M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester"

Átírás

1 Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Tervezett napirend: 1.) Szent Vitus Alapítvány támogatási kérelme 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása 3.) Önkormányzati területek bérleti szerződésének felmondása 4.) Egészségügyi Társulás ügye 5.) Rendezvénypályázat 6.) A régi iskolaépület funkcióváltozása 7.) Beiskolázási támogatások 8.) Falunapi programok egyeztetése 9.) Egyebek Zárt ülés: 1.) Lakásvásárlási támogatás 2.) Átmeneti segély kérelem Magyarszentmiklós, július 17. Horváth Zoltán s.k. polgármester

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarszentmiklós községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.július 29-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint I. Napirend előtt: A polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozat képességet és az ülést megnyitotta. Beszámolt az előző testületi ülés óta tett intézkedéseiről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ismertette a napirendi pontokat, amelyeket a képviselők változtatás nélkül elfogadtak. II. Napirend tárgyalása 1.) Szent Vitus Alapítvány támogatási kérelme A polgármester ismertette a budapesti Szent Vitus Alapítvány levelét, amelyben a Kuratórium elnöke anyagi lehetőségekhez mérten anyagi támogatást kér az önkormányzattól. A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy értéklevél formájában Ft-tal támogatta az alapítvány. Ehhez kérte a képviselők utólagos egyetértését és hozzájárulását. A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 52/2009.(VII.29.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete utólagosan hozzájárul a budapesti Szent Vitus Alapítvány értéklevél formájában történő Ft-os támogatásához 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása A körjegyző tájékoztatta a testületet, hogy szóbeli kezdeményezések alapján szükségessé vált a helyi temetési segély összegének felülvizsgálata. Előzetes megbeszélés alapján a temetési segély a kiküldött rendelettervezet szerint Ft-ra emelkedne (1.sz. melléklet). Kérte a testületi tagok véleményét, hozzászólását.

3 Hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta A szociális ellátásokról szóló 5/2006.(V.19.) számú rendelet módosításáról szóló 7/2009.(VII.30.) számú Rendeletet (2.számú melléklet) 3.) Önkormányzati területek bérleti szerződésének felmondása A polgármester tanácsolta, hogy rendezési terv szerint a 011/1 és 011/5 hrsz-ú ingatlanok lakótelkekké való kialakítását tartsák napirenden. Első lépésként javasolta, hogy az említett ingatlanok bérleti szerződéseit október 31. napjával az önkormányzat mondja fel, továbbá kezdeményezzék a művelés alól történő kivonást. Rövid megbeszélés után a képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 53/2009.(VII.29.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete a 011/1 011/5 hrsz-ú területek bérleti szerződését október 31. napjával felmondja, mivel az ingatlanokat a továbbiakban önkormányzati célokra kívánja használni.felhatalmazza a polgármestert, hogy a 011/1 011/5 hrsz-ú ingatlanok művelés alól történő kivonását indítsa el. 4.) Egészségügyi Társulás ügye A polgármester ismertette az eszteregnyei Egészségügyi Társulás levelét, mely szerint a pénzügyminiszter január 1. napjától új szakfeladat rendet vezetett be. Az új szakfeladat rendnek megfelelően az Egészségügyi Társulás alapító okiratában az új szakfeladatokat szerepeltetni kell. Horváth Zoltán ismertette a módosított Alapító Okiratot, és kérte a képviselők döntését. A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: 54/2009.(VII.29.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete, az Egészségügyi Társulás Alapító Okiratát a 3. számú melléklet szerint elfogadja.

4 5.) Rendezvénypályázat A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása rendezvények megvalósulásának segítésére nyert pályázatot. Magyarszentmiklós önkormányzata a pályázaton elnyert összegből Ft-ot igényelt rajz- és fotópályázat kiírására és lebonyolítására. A részletek megbeszélése után a testület az alábbi határozatot hozta: 55/2009.(VII.29.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete rajz- és fotópályázatot ír ki gyerekek részére. Témája Mutasd meg a kistérségnek a lakóhelyedet. Felhatalmazzák a polgármestert a pályázat kiírására és lebonyolítására. 6.) A régi iskolaépület funkcióváltozása Horváth Zoltán emlékeztette a testületet, hogy egy korábbi testületi ülésen született határozat szerint a régi iskola épületének új funkciót kellene adni. A testület akkor a polgármestert hatalmazta fel az ügy elindítására. Horváth Zoltán véleménye szerint a pályázatok beadásánál előnyösebb lenne, ha az épület nem iskolaként szerepelni. Javasolta a tágabb értelmű, több mindent magába foglaló Pihenő és szabadidőközpont funkciót. Kérte a képviselők ötleteit, javaslatait. A képviselőtestület a javaslattal egyetértett és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 56/2009.(VII.29.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete kezdeményezi a Magyarszentmiklós, Fő u. 10.(58 hrsz.) szám alatt lévő régi iskola épület Pihenő és szabadidőközpont funkcióra való módosítását.

5 7.) Beiskolázási támogatások A polgármester javasolta, hogy a korábbi évek szerint döntsenek a beiskolázási támogatásokról. E szerint az önkormányzat a megvásárolt éves tanuló bérletek árát az óvódás, az általános és középiskolás, valamint a középiskolai képzés 5-6. évfolyamára járó gyermekek részére a szülőknek kifizette. Akinek a gyereke nem Nagykanizsán tanul, azok számára a nagykanizsai bérleteknek megfelelő összeget fizették ki. A tankönyvcsomag árának 50%-át az általános iskolába járó gyerekek illetve szüleik részére az iskola igazolása alapján fizették ki. Aki egyéb rászorultság miatt nyújtott be kérelmet, annak ügyében pedig külön döntött a testület. A képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 57/2008.(VII.29.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete a évben is kifizeti a megvásárolt éves tanulóbérletek árát az óvódás, az általános és középiskolás, valamint a középiskolai képzés 5-6. évfolyamára járó gyerekek részére Nagykanizsára, Zalaszentbalázsra és Magyarszerdahelyre. Aki Nagykanizsánál távolabb tanul, annak egy nagykanizsai bérlet árának megfelelő összeg kerül kifizetésre. A tankönyvek árának 50%-át fizeti ki az önkormányzat az iskolák igazolása alapján az általános iskolások részére. A támogatások kifizetése a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, nem rendszeres szociális támogatások keret terhére történik. Felhívja a körjegyzőt az érintettek kiértesítésére és a kifizetések lebonyolítására. A rászorultaknak kérelemre, a testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújt. 8.) Falunapi programok egyeztetése A polgármester közölte, hogy a évi falunapot augusztus 22-én rendezik meg. Ismertette a tervezett műsort. Kérte a képviselők ötleteit, javaslatait. Rövid megbeszélés után a testület véglegesítette a rendezvény programjait és az alábbi határozatot hozta: 58/2009.(VII.29.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós községi Önkormányzat Képviselőtestülete augusztus 22- én falunapot rendez. Meghatalmazza Horváth Zoltán polgármestert, hogy a tervezett programokhoz szükséges fellépőket, műsorokat rendelje meg. A rendezvényhez az önkormányzat Ft-ot biztosít.

6 9.) Egyebek Szent Flórián szobor szentelése Horváth Zoltán tájékoztatta a testületi tagokat, hogy elkészült a Német Kisebbségi Önkormányzat által megrendelt Szent Flórián szobor. A helyi templom lépcsőjének felújítása és a hősi emlékmű tisztítása is folyamatban van. Az önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzattal közösen szeptember 20-ára tervezik az ünnepélyes szenteléseket. A részleteket későbbi ülésen egyeztetik. Miután más megtárgyalnivaló nem volt a polgármester az ülést bezárta. Kmft. Horváth Zoltán polgármester László Ferencné körjegyző

7 1.sz. melléklet Magyarszentmiklós községi Önkormányzati Képviselőtestületének /2009.(..) számú rendelettervezete A szociális ellátásokról szóló 5/2006.(V.19.) számú rendelet módosításáról 1.. A rendelet 11.. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:: A temetési segély összege: Ft 2.. A Rendelet augusztus 1. napján lép hatályba. A Rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Magyarszentmiklós, ifj. Horváth Zoltán s.k. polgármester László Ferencné s.k. körjegyző A rendelet kihirdetésre került: László Ferencné s.k. körjegyző