Támogató, támogatási összeg Megvalósítás helye Támogatás típusa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogató, támogatási összeg Megvalósítás helye Támogatás típusa"

Átírás

1 Támogatási szerzıdések A Jövı Nemzedékéért Alapítvány AERO KLUB Siklóernyı Szakosztály Repülıtér Az iskola nevelı-oktató munkájának segítése: eszközök beszerzése Sikl. pilóták képzése Oktatási célú felszer. Beszerz. Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 3. AERO Klub Ejtıernyıs Szakosztálya Repülıtér Dologi ktg-ek Verseny ktg-ek 4. AERO Klub Molinó készítése Idegenforgalmi Iroda: Ft 5. AERO Klub Hılégballon Szakosztály Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft 6. AERO Klub Hılégballon Szakosztálya Repülıtér Részvétel, 3 hazai versenyen, kötségek 7. AERO Klub Siklóernyı Szakosztálya Repülıtér Találkozó és bajnokság lebonyolítása Üzemeltetési költségek Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 8. AERO KLUB Vitorlázórepülı Szakosztály Repülıtér Verseny megrendezése Verseny költségek 9. AERO Klub Vitorlázórepülı Szakosztálya Repülıtér Verseny megrendezése Versenyhez kapcs. költs Babavár Bölcsıdei Alapítvány - Bambínó Óvodai Közhasznú Alapítvány A bölcsıde eszközeinek bıvítése Az óvoda udvari játékainak korszerősítése 12. Bárdos Lajos Általános Iskola Tanulmányi és kulturális versenyekre Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Oktatáspolitikai célkeret 13. Bárdos Lajos Általános Iskola Diákolimpia szervezési ktg-ei Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 14. Bárdos Lajos Általános Iskola Albert Dóra Musical elıadása Eszközök 15. Bárdos Lajos Általános Iskola Koncz Zsuzsa Jó tanuló, jó sportoló címekre Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Bárdos Lajos Városi és Pedagógus Énekkar Bilder Consulting Kft. Bilder Consulting Kft. Bocskai István Hagyományırzı Mőködési Költség Fellépések, költségei (utazás, szállás ) Városi Egészségnap rendezvény Városi Egészségnap rendezvény Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Polgármesteri keret: Ft Igazgatási Iroda Egészségügyi, Szociális Csoportja: Ft Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft Bocskai István Szakképzı Iskola Életerı Diákolimpia szervezési ktg-ei Életerı Nap progr. Kiadványok készítésének ktg-ei Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 22. Életerı Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft

2 Támogatási szerzıdések Gázláng Súlyemelı Versenyek Utazás, szállás, stb. Sportruházat, egyéb felszerelések beszerzése Mők. Ktg., terembérlet 24. Gönczy Pál Általános Iskola Jó tanuló, jó sportoló címekre Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 25. Gönczy Pál Általános Iskola Tanulmányi és kulturális versenyekre 26. Gönczy Pál Általános Iskola Városi versenyek, diákolimpia, és kapolódó Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft ktg-ek 27. Gönczy Pál Általános Iskola Tanulmányi és kulturális versenyekre Oktatáspolitikai - célkeret 28. Gyermekkacaj Alapítvány Az óvoda udvarának fejlesztése 29. Hajdúsági Vándorok Közhasznú Szakkönyvek, nyomtatv. Besz. Rezsi ktg-ek Túrafelszerelés Hirdetési, reklámktg. Honlap fenntartási ktg. Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 30. Hajdúsági Vándorok Közhasznú Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft 31. FSG Kosárlabda Szakosztály Bajnokságokon, tornákon való Tiszteletdíjak Utazási ktg-ek Rezsi ktg-ek 32. Jövıjéért Közhasznú Mőködései ktg-ek Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: 33. Kézilabda Sportjéárt Vesenyek ktg-ei Kupák, díjak Edzıi, játékvez. Díj Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 34. Kézilabda Sportjéárt Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft 35. Lapkiadó Intézmény Könyv készíttetése Könnyvel kapcs. ktg-ek Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 36. Lapkiadó Intézmény Városi lap internetes oldal Weblap mők. ktg. Webes szakember Lapkiadó Intézmény Lapkiadó Intézmény Papp László Boxakadémia Nyári tükör nyomdai költségei Ökölvívó mérkızés rendezése Csapatok ktg-ei Ringorvos, bíró, kommentátor Marketing és papír ktgek Polgármesteri keret Ft Idegenforgalmi Iroda: Ft 40. Papp László Boxakadémia Sportfelszerelések besz. Versenyengedélyek besz. Terembérlet Versenyeztetés költség 41. Sportjáért Lábteniszbajnokság Versenyzık megvendégelése

3 Zeneoktatásáért és Kultúrájáért Alapítvány i Árpád A Zichy Géza Zeneiskolában mőködı mővészeti együttesek munkáját, valamint az ott tanuló diákok tanulmányait segítenék Versenyeztetések Versenyek ktg-ei Támogatási szerzıdések Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 44. i Árpád Versenyeztetés Díjak, kupák Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 45. i Árpád kupák Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft i Árpád i Asztalitenisz Klub i Asztalitenisz Klub i Cigány Kisebbségi Önkormányzat i Cigány Kisebbségi Önkormányzat Sportfelszerelések beszerzése Nevezési díjak Utazási ktg-ek vesenyekre Terembérleti díj Edzıtáborok ktg-ei Sportfelszerelések besz. Nevezési díjak Utazási ktg-ek Terembérleti díj Edzıtábor ktg-ei Roma napi kulturális fesztivál Tiszteletdíjak Tárgyi eszközök Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Polgármesteri keret Ft 51. i Derős Alkony Nyugdíjas Klub Bede Sándorné Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft i Fizetıvendéglátók e i Fizetıvendéglátók e Mőködési célra Mőködési ktg-ek Idegenforgalmi Iroda: Ft Idegenforgalmi Iroda: Ft 54. i Fizetıvendéglátók e Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft i Gazdagör i Kézilabda Sportjáért Közhasznú Mőködései ktg-ek Versenyek ktg-ei Kupák rendezése, díjak Edzıtábor költsége Versenyzési ktg-ek Edzıi, játékvezetıi díj és járulékai Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 57. i Nyugdíjas Pedagógusokért Alapítvány Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft 58. i Olajipari Klub Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft 59. i Polgárır Közhasznú Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft 60. i Sakk Versenysakk népszerősítése, elfogadtatása 61. i Sakk Versenyek költségei

4 Támogatási szerzıdések i Sakk i Sakkiskola i Sakkiskola i i Mőködési ktg-ek Regisztrációs díjak Könyvelési, számlavezetési díj Nyomtatványok beszerzése Versenyek költségei Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Csoportfeljutás, helymegtartás Edzıi költségek Utazási, felszerelési ktgek Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Felkészülési idıszak költségei Mellékletben felsorolt ktg-ek, Képviselı-testület: Ft 67. i Szabadidı HAJSZA SE Futsal bajnokság költségei Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft i Városszépítık i Vendéglátók e - i Vendéglátók e - Mőködési ktg-ek Kiadványkészítés, hirdetés színpad hangtechnika elektromos ellátás kiépítése felügyelettel kulturális program Szabó L. Mőv. Int. + Kovács M. Mőv. Kp. közösen szervezett program Pünkösdi Sokadalom, Grillétel- és Sörfesztivál, Néptánc és ifjúsági fesztivál, gyermeknap, Zeneszolgáltatás, hangosítás, mősorszervezés ktg-e, étkezési ktg, szállítás Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: Idegenforgalmi Irodája Idegenforgalmi célkeretbıl Ft Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 71. i Vendéglátók e - Bioétel- és Borfesztivál Nemzeti és kulturális mősor ktg. Sátor bérleti díj, szállítás, hírdetés, plakát, Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft szóróanyag, dekoráció, világítás, villamos vezeték kiépítése i Vendéglátók e - i Vendéglátók e - i Vendéglátók e i Fizetıvendéglátók e 76. Hatás Alapítvány 77. HBM-i Múzeumok Igazgatósága Bocskai István Múzeum Kiadványkészítés, hirdetés Bio Étel -és Borfesztivál évi megrendezése Színpad-hangtechnika Elektromos ellátás kiépítése felügyelettel Nemzetközi turisztikai vásáron i díj kifizetése, weboldal fordítása Az alapítvány iskolánk tanulóinak tanulmányi kirándulásához kéri a támogatást Múzeumok éjszakája és Múzeumok Fesztiválja progr. lebonyolítása Rezsiktg-ek, marketing költségek Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: Polgármesteri keret: Ft Idegenforgalmi Iroda: Ft Polgármesteri keret Ft Polgármesteri keret Ft Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 78. Hıforrás úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Gyermekek fejlesztı játékainak, úszásoktatás támogatása 79. Hıgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola Jó tanuló, jó sportoló címekre Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 80. Hıgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola Diákolimpia szervezési ktg-ei Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft

5 Hıgyes Endre Gimnáziumért Alapítvány HSE - i Labdarúgó Kelet Rádió Kft. utánpótlás nevelés csapat költg-ei Támogatási szerzıdések 2008., Képviselı-testület Polgármesteri keret Ft Színpad, hang, fénytechnika Áram Kordon Idegenforgalmi Iroda: Ft Molinó gyártás Szórólap, plakát gyártás Kovács Máté Mővelıdési Központ és Könyvtár Kovács Máté Mővelıdési Központ és Könyvtár Kovács Máté Mővelıdési Központ és Könyvtár Programkoordinációs Munkacsoport Szoboszlói Folkhétvége Fellépı zenekarok díja, hangosítás, reklám... Zenekarok honoráriuma, járulékai III. Orsz. Középisk. Képzımőv. Diáktárlat megrendezése, tiszteletdíj ktg, díjazottak jutalmazása Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Közmővelıdési célkeret Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft 87. Kovács Máté Városi Könyvtáráért Alapítvány Irodalmi esték rendezvénysorozat Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 88. Közgazdasági Szakközépiskola versenyekkel kapcs. költségek Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Ifjúságpolitikai célkeret Közgazdasági Szakközépiskola KYOKUSHIN KARATE Klub KYOKUSHIN KARATE Klub Jó tanuló, jó sportoló címekre Versenyeken való Edzıtáborokban való Edzıfelszerelések Versenyeken való Edzıtáborban való Edzıfelszerelések Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 92. Látássérültek Észak-alföldi Regionális e Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft 93. Lovasbarátok e lovasbandérium egyenruhájának karbantartása, tisztítása, pótlása, lófelszerelések országos lovasversenyek (szállás, utazás, étkezési ktg.) Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Bandérium aktív tagjainak megvendégelése, étkezési ktg.) Országos versenyeken tapasztalatcsere 94. Lovasterápia a Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft Magyar Vöröskereszt HBm. Szervezete Magyar-Finn Baráti Kör Magyar-Német Baráti Kör Magyar-Német Baráti Kör Mőködési ktg. Mőködési ktg. Étkeztetés, programszervezés Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: Idegenforgalmi Iroda: Ft Idegenforgalmi Iroda: Ft Idegenforgalmi Iroda: Ft

6 Magyarországi Összefogás Roma- Rom Szervezet Manókert Óvoda "Gyermekmosoly Alapítvány a 8. sz. Óvodáért" MESEVÁR Óvoda a "4. sz. Napköziotthonos Óvodákért" Alapítvány Nyúltenyésztık i e Nyúltenyésztık i e Önkéntes Tőzoltóság Önkéntes Tőzoltóság Összefogás ért és Jövıjéért Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Hagyományırzı rendezvény Bérjellegő kiadás Terembérleti díj, meghívó, plakát, szórólap, emléklapkészítés... Nagycsoportosok úszásoktatásának finanszírozása, az udvari játékok szabványnak megfelelıvé tétele udvari játékok felújítása Támogatási szerzıdések Polgármesteri keret: Ft március között rendezik meg a 15. jubileumi kiállítást, rendezvény elszámolása (terembérlet) Polgármesteri keret Ft Kapcsolatépítés Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: bármilyen sel kapcsolatban felmerülı fenntartási kiadás, személyi jellegő kifizetések közül - a munkabér és megbízási díj kivételével - bármilyen kiadás, gépjármővek mőködtetésével kapcsolatban felmerülı bármilyen kiadás Magasból mentı gépjármő Mőködési ktg-ek Jó tanuló, jó sportoló címekre Pénzügyi és gazdasági iroda: Ft Ft Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft felhalmozási 108. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Tanulmányi és kulturális versenyekre Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Oktatáspolitikai célkeret 109. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Diákolimpia szervezési ktg-ei Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Pedagógus Fáklya SE. Tollaslabda Szakosztálya Pedagógus Fáklya SE. Tollaslabda Szakosztálya Pedagógus Szakszervezet Városi Bizottság Nyugdíjas Tagozata Terembérleti díj Versenyeztetés költségei Edzıi bér, járulékai Tárgyi feltételek biztosítása Edzıtábor költségei Terembérlet Versenyzés Edzıi bér Tárgyi feltételek biztosítása Edzıtábor Nyugdíjas Klub Karácsonyi Ünnepségen nyugdíjas pedag. megajéndékozása Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Oktatáspolitikai célkeret 113. Rádió 1 Varage Kft. Reklámsport sugárzás, mősormagazin készítés, szanpad, hangosítás, tőzijáték, divatbemutató, biztonsági szolgálat Idegenforgalmi Iroda: Ft 114. Református Egyházközség Karácsonyi koncert, reklám és plakát költség, Adventi zenés percek szervezése (vendégek ellátása, tiszteletdíj, prezentációs ajándékok ) Kultura 115. Református Egyházközség Balatonlellei tábor 116. Református Lelkészi Hivatal A templom és torony renoválása Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Ifjúságpolitikai célkeret felhalmozási

7 SHOTOKAN KARATE Sporthorgász Sporthorgász Szabó László Alapfokú Szabó László Alapfokú Mővészeti Intézmény Szabó László Alapfokú Szabó László Alapfokú Szent László Római katolikus Plébánia Szoboszlói Kulturális Közösség Szoboszlói Kulturális Közösség Szoboszlói Kulturális Közösség Szoboszlói Kulturális Közösség Szoboszlói Kulturális Közösség Nyári edzıtábor Versenyeken való Felszerelés vásárlás Környezetvédelem, horgászok versenyeztetése ktg-ei, Fásítás Verseny költségek Esıbeállók kiépítése Mőködései ktg-ek Pedagógus bér és járulék Rendezvény ktg.: tiszteletdíj, szállítási költség, díszletek, jelmezek, kartonok, meghívók, festékek, szórólapok, plakátok) Támogatási szerzıdések Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Képviselı-testület Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Roma Lakoma Rendezvény hangosítás ktg-ei Rajzpályázat Szóróanyag, prosp., Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft hirdetés ktg-ei Fellépık, zenekarok ktgei Lecsófesztivál Együttesek tiszteletdíja Rendezvény hangosítás ktg-ei Szóróanyag, prospektus ktg-ei Árvaházi látogatás Extrém Sport bemutatók szervezése Eszközök, szervezésm útiktg. Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Polgármesteri keret: Ft Szép Ernı verseny megrendezése Könyvutalvány vásárlás a versenyre Mősorvezetıi díj, zsőri tiszteletdíja Szoboszló-szoboszlói szemmel kiállítás Kiállítás megrendezéséhez szükséges anyagok Pályadíjak Szoboszlóról elszármazottak napja Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Idegenforgalmi Iroda: Ft Idegenforgalmi célkeret Az elszármazottak napja - találkozó A találkozóval kapcs. Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Elszámolható admin. ktg Szoboszlói Szittyák Közhasznú Hagyományırzı Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft 131. Szoboszlói Szittyák Közhasznú Hagyományırzı Íjászat népszerősítése Versenyeken való Pályakarbantartás, eszközök Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 132. Szoboszlói Szittyák Közhasznú Hagyományırzı Íjászat népszerősítése Versenyeken való részv. Pályakarbantartás, tárgyi Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft eszk TEN-SIN KARATE Nyári edzıtábor költségei Bérleti díj, eszközvásárlás 134. TEN-SIN KARATE Mőködési költség Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: Thököly Imre Általános Iskola Kállai Péter és Kovács Adrián Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft

8 136. Thököly Imre Általános Iskola Jutalmazás Támogatási szerzıdések Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Közmővelıdési célkeret 137. Thököly Imre Általános Iskola Versenyek, diákolimpia Utazás, szállás, kísérı Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 138. Thököly Imre Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány Az iskolai szintő, 3 napos Sátoraljaújhelyen történı erdei iskolai program ill. a tanulók ének támogatása 139. Thököly Imre Általános Iskola Tanulmányi és kulturális versenyekre Oktatáspolitikai - célkeret 140. Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola Varga Tamás matematika verseny résztvevıinek költségei Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Oktatáspolitikai célkeret Ultrahang-Készülék Egészségünkért Alapítvány Városi Diákönkormányzatért Vörös Sári Magyarnóta Drágánné Szabó Eszter Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft A hajdúszoboszlói középiskolákkal és mővelıdési házzal közösen szervezik meg a Polgármesteri keret Ft Megyei DiákSzépe programot Magyarnóta és más zenei mősorok szervezése Fellépık tiszteletdíja, Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft szervezés ktg-ei 144. ZANSHIN AIKIDO KLUB Közhasznú Edzések, edzıtáborok, edzıszınyeg Arpeggio Gitáregyüttes Fafúvós Együttes Fúvószenekara Mőködési ktg. Iskolai és városi rendezvényeken való Hangszerek karbantartása, eszközök Kották A zenekar kottáinak bıvítése Fellépések költségei Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Pentafon Fúvósötös Ütıegyüttes Hangversenyek Rendezvényeken való Hagszerek karbantartása Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Kottaanyag Utazási költségek Hangszer felújítás, vásárlás Rendezvényeken való díja, ktg-ei Ruhatár bıvítése, belépıjegyek, plakátok. Megyei Furulyaverseny Versenyhez kapcsolódó ktg-ek Versenydíjak ktg-ei Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft

9 Támogatási szerzıdések 2008.

10 Támogatási szerzıdések 2008.

Javaslat a Győr városban működő civil szervezetek számára kiírt 1 pályázat elbírálására - 2014. év. Önrész (min. 20 %) Igényelt összeg

Javaslat a Győr városban működő civil szervezetek számára kiírt 1 pályázat elbírálására - 2014. év. Önrész (min. 20 %) Igényelt összeg Javaslat a Győr városban működő civil szervezetek számára kiírt 1 pályázat elbírálására - 2014. év 1. sz. melléklet Pályázó szervezet neve Sorsz. Cél 708. sz. Rómer Flóris Cserkészcsapatért Alapítvány

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása 5/b sz. mellékelt A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása Sorszám I. Területrendezési feladatok 1 Veszprém megyei műemlékek felújításának és Veszprém

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai 1) A közalapítvány neve: GYERMEKEINK MŐVELTSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY A közalapítvány székhelye:

Részletesebben

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó A 2010/2011-ES TANÉVBEN, A VAJDA PÉTER INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK, OKTATÁST-KÉPZÉST SEGÍTİ PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL BEMUTATÁSA Bevezetı gondolatok Az iskolánkban folyó nevelı

Részletesebben

Képes beszámoló a II. Nagy Tavaszi Koncertről a 8-9. oldalon

Képes beszámoló a II. Nagy Tavaszi Koncertről a 8-9. oldalon XXI. év fo lyam, 5. szám 2015. május Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja KISVÁROS Örökzöld dallamokkal köszöntötték a tavaszt Képes beszámoló a II. Nagy Tavaszi Koncertről a 8-9. oldalon ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Munkamegosztás és felelősök a szervezéssel kapcsolatos feladatok tekintetében

Munkamegosztás és felelősök a szervezéssel kapcsolatos feladatok tekintetében Csillaghegyi Református Gyülekezet 1 Munkamegosztás és felelősök a szervezéssel kapcsolatos feladatok tekintetében 2012. évben 1. A gyülekezeti élet középpontja vasárnapi, ünnepnapi, ökomenikus, más gyülekezetekkel

Részletesebben

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének,

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének, KARCAGI HÍRMONDÓ Gyermeknap 2011. XXIV. évf. 22. szám 2011. június 3. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Motoros jótékonysági futam Tűzoltó bemutató, kézműves foglalkozások, arcfestés, néptánc bemutató, mazsorett,

Részletesebben

be/sfp-8740/2015/mlsz

be/sfp-8740/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

2015. ÉVI TERVEZETT RENDEZVÉNY-NAPTÁR. PROGRAM JELLEGE : pl.: fesztivál, falunap, gyermekprogram, ünnepség, sport, egyéb stb.

2015. ÉVI TERVEZETT RENDEZVÉNY-NAPTÁR. PROGRAM JELLEGE : pl.: fesztivál, falunap, gyermekprogram, ünnepség, sport, egyéb stb. 1 2015. ÉVI TERVEZETT RENDEZVÉNY-NAPTÁR PROGRAM IDEJE HÓNAP NAP Január 16. 17 óra Január 20. 17 óra Január 22. 18 óra Január 23. Január 23. 17 óra Január 23. 19 óra PROGRAM MEGNEVEZÉSE Örökségünk-Délutáni

Részletesebben

e-mail címe A képviselő neve

e-mail címe A képviselő neve Címe: levelezési címe: Honlapja neve titulusa a szervezetbe n címe telefonszáma 1 Barbaricum Irodalmi és Művészeti 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. Kocsis Csaba egyesületi

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. KORCSOPORT Fonyódliget Erzsébet Tábor 2015. május 20-21. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA K Ö S Z Ö N T Ő Kedves Diákok, kedves Pedagógusok, kedves Szülők!

Részletesebben

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv 12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. -ának

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

Szent István Napi Forgatag

Szent István Napi Forgatag QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be XXXIII. évfolyam 8. szám 2012. augusztus 28. Pesterzsébet: a két Erzsébet városa BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ. 2015. július

KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ. 2015. július KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ FELHÍVÁS KÖZÖSSÉGI OLDAL Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok! Szabadszállás Város Képviselő-testületének 5/2010. (III.19.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

www.elmenyvar.hu www.eszakivarak.hu monok sirok VÁRA SALGÓ VÁRA Somoskő VÁRA NÓGRÁD VÁRA

www.elmenyvar.hu www.eszakivarak.hu monok sirok VÁRA SALGÓ VÁRA Somoskő VÁRA NÓGRÁD VÁRA füzér vára füzérradvány Somoskő VÁRA SALGÓ VÁRA kisnána VÁRA cserépvár monok szerencs vára ónod vára diósgyőr vára abaújvár szádvár sátoraljaújhely regéc vára szendrő vára boldogkő vára edelény vára hollókő

Részletesebben

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában XVII. évfolyam, 7. szám 2007. július A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Krónika 2 70 éves a strand Egy sikeres pályázat, közel 100 milliót hozott 4 NYERTES PÁLYÁZATOK A Kállai Lakodalmas

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 9. szám I 2008. május 14. I Megjelenik: kéthetente Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren KÉPES HÍREK Gyõztes Losisok Nyerges Zoltán

Részletesebben

TISZTA ÉLVEZET DROGPREVENCIÓS NAP

TISZTA ÉLVEZET DROGPREVENCIÓS NAP XVII. EGER ÜNNEPE FESZTIVÁL 2012. szeptember 21-23. Szeptember 21. péntek TISZTA ÉLVEZET DROGPREVENCIÓS NAP 9.00-13.00 Regionális Drogügyi Konferencia - Gondold újra! A desinger drogok és a megváltozott

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013.

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. (II.2 1.) iinkormdnyzati ren d elet m6dos itisfr 6l Salg6tarj6n

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Prügy község önkormányzatának idõszakos tájékoztató kiadványa 2008. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2008. októberét írjuk. 2006. október óta eltelt 2 év, ami azt jelenti, hogy az

Részletesebben