Támogató, támogatási összeg Megvalósítás helye Támogatás típusa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogató, támogatási összeg Megvalósítás helye Támogatás típusa"

Átírás

1 Támogatási szerzıdések A Jövı Nemzedékéért Alapítvány AERO KLUB Siklóernyı Szakosztály Repülıtér Az iskola nevelı-oktató munkájának segítése: eszközök beszerzése Sikl. pilóták képzése Oktatási célú felszer. Beszerz. Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 3. AERO Klub Ejtıernyıs Szakosztálya Repülıtér Dologi ktg-ek Verseny ktg-ek 4. AERO Klub Molinó készítése Idegenforgalmi Iroda: Ft 5. AERO Klub Hılégballon Szakosztály Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft 6. AERO Klub Hılégballon Szakosztálya Repülıtér Részvétel, 3 hazai versenyen, kötségek 7. AERO Klub Siklóernyı Szakosztálya Repülıtér Találkozó és bajnokság lebonyolítása Üzemeltetési költségek Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 8. AERO KLUB Vitorlázórepülı Szakosztály Repülıtér Verseny megrendezése Verseny költségek 9. AERO Klub Vitorlázórepülı Szakosztálya Repülıtér Verseny megrendezése Versenyhez kapcs. költs Babavár Bölcsıdei Alapítvány - Bambínó Óvodai Közhasznú Alapítvány A bölcsıde eszközeinek bıvítése Az óvoda udvari játékainak korszerősítése 12. Bárdos Lajos Általános Iskola Tanulmányi és kulturális versenyekre Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Oktatáspolitikai célkeret 13. Bárdos Lajos Általános Iskola Diákolimpia szervezési ktg-ei Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 14. Bárdos Lajos Általános Iskola Albert Dóra Musical elıadása Eszközök 15. Bárdos Lajos Általános Iskola Koncz Zsuzsa Jó tanuló, jó sportoló címekre Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Bárdos Lajos Városi és Pedagógus Énekkar Bilder Consulting Kft. Bilder Consulting Kft. Bocskai István Hagyományırzı Mőködési Költség Fellépések, költségei (utazás, szállás ) Városi Egészségnap rendezvény Városi Egészségnap rendezvény Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Polgármesteri keret: Ft Igazgatási Iroda Egészségügyi, Szociális Csoportja: Ft Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft Bocskai István Szakképzı Iskola Életerı Diákolimpia szervezési ktg-ei Életerı Nap progr. Kiadványok készítésének ktg-ei Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 22. Életerı Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft

2 Támogatási szerzıdések Gázláng Súlyemelı Versenyek Utazás, szállás, stb. Sportruházat, egyéb felszerelések beszerzése Mők. Ktg., terembérlet 24. Gönczy Pál Általános Iskola Jó tanuló, jó sportoló címekre Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 25. Gönczy Pál Általános Iskola Tanulmányi és kulturális versenyekre 26. Gönczy Pál Általános Iskola Városi versenyek, diákolimpia, és kapolódó Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft ktg-ek 27. Gönczy Pál Általános Iskola Tanulmányi és kulturális versenyekre Oktatáspolitikai - célkeret 28. Gyermekkacaj Alapítvány Az óvoda udvarának fejlesztése 29. Hajdúsági Vándorok Közhasznú Szakkönyvek, nyomtatv. Besz. Rezsi ktg-ek Túrafelszerelés Hirdetési, reklámktg. Honlap fenntartási ktg. Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 30. Hajdúsági Vándorok Közhasznú Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft 31. FSG Kosárlabda Szakosztály Bajnokságokon, tornákon való Tiszteletdíjak Utazási ktg-ek Rezsi ktg-ek 32. Jövıjéért Közhasznú Mőködései ktg-ek Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: 33. Kézilabda Sportjéárt Vesenyek ktg-ei Kupák, díjak Edzıi, játékvez. Díj Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 34. Kézilabda Sportjéárt Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft 35. Lapkiadó Intézmény Könyv készíttetése Könnyvel kapcs. ktg-ek Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 36. Lapkiadó Intézmény Városi lap internetes oldal Weblap mők. ktg. Webes szakember Lapkiadó Intézmény Lapkiadó Intézmény Papp László Boxakadémia Nyári tükör nyomdai költségei Ökölvívó mérkızés rendezése Csapatok ktg-ei Ringorvos, bíró, kommentátor Marketing és papír ktgek Polgármesteri keret Ft Idegenforgalmi Iroda: Ft 40. Papp László Boxakadémia Sportfelszerelések besz. Versenyengedélyek besz. Terembérlet Versenyeztetés költség 41. Sportjáért Lábteniszbajnokság Versenyzık megvendégelése

3 Zeneoktatásáért és Kultúrájáért Alapítvány i Árpád A Zichy Géza Zeneiskolában mőködı mővészeti együttesek munkáját, valamint az ott tanuló diákok tanulmányait segítenék Versenyeztetések Versenyek ktg-ei Támogatási szerzıdések Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 44. i Árpád Versenyeztetés Díjak, kupák Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 45. i Árpád kupák Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft i Árpád i Asztalitenisz Klub i Asztalitenisz Klub i Cigány Kisebbségi Önkormányzat i Cigány Kisebbségi Önkormányzat Sportfelszerelések beszerzése Nevezési díjak Utazási ktg-ek vesenyekre Terembérleti díj Edzıtáborok ktg-ei Sportfelszerelések besz. Nevezési díjak Utazási ktg-ek Terembérleti díj Edzıtábor ktg-ei Roma napi kulturális fesztivál Tiszteletdíjak Tárgyi eszközök Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Polgármesteri keret Ft 51. i Derős Alkony Nyugdíjas Klub Bede Sándorné Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft i Fizetıvendéglátók e i Fizetıvendéglátók e Mőködési célra Mőködési ktg-ek Idegenforgalmi Iroda: Ft Idegenforgalmi Iroda: Ft 54. i Fizetıvendéglátók e Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft i Gazdagör i Kézilabda Sportjáért Közhasznú Mőködései ktg-ek Versenyek ktg-ei Kupák rendezése, díjak Edzıtábor költsége Versenyzési ktg-ek Edzıi, játékvezetıi díj és járulékai Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 57. i Nyugdíjas Pedagógusokért Alapítvány Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft 58. i Olajipari Klub Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft 59. i Polgárır Közhasznú Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft 60. i Sakk Versenysakk népszerősítése, elfogadtatása 61. i Sakk Versenyek költségei

4 Támogatási szerzıdések i Sakk i Sakkiskola i Sakkiskola i i Mőködési ktg-ek Regisztrációs díjak Könyvelési, számlavezetési díj Nyomtatványok beszerzése Versenyek költségei Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Csoportfeljutás, helymegtartás Edzıi költségek Utazási, felszerelési ktgek Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Felkészülési idıszak költségei Mellékletben felsorolt ktg-ek, Képviselı-testület: Ft 67. i Szabadidı HAJSZA SE Futsal bajnokság költségei Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft i Városszépítık i Vendéglátók e - i Vendéglátók e - Mőködési ktg-ek Kiadványkészítés, hirdetés színpad hangtechnika elektromos ellátás kiépítése felügyelettel kulturális program Szabó L. Mőv. Int. + Kovács M. Mőv. Kp. közösen szervezett program Pünkösdi Sokadalom, Grillétel- és Sörfesztivál, Néptánc és ifjúsági fesztivál, gyermeknap, Zeneszolgáltatás, hangosítás, mősorszervezés ktg-e, étkezési ktg, szállítás Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: Idegenforgalmi Irodája Idegenforgalmi célkeretbıl Ft Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 71. i Vendéglátók e - Bioétel- és Borfesztivál Nemzeti és kulturális mősor ktg. Sátor bérleti díj, szállítás, hírdetés, plakát, Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft szóróanyag, dekoráció, világítás, villamos vezeték kiépítése i Vendéglátók e - i Vendéglátók e - i Vendéglátók e i Fizetıvendéglátók e 76. Hatás Alapítvány 77. HBM-i Múzeumok Igazgatósága Bocskai István Múzeum Kiadványkészítés, hirdetés Bio Étel -és Borfesztivál évi megrendezése Színpad-hangtechnika Elektromos ellátás kiépítése felügyelettel Nemzetközi turisztikai vásáron i díj kifizetése, weboldal fordítása Az alapítvány iskolánk tanulóinak tanulmányi kirándulásához kéri a támogatást Múzeumok éjszakája és Múzeumok Fesztiválja progr. lebonyolítása Rezsiktg-ek, marketing költségek Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: Polgármesteri keret: Ft Idegenforgalmi Iroda: Ft Polgármesteri keret Ft Polgármesteri keret Ft Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 78. Hıforrás úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Gyermekek fejlesztı játékainak, úszásoktatás támogatása 79. Hıgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola Jó tanuló, jó sportoló címekre Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 80. Hıgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola Diákolimpia szervezési ktg-ei Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft

5 Hıgyes Endre Gimnáziumért Alapítvány HSE - i Labdarúgó Kelet Rádió Kft. utánpótlás nevelés csapat költg-ei Támogatási szerzıdések 2008., Képviselı-testület Polgármesteri keret Ft Színpad, hang, fénytechnika Áram Kordon Idegenforgalmi Iroda: Ft Molinó gyártás Szórólap, plakát gyártás Kovács Máté Mővelıdési Központ és Könyvtár Kovács Máté Mővelıdési Központ és Könyvtár Kovács Máté Mővelıdési Központ és Könyvtár Programkoordinációs Munkacsoport Szoboszlói Folkhétvége Fellépı zenekarok díja, hangosítás, reklám... Zenekarok honoráriuma, járulékai III. Orsz. Középisk. Képzımőv. Diáktárlat megrendezése, tiszteletdíj ktg, díjazottak jutalmazása Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Közmővelıdési célkeret Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft 87. Kovács Máté Városi Könyvtáráért Alapítvány Irodalmi esték rendezvénysorozat Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 88. Közgazdasági Szakközépiskola versenyekkel kapcs. költségek Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Ifjúságpolitikai célkeret Közgazdasági Szakközépiskola KYOKUSHIN KARATE Klub KYOKUSHIN KARATE Klub Jó tanuló, jó sportoló címekre Versenyeken való Edzıtáborokban való Edzıfelszerelések Versenyeken való Edzıtáborban való Edzıfelszerelések Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 92. Látássérültek Észak-alföldi Regionális e Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft 93. Lovasbarátok e lovasbandérium egyenruhájának karbantartása, tisztítása, pótlása, lófelszerelések országos lovasversenyek (szállás, utazás, étkezési ktg.) Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Bandérium aktív tagjainak megvendégelése, étkezési ktg.) Országos versenyeken tapasztalatcsere 94. Lovasterápia a Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft Magyar Vöröskereszt HBm. Szervezete Magyar-Finn Baráti Kör Magyar-Német Baráti Kör Magyar-Német Baráti Kör Mőködési ktg. Mőködési ktg. Étkeztetés, programszervezés Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: Idegenforgalmi Iroda: Ft Idegenforgalmi Iroda: Ft Idegenforgalmi Iroda: Ft

6 Magyarországi Összefogás Roma- Rom Szervezet Manókert Óvoda "Gyermekmosoly Alapítvány a 8. sz. Óvodáért" MESEVÁR Óvoda a "4. sz. Napköziotthonos Óvodákért" Alapítvány Nyúltenyésztık i e Nyúltenyésztık i e Önkéntes Tőzoltóság Önkéntes Tőzoltóság Összefogás ért és Jövıjéért Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Hagyományırzı rendezvény Bérjellegő kiadás Terembérleti díj, meghívó, plakát, szórólap, emléklapkészítés... Nagycsoportosok úszásoktatásának finanszírozása, az udvari játékok szabványnak megfelelıvé tétele udvari játékok felújítása Támogatási szerzıdések Polgármesteri keret: Ft március között rendezik meg a 15. jubileumi kiállítást, rendezvény elszámolása (terembérlet) Polgármesteri keret Ft Kapcsolatépítés Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: bármilyen sel kapcsolatban felmerülı fenntartási kiadás, személyi jellegő kifizetések közül - a munkabér és megbízási díj kivételével - bármilyen kiadás, gépjármővek mőködtetésével kapcsolatban felmerülı bármilyen kiadás Magasból mentı gépjármő Mőködési ktg-ek Jó tanuló, jó sportoló címekre Pénzügyi és gazdasági iroda: Ft Ft Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft felhalmozási 108. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Tanulmányi és kulturális versenyekre Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Oktatáspolitikai célkeret 109. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Diákolimpia szervezési ktg-ei Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Pedagógus Fáklya SE. Tollaslabda Szakosztálya Pedagógus Fáklya SE. Tollaslabda Szakosztálya Pedagógus Szakszervezet Városi Bizottság Nyugdíjas Tagozata Terembérleti díj Versenyeztetés költségei Edzıi bér, járulékai Tárgyi feltételek biztosítása Edzıtábor költségei Terembérlet Versenyzés Edzıi bér Tárgyi feltételek biztosítása Edzıtábor Nyugdíjas Klub Karácsonyi Ünnepségen nyugdíjas pedag. megajéndékozása Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Oktatáspolitikai célkeret 113. Rádió 1 Varage Kft. Reklámsport sugárzás, mősormagazin készítés, szanpad, hangosítás, tőzijáték, divatbemutató, biztonsági szolgálat Idegenforgalmi Iroda: Ft 114. Református Egyházközség Karácsonyi koncert, reklám és plakát költség, Adventi zenés percek szervezése (vendégek ellátása, tiszteletdíj, prezentációs ajándékok ) Kultura 115. Református Egyházközség Balatonlellei tábor 116. Református Lelkészi Hivatal A templom és torony renoválása Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Ifjúságpolitikai célkeret felhalmozási

7 SHOTOKAN KARATE Sporthorgász Sporthorgász Szabó László Alapfokú Szabó László Alapfokú Mővészeti Intézmény Szabó László Alapfokú Szabó László Alapfokú Szent László Római katolikus Plébánia Szoboszlói Kulturális Közösség Szoboszlói Kulturális Közösség Szoboszlói Kulturális Közösség Szoboszlói Kulturális Közösség Szoboszlói Kulturális Közösség Nyári edzıtábor Versenyeken való Felszerelés vásárlás Környezetvédelem, horgászok versenyeztetése ktg-ei, Fásítás Verseny költségek Esıbeállók kiépítése Mőködései ktg-ek Pedagógus bér és járulék Rendezvény ktg.: tiszteletdíj, szállítási költség, díszletek, jelmezek, kartonok, meghívók, festékek, szórólapok, plakátok) Támogatási szerzıdések Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Képviselı-testület Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Roma Lakoma Rendezvény hangosítás ktg-ei Rajzpályázat Szóróanyag, prosp., Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft hirdetés ktg-ei Fellépık, zenekarok ktgei Lecsófesztivál Együttesek tiszteletdíja Rendezvény hangosítás ktg-ei Szóróanyag, prospektus ktg-ei Árvaházi látogatás Extrém Sport bemutatók szervezése Eszközök, szervezésm útiktg. Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Polgármesteri keret: Ft Szép Ernı verseny megrendezése Könyvutalvány vásárlás a versenyre Mősorvezetıi díj, zsőri tiszteletdíja Szoboszló-szoboszlói szemmel kiállítás Kiállítás megrendezéséhez szükséges anyagok Pályadíjak Szoboszlóról elszármazottak napja Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Idegenforgalmi Iroda: Ft Idegenforgalmi célkeret Az elszármazottak napja - találkozó A találkozóval kapcs. Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Elszámolható admin. ktg Szoboszlói Szittyák Közhasznú Hagyományırzı Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft 131. Szoboszlói Szittyák Közhasznú Hagyományırzı Íjászat népszerősítése Versenyeken való Pályakarbantartás, eszközök Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 132. Szoboszlói Szittyák Közhasznú Hagyományırzı Íjászat népszerősítése Versenyeken való részv. Pályakarbantartás, tárgyi Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft eszk TEN-SIN KARATE Nyári edzıtábor költségei Bérleti díj, eszközvásárlás 134. TEN-SIN KARATE Mőködési költség Polg. Hiv. Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottsága: Thököly Imre Általános Iskola Kállai Péter és Kovács Adrián Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft

8 136. Thököly Imre Általános Iskola Jutalmazás Támogatási szerzıdések Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Közmővelıdési célkeret 137. Thököly Imre Általános Iskola Versenyek, diákolimpia Utazás, szállás, kísérı Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft 138. Thököly Imre Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány Az iskolai szintő, 3 napos Sátoraljaújhelyen történı erdei iskolai program ill. a tanulók ének támogatása 139. Thököly Imre Általános Iskola Tanulmányi és kulturális versenyekre Oktatáspolitikai - célkeret 140. Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola Varga Tamás matematika verseny résztvevıinek költségei Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Oktatáspolitikai célkeret Ultrahang-Készülék Egészségünkért Alapítvány Városi Diákönkormányzatért Vörös Sári Magyarnóta Drágánné Szabó Eszter Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottséga: Ft A hajdúszoboszlói középiskolákkal és mővelıdési házzal közösen szervezik meg a Polgármesteri keret Ft Megyei DiákSzépe programot Magyarnóta és más zenei mősorok szervezése Fellépık tiszteletdíja, Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft szervezés ktg-ei 144. ZANSHIN AIKIDO KLUB Közhasznú Edzések, edzıtáborok, edzıszınyeg Arpeggio Gitáregyüttes Fafúvós Együttes Fúvószenekara Mőködési ktg. Iskolai és városi rendezvényeken való Hangszerek karbantartása, eszközök Kották A zenekar kottáinak bıvítése Fellépések költségei Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Pentafon Fúvósötös Ütıegyüttes Hangversenyek Rendezvényeken való Hagszerek karbantartása Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft Kottaanyag Utazási költségek Hangszer felújítás, vásárlás Rendezvényeken való díja, ktg-ei Ruhatár bıvítése, belépıjegyek, plakátok. Megyei Furulyaverseny Versenyhez kapcsolódó ktg-ek Versenydíjak ktg-ei Oktatási, Mővelıdési és Sport Iroda: Ft

9 Támogatási szerzıdések 2008.

10 Támogatási szerzıdések 2008.

Támogatási szerzıdésekkel való elszámolás 2010. 1/2703/2010. Támogatási szerzıdés ikt. száma

Támogatási szerzıdésekkel való elszámolás 2010. 1/2703/2010. Támogatási szerzıdés ikt. száma Támogatási szerzıdésekkel való elszámolás 2010. 1/2703/2010. Sorszám Támogatott szervezet Támogató, támogatott összeg Támogatási szerzıdés ikt. száma Támogatási összeg felhasználásának jogcímei Elszámolás

Részletesebben

Támogatási szerzıdésekkel való elszámolás 2009. TI-13/2009.

Támogatási szerzıdésekkel való elszámolás 2009. TI-13/2009. Támogatási szerzıdésekkel való elszámolás 2009. TI-13/2009. Sorszám 1 Támogatott szervezett Támogató, támogatott összeg Megvalósítás helye Támogatás típusa Bambinó Óvodai Közhasznú Alapítvány Dóróné Taskó

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Támogató. Polgármesteri keret 50 000. Polgármesteri keret 100 000 fejlesztő játékok vásárlása

Támogató. Polgármesteri keret 50 000. Polgármesteri keret 100 000 fejlesztő játékok vásárlása Sorszám Támogatott szervezet Támogató Támogatott összeg (Ft) Támogatási összeg felhasználásának jogcímei 1 Látássérültek É-Alföldi Reg. e Hszi csoport Polgármesteri keret 50 000 rendezvények előkészítése,

Részletesebben

Támogató. Polgármesteri keret 100 000 egyéb működési ktg. Polgármesteri keret 150 000 egyéb működési ktg. Polgármesteri keret 30 000 nyúlkiállítás

Támogató. Polgármesteri keret 100 000 egyéb működési ktg. Polgármesteri keret 150 000 egyéb működési ktg. Polgármesteri keret 30 000 nyúlkiállítás Sorszám Támogatott szervezet Támogató Támogatott összeg (Ft) Támogatási összeg felhasználásának jogcímei 1 Összefogás Hajdúszoboszlóért és a Jövőért Polgármesteri keret egyéb működési ktg 2 Hajdúszoboszló

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

TÁMOGATOTTAK 2014. Megvalósítás helye: Felsőtárkány Támogatás nyújtásáról szóló szerződés kelte: 2014. november 25. Szerződés száma: 3/2014

TÁMOGATOTTAK 2014. Megvalósítás helye: Felsőtárkány Támogatás nyújtásáról szóló szerződés kelte: 2014. november 25. Szerződés száma: 3/2014 TÁMOGATOTTAK 2014. Kedvezményezett neve: Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány Támogatás célja: Néptánc oktatás és táncpedagógiai tevékenységek, viseletek, zenekari díjak Támogatás összege: 900.000

Részletesebben

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2014. évben megítélt támogatások

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2014. évben megítélt támogatások Határozat száma Szervezetek neve Támogatás célja Megvalósítás konkrét helye Támogatás összege (Ft) SPORT TÁMOGATÁSOK 83/2014.(IV.8.) FutaPét Tömegsport - 230.000,- Ft működési cél - 200.000,- Ft Pétfürdő-Öskü

Részletesebben

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar Sorszám Döntéshozó testület Döntés száma 1. Város 34/2007. (III.07.) i MTK szakosztályok 13.500.000,-Ft működtetésének, csapatok versenyeztetésének, sportingatlanok fenntartásának támogatása/ 2. Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról 13. NAPIREND Ügyiratszám: 1/17050/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2015. április 24i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési áról Dobó

Részletesebben

Támogatási szerződések nyilvántartása 2013. év. A támogatás összege. Finanszírozás teljesítésének időpontja

Támogatási szerződések nyilvántartása 2013. év. A támogatás összege. Finanszírozás teljesítésének időpontja Támogatási szerződések nyilvántartása 2013. év. Támogatási sz. 2. sz. melléklet Sorsz ám Döntés Döntéshozó száma A kedvezményez ettje A célja megvalósítás helye A összege Finanszírozás teljesítésének időpontja

Részletesebben

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. 1. VI.363/2014 Alisca Nyilai Íjász 2. VI.368/2014 Alisca Taekwondo Klub 3. VI.362/2014 A Keresztény Nevelésért 4.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

200 000 60 000 9/2008. (VI.02.) Kt. rendelet

200 000 60 000 9/2008. (VI.02.) Kt. rendelet Közművelődési kiadványok Száma 1. Nacsa Ferenc Megítélt A pályázó neve A pályázat címe, témája Igényelt összeg támogatási összeg Tapolcai, 8. harckocsi ezred történetének kutatása 90 000 0 Határozat szám

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRME.STERI KABINET. ,1_. ~[ \; Ll lj' Batizi Tamás. Ügyiratszám: PKAB/102-23/ 2014.

REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRME.STERI KABINET. ,1_. ~[ \; Ll lj' Batizi Tamás. Ügyiratszám: PKAB/102-23/ 2014. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRME.STERI KABINET 4401 WiHI (,YHÁZA. KOSSUTH TÉR 1. PI.: 83. TE~EFON: +3642514.>44; FAX: +,6 41 311 041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIRH.YHAZA.Hv

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata által 2013. évben nyújtott támogatások

Keszthely Város Önkormányzata által 2013. évben nyújtott támogatások Város Önkormányzata által 2013. évben nyújtott támogatások Sorsz. Kedvezményezett személy/szervezet megnevezése Támogatás összege (eft) Támogatás célja Program megvalósítási helye Döntéshozó testület megnevezése

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 13/2010. /V.28./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 13/2010. /V.28./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2010. /V.28./ sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010./III.03./ sz. rendeletének módosításáról A képviselıtestület

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Magyar Póni Klub Szövetség 6044, Kecskemét, Szarkás u 460/A Beszámolási idıszak: 2011.01.01.-2011.12.31 A gazdálkodó képviselıje P.h. Magyar Póni Klub Szövetség Oldal: 2 I. Számviteli beszámoló Közhasznú

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

Felhasználás céljának indoklása* Nettó ÁFA Bruttó Ft a kampány során az önkéntesek 1 irodaszer

Felhasználás céljának indoklása* Nettó ÁFA Bruttó Ft a kampány során az önkéntesek 1 irodaszer 1 irodaszer 37 500 10 125 47 625 47 625 aláírásgyűjtéshez, kitelepülésekhez 2 bérleti díj választási fórum 5 000 0 5 000 5 000 3 irodaszer 46 245 12 486 58 731 58 731 aláírásgyűjtéshez, kitelepülésekhez

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. 3.3.2 Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. Kedvezményezett neve (2010. évben) Bursa Hungarica

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

Támogatott kérelmek (43 település) - IV. tengely 2. kör 2011.09.30-2011.12.05. benyújtási időszak

Támogatott kérelmek (43 település) - IV. tengely 2. kör 2011.09.30-2011.12.05. benyújtási időszak Támogatott kérelmek (43 település) - IV. tengely 2. kör 2011.09.30-2011.12.05. benyújtási időszak Rendezvény jogcím Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása (21.298.744 Ft) "Ismerd meg múltadat, hogy

Részletesebben

Előterjesztés. A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2014. évi támogatásáról

Előterjesztés. A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2014. évi támogatásáról Előterjesztés A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2014. évi támogatásáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2014.(01.30.) Öh. számú határozatával pályázatot írt ki a helyben

Részletesebben

1. számú mellékiete. szerint elfogadta azt. Nyíregyháza, 2012. február 20.

1. számú mellékiete. szerint elfogadta azt. Nyíregyháza, 2012. február 20. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatás, Kulturáls és Sport Bzottsága 18-1/2012.(11.20.) számú határozata a 2011. év működés célú támogatások elszámolásáról A Bzottság az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG HATÁROZATAI

SPORTBIZOTTSÁG HATÁROZATAI Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága SPORTBIZOTTSÁG HATÁROZATAI 7/2009. (IV.14.) sportbizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága megtárgyalta a sportszakigazgatási

Részletesebben

Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke. Szekszárd, 2010. február 24. 500 eft 3 mft 500 eft + 500 eft fölötti rész 28%-a

Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke. Szekszárd, 2010. február 24. 500 eft 3 mft 500 eft + 500 eft fölötti rész 28%-a 2010. évi elszámolható költségek Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke Szekszárd, 2010. február 24. Ami nem változott Az igényelhetı támogatás meghatározása Maradt a korrigált ráfordítás Maradt a táblázat 0

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

Tájékoztató. Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtot 2008. évi támogatásairól

Tájékoztató. Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtot 2008. évi támogatásairól Tájékoztató sorsz. Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtot. évi airól Oldal 1 1. Hatvan Városért Alapítvány egyesületek, civil szerv.

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése. Számviteli beszámoló Az évet 46.000 Ft maradvánnyal kezdtük ekkor érkezett meg a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól a 0.000 Ft pályázati támogatás.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. április 13-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Kulturális Bizottság rendkívüli ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. április 13-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Kulturális Bizottság rendkívüli ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. április 13-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Kulturális Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Hajdu Imre a bizottság elnöke Lendák

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 78/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Humán Bizottság tájékoztatója a 2015. évi támogatási kérelmek elbírálásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25. Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.)* rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 19700557-1-42 01 Fıvárosi Törvényszék 12 PK 64414 /1990/36 01/03/001178 1075 Budapest, Wesselényi utca 44 2014. Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi Rendezvényterve

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi Rendezvényterve Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi terve Január 1. Szerda 2. Csütörtök 3. Péntek 4. Szombat Pótszilveszter Nyugdíjas Klub 18-5. Vasárnap 6. Hétfő Taggyűlés Nyugdíjas Klub 18-7. Kedd 8. Szerda 9. Csütörtök

Részletesebben

élelmiszer, bérleti díj, étkezés, banki és egyéb szolgáltatás (belépők)

élelmiszer, bérleti díj, étkezés, banki és egyéb szolgáltatás (belépők) 56-os Szövetség i Nyugdíjasok Klubja Agyérbetegek Zuglói szervezete Kedvezményezett neve támogatás célja Támogatás összege szállás szállás, étkezés eszköz és élelmiszer beszerzés 100 000 Ft Sopron 50 000

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

//).-- REGYHAZA. Ügyiratszám: PKAB/48-6/ 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! POLGÁRMESTERI KABINET

//).-- REGYHAZA. Ügyiratszám: PKAB/48-6/ 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! POLGÁRMESTERI KABINET NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'544i FAX: +3642311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

A Komponens (Alapítási költségek)

A Komponens (Alapítási költségek) A Komponens (Alapítási költségek) I. SZEMÉLYI KIADÁSOK Bérköltség: Ezen az alsoron lehet elszámolni a munkaviszony alapján foglalkoztatottak: bérköltségét, a START kártyások és egyéb megváltozott munkaképességőek

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Kimutatás az 1992. Évi XXXVIII. Törvény 15/A. alapján közzétett működési és fejlesztési támogatásokról 2004. évben Közösségi szolgáltatások támogatása

Kimutatás az 1992. Évi XXXVIII. Törvény 15/A. alapján közzétett működési és fejlesztési támogatásokról 2004. évben Közösségi szolgáltatások támogatása Kimutatás az 1992. Évi XXXVIII. Törvény 15/A. alapján közzétett működési és fejlesztési támogatásokról 04. évben Közösségi szolgáltatások támogatása adatok ezer Ft-ban! Támogatottak megnevezése 1.) Sporttámogatás

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

Bemutatkozik a BELOVA Béke Általános Iskolájának TEHETSÉGPONTJA

Bemutatkozik a BELOVA Béke Általános Iskolájának TEHETSÉGPONTJA Bemutatkozik a BELOVA Béke Általános Iskolájának TEHETSÉGPONTJA A Nemzeti Tehetségsegítı Tanács 2011. április 13-án kiállított dokumentuma alapján Regisztrált Tehetségpont -tá nyilvánította az intézményegységünket,

Részletesebben

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel - 1 - Szakfeladat: 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítéséhez átvett KEOP támogatás 40 660 Felhalmozási

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 20-i ülésére 5. Tárgy: Lajosmizse város 2014. évi kulturális rendezvény naptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Tisztelt Osztályvezetı Úr!

Tisztelt Osztályvezetı Úr! I f j ú s á g i F ú v ó s z e n e k a r i A l a p í t v á n y 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. T: 74/511-028 F: 74/511-029 E-mail: lfzeneiskola@altisk2-szekszard.sulinet.hu Számlaszám: 10404601 46014706

Részletesebben

2011. évi városi programterv

2011. évi városi programterv évi városi programterv Összeállította: J.G. Tajovsky Általános Művelődési Központ RENDEZVÉNY IDŐPONTJA január RENDEZVÉNY NEVE Nézz körül a Marosháton! HELYSZÍN LEBONYOLÍTÓ ELÉRHETŐSÉG Marosháti Kistérség

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2008. évi kötelezettségek (2008.01.01. - 2008.06.20)

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2008. évi kötelezettségek (2008.01.01. - 2008.06.20) Anyaoltalmazó Alapitvány Ellátási szerződés alapján támogatás 1 400 000 Ft Anyaoltalmazó Alapitvány Bajcsy Zsilinszki Kórház Átjáró híd építkezéséhez támogatás 500 000 Ft Bajcsy Zsilinszki Kórház Barcza

Részletesebben

BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET. LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban!

BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET. LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban! BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban! MI IS AZ A RÖPLABDA? A röplabda csapatsport, amelyet két, egymástól

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna Előzmények, célok Adótörvények 2010-ben elfogadott módosítása. Látvány-csapatsport (labdarúgás, kézilabda,

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 173. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009. szeptember 24-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004.

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. Az alapítvány mőködése Az alapítvány tevékenysége az elmúlt évben is elsısorban adományok győjtésére terjedt ki, melyek segítségével

Részletesebben

JAVASLAT a Civil szervezetek számára kiírt Pályázati Keretbıl elnyerhetı támogatásra 2010.

JAVASLAT a Civil szervezetek számára kiírt Pályázati Keretbıl elnyerhetı támogatásra 2010. Összes felosztható keret: 7.000.000- Ft JAVASLAT a Civil szervezetek számára kiírt Pályázati Keretbıl elnyerhetı ra 2010. A *-gal jelölt szám alapítványi pályázat, közgyűlési hatáskör! Sorsz. Iktatószám/2010.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 12-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 12-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-15/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 12-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY

KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kecskemét, 2012. április 10. A közhasznúsági jelentés tartalma Bevezetés I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 8/2014. (II. 17.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 8/2014. (II. 17.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 3/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 8/2014. (II. 17.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 9/2014. (II. 17.) Egyesületek részére támogatás megállapítása

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

dologi kiadások, szolgáltatások (előadói díj, belépő)

dologi kiadások, szolgáltatások (előadói díj, belépő) Adler Sport Club Agyérbetegek Zuglói szervezete Kedvezményezett neve támogatás célja Támogatás összege veteránjármű találkozó dologi kiadások, szolgáltatások (előadói díj, belépő) 330 000 Ft Állatmenhely

Részletesebben

Beszámoló a Tücsök Zenés Színpad Egyesület 2013. évi munkájáról

Beszámoló a Tücsök Zenés Színpad Egyesület 2013. évi munkájáról Beszámoló a Tücsök Zenés Színpad Egyesület 2013. évi munkájáról Együttesünk ifjúsági csoportja a 2013-as évet izgatott várakozással kezdte, hiszen február 1-én 12 énekessel indultunk Bezonsba, ahol 2 alkalommal

Részletesebben

Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Képviselı Testület! Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey út 30. Ü.szám: /2009. Aszód Város Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tisztelt Képviselı Testület! Az Aszódi Csengey Gusztáv Általános

Részletesebben

Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtott 2013. évi támogatásairól

Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtott 2013. évi támogatásairól Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtott 2013. évi támogatásairól (ezer Ft-ban) sorsz. 1. Hatvan Városért Alapítvány működési

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki

Részletesebben

K I V O N A T. 2013. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. 2013. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 13. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 27/13. (V.27.) Sportbizottsági határozat

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Kimutatás a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására benyújtott pályázatokról

Kimutatás a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására benyújtott pályázatokról Tájékoztatás A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) VKT rendelet 16 (1) bekezdése értelmében tájékoztatom Önöket, hogy a Képviselő-testület a 126/2008.(V.23.)

Részletesebben

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet Adószám: 18615568-1-11 Bejegyző szerv: Komárom-Esztergom megyei Bíróság Regisztrációs szám: 60.069/2005/5. 2067 Szárliget Gyöngyvirág u. 10/A Kiegészítő melléklet Beszámolási időszak: 2012. január 01.

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-159 /2012. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! javaslat a civil ek 2012.

Részletesebben

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft.

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. MARKETING ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TERV 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, helyzetelemzés...3 2. Irodánk 2013. évi tevékenységeinek fejlesztése a 2014-es évben...4

Részletesebben

Megvalósult pályázatok LEADER jogcím keretein belül (2011)

Megvalósult pályázatok LEADER jogcím keretein belül (2011) Megvalósult pályázatok jogcím keretein belül (2011) Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Pálosvörösmarti Római Katolikus Egyházközség Virtus Kulturális Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 182/2010. /VI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 182/2010. /VI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 29-i ülésén 182/2010. /VI. 29./ számon a következő határozatot hozta: PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 182/2010. /VI. 29./ SZÁMÚ

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

Közhasznú jelentés! 2008.

Közhasznú jelentés! 2008. Az egyesület nyilvántartási száma: 2045 Közhasznú jelentés! 2008. Az egyesületet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság a következı adatokkal, mint közhasznú szervezetet 2005 Február 14-én a Kny.63.404/2004/6

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉS FELADATTERV A 2013-AS ÉVRİL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉS FELADATTERV A 2013-AS ÉVRİL SZEKSZÁRD POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZOKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT OSZTÁLY 7100 Szekszárd, Béla király tér. 8. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉS FELADATTERV A 2013-AS ÉVRİL Szekszárd, 2013. január 31. Huszár Krisztina

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben