2. A járási állami közigazgatási hivatalnak biztosítania kell a Program intézkedéseinek végrehajtását, illetve azok finanszírozását.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A járási állami közigazgatási hivatalnak biztosítania kell a Program intézkedéseinek végrehajtását, illetve azok finanszírozását."

Átírás

1 Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 16-ої сесії VI скликання від р. 305 м.берегово _ VI _összehívású_16_ülésszaka én kelt 305 sz. H A T Á R O Z A T А Beregszász A Beregszászi járás egészségügyi dolgozói helyi szintű ösztönzésének a ös évekre szóló Programjáról A helyi önkormányzatokról Ukrajnában c. törvény 43. cikkelye 1. részének 16. pontja alapján a járási tanács ELHATÁROZTA: 1. Jóvá kell hagyni a Beregszászi járás egészségügyi dolgozói helyi szintű ösztönzésének a -ös évekre szóló Programját (a továbbiakban - Program) (mellékelve). 2. A járási állami közigazgatási hivatalnak biztosítania kell a Program intézkedéseinek végrehajtását, illetve azok finanszírozását. 3. E határozat végrehajtásának ellenőrzésével Horváth Lászlót, a járási állami közigazgatási hivatal elnökének első helyettesét, illetve a járási tanács az egészségvédelem, rekreáció, a munka és a polgárok szociális védelmének kérdéseivel foglalkozó állandó bizottságát (elnöke Szajkova K.) kell megbízni. Knobloch György a járási tanács elnöke

2 A PROGRAM LEÍRÁSA 1. A Program megnevezése - A Beregszászi járás egészségügyi dolgozói helyi szintű ösztönzésének a -ös évekre szóló Programja (a továbbiakban - Program). 2. A Program jogi háttere Ukrajna Miniszteri Kabinet február 17-én kelt 208. számú Az egészségvédelmi rendszer tökéletesítésének kérdéseiről szóló rendelete, Ukrajna Elnökének március 12-én kelt 187. számú A gazdasági reformok es évekre szóló Tehetős társadalom, versenyképes gazdaság, hatékony állam című programja jóváhagyásáról szóló rendelete, Ukrajna Elnökének március 12-én kelt, 128./2013. számú A gazdasági reformok es évekre szóló Tehetős társadalom, versenyképes gazdaság, hatékony állam című program végrehajtását célzó Nemzeti Cselekvési Tervről a 2013-as évben című rendelete. 3. A Program kidolgozója a Beregszászi Állami Közigazgatási Hivatal egészségvédelmi osztálya. 4. A Program társkidolgozói - a Beregszászi Tanács Az alapfokú kommunális intézmény. 5. A Program felelős végrehajtói - a Beregszászi Állami Közigazgatási Hivatal egészségvédelmi osztálya, a Beregszászi Tanács Az alapfokú orvosiközegészségügyi kommunális intézmény. 6. A Program teljesítési időszaka ös évek. 7. A Program pénzügyi forrásai az állami és a járási ek. 8. A Program végrehajtásához szükséges pénzeszközök mennyisége összesen 1159,0 ezer hrivnya, ebből: 1043,0 ezer hrivnya a járási pénzeszközei, 116,0 ezer hrivnya az állami pénzeszközei.

3 JÓVÁHAGYVA a Beregszászi Tanács.sz én kelt Határozata PROGRAM A Beregszászi járás egészségügyi dolgozóinak helyi szintű ösztönzéséről a ös években I. Azon problémák leírása, melyek megoldására irányul a Program végrehajtása, illetve azok megoldásának indokai A Programtervezet kidolgozása a következők miatt vált indokolttá: - az alapfokú segítségnyújtás családorvosokkal való ellátásának biztosítása; - a járás lakosságának egészségi állapota javítása a szakszerű alapfokú orvosiközegészségügyi segítségnyújtáshoz való hozzáférés biztosítása által, mely az egyes polgárok, családok, illetve közösségek igényeinek integrált megközelítésére orientált. A világ országainak többségében az egészségügyi szolgáltatások 90% az alapfokú segítségnyújtás teszi ki, az egészségügyi orvosok körében pedig az általános orvosi gyakorlat családorvosainak aránya eléri a 30-50%. A járás területén fennáll az alapfokú segítségnyújtás hozzáférhetőségének egyenlőtlensége a lakosság számára, éspedig a vidéki lakosok számára, ami az orvosok terhelési normatíváinak megszegésével magyarázható. A vidéki lakosság ellátását biztosító orvosok száma a szükséges létszámnak a 82% teszi ki. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai alapján, melyek a legjobb nemzetközi gyakorlatok alapján lettek kidolgozva, csak a család orvosi alapfokú segítségnyújtás fejlődése befolyásolhatja jelentősen a demográfiai szituáció javulását, illetve elősegíti a i pénzeszközök igazságos elosztását és racionális felhasználását. Több éven keresztül az állami ből az egészségügyre elkülönített pénzeszközökből a család orvosi alapfokú segítségnyújtást ellátó intézmények fenntartására csak 10% jutott, ami, ha figyelembe vesszük az adott intézmények anyagi-technikai felszereltségének alacsony szintjét, rendkívül hiányos. A családorvos általános háziorvos, mely ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezik az alapellátás mértékében a terápia, pediátria, szülészet, nőgyógyászat, fül-orrgégészet, ideggyógyászat, sebészet, ortopédia, traumatológia, urológia, bőr-és nemi betegség, családpszichológia terén és elvégzi pácienseinek családjai gyógyítását, kezelését és diagnosztikáját. A családorvos biztosítja pácienseinek és családjainak az egészségvédelem megszervezését, alapfokú orvosi ellátást nyújt pacienseinek, képviseli és biztosítja paciensei egészségügyi érdekeit annak igényei kielégítésében a speciális orvosi ellátáskor. A megfelelő szintű egészségügyi segítségnyújtás biztosítása a Beregszászi járás területén magába foglalja a folyamatosan működő gyógyító intézmények meglétét, az orvosok és a megfelelő anyagi-technikai bázis biztosítását.

4 A jelen állapotok szerint a Beregszászi járásban 57 orvos dolgozik, köztük 19 rendelkeznek a legmagasabb kvalifikációs kategóriával, 12 orvos I kvalifikációs kategóriával, 11 orvos II kvalifikációs kategóriával, és 22,8% köztük a nyugdíj korhatárt elértek aránya. Ugyanakkor Ukrajna Elnökének célkitűzései keretein belül az egészségügyi és a szociális szféra reformja elhivatott az egészségügyi dolgozok szociális védelmének kérdéseit megoldani, illetve emelni munkájuk presztízsét. Emelni kell az egészségügyi szféra dolgozóinak a szakképzettségi szintjét a korszerű orvosi ellátás követelményeinek megfelelően. Különösen fontos az állomány fiatalítása. De az egészségügyi szféra dolgozóinak elégtelen bérezése és szociális védelme akadályozza a fiatal szakemberek bevonását az adott ágazatba. Ez a helyzet megköveteli a szükséges átfogó intézkedések végrehajtását, melyek az egészségügy problémáinak a megoldására irányulnak és annak a hatékonyságát növelik. A Program elfogadása elősegíti a járás egészségügyi intézményei orvosokkal való ellátását, a járás lakosságának egészségi állapota javítását a szakszerű alapfokú segítségnyújtáshoz való hozzáférés biztosítása által, mely az egyes polgárok, családok, illetve közösségek igényeinek integrált megközelítésére orientált ІІ. A Program célja A Program célja az egészségügyi dolgozók pótlólagos ösztönzése, a munkafeltételek javítása és az egészségügyi intézmények anyagi-technikai bázisának javítása a megbetegedési, rokkantsági és halálozási szintjének a csökkenésére irányulnak az effektív, szakszerű és a lakosság számára elérhető alapfokú orvosiközegészségügyi segítségnyújtási rendszer létrehozása és működése útján, mely a család orvosi ellátáson alapszik. Ш. A Program fő feladatai A Program fő feladatai: 1. Az egészségügyi intézmények szakképzett orvosokkal, illetve ápolói személyzettel való ellátása; 2. Az egészségügyi dolgozok szociális védelmének emelése; 3. A meglévő pénzügyi és emberi erőforrások ésszerű kihasználása, mely az orvosi ellátás szintjének az emelésére irányul és annak effektivitására. IV. A probléma megoldásának útjai és módszerei A Program által kitűzött cél eléréséhez szükséges: 1. Szakorientációs munka elvégzése az általános iskolák végzőseivel azok továbbtanulása érdekében az egészségügyi oktatási intézményekben; 2. A felsőfokú orvosi tanintézetek végzősei körében folytatott tájékoztató jellegű munka elvégzése az utóbbiak munkáltatása érdekében a Beregszászi Tanács Az alapfokú ben; 3. A megfelelő munkafeltételek biztosítása az egészségügyi dolgozók számára; 4. Az egészségügyi dolgozók továbbképzésének megszervezése.

5 V. A Program végrehajtásának pénzügyi biztosítása A Program finanszírozása a megyei és a járási ekben előirányzott kiadások keretein belül, továbbá a törvények által nem tiltott forrásokból valósul meg. Az egészségügyi dolgozok lakhatási biztosítása szolgálati lakás kiutalása révén valósul meg. A Program finanszírozásának terjedelme a helyi ből évente kerül meghatározásra figyelembe véve a konkrét feladatokat és a meg lévő pénzeszközöket és pontosítható az adott évi tervezésekor a i bevételek lehetőségeihez mérten. VI. A Program teljesítésének időszaka A Program teljesítési időszaka: a ös évek. VII. A Program teljesítésének megszervezése és végrehajtásának ellenőrzése A Program teljesítésének megszervezését a Beregszászi Tanács Az alapfokú főorvosára valósítja meg. A Program végrehajtásának ellenőrzésével a Beregszászi Állami Közigazgatási Hivatal egészségvédelmi osztálya, illetve a járási tanács az egészségvédelem, rekreáció, a munka és a polgárok szociális védelmének kérdéseivel foglalkozó állandó bizottsága van megbízva. VIII. A Program teljesítésének várható eredményei, illetve annak hatékonyságának meghatározása A Program működési ideje alatt végrehajtott intézkedések lehetővé teszik: az egészségvédelmi intézmények működési hatékonysága növelését a negatív demográfiai tendenciák leküzdése érdekében; a családorvosok által nyújtott egészségügyi ellátás arányának évi 7-10% növelését; szakszerű egészségügyi segítségnyújtási rendszer létrehozása, mely a család orvosi ellátáson alapszik; a megfelelő munkafeltételek megteremtését a családorvos számára a pacienseknek való alapfokú segítségnyújtás, és ha szükséges, a szakorvosi és a kórházi ellátás megszervezési és koordinálási alapelvek megvalósítása érdekében; az egészségügyi intézmények szakképzett orvosokkal, illetve ápolói személyzettel való ellátását; az egészségügyi dolgozok szociális védelmének javítását.

6 IХ. A Beregszászi járás egészségügyi dolgozói helyi szintű ösztönzésének a -ös évekre szóló Programja végrehajtására irányuló intézkedések Az intézkedések megnevezése 1. Az egészségügyi felsőoktatási intézmény végzőseinek az alapfokú családorvos-gyakornoki továbbképzési tandíjának biztosítása a i pénzeszközök rovására, melyek a fizikai személyek rovására folytatták tanulmányaikat és hajlandóak szerződés alapján öt évet ledolgozni a járás területén 2. Differenciált ösztönző juttatási rendszer létrehozása a családorvosok és az ápolói személyzet számára, mely az elvégzett munka bonyolultságától és intenzitásától függ, és amely nem haladhatja meg az alapbér 50% 3. A családorvosok automatizált munkahellyel való ellátása 4. Az egészségügyi személyzet továbbképzésének évenkénti megszervezése Az intézkedések végrehajtói A teljesítés időszaka A típusa A finanszírozás várható terjedelme évekre lebontva, ezer hrn. Összesen ,0 24,0 24,0 800,0 400,0 400,0 75,0 75,0-70,0 35,0 35,0 Az intézkedések teljesítésének várható eredményei Az egészségügyi intézmények szakképzett orvosokkal való ellátása Pénzügyi ösztönzés, a családorvosok munkájának javítása Az orvosi dolgozok munkakörülményeinek javítása, a betegek elektronikus nyilvántartásának bevezetése Az egészségügyi személyzet továbbképzése

7 5. A vidéki területre dolgozni érkező egészségügyi dolgozok szolgálati lakással való ellátása 6. Az alapfokú központja nevű kommunális intézménnyel nem kevesebb, mint három éves munkaszerződést megkötő fiatal szakemberek egyszeri pénzbeli támogatása 7. Telkek kiutalása az egészségügyi dolgozok számára Állami 50,0 25,0 25,0 116,0 58,0 58,0 Helyi önkormányzatok Összesen: Állami, járási 1159,0 617,0 542,0 Új szakértők és fiatal szakemberek bevonása Vidéki területek orvosokkal való ellátása Braun Béla, a járási tanács alelnöke

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130

AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130 AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130 Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Magyarország 2015. évi konvergenciaprogramját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Magyarország 2015. évi konvergenciaprogramját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 266 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Magyarország 2015. évi konvergenciaprogramját

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Szociális Jelentés 2012 Magyarország 1. Bevezetés 1.1. Általános gazdasági és szociális helyzet kiemelt tekintettel a szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó kihívásokra A

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG C. Igazgatóság Népegészségügy és kockázatértékelés C2 Egészségügyi tájékoztatás NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

Részletesebben

A SCLEROSIS MULTIPLEX-SZEL ÉLŐK JOGAIRA ÉS ÉLETMINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ HELYES GYAKORLAT KÓDEXE

A SCLEROSIS MULTIPLEX-SZEL ÉLŐK JOGAIRA ÉS ÉLETMINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ HELYES GYAKORLAT KÓDEXE A SCLEROSIS MULTIPLEX-SZEL ÉLŐK JOGAIRA ÉS ÉLETMINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ HELYES GYAKORLAT KÓDEXE ELŐZMÉNYEK 2003. decemberében az Európai Parlament Louise McVay, sclerosis multiplex-szel élő brit állampolgár

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG

BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG Az egészség az egyén és a közösség legfontosabb értéke, amely meghatározza az egyes emberek életét, életminőségét, a társadalom jövedelemtermelő-képességét.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben