Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke"

Átírás

1 aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottságának Elnöke Szám: /2010. Melléklet: 1 db Előterjesztés a aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottságának március 31-ei ülésére Tárgy: Sportszervezetek, élősport pályázat útján z előterjesztést készítette: Kaufmann Eszter ifjúsági-, és sportreferens, Humánszolgáltatási Főosztály aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetéséről szóló 3/2010.(I.28.) Kgy. rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 26.. (10) pontjában arról döntött, hogy a speciális célú támogatások (7/a. számú melléklet) 17. pontjában a sportszervezetek, élősport -ként biztosított Ft előirányzat pályázat útján használható fel. költségvetési rendelet értelmében a pályázatot a közgyűlés elnöke írja ki, és a pályázat elbírálásával a Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottságot bízza meg. pályázatok elbírálásának határidejének március 31-ét határozta meg. pályázati kiírás előkészítése már a költségvetési rendelet kihirdetését követően megkezdődött. z önkormányzati hivatal szakirodája a aranya Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 20/2009.(XII.8.) Kgy. rendeletére tekintettel a pályázati kiírás előkészítésébe bevonta a aranya Megyei (a továbbiakban: Sportszövetség) elnökét is. hivatkozott rendelet 7.. (5) pontja ugyanis kimondja, hogy a pályázatok elbírálásánál véleményt nyilváníthat a aranya Megyei elnöke. szakiroda mindezt a véleménynyilvánítási jog teljes körű és objektív gyakorlásának biztosítása érdekében tette. pályázati kiírás tartalma ugyanis jelentősen befolyásolhatja a pályázatokat, különösen a támogatási tételek nagyságát. Sportszövetség elnöke élt a lehetőséggel, sőt a véleményezésbe bevonta a szervezet elnökségének tagjait is: a pályázati kiírás tervezetét testületi ülésükön megtárgyalták, és azt elfogadták. Ezt az általuk javasolt pályázati kiírást a aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke befogadta, és - a költségvetési rendeletben foglalt kötelezettségének eleget téve február 16-án meghirdette a megyei pályázatot a sportszervezetek, élősport támogatására. pályázati dokumentum felkerült a megyei önkormányzat honlapjára, és a megyei sportszövetségek elektronikus úton is tájékoztatást kaptak a pályázat megjelenéséről. pályázati kiírásban összhangban a költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzattal két pályázati témakör került meghatározásra, továbbá március 10-e, mint benyújtási határidő. z témakörben a megye területén tevékenykedő sportszövetségek működésük, a témakörben a sportági és iskolai megyei versenyrendszerek kialakításának/működtetésének, és az e körbe tartozó megyei sportrendezvények, -versenyek, -események lebonyolításának, vagyis az élősport támogatására pályázhattak. pályázók köre - mindkét témakör esetén a sportról szóló évi I. törvény 19. -ában meghatározottak szerint került kialakításra: a sportszövetségek megyei szervei, illetve a diáksport esetében a körzeti (város és környéki) szervek is jogosulttá váltak pályázat benyújtására. támogatható kiadások követték a pályázati témakör jellegét. Így az témakörben a szervezetek közvetlen működéséhez kapcsolódó kiadási tételek, vagyis az anyagköltségek, az irodatechnikai eszközök, a szolgáltatások költségei és személyi jellegű kiadások kerültek a támogatható kiadások közé.

2 2 témakörben az élősporthoz kapcsolható költségekre lehetett pályázni: terem/pálya bérleti díjra, versenybírói és játékvezetői díjazásra, sportorvosi ügyelet díjra, résztvevők díjazására, és a sportrendezvényhez kapcsolódó egyéb költségekre. maximális támogatási összeg kialakítását befolyásolta többek között a rendelkezésre álló forrás mértéke (az előző évhez viszonyítva 21 %-kal csökkent a sportra fordítható összeg), a pályázó szervezetek (feltételezhető), és jellege, a korábbi években nyújtott sportcélú támogatások mértéke és felhasználása. pályázat elbírálásánál előnyt jelentő kritériumok meghatározásánál különösen az élősport esetében olyan feltételek kerültek be a pályázati kiírásba, mely a megyei önkormányzat kötelező sportfeladat-ellátási rendszerét tükrözik, a megye több települését érintik, nagy résztvevői létszámot vonzanak, és elsősorban a gyermek, fiatal korosztály sportolását segítik. Mindezen pályázati pontok, illetve feltételek megfelelnek a megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 20/2009.(XII.8.) Kgy. rendeletében foglaltaknak, követik a sportcélú finanszírozási és támogatási rendszerére vonatkozó szabályokat. pályázati lehetőséggel csaknem mindegyik megyei/körzeti sportszövetség/sportszervezet élt: adott határidőn belül, a meghatározott (szakmai) szempontok szerint kitöltötte és visszaküldte a pályázati adatlapot. aranya Megyei Önkormányzat Hivatalába 39 darab pályázat érkezett, 33 sportszervezettől. Hét szervezet nyújtott be pályázatot a megye területén tevékenykedő sportszövetségek működésének ( ) témakörben: 18 megyei sportági szakszövetség/sportszövetség nevében a aranya Megyei, a aranya Megyei Szabadidősport Szövetség, a aranya Megyei Sakkszövetség, a aranya Megyei Tenisz Szövetség, a aranya Megyei Diáksport Tanács, a Fogyatékkal élők aranya megyei Sportszövetsége és a aranyai Vakok, Gyengénlátók Sportegyesülete. z utóbbi szervezetek a versenyrendszereik működtetésére, sporteseményeik lebonyolítására ( témakör) is kértek támogatást. Mellettük a témakörben még hat diáksport bizottság és (további) 20 megyei sportszövetség, sportszervezet pályázott. Így a témakörre összesen 32 pályázat érkezett. sportszervezetek a pályázati programok teljes körű megvalósítására összesen ezer forintot terveztek. Saját és egyéb forrásként összesen ezer forintot vállaltak, míg a aranya Megyei Önkormányzattól (összesen) ezer forint támogatást kértek. jelzett összegek alapján a pályázati programok megvalósításának pénzügyi fedezete összességében 590 ezer forint hiányt mutat, ami elsősorban a költségtervek pontatlansága, illetve a kerekítések következménye. Nemcsak a források összegének megfelelőségében, hanem más szempontok alapján is igen eltérőek, összességében igen sokszínűek a pályázatok, mind formai, mind tartalmi tekintetben. Formailag hibás pályázat nincs: a sportszervezetek az adatlapot hiánytalanul kitöltötték, felelősséget vállaltak a megvalósításra, a szükséges mellékleteket csatolták. pályázók körének való megfelelés három esetben kérdéses: a aranya Megyei Harci Művészetek, a Pécsi irkózó Club és a aranyai Vakok, Gyengénlátók Sportegyesülete pályázatánál. aranya Megyei Harci Művészetek nem megyei sportszövetség, de a aranya Megyei Szövetségének tagja, ugyanakkor jogállását tekintve származtatott sportegyesület. Mindez annak az eredménye, hogy feladatkörében több szakágat fog át, így nem tartozik/tartozhat egy országos sportszövetséghez sem. Pécsi irkózó Club sem megyei sportszövetség, a megyei szervezetnek ugyan tagja, de jogállását tekintve csak sportegyesület. aranyai Vakok, Gyengénlátók Sportegyesülete sem elégíti ki a pályázók körének azon követelményét miszerint fogyatékkal élők megyei sportszövetsége lenne. megyei szervezetnek tagja, de szintén csak sportegyesület. többi pályázó megyei sportszövetség, az országos szervezetének területi egysége: vagy önálló jogi-, vagy származtatott jogi személyiséggel felruházva, vagy ennek az elérése jelenleg folyamatban van. Ugyanakkor önálló adó- illetve számlaszámmal (nagy többségük) továbbra sem rendelkezik, ezért a számlatulajdonos, a aranya Megyei számláján juthat csak hozzá a támogatáshoz. diáksport-szervezetek közül

3 3 hasonló helyzetben a Középiskolai-, és a Siklósi Diáksport izottságok vannak. szervezetek a aranya Megyei Diáksport Tanácson keresztül kívánnak támogatáshoz jutni. Mindegyik esetben a számlatulajdonosok nyilatkoztak a támogatások adott szervezethez történő átadásáról. pályázati programokban a pályázók nagy része követte a pályázati útmutatást: megfogalmazta a pályázat tartalmát, oly módon, hogy abban indokolta a támogatás szükségességét, bemutatta a megvalósítást és a várható eredményt. Több esetben írtak a pályázók pályázati programon belül szervezetükről, csatolták a tagszervezetek listáját, valamint a évi verseny- és sportesemény-naptárukat. pályázatok zömében a pályázati program és a költségterv összhangban van: a szöveges bemutatásban nyomon követhetőek a költségtervben megadott értékek alapjai. pályázati programok között azonban előfordult általános, a támogatás szükségességét taglaló, ugyanakkor a konkrétumok mellőző leírás. pályázatok a aranya Megyei Önkormányzat Humánszolgáltatási Főosztályán megtekinthetők, kivonatos összesítésüket a melléklet tartalmazza. z összesítő tábla része a javasolt támogatási összeg is, melynek kialakítását az témakör esetén befolyásolta: a támogatandó szervezet jellege, nagysága; a támogatandó szervezet által ellátott feladatok; a működés bekerülési összköltsége, a megadott költségfajták és azok mértéke; a működéshez rendelkezésre álló és egyéb forrás mértéke, és az igényelt támogatás összege. témakörben a javasolt támogatási összeget meghatározta a pályázati programban szereplő versenyek, sportrendezvények jellege, ; versenyen, sportrendezvényen résztvevők, korosztálya; versenyekben, sportrendezvényekben érintett települések, egyesületek, szakosztályok, és azok területi elhelyezkedése; versenyek, sportrendezvények bekerülési összköltsége, a megadott költségfajták és azok mértéke; versenyekhez, sportrendezvényekhez rendelkezésre álló és egyéb forrás mértéke, és az igényelt támogatás összege. fenti bírálati szempontok mellett, az idei évben prioritást kapott a fiatalok sportolása a diáksport keretein belül, a versenysport, különösen a labdajátékokban és az alapsportágakban, továbbá a szervezetek működési stabilitásának biztosítása. javasolt támogatási összegek mértéke, egymáshoz, valamint az elmúlt évhez viszonyított aránya továbbra is követi azon elvárást miszerint a sportcélú támogatásokon belül az élősportra fordítható összegek összességében nagyobbak a működésre fordítható összegeknél. pályázatokat a Sportszövetség elnöke a megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 20/2009.(XII.8.) Kgy. rendelete 7.. (5) pontjában foglalt felhatalmazás alapján véleményezte. Tisztelt izottság! aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi költségvetéséről szóló 3/2010.(I.28.) Kgy. rendelete 26.. (10) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kérem, hogy a szakbizottság döntsön a sportszervezetek és az élősport évi támogatásáról; és fogadja el a határozati javaslatban foglalt támogatási javaslatokat!

4 4 Határozati javaslat: aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottsága a aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I.28.) Kgy. rendelete 26.. (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján speciális célú i 7/a. számú melléklet 17. pontjában a sportszervezetek, élősport támogatására biztosított Ft előirányzatból: a aranya Megyei sztalitenisz Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, a aranya Megyei tlétika Szövetség számára a 452-2/2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a aranya Megyei irkózó Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, a aranya Megyei Diáksport Tanács számára a 452-7/2010./ számú működési célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint, a aranya Megyei Diáksport Tanács számára a 452-5/2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához ezer forint, a aranya Megyei Judo Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a aranya Megyei Karate Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, a aranya Megyei Kézilabda Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint, a aranya Megyei Kosárlabda Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint, a aranya Megyei Középiskolás Diáksport izottság számára a 452-8/2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, a aranya Megyei Labdarúgó Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint, a aranya Megyei Lovassport Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, a aranya Megyei Modellező Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 70 ezer forint, a aranya Megyei Ökölvívó Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a aranya Megyei Sakkszövetség számára a /2010./ számú működési célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, a aranya Megyei Sakkszövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, a aranya Megyei Sportlövők számára a /2010./ számú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, a aranya Megyei a /2010./ számú működési célú pályázati program megvalósításához ezer forint, a aranya Megyei Szabadidősport Szövetség számára a 452-4/2010./ számú működési célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, a aranya Megyei Szabadidősport Szövetség számára a 452-3/2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, a aranya Megyei Tájékozódási Futó Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, a aranya Megyei Tekézők számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a aranya Megyei Tenisz Szövetség számára a /2010./ számú működési célú pályázati program megvalósításához 83 ezer forint,

5 5 a aranya Megyei Tenisz Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 170 ezer forint, a aranya Megyei Természetbarát Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, a aranya Megyei Triatlon Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, a aranya Megyei Torna Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a aranya Megyei Úszó Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a Fogyatékkal élők aranya megyei Sportszövetsége számára a /2010./ számú működési célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, a Fogyatékkal élők aranya megyei Sportszövetsége számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a Komló Városi Diáksport izottság számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, a Mohács Város és Térségi Diáksport Egyesület számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, a Pécs Városi Diáksport izottság Egyesület számára a 452-9/2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 122 ezer forint, a Siklós Városkörnyéki Diáksport izottság számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, a Szigetvár Városi és Térsége Diáksport Egyesület számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint támogatást - a megyei önkormányzattal kötendő megállapodás szerint, amely tartalmazza a pályázati programok pontos megnevezését, tartalmát, és a támogatás felhasználhatóságát biztosít. Határidő: Felelős: közlésre azonnal, megállapodás megkötésére április 15. Weisz Péter, a bizottság elnöke dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, március 25. Weisz Péter sk.

6 2010. évi sportcélú pályázatok (kivonatos) összesítése S. SZ P. szervezet neve / címe szervezetre jellemző szervezet által évente Tagszer vezetein ek Lét 18 éven aluliak bonyolított versenyek szervezet jogállása / bonyolító számlatulajdonos pályázati program címe Teljes összeg (e pályázati program ósaját í á á Egyéb é ü Igényelt támogatás összege (e Javaslat (e /2010./ aranya Megyei tlétika Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / Megyei atlétikai versenyrendszer működtetésének segítése /2010./ aranya Megyei Szabadidősport Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / Családi Sportnapok és a Gyermekjátszóházak rendezvénysorozatok évi programjainak /2010./ aranya Megyei Szabadidősport Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / sportszervezet folyamatos, kiegyensúlyozott működésének biztosítása /2010./ aranya Megyei Diáksport Tanács 7621 Pécs, Széchenyi tér Önálló jogi személy / " megyei diákolimpiai versenyrendszer évi működtetése: a diákok tanórán kívüli sportolásának, versenyeztetésének megyei szintű szervezése" /2010./ Siklós Városkörnyéki Diáksport izottság 7800 Siklós, Hajdú I. u Származtatott jogi személy / m. Diáksport Tanács Siklós Városkörnyéki diákolimpiai és diák sportversenyek szervezése /2010./ aranya Megyei Diáksport Tanács 7621 Pécs, Széchenyi tér Önálló jogi személy / aranya Megyei Diáksport Tanács évi működésének biztosítása /2010./ aranya Megyei Középiskolai Diáksport izottság 7621 Pécs, Széchenyi tér Származtatott jogi személy / m. Diáksport Tanács évi megyei középiskolás amatőr versenyek, bajnokságok működtetése /2010./ Pécs Városi diáksport izottság Egyesület 7621 Pécs, Széchenyi tér Önálló jogi személy / egyesület Körzeti, kistérségi diáksport versenyek (különösen a felmenő rendszerű atlétikai versenyek) szervezése, bonyolítása aranya Megyei 10/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / aranya Megyei, illetve az érintett 18 megyei sportági szakszövetség/sportszövetség működésének aranya Megyei irkózó Szövetség 11/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. szövetség évi sportszakmai célkitűzéseinek aranya Megyei Torna Szövetség 12/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. Folyamatos és közös munka a tornasport népszerűsítésére aranya Megyei Modellező 13/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. szövetség versenyrendszerének aranya Megyei Természetbarát 14/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / Természetjárók napja - Európa Kulturális Fővárosának főterén Összeállította: aranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Főosztály

7 2010. évi sportcélú pályázatok (kivonatos) összesítése S. SZ P. szervezet neve / címe szervezetre jellemző szervezet által évente Tagszer vezetein ek Lét 18 éven aluliak bonyolított versenyek szervezet jogállása / bonyolító számlatulajdonos pályázati program címe Teljes összeg (e pályázati program ósaját í á á Egyéb é ü Igényelt támogatás összege (e Javaslat (e aranya Megyei Kézilabda 15/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u aranya Megyei Kosárlabda 16/2010./ Szövetség7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi bajnoks személy / m. ág, egyenk ént Származtatott jogi személy / m. MKSZ által szervezett és bonyolított versenyrendszerek megyei szövetség által szervezett és bonyolított versenyek Pécs-aranyai Úszó Szövetség /2010./ Pécs, Tímár u ( Származtatott jogi tagszer személy / m. vezetek kel 11) Megyei válogató versenyek rendezése aranya Megyei sztalitenisz 18/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. Megyei asztalitenisz versenyrendszer kialakítása, működtetése aranya Megyei Harcművészetek 19/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Egyesület / m. Sportrendezvények lebonyolítási költségeinek aranya Megyei Tájékozódási Futó 20/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. aranya Megyei Tájékozódási Futó Szövetség évi versenyeinek rendezése aranya Megyei Karate Szövetség 21/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. Pályázat versenyek-, és edző továbbképzések rendezési költségeire aranya Megyei Lovassport 22/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m évben megrendezésre kerülő díjugrató és távlovagló megyei döntők aranya Megyei Ökölvívó 23/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. aranya megye ökölvívó sportja számára hazai és nemzetközi versenyeztetés biztosítása, különös tekintettel a évi utánpótlás olimpia megrendezésére aranya Megyei Judo Szövetség 24/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. Judo versenyek aranyában aranya Megyei Sportlövők 25/2010./ 7622 Pécs, Nyírfa u Származtatott jogi személy / m. aranya megyei versenyek lebonyolításának aranya Megyei Tekézők 26/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. aranya megyei tekesport működésének, a sport népszerűsítése, sportrendezvények, versenyek Összeállította: aranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Főosztály

8 2010. évi sportcélú pályázatok (kivonatos) összesítése S. SZ P. szervezet neve / címe szervezetre jellemző szervezet által évente Tagszer vezetein ek Lét 18 éven aluliak bonyolított versenyek szervezet jogállása / bonyolító számlatulajdonos pályázati program címe Teljes összeg (e pályázati program ósaját í á á Egyéb é ü Igényelt támogatás összege (e Javaslat (e aranya Megyei Labdarúgó 27/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Mell. Önálló jogi személy / szerint aranya megyei labdarúgó bajnokságok díjazásának aranya Megyei Sakk Szövetség 28/2010./ 7621 Pécs, Tímár u aranya Megyei Sakk Szövetség 29/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Fogyatékkal élők aranya megyei 30/2010./ Sportszövetsége 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / Önálló jogi személy / Önálló jogi személy / Egyről a kettőre Felzárkoztatás, szintentartás "Egyedül nem megy" Fogyatékkal élők aranya megyei 31/2010./ Sportszövetsége 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / " mozgás öröme, a siker öröme". FOMSZ megyei sportrendezvényeinek aranya Megyei Tenisz Szövetség 32/2010./ 7634 Pécs, Magyarürögi u. 121/ Önálló jogi személy / sportszövetség működéséhez szükséges kiadások aranya Megyei Tenisz Szövetség 33/2010./ 7634 Pécs, Magyarürögi u. 121/ Önálló jogi személy / Utánpótlásnevelés céljából korosztályos versenyek rendezése Szigetvár Város és Térsége 34/2010./ Diáksport Egyesület 7900 Szigetvár, Zrínyi tér Önálló jogi személy / körzeti diáksportversenyek szervezése és lebonyolítása Mohács Város és Térsége Diáksport 35/2010./ Egyesület 7700 Mohács, Gőzhajó u Önálló jogi személy / Mohács város és térségének a diákolimpia alsó szintű versenyeinek megrendezése aranya Megyei Triatlon Szövetség 36/2010./ 7624 Pécs, Nagy J. u Önálló jogi személy / Kéttusa versenysorozat három településen Pécsi irkózó Club SE 7626 Pécs, 37/2010./ Felsővámház u Önálló jogi személy, mint sportegyesület évi birkózó diákolimpia országos döntő versenyének szervezése, rendezése aranyai Vakok, Gyengénlátók 38/2010./ Sportegyesülete 7396 Magyarszék, Kossuth L. u Önálló jogi személy, mint sportegyesület "Gyújts fényt!" - Nyílt teke sportnap aranyai Vakok, Gyengénlátók 39/2010./ Sportegyesülete 7396 Magyarszék, Kossuth L. u Önálló jogi személy, mint sportegyesület Működési támogatás Komló Városi Diák- és 40/2010./ Szabadidősport Egyesület 7300 Komló, Fürst S. u Önálló jogi személy / Komló és térsége általános iskoláinak tanulói részére a versenylehetőség biztosítása ÖSSZESEN Összeállította: aranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Főosztály

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sport egyes területeinek helyzete és lehetséges fejlesztési irányai... 4 I. Óvodai testnevelés... 4 II. Iskolai testnevelés, diáksport...

Részletesebben

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA A Képviselő-testület 353/2011. (XI. 24.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA, ÁRPÁD U. 176. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2016.

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*)

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottság Elnöke Szám: 1522-3/2005. Melléklet: 3 db Előterjesztés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 2006. június 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete Bevezetés A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. J a v a s l a t

Salgótarján Megyei Jogú Város. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Iktatószám: 7286/2008. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata sportfejlesztési koncepciójának

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 1. Bevezető Az Országgyűlés 1996-ban, 2000-ben majd 2004-ben is új törvényt alkotott a sportról, a 2004. évi I. törvény legújabb módosítása pedig 2012. január

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE Beszámoló a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére A Megyei Közgyűlés

Részletesebben

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 14/2013.(1. 14.) számú határozata 01/2013 Szabadidősport támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására A

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím:

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET II. RÁKÓCZI FERENC DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére Iktató szám: Sz-127/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Javaslat az

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota SPORTKONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota SPORTKONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2017 (Elfogadta a Képviselő-testület /2013. (II. 27.) ök. számú határozatával) BEVEZETÉS Magyarország

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. Értelmező rendelkezések III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1.A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései

Részletesebben

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Mezőkövesd Város Önkormányzat 156/2009. (V.05.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Dr. Kerékgyártó

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE00079/2013/MVLSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00079/2013/MVLSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A

Részletesebben

http://www.kosarsport.hu/tao/kerelem/print?w=1

http://www.kosarsport.hu/tao/kerelem/print?w=1 1 / 16 2011.11.22. 10:25 1 Ügyiratszám : T-2011/171 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Békéscsabai Kosárlabda Klub Közhasznú Egyesület

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Szekszárd város. Sportkoncepciója

Szekszárd város. Sportkoncepciója Szekszárd város Sportkoncepciója 2013-2016 -2- Tartalomjegyzék I. Szekszárd város sporttörténete, bevezetés 3. old. II. Alapelvek, értelmező rendelkezések, jogszabályi háttér 5. old. 1. Alapelvek, értelmező

Részletesebben

Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. szeptember 7-i ülésére

Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 994-17./2005. Melléklet: 2 db Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005.

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Az egyesület kéreimében a 21. Mátyás Kupa- Móricz Kupa Nemzetközi Leány Röplabda Torna részt

Az egyesület kéreimében a 21. Mátyás Kupa- Móricz Kupa Nemzetközi Leány Röplabda Torna részt NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NY'RE GYHÁZA, KOSSUTH TrR 1. pr.: 8,. TELEFON:.3642524-544; FA: ;36 42 311041 EMAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben