Meghasonlás? A politikai korrektség bírálata Nyugat-Európában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meghasonlás? A politikai korrektség bírálata Nyugat-Európában"

Átírás

1 Paár Ádám Meghasonlás? A politikai korrektség bírálata Nyugat-Európában Európában és az Egyesült Államokban egyre többen kérdőjelezik meg a politikailag korrekt beszédmód létjogosultságát. A közhangulat változását jelzi, hogy olyan, az Európán kívüli és kelet-európai bevándorlás célországainak számító államokban, mint Hollandia, Dánia és Svédország, a legutóbbi választásokon a bevándorlásellenes pártok jelentősen növelték a támogatottságukat, kihasználva a lakosság széles rétegeinek a félelmeit. Az Európai Unió keleti tagállamaiban, mindenekelőtt Magyarországon, Romániában és Bulgáriában nem a bevándorlókkal, hanem a szociálisan leszakadó roma lakossággal való együttélésből származó konfliktusok jelentik a táptalajt a jobboldali rendszerellenes szervezetek számára. A politikailag inkorrekt beszédmód terjedése különösen nehéz helyzetbe hozza a baloldali pártokat, amelyek identitásképző értékeiket a szolidaritást, a társadalmi igazságosságot, a szociálisan leszakadó rétegek, köztük a bevándorlók védelmét és emancipációját érzik fenyegetve. Mindeközben egy olyan új pártcsalád kialakulása zajlik a jobboldalon, amelynek tagjai az Osztrák Szabadságpárt, a Holland Szabadságpárt, a nemrégen megalakult Szabadság nevű német párt és az egyelőre bizonytalan sorsú amerikai Tea Party mozgalom a liberális értékek védelmében, populista eszközökkel támadják a kisebbségi csoportok állami támogatását

2 Ezek a politikai szervezetek a jóléti állam és a multikulturalizmus válságtüneteire rezonálnak: az állami gondoskodás helyett az egyén felelősségét, a (többségi) társadalom értékeinek relativizálása helyett a mindenki számára kötelezően előírt értékrend elfogadását, a politikai korrektség helyett a problémák és a felelősök őszinte megnevezését hangsúlyozzák. Elfogadják a demokráciát, nem vállalnak közösséget a szélsőjobboldallal, de a tradicionális konzervatív pártoktól jobbra helyezkednek el a politikai palettán. Népszerűségük alapja, hogy a közélet íratlan etikai normáival szakítva nyíltan kimondják, kiket tartanak felelősnek a társadalom állapotáért, és ezért a jobbközép és a baloldali pártokhoz képest őszintének tűnnek a választók számára. Az elemzés az egész Németországot felkavaró Sarrazin-ügy hátteréből kiindulva arra keresi a választ, hogy miért növekszik a politikai korrektség elutasítása a baloldali pártok tagságának körében is. Vajon Magyarországon a kisebbségi kérdésben elfoglalt véleménykülönbség mennyire jelenthet veszélyt a baloldal támogatottságára? A német példa Egyetlen európai országban sem reagál olyan érzékenyen a politikai elit és a közvélemény a rasszista ízű hangütésre, mint Németországban. A Sarrazin-ügy azonban megmutatta, hogy még egy olyan patinás, nagy múltra visszatekintő párt, mint a Németországi Szociáldemokrata Párt, a kontinentális szociáldemokrata pártok egyik vezető ereje sem képes elejét venni annak, hogy a párton belül teret nyerjen a politikailag inkorrekt nyelvezet

3 A Bundesbank elnökségének tagja, Thilo Sarrazin ez év szeptemberében megjelent könyve meglehetősen sötét képet festett Németország jövőjéről. Berlin egykori szociáldemokrata szenátora kifejtette a könyvében, hogy a muszlim lakosság nagy része nem akar integrálódni a többségi társadalomba, és a nagyobb gyermekvállalási kedv következtében fokozatosan demográfiai fölénybe kerül. Sarrazin nemcsak általában bírálta a muszlimokat, hanem rasszista ízű fejtegetésbe bonyolódott: a társadalom állítólagosan növekvő elbutulását közvetlenül a muszlimok és általában a szociális segélyre szoruló rétegek arányának növekedéséből vezette le. Sarrazin érvelését Angela Merkel kancellártól és Christian Wulff államfőtől az SPD vezetéséig a politikai elit egésze elítélte. Az ügy rámutatott arra, hogy a politikai elit és a társadalom ebben a kérdésben elszakadt egymástól, mert a volt szenátor könyve azonnal bestseller lett. A CDU-tól a Linkéig mindegyik párt tagságában voltak olyan csoportok, amelyek ellenezték Sarrazin megbélyegzését, mondván, hogy ő csak kimondta azt, amit sokan gondolnak. Sarrazin - akinek pártból való kizárásáról később született döntés - azzal védekezett, hogy ő csak felhívta a figyelmet a kényes társadalmi kérdésekre. Az ügy megmutatta, hogy a politikai korrektség demokratikus követelményével kapcsolatban még az SPD sem egységes. Ez nem tett jót az SPD imázsának, hiszen korábban a szociáldemokraták törekedtek leginkább a migráns lakosság megnyerésére, valamint 2010 februárjában élesen kritizálták Guido Westerwellét, az FDP elnökét, amikor Sarrazinhoz csaknem hasonló vehemenciával kritizálta a Harz IV segélyezetteket. A szociáldemokrata párttagság jelentős része úgy vélte, hogy Sarrazin csupán szembesítette a pártvezetést és a politikai elitet a valós problémákkal, a németek és a bevándorlók együttélésének nehézségeivel. A párt tagjainak 50%-a helytelenítette az egykori szenátor kizárását

4 Arra már kevesen figyeltek fel, hogy Sarrazin legalább olyan éles kritikát fogalmazott meg a német többségi társadalommal, mint a muszlimokkal szemben. Amennyiben a könyvben megfogalmazott állításokról lehántjuk a politikailag inkorrekt érveket, akkor érzékelhető, hogy a szerző a többségi társadalmat (is) bírálja: a német gazdaság funkcionális zavarai, a munkaösztönzők elégtelen működése, az individualista életvitel terjedése, a többségi társadalom körében a gyermekvállalási kedv csökkenése, a munkakultúra hanyatlása is oka a társadalmi problémáknak. Sarrazin érvelése ebben a tekintetben egybevág a holland Geert Wilders retorikájával. Wilders programjában is csak a muszlimellenességet fedezik fel a bírálói, holott alapvetően azt a holland társadalmat kritizálja, amelyik a tolerancia és a multikulturalizmus örve alatt közömbösen viszonyult a szubkultúrák elburjánzásához, a különböző etnikai és vallási közösségek elidegenüléséhez, és ezzel maga idézte elő a kulturális konfliktusokat. Sarrazin eltávolítása a pártból és a Bundesbank elnökségéből nem oldja meg a problémát. Az SPD csapdába került. A hagyományos szociáldemokrata érték, a szolidaritás azt kívánja, hogy a párt megvédelmezze a migránsokat és általában a leszakadó rétegeket. Azonban az SPD azt kockáztatja, hogy a tagság egy része szembefordul a pártvezetéssel, és más pártok felé orientálódik, amelyek határozottabban képviselik a többségi értékrend tiszteletét. A baloldal válsága és a politikai inkorrektség offenzívája Az SPD tagságának reakciója a Sarrazin-ügyben arra figyelmeztet, hogy a politikai korrektség bírálata éppúgy jellemző az európai baloldalra, mint a jobboldali pártokra. Ennek az oka, hogy a bevándorlók a baloldali pártok potenciális szavazóbázisát alkotó fizikai munkás és alkalmazotti rétegek számára jelentenek versenytársat

5 Európa több országában megkezdődött a korábban szociáldemokrata segédlettel létrehozott jóléti állam leépítése, ami azt eredményezi, hogy egyre többen kénytelenek megküzdeni a szűkülő szociális vívmányokból való részesedésért. Mindeközben frusztrációt okoz a baloldali pártok vezetésében és tagságában, hogy több országban (így Nagy-Britanniában, Németországban és Svédországban) éppen a baloldal kényszerült a jóléti állam korrekciójára, hivatalos pártmagyarázatok szerint azért, hogy ellenállóbbá tegye az új idők kihívásaival szemben, és a lényegét megőrizhesse, de ezzel jelentős érdeksérelmeket okozott számos rétegnek. A szociáldemokrata és szocialista pártok idővel átvették a liberális nyelvezetet, amivel hagyományos munkavállalói bázisuk egy részét eltaszították. A munkavállalók hatékonyabb érdekvédelmét háttérbe szorította az elvont szolidaritás. Az egyenlőség eszméje előbb esélyegyenlőséggé szelídült, majd pusztán az egyenlő esélyek feltételeinek megteremtésére korlátozódott. Nem csoda, hogy sok kiábrándult szavazó elfordult a baloldali pártoktól, mert úgy érezték, hogy azok nem mondanak semmit a problémáikról. Ugyanakkor a szociáldemokrácia azon igyekezetében, hogy a migránsok integrációját elősegítse, és a korántsem csak migránsok alkotta leszakadók rétegét felemelje, elhanyagolta a kapcsolatok ápolását hagyományos bázisával, a kékgalléros munkássággal és az alkalmazottakkal. A gyűjtőpárttá válás tendenciája és a pártkötődés fellazulása a baloldalt hátrányos helyzetbe hozta. A szociáldemokrata és szocialista pártok tágra nyitották a kapuikat, törekedtek a munkáltatókkal, a gazdasági érdekcsoportokkal és az értelmiséggel való jó viszony kialakítására, de eközben fokozatosan elveszítették szocializációs szerepüket. Ennek következtében pedig a fiatal munkásság fogékonnyá vált a jobboldali rendszerellenes pártok retorikájára, mivel azok számukra is érthetően fogalmazták meg a társadalmi problémákat, és nem törődtek a politikai korrektség kultuszával, sőt annak megvetésével hívták fel magukra a figyelmet

6 A kilencvenes években az új jobboldali, olykor rendszerellenes pártok meghódították a korábban baloldali bázishoz tartozó munkásság rétegeit. Ausztriában például az Osztrák Szabadságpárt támogatottsága a munkásság részéről egy időben felülmúlta a szociáldemokratákét: 1999-ben a szakmunkás végzettségűek 31%-a szavazott Haider pártjára, az összmunkásságon belül pedig 12 százalékponttal többen voksoltak a Szabadságpártra, mint a baloldalra. Bár ez nem csupán az idegenellenes retorikára vezethető vissza, az eredményben hangsúlyosan megjelent a problémákra választ találni nem tudó szociáldemokratákból való kiábrándulás és a rendpárti fellépés iránti igény. A Brit Nemzeti Párt és a német szélsőjobboldali pártok szintén megnyerték a munkássorsú fiatalok egy részének támogatását. Felvethető a kérdés, hogy Magyarországon vajon van-e fogadókészség a baloldalon a politikai korrektség felmondása iránt. A kérdés jogosultságát az adja, hogy a es európai parlamenti és a 2010-es országgyűlési választásokon a Jobbik éppen azokban az északkelet-magyarországi körzetekben volt képes támogatottságának növelésére, amelyek korábban az MSZP egyik hátországát alkották. Bár a Jobbik regionális sikereinek hátterében valószínűleg elsősorban a szocialista szavazók alacsony választási részvétele állt, mégsem lehet elmenni a probléma mellett, hogy a politikailag korrekt nyelvezetet használó baloldal nem volt képes az északkeleti országrészben a lakosság többségének az elérésére. A Jobbik előretörésére jó példa a október 3-i önkormányzati választás, amelynek során a párt jelöltje Tiszavasváriban megszerezte a polgármesteri széket. Az MSZP a roma lakosság mozgósítására sem volt képes, dacára az évek hosszú során használt antirasszista nyelvezetnek. A Jobbik sikere és a permanensen antirasszista és antifasiszta retorikát használó MSZP viszonylagos sikertelensége élesen rávilágít arra, hogy a magyar társadalomban hasonlóan a nyugat-európai társadalmakhoz a politikai korrektség trónfosztása zajlik

7 Szerepet játszott ebben, hogy idővel az antirasszizmus témakörében tartott tömegrendezvények voltak hivatottak pótolni a szakpolitikai eredményeket. Ahogyan Kállai Ernő kisebbségi ombudsman fogalmazott: szinte hetente alakultak rasszizmusellenes mozgalmak, amelyek aztán párteseménnyé silányodtak. Eközben az MSZP vezetése nem vette figyelembe, hogy a roma-magyar együttélés nem az antifasizmus, nem is csupán a rasszizmus elfogadottságának a kérdése, hanem olyan össztársadalmi probléma, amely a baloldali választói rétegeket is érinti, hasonlóan ahhoz, ahogyan Nyugat-Európában a muszlimellenesség sem csupán a jobboldali választók körében jelentkezik. Következtetések A politikai korrektség elleni támadások mind a hagyományos jobbközép, mind a balközép pártokat kihívás elé állítják. Ma már korántsem csupán a rendszerellenes erők, hanem az európai politikai élet fősodorbeli szereplői (pl. Guido Westerwelle, Thilo Sarrazin, Nicolas Sarkozy) is feszegetik megnyilvánulásaikkal a politikai korrektség határait, hol a tartós munkanélkülieket, hol a migránsokat, hol a romákat állítva bűnbakként a jóléti állam visszaszorulása és a válság által frusztrált, a hagyományos pártrendszerből kiábrándult közvélemény elé. Az állampolgárok nagy része csalódott a politikai elitben, mert úgy érzik, hogy annak tagjai nem törődnek a problémáikkal, magukra hagyták őket. A német liberálisok meghatározó alakja, Hildegard Hamm-Brücher hazájára vonatkozóan úgy vélte, hogy a mai politikusoknak nincsen valódi kapcsolata a választókkal, egyre kevesebb köztük a példakép

8 Ebben a helyzetben a társadalom széles rétegei elkeseredettek, és hajlamosak a szociális bűnbakképzésre, ami a mérvadó politikusokat és pártokat hozza kínos helyzetbe, hiszen a szélsőséges erőkkel való versenyre kényszerülnek. Különösen a baloldali pártoknak van nehéz dolga, mert a szolidaritás és a versenyképesség összehangolása mellett valamilyen választ kell találniuk a növekvő bevándorlás- és kisebbség-ellenesség problémájára, amelyik, noha a felszínen gyakran a befogadó társadalom és a kisebbségek kulturális konfliktusaként jelentkezik, szorosan beágyazódik a munka világába. A szociáldemokráciát mindig a politikai korrektség melletti elkötelezettség jellemezte, de félő, hogy a kisebbségi csoportok melletti túlzott kiállás a hagyományos választói bázist (a kékgalléros munkásságot és az alkalmazotti réteget) a jobboldal irányába taszítja, minthogy a leszakadó, szociálisan és kulturálisan hátrányos rétegek arányának növekedésével a régi munkásság egyre kevésbé tekinti magát a jóléti állam haszonélvezőjének. Az állam szociális feladatainak szűkítése szükségszerűen kiélezi a konfliktusokat azon rétegek között, amelyeket a baloldal egyaránt igyekszik megnyerni magának. Az eddig fejlemények alapján megállapítható, hogy a hátrányos helyzetű csoportok számára folyósított transzferek növelése a kulturális konfliktusok kiéleződésével, a bűnözés növekedésével, illetve a biztonságérzet gyengülésével és a terrorizmustól való félelemmel együtt a bevándorlás-ellenes és jobboldali rendszerellenes pártok helyzetét könnyítette meg. Másfelől viszont veszélyes tendencia volna, ha a szociáldemokraták a liberálisokkal és a konzervatívokkal együtt végleg lemondanának a politikailag korrekt közbeszéd érvényesítéséről

9 Az 1968 óta az európai és észak-amerikai politikai kultúra részének tekintett politikai korrektség ugyanis nem a problémák elfedésére, hanem az együttélés kereteinek kialakítására szolgál. A politikai korrektség pusztán egy keret, nem pedig fétis, ezért rugalmasan alkalmazható a körülményekhez. A fősodorbeli jobb- és baloldali pártok egyetlen lehetősége, hogy a politikai korrektség abszolutizálása és az ellenérvek egyoldalú ignorálása helyett mindegyik fél érveinek meghallgatására és méltányos elemzésére törekednek, mert csak ez lehet az alapja a közéleti és kulturális viták megoldásának. Ha nem sikerül értelmes vitát kezdeményezni a bevándorlás és az integráció kérdésében, akkor az európai társadalmak még sok Thilo Sarrazin-ügynek néznek elébe

Politikai stratégiák a szélsőjobboldallal szemben

Politikai stratégiák a szélsőjobboldallal szemben Juhász Attila Krekó Péter László Róbert Molnár Csaba Politikai stratégiák a szélsőjobboldallal szemben Fókuszban a keresletcsökkentés kutatási összefoglaló 2012. október Telefon: +36 1 430 66 99 A tanulmányt

Részletesebben

Az iszlám Európában integráció vagy konfliktus?

Az iszlám Európában integráció vagy konfliktus? 39 Csiki Tamás Justh Krisztina Az iszlám Európában integráció vagy konfliktus? 2010 októbere a nyugat-európai bevándorlási és integrációs vita újabb intenzív fordulóját hozta, miután a korábban a multikulturalizmus

Részletesebben

HOGYAN KEZELJE A MÉDIA A SZÉLSŐSÉGESEKET?

HOGYAN KEZELJE A MÉDIA A SZÉLSŐSÉGESEKET? HOGYAN KEZELJE A MÉDIA A SZÉLSŐSÉGESEKET? HOGYAN KEZELJE A MÉDIA A SZÉLSŐSÉGESEKET? A SZUBJEKTÍV ÉRTÉKEKÉRT ALAPÍTVÁNY, A POLICY SOLUTIONS, A FRIEDRICH EBERT ALAPÍTVÁNY ÉS A NÉMET NAGYKÖVETSÉG KÖZÖS KIADVÁNYA

Részletesebben

Pogonyi Szabolcs. Multikulturalizmus, emberi jogok, integráció

Pogonyi Szabolcs. Multikulturalizmus, emberi jogok, integráció Pogonyi Szabolcs Multikulturalizmus, emberi jogok, integráció Az elmúlt években újra kiújultak a multikulturalizmus körüli politikai viták. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások, a 2004-es madridi robbantás

Részletesebben

A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában

A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában MESTERHÁZY GURMAI STETTER SZABÓ MARINOVIC KLEVA SEHNALOVA DEMETER SILOVIC LEAKOVIC SCHMÖGNEROVÁ LOKAR REISIG KORÓZS JAVORNIK ALFÖLDI SZEKERES A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában Az Európai

Részletesebben

Szélsőjobboldaliság Európában és Magyarországon

Szélsőjobboldaliság Európában és Magyarországon Szélsőjobboldaliság Európában és Magyarországon Juhász Attila Krekó Péter Molnár Csaba 1. Elméleti keret Érdekes ellentmondás, hogy miközben a politikai közbeszédben szokás a szélsőjobboldal időről időre

Részletesebben

A SZÉLSŐJOBBOLDAL IRÁNTI TÁRSADALMI KERESLET NÖVEKEDÉSE MAGYARORSZÁGON

A SZÉLSŐJOBBOLDAL IRÁNTI TÁRSADALMI KERESLET NÖVEKEDÉSE MAGYARORSZÁGON A SZÉLSŐJOBBOLDAL IRÁNTI TÁRSADALMI KERESLET NÖVEKEDÉSE MAGYARORSZÁGON Krekó Péter (szociálpszichológus, kutatási igazgató, Political Capital) Juhász Attila (politológus, vezető elemző, Political Capital)

Részletesebben

Csepeli György Fábián Zoltán Sik Endre: Xenofóbia és a cigányságról alkotott vélemények

Csepeli György Fábián Zoltán Sik Endre: Xenofóbia és a cigányságról alkotott vélemények Csepeli György Fábián Zoltán Sik Endre: Xenofóbia és a cigányságról alkotott vélemények (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Csepeli György Fábián Zoltán

Részletesebben

A BEVÁNDORLÁS HÁROM NÉZŐPONTBÓL

A BEVÁNDORLÁS HÁROM NÉZŐPONTBÓL A Méltányosság Politikaelemző Központ az OECD, Eurostat és az ENSZ jelenleg rendelkezésre álló statisztikai adatainak földolgozásával, valamint a korábban már napvilágot látott releváns kutatási eredmények

Részletesebben

KITEKINTŐ ELEMZÉSEK. Ablak a világra. Csehország választ 2010. 2010. május 25.

KITEKINTŐ ELEMZÉSEK. Ablak a világra. Csehország választ 2010. 2010. május 25. KITEKINTŐ ELEMZÉSEK Csehország választ 2010 Ablak a világra 2010. május 25. Írták: Marx Anna Nagy Gergely Pásztor Bianka Szerkesztette: Feledy Botond lapigazgató Marx Anna rovatvezető Kiadja a Kitek Média

Részletesebben

Civilek a forradalomban. Beszélgetések új politikai szereplőkkel és értelmezőikkel

Civilek a forradalomban. Beszélgetések új politikai szereplőkkel és értelmezőikkel Civilek a forradalomban Beszélgetések új politikai szereplőkkel és értelmezőikkel Intézet a Demokratikus Alternatíváért 2 Tetszettek volna forradalmat csinálni Bevezető az interjúk elé A bevezető címének

Részletesebben

A rendőri hivatás emberi jogi szolgáltatás. Hogyan fejleszthető a kisebbségek és a rendőrség közötti viszony Európában?

A rendőri hivatás emberi jogi szolgáltatás. Hogyan fejleszthető a kisebbségek és a rendőrség közötti viszony Európában? Hogyan fejleszthető a kisebbségek és a rendőrség közötti viszony Európában? Előszó (Wesley G. Skogan) Az emberek elköltöznek, a világ minden részéről, a világ minden részére. A nemzetközi migráció a 21.

Részletesebben

AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE

AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE PROGRAMOK, PÁRTELITEK ÉS SZAVAZÓTÁBOROK A 2010-ES VÁLASZTÁSOK UTÁN BÍRÓ NAGY ANDRÁS 1. Bevezetés A politikáról szóló közbeszédben 2010-re közhellyé vált a pártrendszer gyökeres

Részletesebben

Lehet-e zöld(ebb) a Lehet Más a Politika?

Lehet-e zöld(ebb) a Lehet Más a Politika? Paár Ádám Lehet-e zöld(ebb) a Lehet Más a Politika? A 2010. évi országgyűlési választás legérdekesebb fejleménye a 2009. február 26-án párttá alakult Lehet Más a Politika (LMP) parlamentbe való bejutása

Részletesebben

Paár Ádám Kell-e nekünk a kereszténydemokrácia?

Paár Ádám Kell-e nekünk a kereszténydemokrácia? Paár Ádám Kell-e nekünk a kereszténydemokrácia? Reflexió Ann Grzymala-Busse Why there is (almost) no Christian Democracy in post-communist Europe című tanulmányára Ann Grzymala-Busse, a Michigani Egyetem

Részletesebben

Szupranacionalizmus contra nemzeti identitás Történeti ismereteink alapján Dánia középkori nagy hódításai óta nem tartozik a

Szupranacionalizmus contra nemzeti identitás Történeti ismereteink alapján Dánia középkori nagy hódításai óta nem tartozik a Jobboldali liberalizmus Dániában Koller Inez A klasszikus értelemben vett liberalizmus, ha el kell helyeznünk a politikai bal-jobb skálán, inkább a baloldalhoz áll közelebb, mivel értékeit a társadalom

Részletesebben

Nyugati szocialista és szociáldemokrata pártok társadalmi kapcsolatai

Nyugati szocialista és szociáldemokrata pártok társadalmi kapcsolatai Nyugati szocialista és szociáldemokrata pártok társadalmi kapcsolatai Készítette: Hegedős Krisztina, Balogh Róbert, Gáll Attila Magyar Progresszív Társaság Platform Tartalomjegyzék: I. A baloldali pártok

Részletesebben

Szegénység és szociális feszültségek

Szegénység és szociális feszültségek Szegénység és szociális feszültségek - Politikai Megbékélés Beszélgetéssorozat III. - 2013. június Tartalomjegyzék 1. Szegénység és egyenlőtlenség Magyarországon... 3 1.1. Szegények száma és aránya...

Részletesebben

A szélsőjobboldal helyzete Magyarországon a 2010-es választások után

A szélsőjobboldal helyzete Magyarországon a 2010-es választások után A szélsőjobboldal helyzete Magyarországon a 2010-es választások után Háttér 2010/11/05 1036 Budapest, Perc u.8. Tel.: 06 1 467 4250 Fax: 06 1 467 4210 info@progresszivintezet.hu www.progresszivintezet.hu

Részletesebben

Muszlimok Németországban együttélés vagy egymás mellett élés?

Muszlimok Németországban együttélés vagy egymás mellett élés? 30 Krózser Anna Szentiványi Zsófia Muszlimok Németországban együttélés vagy egymás mellett élés? Jelen írás a 2009. április 16 18. között megrendezett a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia egyik

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása

A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja POLGÁR TAMÁS A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása 2 0 0 5 ezen tanulmánya a 2005.

Részletesebben

Török Zoltán. Balra át? Az európai baloldal jövője az Amszterdami folyamat fényében

Török Zoltán. Balra át? Az európai baloldal jövője az Amszterdami folyamat fényében Török Zoltán Balra át? Az európai baloldal jövője az Amszterdami folyamat fényében Az európai szociáldemokrata pártok a jóléti államok meggyengüléséhez hasonló válsággal voltak kénytelenek szembenézni

Részletesebben

Alain de Benoist: Le Pen esélyeiről és Orbán harcáról

Alain de Benoist: Le Pen esélyeiről és Orbán harcáról Alain de Benoist: Le Pen esélyeiről és Orbán harcáról Het Válasz - 2012.04.30 Alain de Benoist francia filozófus a Heti Válasznak adott interjúban a Nemzeti Front megerősödésének okait és lehetőségeit

Részletesebben

Politikák és ideológiák versenyében

Politikák és ideológiák versenyében Eloszó Mi vár egy gyakorló politikusra fôként, ha miniszterelnök az esszéisták, publicisták, politológusok világába tett kirándulásán? Egyáltalán: dolga-e az átruccanás mások mûfajába? Gyanakvásra, kétkedésre

Részletesebben

Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban

Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban Keserű Dávid Glied Viktor Absztrakt Az európai uniós bevándorlási politika alapelvét sokáig a szolidaritás jellemezte,

Részletesebben

Simor András A Magyar Nemzeti Bank céljairól

Simor András A Magyar Nemzeti Bank céljairól Közgazdasági Tagozat VI. évfolyam 1. szám 2008. március A Tanács az európai multinacionális vállalatokat tömörítő kerekasztal magyar tagszervezete. Évek óta éves jelentés formájában fogalmazza meg véleményét

Részletesebben

balközép Döntött a kongresszus: megválasztották az MSZP új vezetőit Parlamenti vitanap a népességpolitikáról Új központból irányítják a pártot

balközép Döntött a kongresszus: megválasztották az MSZP új vezetőit Parlamenti vitanap a népességpolitikáról Új központból irányítják a pártot balközép Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoport 2007. FEBRUÁR XIV. évolyam 3. szám www.mszp.hu Döntött a kongresszus: megválasztották az MSZP új vezetőit Új központból irányítják a pártot

Részletesebben

A JOBBIK TITKA A szélsőjobb magyarországi megerősödésének lehetséges okairól

A JOBBIK TITKA A szélsőjobb magyarországi megerősödésének lehetséges okairól A JOBBIK TITKA A szélsőjobb magyarországi megerősödésének lehetséges okairól Karácsony Gergely (egyetemi adjunktus, BCE Politikatudományi Intézete) Róna Dániel (PhD-hallgató, BCE Politikatudományi Intézete)

Részletesebben