Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke"

Átírás

1 aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottságának Elnöke Szám: /2010. Melléklet: 1 db Előterjesztés a aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottságának március 31-ei ülésére Tárgy: Sportszervezetek, élősport pályázat útján z előterjesztést készítette: Kaufmann Eszter ifjúsági-, és sportreferens, Humánszolgáltatási Főosztály aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetéséről szóló 3/2010.(I.28.) Kgy. rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 26.. (10) pontjában arról döntött, hogy a speciális célú támogatások (7/a. számú melléklet) 17. pontjában a sportszervezetek, élősport -ként biztosított Ft előirányzat pályázat útján használható fel. költségvetési rendelet értelmében a pályázatot a közgyűlés elnöke írja ki, és a pályázat elbírálásával a Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottságot bízza meg. pályázatok elbírálásának határidejének március 31-ét határozta meg. pályázati kiírás előkészítése már a költségvetési rendelet kihirdetését követően megkezdődött. z önkormányzati hivatal szakirodája a aranya Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 20/2009.(XII.8.) Kgy. rendeletére tekintettel a pályázati kiírás előkészítésébe bevonta a aranya Megyei (a továbbiakban: Sportszövetség) elnökét is. hivatkozott rendelet 7.. (5) pontja ugyanis kimondja, hogy a pályázatok elbírálásánál véleményt nyilváníthat a aranya Megyei elnöke. szakiroda mindezt a véleménynyilvánítási jog teljes körű és objektív gyakorlásának biztosítása érdekében tette. pályázati kiírás tartalma ugyanis jelentősen befolyásolhatja a pályázatokat, különösen a támogatási tételek nagyságát. Sportszövetség elnöke élt a lehetőséggel, sőt a véleményezésbe bevonta a szervezet elnökségének tagjait is: a pályázati kiírás tervezetét testületi ülésükön megtárgyalták, és azt elfogadták. Ezt az általuk javasolt pályázati kiírást a aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke befogadta, és - a költségvetési rendeletben foglalt kötelezettségének eleget téve február 16-án meghirdette a megyei pályázatot a sportszervezetek, élősport támogatására. pályázati dokumentum felkerült a megyei önkormányzat honlapjára, és a megyei sportszövetségek elektronikus úton is tájékoztatást kaptak a pályázat megjelenéséről. pályázati kiírásban összhangban a költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzattal két pályázati témakör került meghatározásra, továbbá március 10-e, mint benyújtási határidő. z témakörben a megye területén tevékenykedő sportszövetségek működésük, a témakörben a sportági és iskolai megyei versenyrendszerek kialakításának/működtetésének, és az e körbe tartozó megyei sportrendezvények, -versenyek, -események lebonyolításának, vagyis az élősport támogatására pályázhattak. pályázók köre - mindkét témakör esetén a sportról szóló évi I. törvény 19. -ában meghatározottak szerint került kialakításra: a sportszövetségek megyei szervei, illetve a diáksport esetében a körzeti (város és környéki) szervek is jogosulttá váltak pályázat benyújtására. támogatható kiadások követték a pályázati témakör jellegét. Így az témakörben a szervezetek közvetlen működéséhez kapcsolódó kiadási tételek, vagyis az anyagköltségek, az irodatechnikai eszközök, a szolgáltatások költségei és személyi jellegű kiadások kerültek a támogatható kiadások közé.

2 2 témakörben az élősporthoz kapcsolható költségekre lehetett pályázni: terem/pálya bérleti díjra, versenybírói és játékvezetői díjazásra, sportorvosi ügyelet díjra, résztvevők díjazására, és a sportrendezvényhez kapcsolódó egyéb költségekre. maximális támogatási összeg kialakítását befolyásolta többek között a rendelkezésre álló forrás mértéke (az előző évhez viszonyítva 21 %-kal csökkent a sportra fordítható összeg), a pályázó szervezetek (feltételezhető), és jellege, a korábbi években nyújtott sportcélú támogatások mértéke és felhasználása. pályázat elbírálásánál előnyt jelentő kritériumok meghatározásánál különösen az élősport esetében olyan feltételek kerültek be a pályázati kiírásba, mely a megyei önkormányzat kötelező sportfeladat-ellátási rendszerét tükrözik, a megye több települését érintik, nagy résztvevői létszámot vonzanak, és elsősorban a gyermek, fiatal korosztály sportolását segítik. Mindezen pályázati pontok, illetve feltételek megfelelnek a megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 20/2009.(XII.8.) Kgy. rendeletében foglaltaknak, követik a sportcélú finanszírozási és támogatási rendszerére vonatkozó szabályokat. pályázati lehetőséggel csaknem mindegyik megyei/körzeti sportszövetség/sportszervezet élt: adott határidőn belül, a meghatározott (szakmai) szempontok szerint kitöltötte és visszaküldte a pályázati adatlapot. aranya Megyei Önkormányzat Hivatalába 39 darab pályázat érkezett, 33 sportszervezettől. Hét szervezet nyújtott be pályázatot a megye területén tevékenykedő sportszövetségek működésének ( ) témakörben: 18 megyei sportági szakszövetség/sportszövetség nevében a aranya Megyei, a aranya Megyei Szabadidősport Szövetség, a aranya Megyei Sakkszövetség, a aranya Megyei Tenisz Szövetség, a aranya Megyei Diáksport Tanács, a Fogyatékkal élők aranya megyei Sportszövetsége és a aranyai Vakok, Gyengénlátók Sportegyesülete. z utóbbi szervezetek a versenyrendszereik működtetésére, sporteseményeik lebonyolítására ( témakör) is kértek támogatást. Mellettük a témakörben még hat diáksport bizottság és (további) 20 megyei sportszövetség, sportszervezet pályázott. Így a témakörre összesen 32 pályázat érkezett. sportszervezetek a pályázati programok teljes körű megvalósítására összesen ezer forintot terveztek. Saját és egyéb forrásként összesen ezer forintot vállaltak, míg a aranya Megyei Önkormányzattól (összesen) ezer forint támogatást kértek. jelzett összegek alapján a pályázati programok megvalósításának pénzügyi fedezete összességében 590 ezer forint hiányt mutat, ami elsősorban a költségtervek pontatlansága, illetve a kerekítések következménye. Nemcsak a források összegének megfelelőségében, hanem más szempontok alapján is igen eltérőek, összességében igen sokszínűek a pályázatok, mind formai, mind tartalmi tekintetben. Formailag hibás pályázat nincs: a sportszervezetek az adatlapot hiánytalanul kitöltötték, felelősséget vállaltak a megvalósításra, a szükséges mellékleteket csatolták. pályázók körének való megfelelés három esetben kérdéses: a aranya Megyei Harci Művészetek, a Pécsi irkózó Club és a aranyai Vakok, Gyengénlátók Sportegyesülete pályázatánál. aranya Megyei Harci Művészetek nem megyei sportszövetség, de a aranya Megyei Szövetségének tagja, ugyanakkor jogállását tekintve származtatott sportegyesület. Mindez annak az eredménye, hogy feladatkörében több szakágat fog át, így nem tartozik/tartozhat egy országos sportszövetséghez sem. Pécsi irkózó Club sem megyei sportszövetség, a megyei szervezetnek ugyan tagja, de jogállását tekintve csak sportegyesület. aranyai Vakok, Gyengénlátók Sportegyesülete sem elégíti ki a pályázók körének azon követelményét miszerint fogyatékkal élők megyei sportszövetsége lenne. megyei szervezetnek tagja, de szintén csak sportegyesület. többi pályázó megyei sportszövetség, az országos szervezetének területi egysége: vagy önálló jogi-, vagy származtatott jogi személyiséggel felruházva, vagy ennek az elérése jelenleg folyamatban van. Ugyanakkor önálló adó- illetve számlaszámmal (nagy többségük) továbbra sem rendelkezik, ezért a számlatulajdonos, a aranya Megyei számláján juthat csak hozzá a támogatáshoz. diáksport-szervezetek közül

3 3 hasonló helyzetben a Középiskolai-, és a Siklósi Diáksport izottságok vannak. szervezetek a aranya Megyei Diáksport Tanácson keresztül kívánnak támogatáshoz jutni. Mindegyik esetben a számlatulajdonosok nyilatkoztak a támogatások adott szervezethez történő átadásáról. pályázati programokban a pályázók nagy része követte a pályázati útmutatást: megfogalmazta a pályázat tartalmát, oly módon, hogy abban indokolta a támogatás szükségességét, bemutatta a megvalósítást és a várható eredményt. Több esetben írtak a pályázók pályázati programon belül szervezetükről, csatolták a tagszervezetek listáját, valamint a évi verseny- és sportesemény-naptárukat. pályázatok zömében a pályázati program és a költségterv összhangban van: a szöveges bemutatásban nyomon követhetőek a költségtervben megadott értékek alapjai. pályázati programok között azonban előfordult általános, a támogatás szükségességét taglaló, ugyanakkor a konkrétumok mellőző leírás. pályázatok a aranya Megyei Önkormányzat Humánszolgáltatási Főosztályán megtekinthetők, kivonatos összesítésüket a melléklet tartalmazza. z összesítő tábla része a javasolt támogatási összeg is, melynek kialakítását az témakör esetén befolyásolta: a támogatandó szervezet jellege, nagysága; a támogatandó szervezet által ellátott feladatok; a működés bekerülési összköltsége, a megadott költségfajták és azok mértéke; a működéshez rendelkezésre álló és egyéb forrás mértéke, és az igényelt támogatás összege. témakörben a javasolt támogatási összeget meghatározta a pályázati programban szereplő versenyek, sportrendezvények jellege, ; versenyen, sportrendezvényen résztvevők, korosztálya; versenyekben, sportrendezvényekben érintett települések, egyesületek, szakosztályok, és azok területi elhelyezkedése; versenyek, sportrendezvények bekerülési összköltsége, a megadott költségfajták és azok mértéke; versenyekhez, sportrendezvényekhez rendelkezésre álló és egyéb forrás mértéke, és az igényelt támogatás összege. fenti bírálati szempontok mellett, az idei évben prioritást kapott a fiatalok sportolása a diáksport keretein belül, a versenysport, különösen a labdajátékokban és az alapsportágakban, továbbá a szervezetek működési stabilitásának biztosítása. javasolt támogatási összegek mértéke, egymáshoz, valamint az elmúlt évhez viszonyított aránya továbbra is követi azon elvárást miszerint a sportcélú támogatásokon belül az élősportra fordítható összegek összességében nagyobbak a működésre fordítható összegeknél. pályázatokat a Sportszövetség elnöke a megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 20/2009.(XII.8.) Kgy. rendelete 7.. (5) pontjában foglalt felhatalmazás alapján véleményezte. Tisztelt izottság! aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi költségvetéséről szóló 3/2010.(I.28.) Kgy. rendelete 26.. (10) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kérem, hogy a szakbizottság döntsön a sportszervezetek és az élősport évi támogatásáról; és fogadja el a határozati javaslatban foglalt támogatási javaslatokat!

4 4 Határozati javaslat: aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottsága a aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I.28.) Kgy. rendelete 26.. (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján speciális célú i 7/a. számú melléklet 17. pontjában a sportszervezetek, élősport támogatására biztosított Ft előirányzatból: a aranya Megyei sztalitenisz Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, a aranya Megyei tlétika Szövetség számára a 452-2/2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a aranya Megyei irkózó Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, a aranya Megyei Diáksport Tanács számára a 452-7/2010./ számú működési célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint, a aranya Megyei Diáksport Tanács számára a 452-5/2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához ezer forint, a aranya Megyei Judo Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a aranya Megyei Karate Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, a aranya Megyei Kézilabda Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint, a aranya Megyei Kosárlabda Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint, a aranya Megyei Középiskolás Diáksport izottság számára a 452-8/2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, a aranya Megyei Labdarúgó Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 300 ezer forint, a aranya Megyei Lovassport Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, a aranya Megyei Modellező Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 70 ezer forint, a aranya Megyei Ökölvívó Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a aranya Megyei Sakkszövetség számára a /2010./ számú működési célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, a aranya Megyei Sakkszövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, a aranya Megyei Sportlövők számára a /2010./ számú pályázati program megvalósításához 200 ezer forint, a aranya Megyei a /2010./ számú működési célú pályázati program megvalósításához ezer forint, a aranya Megyei Szabadidősport Szövetség számára a 452-4/2010./ számú működési célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, a aranya Megyei Szabadidősport Szövetség számára a 452-3/2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, a aranya Megyei Tájékozódási Futó Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, a aranya Megyei Tekézők számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a aranya Megyei Tenisz Szövetség számára a /2010./ számú működési célú pályázati program megvalósításához 83 ezer forint,

5 5 a aranya Megyei Tenisz Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 170 ezer forint, a aranya Megyei Természetbarát Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 100 ezer forint, a aranya Megyei Triatlon Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, a aranya Megyei Torna Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a aranya Megyei Úszó Szövetség számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a Fogyatékkal élők aranya megyei Sportszövetsége számára a /2010./ számú működési célú pályázati program megvalósításához 150 ezer forint, a Fogyatékkal élők aranya megyei Sportszövetsége számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 250 ezer forint, a Komló Városi Diáksport izottság számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, a Mohács Város és Térségi Diáksport Egyesület számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, a Pécs Városi Diáksport izottság Egyesület számára a 452-9/2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 122 ezer forint, a Siklós Városkörnyéki Diáksport izottság számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint, a Szigetvár Városi és Térsége Diáksport Egyesület számára a /2010./ számú élősport célú pályázati program megvalósításához 125 ezer forint támogatást - a megyei önkormányzattal kötendő megállapodás szerint, amely tartalmazza a pályázati programok pontos megnevezését, tartalmát, és a támogatás felhasználhatóságát biztosít. Határidő: Felelős: közlésre azonnal, megállapodás megkötésére április 15. Weisz Péter, a bizottság elnöke dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, március 25. Weisz Péter sk.

6 2010. évi sportcélú pályázatok (kivonatos) összesítése S. SZ P. szervezet neve / címe szervezetre jellemző szervezet által évente Tagszer vezetein ek Lét 18 éven aluliak bonyolított versenyek szervezet jogállása / bonyolító számlatulajdonos pályázati program címe Teljes összeg (e pályázati program ósaját í á á Egyéb é ü Igényelt támogatás összege (e Javaslat (e /2010./ aranya Megyei tlétika Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / Megyei atlétikai versenyrendszer működtetésének segítése /2010./ aranya Megyei Szabadidősport Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / Családi Sportnapok és a Gyermekjátszóházak rendezvénysorozatok évi programjainak /2010./ aranya Megyei Szabadidősport Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / sportszervezet folyamatos, kiegyensúlyozott működésének biztosítása /2010./ aranya Megyei Diáksport Tanács 7621 Pécs, Széchenyi tér Önálló jogi személy / " megyei diákolimpiai versenyrendszer évi működtetése: a diákok tanórán kívüli sportolásának, versenyeztetésének megyei szintű szervezése" /2010./ Siklós Városkörnyéki Diáksport izottság 7800 Siklós, Hajdú I. u Származtatott jogi személy / m. Diáksport Tanács Siklós Városkörnyéki diákolimpiai és diák sportversenyek szervezése /2010./ aranya Megyei Diáksport Tanács 7621 Pécs, Széchenyi tér Önálló jogi személy / aranya Megyei Diáksport Tanács évi működésének biztosítása /2010./ aranya Megyei Középiskolai Diáksport izottság 7621 Pécs, Széchenyi tér Származtatott jogi személy / m. Diáksport Tanács évi megyei középiskolás amatőr versenyek, bajnokságok működtetése /2010./ Pécs Városi diáksport izottság Egyesület 7621 Pécs, Széchenyi tér Önálló jogi személy / egyesület Körzeti, kistérségi diáksport versenyek (különösen a felmenő rendszerű atlétikai versenyek) szervezése, bonyolítása aranya Megyei 10/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / aranya Megyei, illetve az érintett 18 megyei sportági szakszövetség/sportszövetség működésének aranya Megyei irkózó Szövetség 11/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. szövetség évi sportszakmai célkitűzéseinek aranya Megyei Torna Szövetség 12/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. Folyamatos és közös munka a tornasport népszerűsítésére aranya Megyei Modellező 13/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. szövetség versenyrendszerének aranya Megyei Természetbarát 14/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / Természetjárók napja - Európa Kulturális Fővárosának főterén Összeállította: aranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Főosztály

7 2010. évi sportcélú pályázatok (kivonatos) összesítése S. SZ P. szervezet neve / címe szervezetre jellemző szervezet által évente Tagszer vezetein ek Lét 18 éven aluliak bonyolított versenyek szervezet jogállása / bonyolító számlatulajdonos pályázati program címe Teljes összeg (e pályázati program ósaját í á á Egyéb é ü Igényelt támogatás összege (e Javaslat (e aranya Megyei Kézilabda 15/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u aranya Megyei Kosárlabda 16/2010./ Szövetség7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi bajnoks személy / m. ág, egyenk ént Származtatott jogi személy / m. MKSZ által szervezett és bonyolított versenyrendszerek megyei szövetség által szervezett és bonyolított versenyek Pécs-aranyai Úszó Szövetség /2010./ Pécs, Tímár u ( Származtatott jogi tagszer személy / m. vezetek kel 11) Megyei válogató versenyek rendezése aranya Megyei sztalitenisz 18/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. Megyei asztalitenisz versenyrendszer kialakítása, működtetése aranya Megyei Harcművészetek 19/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Egyesület / m. Sportrendezvények lebonyolítási költségeinek aranya Megyei Tájékozódási Futó 20/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. aranya Megyei Tájékozódási Futó Szövetség évi versenyeinek rendezése aranya Megyei Karate Szövetség 21/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. Pályázat versenyek-, és edző továbbképzések rendezési költségeire aranya Megyei Lovassport 22/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m évben megrendezésre kerülő díjugrató és távlovagló megyei döntők aranya Megyei Ökölvívó 23/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. aranya megye ökölvívó sportja számára hazai és nemzetközi versenyeztetés biztosítása, különös tekintettel a évi utánpótlás olimpia megrendezésére aranya Megyei Judo Szövetség 24/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. Judo versenyek aranyában aranya Megyei Sportlövők 25/2010./ 7622 Pécs, Nyírfa u Származtatott jogi személy / m. aranya megyei versenyek lebonyolításának aranya Megyei Tekézők 26/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Származtatott jogi személy / m. aranya megyei tekesport működésének, a sport népszerűsítése, sportrendezvények, versenyek Összeállította: aranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Főosztály

8 2010. évi sportcélú pályázatok (kivonatos) összesítése S. SZ P. szervezet neve / címe szervezetre jellemző szervezet által évente Tagszer vezetein ek Lét 18 éven aluliak bonyolított versenyek szervezet jogállása / bonyolító számlatulajdonos pályázati program címe Teljes összeg (e pályázati program ósaját í á á Egyéb é ü Igényelt támogatás összege (e Javaslat (e aranya Megyei Labdarúgó 27/2010./ Szövetség 7621 Pécs, Tímár u Mell. Önálló jogi személy / szerint aranya megyei labdarúgó bajnokságok díjazásának aranya Megyei Sakk Szövetség 28/2010./ 7621 Pécs, Tímár u aranya Megyei Sakk Szövetség 29/2010./ 7621 Pécs, Tímár u Fogyatékkal élők aranya megyei 30/2010./ Sportszövetsége 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / Önálló jogi személy / Önálló jogi személy / Egyről a kettőre Felzárkoztatás, szintentartás "Egyedül nem megy" Fogyatékkal élők aranya megyei 31/2010./ Sportszövetsége 7621 Pécs, Tímár u Önálló jogi személy / " mozgás öröme, a siker öröme". FOMSZ megyei sportrendezvényeinek aranya Megyei Tenisz Szövetség 32/2010./ 7634 Pécs, Magyarürögi u. 121/ Önálló jogi személy / sportszövetség működéséhez szükséges kiadások aranya Megyei Tenisz Szövetség 33/2010./ 7634 Pécs, Magyarürögi u. 121/ Önálló jogi személy / Utánpótlásnevelés céljából korosztályos versenyek rendezése Szigetvár Város és Térsége 34/2010./ Diáksport Egyesület 7900 Szigetvár, Zrínyi tér Önálló jogi személy / körzeti diáksportversenyek szervezése és lebonyolítása Mohács Város és Térsége Diáksport 35/2010./ Egyesület 7700 Mohács, Gőzhajó u Önálló jogi személy / Mohács város és térségének a diákolimpia alsó szintű versenyeinek megrendezése aranya Megyei Triatlon Szövetség 36/2010./ 7624 Pécs, Nagy J. u Önálló jogi személy / Kéttusa versenysorozat három településen Pécsi irkózó Club SE 7626 Pécs, 37/2010./ Felsővámház u Önálló jogi személy, mint sportegyesület évi birkózó diákolimpia országos döntő versenyének szervezése, rendezése aranyai Vakok, Gyengénlátók 38/2010./ Sportegyesülete 7396 Magyarszék, Kossuth L. u Önálló jogi személy, mint sportegyesület "Gyújts fényt!" - Nyílt teke sportnap aranyai Vakok, Gyengénlátók 39/2010./ Sportegyesülete 7396 Magyarszék, Kossuth L. u Önálló jogi személy, mint sportegyesület Működési támogatás Komló Városi Diák- és 40/2010./ Szabadidősport Egyesület 7300 Komló, Fürst S. u Önálló jogi személy / Komló és térsége általános iskoláinak tanulói részére a versenylehetőség biztosítása ÖSSZESEN Összeállította: aranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Főosztály

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés! Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *162658237* *162658237* ikt. szám: FPH79 /881-5 /214 tárgy: Javaslat a 84131 Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben

Részletesebben

2009 év Támogatott szervezet megnevezése Cél megnevezése Támogatási Támogatás összege Utalás dátuma

2009 év Támogatott szervezet megnevezése Cél megnevezése Támogatási Támogatás összege Utalás dátuma program megvaló- sítási helye O.K.M Támogatáskezelő Igazgatóság Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Baranya Megye 3 978 000 2009.01.22 Baranya Megye 2 022 000 2009.08.04 Pogány Község Önkormányzata

Részletesebben

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 711-5/2008. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport!

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ megalakulásának indítékai Közel 80.000 fogyatékos diák tanul integrált és szegregált oktatási intézményekben Magyarországon;

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 35/2013.(11.25.) számú határozata a 2013. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-ai testületi ülésére Tárgy: 2015. évi sporttámogatások Előterjesztő:, a közgyűlés elnöke Előadó:

Részletesebben

J A V A S L A T. a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására. Ózd, 2013. Szeptember 26.

J A V A S L A T. a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására. Ózd, 2013. Szeptember 26. J A V A S L A T a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására Ózd, 2013. Szeptember 26. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő testületi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

JAVASLAT. A kerületi sportegyesületek 2010. évi támogatására

JAVASLAT. A kerületi sportegyesületek 2010. évi támogatására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata SPORTTANÁCSNOK JAVASLAT A kerületi sportegyesületek 2010. évi támogatására Készítette: Vukovich Zoltán mb.ágazatvezető Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

Részletesebben

K I V O N A T. 2013. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. 2013. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 13. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 27/13. (V.27.) Sportbizottsági határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázati felhívás 2014. évi sporttámogatásra Előterjesztő:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

*1000062453951* ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

*1000062453951* ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Közgyűlés! Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *162453951* *162453951* ikt. szám: FPH79 /881-2 /214 tárgy: Javaslat a 84131 Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 184-7/2011. MELLÉKLET: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak. SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. JANUÁR 1-ÁPRILIS 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai módszertani

Részletesebben

REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRME.STERI KABINET. ,1_. ~[ \; Ll lj' Batizi Tamás. Ügyiratszám: PKAB/102-23/ 2014.

REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRME.STERI KABINET. ,1_. ~[ \; Ll lj' Batizi Tamás. Ügyiratszám: PKAB/102-23/ 2014. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRME.STERI KABINET 4401 WiHI (,YHÁZA. KOSSUTH TÉR 1. PI.: 83. TE~EFON: +3642514.>44; FAX: +,6 41 311 041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIRH.YHAZA.Hv

Részletesebben

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013.

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELHÍVÁS - ADATLAP A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZABADIDŐSPORT PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA 1 A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) együttműködési felhívás keretében

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 5-i ülésére Iktató szám: Sz-288/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 5-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 2012. évi szabadidősport

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

(' N Y R E G ~ H Á Z A. A, OA 0P'y~... t MEGYEI JOGU VAROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. EléSterjesztés. Tisztelt Bizottság!

(' N Y R E G ~ H Á Z A. A, OA 0P'y~... t MEGYEI JOGU VAROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. EléSterjesztés. Tisztelt Bizottság! NYíREGYHÁZA MEGYE JOGU VAROS POLGÁRMESTER HVATALA POLGÁRMESTER KABNET A, OA 0P'y~... t 4~C'1 Nvi\EC,YJ"Ál", COS5U1H ~r1l.1 N..: t3-. TELEFON:.. ),6 4_ Pi"544; FAX; +3f. 42 :'~041 E MAl: fol(.aflme.5 TE

Részletesebben

//).-- REGYHAZA. Ügyiratszám: PKAB/48-6/ 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! POLGÁRMESTERI KABINET

//).-- REGYHAZA. Ügyiratszám: PKAB/48-6/ 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! POLGÁRMESTERI KABINET NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'544i FAX: +3642311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

KIVONAT. 2014. április 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. 2014. április 15-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága KIVONAT Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 214. április 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 15/214. (IV. 15.) Sportbizottsági határozat:

Részletesebben

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják.

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009/2010. TANÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK RENDEZÉSÉRE A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség (MEFS) pályázatot hirdet a 2009-2010. tanévi országos egyetemi főiskolai bajnokságok döntőinek

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere Az előterjesztés tárgya: Sportegyesületek támogatása Iktatószám: 01/12941/2009 Melléklet:

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Általános tudnivalók, változások: (teljes szöveg a honlapon)

Általános tudnivalók, változások: (teljes szöveg a honlapon) 1 A 2014/2015. tanévi Budapesti Diáksport Szövetség versenykiírásai a www.bpdiaksport.hu oldalról tölthetők le. Elérhetőségek: Budapesti Diáksport Szövetség: 266-7993, bpdssz@gmail.com és facebook oldalunk.

Részletesebben

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság)

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 296/2015. (IX. 01.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben

R E ( Y fi Á l A N Y. POlGÁRMlESl ERI KABINlEl. POlGÁRMlESTIERi H~VATAlA. Tisztelt Bizottság! NY~RIEGYHÁZA MEGYlEl JOGÚ VÁROS

R E ( Y fi Á l A N Y. POlGÁRMlESl ERI KABINlEl. POlGÁRMlESTIERi H~VATAlA. Tisztelt Bizottság! NY~RIEGYHÁZA MEGYlEl JOGÚ VÁROS NY~RIEGYHÁZA MEGYlEl JOGÚ VÁROS POlGÁRMlESTIERi H~VATAlA POlGÁRMlESl ERI KABINlEl 4401 NvíRfGYFÁU\ KOSSUl li lér l. PF.: /;3. TELEFON:.3642 524-544; FAX: +3642 311-0 41 E-MAfl: FOlGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Egészségügyi, Szociális és Bizottság 2015. május 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Egészségügyi, Szociális és Bizottság 2015. május 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-272/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Bizottság 2015. május 20-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület

Részletesebben

do. számú előterjesztés

do. számú előterjesztés do. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei

Részletesebben

1. számú mellékiete. szerint elfogadta azt. Nyíregyháza, 2012. február 20.

1. számú mellékiete. szerint elfogadta azt. Nyíregyháza, 2012. február 20. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatás, Kulturáls és Sport Bzottsága 18-1/2012.(11.20.) számú határozata a 2011. év működés célú támogatások elszámolásáról A Bzottság az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája által szervezett 2008. évi sportversenyekről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-254/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő)

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) 1 2014/2015. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A petanque sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai

Részletesebben

R E G Y H Á z A. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET. Ügyiratszám: PKAB/9-24/2014. Tisztelt Bizottság!

R E G Y H Á z A. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET. Ügyiratszám: PKAB/9-24/2014. Tisztelt Bizottság! NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: + 3642524-544; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

fi!. számú előterjesztés

fi!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere fi!. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az "Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés a Bem József

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

4/2008.(V.21.) NEKISB

4/2008.(V.21.) NEKISB Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 469-2/2009. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság. Jegyzőkönyv a bizottság 2007. február 16.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság. Jegyzőkönyv a bizottság 2007. február 16. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Jegyzőkönyv a bizottság 2007. február 16.-i üléséről A bizottság taglétszáma: 13 fő Jelen vannak: Vadas Sándor, Elek Sándor, Farkas András Andor, Dr. Jernei Zoltán, Dr. Juhász

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 225/2010. (04.28.) számú h a t á r o z a t a a 2010. évi sport támogatás keretében benyújtott B, C, E, F, G, és H kategóriás pályázatok

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

Határozati javaslat. Comenius családi sportnapok. 250.000 Ft 200.000 Ft 900.000 Ft. 1.150.000 Ft. 100.000 Ft 770.000 Ft 90.000 Ft 130.

Határozati javaslat. Comenius családi sportnapok. 250.000 Ft 200.000 Ft 900.000 Ft. 1.150.000 Ft. 100.000 Ft 770.000 Ft 90.000 Ft 130. Határozati javaslat Tárgy : Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására I. SSz. Iktató szám/pályázó neve Pályázat címe Projekt összköltsége/ 1. VI.331/2014 A keresztény Nevelésért Alapítvány 2. VI.333/2014

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Magyar Triatlon Szövetség KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény a továbbiakban Stv.- 23.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2008. (III.12.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 56/2009.(XII.23.),

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága JEGYZŐKÖNYV

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága JEGYZŐKÖNYV Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága JEGYZŐKÖNYV Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 214. április 15. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Siposs

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészség megőrzésében, az ifjúság fizikai és erkölcsi

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 2 448/ 2006. Előadó: Dr. Debrey Attila/Baranyi Lászlóné Tárgy: Melléklet: ELŐTERJESZTÉS- RENDELETTERVEZET Helyi sportegyesületek önkormányzati

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója címre. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója címre. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója címre A Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot ír ki A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013 cím elnyerésére A pályázat

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a 2006/2007-s tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről (taj_sportoktatas*)

Tárgy: Tájékoztató a 2006/2007-s tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről (taj_sportoktatas*) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 360-31/2007. Melléklet: 3 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2009. (XII. 8.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2009. (XII. 8.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2009. (XII. 8.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

T/4038. számú. törvényjavaslat. a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

T/4038. számú. törvényjavaslat. a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4038. számú törvényjavaslat a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. március 2015. évi törvény a sportról

Részletesebben

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2013/2014. TANÉVI SAKK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS A Magyar Sakkszövetség (a továbbiakban: MSSZ), és a Magyar Diáksport Szövetség (a továbbiakban: MDSZ) között a védjegy használati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére Iktató szám: Sz-247/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: 2012. évi diákcsoport

Részletesebben

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.-

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.- Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évre az önszerveződő közösségeknek nyújtott a Szociális és Népjóléti Bizottság Eszközbeszerzésre Medicopter Alapítvány 20 000 Nagykállói Beteg Gyerekekért Alapítvány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére Iktató szám: Sz-320/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A kerületi oktatási-nevelési

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011 A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS pályázati felhívást tesz közzé az "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011" fővárosi kitüntető cím elnyerésének feltételeiről a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó

Részletesebben

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság február 23-ai ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság február 23-ai ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: a BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság Elnöke ::io í kőbányai. vk-í-t'ik'f ülése _*xl4hhkd lojto Tárgy: Javaslat ifjúsági

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közmunka pályázatban részvétel Iktatószám: 11224/2011. Melléklet:

Részletesebben

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24.

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. ,!!.-. \, Ktruict Kőbányai,. ' v.:\!,cki-testület ülése Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616710, Mobü: +36305269214 ' m QÁWA SPORT eü* www.kobanvasc.hu ksc@3cobanvasc.hu 1367 Versenysport:

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság március 24-ei ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság március 24-ei ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET gag j^v 5W 003, KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ' ^OTDRU KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest, AMA...: Sport, Ifjúsági,

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG) VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION POSTACÍM: 1146 BUDAPEST,

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

/2013/EH Határozati javaslat

/2013/EH Határozati javaslat MOB Elnökségi ülés -2013. október 14. 7. napirendi pont: Döntés a "Fogyatékosok versenysportjának támogatása - 70 M Ft", valamint a "Speciális Világjátékokon történő részvétel támogatás - 16 M Ft" felosztásáról,

Részletesebben

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság pályázati felhívása a 176/2014. (IV. 22.) sz. határozata alapján a szabadidősport egyesületek éves

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására Ó z d, 2013. március 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. TELEFON: 06-1/460-6825

Részletesebben