Építésikivitelezés-Vállalkozás / 2: Gráftechnikai alapfogalmak VÁLLALKOZÁS. javított háttöltés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Építésikivitelezés-Vállalkozás / 2: Gráftechnikai alapfogalmak VÁLLALKOZÁS. javított háttöltés"

Átírás

1 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Gráftechnikai alapfogalmak Elõadás:Folia.doc VÁLLALKOZÁS ( tervezés - bonyolítás - változásmenedzsment ) ideiglenes földút monolit vb.támfal avított háttöltés ú földtöltés régi töltés humusz teherbíró tala Tevékenység Sz Megnevezés Idõ Erõf. Humusz leszedés n dózer Töltés lépcsõzés n ém Tereprendezés n gréder Munkagödör n kotró Szerelõbeton n ém Zsaluzás n ács Beton vasszerelés n vassz. Munkanap T = f (, $, l, m, p,... ) : szabályozás $ : finanszírozás l : elhelyezkedés m : technológia p : idõszak BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

2 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Gráftechnikai alapfogalmak Elõadás:Folia.doc G R Á F ( Gráf-technikai alapfogalmak ) A "modell" szempontából : Jól beazonosított összetevõk és a közöttük páronként feltárt összefüggések.... összetevõk : alkotórészek fázisok / állapotok folyamatok : összefüggések : kapcsolódások ok-okozati viszonyok sorrendiség : Matematikailag : somópontok és élek rendezett halmaza. Él : összerendelt csomópontpár... BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

3 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Gráftechnikai alapfogalmak Elõadás:Folia.doc e b a d c f Ponthalmaz ( N = "node" = csomópont ) N = { a, b, c, d, e, f } Élhalmaz ( E = "edge" = él ) E = [ {a,c},{a,e},{b,c},{b,d}, {b,e},{c,e},{c,f},{d,f} ] Gráf ( G = "graph" = "gráf" grafika ) G = [ N, E ] BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

4 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Gráftechnikai alapfogalmak Elõadás:Folia.doc Irányított él ( A = "arrow" = nyíl ) Az összerendelt { i, } csomópontok között csak egyik irányban, pl. "i" -bõl "" -be értelmezünk kapcsolatot. ( A csomópontok sorrende az irányultságot is mutata. Pl: ( i, ),... ( a, e ),... ) e b a d c f N = { a, b, c, d, e, f } A = { (a,c),(a,e),(b,c),(b,d), (c,b),(c,f),(e,b),(e,c),(f,d) } G = [ N, A ] BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

5 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Gráftechnikai alapfogalmak Elõadás:Folia.doc Irányított Gráf : ( "DiGráf" = "Directed Graph" = irányított gráf ) "Olyan gráf, melynek valamennyi éle irányított" ( Implicite: két csomópont között csak egyetlen - irányított - él van megengedve ) Megegyzés : Minden "nem irányított gráf" kezelhetõ irányított gráfként, hiszen bármely nem irányított él helyettesíthetõ ugyanazon két összerendelt csomópont között kettõ darab ellentétes irányú irányított éllel { i, } = { ( i, ), (, i ) } ( Két csomópont között több irányított él létét is megengedhetük ) i i BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

6 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Gráftechnikai alapfogalmak Elõadás:Folia.doc Súlyozott Gráf A csomópontokon és/vagy az éleken kvantitatív ellemzõket, ú.n. "súlyszámokat" értelmezünk τ ae e τ be b τ bd a d τ ac c τ ce τ bc τ df τ cf f N = { a, b, c, d, e, f } E = [{a,c,τ ac },{a,e,τ ae },{b,c,τ bc },{b,d,τ bd }, {b,e,τ be },{c,e,τ ce },{c,f,τ cf },{d,f,τ df }] G = [ N, E, τ ] ( Irányított Gráfnál hasonlóan : G = [ N, A, τ ] ) BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

7 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Gráftechnikai alapfogalmak Elõadás:Folia.doc Irányított gráfok alapfogalmai Forrás : somópont, mely legalább egy élnek kezdõponta, de egyetlen élnek sem végponta Nyelõ : somópont, mely legalább egy élnek végponta, de egyetlen élnek sem kezdõponta Út : ( "P" = "Path" = út/ösvény ) Irányított élek (hurokmentes) nyílfolytonos láncolata Azonosításuk az érintett csomópontok felsorolásával. pl.: P[i,l] = { i,, k, l } i k l Hurok : Út, melynek kezdõ- és végponta azonos Önmagába záródó út. pl.: P[i,i] = { i,, k, i } i k BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

8 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Gráftechnikai alapfogalmak Elõadás:Folia8.doc GRÁF - topológiák ( somópontok és élek/utak viszonya ) "teles" "páros" "fa" "összefüggõ nem összefüggõ" BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

9 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Gráftechnikai alapfogalmak Elõadás:Folia9.doc Struktúra ("adacencia") mátrix e b a d c f a b c d e f a b c d e f a b c d e f a + + b c d + + e f + + BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

10 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Gráftechnikai alapfogalmak Elõadás:Folia.doc Hálózat ( "Network" ) e b a d c f Hálózat ( mint gráf-technikai fogalom ) : Összefüggõ súlyozott irányított gráf, egyetlen forrással és egyetlen nyelõvel, az éleken nem-negatív súlyszámokkal. Hálózat ( mint a gráf szinonímáa ) : Gráf... mindennemû elõzetes szûkítõ, avagy általánosító megkötés nélkül. BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

11 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Gráftechnikai alapfogalmak Elõadás:Folia.doc Hálózati "problémák" ( leggyakoribb alap-feladatok ) - Útkeresés * - Integritás vizsgálat (összefüggõség) - Hurok keresés - Dominancia - Út(variáns) számlálás - Leghosszabb / legrövidebb út * - Súlypont / entrum - Maximális folyam / minimális vágás * - Potenciál feladatok : * ú.n. irányított problémák BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

12 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Gráftechnikai alapfogalmak Elõadás:Folia.doc Idõ-ütemterv hálók Gráf-technikai analógiák: - Leghosszabb út keresése - Potenciál feladatok ( Valamennyi összetevõre szükség van, keressük a mértékadókat, illetve követük az esetleges beavatkozások tovagyûrûzõ hatásait ) Hálós idõtervezési technikák ( rárakódó algoritmusok, eltérõ megfeleltetések ) - PERT time - PM time - PM cost - PM létra - MPM time /PDM time - MPM cost - GTM ( Általános idõmodell ) BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

13 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - I Elõadás:Folia.doc Idõ-ütemterv hálók - I. t s v u PERT time/cost : ( Program Evaluation & Review Technique ) ( Program Értékelõ és Áttekintõ Technika ) Esemény-csomópontú, valószínûségi változókkal dolgozó ( sztochasztikus ) proekt-modell PM time/cost : ( ritical Path Method = Kritikus Út Módszere ) Tevékenység-élû, diszkrét adatokkal dolgozó proekt-modell BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

14 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - I Elõadás:Folia.doc PERT/PM Gráf-megkötések t st π s s π t t t tv t ut π v v t su "Hálózat" : Összefüggõ, súlyozott, hurok-mentes irányított gráf, egyetlen forrással, egyetlen nyelõvel, nem-negatív súly-számokkal "Egy-az-egyes" megfeleltetés : Minden rész-összetevõ egyszer, és csakis egyszer szerepelhet a gráf-modellben "somópontpáros él-azonosí tás" : u π u t uv Bármely két csomópont között csak egyetlen közvetlen él lehet BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

15 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - I Elõadás:Folia.doc Program Evaluation & Review Technique (PERT) 98 : US Navy, Polaris Program, Farard somópont : esemény, állapot, "mérföldkõ", felesztési fázis Él : közelebbrõl be nem azonosított (mûszaki) tartalmú tevékenység ("részfeladat") Paraméterek (súlyok) : valószínûségi változók ("idõbeli lefolyás") b eloszlás, becsült érték-hármas alapán él : A proekt várható teles átfutási ideének és rész-telesítési idõpontainak elõreelzése, a hozzáuk tartozó bizonytalansági mutatókkal ("szórás") együtt. Ütemterv telesíthetõségének ellenõrzése. BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

16 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - I Elõadás:Folia.doc P Valószí nûség / b eloszlás / P max T e = T min+ T m + T max n = s = ( T max - T min ) T min T m T e T max T P Valószí nûség / Gauss-féle standard eloszlás / P max s s.98 A T e = T m s s T BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

17 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - I PERT feladat : Mi a valószínûsége annak, hogy az alábbi proekt ie alatt megvalósul? Elõadás:Folia.doc ID (a-m-b) m e ; n A (--) ; /9 B (--) ; /9 D (--8) ; /9 (--) ; /9 E (--) ; /9 G (--) ; /9 F (--9) ; /9 9 9 H (--) ; /9 I (--) ; /9 µ e = a + m + b ν = σ = ( b - a ) µ T = ν T = /9 BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

18 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - I Elõadás:Folia.doc P entrális határ-eloszlás / Gauss-féle standard eloszlás / P max σ σ z σ µ S = µ T = σ σ T Z = µ S - µ T - = = -. νt /9 P 9 % Z P Z P BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

19 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - I Elõadás:Folia.doc ritical Path Method (PM time ) 9 : USA, E. I. du Pont de Nemours, James E. Kelly, Morgan R. Walker somópont : kapcsolat, közvetlen megelõzési reláció Él : konkrétan beazonosított (mûszaki) tartalmú rész-proekt, avagy tevékenység ("részfeladat"), illetve - szükség szerint - megelõzési reláció ("látszat-tevékenység") Paraméterek (súlyok) : tevékenységidõk, idõtartamok és határidõpontok ( determinisztikus változók ) él : a proekt idõbeli lefolyása során kiemelt elentõségû ( "domináns" / "kritikus" ) tevékenységek beazonosítása, határidõpontok meghatározása, illetve a részproektek, avagy tevékenységek idõbeli "mozgási szabadságának" feltárása. BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

20 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - I Elõadás:Folia8.doc PM / PERT gráf-struktúra - operatí v információk - F I B D E G A H Közvetlen megelõzési lista G B I F G A,B,I < H,G < B,I D,H < E B I A H D H E F <,G G B I D G < A,B,I I < D,H A I H Operatív információk BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

21 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - I Elõadás:Folia9.doc PM time feladat B() E() idõtartam A() () ( lehetséges ) legkorábbi ( megengedett ) legkésõbbi F() D(8) 8 8 Tev T LK LB MK MB TT ST FeT FüT A B "Kritikus út" : Azon csomópontok - és a közöttük lévõ domináns élek - halmazából alkotott részgráf, melyeknél a lehetséges legkorábbi- és a megengedett legkésõbbi idõ megegyezik. ( "... idõ-tartalékkal nem rendelkezik..." ) A forrás és a nyelõ közötti leghosszabb utak alkotta részgráf BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

22 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - I Elõadás:Folia.doc "Teles" tartalékidõ : Adott tevékenység idõtartamának lehetséges növekménye ( avagy kezdésének késleltetése ) anélkül, hogy az a háló teles átfutási ideét növelné, feltéve, hogy valamennyi megelõzõ tevékenységét legkorábbi ütemezése szerint tuduk befeezni. "Szabad" tartalékidõ : Adott tevékenység idõtartamának lehetséges növekménye ( avagy kezdésének késleltetése ) anélkül, hogy az bármely az adott tevékenységet követõ tevékenység legkorábbi kezdését késleltetné, feltéve, hogy valamennyi megelõzõ tevékenységét legkorábbi ütemezése szerint tuduk befeezni. "Feltételes" tartalékidõ : Adott tevékenység idõtartamának lehetséges növekménye anélkül, hogy az a háló teles átfutási ideét növelné, feltéve, hogy valamennyi megelõzõ tevékenységét legkésõbbi ütemezése szerint tuduk csak befeezni. "Független" tartalékidõ : Adott tevékenység idõtartamának lehetséges növekménye anélkül, hogy az bármely az adott tevékenységet követõ tevékenység legkorábbi kezdését késleltetné, feltéve, hogy valamennyi megelõzõ tevékenységét legkésõbbi ütemezése szerint tuduk csak befeezni. ( sak nem-negatív értékét értelmezzük! ) BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

23 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - I Elõadás:Folia.doc PM cost ( PM költség modell ) Proekt költségek közvetett közvetlen Tevékenység / rész-proekt közvetlen költségek ST Tmin Tmax T min költség-intenzitás T max T BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

24 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - I Elõadás:Folia.doc PM cost feladat : Milyen minimális ("közvetlen") költség mellett valósítható meg az alábbi proekt ie -nél nem hosszabb idõ alatt? Tev A B D E F G Normal idõ ksg 8 8 Roham idõ ksg S A B d E D F G A() B() d () E() D() F() G() A() B() d () E() D() F() G() = + S B = 9 + = 9 = + S F = 9 + = 8 BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

25 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - I Elõadás:Folia.doc max Tmin Proekt közvetlen költségek / PM cost / min Tmin max Tmax min Tmax max min T min T max Optimális proekt futamidõ és minimális költség ST összesí tett min közvetett közvetlen T opt ST BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

26 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - II Elõadás:Folia.doc PM létra konvenció : Gond: PM - ba van az átlapolt idõhelyzetekkel. Válasz: Paraméterek a látszat-tevékenységeken A ( t A ) ( τ ) B ( t B ) ( τ ) ( τ ) ( t ) ( τ ) Negatív paraméterek továbbra is tiltottak. Gond a nyitott háló és a meg-nem-szakítható tevékenység BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

27 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - I Elõadás:Folia.doc PM cost feladat : Milyen minimális ("közvetlen") költség mellett valósítható meg az alábbi proekt ie -nél nem hosszabb idõ alatt? Tev A B D E Normal idõ ksg Roham idõ ksg S B A E D A() A() B() () D() E() B() () E() D() = + S = + = = + S A+B = + =? BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

28 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - I Elõadás:Folia.doc PM cost feladat : Milyen minimális ("közvetlen") költség mellett valósítható meg az alábbi proekt ie -nél nem hosszabb idõ alatt? Tev A B D E Normal idõ ksg Roham idõ ksg S B A E D A() A() B() () E() D() B() () E() D() = + S A = + = ( > ) = + S E = + = 9 ( < )! BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

29 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - II Elõadás:Folia.doc Idõ-ütemterv há lók - II. PM - PM létra : Továbbra is gond az átlapolás, a nyitott háló és a meg-nem-szakítható tevékenység ( termelésközeli ütemtervek ) MPM time : ( METRA Potential's Method ) ( METRA Potenciálok módszere ) Tevékenység-csomópontú, többszörös és többféle kapcsolatot kezelni tudó, diszkrét változókkal dolgozó (determinisztikus) proekt-modell GTM : ( General Time Model ) ( Általános idõmodell ) Homogén korlátozó feltételeket kezelõ, határ-idõpont orientált proekt-modell BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

30 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - II Elõadás:Folia.doc METRA Potential's Method (MPM time ) 9 : B. Roy, Franciaország, Atomerõmû ( eredetileg csak kezdési idõpotenciálok... ) somópont : meg-nem szakítható tevékenység ( ideû tev. = esemény, mérföldkõ ) Él : mûszaki-, technológiai, avagy erõforrás indíttatású paraméteres kapcsolat Paraméterek (súlyok) : késleltetési idõk, idõtartamok, idõpontok ( determinisztikus változók ) él : termelés közeli technológiai idõtervek, termelésirányítás, termelés követés, változás menedzsment tetszõlegesen átlapolt (relatív) idõbeli helyzetek, erõforrás-allokációs feltételek, térbeliség, technológiai elõírások, stb. (idõvetületeinek) kezelése BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

31 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - II Elõadás:Folia.doc "Tevékenység csomópont" Tevékenység azonosító ( opcionális ) Legkorábbi kezdés Legkésõbbi kezdés [A] Tevékenységidõ Legkorábbi befeezés Legkésõbbi befeezés Teles tartalékidõ "Kapcsolati reláció" (min) Megelõzõ (viszonyítási alap) tevékenység határidõponta ( elen esetben Befeezése ) Követõ (viszonyí tott) tevékenység határidõponta ( elen esetben Kezdése ) BKp Kapcsolati paraméter A kapcsolat típusa ( Befeezés-Kezdés minimum ) A nyíl a viszonyítás irányát, a folyamatos vonal a kapcsolati paraméter alulról korlátozó ellegét mutata BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

32 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - II Elõadás:Folia.doc "Kapcsolati reláció" (max) Megelõzõ (viszonyítási alap) tevékenység határidõponta ( elen esetben Befeezése ) Követõ (viszonyí tott) tevékenység határidõponta ( elen esetben Kezdése ) "negatív" elõel - BK p Kapcsolati paraméter A kapcsolat típusa ( Befeezés-Kezdés maximum ) A nyíl a fordított viszonyítási irányt, a szaggatott vonal és a "negatív" elõel a kapcsolat felülrõl korlátozó ellegét mutata "Befüggesztett tevékenység" [kezdés] [befeezés] BK BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

33 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - II Elõadás:Folia.doc MPM Kapcsolati alap-tí pusok progresszió ( készültségi fok ) [%] T m BBp m k BKp idõ KKp T k KBp Kapcsolat tí pusok átváltása BBq BKq KBq KKq BBp q = p - T k q = p + T m q = p + T m - T k BKp q = p + T k q = p +T m + T k q = p + T m KBp q = p - T m q = p - T m - T k q = p - T k KKp q = p + T k - T m q = p - T m q = p + T k BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

34 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - II Elõadás:Folia.doc Egyszerû kapcsolati típusok BKp befeezéskezdés min p -BKp befeezéskezdés max p KKp kezdés-kezdés min p -KKp kezdés-kezdés max p BBp befeezés-befeezés min p -BBp befeezés-befeezés max p KBp kezdés-befeezés min p -KBp kezdés-befeezés max p A követõ (viszonyított) tevékenység legalább "p" idõegységgel a megelõzõ (viszonyítási alap) tevékenység befeezése után kezdõdék A követõ (viszonyított) tevékenység legfelebb "p" idõegységgel a megelõzõ (viszonyítási alap) tevékenység befeezése után kezdõdék A követõ (viszonyított) tevékenység legalább "p" idõegységgel a megelõzõ (viszonyítási alap) tevékenység kezdése után kezdõdék A követõ (viszonyított) tevékenység legfelebb "p" idõegységgel a megelõzõ (viszonyítási alap) tevékenység kezdése után kezdõdék A megelõzõ (viszonyítási alap) tevékenység befeezése és a követõ (viszonyított) tevékenység befeezése között legalább "p" idõegység legyen A megelõzõ (viszonyítási alap) tevékenység befeezése és a követõ (viszonyított) tevékenység befeezése között legfelebb "p" idõegység legyen A megelõzõ (viszonyítási alap) tevékenység kezdése és a követõ (viszonyított) tevékenység befeezése között legalább "p" idõegység telen el A megelõzõ (viszonyítási alap) tevékenység kezdése és a követõ (viszonyított) tevékenység befeezése között legfelebb "p" idõegység telen el Erõsen erõforrás-korlátos esetek tipikus kapcsolata ( általában paraméterrel, soros folyamatkapcsolások létrehozására ) Általában a BKp kapcsolattal együtt, állagmegóvási, illetve erõforrás-kihasználási követelmények tipikus kapcsolata Jól szinkronizált, illetve párhuzamos folyamatok tipikus kapcsolata, pl. nagyobb léptékû ütemtervek, proektek esetén Nem tipikus kapcsolat; magában, illetve KKp kapcsolattal együtt allokációs segédeszközként nyúthat hasznos segítséget Többnyire adminisztrációs, pl. átadási, ellenõrzési tevékenység visszaszámlálás ellegû idõzítésére szolgáló kapcsolat Nem tipikus kapcsolat; magában, illetve BBp kapcsolattal együtt allokációs segédeszközként nyúthat hasznos segítséget Teoretikus kapcsolat; tipikusan a -BKp kapcsolat kiváltására ( idõtervezési eszközként ) szolgálhat,... negatív paraméterrel Teoretikus kapcsolat, a telesség kedvéért kerül megemlítésre. Bonyolult allokációs feltételek esetén nyúthat segítséget. BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

35 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - II Elõadás:Folia.doc Leggyakrabban használt összetett kapcsolati típusok KKp BBp (min) kritikus megközelítés -KKp -BBp } Rp (max) kritikus megközelítés BKp -BKp szoros követés BK -BK } } azonnali követés BB f(tk) KK f(tm) }-Rp } (min) általános kettõs kapcsolat -BB f(tk) -KK f(tm) } (max) általános kettõs kapcsolat A megelõzõ (viszonyítási alap) tevékenység számára a követõ (viszonyított) tevékenységgel szemben minden készültségi foknál legalább p egységnyi idõelõny biztosítandó A megelõzõ (viszonyítási alap) tevékenység és a követõ (viszonyított) tevékenység között minden készültségi foknál legfelebb p egységnyi követési idõ biztosítandó A követõ (viszonyított) tevékenység a megelõzõ (viszonyítási alap) tevékenység befeezését követõen pontosan p idõegység elteltével kell hogy kezdõdék A követõ (viszonyított) tevékenység a megelõzõ (viszonyítási alap) tevékenység befeezését követõen azonnal, késedelem nélkül el kell hogy kezdõdék A követõ (viszonyított) és a megelõzõ (viszonyítási alap) tevékenység kezdése között legalább f(t m ) egységnyi, befeezéseik között pedig legalább f(t k ) egységnyi követési idõ biztosítandó! ( a tevékenységidõk függvényében megadott idõparaméterekkel ) A követõ (viszonyított) és a megelõzõ (viszonyítási alap) tevékenység kezdése között legfelebb f(t m ) egységnyi, befeezéseik között pedig legfelebb f(t k ) egységnyi követési idõ biztosítandó! ( a tevékenységidõk függvényében megadott idõparaméterekkel ) Technológiai ( kötési, száradási, szilárdulási stb.) feltételek tipikus kapcsolata átlapolt, vagy nem ismert ideû tevékenységek között Kellõ körültekintéssel állagmegóvási feltételek kapcsolata lehet. Alkalmazása azonban sok veszélyt ret magában, ezért ha nem szükséges, ne használuk! Tipikusan az egymást követõ tevékenységek relatív idõhelyzetének direkt megadására ( pl. allokációs célú rögzítésére ) szolgáló kapcsolat Fõleg nagyértékû erõforrások allokációára ( adott erõforrás folyamatos munkavégzésének elõírására ) szolgáló kapcsolat Pl. a minimális térköz biztosításának tipikus eszköze. A kapcsolat idõparaméterei az érintett tevékenységek elõrehaladási ütemének (idõtartamának) függvényében kerülnek meghatározásra Kellõ körültekintéssel állagmegóvási, illetve munkaterület korlátozási feltételek kapcsolata lehet. Alkalmazása azonban sok veszélyt ret magában, ezért ha nem szükséges, ne használuk! BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

36 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - II Elõadás:Folia8.doc Technológiai szünet biztosítása progresszió [%] T m BBp m Rp k KKp T k idõ progresszió [%] T m BBp m Rp k KKp T k idõ BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

37 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - II Elõadás:Folia9.doc Térköz biztosítása progresszió [m] T m BB l T k L l L m k l KK l T m L T k idõ progr.[m] T m BB l T k L l L m k l KK l T m L T k idõ BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

38 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - II Elõadás:Folia.doc Állagmegóvás progresszió [%] progresszió [%] T m -BBp T m -BBp -Rp -Rp m k m k -KKp T k idõ -KKp T k idõ Munkaterület korlátozás progresszió [m] T m -BB l T k L l progr.[m] -BB l T k L T m l L L m k m k l l T -KK m L T k idõ l -KK l T m L T k idõ BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

39 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - II Elõadás:Folia.doc Tevékenységidõ korlátozás progresszió [%] -Tmax i Tmin idõ Virtuális lassítás / paradoxon / progresszió [munkaszakasz] T n.. = T - t n t idõ BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

40 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - II Elõadás:Folia.doc MPM hálós feladat: Bal hídfõ Bal mederpillér Jobb mederpillér Jobb hídfõ Terület elõkészítés KK KK KK KK ölöp alapozás BK -BK BK BK BK BK Síkalapozás 9 BK 9 BK BK BK BK BK BK Felmenõ szerkezet 8 8 BK 8 BK BK BK BK BK BK Áthidaló szerkezet BK BK -BK -BK BK BK BK Pályaszerkezet + befeezõ m. BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

41 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - II Elõadás:Folia.doc Kritikusság / Dominancia típusok A B BK BK 8 9 A A B B A B 8 KK KK 8 A A B B A B BB 8 KK A A B B BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

42 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - II Elõadás:Folia.doc General Time Model (GTM) 99 : Magyarország, Z. A. Vattai, Multi-proekt menedzsment (MÁV) somópont : határ-idõpont, "esemény" ( kezdés, befeezés, mérföldkõ ) Él : összerendelés, összevetés, reláció kielölés ( tevékenység, technológiai szünet, követés, késleltetés, várakozás, stb.) Paraméterek (sú lyok) : reláció-paraméterek, alsó korlát-értékek, idõ-potenciálok, ( determinisztikus változók ) él : a proekt idõbeli lefolyásának modellezése az ismert gráf-technikai idõtervezési elárások (PERT,PM,MPM) korlátainak feloldásával, rugalmas típus-technológiák, állékony logikai struktúrák létrehozása BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

43 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - II Elõadás:Folia.doc Relá ciók "homogenizá lá sa" p i i t i τ i π π i p p i i - t i π π i τ i p τ i π i π p i i t i π π i = τ i p τ i π π i τ i BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

44 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - II Elõadás:Folia.doc MPM time fi GTM feladat : A B 9 9 BB KK9 BK D E F BK 9 9 -BK KK BK 8 BB A - 9 A 9 B B D - D E 9 9 E F F A A B B D D E E F F A A B B D D E E F F π max π min BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

45 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : Hálós ütemtervek - II Elõadás:Folia.doc NÉGY "BÛVÖS KÉRDÉS" a hálós idõtervezés témakörébõl., Tevékenység-él típusú hálós ütemterven tartalékidõvel nem rendelkezõ tevékenység idõtartama δ értékkel megnõ. Mi lesz a háló teles átfutási ideével?., Tevékenység-él típusú hálós ütemterven tartalékidõvel nem rendelkezõ tevékenység idõtartama δ értékkel csökken. Mi lesz a háló teles átfutási ideével?., Tevékenység-csomó típusú hálós ütemterven tartalékidõvel nem rendelkezõ tevékenység idõtartama δ értékkel megnõ. Mi lesz a háló teles átfutási ideével?., Tud-e olyan esetet említeni, amikor egy tartalékidõvel nem rendelkezõ tevékenység egyaránt "pozitív-", "negatív-", "kezdés-", és "befeezés-kritikus"? BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

46 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : GrafGlobal-GTM Elõadás:Folia.doc GRÁFOK GLOBÁLIS ( valamennyi viszonylatra történõ ) VIZSGÁLATA Viszonylat: irányított csomópont pár [i,] k n i a i a ik k a k n Trivialitás: Egy gráfon ha létezik P[i,k] út, és létezik P[k,] út is, akkor létezik P[i,] út is. Ezen összefüggésben k pontot az [i,] viszonylat közvetítõ pontának-, míg valamennyi P[i,] utat együttesen ( [i,] viszonylatbeli ) elérési lehetõségnek (a i ) nevezzük. BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

47 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : GrafGlobal-GTM Elõadás:Folia.doc A (A) transzformáció család (A) = A k (A) = ( k- (A)) k =,,... n Kiinduló mátrix ( közvetlen elérési tábla ): Alaphelyzet ( üres mátrix ): a i = M " i, De!: Nem súlyozott gráfnál: a i = Ha [i,] él létezik " i, Súlyozott gráfnál: a i = t i Ha [i,] él létezik " i, Mátrix transzformációk: a i = a i " i, a i k = ( a i k-, a ik k-, a k k- ) a i k- a ik k- M; a k k- M; i k; k egyébként "i, k =,,... n Alap feladatok: Integritás vizsgálatok: Μ = ; ϕ ( a i k-, a ik k-, a k k- ) = ; ( irányítatlan élek! ) Dominancia vizsgálatok: Μ = ; ϕ ( a i k-, a ik k-, a k k- ) = ; ( irányított élek! ) Hurok keresés: Μ = ; ϕ ( a i k-, a ik k-, a k k- ) = max { a i k-, - a i k- } Útvariánsok leszámlálása: Μ = ; ϕ ( a i k-, a ik k-, a k k- ) = a i k- + ( a ik k- a k k- ) Súlypont/entrum/Átló: Μ = + ; ϕ ( a k- i, a k- ik, a k- k ) = min { a k- i, a k- ik + a k- k } A leghosszabb spúr: Μ = - ; ϕ ( a k- i, a k- ik, a k- k ) = max { a k- i, a k- ik + a k- k } BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

48 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : GrafGlobal-GTM Elõadás:Folia.doc A B D E F G A B D E F G A INTEGRITÁS VIZSGÁLATOK B ( Μ = ; ϕ ( a i k-, a ik k-, a k k- ) = ) F G D E A B D E F G i A B D E F G i A B D E F G A B D E F G A F G B D E A B D E F G i A B D E F G i A F G B D E i Kiegészített struktúra tábla K = K = K = Az átrendezett teles elérési tábla BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

49 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : GrafGlobal-GTM Elõadás:Folia.doc DOMINANIA VIZSGÁLATOK ( Μ = ; ϕ ( a i k-, a ik k-, a k k- ) = ) F A D G E B Domináns pont(halmaz): A gráf azon i ponta (-inak halmaza), melybõl a gráf valamennyi pontához út vezet. ( P[i,] minden i -re létezik. ) Dominált pont(halmaz): A gráf azon i ponta (-inak halmaza), melyhez a gráf valamennyi pontából út vezet. ( P[,i] minden i -re létezik. ) A B D E F G i i A B D E F G A B D E F G A B D E F G A közvetlen- és a teles elérési tábla a domináns- és a dominált ponthalmaz elölésével BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

50 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : GrafGlobal-GTM Elõadás:Folia.doc HUROK KERESÉS ( Μ = ; ϕ ( a i k-, a ik k-, a k k- ) = max { a i k-, a i k- } ) D G F B A B i E A A B D E F G D E F G A teles elérési tábla a hurokélek becsült befoglaló hurok-variáns számaival BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

51 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : GrafGlobal-GTM Elõadás:Folia.doc ÚTVARIÁNSOK LESZÁMLÁLÁSA ( Μ = ; ϕ ( a i k-, a ik k-, a k k- ) = a i k- + ( a ik k- a k k- ) ) B A F D A B D E F G i G E A B D E F G 8 A teles elérési tábla az élek F viszonylatbeli befoglaló út-variáns számaival BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

52 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : GrafGlobal-GTM Elõadás:Folia.doc Súlypont / entrum / Átló keresés ( Μ = + ; ϕ ( a i k-, a ik k-, a k k- ) = min { a i k-, a ik k- + a k k- } ) G F 8 B D E Súlypont: A gráf azon ponta, melybõl (melyhez) a gráf valamennyi más pontához (pontából) vezetõ legrövidebb utak hosszának összege a lehetõ legkisebb. entrum: A gráf azon ponta, melybõl (melyhez) a gráf valamennyi más pontához (pontából) vezetõ legrövidebb utak közül a leghosszabb is a lehetõ legrövidebb. Átló: A gráf viszonylatain a legrövidebb utak közül a leghosszabb ( M * ) A A B D E F G i i A B D E F G FS F A B D E F G 8 A B D E F G A közvetlen- és a teles elérési tábla a Forrás- és Nyelõ oldali Súlypont és entrum, valamint az átló elölésével NS N BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

53 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : GrafGlobal-GTM Elõadás:Folia8.doc A LEGHOSSZABB SPÚR ( Μ = ; ϕ ( a i k-, a ik k-, a k k- ) = max { a i k-, a ik k- + a k k- } ) B A F D A B D E F G i G E A B D E F G 8 BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

54 Építésikivitelezés-Vállalkozás / : GrafGlobal-GTM Elõadás:Folia9.doc GTM ( Általános idõmodell ) Relációk homogenizálása p i i t i p - p i t i p p i i p - p i t i / ( ) τ i π i π - t i p p - p i = t i τ i π π i τ i p i i t i - t i p BME Építéskivitelezési Tanszék / Építõmérnök Kari Oktatás / -

Optimális erőforrás-tervezés

Optimális erőforrás-tervezés Kosztyán Zsolt Tibor Optimális erőforrás-tervezés DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Témavezető: Dr. Bencsik Andrea... Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Veszprém 2005 OPTIMÁLIS ERŐFORRÁS-TERVEZÉS

Részletesebben

2012.03.12. TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE IDŐTERVEZÉS. IDŐTERVEZÉS (Gantt diagramm)

2012.03.12. TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE IDŐTERVEZÉS. IDŐTERVEZÉS (Gantt diagramm) ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. ea.: Projekttervezés III. Tevékenységek tervezése Időtervezés: Gantt diagramm Hálótervezés: Kritikus út Tartalék idő Példa ismertetése TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE Fel kell vázolni egy

Részletesebben

Fenntarthatósági kritériumok értelmezése játékelméleti modellek alkalmazásával

Fenntarthatósági kritériumok értelmezése játékelméleti modellek alkalmazásával SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Fenntarthatósági kritériumok értelmezése játékelméleti modellek alkalmazásával PhD Doktori értekezés Dr. Fogarassy Csaba Gödöllő 2014.

Részletesebben

Szendrői Etelka. Egy új harmóniakereső metaheurisztika erőforráskorlátos több megvalósítási módú projektek ütemezésére DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Szendrői Etelka. Egy új harmóniakereső metaheurisztika erőforráskorlátos több megvalósítási módú projektek ütemezésére DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA Szendrői Etelka Egy új harmóniakereső metaheurisztika erőforráskorlátos több megvalósítási módú projektek ütemezésére DOKTORI

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

Projektirányítás módszertana (PRINCE) Készítette: Molnár Bálint Egyetemi docens, PhD műszaki informatika

Projektirányítás módszertana (PRINCE) Készítette: Molnár Bálint Egyetemi docens, PhD műszaki informatika Projektirányítás módszertana (PRINCE) Készítette: Molnár Bálint Egyetemi docens, PhD műszaki informatika Budapest 1997 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A PROJEKT IRÁNYÍTÁSBA 1 1.1 Mit tekintünk projektnek?

Részletesebben

2. Mi jellemző a rendelkezésre bocsátási mátrix szervezetű vállalatokban végrehajtott projektekre?

2. Mi jellemző a rendelkezésre bocsátási mátrix szervezetű vállalatokban végrehajtott projektekre? Karikázza be az alábbiak közül a helyesnek tartott megállapítás(ok) betűjelét (jeleit)! (több helyes megállapítás is lehetséges!) 1. Az alábbiak közül melyek projektmenedzsment-funkciók? A) A projekt irányítása

Részletesebben

Projektmenedzsment jegyzet

Projektmenedzsment jegyzet Nagy Zsolt Projektmenedzsment jegyzet Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Sopron, 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. MI A PROJEKT?...3 2. A PROJEKTMENEDZSMENT ELEMEI ÉS JELLEMZİI ÁLTALÁBAN...9

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Projektmenedzsment Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg. Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal RFH OKTATÓK KÉPZÉSE PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉSZÍTETTE: EX ANTE TANÁCSADÓ IRODA A KÉZIKÖNYV A PHARE HU9705 TERÜLETFEJLESZTÉSI SZAKÉRTŐK KÉPZÉSE ÉS A

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Projektirányítás jegyzet

Projektirányítás jegyzet jegyzet Barhács Oktatóközpont 2008 Összeállította: Burghardt Ferenc Barhács Oktatóközpont 2008 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A PROJEKTIRÁNYÍTÁS ALAPISMERETEI... 5 BEVEZETÉS... 5

Részletesebben

IKT projektmenedzsment II. Vigh Gergely

IKT projektmenedzsment II. Vigh Gergely IKT projektmenedzsment II. Vigh Gergely MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK IKT projektmenedzsment II. Vigh Gergely Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai szakok magyarországi adaptációja TÁMOP-4.1.2-A/1-11/1-2011-0021

Részletesebben

Bevezetés. ). Projektmenedzsment alapok 7. 2. Az elemzés és a tervezés módszertana 25

Bevezetés. ). Projektmenedzsment alapok 7. 2. Az elemzés és a tervezés módszertana 25 Tartalomjegyzék Bevezetés 5 ). Projektmenedzsment alapok 7 1.1. A profektfogalma. a projektek csoportosítása 7 1.2. Projektben érdekelt szereplők 8 1.3. A projekt szervezeti formái 11 1.4. A projektmenedzsmentfunkciói

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Számvitelszervezés és példatár

Számvitelszervezés és példatár Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Számvitelszervezés és példatár Szerkesztette: Pelczné dr. Gáll Ildikó, egyetemi docens Sasvári Péter, egyetemi tanársegéd Miskolc, 1999. augusztus

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

Bevezetés... 4. 1. Egyetemes és specifikus rendszermodell leírása... 4. 1.1 Járműtelepi fő járműfenntartási műveletek és tevékenységek...

Bevezetés... 4. 1. Egyetemes és specifikus rendszermodell leírása... 4. 1.1 Járműtelepi fő járműfenntartási műveletek és tevékenységek... Járműkarbantartási stratégia (A villamos járművek karbantartása) Készííttetttte:: Dr.. Nagy Viince Ph..D..,, kandiidáttus,, egyettemii docens,, ttanszékvezettő Dr.. Lakattos Isttván Ph..D..,, egyettemii

Részletesebben

Tételek: Kidolgozott és összefésült tételek színe

Tételek: Kidolgozott és összefésült tételek színe Tételek: Kidolgozott és összefésült tételek színe Kidolgozás és összefésülés alatt álló tételek színe 28. A szoftver jellemzői (a termék előállítás jellemzői, hibaaránygörbék, költségösszetevők, költségarányok)

Részletesebben

8. TÁVOLSÁG ÉS IRÁNY

8. TÁVOLSÁG ÉS IRÁNY 8. TÁVOLSÁG ÉS IRÁNY A társadalmi térbeli rendezettség vizsgálatát két térparaméter, a távolság és az irány fogalmára építhetjük fel. Mivel ez esetben már kifejezetten mérték jellegű meghatározottságokról

Részletesebben

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZET Folyamatmérnöki ismeretek alapjai tantárgy tematika és vázlat (nem lektorált kézirat) Összeállította: Göllei Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szigethy Géza Attila. Projektdokumentáció. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés

MUNKAANYAG. Szigethy Géza Attila. Projektdokumentáció. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés Szigethy Géza Attila Projektdokumentáció A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-55 A PROJEKT

Részletesebben

Dinamikai rendszerek kaotikusságának és stabilitásának vizsgálata megbízható számítógépes módszerekkel

Dinamikai rendszerek kaotikusságának és stabilitásának vizsgálata megbízható számítógépes módszerekkel Dinamikai rendszerek kaotikusságának és stabilitásának vizsgálata megbízható számítógépes módszerekkel Doktori értekezés Bánhelyi Balázs Témavezető: Dr. Csendes Tibor egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia előadás jegyzet

Mesterséges Intelligencia előadás jegyzet Mesterséges Intelligencia előadás jegyzet MI alkalmazási területei 1. ÍRÁSFELISERÉS ORC optikai karakter felismerés 2. BESZÉDFELISMERÉS beszélt szövegből text file a betűk nem azonos módon ejtődnek ki

Részletesebben

Sióagárd Fácánkert Körjegyzősége Projektmenedzsment ismeretek 2009-2010. ÁROP. I. rész. Bevezető, bemutatkozás, célok, tematika áttekintése

Sióagárd Fácánkert Körjegyzősége Projektmenedzsment ismeretek 2009-2010. ÁROP. I. rész. Bevezető, bemutatkozás, célok, tematika áttekintése Sióagárd Fácánkert Körjegyzősége Projektmenedzsment ismeretek 2009-2010. ÁROP I. rész Bevezető, bemutatkozás, célok, tematika áttekintése 1 Kérem a résztvevőket, hogy mutatkozzanak be és egy rövid projekt

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

A hálózati réteg. 2009. 02. 24. 1 Szarka T.

A hálózati réteg. 2009. 02. 24. 1 Szarka T. A hálózati réteg Röviden ismételjük át az eddig tanultakat, de érdekesség képen most egy programozó szempontjából. A számítógép hálózatok talán leggyakoribb alkalmazási célja az, hogy egymástól távoli

Részletesebben

Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn

Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn 1. fejezet Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn 1.1. Prediktív következtetés Bayes-hálókban Mint láttuk, a Bayes-hálók elsődleges célja, hogy az általuk reprezentált valószínűségi

Részletesebben

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Gazdasági és pénzügyi alapismeretek e-book Dr. Pulay

Részletesebben