TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÉNIA. Ljubljána. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÉNIA. Ljubljána. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. november"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÉNIA Ljubljána Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet november

2 Tartalomjegyzék Gazdasági-politikai környezet... 2 Demográfia... 2 Egészségügyi rendszer... 3 Finanszírozás... 3 Egészségügyi ellátórendszer... 4 Gyógyszerügy... 6 Reformok... 6 Készitette: ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Iroda 1

3 Gazdasági-politikai környezet Szlovénia gazdasága 1992 óta folyamatosan nőtt, támogatva az átfogó konvergencia-folyamatot. Szlovénia január 1-én az új EU-tagok közül elsőként lépett be az eurozónába, teljesítve a Maastrichti Szerződésben előírt követelményeket. Ugyanakkor a gazdasági válság Szlovéniában is lefékezte a gazdasági növekedést: a GDP-növekedés 2007-ben még 6,8%, 2008-ban 3,5% volt (az 1 főre jutó GDP EUR), 2009 első két negyedévében 8-9%-kal csökkent. A munkanélküliségi ráta 2009 augusztusában 9,4%. A válság káros hatásai ellen a szlovén kormány aktív intézkedéseket tesz (pl. hitelintézeteknek és biztosítóknak nyújtott hitelek, befektetési támogatások, a Szlovén Export- és Fejlesztési Bank tőkéjének növelése, technológiai innováció és kutatás-fejlesztés erőteljesebb anyagi támogatása stb.). Szlovénia demokratikus parlamentáris köztársaság, a NATO és az EU tagja, az első új EU tagország, mely betöltötte az Európai Tanács elnökségét, 2008-ban Az (inkább reprezentatív jellegű) államfői tisztséget a független, szociáldemokrata támogatottságú Danilo Türk tölti be 2007 novembere óta. A törvényhozó hatalmat a kétkamarás parlament birtokolja: a 90 tagú Nemzetgyűlés (Drzavni Zbor Állami Gyűlés) és a 40 tagú Nemzeti Tanács (Drzavni Svet). A végrehajtó hatalmat 2008 novembere óta a Szociáldemokrata Pártból (SD), az Új Politika Zares pártból, a Szlovén Nyugdíjasok Demokratikus Pártjából (DeSUS) és a Szlovén Liberális Demokrata Pártból (LDS) álló kormánykoalíció gyakorolja, a miniszterelnök a szociáldemokrata Borut Pahur. A második politikai tengelyt a 210 helyi önkormányzat képezi elején nincs középszintű adminisztráció regionális szinten, de a helyzet várhatóan változni fog a törvényhozói hatalommal felruházott régiók (12) bevezetésével. A függetlenség 1990-es visszanyerése óta a politikai környezet elég stabil ahhoz, hogy különböző gazdasági és társadalmi reformokat implementáljanak a stabilitás további biztosítása érdekében. Demográfia Szlovénia népességszáma 2008-ban 2,03 millió volt. A lakosság mintegy fele városokban él. Az as évek óta csökkenő születési rátát figyeltek meg, amely kicsivel a halálozási ráta fölött van. Szlovéniában a születéskor várható élettartam 2007-ben 78,5 év volt (nők: 82,1 év, férfiak: 74,8). Ez nagyjából megfelel az EU átlagának (79,02), kicsit alacsonyabb, mint a régi tagországok átlaga (80,27), de lényegesen jobb, mint az EU-12 átlag (74,31). A lakosság elöregedő tendenciát mutat éppúgy, mint a többi európai országban. A morbiditási ás mortalitási adatok alapján Szlovénia hasonló jellegzetességeket mutat, mint más nyugat- és közép-európai országok. A keringési rendszer megbetegedései képezik a leggyakoribb halálokot: 2007-ben az összes halálozás 38,3%-át okozták. A fertőző megbetegedések incidenciája Szlovéniában elég alacsony, amely többek között a hagyományosan jó védőoltás-lefedettségnek köszönhető. Ugyanakkor aggodalomra ad okot az öngyilkosságok magas aránya (2007-ben 100 ezerből 18,4, ami azonban csökkenő tendenciát mutat a 2005-ös szinthez képest:100 ezerből 22), főként a marginalizált társadalmi csoportok körében. 2

4 Egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszert az Egészségügyi Minisztérium irányítja. Az egészségügyi rendszer szervezeti struktúrája fejlett, és számos szereplőt magában foglal, beleértve az Egészségügyi Minisztérium alá tartozó hatóságokat (mint pl. az Egészségügyi Felügyelőség), független állami szervezeteket (mint pl. a Szlovén Egészségbiztosítási Intézet, a Szlovén Köztársaság Népegészségügyi Intézete), (állami tulajdonban lévő) kórházakat és alapellátó központokat, egészségügyi magánszolgáltatókat, különböző NGO-kat és szakmai szervezeteket. Az Egészségügyi Minisztérium szakértői a rendszeren belül felügyeleti és ellenőrző szerepet látnak el, amelyet fokozatosan decentralizálnak a különböző érdekeltekhez. A modern egészségügyi rendszer kiépítését célzó egészségügyi reformokat 1992-ben hajtották végre. Ezek magukban foglalták a kötelező egészségbiztosítás bevezetését, az egészségügyi magánpraxisok jóváhagyását, a co-payment bevezetését, a szakmai szervezetek újbóli bevezetését (pl. Orvosi Kamara és Gyógyszerész Kamara). Ezeket a főbb reformokat az implementációs periódus és az egészségügyi rendszer további kiigazításai követték. A nemrégiben lezajlott reformok magukban foglalták többek között a DRG-bevezetését a fekvőbeteg-ellátásban, a betegutak kidolgozását és implementációját a kezelések minőségének javítására, valamint a kockázatkiegyenlítési rendszer bevezetését a kiegészítő önkéntes egészségbiztosítás ellátói számára. A hosszú várólisták, különösen a fogászati ellátásban, valamint néhány specializált ellátás és sebészeti ellátás esetében továbbra is megoldandó problémát jelentenek. Finanszírozás Az egészségügyi ellátást nagyobbrészt a kötelező egészségbiztosításból finanszírozzák, amely egybiztosítós rendszerben működik. Mellette a magánbiztosítás, az out-of-pocket kifizetések és az adófinanszírozás képezik a fő forrásokat ban az összes egészségügyi kiadás részesedése a GDP-ből 8,3%, az egy főre jutó egészségügyi kiadás 1607 PPS. A kötelező biztosítás az összes egészségügyi kiadás 67,1%-át, az állami kiadások 92,9%-át nyújtotta 2006-ban. Az önkéntes egészségbiztosítás és az out-of-pocket kiadások az egészségügyi kiadások magánforrásaiként (a magánkiadásokon belül az önkéntes egészségbiztosítás 47,1%-ot, az OOP 42,5%-ot tett ki 2006-ban) az összes egészségügyi kiadás 28%-át jelentették. A közfinanszírozás fokozatosan csökkenő arányával párhuzamosan nőtt az önkéntes egészségbiztosítással rendelkezők aránya ben a kötelező egészségbiztosítást fizető lakosok 95-97%-a (a lakosság kb. 85%-a) rendelkezett önkéntes biztosítással. Az önkéntes egészségbiztosítás elsősorban a co-payment fedezetére szolgál (a 18 év alatti gyermekek és a 26 év alatti tanulók nem fizetnek co-payment-et). Az önkéntes egészségbiztosításban a magánbiztosítók között a lefölözés elkerülésére, a különböző kockázati struktúrák kiegyenlítésére 2005-tól kockázatkiegyenlítő rendszert vezettek be. A magánbiztosítás díja nemtől, kortól és egészségi állapottól függetlenül az országban egységes. A kötelező egészségbiztosítás intézménye, a Szlovéniai Egészségbiztosítási Intézet autonóm köztestület, a biztosítottak számára az egészségügyi szolgáltatások vásárlója. Univerzális lefedettséget biztosít (a lakosság 98,5%-át fedi le). A járulék mértéke 2002 óta 13,45% a bruttó bérek után számolva, amely a munkáltatók és a munkavállalók között oszlik meg (6,56%, 6,36%). A munkahelyi balesetek és a foglalkozási ártalmak fedezetére a munkáltató további 0,53%-ot fizet. (A munkanélküliek után a Foglalkoztatási Hivatal fizet járulékot, a nyugdíjasok járuléka a bruttó nyugdíj 5,96%-a.) 3

5 A kötelező biztosítás a szolgáltatások díjának 25-95%-ára nyújt fedezetet. 95% pl. a szervátültetés, sürgősségi sebészet, intenzív terápia, külföldi gyógykezelés, radioterápia, dialízis és az alap szolgáltatáscsomag más sürgősségi beavatkozásainak fedezete. A 25% egyes, a közepes listán (három lista létezik, pozitív, közepes és negatív) szereplő gyógyszerek térítésére vonatkozik. 75% pl. a fedezet mértéke a pozitív listás gyógyszereknek, a szakorvosoknak, a kórházaknak és a gyógyfürdőknek a nem munkahelyi balesetek ellátásánál. Co-payment vonatkozik a háziorvosi, szakorvosi, kórházi ellátásra, laboratóriumi vizsgálatokra, a kötelező biztosítás által fedezett szolgáltatásokra, a co-payment mértéke a szolgáltatás díjának illetve a gyógyszer árának 5-75%-a. Az önkéntes egészségbiztosítást a Vzajemna állami non-profit biztosító és a profitorientált Adriatic- Slovenica, Triglav és Merkur biztosítók nyújtják. Két formája közül a complementary (kiegészítő) biztosítás a co-paymentre nyújt fedezetet, a supplementary (pótló) biztosítás az ellátások szélesebb skálájára, magasabb standardjára kínál lehetőséget. Az előzővel rendelkezik a lakosság nagyobbik része, az utóbbival kisebb hányada. A co-payment fedezetét a biztosító nem a betegnek nyújtja, hanem a szolgáltató közvetlenül az önkéntes biztosítónak számláz. Közvetlen kifizetések OOP fizetések formájában vonatkoznak a biztosítóval szerződéses kapcsolatban nem álló orvosok felkeresésére, a magánorvoshoz fordulásra, a szakorvos háziorvosi beutaló nélküli felkeresésére, magánfogászatra, a kötelező biztosítás körébe nem tartozó szolgáltatásokra, a várólista kikerülésére stb. Az alapellátás finanszírozása a fejkvóta és a szolgáltatás szerinti finanszírozás kombinációján alapul, a járóbeteg szakellátás finanszírozása szolgáltatás szerint történik. Az aktív fekvőbeteg ellátást DRG szerint, a krónikus ellátást ágy-nap szerint finanszírozzák. Egészségügyi ellátórendszer Az alapellátás állami alapellátási központokban és növekvő számban privát háziorvosi praxisokban történik. A járóbeteg szakellátást kórházak és poliklinikák nyújtják, vagy olyan közösségi egészségügyi központok, amelyek szerződéses kapcsolatban állnak a szakorvosokkal. A szakorvosok tevékenykedhetnek magánorvosi rendelőkben is, a biztosítóval szerződve vagy a nélkül. Létezik néhány tisztán magánszolgáltató is a szakellátás és diagnosztika területén, többségük szerződéses kapcsolatban áll a kötelező egészségbiztosítással. A járóbeteg szakellátást igénybevevő betegek itt az idő és a személyzet tekintetében magasabb standardoknak megfelelő ellátásért a minisztérium által szabályozott OOP-t fizetnek. A kórházak többsége állami tulajdonban van. A szakorvosi ellátás (járó-fekvő) 75%-a kórházakban történik, amelyhez a háziorvos beutalója szükséges végén 29 kórház működött Szlovéniában, amelyek majdnem mindegyike köztulajdonban van, és a 70-es évek óta jelentős felújításon mentek keresztül. Az akut betegek és a tervezett ellátásban résztvevő betegek intenzívebb kezelése, valamint a járóbeteg-orientált ellátás felé történő tervezett elmozdulás miatt az összes kórházi ágy számát fokozatosan mintegy 33%-kal csökkentették (1980-ban 100 ezer főre 685 ágy jutott, 2007-ben pedig 466). A DRG-k bevezetése következtében csökkent az átlagos tartózkodási idő (1995-ben 10,4 napról 2007-ben 6,8 napra) növekedett a betegek forgalma. Az akut kórházi ágyak számát lényegesen csökkentették a 90-es évek eleje óta, és 2007-ben elérték a 377 ágyat 100 ezer főre, ami kicsivel az EU-átlag alatt volt ugyanebben az évben (395 ágy 100 ezer főre). 4

6 Az Egészségügyi Minisztérium bizottságai és felügyelőségei felelősek az egészségügyi létesítmények strukturális standardjainak kidolgozásáért, valamint az újonnan létrehozott intézmények felülvizsgálatáért. Mindazonáltal nincs hivatalos rendszer az egészségügyi intézmények monitoringjára. Az egészségügyi humán erőforrás szintje megfelelő az egészségügyi ellátáshoz. Ugyanakkor, azokra a prospektív demográfiai adatokra alapozva, amelyek csak az orvosi szakmára vonatkoznak, a közeljövőben bizonyos régiókban orvoshiány jelezhető előre. A Ljubljana-i Orvosi Egyetemem végzettek számának növekedése, valamint más ex-jugoszláv tagállamokból érkező egészségügyi szakemberek bevándorlása következtében a 100 ezer főre jutó orvosok száma 199-ről 237-re nőtt 1990 és 2006 között. Ugyanakkor Szlovéniában még mindig alacsonyabb az egy főre jutó orvosok száma, mint a legtöbb EU- tagországban, ill. kelet-közép-európai országban. Az egészségügyi szakemberek számának megtervezése az Egészségügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik (azaz az Egészségügyi Tanács tesz javaslatokat az egészségügyi szakemberek számára vonatkozóan), miközben az orvosképzést a Ljubljanában és Mariborban található orvosi egyetemek biztosítják. Az orvosi alapképzés 6 évig tart, amit kötelező féléves gyakorlat követ. A fő kihívást az képezi, hogy a jól képzett szakemberek számát a jövőben a munkaerőpiaci igényekhez tudják alakítani ben bevezették az egészségbiztosítási kártyát. Abban a rendszerben a biztosítási adatokat fizikailag tárolták a biztosítási kártyán egy távoli szerver helyett. A betegeknek néhány havonta frissíteniük kellett a kártyán levő adataikat önkiszolgáló termináloknál. Ez a rendszer nélkülözte a hatékonyságot, költséges és pontatlan volt a biztosítók számára, a betegek számára pedig kényelmetlen. Emellett kevésbé is volt biztonságos, mivel a bizalmas adatokat a kártyán tárolták. A Szlovén Egészségbiztosítási Intézet 2009 tavaszán jelentette be, hogy új intelligens egészségbiztosítási kártya rendszert vezet be. Az új rendszer lehetővé teszi a betegek egészségbiztosítási státuszának ellenőrzését és az egészségügyi elszámolások online elvégzését. Az új rendszer alapját az IBM integrált IT infrastruktúra megoldása képezi, amely összekapcsolja az egészségügyi ellátókat mind a magán, mind az állami egészségbiztosítási szervezetekkel. Minden szlovén állampolgár elektronikus egészségbiztosítási kártyát kap, és az ellátás helyén mutatja be. Az elektronikus kártya egy digitális tanúsítványt tartalmaz, mely azonosítja a beteget, és lehetővé teszi az ellátó számára a beteg egészségbiztosítási adatainak online elérését. Otthoni vizitek esetén az orvosok távolról is ellenőrizhetik az egészségbiztosítási adatokat egy SMS küldésével. Az új rendszer egy kísérleti program sikeres lezárulása után, 2010 januárjában lép országos szinten működésbe. Az új kártya rendszer és az integrált IT infrastruktúra megnyitja az utat más e- egészségügyi alkalmazások előtt is, mint pl. elektronikus vényfelírás és elektronikus betegnyilvántartás. Az 1990-es évek elején indult reformok bevezették a vásárló-ellátó megosztottság elvét, megerősítve az alapellátást, valamint egy személyes alapellátó orvos választását. Ennek eredményeképpen a szlovén egészségügyi rendszer országszerte családorvos-központú alapellátáson alapul, speciálisan képzett orvosokkal és védőnőkkel júliusában a kormány elfogadta a ra vonatkozó Nemzeti Egészségügyi Tervről szóló Határozatot. A Határozat intézkedéseket foglal magában az egészségügyi ellátók állami hálózatának szabályozására vonatkozóan között. Az egy főre jutó 6,6 járóbeteg-vizittel 2006-ban (az alap- és járóbeteg-ellátásban) Szlovénia kicsivel az EU-átlag alatt maradt (EU-ban 2005-ben 6,8). A különböző szintű szolgáltatók közötti együttműködés sok kívánnivalót hagy maga után, elsősorban a beutalókra és a vizsgálati eredmények cseréjére korlátozódik. 5

7 Az állami egészségügyi szolgáltatásokat többnyire a Szlovén Köztársaság Népegészségügyi Intézete (IPH-RS) és annak 9 regionális intézménye tervezi, implementálja és monitorozza. Az IPH-RS felelős a nemzeti egészségügyi statisztikák és jelentések készítéséért, a lakosság egészségi állapotára, ill. az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó elemzések készítéséért, az egészségügyi rendszerkutatásért. Az egészségfejlesztést, mint az állami egészségügyi intézmények standard funkcióját fokozatosan vezették be a 90-es években, és csak a 2003-as egészségügyi reform során intézményesítették, amely újradefiniálta és megerősítette a népegészségügy szerepét. Az utóbbi években szűrőprogramokat vezettek be a méhnyakrák korai felismerése céljából (2001), valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések (2002), a mellrák (2008) és a vastagbélrák (2008) kockázati tényezőinek felismerése céljából. Gyógyszerügy 2005-ben 273 gyógyszertár működött Szlovéniában, amelyek közül 84 magántulajdonban volt. Néhány gyógyszert drogériákban is lehet árusítani, megfelelően képzett alkalmazottakkal, habár a patikán kívüli árusítás továbbra is vitatott. A gyógyszerek forgalmazása nagykereskedőkön keresztül történik. A hazai gyógyszergyártás exportorientált. A pozitív listán szereplő gyógyszerek 75%-át téríti meg a kötelező biztosítás, a fennmaradó 25%-ot vagy az önkéntes kiegészítő biztosítás téríti meg, vagy out-of-pocket kiadásokból finanszírozzák. Gyermekek, fiatal korúak és bizonyos betegségekben szenvedők számára a gyógyszerek teljes költségét téríti a kötelező biztosítás. A gyakorlatban a gyógyszerek co-paymentjét lefedi az önkéntes egészségbiztosítás. Szlovénia 2003-ban referencia árrendszert vezetett be, hogy elősegítse a gyógyszerköltségek ellenőrzését, és elkerülje a juttatási katalógus erózióját. Ellenőrzik a felírt gyógyszerek mennyiségét. Minden orvos rendelkezik felíró számmal, és minden szolgáltató esetében követik a felírt gyógyszerek típusát és minőségét. A bevezetett költségcsökkentő intézkedések ellenére, között a gyógyszerfelírások száma, valamint a gyógyszerárak növekedtek. A jövőben várhatóan újabb intézkedésekre kerül sor, amelyek a szigorúbb gyógyszerár-ellenőrzésre, valamint a gyógyszerfelhasználás racionalizálására irányulnak. Reformok Az 1990-es években és azt követően lezajlott reformok sikeresnek értékelhetők abból a szempontból, hogy a régi rendszert modern, kötelező, társadalombiztosítás alapú rendszerré alakították át. Ez többek között magában foglalja a magánpraxisok által biztosított alapellátás bevezetését. Ugyanakkor továbbra is kihívást jelent a hatékonyság megerősítése, a növekvő igényeknek való megfelelés, valamint az (innovatív) kezelések növekvő költségeinek összehangolása a korlátozott erőforrásokkal. Az egészségügyi szakemberhiány, a hosszú várólisták bizonyos szolgáltatások esetében, az otthoni ápolási szolgáltatások bevezetése a krónikus betegek esetében (beleértve a biztosítási rendszer vonatkozó változtatásait), valamint az e-egészségügy stratégia fenntarthatósága további kihívásokat jelentenek a szlovén egészségügyi rendszer számára. 6

8 Főbb egészségügyi törvények és határozatok 2002 óta: Az alkoholfogyasztást korlátozó törvény, Egészségügyi Szolgáltatások Törvény: pontosan meghatározza az ellátók számára a koncessziók folyamatát, a koncessziók korlátozásait és érvényességét, Az egészségügyi és egészségbiztosítási törtvény változtatásairól és módosításairól szóló törvény: véget vetett a magánbiztosításban a lefölözésnek, Dohányzás-megelőzési Törvény: teljes tilalom a közintézményekben, Kiegészítő és Alternatív Medicina Törvény, Betegjogi Törvény: azonosítja a betegjogi kategóriákat és az érvényesítésük eszközeit, Mentális Egészség Törvény: definiálja a Mentális Egészség Nemzeti Program törvényi alapját, a mentális egészségügyi ellátók hálózatának létrehozását, valamint a betegjogokat önkéntelen kezelés esetén, A ra vonatkozó Nemzeti Egészségügyi Tervről szóló Határozat: stratégiai tervezési dokumentum az egészségügyi rendszer közötti fejlesztésére. Többek között meghatározza az egészségügyi kiadásokra, az egészségügyi munkaerő-tervezésre, az egészségügyi szolgáltatások privatizációjára, valamint a demográfiai változásra vonatkozó kérdéseket, Az egészségügyi és egészségbiztosítási törvény módosítása: meghatározza a mentességeket az alacsony jövedelmű csoportok számára, és bevezeti a szerződéses munka különböző formáiból származó jövedelmi felelősséget a kötelező egészségbiztosítási hozzájárulásra. Reformtervek a jövőre Hosszas előkészítést követően, 2008 júliusában fogadták el a ra vonatkozó Nemzeti Egészségügyi Tervet, amely iránymutatásul kíván szolgálni a szlovén egészségügyi rendszer fejlesztéséhez az elkövetkezendő években. A terv a következőket tartalmazza: foglalkozik a pénzügyi keret elemeivel, amelyek között meg fogják határozni az egészségügyi kiadásokat, leírja a fő népegészségügyi problémákat és kihívásokat, amelyeket átfogó, népegészségügyi metodológián alapuló megközelítéssel kell megcélozni, meghatározza az alapellátó-rendszer fejlesztésének ütemét, és megerősíti a szakellátás jelenlegi rendszerét, azonosítja az információs technológia fejlesztésének szükségességét az egészségügyi rendszerben, hogy támogassák az ellátás fejlesztését, valamint elősegítsék a betegellátás folyamatának jobb menedzselését, újra megerősíti az EU stratégiai elveit az egészségügyben, és etikai irányelvek sorát prezentálja, amelyeket nemzeti szinten meg kell őrizni, biztosítja a döntően közfinanszírozású egészségügyi rendszer fenntarthatóságát, rávilágít a betegellátás menedzsmentjének fejlesztésére, 7

9 terveket tartalmaz a létező nemzeti befektetések azonnali befejezésére és a kulcsfontosságú feladatok regionális szintre történő könnyű transzferére. A vélemények és nézőpontok erre a dokumentumra vonatkozóan meglehetősen heterogének. Az egyik aspektus, hogy a terv nem tartalmaz fejlesztési stratégiát, és nem mutatja meg, hogy az állami egészségügyi szolgáltatásokat hogyan kellene fejleszteni. A dokumentumot határozatlansága és az egyes kérdésekre adandó konkrét válaszok hiánya miatt is bírálják, mint pl. jövőbeni fejlesztések az egészségügyi központok és egészségügyi szolgáltatás-hálózatok (privatizációja) vonatkozásában, valamint a lakosság elöregedését illetően. A krónikus ellátásra és az ápolásbiztosításra vonatkozó törvényjavaslat Ez a törvényjavaslat 2005 óta előkészítés alatt áll. Azon az elgondoláson alapul, hogy a szlovén lakosság elöregedő tendenciát mutat, és egyre többen szorulnak rá mások támogatására mindennapi tevékenységeikben. Jelenleg a lakosság ezen csoportja alulellátott. Néhány krónikus igény esetében különösen a legsürgősebb szükségletek esetében az egészségügyi ellátás otthoni ellátást vagy a kórházakban kiterjesztett ellátást biztosít, amely nem minősül hatékonynak. A többi szükségletet ápolási otthonokban kezelik, ez esetben a betegek maguk vagy a rokonaik fizetnek a szolgáltatásért, mivel a kötelező biztosítás csak az egészségügyi szolgáltatások költségeit fedezi. Bármely esetben, a betegek mindennapi tevékenységeik támogatására szánt források szűkösnek bizonyulnak, és a krónikus ellátás megszervezésére és finanszírozására vonatkozó dialógus alulfejlett. Ezért az Egészségügyi Minisztérium törvényjavaslatot dolgoz ki, amelynek célja a krónikus ellátás alapvető elveinek újrarendezése. A javaslat alapján egy speciális kötelező biztosítást vezetnének be a krónikus ellátás esetében, amely lefedné az egész lakosságot. Hasonló lenne más társadalombiztosítási ágazatokhoz, és járulékokból finanszíroznák. Ezzel egyidejűleg egy új adminisztratív állami testületet hoznának létre saját költségvetéssel. A törvényjavaslat szerint a Szlovén Egészségbiztosítási Intézetnek szakmai és adminisztratív feladatokat kellene ellátnia az új jogi testület számára. Az ápolásbiztosítás bevezetése a között hatalmon lévő kormánykoalíció koalíciós szerződésének részét képezte. Ugyanakkor vitatottnak bizonyult az a kérdés, hogy hogyan finanszírozzák az új biztosítás fedezetét. Forrás Health care systems in transition, Slovenia (2009), European Observatory on Health Care Systems, economic_crisis/the_action_of_the_government_of_the_republic_of_slovenia_in_tackling_th e_financial_and_economic_crisis/ 8

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÉNIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL SZLOVÉNIA. Ljubljana. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÉNIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL SZLOVÉNIA. Ljubljana. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÉNIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Olaszország Ausztria SZLOVÉNIA Ljubljana Horvátország Magyarország Adriai-tenger GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2013.

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014.

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Szlovákia egészségügyi rendszere kötelező egészségbiztosításon alapul, amely több- biztosítós rendszerben működik az egészségügy irányító szerve az Eg

Szlovákia egészségügyi rendszere kötelező egészségbiztosításon alapul, amely több- biztosítós rendszerben működik az egészségügy irányító szerve az Eg Dr.Horváth Zoltán, MPH Szlovákia egészségügyi rendszere kötelező egészségbiztosításon alapul, amely több- biztosítós rendszerben működik az egészségügy irányító szerve az Egészségügyi Minisztérium az egészségügyi

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Románia Szerbia Szófia BULGÁRIA Fekete-tenger Macedónia Görögország Törökország GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ Módszerek: 1. Fejkvóta, 2. Költségvetési korlát, 3. Kórházi napok díjazása, 4. Szolgáltatásfinanszírozás, 5. Esetfinanszírozás A forrásallokáció két vezérelve:

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Belgrád SZERBIA. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Belgrád SZERBIA. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Belgrád SZERBIA Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2009 SZERBIA 2009 Gazdasági-politikai háttér... 2 Demográfia... 2 Egészségügyi rendszer... 3 Finanszírozás...

Részletesebben

MÁLTA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL

MÁLTA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY MÁLTA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Földközi-tenger MÁLTA Valletta GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Dublin ÍRORSZÁG Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2011. január Tájékoztató országtanulmány ÍRORSZÁG Tartalom Gazdasági-politikai környezet... 2

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: hálapénz és egyéb egészségügyi célú kiadások dr. Lukács Marianna, Patika-csoport 211. február 7. Egészséggazdasági Monitor Konferencia Budapest, Aranytíz Művelődési

Részletesebben

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet 1 Egészségügyi Rendszer HATALMI FUNKCIÓK EÜ. SZOLGÁLTATÁSOK 1. Parlament (eü. jogalkotás)

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Gazdasági-politikai környezet... 2 Demográfia, egészségi állapot... 2 Az egészségügyi rendszer általános jellemzői... 3 Finanszírozás... 6 Egészségügyi szolgáltatások... 9 Egészségügyi

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2015.

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Konferencia 2013. November 14. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A 2011/24/EU irányelv fő elvi

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Egészségügy. 1. Az egészségügyi ellátás színvonala a Szlovák Köztársaságban

Egészségügy. 1. Az egészségügyi ellátás színvonala a Szlovák Köztársaságban Egészségügy Az egészségügy olyan ágazat, amely komoly kihívások elé állítja az állam közpolitikáját. A fő cél a lakosság egészségi állapotának javítása, annak elérése, hogy a polgárok elégedettek legyenek

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP . ú melléklet a 005. évi... törvényhez 006. évi előirányzat LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Munkáltatói egészségbiztosítási járulék Biztosítotti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Románia Szerbia Szófia BULGÁRIA Fekete-tenger Macedónia Görögország Törökország GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Dr. Bessenyei György Európai Beruházási Bank november.13. MTA KTB ünnepi tudományos ülése

Dr. Bessenyei György Európai Beruházási Bank november.13. MTA KTB ünnepi tudományos ülése Dr. Bessenyei György Európai Beruházási Bank 1 2013. november.13. MTA KTB ünnepi tudományos ülése 2 » Az európai lakosság több, mint 70%-a városi környezetben él, ezek az agglomerációk az Európai Unió

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. február

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. február TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG Prága Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2009. február Gazdasági-politikai háttér Csehországban a GDP 38,5 százalékát az iparban, 2,5 százalékát a mezőgazdaságban

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2014. NOVEMBER 21. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Térítési díj Szabályzat

Térítési díj Szabályzat Gálfi Béla Nonprofit Kft 2013 Pomáz, Mártírok útja 22. Tel.: 06-26-525-650 Fax: 06-26-325-370 E-mail: therapie@mail.datanet.hu Honlap: www.galfi.hu Térítési díj Szabályzat Dr. Bujdosó Zoltán orvos igazgató

Részletesebben

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Előadó: Tóth Róbert ügyvezető Bróker Royal Kft. JNSZMKIK regisztrált szakértője 2012. április 26. A biztosítás

Részletesebben

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel!

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! KLIKKPATIKA CSOMAG Patika sorban állás nélkül A KlikkPatika Csomaggal olyan megoldást kínálunk, amellyel a mai fogyasztói igényeknek megfelelő kiszolgálást teszünk

Részletesebben

A járóbeteg szakellátás szempontjai HR policy kialakításához

A járóbeteg szakellátás szempontjai HR policy kialakításához A járóbeteg szakellátás szempontjai HR policy kialakításához Dr Pásztélyi Zsolt M.Sc. elnök 1 315 független összesen intézmény, (db) TVK (német pont/hó) 50 100 ezer alatt 106 100 ezer- 1 millió között

Részletesebben

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből Prof. Dr. Pintér Lajos HM miniszteri megbízott Dr. Pápai Tibor Ph.D centrumvezető ápoló 1 A nemzetközi sürgősségi ellátás evolúciója a gazdasági, urbanizációs,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2013. IV. NEGYEDÉVES ÉS 2013. ÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: Azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ I. NEGYEDÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ I. NEGYEDÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2015. I. NEGYEDÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését 2015. I. negyedévben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. június

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. június TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG Prága Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2009. június Tájékoztató országtanulmány CSEHORSZÁG 2009 Gazdasági-politikai háttér...2 Demográfia...2 Egészségügyi rendszer...3

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, III. RÉSZ

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, III. RÉSZ NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, III. RÉSZ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2014. NOVEMBER 21. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Dr. Kaposi József 2014

Dr. Kaposi József 2014 Dr. Kaposi József 2014 A változások hajóerői és korlátai A változások jelentős része európai/nemzetközi trendek hazai megjelenése: Bologna-folyamat és Lisszaboni folyamat emberi képességek felértékelődése,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Zágráb HORVÁTORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Zágráb HORVÁTORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Zágráb HORVÁTORSZÁG Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2009 Tartalom Gazdasági- politikai háttér 2 Demográfia 2 Egészségügyi rendszer 3 Finanszírozás 3 Egészségügyi

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Skopje MACEDÓNIA. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Skopje MACEDÓNIA. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Skopje MACEDÓNIA Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2005 Volt Jugoszláv Köztársaság a Közép-Balkánon helyezkedik el Görögország, Bulgária, Albánia és Szerbia szomszédságában.

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja Dr. Németh László ÁEEK főigazgató ÁEEK feladatai No1: Fenntartói feladatkör No2: Középirányítói feladatkör No3: Tulajdonosi joggyakorlás

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer szabályozása

Az egészségügyi rendszer szabályozása Francia nap 2007. november 20. Francia Intézet, Budapest Az egészségügyi rendszer szabályozása Francia jellemzők Pierre Czernichow Egyetemi Kórházi Központ Rouen-i Egyetem (Franciaország) Tartalom Egészségügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Ulánbátor MONGÓLIA. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Ulánbátor MONGÓLIA. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Ulánbátor MONGÓLIA Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2005 Tartalomjegyzék Általános információk 2 Demográfiai helyzet 3 A lakosság egészségi állapota. 4 Az egészségügy

Részletesebben

Együttműködési javaslat Önkormányzati Egészségkártya Program megvalósítására

Együttműködési javaslat Önkormányzati Egészségkártya Program megvalósítására Együttműködési javaslat Önkormányzati Egészségkártya Program megvalósítására Dr. Card 2015. július 1 I. Bemutatkozás Dr. Card egy olyan egészségügyi szolgáltatás, amely az Országos Mentőszolgálattal együttműködve

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÁKIA. Pozsony. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2010. augusztus

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÁKIA. Pozsony. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2010. augusztus TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Pozsony SZLOVÁKIA Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2010. augusztus Tájékoztató országtanulmány SZLOVÁKIA 2010 Tartalom Gazdasági-politikai környezet... 2 Demográfia...

Részletesebben

Best Doctors Egészségbiztosítások. Egészség határok nélkül

Best Doctors Egészségbiztosítások. Egészség határok nélkül Best Doctors Egészségbiztosítások Egészség határok nélkül Tartalom Best Doctors bemutatása Pannónia termék koncepciók Díjak Partnerek Vállalati adózási tudnivalók Sajtómegjelenések 2 Best Doctors - szakértők

Részletesebben

Bardócz Tamás Halászati osztály

Bardócz Tamás Halászati osztály A Közös Halászati Politika reformja és ennek tükrében a Vidékfejlesztési Minisztérium hazai halászati ágazat fejlesztésével kapcsolatos stratégiája és koncepciója Bardócz Tamás Halászati osztály Az előadás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ROMÁNIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Ukrajna. Magyarország Moldova ROMÁNIA. Bukarest. Bulgária

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ROMÁNIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Ukrajna. Magyarország Moldova ROMÁNIA. Bukarest. Bulgária TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ROMÁNIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Ukrajna Magyarország Moldova ROMÁNIA Szerbia Bukarest Bulgária Feketetenger GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. III. negyedév) Budapest, 2008. március Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Románia Szerbia Szófia BULGÁRIA Fekete-tenger Macedónia Görögország Törökország GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY FINNORSZÁG. Helsinki. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2008. december

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY FINNORSZÁG. Helsinki. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2008. december TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY FINNORSZÁG Helsinki Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2008. december Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 2 Gazdasági-politikai háttér... 2 Demográfia, egészségi állapot...

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Magyar állampolgár hallgatók egészségbiztosítása Amennyiben az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Az otthoni szakápolás múltja és jelene Szlovákiában

Az otthoni szakápolás múltja és jelene Szlovákiában 1 Pozsony-i Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola, Érsekújvár-i Szent László Ápolástani Kar Szlovákia Az otthoni szakápolás múltja és jelene Szlovákiában PhDr. Bystrická Zuzana PhDr.

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Betegbiztonság az alapellátásban

Betegbiztonság az alapellátásban Betegbiztonság az alapellátásban Dr. Kolozsvári László Róbert, MBA, PhD 1 A betegbiztonság az egészségügyben Az egészségügy világszerte közismerten magas kockázatú terület A nem kívánt események bekövetkezése

Részletesebben

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások Banai Péter Benő Makrogazdasági, költségvetési keretek 1. Magas növekedés és/vagy olcsó adósság-finanszírozás bővülő költségvetési mozgástér 2.

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Az egészségbiztosítás Franciaországban. François Maresquier, vezérigazgató

Az egészségbiztosítás Franciaországban. François Maresquier, vezérigazgató Az egészségbiztosítás Franciaországban François Maresquier, vezérigazgató A rendszer alapjai Három szereplő a rendszerben Kötelező biztosítás Kiegészítő biztosítás Magánszemélyek CNAM GAMEX MSA RAM Egyéb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Zágráb HORVÁTORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. november

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Zágráb HORVÁTORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. november TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Zágráb HORVÁTORSZÁG Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2009. november Tartalom Gazdasági- politikai háttér 2 Demográfia. 2 Egészségügyi rendszer.3 Finanszírozás 3 Egészségügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Kijev UKRAJNA Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2005 UKRAJNA Gazdasági-politikai háttér... 2 Demográfia... 2 Egészségügyi rendszer... 3 Finanszírozás... 3 Egészségügyi

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés. Katonai Zsolt

Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés. Katonai Zsolt Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés Katonai Zsolt A szabvány alapú MIR logikája mérhető célok meghatározása folyamatok azonosítása kölcsönhatások elemzése a kívánt eredmény elérése és kockázatok

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 173/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi

Részletesebben

Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában

Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában Népszabadság 2. egészségbiztosítási konferencia 2008. március 11. Skultéty László ügyvezető igazgató A magánfinanszírozás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

HRH KIHÍVÁSOK ÉS MENEDZSMENT A GYAKORLATBAN FEKVŐBETEG ELLÁTÁS ÉS INTÉZMÉNYEI SZEMSZÖGE ÉS TAPASZTALATAI

HRH KIHÍVÁSOK ÉS MENEDZSMENT A GYAKORLATBAN FEKVŐBETEG ELLÁTÁS ÉS INTÉZMÉNYEI SZEMSZÖGE ÉS TAPASZTALATAI HRH KIHÍVÁSOK ÉS MENEDZSMENT A GYAKORLATBAN FEKVŐBETEG ELLÁTÁS ÉS INTÉZMÉNYEI SZEMSZÖGE ÉS TAPASZTALATAI dr. Rácz Jenő NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI EMBERI ERŐFORRÁS MUNKAKONFERENCIA BUDAPEST, 2013. MÁJUS 29. VAN-E

Részletesebben

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben Területi együttműködések kialakítása A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA Tanúsítás és akkreditáció Dr.

Részletesebben