XVIII. évfolyam 12. szám, december. 195 Ft KÖZÉLETI LAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVIII. évfolyam 12. szám, 2014. december. 195 Ft KÖZÉLETI LAP"

Átírás

1 XVIII. évfolyam 12. szám, december 195 Ft KÖZÉLETI LAP

2 A katolikus temetõ üzemeltetésérõl tárgyaltak Horváth Zsolt polgármester tárgyalt a katolikus temetõ üzemeltetésérõl a tulajdoos katolikus egyházközség és az üzemeltetõ Mûdekor 2004 Kft. képviselõivel. BALOGH EMESE A temetõt üzemeltetõ Mûdekor 2004 Kft. szolgáltatásait kifogásoló lakossági bejeletések miatt hívta megbeszélésre Horváth Zsolt polgármester a katolikus egyház, illetve a kft. képviselõit. Mit ismeretes, a temetõtulajdoos katolikus egyházközség 2004-be 1+15 éves szerzõdésbe arra szerzõdött a Mûdekor 2004 Kft. vezetõjével, hogy a kft. mukatársai kidolgozzák a temetõ belsõ redjét, szabályozzák a temetések redjét, és ellátják a 11 hektáros terület üzemeltetését, karbatartását, fejlesztését. A vállalkozó midezek mellett kötelezte magát a temetõi objektumok - utak, épületek - üzemeltetésére és temetkezések leboyolítására is. Duaföldváro a kofliktusok leggyakrabba abból adódak, hogy a gyászolók Évet értékelt a megyei polgárõrség elökségi ülése külsõ temetkezési cégekkel szereték elvégezteti a katolikus temetõbe a temetési szertartást, ami azoba em metesíti a hozzátartozókat az üzemeltetési költségek megfizetése alól. Jeletõs változásra em lehet számítai. A katolikus egyházközség kezét 2020-ig köti a Mûdekor 2004 Kft-vel kötött szerzõdés, melyek felmodása súlyos jogkövetkezméyekkel jára. A polgármesterrel folytatott tárgyaláso az egyházközség azt vállalta, hogy felülvizsgálja a temetõt üzemeltetõ kft. szolgáltatásaiak szívoalát, illetve az ár - érték aráyokat. Városuk vezetõje vizsgálta a Mûdekor 2004 Kft. szolgáltatásait is. Horváth Zsolt tájékoztatása szerit az ökormáyzatak az ár- érték aráyt em áll jogába vizsgáli, ezt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetve a Gazdasági Verseyhivatal tette meg, s az árképzés módját megfelelõek találta. Az ökormáyzat a temetkezési törvéy és a kft. által biztosított szolgáltatások összhagját vizsgálhatta meg. Eek sorá megállapították, hogy a mûködtetõ szolgáltatásai megfelelek a törvéybe leírtakak; a vállalkozó törvéyese mûködteti, üzemelteti a katolikus temetõt és a törvéy szerit jár el a temetkezésekkel kapcsolatba. Duaföldváro tartotta ovember végé a megyei polgárõr szövetség elöksége a kibõvített ülését, melyek díszvedége dr. Túrós Adrás, az országos szövetség elöke volt. Széles Jáos megyei elök beszéde egyfajta évértékelések is megfelelt. Szerite sikeres évet zárt a megye és az egyes szervezetek a hatékoyság és a gazdálkodás tekitetébe is. SZABADOS SÁMUEL A 90 ezer órás szolgálati teljesítméy már ömagába jeletõs eredméy. Emellett tíz új autót is átadtak az év sorá, s a 33 millió foritból - melybõl Tola megye polgárõr szövetsége gazdálkodott -, sikerült mide szervezetet aráyosa támogati. A megyei állomáyt egyforma melléyekkel és sapkákkal látták el, ami országosa is egyedi teljesítméy. Külö godot fordított az elökség a kistelepülések támogatására, külööse ott, ahol ics redõri jelelét. Példás volt az együttmûködés az egyes szervezetek között a megyehatárokat átlépõ bûözõkkel szembe, és sikeres volt az együttmûködés a társszervezetekkel, például a redõrséggel, mezõõrséggel. Eek jó példája a Duaföldvár- Bölcske- Madocsa projekt, melyek keretei között közös járõrözést, lakossági meghallgatást végeztek. Az akció remélhetõleg a jövõbe is folytatódi fog más kistérségekre is kiterjedve. Az évi muka talá legmarkásabb értékelõ mutatója az a téy, hogy a megyébe a bûözés aráya em õtt. Dr. Túrós Adrás, az országos szövetség elöke rövid beszédébe megköszöte a meghívást, melyek örömmel tett eleget, hisze egy olya megyei elökségi ülése vehetett részt, ahol az eredméyek és a sikerek értékelése, felsorolása a meghatározó. A Tola megyei mutatók évek óta pozitívak az országos átlaghoz képest - modta dr. Túrós Adrás. Alacsoy a bûesetek száma, ami köszöhetõ a polgárõrség, a redõrség és a lakosság együttmûködéséek. Az országos szövetség elöke örömét fejezte ki amiatt, hogy a szakmai együttmûködése túl a megyei elöksége belül közvetle, szite baráti viszoy alakult ki az évek sorá, amit elsõsorba a segítõ szádék s a kölcsöösség jellemez. Mit modta, az eredméyes mukához ez a légkör jeletõse hozzájárult. Említést tett arról is, hogy a polgárõrség kötelékébe bizoyos szerkezeti átalakulás megy végbe, ami Tola megyét is ériteti. Az állomáy jeletõse kicserélõdik ezekbe az évekbe. Az alapítók lassa kiöregedek, vagy más problémák miatt lépek ki a szervezetbõl. Tagrevízió is zajlik, kissé szigorodak az alkalmassági feltételek. Az sem titok, hogy éháy szervezet megszût, mert em tudtak eleget tei a magasabb szitû követelméyekek. A szerkezeti átalakulás a szakmai szívoalat és hatékoyságot fogja öveli -modta az országos szövetség elöke. 2.

3 Városukba is jele va a drog Czere Ambrus Maria pszichológus, a duaújvárosi drogambulacia vezetõje tartott elõadást ovember 13-á a mûvelõdési házba. A résztvevõk a drogproblémákkal gyakra szembesülõ védõõk, pedagógusok, szociális mukások, karitatív szervezetek aktivistái voltak. SZABADOS SÁMUEL Az elõadó a program igazi értékéek az iformációcserét tartotta; az együtt töltött két óra agy része a kötetle beszélgetés jegyébe telt. Fotosak az ilye alkalmak a vezetõ szerit, hisze a problémákkal foglalkozó szakemberek, fõleg a szociális mukások, egészségügyi dolgozók mukájukba terheltek, sokszor kiégettek érzik magukat. Erkölcsi és ayagi megbecsültségük társadalmi szite em megfelelõ, pedig mukájukra, szakértelmükre egyre agyobb szükség va. Az ilye alkalmak a szakmai tapasztalatszerzés mellett legalább mukájuk értelméek és fotosságáak megerõsítését jeletik. A drogfogyasztási szokások apról apra, viharos gyorsasággal változak. Új szerek, új hatások bukkaak fel hetek, hóapok alatt. A szociális ellátóredszer bizoy éháy lépéssel le va maradva a megelõzés vagy a gyógyítás teré. Korábba a drogok ára miatt fõleg a redszeres jövedelemmel redelkezõk, például a középosztály tagjai közt terjedt a fogyasztás. Napjaikba már kis összegekért is lehet drogokhoz juti, émelyik kevesebbe kerül, mit az alkohol vagy a cigaretta. A szakemberek által már ismert klasszikus drogok mellett terjedek az ismeretle eredetû és hatású szerek, melyek ez által még veszélyesebbek. Gyorsa hatak és kiszámíthatatlaok. Térségük - az elõadó szerit - közepese fertõzött az országos átlaghoz viszoyítva. A duaújvárosi drogambulaciá kezelek földvári fiatalokat is, élek városukba yilvátartott drogfogyasztók. Az ambulás beavatkozás már a függõség felszámolására iráyul, éppe ezért agyo fotos a megelõzés, a felvilágosítás is, melybe agy szerep hárul a szülõkre, pedagógusokra, egészségügyi és szociális dolgozókra. A tizeévesek körébe magas, 40-50% a külöféle drogokat kipróbálók aráya. A kipróbálás ömagába még em jelet függõséget, esetleg tragédiát, fotos viszot, hogy a redszeres fogyasztásig e jussaak el az éritettek. A hazai szociális ellátóredszer bizoy techikai felszereltség és szakmai szívoal teré az uiós átlagtól le va maradva, fejlesztésére mideképpe agyobb ayagi és szellemi eergiákat kellee mozgósítai. Üléstermi tudósítások Duaföldvár Város Képviselõ-testülete ovember 25-é tartotta soros ülését, melyek apiredjé 17 yilváos ülése tárgyaladó téma szerepelt. BAKSAY ERIKA Az elsõ apiredbe a képviselõk jeletést fogadtak el a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, majd beszámolót fogadtak el a Kalocsai Hivatásos Tûzoltóság évi mukájáról. Ezutá a testület javaslatot tett a Gyermekjóléti Szolgáltatás és szociális alapellátási feladatok jauár 1-jétõl törtéõ mûködtetésére. A határozat szerit az itézméy eve Duaföldvári Alapszolgáltatási Közpot lesz. Megbízott vezetõje március 31-ig Jug Katali, dolgozóiak létszáma 8.5 lesz, költségvetését a testület a város évi költségvetésével határozza meg, az itézméy gazdálkodási feladatait az ökormáyzat látja el. A dötéssel egy idõbe a testület dötött a Duaföldvár és Köryéke Gyermekjóléti Társulás bõvítésérõl is, mely jauár 1- jétõl Duaföldvár és Köryéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás lesz, 10.5 fõ dolgozói létszámmal. Az átalakuláshoz szükséges egedélyek, iratok és véleméyezések beszerzése az itézméyvezetõk feladata. A következõ apiredekbe a képviselõ-testület elfogadta a Duaföldvári-Bölcskei-Madocsai Mikrotérségi Óvoda és Bölcsõde 2014/15. évi, valamit a Duaföldvári Mûvelõdési Közpot és Köyvtár évi mukatervét, majd felülvizsgálta és elfogadta a Duaföldvári Roma Nemzetiségi Ökormáyzattal kötött együttmûködési megállapodását. A testület pályázatot írt ki a közköltsége törtéõ temetések szolgáltatására, majd javaslatot tett a képviselõi tiszteletdíjak civil szervezetek számára törtéõ felajálása miatti költségvetési elõiráyzat módosítására. Ismét megszavazta a testület az 1 év alatti gyermekek agyhártyagyulladás ellei védõoltásáak, illetve a 15 hóapos gyermekek báráyhimlõ ellei védõoltásáak támogatását. A képviselõk a tartalékke- TÁMOGATÓINK Duaföldvár Város Ökormáyzata Dr. Süveges Árpádé Kiss Lajos Csaba Ráthgéber Lászlóé 3.

4 ret terhére megszavaztak a Duaföldvári Mûvelõdési Közpot és Köyvtár részére ezer Ft költségvetési elõiráyzat-övelést, majd eladásra jelölték ki a duaföldvári 3544 hrsz-ú, 1155 m2 területû igatlat 1 millió Ft+ÁFA kikiáltási áro. Második fordulóba tárgyalta a testület helyi adóredeletét. A kialakult koszezus szerit a évtõl egyedül a kommuális adó mértéke változik, évi 11 ezer Ft-ra, ezzel egy idõbe a testület potosa meghatározta az adókedvezméybe részesülõk körét és a kedvezméyek mértékét. Az utolsó apiredekbe a testület igatlavásárlási kérelmet bírált el, illetve vis maior támogatások beyújtásáról dötött égy területe törtét üreg leszakadások helyreállítása érdekébe, összese kb millió Ft értékbe. Polgári védelmi oktatás November 25-é polgári védelmi képzést tartott településükö a katasztrófavédelem területi felelõse. Rekord bevétel a jótékoysági bálo Hagulatába és a bevétel teré is ige sikeresek evezte Jákli Viktor szervezõ az idei Szet Erzsébet jótékoysági bált, melyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete redezett. SZABADOS SÁMUEL Nagy volt az érdeklõdés, soka vettek belépõt már apokkal a bál elõtt. A meghívottak többsége részt vett a redezvéye. Érkeztek vedégek Németországból; a Fuldába élõ Gyura Péter egy utáfutóyi adomáyal érkezett Duaföldvárra. De jöttek vedégek a budapesti közpotból és Pécsrõl, a regioális székhelyrõl is. Jele voltak a város hasoló profilú civil szervezeteiek képviselõi és a városvezetõk. A redezvéy a korábbi évek hagyomáyait követve mûsorral kezdõdött. Felléptek a Magyar László Gimázium épdaléekesei, az Ördögszekér Tácegyesület, a mazsorettes láyok. Idé is agy sikert aratott a pécsi Vivát Bacchus evû éekegyüttes, amely térítés élkül vállalta a szereplést. Tagjai már többször részt vettek a helyi jótékoysági bálo, midig agy sikert aratva. Mit modták, több szállal kötõdek a szolgálathoz és Duaföldvárhoz is. A mûsort követõe a vacsorá - szité a korábbi hagyomáyokhoz híve - friss diszótorost tálaltak fel. A táchoz a talpalávalót a palotabozsoki Schützkapelle zeekar szolgáltatta. A émet épzeei hagyomáyokat ápoló együttes a külöbözõ zeei stílusokba kaladozva remek hagulatot teremtett az est sorá. Jákli Viktor örömmel tájékoztatta lapukat, hogy sok péz gyûlt össze a karácsoyi adomáyozáshoz. A bál bevétele kb. 1,4 millió forit lett, amelybõl a költségeket lefaragva közel egymillió forit marad az adomáyozásra. A helyi szervezet vezetõjéek elmodása szerit a bevétel több forrásból állt össze: körülbelül ezer forit a tombolából, 200 ezer Ft a felajálott mûalkotások árverezésébõl, a többi a belépõ jegyekbõl, felajálásokból. Örömteli újdoságak számított idé, hogy többe ajálottak fel százezer forit fölötti pézösszeget. Látható tehát, hogy valóba példaértékû volt a helyi lakosok adakozó kedve. A befolyt összegbõl vásárolt adomáyokat Duaföldváro osztják majd ki a szervezet aktivistái a karácsoy köryéki apokba, a szeretetszolgálat szokásos ajádékosztási redezvéyé. SZIEGL ERIKA Az oktatás szervezõje Csáyi Imre volt, aki a polgári védelem helyi megbízottja; a polgári védelem midekori paracsoka a regáló települési polgármester. 180 fõt osztottuk be a helyi katasztrófavédelmi feladatokra - modta Csáyi Imre -, akik agyrészt a polgármesteri hivatal dolgozói. A szám sokak tûik, de egy katasztrófa eseté a civil lakosság segítsége is fotos. A polgári védelem kifejezés jelzi, hogy szükség eseté az erre szakosodott szervezetek mellett óriási feladat hárul a lakosokra, akikek tevékeye kell részt veiük a katasztrófák elhárításába. Duaföldvár besorolása katasztrófavédelmi szempotból a veszélyes kategóriába tartozik, eek oka a Dua, a löszpart, az atomerõmû közelsége, a fõutak találkozása. Midezek elleére elmodható, hogy komoly, teljes létszámot mozgósító eseméyre évtizedek óta em került sor. A legutóbbi duai árvíz kapcsá jólesõ érzés volt, hogy a civil lakosság segítõkészsége és tevékeysége idokolatlaá tette a helyi polgári védelmi csapat mozgósítását. Duaföldvár jól vizsgázott. 4.

5 Brüsszelbe járt Takács Zoltá Takács Zoltá, a Fidesz helyi szervezetéek elöke Tola és Fejér megyei Fidesz vezetõkkel, tagokkal egy hetet töltött Brüsszelbe. BALOGH EMESE A belga fõvárosba, az Európai Uió és a NATO székhelyé töltött apok sorá a delegáció tagjai ellátogattak az Európai Parlametbe, részt vettek egy pleáris ülése, valamit találkoztak Kósa Ádámmal, a Fidesz európai parlameti képviselõjével, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségéek elökével. Takács Zoltá arról is tájékoztatta lapukat, hogy külsõ bizottsági tagkét tovább folytathatja mukáját a Tola Megyei Ökormáyzat Közgyûlésébe. Mit modta, a jogi és ügyredi bizottság tagjakét Duaföldvár fejlõdését a megyei fórumo is segítei tudja. Az év utolsó véradása December 3-á, korábba a szokásosál, egyapos véradást szervezett a helyi Vöröskereszt. SZIEGL ERIKA A véradáso 76-a jeletek meg, ami a várakozásak megfelelõ szám, mégis kevesebb, mit az elõzõ évtõl bevezetett kétapos gyakorlat eredméye. Éppe ezért, bõ egy hóap múlva, jauár 14-é ismét lehet vért adi a mûvelõdési közpotba. Ezt azok tehetik meg, akik szeptemberbe adtak utoljára vért. Áprilistól ismét visszaáll a kétapos red, hogy a véradók elfoglaltságukhoz mérte tudjaak idõt szakítai az egyik legfotosabb segítségyújtásra. Kuti Valéria, a helyi szervezet vezetõje beszámolt arról is, hogy a ovemberi adomáygyûjtési akciójuk agyo elmaradt a várakozástól. Érezhetõ, hogy a lakosság egyre agyobb rétege küzd a mideapi megélhetés ehézségeivel, eek elleére sok olya kispézû ember adakozik, aki maga is segítségre szorula. Bár ez a korábbi évekbe is így volt, a külöbség most még szembetûõbb. Szavai sajos egyre több karitatív szervezet, világi- és egyházi itézméy, a szociális szféra képviselõiek véleméyével egyezek, miszerit a társadalmi szolidaritás mértéke egyre csökke Magyarországo. Ezért is fotos, hogy a fiatalabb geerációból miél többe ismerjék meg a karitatív szervezetek mukáját, és kapcsolódjaak be tevékeységükbe. Fotos, hogy felõjö egy olya geeráció, amelyek elemi igéye a rászorulók segítése, melyek tagjai tudják, hogy a politikusok vagy feleségeik évi egy-két akciózása em a karitativitásról szól. Molár Sádoré Edit Budapest Rehabilitációs Itézet Tervezés Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák, ipari épületek, melléképületek. Értékbecslés Hitelkérelemhez, igatla adás vételhez. Igatlaforgalmazás Építész taácsadással, teljes körû ügyitézéssel, ügyvéd közremûködésével, igyees yilvátartással. Eleké Csolláy Éva, mobil: (30) vagy (30)

6 Gigadaru a bioethaol gyárba Az ország legagyobb emelõkapacitású daruja dolgozott a Paoia Bioethaol ZRt. duaföldvári üzemébe. BALOGH EMESE A Duagép ZRt. 500 toás emelõkapacitású daruja egyedüli az országba. Óriási erejét mutatja, hogy a gép 144 méter magasságba is képes 10 toát felemeli. Erre a darura volt szükség ahhoz, hogy a Paoia Bioethaol ZRt. helyi üzeméek területé összeszerelt két 16 m Felhívás HORVÁTH ZSOLT POLGÁRMESTER március 1-jé, a Duaföldvár várossá avatásáak évfordulójára redezett üepség és gálamûsor keretébe adják át a helyi redelettel alapított Duaföldvár Díszpolgára valamit a Duaföldvár Gyermekeiért, Duaföldvár Sportjáért és Duaföldvárért Emlékérem kitütetést. Kérem Duaföldvár Város lakosait, gazdálkodó és társadalmi szervezeteit, az egyéb tömegszervezeteket, hogy jauár 10-ig tegyeek javaslatot a majdai díjazottakra. A javaslatokat - részletes idoklással - a polgármesteri hivatalba szíveskedjeek eljuttati. Javaslataikkal, véleméyükkel segítsék elõ a képviselõtestületek azt a törekvését, hogy a közmegbecsülések örvedõ személyeket vagy csoportokat kitütethesse, elismerésbe részesíthesse. átmérõjû tartály toás tetejét a helyére tegyék. A mukát iráyító Troppert Ferec elmodta, hogy háromhetes tervezési folyamat elõzte meg a tartályok építéséek befejezõ mozzaatait. A kivitelezõek agyo potosa meg kellett tervezie a fedelek helyre tételét, amit ehezített, hogy az üzem területe beépített, így 37 m távolságból kellett a tartályokra emeli a tetõket. A helyszíre öt kamio szállította Duaújvárosból az óriásdaru tartozékait, a mukálatok két Duaföldvár Város Ökormáyzata licitálás útjá törté bérbevételre meghirdeti az alábbi üzlethelyiségeket: Duaföldvár, Béke tér 1. szám alatti 122 m 2 üzlethelyiség licitútjá törtéõ bérbeadása (volt Játékterem) Duaföldvár, Béke tér 1. szám alatti 88 m 2 üzlethelyiség licitútjá törtéõ bérbeadása (volt Gyógyszertár) Duaföldvár, 4141/1 hrsz. alatti 4 db üzlethelyiség (71,4m 2, 55,8m 2, 16,53m 2, 82,7m 2 ) licit útjá törtéõ bérbeadása (Autóbusz-pályaudvar) Duaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti 24 m 2 üzlethelyiség licit útjá törtéõ bérbeadása (volt Fehérem bolt) Duaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti 34,48 m 2 üzlethelyiség licit útjá törtéõ bérbeadása (volt Touriform Iroda) Duaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti 42 m 2 üzlethelyiség licit útjá törtéõ bérbeadása (volt Illatszer bolt) 6. apot vettek igéybe. Ez idõ alatt a gyár teljes kapacitással mûködhetett, hisze a Duagép ZRt. mukatársai 100 százalékos biztoságot ígértek, amit maradéktalaul be is tudtak tartai. Üzlethelyiségek bérbeadása licit útjá Duaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti 33,6 m 2 üzlethelyiség licit útjá törtéõ bérbeadása (volt Látváypékség) Duaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti 42,6 m 2 üzlethelyiség licit útjá törtéõ bérbeadása (volt Divatáru bolt) Kikiáltási ár: Ft/m 2 /év + ÁFA Az igatlaról további iformációt a Duaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Mûszaki Irodája ad. (Duaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.: 75/ ) Részletes pályázati kiírás ovember 13. és december 12. között vásárolható meg Ft-ért a Duaföldvári Polgármesteri Hivatal Péztárába (H: óráig SZ: 09-12; 13-15:30-ig és P: óráig). Licitálás idpotja: december 15. (hétfõ) 10 óra Helye: Duaföldvári Polgármesteri Hivatala Duaföldvár, Kossuth L. u. 2. Városfejlesztési és Mûszaki Iroda tárgyaló terme. Pályázat igatla értékesítésére Duaföldvár Város Ökormáyzata licitálás útjá törtéõ eladásra meghirdeti az alábbi igatlat: Duaföldvár, 3544 hrsz.-ú 1155 m 2 területû beépítetle terület Kikiáltási ár: Áfa Az igatlaról további iformációt a Duaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Mûszaki Irodája ad. (Duaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.: 75/ ) Részletes pályázati kiírás december 11. és jauár 9. között vásárolható meg Ft-ért a Duaföldvári Polgármesteri Hivatal Péztárába (H: óráig SZ: 09-12; 13-15:30 óráig és P: óráig). Licitálás idõpotja: jauár 12. (hétfõ) 1400 óra Helye: Duaföldvári Polgármesteri Hivatal Duaföldvár, Kossuth L. u. 2. Városfejlesztési és Mûszaki Iroda tárgyalóterme.

7 Módszertai iovációs közpot lett az iskola A duaföldvári Beszédes József Általáos Iskola két pedagógusa is yertese a Közevelés az iskolába projektpályázatak, amelyet a Metoráló itézméyi mûködés kialakítása címmel a Klebelsberg Itézméyfetartó Közpot hirdetett meg a yáro. LUKÁCSI PÁLNÉ Kutié Péter Iloa taítóõ a Családi délutáok az iskolába címû pályázatába azt a tevékeységet fogalmazta meg, amelyet alsó tagozatos mukájához kapcsolódóa 2009 óta végez. Osztálya kisdiákjai mide hóapba egy-egy délutái foglalkozást a szülõkkel, testvérekkel, agyszülõkkel együtt tölteek. A pályázat eredméyekét most lehetõséget kapott, hogy ezt a módszertai modellt bemutassa más itézméyek pedagógusaiak is. Kutié Péter Iloa véleméye szerit agyo fotos, hogy a szülõkkel való együttmûködés e formális, haem élméyszerû legye. A kézmûves tevékeységek, kirádulások, vetítések szervezésével szorosabbá válik a szülõ - gyermek - pedagógus kapcsolata, s a külöbözõ szociokulturális háttérrel redelkezõ gyermekekek is sikerélméyt yújt. A taulók egyéi képességei fejlõdek, a szülõkhöz, a felõttekhez való viszoyuk gazdagodik. A szülõk fokozatosa oldódak, s bekapcsolódak a délutái iskolai tevékeységbe. Szerveztek már maci-apot, tök-jó apot és fitesz délutát; kirádultak többek között a rácalmási tökfesztiválra, a duaújvárosi vasútmodell-kiállításra, vagy csak az egyik agyszülõhöz csibesimogatásra. Sokszor egy-egy üepkörhöz kapcsolódó tevékeységeket végezek: mézeskalácsot vagy fákot sütek, karácsoyfadíszeket, ajádéktárgyakat készíteek az adveti vásárra. Közbe megismerkedek külöféle kézmûves techikákkal - csuhézással, agyagozással, bõrözéssel vagy a moder quilliggel. Idõkét egy-egy szülõ mutatja be hobbiját. Mit ahogy a ovemberi foglalkozáso, amelye a módszert tauló bölcskei, madocsai és bogyiszlói pedagógusok is részt vettek, a harmadikos Dobrovics Alexa édesayja, Dobrovicsé Nagy Rita és a agymama, Nagy Adoré mutatta be a papírsodrás techikáját. (A agyapa az ayagok precíz elõkészítésével segítette a foglalkozást.) A vedégeke és a húsz kisdiáko kívül tizeegy szülõ (köztük egy apuka, két agymama) és hat testvér taulta meg, hogya lehet újságpapírból és bármiféle dobozból vagy kartoból mutatós ceruzatartót, képkeretet, de akár bababútort, vagy kosárkát is készítei. Szemmel láthatóa mideki élvezte a foglalkozást. Kutié Péter Iloa agyo elégedett a külvégi iskolához kötõdõ szülõkkel, mert segítõkészek, lelkesek. Arra a kérdésre, hogy hoa merítette eek a programak az ötletét, a pedagógus meglepõ választ ad: Öt évvel ezelõtti osztályomba egy roma kisfiú olya kitartóa és kedvese hívta az osztályt póijáak megtekitésére, hogy végül iget modtam. A kisfiú és szülei agyo készültek a gyerekek fogadására, s büszké mutatták a póit. Remekül éreztük magukat. Eek a kisfiúak köszöhetem, hogy ez az élméy lácreakciót idított el beem. S most a pedagógus ezt adja tovább a régióból jeletkezõ kollégáiak, hogy a lácreakció folytatódjo. A Mértékváltás kézszorobáal elevezésû programmal Vácz Istváé taítóõ pályázott és yert. Ez a módszer a mértékváltás logikájáak és techikájáak megértésébe, az átváltás folyamatába segíti a kisdiákokat. A kézszorobáal több mit húsz éve ismerkedtem meg - meséli a pedagógus. - A pályakezdést követõe ugyais a mértékváltást éreztem a legehezebb taayagak, sokat küszködtem azzal, hogya értessem meg a gyerekekkel. A Tolai Gyuláé által kifejlesztett kézszorobá megismerése utá a módszert elõször saját három gyermekeme próbáltam ki, aztá beépítettem a mukámba, s redkívül eredméyesek találtam. A vedégpedagógusok egy szakköri foglalkozás keretébe kezdtek ismerkedi a kézszorobá módszerrel. A másodikos gyermekek az élvezetes kéztora és ujjgyakorlatok utá sokféle feladattal bizoyították, hogy a kezüket haszálva sajátos eszközkét mikét tudják átváltai a kilométert akár milliméterre is. A módszer léyege, hogy bevésõdjeek olya képi és verbális elemek, amelyek az átváltáskor magabiztos fogódzót adak. S mit megtudtuk, emcsak a hosszmértékbe, haem az ûrmérték, a tömeg és az idõ mérésére és átváltásaira is, sõt boyolultabb mértékváltásokra is haszálható ez a módszer. Az eredméyesség bizoyítéka, hogy Vácz Istváé elõzõ osztálya a kompeteciamérés e területé 98%-os teljesítméyt ért el. A földvári pedagógus jól haszálható módszertai taácsokat is adott kollégáiak. A 2014/15-ös taévbe a júiusig havota megvalósuló sorozat októberbe idult. A program koordiátora, Bogáré Balogh Adrea itézméyvezetõ elmodta, hogy az iskola a pályázat következtébe módszertai iovációs közpotkét mûködik, s a modell megismerése utá az érdeklõdõ pedagógusok képesek leszek a program adaptációjára. A pályázat yereméyekét a földváriak ötszázezer foritot költhetek külöféle eszközökre: sakk-készletre, társasjátékokra, sportszerekre, kreatív hobbi-, kézmûves készletekre, köyvekre. Így az élméye és a közösségformáláso, a tudás gyarapodásá, valamit a híréve kívül kézzelfogható haszot is hozak ezek a programok a diákokak és a pedagógusokak egyarát. 7.

8 Beiskolázási tájékoztató Duaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általáos Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola, Gimázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Duaföldvár, Templom u. 5 Telefo: 75/ , 75/ Holap: Tagitézméy-vezetõ: Balogh Emese Pályaválasztási felelõs: Csizmadiáé Mihálovics Magdola OM azoosító: GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 7020 Duaföldvár, Templom u. 5. Tel.: 75/ , 75/ A gimáziumba appali tagozato 4 és 6 osztályos, esti tagozato 4 évfolyamos képzés folyik. Itézméyüket családias légkör jellemzi. Az alacsoyabb taulói létszám elõyeit a felzárkóztatásba, a tehetséggodozásba, illetve a taulói személyiség megismerésébe is haszosítai tudjuk; midekire odafigyelõ evelõioktatói muka jellemzi középiskolákat. A tatestület legfotosabb feladatáak azt tekiti, hogy a taulókat - képességeik kibotakoztatásával- felkészítse a sikeres érettségi, felvételi vizsgára; a sikeres pályaválasztásra. Eek érdekébe ösztöözzük diákjaikat a középiskolai verseyeke részvételre, melyek költségeit az Áldozzuk Gyermekeik Tudásáért Alapítváy támogatja. A taulmáyok elmélyítése, a tatárgyi verseyekre való felkészülés érdekébe diákjaik számára többletórákat biztosítuk, továbbá érdeklõdési körök szerit szakköröket, tehetséggodozó csoportokat szervezük. Taulóikat felkészítjük az emelt és középszitû érettségi vizsgákra, az ECDL-, illetve yelvvizsgákra. Mûvészeti csoportjaik - musical, szíjátszó, örömzee, rajz és film - városuk határai kívül is gyakra fellépõi a kulturális redezvéyekek. Az iskola röplabda és kézilabda csapata többször bejutott a diákolimpia országos dötõjébe, élsportolóikat (kajak-keu, sárkáyhajó, mazsoretttwirlig) támogatjuk a verseyzésbe. Mideapjaikat tudomáyos elõadások, hagyomáyos iskolai redezvéyek, kirádulások, redszeres túrák és havokéti szíházlátogatások teszik szíesebbé. Az itézméybe mideki számára biztosítuk étkezési lehetõséget. Az iskola és diákközössége széleskörû, meghatározó kapcsolatokkal redelkezik a város közéletébe; közösségük tagjai aktív szereplõi Duaföldvár közéleti, civil, kulturális és sportéletéek Húsz éve a émetországi testvérváros, Weikersheim középiskolájával szoros kapcsolatot alakítottuk ki. Eek keretébe évete taárok, diákok kölcsöös látogatására kerül sor. A duaföldvári és köryékbeli civil és sportszervezetekkel együttmûködük, s több éve kapcsolatot ápoluk az olaszországi Mageta gimáziumával is. A KÉPZÉS RENDJE: Iskolákba általáos tatervû osztályok vaak, tatárgyi redszerük és óraterveik biztosítják a taulókak az esetleges iskolaváltás lehetõségét. Az itézméybe három idege yelv (agol, émet, orosz) közül választhatak diákjaik. A 20015/ 2016-os taévre tervezett iduló osztályok: 4 évfolyamos képzés - 1 osztály tagozatkód: 01 6 évfolyamos képzés - 1 osztály tagozatkód: 02 esti tagozatú gimáziumi osztály A égyosztályos képzési formába (9-12. osztály) diákjaik csoportbotásba taulják az iformatikát, a matematikát és az idege yelveket; évfolyamo többletórát biztosítuk idege yelvekbõl, iformatikából; évfolyamo emelt óraszámba készítjük fel taulóikat az emeltés középszitû érettségi vizsgákra. A hatosztályos képzési formába (7-12. osztály) több idõ jut az egyes szaktárgyako belüli elmélyülésre, a törzsayagból való kitekitésre. A diákok csoportbotásba taulják a magyar yelvet, iformatikát, a matematikát és az idege yelveket; évfolyamo többletórát biztosítuk idege yelvekbõl, iformatikából; évfolyamo emelt óraszámba készítjük fel taulóikat az emelt- és középszitû érettségi vizsgákra. Midkét képzési formába az utolsó két évfolyamo többletórákkal is biztosítjuk az emelt szitû érettségire való felkészülést a következõ tatárgyakból: magyar yelv és irodalom, törtéelem, matematika, idege yelvek, fizika, kémia, biológia, földrajz, iformatika. Felvétel: A égy évfolyamos képzés esetébe a felvételi kérelmekrõl az általáos iskolai taulmáyi eredméyek alapjá dötük. A felvételi potszámot 10 tatárgy (magyar yelv, magyar irodalom, matematika, törtéelem, idege yelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, iformatika) 7. év végi, 8. félévi érdemjegyekbõl számoljuk (max. 100 pot). A hat évfolyamos képzés esetébe a felvételi kérelmekrõl szité az általáos iskolai taulmáyi eredméyek alapjá dötük. A felvételi potszámot 6 tatárgy (magyar yelv, magyar irodalom, matematika, törtéelem, idege yelv, iformatika) 5. év végi, 6. félévi érdemjegyekbõl számoljuk (max. 60 pot) Nyílt apot a 6. és 8. osztályosok számára ovember 18-á, kedde 8 órától tartuk, de elõzetes idõpot egyeztetéssel más apoko is szeretettel várjuk az iskolák irát érdeklõdõket! Az esti tagozatú felõttképzés irát érdeklõdõk a gimázium elérhetõségei kaphatak tájékoztatást. SZAKISKOLAI és SPECIÁ- LIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS Duaföldvár, Templom u. 9. Tel.: 75/ , A szakiskolába és a hozzá kapcsolódó speciális szakiskolába a 3 éves szakképzés folyik a szakiskolai közismereti és szakképzési kerettaterv alapjá. A 9. évfolyamba diákjaik iskolai tamûhelybe sajátítják el a szakma alapjait, 10. osztálytól taulószerzõdéssel vállalkozásokba taulják a választott szakmát. A taulószerzõdés megkötése utá taulmáyi eredméytõl függõe ösztödíjba részesülek, hiáyszakmák eseté diákjaik állami ösztödíjat is kaphatak. A felvétel taulmáyi eredméy alapjá törtéik, de egészségügyi alkalmassági követelméyekek is meg kell feleliük a hozzák jeletkezõkek. Itézméyük jól felszerelt: saját takoyhával, taebédlõvel, tamûhellyel, takerttel, pályaorietációs tatermekkel, yelvi- és iformatikai szaktateremmel redelkezik. 8.

XIX. évfolyam 1. szám, 2015. január. 195 Ft KÖZÉLETI LAP

XIX. évfolyam 1. szám, 2015. január. 195 Ft KÖZÉLETI LAP XIX. évfolyam 1. szám, 2015. január 195 Ft KÖZÉLETI LAP Nem vezet be új adót az önkormányzat A megváltozott törvényi rendelkezések szerint az önkormányzatok képviselõtestületei - az önkormányzati bevételek

Részletesebben

Látogatás Lubaczówban

Látogatás Lubaczówban XXIV. évfolyam, 44. szám 2014. ovember 20. Érd Megyei Jogú Város Ökormáyzatáak igyees hetilapja 5 2 4 13 Alpolgármesteri iterjú Tervekről, fejlesztésekről és sikerekről beszélt Bács Istvá, a város új alpolgármestere.

Részletesebben

Horvát farsang. Gundel. Rendõrségi hírek. Szeretetszolgálati Díj. Mulattak a székelyek

Horvát farsang. Gundel. Rendõrségi hírek. Szeretetszolgálati Díj. Mulattak a székelyek XXV. évfolyam, 5. szám 2015. február 12. Érd Megyei Jogú Város Ökormáyzatáak igyees hetilapja 2 3 Népegészségügy Ifluezafigyelés, iskolai felvilágosítás, lakossági paaszok kezelése, mezák elleõrzése. Sajtótájékoztató

Részletesebben

Az Érdi Járásbíróság létrehozásáról dönthet a kormány. Bogner Mária Margit vizitációs nővérre emlékeztek születése ünnepén

Az Érdi Járásbíróság létrehozásáról dönthet a kormány. Bogner Mária Margit vizitációs nővérre emlékeztek születése ünnepén Zalaegerszegi 7 ap Érdi Újság XXV. évfolyam, 18. szám 2015. május 13. Érd Megyei Jogú Város Ökormáyzatáak igyees hetilapja 1 Az Érdi Járásbíróság létrehozásáról döthet a kormáy Létrehozása emcsak az érdiek,

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 KÖRÖS TANULMÁNYOK Szet Istvá Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 0 Szerkesztőbizottság HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felelős szerkesztő MICHELLER MAGDOLNA Techikai

Részletesebben

Várjuk véleményét, javaslatait

Várjuk véleményét, javaslatait XIII. évfolyam 9. szám 2005. szeptember Várjuk véleméyét, javaslatait KEDVES OLVASÓNK!! Elôzô lapszámaikba kérdôíveket helyeztük el, amelyek kitöltésével bárkiek lehetôsége kíálkozott a Naplappal kapcsolatba

Részletesebben

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

275 éves a közoktatás Dunaföldváron

275 éves a közoktatás Dunaföldváron XI. évfolyam 12. szám, 2007. december 180 Ft Közéleti lap Minden Olvasónknak békés ünnepeket és boldog új esztendõt kíván a Dunaföldvári Part-Oldalak szerkesztõsége! 275 éves a közoktatás Dunaföldváron

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

195 Ft. XV. évfolyam 6. szám, 2011. június KÖZÉLETI LAP. Bajnok csapat

195 Ft. XV. évfolyam 6. szám, 2011. június KÖZÉLETI LAP. Bajnok csapat XV. évfolyam 6. szám, 2011. június 195 Ft KÖZÉLETI LAP Bajnok csapat Felsõ sor balról jobbra: Pulay Balázs, Sós Roland, Horváth Balázs, Bencze Dániel, Tóth Péter, Princz László, Somogyvári Ákos, Veisz

Részletesebben

Díjátadás a Magyar Kultúra Napján

Díjátadás a Magyar Kultúra Napján XVII. évfolyam 1. szám, 2013. február 195 Ft KÖZÉLETI LAP Díjátadás a Magyar Kultúra Napján A Himnusz megírásának évfordulóján tartott megemlékezésen adták át idén is a Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány

Részletesebben

Polgári lap. Szilágysági. Közlemény

Polgári lap. Szilágysági. Közlemény Szilágysági Mottó: Eszméyek élkül em lehet éli; illúziókba em szabad éli. Polgári lap 2009. február VI. évfolyam (2) Megjeleik havota Igyees 55. sz. 535600 Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 20. szám Tel./fax:

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

Borszék Dunaföldvár harmadik testvérvárosa

Borszék Dunaföldvár harmadik testvérvárosa XVII. évfolyam 11. szám, 2013. november 195 Ft KÖZÉLETI LAP Borszék Dunaföldvár harmadik testvérvárosa Ünnepélyes keretek között október 23-án Dunaföldváron, november 9-én pedig Borszéken is aláírta a

Részletesebben

HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY

HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 28 HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY Beszélgetés Győri Péterrel, a Mehely alapítváy kuratóriumi elökével Csogor Aa Az első hóapok CSZ: Hogya jött létre a Mehely

Részletesebben

1986-tól négy évig a Paksi Városi Tanácsnál dolgozott, majd Kiss János hívására, ugyanennyi ideig a dunaföldvári önkormányzatnál

1986-tól négy évig a Paksi Városi Tanácsnál dolgozott, majd Kiss János hívására, ugyanennyi ideig a dunaföldvári önkormányzatnál XV. évfolyam 4. szám, 2011. április 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár Díszpolgára: Nagy Gáborné A Dunaföldvár Díszpolgára címet a képviselõ-testület a városért kimagaslóan sokat tevõk munkájának elismerésére

Részletesebben

A várossá avatás évfordulóján

A várossá avatás évfordulóján XVI. évfolyam 4. szám, 2012. április 195 Ft KÖZÉLETI LAP A várossá avatás évfordulóján 2012. március 15-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepséget követõen, a várossá

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben

Ballagási ünnepségek. 195 Ft. XVII. évfolyam 5. szám, 2013. május KÖZÉLETI LAP

Ballagási ünnepségek. 195 Ft. XVII. évfolyam 5. szám, 2013. május KÖZÉLETI LAP XVII. évfolyam 5. szám, 2013. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek Magyar László Gimnázium Szakiskola A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 70 végzõs diák búcsúzott

Részletesebben

Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt

Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt XVI. évfolyam 10. szám, 2012. október 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt 2012. szeptember 30-án kilenc szavazókörben voksolhattak a dunaföldváriak a polgármester személyére. BALOGH

Részletesebben

emlékest zárja Szalóki Ági közremûködésével. Jöjjenek el családjukkal, barátaikkal a várudvarra, és ajánlják ismerõseiknek is programjainkat!

emlékest zárja Szalóki Ági közremûködésével. Jöjjenek el családjukkal, barátaikkal a várudvarra, és ajánlják ismerõseiknek is programjainkat! XIV. évfolyam 6. szám, 2010. június 195 Ft KÖZÉLETI LAP Nyári kiállítások és programok a várudvaron SZIEGL ERIKA A Vármúzeumban még az év végéig látogatható a Vak Bottyán kiállítás. A földszinti kiállítóteremben

Részletesebben

XII. évfolyam 6. szám, 2008. június. 180 Ft. Közéleti lap

XII. évfolyam 6. szám, 2008. június. 180 Ft. Közéleti lap XII. évfolyam 6. szám, 2008. június 180 Ft Közéleti lap Várjátékok 2008. Változások várhatók a fogyatékkal élõk életében 2008. május 23-án éves beszámoló küldött-értekezletét tartotta a Tolna Megyei Mozgássérültek

Részletesebben

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 35 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásáak lehetőségei a közoktatásba Galambos Attila Ma már semmi újat em modok,

Részletesebben

Arany- és bronzérem a Mazsorett EB-n

Arany- és bronzérem a Mazsorett EB-n XVII. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember 195 Ft KÖZÉLETI LAP Arany- és bronzérem a Mazsorett EB-n Sikeresen szerepeltek a VII. Mazsorett Európa Bajnokságon a földvári lányok. A kontinensviadalt elõször

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben

Rác templom melletti emeletes ház földszintjén, a mai virágüzlet helyén

Rác templom melletti emeletes ház földszintjén, a mai virágüzlet helyén XIII. évfolyam 5. szám, 2009. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Kérdés Dunaföldvár a második világháború elõtt jelentõs kereskedelmi központ volt. Gazdag árukészlettel, minden igényt kielégítõ választékkal várták

Részletesebben