* * ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "*1000062453951* ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Közgyűlés!"

Átírás

1 Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes * * * * ikt. szám: FPH79 /881-2 /214 tárgy: Javaslat a Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben sportszervezetek támogatására előkészítő: Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály egyeztetésre megküldve: a Közgyűlés állandó bizottságai és tanácsnokai részére ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlés részére Tisztelt Közgyűlés! A Budapest Főváros Önkormányzata 214. évi összevont költségvetéséről szóló 11/214. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet eft összegben állapította meg a Sportcélú támogatás cím keretösszegét. A Sportcélú támogatás cím keretösszegének felosztása során a sportról szóló 24. évi I. tv. valamint, a sportról szóló 35/22. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet és a 251/213. (2.27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Fővárosi Sportkoncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtására és prioritásokra figyelemmel javasoljuk a keret felosztását. A Sportcélú támogatás cím előirányzatának összege a tavalyi évhez képest mintegy 25%-al csökkent, így az egyes ágazati feladatokat a csökkentett forrás miatt kevesebb összegekkel tudjuk csak támogatni. Továbbra is fontosnak tartjuk azonban a diák- és szabadidősport kiemelt támogatását, valamint a budapesti sportági szakszövetségek és sportszövetségek által működtetett versenyrendszer támogatását, hiszen ezek a Főváros sportjának alappillérjei. Fenti elvek figyelembevételével a Sportcélú támogatás cím keretösszegének felosztására a következő javaslatot tesszük. Feladat megnevezése: 1. A budapesti diák- és szabadidősport rendszerének fenntartása és kiemelt támogatása, a fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása Összege (eft-ban) B u d a p e s t, V á r o s h á z u t c a l e v é l c í m : B u d a p e s t t e l e f o n : f a x : e - m a i l : S z e n t e s b u d a p e s t. hu

2 a) A Diáksport támogatása (versenyrendszer és működési feladatok) 1 b) A Szabadidősport támogatása (versenyrendszer és működési feladatok). 6 7 c) szabadidős sportszervezetek pályázati formában történő támogatására, (SZ) jelű pályázat területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek által működtetett fővárosi versenyrendszer és az azzal összefüggő szövetségi feladatok támogatása A 39 budapesti területi sportszövetség és sportági a) szakszövetség szabadidősport és utánpótlás verseny rendszerének működtetésére. 3. Egyéb önkormányzati sportágazati feladatok ellátásának támogatása A fővárosi verseny- és eseménynaptár, valamint sportévkönyv a) megjelentetésére; az Egységes Budapest Sportnaptár - sportinformációs rendszer - működtetésére b) Európa Sportnap az Egészségért rendezvény megrendezésére 2 c) d) Fővárosi nemzetközi és EU sportkapcsolatokból, igazgatási feladatokból, a Főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek megrendezéséből, továbbá diáksport-koordinátor tevékenységből adódó feladatok ellátására A budapesti területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli, illetve egyéb koordinációs feladatainak ellátása a Sportszövetségek Uniója bonyolításában Összesen ) A budapesti diák- és szabadidősport rendszerének fenntartása és kiemelt támogatása, a fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása A feladatok ellátásra javasolt össztámogatás mértéke: 31.7 eft 1/a) A Diáksport támogatása (versenyrendszer és működési feladatok) A diáksport versenyrendszer működtetésére a feltételek adottak a Diáksport (a továbbiakban: BDSZ) által. Bár az országos diákolimpián a résztvevők száma nő, ez a fővárosban csökken, a vidéki fölény egyre szembetűnőbb. A fővárosi döntőt igazi eseménnyé kell tenni és a sportági szakszövetségekkel együttműködve kell emelni a szakmai színvonalat a BDSZ koordináló szerepével. Évről-évre törekedni kell arra, hogy több diák kapcsolódjon be a rendszeres sporttevékenységbe. A Fővárosi Sportkoncepció 3. fejezetének javaslatai és feladat meghatározásai alapján a BDSZ támogatása elsődleges fővárosi sportszakmai cél, hiszen a diákolimpiai versenyrendszer működtetésén túl az egészségfejlesztő testmozgást és a testnevelés struktúrájának kiszélesítését tartja fent. A BDSZ-nek, mint szervezetnek feladata a megvalósításhoz szükséges források felhasználásában, minőségében és szerkezetében is 2 / 19

3 megújított programok (fővárosi diákolimpiai versenysorozat, diák- és szabadidős versenyrendszer) kiszélesítése. Ezek mentén a diáksport versenyek szervezése tudatosan a Magyar Diáksport versenyrendszeréhez illeszkedve a 214. évben működtethető. A Sportkoncepció által meghatározott feladat, hogy a diákolimpiai versenyrendszer új dimenziója folyamatosan kiemelt támogatásban részesüljön a tanévtől. A támogatás összegét az 1. sz. melléklet szerinti szerződés alapján a következőkben részletezett, szakmai feladatokra javasoljuk felhasználni: hazai diákversenyek és versenyrendszerek támogatására, budapesti rendezésű nemzetközi diákversenyek támogatására, működési költségek fedezésére. A javasolt támogatási keretösszeg: 1. eft 1/b) A Szabadidősport támogatása (versenyrendszer és működési feladatok) A budapesti szabadidősport élet megvalósítói, koordinálói a Szabadidősport és tagszervezetei. A főváros lakosságának egyre szélesebb körében meghatározó cél kialakítani a mozgásban gazdag, egészséges életmódot. Az utóbbi évek felmérései alapján a városi lakosságnak kiemelkedő igénye a szabadidő tartalmas eltöltése, valamint közösségi és társadalmi programként jelenjenek meg a különböző mozgásformák. Ezért elengedhetetlen az önkormányzat szerepvállalása a helyi szabadidősport kialakításában, a lakossági sportra fordított források megtartásával középtávú cél, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő magas szintű sportolási lehetőségeket. A támogatás összegét a 2. sz. melléklet szerinti szerződés alapján a következőkben részletezett, szakmai feladatokra javasoljuk felhasználni: hazai szabadidős versenyek és versenyrendszerek támogatására, budapesti rendezésű nemzetközi szabadidős versenyek támogatására, működési költségek fedezésére. A javasolt támogatási keretösszeg: 6.7 eft 1/c) szabadidős sportszervezetek pályázati formában történő támogatása, az SZ jelű pályázat lebonyolítása: A pályázat célja támogatásban részesíteni a Budapest területén működő szabadidős sportegyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a főváros lakossága számára. A pályázható kategóriák az alábbiak: A. szabadidős, sportesemények szervezése B. Technikai- és sporteszközök bérlése és vásárlása C Sportegyesületek működtetésével kapcsolatos költségek A javasolt támogatási keretösszeg: 15. eft Tájékoztatásul jelezzük, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a budapesti diáksport rendszer támogatását - az oktatási intézmények diáksport egyesületei és iskolai sportköreinek támogatását a Sport Keret cím terhére javasoljuk megvalósítani a 214. évben is. Célunk, hogy minél több diák legyen bevonható a rendszeres sporttevékenységbe. 3 / 19

4 2.) területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek által működtetett fővárosi versenyrendszer és az azzal összefüggő szövetségi feladatok támogatása: A feladatok ellátásra javasolt össztámogatás mértéke: 41.7 eft. 2/a) A 39 budapesti területi sportszövetség és sportági szakszövetség szabadidősport és utánpótlás verseny rendszerének működtetésére: A javasolt keretösszeg a budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek éves támogatási keretösszegét tartalmazza. - A sportról szóló 24. évi I. törvény 55. (3) bekezdés a) pontja és a Főváros sportról szóló 35/22 (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 4. j) pontja alapján a főváros kiemelt feladatai közé tartozik a szövetségek támogatása. A szövetségek tevékenységének 8-85 %-a gyermek- és ifjúsági sport, szabadidősport, valamint utánpótlás-nevelés és e három terület támogatása prioritást élvez a Fővárosi Sportkoncepció alapján. A szövetségi területi versenyrendszer a főváros sportéletének motorja. Fenntartása elengedhetetlen szükségszerű. A Sportcélú támogatás címen belül a budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek utánpótlás és szabadidős verseny- és sportfoglalkoztatási rendszere működtetésének támogatására 41.7 eft kerül elkülönítésre. A budapesti területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek támogatása az 5.sz. melléklet szerinti támogatási mintaszerződésben foglalt feltételek szerint történik. A támogatások mértékének meghatározása (külön a sportszövetségek és külön a sportági szakszövetségek esetében) az alábbiak szerint alakul. A budapesti területi sportszövetségek: Sportszövetségek Uniója, Természetbarát Sportszövetség, Wellness Életmódklubok e, Fogyatékkal Élők Sportszövetsége, Középmagyarországi Technikai és Tömegsportklubok e, Sportegyesületek e, Harci Művészetek e, Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség A Sportszövetségek Uniója olyan fővárosi közfeladatokat ellátó szervezet, mely együttműködési megállapodás alapján a fővárosi sport ágazati feladatok ellátásában a budapesti szövetségeket összefogva vesz részt. Eleget tesz a jogszabályban meghatározott szakképzés lebonyolításában, valamint a kiemelt fővárosi szabadidős sport programok koordinálásában. Együttműködik a sportszervezetek közötti szakmai feladatok összehangolásában. A felsőoktatásban a sportverseny rendszerben a sportolási aktivitást tekintve a jelenlévő fiatalok száma rendkívül alacsony országos és fővárosi szinten is. Az önkormányzat az egyetemi és főiskolai sport fejlesztéséhez és presztízsének javításához a lehetőségeihez mérten hozzájárul. A fogyatékkal élők sportjáért felelős fővárosi szintű szervezet támogatását és a szakmai munkájukhoz való hozzájárulást fontosnak tartjuk. A lakosság jelentős részét megmozgató szabadidős kikapcsolódást nyújtó Természetbarát Sportszövetség munkáját lehetőségeinkhez mérten továbbra is fontosnak tartjuk támogatni. A többi sportszövetséget az elmúlt években folytatott munkájukat alapul véve kívánjuk támogatni. A sportszövetségi támogatások mértékének meghatározása az alábbi szempontrendszer figyelembe vételével történt: 4 / 19

5 A budapesti területi sportszövetségek támogatási szempontrendszere: - A szakszövetségi versenyrendszerben résztvevő igazolt versenyzők létszáma - A korosztályos bajnokságok száma - a bajnokságokon kívüli sportesemények száma - A megrendezett eseményeken résztvevők száma - Kiemelt nemzetközi versenyek rendezése - A szakszövetségek aktivitása a források előteremtésében - A sportszövetségi eseményrendezés fajlagos költségigényének figyelembe vétele, a versenyrendezés sajátosságaira tekintettel A támogatást kizáró okok: - A támogatás elszámolásakor nem szerepelhet olyan verseny, amelyen egyéni versenyszámonként 2-3 induló vett részt. - Az újonnan alakuló szövetségek megalakításuk, és az azt követő évben nem kapnak támogatást - Az előző év támogatási elszámolás hiánya, valamint valótlan adatok közlése. A budapesti területi sportági szakszövetségek: ( Amatőr-Box, Asztalitenisz, Atlétikai, Evezős, Kajak-Kenu, Kézilabda, Bocsa, Kosárlabdázók e, Magyar Labdarúgó Igazgatósága, Modellező, Magyar Rádióamatőr e, Röplabda, Sakk, Sportlövő, Tájfutó, Tekézők e, Tenisz, Torna, Regionális Judo, Úszó, Műugró, Tollaslabdázók e, Triatlon, Vízilabda, Vívó, Birkózó, Búvár, Íjász, Kerékpáros, Súlyemelő, Élet és Vízimentő ) Az előző évekhez képest a budapesti területi sportági szakszövetségek szempontrendszerét a Magyar Olimpiai Bizottság sportfejlesztési irányai és azon belüli sportági felosztási rendszerhez mérten határozzuk meg, hiszen alapvető változás, hogy megjelent a látványsportágak társasági adókedvezményből való támogathatósága, valamint a 214. évtől kiemelt sportági támogatási rendszer került kidolgozásra. Ehhez igazodva határoztuk meg a kategóriákat és a támogatásokat. Megemlítendő, hogy a fővárosi sportági szakszövetségek nem minden esetben részesülnek támogatásban a nemzeti sportszövetségeik által, viszont a fővárosi tagszervezeteik (egyesületek) igen. A budapesti sportági szakszövetségeket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: - TAO (társasági adókedvezményből részesülő) látvány csapatsportágak - kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, vízilabda - budapesti szervezetei. Ezen sportágak támogatásánál fővárosi szinten az alábbiakat vettük figyelembe: korosztályos bajnokságok száma, a megrendezett bajnokságon kívüli sportesemények és résztvevőik száma, a budapesti tagszervezetek (egyesületek) száma, a szövetségek aktivitása (pályázatok, szponzorok előteremtésében). Meg kell említeni, hogy a TAO-s kedvezmények igénybevételekor az utánpótlás fejlesztésre is igényelhetnek összegeket a fent említett sportágakban szereplő sportegyesületek, melyek kiemelt szereplői a fővárosi versenyrendszernek, azonban a nemzeti szövetségek támogatást nem nyújtanak a budapesti szövetségeknek. A Fővárosi Önkormányzat evégett támogatja magasabb szinten - a lehetőségeihez képest - ezeket a népszerű sportágakat. 5 / 19

6 - Az egyéb olimpiai sportágak budapesti területi sportági szakszövetségei. A méltán népszerű olimpia sportágak területi szövetségei sokat tesznek a megfelelő színvonalú utánpótlásnevelésért, működésük a fővárosi sportélet fenntartásához nélkülözhetetlen. - Nem olimpiai sportágak budapesti területi sportági szakszövetségei, mely szervezetek változatossá teszik fővárosi sportéletet és hozzájárulnak, hogy a fővárosi lakosság minél több sportágat megismerhessen. A sportági szakszövetségek részére megítélt támogatások mértéke az alábbi szempontrendszer figyelembe vételével alakult ki: A budapesti területi sportági szakszövetségek támogatási szempontrendszere: - A szakszövetségi versenyrendszerben résztvevő igazolt versenyzők létszáma - A korosztályos bajnokságok száma - a bajnokságokon kívüli sportesemények száma - A megrendezett eseményeken résztvevők száma - Kiemelt nemzetközi versenyek rendezése - A szakszövetségek aktivitása a források előteremtésében - A sportág nemzetközi eredményességének figyelembe vétele - A sportszövetségi eseményrendezés fajlagos költségigényének figyelembe vétele, a versenyrendezés sajátosságaira tekintettel - A nemzetközileg is kiemelkedően sikeres nem olimpiai sportágak utánpótlás-nevelési tevékenységének figyelembe vétele A támogatást kizáró okok: - A támogatás elszámolásakor nem szerepelhet olyan verseny, amelyen egyéni versenyszámonként 2-3 induló vett részt. - Az újonnan alakuló szövetségek megalakításuk, és az azt követő évben nem kapnak támogatást - Az előző év támogatási elszámolás hiánya, valamint valótlan adatok közlése. Az előzőekben említett kategóriák és szakmai szempontrendszer alapján a budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek támogatására az alábbi javaslatot tesszük: Sorsz.: Megnevezés Támogatott cél 1. Sportszövetségek Uniója területi sportszövetségek Az unió működési kiadásainak támogatására Támogatás összege 214- ban (eft-ban) Egyetemi- Főiskolai Sportszövetség Fogyatékkal Élők Sportszövetsége / 19

7 4. Természetbarát Sportszövetség 2 5. Harci Művészetek e Közép-magyarországi Technikai és Tömegsportklubok e Wellness Életmódklubok e Sportegyesületek e 25 területi sportági szakszövetségek (TAO sportágak) 9. Kézilabda 3 1. Kosárlabdázók e Vízilabda Magyar Labdarúgó Igazgatósága 2 7 / 19

8 területi sportági szakszövetségek (egyéb olimpiai sportágak) Amatőr- Boksz Asztalitenisz Atlétikai Evezős Kajak-kenu Röplabda Tenisz Torna Regionális Judó Úszó Műugró / 19

9 Triatlon Vívó Birkózó Sportlövő Tollaslabdázók e Íjász Kerékpáros Súlyemelő területi sportági szakszövetségek (nem olimpiai sportágak) Modellező Magyar Rádióamatőr e / 19

10 Sakk Tájfutók e Tekézők e Búvár Bocsa Élet és Vízimentő Összesen: ) Egyéb önkormányzati sportágazati feladatok támogatása - a 3. és 4. számú mellékletben foglalt szerződés alapján. A feladatok ellátására javasolt össztámogatás mértéke: eft. A Fővárosi Önkormányzat a közötte és a Sportszövetségek Uniója között megkötött együttműködési megállapodást a 273/211. (9.21.) Főv. Kgy. határozatával fogadta el, mely az alábbi sportágazati feladatok ellátására is kiterjed: 3/a) A fővárosi verseny- és eseménynaptár, valamint sportévkönyv megjelentetésére; az Egységes Budapest Sportnaptár - sportinformációs rendszer - működtetésére A sportról szóló 35/22.(VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 4. k) pontja tartalmazza, hogy a Fővárosi Önkormányzat hangsúlyos feladatának tekinti a területi sportszövetségekkel és szakszövetségekkel való együttműködés során az éves verseny-, illetve szabadidősport eseménynaptár összeállítását, a sportévkönyv megjelentetését. A Zöld Könyvben leírtaknak megfelelően az Egységes Budapest Sportnaptár - sportinformációs rendszer - kialakítását és hozzá szükséges számítástechnikai rendszer működtetését 212 óta folyamatosan ellátjuk, ezáltal sikerült egy mai kornak megfelelő, felhasználóbarát felületen a Sportszövetségek Uniója honlapján - megjelentetni az éves budapesti sportnaptárt. A feladat ellátásával, fejlesztésével és pénzügyi bonyolításával a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztályának (a 1 / 19

11 továbbiakban Sport Osztály) közvetlen irányítása mellett továbbra is a Sportszövetségek Unióját kívánjuk megbízni. A feladatra javasolt támogatás mértéke: 1. eft. 3/b) Az Európa Sportnap az Egészségért rendezvény megrendezésére: 214-ben negyedik alkalommal kerül megrendezésre közel 5 sport, környezetvédelmi és kulturális civil szervezet szakembereinek közös szervezésben a több, mint 6 sportági, környezetvédelmi, kulturális és életmód programot felölelő esemény, az Európa Sport Napja az Egészségért. Az Európa Sport Napja az Egészségért kiemelt rendezvénye a fővárosnak. Júniusban a Margitszigeten, elsősorban a főváros és az agglomeráció lakossága, kiemelten a családok és az iskoláskorúak számára szervezzük nagyszabású eseményünket. A rendezvény célja a szabadidő- és versenysport, valamint a környezetvédelem fontosságának bemutatása és az egészséges, mozgás-gazdag életmód népszerűsítése. A nagyszabású rendezvénysorozaton a sportszövetségek, a kerületi önkormányzatok, környezetvédelmi civil szervezetek, oktatási intézmények, testnevelő tanárok és edzők közösségei, valamint egyesületi szakemberek dolgoznak annak érdekében, hogy népszerűsítsék a mindennapos sportolást, a hagyományos sportágak mellett megismertessék az állandóan bővülő, új sportágak színes palettáját, valamint felhívják a figyelmet a mozgás-gazdag, egészségtudatos életvitel fontosságára. Segítenek a sportág választásban, sportolási lehetőségek bemutatásában és egészségügyi szűrővizsgálatokkal az általános kondíció felmérésében. Alapvető célkitűzésünk a hazai sportélet kiemelkedő szereplőinek /olimpiai bajnokok, világbajnokok, stb./ széles körű bevonásán túl az, hogy a fővárosi lakosok bekapcsolódjanak a rendezvény programjaiba, és az érdeklődők aktív résztvevői legyenek az eseményeknek. Az eseményszervezési feladatainak ellátásával és pénzügyi lebonyolításával, az előző évekhez hasonlóan, a Sport Osztály közvetlen irányításával a Sportszövetségek Unióját kívánjuk megbízni. A feladat ellátására javasolt támogatás mértéke 2. eft. 3/c) Fővárosi nemzetközi és EU sportkapcsolatokból, igazgatási feladatokból, a Főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek megrendezéséből, továbbá diáksportkoordinátori tevékenységből adódó feladatok ellátására A fővárosi nemzetközi és EU sportkapcsolatokból, igazgatási feladatokból, a Főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek megrendezéséből, továbbá diáksport koordinátori tevékenységből adódó feladatok ellátására rendelkezésre álló támogatást - a Sport Osztállyal történt előzetes egyeztetést követően - az alábbi feladatokra lehet felhasználni: fővárosi sportszervezetek nemzetközi sporttevékenysége, valamint a nemzetközi sportszervezetekkel történő kapcsolattartás költségeire, nemzetközi sportszakmai konferencia szervezésének kiadásaira, hazai sportszakmai fórumokon való részvétel kiadásaira. fővárosi szintű, több kerületet érintő sportesemények és sporttevékenység kiadásaira, főpolgármesteri és főpolgármester-helyettesi fővédnökség vállalással kapcsolatos költségekre (kupák, érmek, különdíjak ), rendkívüli sportfeladatok költségeire, sportszakmai képzések, továbbképzések költségeire. évente megrendezésre kerülő 23 kerületet érintő értekezletek megszervezésére és azok kiadásaira, évente megrendezésre kerülő szövetségi elnöki-főtitkári értekezletek megszervezésére és azok költségeire, szövetségek társadalmi vezetői éves munkájának elismerésére az év végi szakmai értékelő értekezlet, ünnepség megszervezésére és annak költségeire, a diáksport rendszer támogatásából eredő, lebonyolításából, koordinátori feladatinak ellátásból adódó költségekre 11 / 19

12 A feladatok ellátásával és pénzügyi bonyolításával - az előző évekhez hasonló módon - a Sport Osztály közvetlen irányítása mellett a Sportszövetségek Unióját kívánjuk megbízni A feladatok ellátására javasolt támogatás mértéke 6.8 eft. A 3/a,b és c pontokban foglalt feladatokat a 3. számú mellékletben foglalt szerződés alapján kívánjuk támogatni. 3/d A budapesti területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli, illetve egyéb koordinációs feladatainak ellátása a Sportszövetségek Uniója bonyolításában. A budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli feladatainak ellátására a korábbi években is központi feladatként jelentkezett. A terület szakszerű és összefogott kezelése a fővárosi szövetségek pénzügyeinek felhasználása során tiszta és folyamatosan ellenőrzött helyzetet teremtett. Az elmúlt több mint 12 évben a fővárosi szövetségek köztartozást nem halmoztak fel. Mivel a feladat ellátása minden szövetségre egységes, szervezett módon, jó minőségben történt ezért javaslatunk, hogy továbbra is központosított módon történjen a feladat ellátása. A sportágazati források csökkenése miatt az idei évben az önkormányzat mérsékeltebb formában tud hozzájárulni a feladathoz a 4. számú mellékletben foglalt szerződés alapján. A javasolt támogatás mértéke: eft. A Támogatási Megállapodások megkötésének feltétele a társadalmi szervezetek által aláírt nyilatkozatok megléte, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 27. évi CLXXXI. törvény szerint melyek rendelkezésre állnak. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának (a továbbiakban TVI) véleményét megkértük, hogy a sportszervezeteknek az előterjesztésben részletezett önkormányzati támogatása az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/211. (III.22.) Kormányrendeletet alapján. A szerződések aláírásának feltétele a TVI állásfoglalásának beérkezése. Amennyiben a TVI jelentős változtatást eszközöl a szerződésekben, úgy azokat ismételten a Közgyűlés elé terjesztjük. Az előterjesztésben szereplő feladatok végrehajtása érdekében kérem a T. Közgyűlést az alábbi határozati javaslatok elfogadására: 12 / 19

13 Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. a Sportcélú támogatás cím 214. évi felosztását az alábbiak szerint jóváhagyja: a) Feladat megnevezése: 1. A budapesti diák- és szabadidősport rendszerének fenntartása és kiemelt támogatása, a fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása A Diáksport támogatása (versenyrendszer és működési feladatok) Összege (eft-ban) b) A Szabadidősport támogatása (versenyrendszer és működési feladatok). 6 7 c) szabadidős sportszervezetek pályázati formában történő támogatására, (SZ) jelű pályázat. 15 a) a) 2. területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek által működtetett fővárosi versenyrendszer és az azzal összefüggő szövetségi feladatok támogatása A 39 budapesti területi sportszövetség és sportági szakszövetség szabadidősport és utánpótlás verseny rendszerének működtetésére. 3. Egyéb önkormányzati sportágazati feladatok ellátásának támogatása A fővárosi verseny- és eseménynaptár, valamint sportévkönyv megjelentetésére; az Egységes Budapest Sportnaptár - sportinformációs rendszer - működtetésére b) Európa Sportnap az Egészségért rendezvény megrendezésére 2 c) d) Fővárosi nemzetközi és EU sportkapcsolatokból, igazgatási feladatokból, a Főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek megrendezéséből, továbbá diáksport-koordinátor tevékenységből adódó feladatok ellátására A budapesti területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli, illetve egyéb koordinációs feladatainak ellátása a Sportszövetségek Uniója bonyolításában Összesen / 19

14 2. a Sportcélú támogatás cím 214. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket támogatja. Jóváhagyja, megköti az 1-4. számú mellékletben foglalt Támogatási Megállapodásokat és felkéri a Főpolgármestert azok aláírására. Sorsz. Megnevezés: Támogatott cél: határidő: felelős: Diáksport Szabadidősport Sportszövetségek Uniója Sportszövetségek Uniója A szövetség versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok kiadásaira, ezen belül a szövetség által szervezett budapesti sport versenyei, versenyrendszerének működtetésére a szövetség budapesti rendezésű nemzetközi eseményeinek kiadásaira, a szövetség működési költségeinek fedezésére. A szövetség versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok kiadásaira, ezen belül a szövetség által szervezett budapesti sport versenyei, versenyrendszerének működtetésére a szövetség budapesti rendezésű nemzetközi eseményeinek kiadásaira, a szövetség működési költségeinek fedezésére. Az Európa Sportnap az Egészségért rendezvény kiadásaira (2. eft), illetve egyéb működési költségei finanszírozására (7.8 eft) (a én megkötött Együttműködési Megállapodásban foglaltakra tekintettel) a budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek működési feladatainak ellátására (a én megkötött Együttműködési Megállapodásban foglaltakra tekintettel) Támogatás összege (eftban) Összesen: a TVI állásfoglalásának beérkezésétől számított 3 munkanap Tarlós István főpolgármester 3. a Sportcélú támogatás cím 214. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket támogatja. Jóváhagyja, megköti a Támogatási Megállapodásokat az 5. sz. melléklet szerint - és felkéri a Főpolgármestert azok aláírására. Sorsz.: Megnevezés Támogatott cél Támogatás összege 214- ban (eft-ban) területi sportszövetségek 1. Sportszövetségek Uniója Az unió működési kiadásainak támogatására / 19

15 2. 3. Egyetemi- Főiskolai Sportszövetség Fogyatékkal Élők Sportszövetsége Természetbarát Sportszövetség 2 5. Harci Művészetek e 5 6. Közép-magyarországi Technikai és Tömegsportklubok e Wellness Életmódklubok e Sportegyesületek e területi sportági szakszövetségek (TAO sportágak) Kézilabda Kosárlabdázók e Vízilabda / 19

16 12. Magyar Labdarúgó Igazgatósága területi sportági szakszövetségek (egyéb olimpiai sportágak) Amatőr- Boksz Asztalitenisz Atlétikai Evezős Kajak-kenu Röplabda Tenisz Torna Regionális Judó / 19

17 Úszó Műugró Triatlon Vívó Birkózó Sportlövő Tollaslabdázók e Íjász Kerékpáros Súlyemelő 8 17 / 19

18 területi sportági szakszövetségek (nem olimpiai sportágak) Modellező Magyar Rádióamatőr e Sakk Tájfutók e Tekézők e Búvár Bocsa Élet és Vízimentő Összesen: határidő: felelős: a TVI állásfoglalásának beérkezésétől számított 3 munkanap Tarlós István főpolgármester 18 / 19

19 FPH79/881/2/214 Határozathozatal módja: A határozathozatalhoz az 1-3. pontok esetében egyszerű szavazattöbbség szükséges. Budapest, 214. április Láttam: Dr. Szentes Tamás főpolgármester-helyettes Sárádi Kálmánné dr. főjegyző m ellékletek : 1. Tám ogatási Meg állapo dás BDSZ 2. Tám ogatási Meg állapo dás BSZSSZ 3. Tám ogatási Meg állapodás BSU_eg ys ég es 4. Tám ogatási Meg állapo dás BSU_pé nzüg yi 5. Tám ogatási Meg állapo dás s zer ző dés minta a Bud ape s ti Terül eti Spo rtági S za k - és Sportszövetség ekkel 19 / 19

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete Bevezetés A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/91-12 /2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/91-12 /2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Szám: 02/91-12 /2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 23.-ai ülésére Tárgy: A Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/32-13 /2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/32-13 /2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Szám: 02/32-13 /2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. február 19.-ei ülésére Tárgy: A Veszprém

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottságának Elnöke Szám: 452-42/2010. Melléklet: 1 db Előterjesztés a aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti-

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sport egyes területeinek helyzete és lehetséges fejlesztési irányai... 4 I. Óvodai testnevelés... 4 II. Iskolai testnevelés, diáksport...

Részletesebben

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 1. számú melléklet a 33.123/2011.XIV. előterjesztéshez 3 Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményeiről A 2011. január 1. napjától hatályba lépett jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. -a

Részletesebben

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE Beszámoló a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére A Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: HATÁROZATI JAVASLAT

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Ügyintéző: Kovács Zsuzsa Tárgy: Szentes Város Sportkoncepciójának felülvizsgálata Mell: 1 db Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. Értelmező rendelkezések III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1.A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései

Részletesebben

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Halmaj Község Képviselő-testülete a Halmaj Község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepcióját a melléklet

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 1. Bevezető Az Országgyűlés 1996-ban, 2000-ben majd 2004-ben is új törvényt alkotott a sportról, a 2004. évi I. törvény legújabb módosítása pedig 2012. január

Részletesebben

Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019

Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019 A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. Szent-Györgyi Albert Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019 Készítette: Jákli Péter Sportszervező Tartalomjegyzék

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota SPORTKONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota SPORTKONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2017 (Elfogadta a Képviselő-testület /2013. (II. 27.) ök. számú határozatával) BEVEZETÉS Magyarország

Részletesebben

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2008-2012)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2008-2012) EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2008-2012) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés: Miért van szükség sportkoncepcióra?...5 2. A testnevelés és sport helyzetének, környezetének áttekintése...9 3. A sport

Részletesebben

28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1. Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról

28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1. Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról 1. oldal 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1 Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról Egységes szerkezetbe foglalva a 11/2005. (IV.11.), a 16/2006. (III.21.), a 15/2010. (IV.30.), a 20/2010. (V.28.),

Részletesebben

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA A Képviselő-testület 353/2011. (XI. 24.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA, ÁRPÁD U. 176. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2016.

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény

Részletesebben

ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009.

ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009. ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009. A Zala Megyei Közgyûlés Hivatala és a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése hivatalos kiadványa. Szerkesztette: Kámán Ferenc címzetes vezetõ fõtanácsos

Részletesebben

Döntés Decs Nagyközség 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról

Döntés Decs Nagyközség 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról Az előterjesztés száma: 117/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 8-án, 18 órakor megtartandó rendkívüli ülésére Döntés

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÖZÉPTÁVÚ SPORTKONCEPCIÓJA 2007-2013.

KISKUNHALAS VÁROS KÖZÉPTÁVÚ SPORTKONCEPCIÓJA 2007-2013. KISKUNHALAS VÁROS KÖZÉPTÁVÚ SPORTKONCEPCIÓJA 2007-2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. A SPORTKONCEPCIÓ ALAPELVEI... 3 2.1. AZ EURÓPAI UNIÓS SPORTPOLITIKA ALAPELVEI... 3 2.2. AZ ORSZÁGOS SPORTPOLITIKA

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA PÉCS, 2008. Megjelenik: A címlapon: Nyomdai munkák: Felelős vezető: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Mezőkövesd Város Önkormányzat 156/2009. (V.05.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Dr. Kerékgyártó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. J a v a s l a t

Salgótarján Megyei Jogú Város. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Iktatószám: 7286/2008. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata sportfejlesztési koncepciójának

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Város Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadására

JAVASLAT. Pásztó Város Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadására Pásztó Városi Önkormányzat 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-142/2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó Város Sportfejlesztési

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben