Tárgy: Tájékoztató a 2006/2007-s tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről (taj_sportoktatas*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Tájékoztató a 2006/2007-s tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről (taj_sportoktatas*)"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: /2007. Melléklet: 3 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának szeptember 12-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2006/2007-s tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről (taj_sportoktatas*) Az előterjesztést készítette: Kaufmann Eszter közoktatási referens, Humánszolgáltatási Főosztály Baronek Jenő, a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségének elnöke A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007.(III.24.) Kgy. rendeletben a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hatásköréből a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságra átruházott hatáskörként jelöli meg - a sportról szóló I. törvényben foglaltak alapján a sportszakemberek alapfokú képzésében és továbbképzésben való közreműködés feladatát. A szakbizottság ezt a feladatot, illetve ebből kifolyólag a megyei önkormányzat a törvényi kötelezettséget a tárgyban létrejött háromoldalú együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) keretei között látja el, illetve teljesíti. A feladat teljesítéséről, vagyis a megyei sportoktató képzésben való közreműködő szerepvállalás formájáról - a képzés teljes körű bemutatásán keresztül tájékoztató formájában foglakozik minden tanév befejezését követő első ülésén. A megállapodás a megyei alapfokú sportszakember-képzés feladatrendszerében a évben hatályba lépő megyei sportfeladat-ellátási szerződés alapján a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (a továbbiakban: Sportszövetség) feladat-ellátása keretében elsősorban a megyei képzésszervezést, illetve a képzéshez-vizsgáztatáshoz kapcsolódó gazdasági-pénzügyi tevékenységek lebonyolítását rendelte. Ezt alapul véve hirdette meg a sportszervezet szeptemberében a 2006/2007. tanévi (Baranya) megyei sportoktatói tanfolyamot. A Sportszövetség a tanfolyam meghirdetésére való jogosultságát decemberében szerezte meg, amikor is a Somogy Megyei Munkaügyi Központ a es számon a felnőttképzést folytató intézmények jegyzékében nyilvántartásba vette. A sportszervezet felnőttképzési tanúsítványa december 28-ig érvényes. A 2006/2007. tanév összefoglaló bemutatását (a célokat, jelentkezési feltételeket, a meghirdetett szakágakat/sportágakat, a tanfolyam költségeit, a tartalmát, stb.) az 1. számú melléklet tartalmazza, míg a képzés-vizsgáztatás költségvetésének sarokszámait a 3. számú melléklet foglalja magába. A megállapodásban a Baranya Megyei Önkormányzat többek között vállalta a vizsgaszervezési jogosultságának meghosszabbítását, valamint a vizsgáztatás feltételeinek (együttműködő felekkel történő) megteremtését és biztosítását. Az előbbit a szakminisztérium által kiírt pályázat útján sikerült teljesíteni: a belügyminiszter hatáskörébe tartozó sportszakmai képesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről szóló 59/2005.(XII.14.) BM rendeletben a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala a sportoktatói szakképzés tekintetében - a Dél-dunántúli régióban egyedüli vizsgaközpontként került kijelölésre. A vizsgák szervezésére szóló jogosultságot december 31-ig kapta meg. A megyei önkormányzat a vizsgáztatás lebonyolítását a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII.27.) OM rendelet és a sportszakmai képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 13/1996. MKM-BM együttes rendelet alapján végezte, a vonatkozó jogszabályok betartásával egyidejűleg.

2 2 A 2006/2007. tanévben a szakmai vizsgáztatásra a Sportszövetség, a Somogy Megyei Sportszövetség, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja, Pedagógiai, Kulturális Intézete és Esélyek Háza mint a régióban sportoktatói szakképzést folytató intézmények kérték fel. A felkéréseknek eleget téve, az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint vállalta a Baranya Megyei Önkormányzat a tavaszi-nyári vizsgaidőszakban a szakmai elméleti és gyakorlati vizsgáztatást. A szakminisztériumot tájékoztatva, a képzésszervezőkkel folyamatos kapcsolatban végezte a vizsgaszervezési feladatokat Kaposváron, Pécsen és Szekszárdon. A szakmai gyakorlati vizsgáztatást 5 szakágban/sportágban (aerobik, lovassport, testépítés-fitness, táncsport, úszás) a megyei sportági szakszövetségek közreműködésével helyben oldotta meg, míg a több sportág esetében tekintetbe véve a szakképzés speciális voltát a más vizsgaközpontok mellett működő szakmai vizsgabizottságok előtt tett gyakorlati vizsgák eredményeit fogadta el. A helyi szakmai vizsgáztatást három vizsgacsoportban összesen 10 vizsganapon, 9 vizsgahelyszínen bonyolította. A kaposvári vizsgacsoportban 39 főnek, a szekszárdi vizsgacsoportban 19 fő hallgatónak, a pécsi vizsgacsoportban 38 főnek biztosította az állami szakképesítés megszerzésének lehetőségét. Az utóbbiak vizsgáztatására (vagyis a megyei szintű vizsgaszervezésre) vonatkozó részletes jellemzőket, mutatókat (pl. vizsgák menete, eredményei, stb.) az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. A vizsgák végeredménye, hogy Somogy megyében a vizsgára jelentkezett 39 fő hallgató közül 25 fő, Tolna megyében vizsgára jelentkezett 19 fő hallgató közül 17 fő, Baranya megyében a vizsgára jelentkezett 38 fő hallgató közül 29 fő tett sikeres szakmai elméleti és gyakorlati vizsgát. Ezzel a régióban a 2006/2007. tanévben 71 fő szerzett sportoktatói szakképesítést. Az állami képesítést igazoló okiratok - ünnepélyes keretek közt történő átadására Pécsen szeptember 10-én, Szekszárdon szeptember 14-én, Kaposváron szeptember 21-én kerül sor. Az előterjesztés mellékletei alapján, illetve a tapasztaltakra építve a 2006/2007. tanévi megyei sportoktató képzésről, vizsgáztatásról megállapítható, hogy: a szervezés és a bonyolítás a kapcsolódó jogszabályok betartásával, törvényesen történt, megfelelt a tárgyban kötött háromoldalú együttműködési megállapodásban foglalt céloknak és elvárásoknak, az együttműködő felek teljesítették vállalt kötelezettségeiket, ezáltal az alapfokú sportszakember-képzés feladatai teljes körűen ellátásra kerültek. Ennek eredményeként a tanévet követően további 29 fő megfelelő végzettségű és képesítésű szakember dolgozhat a megyében, mellyel a területi sportélet szakmaisága tovább erősödhet. Tisztelt Bizottság! Fentiek alapján kérem, hogy a 2006/2007-es tanév megyei alapfokú sportszakemberképzéséről szóló tájékoztatót, a mellékletekkel együtt fogadja el. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága a 2006/2007-es tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt tudomásul vette. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke Pécs, augusztus 31. Szatyor Győző sk.

3 1.sz. melléklet Megyei szintű sportoktatói képzésszervezés 2006/2007. tanév 1. A képzés szervezője és lebonyolítója: Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Pécs, Apáca u. 2/1) Felnőttképzést folytató hatósági nyilvántartási száma: A tanúsítvány érvényességének ideje: december 27. A nyilvántartásba vétel helye: Somogy Megyei Munkaügyi Központ 2. A szakképesítés azonosító száma az Országos Képzési Jegyzékben: A szakképesítés hivatalos elnevezése: sportoktató (szakág megnevezésével) 3. A tanfolyam indításának célja: Olyan sportszakemberek képzése, akik a sportszervezetekben alapfokú edzői (nevelő, oktató, képző) tevékenységet végeznek, melynek keretén belül megtanítják az adott sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit, felkészítik tanítványaikat a különböző szintű versenyekre. Az alapvető tevékenység mellett a képzés felkészíti a sportágban a versenyszervezésre és lebonyolításra, a sportági képviseletre, a sportegyesületi munkára, stb. A képzésben résztvevők, akik a szaktanfolyam sikeres elméleti és gyakorlati vizsgával zárják, államilag elismert (Országos Képzési Jegyzékben szereplő) szakképesítést szereznek. A szakképesítést igazoló bizonyítvány a választott sportágban edzői, oktatói és gyakorlatvezetői munkakör betöltésére jogosít. 4. A tanfolyam hirdetése: augusztus 28 október 11. között folyamatosan, a médiában (Új Dunántúli Napló, Pécs TV Sportrovat), valamint az együttműködő felek által biztosított helyszíneken. 5. A tanfolyamra jelentkezés feltételei voltak: Betöltött 18. életév, középfokú iskolai végzettség, sportorvosi alkalmasság, illetve a választott sportág elméleti és gyakorlati ismerete. 6. A 2006/2007. oktatási évre meghirdetett szakágak/sportágak: aerobik, aikido, akrobatikus rock&roll, asztalitenisz, atlétika, birkózás, búvársport, evezés, fallabda, gyorskorcsolyázás, íjászat, jégkorong, judo, kajak kenu, karate, kempo, kerékpározás, kézilabda, kick boksz, kosárlabda, kötélugrás, kung fu, labdarúgás, lovassport, műkorcsolyázás, ökölvívás, öttusa, ritmikus gimnasztika, rögbi, röplabda, sakk, síelés, snowboard, sportlövészet, sportrekreáció, súlyemelés, szinkronúszás, taekwondo, tájékozódási futás, táncsport, teke, tenisz, testépítés fitness, triatlon, tollaslabda, torna, úszás, vitorlázás, vízilabda. 7. A tanfolyam költségei: A képzés önköltséges. A tanfolyam díja az alábbi tételekből áll: - Elméleti oktatás díja: Ft/félév - Beiratkozási díj: Ft ; Vizsgadíjak: Ft/vizsgarész - A gyakorlati képzés/tábor költségei (szakágtól/sportágtól függően változó). 8. A tanfolyamra jelentkezett és beiskolázott hallgatók száma és összetétele: Aerobik 8 fő, atlétika 1 fő, karate 1 fő, kerékpározás 1 fő, kézilabda 2 fő, kick-boksz 1 fő, kosárlabda 1 fő, labdarúgás 1 fő, lovassport 5 fő, ökölvívás 1 fő, röplabda 1 fő, sportrekreáció 4 fő, táncsport 4 fő, tenisz 3 fő, testépítés-fitness 2 fő, úszás 2 fő. Összesen: 38 fő. Ebből 6 fő a 2005/2006. tanévben teljesítette az elméleti képzést, de a gyakorlati képzést elfogadható okból megszakította.

4 9. A tanfolyam tartalma: A képzés általános elméleti és sportág specifikus gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti oktatás október április 30. között, a Baranya megyei Önkormányzat Hivatalában (Pécs, Széchenyi tér 9.) és a Pécsi Tudományegyetem Testnevelés- és Sporttudományi Intézetben (Pécs, Ifjúság u. 6.) zajlott. A levelező formájú képzésben a 96 elméleti tanóra 12 ún. konferencia napon került lebonyolításra (8 tanóra/nap). Az elméleti oktatás mely minden sportág képviselője számára közös volt az alábbi óraadó oktatók közreműködésével az adott óraszámban került lebonyolításra: Tantárgy neve Óraszám Óraadó oktató Sportszervezés és -vezetés 12 tanóra Tallósi István, ny. sportvezető Edzéselmélet és módszertan 22 tanóra Fogarasi Sándor, PVSK, atlétika szakedző Sportpedagógia 16 tanóra Dr. Bisztric Anikó, PTE I. sz. Gyakorló Általános Iskola, testnevelő, mentortanár Sportlélektan 12 tanóra Járai Róbert, PTE TSI sportpszichológia oktató Sportegészségügy 14 tanóra Dr. Bleyer Erzsébet, sportorvos Gimnasztika 20 tanóra Kopeczky Péter, PTE Babits M. Gyakorló Gimnázium, testnevelő, mentortanár Összesen 96 tanóra A gyakorlati oktatásra az elméleti vizsgákat követően került sor szakágtól/sportágtól függően, más-más képzési helyszínen. A gyakorlati képzések az országos szakszövetségek bevonásával, a megyei képzésszervező intézmények segítségével történt, általában 5 6 napos gyakorlati tábor keretén belül. A gyakorlati képzésen a hallgatók szakági/sportági elmélettel és gyakorlattal foglalkoztak. A különböző szakágak/sportágak gyakorlati képzései/táborai az alábbi időpontokban és helyszíneken zajlottak: Szakág/ sportág Aerobik Atlétika Karate Kerékpározás Képzésszervező intézmény Helyszín Időpont Bm-i Sportszövetségek Szövetsége Hegyiné Tóth Lívia, edző Budapesti Atlétikai Szövetség és a Budapesti Szabadidősport Szövetség Fogarasi Sándor, szakedző Budapesti Szabadidősport Szövetség és a Magyar Karate Szövetség Kozma Erzsébet szakedző Budapesti Szabadidősport Szövetség Bm-i Sportszövetségek Szövetsége Pécs PTE TSI Bm. létszám (fő) június Budapest augusztus 28 szeptember 2. Budapest Bethlen Gábor Ált. Isk. és Gimnázium Budapest Pécs június augusztus

5 Kézilabda Kick-boksz Kosárlabda Labdarúgás Lovassport Ökölvívás Röplabda Táncsport Tenisz Sportrekreáció Testépítésfitness Úszás Győr-Moson-Sopron Megyei Sportigazgatóság Jámbor Vilmos, szakedző Békés Megyei Sportszövetségek Egyesülése Zrínyi Miklós 6 danos mester Vas Megyei Sportigazgatóság Váradi Attila, szakedző Győr-Moson-Sopron Megyei Sportigazgatóság Botos Antal, edző Bm-i Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei Lovassport Szövetség Kósa Sándor, edző Magyar Ökölvívó Szövetség és a Budapesti Szabadidősport Szövetség Szakos Ferenc, szakedző Magyar Röplabda Szövetség és a Budapesti Szabadidősport Szövetség Lestár László, edző Budapesti Szabadidősport Szövetség Balás Zsuzsanna, sportrekreátor Bm-i Sportszövetségek Szövetsége és a Danubia Alapfokú Táncművészeti Iskola Fillák Márk, táncpedagógus Vas Megyei Sportigazgatóság és a Vm-i Sportági Szakszövetségek Tanácsa Tihanyi Tibor, edző Somogy Megyei Sportszövetség Bakóné Sas Médea, edző Somogy Megyei Sportszövetség Kovács László, edző Győr Széchenyi István Egyetemi Kiscsarnok június Békéscsaba július Szombathely Ifjú Sólymok Kosárlabda Sportegyesület Győr Labdarúgó Stadion március április június Pécs-Üszög-puszta június Budapest UTE Ökölvívó terem Budapest Corvinus Egyetem Budapest Schulek F. Műszaki Szakközépiskola Pécs Danubia Alapfokú Táncművészeti Iskola július június 26 július június június június június Kőszeg Kőszegi Sportegyesület teniszpálya Kaposvár Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság Kiképz. Kp. Kaposvár május Duráczky J. Pedagógiai Fejlesztő,Módszertani Kp. Összesen: 16 sportágban 38* *:= A 38 fő közül 4 fő nem teljesítette az elméleti vizsgakövetelményeket (elfogadható ok nélkül megszakította a vizsgát), így a vizsgaszabályzat értelmében a gyakorlati képzésen/vizsgán nem vehetett részt. A 38 fő közül további 2 fő kérvényezte a gyakorlati vizsgák halasztását. Halasztási kérelmüket a vizsgabizottság elfogadta. vizsgakövetelményeket. Pécs, szeptember 1. Ők a következő tanévben teljesíthetik a gyakorlati Baronek Jenő s.k. Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége elnök 1 1

6 2. számú melléklet Megyei szintű sportoktatói vizsgáztatás I. Szakmai elméleti vizsgák 1./ Vizsgaszervező Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: (72) , (72) Engedély száma: 59/2005.(XII.14.) BM rendelet Engedélyezés helye: Belügyminisztérium, Nemzeti Sporthivatal Érvényessége: december / A vizsgák helye, ideje, jellege Vizsgarész Vizsgarész Vizsgarész helye Vizsgarész időpontja megnevezése jellege Sportszervezés- és vezetés írásbeli BMÖ Hivatala (336) május 4. 8,00 óra Edzéselmélet és módszertan szóbeli BMÖ Hivatala (336) május 4. 10,00 óra Sportegészségügy szóbeli BMÖ Hivatala (334) május 4. 10,00 óra Sportpedagógia szóbeli BMÖ Hivatala (334) május 18. 8,30 óra Sportlélektan szóbeli BMÖ Hivatala (336) május 18. 9,30 óra Gimnasztika szóbeli BMÖ Hivatala (336) május 18. 8,30 óra 3./ A vizsgabizottság összetétele Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tagok Szakértők Jegyző dr. Vass Miklós Sey Gábor (BMSSZ) Tallósi István Kaufmann Kiss Árpád (BMÖ) Fogarasi Sándor Eszter dr. Papp Gábor (PTE) dr. Bleyer Erzsébet dr. Bisztricz Anikó Járai Róbert Kopeczky Péter 4./ A vizsgák menete A vizsgára jelentkezettek száma: 38 fő A vizsgarészekből felmentést kapott összesen: 16 fő A vizsgarészek eredménye: Vizsgarész Résztvevők Felmentettek Nem vett részt Átlageredmény megnevezése száma (fő) száma (fő) (fő) Sportszervezés- és ,97 vezetés Edzéselmélet és ,0 módszertan Sportpedagógia ,68 Sportlélektan ,18 Sportegészségügy ,7 Gimnasztika ,18

7 2 Javítóvizsgára utasított: 4 fő A vizsgázók közül az elméleti vizsgarészekből sikeresen vizsgázott összesen: 34 fő. Az általános elméleti vizsgarészek halasztására kérelmet a hallgatók nem nyújtottak be. A vizsgaszervezése és lebonyolítása a szakképesítés központi programjában meghatározott elvárásoknak megfelelt, és összhangban volt a szakmai és vizsgakövetelményekkel. II. Szakmai gyakorlati vizsgák 1./ A szakmai gyakorlati vizsgaszervező (a belügyminiszter hatáskörébe tartozó sportszakmai szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről szóló 59/2005.(XII.14.) BM rendelet szerint) Szakág/sportág Vizsgaszervező intézmény neve Vizsgaszervező intézmény címe Aerobik Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Atlétika Főpolgármesteri Hivatal Sport Ügyosztály Magyar Atlétika Szövetség 1053 Budapest, Curia u Budapest, Istvánmezei út 1-3. Karate Főpolgármesteri Hivatal Sport Ügyosztály 1053 Budapest, Curia u. 3. Kerékpározás Főpolgármesteri Hivatal Sport Ügyosztály 1053 Budapest, Curia u. 3. Kézilabda Győr-Moson-Sopron Megyei Sportigazgatóság 9022 Győr, Batthyány tér 2. Kick-boksz Kosárlabda Vas Megyei Sportigazgatóság 9700 Szombathely, Markusovszky u. 6. Labdarúgás Győr-Moson-Sopron Megyei 9022 Győr, Batthyány tér 2. Sportigazgatóság Lovassport Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Ökölvívás Főpolgármesteri Hivatal Sport Ügyosztály Magyar Ökölvívó Szövetség 1053 Budapest, Curia u Budapest, Istvánmezei út 1-3. Röplabda Főpolgármesteri Hivatal Sport Ügyosztály 1053 Budapest, Curia u. 3. Sportrekreáció Főpolgármesteri Hivatal Sport Ügyosztály 1053 Budapest, Curia u. 3. Táncsport Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Tenisz Vas Megyei Sportigazgatóság 9700 Szombathely, Markusovszky u / A szakmai gyakorlati vizsgák helye, ideje, jellege Szakág/sportág Aerobik Atlétika Karate Gyakorlati képzésszervezők Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége Hegyiné Tóth Lívia, edző Budapesti Atlétikai Szövetség és a Budapesti Szabadidősport Szövetség Fogarasi Sándor Budapesti Szabadidősport Szövetség és a Magyar Karate Szövetség Kozma Erzsébet szakedző Testépítésfitness Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Úszás Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Vizsgahelyszín Vizsgaidőpont Vizsgára jelentkezett (fő) Vizsgázott (fő) Pécs Budapest Budapest

8 3 Kerék-pározás Budapesti Szabadidősport Szövetség, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége Kézilabda Győr-Moson-Sopron Megyei Sportigazgatóság Jámbor Vilmos, szakedző Kick-boksz Békés Megyei Sportszövetségek Egyesülése Zrínyi Miklós 6 danos mester Kosárlabda Vas Megyei Sportigazgatóság Váradi Attila, szakedző Labdarúgás Győr-Moson-Sopron Megyei Sportigazgatóság Botos Antal, edző Lovassport Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei Lovassport Szövetség Kósa Sándor, edző Ökölvívás Magyar Ökölvívó Szövetség és a Budapesti Szabadidősport Szövetség Kincses Ferenc Röplabda Magyar Röplabda Szövetség és a Budapesti Szabadidősport Szövetség Lestár László, edző Sportrekreáció Budapesti Szabadidősport Szövetség Balás Zsuzsanna, sportrekreátor Táncsport Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége és a Danubia Alapfokú Táncművészeti Iskola Fillák Márk, táncpedagógus Tenisz Vas Megyei Sportigazgatóság és a Vas Megyei Sportági Szakszövetségek Tanácsa Tihanyi Tibor, edző Testépítés-fitness Somogy Megyei Sportszövetség Bakóné Sas Médea, edző Úszás Somogy Megyei Sportszövetség Budapest Győr Békéscsaba Szombathely Győr Pécs- Üszögpuszta Budapest Budapest Budapest Pécs Kőszeg Kaposvár Kaposvár Kovács László, edző Összesen: 16 sportágban 38 29* *:= A 38 fő közül 4 fő nem teljesítette az elméleti vizsgakövetelményeket (elfogadható ok nélkül megszakította a vizsgát), így a vizsgaszabályzat értelmében a gyakorlati vizsgán nem vehetett részt. A 38 fő közül további 2 fő kérvényezte a gyakorlati vizsgák halasztását, illetve 2 fő a gyakorlati vizsgát elfogadható ok nélkül megszakította. A szakmai gyakorlati vizsgák jellege: a sportszakmai képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 13/1996. (XI.5.) MKM-BM együttes rendelet alapján: szakági /sportági elmélet (sportágtól függően írásbeli vagy szóbeli), szakági/sportági gyakorlat (sportágtól függően edzéstervezés- és vezetés, mozgásoktatás, szakgimnasztika, stb.). 3./ A vizsgabizottság összetétele A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII.27.) OM rendelet alapján: vizsgaelnök, a vizsgabizottságot működtető intézmény képviselője, a sportági szakszövetség képviselője. A vizsgabizottság munkáját segítő szakértő a szakági gyakorlati képzést vezető oktató. 4./ A vizsgák menete A (gyakorlati) vizsgára jogosultak száma: 34 fő A (gyakorlati) vizsgarészből felmentést kért és kapott összesen: -

9 4 A (gyakorlati) vizsgarész halasztását kérte: 3 fő A gyakorlati vizsgát elfogadható ok nélkül megszakította: 2 fő A vizsgarészek eredménye: Szakági/sportági elmélet: 4,52 Szakági/sportági gyakorlat: 4,38 Javítóvizsgára utasított hallgatók száma összesen: 6 fő Pótlóvizsgára utasított hallgatók száma összesen: 3 fő Sikeres elméleti, gyakorlati vizsgát tett, és sportoktatói szakképesítést igazoló bizonyítványt kap: 29 fő. A vizsgák lebonyolításáról szóló vizsgaelnöki jelentés(ek) a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Főosztályán megtekinthető(k). Pécs, szeptember 3. Kaufmann Eszter a vizsgák jegyzője

10 3. számú melléklet Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségének 2006/2007. évi sportoktatói tanfolyam pénzforgalmi beszámolója Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem Testnevelés- és Sporttudományi Intézet által kötött Együttműködési megállapodás értelmében a 2006/2007 tanévben is részt vettünk a sportszakember alapfokú képzésében, a sportoktató képzésben: közreműködtünk a költségvetés elkészítésében, teljes körűen elláttuk a képzés gazdasági és pénzügyi folyamatait. Bevételek összesen: Beiratkozási díj, tanfolyami díj, vizsgadíj: Kiadások összesen: Előadói, oktatói óradíjak összesen: Dolgozatjavítás díjak összesen: Vizsgáztatási díjak összesen: Megbízási díjak járulékai összesen: Jegyzetkészítés díja: Tankönyvek, jegyzetek díja összesen: Terembérleti díj: Egyéb dologi kiadások: Reprezentáció: Notebook és tartozékai Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Pécs, augusztus 31. Tátrai Bea gazdaság-vezető

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2010. november 3-ai ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2010. november 3-ai ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 777-4/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2010.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 445-3/2009. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Tárgy: A megyei alapfokú sportszakember-képzésről szóló 2005. évi együttműködési megállapodás módosítása

Tárgy: A megyei alapfokú sportszakember-képzésről szóló 2005. évi együttműködési megállapodás módosítása Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 360-28/2007. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 328-26/2008. Melléklet: 3 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2006. szeptember 13-i ülésére

Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2006. szeptember 13-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 172-34/2006. Melléklet: 3 db Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2006.

Részletesebben

V. Nagy Sportágválasztó

V. Nagy Sportágválasztó V. Nagy Sportágválasztó Időpont: 2009. szeptember 18-19. Helyszín: Szervező: Szervezőiroda: Kapcsolat: Merkapt Maraton Sportközpont 1106 Budapest, Maglódi út 12/A. Merkapt Maraton Team Sportegyesület 1134

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM ÉS A SPORTISKOLAI KERETTANTERV

A SPORTISKOLAI PROGRAM ÉS A SPORTISKOLAI KERETTANTERV A SPORTISKOLAI PROGRAM ÉS A SPORTISKOLAI KERETTANTERV Szakmai vezető: DR. SZABÓ TAMÁS mb.főigazgató Sportiskolai programvezető: LEHMANN LÁSZLÓ pedagógiai csoportvezető Koordinátor: FARKAS MÁRTA pedagógiai

Részletesebben

Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. szeptember 7-i ülésére

Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 994-17./2005. Melléklet: 2 db Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005.

Részletesebben

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu 2009-09-08 11:03:57 SPORTOKTATÓ KÉPZÉS SPORTOKTATÓ KÉPZÉS A Budapesti Szabadidősport Szövetség - megfelelő számú jelentkező esetén - államilag elismert, Országos Képzési Jegyzékben szereplő 1 éves sportoktató

Részletesebben

SPORTOKTATÓ (sportág megjelölésével) RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS OKJ 31 813 01

SPORTOKTATÓ (sportág megjelölésével) RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS OKJ 31 813 01 Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000405/2014 SPORTOKTATÓ (sportág megjelölésével) RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS OKJ 31 813 01 A sportoktató megtanítja a sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit.

Részletesebben

Választott sportágak. Támogatás összege

Választott sportágak. Támogatás összege Ssz. Sporti módszertani központ neve Helység Kiemelt sporti módszertani központ neve Helység Választott sportágak Támogatás összege Megjegyzés Támogatás Mintaértékű típusa fokonként -egyesület kapcsolat

Részletesebben

SPORTEDZŐ (sportág megjelölésével) SZAKKÉPESÍTÉS (OKJ 54 813 02)

SPORTEDZŐ (sportág megjelölésével) SZAKKÉPESÍTÉS (OKJ 54 813 02) Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000405/2014 SPORTEDZŐ (sportág megjelölésével) SZAKKÉPESÍTÉS (OKJ 54 813 02) KIKNEK AJÁNLJUK? Ezt a képzést ajánljuk mindazoknak, akik a választott sportágban sportolói

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a sportedző és sportoktató szaktanfolyamról

TÁJÉKOZTATÓ a sportedző és sportoktató szaktanfolyamról TÁJÉKOZTATÓ a sportedző és sportoktató szaktanfolyamról A PTE TTK 1 éves levelező sportedző, és 1 éves levelező sportoktató tanfolyamot indít az alábbi sportágakban: aerobic, asztalitenisz, atlétika, karate,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 328-27/2008. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szakmai vezető: DR. SZABÓ TAMÁS utánpótlás-nevelési igazgató. Sportiskolai programvezető: LEHMANN LÁSZLÓ pedagógiai csoportvezető

Szakmai vezető: DR. SZABÓ TAMÁS utánpótlás-nevelési igazgató. Sportiskolai programvezető: LEHMANN LÁSZLÓ pedagógiai csoportvezető A KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI KERETTANTERV Szakmai vezető: DR. SZABÓ TAMÁS utánpótlás-nevelési igazgató Sportiskolai programvezető: LEHMANN LÁSZLÓ pedagógiai csoportvezető Koordinátor: FARKAS MÁRTA

Részletesebben

Tisztelt Sportvezető!

Tisztelt Sportvezető! Tisztelt Sportvezető! Bizonyára Ön is jól ismeri a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendeletet, mely alapján

Részletesebben

MOB Elnökségi ülés - 2016. március 22. 3. napirendi pont: Döntés a Gerevich ösztöndíjakról. I. 2016. évi szövetségi ösztöndíj-felosztási javaslatok

MOB Elnökségi ülés - 2016. március 22. 3. napirendi pont: Döntés a Gerevich ösztöndíjakról. I. 2016. évi szövetségi ösztöndíj-felosztási javaslatok MOB Elnökségi ülés - 2016. március 22. 3. napirendi pont: Döntés a Gerevich ösztöndíjakról I. 2016. évi szövetségi ösztöndíj-felosztási javaslatok A MOB Közgyűlése a 2016. február 2-i ülésén elfogadta

Részletesebben

Tárgy: Utánpótláskorú sportolók edzőtáboroztatása az Orfűi Sporttáborban

Tárgy: Utánpótláskorú sportolók edzőtáboroztatása az Orfűi Sporttáborban Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 190-3/2011. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011.

Részletesebben

Nyilvántartási szám Intézmény megnevezése Intézmény székhelye. VEMKH-1 Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Nyilvántartási szám Intézmény megnevezése Intézmény székhelye. VEMKH-1 Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Nyilvántartási szám Intézmény megnevezése Intézmény székhelye VEMKH-1 Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 1. 3. Oktatás 52 813 01 0010 52 02 Sportedző (testépítés-fitness) 2. 3. Oktatás 52 813

Részletesebben

A 22. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 22. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 22. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1189-20/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat felülvizsgált és módosított testnevelési-

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ B kategória I., II., III-IV. KORCSOPORT. Pécs, 2015. március 01. Lauber Dezső Városi Sportcsarnok

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ B kategória I., II., III-IV. KORCSOPORT. Pécs, 2015. március 01. Lauber Dezső Városi Sportcsarnok BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ B kategória I., II., III-IV. KORCSOPORT Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok 2015. március 01. 1 Kedves Diáksportolók, Testnevelők,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 104. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szekszárdi Vízmű Sportegyesület működése és terveinek bemutatása E L Ő

Részletesebben

ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR EGYETEMI - FŐISKOLAI SPORTSZÖVETSÉG 2003. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR EGYETEMI - FŐISKOLAI SPORTSZÖVETSÉG 2003. ÉVI MUNKÁJÁRÓL ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR EGYETEMI - FŐISKOLAI SPORTSZÖVETSÉG 2003. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Elnöksége Elnök Dr. Frenkl Róbert Alelnökök Dr. Honfi László Dr. Vincze

Részletesebben

4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2008.március 6. Iktatószám: /2008. A MLSZ 2008. február 28i elnökségi ülésének határozatai 19/2008. számú határozat Az MLSZ Elnöksége tudomásul vette az UEFA szakmai

Részletesebben

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 17479-1/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 1. Magyar Asztalitenisz Szövetség 1. szakmai feladatok 2. 40 428 000 orzságos

Részletesebben

I. Melléklet. Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Beszámoló 2013. I. Melléklet Tanfolyami látogatottság

I. Melléklet. Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Beszámoló 2013. I. Melléklet Tanfolyami látogatottság I. Melléklet Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Beszámoló 213. Hip-hop moderntánc-tanfolyam Létszámadatok alkalmankénti résztvevők összesített száma: Januári adatok: 396 fő Februári adatok:

Részletesebben

ÉLEN A TANULÁSBAN ÉLEN A SPORTBAN 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Száraznád Nevelési-Oktatási Központ 2 Bükki Norbert Karate II. Áldás utcai Ált. Isk.

ÉLEN A TANULÁSBAN ÉLEN A SPORTBAN 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Száraznád Nevelési-Oktatási Központ 2 Bükki Norbert Karate II. Áldás utcai Ált. Isk. ÁLTALÁNOS ISKOLA Ssz. Név Sportág Ker. neve Metzger Szandra Karate XV. Száraznád Nevelési-Oktatási Központ 2 Bükki Norbert Karate II. Áldás utcai Ált. Isk. 3 Cserdi Zsófia Akrobatikus rock and roll II.

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB) Általános Versenykiírás

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB) Általános Versenykiírás Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB) Általános Versenykiírás Elfogadta: a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Elnöksége 2015. december 17-én Felelős Kiadó: dr. Székely Mózes főtikár

Részletesebben

Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság

Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság elemzés XI. évf.. szám Dr. Tóth Tibor Spiesz Tamás Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság AKépzési Igazgatóság a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézeten belül. szeptember jén alakult meg. Szervezeti egységei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szám: 02/285-14/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szám: 02/285-14/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/285-14/2009 ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása, Soproni campus Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása, Soproni

Részletesebben

AZ EVEZİS SPORT FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010-2016

AZ EVEZİS SPORT FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010-2016 AZ EVEZİS SPORT FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010-2016 KITEKINTÉS, ELİZMÉNYEK Az evezés a világ egyik legelterjedtebb sportága. 131 ország tagja a Nemzetközi Evezıs Szövetségnek, a nyári olimpiai játékok 3.

Részletesebben

Testnevelési és Sporttudományi Kar

Testnevelési és Sporttudományi Kar SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44. Csoportvezető: Nagy Dóra Tel.: 487-9247, Fax.: 356-6337 Email: ndori@mail.hupe.hu S P O R T E D Z Ő S Z A K K É

Részletesebben

Szám: 2093-2/2006. Előterjesztés a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság 2006. november 29-ei ülésére

Szám: 2093-2/2006. Előterjesztés a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság 2006. november 29-ei ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 20932/2006. Előterjesztés a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság 2006. november

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 145-25/2008. MELLÉKLETEK: 8 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG, KOVÁCS KÁROLY TÉR 1.

ZALAEGERSZEG, KOVÁCS KÁROLY TÉR 1. ZALAEGERSZEG, KOVÁCS KÁROLY TÉR 1. GYORSNYOMDA GYORSNYOMDA E-mail: gyorsnyomda@printbt.hu Web: www.printbt.hu Érvényes: 2016. január 1 től A változtatás joga fenntartva 2 ø20-22-24 cm ø20-22-24 cm 46 cm

Részletesebben

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja MOB FISA EGYESÜLETEK PARTNEREK Új sporttörvény -2011 Önálló területi egységek integrálása Előirt szabályzatok, alapszabály módosítás Tagszervezetek köre Sportegyesület, sportvállalkozás,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag)

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag) EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA (vitaanyag) 2007-10-03 Bevezető A bevezetőben azokat a közösségi anyagokat mutatom be, melyek szabályozzák és rendezik azokat a kérdéseket, mely a sporttal

Részletesebben

Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására. Projekt 2014. évi összköltsége. Önrész: kp. munka

Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására. Projekt 2014. évi összköltsége. Önrész: kp. munka Határozati javaslat Tárgy: Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására Ssz. Pályázó neve Pályázat címe kp 500 00 1. Autistákért Egyesület "Esőmanók - Esőmenők" Jótékonysági Futás 2016. 92 00 158 00

Részletesebben

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára 2012. október III. ütem TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A pályázat keretében megvalósítandó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság 2016. március 30-ai, rendkívüli, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság 2016. március 30-ai, rendkívüli, nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottsága 3/2016. TSPBB ülés JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Távol vannak: a Társadalmi és Sportcélú

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2019

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2019 MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2019 (egységes szerkezetben) Maglód, 2015. április 23. 1 Tartalom I. Bevezetés... 4 II. Jogszabályi környezet... 6 II.1. Az Európai

Részletesebben

2005. ÉVI "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN" FİVÁROSI KITÜNTETİ CÍM ÁLTALÁNOS ISKOLA NÉV SPORTÁG KER. ISKOLA. akrobatikus Rock&Roll VII.

2005. ÉVI ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN FİVÁROSI KITÜNTETİ CÍM ÁLTALÁNOS ISKOLA NÉV SPORTÁG KER. ISKOLA. akrobatikus Rock&Roll VII. 2005. ÉVI "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN" FİVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kelenffy Eszter karate I. Batthyány Lajos Általános Karig Luca lovastorna II. Törökvész úti Általános Szanyi Rita úszás II. Szentmihályi

Részletesebben

Testnevelő-edző BSc 2014.

Testnevelő-edző BSc 2014. ZÁRÓVIZSGA TEMATIKA/TÉTELEK Testnevelő-edző BSc 2014. A tétel témakörei 1. A testkultúra értelmezése, helye és szerepe az általános műveltségben (kultúra, testkultúra fogalma, értelmezése; a testkultúrális

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Páty, 2011. április Záradék: Elfogadta Páty Község Önkormányzat képviselő-testülete 95./2011. (IV.04) határozatával. Székely László polgármester 1 Bevezető

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-ei ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 1028/2011. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011.

Részletesebben

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOS BAJNOKSÁG Férfi ifjúsági I. osztályú nagypályás U 19 korosztályú bajnokság versenykiírása a 2010-2011-es bajnoki szezonra A SLASZ elnökségének 18/2010.

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1 Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke Nyilv.t.sz. Egyesület neve Irsz. Város Cím II. Baranya Megye II/04. Hőszig-Szigetvári BSE 7900 Szigetvár Széchenyi u. 40. II/08. Dél-Zselic Sport Egyesület

Részletesebben

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM 2015 2016. tanévi munkaterve Elfogadta: a nevelőtestület Pécsett, 2015. szeptember 30. (Dr. Barna Viktor, igazgató) 1 1. A tanévi munkaprogram előkészítésének rendje (időpontok,

Részletesebben

A KVSE SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLY 1974-1992

A KVSE SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLY 1974-1992 Tisztelt Olvasók, Szurkolók! Kazincbarcika Sporttörténete az 1920-1992 évek időszakának jelentős sporteseményeit és sporteredményeit, azok jellemzését és számszaki összesítését, monográfiáját a teljességre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. alapító okiratának módosítása Előadó:

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eredményei

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eredményei A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eredményei Dr. Varga Márk főosztályvezető A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. XXV. Szívbetegek Országos Orvos-Beteg Konferencia és Sporttalálkozó. 2014. szeptember 26-28. Nagyatád

PROGRAMFÜZET. XXV. Szívbetegek Országos Orvos-Beteg Konferencia és Sporttalálkozó. 2014. szeptember 26-28. Nagyatád PROGRAMFÜZET NAGYATÁDI XXV. Szívbetegek Országos Orvos-Beteg Konferencia és Sporttalálkozó 2014. szeptember 26-28. Nagyatád A Magyar Szív Egyesület és a Nagyatádi Szív Egyesület közös szervezésben a XXV.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzatának

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Felsőtárkány Község Önkormányzatának Sportkoncepciója 2011-2016 2 1. Alapelvek (1) Felsőtárkány Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a testnevelés és sport tevékenység feltételeinek szabályozása

Részletesebben

3. melléklet. A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2015. ÉVI ÜZLETI TERVE

3. melléklet. A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2015. ÉVI ÜZLETI TERVE 3. melléklet A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2015. ÉVI ÜZLETI TERVE 1 TARTALOM I. BEVEZETŐ. 3 I.1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA. 3 1.2 ALAPÍTÁS... 4 II. ÖSSZEFOGLALÓ FEJEZET... 5 III. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Beszámoló a kerületi sportéletről. Az előterjesztést megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Beszámoló a kerületi sportéletről. Az előterjesztést megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a kerületi sportéletről Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Részletesebben

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. polgármester

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. polgármester PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2008. (X. 31.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) rendelet módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek 2015. évi támogatása Iktatószám: 4350/2015.

Részletesebben

BM OKF 2014. évi pontszerző bajnokságának terepfutó versenye

BM OKF 2014. évi pontszerző bajnokságának terepfutó versenye BM OKF 2014. évi pontszerző bajnokságának terepfutó versenye A bajnokság során női 4000 m kategóriában egyéni versenyben 6. helyezést ért el: AGÓCS LAURA A bajnokság során női 3000 m kategóriában egyéni

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 1/2016 (01.08.) számú Hivatalos Értesítő 2016.01.08. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-154/2015 2015-2016. évi NB I. és NB II. vagyonértékű szabályzat módosítása felosztási

Részletesebben

2007. június 29. 9. szám. Tartalomjegyzék

2007. június 29. 9. szám. Tartalomjegyzék 2007. június 29. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 54/2007. (VI. 27.) Kgy A Baranyai Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad)

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.12.09 - ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS J

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS J SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS J Szám: 310-7/2005. TÁJÉKOZTATÓ atok számolok be: 20/2005.(I.27.) Kgy. sz. határozatban költségvetés tervezetének tárgyalása során a költségtakarékosság érdekében 26 pontban

Részletesebben

Közzétételi lista. 1-4 évfolyam osztálytanító, napközis. 4. Ács Tibor Egyetem 1-8 évfolyam tanár (testnevelés, történelem)

Közzétételi lista. 1-4 évfolyam osztálytanító, napközis. 4. Ács Tibor Egyetem 1-8 évfolyam tanár (testnevelés, történelem) Sorszám Név Iskolai végzettség 1. Zmák Júlia Egyetem 5-8 évfolyam 2. Sára Lászlóné Főiskola 5-8 évfolyam 3. Fábián Katalin Főiskola Közzétételi lista Feladatkör Szakképesítés tanár (matematika, ábrázoló

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA EMELT SZINTŰ SPORTEDZŐ KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 54 81 02

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA EMELT SZINTŰ SPORTEDZŐ KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 54 81 02 Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: 00394-2011; E-000862/2014 A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA EMELT SZINTŰ SPORTEDZŐ KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 54 81

Részletesebben

A MAFSZ elnöksége jelen határozata alapján a MAFSZ Cheerleading Bizottság vezetésére, annak elnökségébe az alábbi személyeket kéri fel, nevezi ki.

A MAFSZ elnöksége jelen határozata alapján a MAFSZ Cheerleading Bizottság vezetésére, annak elnökségébe az alábbi személyeket kéri fel, nevezi ki. A MAFSZ elnökség 2012/009. számú határozata, A MAFSZ Cheerleading Bizottság létrehozására, tagjainak, a bizottság elnökségnek, elnökének, a versenybírói testületnek feladat, jog- és hatáskörének meghatározására

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 3. szám II/I. kötet 2010. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 69/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Ekker-Horgos Mária pályázatának

Részletesebben

AZ OKV TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRE. I. BEVEZETÉS

AZ OKV TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRE. I. BEVEZETÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium elnöke az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása, Győr Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása, Győr elsőseinek körében

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 544/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működésével kapcsolatos

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS S p o r t o k t a t ó i t a n f o l y a m r a A Sportszövetségek Műhelye a Sportoktatásban (Stadion Kft.) az országos sportági szövetségekkel együttműködve sportoktatói tanfolyamot

Részletesebben

X. fejezet 12. cím: Nemzeti Sporthivatal

X. fejezet 12. cím: Nemzeti Sporthivatal X. fejezet 12. cím: Nemzeti Sporthivatal A Kormány az egészséges, mozgásgazdag életmód mind szélesebb társadalmi rétegek számára történő elterjesztése, a sportolási lehetőségek bővítése, korszerű létesítmények

Részletesebben

(+36-76) 502-014 (telefon) (+36-76) 481-241 (fax)

(+36-76) 502-014 (telefon) (+36-76) 481-241 (fax) A BM OKF irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. június 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. június 25-i ülésére Iktató szám: Sz-306/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ. TEHETSÉGFEJLESZTŐ MUNKATERV 2010 / 2011. tanév

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ. TEHETSÉGFEJLESZTŐ MUNKATERV 2010 / 2011. tanév HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGFEJLESZTŐ MUNKATERV 2010 / 2011. tanév 1 Tehetségfejlesztő Munkaterv 2010/2011. A munkaterv tartalmazza a Tehetségprogramban megjelölt feladatok tervezett

Részletesebben

11/2016. (04.29) számú Megyei Hivatalos Értesítő

11/2016. (04.29) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-532-705 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: baranya.mlsz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 2017. február 14. napján, a Kaposvári

Részletesebben

Heti kontakt óraszám. Anatómia TNB1111 2 0 K 2 TSI Dr. Olajos Judit X. Élettan-balesetvéd.-elsősegély TNB1112 2 0 K 2 TSI Dr.

Heti kontakt óraszám. Anatómia TNB1111 2 0 K 2 TSI Dr. Olajos Judit X. Élettan-balesetvéd.-elsősegély TNB1112 2 0 K 2 TSI Dr. Testnevelő-edző alapképzési szak mintatanterve 2015. szeptemberétől neve "A" típusú tantárgyak Anatómia TNB1111 2 0 K 2 TSI Dr. Olajos Judit X Élettan-balesetvéd.-elsősegély TNB1112 2 0 K 2 TSI Dr. Olajos

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/10377. számú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 2017. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL FEJEZETI INDOKOLÁSOK II. kötet Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. május

Részletesebben

be/sfphpm01-08074/2015/mlsz

be/sfphpm01-08074/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentlőrinci Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentlőrinci SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

TARTALOMMUTATÓ. 1. Beszámoló a Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

TARTALOMMUTATÓ. 1. Beszámoló a Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. TARTALOMMUTATÓ 1. Beszámoló a Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 2. Tájékoztató az oktatási intézmények helyzetéről a 2009/2010-es tanév kezdése előtt. 3. Költségracionalizálási

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTOKTATÓ KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 31 813 01

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTOKTATÓ KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 31 813 01 Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: 00394-2011; E-000862/2014 A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTOKTATÓ KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 31 813 01 Szakképesítés

Részletesebben

9/2. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről

9/2. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről Kőszeg Város Önkormányzata 9/2. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. február 23-ai rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. február 23-ai rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2010.(II.23.)számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. február 23-ai rendes ülésére Tárgy: Készítette: Javaslat az óvodai-iskolai beiratkozások

Részletesebben

Előterjesztés Kölesd, Harc, Medina, Kistormás és Sióagárd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2014. január 27-én tartandó együttes ülésére

Előterjesztés Kölesd, Harc, Medina, Kistormás és Sióagárd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2014. január 27-én tartandó együttes ülésére Előterjesztés Kölesd, Harc, Medina, Kistormás és Sióagárd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2014. január 27-én tartandó együttes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 329-4/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Székhely város. Igényelt támogatás. GENEA Természet és Környezetvédelmi Egyesület Heves Mátraszentimre 3 000 000 Ft

Székhely város. Igényelt támogatás. GENEA Természet és Környezetvédelmi Egyesület Heves Mátraszentimre 3 000 000 Ft 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NCA-ORSZ-11-0006 GENEA Természet és Környezetvédelmi Egyesület Heves Mátraszentimre 3 000 000 Ft NCA-ORSZ-11-0093 Magyar

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-15/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. DECEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1321-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről KÖZLEMÉNY a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény határozza

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 225/2010. (04.28.) számú h a t á r o z a t a a 2010. évi sport támogatás keretében benyújtott B, C, E, F, G, és H kategóriás pályázatok

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 105/2010. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben