Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke"

Átírás

1 aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottságának Elnöke Szám: /2010. Melléklet: 1 db Előterjesztés a aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottságának március 31-ei ülésére Tárgy: Sportszervezetek, élősport pályázat útján z előterjesztést készítette: Kaufmann Eszter ifjúsági-, és sportreferens, Humánszolgáltatási Főosztály aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetéséről szóló 3/2010.(I.28.) Kgy. rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 26.. (10) pontjában arról döntött, hogy a speciális célú támogatások (7/a. számú melléklet) 17. pontjában a sportszervezetek, élősport -ként biztosított Ft előirányzat pályázat útján használható fel. költségvetési rendelet értelmében a pályázatot a közgyűlés elnöke írja ki, és a pályázat elbírálásával a Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottságot bízza meg. pályázatok elbírálásának határidejének március 31-ét határozta meg. pályázati kiírás előkészítése már a költségvetési rendelet kihirdetését követően megkezdődött. z önkormányzati hivatal szakirodája a aranya Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 20/2009.(XII.8.) Kgy. rendeletére tekintettel a pályázati kiírás előkészítésébe bevonta a aranya Megyei (a továbbiakban: Sportszövetség) elnökét is. hivatkozott rendelet 7.. (5) pontja ugyanis kimondja, hogy a pályázatok elbírálásánál véleményt nyilváníthat a aranya Megyei elnöke. szakiroda mindezt a véleménynyilvánítási jog teljes körű és objektív gyakorlásának biztosítása érdekében tette. pályázati kiírás tartalma ugyanis jelentősen befolyásolhatja a pályázatokat, különösen a támogatási tételek nagyságát. Sportszövetség elnöke élt a lehetőséggel, sőt a véleményezésbe bevonta a szervezet elnökségének tagjait is: a pályázati kiírás tervezetét testületi ülésükön megtárgyalták, és azt elfogadták. Ezt az általuk javasolt pályázati kiírást a aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke befogadta, és - a költségvetési rendeletben foglalt kötelezettségének eleget téve február 16-án meghirdette a megyei pályázatot a sportszervezetek, élősport támogatására. pályázati dokumentum felkerült a megyei önkormányzat honlapjára, és a megyei sportszövetségek elektronikus úton is tájékoztatást kaptak a pályázat megjelenéséről. pályázati kiírásban összhangban a költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzattal két pályázati témakör került meghatározásra, továbbá március 10-e, mint benyújtási határidő. z témakörben a megye területén tevékenykedő sportszövetségek működésük, a témakörben a sportági és iskolai megyei versenyrendszerek kialakításának/működtetésének, és az e körbe tartozó megyei sportrendezvények, -versenyek, -események lebonyolításának, vagyis az élősport támogatására pályázhattak. pályázók köre - mindkét témakör esetén a sportról szóló évi I. törvény 19. -ában meghatározottak szerint került kialakításra: a sportszövetségek megyei szervei, illetve a diáksport esetében a körzeti (város és környéki) szervek is jogosulttá váltak pályázat benyújtására. támogatható kiadások követték a pályázati témakör jellegét. Így az témakörben a szervezetek közvetlen működéséhez kapcsolódó kiadási tételek, vagyis az anyagköltségek, az irodatechnikai eszközök, a szolgáltatások költségei és személyi jellegű kiadások kerültek a támogatható kiadások közé.

2 2 témakörben az élősporthoz kapcsolható költségekre lehetett pályázni: terem/pálya bérleti díjra, versenybírói és játékvezetői díjazásra, sportorvosi ügyelet díjra, résztvevők díjazására, és a sportrendezvényhez kapcsolódó egyéb költségekre. maximális támogatási összeg kialakítását befolyásolta többek között a rendelkezésre álló forrás mértéke (az előző évhez viszonyítva 21 %-kal csökkent a sportra fordítható összeg), a pályázó szervezetek (feltételezhető), és jellege, a korábbi években nyújtott sportcélú támogatások mértéke és felhasználása. pályázat elbírálásánál előnyt jelentő kritériumok meghatározásánál különösen az élősport esetében olyan feltételek kerültek be a pályázati kiírásba, mely a megyei önkormányzat kötelező sportfeladat-ellátási rendszerét tükrözik, a megye több települését érintik, nagy résztvevői létszámot vonzanak, és elsősorban a gyermek, fiatal korosztály sportolását segítik. Mindezen pályázati pontok, illetve feltételek megfelelnek a megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 20/2009.(XII.8.) Kgy. rendeletében foglaltaknak, követik a sportcélú finanszírozási és támogatási rendszerére vonatkozó szabályokat. pályázati lehetőséggel csaknem mindegyik megyei/körzeti sportszövetség/sportszervezet élt: adott határidőn belül, a meghatározott (szakmai) szempontok szerint kitöltötte és visszaküldte a pályázati adatlapot. aranya Megyei Önkormányzat Hivatalába 39 darab pályázat érkezett, 33 sportszervezettől. Hét szervezet nyújtott be pályázatot a megye területén tevékenykedő sportszövetségek működésének ( ) témakörben: 18 megyei sportági szakszövetség/sportszövetség nevében a aranya Megyei, a aranya Megyei Szabadidősport Szövetség, a aranya Megyei Sakkszövetség, a aranya Megyei Tenisz Szövetség, a aranya Megyei Diáksport Tanács, a Fogyatékkal élők aranya megyei Sportszövetsége és a aranyai Vakok, Gyengénlátók Sportegyesülete. z utóbbi szervezetek a versenyrendszereik működtetésére, sporteseményeik lebonyolítására ( témakör) is kértek támogatást. Mellettük a témakörben még hat diáksport bizottság és (további) 20 megyei sportszövetség, sportszervezet pályázott. Így a témakörre összesen 32 pályázat érkezett. sportszervezetek a pályázati programok teljes körű megvalósítására összesen ezer forintot terveztek. Saját és egyéb forrásként összesen ezer forintot vállaltak, míg a aranya Megyei Önkormányzattól (összesen) ezer forint támogatást kértek. jelzett összegek alapján a pályázati programok megvalósításának pénzügyi fedezete összességében 590 ezer forint hiányt mutat, ami elsősorban a költségtervek pontatlansága, illetve a kerekítések következménye. Nemcsak a források összegének megfelelőségében, hanem más szempontok alapján is igen eltérőek, összességében igen sokszínűek a pályázatok, mind formai, mind tartalmi tekintetben. Formailag hibás pályázat nincs: a sportszervezetek az adatlapot hiánytalanul kitöltötték, felelősséget vállaltak a megvalósításra, a szükséges mellékleteket csatolták. pályázók körének való megfelelés három esetben kérdéses: a aranya Megyei Harci Művészetek, a Pécsi irkózó Club és a aranyai Vakok, Gyengénlátók Sportegyesülete pályázatánál. aranya Megyei Harci Művészetek nem megyei sportszövetség, de a aranya Megyei Szövetségének tagja, ugyanakkor jogállását tekintve származtatott sportegyesület. Mindez annak az eredménye, hogy feladatkörében több szakágat fog át, így nem tartozik/tartozhat egy országos sportszövetséghez sem. Pécsi irkózó Club sem megyei sportszövetség, a megyei szervezetnek ugyan tagja, de jogállását tekintve csak sportegyesület. aranyai Vakok, Gyengénlátók Sportegyesülete sem elégíti ki a pályázók körének azon követelményét miszerint fogyatékkal élők megyei sportszövetsége lenne. megyei szervezetnek tagja, de szintén csak sportegyesület. többi pályázó megyei sportszövetség, az országos szervezetének területi egysége: vagy önálló jogi-, vagy származtatott jogi személyiséggel felruházva, vagy ennek az elérése jelenleg folyamatban van. Ugyanakkor önálló adó- illetve számlaszámmal (nagy többségük) továbbra sem rendelkezik, ezért a számlatulajdonos, a aranya Megyei számláján juthat csak hozzá a támogatáshoz. diáksport-szervezetek közül

3 3 hasonló helyzetben a Középiskolai-, és a Siklósi Diáksport izottságok vannak. szervezetek a aranya Megyei Diáksport Tanácson keresztül kívánnak támogatáshoz jutni. Mindegyik esetben a számlatulajdonosok nyilatkoztak a támogatások adott szervezethez történő átadásáról. pályázati programokban a pályázók nagy része követte a pályázati útmutatást: megfogalmazta a pályázat tartalmát, oly módon, hogy abban indokolta a támogatás szükségességét, bemutatta a megvalósítást és a várható eredményt. Több esetben írtak a pályázók pályázati programon belül szervezetükről, csatolták a tagszervezetek listáját, valamint a évi verseny- és sportesemény-naptárukat. pályázatok zömében a pályázati program és a költségterv összhangban van: a szöveges bemutatásban nyomon követhetőek a költségtervben megadott értékek alapjai. pályázati programok között azonban előfordult általános, a támogatás szükségességét taglaló, ugyanakkor a konkrétumok mellőző leírás. pályázatok a aranya Megyei Önkormányzat Humánszolgáltatási Főosztályán megtekinthetők, kivonatos összesítésüket a melléklet tartalmazza. z összesítő tábla része a javasolt támogatási összeg is, melynek kialakítását az témakör esetén befolyásolta: a támogatandó szervezet jellege, nagysága; a támogatandó szervezet által ellátott feladatok; a működés bekerülési összköltsége, a megadott költségfajták és azok mértéke; a működéshez rendelkezésre álló és egyéb forrás mértéke, és az igényelt támogatás összege. témakörben a javasolt támogatási összeget meghatározta a pályázati programban szereplő versenyek, sportrendezvények jellege, ; versenyen, sportrendezvényen résztvevők, korosztálya; versenyekben, sportrendezvényekben érintett települések, egyesületek, szakosztályok, és azok területi elhelyezkedése; versenyek, sportrendezvények bekerülési összköltsége, a megadott költségfajták és azok mértéke; versenyekhez, sportrendezvényekhez rendelkezésre álló és egyéb forrás mértéke, és az igényelt támogatás összege. fenti bírálati szempontok mellett, az idei évben prioritást kapott a fiatalok sportolása a diáksport keretein belül, a versenysport, különösen a labdajátékokban és az alapsportágakban, továbbá a szervezetek működési stabilitásának biztosítása. javasolt támogatási összegek mértéke, egymáshoz, valamint az elmúlt évhez viszonyított aránya továbbra is követi azon elvárást miszerint a sportcélú támogatásokon belül az élősportra fordítható összegek összességében nagyobbak a működésre fordítható összegeknél. pályázatokat a Sportszövetség elnöke a megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 20/2009.(XII.8.) Kgy. rendelete 7.. (5) pontjában foglalt felhatalmazás alapján véleményezte. Tisztelt izottság! aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi költségvetéséről szóló 3/2010.(I.28.) Kgy. rendelete 26.. (10) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kérem, hogy a szakbizottság döntsön a sportszervezetek és az élősport évi támogatásáról; és fogadja el a határozati javaslatban foglalt támogatási javaslatokat!

4 4 Határozati javaslat: aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottsága a aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I.28.) Kgy. rendelete 26.. (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján speciális célú i 7/a. számú melléklet 17. pontjában a sportszervezetek, élősport támogatására biztosított Ft előirányzatból: a aranya Megyei sztalitenisz Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, a aranya Megyei tlétika Szövetség számára a 452-2/2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a aranya Megyei irkózó Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, a aranya Megyei Diáksport Tanács számára a 452-7/2010./ számú működési célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint, a aranya Megyei Diáksport Tanács számára a 452-5/2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához ezer forint, a aranya Megyei Judo Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a aranya Megyei Karate Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, a aranya Megyei Kézilabda Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint, a aranya Megyei Kosárlabda Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint, a aranya Megyei Középiskolás Diáksport izottság számára a 452-8/2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, a aranya Megyei Labdarúgó Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint, a aranya Megyei Lovassport Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, a aranya Megyei Modellező Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 70 ezer forint, a aranya Megyei Ökölvívó Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a aranya Megyei Sakkszövetség számára a /2010./ számú működési célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, a aranya Megyei Sakkszövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, a aranya Megyei Sportlövők számára a /2010./ számú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, a aranya Megyei a /2010./ számú működési célú pályázati program megvalósításához ezer forint, a aranya Megyei Szabadidősport Szövetség számára a 452-4/2010./ számú működési célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, a aranya Megyei Szabadidősport Szövetség számára a 452-3/2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, a aranya Megyei Tájékozódási Futó Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, a aranya Megyei Tekézők számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a aranya Megyei Tenisz Szövetség számára a /2010./ számú működési célú pályázati program megvalósításához 83 ezer forint,

5 5 a aranya Megyei Tenisz Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 170 ezer forint, a aranya Megyei Természetbarát Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, a aranya Megyei Triatlon Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, a aranya Megyei Torna Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a aranya Megyei Úszó Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a Fogyatékkal élők aranya megyei Sportszövetsége számára a /2010./ számú működési célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, a Fogyatékkal élők aranya megyei Sportszövetsége számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a Komló Városi Diáksport izottság számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, a Mohács Város és Térségi Diáksport Egyesület számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, a Pécs Városi Diáksport izottság Egyesület számára a 452-9/2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 122 ezer forint, a Siklós Városkörnyéki Diáksport izottság számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, a Szigetvár Városi és Térsége Diáksport Egyesület számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint támogatást - a megyei önkormányzattal kötendő megállapodás szerint, amely tartalmazza a pályázati programok pontos megnevezését, tartalmát, és a támogatás felhasználhatóságát biztosít. Határidő: Felelős: közlésre azonnal, megállapodás megkötésére április 15. Weisz Péter, a bizottság elnöke dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, március 25. Weisz Péter sk.

6 2010. évi sportcélú pályázatok (kivonatos) összesítése S. SZ P. szervezet neve / címe szervezetre jellemző szervezet által évente Tagszer vezetein ek Lét 18 éven aluliak bonyolított versenyek szervezet jogállása / bonyolító számlatulajdonos pályázati program címe Teljes összeg (e pályázati program ósaját í á á Egyéb é ü Igényelt támogatás összege (e Javaslat (e /2010./ aranya Megyei tlétika Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / Megyei atlétikai versenyrendszer működtetésének segítése /2010./ aranya Megyei Szabadidősport Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / Családi Sportnapok és a Gyermekjátszóházak rendezvénysorozatok évi programjainak /2010./ aranya Megyei Szabadidősport Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / sportszervezet folyamatos, kiegyensúlyozott működésének biztosítása /2010./ aranya Megyei Diáksport Tanács 7621 Pécs, Széchenyi tér Önálló jogi személy / " megyei diákolimpiai versenyrendszer évi működtetése: a diákok tanórán kívüli sportolásának, versenyeztetésének megyei szintű szervezése" /2010./ Siklós Városkörnyéki Diáksport izottság 7800 Siklós, Hajdú I. u Származtatott jogi személy / m. Diáksport Tanács Siklós Városkörnyéki diákolimpiai és diák sportversenyek szervezése /2010./ aranya Megyei Diáksport Tanács 7621 Pécs, Széchenyi tér Önálló jogi személy / aranya Megyei Diáksport Tanács évi működésének biztosítása /2010./ aranya Megyei Középiskolai Diáksport izottság 7621 Pécs, Széchenyi tér Származtatott jogi személy / m. Diáksport Tanács évi megyei középiskolás amatőr versenyek, bajnokságok működtetése /2010./ Pécs Városi diáksport izottság Egyesület 7621 Pécs, Széchenyi tér Önálló jogi személy / egyesület Körzeti, kistérségi diáksport versenyek (különösen a felmenő rendszerű atlétikai versenyek) szervezése, bonyolítása aranya Megyei 10/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / aranya Megyei, illetve az érintett 18 megyei sportági szakszövetség/sportszövetség működésének aranya Megyei irkózó Szövetség 11/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. szövetség évi sportszakmai célkitűzéseinek aranya Megyei Torna Szövetség 12/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. Folyamatos és közös munka a tornasport népszerűsítésére aranya Megyei Modellező 13/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. szövetség versenyrendszerének aranya Megyei Természetbarát 14/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / Természetjárók napja - Európa Kulturális Fővárosának főterén Összeállította: aranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Főosztály

7 2010. évi sportcélú pályázatok (kivonatos) összesítése S. SZ P. szervezet neve / címe szervezetre jellemző szervezet által évente Tagszer vezetein ek Lét 18 éven aluliak bonyolított versenyek szervezet jogállása / bonyolító számlatulajdonos pályázati program címe Teljes összeg (e pályázati program ósaját í á á Egyéb é ü Igényelt támogatás összege (e Javaslat (e aranya Megyei Kézilabda 15/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u aranya Megyei Kosárlabda 16/2010./ Szövetség7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi bajnoks személy / m. ág, egyenk ént Származtatott jogi személy / m. MKSZ által szervezett és bonyolított versenyrendszerek megyei szövetség által szervezett és bonyolított versenyek Pécs-aranyai Úszó Szövetség /2010./ Pécs, Tímár u ( Származtatott jogi tagszer személy / m. vezetek kel 11) Megyei válogató versenyek rendezése aranya Megyei sztalitenisz 18/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. Megyei asztalitenisz versenyrendszer kialakítása, működtetése aranya Megyei Harcművészetek 19/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Egyesület / m. Sportrendezvények lebonyolítási költségeinek aranya Megyei Tájékozódási Futó 20/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. aranya Megyei Tájékozódási Futó Szövetség évi versenyeinek rendezése aranya Megyei Karate Szövetség 21/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. Pályázat versenyek-, és edző továbbképzések rendezési költségeire aranya Megyei Lovassport 22/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m évben megrendezésre kerülő díjugrató és távlovagló megyei döntők aranya Megyei Ökölvívó 23/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. aranya megye ökölvívó sportja számára hazai és nemzetközi versenyeztetés biztosítása, különös tekintettel a évi utánpótlás olimpia megrendezésére aranya Megyei Judo Szövetség 24/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. Judo versenyek aranyában aranya Megyei Sportlövők 25/2010./ 7622 Pécs, Nyírfa u Származtatott jogi személy / m. aranya megyei versenyek lebonyolításának aranya Megyei Tekézők 26/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. aranya megyei tekesport működésének, a sport népszerűsítése, sportrendezvények, versenyek Összeállította: aranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Főosztály

8 2010. évi sportcélú pályázatok (kivonatos) összesítése S. SZ P. szervezet neve / címe szervezetre jellemző szervezet által évente Tagszer vezetein ek Lét 18 éven aluliak bonyolított versenyek szervezet jogállása / bonyolító számlatulajdonos pályázati program címe Teljes összeg (e pályázati program ósaját í á á Egyéb é ü Igényelt támogatás összege (e Javaslat (e aranya Megyei Labdarúgó 27/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Mell. Önálló jogi személy / szerint aranya megyei labdarúgó bajnokságok díjazásának aranya Megyei Sakk Szövetség 28/2010./ 7621 Pécs, Tímár u aranya Megyei Sakk Szövetség 29/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Fogyatékkal élők aranya megyei 30/2010./ Sportszövetsége 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / Önálló jogi személy / Önálló jogi személy / Egyről a kettőre Felzárkoztatás, szintentartás "Egyedül nem megy" Fogyatékkal élők aranya megyei 31/2010./ Sportszövetsége 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / " mozgás öröme, a siker öröme". FOMSZ megyei sportrendezvényeinek aranya Megyei Tenisz Szövetség 32/2010./ 7634 Pécs, Magyarürögi u. 121/ Önálló jogi személy / sportszövetség működéséhez szükséges kiadások aranya Megyei Tenisz Szövetség 33/2010./ 7634 Pécs, Magyarürögi u. 121/ Önálló jogi személy / Utánpótlásnevelés céljából korosztályos versenyek rendezése Szigetvár Város és Térsége 34/2010./ Diáksport Egyesület 7900 Szigetvár, Zrínyi tér Önálló jogi személy / körzeti diáksportversenyek szervezése és lebonyolítása Mohács Város és Térsége Diáksport 35/2010./ Egyesület 7700 Mohács, Gőzhajó u Önálló jogi személy / Mohács város és térségének a diákolimpia alsó szintű versenyeinek megrendezése aranya Megyei Triatlon Szövetség 36/2010./ 7624 Pécs, Nagy J. u Önálló jogi személy / Kéttusa versenysorozat három településen Pécsi irkózó Club SE 7626 Pécs, 37/2010./ Felsővámház u Önálló jogi személy, mint sportegyesület évi birkózó diákolimpia országos döntő versenyének szervezése, rendezése aranyai Vakok, Gyengénlátók 38/2010./ Sportegyesülete 7396 Magyarszék, Kossuth L. u Önálló jogi személy, mint sportegyesület "Gyújts fényt!" - Nyílt teke sportnap aranyai Vakok, Gyengénlátók 39/2010./ Sportegyesülete 7396 Magyarszék, Kossuth L. u Önálló jogi személy, mint sportegyesület Működési támogatás Komló Városi Diák- és 40/2010./ Szabadidősport Egyesület 7300 Komló, Fürst S. u Önálló jogi személy / Komló és térsége általános iskoláinak tanulói részére a versenylehetőség biztosítása ÖSSZESEN Összeállította: aranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Főosztály

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés! Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *162658237* *162658237* ikt. szám: FPH79 /881-5 /214 tárgy: Javaslat a 84131 Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben

Részletesebben

2009 év Támogatott szervezet megnevezése Cél megnevezése Támogatási Támogatás összege Utalás dátuma

2009 év Támogatott szervezet megnevezése Cél megnevezése Támogatási Támogatás összege Utalás dátuma program megvaló- sítási helye O.K.M Támogatáskezelő Igazgatóság Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Baranya Megye 3 978 000 2009.01.22 Baranya Megye 2 022 000 2009.08.04 Pogány Község Önkormányzata

Részletesebben

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 711-5/2008. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 35/2013.(11.25.) számú határozata a 2013. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport!

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ megalakulásának indítékai Közel 80.000 fogyatékos diák tanul integrált és szegregált oktatási intézményekben Magyarországon;

Részletesebben

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-ai testületi ülésére Tárgy: 2015. évi sporttámogatások Előterjesztő:, a közgyűlés elnöke Előadó:

Részletesebben

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged A 20 évi sportcélú támogatási keret kiosztása 1 / 5 1. Kedvezményezett neve Lelkesedés SZEAC Súlyemelı Szakosztály Utánpótlás-nevelés támogatása célja összege i utánpótlás versenyeztetési, mőködési hátterének

Részletesebben

*1000062453951* ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

*1000062453951* ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Közgyűlés! Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *162453951* *162453951* ikt. szám: FPH79 /881-2 /214 tárgy: Javaslat a 84131 Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-213/2016. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. májusi 18.-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

K I V O N A T. 2013. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. 2013. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 13. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 27/13. (V.27.) Sportbizottsági határozat

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

JAVASLAT. A kerületi sportegyesületek 2010. évi támogatására

JAVASLAT. A kerületi sportegyesületek 2010. évi támogatására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata SPORTTANÁCSNOK JAVASLAT A kerületi sportegyesületek 2010. évi támogatására Készítette: Vukovich Zoltán mb.ágazatvezető Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázati felhívás 2014. évi sporttámogatásra Előterjesztő:

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 106. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 184-7/2011. MELLÉKLET: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

J A V A S L A T. a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására. Ózd, 2013. Szeptember 26.

J A V A S L A T. a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására. Ózd, 2013. Szeptember 26. J A V A S L A T a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására Ózd, 2013. Szeptember 26. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő testületi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak. SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. JANUÁR 1-ÁPRILIS 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai módszertani

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság június 15.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság június 15.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-303/2016. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. június 15.-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A Sportról szóló rendelet megalkotása Mell: 1 db rendelet tervezet Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Ifjúsági és Sport Bizottsága április 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ifjúsági és Sport Bizottsága április 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. április 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRME.STERI KABINET. ,1_. ~[ \; Ll lj' Batizi Tamás. Ügyiratszám: PKAB/102-23/ 2014.

REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRME.STERI KABINET. ,1_. ~[ \; Ll lj' Batizi Tamás. Ügyiratszám: PKAB/102-23/ 2014. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRME.STERI KABINET 4401 WiHI (,YHÁZA. KOSSUTH TÉR 1. PI.: 83. TE~EFON: +3642514.>44; FAX: +,6 41 311 041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIRH.YHAZA.Hv

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM 034931 1089 BUDAPEST, Vajda Péter utca 25-31. Telefon: (+36-1) 333 49 13; Gazdasági iroda: 313 74 17; Telefax: 477 04 27 E-mail: info@vajdaiskola.hu;

Részletesebben

(' N Y R E G ~ H Á Z A. A, OA 0P'y~... t MEGYEI JOGU VAROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. EléSterjesztés. Tisztelt Bizottság!

(' N Y R E G ~ H Á Z A. A, OA 0P'y~... t MEGYEI JOGU VAROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. EléSterjesztés. Tisztelt Bizottság! NYíREGYHÁZA MEGYE JOGU VAROS POLGÁRMESTER HVATALA POLGÁRMESTER KABNET A, OA 0P'y~... t 4~C'1 Nvi\EC,YJ"Ál", COS5U1H ~r1l.1 N..: t3-. TELEFON:.. ),6 4_ Pi"544; FAX; +3f. 42 :'~041 E MAl: fol(.aflme.5 TE

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek önkormányzati támogatására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek önkormányzati támogatására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek önkormányzati támogatására Ó z d, 2015. március 26. Előterjesztő: Előkészítő: Alpolgármester Ózdi Sportszervező

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

Nem pályázhat, aki évben XV. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban díjban részesült.

Nem pályázhat, aki évben XV. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban díjban részesült. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 280/2016. (VIII.30.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják.

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009/2010. TANÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK RENDEZÉSÉRE A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség (MEFS) pályázatot hirdet a 2009-2010. tanévi országos egyetemi főiskolai bajnokságok döntőinek

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére 16 számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016 március 31-i rendes ülésére Tárgy: 2016 évi sporttámogatási keret felosztása Előterjesztő:

Részletesebben

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013.

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELHÍVÁS - ADATLAP A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZABADIDŐSPORT PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA 1 A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) együttműködési felhívás keretében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

KIVONAT. 2014. április 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. 2014. április 15-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága KIVONAT Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 214. április 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 15/214. (IV. 15.) Sportbizottsági határozat:

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2016. május

Részletesebben

1. számú mellékiete. szerint elfogadta azt. Nyíregyháza, 2012. február 20.

1. számú mellékiete. szerint elfogadta azt. Nyíregyháza, 2012. február 20. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatás, Kulturáls és Sport Bzottsága 18-1/2012.(11.20.) számú határozata a 2011. év működés célú támogatások elszámolásáról A Bzottság az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

R E G Y H Á z A. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET. Ügyiratszám: PKAB/9-24/2014. Tisztelt Bizottság!

R E G Y H Á z A. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET. Ügyiratszám: PKAB/9-24/2014. Tisztelt Bizottság! NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: + 3642524-544; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 5-i ülésére Iktató szám: Sz-288/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 5-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 2012. évi szabadidősport

Részletesebben

Általános tudnivalók, változások: (teljes szöveg a honlapon)

Általános tudnivalók, változások: (teljes szöveg a honlapon) 1 A 2014/2015. tanévi Budapesti Diáksport Szövetség versenykiírásai a www.bpdiaksport.hu oldalról tölthetők le. Elérhetőségek: Budapesti Diáksport Szövetség: 266-7993, bpdssz@gmail.com és facebook oldalunk.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája által szervezett 2008. évi sportversenyekről

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

do. számú előterjesztés

do. számú előterjesztés do. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sport támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

//).-- REGYHAZA. Ügyiratszám: PKAB/48-6/ 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! POLGÁRMESTERI KABINET

//).-- REGYHAZA. Ügyiratszám: PKAB/48-6/ 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! POLGÁRMESTERI KABINET NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'544i FAX: +3642311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

R E ( Y fi Á l A N Y. POlGÁRMlESl ERI KABINlEl. POlGÁRMlESTIERi H~VATAlA. Tisztelt Bizottság! NY~RIEGYHÁZA MEGYlEl JOGÚ VÁROS

R E ( Y fi Á l A N Y. POlGÁRMlESl ERI KABINlEl. POlGÁRMlESTIERi H~VATAlA. Tisztelt Bizottság! NY~RIEGYHÁZA MEGYlEl JOGÚ VÁROS NY~RIEGYHÁZA MEGYlEl JOGÚ VÁROS POlGÁRMlESTIERi H~VATAlA POlGÁRMlESl ERI KABINlEl 4401 NvíRfGYFÁU\ KOSSUl li lér l. PF.: /;3. TELEFON:.3642 524-544; FAX: +3642 311-0 41 E-MAfl: FOlGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő)

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) 1 2014/2015. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A petanque sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere Az előterjesztés tárgya: Sportegyesületek támogatása Iktatószám: 01/12941/2009 Melléklet:

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2008. (III.12.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 56/2009.(XII.23.),

Részletesebben

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság)

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 296/2015. (IX. 01.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 225/2010. (04.28.) számú h a t á r o z a t a a 2010. évi sport támogatás keretében benyújtott B, C, E, F, G, és H kategóriás pályázatok

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 13.-án

Részletesebben

Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására. Projekt évi összköltsége. Önrész: kp Önrész: évi összes társadalmi. munka.

Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására. Projekt évi összköltsége. Önrész: kp Önrész: évi összes társadalmi. munka. Határozati javaslat Tárgy: Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására Ssz. Pályázó neve Pályázat címe Projekt 2015. évi összköltsége Önrész: kp Önrész: 2015. évi összes társadalmi munka 690 00 1.

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM SZAKMAI BESZÁMOLÓ

VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM SZAKMAI BESZÁMOLÓ VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM 034931 1089 BUDAPEST, Vajda Péter utca 25-31. Telefon: (+36-1) 333 49 13; Gazdasági iroda: 313 74 17; Telefax: 477 04 27 E-mail: info@vajdaiskola.hu;

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére Előterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-i ülésére Tárgy: Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása pályázat keretében Az előterjesztést

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 2017. február 14. napján, a Kaposvári

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága JEGYZŐKÖNYV

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága JEGYZŐKÖNYV Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága JEGYZŐKÖNYV Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 214. április 15. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Siposs

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészség megőrzésében, az ifjúság fizikai és erkölcsi

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a 2006/2007-s tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről (taj_sportoktatas*)

Tárgy: Tájékoztató a 2006/2007-s tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről (taj_sportoktatas*) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 360-31/2007. Melléklet: 3 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója címre. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója címre. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója címre A Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot ír ki A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013 cím elnyerésére A pályázat

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2009. (XII. 8.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2009. (XII. 8.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2009. (XII. 8.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 7/2006.(II.15.) és a 33/2009.(XI.19.) sz. rendelettel módosított 40/2001./XI.22./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SPORTRÓL Sárvár város Önkormányzati

Részletesebben

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 17479-1/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 1. Magyar Asztalitenisz Szövetség 1. szakmai feladatok 2. 40 428 000 orzságos

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

4/2008.(V.21.) NEKISB

4/2008.(V.21.) NEKISB Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 469-2/2009. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-254/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat

Részletesebben

fi!. számú előterjesztés

fi!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere fi!. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az "Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés a Bem József

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

K I V O N A T a Sportbizottság június 5-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Sportbizottság június 5-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SPORTBIZOTTSÁGA K I V O N A T a Sportbizottság 2012. június 5-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 23/2012. (VI.5.) sportbizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a A sportegyesületek pályázati úton történő támogatása tárgyában 2013-ban beérkezett pályázatok elszámolásának elfogadására

Tárgy: Javaslat a A sportegyesületek pályázati úton történő támogatása tárgyában 2013-ban beérkezett pályázatok elszámolásának elfogadására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a A sportegyesületek pályázati úton történő támogatása tárgyában 2013-ban beérkezett pályázatok elszámolásának

Részletesebben

J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására

J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására Ó z d, 2014. február 13. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2009. (VI.29.) számú RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2009. (VI.29.) számú RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009. (VI.29.) számú RENDELETE Sportolók Ösztöndíjáról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 11/2011.(VI.17.) számú rendelettel 1 Tárnok Nagyközség

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2016"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2016 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA pályázati felhívást tesz közzé a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok számára. "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2016" Budapest, 2016. Élen

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól és a helyi sporttevékenység támogatásáról Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2013/2014. TANÉVI SAKK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS A Magyar Sakkszövetség (a továbbiakban: MSSZ), és a Magyar Diáksport Szövetség (a továbbiakban: MDSZ) között a védjegy használati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SPORTÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE 2017/2018. TANÉV

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SPORTÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE 2017/2018. TANÉV EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SPORTÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE 2017/201. TANÉV Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014. 10.10-től Sportbizottság

Részletesebben

T/4038. számú. törvényjavaslat. a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

T/4038. számú. törvényjavaslat. a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4038. számú törvényjavaslat a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. március 2015. évi törvény a sportról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 2 448/ 2006. Előadó: Dr. Debrey Attila/Baranyi Lászlóné Tárgy: Melléklet: ELŐTERJESZTÉS- RENDELETTERVEZET Helyi sportegyesületek önkormányzati

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben