A RÖPLABDÁZÁS TÖRTÉNETE (2009.decemberig)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A RÖPLABDÁZÁS TÖRTÉNETE (2009.decemberig)"

Átírás

1 A RÖPLABDÁZÁS TÖRTÉNETE (2009.decemberig) A röplabdázás története három nagy korszakra tagolható. Az elsı, amelyet a hıskorszaknak, a kezdeteknek lehet nevezni, a játék feltalálásával kezdıdött a múlt század végén és a Nemzetközi Röplabda Szövetség megalakításával zárult. A második szakaszban a sportág megerısödése, a világversenyek beindítása figyelhetı meg. Az 1984-tıl datálható, jelenleg is tartó harmadik szakasz a sportág modern korszaka, amelyben a röplabda a világ legnépszerőbb játékai közé emelkedett. A röplabdázás népszerőségének növekedését, a nagy sikereket csak úgy érthetjük meg, ha röviden lepergetjük történetét. I.A kezdetek A játék alapjait az amerikai William G.Morgan, a Holyoke YMCA Egyetem testnevelési igazgatója találta fel 1895-ben és minnonette -nek nevezte. Abban az idıszakban még igen távol állt a mai versenyszerő röplabdától. A téli holt idény kitöltését célzó teniszszerő játék kezdetben inkább hasonlított például a zsinórlabdához vagy a kézilabdázáshoz. A szabályok nem foglalkoztak a játékterület pontos meghatározásával, nem rögzítették a játékosok számát, a háló méreteit stb. Ez érthetı, hiszen ezeket legtöbbször a terem mérete, a foglalkoztatni kívánt játékos létszám határozta meg. Eleinte a technikai szabályokat sem írták elı határozott formában: a labdát még meg is foghatta a játékos, és tulajdonképpen csak földet nem volt szabad érnie. Morgant az a szándék is vezérelte a játék kialakításakor, hogy üzletembereknek, mai szóhasználattal menedzsereknek olyan sportot hozzon létre, amelyben nem kell annyit futni, mint a kosárlabdában, mégis érdekes legyen. A csak kiegészítı foglalkozásnak szánt játék népszerővé vált és 1896-ban már nyilvánosan is játszották. Elnevezése is megváltozott A minnonette helyett A. T. Halsted doktor Springfieldben már volley-ball -nak, magyarul repülılabdának nevezte. A szabályok eleinte érthetıen nem voltak szigorúan meghatározva, és a játék terjedésével egyidejően kisebb-nagyobb mértékben módosították azokat. Az új labdajáték gyors népszerősödése és elterjedése csakhamar szükségessé tette bizonyos határozottabb játékszabályok kialakítását, mert a tapasztalat azt mutatta, hogy pl. a meghatározott játékterületen (teremben) legtöbbször igen sok játékos helyezkedett el, így a mozgáslehetıség egyre csökkent, s a játék egyhangúvá, unalmassá vált. A játék technikájának fejlıdése azután a játékszabályok szükségszerő változását eredményezte. Mint minden sportágban, a röplabdázásban is a játék technikájának a játékszabályokra és viszont gyakorolt kölcsönhatása folyamatos fejlıdést biztosított. Így került sor azután a játékterület meghatározására, kialakítására, és a játék mozgalmasabbá tétele érdekében a csapatok létszámának csökkentésére, illetve megállapítására is. A játék említett technikája azonban még mindig nem alakult ki határozott formában, például a labdaérintések száma egy-egy térfélen korlátlan volt. Mindenesetre a fentiekben említett határozottabb szabályozással már lezártnak tekinthetjük a röplabdajáték kialakulásának elsı periódusát.

2 2 A röplabdajáték rohamosan terjedt tovább, a kezdeti teremjátékot már szabadtéren is játszották, versenyeket is rendeztek, és a fejlıdés e fokán további játékszabályok váltak szükségessé. A játék menetének meggyorsítása érdekében térfelenként már csak három labdaérintést engedélyeztek, a labdakezelés módját pedig amely, amint említettük, eddig teljesen szabad volt, a labdát kézbe fogni, dobni, ütni lehetett megszigorították: elıírták a kötelezı, csak egy pillanatnyi találkozást a labdával, amely bizonyos fokig utánzása a teniszütı pattanó labdaérintésének és inkább ütés jellegő, szemben a kézilabdázásban használatos labdakezeléssel. Kialakították és meghatározták a mai röplabdázást annyira jellemzı, ún. forgásszabályokat, és ezzel egyidejőleg a játékosok létszámát 7 fırıl 6-ra csökkentették. A nyitójátékos szigorú helytartását aki mindeddig állandóan a nyitás helyén állott, s a pályán nem vett részt a játékban megszüntették, és minden játékost köteleztek a pálya egész területén való játékra. A röplabdajáték, amint említettük, az 1896-os nyilvános bemutató után elsısorban az amerikai kontinensen terjedt el; néhány év múlva, az 1900-as évek elején már Távol-Keleten, Kínában, Japánban és a Fülöp-szigeteken is ismeretes. A játék az elsı világháború után gyors ütemben terjedt Európában. A terjedés iránya Észak-Európa, Szovjetunió, Csehszlovákia, Lengyelország, Franciaország. Egymás után alakultak meg a nemzeti szövetségek, ezek meghatározták a játékszabályokat, kialakították a versenyrendszereket, és nemzeti bajnokságokat indítottak, sıt nemzetközi találkozókra is sor került. A nagy fellendülés, a nemzetközi kapcsolatok kialakulása természetszerőleg a sportág folytonos minıségi fejlıdését eredményezte. Az élénk röplabdasporttal rendelkezı államok egyre jobban felismerték valamilyen nemzetközi központi szervezet létrehozásának szükségességét ben meg is alakult a Nemzetközi Kézilabda Szövetség keretén belül az a technikai bizottság, amely a röplabdázás kérdéseivel foglalkozott. A Nemzetközi Röplabda Szövetség megalapításának gondolata egyre követelıbben jelentkezett, és ennek során az 1936-os Berlini Olimpiai Játékok alkalmával különbözı nemzeti röplabdaszövetségek képviselıi, a sportág barátai elızetes tárgyalásokat folytattak az önálló Nemzetközi Röplabda Szövetség megalapítása tárgyában. A harmincas évek második felének feszült nemzetközi helyzete, majd a második világháború kitörése hosszú évekre elhalasztotta a kérdés rendezését. II. A szervezett amatır röplabda korszaka A második világháború után, amikor a nemzetközi sportélet ismét megindult- a megbeszélések eredményre vezettek, és 1947-ben Párizsban 14 ország köztük Magyarország - részvételével megalakították a Nemzetközi Röplabda Szövetséget. Elsı elnökének a francia Paul Libaud-t választották. A jelentıs eseménnyel megkezdıdött a sportág történetének második fejezete. A Nemzetközi Röplabda Szövetség a különbözı érvényben levı nemzeti játékszabályok alapján új, egységes nemzetközi játékszabályt alkotott. Ezzel a röplabdázás megindult azon az úton, amely tíz év alatt a világ egyik legnépszerőbb labdajátékává fejlesztette. A Nemzetközi Röplabda Szövetség megalakulása után különösen megélénkült a nemzetközi röplabdaélet. Az egyes nemzetközi találkozókat Európa- és Világbajnokságok követték: 1948-ban Olaszország rendezte az elsı férfi Európa-bajnokságot, 1949-ben Prágában került sor az elsı férfi

3 3 világ- és az elsı nıi Európa-bajnokságra, 1950-ben Szófiában bonyolították le a második férfi és nıi Európa-bajnokságot, 1951-ben Párizs rendezte az Európa-bajnokságot ben a férfi és nıi világbajnokság rendezési jogát Moszkva kapta meg, ahol nézı elıtt folytak a játékok. A sportág népszerő lett és elterjedt. Az 1949-es prágai versenyektıl kezdve a szovjet férfi és nıi röplabdasport fölényesen kiemelkedett, és vitathatatlanul elsı maradt éveken keresztül. Közben igen sokat fejlıdtek elsısorban a szovjet iskola hatására a szocialista országok röplabdázói is, úgyhogy a szovjet férfi aranycsapat kiöregedése után 1955-ben a bukaresti férfi Európa-bajnokságon már a csehszlovákok szerezték meg az elsıséget. Ugyanakkor az élmezıny annyira kiegyensúlyozottá vált, hogy az elsı hat csapat közül szinte bármelyik az elsı hely esélyese lehetett, s csupán a pillanatnyi forma, diszpozíció döntötte el a helyezéseket. A nemzetközi mezıny további kiegyenlítıdése jellemezte az 1956-os párizsi világbajnokságot is, ahol továbbra is az európai csapatok dominanciája volt megfigyelhetı. Ezen a világbajnokságon vett részt elıször négy földrész köztük az amerikai kontinens - játékosai. Az észak-amerikaiak felküzdötték magukat az élvonalba (a férfiak a 6. helyre kerültek). A Nemzetközi Röplabda Szövetség megalakulásának 10. évfordulóján, ben született a NOB döntése, hogy az FIVB évtizedes munkássága, a sportág nagy népszerősége, kiemelkedı testnevelési és atlétikus érdemei miatt a röplabdázást fölvették a fakultatív olimpiai sportágak közé. Az 1960-as világbajnokságot Brazília rendezte. Ezáltal is kifejezésre jutott a röplabdázás nemzetközi, kontinensek közötti jellege. Ezen a Szovjetunió férfi csapata visszaszerezte elsı helyét; a nıi mezınyben a Szovjetunió mögött a 2. helyen meglepetésre Japán csapata végzett. Ezzel Japán, szinte ismeretlenül, betört a világ élvonalába, és bebizonyította, hogy nemcsak nagy röplabdázó tömeggel, hanem kiváló versenyzıkkel is rendelkezik. Az olimpiai játékok közé való felvétel csak megerısítette a röplabdázás eddigi eredményeit és további sikerekre ösztönözte mindenütt a világon a röplabdázókat. Ha 1960-ban, a római olimpián még nem is szerepelt a versenyek közt, örömmel töltötte el a röplabdasport barátait az a hír, hogy az 1964-es olimpiai játékok rendezıje: Tokió már programjába iktatta a röplabdázást (mégpedig 10 férfi és 6 nıi csapattal). A 60-as, 70-es években a sportág tovább népszerősödött. Újabb világversenyeken küzdhettek a csapatok az érmekért, így 1965-ben az elsı férfi, majd 1973-ban az elsı nıi Világ Kupa került megrendezésre. Az FIVB felismerte, hogy nemcsak a felnıtt válogatottak, hanem az utánpótlás számára is biztosítani kell a nemzetközi megmérettetés lehetıségét, így 1977-ben Brazília adott otthont az elsı férfi és nıi junior világbajnokságnak. III. A modern korszak Az 1984-es Los Angeles-i olimpián megtartott Kongresszuson már 153 tagország képviselıje döntött arról, hogy új elnök kerüljön a sportág vezetésének élére Rubén Acosta személyében. Megválasztásától számítható a röplabda új korszaka. Az új elnök új szemléletet, új stílust, új stratégiát hozott a sportágba. Feltett szándéka volt, hogy az ezredfordulóra a legnagyobbak közé emeli a röplabdát. Az amatır jelleg helyett a professzionális szemléletet helyezte elıtérbe minden téren. A sportág vezetıi felismerték, hogy egy sport nem tud igazán fejlıdni, az emberekhez közel kerülni, ha nincs a TV elıtt. A legnagyobb tévétársaságokkal kötöttek

4 4 szerzıdést a nagy versenyek közvetítésére és egyetlen hivatalos FIVB verseny rendezését sem engedélyezik, ha nincs biztosítva megfelelı számú közvetítés. Az utóbbi években történt szabálymódosítások is részben a médiatársaságok igényein alapulnak, részben pedig azon, hogy a játékot minél érdekesebbé, izgalmasabbá, az új évezred követelményeihez igazodóvá kell tenni. A profi szemlélet megerısödését jelzi, hogy a férfi Világ Ligán (1990. óta) és a nıi Grand Prix-n (1993.óta) több millió dollár pénzdíjat osztanak szét a csapatok között. Még azoknak is megéri részt venni a versenyen, akik gyengén szerepelnek, hiszen az utolsó helyezett is pozitív pénzügyi egyenleggel fejezi be a tornát. Természetesen rendkívül szigorúak az indulás feltételei, elsısorban a tévéközvetítések terén. A világversenyeken a kelet-európai röplabda elveszítette uralkodó szerepét. Az utolsó másfél évtizedben világbajnokságokon, olimpián elvétve találnunk ezen országokból aranyérmest. A férfiaknál az USA csapata uralkodott között (2 olimpiai és 1 világbajnoki gyızelem), míg 1990-tıl az olasz válogatott volt szinte verhetetlen nagy versenyen (3 világbajnoki gyızelem zsinórban egyedüli bravúrként a férfi mezınyben a sportág történetében, 1 olimpiai ezüst). Az utóbbi néhány évben kiegyenlítettebbé vált a mezıny. Az olasz válogatott mellé felnıtt a brazil (2002. VB arany) és a jugoszláv csapat (olimpiai arany Sydneyben). Az utóbbi években a brazil csapat legyızhetetlennek tőnik, hiszen nemcsak az athéni olimpiáról tértek haza aranyéremmel, de Tokióban 2006-ban megvédték VB-elsıségüket, 2005-ben a Grand Champions Cupot (Nagy Bajnokok Kupája) és 2007-ben a Világ Kupát is elhódították. A nıknél a szovjet (orosz) csapat vezetı szerepét követıen a kubai, a kínai és a brazil válogatott emelkedik ki a mezınybıl. Fıleg a karib-tengeri csapat arany listája jelentıs (2 olimpiai és 2 világbajnoki gyızelem 1992-tıl). Némi meglepetést jelentett az olasz nıi válogatott aranya a németországi VB-n 2002-ben. Ugyanígy kissé meglepı volt az orosz válogatott tokiói elsısége, miután a férfiakhoz hasonló sikersorozatra törı brazil lányokat verték a VB döntıjében. A röplabda hazai története Magyarországon a II. világháború elıtt gyakorlatilag ismeretlen volt a röplabdasport. Az 1930-as években egy szúk területen ugyan ismerték, de rendszeresen nem játszották, versenyszerően nem őzték. Meghonosodni, gyökeret verni csak a II.világháborút követı években tudott. A szovjet hadsereg katonái, akik szabadidejükben játszották a röplabdát, csakhamar felkeltették a fiatalok érdeklıdését a sportág iránt és csakhamar úgy Budapesten, mint a vidéki városokban, egyre többen kedvelték meg a játékot. A szervezeti élet követte a spontán kezdeményezéseket és 1946.decemberében megalakult a Magyar Röplabda Szövetség, amelynek elsı elnöke Nonn György lett. Az elsı országos bajokságra tavaszán került sor. A következı évben már 4500 csapat versenyzett a legkülönbözıbb szintő bajokságokban. A 60-as évek elsı felére az MRSZ már közel igazolt játékost tartott nyilván. Sajnos a késıbbiekben csökkent az érdeklıdés, és a 80-as évek közepén már csak versenyzıt számlálhattunk, napjainkra pedig ez a szám a t sem éri el. A magyar röplabda történetének fényes napjai a 60-as, 70-es években voltak. Válogatott csapataink az Európa-bajnokságokon szerepeltek a legeredményesebben. A férfiak 1963-ban, a nık 1975-ben szereztek

5 5 ezüstérmet. Az Európa-bajnoki szereplést emellett 4 bronzérem fényesíti (1950. férfiak, 1977., és nık). A világbajnokságokon érmet nem sikerült szerezni. A legjobb eredményt a nık érték el Várnában 1970-ben, ahol a 4.helyen végeztek. Az olimpiai játékokon a nık 3, a férfiak 1 alkalommal vettek részt. Bizony ma nagyon elégedettek lennénk a férfiak tokiói 6., a nık montreali és moszkvai 4.helyével! Az utóbbi éveket nem lehet a magyar röplabda siker korszakaként jellemezni. Válogatottjaink többségében nem jutottak be sem a kontinentális, sem a világversenyek döntıjének mezınyébe. Ez alól ritka kivétel volt a férfi felnıtt válogatott 2001.évi EB döntıs szereplése, ahol a 11.helyen végzett és a nıi ifjúsági válogatott 2003-as EB és VB döntıben való részvétele. A bajnokságok színvonala folyamatosan romlik, legjobb játékosaink külföldre szerzıdnek. Két év mőködés után pénzhiány miatt megszőnt a férfi profi bajnokság is. A nıi Bajnokok Ligájában két éven keresztül szerepelt a Nyíregyháza nıi csapata. Összességében megállapítható, hogy a jól képzett játékosok, a megfelelı szakembergárda és az anyagi eszközök hiánya egyre inkább megnehezíti, hogy korábbi sikereit megismételhesse a magyar röplabdázás. A Magyar Röplabda Szövetség jelenlegi szervezeti felépítése Az MRSZ legfelsıbb szerve a Közgyőlés. A két Közgyőlés közötti idıszakban a ıszövetség ımunkáját ıa ıválasztott ıelnökség ıirányítja. ıaz ımrsz ıjelenlegi elnöke ıdr. ıszabó ıjózsef, ıfıtitkára ıdikácz ıernı. ıaz ıelnökség ımellett Ügyvezetıség mőködik, amely két elnökségi ülés között korlátozott döntési jogkörrel ıintézkedik ıoperatív ıügyekben. ıaz ımrsz-ben ıtöbb ıállandó szakbizottság mőködik. Ezek közül a legfontosabbak: Versenybizottság, Játékvezetõi Testület, Edzıi Bizottság, Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság, Jogi és Fegyelmi Bizottság, Ifjúsági és Utánpótlás Bizottság, Nemzetközi Bizottság, Strandröplabda szakág. A játékvezetõket leginkább a Játékvezetıi Testület érdekelheti. A Játékvezetıi ıtestület ıelsısorban ıaz ıi.osztályú, ıaz ıországos ıés ıa ınemzetközi minısítéső játékvezetõket tömöríti, de tartoznak a Testülethez megyei játékvezetõk ıis. ıa ıjátékvezetıi ıtestület ılegfelsıbb ıszerve ıa ıközgyőlés. ıa ıkét Közgyőlés közötti idıszakban a Testület munkáját a 7 tagú Elnökség irányítja. Elnök ıherpai ılászló, ıhelyettese ıadler László. ıaz ıetikai ıés ıfegyelmi ıbizottság vezetıje ıka tona Ágnes, ıaz ıoktatási ıbizottságé ımezıffy Zsolt, a ıküldıbizottságé ımocsnik ılajos. ıaz ıún. ıterületi ıképviselık: ıszabó Zsolt (NB I.) és Szabó Attila (NB II). Nemzetközi játékvezetõink Röplabdasportunk történetében számos magyar játékvezetõ szerezte meg a nemzetközi minısítést és az ezzel járó FIVB keret tagságot, amely lehetıvé tette számunkra a különbözı nemzetközi eseményeken való mőködést. Közülük többen a legmagasabb szintő versenyekre olimpiai játékok, világbajnokságok, Európa-bajnokságok, Világ Kupák, Világ Liga, Grand Prix, európai kupaversenyek is eljutottak, döntıket, döntı fontosságú mérkızéseket vezettek. Magas színvonalú bíráskodással alapozták meg, illetve öregbítették a magyar röplabda játékvezetõk nemzetközi hírnevét, tekintélyét.

6 6 Teremröplabda: Lajos József, Ormai László, Nagy József, Szele Dénes, Bogyó Pál, Dánóczi Rezsı, Bots László, Szalay László, Mészáros László, id Kiss Lajos, Síkos Gyula, id.juhász Zoltán, Kiss Kálmán, Pécsi Gyula, Ribizsár Gyula, Zsille Antal, Zsolcai János, Zsille László, Tirpák József, Horváth Gyula, Dr.Tıkészki László, Ferenczy László, Dr.Vaszily Béla, Hurák Lajos, Békési László, ifj. Kiss Lajos, éherpai ılászló, érádi ıgyula, éhóbor ébéla, éifj. Juhász Zoltán, émocsnik Lajos. éadler élászló, éujházi émónika, émezıffy ézsolt. énemzetközi ıjelölt ıifj. Szabó Péter (tanfolyam: Lengyelország) és Tillmann Gyula (tanfolyam: Bulgária). Strandröplabda: Ujházi Mónika Közülük a vastag betővel szedett játékvezetõk aktívak.

7 7 A röplabdázás nevezetes és a jelentısebb szabálymódosítások dátumai: 1895 William G.Morgan, a Holyoke YMCA Egyetem testnevelési igazgatója megalkotja a röplabdázást 1947 A Nemzetközi Röplabda Szövetség (FIVB) megalakítása. Az európai és az amerikai szabályokat egységesítették. A pálya méretét 9 x 18 m- ben határozták meg és a háló magasságát is a ma érvényben lévıben állapították meg. (2,43, illetve 2,24 m). Megalakul a Játékvezetıi és a Játékszabály Bizottság Az elsı Európa Bajnokság Rómában 6 csapat részvételével 1949 A röplabda elismerése még, mint nem olimpiai sportág Az elsı férfi Világbajnokság 10 csapattal, és az elsı nıi Európa Bajnokság 7 csapattal 1951 Engedélyezik a háló fölötti átnyúlást bizonyos helyzetekben (sánc esetén és ütés után) 1952 Az elsı nıi Világbajnokság Moszkvában 8 csapattal 1954 Megalakították az Ázsiai Konföderációt. Ez volt az elsı lépés a röplabdázásnak az egész világon való egységesítése felé, az FIVB égisze alatt A röplabda a Pán-Amerikai Játékok mősorán. Az elsı hivatalos játékvezetıi tanfolyam Bukarestben Kiadásra kerül az elsı hivatalos FIVB kiadvány (bulletin.) 1957 A röplabdázás felkerül az olimpia mősorára. Bevezetésre kerül a II.játékvezetõ és a pihenı idı idıtartamát 30 másodpercben határozták meg A férfi klubcsapatok Európa Kupájának elindítása. Az FIVB budapesti Kongresszusán bevezetik a takarás szabályát és megtiltják a középvonalon való átlépést A negyedik férfi Világbajnokság elıször Európán kívül, Rio de Janeiroban 1963 Megalakul az Európai Konföderáció (CEV) 1964 A röplabdázás elıször az Olimpia mősorán, Tokióban (10 férfi és 6 nıi csapattal) Engedélyezik az átnyúló sáncot és a sánc utáni ismételt érintést Az elsı Junior Európa Bajnokság Budapesten 1968 Az FIVB mexikói Kongresszusán bevezetik az antennák használatát.

8 A labda súlya gramm Az elsı FIVB edzıtanfolyam Japánban 49 résztvevıvel 13 országból A sánc utáni 3 érintés engedélyezése 1977 Az elsı Junior Világbajnokság Brazíliában 1980 A nemzetközi játékvezetıi tanfolyamokon az orvosi vizsgálat illetve a fizikai és pszichológiai teszt bevezetése 1984 Paul Libaud helyett Dr.Rubén Acostát választják az FIVB elnökévé és ezzel új szakasz kezdıdik a röplabda sportágban: a professzianizálódás korszaka. Az FIVB áthelyezi székhelyét Lausanneba (Svájc) 1986 Az FIVB a strandröplabdát elismeri hivatalos szakágként 1988 A labdamenet-pont rendszer (tie-break szabály) bevezetése a döntı játszmában (felsı határ 17:16) 1989 Az elsı Ifjúsági Világbajnokságok megrendezése 1990 Elindul férfi Világ Liga, amely a világ legjobb válogatottjainak részvételével lebonyolított, több millió dollár összdíjazású körverseny A tie-break szabály módosítása: a felsı ponthatárt eltörölték, ugyanúgy két pont különbséggel kell nyerni, mint a többi játszmában 1994 Az athéni Kongresszuson jelentıs szabályváltozások: a labdát lábbal is megengedett érinteni, a nyitó zóna 9 méterre szélesedik, a labdakezelést bizonyos helyzetekben (elsı érintés, nehéz testhelyzet) kevésbé szigorúan kell elbírálni éves a röplabda. Nagy jubileumi ünnepségek az egész világon 1996 A strandröplabda Atlantában az olimpiai programban szerepel. Ezzel a labdajáték csapatsportágak közül egyetlenként négy aranyérmet osztanak az olimpián. A Kongresszuson ismét szabálymódosítások kerülnek elfogadásra: a labda nyomása csökken, a labda bizonyos feltételekkel visszajátszható az ellenfél kifutójából, a támadó vonal folytatását az oldalvonalakon túl szaggatott vonalakkal jelzik. Kísérletként megjelenik a Libero játékos éves évfordulóját ünnepli az FIVB. A szakbizottságokon belül megkezdıdnek a vizsgálatok arra vonatkozóan, hogyan lehet szabályozni a játék idıtartamát Forradalmi szabályváltozások a tokiói kongresszuson. A labdamenetpont rendszert kiterjesztik az egész mérkızésre, a Libero játékos lehetısége bekerül a játékszabályokba, az edzı a játék alatt szabadon mozoghat és a világversenyeken színes labdákkal játszanak.

9 Újabb módosítás eredményeként ha a labda a nyitást követıen a hálót éri de átjut rajta, az ellenfél köteles azt megjátszani év után Dr.Rubén Acosta, akinek nevéhez a sportág soha nem látott fejlıdése köthetı, lemond elnöki posztjáról és átadja helyét Jinzhong ıwei-nek ı(kína). ıismét ımódosul ıa ıhálóérintés ıszabálya: ımár csak a felsı szintszalagon elkövetett hálóérintés minısülhet hibásnak, maximum ı14 ıfı ılehet ıegy ıcsapat létszáma. Az FIVB szakbizottságai között 1. Jogi Bizottság 2. Pénzügyi Bizottság 3. Sportesemények Tanácsa 4. Televíziós és Új Média Bizottság 5. Sajtóbizottság 6. Orvosi Bizottság 7. Technikai Bizottság 8. Fejlesztési Bizottság 9. Játékvezetıi Bizottság (tiszteletbeli elnök: Dr.Holvay Endre, tag: Rádi Gyula 2006.óta) 10. Játékszabály Bizottság ( csak az FIVB keretében mőködik, a kontinentális szövetségeknél nincs) Tagja : Herpai László (1994 óta) 11. Edzıbizottság 12. Világ Liga Tanács 13. Grand Prix Tanács 14. Strandröplabda Állandó Bizottság 15. Fegyelmi Bizottság 16. Beruházási Bizottság Összeálította Irodalom Herpai László Juni György: Röplabda almanach A magyar röplabdázás 50 éve Dr.Holvay Endre: Röplabdázás (Játék- és versenyszabályok) 1977., FIVB Volleyworld kiadványok Röplabda

II. A szervezett amatır röplabda korszaka

II. A szervezett amatır röplabda korszaka A RÖPLABDÁZÁS TÖRTÉNETE (2011.decemberig) A röplabdázás története három nagy korszakra tagolható. Az elsı, amelyet a hıskorszaknak, a kezdeteknek lehet nevezni, a játék feltalálásával kezdıdött a múlt

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetıi Testületének 2009-ben végzett tevékenységérıl

Beszámoló a Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetıi Testületének 2009-ben végzett tevékenységérıl Beszámoló a Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetıi Testületének 2009-ben végzett tevékenységérıl 1. Az Elnökség munkája, szervezeti élet A JT Elnöksége az MRSZ Alapszabályához illeszkedıen szervezi, bonyolítja

Részletesebben

A RÖPLABDÁZÁS JÁTÉKSZABÁLYAINAK FEJLŐDÉSE (Különös tekintettel az 1964-2002 közötti időszakra) /A Röplabda 1996-2006-ban megjelent cikk teljes anyaga/

A RÖPLABDÁZÁS JÁTÉKSZABÁLYAINAK FEJLŐDÉSE (Különös tekintettel az 1964-2002 közötti időszakra) /A Röplabda 1996-2006-ban megjelent cikk teljes anyaga/ A RÖPLABDÁZÁS JÁTÉKSZABÁLYAINAK FEJLŐDÉSE (Különös tekintettel az 1964-2002 közötti időszakra) /A Röplabda 1996-2006-ban megjelent cikk teljes anyaga/ 1 A sportágunkat mind a kívülről figyelők (nézők,

Részletesebben

BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET. LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban!

BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET. LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban! BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban! MI IS AZ A RÖPLABDA? A röplabda csapatsport, amelyet két, egymástól

Részletesebben

Fegyelmi Bizottság 2008-2009. évi beszámolója. Tisztelt Sporttársak! A Fegyelmi Bizottság tagjairól, munkamódszereirıl..

Fegyelmi Bizottság 2008-2009. évi beszámolója. Tisztelt Sporttársak! A Fegyelmi Bizottság tagjairól, munkamódszereirıl.. Fegyelmi Bizottság 2008-2009. évi beszámolója Tisztelt Sporttársak! A Fegyelmi Bizottság tagjairól, munkamódszereirıl.. A fegyelmi ügyek sokrétőségérıl, az évad kiemelkedı eseteirıl: - 1 fı sportvezetı,

Részletesebben

1. Engedélyezett eszközök: 1.1 STEEL szakág:

1. Engedélyezett eszközök: 1.1 STEEL szakág: A Budapesti Darts Szövetség, mint a Nemzeti Sportszövetség és azon belül a Magyar Darts Szövetség erre jogosult szervezete a Magyar Darts Szövetség versenyszabályzata alapján kiírja a 2008-2009. évi, Budapest

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

versenyszám név eredmény szint név eredmény szint

versenyszám név eredmény szint név eredmény szint Beszámoló az Ifjúsági Világbajnokságról Idıpont: 2009. július 8-12. Helyszín: Bressanone, Südtirol/Olaszország Csapatveztı: Molnár Ferenc UP szövetségi kapitány A 2009. évi Ifjúsági Világbajnokságra 42

Részletesebben

STRANDRÖPLABDA VII. Országos Bajnokság

STRANDRÖPLABDA VII. Országos Bajnokság Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 2890 Tata Új út 21. Telefon: 34/587-470 Fax: 34/587-471 STRANDRÖPLABDA VII. Országos Bajnokság A verseny

Részletesebben

Testnevelés és sport. Röplabdázás Sportági alapismeret

Testnevelés és sport. Röplabdázás Sportági alapismeret Testnevelés és sport Röplabdázás Sportági alapismeret A félév végi jegy kialakítása: A gyakorlati jegy és az elméleti dolgozat érdemjegyének átlaga adja a félév végi osztályzatot. A félévi eredmény elégtelen,

Részletesebben

A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA 2008.

A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA 2008. Magyar Öttusa Szövetség A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA 2008. 1./ Hivatalos versenyt valamennyi versenyszámban és korosztályban csak a MÖSZ által jóváhagyott versenykiírás szerint lehet rendezni.a

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG KOSÁRLABDA JÁTÉKVEZETİK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG KOSÁRLABDA JÁTÉKVEZETİK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG KOSÁRLABDA JÁTÉKVEZETİK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A JÁTÉKVEZETİ - 2 - Kosárlabda játékvezetı az a személy, aki kosárlabda mérkızések levezetésére képesítést

Részletesebben

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség Nyilvántartási Szabályzat 1 A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.

Részletesebben

AZ FIVB 2016.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA a változások pirossal szedettek. Teremröplabda

AZ FIVB 2016.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA a változások pirossal szedettek. Teremröplabda AZ FIVB 2016.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA a változások pirossal szedettek Teremröplabda Szabálykönyv 2015-16 Szabálykönyv 2017-20 1 1.1 A JÁTÉKTERÜLET MÉRETEI Az FIVB,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Tartalomjegyzék 1. Bajnokság célja 2. Bajnokság rendezıje 3. Társadalmi versenybizottság 4. A Bajnokság rendszere, ideje, helyszíne 5.

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

AZ FIVB 2014.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA

AZ FIVB 2014.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA AZ FIVB 2014.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA Szabálypont Szabálykönyv 2013-16 Szabálykönyv 2015-16 1.1. MÉRETEI A játékpálya négyszög alakú 18x9 m-es terület, melyet egy legalább

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

FRANCIA KARDCSAPAT EREDMÉNYEI 1982-1993

FRANCIA KARDCSAPAT EREDMÉNYEI 1982-1993 FRANCIA KARDCSAPAT EREDMÉNYEI 1982-1993 1 Philippe DELRIEU Olimpiai egyéni negyedik hely, Szöul 1988 Olimpiai ezüst érem, csapat, Los Angeles 1984 Világbajnoki negyedik hely csapatban, Barcelona 1985 Világbajnoki

Részletesebben

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. Közhasznú alapítvány. A kérelmezı szervezet székhelye: 2 3 7 0 Dabas (irányítószám, helység)

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. Közhasznú alapítvány. A kérelmezı szervezet székhelye: 2 3 7 0 Dabas (irányítószám, helység) Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTİ ADATLAP 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület Dabas VSE KC Gazdálkodási

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA és VERSENYRENDEZÉSI ÚTMUTATÓJA

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA és VERSENYRENDEZÉSI ÚTMUTATÓJA A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA és VERSENYRENDEZÉSI ÚTMUTATÓJA 2005 összeállította Mátraházi Imre, Gál László, Juhász Sándor, Rab József, Dr. Tölg-Molnár László E kézikönyv összeállításánál

Részletesebben

Labdarúgó Akadémia 2009.

Labdarúgó Akadémia 2009. Labdarúgó Akadémia 2009. Stratégia Filozófia Felépítés Infrastruktúra Tehetségek Kiválasztása Tehetségek Képzése Versenyeztetés Szervezés Felépítés Az ETO, ami nem csak egy ETO sport- szórakoztatóés Szabadidı

Részletesebben

A MOATSZ 2012. évi versenynaptára VÉGLEGES

A MOATSZ 2012. évi versenynaptára VÉGLEGES január 1. vasárnap 2. hétfő 3. kedd 4. szerda 5. csütörtök 6. péntek 7. szombat 8. vasárnap 9. hétfő 10. kedd 11. szerda 12. csütörtök 13. péntek 14. szombat 15. vasárnap 16. hétfő 17. kedd 18. szerda

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Magyar Floorball Szakszövetség elnökségének ülésén 2007. március 10-én, a Magyar Sportok Házában. Jelen vannak: - Siklósi Evelin MFSZ elnök - Kovács Barna elnökségi tag

Részletesebben

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. június 7. Újra vasutasnap Záhonyban A Záhony-Port aktív közremőködésével újra Záhony lesz a vasutas élet központja

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 Fleischer Tamás 1. BEVEZETÉS A hetvenes évek derekán az addigi "tanyakérdést" követıen átterelıdött a figyelem a kistelepülésekre: mondhatnánk - már ami a közleményeket

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

JÁTÉKTERÜLET. min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal. 16 m. Kifutó. 6 m. max. 5 m. min. Kifutó. 8 m. 8 m. 5 m. min.

JÁTÉKTERÜLET. min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal. 16 m. Kifutó. 6 m. max. 5 m. min. Kifutó. 8 m. 8 m. 5 m. min. . RÉSZ ÁBRÁK JÁTÉKTERÜLET min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal Kifutó 16 m. 5 m. min. 6 m. max. 8 m. 8 m. Kifutó 5 m. min. 2 18 m. minimum / 20 m. maximum Nyitó zóna 6 m. max. End Line Ligne de

Részletesebben

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra!

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ NEMZETISÉGEK JOGAINAK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes

Részletesebben

A JÁTÉKVEZETŐK HIVATALOS KARJELEI

A JÁTÉKVEZETŐK HIVATALOS KARJELEI 11.ábra 1-5. A JÁTÉKVEZETŐK HIVATALOS KARJELEI Jelmagyarázat: játékvezető, aki a karjelet az általános feladatai keretében mutatja játékvezető, aki a karjelet csak egyes játékhelyzetekben mutatja az első

Részletesebben

I. KI MIBEN? London 2012

I. KI MIBEN? London 2012 I. KI MIBEN? London 2012 A feladat az, hogy gyűjtsétek össze a 2012-es londoni olimpián egyéni érmeseinket, és írjátok a táblázatba, hogy melyik sportágban, versenyszámban nyerték egyéni érmüket? Minden

Részletesebben

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Készült a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelıen.

Részletesebben

I. LYRA BEACH-HRSE AMATŐR STRANDÖPLABDA TORNA versenykiírása

I. LYRA BEACH-HRSE AMATŐR STRANDÖPLABDA TORNA versenykiírása I. LYRA BEACH-HRSE AMATŐR STRANDÖPLABDA TORNA versenykiírása 1. A verseny célja A sportág, ezen belül az amatőr strandröplabda népszerűsítése. A röplabda szerelmeseinek könnyen elérhető, szabadidősport

Részletesebben

Határozati javaslat. Tárgy: 2010. évi Eredményességi Alap felosztása

Határozati javaslat. Tárgy: 2010. évi Eredményességi Alap felosztása Határozati javaslat Tárgy: 2010. évi Eredményességi Alap felosztása 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a szekszárdi székhelyő sportegyesületek számára kiküldött

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Vízilabda: a házigazda női válogatott 10 lépése a világbajnokságig

Vízilabda: a házigazda női válogatott 10 lépése a világbajnokságig https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/461/vizilabda-a-hazigazda-noi-valogatott-10-lepese-a-vilagbajnoksagig Vízilabda: a házigazda női válogatott 10 lépése a világbajnokságig 2017.05.17. 11:20 CET

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda versenyek besorolása és feltételrendszere

Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda versenyek besorolása és feltételrendszere Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda versenyek besorolása és feltételrendszere Kategória Magyar Bajnokság Kategória Magyar Bajnoki Döntő Mesterverseny Rendező Az MRSZ, vagy az általa felhatalmazott

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2011-2012

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2011-2012 A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2011-2012 Elfogadva az FIVB XXXII.kongresszusán 2010-ben Rómában Magyar Röplabda Szövetség 2010.december 1 Készítette a Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Testület

Részletesebben

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ Strandröplabda bizottság INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ 1. Játékterület: A játékpálya 16 X 8 méteres négyszög alakú terület, melyet legalább 3 méteres kifutó vesz körül és légtere legalább

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István (1990):

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

KISPEST OPEN 2012. STRANDRÖPLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS

KISPEST OPEN 2012. STRANDRÖPLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS KISPEST OPEN 2012. STRANDRÖPLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 1. Célja: I. osztályú férfi versenysorozatunkat kísérleti jelleggel indítjuk, melyen keresztül kívánunk felkészülési, szintfelmérési lehetőséget

Részletesebben

Vilonyáért Egyesület 8194 Vilonya, Hétvezér út 22. Adószám: 18937765-1-19. http://www.vilonya.eu E-mail: vilonyaert@vilonya.eu

Vilonyáért Egyesület 8194 Vilonya, Hétvezér út 22. Adószám: 18937765-1-19. http://www.vilonya.eu E-mail: vilonyaert@vilonya.eu Vilonyáért Egyesület 8194 Vilonya, Hétvezér út 22. Adószám: 18937765-1-19. http://www.vilonya.eu E-mail: vilonyaert@vilonya.eu EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA. DE NEKÜNK, ENNÉL SOKKAL TÖBB! 2009-05-03 Az

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyetemi Vízilabda Bajnokság mérkőzéssorozat

Részletesebben

Szakmai terv-irányelvek

Szakmai terv-irányelvek Szakmai terv-irányelvek Készítette: Lehmann Tibor Dr. Szakály Zsolt Borbély Miklós Bevezetı, helyzetelemzés Az elızı idıszakok szakmai vezetésével (Szövetségi Kapitány) szemben jelen pozícióval lehetıség

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Club Előkészítő: Ózdi Súlyemelő és Fitness Ügyvezető

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. IX. Nyílt Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior, U21 és Felnıtt Súlycsoportos Egyéni WKF Karate Magyar Bajnokság

VERSENYKIÍRÁS. IX. Nyílt Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior, U21 és Felnıtt Súlycsoportos Egyéni WKF Karate Magyar Bajnokság VERSENYKIÍRÁS A verseny megnevezése: A verseny célja: Idıpont: IX. Nyílt Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior, U21 és Felnıtt Súlycsoportos Egyéni WKF Karate Magyar Bajnokság A 2009. évi WKF egyéni Kata és

Részletesebben

Törös Olga tornász Berlin

Törös Olga tornász Berlin Törös Olga tornász 1936. Berlin 1914.08.04. Debrecen Diákként tornázott Debrecenben, ahol felfigyelt a tehetségére egy TF-es tanár, aki javasolta, hogy jelentkezzen a főiskolára. Felvételt nyert. Rövidesen

Részletesebben

FOGYATÉKOSOK DIÁKSPORTJA PROGRAM

FOGYATÉKOSOK DIÁKSPORTJA PROGRAM DIÁKSPORT FÜZETEK 2. FOGYATÉKOSOK DIÁKSPORTJA PROGRAM Országos Diáksport Versenyei 2012-2013. Tartalomjegyzék 1. Zsinórlabda 2 A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak

Részletesebben

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014.

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014. NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Tvr-hét A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos

Részletesebben

A Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág VERSENY-, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág VERSENY-, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág VERSENY-, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 I. FEJEZET...3 Általános rész...3 II. FEJEZET...3 A Rock n Show verseny...3 Általános

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 1997 2 A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöksége az

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség. Versenyszabályzat

Magyar Floorball Szakszövetség. Versenyszabályzat Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Versenyszabályzat Hatályos: 2008. június Budapest 2008. május Magyar Floorball Szakszövetség Versenyszabályzat 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE (hsjsqaz- BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. március 27-i Képviselő-testületi Készítette: Nagy József Sport referens ülésre Tárgy: Javaslat az Atlétikai Reménységekért

Részletesebben

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016.

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

A Diákolimpia rendezvényei

A Diákolimpia rendezvényei A Diákolimpia rendezvényei Óbuda-Békásmegyer iskoláiban 2013-2014. Budapest III. Kerületi Pedagógiai Intézet 2014. június Készítette: Áderné Tavaszi Edit igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés...2 Sport eredmények

Részletesebben

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS Dobrovitz József 2009 NÉGYESFOGATHAJTÁS LEGEREDMÉNYESEBB HAJTÓINK A Magyar Lovassport kétségkívül legeredményesebb szakága évtizedek óta a fogathajtóké, hisz sikert sikerre halmoztak az egykori szövetségi

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2008.

Kiegészítı melléklet 2008. 7. 8. Adószám: 18951413-1-2 Bíróság: ZALA MEGYEI BIRÓSÁG EUROPTEC-ZALAVIZ ZALAEGERSZEGI ÚSZÓ KLUB 89 ZALAEGERSZEG, ÉGERFA UTCA 9. Kiegészítı melléklet 28. Fordulónap: 28. december 31. Beszámolási idıszak:

Részletesebben

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006.

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006. Nemzetközi Floorball Szövetség Játékszabályok Szabályok és értelmezésük Érvényes július 1-tıl Magyarországon érvényes 2007. augusztus 1-tıl Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság

Részletesebben

ÉLSPORT IRÁNYELVEI ÉVRE v.2015/1

ÉLSPORT IRÁNYELVEI ÉVRE v.2015/1 ÉLSPORT IRÁNYELVEI 2017. ÉVRE v.2015/1 A Nemzeti A és B Válogatottba történő jelentkezésnek lehetőségei, módja és felvételének feltételei. A válogatottba való bekerülés minden versenyző, edzője és klubja

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA 2008. január 01-et követıen

HATÁROZATOK TÁRA 2008. január 01-et követıen HATÁROZATOK TÁRA 2008. január 01-et követıen 1/2008 (január 16) számú elnökségi határozat: Az elnökség az alábbi sportszakmai bizottságok megalakítását határozta el: Edzıi Bizottság 5 fı, Versenybírói

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25. Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.)* rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség FUTSAL SZUPERKUPA Férfi felnőtt Futsal Szuperkupa versenykiírása 2015. Tartalom 1. A kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa... 3 2. A kupa célja... 3 3. A kupa résztvevői...

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség I LICENCEK Edzői Licencek 2007-2008. ÉV Az MLSZ elnöksége 122/2007. (2007.05.17.) számú határozataival fogadta el. 1. Általános rendelkezések 2007. július 1-től az MLSZ versenyrendszerében

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

TISZTSÉGVISELİI SZABÁLYZAT

TISZTSÉGVISELİI SZABÁLYZAT MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELİI SZABÁLYZAT A JÁTÉKVEZETİK ÉS VERSENYBÍRÓK (DÖNTNÖKÖK) KÉPZÉSÉRİL, TOVÁBBKÉPZÉSÉRİL ÉS MINİSÍTÉSI KÖVETELMÉNYEIRİL Budapest A Magyar Tollaslabda Szövetség (a

Részletesebben

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról BME Formula Racing Team 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy versenyautót építsenek és elsı és egyetlen magyar csapatként részt vegyenek

Részletesebben

XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2011. november 19-20. 33. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2011. november 19-20. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. TELEFON: 06-1/460-6825

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a 2009.január 28-i Elnökségi ülésrıl

JEGYZİKÖNYV a 2009.január 28-i Elnökségi ülésrıl JEGYZİKÖNYV a 2009.január 28-i Elnökségi ülésrıl Jelen vannak: Szécskay Zoltán, Horváth Attila, Horváth Kristóf, Keszthelyi Melinda, Korányi László, Németh István, Elnökségi tagok; Rázsó Pál Tiszteletbeli

Részletesebben

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny A WATT- Erısáramú Tervezı, Szerelı és Szolgáltató Kft. második alkalommal rendezte meg a II. WATT-ETA Kupa Vegyes Páros Tenisz Versenyt Pécs Városi teniszélet

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

2011. évi FTC Curling Kupa, nyílt ranglista verseny. FTC Curling Szakosztály rendezésében

2011. évi FTC Curling Kupa, nyílt ranglista verseny. FTC Curling Szakosztály rendezésében 2011. évi FTC Curling Kupa, nyílt ranglista verseny FTC Curling Szakosztály rendezésében 1 A VERSENY CÉLJA : versenyzési lehetıség biztosítása az MCSZ tagegyesületeinek csapatai számára, külföldi csapatok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Magyar Floorball Szakszövetség elnökségének ülésén 2007. január 14-én, a Magyar Sportok Házában. Jelen vannak: - Siklósi Evelin MFSZ elnök - Kovács Barna elnökségi tag -

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

BARANYA KUPA KOMLÓ, 2010. SZEPTEMBER 25-26.

BARANYA KUPA KOMLÓ, 2010. SZEPTEMBER 25-26. 1 Tisztelt Versenyzık! Immár hét esztendeje, hogy csapatunk életre hívta a Baranya Kupa-t. Ahogy 2003 óta minden esztendıben, úgy idén szeptember 25-26-án is szeretettel várja Komló Városa az autósport

Részletesebben

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017.

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

ZÁNKA július 8.

ZÁNKA július 8. V. ORSZÁGOS MEGHÍVÁSOS MIX STRANDRÖPLABDA BAJNOKSÁG ZÁNKA 2016. július 8. VERSENYKIÍRÁS V. Országos Meghívásos Amatőr Mix Strandröplabda Bajnokság 1. Célja: a röplabda sportág népszerűsítése és versenyzési

Részletesebben

LII. Magyar Vitorlázórepülı Nemzeti Bajnokság és II. Flatland Kupa 2007.

LII. Magyar Vitorlázórepülı Nemzeti Bajnokság és II. Flatland Kupa 2007. Bulletin LII. Magyar Vitorlázórepülı Nemzeti Bajnokság és II. Flatland Kupa 2007. Magyar Vitorlázórepülı Szövetség és Szegedi Repülı Egyesület Szeged 2007. április 24. II. Flatland Kupa és LII. Magyar

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület

Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület SZAKMAI BESZÁMÓLÓ SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011-2012 SUSI 2007 Sárospatak Kossuth utca 44. 3950 SUSI 2007 Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola

Részletesebben

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Kenguru és Gyermek Kupa. Országos Jamboree 2012.

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Kenguru és Gyermek Kupa. Országos Jamboree 2012. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Kenguru és Gyermek Kupa Országos Jamboree 2012. 2011/2012. KENGURU ÉS GYERMEK KUPA ORSZÁGOS JAMBOREE 2. Kenguru és Gyermek Kupa Versenykiírás 2011/2012. KIVONAT

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

www.evezz.hu Budapest Evezıs Egyesület Vízisport és Szabadidı-központ Miért éppen a sport? Miért éppen az evezés? Miért éppen ez a club?

www.evezz.hu Budapest Evezıs Egyesület Vízisport és Szabadidı-központ Miért éppen a sport? Miért éppen az evezés? Miért éppen ez a club? Miért éppen a sport? Mert sokkal kellemesebb erre költeni, mint orvosra. Miért éppen az evezés? Mert ez az egyik legegészségesebb, legtöbb izmot megmozgató sportág, amely egyszerre fejleszti az erıt, az

Részletesebben

Merre tovább MTSZ? KIVONAT A TÉMÁBAN KÉSZÜLT TELJES KÖRŰ KONCEPCIÓBÓL. Stratégia irányok és célkitűzések ( ) június

Merre tovább MTSZ? KIVONAT A TÉMÁBAN KÉSZÜLT TELJES KÖRŰ KONCEPCIÓBÓL. Stratégia irányok és célkitűzések ( ) június Merre tovább MTSZ? Stratégia irányok és célkitűzések (2013-2016) 2012. június KIVONAT A TÉMÁBAN KÉSZÜLT TELJES KÖRŰ KONCEPCIÓBÓL Tartalom Vezetői Összefoglaló A Magyar Tenisz Szövetség Missziója, Víziója

Részletesebben