Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Migrációs trendek és tervek Magyarországon"

Átírás

1 Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest

2 Előzmények: : nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) : enyhe elvándorlás (átlagosan évi 2 45 fős vándorlási veszteség) : jelentős bevándorlás től kisebb mértékű, majd 1999-től enyhén növekvő, ingadozó, jogszabályi változásokat tükröző bevándorlás től bizonytalan mértékű, 27-től növekedés jeleit mutató, 211-től felgyorsuló kivándorlás

3 Fő 4 35 A Magyarországra bevándorló és innen kivándorló külföldi állampolgárok, Bevándorló külföldi állampolgárok Kivándorló külföldi állampolgárok Vándorlási egyenleg* Forrás: KSH Demográfiai évkönyv 212. * A kivándorlási adatok pontatlansága miatt a vándorlási egyenleg sem pontos.

4 Elvándorlással kapcsolatos kérdések: - Hányan hagyják el az országot? elvándorlók száma - Kik hagyják el az országot? elvándorlók összetétele (jellemzői) - Hová mennek? elvándorlók célországa(i) - Milyen ok(ok)ból távoznak? elvándorlás motivációi - Mennyi időre távoznak? elvándorlás időtartama

5 Lehetséges adatforrások: - tükörstatisztikák (célországok bevándorlási, munkaerő-piaci statisztikái, Eurostat stb.) - nagymintás lakossági survey: a mintában szereplő, de külföldön tartózkodó személyekről gyűjtött adatok (lásd: KorFa 213/3) - nagymintás háztartási survey-hez csatolt kérdés-blokk: jelenlegi és korábbi háztartástagok vagy azokhoz kapcsolódó személyek migrációjáról gyűjtött adatok (lásd: SEEMIG pilot) - migrációs potenciál vizsgálatok: a migráció várható trendje, iránya, vándorlók összetétele, motivációi stb.

6 A Magyarországról kivándorló, illetve az európai országokba bevándorló magyar állampolgárok száma, Fő Európai országokba bevándorló magyar állampolgárok (tükörstatisztikák alapján) Magyarországról kivándorló magyar állampolgárok (hazai statisztika) * Forrás: Eurostat (213); : Statistik Austria (213), DESTATIS (213); Franciaország és 26-tól az Egyesült Királyság adatai nélkül. * 212-re becslés Németország és Ausztria előzetes adatai, valamint a többi ország 211-es adatai alapján.

7 A Németországba és Ausztriába bevándorló magyar állampolgárok száma, Fő 6 Németország Ausztria Forrás: Eurostat (213), : Statistik Austria (213), DESTATIS (213).

8 A Németországba és Ausztriába bevándorló magyar állampolgárok száma és a visszatérők aránya, Fő Németország % 7 93,4 1 87,4 83,3 84, ,4 75,3 69, , , Magyar bevándorlók száma Magyar kivándorlók aránya Fő Ausztria % ,4 7,8 8 68,7 66,4 66,3 6,4 61, ,4 49, Magyar bevándorlók száma Magyar kivándorlók aránya Forrás: DESTATIS (213), Statistik Austria (213). Megjegyzés: A visszatérők aránya az adott évben az adott országba Magyarországról érkező bevándorlók számához viszonyítva.

9 Más európai országokba bevándorló magyar állampolgárok száma, Fő Spanyolország Hollandia Olaszország Írország Svédország Forrás: Eurostat (213).

10 Az Egyesült Királyságban és Írországban évente regisztrált magyar állampolgárságú munkavállalók száma Fő Egyesült Királyságban Írországban * Forrás: Home Office UK Border Agency; Department of Social and Family Affairs (Ireland). * Az Egyesült Királyságban a munkavállalói regisztrációs rendszer 211. május 1.-től megszűnt.

11 Az Egyesült Királyságban és Írországban 24 és 21/211 között összesen regisztrált munkavállalók az EU8-ból a kibocsátó népesség ezrelékében ,7 21,4 34,7 17, 2,3 18,3 Egyesült Királyságban ( ) Írországban (24 21) 1 5 7,7 8,6 7,8 5,4 5,5 4,7 2,2 2,,6,2 Litvánia Lettország Szlovákia Lengyelország Észtország Magyarország Csehország Szlovénia Forrás: Home Office UK Border Agency; Department of Social and Family Affairs (Ireland); saját számítás.

12 Az egyes európai országokban bevándorlóként tartózkodó magyar állampolgárok száma (stock), 21-ben és 212-ben Németország Egyesült Királyság Ausztria Spanyolország Svájc Olaszország Hollandia Svédország Belgium Dánia Fő Forrás: Eurostat (213); Ausztria 212: Statistik Austria (213); Egyesült Királyság 212: Annual Population Survey (212) alapján becslés.

13 A magyar állampolgárok és a Magyarországon születettek száma (stock) az egyes európai országokban, 212 Fő Magyar állampolgár Magyarországon született Aus ztri a Spanyol o. Svájc Ol as zo. Hol la ndi a Svédo. Belgi um Dáni a Norvégi a Fi nno. Forrás: Eurostat (213); Statistik Austria (213).

14 Az európai (EGT) országokban bevándorlóként tartózkodó magyar állampolgárok (239 ezer fő, stock) megoszlása, 212 más országok 9,2% Németország 37,% Hollandia 3,3% Olaszország 3,3% Írország 3,4% Svájc 3,4% Spanyolország 3,5% Szlovákia 3,9% Ausztria 12,5% Egyesült Királyság 2,5% Forrás: Eurostat (213); Ausztria 212: Statistik Austria (213); Egyesült Királyság 212: Annual Population Survey (212) alapján becslés.

15 Németországban Németországban és Ausztriában bevándorlóként tartózkodó EU8 és EU2 állampolgárok száma (stock), 212 Lengyelors zág Románi a Bulgária Magyarors zág Csehország Szlovákia Litváni a Románi a Szlovéni a Lengyel ors zág Lettors zág Magyarors zág Szlovákia Bulgári a Forrás: DESTATIS (213). Csehország Ausztriában Szlovéni a Litvánia Lettors zág Észtország Forrás: Statistik Austria (213).

16 Év 35 A Németországban bevándorlóként tartózkodó EU8 és EU2 állampolgárok átlagos tartózkodási ideje és átlagos életkora (211. dec. 31.) 49,1 Átlagos tartózkodási idő Év 5 3 3, Átlagos életkor ,8 38,8 37, ,9 33,3 34, 34,3 33,7 33, ,1 9,7 9,7 8,7 7,5 6,9 6,2 6, 5, Szlovénia Csehország Magyarország Lengyelország Észtország Szlovákia Litvánia Lettország Románia Bulgária 2 Forrás: DESTATIS (212).

17 A Németországban bevándorlóként tartózkodó EU8 és EU2 állampolgárok nemek szerinti megoszlása (211. dec. 31.) Magyarország Bulgária Románia Nők Férfiak Lengyelország Szlovénia Szlovákia Lettország Csehország Litvánia Észtország % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Forrás: DESTATIS (212).

18 Migrációs potenciál vizsgálatok - eddigi vizsgálatok a migrációs szándékok a későbbi migráció fontos indikátorai - feltárható a későbbi migránsok összetétele, motivációi, migráció előtti helyzete stb. - a migrációt tervezők aránya Magyarországon a 18 év felettiek körében: 199-es években 5 6%, 2-es évek elején 1% körüli, 212-ben 19% (TÁRKI) április július: Migrációs tervek Magyarországon a 18 4 évesek körében c. vizsgálat (OTKA-kutatás, NKI): 33% (lásd: KorFa 212/5) - a különböző időtávú tervek mellett: a tervezett migráció célországa, tervezett időpontja, célja és motivációi, megvalósításának vélt valószínűsége, felkészülés céljából megtett lépések, a külföldi munkával kapcsolatos elképzelések, bérvárakozások stb. migrációs szándékok komolysága

19 A migrációt komolyan tervezők: - akik nem csak fontolgatják, hanem komolyan gondolkodnak rajta (38%) vagy már meghozták a döntést (19%) - még az idén (25%) vagy egy-két éven belül (44%) terveznek külföldre menni - tervük megvalósítását egészen biztosnak (23%) vagy nagyon valószínűnek (34%) vélik a migrációt tervezők 36%-a komolyan tervező, a teljes (Magyarországon tartózkodó) 18 4 éves népesség 12%-a

20 A migrációt általánosan tervezők és komolyan tervezők aránya a 18 4 évesek körében % 35 Tervezők "Komolyan" tervezők 32, , 27, ,7 1,9 5,8 11,7 5 2,8 Rövid távú migráció Hosszú távú migráció Ki vándorl ás Együtt (hal mozott) Forrás: Migrációs tervek Magyarországon a 18 4 évesek körében, 213, NKI.

21 A migrációt általánosan tervezők és komolyan tervezők célországai a 18 4 évesek körében Ausztria "Komolyan" tervezők 29,1 21,5 21,1 8,3 Németország Nagy-Britannia Mediterrán országok Benelux-államok Észak-Amerika Tervezők 3,2 23,3 2,8 7,4 Skandináv országok Írország Svájc % 2% 4% 6% 8% 1% Forrás: Migrációs tervek Magyarországon a 18 4 évesek körében, 213, NKI.

22 A migrációt átlagosnál nagyobb arányban tervező csoportok (%) elv áltak 19,5 44,8 Magy arország hely zetének jelentős romlását érzékelők 19,2 4,9 saját any agi hely zetük jelentős romlását érzékelők 19,1 44,9 nélkülözések közt élők, any agi gondokkal küszködők 19, 4,5 munkanélküliek 18,5 41,8 idegen ny elv et beszélők 17,5 43,6 nőtlenek, hajadonok 16, 41,5 tanulók 15,6 52,8 egy etemi v égzettségűek 15,6 33, szakmunkásként dolgozók 15,3 34,3 "Komolyan" tervezők érettségizettek 15,2 37,3 Tervezők év esek 14,9 46,5 Ny ugat-dunántúlon élők 14,5 37,4 Budapesten élők 13,8 3,4 megy eszékhely en élők 13, 38,6 Közép-Magy arországon élők 12,1 37,4 roma származásúak 9,4 35,4 teljes 18 4 év közötti népesség 11,7 32, % Forrás: Migrációs tervek Magyarországon a 18 4 évesek körében, 213, NKI.

23 A főbb migrációs motivációk a tervezők és a komolyan tervezők körében magasabb bérek (nagyobb fizetés) külföldön jobb munkalehetőségek külföldön anyagi, megélhetési gondok 74,7 74,9 9,1 85,4 82,8 81,3 jobb munkafeltételek, munkahelyi körülmények külföldön jobb életkörülmények (jobb, kellemesebb élet) külföldön 59,9 7,3 66,3 73,8 nyelvtanulás lehetősége 44,7 5,7 szakmai előrejutás (karrier) lehetősége, tapasztalatszerzés itthon nem talál munkát 35,3 4,6 36,9 46,7 mások jó tapasztalata 29,9 39,4 a partnere (házastársa) szeretne kimenni 24,7 22, új kihívások keresése, kalandvágy 22,2 2,4 családi, magánéleti okok barátaim is külföldön élnek / dolgoznak / tanulnak 12,6 12,8 21,4 18, "Komolyan" tervezők Tervezők politikai, ideológiai okok 5,2 3, % Forrás: Migrációs tervek Magyarországon a 18 4 évesek körében, 213, NKI.

24 Köszönöm a figyelmet!

Délkelet-Európa és Magyarország migrációs trendek

Délkelet-Európa és Magyarország migrációs trendek Délkelet-Európa és Magyarország migrációs trendek Háttéranyag Sajtótájékoztató, 2013. május 22. Délkelet-Európa és az elvándorlás az eddigi SEEMIG elemzések alapján A délkelet-európai térség az európai,

Részletesebben

A munkavállalók EU-n belüli területi mobilitását jellemző aktuális trendek

A munkavállalók EU-n belüli területi mobilitását jellemző aktuális trendek Szakirodalom 173 A geometriai átlagolású formulák közül a Lowe és a Young állítható elő a legkönnyebben. A Young-féle ugyanúgy torzít, mint a Lowe-index, csak ellenkező irányban, és értelmezése sem egyszerű.

Részletesebben

Előszó. A projekt bemutatása. Tartalom A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ 10 ORSZÁG 27 PARTNERÉNEK MUNKÁJÁT ÖSSZEFOGÓ SZERVEZET A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL.

Előszó. A projekt bemutatása. Tartalom A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ 10 ORSZÁG 27 PARTNERÉNEK MUNKÁJÁT ÖSSZEFOGÓ SZERVEZET A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. A M I G R Á C I Ó É S A M I G R Á C I Ó S H A T Á S O K K E Z E L É S E D É L K E L E T - E U R Ó P Á B A N H Í R L E V É L 1. S Z Á M Előszó Köszöntjük a SEEMIG hírlevél olvasói között. Az első számot

Részletesebben

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Statisztikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BOZSONYI KÁROLY, ÉLTETŐ ÖDÖN, DR. HARCSA ISTVÁN, DR. HUNYADI LÁSZLÓ, DR. HÜTTL ANTÓNIA (főszerkesztő),

Részletesebben

ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA. A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag

ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA. A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag 2 Készítette: Nemzetgazdasági Minisztérium Családbarát Magyarországért Munkacsoport

Részletesebben

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Országjelentés - Magyarország Dr. Tóth Judit A projekt az Európai Unió pénzügyi

Részletesebben

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin,

Részletesebben

Extern migráció és az Európai Unió

Extern migráció és az Európai Unió Kovács Judit Nóra PhD hallgató, VIII. évfolyam Vol. VIII Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2014/1. szám No. 1/2014 Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék Tanulmány Article www.dieip.hu

Részletesebben

NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS MAGYARORSZÁG (1990 2000) Tóth Pál Péter, KSH Népességtudományi Kutatóintézet Készült a Népesedési Kormánybizottság Migrációs

NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS MAGYARORSZÁG (1990 2000) Tóth Pál Péter, KSH Népességtudományi Kutatóintézet Készült a Népesedési Kormánybizottság Migrációs NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS MAGYARORSZÁG (1990 2000) Tóth Pál Péter, KSH Népességtudományi Kutatóintézet Készült a Népesedési Kormánybizottság Migrációs Bizottsága 2002. programja keretében NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon II. évfolyam 177. szám 28. december 2. 28/177. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon Bevezetõ Az 199-es évek elején a nemzetközi vándorlással

Részletesebben

Hárs Ágnes Simonovits Bori Sik Endre: Munkaerőpiac és migráció: fenyegetés vagy lehetőség?

Hárs Ágnes Simonovits Bori Sik Endre: Munkaerőpiac és migráció: fenyegetés vagy lehetőség? Hárs Ágnes Simonovits Bori Sik Endre: Munkaerőpiac és migráció: fenyegetés vagy lehetőség? (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Hárs Ágnes Simonovits Bori

Részletesebben

SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL. Illés Sándor 1 Lukács Éva 2. Bevezetés

SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL. Illés Sándor 1 Lukács Éva 2. Bevezetés SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL Illés Sándor 1 Lukács Éva 2 Bevezetés A személyek szabad áramlása csatlakozási tárgyalási fejezetben zajló megbeszélések egyik kulcskérdése a játék

Részletesebben

Migrációs helyzetkép Magyarországon

Migrációs helyzetkép Magyarországon Migrációs helyzetkép Magyarországon Kováts András Absztrakt Jelen fejezet a magyarországi migrációs folyamatokat tárgyalja az 1980-as évek végével kezdődően. Természetesen Magyarország részt vett a globális

Részletesebben

A MAGYAR NEMZET KIHÍVÁSAI: CSALÁDPOLITIKA VS. NÉPESEDÉSPOLITIKA

A MAGYAR NEMZET KIHÍVÁSAI: CSALÁDPOLITIKA VS. NÉPESEDÉSPOLITIKA NÉPESEDÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN FARKAS VERA SZATMÁRY KRISTÓF A MAGYAR NEMZET KIHÍVÁSAI: CSALÁDPOLITIKA VS. NÉPESEDÉSPOLITIKA A lehangoló magyarországi demográfiai helyzetet mindenki ismeri. 1 Egyre jobban

Részletesebben

Globális és európai trendek

Globális és európai trendek Cseresnyés Ferenc: Harmadik országokból, az Európa Unión kívülről érkező migránsok Magyarországon. A beilleszkedés nehézségei, társadalmi elutasítás, integráció és szegregáció a magyar társadalomban Globális

Részletesebben

Magyarok külföldi munkavállalása

Magyarok külföldi munkavállalása Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány Magyarok külföldi munkavállalása Készítette: Lengyel Anna Budapest,

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban

Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai elemzése a munkanélküli juttat{sok rendszeréről Magyarorsz{gon és az Európai Unió tag{llamaiban 2011. április Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A HAZAI FELSŐOKTATÁS DEMOGRÁFIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI A 21. SZÁZAD ELEJÉN

A HAZAI FELSŐOKTATÁS DEMOGRÁFIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI A 21. SZÁZAD ELEJÉN FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Polónyi István A HAZAI FELSŐOKTATÁS DEMOGRÁFIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI A 21. SZÁZAD ELEJÉN Demographic Connection of Higher Education in Hungary in the 21 st Century No.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZABÓ ISTVÁN ŐRNAGY A HONVÉDSÉG, MINT NAGYFOGLALKOZTATÓ JELENLÉTÉNEK HATÁSA A DÉL- ALFÖLD RÉGIÓ MUNKAERŐPIACÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

TÉNYKÉP / REPORT. Migrációs potenciál és a potenciális tanulási migráció Hazai hallgatók külföldi tanulási szándékai

TÉNYKÉP / REPORT. Migrációs potenciál és a potenciális tanulási migráció Hazai hallgatók külföldi tanulási szándékai Tér és Társadalom / Space and Society 26. évf., 3. szám, 2012 TÉNYKÉP / REPORT Migrációs potenciál és a potenciális tanulási migráció Hazai hallgatók külföldi tanulási szándékai General migration potential

Részletesebben

Első számú prioritás a megfelelő és fenntartható nyugdíjjövedelem. Nem létezik egyetlen ideális nyugdíjrendszer modell

Első számú prioritás a megfelelő és fenntartható nyugdíjjövedelem. Nem létezik egyetlen ideális nyugdíjrendszer modell 2010. Október 18. Első számú prioritás a megfelelő és fenntartható nyugdíjjövedelem Nem létezik egyetlen ideális nyugdíjrendszer modell A népesség idősödése a korábban vártnál gyorsabb ütemben következett

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/7503. Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011

Nyilvántartási szám: J/7503. Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011 MAGYARORSZÁG, 2011 Nyilvántartási szám: J/7503 Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011 Budapest, 2012 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának időpontja: 2012. május 5. Készült a Tájékoztatási főosztályon,

Részletesebben

BEVEZETÉS. http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf - 1 -

BEVEZETÉS. http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf - 1 - BEVEZETÉS Ma az Európai Unió 450 millió, különböző etnikai, kulturális és nyelvi közegben élő ember otthona. Az európai országok nyelvi térképe tarka képet mutat, azt a történelem, a földrajzi tényezők

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

Globális és európai trendek

Globális és európai trendek Cseresnyés Ferenc: Harmadik országokból, az Európa Unión kívülről érkező migránsok Magyarországon. A beilleszkedés nehézségei, társadalmi elutasítás, integráció és szegregáció a magyar társadalomban Globális

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

A M I G R Á C I Ó É S A M I G R Á C I Ó S H A T Á S O K K E Z E L É S E D É L K E L E T - E U R Ó P Á B A N

A M I G R Á C I Ó É S A M I G R Á C I Ó S H A T Á S O K K E Z E L É S E D É L K E L E T - E U R Ó P Á B A N A M I G R Á C I Ó É S A M I G R Á C I Ó S H A T Á S O K K E Z E L É S E D É L K E L E T - E U R Ó P Á B A N H Í R L E V É L 2. S Z Á M Nemzetközi konferencia a KSH szervezésében 2 0 1 3. M Á J U S Demográfiai

Részletesebben

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon (a 2001. évi népszámlási adatok rövid összefoglalása)

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon (a 2001. évi népszámlási adatok rövid összefoglalása) Tóth Ágnes - Vékás János Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon (a 2001. évi népszámlási adatok rövid összefoglalása) Etnikai-nemzeti Kisebbségkutatató Intézet www.mtaki.hu A népszámlálás módszertana

Részletesebben