TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Ulánbátor MONGÓLIA. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Ulánbátor MONGÓLIA. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Ulánbátor MONGÓLIA Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2005

2 Tartalomjegyzék Általános információk 2 Demográfiai helyzet 3 A lakosság egészségi állapota. 4 Az egészségügy szervezete és működése 5 Az egészségügy reformja.. 7 Készítette az ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Irodája

3 MONGÓLIA Általános információk Terület: km² Lakosság: ezer fő (2003) Népsűrűség: 1,59 fő/km² Főváros: Ulaanbaatar (Ulánbátor) Államforma: parlamentáris köztársaság Közigazgatási beosztás: 21 tartomány, 336 körzet Városi lakosság aránya: 57,4% (2002) GDP/fő: 447 USD (2002) Munkanélküliség: 20-30% (2002) Demográfiai helyzet lakosainak száma, mely a 2000-ben végzett népszámláláskor fő volt, a legutolsó rendelkezésre álló adat szerint 2003-ra főre emelkedett. A lakosság száma nő ugyan, de lassuló tendenciájú a csökkenő fertilitás következtében. Az utóbbi időben a halálozás csökkenése mellett a születések száma is erőteljesen visszaesett, így a 90-es években regisztrált 1,4%-os növekedés, 2003-ra 1,2%-ra mérséklődött. A lakosság számának alakulása (ezer fő) és a nemek szerinti megoszlás Mutatók Lakosságszám Férfiak(%) Nők(%) ,9 50, ,6 50, ,6 50,4 A lakosság korcsoportok szerinti megoszlása, % Forrás: Összesen Korcsoport ,9 54,1 4,0 100,0 35,7 60,8 3,5 100,0 32,6 63,8 3,5 100,0 Forrás:1 2

4 A születések számának csökkenése révén 2000-ben fogyás mutatkozott a 0-14 éves korcsoport tagjainak lakossághoz viszonyított arányában, viszont erőteljesebb növekedés jelentkezett a éveseknél, mint más korcsoportoknál. Jóllehet a munkaképes korú lakosság növekedése kedvezően hat a szociális terhek megoszlására, ugyanakkor nagyobb arányú munkanélküliséghez vezet. A 65 éven felüliek aránya gyakorlatilag egy szinten mozog. Demográfiai mutatók, Mutató 2003 Születési arány 20,6 Halálozási arány 6,6 Természetes szaporodás 4,0 Csecsemőhalálozás 28 Forrás:1 Míg 1990-ben a születési arány 1000 főre számítva 35,3 volt, 2003-ra ez az érték 20,6-re esett vissza. A mortalitás szintén jelentősen csökkent ebben az időszakban 8,5-ről 6,6/1000 főre. A lakosság növekedésének lassulása elsősorban a fertilitás terén jelentkező negatív tendenciának tulajdonítható. Az életmódban jelentkező változások nagymértékben meghatározzák a lakosság számának alakulását. A mai népességének jellemzői a későbbi korra kitolódó házasságkötések, a gazdasági nehézségek miatt kevesebb gyermeket vállaló családok, a modern fogamzásgátló módszerek fokozottabb alkalmazása, az abortuszok megnövekedett száma és a csecsemők hosszabb ideig történő anyatejes táplálása. Mongóliában a Reproduktív Egészség Országos Programja igen sikeres volt a modern fogamzásgátló módszerek megismertetése, széles körű alkalmazásának bevezetése és a családtervezés megvalósítása terén ban a lakosság reprodukciójára vonatkozóan országos felmérést végeztek (RHS) azzal a céllal, hogy az egészségügyi döntéshozókat kellő információkkal lássák el a lakosság fertilitására, a csecsemőmortalitásra és a családtervezéssel kapcsolatos tapasztalatokra vonatkozóan. A felmérés adatai szerint a termékenységi arány, mely 1998-ban 3,1 volt, a as időszakban 2,5-re csökkent. A fertilitás lakossági csoportok szerint is nagy eltéréseket mutat, városi területeken alacsonyabb, vidéken magasabb (2,1-2,9). A csecsemőhalálozásra is ugyanez vonatkozik, aránya földrajzi területektől függően Az abortuszok száma - a vizsgálatok szerint - a felmérés előtti 5 évben 1000 élveszületésre számítva 214 volt. A rendkívül magas anyai mortalitásban viszonylagos csökkenést sikerült elérni: között / , 2003-ban 109,5/ esetet regisztráltak. 3

5 A lakosság egészségi állapota lakosságának egészségi állapota valamivel jobb, mint egy átlagos jövedelmű fejlődő országé. Az átmeneti időszak nehézségei ellenére is sikerült az anyai és a csecsemőhalandóság terén viszonylagos javulást elérni, bár ennek értéke még így is nagyon magas. A lakosság összmortalitásában csökken a fertőző betegségek aránya óta a vezető halálokok a keringési rendszer betegségei, a rák és a balesetek. Az egészségügyi szektor - sikerei ellenére is - olyan problémákkal szembesül, mint a lakosság bizonyos csoportjainak a perifériára szorulása, az országon belüli migráció, a hajléktalanok magas száma és a rossz lakáskörülmények. Mindezek - a TBC és a nemi betegségek terjedésének kedveznek. További problémát jelentenek azok az igen nagy különbségek, melyek a vidéki és városi lakosság valamint a különböző jövedelmi csoportok tagjainak egészsége és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés terén jelentkeznek. éghajlata rendkívül szélsőséges. A jórészt állattenyésztéssel foglalkozó lakosság az időjárás viszontagságai következtében, állatállománya elvesztésével időnként pótolhatatlan veszteségeket szenved, sok esetben életmódváltásra kényszerül. A városokba történő migráció a megélhetési gondok megoldásának lehetőségeként merül fel. A vidéki területeken nélkülözött különféle szolgáltatások városi környezetben elérhetőek, és a gyermekek oktatása is jobban megoldott. A 2003-as Fejlesztési Jelentés (Human Development Report) nagy területi eltéréseket jelez a létfontosságú szolgáltatások, így az egészségügyi ellátás elérhetőségében. Az ivóvízszolgáltatás és a csatornahálózat hiánya rendkívüli gondokat okoz sok vidéki területen ben a születéskor várható átlagos élettartam mindkét nem vonatkozásában összesítve 63,5 évet tett ki, ez nőkre és férfiakra lebontva 66,5, illetve 60,8 év volt. A 100 ezer lakosra jutó morbiditás és mortalitás alakulása öt kiváltó ok szerint (2002) Morbiditás Mortalitás Légzőrendszer betegségei Emésztőrendszer betegségei Húgy- ivarszervek betegségei Keringési rendszer betegségei Balesetek, mérgezések, egyéb 8506, , , , ,90 Keringési rendszer betegségei Daganatok Balesetek, mérgezések, egyéb Emésztőrendszer betegségei Légzőrendszer betegségei 223,02 130,22 80,07 47,74 44,29 Forrás:3 lakosságának egészségi állapotában meghatározóak a szív- és érrendszeri megbetegedések, a rák, a balesetek és a mentálhigiénés zavarok. Minthogy az első három a halálozás kiváltásában is egyre jelentősebb szerepet játszik, az Egészségügyi Minisztérium a WHO támogatásával integrált prevenciós és szűrőprogramot hozott létre. A környező 4

6 országokban viszonylag gyorsan terjedő HIV-fertőzések ellenére, Mongóliában HIV fertőzés alig fordul elő. küzd a dohányzás és általa kiváltott egészségkárosodások ellen. Ezt megerősítve ratifikálta a WHO dohányzáselleni keretszerződését. Az egészségügy szervezete és működése Az 1990-es évek előtti állami egészségügyi rendszere központi irányítás alatt állt, és finanszírozása a kormány adóbevételeiből történt. Jóllehet a rendszer számos eredményt is felmutathatott az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása és a fertőző betegségek leküzdése terén, térítésmentes szolgáltatásai nem voltak elég hatékonyak és beteg-orientáltak. Az átmenet időszakában bekövetkezett gazdasági válság súlyosan érintette az egészségügyi szektort. A rendszer anyagi hátterét biztosító erőforrások erőteljes csökkenése a szolgáltatások színvonalának eséséhez vezetett. A mongol kormány az egészségügyi ellátás mindenki számára való elérhetővé tételét továbbra is prioritásként kezelte, ennek érdekében a 90-es évek elején egészségbiztosítási rendszert állított fel, és különös figyelmet fordított az alapellátás kiterjesztésére. A 2000-ben hatalomra került új kormány kiemelt feladatának tekintette a szociálpolitika és a gazdasági fellendülés terén hozandó intézkedéseket. Cselekvési programja előterében a lakosság szűkös anyagi körülményeinek javítása állt ben életbe lépett az Állami Szektor Irányítására és Finanszírozására vonatkozó Törvény. Ennek értelmében az Egészségügyi Minisztérium közvetlen döntéshozói hatáskörrel rendelkezik az egészségügyi létesítmények és programok állami erőforrásokból való támogatása terén. Mindemellett az állam lehetőségei korlátozottak a szociális juttatások és a kiegészítő támogatások biztosítását illetően. Alapellátás alapellátása az 1990-es években vált a lakosság ellátásának központi kérdésévé. Az országban működő csoportos családorvosi praxisokat az Egészségügyi Szektor Fejlesztését Szolgáló Program célkitűzései szerint 1998-ban vezették be. A lakosság számára ily módon kívánták biztosítani a térítésmentes alapellátást az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) segítségével. A továbbiakban a családorvosokat privát csoportpraxisokba tömörítették, és jövedelmük biztosítására a kormány kockázatkiegyenlítésen alapuló fejkvótát vezetett be ben Ulánbátorban és a tartományi központokban összesen 233 háziorvosi csoportpraxist létesítettek. A központok feladata az alapellátás színvonalának biztosítása és a szolgáltatások elérhetővé tétele a betegek számára ben a lakosság 55%-a jutott hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Egy családorvoshoz átlagosan 1460 lakos tartozik, és a feliratkozott személyek évente átlagosan 3,6-szor keresik fel orvosukat. A háziorvoshoz fordulások mintegy 60%-a a megelőzést szolgálja ben a csoportos családorvosi praxisokban 940 háziorvos működött. 5

7 Fekvőbeteg-ellátás Mongóliában, ahol a lakosság területi eloszlása egyenetlen, számos kórház a fővárosban található. Az egészségügyi létesítmények felszereltsége, laboratóriumi háttere többnyire nem kielégítő. Az egészségügyi ellátás problémáit növeli, hogy a lakosság nagy területeken, elszórtan vándorol, egészségügyi ellátás iránti igényei nőnek, az egészségügyi rendszernek kiterjedt területet kell átfognia ben 10 ezer lakosra 27,75 orvos jutott, az ágyellátottság 75,2 ágy/10000 fő volt. fekvőbeteg-ellátásának költség-hatékonysága nem megfelelő (a kórházi felvételek száma 207/ fő, az átlagos ápolási idő 10,6 nap volt 2002-ben). Az ország kórházai különböző szinteken működnek. Léteznek harmadlagos ellátást nyújtó szakkórházak a távoli területek lakosságának magasabb műszerezettséget igénylő szakellátására, valamint regionális, megyei és körzeti szintű kórházak ben három megyei kórházat regionális kórházzá nyilvánítottak, ily módon több megye lakosainak szakellátását is biztosíthatják. Az utóbbi években ezeknek a központoknak a felszereltsége javult, és szakembergárdája is kiegészült új specialistákkal. Az egészségügyi létesítményekben nyújtott ellátás nem különül el élesen alap- és fekvőbetegellátásra. A körzeti kórházak több körzet lakosságának alapellátását biztosítják ben, Mongóliának 556 privát betegellátó létesítménye volt, ezek közül 136 nyújtott kifejezett kórházi ellátást. A gyógyszertárak többsége magánkézben van. A magánvállalkozások viszonylag nagy száma ellenére, a privát szektor vásárlóereje alacsony, szakmai irányítása nem megfelelő. A legtöbb egészségügyi magánvállalkozás helyszíne a főváros. Egészségügyi létesímények és személyzet (2002) Harmadlagos ellátást nyújtó szakkórházak és központok Másodlagos ellátást nyújtó regionális központok megyei kórházak körzeti kórházak,központok Alapellátást nyújtó létesítmények Privát létesítmények(gyógyszertárak is) Egészségügyi oktató létesítmények Egyéb (gyógyfürdőkórházak, körzeti rendelők, szülőotthonok,stb) Összesen Létesítmények Személyzet Orvosok Forrás: januárjától a kormány hozzálátott az Állami Szektor Irányítására és Finanszírozására vonatkozó Törvény gyakorlati megvalósításához. Ezzel elkezdődött az egészségügyi ellátás teljesítményen alapuló finanszírozásának bevezetése. A törvényben foglaltak gyakorlati 6

8 megvalósítása az egészségügyi szervezetek nagyobb felelősségvállalása mellett a költséghatékonyság fokozását szolgálja. Az egészségügy finanszírozása Mongóliában az egészségügyi kiadások GDP-hez viszonyított aránya enyhén emelkedett az utóbbi években, 2002-re elérte a 4,7%-ot. Az egy főre jutó egészségügyi kiadások nagysága 23 USD volt. Az egészségügy anyagi hátterét a következők képezték: állami költségvetés (64,1%), egészségbiztosítás (28,5%), közvetlen térítések és egyéb források (7,4%). Mindemellett az egészségügy külső támogatása 15-20%-ra volt tehető. Mongóliában a költségvetési keretekből történő finanszírozás után, az 1994-ben bevezetett egészségbiztosítási rendszer vált az egészségügy finanszírozásának egyik fontos elemévé. Az Egészségbiztosítási Törvény legutóbbi rendelkezései szerint, a biztosítási rendszer fedezetet nyújt a járóbeteg-ellátásban és a kórházakban nyújtott meghatározott szolgáltatásokra, emellett a biztosítottak a kórházi ellátás szintjétől függően, 5-15 %-os co-payment-et kötelesek fizetni ben állampolgár fizetett biztosítási járulékot. Mindemellett a mongol lakosság 91,4%-a részesül az egészségbiztosítási fedezet valamilyen formájában. 1,4 millió lakos számára a kormány állja a biztosítás költségeit. A biztosítási alapok 90%-át fordítják fekvőbeteg-ellátásra, 7%-át a járóbeteg-ellátásra és 2%-ot a működtetési költségekre től a kórházak finanszírozásának kiindulási alapja a teljesítmény lett. A magasabb szintű ellátás három formáját képviselő városi kórházak tevékenységére az egészségügyi kiadások 54%-át fordították, 6%-kal kevesebbet, mint 1999-ben, ugyanakkor - összhangban a kormány alapellátást támogató politikájával - az ilyen ellátást nyújtó, több körzetet átfogó vidéki kórházak és a háziorvosi praxisok anyagi támogatása 6,7%-kal nőtt. A 2003-as Fejlesztésekről szóló Jelentés továbbra is nagy területi egyenlőtlenségeket jelez az anyagi eszközök növekedése ellenére is. Az egészségügy reformja A mongol kormány cselekvési terve prioritásként jelöli meg a színvonalas alapellátás biztosítását, a vidék egészségügyi ellátásának javítását, a privát szektor fejlesztését és az egészségbiztosítás kiterjesztését ban, az Egészségügyi Minisztérium az elkövetkező éves időszakra vonatkozóan átfogó egészségügyi terv kidolgozására indított projektet a japán kormány támogatásával. Az országos programok nagymértékben függnek a nemzetközi támogatástól, mivel a közkiadások nagy részét a fekvőbeteg-ellátásra fordítják. Jóllehet a kormány növeli az egészségügyi programok finanszírozását, ez 2002-ben még mindig csupán az egészségügyi összkiadások 1,4%-át tette ki. A kormány jogi szabályozása - a helyi szervezetekkel közösen hozott erőfeszítések révén - számos területen komoly eredményeket ért el, mint pl. a lakosság számának növekedése, a 7

9 lakosság egészségi állapotának javítása, az oktatás, a lakosság élelmezése, lakhatási körülményei, foglalkoztatása és adatainak regisztrálása, nyilvántartása. A nők egészségi állapota központi helyet foglal el a mongol egészségpolitikában ban indult el az Országos Program a Nemek közötti Egyenlőség Biztosítására, ennek megvalósulása ig várható. A városi területen élő fiatal párok sok esetben lakásgondokkal küzdenek. Vidéken a tanulási lehetőség, az egészségügyi szolgáltatások és az információáramlás megoldatlansága jelent problémát. A kormány ezekből a kérdésekből kiindulva jelölte ki a 2004-es évet a Családtámogatás Évének májusában léptették életbe az új lakosságpolitikát, melynek megvalósítását 3 időszakra osztva tervezik: , , A lakosság fejlesztésére vonatkozó tervek a lakosságszám növekedésének lassulását próbálják megállítani, és a nemzetközi célkitűzésekkel egyeztetve olyan körülményeket kívánnak a lakosság számára teremteni, melyek között mindenki számára adottak lesznek az egészségben eltöltött, produktív élet feltételei. Irodalomjegyzék 1. Mongolia Reproductive Health Survey 2003, Ministry of Health, Ulaanbaatar,

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Románia Szerbia Szófia BULGÁRIA Fekete-tenger Macedónia Görögország Törökország GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Románia Szerbia Szófia BULGÁRIA Fekete-tenger Macedónia Görögország Törökország GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Oroszország Kazahsztán Mongólia Tádzsikisztán Afganisztán Pakisztán Kirgizisztán Peking KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG Észak-Korea India Nepál Bhután

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. London. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. London. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG London Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2005 EGYESÜLT KIRÁLYSÁG United Kingdom ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Terület: 243 480 km 2 Lakosság: 59 251

Részletesebben

Bocskor Éva Hargita megye lakosságának egészségi állapota az egészségügyi szolgáltatások jegyében

Bocskor Éva Hargita megye lakosságának egészségi állapota az egészségügyi szolgáltatások jegyében Bocskor Éva Hargita megye lakosságának egészségi állapota az egészségügyi szolgáltatások jegyében tanulmany a romániai, ezen belül a Hargita megyei halandósági viszonyokat, illetve a korai halálozási okokat

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN

EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN Szerkesztette: Borbás Ilona - Dr. Kincses Gyula

Részletesebben

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Oroszország Kazahsztán Mongólia Tádzsikisztán Afganisztán Pakisztán Kirgizisztán Peking KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG Észak-Korea India Nepál Bhután

Részletesebben

Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében 2007

Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében 2007 Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében 2007 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2007. december Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében Az OECD országok Health at a

Részletesebben

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Gazdasági-politikai környezet... 2 Demográfia, egészségi állapot... 2 Az egészségügyi rendszer általános jellemzői... 3 Finanszírozás... 6 Egészségügyi szolgáltatások... 9 Egészségügyi

Részletesebben

NORVÉGIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL

NORVÉGIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY NORVÉGIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Oroszország NORVÉGIA Svédország Finnország Oslo GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési

Részletesebben

JOTERV1-127.qxd 2005.12.09. 10:34 Page 1 ÉVKÖNYV 2005

JOTERV1-127.qxd 2005.12.09. 10:34 Page 1 ÉVKÖNYV 2005 ÉVKÖNYV 2005 ÉVKÖNYV 2005 KEDVES OLVASÓ! Intézetünk módosított alapító okirata értelmében 2004. márciusától feladatában és szervezetében megújult, és mint Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet folytatja

Részletesebben

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK Washington Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2005 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 DEMOGRÁFIAI HELYZET... 3 A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI REFORMOK SZLOVÁKIÁBAN SZLOVÁKIA. Pozsony. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

EGÉSZSÉGÜGYI REFORMOK SZLOVÁKIÁBAN SZLOVÁKIA. Pozsony. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet EGÉSZSÉGÜGYI REFORMOK SZLOVÁKIÁBAN Pozsony SZLOVÁKIA Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2006 Tartalom A szlovák egészségügy rövid jellemzése... 2 Általános adatok... 2 Demográfia, egészségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Belgrád SZERBIA MONTENEGRÓ. Podgorica. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Belgrád SZERBIA MONTENEGRÓ. Podgorica. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Belgrád SZERBIA MONTENEGRÓ Podgorica Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2005 Az 1990-es években képezte a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság két államát Jugoszlávia

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. London. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2010. január

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. London. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2010. január TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG London Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2010. január Tájékoztató országtanulmány Egyesült Királyság Gazdasági-politikai háttér... 2 Demográfia... 2 Egészségügyi

Részletesebben

Magyarország egészségügye és szociális rendszere

Magyarország egészségügye és szociális rendszere Magyarország egészségügye és szociális rendszere Szerkesztette: Dr. Kincses Gyula Az egészségügyi rendszerrõl szóló részt készítették: Borbás Ilona, Dr. Németh György, Dr. Villusz Lászlóné Zelenkáné Lux

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: EGÉSZSÉGÜGY

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: EGÉSZSÉGÜGY 17 EGÉSZSÉGÜGY FÜGGELÉK...2 17.1 A KORÁBBI OLIMPIÁK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁNAK ELEMZÉSE...2 17.1.1 Barcelona...2 17.1.2 Atlanta...8 17.1.3 Sydney...16 17.2 A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE...21 17.2.1 A magyar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÁKIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL SZLOVÁKIA. Pozsony. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság. 2012.

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÁKIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL SZLOVÁKIA. Pozsony. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság. 2012. TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZLOVÁKIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL SZLOVÁKIA Pozsony GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság 2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZERBIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Belgrád SZERBIA. Montenegró Koszovó. Albánia Macedónia

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZERBIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Belgrád SZERBIA. Montenegró Koszovó. Albánia Macedónia TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZERBIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Magyarország Horvátország Belgrád Románia Bosznia- Hercegovina SZERBIA Montenegró Koszovó Bulgária Adriai-tenger Albánia Macedónia GYEMSZI Gyógyszerészeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. Ír-tenger. London. La Manche csatorna

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. Ír-tenger. London. La Manche csatorna TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Észak-Atlanti-óceán EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Északi-tenger Írország Ír-tenger London Kelta-tenger La Manche csatorna Franciaország GYEMSZI Gyógyszerészeti

Részletesebben

Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás

Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Epidemiológia...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. Ír-tenger. London. La Manche csatorna

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. Ír-tenger. London. La Manche csatorna TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Észak-Atlanti-óceán EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Északi-tenger Ír-tenger London Kelta-tenger La Manche csatorna GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi

Részletesebben

A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁS ALPROGRAM A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye.

CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye. 15 CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye.hu) Ügyiratszám: 1063-11/2010. Témafelelős: Makhult Zoltán Tárgy:

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. 2011. november

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. 2011. november PPrrooggrraam jaavvaassl j llaatt aa SSvvááj jcci ii Maaggyyaarr Eggyyüüttttműűkkööddééssi ii PPrrooggrraam 88.. pprri iioorri iittáássaa Huumáánneerrőőf foorrrrááss-- ééss ttáárrssaaddaal lloomf feej

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY LETTORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Rigai-öböl. Riga LETTORSZÁG

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY LETTORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Rigai-öböl. Riga LETTORSZÁG TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY LETTORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Baltitenger Rigai-öböl Észtország Oroszország Riga LETTORSZÁG Litvánia Fehéroroszország GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatok tartós szociális ellátási feladatainak ellenőrzéséről az idősek otthonainál

JELENTÉS a helyi önkormányzatok tartós szociális ellátási feladatainak ellenőrzéséről az idősek otthonainál JELENTÉS a helyi önkormányzatok tartós szociális ellátási feladatainak ellenőrzéséről az idősek otthonainál 0317 2003. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 32. Pénzügyi-szabályszerűségi

Részletesebben