagy több szakember jelenléte is. A klubfoglalkozások egy része előre meghatározott tematikus rend szerint zajlott, míg néhány - a szülők aktuális problémáihoz igazodva - spontán módon alakult. Mindkét típusú kezdeményezésnek meg volt a célja és eredménye. Eszerint megkülönböztethetünk olyan foglalkozásokat, ahol az SNI kapcsán az elméleti, gyakorlati ismeretnyújtásra, tájékoztatásra, szakmai ismeretek átadására helyezték a hangsúlyt, és olyanokat, ahol a szülők kikapcsolódására, a mindennapok problémáiból való kikapcsolódásra és a sorstárs szülői csoporttal való kapcsolatépítésre fókuszáltak. A csoportok a 4-5 főtől a 28 főig terjedő létszámmal működtek, melyek számarányát a foglalkozás (Pl. személyes megnyilatkozásra épülő illetve előadás típusú) jellege határozta meg. A pályázók szívesen fogadták a kezdeményezést. A beszámolókat olvasva külön erényként fogalmazódik meg, hogy a pályázó szervezetek, intézmények révén, több kis település is megvalósíthatta egy saját eszköz és szakkönyvbázis létrehozását, biztosíthatták a kölcsönzést. A szülők mellett szakemberek, pedagógusok is igénybe vehették a szolgáltatást, így a térségek ellátásának színvonalát ez növelte. A szülők elsősorban azt emelik ki, hogy a kezdeményezés segítette őket abban, hogy a SNI-nek megfelelő eszköz illetve könyvbeszerzésből eredő anyagi terhek csökkentek a család számára. Többen megfogalmazzák, hogy az otthoni fejlesztést változatosabbá tudták tenni ez által. A beszámolók a szakemberek részéről megfogalmazott előnyökről is szólnak, mint pl. arról, hogy a szolgáltatás igénybevétele motiválja a szülőt az otthoni foglalkozásra, együttjátszásra is. A szülőklubok mellett a leginkább preferált szolgáltatás a szülők körében. Igénybevételével a szülők elintézhetik hivatalos ügyeiket, kikapcsolódhatnak, a napi rutinból kizökkenhetnek egy időre. A beszámolókból kiderül, hogy többségében eseti igények voltak, de előfordult, hogy a szülő folyamatosan igénybe vette a szolgáltatást. A megvalósított programok színvonalasak, sokrétűek voltak. Általában a település és környékének szakemberei, az érintett és bár nem érintett, de érdeklődő szülők vettek részt. Mind a pedagógiai, mind a szociális, mind az egészségügyi szférából mutattak érdeklődést a szakemberek, nemcsak gyógypedagógusok képviseltették magukat. A rendezvények létszáma témánként, helyszínenként és a program céljától függően eltérően alakult. Voltak rutinos szervezők, akik már több hasonló konferenciát szerveztek és ez az alkalom már egy korábbi tapasztalat, korábbi tanulságokra építve valósult meg. Több pályázó először próbálkozott konferencia, találkozó szervezésével. Náluk esetenként a rutintalanság érezhető, de a szándék mindenképp pozitív. Összességében elmondható, hogy minden esetben körültekintően, jó felépítéssel és a tervezett pályázati célokhoz igazodva valósultak meg. A pályázat ezen pontjának kiírása az általunk nem kiemelt, egyéb ötletek megvalósítására irányult. Többen más pályázati pontokhoz kapcsolódó tevékenységeket valósítottak meg, melyek több célt együttesen valósítottak meg. Volt olyan pályázó is, aki rendszeresen jelentetett meg újságot, de találkoztunk olyannal is, aki egyszeri megjelentetésre vállalkozva kiadványt szerkesztett. Ezek a kezdeményezések általában tematikus, gyakorlati és elméleti ismereteket nyújtó anyagot adnak az olvasó kezébe. Az információs anyagok készítésén túl más szervezetekkel való kapcsolattartással, 10

14 A program jellege Általános tapasztalatok a programról honlap készítésével is segítették az információáramlást. Volt aki rekreációs alkalmakat, baba-mama játszóházat, családi napot, művészetterápiás tábort vagy éppen intézménylátogatást szervezett. Az FGYK november 7-i kuratóriumi ülésére készült összefoglaló /Pásztor Éva/ 3.2. Az Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által a szülősegítő szolgáltatások területén évben megkezdett program fejlesztések Pályázati program fejlesztése A 2007-es szülősegítő pályázat változtatást tartalmaz az előző évekhez képest, ugyanakkor megtartja a korábbi évek jó gyakorlatait. Ezeket követve, idén is célszerű volt a korábbi tapasztalatok figyelembevételével bizonyos korlátokat, pontosan megfogalmazott, szigorúbb elvárásokat beépíteni a programba. A pályázat szerkezete továbbra is projektegységekre bontott. A pályázói igényeket megfigyelve, a visszajelzések, programtapasztalatok mentén a jelenlegi pályázat egyszerűsödött, módosultak a kategóriák. Összevetve más pályázati lehetőségekkel kialakult az új struktúra, megtartva azokat az elemeket, melyek már évek óta klasszikus elemei voltak a pályázatnak, ugyanakkor kategórián belül új elemmel is bővült. Az FSZK (FGYK) a szülősegítő szolgáltatások közül minden évben kiemelten kezelte a szülőklubok, szülőtanfolyamok támogatását. A szülőklubok, a szülőtanfolyamok foglalkozásai több szempontból is hasznos elfoglaltságot jelentettek az érintett szülők részére: megismerkedtek sorstársaikkal, lehetőség nyílt az összefogásra, önsegítő-érdekérvényesítő csoportok kialakítására, hasznos információk átadására, a mentálhigiénés segítségnyújtásra. A szülők hiánypótló kezdeményezésnek tartják. Ennek keretében a kötetlen, a tematikus beszélgetéseken túl, előadások, mentálhigiénés alkalmak, regenerálódást segítő programok és tréningek különböző formáit végezték. A résztvevők köre különbözőképpen alakult. Volt ahol a SNI típusára nézve homogén szülőcsoportok alakultak, de akadt több példa heterogén csoportra is. Más megközelítésből nézve a csoportok összetételét, 11

15 látható, hogy több kezdeményezés irányult a SNI gyermeket nevelő szülők és a nem SNI gyermeket nevelő szülők alkotta integrált csoportok kialakítására. Szinte minden kezdeményezésre jellemző volt egy vagy több szakember jelenléte is. A klubfoglalkozások egy része előre meghatározott tematikus rend szerint zajlott, míg néhány - a szülők aktuális problémáihoz igazodva - spontán módon alakult. Mindkét típusú kezdeményezésnek meg volt a célja és eredménye. Eszerint megkülönböztethetők olyan foglalkozások, ahol az SNI kapcsán az elméleti, gyakorlati ismeretnyújtásra, tájékoztatásra, szakmai ismeretek átadására helyezték a hangsúlyt, és olyanok, ahol a szülők mindennapok problémáiból való kikapcsolódására és a sorstárs szülői csoporttal való kapcsolatépítésre fókuszáltak. A csoportok a 4-5 főtől a 28 főig terjedő létszámmal működtek, melyek számarányát a foglalkozás (pl. személyes megnyilatkozásra épülő illetve előadás típusú) jellege határozta meg. Az FSZK 2007-es évi pályázatában is visszatérő elemként jelenik meg a szülőtanfolyamok, szülőklubok/ integrációt, szakember-szülő együttműködést segítő tréningek, regionális, területi, kistérségi szülő/szakember konferenciák támogatására kiírt projektegység a korábbi tapasztalatok szerinti fejlesztésben. A 2007 évi projektegységek a következők: A./ szülőtanfolyamok, szülőklubok/ integrációt, szakember-szülő együttműködést segítő tréningek, regionális, területi, kistérségi szülő/szakember konferenciák Fontos, hogy a klub, a tanfolyam minimum 10 foglalkozásból álljon, és a résztvevői kör viszonylag állandó legyen. A szakmai beszámolókból is kiolvasható, hogy szerencsésebb ez a megoldás; hisz ha nem teljesülnek ezek a feltételek, akkor személytelen és rövid életű lesz a kezdeményezés. Továbbá hosszútávon jobban biztosítható és eredményesebb a klub működtetése. A projektegységbe szakmai megfontolásból került bele a 2006-os évben az a programlehetőség, mely az integrációt, szakember-szülő együttműködést segítő tréningek formát ajánlja. Ennek biztosítása indokolt amellett hogy a szülők számára szervezett klub és tanfolyam igen fontos elem marad. Az összevont tréning célja, hogy a SNI gyermekek mind teljesebb ellátása, segítése érdekében összefogást alakítson ki a szülő, a többségi pedagógus és a gyógypedagógus között. Ez által a 12

16 szemléletformáláson túl, egymás problémáinak/dilemmáinak megismerésével lehetőséget teremt a team munkára (szülő-pedagógus-gyógypedagógus). Aktualitását az adja, hogy a különböző a gyermek érdekében tenni akaró - célcsoportok, önállóan kevésbé hatékonyak. Az összefogás, együttműködés ugyanakkor kialakíthatja azt a következetességet az oktatás-nevelésben és a mindennapi életben is, melyre a SNI gyermeknek fokozottan is szüksége van. Gondoljunk itt arra az elvárásra, hogy hasonló elvek és elfogadó szemlélet érvényesüljön otthon és az iskolában/óvodában is. A fenti programhoz kapcsolódik majd a szülősegítő szolgáltatások módszertanának kidolgozása projekt is, melynek során az FSZK, külső szakértők bevonásával a szülőklubok, szülőtanfolyamok illetve a szülősegítő szolgáltatások szervezésének módszertanát dolgozza ki. Szülőtalálkozó/szülőkonferencia szervezése. Az FSZK regionális, megyei, kistérségi szervezésben megvalósított konferenciákra is nyújt támogatást. A környékben működő szülősegítő szolgáltatások együttműködésének előmozdítása a cél, illetve újabb szülősegítő szolgáltatások megvalósításának motiválása, mely a szülők és szakemberek célcsoportjának együttműködését, közös konferenciáját, együttgondolkodását erősíti. Pályázni lehet: terembérlet, étkezés, szükség szerint szállás, előadók díjára, nyomtatványok (meghívó, plakát, előadások anyaga, papír, füzet, toll) költségeire. B./ baby-sitter szolgáltatás és baby-sitter képzés, továbbképzés Kézenfogva Alapítvánnyal kötött együttműködéssel (igényelhető támogatás a képzési díjra és a szolgáltatásra) A baby-sitter alkalmazására van lehetőség, továbbá új elemként a baby-sitter szolgáltatást biztosító személy képzésére, továbbképzésére nyújtunk támogatási lehetőséget. A baby-sitter szolgáltatást biztosító személy képzésének támogatását a baby-sitter szolgáltatásra is pályázó szervezet, intézmény kérheti. Ehhez a képzésre delegált személy önéletrajzát, motivációs levelét kell benyújtani és a baby-sitterként alkalmazó szervezet foglalkoztatási szándékáról tett nyilatkozatát mellékelni. Továbbá a baby-sitter nyilatkozata szükséges az FSZK és a 13

17 Kézenfogva Alapítvány közös szervezésével megvalósított szupervízión való részvételéről. A B./ projektegység is bővült. A baby-sitter szolgáltatás támogatása mellett a baby-sitter képzésére és továbbképzésére is lehet pályázni, illetve a képzés részvételi díjának (útiköltséget nem támogat) finanszírozására. A B./ egységen belül csak képzésre is pályázhatnak. Ezzel megalapozzák a jövőben indítható szolgáltatás szakember ellátottságát. A képzést a Kézenfogva Alapítvány valósítja meg, a képzés része a motivációs tréning és a 60 órás tanfolyam, melyek keretében készítik fel a baby-sittereket. A baby-sitterek szakmai felügyelet, supervízió keretében végezhetik tevékenységüket. (A Kézenfogva Alapítvány a Mégis kinek az érdeke? című programot valósította meg, mely a fogyatékos gyermekekkel foglalkozó baby-sitter képzésben egyedülálló. A családtámogató program hangsúlyos eleme egy képzési anyag kidolgozása volt a majdani időszakos szolgáltatást végző szakemberek részére. A projekt kiemelt célja, hogy segítse a családban történő együttélés feltételeinek javítását, a családtagok ellátó képességének fokozását, továbbá, a sérült ember családtagjainak munkaerő-piaci visszahelyezését. A programban résztvevők egy modell kísérlet keretében a FECSKE szolgáltatást idén elindítják négy helyszínen.) C./ rövid kiadvány, szórólap, tájékoztató anyag szülők számára A projektegység tartalma konkretizálódott. A korábbi években a pályázók többsége az egyéb szülősegítő szolgáltatások keretében kiadványt, szórólapot, vagy tájékoztató anyagot készített a szülők számára. Ezek egy része szakmai tájékoztató volt, más részük, saját intézményük, a szülőklub bemutatásához, az azon való részvétel motiválásához járult hozzá. Az egyéb programok közül (kirándulások, családi nap, konferencia ) a tájékoztató anyagokat, szórólapokat, kiadványt támogatja 2007-ben az FSZK. E projektegységnél maximálisan 10 pályázót támogat a Közalapítvány. Kiadvány, szórólap, tájékoztató elkészítésére, előállítási költségeire lehet pályázni. A támogatási összeg mértéke kis terjedelmű, egyszerű kivitelezésű kiadványok, 14

18 szórólapok, tájékoztatók elkészítését teszi lehetővé. A pályázóknak a pályázat benyújtásakor előzetes kiadványtervet és annak költségtervét is be kell nyújtani. A Közalapítvány bízik abban, hogy a támogatott programok folytatják azt a megkezdett szülősegítő folyamatot, melynek eredménye a szülők összefogása, érdekérvényesítési tevékenységének erősödése. A program a szülő-pedagógusgyógypedagógus team kialakítására készteti a pályázót, valamint a sajátos nevelési igényű gyermek és családjának megsegítésére Kutatás, adatgyűjtés a Szülősegítő szolgáltatások szakmai hálózat megszervezésének előkészítése érdekében A korábbi évek tapasztalata, valamint a programbeszámolók azt mutatják, hogy a szülősegítő szolgáltatásokra szükség, igény van. Célunk (saját célom és a Közalapítványé is) e 10 éves múltra tekintő program megújítása, frissítése úgy, hogy a korábbi célok ne sérüljenek és a hordozott értékek megőrződjenek. A tapasztalataink egy komplexebb, összetettebb projekt kidolgozását teszik szükségessé. Idáig közvetlenül a szülők segítésére fókuszáltak szülősegítő programjaink. A felhalmozódott tudás, tapasztalat is indokolja segítő szakemberek felkészítését erre a speciális feladatra. Ennek előkészítése, a módszertan kidolgozása a szülőtanfolyamot, szülőklubot indító szakemberek módszertani felkészítését célozza. Hosszú távú fenntarthatóság: - Azon szervezetek, akik az elmúlt 10 évben szülőtanfolyamot, szülőklubot szerveztek, a visszajelzéseik alapján várhatóan hosszútávon kívánják működtetni azt - Az FSZK komplex szülősegítő szolgáltatásához jól illeszkedő, azt kiegészítő elemként hosszú távon működtethető, a kidolgozott módszertan megújítása biztosított - Esetleges más tevékenységekkel (pl. pedagógiai szakszolgálat, EGYMI, szociális ellátó rendszer stb.) való összekapcsolás, bővítés 15

19 A szülősegítő szolgáltatások fejlesztését a korábbi gyakorlatunktól eltérően, de azok tapasztalataiból kiindulva más struktúrában és nagyobb, komplexebb szolgáltatás biztosításával tervezzük a továbbiakban megvalósítani. A korábbi pályázatok igen eltérő színvonalú és szakmai tartalmú szolgáltatásokról számoltak be. Több kisebb kezdeményezés, egymástól elkülönülve valósult meg mind megyénként, mind régiónként. Sokszor még az egy városban működő több kezdeményezés esetében sem láttunk együttműködést. Közalapítványunk célja olyan szolgáltató (szolgáltatást koordináló) központok kiépítése (a már meglévő intézményhálózatra ráépülve), melyek regionálisan, naprakész információkkal segítik a SNI gyermekek és az egyéb problémákkal küzdő gyermekek szüleit, pedagógusait. Ennek érdekében: - Tájékoztató kiadványokat készít és terjeszt. - Regionális központi rendezvényeket szervez. - Egyéni esetkezelést és szakmai, valamint esetenként szakszolgáltatást nyújt. - Regionális központként szülőklubokat, baby-sitter szolgáltatást szakmai központként koordinál, támogat. Ennek kidolgozását kutatómunka, igényfelmérés, adatfeldolgozás előzi meg. Ennek célja feltárni a szolgáltatást végzők, az azt igénybe vevők és a hálózatépítés során potenciálisan bevonható partnerek igényeit, mindezt a korábbi szülősegítő szolgáltatások támogatása című pályázatunk keretében támogatott kör kérdőíves megkérdezésével. Ezt követően a beérkező információk feldolgozásra kerülnek és meghatározhatóak lesznek azok az irányok és elvek, amelyek mentén a szakmai szolgáltatás-hálózat kiépítésre kerülhet, leírásra kerül egy fejlesztési javaslat. A kutató, igényfelmérő munka tartalma: - Kérdőív kidolgozása az igényfelméréshez (szülők, szolgáltató szervezetek és intézmények részére) - A kérdőív eljuttatása a korábbi években szülőklubot, szülőtanfolyamot szervező pályázóinkhoz, a szolgáltatást igénybe vevő szülőkhöz 16

20 - Konzultáció olyan nagyobb szervezetek szakembereivel, akik maguk is végeznek e téren szolgáltatásfejlesztést (Kézenfogva, ÉFOÉSZ, MEOSZ, Szülők a hallássérült gyermekekért egyesület ) - A visszaérkező kérdőívek feldolgozása - Tanulmány, elemzés készítése a 10 éves tapasztalatok és a kérdőív adatainak felhasználásával - A kapott tapasztalatok alapján kidolgozásra kerül a szolgáltatáscsomag és a hálózatfejlesztésre való javaslat Eredménye: Adatokkal alátámasztott ajánlás a tapasztalatok alapján egy komplex szolgáltatáscsomagra és hálózatfejlesztésre. A kutatómunka eredményei, tapasztalatai alapján várhatóan a következő feladatok ütemezésre, előkészítésre kerülnek a évben: - A komplex szolgáltatáscsomag leírása, tartalmának meghatározása (ez lesz a szülősegítő szolgáltatások alapcsomagja) egyformán elérhető, azonos szakmai tartalmú szolgáltatások biztosítása az ország különböző részén - A szülősegítő szolgáltatások szakmai bázisközpontjainak kiépítése - A hálózatfejlesztés kidolgozása Szülősegítő szolgáltatások módszertan kidolgozása Az FSZK célja a módszertan kidolgozásával, majd elterjesztésével és használatával a különböző régiókban működő szervezetek egységesebb szemléletű és szakmai színvonalú segítséget nyújthatnak a felkészült szakemberek által. A szülők az ország bármely pontján közel azonos szakmai koncepciójú szolgáltatáshoz jutnak, így egyenlő esélyű hozzáférés biztosítható. A fejlesztési projekt témáját a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülők fogalmazzák meg. Nap, mint nap szembesülnek a fogyatékosság elfogadásának, azzal való együttélés nehézségeivel. A sajátos nevelési igény specialitásaiból adódó napi és hosszú távú problémák tekintetében sem kapnak rendszeres, 17

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2008. augusztus 28. 1

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2008. augusztus 28. 1 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 5 millió forint támogatást nyújtott a Közalapítványnak a 2007. évi fejezeti támogatásban a Szülősegítő szolgáltatások-módszertan kidolgozása című

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Kaposvár, 2010. december 7. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Roma kisgyerekkori inklúzió

Roma kisgyerekkori inklúzió Roma kisgyerekkori inklúzió Kaderják Anita T-Tudok Zrt. Pécs, Magyar Szociológiai Társaság Éves Konferenciája 2016. október 20-21. Projekt A készülő Roma kisgyerekkori inklúzió című tanulmány az UNICEF,

Részletesebben

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ Tárgya: Civil fenntartású értelmi sérültek, és autista lakóotthonok

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Biztos Menedék EFOP

Biztos Menedék EFOP Biztos Menedék EFOP-1.2.5-16 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év október hó 26. naptól 2018. év október hó 26. napig van lehetőség. Támogatást igénylők köre: a) Az igényelhető

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI Dr. Csák Annamária Gyermekpszichológiai ellátás fejlődése 1899 Ranschburg Pál vezette Pszichológiai Laboratórium 1904 Ideges Gyermekek alsó és középfokú Állami

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

OTTHONT MINDENKINEK! Projektzáró szakmai találkozó szeptember 29.

OTTHONT MINDENKINEK! Projektzáró szakmai találkozó szeptember 29. OTTHONT MINDENKINEK! - OTTHONT MINDENKINEK! Projektzáró szakmai találkozó 2016. szeptember 29. Fogyatékos gyermekek a gyermekvédelmi gondoskodásban - Az Otthont mindenkinek program bemutatása Borbély Kata,

Részletesebben

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány (Budapest) Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Életünk értelme

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP /1-2)

ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP /1-2) ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP 3.4.3-11/1-2) Peerfomance Kft. www.peerformance.hu Iskolai tehetséggondozás A pályázat kiírásra került. Célok (nem teljes felsorolás): esélynövelést szolgáló tehetséggondozás

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 2016. évi köznevelési

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Eperjesi Tamás Igazgató Magyar Vidék Napja 2010. szeptember 24. Mit kell erősítenünk?

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott minimálisan ek (indikátorok)

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben