TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÉNIA. Ljubljána. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÉNIA. Ljubljána. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. november"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÉNIA Ljubljána Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet november

2 Tartalomjegyzék Gazdasági-politikai környezet... 2 Demográfia... 2 Egészségügyi rendszer... 3 Finanszírozás... 3 Egészségügyi ellátórendszer... 4 Gyógyszerügy... 6 Reformok... 6 Készitette: ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Iroda 1

3 Gazdasági-politikai környezet Szlovénia gazdasága 1992 óta folyamatosan nőtt, támogatva az átfogó konvergencia-folyamatot. Szlovénia január 1-én az új EU-tagok közül elsőként lépett be az eurozónába, teljesítve a Maastrichti Szerződésben előírt követelményeket. Ugyanakkor a gazdasági válság Szlovéniában is lefékezte a gazdasági növekedést: a GDP-növekedés 2007-ben még 6,8%, 2008-ban 3,5% volt (az 1 főre jutó GDP EUR), 2009 első két negyedévében 8-9%-kal csökkent. A munkanélküliségi ráta 2009 augusztusában 9,4%. A válság káros hatásai ellen a szlovén kormány aktív intézkedéseket tesz (pl. hitelintézeteknek és biztosítóknak nyújtott hitelek, befektetési támogatások, a Szlovén Export- és Fejlesztési Bank tőkéjének növelése, technológiai innováció és kutatás-fejlesztés erőteljesebb anyagi támogatása stb.). Szlovénia demokratikus parlamentáris köztársaság, a NATO és az EU tagja, az első új EU tagország, mely betöltötte az Európai Tanács elnökségét, 2008-ban Az (inkább reprezentatív jellegű) államfői tisztséget a független, szociáldemokrata támogatottságú Danilo Türk tölti be 2007 novembere óta. A törvényhozó hatalmat a kétkamarás parlament birtokolja: a 90 tagú Nemzetgyűlés (Drzavni Zbor Állami Gyűlés) és a 40 tagú Nemzeti Tanács (Drzavni Svet). A végrehajtó hatalmat 2008 novembere óta a Szociáldemokrata Pártból (SD), az Új Politika Zares pártból, a Szlovén Nyugdíjasok Demokratikus Pártjából (DeSUS) és a Szlovén Liberális Demokrata Pártból (LDS) álló kormánykoalíció gyakorolja, a miniszterelnök a szociáldemokrata Borut Pahur. A második politikai tengelyt a 210 helyi önkormányzat képezi elején nincs középszintű adminisztráció regionális szinten, de a helyzet várhatóan változni fog a törvényhozói hatalommal felruházott régiók (12) bevezetésével. A függetlenség 1990-es visszanyerése óta a politikai környezet elég stabil ahhoz, hogy különböző gazdasági és társadalmi reformokat implementáljanak a stabilitás további biztosítása érdekében. Demográfia Szlovénia népességszáma 2008-ban 2,03 millió volt. A lakosság mintegy fele városokban él. Az as évek óta csökkenő születési rátát figyeltek meg, amely kicsivel a halálozási ráta fölött van. Szlovéniában a születéskor várható élettartam 2007-ben 78,5 év volt (nők: 82,1 év, férfiak: 74,8). Ez nagyjából megfelel az EU átlagának (79,02), kicsit alacsonyabb, mint a régi tagországok átlaga (80,27), de lényegesen jobb, mint az EU-12 átlag (74,31). A lakosság elöregedő tendenciát mutat éppúgy, mint a többi európai országban. A morbiditási ás mortalitási adatok alapján Szlovénia hasonló jellegzetességeket mutat, mint más nyugat- és közép-európai országok. A keringési rendszer megbetegedései képezik a leggyakoribb halálokot: 2007-ben az összes halálozás 38,3%-át okozták. A fertőző megbetegedések incidenciája Szlovéniában elég alacsony, amely többek között a hagyományosan jó védőoltás-lefedettségnek köszönhető. Ugyanakkor aggodalomra ad okot az öngyilkosságok magas aránya (2007-ben 100 ezerből 18,4, ami azonban csökkenő tendenciát mutat a 2005-ös szinthez képest:100 ezerből 22), főként a marginalizált társadalmi csoportok körében. 2

4 Egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszert az Egészségügyi Minisztérium irányítja. Az egészségügyi rendszer szervezeti struktúrája fejlett, és számos szereplőt magában foglal, beleértve az Egészségügyi Minisztérium alá tartozó hatóságokat (mint pl. az Egészségügyi Felügyelőség), független állami szervezeteket (mint pl. a Szlovén Egészségbiztosítási Intézet, a Szlovén Köztársaság Népegészségügyi Intézete), (állami tulajdonban lévő) kórházakat és alapellátó központokat, egészségügyi magánszolgáltatókat, különböző NGO-kat és szakmai szervezeteket. Az Egészségügyi Minisztérium szakértői a rendszeren belül felügyeleti és ellenőrző szerepet látnak el, amelyet fokozatosan decentralizálnak a különböző érdekeltekhez. A modern egészségügyi rendszer kiépítését célzó egészségügyi reformokat 1992-ben hajtották végre. Ezek magukban foglalták a kötelező egészségbiztosítás bevezetését, az egészségügyi magánpraxisok jóváhagyását, a co-payment bevezetését, a szakmai szervezetek újbóli bevezetését (pl. Orvosi Kamara és Gyógyszerész Kamara). Ezeket a főbb reformokat az implementációs periódus és az egészségügyi rendszer további kiigazításai követték. A nemrégiben lezajlott reformok magukban foglalták többek között a DRG-bevezetését a fekvőbeteg-ellátásban, a betegutak kidolgozását és implementációját a kezelések minőségének javítására, valamint a kockázatkiegyenlítési rendszer bevezetését a kiegészítő önkéntes egészségbiztosítás ellátói számára. A hosszú várólisták, különösen a fogászati ellátásban, valamint néhány specializált ellátás és sebészeti ellátás esetében továbbra is megoldandó problémát jelentenek. Finanszírozás Az egészségügyi ellátást nagyobbrészt a kötelező egészségbiztosításból finanszírozzák, amely egybiztosítós rendszerben működik. Mellette a magánbiztosítás, az out-of-pocket kifizetések és az adófinanszírozás képezik a fő forrásokat ban az összes egészségügyi kiadás részesedése a GDP-ből 8,3%, az egy főre jutó egészségügyi kiadás 1607 PPS. A kötelező biztosítás az összes egészségügyi kiadás 67,1%-át, az állami kiadások 92,9%-át nyújtotta 2006-ban. Az önkéntes egészségbiztosítás és az out-of-pocket kiadások az egészségügyi kiadások magánforrásaiként (a magánkiadásokon belül az önkéntes egészségbiztosítás 47,1%-ot, az OOP 42,5%-ot tett ki 2006-ban) az összes egészségügyi kiadás 28%-át jelentették. A közfinanszírozás fokozatosan csökkenő arányával párhuzamosan nőtt az önkéntes egészségbiztosítással rendelkezők aránya ben a kötelező egészségbiztosítást fizető lakosok 95-97%-a (a lakosság kb. 85%-a) rendelkezett önkéntes biztosítással. Az önkéntes egészségbiztosítás elsősorban a co-payment fedezetére szolgál (a 18 év alatti gyermekek és a 26 év alatti tanulók nem fizetnek co-payment-et). Az önkéntes egészségbiztosításban a magánbiztosítók között a lefölözés elkerülésére, a különböző kockázati struktúrák kiegyenlítésére 2005-tól kockázatkiegyenlítő rendszert vezettek be. A magánbiztosítás díja nemtől, kortól és egészségi állapottól függetlenül az országban egységes. A kötelező egészségbiztosítás intézménye, a Szlovéniai Egészségbiztosítási Intézet autonóm köztestület, a biztosítottak számára az egészségügyi szolgáltatások vásárlója. Univerzális lefedettséget biztosít (a lakosság 98,5%-át fedi le). A járulék mértéke 2002 óta 13,45% a bruttó bérek után számolva, amely a munkáltatók és a munkavállalók között oszlik meg (6,56%, 6,36%). A munkahelyi balesetek és a foglalkozási ártalmak fedezetére a munkáltató további 0,53%-ot fizet. (A munkanélküliek után a Foglalkoztatási Hivatal fizet járulékot, a nyugdíjasok járuléka a bruttó nyugdíj 5,96%-a.) 3

5 A kötelező biztosítás a szolgáltatások díjának 25-95%-ára nyújt fedezetet. 95% pl. a szervátültetés, sürgősségi sebészet, intenzív terápia, külföldi gyógykezelés, radioterápia, dialízis és az alap szolgáltatáscsomag más sürgősségi beavatkozásainak fedezete. A 25% egyes, a közepes listán (három lista létezik, pozitív, közepes és negatív) szereplő gyógyszerek térítésére vonatkozik. 75% pl. a fedezet mértéke a pozitív listás gyógyszereknek, a szakorvosoknak, a kórházaknak és a gyógyfürdőknek a nem munkahelyi balesetek ellátásánál. Co-payment vonatkozik a háziorvosi, szakorvosi, kórházi ellátásra, laboratóriumi vizsgálatokra, a kötelező biztosítás által fedezett szolgáltatásokra, a co-payment mértéke a szolgáltatás díjának illetve a gyógyszer árának 5-75%-a. Az önkéntes egészségbiztosítást a Vzajemna állami non-profit biztosító és a profitorientált Adriatic- Slovenica, Triglav és Merkur biztosítók nyújtják. Két formája közül a complementary (kiegészítő) biztosítás a co-paymentre nyújt fedezetet, a supplementary (pótló) biztosítás az ellátások szélesebb skálájára, magasabb standardjára kínál lehetőséget. Az előzővel rendelkezik a lakosság nagyobbik része, az utóbbival kisebb hányada. A co-payment fedezetét a biztosító nem a betegnek nyújtja, hanem a szolgáltató közvetlenül az önkéntes biztosítónak számláz. Közvetlen kifizetések OOP fizetések formájában vonatkoznak a biztosítóval szerződéses kapcsolatban nem álló orvosok felkeresésére, a magánorvoshoz fordulásra, a szakorvos háziorvosi beutaló nélküli felkeresésére, magánfogászatra, a kötelező biztosítás körébe nem tartozó szolgáltatásokra, a várólista kikerülésére stb. Az alapellátás finanszírozása a fejkvóta és a szolgáltatás szerinti finanszírozás kombinációján alapul, a járóbeteg szakellátás finanszírozása szolgáltatás szerint történik. Az aktív fekvőbeteg ellátást DRG szerint, a krónikus ellátást ágy-nap szerint finanszírozzák. Egészségügyi ellátórendszer Az alapellátás állami alapellátási központokban és növekvő számban privát háziorvosi praxisokban történik. A járóbeteg szakellátást kórházak és poliklinikák nyújtják, vagy olyan közösségi egészségügyi központok, amelyek szerződéses kapcsolatban állnak a szakorvosokkal. A szakorvosok tevékenykedhetnek magánorvosi rendelőkben is, a biztosítóval szerződve vagy a nélkül. Létezik néhány tisztán magánszolgáltató is a szakellátás és diagnosztika területén, többségük szerződéses kapcsolatban áll a kötelező egészségbiztosítással. A járóbeteg szakellátást igénybevevő betegek itt az idő és a személyzet tekintetében magasabb standardoknak megfelelő ellátásért a minisztérium által szabályozott OOP-t fizetnek. A kórházak többsége állami tulajdonban van. A szakorvosi ellátás (járó-fekvő) 75%-a kórházakban történik, amelyhez a háziorvos beutalója szükséges végén 29 kórház működött Szlovéniában, amelyek majdnem mindegyike köztulajdonban van, és a 70-es évek óta jelentős felújításon mentek keresztül. Az akut betegek és a tervezett ellátásban résztvevő betegek intenzívebb kezelése, valamint a járóbeteg-orientált ellátás felé történő tervezett elmozdulás miatt az összes kórházi ágy számát fokozatosan mintegy 33%-kal csökkentették (1980-ban 100 ezer főre 685 ágy jutott, 2007-ben pedig 466). A DRG-k bevezetése következtében csökkent az átlagos tartózkodási idő (1995-ben 10,4 napról 2007-ben 6,8 napra) növekedett a betegek forgalma. Az akut kórházi ágyak számát lényegesen csökkentették a 90-es évek eleje óta, és 2007-ben elérték a 377 ágyat 100 ezer főre, ami kicsivel az EU-átlag alatt volt ugyanebben az évben (395 ágy 100 ezer főre). 4

6 Az Egészségügyi Minisztérium bizottságai és felügyelőségei felelősek az egészségügyi létesítmények strukturális standardjainak kidolgozásáért, valamint az újonnan létrehozott intézmények felülvizsgálatáért. Mindazonáltal nincs hivatalos rendszer az egészségügyi intézmények monitoringjára. Az egészségügyi humán erőforrás szintje megfelelő az egészségügyi ellátáshoz. Ugyanakkor, azokra a prospektív demográfiai adatokra alapozva, amelyek csak az orvosi szakmára vonatkoznak, a közeljövőben bizonyos régiókban orvoshiány jelezhető előre. A Ljubljana-i Orvosi Egyetemem végzettek számának növekedése, valamint más ex-jugoszláv tagállamokból érkező egészségügyi szakemberek bevándorlása következtében a 100 ezer főre jutó orvosok száma 199-ről 237-re nőtt 1990 és 2006 között. Ugyanakkor Szlovéniában még mindig alacsonyabb az egy főre jutó orvosok száma, mint a legtöbb EU- tagországban, ill. kelet-közép-európai országban. Az egészségügyi szakemberek számának megtervezése az Egészségügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik (azaz az Egészségügyi Tanács tesz javaslatokat az egészségügyi szakemberek számára vonatkozóan), miközben az orvosképzést a Ljubljanában és Mariborban található orvosi egyetemek biztosítják. Az orvosi alapképzés 6 évig tart, amit kötelező féléves gyakorlat követ. A fő kihívást az képezi, hogy a jól képzett szakemberek számát a jövőben a munkaerőpiaci igényekhez tudják alakítani ben bevezették az egészségbiztosítási kártyát. Abban a rendszerben a biztosítási adatokat fizikailag tárolták a biztosítási kártyán egy távoli szerver helyett. A betegeknek néhány havonta frissíteniük kellett a kártyán levő adataikat önkiszolgáló termináloknál. Ez a rendszer nélkülözte a hatékonyságot, költséges és pontatlan volt a biztosítók számára, a betegek számára pedig kényelmetlen. Emellett kevésbé is volt biztonságos, mivel a bizalmas adatokat a kártyán tárolták. A Szlovén Egészségbiztosítási Intézet 2009 tavaszán jelentette be, hogy új intelligens egészségbiztosítási kártya rendszert vezet be. Az új rendszer lehetővé teszi a betegek egészségbiztosítási státuszának ellenőrzését és az egészségügyi elszámolások online elvégzését. Az új rendszer alapját az IBM integrált IT infrastruktúra megoldása képezi, amely összekapcsolja az egészségügyi ellátókat mind a magán, mind az állami egészségbiztosítási szervezetekkel. Minden szlovén állampolgár elektronikus egészségbiztosítási kártyát kap, és az ellátás helyén mutatja be. Az elektronikus kártya egy digitális tanúsítványt tartalmaz, mely azonosítja a beteget, és lehetővé teszi az ellátó számára a beteg egészségbiztosítási adatainak online elérését. Otthoni vizitek esetén az orvosok távolról is ellenőrizhetik az egészségbiztosítási adatokat egy SMS küldésével. Az új rendszer egy kísérleti program sikeres lezárulása után, 2010 januárjában lép országos szinten működésbe. Az új kártya rendszer és az integrált IT infrastruktúra megnyitja az utat más e- egészségügyi alkalmazások előtt is, mint pl. elektronikus vényfelírás és elektronikus betegnyilvántartás. Az 1990-es évek elején indult reformok bevezették a vásárló-ellátó megosztottság elvét, megerősítve az alapellátást, valamint egy személyes alapellátó orvos választását. Ennek eredményeképpen a szlovén egészségügyi rendszer országszerte családorvos-központú alapellátáson alapul, speciálisan képzett orvosokkal és védőnőkkel júliusában a kormány elfogadta a ra vonatkozó Nemzeti Egészségügyi Tervről szóló Határozatot. A Határozat intézkedéseket foglal magában az egészségügyi ellátók állami hálózatának szabályozására vonatkozóan között. Az egy főre jutó 6,6 járóbeteg-vizittel 2006-ban (az alap- és járóbeteg-ellátásban) Szlovénia kicsivel az EU-átlag alatt maradt (EU-ban 2005-ben 6,8). A különböző szintű szolgáltatók közötti együttműködés sok kívánnivalót hagy maga után, elsősorban a beutalókra és a vizsgálati eredmények cseréjére korlátozódik. 5

7 Az állami egészségügyi szolgáltatásokat többnyire a Szlovén Köztársaság Népegészségügyi Intézete (IPH-RS) és annak 9 regionális intézménye tervezi, implementálja és monitorozza. Az IPH-RS felelős a nemzeti egészségügyi statisztikák és jelentések készítéséért, a lakosság egészségi állapotára, ill. az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó elemzések készítéséért, az egészségügyi rendszerkutatásért. Az egészségfejlesztést, mint az állami egészségügyi intézmények standard funkcióját fokozatosan vezették be a 90-es években, és csak a 2003-as egészségügyi reform során intézményesítették, amely újradefiniálta és megerősítette a népegészségügy szerepét. Az utóbbi években szűrőprogramokat vezettek be a méhnyakrák korai felismerése céljából (2001), valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések (2002), a mellrák (2008) és a vastagbélrák (2008) kockázati tényezőinek felismerése céljából. Gyógyszerügy 2005-ben 273 gyógyszertár működött Szlovéniában, amelyek közül 84 magántulajdonban volt. Néhány gyógyszert drogériákban is lehet árusítani, megfelelően képzett alkalmazottakkal, habár a patikán kívüli árusítás továbbra is vitatott. A gyógyszerek forgalmazása nagykereskedőkön keresztül történik. A hazai gyógyszergyártás exportorientált. A pozitív listán szereplő gyógyszerek 75%-át téríti meg a kötelező biztosítás, a fennmaradó 25%-ot vagy az önkéntes kiegészítő biztosítás téríti meg, vagy out-of-pocket kiadásokból finanszírozzák. Gyermekek, fiatal korúak és bizonyos betegségekben szenvedők számára a gyógyszerek teljes költségét téríti a kötelező biztosítás. A gyakorlatban a gyógyszerek co-paymentjét lefedi az önkéntes egészségbiztosítás. Szlovénia 2003-ban referencia árrendszert vezetett be, hogy elősegítse a gyógyszerköltségek ellenőrzését, és elkerülje a juttatási katalógus erózióját. Ellenőrzik a felírt gyógyszerek mennyiségét. Minden orvos rendelkezik felíró számmal, és minden szolgáltató esetében követik a felírt gyógyszerek típusát és minőségét. A bevezetett költségcsökkentő intézkedések ellenére, között a gyógyszerfelírások száma, valamint a gyógyszerárak növekedtek. A jövőben várhatóan újabb intézkedésekre kerül sor, amelyek a szigorúbb gyógyszerár-ellenőrzésre, valamint a gyógyszerfelhasználás racionalizálására irányulnak. Reformok Az 1990-es években és azt követően lezajlott reformok sikeresnek értékelhetők abból a szempontból, hogy a régi rendszert modern, kötelező, társadalombiztosítás alapú rendszerré alakították át. Ez többek között magában foglalja a magánpraxisok által biztosított alapellátás bevezetését. Ugyanakkor továbbra is kihívást jelent a hatékonyság megerősítése, a növekvő igényeknek való megfelelés, valamint az (innovatív) kezelések növekvő költségeinek összehangolása a korlátozott erőforrásokkal. Az egészségügyi szakemberhiány, a hosszú várólisták bizonyos szolgáltatások esetében, az otthoni ápolási szolgáltatások bevezetése a krónikus betegek esetében (beleértve a biztosítási rendszer vonatkozó változtatásait), valamint az e-egészségügy stratégia fenntarthatósága további kihívásokat jelentenek a szlovén egészségügyi rendszer számára. 6

8 Főbb egészségügyi törvények és határozatok 2002 óta: Az alkoholfogyasztást korlátozó törvény, Egészségügyi Szolgáltatások Törvény: pontosan meghatározza az ellátók számára a koncessziók folyamatát, a koncessziók korlátozásait és érvényességét, Az egészségügyi és egészségbiztosítási törtvény változtatásairól és módosításairól szóló törvény: véget vetett a magánbiztosításban a lefölözésnek, Dohányzás-megelőzési Törvény: teljes tilalom a közintézményekben, Kiegészítő és Alternatív Medicina Törvény, Betegjogi Törvény: azonosítja a betegjogi kategóriákat és az érvényesítésük eszközeit, Mentális Egészség Törvény: definiálja a Mentális Egészség Nemzeti Program törvényi alapját, a mentális egészségügyi ellátók hálózatának létrehozását, valamint a betegjogokat önkéntelen kezelés esetén, A ra vonatkozó Nemzeti Egészségügyi Tervről szóló Határozat: stratégiai tervezési dokumentum az egészségügyi rendszer közötti fejlesztésére. Többek között meghatározza az egészségügyi kiadásokra, az egészségügyi munkaerő-tervezésre, az egészségügyi szolgáltatások privatizációjára, valamint a demográfiai változásra vonatkozó kérdéseket, Az egészségügyi és egészségbiztosítási törvény módosítása: meghatározza a mentességeket az alacsony jövedelmű csoportok számára, és bevezeti a szerződéses munka különböző formáiból származó jövedelmi felelősséget a kötelező egészségbiztosítási hozzájárulásra. Reformtervek a jövőre Hosszas előkészítést követően, 2008 júliusában fogadták el a ra vonatkozó Nemzeti Egészségügyi Tervet, amely iránymutatásul kíván szolgálni a szlovén egészségügyi rendszer fejlesztéséhez az elkövetkezendő években. A terv a következőket tartalmazza: foglalkozik a pénzügyi keret elemeivel, amelyek között meg fogják határozni az egészségügyi kiadásokat, leírja a fő népegészségügyi problémákat és kihívásokat, amelyeket átfogó, népegészségügyi metodológián alapuló megközelítéssel kell megcélozni, meghatározza az alapellátó-rendszer fejlesztésének ütemét, és megerősíti a szakellátás jelenlegi rendszerét, azonosítja az információs technológia fejlesztésének szükségességét az egészségügyi rendszerben, hogy támogassák az ellátás fejlesztését, valamint elősegítsék a betegellátás folyamatának jobb menedzselését, újra megerősíti az EU stratégiai elveit az egészségügyben, és etikai irányelvek sorát prezentálja, amelyeket nemzeti szinten meg kell őrizni, biztosítja a döntően közfinanszírozású egészségügyi rendszer fenntarthatóságát, rávilágít a betegellátás menedzsmentjének fejlesztésére, 7

9 terveket tartalmaz a létező nemzeti befektetések azonnali befejezésére és a kulcsfontosságú feladatok regionális szintre történő könnyű transzferére. A vélemények és nézőpontok erre a dokumentumra vonatkozóan meglehetősen heterogének. Az egyik aspektus, hogy a terv nem tartalmaz fejlesztési stratégiát, és nem mutatja meg, hogy az állami egészségügyi szolgáltatásokat hogyan kellene fejleszteni. A dokumentumot határozatlansága és az egyes kérdésekre adandó konkrét válaszok hiánya miatt is bírálják, mint pl. jövőbeni fejlesztések az egészségügyi központok és egészségügyi szolgáltatás-hálózatok (privatizációja) vonatkozásában, valamint a lakosság elöregedését illetően. A krónikus ellátásra és az ápolásbiztosításra vonatkozó törvényjavaslat Ez a törvényjavaslat 2005 óta előkészítés alatt áll. Azon az elgondoláson alapul, hogy a szlovén lakosság elöregedő tendenciát mutat, és egyre többen szorulnak rá mások támogatására mindennapi tevékenységeikben. Jelenleg a lakosság ezen csoportja alulellátott. Néhány krónikus igény esetében különösen a legsürgősebb szükségletek esetében az egészségügyi ellátás otthoni ellátást vagy a kórházakban kiterjesztett ellátást biztosít, amely nem minősül hatékonynak. A többi szükségletet ápolási otthonokban kezelik, ez esetben a betegek maguk vagy a rokonaik fizetnek a szolgáltatásért, mivel a kötelező biztosítás csak az egészségügyi szolgáltatások költségeit fedezi. Bármely esetben, a betegek mindennapi tevékenységeik támogatására szánt források szűkösnek bizonyulnak, és a krónikus ellátás megszervezésére és finanszírozására vonatkozó dialógus alulfejlett. Ezért az Egészségügyi Minisztérium törvényjavaslatot dolgoz ki, amelynek célja a krónikus ellátás alapvető elveinek újrarendezése. A javaslat alapján egy speciális kötelező biztosítást vezetnének be a krónikus ellátás esetében, amely lefedné az egész lakosságot. Hasonló lenne más társadalombiztosítási ágazatokhoz, és járulékokból finanszíroznák. Ezzel egyidejűleg egy új adminisztratív állami testületet hoznának létre saját költségvetéssel. A törvényjavaslat szerint a Szlovén Egészségbiztosítási Intézetnek szakmai és adminisztratív feladatokat kellene ellátnia az új jogi testület számára. Az ápolásbiztosítás bevezetése a között hatalmon lévő kormánykoalíció koalíciós szerződésének részét képezte. Ugyanakkor vitatottnak bizonyult az a kérdés, hogy hogyan finanszírozzák az új biztosítás fedezetét. Forrás Health care systems in transition, Slovenia (2009), European Observatory on Health Care Systems, economic_crisis/the_action_of_the_government_of_the_republic_of_slovenia_in_tackling_th e_financial_and_economic_crisis/ 8

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÉNIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL SZLOVÉNIA. Ljubljana. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÉNIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL SZLOVÉNIA. Ljubljana. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÉNIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Olaszország Ausztria SZLOVÉNIA Ljubljana Horvátország Magyarország Adriai-tenger GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ Módszerek: 1. Fejkvóta, 2. Költségvetési korlát, 3. Kórházi napok díjazása, 4. Szolgáltatásfinanszírozás, 5. Esetfinanszírozás A forrásallokáció két vezérelve:

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Románia Szerbia Szófia BULGÁRIA Fekete-tenger Macedónia Görögország Törökország GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Belgrád SZERBIA. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Belgrád SZERBIA. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Belgrád SZERBIA Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2009 SZERBIA 2009 Gazdasági-politikai háttér... 2 Demográfia... 2 Egészségügyi rendszer... 3 Finanszírozás...

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP . ú melléklet a 005. évi... törvényhez 006. évi előirányzat LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Munkáltatói egészségbiztosítási járulék Biztosítotti

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: hálapénz és egyéb egészségügyi célú kiadások dr. Lukács Marianna, Patika-csoport 211. február 7. Egészséggazdasági Monitor Konferencia Budapest, Aranytíz Művelődési

Részletesebben

MÁLTA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL

MÁLTA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY MÁLTA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Földközi-tenger MÁLTA Valletta GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság

Részletesebben

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Gazdasági-politikai környezet... 2 Demográfia, egészségi állapot... 2 Az egészségügyi rendszer általános jellemzői... 3 Finanszírozás... 6 Egészségügyi szolgáltatások... 9 Egészségügyi

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2015.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Dublin ÍRORSZÁG Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2011. január Tájékoztató országtanulmány ÍRORSZÁG Tartalom Gazdasági-politikai környezet... 2

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Románia Szerbia Szófia BULGÁRIA Fekete-tenger Macedónia Görögország Törökország GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Egészségügy. 1. Az egészségügyi ellátás színvonala a Szlovák Köztársaságban

Egészségügy. 1. Az egészségügyi ellátás színvonala a Szlovák Köztársaságban Egészségügy Az egészségügy olyan ágazat, amely komoly kihívások elé állítja az állam közpolitikáját. A fő cél a lakosság egészségi állapotának javítása, annak elérése, hogy a polgárok elégedettek legyenek

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Térítési díj Szabályzat

Térítési díj Szabályzat Gálfi Béla Nonprofit Kft 2013 Pomáz, Mártírok útja 22. Tel.: 06-26-525-650 Fax: 06-26-325-370 E-mail: therapie@mail.datanet.hu Honlap: www.galfi.hu Térítési díj Szabályzat Dr. Bujdosó Zoltán orvos igazgató

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. február

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. február TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG Prága Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2009. február Gazdasági-politikai háttér Csehországban a GDP 38,5 százalékát az iparban, 2,5 százalékát a mezőgazdaságban

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből Prof. Dr. Pintér Lajos HM miniszteri megbízott Dr. Pápai Tibor Ph.D centrumvezető ápoló 1 A nemzetközi sürgősségi ellátás evolúciója a gazdasági, urbanizációs,

Részletesebben

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Előadó: Tóth Róbert ügyvezető Bróker Royal Kft. JNSZMKIK regisztrált szakértője 2012. április 26. A biztosítás

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, III. RÉSZ

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, III. RÉSZ NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, III. RÉSZ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2014. NOVEMBER 21. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Zágráb HORVÁTORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Zágráb HORVÁTORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Zágráb HORVÁTORSZÁG Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2009 Tartalom Gazdasági- politikai háttér 2 Demográfia 2 Egészségügyi rendszer 3 Finanszírozás 3 Egészségügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Skopje MACEDÓNIA. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Skopje MACEDÓNIA. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Skopje MACEDÓNIA Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2005 Volt Jugoszláv Köztársaság a Közép-Balkánon helyezkedik el Görögország, Bulgária, Albánia és Szerbia szomszédságában.

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2014. NOVEMBER 21. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. június

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. június TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG Prága Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2009. június Tájékoztató országtanulmány CSEHORSZÁG 2009 Gazdasági-politikai háttér...2 Demográfia...2 Egészségügyi rendszer...3

Részletesebben

Best Doctors Egészségbiztosítások. Egészség határok nélkül

Best Doctors Egészségbiztosítások. Egészség határok nélkül Best Doctors Egészségbiztosítások Egészség határok nélkül Tartalom Best Doctors bemutatása Pannónia termék koncepciók Díjak Partnerek Vállalati adózási tudnivalók Sajtómegjelenések 2 Best Doctors - szakértők

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Együttműködési javaslat Önkormányzati Egészségkártya Program megvalósítására

Együttműködési javaslat Önkormányzati Egészségkártya Program megvalósítására Együttműködési javaslat Önkormányzati Egészségkártya Program megvalósítására Dr. Card 2015. július 1 I. Bemutatkozás Dr. Card egy olyan egészségügyi szolgáltatás, amely az Országos Mentőszolgálattal együttműködve

Részletesebben

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások Banai Péter Benő Makrogazdasági, költségvetési keretek 1. Magas növekedés és/vagy olcsó adósság-finanszírozás bővülő költségvetési mozgástér 2.

Részletesebben

A járóbeteg szakellátás szempontjai HR policy kialakításához

A járóbeteg szakellátás szempontjai HR policy kialakításához A járóbeteg szakellátás szempontjai HR policy kialakításához Dr Pásztélyi Zsolt M.Sc. elnök 1 315 független összesen intézmény, (db) TVK (német pont/hó) 50 100 ezer alatt 106 100 ezer- 1 millió között

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Ulánbátor MONGÓLIA. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Ulánbátor MONGÓLIA. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Ulánbátor MONGÓLIA Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2005 Tartalomjegyzék Általános információk 2 Demográfiai helyzet 3 A lakosság egészségi állapota. 4 Az egészségügy

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

22. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

22. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: A védőnői szolgálat dokumentációs és nyilvántartási

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Kijev UKRAJNA Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2005 UKRAJNA Gazdasági-politikai háttér... 2 Demográfia... 2 Egészségügyi rendszer... 3 Finanszírozás... 3 Egészségügyi

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÁKIA. Pozsony. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2010. augusztus

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÁKIA. Pozsony. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2010. augusztus TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Pozsony SZLOVÁKIA Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2010. augusztus Tájékoztató országtanulmány SZLOVÁKIA 2010 Tartalom Gazdasági-politikai környezet... 2 Demográfia...

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Románia Szerbia Szófia BULGÁRIA Fekete-tenger Macedónia Görögország Törökország GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ROMÁNIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Ukrajna. Magyarország Moldova ROMÁNIA. Bukarest. Bulgária

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ROMÁNIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Ukrajna. Magyarország Moldova ROMÁNIA. Bukarest. Bulgária TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ROMÁNIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Ukrajna Magyarország Moldova ROMÁNIA Szerbia Bukarest Bulgária Feketetenger GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY FINNORSZÁG. Helsinki. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2008. december

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY FINNORSZÁG. Helsinki. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2008. december TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY FINNORSZÁG Helsinki Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2008. december Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 2 Gazdasági-politikai háttér... 2 Demográfia, egészségi állapot...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Zágráb HORVÁTORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. november

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Zágráb HORVÁTORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. november TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Zágráb HORVÁTORSZÁG Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2009. november Tartalom Gazdasági- politikai háttér 2 Demográfia. 2 Egészségügyi rendszer.3 Finanszírozás 3 Egészségügyi

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

HRH KIHÍVÁSOK ÉS MENEDZSMENT A GYAKORLATBAN FEKVŐBETEG ELLÁTÁS ÉS INTÉZMÉNYEI SZEMSZÖGE ÉS TAPASZTALATAI

HRH KIHÍVÁSOK ÉS MENEDZSMENT A GYAKORLATBAN FEKVŐBETEG ELLÁTÁS ÉS INTÉZMÉNYEI SZEMSZÖGE ÉS TAPASZTALATAI HRH KIHÍVÁSOK ÉS MENEDZSMENT A GYAKORLATBAN FEKVŐBETEG ELLÁTÁS ÉS INTÉZMÉNYEI SZEMSZÖGE ÉS TAPASZTALATAI dr. Rácz Jenő NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI EMBERI ERŐFORRÁS MUNKAKONFERENCIA BUDAPEST, 2013. MÁJUS 29. VAN-E

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6.

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6. A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti SZOLGÁLTATÁSI TÍPUSTOK: ( B lap 5. pont) (ha a működési engedély az alábbi feladatokra irányul): 1 = orvosi 2 = fogorvosi 3 = gyógyszerészi

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában

Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában Népszabadság 2. egészségbiztosítási konferencia 2008. március 11. Skultéty László ügyvezető igazgató A magánfinanszírozás

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZERBIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Belgrád SZERBIA. Montenegró Koszovó. Albánia Macedónia

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZERBIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Belgrád SZERBIA. Montenegró Koszovó. Albánia Macedónia TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZERBIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Magyarország Horvátország Belgrád Románia Bosznia- Hercegovina SZERBIA Montenegró Koszovó Bulgária Adriai-tenger Albánia Macedónia GYEMSZI Gyógyszerészeti

Részletesebben

Az Európai Beruházási Bank (EIB) jelenlegi es jövőbeni lehetséges szerepe a magyar egészségügyben. Holló Imre

Az Európai Beruházási Bank (EIB) jelenlegi es jövőbeni lehetséges szerepe a magyar egészségügyben. Holló Imre 1 Az Európai Beruházási Bank (EIB) jelenlegi es jövőbeni lehetséges szerepe a magyar egészségügyben Holló Imre hollo@eib.org VIII. Egészség-gazdaságtani gazdaságtani szimpózium Budapest, november 18. 2

Részletesebben

Az egészségbiztosítás Franciaországban. François Maresquier, vezérigazgató

Az egészségbiztosítás Franciaországban. François Maresquier, vezérigazgató Az egészségbiztosítás Franciaországban François Maresquier, vezérigazgató A rendszer alapjai Három szereplő a rendszerben Kötelező biztosítás Kiegészítő biztosítás Magánszemélyek CNAM GAMEX MSA RAM Egyéb

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Szolgáltatási csekk (utalvány) rendszer Belgiumban Mi a probléma? Alacsony a foglalkoztatás, elsősorban a képzettséggel nem rendelkezők esetében

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. III. negyedév) Budapest, 2011. január

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. III. negyedév) Budapest, 2011. január ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2010. III. negyedév) Budapest, 2011. január Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

MÁLTA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL

MÁLTA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY MÁLTA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Földközi-tenger MÁLTA Valletta GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság

Részletesebben

Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató

Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató Emberi erőforr forrás s egészs szségének megtartása, mint megújul julóenergiaforrás s a jövőbenj Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató Adómentes juttatási elemek 2012-ben 1. Vissza

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés. Katonai Zsolt

Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés. Katonai Zsolt Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés Katonai Zsolt A szabvány alapú MIR logikája mérhető célok meghatározása folyamatok azonosítása kölcsönhatások elemzése a kívánt eredmény elérése és kockázatok

Részletesebben

A magánbetegbiztosítás

A magánbetegbiztosítás A magánbetegbiztosítás A jogi keretfeltételek korlátozott felmondási lehetőségek a betegbiztosítási szerződések csak élethosszig köthetőek a biztosítottra, kivéve a rövid távú biztosításokat, amelyek futamideje

Részletesebben

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE XIII. század ispotályok, kórházak: bányászok gyógyítása (1224: Selmec) 1496 az elsõ bányatársláda Thurzó János bányájában alakult 1840: két törvény is rendelkezik

Részletesebben

Az OEP és az. kapcsolata.

Az OEP és az. kapcsolata. Az OEP és az Önkéntes Egészségpénztárak kapcsolata. VII. Pénztárkonferencia 2004. November 4-5. dr. Kameniczky István Az OEP szemlélete WHO definíciója: Az egészség a teljes fizikai, szellemi szociális

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Szakmai szervezet Általános javaslatok Forráselosztás 2013 orvos - szakdolgozó - egyéb eü.-s Egyéb pénzügyi javaslat Emberi erőforrás intézkedési

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben