KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év"

Átírás

1 KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Bizottság által odaitélt összeg (Ft-ban) 1. Pedagógus Fáklya SE. A szakosztály mőködése, versenyeztetés.csapat Tollaslabda bajnokságokon való részvétel, egyéni versenyeken való szereplés. 2. AERO Klub Hılégballon Részvétel három hazai versenyen: Kiskırösi Szakmai Találkozó 2. IV. Pécsi Fesztivál Kupa 3. MOL Kupa Debrecen 3. Sporthorgász Környzetvédelmi Nap, Válogató verseny, megyei verseny, fásítás. Ifjusági tábor szervezése. 4. i Sakk A verseny sakk (NB) népszerősítése, elfogadtatá Sportegyesület sa a helyi lakosság körében.természetes követel- ménnyel az eredményességre. Ennek érdekében helytállni az egyéni, országos bajnokságokon. 5. Ten-Shin Karate SE. A sportegyesület tagjai számára versenyeztetési és edzıtáborozási lehetıség biztosítása. Dobogós helyezések elérése a WKF diákolimpián. 6. SHOTOKÁN KARATE Az egyesület tagjai részére sportfelszerelés vásár lása, a versenyezık versenyeztetése hazai verse- nyeken, bajnokságokon, edzıtárborozás, továbbképzések a magasabb szintő oktatás érdekében. 7. i Sakkiskola A megyei csb-ben való indulás feltételeinek bizto sítása, a játékosok versenyeztetésének folyama- tossága. 8. KYOKUSHIN KARATE Rendszeressé és szervezettebbé tenni a Kyokushin KLUB karatét a városban. Versenyzési és edzési lehetıség biztosítása az érdeklıdık számára. Egészséges életmód kialakítása és elısegítése. 9. AERO Klub Siklóernyıs Az VI.Nemzetközi és Országos Siklóernyıs találkozó és a II. siklóernyıs célraszálló nemzeti bajnokság lebonyolítása. 10. AERO Klub Vitorlázórepülı Vitorlázórepülı nemzeti bajnokságon való részvétel. 11 Szoboszlói Kulturális A Szoboszlói Kulturális Közösség kereten belül Közösség mőködı extrém sportokat őzı fiatalok eszközfej- lesztése, illetve ehhez kapcsolódó bemutatók szervezése. 12 Hajdúsági Vándorok Köz- A természetjárás egészségmegörzı, környezetvédı hasznú Túraegyesület szerepének, jelentıségének növelése, népszerősí- tése a lakosság körében. Országos Kéktúra útvonal zempléni szakaszainak végigjárásával. 13. ZANSHIN AIKIDO Klub Az egyesület célja a rendszeres sportolás (tested Közhasznú zés felüdülés) biztosítása, az ilyen igények felkel- tése, a tagok nevelése, öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. 1. oldal

2 A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Bizottság által odaitélt összeg (Ft-ban) 14. GÁZLÁNG Súlyemelı A Magyar Súlyemelı Szövetség versenyrendsze szerében való részvétel. Hajdúszoboaszló 15. Sportjáért A Nemzetközi Lábteniszbajnokság megszervezése, lebonyolítása. 16 i Szabadidı Szervezett keretek közötti sportolás biztosítása Sportegyesület A szabadidı hasznos eltöltésének megszervezése. Futsal bajnokságok (szabadtéri, terem), futó- és ijász események szervezése. 17. i FSG.Kosárlabda Felnıtt és ifjúsági játékosok szerepeltetése a me gyei A és B csoportos bajnokságban és külön- bözı tornákon. 18. i Papp László Magyarország-Anglia felnıtt ökölvívó mérkızés Boxakadémia Jellege: hivatalos országok között.helye és ideje: Debrecen, június i Sportegyesület Az NB-III-as Tisza csoportjában való feljutás és ott az hely megszerzése, tartós megtartása. Személyi és anyagi feltételek biztosítása. 20. i Árpád Az egyesület legjobbjainak versenyeztetése egy Sportegyesület szakmailag felépített versenyrendszeren keresztül Debrecen az országos bajnokságokig. 21 AERO KLUB Ejtıernyıs Ejtıernyıs páros formaugróverseny megrendezé se. 22 i Asztalitenisz Megtartani az NB.III.CSB-ban a korábbi évekhez Klub hasonlóan a dobogós helyezést utánpótláskorú versenyzık csapatba való beépítése mellett. Lehetıséget biztosítani amatır szintő játékosoknak. 23 SZOBOSZLÓI SZITTYÁK Verseny szervezés, lebonyolítás, versenyzık tá Közhasznú Hagyományörzı mogatása (úti- és regisztrációs költség), célok, fegyverek készítése, kulturális képzések költségei. 24. i Kézilabda Versenyzési és sportolási lehetıség biztosítása Sportjárért Közhasznú csapataik részére, nézık szurkolók szórakoz- tatása, városunk hírnevének növelése. Összes SPORT támogatás: A Kulturális és Sport Bizottság 47/2008. /IV.29./ KSB. sz. határozata alapján nyújtott támogatások., június 1. KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Utánpótlás-nevelés) év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Bizottság által odaitélt összeg 1 Pedagógus Fáklya SE. Utánpótláskorú versenyzık felkészítése, oldal

3 Tollaslabda a minısítı versenyeken való részvétel. 2 i Sakk A sportág népszerősítése, megszerettetése helyi Sportegyesület kiemelten ált.isk.ifjúság körében természetes kö- vetelménnyel a verseny sakk /NB/ felé mutató képzéssel. 3 i Sakkiskola A hajdúszoboszlói ifjúsági sakkozás folyamatossá gának és továbbfejlesztésének biztosítása, a sakk sport népszerősítése a gyerekek között. 4 AERO Klub Siklóernyıs A siklóernyıs pilóták kiképzése, oktatása AERO Klub Vitorlázórepülı V. Termál Kupa vitorlázórepülı verseny meg rendezése. 6 i Papp László A korosztályos OB. legalább két dobogós hely Boxakadémia elérése. Ennek érdekében fizikai, pszichológiai Debrecen feltétel megteremtése. 7 i Árpád Az SE. utánpótláskorú úszóinak versenyeztetése Sportegyesület különbözı szintő versenyeken. Debrecen 8. i Asztalitenis Olyan utánpótláskorú versenyzık nevelése, akik Klub pár éven belül a felnıtt NB-s csapatban tudják képviselni a város színeit, lehetıséget biztosítani a tömegsport szintő játékosok számára. 9. SZOBOSZLÓI SZITTYÁK Az íjászaton keresztül elért sikerélmények felhasz Közhasznú Hagyományörzı nálásával rendszeres, aktív mozgásra ösztönözni és testi-lelki fegyelmet fejleszteni a fiatal korosz- tálynak. 10 i Kézilabda A gyerekeknek és ifjúsági játékosoknak verseny Sportjáért Közhasznú zési lehetıség biztosítása az MKSZ által szerve- zett NB.II.É-K.csoportjában, ill. tornákon, Hajdúszbooszló való szereplés biztosítása. 11 KYOKUSHIN KARATE Rendszeressé és szervezettebbé tenni a kyokushin Klub karatét a városban. Versenyzési és edzési lehetıség biztosítása az érdeklıdık számára.egészséges életmód kialakítása,hasznos idıtöltés segítése. UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS támogatás A Kulturális és Sport Bizottság 48/2006. /V.29./ KSB. sz. határozata alapján nyújtott támogatások., június oldal

4 4. oldal

5 5. oldal

6 6. oldal

7 7. oldal

8 8. oldal

9 9. oldal

10 10. oldal

11 11. oldal

12 12. oldal

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Támogató, támogatási összeg Megvalósítás helye Támogatás típusa

Támogató, támogatási összeg Megvalósítás helye Támogatás típusa Támogatási szerzıdések 2008. 1. 2. A Jövı Nemzedékéért Alapítvány AERO KLUB Siklóernyı Szakosztály Repülıtér Az iskola nevelı-oktató munkájának segítése: eszközök beszerzése Sikl. pilóták képzése Oktatási

Részletesebben

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016.

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Tartalomjegyzék: Bevezetı SWOT-analízis Hajdúnánás Versenysport Szabadidısport, tömegsport Diáksport Szabadidısport Óvodai, iskolai testnevelés Középiskolai

Részletesebben

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. old. II. Helyzetelemzés 4. old. III. Fejlesztési Stratégia 9. old. IV. Intézkedési Terv 10. old. V. Összegzés 12.

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1 1 / 28 2013.10.16. 16:59 Ügyiratszám : be/sfphp14-0015/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZ ADATAI A kérelmez szervezet teljes neve: A kérelmez szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA

MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2011 2014 1 Tartalom 1. Alapelvek 3.oldal 2. Az önkormányzat szerepvállalása. 5.oldal a, Óvodai, iskolai testnevelés 5.oldal b, Diáksport 6.oldal c, Utánpótlás nevelés

Részletesebben

KISPEST SPORTKONCEPCIÓJA

KISPEST SPORTKONCEPCIÓJA KISPEST SPORTKONCEPCIÓJA Elfogadva: 2003. november 13-án, az 1041/2003. (XI.13.) Ökt. határozattal 2 Bevezetı Bevezetésként feltétlenül elmondhatjuk, hogy az elmúlt évtized hazánk sportéletét sok egyéb

Részletesebben

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sportkoncepció hosszú távra megfogalmazott alapelvei:... 5 A koncepció fı irányai:... 5 Helyzetelemzés... 6 Sportolási lehetıségek

Részletesebben

1 / 21 2014.10.06. 19:21

1 / 21 2014.10.06. 19:21 1 / 21 2014.10.06. 19:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem/print?w=1

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem/print?w=1 1 / 14 2011.11.23. 15:07 1 Ügyiratszám : T-2011/54 1 Érkezett : A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Kelen Sport Club Kelen SC A kérelmezı

Részletesebben

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE03098/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Újszilvás Központi

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi

Részletesebben

1 / 12 2013.11.07. 10:12

1 / 12 2013.11.07. 10:12 1 / 12 2013.11.07. 10:12 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület Kalmár DSE

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója Mány Község Sport fejlesztési koncepciója 1. Bevezető A sportkoncepció elkészítését Mány község Önkormányzata a kötelező és önként vállalt sportfeladatok ellátása érdekében valósítja meg! 2. Mány község

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről. Ó z d, 2015. április 23. Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről. Ó z d, 2015. április 23. Elnöke TÁJÉKOZTATÓ az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről Ó z d, 2015. április 23 Előterjesztő: Ózd Városi Sportegyesület Elnöke Az Ózd Városi Sportegyesület egyes szakosztályai a megyei, regionális és

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója

Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója Nagykállóban több évtizedes hagyománya van a tömeg- és versenysportnak. Az oktatási intézmények, különbözõsportegyesületek, mint bázisintézmények megfelelõ

Részletesebben

Út Európa Élvonalába. Tehetségkutató és Foglalkoztató Program

Út Európa Élvonalába. Tehetségkutató és Foglalkoztató Program Út Európa Élvonalába Tehetségkutató és Foglalkoztató Program 2 A Tehetség Útja a Labdarúgás Élvonalába: Feladatkörök és Feladatok: 3 A Program fő célkitűzései: A Magyar Tehetség Útja Európa Élvonalába:

Részletesebben

KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök E-mail cím: Bogdándy Ferenc E-mail cím:

KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök E-mail cím: Bogdándy Ferenc E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kecskeméti Női kézilabda Sportegyesület KNKSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

Nyíradony VVTK. 4 2 5 4 Nyíradony

Nyíradony VVTK. 4 2 5 4 Nyíradony 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nyíradony Város Verseny- és Tömegsport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: Nyíradony VVTK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Kunsziget, 2009 I. Bevezetés Az ember csak akkor játszik, amikor a szó legteljesebb értelmében ember, és csak akkor egészen ember, ha játszik. 1

Részletesebben

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója 2013-2014

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója 2013-2014 KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Tuzsér Sportegyesület. Tuzser SE

Tuzsér Sportegyesület. Tuzser SE 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tuzsér Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Tuzser SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben