Meghasonlás? A politikai korrektség bírálata Nyugat-Európában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meghasonlás? A politikai korrektség bírálata Nyugat-Európában"

Átírás

1 Paár Ádám Meghasonlás? A politikai korrektség bírálata Nyugat-Európában Európában és az Egyesült Államokban egyre többen kérdőjelezik meg a politikailag korrekt beszédmód létjogosultságát. A közhangulat változását jelzi, hogy olyan, az Európán kívüli és kelet-európai bevándorlás célországainak számító államokban, mint Hollandia, Dánia és Svédország, a legutóbbi választásokon a bevándorlásellenes pártok jelentősen növelték a támogatottságukat, kihasználva a lakosság széles rétegeinek a félelmeit. Az Európai Unió keleti tagállamaiban, mindenekelőtt Magyarországon, Romániában és Bulgáriában nem a bevándorlókkal, hanem a szociálisan leszakadó roma lakossággal való együttélésből származó konfliktusok jelentik a táptalajt a jobboldali rendszerellenes szervezetek számára. A politikailag inkorrekt beszédmód terjedése különösen nehéz helyzetbe hozza a baloldali pártokat, amelyek identitásképző értékeiket a szolidaritást, a társadalmi igazságosságot, a szociálisan leszakadó rétegek, köztük a bevándorlók védelmét és emancipációját érzik fenyegetve. Mindeközben egy olyan új pártcsalád kialakulása zajlik a jobboldalon, amelynek tagjai az Osztrák Szabadságpárt, a Holland Szabadságpárt, a nemrégen megalakult Szabadság nevű német párt és az egyelőre bizonytalan sorsú amerikai Tea Party mozgalom a liberális értékek védelmében, populista eszközökkel támadják a kisebbségi csoportok állami támogatását

2 Ezek a politikai szervezetek a jóléti állam és a multikulturalizmus válságtüneteire rezonálnak: az állami gondoskodás helyett az egyén felelősségét, a (többségi) társadalom értékeinek relativizálása helyett a mindenki számára kötelezően előírt értékrend elfogadását, a politikai korrektség helyett a problémák és a felelősök őszinte megnevezését hangsúlyozzák. Elfogadják a demokráciát, nem vállalnak közösséget a szélsőjobboldallal, de a tradicionális konzervatív pártoktól jobbra helyezkednek el a politikai palettán. Népszerűségük alapja, hogy a közélet íratlan etikai normáival szakítva nyíltan kimondják, kiket tartanak felelősnek a társadalom állapotáért, és ezért a jobbközép és a baloldali pártokhoz képest őszintének tűnnek a választók számára. Az elemzés az egész Németországot felkavaró Sarrazin-ügy hátteréből kiindulva arra keresi a választ, hogy miért növekszik a politikai korrektség elutasítása a baloldali pártok tagságának körében is. Vajon Magyarországon a kisebbségi kérdésben elfoglalt véleménykülönbség mennyire jelenthet veszélyt a baloldal támogatottságára? A német példa Egyetlen európai országban sem reagál olyan érzékenyen a politikai elit és a közvélemény a rasszista ízű hangütésre, mint Németországban. A Sarrazin-ügy azonban megmutatta, hogy még egy olyan patinás, nagy múltra visszatekintő párt, mint a Németországi Szociáldemokrata Párt, a kontinentális szociáldemokrata pártok egyik vezető ereje sem képes elejét venni annak, hogy a párton belül teret nyerjen a politikailag inkorrekt nyelvezet

3 A Bundesbank elnökségének tagja, Thilo Sarrazin ez év szeptemberében megjelent könyve meglehetősen sötét képet festett Németország jövőjéről. Berlin egykori szociáldemokrata szenátora kifejtette a könyvében, hogy a muszlim lakosság nagy része nem akar integrálódni a többségi társadalomba, és a nagyobb gyermekvállalási kedv következtében fokozatosan demográfiai fölénybe kerül. Sarrazin nemcsak általában bírálta a muszlimokat, hanem rasszista ízű fejtegetésbe bonyolódott: a társadalom állítólagosan növekvő elbutulását közvetlenül a muszlimok és általában a szociális segélyre szoruló rétegek arányának növekedéséből vezette le. Sarrazin érvelését Angela Merkel kancellártól és Christian Wulff államfőtől az SPD vezetéséig a politikai elit egésze elítélte. Az ügy rámutatott arra, hogy a politikai elit és a társadalom ebben a kérdésben elszakadt egymástól, mert a volt szenátor könyve azonnal bestseller lett. A CDU-tól a Linkéig mindegyik párt tagságában voltak olyan csoportok, amelyek ellenezték Sarrazin megbélyegzését, mondván, hogy ő csak kimondta azt, amit sokan gondolnak. Sarrazin - akinek pártból való kizárásáról később született döntés - azzal védekezett, hogy ő csak felhívta a figyelmet a kényes társadalmi kérdésekre. Az ügy megmutatta, hogy a politikai korrektség demokratikus követelményével kapcsolatban még az SPD sem egységes. Ez nem tett jót az SPD imázsának, hiszen korábban a szociáldemokraták törekedtek leginkább a migráns lakosság megnyerésére, valamint 2010 februárjában élesen kritizálták Guido Westerwellét, az FDP elnökét, amikor Sarrazinhoz csaknem hasonló vehemenciával kritizálta a Harz IV segélyezetteket. A szociáldemokrata párttagság jelentős része úgy vélte, hogy Sarrazin csupán szembesítette a pártvezetést és a politikai elitet a valós problémákkal, a németek és a bevándorlók együttélésének nehézségeivel. A párt tagjainak 50%-a helytelenítette az egykori szenátor kizárását

4 Arra már kevesen figyeltek fel, hogy Sarrazin legalább olyan éles kritikát fogalmazott meg a német többségi társadalommal, mint a muszlimokkal szemben. Amennyiben a könyvben megfogalmazott állításokról lehántjuk a politikailag inkorrekt érveket, akkor érzékelhető, hogy a szerző a többségi társadalmat (is) bírálja: a német gazdaság funkcionális zavarai, a munkaösztönzők elégtelen működése, az individualista életvitel terjedése, a többségi társadalom körében a gyermekvállalási kedv csökkenése, a munkakultúra hanyatlása is oka a társadalmi problémáknak. Sarrazin érvelése ebben a tekintetben egybevág a holland Geert Wilders retorikájával. Wilders programjában is csak a muszlimellenességet fedezik fel a bírálói, holott alapvetően azt a holland társadalmat kritizálja, amelyik a tolerancia és a multikulturalizmus örve alatt közömbösen viszonyult a szubkultúrák elburjánzásához, a különböző etnikai és vallási közösségek elidegenüléséhez, és ezzel maga idézte elő a kulturális konfliktusokat. Sarrazin eltávolítása a pártból és a Bundesbank elnökségéből nem oldja meg a problémát. Az SPD csapdába került. A hagyományos szociáldemokrata érték, a szolidaritás azt kívánja, hogy a párt megvédelmezze a migránsokat és általában a leszakadó rétegeket. Azonban az SPD azt kockáztatja, hogy a tagság egy része szembefordul a pártvezetéssel, és más pártok felé orientálódik, amelyek határozottabban képviselik a többségi értékrend tiszteletét. A baloldal válsága és a politikai inkorrektség offenzívája Az SPD tagságának reakciója a Sarrazin-ügyben arra figyelmeztet, hogy a politikai korrektség bírálata éppúgy jellemző az európai baloldalra, mint a jobboldali pártokra. Ennek az oka, hogy a bevándorlók a baloldali pártok potenciális szavazóbázisát alkotó fizikai munkás és alkalmazotti rétegek számára jelentenek versenytársat

5 Európa több országában megkezdődött a korábban szociáldemokrata segédlettel létrehozott jóléti állam leépítése, ami azt eredményezi, hogy egyre többen kénytelenek megküzdeni a szűkülő szociális vívmányokból való részesedésért. Mindeközben frusztrációt okoz a baloldali pártok vezetésében és tagságában, hogy több országban (így Nagy-Britanniában, Németországban és Svédországban) éppen a baloldal kényszerült a jóléti állam korrekciójára, hivatalos pártmagyarázatok szerint azért, hogy ellenállóbbá tegye az új idők kihívásaival szemben, és a lényegét megőrizhesse, de ezzel jelentős érdeksérelmeket okozott számos rétegnek. A szociáldemokrata és szocialista pártok idővel átvették a liberális nyelvezetet, amivel hagyományos munkavállalói bázisuk egy részét eltaszították. A munkavállalók hatékonyabb érdekvédelmét háttérbe szorította az elvont szolidaritás. Az egyenlőség eszméje előbb esélyegyenlőséggé szelídült, majd pusztán az egyenlő esélyek feltételeinek megteremtésére korlátozódott. Nem csoda, hogy sok kiábrándult szavazó elfordult a baloldali pártoktól, mert úgy érezték, hogy azok nem mondanak semmit a problémáikról. Ugyanakkor a szociáldemokrácia azon igyekezetében, hogy a migránsok integrációját elősegítse, és a korántsem csak migránsok alkotta leszakadók rétegét felemelje, elhanyagolta a kapcsolatok ápolását hagyományos bázisával, a kékgalléros munkássággal és az alkalmazottakkal. A gyűjtőpárttá válás tendenciája és a pártkötődés fellazulása a baloldalt hátrányos helyzetbe hozta. A szociáldemokrata és szocialista pártok tágra nyitották a kapuikat, törekedtek a munkáltatókkal, a gazdasági érdekcsoportokkal és az értelmiséggel való jó viszony kialakítására, de eközben fokozatosan elveszítették szocializációs szerepüket. Ennek következtében pedig a fiatal munkásság fogékonnyá vált a jobboldali rendszerellenes pártok retorikájára, mivel azok számukra is érthetően fogalmazták meg a társadalmi problémákat, és nem törődtek a politikai korrektség kultuszával, sőt annak megvetésével hívták fel magukra a figyelmet

6 A kilencvenes években az új jobboldali, olykor rendszerellenes pártok meghódították a korábban baloldali bázishoz tartozó munkásság rétegeit. Ausztriában például az Osztrák Szabadságpárt támogatottsága a munkásság részéről egy időben felülmúlta a szociáldemokratákét: 1999-ben a szakmunkás végzettségűek 31%-a szavazott Haider pártjára, az összmunkásságon belül pedig 12 százalékponttal többen voksoltak a Szabadságpártra, mint a baloldalra. Bár ez nem csupán az idegenellenes retorikára vezethető vissza, az eredményben hangsúlyosan megjelent a problémákra választ találni nem tudó szociáldemokratákból való kiábrándulás és a rendpárti fellépés iránti igény. A Brit Nemzeti Párt és a német szélsőjobboldali pártok szintén megnyerték a munkássorsú fiatalok egy részének támogatását. Felvethető a kérdés, hogy Magyarországon vajon van-e fogadókészség a baloldalon a politikai korrektség felmondása iránt. A kérdés jogosultságát az adja, hogy a es európai parlamenti és a 2010-es országgyűlési választásokon a Jobbik éppen azokban az északkelet-magyarországi körzetekben volt képes támogatottságának növelésére, amelyek korábban az MSZP egyik hátországát alkották. Bár a Jobbik regionális sikereinek hátterében valószínűleg elsősorban a szocialista szavazók alacsony választási részvétele állt, mégsem lehet elmenni a probléma mellett, hogy a politikailag korrekt nyelvezetet használó baloldal nem volt képes az északkeleti országrészben a lakosság többségének az elérésére. A Jobbik előretörésére jó példa a október 3-i önkormányzati választás, amelynek során a párt jelöltje Tiszavasváriban megszerezte a polgármesteri széket. Az MSZP a roma lakosság mozgósítására sem volt képes, dacára az évek hosszú során használt antirasszista nyelvezetnek. A Jobbik sikere és a permanensen antirasszista és antifasiszta retorikát használó MSZP viszonylagos sikertelensége élesen rávilágít arra, hogy a magyar társadalomban hasonlóan a nyugat-európai társadalmakhoz a politikai korrektség trónfosztása zajlik

7 Szerepet játszott ebben, hogy idővel az antirasszizmus témakörében tartott tömegrendezvények voltak hivatottak pótolni a szakpolitikai eredményeket. Ahogyan Kállai Ernő kisebbségi ombudsman fogalmazott: szinte hetente alakultak rasszizmusellenes mozgalmak, amelyek aztán párteseménnyé silányodtak. Eközben az MSZP vezetése nem vette figyelembe, hogy a roma-magyar együttélés nem az antifasizmus, nem is csupán a rasszizmus elfogadottságának a kérdése, hanem olyan össztársadalmi probléma, amely a baloldali választói rétegeket is érinti, hasonlóan ahhoz, ahogyan Nyugat-Európában a muszlimellenesség sem csupán a jobboldali választók körében jelentkezik. Következtetések A politikai korrektség elleni támadások mind a hagyományos jobbközép, mind a balközép pártokat kihívás elé állítják. Ma már korántsem csupán a rendszerellenes erők, hanem az európai politikai élet fősodorbeli szereplői (pl. Guido Westerwelle, Thilo Sarrazin, Nicolas Sarkozy) is feszegetik megnyilvánulásaikkal a politikai korrektség határait, hol a tartós munkanélkülieket, hol a migránsokat, hol a romákat állítva bűnbakként a jóléti állam visszaszorulása és a válság által frusztrált, a hagyományos pártrendszerből kiábrándult közvélemény elé. Az állampolgárok nagy része csalódott a politikai elitben, mert úgy érzik, hogy annak tagjai nem törődnek a problémáikkal, magukra hagyták őket. A német liberálisok meghatározó alakja, Hildegard Hamm-Brücher hazájára vonatkozóan úgy vélte, hogy a mai politikusoknak nincsen valódi kapcsolata a választókkal, egyre kevesebb köztük a példakép

8 Ebben a helyzetben a társadalom széles rétegei elkeseredettek, és hajlamosak a szociális bűnbakképzésre, ami a mérvadó politikusokat és pártokat hozza kínos helyzetbe, hiszen a szélsőséges erőkkel való versenyre kényszerülnek. Különösen a baloldali pártoknak van nehéz dolga, mert a szolidaritás és a versenyképesség összehangolása mellett valamilyen választ kell találniuk a növekvő bevándorlás- és kisebbség-ellenesség problémájára, amelyik, noha a felszínen gyakran a befogadó társadalom és a kisebbségek kulturális konfliktusaként jelentkezik, szorosan beágyazódik a munka világába. A szociáldemokráciát mindig a politikai korrektség melletti elkötelezettség jellemezte, de félő, hogy a kisebbségi csoportok melletti túlzott kiállás a hagyományos választói bázist (a kékgalléros munkásságot és az alkalmazotti réteget) a jobboldal irányába taszítja, minthogy a leszakadó, szociálisan és kulturálisan hátrányos rétegek arányának növekedésével a régi munkásság egyre kevésbé tekinti magát a jóléti állam haszonélvezőjének. Az állam szociális feladatainak szűkítése szükségszerűen kiélezi a konfliktusokat azon rétegek között, amelyeket a baloldal egyaránt igyekszik megnyerni magának. Az eddig fejlemények alapján megállapítható, hogy a hátrányos helyzetű csoportok számára folyósított transzferek növelése a kulturális konfliktusok kiéleződésével, a bűnözés növekedésével, illetve a biztonságérzet gyengülésével és a terrorizmustól való félelemmel együtt a bevándorlás-ellenes és jobboldali rendszerellenes pártok helyzetét könnyítette meg. Másfelől viszont veszélyes tendencia volna, ha a szociáldemokraták a liberálisokkal és a konzervatívokkal együtt végleg lemondanának a politikailag korrekt közbeszéd érvényesítéséről

9 Az 1968 óta az európai és észak-amerikai politikai kultúra részének tekintett politikai korrektség ugyanis nem a problémák elfedésére, hanem az együttélés kereteinek kialakítására szolgál. A politikai korrektség pusztán egy keret, nem pedig fétis, ezért rugalmasan alkalmazható a körülményekhez. A fősodorbeli jobb- és baloldali pártok egyetlen lehetősége, hogy a politikai korrektség abszolutizálása és az ellenérvek egyoldalú ignorálása helyett mindegyik fél érveinek meghallgatására és méltányos elemzésére törekednek, mert csak ez lehet az alapja a közéleti és kulturális viták megoldásának. Ha nem sikerül értelmes vitát kezdeményezni a bevándorlás és az integráció kérdésében, akkor az európai társadalmak még sok Thilo Sarrazin-ügynek néznek elébe

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Az idegenellenesség változó arca. A menekülthullám hatása a migrációval kapcsolatos politikai attitűdökre és preferenciákra

Az idegenellenesség változó arca. A menekülthullám hatása a migrációval kapcsolatos politikai attitűdökre és preferenciákra Az idegenellenesség változó arca A menekülthullám hatása a migrációval kapcsolatos politikai attitűdökre és preferenciákra A vizsgált migrációval kapcsolatos politikai attitűdök Problémaérzékelés szintje

Részletesebben

Népesedésvita a parlamentben

Népesedésvita a parlamentben Dobos Arnold Török Zoltán Népesedésvita a parlamentben Tematizációs kísérlet vagy valódi szakpolitikai alternatíva? Hogyan értékeljük a Jobbik által kezdeményezett parlamenti népesedési vitát? A Jobbik

Részletesebben

Egy protest mozgalom az Egyesült Államokban

Egy protest mozgalom az Egyesült Államokban Paár Ádám Egy protest mozgalom az Egyesült Államokban A Republikánus Párt konzervatív hátországában szerveződő, azonban a republikánusoktól független Tea Party mozgalom sikeres szereplése a májusi szenátusi

Részletesebben

A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat

A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat A Századvég 2012. január közepén készített közvélemény-kutatásának tanúsága szerint a magyar választópolgárok körében az Európai Unió és

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Kereszténydemokrata tömörülés- CDA (Christen Democratisch Appèl)

Kereszténydemokrata tömörülés- CDA (Christen Democratisch Appèl) Hollandia politikai pártjai Hollandia (hivatalos nevén Holland Királyság) 1815-ben nyerte el függetlenségét, az ország államformája ekkortól kezdve alkotmányos monarchia. Az 1814-ben elfogadott alkotmány

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Török Zoltán. Balra át? Az európai baloldal jövője az Amszterdami folyamat fényében

Török Zoltán. Balra át? Az európai baloldal jövője az Amszterdami folyamat fényében Török Zoltán Balra át? Az európai baloldal jövője az Amszterdami folyamat fényében Az európai szociáldemokrata pártok a jóléti államok meggyengüléséhez hasonló válsággal voltak kénytelenek szembenézni

Részletesebben

Mit gondol Európa? Mit érez Magyarország?

Mit gondol Európa? Mit érez Magyarország? Mit gondol Európa? Mit érez Magyarország? 2016 tavaszán a Pew Research Center globális attitűd-kutatást végzett, hazánkban 1005 fő személyes lekérdezésével igyekezett választ találni az európai társadalmak

Részletesebben

Kétharmad a letelepedési kötvények ellen. Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatása

Kétharmad a letelepedési kötvények ellen. Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatása 2016. november 7. Kétharmad a letelepedési kötvények ellen Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatása Október második felétől a közbeszéd egyik legmeghatározóbb témája a letelepedési kötvények megszüntetése

Részletesebben

Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak

Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló Egyelőre az ellenzéki szavazók is megosztottak a 2018-as indulást illetően, a baloldaliak

Részletesebben

Tartományi választások Németországban. Sorsfordító idők?

Tartományi választások Németországban. Sorsfordító idők? ELEMZÉSEK Tartományi választások Németországban. Sorsfordító idők? Tamási Anna E-2016/6. KKI-elemzések A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Külügyi és Külgazdasági Intézet Szerkesztés

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

Sikos Ágnes politikai elemző

Sikos Ágnes politikai elemző 2013. október 3. Sikos Ágnes politikai elemző 1 A Jobbik a fiatalok vezető ereje A Jobbik a legnépszerűbb mind az egyetemisták, mind a fiatalok körében. A párt szavazóbázisának vizsgálatakor az elsődleges

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása A társadalmi kirekesztés - Kelet-Közép-Európa meghatározó problémája A kisebbségek

Részletesebben

Egészségügy, szociális biztonság és bevándorlás: a magyar választók legfontosabb problémái A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE

Egészségügy, szociális biztonság és bevándorlás: a magyar választók legfontosabb problémái A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE Egészségügy, szociális biztonság és bevándorlás: a magyar választók legfontosabb problémái A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE Dacára annak, hogy a politikai napirendet az elmúlt időszakban nagyrészt a bevándorlás

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

Hárompárti parlament sokszínű Jobbik A Magyar Szocialista Párt támogatottsága a teljes lakosság körében továbbra is tíz százalék, míg a Fidesz

Hárompárti parlament sokszínű Jobbik A Magyar Szocialista Párt támogatottsága a teljes lakosság körében továbbra is tíz százalék, míg a Fidesz Hárompárti parlament sokszínű Jobbik A Magyar Szocialista Párt támogatottsága a teljes lakosság körében továbbra is tíz százalék, míg a Fidesz ugyanebben a körben 40 százalékon áll. A Jobbik támogatottsága

Részletesebben

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben

Az Európai Unió politikai intézményrendszere

Az Európai Unió politikai intézményrendszere Az Európai Unió politikai intézményrendszere Javasolt feldolgozási idő: 50 perc 1. feladat A feladat az Európai Unió intézményeire vonatkozik. Az alábbi linkeken található információkból gyűjtsd ki a táblázatban

Részletesebben

Viták a magyar alkotmány IV. módosítása körül

Viták a magyar alkotmány IV. módosítása körül Viták a magyar alkotmány IV. módosítása körül Formális jogi aspektus: 1. Az alkotmányozás kizárólag a nemzeti szuverenitás kompetenciájába tartozik. Magyarországnak csak a magyar nemzetgyűlés 2/3-os többsége

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Paár Ádám A józanság diadala

Paár Ádám A józanság diadala Paár Ádám A józanság diadala Az első magyar köztársaság, az ún. népköztársaság elnökének, a balszerencsés sorsú nagykárolyi Károlyi Mihály grófnak a szobra legalábbis egyelőre megmenekült. Az Országgyűlés

Részletesebben

Paár Ádám. Akarjuk-e a svéd modellt?

Paár Ádám. Akarjuk-e a svéd modellt? Paár Ádám Akarjuk-e a svéd modellt? A magyar választópolgár mi mást válaszolhatna a címben szereplő kérdésre, mint hogy igen. Ha választópolgárunk semmit nem tud a hazai közbeszédben svéd modell néven

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma Krekó Péter, igazgató, Political Capital Institute 2012. március 28. 1 Szélsőjobb: régi vagy új? Populizmus népszerű témák, stílus és kommunikáció

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

Állampolgári vélemények a soros magyar EU-elnökség végén

Állampolgári vélemények a soros magyar EU-elnökség végén Állampolgári vélemények a soros magyar EU-elnökség végén 0. június A Policy Solutions és a Medián kutatása alapján a magyar soros elnökség utolsó hónapjában az állampolgárok 0 százaléka tudta fejből, hogy

Részletesebben

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet (Népszava 2009. február 27.) Dobjuk félre a meglévő fogalmakat és határokat, mert nem működnek - mondja Kállai Ernő. A nemzeti és etnikai kisebbségi

Részletesebben

Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban.

Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban. Gerő Márton Messing Vera Ságvári Bence (MTA TK SZI) Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban. A European Social Survey 2015-ös (R7) felvételének előzetes eredményei Globális migrációs

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. A kérdezett neme [1] Férfi [2] Nő D2. Hány

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Női politikusok a közvélemény szemében

Női politikusok a közvélemény szemében Női politikusok a közvélemény szemében Az Integrity Lab elemzése Tartalom Vezetői összefoglaló... 2 Bevezető... 3 Női politikusok és magyar választók... 4 Pártok és női jelöltek... 5 Alkalmasság megítélése...

Részletesebben

Kollektív tudat, cionizmus, zsidó nemzetállam

Kollektív tudat, cionizmus, zsidó nemzetállam Jelen tanulmány az Európai Unió és Magyarország támogatásával megvalósuló TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 726 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

Nehéz döntések A politika George W. Bush szemével

Nehéz döntések A politika George W. Bush szemével Paár Ádám Nehéz döntések A politika George W. Bush szemével Kevés személyiség nyomta rá a bélyegét a világ arculatára olyan mértékben, mint George W. Bush. Valószínűleg még sokáig elhúzódik a vita arról,

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

A LEGUTÓBB CSATLAKOZOTT EU-TAGÁLLAMOK TAPASZTALATAI A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN

A LEGUTÓBB CSATLAKOZOTT EU-TAGÁLLAMOK TAPASZTALATAI A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN Gyulavári Tamás - - Szikra Dorottya A LEGUTÓBB CSATLAKOZOTT EU-TAGÁLLAMOK TAPASZTALATAI A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN * *1= Budapest, 1998 ^ h Hl I. AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS NEMZETKÖZI TAPASZTALATAINAK

Részletesebben

Bűnbakképzés és antirasszizmus

Bűnbakképzés és antirasszizmus Bűnbakképzés és antirasszizmus A Policy Solutions belpolitikai h{ttérelemzése a magyar p{rtok cig{nys{gpolitik{j{ról 2011. febru{r Vezetői összefoglaló A cigánysággal szembeni előítéletek nyílt vagy burkolt

Részletesebben

Bevándorlás és társadalmi integráció

Bevándorlás és társadalmi integráció Bevándorlás és társadalmi integráció A társadalmi beilleszkedés vizsgálatának fogalmi kerete Asszimiláció (lineáris vs. szegmentált) Akkulturáció Integráció/Szegregáció Multikulturalitás, multikulturalizmus

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A kisebbségi jogok védelmének magyar vonatkozásai Dr. Pákozdi Csaba (PhD, egyetemi docens) főosztályvezető Külügyminisztérium,

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA október 26.

KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA október 26. KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA 2016. október 26. A közmunka kérdése nem csak foglalkoztatáspolitikai szempontból jelentős kérdés, hanem politikai okok miatt is. 2012-től alapvető váltás következett be a hazai

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A (szociális) szövetkezet(ek) szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek kezelésében

A (szociális) szövetkezet(ek) szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek kezelésében A (szociális) szövetkezet(ek) szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek kezelésében 90. Szövetkezeti Világnap 2012 Szövetkezeti Év Ferge Sándor emulticoop - GYERE 1 Miért pont most? Poverty rates (Laeken 60)

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete Nagy Attila Tibor A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete A magyar politikatörténetre az elmúlt két évszázadban számos alkalommal hatottak külföldi ideológiák, más országokban zajló politikai folyamatok.

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Novák Zoltán. Demokratikus értékválság az oktatásban

Novák Zoltán. Demokratikus értékválság az oktatásban Novák Zoltán Demokratikus értékválság az oktatásban A magyar közoktatási rendszer megbukott. Persze nem ma, nem is tegnap, nem köthető egyetlen időponthoz, pusztán csak arról van szó, hogy van néhány elkülönülő,

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

AKCS-EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Bizottság MUNKADOKUMENTUM

AKCS-EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Bizottság MUNKADOKUMENTUM AKCS-EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS Politikai Bizottság 27.10.2008 MUNKADOKUMENTUM az AKCS- és az EU-országokban az etnikai, kulturális és vallási sokszínűség demokratikus kezelésével kapcsolatos kihívásokról

Részletesebben

Közigazgatási reform-területi léptékváltás. Pálné Kovács Ilona MTA RKK, PTE BTK Pécs,

Közigazgatási reform-területi léptékváltás. Pálné Kovács Ilona MTA RKK, PTE BTK Pécs, Közigazgatási reform-területi léptékváltás Pálné Kovács Ilona MTA RKK, PTE BTK Pécs, palne@rkk.hu Centralizált állam A múlt öröksége Gyenge helyi önkormányzatok (szabad királyi városok kivételével) Erős

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

A progresszív gazdaságpolitika alkotóelemei

A progresszív gazdaságpolitika alkotóelemei Matthias Platzeck Elemzés Budapest 2012. január Nagyon kemény időket élünk. A világgazdaság megingott. Teljesen bizonytalan, hogy sikerül-e az USA-nak hosszú távon talpon maradnia. Mindeközben az egyesült

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

A szlovák-magyar viszály nemzetközi környezetben

A szlovák-magyar viszály nemzetközi környezetben Varga Bálint A szlovák-magyar viszály nemzetközi környezetben A Beneš-dekrétumok megerősítésével Szlovákia nyilvánvalóan az európai normákkal szemben halad, vállvetve a dekrétumok hatályosságát szintén

Részletesebben

Az Országgyűlés /2015. ( ) OGY. politikai nyilatkozata

Az Országgyűlés /2015. ( ) OGY. politikai nyilatkozata Az Országgyűlés /2015. ( ) OGY 11 11 Lrkvrctt. 9 (115 21. politikai nyilatkozata az alapvető egyéni és közösségi jogok, valamint az euroatlanti értéke k melletti kiállásró l 1. Az Országgyűlés kinyilvánítja,

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Az előítélet Előítéletesség ma, Magyarországon Krémer Ferenc: az előítéletről szóló minden elmélet csak adott korban és társadalomban igaz multikulturalizmus?

Részletesebben

Jeskó József. Európa választott

Jeskó József. Európa választott Jeskó József Európa választott Az európai parlamenti választások belpolitikai következményeit a napokban sokan, sokféleképpen értékelik, ezek azonban csak közvetett, belpolitikai hatások. Az Európai Unió

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

A SZOCIÁLIS PARTNEREK SZEREPE AZ EU FLEXICURITY KONCEPCIÓJÁNAK ALKALMAZÁSÁBAN

A SZOCIÁLIS PARTNEREK SZEREPE AZ EU FLEXICURITY KONCEPCIÓJÁNAK ALKALMAZÁSÁBAN BORBÉLY TIBOR BORS DEMKÓ OLIVÉR fókusztéma A SZOCIÁLIS PARTNEREK SZEREPE AZ EU FLEXICURITY KONCEPCIÓJÁNAK ALKALMAZÁSÁBAN kor Mitterand elnöksége alatt indult meg - összhangban 2005-ben, az akkor beiktatott

Részletesebben

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A közhangulat 016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A Republikon Intézet idén hatodik alkalommal végezte el havi közvélemény-kutatását. A nem, életkor, végzettség és településtípus

Részletesebben

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu } jövedelemforrás: a munkanélküliség anyagi ellehetetlenüléshez, társadalmi kirekesztettséghez vezet } szocializációs közeg: nap jelentős

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

Liberalizmusok ereje - Európában

Liberalizmusok ereje - Európában Méltányosság Politikaelemző Központ Liberalizmusok ereje - Európában Most, hogy a kellős közepén vagyunk a hazai liberalizmus soha nem látott válságának, s egyáltalán nem bizonyos, hogy a hét végi SZDSZ-küldöttgyűlés

Részletesebben

Az oktatásügy válaszai egy évtized társadalmi kihívásaira

Az oktatásügy válaszai egy évtized társadalmi kihívásaira Balázs Éva EXPANZIÓ KÖZÉPFOKON Az oktatásügy válaszai egy évtized társadalmi kihívásaira Bevezetés A két világrendszer a rövid 20. század csaknem egész idõszaka alatt kölcsönös kihívást jelentett egymás

Részletesebben

A magyar középosztály

A magyar középosztály Pétervári Zsolt A magyar középosztály A magyar társadalom jelenlegi szerkezetét jelentős mértékben meghatározza a Kádárrendszer öröksége. Az 1945-47-es koalíciós korszak után felszámolt úri középosztály

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Nemek Közötti Egyenlőség

Nemek Közötti Egyenlőség Nemek Közötti Egyenlőség AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA A nők és férfiak közötti egyenlőség a demokrácia alapvető elve. Jelenleg az a tény, hogy a nemi diszkrimináció továbbra is

Részletesebben

Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között

Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között Simonovits Bori 1. Bevezetés Ebben a tanulmányban a nemzeti identitás, a bevándorlókkal

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

Kereszténydemokrata Unió (Christlich-Demokratische Union (CDU)

Kereszténydemokrata Unió (Christlich-Demokratische Union (CDU) Németország politikai pártjai Németország államformája szövetségi köztársaság, mely az 1990. október 3-i újraegyesítés óta 16 tartományból épül fel. A tartományoknak jelentős súlya van a német alkotmányozás

Részletesebben

SZKA208_11. Az EU a nemzetközi együttműködés

SZKA208_11. Az EU a nemzetközi együttműködés SZKA208_11 Az EU a nemzetközi együttműködés terepe tanulói AZ EU A NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS TEREPE 8. évfolyam 103 11/1 SZÓKÁRTYÁK Az activity játékhoz Tagállam Bizottság Parlament Euró Zászló Szerződés

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Paár Ádám. Hatan a pályán. A francia Szocialista Párt előválasztása

Paár Ádám. Hatan a pályán. A francia Szocialista Párt előválasztása Paár Ádám Hatan a pályán A francia Szocialista Párt előválasztása Ahogyan arról korábban írtunk, Magyarországon időszerű lenne, hogy az Orbán-kormány leváltására törekvő ellenzéki összefogás jelöltjei

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement) Grant agreement no: FP7-266831. 8.4. National Evidence Based Publication.

MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement) Grant agreement no: FP7-266831. 8.4. National Evidence Based Publication. MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement) Grant agreement no: FP7-266831 Author(s) WP8: National Evidence Based Publication Deliverable 8.4 Fiatalok politikai részvétele Magyarországon:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai

A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai Páthy Ádám, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem Regionális- Tudományi és Közpolitikai Tanszék Vizsgálati irányok A helyi társadalom rétegződésében

Részletesebben

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek Tausz Katalin A háztartások internet hozzáférése Hol használ internetet A digitális szakadék okai Gazdasági jellegű okok (magas PC árak, nincs

Részletesebben