* * ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "*1000062453951* ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Közgyűlés!"

Átírás

1 Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes * * * * ikt. szám: FPH79 /881-2 /214 tárgy: Javaslat a Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben sportszervezetek támogatására előkészítő: Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály egyeztetésre megküldve: a Közgyűlés állandó bizottságai és tanácsnokai részére ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlés részére Tisztelt Közgyűlés! A Budapest Főváros Önkormányzata 214. évi összevont költségvetéséről szóló 11/214. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet eft összegben állapította meg a Sportcélú támogatás cím keretösszegét. A Sportcélú támogatás cím keretösszegének felosztása során a sportról szóló 24. évi I. tv. valamint, a sportról szóló 35/22. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet és a 251/213. (2.27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Fővárosi Sportkoncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtására és prioritásokra figyelemmel javasoljuk a keret felosztását. A Sportcélú támogatás cím előirányzatának összege a tavalyi évhez képest mintegy 25%-al csökkent, így az egyes ágazati feladatokat a csökkentett forrás miatt kevesebb összegekkel tudjuk csak támogatni. Továbbra is fontosnak tartjuk azonban a diák- és szabadidősport kiemelt támogatását, valamint a budapesti sportági szakszövetségek és sportszövetségek által működtetett versenyrendszer támogatását, hiszen ezek a Főváros sportjának alappillérjei. Fenti elvek figyelembevételével a Sportcélú támogatás cím keretösszegének felosztására a következő javaslatot tesszük. Feladat megnevezése: 1. A budapesti diák- és szabadidősport rendszerének fenntartása és kiemelt támogatása, a fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása Összege (eft-ban) B u d a p e s t, V á r o s h á z u t c a l e v é l c í m : B u d a p e s t t e l e f o n : f a x : e - m a i l : S z e n t e s b u d a p e s t. hu

2 a) A Diáksport támogatása (versenyrendszer és működési feladatok) 1 b) A Szabadidősport támogatása (versenyrendszer és működési feladatok). 6 7 c) szabadidős sportszervezetek pályázati formában történő támogatására, (SZ) jelű pályázat területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek által működtetett fővárosi versenyrendszer és az azzal összefüggő szövetségi feladatok támogatása A 39 budapesti területi sportszövetség és sportági a) szakszövetség szabadidősport és utánpótlás verseny rendszerének működtetésére. 3. Egyéb önkormányzati sportágazati feladatok ellátásának támogatása A fővárosi verseny- és eseménynaptár, valamint sportévkönyv a) megjelentetésére; az Egységes Budapest Sportnaptár - sportinformációs rendszer - működtetésére b) Európa Sportnap az Egészségért rendezvény megrendezésére 2 c) d) Fővárosi nemzetközi és EU sportkapcsolatokból, igazgatási feladatokból, a Főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek megrendezéséből, továbbá diáksport-koordinátor tevékenységből adódó feladatok ellátására A budapesti területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli, illetve egyéb koordinációs feladatainak ellátása a Sportszövetségek Uniója bonyolításában Összesen ) A budapesti diák- és szabadidősport rendszerének fenntartása és kiemelt támogatása, a fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása A feladatok ellátásra javasolt össztámogatás mértéke: 31.7 eft 1/a) A Diáksport támogatása (versenyrendszer és működési feladatok) A diáksport versenyrendszer működtetésére a feltételek adottak a Diáksport (a továbbiakban: BDSZ) által. Bár az országos diákolimpián a résztvevők száma nő, ez a fővárosban csökken, a vidéki fölény egyre szembetűnőbb. A fővárosi döntőt igazi eseménnyé kell tenni és a sportági szakszövetségekkel együttműködve kell emelni a szakmai színvonalat a BDSZ koordináló szerepével. Évről-évre törekedni kell arra, hogy több diák kapcsolódjon be a rendszeres sporttevékenységbe. A Fővárosi Sportkoncepció 3. fejezetének javaslatai és feladat meghatározásai alapján a BDSZ támogatása elsődleges fővárosi sportszakmai cél, hiszen a diákolimpiai versenyrendszer működtetésén túl az egészségfejlesztő testmozgást és a testnevelés struktúrájának kiszélesítését tartja fent. A BDSZ-nek, mint szervezetnek feladata a megvalósításhoz szükséges források felhasználásában, minőségében és szerkezetében is 2 / 19

3 megújított programok (fővárosi diákolimpiai versenysorozat, diák- és szabadidős versenyrendszer) kiszélesítése. Ezek mentén a diáksport versenyek szervezése tudatosan a Magyar Diáksport versenyrendszeréhez illeszkedve a 214. évben működtethető. A Sportkoncepció által meghatározott feladat, hogy a diákolimpiai versenyrendszer új dimenziója folyamatosan kiemelt támogatásban részesüljön a tanévtől. A támogatás összegét az 1. sz. melléklet szerinti szerződés alapján a következőkben részletezett, szakmai feladatokra javasoljuk felhasználni: hazai diákversenyek és versenyrendszerek támogatására, budapesti rendezésű nemzetközi diákversenyek támogatására, működési költségek fedezésére. A javasolt támogatási keretösszeg: 1. eft 1/b) A Szabadidősport támogatása (versenyrendszer és működési feladatok) A budapesti szabadidősport élet megvalósítói, koordinálói a Szabadidősport és tagszervezetei. A főváros lakosságának egyre szélesebb körében meghatározó cél kialakítani a mozgásban gazdag, egészséges életmódot. Az utóbbi évek felmérései alapján a városi lakosságnak kiemelkedő igénye a szabadidő tartalmas eltöltése, valamint közösségi és társadalmi programként jelenjenek meg a különböző mozgásformák. Ezért elengedhetetlen az önkormányzat szerepvállalása a helyi szabadidősport kialakításában, a lakossági sportra fordított források megtartásával középtávú cél, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő magas szintű sportolási lehetőségeket. A támogatás összegét a 2. sz. melléklet szerinti szerződés alapján a következőkben részletezett, szakmai feladatokra javasoljuk felhasználni: hazai szabadidős versenyek és versenyrendszerek támogatására, budapesti rendezésű nemzetközi szabadidős versenyek támogatására, működési költségek fedezésére. A javasolt támogatási keretösszeg: 6.7 eft 1/c) szabadidős sportszervezetek pályázati formában történő támogatása, az SZ jelű pályázat lebonyolítása: A pályázat célja támogatásban részesíteni a Budapest területén működő szabadidős sportegyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a főváros lakossága számára. A pályázható kategóriák az alábbiak: A. szabadidős, sportesemények szervezése B. Technikai- és sporteszközök bérlése és vásárlása C Sportegyesületek működtetésével kapcsolatos költségek A javasolt támogatási keretösszeg: 15. eft Tájékoztatásul jelezzük, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a budapesti diáksport rendszer támogatását - az oktatási intézmények diáksport egyesületei és iskolai sportköreinek támogatását a Sport Keret cím terhére javasoljuk megvalósítani a 214. évben is. Célunk, hogy minél több diák legyen bevonható a rendszeres sporttevékenységbe. 3 / 19

4 2.) területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek által működtetett fővárosi versenyrendszer és az azzal összefüggő szövetségi feladatok támogatása: A feladatok ellátásra javasolt össztámogatás mértéke: 41.7 eft. 2/a) A 39 budapesti területi sportszövetség és sportági szakszövetség szabadidősport és utánpótlás verseny rendszerének működtetésére: A javasolt keretösszeg a budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek éves támogatási keretösszegét tartalmazza. - A sportról szóló 24. évi I. törvény 55. (3) bekezdés a) pontja és a Főváros sportról szóló 35/22 (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 4. j) pontja alapján a főváros kiemelt feladatai közé tartozik a szövetségek támogatása. A szövetségek tevékenységének 8-85 %-a gyermek- és ifjúsági sport, szabadidősport, valamint utánpótlás-nevelés és e három terület támogatása prioritást élvez a Fővárosi Sportkoncepció alapján. A szövetségi területi versenyrendszer a főváros sportéletének motorja. Fenntartása elengedhetetlen szükségszerű. A Sportcélú támogatás címen belül a budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek utánpótlás és szabadidős verseny- és sportfoglalkoztatási rendszere működtetésének támogatására 41.7 eft kerül elkülönítésre. A budapesti területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek támogatása az 5.sz. melléklet szerinti támogatási mintaszerződésben foglalt feltételek szerint történik. A támogatások mértékének meghatározása (külön a sportszövetségek és külön a sportági szakszövetségek esetében) az alábbiak szerint alakul. A budapesti területi sportszövetségek: Sportszövetségek Uniója, Természetbarát Sportszövetség, Wellness Életmódklubok e, Fogyatékkal Élők Sportszövetsége, Középmagyarországi Technikai és Tömegsportklubok e, Sportegyesületek e, Harci Művészetek e, Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség A Sportszövetségek Uniója olyan fővárosi közfeladatokat ellátó szervezet, mely együttműködési megállapodás alapján a fővárosi sport ágazati feladatok ellátásában a budapesti szövetségeket összefogva vesz részt. Eleget tesz a jogszabályban meghatározott szakképzés lebonyolításában, valamint a kiemelt fővárosi szabadidős sport programok koordinálásában. Együttműködik a sportszervezetek közötti szakmai feladatok összehangolásában. A felsőoktatásban a sportverseny rendszerben a sportolási aktivitást tekintve a jelenlévő fiatalok száma rendkívül alacsony országos és fővárosi szinten is. Az önkormányzat az egyetemi és főiskolai sport fejlesztéséhez és presztízsének javításához a lehetőségeihez mérten hozzájárul. A fogyatékkal élők sportjáért felelős fővárosi szintű szervezet támogatását és a szakmai munkájukhoz való hozzájárulást fontosnak tartjuk. A lakosság jelentős részét megmozgató szabadidős kikapcsolódást nyújtó Természetbarát Sportszövetség munkáját lehetőségeinkhez mérten továbbra is fontosnak tartjuk támogatni. A többi sportszövetséget az elmúlt években folytatott munkájukat alapul véve kívánjuk támogatni. A sportszövetségi támogatások mértékének meghatározása az alábbi szempontrendszer figyelembe vételével történt: 4 / 19

5 A budapesti területi sportszövetségek támogatási szempontrendszere: - A szakszövetségi versenyrendszerben résztvevő igazolt versenyzők létszáma - A korosztályos bajnokságok száma - a bajnokságokon kívüli sportesemények száma - A megrendezett eseményeken résztvevők száma - Kiemelt nemzetközi versenyek rendezése - A szakszövetségek aktivitása a források előteremtésében - A sportszövetségi eseményrendezés fajlagos költségigényének figyelembe vétele, a versenyrendezés sajátosságaira tekintettel A támogatást kizáró okok: - A támogatás elszámolásakor nem szerepelhet olyan verseny, amelyen egyéni versenyszámonként 2-3 induló vett részt. - Az újonnan alakuló szövetségek megalakításuk, és az azt követő évben nem kapnak támogatást - Az előző év támogatási elszámolás hiánya, valamint valótlan adatok közlése. A budapesti területi sportági szakszövetségek: ( Amatőr-Box, Asztalitenisz, Atlétikai, Evezős, Kajak-Kenu, Kézilabda, Bocsa, Kosárlabdázók e, Magyar Labdarúgó Igazgatósága, Modellező, Magyar Rádióamatőr e, Röplabda, Sakk, Sportlövő, Tájfutó, Tekézők e, Tenisz, Torna, Regionális Judo, Úszó, Műugró, Tollaslabdázók e, Triatlon, Vízilabda, Vívó, Birkózó, Búvár, Íjász, Kerékpáros, Súlyemelő, Élet és Vízimentő ) Az előző évekhez képest a budapesti területi sportági szakszövetségek szempontrendszerét a Magyar Olimpiai Bizottság sportfejlesztési irányai és azon belüli sportági felosztási rendszerhez mérten határozzuk meg, hiszen alapvető változás, hogy megjelent a látványsportágak társasági adókedvezményből való támogathatósága, valamint a 214. évtől kiemelt sportági támogatási rendszer került kidolgozásra. Ehhez igazodva határoztuk meg a kategóriákat és a támogatásokat. Megemlítendő, hogy a fővárosi sportági szakszövetségek nem minden esetben részesülnek támogatásban a nemzeti sportszövetségeik által, viszont a fővárosi tagszervezeteik (egyesületek) igen. A budapesti sportági szakszövetségeket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: - TAO (társasági adókedvezményből részesülő) látvány csapatsportágak - kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, vízilabda - budapesti szervezetei. Ezen sportágak támogatásánál fővárosi szinten az alábbiakat vettük figyelembe: korosztályos bajnokságok száma, a megrendezett bajnokságon kívüli sportesemények és résztvevőik száma, a budapesti tagszervezetek (egyesületek) száma, a szövetségek aktivitása (pályázatok, szponzorok előteremtésében). Meg kell említeni, hogy a TAO-s kedvezmények igénybevételekor az utánpótlás fejlesztésre is igényelhetnek összegeket a fent említett sportágakban szereplő sportegyesületek, melyek kiemelt szereplői a fővárosi versenyrendszernek, azonban a nemzeti szövetségek támogatást nem nyújtanak a budapesti szövetségeknek. A Fővárosi Önkormányzat evégett támogatja magasabb szinten - a lehetőségeihez képest - ezeket a népszerű sportágakat. 5 / 19

6 - Az egyéb olimpiai sportágak budapesti területi sportági szakszövetségei. A méltán népszerű olimpia sportágak területi szövetségei sokat tesznek a megfelelő színvonalú utánpótlásnevelésért, működésük a fővárosi sportélet fenntartásához nélkülözhetetlen. - Nem olimpiai sportágak budapesti területi sportági szakszövetségei, mely szervezetek változatossá teszik fővárosi sportéletet és hozzájárulnak, hogy a fővárosi lakosság minél több sportágat megismerhessen. A sportági szakszövetségek részére megítélt támogatások mértéke az alábbi szempontrendszer figyelembe vételével alakult ki: A budapesti területi sportági szakszövetségek támogatási szempontrendszere: - A szakszövetségi versenyrendszerben résztvevő igazolt versenyzők létszáma - A korosztályos bajnokságok száma - a bajnokságokon kívüli sportesemények száma - A megrendezett eseményeken résztvevők száma - Kiemelt nemzetközi versenyek rendezése - A szakszövetségek aktivitása a források előteremtésében - A sportág nemzetközi eredményességének figyelembe vétele - A sportszövetségi eseményrendezés fajlagos költségigényének figyelembe vétele, a versenyrendezés sajátosságaira tekintettel - A nemzetközileg is kiemelkedően sikeres nem olimpiai sportágak utánpótlás-nevelési tevékenységének figyelembe vétele A támogatást kizáró okok: - A támogatás elszámolásakor nem szerepelhet olyan verseny, amelyen egyéni versenyszámonként 2-3 induló vett részt. - Az újonnan alakuló szövetségek megalakításuk, és az azt követő évben nem kapnak támogatást - Az előző év támogatási elszámolás hiánya, valamint valótlan adatok közlése. Az előzőekben említett kategóriák és szakmai szempontrendszer alapján a budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek támogatására az alábbi javaslatot tesszük: Sorsz.: Megnevezés Támogatott cél 1. Sportszövetségek Uniója területi sportszövetségek Az unió működési kiadásainak támogatására Támogatás összege 214- ban (eft-ban) Egyetemi- Főiskolai Sportszövetség Fogyatékkal Élők Sportszövetsége / 19

7 4. Természetbarát Sportszövetség 2 5. Harci Művészetek e Közép-magyarországi Technikai és Tömegsportklubok e Wellness Életmódklubok e Sportegyesületek e 25 területi sportági szakszövetségek (TAO sportágak) 9. Kézilabda 3 1. Kosárlabdázók e Vízilabda Magyar Labdarúgó Igazgatósága 2 7 / 19

8 területi sportági szakszövetségek (egyéb olimpiai sportágak) Amatőr- Boksz Asztalitenisz Atlétikai Evezős Kajak-kenu Röplabda Tenisz Torna Regionális Judó Úszó Műugró / 19

9 Triatlon Vívó Birkózó Sportlövő Tollaslabdázók e Íjász Kerékpáros Súlyemelő területi sportági szakszövetségek (nem olimpiai sportágak) Modellező Magyar Rádióamatőr e / 19

10 Sakk Tájfutók e Tekézők e Búvár Bocsa Élet és Vízimentő Összesen: ) Egyéb önkormányzati sportágazati feladatok támogatása - a 3. és 4. számú mellékletben foglalt szerződés alapján. A feladatok ellátására javasolt össztámogatás mértéke: eft. A Fővárosi Önkormányzat a közötte és a Sportszövetségek Uniója között megkötött együttműködési megállapodást a 273/211. (9.21.) Főv. Kgy. határozatával fogadta el, mely az alábbi sportágazati feladatok ellátására is kiterjed: 3/a) A fővárosi verseny- és eseménynaptár, valamint sportévkönyv megjelentetésére; az Egységes Budapest Sportnaptár - sportinformációs rendszer - működtetésére A sportról szóló 35/22.(VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 4. k) pontja tartalmazza, hogy a Fővárosi Önkormányzat hangsúlyos feladatának tekinti a területi sportszövetségekkel és szakszövetségekkel való együttműködés során az éves verseny-, illetve szabadidősport eseménynaptár összeállítását, a sportévkönyv megjelentetését. A Zöld Könyvben leírtaknak megfelelően az Egységes Budapest Sportnaptár - sportinformációs rendszer - kialakítását és hozzá szükséges számítástechnikai rendszer működtetését 212 óta folyamatosan ellátjuk, ezáltal sikerült egy mai kornak megfelelő, felhasználóbarát felületen a Sportszövetségek Uniója honlapján - megjelentetni az éves budapesti sportnaptárt. A feladat ellátásával, fejlesztésével és pénzügyi bonyolításával a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztályának (a 1 / 19

11 továbbiakban Sport Osztály) közvetlen irányítása mellett továbbra is a Sportszövetségek Unióját kívánjuk megbízni. A feladatra javasolt támogatás mértéke: 1. eft. 3/b) Az Európa Sportnap az Egészségért rendezvény megrendezésére: 214-ben negyedik alkalommal kerül megrendezésre közel 5 sport, környezetvédelmi és kulturális civil szervezet szakembereinek közös szervezésben a több, mint 6 sportági, környezetvédelmi, kulturális és életmód programot felölelő esemény, az Európa Sport Napja az Egészségért. Az Európa Sport Napja az Egészségért kiemelt rendezvénye a fővárosnak. Júniusban a Margitszigeten, elsősorban a főváros és az agglomeráció lakossága, kiemelten a családok és az iskoláskorúak számára szervezzük nagyszabású eseményünket. A rendezvény célja a szabadidő- és versenysport, valamint a környezetvédelem fontosságának bemutatása és az egészséges, mozgás-gazdag életmód népszerűsítése. A nagyszabású rendezvénysorozaton a sportszövetségek, a kerületi önkormányzatok, környezetvédelmi civil szervezetek, oktatási intézmények, testnevelő tanárok és edzők közösségei, valamint egyesületi szakemberek dolgoznak annak érdekében, hogy népszerűsítsék a mindennapos sportolást, a hagyományos sportágak mellett megismertessék az állandóan bővülő, új sportágak színes palettáját, valamint felhívják a figyelmet a mozgás-gazdag, egészségtudatos életvitel fontosságára. Segítenek a sportág választásban, sportolási lehetőségek bemutatásában és egészségügyi szűrővizsgálatokkal az általános kondíció felmérésében. Alapvető célkitűzésünk a hazai sportélet kiemelkedő szereplőinek /olimpiai bajnokok, világbajnokok, stb./ széles körű bevonásán túl az, hogy a fővárosi lakosok bekapcsolódjanak a rendezvény programjaiba, és az érdeklődők aktív résztvevői legyenek az eseményeknek. Az eseményszervezési feladatainak ellátásával és pénzügyi lebonyolításával, az előző évekhez hasonlóan, a Sport Osztály közvetlen irányításával a Sportszövetségek Unióját kívánjuk megbízni. A feladat ellátására javasolt támogatás mértéke 2. eft. 3/c) Fővárosi nemzetközi és EU sportkapcsolatokból, igazgatási feladatokból, a Főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek megrendezéséből, továbbá diáksportkoordinátori tevékenységből adódó feladatok ellátására A fővárosi nemzetközi és EU sportkapcsolatokból, igazgatási feladatokból, a Főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek megrendezéséből, továbbá diáksport koordinátori tevékenységből adódó feladatok ellátására rendelkezésre álló támogatást - a Sport Osztállyal történt előzetes egyeztetést követően - az alábbi feladatokra lehet felhasználni: fővárosi sportszervezetek nemzetközi sporttevékenysége, valamint a nemzetközi sportszervezetekkel történő kapcsolattartás költségeire, nemzetközi sportszakmai konferencia szervezésének kiadásaira, hazai sportszakmai fórumokon való részvétel kiadásaira. fővárosi szintű, több kerületet érintő sportesemények és sporttevékenység kiadásaira, főpolgármesteri és főpolgármester-helyettesi fővédnökség vállalással kapcsolatos költségekre (kupák, érmek, különdíjak ), rendkívüli sportfeladatok költségeire, sportszakmai képzések, továbbképzések költségeire. évente megrendezésre kerülő 23 kerületet érintő értekezletek megszervezésére és azok kiadásaira, évente megrendezésre kerülő szövetségi elnöki-főtitkári értekezletek megszervezésére és azok költségeire, szövetségek társadalmi vezetői éves munkájának elismerésére az év végi szakmai értékelő értekezlet, ünnepség megszervezésére és annak költségeire, a diáksport rendszer támogatásából eredő, lebonyolításából, koordinátori feladatinak ellátásból adódó költségekre 11 / 19

12 A feladatok ellátásával és pénzügyi bonyolításával - az előző évekhez hasonló módon - a Sport Osztály közvetlen irányítása mellett a Sportszövetségek Unióját kívánjuk megbízni A feladatok ellátására javasolt támogatás mértéke 6.8 eft. A 3/a,b és c pontokban foglalt feladatokat a 3. számú mellékletben foglalt szerződés alapján kívánjuk támogatni. 3/d A budapesti területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli, illetve egyéb koordinációs feladatainak ellátása a Sportszövetségek Uniója bonyolításában. A budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli feladatainak ellátására a korábbi években is központi feladatként jelentkezett. A terület szakszerű és összefogott kezelése a fővárosi szövetségek pénzügyeinek felhasználása során tiszta és folyamatosan ellenőrzött helyzetet teremtett. Az elmúlt több mint 12 évben a fővárosi szövetségek köztartozást nem halmoztak fel. Mivel a feladat ellátása minden szövetségre egységes, szervezett módon, jó minőségben történt ezért javaslatunk, hogy továbbra is központosított módon történjen a feladat ellátása. A sportágazati források csökkenése miatt az idei évben az önkormányzat mérsékeltebb formában tud hozzájárulni a feladathoz a 4. számú mellékletben foglalt szerződés alapján. A javasolt támogatás mértéke: eft. A Támogatási Megállapodások megkötésének feltétele a társadalmi szervezetek által aláírt nyilatkozatok megléte, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 27. évi CLXXXI. törvény szerint melyek rendelkezésre állnak. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának (a továbbiakban TVI) véleményét megkértük, hogy a sportszervezeteknek az előterjesztésben részletezett önkormányzati támogatása az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/211. (III.22.) Kormányrendeletet alapján. A szerződések aláírásának feltétele a TVI állásfoglalásának beérkezése. Amennyiben a TVI jelentős változtatást eszközöl a szerződésekben, úgy azokat ismételten a Közgyűlés elé terjesztjük. Az előterjesztésben szereplő feladatok végrehajtása érdekében kérem a T. Közgyűlést az alábbi határozati javaslatok elfogadására: 12 / 19

13 Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. a Sportcélú támogatás cím 214. évi felosztását az alábbiak szerint jóváhagyja: a) Feladat megnevezése: 1. A budapesti diák- és szabadidősport rendszerének fenntartása és kiemelt támogatása, a fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása A Diáksport támogatása (versenyrendszer és működési feladatok) Összege (eft-ban) b) A Szabadidősport támogatása (versenyrendszer és működési feladatok). 6 7 c) szabadidős sportszervezetek pályázati formában történő támogatására, (SZ) jelű pályázat. 15 a) a) 2. területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek által működtetett fővárosi versenyrendszer és az azzal összefüggő szövetségi feladatok támogatása A 39 budapesti területi sportszövetség és sportági szakszövetség szabadidősport és utánpótlás verseny rendszerének működtetésére. 3. Egyéb önkormányzati sportágazati feladatok ellátásának támogatása A fővárosi verseny- és eseménynaptár, valamint sportévkönyv megjelentetésére; az Egységes Budapest Sportnaptár - sportinformációs rendszer - működtetésére b) Európa Sportnap az Egészségért rendezvény megrendezésére 2 c) d) Fővárosi nemzetközi és EU sportkapcsolatokból, igazgatási feladatokból, a Főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek megrendezéséből, továbbá diáksport-koordinátor tevékenységből adódó feladatok ellátására A budapesti területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli, illetve egyéb koordinációs feladatainak ellátása a Sportszövetségek Uniója bonyolításában Összesen / 19

14 2. a Sportcélú támogatás cím 214. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket támogatja. Jóváhagyja, megköti az 1-4. számú mellékletben foglalt Támogatási Megállapodásokat és felkéri a Főpolgármestert azok aláírására. Sorsz. Megnevezés: Támogatott cél: határidő: felelős: Diáksport Szabadidősport Sportszövetségek Uniója Sportszövetségek Uniója A szövetség versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok kiadásaira, ezen belül a szövetség által szervezett budapesti sport versenyei, versenyrendszerének működtetésére a szövetség budapesti rendezésű nemzetközi eseményeinek kiadásaira, a szövetség működési költségeinek fedezésére. A szövetség versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok kiadásaira, ezen belül a szövetség által szervezett budapesti sport versenyei, versenyrendszerének működtetésére a szövetség budapesti rendezésű nemzetközi eseményeinek kiadásaira, a szövetség működési költségeinek fedezésére. Az Európa Sportnap az Egészségért rendezvény kiadásaira (2. eft), illetve egyéb működési költségei finanszírozására (7.8 eft) (a én megkötött Együttműködési Megállapodásban foglaltakra tekintettel) a budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek működési feladatainak ellátására (a én megkötött Együttműködési Megállapodásban foglaltakra tekintettel) Támogatás összege (eftban) Összesen: a TVI állásfoglalásának beérkezésétől számított 3 munkanap Tarlós István főpolgármester 3. a Sportcélú támogatás cím 214. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket támogatja. Jóváhagyja, megköti a Támogatási Megállapodásokat az 5. sz. melléklet szerint - és felkéri a Főpolgármestert azok aláírására. Sorsz.: Megnevezés Támogatott cél Támogatás összege 214- ban (eft-ban) területi sportszövetségek 1. Sportszövetségek Uniója Az unió működési kiadásainak támogatására / 19

15 2. 3. Egyetemi- Főiskolai Sportszövetség Fogyatékkal Élők Sportszövetsége Természetbarát Sportszövetség 2 5. Harci Művészetek e 5 6. Közép-magyarországi Technikai és Tömegsportklubok e Wellness Életmódklubok e Sportegyesületek e területi sportági szakszövetségek (TAO sportágak) Kézilabda Kosárlabdázók e Vízilabda / 19

16 12. Magyar Labdarúgó Igazgatósága területi sportági szakszövetségek (egyéb olimpiai sportágak) Amatőr- Boksz Asztalitenisz Atlétikai Evezős Kajak-kenu Röplabda Tenisz Torna Regionális Judó / 19

17 Úszó Műugró Triatlon Vívó Birkózó Sportlövő Tollaslabdázók e Íjász Kerékpáros Súlyemelő 8 17 / 19

18 területi sportági szakszövetségek (nem olimpiai sportágak) Modellező Magyar Rádióamatőr e Sakk Tájfutók e Tekézők e Búvár Bocsa Élet és Vízimentő Összesen: határidő: felelős: a TVI állásfoglalásának beérkezésétől számított 3 munkanap Tarlós István főpolgármester 18 / 19

19 FPH79/881/2/214 Határozathozatal módja: A határozathozatalhoz az 1-3. pontok esetében egyszerű szavazattöbbség szükséges. Budapest, 214. április Láttam: Dr. Szentes Tamás főpolgármester-helyettes Sárádi Kálmánné dr. főjegyző m ellékletek : 1. Tám ogatási Meg állapo dás BDSZ 2. Tám ogatási Meg állapo dás BSZSSZ 3. Tám ogatási Meg állapodás BSU_eg ys ég es 4. Tám ogatási Meg állapo dás BSU_pé nzüg yi 5. Tám ogatási Meg állapo dás s zer ző dés minta a Bud ape s ti Terül eti Spo rtági S za k - és Sportszövetség ekkel 19 / 19

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés! Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *162658237* *162658237* ikt. szám: FPH79 /881-5 /214 tárgy: Javaslat a 84131 Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben

Részletesebben

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

*1000050705873* ELİTERJESZTÉS

*1000050705873* ELİTERJESZTÉS Budapest Fıváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Fıpolgármester-helyettes *1000050705873* *1000050705873* ikt. szám: FPH037 /968-16 /2012 tárgy: Javaslat a Fıvárosi Önkormányzat sportágazati pályázatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sport támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottságának Elnöke Szám: 452-42/2010. Melléklet: 1 db Előterjesztés a aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti-

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 17479-1/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 1. Magyar Asztalitenisz Szövetség 1. szakmai feladatok 2. 40 428 000 orzságos

Részletesebben

*1000054095105* *1000054095105* ikt. szám: FPH037 /366-5 /2013

*1000054095105* *1000054095105* ikt. szám: FPH037 /366-5 /2013 Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester-helyettes *1000054095105* *1000054095105* ikt. szám: FPH037 /366-5 /2013 tárgy: Javaslat sportszervezetek egyedi kérelmek alapján

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 2015. március 17-i ülésén megtárgyalásra került a 2. napirendi pont a Gerevich-ösztöndíjakról,

Részletesebben

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-ai testületi ülésére Tárgy: 2015. évi sporttámogatások Előterjesztő:, a közgyűlés elnöke Előadó:

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 7/2006.(II.15.) és a 33/2009.(XI.19.) sz. rendelettel módosított 40/2001./XI.22./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SPORTRÓL Sárvár város Önkormányzati

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.26.) rendelettel módosított 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról Dombóvár Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2020 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 1. Szabadidősport helyzete 2. Diáksport helyzete 3. Versenysport helyzete 4. Egyesületek helyzete

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 35/2013.(11.25.) számú határozata a 2013. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos

Részletesebben

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET Előterjesztés a MOB Elnökség 2016. március 22-i ülésére TERVEZET I. 2016. évi szövetségi ösztöndíj-felosztási javaslatok A MOB Közgyűlése a 2016. február 2-i ülésén elfogadta a MOB 2016. évi költségvetését.

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A Sportról szóló rendelet megalkotása Mell: 1 db rendelet tervezet Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2008. (III.12.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 56/2009.(XII.23.),

Részletesebben

13/2000. (V. 18.) RENDELETE

13/2000. (V. 18.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000. (V. 18.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TESTNEVELÉS ÉS SPORT, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS, A HELYI TESTNEVELÉS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM 034931 1089 BUDAPEST, Vajda Péter utca 25-31. Telefon: (+36-1) 333 49 13; Gazdasági iroda: 313 74 17; Telefax: 477 04 27 E-mail: info@vajdaiskola.hu;

Részletesebben

*1000055531154* *1000055531154* ikt. szám: FPH037 /969-2 /2013

*1000055531154* *1000055531154* ikt. szám: FPH037 /969-2 /2013 Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *1000055531154* *1000055531154* ikt. szám: FPH037 /969-2 /2013 tárgy: Javaslat a margitszigeti futókör rekonstrukciójára

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nem pályázhat, aki évben XV. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban díjban részesült.

Nem pályázhat, aki évben XV. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban díjban részesült. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 280/2016. (VIII.30.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól és a helyi sporttevékenység támogatásáról Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 2017. február 14. napján, a Kaposvári

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere Az előterjesztés tárgya: Sportegyesületek támogatása Iktatószám: 01/12941/2009 Melléklet:

Részletesebben

Utánpótlás-nevelési programok

Utánpótlás-nevelési programok Utánpótlás-nevelési programok Héraklész Bajnok program A sportolók kiválasztása, képzése. A felnőtt kor küszöbére a korosztályos nemzetközi színvonalat elérő versenyzők felnevelése Héraklész Csillag Program

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2004. (V.27.) önkormányzati rendelete a sportról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2004. (V.27.) önkormányzati rendelete a sportról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2004. (V.27.) önkormányzati rendelete a sportról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként elismerve a sport kiemelkedő

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja MOB FISA EGYESÜLETEK PARTNEREK Új sporttörvény -2011 Önálló területi egységek integrálása Előirt szabályzatok, alapszabály módosítás Tagszervezetek köre Sportegyesület, sportvállalkozás,

Részletesebben

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 711-5/2008. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2015-2019) Elfogadva /2015. (VI.4) számú Képviselő-testületi határozattal 1 1. BEVEZETÉS A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011 A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS pályázati felhívást tesz közzé az "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011" fővárosi kitüntető cím elnyerésének feltételeiről a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

2009 év Támogatott szervezet megnevezése Cél megnevezése Támogatási Támogatás összege Utalás dátuma

2009 év Támogatott szervezet megnevezése Cél megnevezése Támogatási Támogatás összege Utalás dátuma program megvaló- sítási helye O.K.M Támogatáskezelő Igazgatóság Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Baranya Megye 3 978 000 2009.01.22 Baranya Megye 2 022 000 2009.08.04 Pogány Község Önkormányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 2 448/ 2006. Előadó: Dr. Debrey Attila/Baranyi Lászlóné Tárgy: Melléklet: ELŐTERJESZTÉS- RENDELETTERVEZET Helyi sportegyesületek önkormányzati

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2016"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2016 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA pályázati felhívást tesz közzé a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok számára. "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2016" Budapest, 2016. Élen

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

/2013/EH Határozati javaslat

/2013/EH Határozati javaslat MOB Elnökségi ülés -2013. október 14. 7. napirendi pont: Döntés a "Fogyatékosok versenysportjának támogatása - 70 M Ft", valamint a "Speciális Világjátékokon történő részvétel támogatás - 16 M Ft" felosztásáról,

Részletesebben

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják.

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009/2010. TANÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK RENDEZÉSÉRE A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség (MEFS) pályázatot hirdet a 2009-2010. tanévi országos egyetemi főiskolai bajnokságok döntőinek

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2014"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2014 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA felhívást tesz közzé az "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2014" fővárosi kitüntető cím elnyerésére a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok számára

Részletesebben

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20.

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20. Velenczei Attila velenczei.attila@nupi.com 2009. október 20. Bemelegítő kérdések 1) Hogyan nevezték az 1999-ben létrejött sportminisztériumot? 2) Ma hogy hívják a legfelsőbb állami sportirányító szervezetet?

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésre

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésre 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. május havi ülésre Tárgy: BFC Siófok Kft. támogatási kérelme Előterjesztő: Csorba Ottó önkormányzati képviselő Tárgyalja: Pénzügyi és

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak. SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. JANUÁR 1-ÁPRILIS 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai módszertani

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport!

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ megalakulásának indítékai Közel 80.000 fogyatékos diák tanul integrált és szegregált oktatási intézményekben Magyarországon;

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/223-1/2011/I. Üi.: Kovács Gábor/Dr. Debrey Attila Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó

Részletesebben

HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Harkány Város Képvisel -testülete a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény

Részletesebben

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31.

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31. Magyar Birkózó Szövetség Sportágfejlesztési Program ismertetése Budapest, 2013. október 31. A sportágfejlesztési program céljai Igazolt versenyzői létszám növelése Egyesületi rendszer megerősítése, minőségi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 225/2010. (04.28.) számú h a t á r o z a t a a 2010. évi sport támogatás keretében benyújtott B, C, E, F, G, és H kategóriás pályázatok

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek önkormányzati támogatására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek önkormányzati támogatására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek önkormányzati támogatására Ó z d, 2015. március 26. Előterjesztő: Előkészítő: Alpolgármester Ózdi Sportszervező

Részletesebben

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Mezőkövesd Város Önkormányzat 156/2009. (V.05.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Dr. Kerékgyártó

Részletesebben

JAVASLAT. A kerületi sportegyesületek 2010. évi támogatására

JAVASLAT. A kerületi sportegyesületek 2010. évi támogatására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata SPORTTANÁCSNOK JAVASLAT A kerületi sportegyesületek 2010. évi támogatására Készítette: Vukovich Zoltán mb.ágazatvezető Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

Részletesebben

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged A 20 évi sportcélú támogatási keret kiosztása 1 / 5 1. Kedvezményezett neve Lelkesedés SZEAC Súlyemelı Szakosztály Utánpótlás-nevelés támogatása célja összege i utánpótlás versenyeztetési, mőködési hátterének

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag)

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag) EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA (vitaanyag) 2007-10-03 Bevezető A bevezetőben azokat a közösségi anyagokat mutatom be, melyek szabályozzák és rendezik azokat a kérdéseket, mely a sporttal

Részletesebben

J A V A S L A T. a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására. Ózd, 2013. Szeptember 26.

J A V A S L A T. a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására. Ózd, 2013. Szeptember 26. J A V A S L A T a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására Ózd, 2013. Szeptember 26. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő testületi

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2007"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2007 A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI BIZOTTSÁGA VALAMINT OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI BIZOTTSÁGA Felhívás az "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2007" fővárosi kitüntető cím elnyerésének

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Magyar Triatlon Szövetség KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény a továbbiakban Stv.- 23.

Részletesebben

K I V O N A T. Ifjúsági és Sport Bizottsága április 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ifjúsági és Sport Bizottsága április 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. április 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM SZAKMAI BESZÁMOLÓ

VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM SZAKMAI BESZÁMOLÓ VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM 034931 1089 BUDAPEST, Vajda Péter utca 25-31. Telefon: (+36-1) 333 49 13; Gazdasági iroda: 313 74 17; Telefax: 477 04 27 E-mail: info@vajdaiskola.hu;

Részletesebben

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság)

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 296/2015. (IX. 01.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben

J a v a s l a t. az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. Ó z d, november 22.

J a v a s l a t. az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. Ó z d, november 22. J a v a s l a t az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2012. november 22. Előterjesztő: Ózdi Sportszervező Iroda vezetője Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 6/2014.(II.21.) sz. rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (egységes szerkezetben)

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 6/2014.(II.21.) sz. rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 6/2014.(II.21.) sz. rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzata a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként

Részletesebben