TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE IDŐTERVEZÉS. IDŐTERVEZÉS (Gantt diagramm)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012.03.12. TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE IDŐTERVEZÉS. IDŐTERVEZÉS (Gantt diagramm)"

Átírás

1 ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. ea.: Projekttervezés III. Tevékenységek tervezése Időtervezés: Gantt diagramm Hálótervezés: Kritikus út Tartalék idő Példa ismertetése TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE Fel kell vázolni egy lehetséges tevékenység sorozatot, egyfajta megoldást, illetve elvárt eredményt, amit a célrendszerrel összeillesztve projekt koncepciónak nevezhetünk. A projekt során végrehajtandó tevékenységeket mindig úgy tervezzük meg, hogy először rögzítsük az elérni, illetve realizálni kívánt eredményt és ehhez rendeljük a szükséges tevékenységeket. Az egyes tevékenységek sajátos tevékenységhálót alkotnak, mivel vannak olyan tevékenységek, amelyek egymástól teljesen függetlenek, míg vannak olyanok is, amelyek elvégzése után jelentkező eredmény előfeltétele egy másik megkezdésének. TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE A tevékenységek tervezése során meg kell határozni az alábbiakat: a tevékenység várható eredménye, a tevékenység szakmai tartalma, a teljesítés fizikai helyszíne, a teljesítésben közreműködő személyek, illetve szervezetek, a tevékenység kezdete és vége, a szükséges előfeltételeket és kockázatokat, a tevékenység forrás, illetve erőforrásigényét (humán és tárgyiasult), a tevékenység elvégzésért, illetve az eredményért felelős személy, illetve csoport. A feladatcsoportok lebontási struktúrájának elkészítésekor a struktúra lebontását felülről lefelé végezzük, és olyan mélységig kell lebontani, hogy az egyes tevékenységek a szükséges erőforrások és eszközök elfogadhatóan becsülhetők legyenek. Meg kell határoznunk a tevékenységek végrehajtási sorrendjét és párhuzamosan kivitelezhető tevékenységeket. Az időtervezés célja: IDŐTERVEZÉS A projekt átfutási idejének meghatározása A részfeladatok, tevékenységek kezdési- és befejezési időpontjában kiszámítása Az események bekövetkezési időpontjában megállapítása Az átfutási időt közvetlenül befolyásoló részfeladatok meghatározása (kritikus tevékenységek) A legkorábbi- és legkésőbbi időpontok meghatározása a nem-kritikus tevékenységeknél. Legkorábbi módszer: Gantt-diagram IDŐTERVEZÉS (Gantt diagramm) A projekt időtervében foglalt tevékenységeket egy-egy sorral jeleníti meg a tervben A sorok hossza arányos a reprezentált tevékenység teljesítési idejével A tevékenységek egymás alatti helyzete is időbeliséget jelez A fenti elhelyezkedés jelzi az interdependenciákat Átfedéses szekvenciálás: az előző tevékenységet nem kell befejezni ahhoz, hogy a következő megkezdhető legyen Negatív átfedés: késleltetés Függőségi nyilak: függőségi kapcsolat megjelenítése A haladás nyomon követhető és a monitoring során is felhasználható Hátrány: bonyolult projekteknél átláthatatlan 1

2 IDŐTERVEZÉS (Gantt diagramm) HÁZÉPÍTÉS IDŐTERVE GANTT DIAGRAMMAL GANTT DIAGRAMM A legegyszerűbb, legrégibb, legáltalánosabban használt [névadó: Henry Gantt, USA, XX. sz.eleje] Az egyes tevékenységeket idötartamukkal arányos hosszúságú téglalap (vonal) reprezentálja Elkészítése lépésből áll: i. A tevékenységek definiálása ii. A tevékenységek logikai sorrendjének meghatározása iii. A tevékenységek időtartamának meghatározása iv. A Gantt diagramm összeállítása Tevékenységek Alapok Szerkezeti falak Födém Tető Vakolás Időtartam (hét) GANTT DIAGRAMM (TÉNY/TERV) Program Evaluation Review Technique (PERT) Tevékenységek H Ó N A P O K I. II. III. IV: V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 1. Tevékenység 2. Tevékenység. Tevékenység. Tevékenység tényleges tervezett A HÁLÓTERVEZÉS Komplex feladatok elemi feladategységekre való felbontása, majd az elemi feladatok logikai kapcsolatának (követő, megelőző, párhuzamos kapcsolat) és időtartamának megállapítása. A logikai háló megrajzolásával az ún. kritikus út meghatározására. (Critical Path Method) A logikai háló alkalmas a költségek és a munkaerő szükséglet meghatározására és alkalmazása az alábbi előnyökkel jár: teljes tevékenység jól átláthatóvá, ezáltal kezelhetőbbé válik, elősegíti a koordinációt, a felelősségi viszonyok tisztábban kirajzolódnak a megvalósítás jobban nyomon követhető, ellenőrizhető, számítógépes alkalmazás igénybevételével gyorsítja a tervezési, ellenőrzési folyamatokat. PROJECT NETWORK TECHNIQUES Két nagy család ismert: Activity On Arrow: tevékenység-él Activity On Node: Tevékenység-csomópont Korlátok: Nem használható folyamatos tevékenységnél: termelés Nem old meg problémát csak megvilágítja Érdemes egyszerű esetekkel kezdeni A háló túlzott részletessége 2

3 TEVÉKENYSÉG ÉLŰ HÁLÓK (AOA) Gödör kiásása 1 2 Két alapvető elem: Tevékenység, amely a projekttel együtt járó munka eleme (néha a munka sem pénz sem energiafelhasználással sem jár) Esemény, amely egy tevékenység kezdete és/vagy vége (más néven: csomópont, mérföldkő) Két fő szabály Az idő balról jobbra áramlik A tevékenység kezdeténél lévő eseményeknek kisebb száma van, mint a végénél levőnek i Leírás Időtartam A 10 j B C 1 20 PÉLDA: Tevékenységélű hálóra A módszer alapja, hogy a projekt során megvalósítandó tevékenységeinket balról jobbra haladva felvázoljuk és bemutassuk a logikai kapcsolatokat. Ábráinkon a csomópontok (nyolcszögek) a mérföldköveket és azok számait, míg a nyilak a tevékenységeket, és a számok azok hosszát jelölik. Látható, hogy az 1-el jelölt mérföldkőből kiindulva kíván a projektünk eljutni a -el jelölt mérföldkőbe. Ehhez mind a 1-2, 2-, mind a 1-, - közötti tevékenységeinket el kell végeznünk. A kritikus út meghatározása a következő módszerrel történik. Az 1 mérföldkő mellé a nulla időpillanat száma kerül egy kis négyszögbe. Ez a kiinduló időpillanat, a projekt kezdete. Az 1-2 mérföldkövek közötti tevékenység elvégzése időegységbe kerül, ezt a 2 csomópont mellé írjuk fel.

4 A 2- közötti tevékenység egységnyi idejét hozzáadjuk a -hoz, így a csomópont elérésének ideje ezen az ágon 10 egység. Az 1- tevékenység időtartama egység, míg a - tevékenység időtartama 1 egység, ez összesen időegységet jelent. A, végső csomópont mellett most két szám található, mivel mi a kritikus (leghosszabb) útra vagyunk kíváncsiak, ezért az alacsonyabb számot töröljük. A következő részben nyílik lehetőségünk a kritikus út és a tartalékidők meghatározására. A csomópont mellé felírjuk egy háromszögben a legmagasabb (jelen esetben 10) számot, hiszen ez jelöli a leghosszabb időtartamot. Majd visszafelé haladva levonjuk a tevékenységek időtartamát ebből az értékből. Előbb az egyik ágon végighaladva 10-1=9 és 9-=. Majd a másik ágon 10-= és -=0. A visszafele haladásnál mindig a legkisebb háromszöges számot kell figyelembe vennünk, ezért a 1 csomópontban az számot töröljük. A kritikus út természetesen a leghosszabb út, vagyis azaz út, ahol a négyszögben és háromszögben lévő számok megegyeznek. Jelen esetben ez a vastag vonallal jelölt, 1-2- mérföldköveken átvezető utat jelöli. Tartalékidőt a másik úton találunk, jelen esetben ez 9-= időegység tartalékidőt jelent. Ezek a projekttevékenységeink tehát időegységet csúszhatnak, a projekt teljes időtartamát nem fogják befolyásolni, nem kritikus tevékenységek.

5 Critical Path Method (CPM) Függőségi szabály: Egy tevékenységre nem lehet azt mondani, hogy bekövetkezett, amíg a realizálásra irányuló összes tevékenységet el nem végeztük Egyetlen tevékenység sem kezdődhet el, amíg a végpont eseményét nem valósították meg (B esemény nem valósulhat meg, míg 10 meg nem valósul) Logikai hibák: Hurok Több kezdő és/vagy végpont (dangler-belógatott) HUROK Egyetlen tevékenység sem kezdődhet el, amíg a végpont eseményét nem valósították meg (B esemény nem valósulhat meg, míg 10 meg nem valósul) DANGLER TEVÉKENYSÉGEK (több kimenet a hálótervben) Minden tevékenyégnek csomóponttal kell kezdődnie és végződnie Minden csomópontnak legalább egy bemenő és egy kimenő tevékenységgel kell rendelkeznie (kivéve első utolsó) I I HÁLÓTERVEZÉS (CPM) A legkorábbi A legkésőbbi bekövetkezés Kritikus út Nem megengedhető semmiféle csúszás a két idő ugyanaz TARTALÉKIDŐK Teljes tartalék idő: Az, az időtartam/érték mely a tevékenység megkezdésének esetleges elhúzódásával a legkedvezőbb esetben még rendelkezésünkre áll. Szabad tartalék idő: Az, az időmennyiség melynek értékével i-j tevékenység kezdete eltolható anélkül, hogy a rákövetkező (jk) tevékenység legközelebbi kezdési idejét befolyásolná. Csak olyan eseményeknél van ahol csomópont van. AZ ELEMZÉSI EREDMÉNYEK FINOMÍTÁSA Az első időelemzés és erőforrás ütemezés után csak ritkán kapunk reális, végrehajtható ütemtervet. Ahhoz, hogy a problémák okát megtaláljuk, elemeznünk kell az ütemtervet, meg kell vizsgálnunk: a tevékenységek közötti kapcsolatokat és a kritikus utat, a tevékenység időtartamokat, a tartalékidőket, az időkorlátokat, a túlterhelt erőforrásokat, a tevékenységek költségét.

6 AZ ÁTFUTÁSI IDŐ RÖVIDÍTÉSE TELJESÍTÉSI TERV - ÖSSZEGZÉS A kritikus út módosítása Tevékenységek törlése, vagy összevonása, Tevékenységek kapcsolatainak ésszerűsítésével, a felesleges kapcsolatok megszüntetése Résztevékenységekre bontás A kapcsolati idők és a kapcsolatok jellegének vizsgálata A határidők vizsgálata A kiindulási alap mindig a struktúraterv A terv részletezettsége mindig az információigényhez alkalmazkodjon Az operatív irányítás részletes tervet igényel A felsővezetői szint általában az időtervre támaszkodik Az időterv során figyelembe kell venni a bizonytalanságokat ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA Az egyik legrégebbi és legáltalánosabban használt módszer az időtervezésben a Gantt-diagram - melynek névadója Henry Gantt, (USA, XX. sz. eleje) -, a projekt időtervében foglalt tevékenységeket egy-egy vízszintesen elhelyezkedő oszloppal (sávval) jeleníti meg a tervben. Az egyes sávok egy meghatározott időskála alatt helyezkednek el és hosszuk arányos a reprezentált tevékenység teljesítési idejével, így a tevékenységek egymás alatti helyzete is időbeliséget jelez. A Gantt-diagram elkészítése lépésből áll, melyek az alábbiak: a tevékenységek pontos definiálása, a tevékenységek logikai sorrendjének meghatározása, a tevékenységek teljesítési időtartamának meghatározása, a Gantt-diagram megszerkesztése. Jelen előadásban a hálótervezési technikák egy kisebbik részét, az úgynevezett kritikus út módszert mutattuk be. A módszer segítségünkre lehet projektünk időtartamának meghatározásában, illetve az időtartamot leginkább befolyásoló tevékenységek meghatározásában. A hálótervezés alkalmazása bonyolultabb projektek esetében megkönnyíti a projektek nyomon követését is. A hálótervezés lehetőséget ad az erőforrásaink számbavételéhez, hiszen a kritikus út tulajdonképpen a jelentkező szűk keresztmetszetek mentén halad. A módszer bővíthető, rendelhetünk felelősöket az egyes tevékenységek mellé, és jelölhetjük az előrehaladást is a hálótervben ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI Mit kell figyelembe venni a tevékenységek tervezése során? Mi az időtervezés célja? Ismertesse a Gantt diagram felépítését! Definiálja hálótervezést! Magyarázza el a kritikus út jelentését! Mit jelent a tartalék idő kifejezés a hálótervezésben? KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! KÖVETKEZŐ ELŐADÁS CÍME:. ea.: Projekttervezés IV. Több előadást átfogó oktatási téma előadássorozatának címei: Projekttervezés Következő előadás megértéséhez ajánlott ismeretek kulcsszavai: Gantt diagramm, hálótervezés, kritikus út, tartalék idő

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Projekt menedzsment kézikönyv

Projekt menedzsment kézikönyv Dávid János Mátyási Sándor Tajti József Projekt menedzsment kézikönyv A projekt tervezés A tervezés értelme Mindennapi életvitelünk, munkánk során szinte folyamatosan tervezünk és ez alapján kezdünk hozzá

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Projektmenedzsment tankönyv

Projektmenedzsment tankönyv Egri Imre Projektmenedzsment tankönyv Tartalomjegyzék Elıszó... 2 1. Projektmenedzsment... 3 1.1. Projekt fogalma, definiálása... 3 1.2. Elemzés, projekt tervezés lépései... 6 1.3. A projektciklus elemei...

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Projektmenedzsment projektmenedzsment alapjai logikai kapcsolatban hálótervezés

Projektmenedzsment projektmenedzsment alapjai logikai kapcsolatban hálótervezés Projektmenedzsment A projektmenedzsment alapjai Hálótervezés A könyvtári rendszerfejlesztési projekt A projektmenedzsment alapjai alaptevékenységek a szervezet (rendszerint hosszú távú, a küldetésben és

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZET Folyamatmérnöki ismeretek alapjai tantárgy tematika és vázlat (nem lektorált kézirat) Összeállította: Göllei Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai

Részletesebben

A minőségirányítás eszközei

A minőségirányítás eszközei A minőségirányítás eszközei Bevezetés A minőségirányítás eszközei között bemutatott minőségtechnikák általában valamely minőséggel kapcsolatos probléma megoldását segítik elő. Egy adott szervezet minőségjavítása

Részletesebben

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása 2006. október 1 Előszó Az 1965-ben alapított Nemzetközi Projektmenedzsment

Részletesebben

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2009.09.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

Rational Unified Process

Rational Unified Process RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 1 Rational Unified Process Áttekintés Vég Csaba (www.logos2000.hu) ( 2001 ) RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 2 A fejlesztés folyamata A Unified Process a rendszerfejlesztés folyamatát

Részletesebben

Objektumorientált szoftverfejlesztés. Követelmények tervezése

Objektumorientált szoftverfejlesztés. Követelmények tervezése Objektumorientált szoftverfejlesztés Követelmények tervezése Selmeci István, 2003 Tartalom Követelmény menedzsment követelmények tervezése... 3 A követelmények tervezésének jelentősége... 3 A fejlesztési

Részletesebben

Programozás alapjai, programtervezés

Programozás alapjai, programtervezés Programozás alapjai, programtervezés Mûszertechnika Oktatás Kft. Összállította: Kertész György tanfolyami jegyzete alapján Kovalcsik Géza 1107 Budapest Szállás u. 21 Telefon: 260-87-14 Tel/Fax: 260-43-48

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER E L Ő S Z Ó Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EU-konform átalakítása az elmúlt években megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak.

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Projekt Alapító Dokumentum V100

Projekt Alapító Dokumentum V100 EKOP-1.1.10.-2012-2012-0001 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése projekt Projekt

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51.

Részletesebben

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében Készült a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányításával mûködô Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében meghirdetett Az európai

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Pölöskeiné Hegedüs Helén Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben