A RÖPLABDÁZÁS TÖRTÉNETE (2009.decemberig)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A RÖPLABDÁZÁS TÖRTÉNETE (2009.decemberig)"

Átírás

1 A RÖPLABDÁZÁS TÖRTÉNETE (2009.decemberig) A röplabdázás története három nagy korszakra tagolható. Az elsı, amelyet a hıskorszaknak, a kezdeteknek lehet nevezni, a játék feltalálásával kezdıdött a múlt század végén és a Nemzetközi Röplabda Szövetség megalakításával zárult. A második szakaszban a sportág megerısödése, a világversenyek beindítása figyelhetı meg. Az 1984-tıl datálható, jelenleg is tartó harmadik szakasz a sportág modern korszaka, amelyben a röplabda a világ legnépszerőbb játékai közé emelkedett. A röplabdázás népszerőségének növekedését, a nagy sikereket csak úgy érthetjük meg, ha röviden lepergetjük történetét. I.A kezdetek A játék alapjait az amerikai William G.Morgan, a Holyoke YMCA Egyetem testnevelési igazgatója találta fel 1895-ben és minnonette -nek nevezte. Abban az idıszakban még igen távol állt a mai versenyszerő röplabdától. A téli holt idény kitöltését célzó teniszszerő játék kezdetben inkább hasonlított például a zsinórlabdához vagy a kézilabdázáshoz. A szabályok nem foglalkoztak a játékterület pontos meghatározásával, nem rögzítették a játékosok számát, a háló méreteit stb. Ez érthetı, hiszen ezeket legtöbbször a terem mérete, a foglalkoztatni kívánt játékos létszám határozta meg. Eleinte a technikai szabályokat sem írták elı határozott formában: a labdát még meg is foghatta a játékos, és tulajdonképpen csak földet nem volt szabad érnie. Morgant az a szándék is vezérelte a játék kialakításakor, hogy üzletembereknek, mai szóhasználattal menedzsereknek olyan sportot hozzon létre, amelyben nem kell annyit futni, mint a kosárlabdában, mégis érdekes legyen. A csak kiegészítı foglalkozásnak szánt játék népszerővé vált és 1896-ban már nyilvánosan is játszották. Elnevezése is megváltozott A minnonette helyett A. T. Halsted doktor Springfieldben már volley-ball -nak, magyarul repülılabdának nevezte. A szabályok eleinte érthetıen nem voltak szigorúan meghatározva, és a játék terjedésével egyidejően kisebb-nagyobb mértékben módosították azokat. Az új labdajáték gyors népszerősödése és elterjedése csakhamar szükségessé tette bizonyos határozottabb játékszabályok kialakítását, mert a tapasztalat azt mutatta, hogy pl. a meghatározott játékterületen (teremben) legtöbbször igen sok játékos helyezkedett el, így a mozgáslehetıség egyre csökkent, s a játék egyhangúvá, unalmassá vált. A játék technikájának fejlıdése azután a játékszabályok szükségszerő változását eredményezte. Mint minden sportágban, a röplabdázásban is a játék technikájának a játékszabályokra és viszont gyakorolt kölcsönhatása folyamatos fejlıdést biztosított. Így került sor azután a játékterület meghatározására, kialakítására, és a játék mozgalmasabbá tétele érdekében a csapatok létszámának csökkentésére, illetve megállapítására is. A játék említett technikája azonban még mindig nem alakult ki határozott formában, például a labdaérintések száma egy-egy térfélen korlátlan volt. Mindenesetre a fentiekben említett határozottabb szabályozással már lezártnak tekinthetjük a röplabdajáték kialakulásának elsı periódusát.

2 2 A röplabdajáték rohamosan terjedt tovább, a kezdeti teremjátékot már szabadtéren is játszották, versenyeket is rendeztek, és a fejlıdés e fokán további játékszabályok váltak szükségessé. A játék menetének meggyorsítása érdekében térfelenként már csak három labdaérintést engedélyeztek, a labdakezelés módját pedig amely, amint említettük, eddig teljesen szabad volt, a labdát kézbe fogni, dobni, ütni lehetett megszigorították: elıírták a kötelezı, csak egy pillanatnyi találkozást a labdával, amely bizonyos fokig utánzása a teniszütı pattanó labdaérintésének és inkább ütés jellegő, szemben a kézilabdázásban használatos labdakezeléssel. Kialakították és meghatározták a mai röplabdázást annyira jellemzı, ún. forgásszabályokat, és ezzel egyidejőleg a játékosok létszámát 7 fırıl 6-ra csökkentették. A nyitójátékos szigorú helytartását aki mindeddig állandóan a nyitás helyén állott, s a pályán nem vett részt a játékban megszüntették, és minden játékost köteleztek a pálya egész területén való játékra. A röplabdajáték, amint említettük, az 1896-os nyilvános bemutató után elsısorban az amerikai kontinensen terjedt el; néhány év múlva, az 1900-as évek elején már Távol-Keleten, Kínában, Japánban és a Fülöp-szigeteken is ismeretes. A játék az elsı világháború után gyors ütemben terjedt Európában. A terjedés iránya Észak-Európa, Szovjetunió, Csehszlovákia, Lengyelország, Franciaország. Egymás után alakultak meg a nemzeti szövetségek, ezek meghatározták a játékszabályokat, kialakították a versenyrendszereket, és nemzeti bajnokságokat indítottak, sıt nemzetközi találkozókra is sor került. A nagy fellendülés, a nemzetközi kapcsolatok kialakulása természetszerőleg a sportág folytonos minıségi fejlıdését eredményezte. Az élénk röplabdasporttal rendelkezı államok egyre jobban felismerték valamilyen nemzetközi központi szervezet létrehozásának szükségességét ben meg is alakult a Nemzetközi Kézilabda Szövetség keretén belül az a technikai bizottság, amely a röplabdázás kérdéseivel foglalkozott. A Nemzetközi Röplabda Szövetség megalapításának gondolata egyre követelıbben jelentkezett, és ennek során az 1936-os Berlini Olimpiai Játékok alkalmával különbözı nemzeti röplabdaszövetségek képviselıi, a sportág barátai elızetes tárgyalásokat folytattak az önálló Nemzetközi Röplabda Szövetség megalapítása tárgyában. A harmincas évek második felének feszült nemzetközi helyzete, majd a második világháború kitörése hosszú évekre elhalasztotta a kérdés rendezését. II. A szervezett amatır röplabda korszaka A második világháború után, amikor a nemzetközi sportélet ismét megindult- a megbeszélések eredményre vezettek, és 1947-ben Párizsban 14 ország köztük Magyarország - részvételével megalakították a Nemzetközi Röplabda Szövetséget. Elsı elnökének a francia Paul Libaud-t választották. A jelentıs eseménnyel megkezdıdött a sportág történetének második fejezete. A Nemzetközi Röplabda Szövetség a különbözı érvényben levı nemzeti játékszabályok alapján új, egységes nemzetközi játékszabályt alkotott. Ezzel a röplabdázás megindult azon az úton, amely tíz év alatt a világ egyik legnépszerőbb labdajátékává fejlesztette. A Nemzetközi Röplabda Szövetség megalakulása után különösen megélénkült a nemzetközi röplabdaélet. Az egyes nemzetközi találkozókat Európa- és Világbajnokságok követték: 1948-ban Olaszország rendezte az elsı férfi Európa-bajnokságot, 1949-ben Prágában került sor az elsı férfi

3 3 világ- és az elsı nıi Európa-bajnokságra, 1950-ben Szófiában bonyolították le a második férfi és nıi Európa-bajnokságot, 1951-ben Párizs rendezte az Európa-bajnokságot ben a férfi és nıi világbajnokság rendezési jogát Moszkva kapta meg, ahol nézı elıtt folytak a játékok. A sportág népszerő lett és elterjedt. Az 1949-es prágai versenyektıl kezdve a szovjet férfi és nıi röplabdasport fölényesen kiemelkedett, és vitathatatlanul elsı maradt éveken keresztül. Közben igen sokat fejlıdtek elsısorban a szovjet iskola hatására a szocialista országok röplabdázói is, úgyhogy a szovjet férfi aranycsapat kiöregedése után 1955-ben a bukaresti férfi Európa-bajnokságon már a csehszlovákok szerezték meg az elsıséget. Ugyanakkor az élmezıny annyira kiegyensúlyozottá vált, hogy az elsı hat csapat közül szinte bármelyik az elsı hely esélyese lehetett, s csupán a pillanatnyi forma, diszpozíció döntötte el a helyezéseket. A nemzetközi mezıny további kiegyenlítıdése jellemezte az 1956-os párizsi világbajnokságot is, ahol továbbra is az európai csapatok dominanciája volt megfigyelhetı. Ezen a világbajnokságon vett részt elıször négy földrész köztük az amerikai kontinens - játékosai. Az észak-amerikaiak felküzdötték magukat az élvonalba (a férfiak a 6. helyre kerültek). A Nemzetközi Röplabda Szövetség megalakulásának 10. évfordulóján, ben született a NOB döntése, hogy az FIVB évtizedes munkássága, a sportág nagy népszerősége, kiemelkedı testnevelési és atlétikus érdemei miatt a röplabdázást fölvették a fakultatív olimpiai sportágak közé. Az 1960-as világbajnokságot Brazília rendezte. Ezáltal is kifejezésre jutott a röplabdázás nemzetközi, kontinensek közötti jellege. Ezen a Szovjetunió férfi csapata visszaszerezte elsı helyét; a nıi mezınyben a Szovjetunió mögött a 2. helyen meglepetésre Japán csapata végzett. Ezzel Japán, szinte ismeretlenül, betört a világ élvonalába, és bebizonyította, hogy nemcsak nagy röplabdázó tömeggel, hanem kiváló versenyzıkkel is rendelkezik. Az olimpiai játékok közé való felvétel csak megerısítette a röplabdázás eddigi eredményeit és további sikerekre ösztönözte mindenütt a világon a röplabdázókat. Ha 1960-ban, a római olimpián még nem is szerepelt a versenyek közt, örömmel töltötte el a röplabdasport barátait az a hír, hogy az 1964-es olimpiai játékok rendezıje: Tokió már programjába iktatta a röplabdázást (mégpedig 10 férfi és 6 nıi csapattal). A 60-as, 70-es években a sportág tovább népszerősödött. Újabb világversenyeken küzdhettek a csapatok az érmekért, így 1965-ben az elsı férfi, majd 1973-ban az elsı nıi Világ Kupa került megrendezésre. Az FIVB felismerte, hogy nemcsak a felnıtt válogatottak, hanem az utánpótlás számára is biztosítani kell a nemzetközi megmérettetés lehetıségét, így 1977-ben Brazília adott otthont az elsı férfi és nıi junior világbajnokságnak. III. A modern korszak Az 1984-es Los Angeles-i olimpián megtartott Kongresszuson már 153 tagország képviselıje döntött arról, hogy új elnök kerüljön a sportág vezetésének élére Rubén Acosta személyében. Megválasztásától számítható a röplabda új korszaka. Az új elnök új szemléletet, új stílust, új stratégiát hozott a sportágba. Feltett szándéka volt, hogy az ezredfordulóra a legnagyobbak közé emeli a röplabdát. Az amatır jelleg helyett a professzionális szemléletet helyezte elıtérbe minden téren. A sportág vezetıi felismerték, hogy egy sport nem tud igazán fejlıdni, az emberekhez közel kerülni, ha nincs a TV elıtt. A legnagyobb tévétársaságokkal kötöttek

4 4 szerzıdést a nagy versenyek közvetítésére és egyetlen hivatalos FIVB verseny rendezését sem engedélyezik, ha nincs biztosítva megfelelı számú közvetítés. Az utóbbi években történt szabálymódosítások is részben a médiatársaságok igényein alapulnak, részben pedig azon, hogy a játékot minél érdekesebbé, izgalmasabbá, az új évezred követelményeihez igazodóvá kell tenni. A profi szemlélet megerısödését jelzi, hogy a férfi Világ Ligán (1990. óta) és a nıi Grand Prix-n (1993.óta) több millió dollár pénzdíjat osztanak szét a csapatok között. Még azoknak is megéri részt venni a versenyen, akik gyengén szerepelnek, hiszen az utolsó helyezett is pozitív pénzügyi egyenleggel fejezi be a tornát. Természetesen rendkívül szigorúak az indulás feltételei, elsısorban a tévéközvetítések terén. A világversenyeken a kelet-európai röplabda elveszítette uralkodó szerepét. Az utolsó másfél évtizedben világbajnokságokon, olimpián elvétve találnunk ezen országokból aranyérmest. A férfiaknál az USA csapata uralkodott között (2 olimpiai és 1 világbajnoki gyızelem), míg 1990-tıl az olasz válogatott volt szinte verhetetlen nagy versenyen (3 világbajnoki gyızelem zsinórban egyedüli bravúrként a férfi mezınyben a sportág történetében, 1 olimpiai ezüst). Az utóbbi néhány évben kiegyenlítettebbé vált a mezıny. Az olasz válogatott mellé felnıtt a brazil (2002. VB arany) és a jugoszláv csapat (olimpiai arany Sydneyben). Az utóbbi években a brazil csapat legyızhetetlennek tőnik, hiszen nemcsak az athéni olimpiáról tértek haza aranyéremmel, de Tokióban 2006-ban megvédték VB-elsıségüket, 2005-ben a Grand Champions Cupot (Nagy Bajnokok Kupája) és 2007-ben a Világ Kupát is elhódították. A nıknél a szovjet (orosz) csapat vezetı szerepét követıen a kubai, a kínai és a brazil válogatott emelkedik ki a mezınybıl. Fıleg a karib-tengeri csapat arany listája jelentıs (2 olimpiai és 2 világbajnoki gyızelem 1992-tıl). Némi meglepetést jelentett az olasz nıi válogatott aranya a németországi VB-n 2002-ben. Ugyanígy kissé meglepı volt az orosz válogatott tokiói elsısége, miután a férfiakhoz hasonló sikersorozatra törı brazil lányokat verték a VB döntıjében. A röplabda hazai története Magyarországon a II. világháború elıtt gyakorlatilag ismeretlen volt a röplabdasport. Az 1930-as években egy szúk területen ugyan ismerték, de rendszeresen nem játszották, versenyszerően nem őzték. Meghonosodni, gyökeret verni csak a II.világháborút követı években tudott. A szovjet hadsereg katonái, akik szabadidejükben játszották a röplabdát, csakhamar felkeltették a fiatalok érdeklıdését a sportág iránt és csakhamar úgy Budapesten, mint a vidéki városokban, egyre többen kedvelték meg a játékot. A szervezeti élet követte a spontán kezdeményezéseket és 1946.decemberében megalakult a Magyar Röplabda Szövetség, amelynek elsı elnöke Nonn György lett. Az elsı országos bajokságra tavaszán került sor. A következı évben már 4500 csapat versenyzett a legkülönbözıbb szintő bajokságokban. A 60-as évek elsı felére az MRSZ már közel igazolt játékost tartott nyilván. Sajnos a késıbbiekben csökkent az érdeklıdés, és a 80-as évek közepén már csak versenyzıt számlálhattunk, napjainkra pedig ez a szám a t sem éri el. A magyar röplabda történetének fényes napjai a 60-as, 70-es években voltak. Válogatott csapataink az Európa-bajnokságokon szerepeltek a legeredményesebben. A férfiak 1963-ban, a nık 1975-ben szereztek

5 5 ezüstérmet. Az Európa-bajnoki szereplést emellett 4 bronzérem fényesíti (1950. férfiak, 1977., és nık). A világbajnokságokon érmet nem sikerült szerezni. A legjobb eredményt a nık érték el Várnában 1970-ben, ahol a 4.helyen végeztek. Az olimpiai játékokon a nık 3, a férfiak 1 alkalommal vettek részt. Bizony ma nagyon elégedettek lennénk a férfiak tokiói 6., a nık montreali és moszkvai 4.helyével! Az utóbbi éveket nem lehet a magyar röplabda siker korszakaként jellemezni. Válogatottjaink többségében nem jutottak be sem a kontinentális, sem a világversenyek döntıjének mezınyébe. Ez alól ritka kivétel volt a férfi felnıtt válogatott 2001.évi EB döntıs szereplése, ahol a 11.helyen végzett és a nıi ifjúsági válogatott 2003-as EB és VB döntıben való részvétele. A bajnokságok színvonala folyamatosan romlik, legjobb játékosaink külföldre szerzıdnek. Két év mőködés után pénzhiány miatt megszőnt a férfi profi bajnokság is. A nıi Bajnokok Ligájában két éven keresztül szerepelt a Nyíregyháza nıi csapata. Összességében megállapítható, hogy a jól képzett játékosok, a megfelelı szakembergárda és az anyagi eszközök hiánya egyre inkább megnehezíti, hogy korábbi sikereit megismételhesse a magyar röplabdázás. A Magyar Röplabda Szövetség jelenlegi szervezeti felépítése Az MRSZ legfelsıbb szerve a Közgyőlés. A két Közgyőlés közötti idıszakban a ıszövetség ımunkáját ıa ıválasztott ıelnökség ıirányítja. ıaz ımrsz ıjelenlegi elnöke ıdr. ıszabó ıjózsef, ıfıtitkára ıdikácz ıernı. ıaz ıelnökség ımellett Ügyvezetıség mőködik, amely két elnökségi ülés között korlátozott döntési jogkörrel ıintézkedik ıoperatív ıügyekben. ıaz ımrsz-ben ıtöbb ıállandó szakbizottság mőködik. Ezek közül a legfontosabbak: Versenybizottság, Játékvezetõi Testület, Edzıi Bizottság, Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság, Jogi és Fegyelmi Bizottság, Ifjúsági és Utánpótlás Bizottság, Nemzetközi Bizottság, Strandröplabda szakág. A játékvezetõket leginkább a Játékvezetıi Testület érdekelheti. A Játékvezetıi ıtestület ıelsısorban ıaz ıi.osztályú, ıaz ıországos ıés ıa ınemzetközi minısítéső játékvezetõket tömöríti, de tartoznak a Testülethez megyei játékvezetõk ıis. ıa ıjátékvezetıi ıtestület ılegfelsıbb ıszerve ıa ıközgyőlés. ıa ıkét Közgyőlés közötti idıszakban a Testület munkáját a 7 tagú Elnökség irányítja. Elnök ıherpai ılászló, ıhelyettese ıadler László. ıaz ıetikai ıés ıfegyelmi ıbizottság vezetıje ıka tona Ágnes, ıaz ıoktatási ıbizottságé ımezıffy Zsolt, a ıküldıbizottságé ımocsnik ılajos. ıaz ıún. ıterületi ıképviselık: ıszabó Zsolt (NB I.) és Szabó Attila (NB II). Nemzetközi játékvezetõink Röplabdasportunk történetében számos magyar játékvezetõ szerezte meg a nemzetközi minısítést és az ezzel járó FIVB keret tagságot, amely lehetıvé tette számunkra a különbözı nemzetközi eseményeken való mőködést. Közülük többen a legmagasabb szintő versenyekre olimpiai játékok, világbajnokságok, Európa-bajnokságok, Világ Kupák, Világ Liga, Grand Prix, európai kupaversenyek is eljutottak, döntıket, döntı fontosságú mérkızéseket vezettek. Magas színvonalú bíráskodással alapozták meg, illetve öregbítették a magyar röplabda játékvezetõk nemzetközi hírnevét, tekintélyét.

6 6 Teremröplabda: Lajos József, Ormai László, Nagy József, Szele Dénes, Bogyó Pál, Dánóczi Rezsı, Bots László, Szalay László, Mészáros László, id Kiss Lajos, Síkos Gyula, id.juhász Zoltán, Kiss Kálmán, Pécsi Gyula, Ribizsár Gyula, Zsille Antal, Zsolcai János, Zsille László, Tirpák József, Horváth Gyula, Dr.Tıkészki László, Ferenczy László, Dr.Vaszily Béla, Hurák Lajos, Békési László, ifj. Kiss Lajos, éherpai ılászló, érádi ıgyula, éhóbor ébéla, éifj. Juhász Zoltán, émocsnik Lajos. éadler élászló, éujházi émónika, émezıffy ézsolt. énemzetközi ıjelölt ıifj. Szabó Péter (tanfolyam: Lengyelország) és Tillmann Gyula (tanfolyam: Bulgária). Strandröplabda: Ujházi Mónika Közülük a vastag betővel szedett játékvezetõk aktívak.

7 7 A röplabdázás nevezetes és a jelentısebb szabálymódosítások dátumai: 1895 William G.Morgan, a Holyoke YMCA Egyetem testnevelési igazgatója megalkotja a röplabdázást 1947 A Nemzetközi Röplabda Szövetség (FIVB) megalakítása. Az európai és az amerikai szabályokat egységesítették. A pálya méretét 9 x 18 m- ben határozták meg és a háló magasságát is a ma érvényben lévıben állapították meg. (2,43, illetve 2,24 m). Megalakul a Játékvezetıi és a Játékszabály Bizottság Az elsı Európa Bajnokság Rómában 6 csapat részvételével 1949 A röplabda elismerése még, mint nem olimpiai sportág Az elsı férfi Világbajnokság 10 csapattal, és az elsı nıi Európa Bajnokság 7 csapattal 1951 Engedélyezik a háló fölötti átnyúlást bizonyos helyzetekben (sánc esetén és ütés után) 1952 Az elsı nıi Világbajnokság Moszkvában 8 csapattal 1954 Megalakították az Ázsiai Konföderációt. Ez volt az elsı lépés a röplabdázásnak az egész világon való egységesítése felé, az FIVB égisze alatt A röplabda a Pán-Amerikai Játékok mősorán. Az elsı hivatalos játékvezetıi tanfolyam Bukarestben Kiadásra kerül az elsı hivatalos FIVB kiadvány (bulletin.) 1957 A röplabdázás felkerül az olimpia mősorára. Bevezetésre kerül a II.játékvezetõ és a pihenı idı idıtartamát 30 másodpercben határozták meg A férfi klubcsapatok Európa Kupájának elindítása. Az FIVB budapesti Kongresszusán bevezetik a takarás szabályát és megtiltják a középvonalon való átlépést A negyedik férfi Világbajnokság elıször Európán kívül, Rio de Janeiroban 1963 Megalakul az Európai Konföderáció (CEV) 1964 A röplabdázás elıször az Olimpia mősorán, Tokióban (10 férfi és 6 nıi csapattal) Engedélyezik az átnyúló sáncot és a sánc utáni ismételt érintést Az elsı Junior Európa Bajnokság Budapesten 1968 Az FIVB mexikói Kongresszusán bevezetik az antennák használatát.

8 A labda súlya gramm Az elsı FIVB edzıtanfolyam Japánban 49 résztvevıvel 13 országból A sánc utáni 3 érintés engedélyezése 1977 Az elsı Junior Világbajnokság Brazíliában 1980 A nemzetközi játékvezetıi tanfolyamokon az orvosi vizsgálat illetve a fizikai és pszichológiai teszt bevezetése 1984 Paul Libaud helyett Dr.Rubén Acostát választják az FIVB elnökévé és ezzel új szakasz kezdıdik a röplabda sportágban: a professzianizálódás korszaka. Az FIVB áthelyezi székhelyét Lausanneba (Svájc) 1986 Az FIVB a strandröplabdát elismeri hivatalos szakágként 1988 A labdamenet-pont rendszer (tie-break szabály) bevezetése a döntı játszmában (felsı határ 17:16) 1989 Az elsı Ifjúsági Világbajnokságok megrendezése 1990 Elindul férfi Világ Liga, amely a világ legjobb válogatottjainak részvételével lebonyolított, több millió dollár összdíjazású körverseny A tie-break szabály módosítása: a felsı ponthatárt eltörölték, ugyanúgy két pont különbséggel kell nyerni, mint a többi játszmában 1994 Az athéni Kongresszuson jelentıs szabályváltozások: a labdát lábbal is megengedett érinteni, a nyitó zóna 9 méterre szélesedik, a labdakezelést bizonyos helyzetekben (elsı érintés, nehéz testhelyzet) kevésbé szigorúan kell elbírálni éves a röplabda. Nagy jubileumi ünnepségek az egész világon 1996 A strandröplabda Atlantában az olimpiai programban szerepel. Ezzel a labdajáték csapatsportágak közül egyetlenként négy aranyérmet osztanak az olimpián. A Kongresszuson ismét szabálymódosítások kerülnek elfogadásra: a labda nyomása csökken, a labda bizonyos feltételekkel visszajátszható az ellenfél kifutójából, a támadó vonal folytatását az oldalvonalakon túl szaggatott vonalakkal jelzik. Kísérletként megjelenik a Libero játékos éves évfordulóját ünnepli az FIVB. A szakbizottságokon belül megkezdıdnek a vizsgálatok arra vonatkozóan, hogyan lehet szabályozni a játék idıtartamát Forradalmi szabályváltozások a tokiói kongresszuson. A labdamenetpont rendszert kiterjesztik az egész mérkızésre, a Libero játékos lehetısége bekerül a játékszabályokba, az edzı a játék alatt szabadon mozoghat és a világversenyeken színes labdákkal játszanak.

9 Újabb módosítás eredményeként ha a labda a nyitást követıen a hálót éri de átjut rajta, az ellenfél köteles azt megjátszani év után Dr.Rubén Acosta, akinek nevéhez a sportág soha nem látott fejlıdése köthetı, lemond elnöki posztjáról és átadja helyét Jinzhong ıwei-nek ı(kína). ıismét ımódosul ıa ıhálóérintés ıszabálya: ımár csak a felsı szintszalagon elkövetett hálóérintés minısülhet hibásnak, maximum ı14 ıfı ılehet ıegy ıcsapat létszáma. Az FIVB szakbizottságai között 1. Jogi Bizottság 2. Pénzügyi Bizottság 3. Sportesemények Tanácsa 4. Televíziós és Új Média Bizottság 5. Sajtóbizottság 6. Orvosi Bizottság 7. Technikai Bizottság 8. Fejlesztési Bizottság 9. Játékvezetıi Bizottság (tiszteletbeli elnök: Dr.Holvay Endre, tag: Rádi Gyula 2006.óta) 10. Játékszabály Bizottság ( csak az FIVB keretében mőködik, a kontinentális szövetségeknél nincs) Tagja : Herpai László (1994 óta) 11. Edzıbizottság 12. Világ Liga Tanács 13. Grand Prix Tanács 14. Strandröplabda Állandó Bizottság 15. Fegyelmi Bizottság 16. Beruházási Bizottság Összeálította Irodalom Herpai László Juni György: Röplabda almanach A magyar röplabdázás 50 éve Dr.Holvay Endre: Röplabdázás (Játék- és versenyszabályok) 1977., FIVB Volleyworld kiadványok Röplabda

JEGYZİKÖNYV. a Kıbánya Sport Club 2010. március 24-i. küldöttgyőlésérıl.

JEGYZİKÖNYV. a Kıbánya Sport Club 2010. március 24-i. küldöttgyőlésérıl. JEGYZİKÖNYV a Kıbánya Sport Club 2010. március 24-i küldöttgyőlésérıl. İcsi Gábor a Kıbánya Sport Club elnöke köszönti a küldöttgyőlésen megjelent szakosztályok küldötteit. Elmondta, hogy az elnökség 2010.

Részletesebben

A Szekszárd-tolnai kistérség sportstratégiája

A Szekszárd-tolnai kistérség sportstratégiája A Szekszárd-tolnai kistérség sportstratégiája 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés..3 1. A kistérség bemutatása.. 4 1.1. Sporttörténet, sportélet a kistérségben...8 1.2. Sportlétesítmények, infrastruktúra

Részletesebben

Hankó András BŐDSZENTMIHÁLY (TISZAVASVÁRI) KÉZILABDA SPORTJÁNAK TÖRTÉNETE A KEZDETEKTİL

Hankó András BŐDSZENTMIHÁLY (TISZAVASVÁRI) KÉZILABDA SPORTJÁNAK TÖRTÉNETE A KEZDETEKTİL Hankó András BŐDSZENTMIHÁLY (TISZAVASVÁRI) KÉZILABDA SPORTJÁNAK TÖRTÉNETE A KEZDETEKTİL A kezdetek elıtt...a szépség vagy te, Sport! a testeket te formálod nemessé, előzöl romboló vad szenvedélyeket, acéllá

Részletesebben

ÖRKÉNYTÁBOR SIKERÉNEK TITKA A JELENKOR HELYZETÉNEK TÜKRÉBEN

ÖRKÉNYTÁBOR SIKERÉNEK TITKA A JELENKOR HELYZETÉNEK TÜKRÉBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KAR Továbbképzési Központ, Lovastanár (hippologus) és-szervezı szak ÖRKÉNYTÁBOR SIKERÉNEK TITKA A JELENKOR HELYZETÉNEK TÜKRÉBEN Szakdolgozat Készítette: Horváth

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. TÁJKÉP PEKING UTÁN OLIMPIAI SZEREPLÉSÜNK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 2 II. OLIMPIAI KERETEINK... 3

Tartalomjegyzék I. TÁJKÉP PEKING UTÁN OLIMPIAI SZEREPLÉSÜNK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 2 II. OLIMPIAI KERETEINK... 3 Tartalomjegyzék I. TÁJKÉP PEKING UTÁN OLIMPIAI SZEREPLÉSÜNK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 2 II. OLIMPIAI KERETEINK... 3 III. OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉSÜNK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA... 4 IV. AZ OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉS SZAKASZAI - CÉLKITŐZÉSEK...

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Megtárgyalta és jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2014. május 6-án A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Budapest 2014. 1 1. A SPORTÁG JELENLEGI HELYZETE ÉS A SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

Az edelényi kistérség sport és szabadidıs stratégiája

Az edelényi kistérség sport és szabadidıs stratégiája Az edelényi kistérség sport és szabadidıs stratégiája Szerkesztette: Nagyné Sándor Edina Szakértıi csoport tagjai: Antal Ferenc, Szlifka Béla Készítette: Nagyné Sándor Edina Szakmai konzulens: Rév András

Részletesebben

Sport A-tól Z-ig Gallovits László Honfi László Széles-Kovács Gyula

Sport A-tól Z-ig Gallovits László Honfi László Széles-Kovács Gyula Sport A-tól Z-ig Gallovits László Honfi László Széles-Kovács Gyula Sport A-tól Z-ig Gallovits László Honfi László Széles-Kovács Gyula Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Dialóg Campus Kiadó Copyright

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25 20 éves a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Jubileumi kiadvány Budapest 2013 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság, 2013 Kiadja: a Magyar Felsıoktatási

Részletesebben

A kerekesszékes vívósport Magyarországon

A kerekesszékes vívósport Magyarországon Magyar Testnevelési Egyetem Továbbképzés a fogyatékosok sportjában A kerekesszékes vívósport Magyarországon Készítette: Beliczay Sándor 1 A KEREKESSZÉKES VÍVÓSPORT MAGYARORSZÁGON Dolgozatomban szeretném

Részletesebben

História 2003-089. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 2003-089. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 2003-089 História 2003-089 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap M Edzo 2012-1/1-60 2012/03/10 09:02 Page 1 Módszertani és továbbképzô szaklap /1 2012 Olimpia MOB átalakuló közgyûlés Mi, hol, mikor? Edzôképzés A Pécsi Kongresszuson Magyar Edző A Magyar Edzôk Társaságának

Részletesebben

Állami piacteremtés nemzeti bajnok teremtése: a Richter Gedeon NyRt. esete

Állami piacteremtés nemzeti bajnok teremtése: a Richter Gedeon NyRt. esete Külgazdaság, LII. évf., 2008. július augusztus (41 80. o.) Állami piacteremtés nemzeti bajnok teremtése: a Richter Gedeon NyRt. esete ANTALÓCZY KATALIN 2006-ban a Richter Gedeon NyRt. nettó árbevétele

Részletesebben

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016.

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Tartalomjegyzék: Bevezetı SWOT-analízis Hajdúnánás Versenysport Szabadidısport, tömegsport Diáksport Szabadidısport Óvodai, iskolai testnevelés Középiskolai

Részletesebben

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2011-2012

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2011-2012 A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2011-2012 Elfogadva az FIVB XXXII.kongresszusán 2010-ben Rómában Magyar Röplabda Szövetség 2010.december 1 Készítette a Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Testület

Részletesebben

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES AZ ÖNKÉNTES HADERİ TARTALÉK BIZTOSÍTÁSÁNAK SZERVEZÉSI- VEZETÉSI KÉRDÉSEI DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOS TÉMAVEZETİ: Prof. Dr. BOLGÁR JUDIT egyetemi tanár Budapest, 2010. 1

Részletesebben

DOI: 10.14750/ME.2013.004. PhD ÉRTEKEZÉS. Vallasek Magdolna Márta

DOI: 10.14750/ME.2013.004. PhD ÉRTEKEZÉS. Vallasek Magdolna Márta PhD ÉRTEKEZÉS Vallasek Magdolna Márta MISKOLC 2013 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vallasek Magdolna Márta A román nyugdíjrendszer fejlesztésének

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szakmai beszámoló

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szakmai beszámoló Magyar Labdarúgó Szövetség Szakmai beszámoló 2012 I. fejezet Bevezetés... 3 II. fejezet Szövetségi élet... 4 1. Szövetségi munka... 4 2. Társadalmi kapcsolatok... 5 3. Nemzetközi kapcsolatok... 6 4. Kiemelt

Részletesebben

VAN-E REALITÁSA EGY 2020-AS BUDAPESTI OLIMPIÁNAK, ÉS HA IGEN, MILYEN GAZDASÁGI HATÁSAI LEHETNEK

VAN-E REALITÁSA EGY 2020-AS BUDAPESTI OLIMPIÁNAK, ÉS HA IGEN, MILYEN GAZDASÁGI HATÁSAI LEHETNEK Budapesti Gazdasági Fıiskola Külkereskedelmi Fıiskolai Kar Szakdiplomácia Szakirányú Továbbképzés SZAKDOLGOZAT VAN-E REALITÁSA EGY 2020-AS BUDAPESTI OLIMPIÁNAK, ÉS HA IGEN, MILYEN GAZDASÁGI HATÁSAI LEHETNEK

Részletesebben

A fiatalok 2010. évi szakmai programja

A fiatalok 2010. évi szakmai programja 1 A fiatalok 2010. évi szakmai programja Összeállította: Molnár Ferenc UP szövetségi kapitány 2009. év, mint páratlan év a fiatalok számára - a nemzetközi megmérettetésben - nagyon kemény esztendı volt.

Részletesebben

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33 Tartalom Néhány sorban............................................. 3 Megújult elnökséggel - tovább...!................................ 3 Lochmayer György: A nemzetközi erôviszonyok alakulása 2006-ban...................

Részletesebben

2011/4 MAGYAR EDZŐ 3. Telitalálatnak bizonyult az V. Országos

2011/4 MAGYAR EDZŐ 3. Telitalálatnak bizonyult az V. Országos 2011/4 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Az év utolsó negyede igazán bôvelkedett eseményekben, még akkor is, ha ezek jelentôs hányada nem a nemzetközi, illetve hazai sportpályákon, hanem üléstermekben, hivatalokban,

Részletesebben

Társaságunk helyzete, feladatai a versenysportban

Társaságunk helyzete, feladatai a versenysportban 2011/1 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Túlzás nélkül mondhatjuk: bomba meglepetéssel rajtolt számunkra a nemzetközi színtereken az idei esztendô Arn Gréta jóvoltából. A kiváló teniszezô hölgy menet közben

Részletesebben

MAGYAROSZÁG A NEMZETKÖZI TÉRBEN

MAGYAROSZÁG A NEMZETKÖZI TÉRBEN MAGYARORSZÁG A NEMZETKÖZI TÉRBEN SZEGED, 2010 1 Magyarország a nemzetközi térben - Konferenciakötet - Innoratio Kutatómőhely 2010 2 Készítette és kiadja: Innoratio Kutatómőhely Csongrád Megyei Gazdaság-

Részletesebben

NİK A RENDÉSZETBEN. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Hadtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Készítette: Sárközi Irén.

NİK A RENDÉSZETBEN. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Hadtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Készítette: Sárközi Irén. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola NİK A RENDÉSZETBEN Doktori (PhD) értekezés Készítette: Sárközi Irén Témavezetı: Dr. Gyekiczkyné Dr. Kormos Zsuzsanna Budapest, 2008 2 Tartalom

Részletesebben

A Komlósi Oktatási Stúdió olimpiai kvótafigyelő magazinja

A Komlósi Oktatási Stúdió olimpiai kvótafigyelő magazinja A Komlósi Oktatási Stúdió olimpiai kvótafigyelő magazinja I. évfolyam, 1. szám. 201 2. január 1 3. Szemünk Londonon TARTALOM 3 Molnár Zoltán: "Jobban fogunk szerepelni, mint Pekingben" 4 Asztalitenisz

Részletesebben

Ivusza István Száz éves a marcali labdarúgás. (A Győri vendéglőtől a Marcali VFC-ig)

Ivusza István Száz éves a marcali labdarúgás. (A Győri vendéglőtől a Marcali VFC-ig) Ivusza István Száz éves a marcali labdarúgás Ivusza István Száz éves a marcali labdarúgás (A Győri vendéglőtől a Marcali VFC-ig) 1911. március 21.a Győri-féle vendéglőben a meghívásnak eleget téve lassan

Részletesebben

Dr. András Krisztina Havran Zsolt Jandó Zoltán 1. Üzleti globalizáció és a hivatásos sport: sportvállalatok nemzetközi szerepvállalása 2

Dr. András Krisztina Havran Zsolt Jandó Zoltán 1. Üzleti globalizáció és a hivatásos sport: sportvállalatok nemzetközi szerepvállalása 2 Dr. András Krisztina Havran Zsolt Jandó Zoltán 1 Üzleti globalizáció és a hivatásos sport: sportvállalatok nemzetközi szerepvállalása 2 TM 14. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben