XVIII. évfolyam 12. szám, december. 195 Ft KÖZÉLETI LAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVIII. évfolyam 12. szám, 2014. december. 195 Ft KÖZÉLETI LAP"

Átírás

1 XVIII. évfolyam 12. szám, december 195 Ft KÖZÉLETI LAP

2 A katolikus temetõ üzemeltetésérõl tárgyaltak Horváth Zsolt polgármester tárgyalt a katolikus temetõ üzemeltetésérõl a tulajdoos katolikus egyházközség és az üzemeltetõ Mûdekor 2004 Kft. képviselõivel. BALOGH EMESE A temetõt üzemeltetõ Mûdekor 2004 Kft. szolgáltatásait kifogásoló lakossági bejeletések miatt hívta megbeszélésre Horváth Zsolt polgármester a katolikus egyház, illetve a kft. képviselõit. Mit ismeretes, a temetõtulajdoos katolikus egyházközség 2004-be 1+15 éves szerzõdésbe arra szerzõdött a Mûdekor 2004 Kft. vezetõjével, hogy a kft. mukatársai kidolgozzák a temetõ belsõ redjét, szabályozzák a temetések redjét, és ellátják a 11 hektáros terület üzemeltetését, karbatartását, fejlesztését. A vállalkozó midezek mellett kötelezte magát a temetõi objektumok - utak, épületek - üzemeltetésére és temetkezések leboyolítására is. Duaföldváro a kofliktusok leggyakrabba abból adódak, hogy a gyászolók Évet értékelt a megyei polgárõrség elökségi ülése külsõ temetkezési cégekkel szereték elvégezteti a katolikus temetõbe a temetési szertartást, ami azoba em metesíti a hozzátartozókat az üzemeltetési költségek megfizetése alól. Jeletõs változásra em lehet számítai. A katolikus egyházközség kezét 2020-ig köti a Mûdekor 2004 Kft-vel kötött szerzõdés, melyek felmodása súlyos jogkövetkezméyekkel jára. A polgármesterrel folytatott tárgyaláso az egyházközség azt vállalta, hogy felülvizsgálja a temetõt üzemeltetõ kft. szolgáltatásaiak szívoalát, illetve az ár - érték aráyokat. Városuk vezetõje vizsgálta a Mûdekor 2004 Kft. szolgáltatásait is. Horváth Zsolt tájékoztatása szerit az ökormáyzatak az ár- érték aráyt em áll jogába vizsgáli, ezt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetve a Gazdasági Verseyhivatal tette meg, s az árképzés módját megfelelõek találta. Az ökormáyzat a temetkezési törvéy és a kft. által biztosított szolgáltatások összhagját vizsgálhatta meg. Eek sorá megállapították, hogy a mûködtetõ szolgáltatásai megfelelek a törvéybe leírtakak; a vállalkozó törvéyese mûködteti, üzemelteti a katolikus temetõt és a törvéy szerit jár el a temetkezésekkel kapcsolatba. Duaföldváro tartotta ovember végé a megyei polgárõr szövetség elöksége a kibõvített ülését, melyek díszvedége dr. Túrós Adrás, az országos szövetség elöke volt. Széles Jáos megyei elök beszéde egyfajta évértékelések is megfelelt. Szerite sikeres évet zárt a megye és az egyes szervezetek a hatékoyság és a gazdálkodás tekitetébe is. SZABADOS SÁMUEL A 90 ezer órás szolgálati teljesítméy már ömagába jeletõs eredméy. Emellett tíz új autót is átadtak az év sorá, s a 33 millió foritból - melybõl Tola megye polgárõr szövetsége gazdálkodott -, sikerült mide szervezetet aráyosa támogati. A megyei állomáyt egyforma melléyekkel és sapkákkal látták el, ami országosa is egyedi teljesítméy. Külö godot fordított az elökség a kistelepülések támogatására, külööse ott, ahol ics redõri jelelét. Példás volt az együttmûködés az egyes szervezetek között a megyehatárokat átlépõ bûözõkkel szembe, és sikeres volt az együttmûködés a társszervezetekkel, például a redõrséggel, mezõõrséggel. Eek jó példája a Duaföldvár- Bölcske- Madocsa projekt, melyek keretei között közös járõrözést, lakossági meghallgatást végeztek. Az akció remélhetõleg a jövõbe is folytatódi fog más kistérségekre is kiterjedve. Az évi muka talá legmarkásabb értékelõ mutatója az a téy, hogy a megyébe a bûözés aráya em õtt. Dr. Túrós Adrás, az országos szövetség elöke rövid beszédébe megköszöte a meghívást, melyek örömmel tett eleget, hisze egy olya megyei elökségi ülése vehetett részt, ahol az eredméyek és a sikerek értékelése, felsorolása a meghatározó. A Tola megyei mutatók évek óta pozitívak az országos átlaghoz képest - modta dr. Túrós Adrás. Alacsoy a bûesetek száma, ami köszöhetõ a polgárõrség, a redõrség és a lakosság együttmûködéséek. Az országos szövetség elöke örömét fejezte ki amiatt, hogy a szakmai együttmûködése túl a megyei elöksége belül közvetle, szite baráti viszoy alakult ki az évek sorá, amit elsõsorba a segítõ szádék s a kölcsöösség jellemez. Mit modta, az eredméyes mukához ez a légkör jeletõse hozzájárult. Említést tett arról is, hogy a polgárõrség kötelékébe bizoyos szerkezeti átalakulás megy végbe, ami Tola megyét is ériteti. Az állomáy jeletõse kicserélõdik ezekbe az évekbe. Az alapítók lassa kiöregedek, vagy más problémák miatt lépek ki a szervezetbõl. Tagrevízió is zajlik, kissé szigorodak az alkalmassági feltételek. Az sem titok, hogy éháy szervezet megszût, mert em tudtak eleget tei a magasabb szitû követelméyekek. A szerkezeti átalakulás a szakmai szívoalat és hatékoyságot fogja öveli -modta az országos szövetség elöke. 2.

3 Városukba is jele va a drog Czere Ambrus Maria pszichológus, a duaújvárosi drogambulacia vezetõje tartott elõadást ovember 13-á a mûvelõdési házba. A résztvevõk a drogproblémákkal gyakra szembesülõ védõõk, pedagógusok, szociális mukások, karitatív szervezetek aktivistái voltak. SZABADOS SÁMUEL Az elõadó a program igazi értékéek az iformációcserét tartotta; az együtt töltött két óra agy része a kötetle beszélgetés jegyébe telt. Fotosak az ilye alkalmak a vezetõ szerit, hisze a problémákkal foglalkozó szakemberek, fõleg a szociális mukások, egészségügyi dolgozók mukájukba terheltek, sokszor kiégettek érzik magukat. Erkölcsi és ayagi megbecsültségük társadalmi szite em megfelelõ, pedig mukájukra, szakértelmükre egyre agyobb szükség va. Az ilye alkalmak a szakmai tapasztalatszerzés mellett legalább mukájuk értelméek és fotosságáak megerõsítését jeletik. A drogfogyasztási szokások apról apra, viharos gyorsasággal változak. Új szerek, új hatások bukkaak fel hetek, hóapok alatt. A szociális ellátóredszer bizoy éháy lépéssel le va maradva a megelõzés vagy a gyógyítás teré. Korábba a drogok ára miatt fõleg a redszeres jövedelemmel redelkezõk, például a középosztály tagjai közt terjedt a fogyasztás. Napjaikba már kis összegekért is lehet drogokhoz juti, émelyik kevesebbe kerül, mit az alkohol vagy a cigaretta. A szakemberek által már ismert klasszikus drogok mellett terjedek az ismeretle eredetû és hatású szerek, melyek ez által még veszélyesebbek. Gyorsa hatak és kiszámíthatatlaok. Térségük - az elõadó szerit - közepese fertõzött az országos átlaghoz viszoyítva. A duaújvárosi drogambulaciá kezelek földvári fiatalokat is, élek városukba yilvátartott drogfogyasztók. Az ambulás beavatkozás már a függõség felszámolására iráyul, éppe ezért agyo fotos a megelõzés, a felvilágosítás is, melybe agy szerep hárul a szülõkre, pedagógusokra, egészségügyi és szociális dolgozókra. A tizeévesek körébe magas, 40-50% a külöféle drogokat kipróbálók aráya. A kipróbálás ömagába még em jelet függõséget, esetleg tragédiát, fotos viszot, hogy a redszeres fogyasztásig e jussaak el az éritettek. A hazai szociális ellátóredszer bizoy techikai felszereltség és szakmai szívoal teré az uiós átlagtól le va maradva, fejlesztésére mideképpe agyobb ayagi és szellemi eergiákat kellee mozgósítai. Üléstermi tudósítások Duaföldvár Város Képviselõ-testülete ovember 25-é tartotta soros ülését, melyek apiredjé 17 yilváos ülése tárgyaladó téma szerepelt. BAKSAY ERIKA Az elsõ apiredbe a képviselõk jeletést fogadtak el a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, majd beszámolót fogadtak el a Kalocsai Hivatásos Tûzoltóság évi mukájáról. Ezutá a testület javaslatot tett a Gyermekjóléti Szolgáltatás és szociális alapellátási feladatok jauár 1-jétõl törtéõ mûködtetésére. A határozat szerit az itézméy eve Duaföldvári Alapszolgáltatási Közpot lesz. Megbízott vezetõje március 31-ig Jug Katali, dolgozóiak létszáma 8.5 lesz, költségvetését a testület a város évi költségvetésével határozza meg, az itézméy gazdálkodási feladatait az ökormáyzat látja el. A dötéssel egy idõbe a testület dötött a Duaföldvár és Köryéke Gyermekjóléti Társulás bõvítésérõl is, mely jauár 1- jétõl Duaföldvár és Köryéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás lesz, 10.5 fõ dolgozói létszámmal. Az átalakuláshoz szükséges egedélyek, iratok és véleméyezések beszerzése az itézméyvezetõk feladata. A következõ apiredekbe a képviselõ-testület elfogadta a Duaföldvári-Bölcskei-Madocsai Mikrotérségi Óvoda és Bölcsõde 2014/15. évi, valamit a Duaföldvári Mûvelõdési Közpot és Köyvtár évi mukatervét, majd felülvizsgálta és elfogadta a Duaföldvári Roma Nemzetiségi Ökormáyzattal kötött együttmûködési megállapodását. A testület pályázatot írt ki a közköltsége törtéõ temetések szolgáltatására, majd javaslatot tett a képviselõi tiszteletdíjak civil szervezetek számára törtéõ felajálása miatti költségvetési elõiráyzat módosítására. Ismét megszavazta a testület az 1 év alatti gyermekek agyhártyagyulladás ellei védõoltásáak, illetve a 15 hóapos gyermekek báráyhimlõ ellei védõoltásáak támogatását. A képviselõk a tartalékke- TÁMOGATÓINK Duaföldvár Város Ökormáyzata Dr. Süveges Árpádé Kiss Lajos Csaba Ráthgéber Lászlóé 3.

4 ret terhére megszavaztak a Duaföldvári Mûvelõdési Közpot és Köyvtár részére ezer Ft költségvetési elõiráyzat-övelést, majd eladásra jelölték ki a duaföldvári 3544 hrsz-ú, 1155 m2 területû igatlat 1 millió Ft+ÁFA kikiáltási áro. Második fordulóba tárgyalta a testület helyi adóredeletét. A kialakult koszezus szerit a évtõl egyedül a kommuális adó mértéke változik, évi 11 ezer Ft-ra, ezzel egy idõbe a testület potosa meghatározta az adókedvezméybe részesülõk körét és a kedvezméyek mértékét. Az utolsó apiredekbe a testület igatlavásárlási kérelmet bírált el, illetve vis maior támogatások beyújtásáról dötött égy területe törtét üreg leszakadások helyreállítása érdekébe, összese kb millió Ft értékbe. Polgári védelmi oktatás November 25-é polgári védelmi képzést tartott településükö a katasztrófavédelem területi felelõse. Rekord bevétel a jótékoysági bálo Hagulatába és a bevétel teré is ige sikeresek evezte Jákli Viktor szervezõ az idei Szet Erzsébet jótékoysági bált, melyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete redezett. SZABADOS SÁMUEL Nagy volt az érdeklõdés, soka vettek belépõt már apokkal a bál elõtt. A meghívottak többsége részt vett a redezvéye. Érkeztek vedégek Németországból; a Fuldába élõ Gyura Péter egy utáfutóyi adomáyal érkezett Duaföldvárra. De jöttek vedégek a budapesti közpotból és Pécsrõl, a regioális székhelyrõl is. Jele voltak a város hasoló profilú civil szervezeteiek képviselõi és a városvezetõk. A redezvéy a korábbi évek hagyomáyait követve mûsorral kezdõdött. Felléptek a Magyar László Gimázium épdaléekesei, az Ördögszekér Tácegyesület, a mazsorettes láyok. Idé is agy sikert aratott a pécsi Vivát Bacchus evû éekegyüttes, amely térítés élkül vállalta a szereplést. Tagjai már többször részt vettek a helyi jótékoysági bálo, midig agy sikert aratva. Mit modták, több szállal kötõdek a szolgálathoz és Duaföldvárhoz is. A mûsort követõe a vacsorá - szité a korábbi hagyomáyokhoz híve - friss diszótorost tálaltak fel. A táchoz a talpalávalót a palotabozsoki Schützkapelle zeekar szolgáltatta. A émet épzeei hagyomáyokat ápoló együttes a külöbözõ zeei stílusokba kaladozva remek hagulatot teremtett az est sorá. Jákli Viktor örömmel tájékoztatta lapukat, hogy sok péz gyûlt össze a karácsoyi adomáyozáshoz. A bál bevétele kb. 1,4 millió forit lett, amelybõl a költségeket lefaragva közel egymillió forit marad az adomáyozásra. A helyi szervezet vezetõjéek elmodása szerit a bevétel több forrásból állt össze: körülbelül ezer forit a tombolából, 200 ezer Ft a felajálott mûalkotások árverezésébõl, a többi a belépõ jegyekbõl, felajálásokból. Örömteli újdoságak számított idé, hogy többe ajálottak fel százezer forit fölötti pézösszeget. Látható tehát, hogy valóba példaértékû volt a helyi lakosok adakozó kedve. A befolyt összegbõl vásárolt adomáyokat Duaföldváro osztják majd ki a szervezet aktivistái a karácsoy köryéki apokba, a szeretetszolgálat szokásos ajádékosztási redezvéyé. SZIEGL ERIKA Az oktatás szervezõje Csáyi Imre volt, aki a polgári védelem helyi megbízottja; a polgári védelem midekori paracsoka a regáló települési polgármester. 180 fõt osztottuk be a helyi katasztrófavédelmi feladatokra - modta Csáyi Imre -, akik agyrészt a polgármesteri hivatal dolgozói. A szám sokak tûik, de egy katasztrófa eseté a civil lakosság segítsége is fotos. A polgári védelem kifejezés jelzi, hogy szükség eseté az erre szakosodott szervezetek mellett óriási feladat hárul a lakosokra, akikek tevékeye kell részt veiük a katasztrófák elhárításába. Duaföldvár besorolása katasztrófavédelmi szempotból a veszélyes kategóriába tartozik, eek oka a Dua, a löszpart, az atomerõmû közelsége, a fõutak találkozása. Midezek elleére elmodható, hogy komoly, teljes létszámot mozgósító eseméyre évtizedek óta em került sor. A legutóbbi duai árvíz kapcsá jólesõ érzés volt, hogy a civil lakosság segítõkészsége és tevékeysége idokolatlaá tette a helyi polgári védelmi csapat mozgósítását. Duaföldvár jól vizsgázott. 4.

5 Brüsszelbe járt Takács Zoltá Takács Zoltá, a Fidesz helyi szervezetéek elöke Tola és Fejér megyei Fidesz vezetõkkel, tagokkal egy hetet töltött Brüsszelbe. BALOGH EMESE A belga fõvárosba, az Európai Uió és a NATO székhelyé töltött apok sorá a delegáció tagjai ellátogattak az Európai Parlametbe, részt vettek egy pleáris ülése, valamit találkoztak Kósa Ádámmal, a Fidesz európai parlameti képviselõjével, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségéek elökével. Takács Zoltá arról is tájékoztatta lapukat, hogy külsõ bizottsági tagkét tovább folytathatja mukáját a Tola Megyei Ökormáyzat Közgyûlésébe. Mit modta, a jogi és ügyredi bizottság tagjakét Duaföldvár fejlõdését a megyei fórumo is segítei tudja. Az év utolsó véradása December 3-á, korábba a szokásosál, egyapos véradást szervezett a helyi Vöröskereszt. SZIEGL ERIKA A véradáso 76-a jeletek meg, ami a várakozásak megfelelõ szám, mégis kevesebb, mit az elõzõ évtõl bevezetett kétapos gyakorlat eredméye. Éppe ezért, bõ egy hóap múlva, jauár 14-é ismét lehet vért adi a mûvelõdési közpotba. Ezt azok tehetik meg, akik szeptemberbe adtak utoljára vért. Áprilistól ismét visszaáll a kétapos red, hogy a véradók elfoglaltságukhoz mérte tudjaak idõt szakítai az egyik legfotosabb segítségyújtásra. Kuti Valéria, a helyi szervezet vezetõje beszámolt arról is, hogy a ovemberi adomáygyûjtési akciójuk agyo elmaradt a várakozástól. Érezhetõ, hogy a lakosság egyre agyobb rétege küzd a mideapi megélhetés ehézségeivel, eek elleére sok olya kispézû ember adakozik, aki maga is segítségre szorula. Bár ez a korábbi évekbe is így volt, a külöbség most még szembetûõbb. Szavai sajos egyre több karitatív szervezet, világi- és egyházi itézméy, a szociális szféra képviselõiek véleméyével egyezek, miszerit a társadalmi szolidaritás mértéke egyre csökke Magyarországo. Ezért is fotos, hogy a fiatalabb geerációból miél többe ismerjék meg a karitatív szervezetek mukáját, és kapcsolódjaak be tevékeységükbe. Fotos, hogy felõjö egy olya geeráció, amelyek elemi igéye a rászorulók segítése, melyek tagjai tudják, hogy a politikusok vagy feleségeik évi egy-két akciózása em a karitativitásról szól. Molár Sádoré Edit Budapest Rehabilitációs Itézet Tervezés Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák, ipari épületek, melléképületek. Értékbecslés Hitelkérelemhez, igatla adás vételhez. Igatlaforgalmazás Építész taácsadással, teljes körû ügyitézéssel, ügyvéd közremûködésével, igyees yilvátartással. Eleké Csolláy Éva, mobil: (30) vagy (30)

6 Gigadaru a bioethaol gyárba Az ország legagyobb emelõkapacitású daruja dolgozott a Paoia Bioethaol ZRt. duaföldvári üzemébe. BALOGH EMESE A Duagép ZRt. 500 toás emelõkapacitású daruja egyedüli az országba. Óriási erejét mutatja, hogy a gép 144 méter magasságba is képes 10 toát felemeli. Erre a darura volt szükség ahhoz, hogy a Paoia Bioethaol ZRt. helyi üzeméek területé összeszerelt két 16 m Felhívás HORVÁTH ZSOLT POLGÁRMESTER március 1-jé, a Duaföldvár várossá avatásáak évfordulójára redezett üepség és gálamûsor keretébe adják át a helyi redelettel alapított Duaföldvár Díszpolgára valamit a Duaföldvár Gyermekeiért, Duaföldvár Sportjáért és Duaföldvárért Emlékérem kitütetést. Kérem Duaföldvár Város lakosait, gazdálkodó és társadalmi szervezeteit, az egyéb tömegszervezeteket, hogy jauár 10-ig tegyeek javaslatot a majdai díjazottakra. A javaslatokat - részletes idoklással - a polgármesteri hivatalba szíveskedjeek eljuttati. Javaslataikkal, véleméyükkel segítsék elõ a képviselõtestületek azt a törekvését, hogy a közmegbecsülések örvedõ személyeket vagy csoportokat kitütethesse, elismerésbe részesíthesse. átmérõjû tartály toás tetejét a helyére tegyék. A mukát iráyító Troppert Ferec elmodta, hogy háromhetes tervezési folyamat elõzte meg a tartályok építéséek befejezõ mozzaatait. A kivitelezõek agyo potosa meg kellett tervezie a fedelek helyre tételét, amit ehezített, hogy az üzem területe beépített, így 37 m távolságból kellett a tartályokra emeli a tetõket. A helyszíre öt kamio szállította Duaújvárosból az óriásdaru tartozékait, a mukálatok két Duaföldvár Város Ökormáyzata licitálás útjá törté bérbevételre meghirdeti az alábbi üzlethelyiségeket: Duaföldvár, Béke tér 1. szám alatti 122 m 2 üzlethelyiség licitútjá törtéõ bérbeadása (volt Játékterem) Duaföldvár, Béke tér 1. szám alatti 88 m 2 üzlethelyiség licitútjá törtéõ bérbeadása (volt Gyógyszertár) Duaföldvár, 4141/1 hrsz. alatti 4 db üzlethelyiség (71,4m 2, 55,8m 2, 16,53m 2, 82,7m 2 ) licit útjá törtéõ bérbeadása (Autóbusz-pályaudvar) Duaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti 24 m 2 üzlethelyiség licit útjá törtéõ bérbeadása (volt Fehérem bolt) Duaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti 34,48 m 2 üzlethelyiség licit útjá törtéõ bérbeadása (volt Touriform Iroda) Duaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti 42 m 2 üzlethelyiség licit útjá törtéõ bérbeadása (volt Illatszer bolt) 6. apot vettek igéybe. Ez idõ alatt a gyár teljes kapacitással mûködhetett, hisze a Duagép ZRt. mukatársai 100 százalékos biztoságot ígértek, amit maradéktalaul be is tudtak tartai. Üzlethelyiségek bérbeadása licit útjá Duaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti 33,6 m 2 üzlethelyiség licit útjá törtéõ bérbeadása (volt Látváypékség) Duaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti 42,6 m 2 üzlethelyiség licit útjá törtéõ bérbeadása (volt Divatáru bolt) Kikiáltási ár: Ft/m 2 /év + ÁFA Az igatlaról további iformációt a Duaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Mûszaki Irodája ad. (Duaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.: 75/ ) Részletes pályázati kiírás ovember 13. és december 12. között vásárolható meg Ft-ért a Duaföldvári Polgármesteri Hivatal Péztárába (H: óráig SZ: 09-12; 13-15:30-ig és P: óráig). Licitálás idpotja: december 15. (hétfõ) 10 óra Helye: Duaföldvári Polgármesteri Hivatala Duaföldvár, Kossuth L. u. 2. Városfejlesztési és Mûszaki Iroda tárgyaló terme. Pályázat igatla értékesítésére Duaföldvár Város Ökormáyzata licitálás útjá törtéõ eladásra meghirdeti az alábbi igatlat: Duaföldvár, 3544 hrsz.-ú 1155 m 2 területû beépítetle terület Kikiáltási ár: Áfa Az igatlaról további iformációt a Duaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Mûszaki Irodája ad. (Duaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.: 75/ ) Részletes pályázati kiírás december 11. és jauár 9. között vásárolható meg Ft-ért a Duaföldvári Polgármesteri Hivatal Péztárába (H: óráig SZ: 09-12; 13-15:30 óráig és P: óráig). Licitálás idõpotja: jauár 12. (hétfõ) 1400 óra Helye: Duaföldvári Polgármesteri Hivatal Duaföldvár, Kossuth L. u. 2. Városfejlesztési és Mûszaki Iroda tárgyalóterme.

7 Módszertai iovációs közpot lett az iskola A duaföldvári Beszédes József Általáos Iskola két pedagógusa is yertese a Közevelés az iskolába projektpályázatak, amelyet a Metoráló itézméyi mûködés kialakítása címmel a Klebelsberg Itézméyfetartó Közpot hirdetett meg a yáro. LUKÁCSI PÁLNÉ Kutié Péter Iloa taítóõ a Családi délutáok az iskolába címû pályázatába azt a tevékeységet fogalmazta meg, amelyet alsó tagozatos mukájához kapcsolódóa 2009 óta végez. Osztálya kisdiákjai mide hóapba egy-egy délutái foglalkozást a szülõkkel, testvérekkel, agyszülõkkel együtt tölteek. A pályázat eredméyekét most lehetõséget kapott, hogy ezt a módszertai modellt bemutassa más itézméyek pedagógusaiak is. Kutié Péter Iloa véleméye szerit agyo fotos, hogy a szülõkkel való együttmûködés e formális, haem élméyszerû legye. A kézmûves tevékeységek, kirádulások, vetítések szervezésével szorosabbá válik a szülõ - gyermek - pedagógus kapcsolata, s a külöbözõ szociokulturális háttérrel redelkezõ gyermekekek is sikerélméyt yújt. A taulók egyéi képességei fejlõdek, a szülõkhöz, a felõttekhez való viszoyuk gazdagodik. A szülõk fokozatosa oldódak, s bekapcsolódak a délutái iskolai tevékeységbe. Szerveztek már maci-apot, tök-jó apot és fitesz délutát; kirádultak többek között a rácalmási tökfesztiválra, a duaújvárosi vasútmodell-kiállításra, vagy csak az egyik agyszülõhöz csibesimogatásra. Sokszor egy-egy üepkörhöz kapcsolódó tevékeységeket végezek: mézeskalácsot vagy fákot sütek, karácsoyfadíszeket, ajádéktárgyakat készíteek az adveti vásárra. Közbe megismerkedek külöféle kézmûves techikákkal - csuhézással, agyagozással, bõrözéssel vagy a moder quilliggel. Idõkét egy-egy szülõ mutatja be hobbiját. Mit ahogy a ovemberi foglalkozáso, amelye a módszert tauló bölcskei, madocsai és bogyiszlói pedagógusok is részt vettek, a harmadikos Dobrovics Alexa édesayja, Dobrovicsé Nagy Rita és a agymama, Nagy Adoré mutatta be a papírsodrás techikáját. (A agyapa az ayagok precíz elõkészítésével segítette a foglalkozást.) A vedégeke és a húsz kisdiáko kívül tizeegy szülõ (köztük egy apuka, két agymama) és hat testvér taulta meg, hogya lehet újságpapírból és bármiféle dobozból vagy kartoból mutatós ceruzatartót, képkeretet, de akár bababútort, vagy kosárkát is készítei. Szemmel láthatóa mideki élvezte a foglalkozást. Kutié Péter Iloa agyo elégedett a külvégi iskolához kötõdõ szülõkkel, mert segítõkészek, lelkesek. Arra a kérdésre, hogy hoa merítette eek a programak az ötletét, a pedagógus meglepõ választ ad: Öt évvel ezelõtti osztályomba egy roma kisfiú olya kitartóa és kedvese hívta az osztályt póijáak megtekitésére, hogy végül iget modtam. A kisfiú és szülei agyo készültek a gyerekek fogadására, s büszké mutatták a póit. Remekül éreztük magukat. Eek a kisfiúak köszöhetem, hogy ez az élméy lácreakciót idított el beem. S most a pedagógus ezt adja tovább a régióból jeletkezõ kollégáiak, hogy a lácreakció folytatódjo. A Mértékváltás kézszorobáal elevezésû programmal Vácz Istváé taítóõ pályázott és yert. Ez a módszer a mértékváltás logikájáak és techikájáak megértésébe, az átváltás folyamatába segíti a kisdiákokat. A kézszorobáal több mit húsz éve ismerkedtem meg - meséli a pedagógus. - A pályakezdést követõe ugyais a mértékváltást éreztem a legehezebb taayagak, sokat küszködtem azzal, hogya értessem meg a gyerekekkel. A Tolai Gyuláé által kifejlesztett kézszorobá megismerése utá a módszert elõször saját három gyermekeme próbáltam ki, aztá beépítettem a mukámba, s redkívül eredméyesek találtam. A vedégpedagógusok egy szakköri foglalkozás keretébe kezdtek ismerkedi a kézszorobá módszerrel. A másodikos gyermekek az élvezetes kéztora és ujjgyakorlatok utá sokféle feladattal bizoyították, hogy a kezüket haszálva sajátos eszközkét mikét tudják átváltai a kilométert akár milliméterre is. A módszer léyege, hogy bevésõdjeek olya képi és verbális elemek, amelyek az átváltáskor magabiztos fogódzót adak. S mit megtudtuk, emcsak a hosszmértékbe, haem az ûrmérték, a tömeg és az idõ mérésére és átváltásaira is, sõt boyolultabb mértékváltásokra is haszálható ez a módszer. Az eredméyesség bizoyítéka, hogy Vácz Istváé elõzõ osztálya a kompeteciamérés e területé 98%-os teljesítméyt ért el. A földvári pedagógus jól haszálható módszertai taácsokat is adott kollégáiak. A 2014/15-ös taévbe a júiusig havota megvalósuló sorozat októberbe idult. A program koordiátora, Bogáré Balogh Adrea itézméyvezetõ elmodta, hogy az iskola a pályázat következtébe módszertai iovációs közpotkét mûködik, s a modell megismerése utá az érdeklõdõ pedagógusok képesek leszek a program adaptációjára. A pályázat yereméyekét a földváriak ötszázezer foritot költhetek külöféle eszközökre: sakk-készletre, társasjátékokra, sportszerekre, kreatív hobbi-, kézmûves készletekre, köyvekre. Így az élméye és a közösségformáláso, a tudás gyarapodásá, valamit a híréve kívül kézzelfogható haszot is hozak ezek a programok a diákokak és a pedagógusokak egyarát. 7.

8 Beiskolázási tájékoztató Duaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általáos Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola, Gimázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Duaföldvár, Templom u. 5 Telefo: 75/ , 75/ Holap: Tagitézméy-vezetõ: Balogh Emese Pályaválasztási felelõs: Csizmadiáé Mihálovics Magdola OM azoosító: GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 7020 Duaföldvár, Templom u. 5. Tel.: 75/ , 75/ A gimáziumba appali tagozato 4 és 6 osztályos, esti tagozato 4 évfolyamos képzés folyik. Itézméyüket családias légkör jellemzi. Az alacsoyabb taulói létszám elõyeit a felzárkóztatásba, a tehetséggodozásba, illetve a taulói személyiség megismerésébe is haszosítai tudjuk; midekire odafigyelõ evelõioktatói muka jellemzi középiskolákat. A tatestület legfotosabb feladatáak azt tekiti, hogy a taulókat - képességeik kibotakoztatásával- felkészítse a sikeres érettségi, felvételi vizsgára; a sikeres pályaválasztásra. Eek érdekébe ösztöözzük diákjaikat a középiskolai verseyeke részvételre, melyek költségeit az Áldozzuk Gyermekeik Tudásáért Alapítváy támogatja. A taulmáyok elmélyítése, a tatárgyi verseyekre való felkészülés érdekébe diákjaik számára többletórákat biztosítuk, továbbá érdeklõdési körök szerit szakköröket, tehetséggodozó csoportokat szervezük. Taulóikat felkészítjük az emelt és középszitû érettségi vizsgákra, az ECDL-, illetve yelvvizsgákra. Mûvészeti csoportjaik - musical, szíjátszó, örömzee, rajz és film - városuk határai kívül is gyakra fellépõi a kulturális redezvéyekek. Az iskola röplabda és kézilabda csapata többször bejutott a diákolimpia országos dötõjébe, élsportolóikat (kajak-keu, sárkáyhajó, mazsoretttwirlig) támogatjuk a verseyzésbe. Mideapjaikat tudomáyos elõadások, hagyomáyos iskolai redezvéyek, kirádulások, redszeres túrák és havokéti szíházlátogatások teszik szíesebbé. Az itézméybe mideki számára biztosítuk étkezési lehetõséget. Az iskola és diákközössége széleskörû, meghatározó kapcsolatokkal redelkezik a város közéletébe; közösségük tagjai aktív szereplõi Duaföldvár közéleti, civil, kulturális és sportéletéek Húsz éve a émetországi testvérváros, Weikersheim középiskolájával szoros kapcsolatot alakítottuk ki. Eek keretébe évete taárok, diákok kölcsöös látogatására kerül sor. A duaföldvári és köryékbeli civil és sportszervezetekkel együttmûködük, s több éve kapcsolatot ápoluk az olaszországi Mageta gimáziumával is. A KÉPZÉS RENDJE: Iskolákba általáos tatervû osztályok vaak, tatárgyi redszerük és óraterveik biztosítják a taulókak az esetleges iskolaváltás lehetõségét. Az itézméybe három idege yelv (agol, émet, orosz) közül választhatak diákjaik. A 20015/ 2016-os taévre tervezett iduló osztályok: 4 évfolyamos képzés - 1 osztály tagozatkód: 01 6 évfolyamos képzés - 1 osztály tagozatkód: 02 esti tagozatú gimáziumi osztály A égyosztályos képzési formába (9-12. osztály) diákjaik csoportbotásba taulják az iformatikát, a matematikát és az idege yelveket; évfolyamo többletórát biztosítuk idege yelvekbõl, iformatikából; évfolyamo emelt óraszámba készítjük fel taulóikat az emeltés középszitû érettségi vizsgákra. A hatosztályos képzési formába (7-12. osztály) több idõ jut az egyes szaktárgyako belüli elmélyülésre, a törzsayagból való kitekitésre. A diákok csoportbotásba taulják a magyar yelvet, iformatikát, a matematikát és az idege yelveket; évfolyamo többletórát biztosítuk idege yelvekbõl, iformatikából; évfolyamo emelt óraszámba készítjük fel taulóikat az emelt- és középszitû érettségi vizsgákra. Midkét képzési formába az utolsó két évfolyamo többletórákkal is biztosítjuk az emelt szitû érettségire való felkészülést a következõ tatárgyakból: magyar yelv és irodalom, törtéelem, matematika, idege yelvek, fizika, kémia, biológia, földrajz, iformatika. Felvétel: A égy évfolyamos képzés esetébe a felvételi kérelmekrõl az általáos iskolai taulmáyi eredméyek alapjá dötük. A felvételi potszámot 10 tatárgy (magyar yelv, magyar irodalom, matematika, törtéelem, idege yelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, iformatika) 7. év végi, 8. félévi érdemjegyekbõl számoljuk (max. 100 pot). A hat évfolyamos képzés esetébe a felvételi kérelmekrõl szité az általáos iskolai taulmáyi eredméyek alapjá dötük. A felvételi potszámot 6 tatárgy (magyar yelv, magyar irodalom, matematika, törtéelem, idege yelv, iformatika) 5. év végi, 6. félévi érdemjegyekbõl számoljuk (max. 60 pot) Nyílt apot a 6. és 8. osztályosok számára ovember 18-á, kedde 8 órától tartuk, de elõzetes idõpot egyeztetéssel más apoko is szeretettel várjuk az iskolák irát érdeklõdõket! Az esti tagozatú felõttképzés irát érdeklõdõk a gimázium elérhetõségei kaphatak tájékoztatást. SZAKISKOLAI és SPECIÁ- LIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS Duaföldvár, Templom u. 9. Tel.: 75/ , A szakiskolába és a hozzá kapcsolódó speciális szakiskolába a 3 éves szakképzés folyik a szakiskolai közismereti és szakképzési kerettaterv alapjá. A 9. évfolyamba diákjaik iskolai tamûhelybe sajátítják el a szakma alapjait, 10. osztálytól taulószerzõdéssel vállalkozásokba taulják a választott szakmát. A taulószerzõdés megkötése utá taulmáyi eredméytõl függõe ösztödíjba részesülek, hiáyszakmák eseté diákjaik állami ösztödíjat is kaphatak. A felvétel taulmáyi eredméy alapjá törtéik, de egészségügyi alkalmassági követelméyekek is meg kell feleliük a hozzák jeletkezõkek. Itézméyük jól felszerelt: saját takoyhával, taebédlõvel, tamûhellyel, takerttel, pályaorietációs tatermekkel, yelvi- és iformatikai szaktateremmel redelkezik. 8.

9 Felzárkóztató tevékeységgel is segítjük taítváyaik eredméyességét. Tehetséges diákjaik eredméyese szerepelek a szakiskolások közismereti taulmáyi verseyé, végzõseik sikerese szerepelek a szakmai vizsgáko, taítváyaik megállják helyüket a muka világába. Gyakorlati képzõhelyeik: Váradi Metál Kft. Duaföldvár, Váradi Metál Kft. Duapataj, Bau-Paks Kft., Tailor Taoda Kft. Paks, Hashliger Kft. Duavecse, iskolai tamûhely. SZAKISKOLAI KÉPZÉS Jeleleg iskolákba, az alábbi szakmákba folyik a képzés: Épület- és szerkezetlakatos Hegesztõ Élelmiszer- és vegyiáru eladó Mezõgazdasági gazdaaszszoy, falusi vedéglátó Paziós, falusi vedéglátó A taévbe kilecedik osztályba az alábbi szakmák idítását tervezzük: Épület- és szerkezetlakatos 21 kód Hegesztõ 22 kód Vedéglátó eladó 23 kód Nõi szabó 24 kód A dél-duátúli régióba hiáyszakma az épület- és szerkezetlakatos, a hegesztõ és a õi szabó szakma, így a áluk tauló diákok már 9. osztálytól ösztödíjba részesülek e 3 szakmába. Az ösztödíj mértéke a taulmáyi eredméytõl függõe Ft lehet. A szitvizsga letétele utá taulószerzõdéssel külsõ gyakorlati helye folytatják taulmáyaikat és további ösztödíjat is kapak. SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS A taévbe az alábbiakra va lehetõség: 9.E osztályba speciális taterv szerit, SNI-s és taulásba akadályozott diákok taulak és az elõkészítõ évbe az alábbi szakmákkal ismerkedek meg, kis létszámú csoportokba: Falusi vedéglátó Parkgodozó Hegesztõ Épület- és szerkezetlakatos 10. osztálytól lehetõségük va az alábbi szakmák elsajátítására: 2 éves képzéssel Falusi vedéglátó Parkgodozó Hegesztõ (rész-szakképesítés) 4 éves képzéssel Hegesztõ Épület és szerkezetlakatos Nyílt apot a 8. osztályosok számára ovember 18- á, kedde 8 órától tartuk, de elõzetes idõpot egyeztetéssel más apoko is szeretettel várjuk az iskolák irát érdeklõdõket! Miért fekete a földvári kötéy? PATAKI DEZSÕ PROJEKTVEZETÕ október 31-é lezárult a TÁMOP-3.2.3/A-11/ számú Miért fekete a földvári kötéy? címet viselõ pályázat. Két éve keresztül égy külöbözõ szakkörbe több mit 60 fiatal dolgozott és alkotott a pályázat keretei belül, a Duaföldvári Mûvelõdési Közpotba mûködõ foglalkozásoko. Ezek a foglalkozások em csak taulást és mukát jeletettek számukra, hisze midkét év végé egyhetes táborozáso vettek részt a éves általáos- és középiskolások. A égyfajta foglalkozást úgy választottuk ki, hogy a duaföldvári hagyomáyok miél szélesebb palettá megjelejeek. Ezért dötöttük a grafika, a kézmûves és a szíjátszó szakkörök mellett. Negyedikkét pedig olyat választottuk, ahol azokra a gyerekekre számítottuk, akik érdeklõdek a kommuikáció, a média és a 21. század kommuikációs techológiája irát. A szakkörök két taévbe ismétlõdtek, és voltak olyaok, akik midkétszer részt vettek a foglalkozásoko. A taév sorá a mûvelõdési közpot volt a helyszí, illetve az elektroikus sajtószakkör tagjai a Fortua Rádió és a Duaföldvár TV stúdiójába is részt vettek gyakorlato. Midemellett pedig a másik három szakkör mukáját is dokumetálták fotókkal. Amikor a taév véget ért, midkét yáro egyhetes táborozást szerveztük a gyerekekek. Mide szakkörek volt egy bázisa: a grafikusok és a kézmûvesek a Duaföldvári Várba, az ispáházba kaptak helyet. A szíjátszók a mûvelõdési közpot szípadá, a sajtósok pedig ugyaott egy techikai eszközökkel felszerelt terembe alakították ki a közpotjukat. A api háromszori étkezéskor gyûlt össze mide táborozó a Vár Étterem teraszá. A feladat mide szakkörek, midkét évfolyamo az volt, hogy a fekete kötéy legedáját a saját eszközeikkel feldolgozzák és megjeleítsék. Az elektroikus sajtó pedig midezt megmutatta képbe, szóba és olie felülete. Azt godolom - a projektbe közremûködõkkel és a szakkörök vezetõivel egyetértésbe -, hogy mid a foglalkozások fajtája, mid a feldolgozott témakör fajtája remek választásak bizoyult. A résztvevõ fiatalok megtalálhatták azt az akár mûvészeti, akár techikai területet, ahol kibotakozhatott a tehetségük, kreativitásuk, és hasoló érdeklõdésû gyerekekkel tölthették el az idejüket. Olya produktumokat hoztak létre, amire elsõsorba õk maguk, de szüleik és taáraik is agyo büszkék lehetek. 9.

10 Az iskola évadójára emlékezett a gimázium közössége November 14-é a Magyar László Gimázium diákjai, taárai és a meghívott vedégek az iskola évadójára, a emzetközileg is ismert Afrika- kutatóra emlékeztek az iskolaap keretei között. SZABADOS SÁMUEL Az üephez kötõdõ programok már a hét közepé elkezdõdtek. A Magyar László földrajzi és mûvelõdéstörtéeti vetélkedõ a helyi általáos iskola és a szomszédos települések általáos iskolásai mellett a szakiskola diákjai is részt vettek. Péteke délelõtt 9 órakor koszorúzásokkal idult az üepi program. A gimázium lépcsõházába a hetedik évfolyam kis üepség keretei között helyezte el koszorúját a évadó kicsiyített szobráál. Ez idõ alatt a diákökormáyzat tagjai a piros iskola falá levõ emléktáblát koszorúzták meg, ugyais a híres utazó e helye töltötte az iskolai éveit. Ezt követõe a vár udvará álló Magyar László szoborál folytatódott a megemlékezés. A tagitézméy vezetõje, Balogh Emese a Magyar László versey kategória gyõzteseiek gratulált, és teljesítméyüket köyvvel jutalmazta. Az általáos iskolai kategória gyõztese a gimázium 8. a osztályáak csapata lett ( Németh Réka, Pálfi Aa, Tóth Zsófia). A középiskolai korosztály legjobbjáak a 11. a osztály csapata bizoyult (Farkas Beáta, Péja Zsaett, Varga Fai). A szakiskola gyõztese a Gilicze Dávid, Merkel Sádor, Raffael Dávid, Südi Dávid alkotta égyes lett. Ezt követõe helyezték el koszorúikat a mikrotérségi itézméy iskolái, a mûvelõdési ház, a városvezetés és az öttömösi ökormáyzat képviselõi. Tíz órától, a korábbi évek hagyomáyait követve, a gimázium tatermeibe megkezdõdtek az emlékapi elõadások, melyeke a diákok mellett aktív és yugdíjas pedagógusok s a meghívott vedégek is részt vettek. Az elõadók egyetemi, fõiskolai oktatók, kutatók, mûvészek, utazók voltak. A kíálat ige széles volt. Dr. Majdá Jáos, a pécsi egyetem törtéésze az elsõ világháború magyarországi voatkozásait elemezte, dr. Hoffma Gyula fejlõdésbiológus az élõvilág szöryetegeit mutatta be. Dr. Adrás Ferec filozófus a logika és a megismerés lehetõségeirõl beszélt, dr. Reisiger Jáos irodalomtörtéész a költészet egysorosaival kötötte le a hallgatóságot. Dr. Mády Katali elõadása a yelvészetrõl szólt, míg Bakos Adrás grafikus a mûvészeti értékekrõl és azok hamisításáról beszélt. Széles volt a földrajzi voatkozású úti beszámolók listája: dr. Gyuricza László geográfus irái, dr. Szász Erzsébet izladi útjáról osztotta meg élméyeit a hallgatókkal. Dr. Pirkhoffer Ervi geográfus az uiverzum és a földrajz kapcsolatáról tartott elõadást, Kósa Pál köyv- és lapszerkesztõ pedig a emrég megjelet Kárpát-medecei turista atlaszt mutatta be. Az iskolaapot sportprogram zárta. A taár-diák kispályás focimeccse ezúttal a diákok bizoyultak eredméyesebbek. Iskolai adveti vásár Harmadik alkalommal redezték meg a Beszédes József Általáos Iskola aulájába az adveti vásárt, melyek célja, hogy a gyerekek a maguk és a szülõk által készített ajádékokat, süteméyeket, édességeket értékesítsék, s az osztálypéztár bevételét öveljék. SZABADOS SÁMUEL A pedagógusok szerit a három éve idult kezdeméyezés haszosak bizoyul. Növeli a gyerekek kreativitását, közösségi élméyt teremt, s közelebb hozza egymáshoz az iskolát, szülõket a közös felkészülés idõszakába. Az portékák készítése két héttel a vásárt megelõzõe elkezdõdött. Délutáokét a gyerekek, szülõk, pedagógusok közöse találták ki és készítették el a polcra kerülõ árucikkeket. Örömteli, hogy ez évbe - köszöhetõe a gyerekek, szülõk ötleteiek - szélesedett a választék. A vásár apjá a diákok maguk árulták és reklámozták termékeiket, ezáltal betekitést yerhettek a kereskedõ, a marketig és a reklám szakmába. A vásár apjá az iskolavezetés kiegészítõ programokkal is kedveskedett a gyerekek- 10.

11 ek és a szülõkek. Volt hüllõkiállítás, ásváyvásár és a köyvtárba az iskola volt taítváyáak, Éger Attiláak a festméyeit lehetett megtekitei. Az atmoszféra igazá vásári volt. A karácsoyi hagulatot megidézõ zeei aláfestésbe vegyült a kikiáltók és rikkacsok portékát kíáló hagoskodása. A bevételek emelkedtek a korábbi évekhez viszoyítva. Az osztályok külö stadoko árultak, s az összegyûlt pézt a késõbbiekbe kirádulásokra, ajádékokra és más haszos célokra fordítják. Az iskola diákjai aktív szerepet vállalak a városi adveti redezvéyeke is. Vasárapot két alkalommal is mûsorral szórakoztatják a gyertyagyújtás résztvevõit. Rajzpályázat A Berze- Nagy Iloa Városi Köyvtárba õsszel agy érdeklõdés mellett tartották meg a Magyar Népmese Hetét. Ehhez a programhoz kapcsolódóa rajzpályázatot is hirdettek kisiskolásokak. KISS ÉVA A rajzpályázat témája egy magyar épmese illusztrációja volt. A beérkezett pályamûvek, a harmadikos-egyedikes diákok mukái megtöltötték a köyvtár kiállító terét. Nagyo szép, godosa készített, mûves mukák várták a zsûrit. Az üepélyes díjátadást ovember 26-á 16 órakor tartották meg. Bertala Péter furulyajátéka utá a zsûri tagjai, Bakos Adrás grafikus és Kiss Éva keramikus értékelte a mukákat, majd kiosztották a díjakat. A helyezett alkotókat köyvvel illetve hagos köyvvel jutalmazták. A harmadikos diákok közül Dobrovics Alexa yerte az elsõ díjat, a második díjat Harmath Emília, a harmadikat pedig Böde Aa Flóra kapta. A egyedik osztályosok közül Sörös Ramóa mukája lett az elsõ helyezett, Mosoyi Milá a másodikak, Bucz Viktória a harmadikak járó jutalmat vehette át. A köyvtár két közöségdíjat is felajálott, melyet a harmadik osztályos Molár Istvá és a egyedikes Sebestyé Zsolt yert el. A hivatalos rész utá büfé várta az alkotókat, taáraikat, szüleiket. A kiállítást december közepéig tekithetik meg az érdeklõdõk a Berze-Nagy Iloa Városi Köyvtár yitvatartási ideje alatt. A 80-as évekbe íródott dalszövegeik ma is aktuálisak A api godok, feszítõ problémák kiéeklésére, kiordibálására, a hazugságok leleplezésére midig is vevõ volt ez a geeráció. A Hoffma kávézóba fellépõ Auróra rock trió tagjai yilatkoztak így jó harmic éve írt dalszövegeikrõl. SZABADOS SÁMUEL A hazai köyûzeei életbe ritka jeleség, ha egy rock zeekar megél három évtizedet úgy, hogy folyamatosa vaak rajogói, va törzsközöségük, sok meghívást kapak. Midez aak elleére sikerült az 1983-ba Gyõrbe alakult Auróra együttesek, hogy az éppe aktuális redszer hivatalos kultúrpolitikájáak sosem voltak a kedvecei. Goreczki Szabolcs a kezdetekre emlékezve elmodta, hogy puk-rock zeekarkét kezdték pályafutásukat, s a hazai mûfaj egyik úttörõjéek számítottak. Mivel zeeileg em voltak igazá képzettek, ezt a mûfajt választották, mivel ez em igéyel kiemelkedõ hagszertudást. Késõbb, mikor sorra alakultak a hasoló zeekarok, felvetõdött a kérdés a folytatásról. A femaradáshoz, a sikerhez újdoságot kellett yújtaiuk. Szerecsére megtalálták az új arculatukat; kiváló szövegírójuk Pusztai Szabolcs, akit apjaikba már költõkét is yilvá tartaak, jeletette az új utat. Igéyes és midig aktuális dalszövegei megragadták, s ma is megragadják az igazságot keresõ, õszite szóra vágyó fiatalságot. 11. NYITVA TARTÁS: HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: ; SZOMBATON: Békés karácsoyt, kellemes szilvesztert és sikeres új évet kíváuk! Karádi Áges és Karádi Péter Alphazoo Duaföldvár Rákóczi u. 2. (a városközpotba) Telefo:

12 Tömegek éekelték dalaikat a kocerteke, házibuliko. Kezdetbe az együttes evével is god volt. Terroreast éve alakultak meg, de a '80- as évekbe ilye évvel em érvéyesülhettek, ezért vették fel a apjaikba is viselt evüket. A '80- as évek vége ige izgalmas kort jeletett az együttes A bölcsõ SIMON ISTVÁN Az ácsok között õ volt a legépszerûbb. Szerették a ázáretiek. Értette az ácsmesterség mide csíjátbiját és em ismert lehetetlet. Erõs válláál, agy kezéél csak a szíve volt erõsebb és agyobb. Legikább a jó szívéért szerették, amelybe szite az egész falu belefért. József mester soha sekit em utasított el, így aztá éjt appallá téve dolgozhatott. Nem számított eki, hogy szegéy vagy gazdag volt valaki, egyformá bát midekivel, csak a szegéytõl keveset vagy semmit se kért. Ágyat, bútort, ajtót, ablakot és még sok mást készített, attól függõe, hogy kiek mire volt szüksége. Egyik éjszaka álmába egy agyal látogatta meg, hogy közölje vele, jegyese valóba áldott állapotba va, de a Gyermek az Isteé, mert a Lélektõl fogat. Egy szót sem értett az egészbõl, de az agyalokat olyayira tisztelte, hogy eszébe sem jutott kételkedi a szavukba, meg a zsoltárba, miszerit akit az Úr szeret, aak álmába is ád eleget. Másap szokása szerit korá megébredt, kezét, arcát a jéghideg vízbe mártogatta, majd éháy szóval az Örökkévalót áldotta. Miközbe mukához látott, az álma felõl godolkodott, és arra jutott, hogy Ábrahámak se hazudott az a három agyal, mert Sáráak esztedõre valóba gyermeke született. Lassa tagjai számára: a szólásszabadság szélesedett, egyre több midet ki lehetett modai, ám ez még kevés volt a sikerhez. A közöség továbbra is az igéyes, esetleg burkolt utalásokat, célzásokat értékelte, e tére szövegírójuk profiak bizoyult. Ekkor kezdett a stílusukba is a rock domiáli, agy példaképeik a KISS, a Sex Pistols, a Ramoes zeei világát igyekeztek követi. Az Auróra ragos elismerésbe felülrõl sosem részesült. A trió számára az elismerést a telt ház és szövegeik visszahallása jeletette, például falfeliratoko. A tagok úgy vélik, dalszövegeik ma is aktuálisak, megyugodott, és elhatározta, egy bölcsõvel lepi meg jegyesét, hogy méltóképpe fogadhassák a Gyermeket. Azoba hiába mide, ha szádék, mert aháyszor ekilátott vola a bölcsõek, ayiszor zörgettek mûhelye ajtajá. Salommal köszötötték, majd sorba elõadták kíváságaikat. Volt, akiek egy agyobb, kéyelmesebb ágyra, volt, akiek asztalra meg székre és volt, akiek jó erõs geredákra volt szüksége. Mikor mide kérések eleget tett, ismét ekiállt vola a bölcsõek, de megit zörgettek a mûhely ajtajá. - József mester, az Úr legye veled és velem, hogy segíthess rajtam! Szegéy halász vagyok, abból élük, amit a Magasságos segítségével a agy Tóból kifogok, de az öreg hajóm, amibõl a hálómat kivetem, teljese tökremet. Mi lesz a sok éhes szájjal, ha em tudok vízre szálli és halászi?! Kérlek hát, segíts rajtam! Az ács mide erejét összeszedte, hogy emet tudjo modai a halászak, de a embõl, valahogya maga sem tudta hogya, mégiscsak ige lett. Mide igyekezetét és tudását latba vetette, mide izmát megfeszítette, hogy mielõbb elkészüljö a hajó, o meg a bölcsõ, mellyel a Gyermeket akarta fogadi. El is készült a bárka, de megit jöttek, kopogtattak, és újabb megbízásokat adtak. Kiek ilye, kiek olya, kiek amolya fából készült alkotmáyra volt éppe szüksége. Telt, múlt az idõ, de em készült el a bölcsõ, miközbe Mária, József jegyese egyre gyakrabba tette domborodó hasára a két kezét, hogy megyugtassa izgõ-mozgó gyermekét. Az ácsot agyo bátotta, hogy a bölcsõkészítést elszalasztotta, ezért így fohászkodott: Ó Mideható, tekits szolgádra, hogy e kellje megszégyeülie. Mit szólak majd az emberek, ha kiderül, hogy éppe az ács gyermekéek ics bölcsõje, ics hová a fejét lehajtaia?! Még imádkozott, amikor futótûzkét terjedt el a hír Názáretbe, hogy Augustus császár redeletet adott ki, írják össze az egész földet. Seki sem godolt már a bölcsõre, felmet József is a galileai Názáretbõl Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemek evezek..., hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt. És törtét, hogy amíg ott voltak, eljött szüléséek ideje és megszülte elsõszülött fiát. Bepólyálta és a jászolba fektette. (Lukács ev.) József pedig megyugodott, és köyes szemmel hálát adott, hogy az Úrtól emcsak Gyermeket, de vele együtt bölcsõt is kapott. Elveszett! A megtalálóak magas jutalom! hisze a évvel ezelõtti problémák ma is élõek, csak a közöség cserélõdik folyamatosa. Midezt megtapasztalták földvári fellépésükö is. Mozimûsor DECEMBER 12. PÉNTEK 19:00 MÁZLI, A CSODAKUTYA Szíes, szikroizált agol filmvígjáték Jegyár: 500 Ft DECEMBER 19. PÉNTEK 19:00 CARMINA MEGOLDJA Szíes, feliratos spayol vígjáték Jegyár: 500 Ft DECEMBER 20. SZOMBAT MOZGÓ MOZI 10:00 A MADAGASZKÁR PINGVINJEI - 3D (!) Szikroizált, aimációs film gyerekekek Jegyárak: Ft/gyerek és yugdíjas, Ft/felõtt 14:00 A HOBBIT: AZ ÖT SE- REG CSATÁJA - 3D (!) Szikroizált, amerikai fatasy Jegyárak: Ft/gyerek és yugdíjas, Ft/felõtt 17:30 HOGYAN ÍRJUNK SZERELMET Szikroizált, amerikai romatikus vígjáték Jegyárak: Ft/gyerek és yugdíjas, Ft/felõtt 19:30 EXODUS: ISTENEK ÉS KIRÁLYOK - 3D (!) Szíes, szikroizált amerikai-agol törtéelmi kaladfilm Jegyárak: Ft/gyerek és yugdíjas, Ft/felõtt DECEMBER 27. SZOMBAT 19:00 EGY NEHÉZ NAP ÉJSZAKÁ- JA (12) Fekete-fehér, feliratos, agol zeés film Jegyár: 500 Ft MEGJELENIK 500 PÉLDÁNYBAN KIADJA A PART-OLDALAK KULTURÁLIS EGYLET FELELÕS SZERKESZTÕ: ANDRÁS FERENC, TÖRDELÉS: MAGYARI ÁKOS CÍM: 7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L. U. 2., TELEFON: (75) , HONLAP: SZERKESZTI TAKÁCS ANDRÁS NYOMTATJA: SÉD NYOMDA KFT., 7100 SZEKSZÁRD, EPRESKERT U. 10., TELEFON: (74) ISSN X 12.

13 Téli szíházbérlet JANUÁR 29. CSÜTÖR- TÖK, BARBARA erdélyi rock musical Ivacsics Iloa és Szítársai elõadásába Fõszereplõk: Patai Aa, Bardóczy Attila, Szoloki Tibor (Jászai-díjas), Faragó Adrás Redezõ: Somogyi Szilárd Egy fiatal, erdélyi láy törtéete 1989-tõl, aki az életét övezõ káosz, és magáya elleére csupá boldog szerete lei. Midez egy adag Kárpát-medecei realizmus, valóság szülte karcos humor és fordulatokkal átszõtt sztori keretébe törtéik. Jegy ár: Ft FEBRUÁR 26. CSÜTÖR- TÖK, MA ESTE SZABAD A KECÓ bulvár burleszk két részbe Báfalvi Stúdió elõadásába Fõszerepelõk: Hujber Ferec, Kiss Ramóa, Farkasházi Réka, Száraz Dées, Gesztesi Károly, Harmath Imre A több éve yugodt házasságba élõ Philipek teljese felbolydul az élete, mikor egy szeretõ által írt levelet talál a appalijába, feltételezhetõe a feleségéek címezve Jegy ár: Ft További iformáció és jegyvásárlás: Duaföldvári Mûvelõdési Közpot és Köyvtár, 7020 Duaföldvár, Iloa u / , (olie jegyredelés) Redõrségi hírek A múlt hóapba téliesre fordult idõjárásuk. Több kisebb- agyobb balesetek törtétek városuk területé, melyek elkerülhetõk lettek vola, ha a gépjármûvezetõk jobba figyelek a megváltozott út és látási viszoyokra. Az üepek közeledtével õ a forgalom az utako, ezért a vezetõk legyeek figyelmesebbek, ha módjuk va rá, szereltessék fel gépjármûvükre a téli gumit. Az üepek alatt se fogyasszaak alkoholt, ha vezetek! A redõrség kérése: legyeek körültekitõbbek, a közlekedési szabályokat tartsák be! A redõrök továbbra is elleõrzéseket végezek az utako, és eljárak a szabálysértõkkel szembe. Kérjük a szülõket, figyelmeztessék gyermekeiket a tél Redõrségi eseméyek Kulcsár Szabolcsot, a Duaföldvári Redõrõrs vezetõjét a közelmúlt eseméyeirõl kérdeztük. veszélyeire. Az iskolai szüetbe tudjaak arról, hogy gyermekeik hol tartózkodak. Volt már példa arra, hogy délelõtt eltávozott a gyerek otthoról, és a szülõk csak este 8-kor keresték a redõrsége. Figyeljeek az idõs emberekre, egyedülálló szomszédaikra is! A báli szezo agyszerû lehetõség a tolvajok számára. Ne felejtseek értéket õrizetleül hagyott ruháikba, igatlaaikat pedig jól zárják be! A szomszédok figyeljeek egymás lakására, házára, ha megszólal a riasztó hívják a redõrjárõrt! Megjeletek a házalók, a faárusok. Kérjük, legyeek óvatosak, mert köye károsulttá válhatak. A falopás bûcselekméy. Több tolvajjal szembe már itézkedés törtét a redõrsége. A redõrök, mezõõrök, polgárõrök járják a határt, forduljaak hozzájuk, Kulcsár Szabolcs BALOGH EMESE A redõrség helyi vezetõje arról tájékoztatta lapukat, hogy az utóbbi idõbe több vagyo ellei bûcselekméyt követtek el városukba. Ezek közül a leggyakoribbak a csalások voltak: az eladók tûzifából kevesebbet szállítottak a megredelõek, illetve iteretes vásárlásokkor ismeretleek csapták be a vevõket. Gyakoribbá vált a tûzifalopás is, ez elle a redõrség, a polgárõrség és a mezõõrség közöse lép fel. Garázdaság miatt több esetbe jártak el redõreik. Sajálatos, hogy e körbe ismét megjelet az iskolai agresszió. A fiatal-, illetve gyerekkorúak ügyébe a redõrök a pedagógusokkal, szülõkkel egyeztetve teszek lépéseket. A télies idõjárásra való tekitettel a közlekedési morált fokozotta elleõrzik a red helyi õrei. Az autósok mellett a kerékpárosokat és a segédmotor-kerékpárosokat is elleõrzik a Láti és látszai program keretébe. ha bûcselekméyt tapasztalak! A bezi és a gázolaj drága, felhívjuk a gazdák figyelmét, arra godoskodjaak mezõgazdasági gépeik vagyovédelmérõl! Több esetbe illegális halászatért eljárást kezdeméyezett a redõrség. A redõrök felhívják a lakosok figyelmét, hogy aki az egedély élkül kifogott halakból vásárol, részese lesz az eljárásak. Köszöetet moduk azokak, akik egész évbe segítették a mukákat, támogatásukkal hozzájárultak a redõrök eredméyes tevékeységéhez. Boldog, békés üepeket kíváuk! Berze-Nagy Iloa Városi Köyvtár December 1-jétõl Adveti Kiállítás helyi alkotók és kézmûvesek mukáiból. Nyitvatartási idõ: Hétfõ: 8-12; Kedd: 8-12; Szerda: 8-12; Csütörtök: 8-12; Pétek: 8-12 Szombat: 8-12 Kölcsözési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: 8-12; Csütörtök: 8-12; Pétek: ics Szombat: 8-12 Elérhetõségek: Cím: 7020 Duaföldvár, Béke tér 13. Telefo: Fax: Web: 13.

14 Tárlat November 21- é Szlalom éve képzõ- és iparmûvészeti tárlat yílt Duaújvárosba a Kortárs Mûvészeti Itézetbe. KISS ÉVA A több évtizedes hagyomáyokra visszatekitõ tárlato, melyet két évete redezek meg, meghívott mûvészek veszek részt. A mûvészek életébe külöleges jeletõséggel bír ez a seregszemle, ahol együtt mutathatják be legfrissebb alkotásaikat. Az idei kiállításo is találkoztuk ismerõs, földvári kötõdésû mûvészekkel, alkotásaikkal. Szerepel a kiállítók között Cyráski Mária, ifj. Koffá Károly, Kiss Aa és Nemes Ferec. A tárlat megtekithetõ december 19-ig, vasárap kivételével apota 10-tõl 18 óráig. A díjazottak között va Kiss Aa, aki a Duaújvárosi Mûvészetért Alapítváy, valamit Nemes Ferec, aki az Újpart Duaújvárosi Képzõ- és Iparmûvészek Egyesületéek díját Hetedik helye zárta az õszt focicsapatuk Az õszi forduló utolsó mérkõzésé Dombóváro lépett pályára csapatuk. SZABADOS SÁMUEL A házigazdák voltak az esélyesek, hisze emrége még az NB III -ba fociztak a játékosaik. Az elõjelek számukra em voltak kedvezõek, em a legjobb összeállításba tudtuk pályára lépi. A papírforma beigazolódott 2:0-s félidõ utá 5:0-s vereséggel tértük haza. Vigasz, hogy fiataljaik agy gólaráyú, 8:0-s gyõzelmet arattak. A dombóvári kirádulással a szezo még em ért véget, ugyais a Kisdorog ellei elmaradt találkozót ovember 23-á le kellett játszai. Mit tudjuk, a szeptember 14-ei találkozót a pálya alkalmatlasága miatt kellett elhalasztai. Mideki hazai gyõzelembe reméykedett. Vedégeik a tabella sereghajtói, idé em okoztak külöösebb meglepetést ellefeleikek. A játék képe a várakozásokak megfelelõe alakult. Az elsõ félidõbe Hõs és Schulteisz góljaival 2:0- s vezetéshez jutottuk. A fiúk felszabadulta, kötetleül fociztak. A második játékrészbe is potyogtak a földvári gólok. Horváth három gólt szerzett, ebbõl kettõt bütetõbõl. Beseczi és Molár találataival alakult ki a 8:0-ás végeredméy. Szép játékkal és agyaráyú gyõzelemmel zárták a fiúk az õszi szezot. Az ifisták szité gyõztek, 7:1 lett a végeredméy. A 7. hely biztos középmezõybeli pozíciót jelet majd a tavaszi folytatáshoz. A szezot jól kezdte a gárda augusztusba, a három mérkõzésbõl álló gyõzelemsorozat azoba megakadt, kisebb hullámvölgy következett. A folytatás hullámzó teljesítméyt hozott, voltak súlyos vereségek és látváyos gyõzelmek. A téli szüet utá remélhetõleg tavasszal erõsebb, ütõképesebb csapattal kezdjük a szezot és sikerül felzárkózuk az élmezõyhöz. yerte el. Õk beszélek mukájukról. Kiss Aa: Ezek a legfrissebb mukáim, idé készítettem õket, az elmúlt körülbelül 2-3 év képeiek továbbgodolásai, mid techikailag, mid felületképzés szempotjából. Új ayagkét (bár más jellegû mukáimál - például a párakiállítás háttér istallációja - már megjelet) a celofá került be a kompozícióba, amely egésze új felületképzési lehetõségeket kíál a számomra. Ezekek a mukákak a további folyamatait a celofá mellett a plexi bevoásával tervezem fejlesztei. Az egyik meghatározó téyezõek a rétegek mozgását, egymásra pakolását tekitem a motázstechika alkalmazása mellett. Valamit érdekes vizsgálat számomra - az alkalmazott fotók újrafelhaszálásával - új, az eredeti modaivalójától függetle szituációk létrehozása, és a létezõ fotó aurájától merõbe eltérõ atmoszféra teremtése. Izgalmas kérdések merülek fel e játék kapcsá, potosa, hogy háy élete va egy fotóak vagy, hogy milye módo formálódik az eredeti törtéet az idõ múlásával és a többszöri felhaszálással? Két réteg között törtéik az egész kép kialakítása jele esetbe, de ez változhat. A felhaszált ayagok: celofá, fotó - papír és ragasztó. Nemes Ferec: Turbuleciával, folyadékok áramlásával is foglalkoztam az egyeteme. Fizikai törvéyek, fogalmak is okot adak az alkotások elkészítéséhez. Már 1968-ba készítettem szabad kézzel reliefeket, a mai mukám is egy bõvített variációja a godolatak. Kezdetektõl a többváltozós redszerek vizsgálata ispirál a mûvek létrehozására. A káosz és a katasztrófa, valamit a játékelmélet kérdései, a véletleszerû jeleségek területé fellelhetõ törvéyszerûségek bekövetkezési valószíûségeiek sûrûsége, eloszlása - amit szereték megjeleítei a mukámmal. Roko godolati jegyeket hordozak a repetatív zee kompoálási módozataival. A geometrikus szemléletû megfogalmazások, legye az grafika, festméy, vizuális költészet, háromdimeziós tárgy, féykép, kisplasztika, vagy relief ökoomikus godolkodást jelet számomra, léyegi elemkét koceptuális tartalmakkal szíesítve azokat. A mûvelõdési közpot decemberi programjai A programok a városi mûvelõdési közpotba vaak, az ettõl eltérõ helyszíeket külö jelezzük. DECEMBER 13. SZOMBAT, 8:00-12:00 Bama-mama börze DECEMBER 13. SZOMBAT, 18:00 Luca api kocert O The Road (agai) Bad és a RockBOX kocertje Jegyár: Ft DECEMBER 23. KEDD, 18:00 Karácsoyi kocert az Öregtemplomba a Catemus kamarakórus szervezésébe 14.

15 Életem a keu A feti címmel írt köyvet életérõl, pályájáról id. Szikleka László mesteredzõ. A kötet bemutatója ovember közepé volt a mûvelõdési házba. A kistermet zsúfolásig megtöltötte a hallgatóság, ami jelzi, hogy soka szeretik és tisztelik Laci bácsit. SZIEGL ERIKA A köyv fejezetei közel hatva évet ölelek fel, kezdve a sportág megszeretéséek törtéetével, a verseyzõi évek majd az edzõi életpálya bemutatásáak folytatásával. Egyetle agy fogás dötött a horgászversey helyezéseirõl A tervezettél két héttel késõbb redezték meg a horgászegyesület idei utolsó verseyét, a ragadozóhal- fogó verseyt. A szervezõk a Dua magas vízállására hivatkozva helyezték késõbbre a megmérettetést. SZABADOS SÁMUEL A dötés jóak bizoyult, hisze a ovember 9-é megredezett megmérettetése ideális vízállás, kellemes, 15 fokos, szélmetes õszi idõ várt a pecásokra. A résztvevõk száma is meglepõe agy volt, 35-e eveztek, s valameyie kihaszálták a redezõk által megszabott verseyidõt. A szabályok kissé eltértek a békés halfogás elõírásaitól, ez alkalommal pergetõs és úszós techikát is lehetett alkalmazi. A parto több érdeklõdõ, családtag szurkolt a verseyzõkek. Nagy izgalom kísérte egy- egy kapás utá a hal kiemelését. A mérlegelés izgalmas volt, hisze em volt agy Úgy tût, hogy 2005-be végleg befejezõdik egy küzdelmes és tartalmas sportkarrier, ekkor azoba, ahogy Laci bácsi írja Magyarország közepé, egy kis öbölbe új lehetõség botakozott ki, avagy egy utolsó lehetõségem a keus paláták beiskolázására, evelésére. Ekkor kezdõdek számára a földvári évek ba Albu György segítségével Szikleka László megszervezte a Duaföldvári Kajak- Keu Szakosztályt. Az alapfeltételeket a polgármesteri hivatal biztosította Nagy Gáboré közremûködésével, de sokat segítettek az edzõtársak, a barátok és a lelkes szülõk is. A szakosztály számos sikert ért el a diákolimpiáko, az országos verseyeke, a sárkáyhajósok pedig Európa- bajokok lettek. A mesteredzõ köyvébe megszólal Frey Oszkár, Foltá László és Kozma György is, utóbbi így emlékszik egykori mesterére: Ha ma leülök egy tábortûz mellé, elmesélhetem, hogy volt, amikor az idiá törzsek legagyobb tábortüze mellett, miket, Laci bácsi fiait üepeltek Ha ma találkozom egy idiá társammal, mide idõ kevés lee a osztalgiára. Köszöjük a legagyobb Idiá Fõökek, Laci bácsiak!...lehetett vola jobb is, de rosszabb is. Eek elleére külöbség a dobogós helyezettek fogásai között. Az elsõ helyezett Kollár Ervi lett egyetle, 3380 grammos fogásával. A második helye Vidács Márto végzett 3220 grammal, a harmadik helyezett Kókai Jáos 3120 grammot mérlegelt. Kollár Ervi örült sikeréek, melyek értékét övelte, hogy ige épes volt a mezõy. Elmodása szerit 1958 óta horgászik, 20 éve a földvári egyesület tagja. Sok víze megfordult már, de a Kis-Duá agyo szeret horgászi. A rablóhal- fogó versey a kedvec kategóriája, mert bár kevesebb a fogás, a versey több izgalmat tartogat, hisze külöbözõ techikákat lehet alkalmazi. Kollár Ervi eréyei közé tartozik a türelem, ami már sok sikert hozott a számára itt, a földvári verseyeke is. Úgy véli, hogy ragos helyezését jövõre illik megvédee. A háziorvosok pétek délutái 12 órától 17 óráig törtéõ redelési ideje Dr. Palkó Áges Dr. Móricz Zoltá Szikleka László meg vagyok elégedve az eddigi életemmel, ha újra kezdhetém, ugyaígy csiálám - összegez köyve végé a még ma is aktív mesteredzõ. Földvári Advet Béke tér DECEMBER 14. VASÁRNAP 15 órakor Vásáryitás Tea, forralt bor, zsíros keyér (Sárga gödör Egyesület) sült geszteye, kürtõs kalács stb. 17 órakor Gyertyagyújtás - Áldást mod Petkó Tamás katolikus plébáos Lucázás és a gimazisták mûsora DECEMBER 20. SZOMBAT 19 órakor Cserkész karácsoy az Öregtemplomba DECEMBER 21. VASÁRNAP 15 órakor Vásáryitás Tea, forralt bor, zsíros keyér ( Fuvarozók ) sült geszteye, kürtõs kalács stb. 17 órakor Gyertyagyújtás - áldást mod Simo Istvá református lelkész - Betlehemes játék/cserkészek, Szirota csegettyû együttes, Ördögszekér Tácegyesület mûsora DECEMBER 23. KEDD 18 órakor Karácsoyi kocert az Öregtemplomba, a Catemus kamarakórus szervezésébe 15.

16 Földváriak sikere a megyei asztaliteisz dötõbe IFJ. TAKÁCS ZOLTÁN ovember 15-é redezték meg Boyhádo az asztaliteiszezõk Tola Megyei Diákolimpia Dötõjét. A verseyre rekordszámba eveztek, még soha eyi gyerek em idult asztaliteisz sportágba megyei dötõ. A duaföldvári iskolások kimagasló eredméyekkel végeztek: V.-VI. KORCSOPORT FIÚ EGYÉNI: 2. helyezett ezüstérmes: Cziger Márto 3. helyezett brozérmes: Illyés Rolad V.-VI. KORCSOPORT LÁNY EGYÉNI: 2. helyezett ezüstérmes: Csizmadia Réka 3. helyezett brozérmes: Magyari Aa Rebeka III.-IV. KORCSOPORT FIÚ EGYÉNI: 2. helyezett ezüstérmes: Sebestyé Gergely III.-IV. KORCSOPORT LÁNY EGYÉNI: 3. helyezett brozérmes: Hegedûs Rebeka I.-II. KORCSOPORT FIÚ EGYÉ- NI: 2. helyezett ezüstérmes: Sebestyé László 3. helyezett brozérmes: Lika Zágo III.-IV. KORCSOPORT CSAPAT- VERSENY: 3. helyezett brozérmes: Sebestyé Gergely, Takács Zoltá Verseyzõik ilye fejlõdés mellett a jövõ évbe valamelyik korcsoportba el fogják éri az országos dötõ való szereplés jogát is. Csupá egyetle lépés hiáyzik az arayéremhez. Fotó itt: https://www.facebook.com/skeduafoldvar

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye XIX. évfolyam 11. szám, 2015. ovember 195 Ft KÖZÉLETI LAP Duaföldváro a régió legagyobb máltai üepi redezvéye Október 10-é Duaföldvár adott otthot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legagyobb dél-duátúli

Részletesebben

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése 1 A Bajai Szíházért Alapítváy 2011. évi közhaszúsági jeletése TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló mérleg 2. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló eredméykimutatás

Részletesebben

XVIII. évfolyam 11. szám, 2014. november. 195 Ft KÖZÉLETI LAP

XVIII. évfolyam 11. szám, 2014. november. 195 Ft KÖZÉLETI LAP XVIII. évfolyam 11. szám, 2014. ovember 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ökormáyzati választások 2014 A 2014. október 12-i ökormáyzati választásoko a 7.113 duaföldvári választópolgár közül 3.358 fõ (47,25%) vett részt.

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA felvételi tájékoztatója 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon:

Részletesebben

Régen Várt Vendégünk!

Régen Várt Vendégünk! Az Abádszalók Idegeforgalmáért és Falusi Turizmusáért Egyesület szálláshelyei Rége Várt Vedégük! Ö Örömmel köszötjük Öt az ország egyik legfiatalabb, de ige ismert és kedvelt üdülôhelyé! A széles kíálatból

Részletesebben

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadváya p 2007. jauár p 1. szám p Kedves Olvasó! A Hírlevél, melyet kezébe tart, az elkövetkezõkbe még kilec alkalommal jeleik majd meg. Feladatáak

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja 2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal igyees lapja vedégeik voltak elkészült az óvoda bővítése Augusztus 20. Szet Istvá apja, az új keyér megszetelése, megható, jól megszervezett

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

Boldog új évet kíván karunk és az egész Pécsi

Boldog új évet kíván karunk és az egész Pécsi TARTALOMALOM Dékái üdvözlet Vezetõi értekezletek OEC-hírek ATovábbképzõ Közpot hírei Ülések: Taári Testület, Gyógyszerterápiás Bizottság Jubileumok: Kísérletes Sebészet Barayai Aurél emlékülés AGazdasági

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel.

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel. Sorszám Tevékeység dokumetum ellejegyzés-sel Elleőrzés, érvéyesítés Utalváyozás ellejegyzés Köyvvezetésbe megjeleés I. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS I/1 Fejlesztési többletigéyek összeállítása (pl: beruházási,

Részletesebben

Dunaföldvár Díszpolgára. 195 Ft. XIX. évfolyam 3. szám, 2015. március KÖZÉLETI LAP

Dunaföldvár Díszpolgára. 195 Ft. XIX. évfolyam 3. szám, 2015. március KÖZÉLETI LAP XIX. évfolyam 3. szám, 2015. március 195 Ft KÖZÉLETI LAP Duaföldvár Díszpolgára A 2015. évbe Duaföldvár Város Képviselõ-testülete a Duaföldvár Díszpolgára kitütetést Szeleczki Sádorak adomáyozta több évtizedes

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER csz12 tars Doma.qxd 2007. 06. 13. 15:03 Page 157 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttéek második évfordulójá Domaiczky

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY Adószám: 19660011-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Nyilvátartási szám: 1261 Közhaszú szervezet yilvátartásba vételi száma: 14.Pk65.072/12. Közhaszú tevékeységéek cél szeriti tevékeysége: evelés és

Részletesebben

Mexikó Általános Tájékoztató

Mexikó Általános Tájékoztató Mexikó Általáos Tájékoztató Mexikói Egyesült Államok Államforma: szövetségi köztársaság Határai: észako az USA, yugato a Csedes Óceá, Kelete a Karib teger, déle Belize és Guatemala. Terület 1.972 547 égyzetkilométer

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t Az egészséges evelés KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t 8. Előszó Tartalom Mide felőtt volt egyszer gyerek És felő majd az új gyereksereg:

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám, 2015. május. 195 Ft KÖZÉLETI LAP

XIX. évfolyam 5. szám, 2015. május. 195 Ft KÖZÉLETI LAP XIX. évfolyam 5. szám, 2015. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Elbúcsúztak a végzõs diákok A Magyar László Gimázium és Szakiskola Tagitézméy ballagási üepségei 78 végzõs diákot búcsúztattak el iskolatársaik. BALOGH

Részletesebben

2. Eljárási szabályok

2. Eljárási szabályok Köröm Község Ökormáyzata Képviselő-testületéek 2 /2015.(II.27.) ökormáyzati redelete a települési támogatás megállapításáak kifizetéséek, folyósításáak, valamit felhaszálása elleőrzéséek szabályairól Köröm

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév

A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév Készítette: Orbán Noémi Jóváhagyta: Horváthné Páter Beatrix Igazgató Herend, 2016. szeptember 15. A munkaközösség tagjai, a tantárgyakat tanító tanárok, tanítók

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Tel.: (46) 530-474 E-mail: Web: OM azonosító: 200315 Igazgató neve: Szász Tamás Pályaválasztási felelős: Molnárné Vaszily Nóra GIMNÁZIUM Az alábbi képzési

Részletesebben

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele csz10 elm 2 birosag.qxd 2007. 02. 25. 17:56 Page 19 ELMÉLETILEG CIVIL VERDIKT Az egyesületek yilvátartásba vétele Márkus Eszter Ilye eddig még em volt. A megyei bíróságok, ítélõtáblák és fõügyészségek

Részletesebben

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008 Közhaszúsági jeletés 2008 Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Közhaszúsági jeletés 2008 A szervezet megevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítváy A szervezet

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról 8 Sztakó Péter 00 Eticitás Körösszakálo. Szakdolgozat. DENIA (Debrecei Néprajzi Itézet Adattára) Vermeule, Has Govers, Cora (ed.) 99 The Atropology of Ethicity. Beyod Ethic Groups ad Boudaries. Amsterdam:

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 csz10 scsaurszki.qxd 2007. 02. 25. 18:21 Page 123 KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 Scsaurszki Tamás Bevezetés A hazai oprofit közéletbe idõrõl idõre felbukka a közösségi alapítváyok eve, majd ismét eltûik

Részletesebben

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS:

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 74 EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: A VÁLLALKOZÓI SZEKTOR SEGÍTÉSE CIVIL OLDALRÓL Kiyik Margit A magyar oprofit szektor egyik ige sajátos és szűk (szektoro belüli aráyuk

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE]

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] 2011. Egészségügyi Szkképző és Továbbképző Itézet [A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] Részletek z értékelésből A miősített mérőeszközök kezelése részletek z

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban A SIÓFOKI VAK BOTTYÁN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 5. ÉVFOLYAMOS TANULÓI RÉSZÉRE 2016.09.05-09 KÖZÖTT SZERVEZETT ERDEI ISKOLAI PROGRAM DOKUMENTÁCIÓJA Palkó

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Európai Rendır Akadémia (CEPOL)

Európai Rendır Akadémia (CEPOL) Európai Redır Akadémia (CEPOL) 2010. Jauár 29. Európai Redır Akadémia (CEPOL) A CEPOL létrejötte, céljai, feladatai (I.) Az Európai Redır Akadémiát az Európai Uió Taácsáak Határozata (2000. december 22.)

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

TétékásNyúz. Égető kérdés. Irán egy magyar szemével. Végleg kiszáradt a Poopó-tó. 2016. március 9. web: http://nyuz.elte.hu. LII. félévfolyam 4.

TétékásNyúz. Égető kérdés. Irán egy magyar szemével. Végleg kiszáradt a Poopó-tó. 2016. március 9. web: http://nyuz.elte.hu. LII. félévfolyam 4. TétékásNyúz LII. félévfolyam 4. szám 2016. március 9. web: http://yuz.elte.hu Égető kérdés Miért kevesebb idé a szoctámom? 4. oldal Irá egy magyar szemével Végleg kiszáradt a Poopó-tó Kaladok az ősi Perzsia

Részletesebben

Gólyakérdőív (alap) 2015

Gólyakérdőív (alap) 2015 Gólyakérdőív (alap) 2015 Tisztelt Elsőéves Hallgató! Üdvözöljük egyetemükö! Kérjük, töltse ki kérdőívüket, hogy többet tudhassuk az elsőéves hallgatókról, itézméy- és szakválasztásukról és az ELTEről eddig

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED PÁLYAVÁLASZTÁSI NAPOK 2013. Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon 1 Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ Pályaválasztási Kiállításokat rendezett Székesfehérváron (2009. november 5-7.) és Dunaújvárosban (november

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 2364 ÓCSA, Falu Tamás u. 35. Telefon/Fax: 29/378-045 Honlap: www.bogim.hu E-mail: gimi@bogim.hu OM azonosító: 032552 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Középiskolánk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l TETÔPONT m a g a z i A C r e a t o H u g a r y K f t. i d ô s z a ko s h í r m a g a z i j a 2 012. m á r c i u s A védelem, amely tűzbe születik A kerámia egób tetőcserépbe égetett védelemről az egób

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben