1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása"

Átírás

1 Martfűi Városi Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály Utánpótlás-nevelésre vonatkozó sportfejlesztési programja Szakmai és költségterv 2013/2014. évad 1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Martfű nevét a hazai sportéletben a legtöbben a kézilabdának köszönhetően ismerhették meg. A sportág nagy hagyományokkal rendelkezik a teleülésen: a férfi és női csapat is 1942-ben alakult meg a Tisza Cipő SE keretében. A Martfűi Városi Sportegyesület 1991-ben jött létre, a Tisza Cipő SE jogutódjaként. Alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Működési területén szervezi a lakosság testnevelési és sporttevékenységét, a minőségi és szabadidősport tevékenységet. A Sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés és a szabadidősport műhelye. Az Egyesület gondoskodik a szakosztályok, sportcsoportok versenyzési feltételeinek biztosításáról. Céljainak és feladatának megvalósítása érdekében együttműködik az országos, megyei, városi önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervezetekkel. A térség oktatási intézményeivel együttműködve kívánja megvalósítani utánpótlás nevelésre vonatkozó sportfejlesztési programját. Az Egyesület támogatást nyújt az oktatási intézmények egészséges életmódra nevelési tevékenységéhez, lehetőséget nyújt a diákoknak a minőségi sporttevékenység végzéséhez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A településen és a vonzáskörzetében élő ill. itt tanuló fiatalok körében jellemző a mozgásszegény, inaktív életmód. A szabadidőben végzett elfoglaltság jórészt egyéni aktivitást tükröz, a társaság, a közösség hiánya látszódik. A legfiatalabbak közt vannak a rendszeresen sportolók óvodás és általános iskolás korosztály, s elsősorban a középiskolás korosztályra jellemző, hogy már a középfokú tanulmányaik idején kezdenek leszokni a rendszeres testmozgásról. Tapasztalataink szerint a településen és vonzáskörzetében hagyományokkal rendelkező kézilabda, mint verseny és csapatsport kiemelten hozzájárul a fiatalok egészségével, testtudatosságával, közérzetével kapcsolatos elégedettség növekedéséhez. A hagyományoknak és a társadalmi együttműködésnek köszönhetően a városban a sportág iránti elkötelezettség magas szintű. Jelenleg 5 fő önkéntes segédkezik a felkészülés és a versenyeztetés körüli operatív feladatok megvalósításában. Az Egyesület a Martfű Városi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás keretében a Városi Általános Iskola sportcsarnokát térítésmentesen használja mind a felkészüléshez, mind a versenyek lebonyolításához. A sportcsarnok 180 fő néző befogadására alkalmas. Az Egyesület rendelkezésére áll 4 öltöző, felújított vizesblokkal, alkalmanként a játékvezetői öltöző valamint az orvosi szoba. A Martfűi Városi Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztálya megyei I. osztályban szereplő csapat, amely 2010-ben lépett vissza NB II-ből. A csapat 2011/2012-es szezonban megnyerte a megyei Női Kézilabda Bajnokságot, megyei bajnokként ismét NB II-be juthatott volna, de erre nem került sor. A csapat 2011-ben a Kiskunfélegyházán megrendezett Kiskun Kupán I. helyezést ért el júniusában a Kecskeméten rendezett megyeválogatott csapatban is szerepeltek játékosaik augusztusában a törökszentmiklósi CLAAS-HUMMEL tornán utánpótlás csapatuk a II. helyezést érte el február 23.-án újra első helyezést értek el fiatal játékosaik a Kiskun Kupán.

2 2013. március 09.-én Martfűn szervezett Martfű Kupán a második helyet szerezték meg. A Kézilabda Szakosztály szeretne hagyományt teremteni ezzel a sporteseménnyel. Terveik szerint a jövőben minden évben megrendezésre kerül a Martfű Kupa. A mostani 2012/2013 évi bajnoki szezonban jelenleg a II. helyen állnak egy ponttal lemaradva az első helyezett csapattól, de még van hátra három forduló. A csapat edzője Budai Ilona egykori világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó és gólkirály. Magas szintű szakmai tudása és lelkesedése ösztönzi a játékosokat a sportszerű és színvonalas játékra. 2) Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A projekt tervezett megvalósulása: 2013/2014-es támogatási időszak. Tervezett tevékenységek és ütemezésük: projektindító közgyűlés: július sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése: július-szeptember sporteszközök, sportfelszerelések nyilvántartásba vétele: szeptember-október sportág népszerűsítése a szülők körében: augusztus szeptember tehetségkutató nap szervezése: szeptember-október sportág népszerűsítése városi rendezvényen: március felkészülés/versenyeztetés: augusztus május pénzügyi elszámolás: folyamatos előrehaladási jelentés/szakmai beszámoló készítése: negyedévente záró beszámoló június 30-ig projektzáró közgyűlés: június 3) Célcsoport: a Martfűn és vonzáskörzetében élő 15 évesnél idősebb fiatal lányok. 4) A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése Sportfejlesztési programunk kifejezetten az utánpótlás-nevelési feladatok ellátására vonatkozik, s szervesen illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájához ( ) mind az utánpótlás-nevelés, mind a szabadidős kézilabdázás területén. A Martfűi Városi Sportegyesület Kézilabda Szakosztálya sportfejlesztési céljai az utánpótlás-nevelési feladatok ellátása vonatkozásában: megfelelő utánpótlásbázis kialakítása, megalapozása, a jelenlegi létszám növelése az egészséges életmód kialakításához, a rendszeres testmozgáshoz szükséges pozitív attitűd kialakítása, igény felkeltése (szülőkön keresztül, valamint közvetlenül a korosztályt megszólítva) a helyi és a város vonzáskörzetében működő iskolák megkeresése, együttműködési formák kialakítása, az iskoláskorú gyermekek bevonása a kézilabdázásba, az emelt szintű aktivitásba A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése iskolás korú gyermekeknek - hátrányos helyzetű gyermekeknek - színvonalas szabadidős elfoglaltság biztosítása utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakember alkalmazása, képzése a helyi, fesztivál típusú rendezvényeken a kézilabda népszerűsítése önkormányzati és vállalkozói szerepvállalás további növelése

3 5) A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai, a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Martfű város vezetése támogatja a sportágat, mert úgy véli, hogy a város jelene és jövője szorosan összefügg oktatási, egészségügyi, kulturális és sport intézményeinek ésszerű működtetésével, természeti és épített környezetének további kiaknázásával. A Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás keretében a Martfűi Városi Sportegyesület Kézilabda Szakosztálya a felkészüléssel és a versenyeztetéssel összefüggő feladatainak ellátására térítésmentesen használhatja a városi Általános Iskola üresen álló épületében lévő sportcsarnokot. A létesítmény tulajdonosa és egyben üzemeltetője Martfű Város Önkormányzata, így a sportlétesítmény használata az Egyesület ill. a Kézilabda Szakosztály részéről költségekkel nem jár, ugyanakkor hosszú távra biztosított. A támogatás hozzájárul az utánpótlás-nevelés tárgyi feltételeinek javításához. A beszerzett sporteszközök és sportfelszerelés a támogatási időszak után is az Egyesület tulajdonában maradnak, így teremtve meg a későbbiekben az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának alapjait. A program hatására várhatóan növekedni fog a kézilabda sport elismertsége és kedveltsége a helyi társadalom körében, újabb forrásokat vonva be a program hosszú távú finanszírozásába. A tagdíjak emelése, szponzorok bevonása és az Önkormányzat erkölcsi és anyagi támogatása biztosítja a sportfejlesztési program pénzügyi fenntarthatóságát. A női csapat jelenleg megyei szinten szerzett indulási jogot. A környező településeken élő fiataloknak az adott településen nincs lehetőségük kézilabda csapatsportba való bekapcsolódásra, kortársaikkal való tartalmas szabadidős tevékenység végzésére. A program hatására 2014 júniusáig várhatóan 30 %-kal emelkedni fog azoknak a fiataloknak a száma, akik megszeretik a kézilabdázást, s bekapcsolódnak a Kézilabda Szakosztály által szervezett tevékenységekbe, példát mutatva kortársaiknak. Várhatóan ezzel párhuzamosan az egészséges életmód részeként a csapatsport kiemelkedő szerepet kap a rendszeres testmozgásban és a szabadidő hasznos eltöltésében. Az oktatási intézmény/ekkel létrejött együtt működés révén a térségben élő hátrányos helyzetű diákok is bekapcsolódhatnak a kézilabdázás, mint minőségi sporttevékenységbe. Ugyanakkor a tehetséges gyermekek felismerésére, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése is megvalósul. Pozitív irányba változik az egészséges életmód kialakításához, a rendszeres testmozgáshoz szükséges attitűd mind a gyermekek, mind a szülők ill. felnőtt lakosság körében. A program közvetett hatása a lakosság egészségi állapotára vonatkozó mutatók javulása. Kockázatot jelenthet a csökkenő gyermeklétszám, a térségben jelentkező munkanélküliség, ill. olyan új sportágak megjelenése a térségben, amelyek megosztják az alacsony lélekszámú fiatal korosztályt.

4 6) Utánpótlás-nevelés fejlesztés tervezett költségei Jogcím Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Összesen (Ft) Ft 0Ft Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen:

5 Tevékenységek és finanszírozás ütemezése tevékenység igényelt támogatás júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. projektindító közgyűlés sporteszközös, sportfelszerelések beszerzése gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése sporteszközök, sportfelszerelések nyilvántartásba vétele sportág népszerűsítése a szülők körében tehetségkutató nap szervezése sportág népszerűsítése városi rendezvényen felkészülés/versenyeztetés/s zemélyszállítás pénzügyi elszámolás előrehaladási jelentés/szakmai beszámoló készítése projektzáró közgyűlés MINDÖSSZESEN Kelt: Martfű, március 27. P.H. Sági István, elnök

be/sfp-3249/2015/mksz

be/sfp-3249/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ceglédi Kék Cápák SE A kérelmező szervezet rövidített neve Ceglédi KCSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

Pudics Zsolt egyesületi elnök. Pudics Zsolt

Pudics Zsolt egyesületi elnök. Pudics Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Ceglédi Kék Cápák Sport Egyesület Ceglédi Kék Cápák SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök E-mail cím: Bogdándy Ferenc E-mail cím:

KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök E-mail cím: Bogdándy Ferenc E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kecskeméti Női kézilabda Sportegyesület KNKSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

Kiszli József elnök. Oldal Ottó

Kiszli József elnök. Oldal Ottó 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Paksi Kézilabda Sportegyesület PKSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa

Részletesebben

DVSI. Ruffing Péter. igazgató E-mail cím: Ruffing Péter E-mail cím:

DVSI. Ruffing Péter. igazgató E-mail cím: Ruffing Péter E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunaújvárosi Városi Sportiskola 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 000 Erima bajnokság

Részletesebben

Használat célja. 4 felkészülés és versenyeztetés. 4 felkészülés. felkészülés. felkészülés. felkészülés

Használat célja. 4 felkészülés és versenyeztetés. 4 felkészülés. felkészülés. felkészülés. felkészülés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve: FGKC SZEKSZÁRD 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

Tuzsér Sportegyesület. Tuzser SE

Tuzsér Sportegyesület. Tuzser SE 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tuzsér Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Tuzser SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

be/sfphpm01-03067/2015/mksz

be/sfphpm01-03067/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve CSORVÁSI SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Egyetemi Sport Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

Adószám: 1 8 4 5 0 6 5 1-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 2 8 2 9-2 8 2 1 1 5 7 4-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője

Adószám: 1 8 4 5 0 6 5 1-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 2 8 2 9-2 8 2 1 1 5 7 4-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Makói Kézilabda Club Makói KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra

Részletesebben

FKC Hegykő. Horváth Ferencné. elnök E-mail cím: Dr. Jakab Zsolt E-mail cím:

FKC Hegykő. Horváth Ferencné. elnök E-mail cím: Dr. Jakab Zsolt E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Fertőmenti Kézilabda Club Hegykő FKC Hegykő 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye

Részletesebben

1 / 11 2013.05.06. 10:58

1 / 11 2013.05.06. 10:58 1 / 11 2013.05.06. 10:58 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Várpalotai Bányász Sportkör Kézilabda Szakosztály VBSK 2 Gazdálkodási

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete SZESE 3 A szakszövetség

Részletesebben

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím:

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET II. RÁKÓCZI FERENC DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód 2 : 5 2 1

Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód 2 : 5 2 1 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÖSSZESÍTŐ ADATLAP MAKÓI KÉZILABDA KLUB MAKÓI KC Gazdálkodási formakód 2 : 5

Részletesebben

elnök Hoffmann Pál Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

elnök Hoffmann Pál Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Községi Sportkör Tököl Községi Sportkör Tököl 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

be/sfp-10052/2015/mlsz

be/sfp-10052/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csolnoki Szabadidő Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSSZSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1069 A kérelmező jogállása

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: VÁC DEÁKVÁR SE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

A KE00160/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE00160/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE00160/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00160/2013/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Budafóka XXII. Sportegyesület

Részletesebben

1 / 21 2014.10.06. 19:21

1 / 21 2014.10.06. 19:21 1 / 21 2014.10.06. 19:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási

Részletesebben

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03176/2015/mksz

be/sfphpm01-03176/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tatabányai Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve TSC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kalmár DSE 2Gazdálkodási formakód: 521

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Veszprém Kosárlabda Kft. Veszprém Kosárlabda Kft. 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 20 2012.08.28. 13:16 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató

Részletesebben

be/sfp-5167/2015/mkosz

be/sfp-5167/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd A kérelmező szervezet rövidített neve GY.K.S.E. Szekszárd A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben