XXVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM OKTÓBER ÁRA: 120 FORINT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2004. OKTÓBER ÁRA: 120 FORINT"

Átírás

1 Édes Anyanyelvünk XXVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM OKTÓBER ÁRA: 120 FORINT Kovács úr Kovácsné A médiában a férfiakat még akkor is urazzák, ha nincsenek jelen. Még akkor is, ha az emlegetett férfi többszörös gyilkos. A nõkrõl, a nõknek pedig nem mondják: úrnõ, pedig tiszteletre méltó emberek. Múltkoriban valami hivatalban akadt dolgom. Kovácsnét kellett keresnem. Nem tudtam se a keresztnevét, se a hivatali rangját, se a beosztását. Kovácsné asszonyt keresem mondtam a szobában lévõ ifjú hölgyeknek. Hangos derültséget keltettem. Maguk szerint mit kellett volna mondanom? Kovácsné úrhölgyet? Kovácsné hölgyet? Egyik rosszabb, mint a másik. Kovácsné kartársnõt, szaktársnõt, netán elvtársnõt? Nekem se szak-, se kar-, se elvtársam! Kérdésem természetesen megválaszolatlan maradt. A kuncogó hölgyek tanácstalanok voltak. Átirányítottak Horváth úrhoz. Õ már úr volt... Ez a fölösleges urazás kezd komikussá válni. Sok esetben pedig sértõ is. Vita hevében az egymást utáló, sõt megvetõ képviselõk szokták megnyomni: X ÚR! A rendõrségi hírekben pedig a gyilkost, a csalót, a rablót szokták következetesen úr-ként emlegetni. Ilyesféle mondatok hangzanak el nap mint nap:...és akkor ez az úriember kést rántott..., az úr hazudott, amikor..., az úr fojtogatni kezdett... Valamikor a szõdi piacon a jó magaviseletû váci rabok segítettek a háziasszonyoknak. Egy kedves fegyenc már többször hazacipelte egy ismerõsöm csomagját. Egyszer megkérdezte: Rab úr kérem, magát miért ítélték el? Nem vagyok én úr, kezicsókolom, csak egy egyszerû elítélt. Szándékos emberölésért kaptam 12 évet. A lottósorsolások alkalmával így szól a bemondó: Most pedig Horváth János úr húzza az elsõ számot. Most pedig Kovács Istvánné húzza ki a második számot. Tehát Horváth János, a férfi: úr? Kovács Jánosné, a nõ: semmi? Hol itt az udvariasság? A nõk megbecsülése? Az egyenrangúság? Az urazás már szinte gúnyolódásnak tûnik. Kosztolányi Dezsõnek (aki, ugyebár nem azonos Kosztolányi úrral), mint oly sok mindenrõl, errõl is van megszívlelendõ mondanivalója. Udvariasság címû, a Pesti Hírlapban január elsején megjelent remekében azt sugallja, hogy csak akkor mondjunk urat, ha az illetõ jelen van, megszólítjuk és meg is érdemli ezt a megszólítást. Igaz, évtizedekkel ezelõtt a nõknek még ezt mondhatták: Y. úrnõ. Ma ez komikusan hangzik. A hölgyem megszólítást pedig nem lehet névhez kötni. Nem mondhatjuk: Kovácsné hölgyem! Könnyû a franciáknak, angoloknak, németeknek: van megszólításuk a férfiaknak is, a nõknek is. A magyarban nincsen. Sajnos. Jobb lenne elhagyni a folytonos és teljesen fölösleges urazást, ami már-már gúnyolódásnak tetszik. (Ha emlegetik, akkor a Göncz Árpád jobban hangzik, mint a Göncz úr! Rendszerint a politikai ellenfelei emlegetik így, például egy tévébeszélgetés során, amikor õ nincs is jelen. Alig hiszem, hogy Göncz Árpád megsértõdne, ha nem uraznák. Kellene találni egy jó megszólítási formulát a nõk számára. Mert tarthatatlan, hogy minden nyikhajt, bûnözõt úr-nak szólítanak, úr-ként emlegetnek, de a nõknek legföljebb a keresztnév jár. Még ha tiszteletre méltó személyrõl van is szó. Jó lenne, ha a nõk, a hölgyek harcolnának ez ellen az értelmetlen, igazságtalan, sértõ szokás ellen. Én csak annyit tehettem, hogy megírtam ezt a cikket. És továbbra is bosszankodom, amikor a tévében a gyilkost úr-ként, de a tisztességes háziasszonyt csak a nevén, sõt becenevén emlegetik. Pedig megérdemelné az úrnõ-t, ami azonban elavult kifejezés. A probléma nem újdonság. Errõl is szól Kosztolányi Dezsõ írása. Dr. Bogárdi Mihály A TARTALOMBÓL: Grétsy László: Néhány bizakodó szó a reklámnyelvtörvényrõl F Szende Virág Szende Tamás: Hogyan nyúljon a nyelvész a nyelvhez? F Minya Károly: A nyelvmûvelés etikája F Balázs Géza: Nyelvi országjárás F Zimányi Árpád: A hogy kötõszó elhagyása F Kovács József: De jó volna a betûejtés! F H. Bóna Márta: Lapított F Wacha Balázs: Az adás iránya F Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, magyar nyelv 2004/2005. F És: nyelvi mozaik, új szavak, nyelvi játékok

2 25 év anyanyelvünk szolgálatában Az Édes Anyanyelvünk 25 éves jubileuma alkalmából tudományos ülésszakot rendezünk a mai magyar nyelvmûvelésrõl a Magyar Tudományos Akadémián október 7-én. Az ülésszak levezetõ elnöke Kiefer Ferenc akadémikus. Elõadást tart: Kenesei István, a Nyelvtudományi Intézet igazgatója, Kiss Jenõ akadémikus, Keszler Borbála professzor asszony, Bencédy József, az Édes Anyanyelvünk alapító felelõs szerkesztõje és Grétsy László, a jelenlegi felelõs szerkesztõ, az MTA közgyûlési doktor képviselõje. Az Édes Anyanyelvünk mutatója, Balázs Géza összeállításában megjelent Mutató címû kiadványunk, amely az Édes Anyanyelvünk elsõ 25 évének tartalomjegyzékét, tárgy-, szó- és kifejezésmutatóját tartalmazza. Az Édes Anyanyelvünk 70 oldalas, keményebb borítós különszáma 400 Ft + postaköltségért (összesen: 500 Ft-ért) igényelhetõ a szerkesztõség postacímén (1364 Budapest, Pf. 122.), illetve villámpostán Az igénylõknek csekket küldünk, a pénz beérkezése után pedig postázzuk a mutatót. Elõfizetési felhívás Ha rendszeresen meg akarja kapni lapunkat, azt javasoljuk, fizessen elõ rá. (Az elõfizetési tudnivalók ezen az oldalon találhatók.) Az Anyanyelvápolók Szövetségének tagjai az éves tagdíj fejében az újságot illetménylapként kapják. TARTALOM Dr. Bogárdi Mihály: Kovács úr Kovácsné... 1 Grétsy László: Néhány bizakodó szó a reklámnyelvtörvényrõl... 3 Szende Virág Szende Tamás: Hogyan nyúljon a nyelvész a nyelvhez? 4 Kemény Gábor: Nyelvi mozaik... 5 Minya Károly: A nyelvmûvelés etikája... 6 Balázs Géza: Nyelvi országjárás... 7 Del Medico Imre: Tegyünk pontot az a-ra is (olykor)!... 8 Kovács József: De jó volna a betûejtés! Zimányi Árpád: A hogy kötõszó elhagyása... 8 H. Bóna Márta: Lapított... 9 Takács Edit: Az érdeklõdés felkeltésének eszközei a napilapok címadásában...10 Szarvas Rita: Településem (városom, városrészem, kerületem) névadási szokásai...10 Kovács Ferencné: Bornemisza Péter Ördögi kísírtetek címû mûvének nyelvi sajátosságai...11 Mészáros Zsuzsanna: Pápay József emlékezete...11 V. Raisz Rózsa: Pásztor Emil ( ) Kemény Gábor: Búcsú az olvasószerkesztõtõl Bencédy József: Aranka emlékére...13 Ifjúsági nyelvmûvelõ konferencia...13 Antalné Szabó Ágnes: Beszámoló a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny évi Kárpát-medencei döntõjérõl Deme László: évi díjasaink, emlékérmeseink; Kazinczy-jutalmasok Wacha Balázs: Az adás iránya (félig komolyan) Bódi Zoltán: A klasszikus retorika idõszerûsége...16 Maróti István: Pálinka a közös nyelvünk Új szavak, kifejezések (31.) Szerkesztõségünkbe beérkezett új nyelvészeti kiadványok Hírek...17 Pontozó Keresztrejtvény Két közlemény...19 Nyelvész-leletek, nyelv-észleletek ÉDES ANYANYELVÜNK Az Anyanyelvápolók Szövetségének évente ötször februárban, áprilisban, júniusban, októberben és decemberben megjelenõ folyóirata Megjelenik a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának és a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak a támogatásával. Kiadja: az Anyanyelvápolók Szövetsége Felelõs szerkesztõ és kiadó: Grétsy László A szerkesztôség tagjai: Balázs Géza, Kemény Gábor, Maróti István A szerkesztôség címe: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F I. em. Telefon: /5353 Postacím: 1364 Budapest, Pf Honlap: Villámposta: Terjeszti: a Magyar Posta Rt. ÜLK, a Magyar Lapterjesztõ Rt., a Könyvtárellátó Kht. és más terjesztõk. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág, továbbá terjeszti a Magyar Lapterjesztõ Rt. és a Könyvtárellátó Kht. Elõfizethetõ közvetlenül a postai kézbesítõknél, az ország bármely postáján, Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál (Bp. VIII., Orczy tér 1; tel.: ; postacím: Bp. 1900). További információ: ; Ára: 120 Ft. A terjesztéssel kapcsolatos reklamációk: Hírlap Vevõszolgálat; ingyenes hívószám: Az Anyanyelvápolók Szövetségének tagjai a lapot a tagdíj fejében illetménylapként kapják. Belépési nyilatkozat kérhetõ: Anyanyelvápolók Szövetsége, 1126 Budapest, Szoboszlai u Telefon: Az Édes Anyanyelvünk szerkesztõbizottsága: Balázs Géza, Bencédy József, Deme László (a szerkesztõbizottság elnöke), Fábián Pál, Grétsy László, Kemény Gábor, Maróti István Lapunk kiadását az EGIS Gyógyszergyár Rt., az Oktatási Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, valamint a Nemzeti Kulturális Alapprogram segíti. ISSN (nyomtatott) ISSN (online) Nyomdai elõkészítés: OPTICULT Bt. Telefon: , Nyomás: ETO Print Nyomdaipari Kft. Felelõs vezetõ: Balogh Mihály 2 ÉDES ANYANYELVÜNK 2004/4.

3 Néhány bizakodó szó a reklámnyelvtörvényrõl Baksa Péter tanulságos írást tett közzé lapunk ez évi 2. számában, A évi XCVI. törvény a valóságban címmel. Azt vizsgálta meg városa egyik forgalmas utcájának és egy bevásárlóközpontnak a teljes becserkészése, valamint ezenkívül a város egyéb területein végzett szemelgetõ adatgyûjtés útján, hogy tapasztalható-e változás a törvény január 1-jei hatályba lépése óta. Vizsgálódásának eredménye az volt, hogy némi javulás mutatkozik, mivel egyes üzletek tulajdonosai eleget tettek a törvénynek, s ha lassan is, de mintha gyarapodnának a magyar elnevezések, tájékoztatások. Megelégedettségre azonban még koránt sincs okunk. Körülbelül ez derül ki azokból a napisajtóbeli cikkekbõl is, amelyek ezzel a kérdéssel foglalkoznak, s ez a tapasztalatom nekem is. Éppen ezért ez év tavaszán levélben fordultam dr. Lamperth Mónika belügyminiszterhez, s arra kértem, hogy ha õ is egyetért ezzel a helyzetértékeléssel, akkor egy miniszteri körlevélben vagy más, általam akár nem is ismert módon hívja fel újólag az érintett közjegyzõk és fogyasztóvédelmi (fõ)felügyelõk figyelmét arra, hogy a reklámnyelvtörvényt fokozott buzgalommal és igyekezettel tartassák be mindazokkal, akik eddig még nem tettek eleget a törvény elõírásainak, talán gondatlanságból, talán csupán azért, mert nem is tudtak róla. A válasz hamar megérkezett. A miniszter asszony telefonon már pár nap múlva jelezte egyetértését, három hét múlva pedig írásos válaszát is megkaptam. Idézek belõle: Köszönettel vettem levelét, melyben kifejtette a reklámtörvénnyel kapcsolatos véleményét. Önhöz hasonlóan én is nagyon fontosnak tartom anyanyelvünk ápolását, védelmét. Az idegen nyelvi hatások erõsödése amely az uniós csatlakozás következtében fokozódik mindnyájunkat arra késztet, hogy gazdag anyanyelvünket minden erõfeszítésünkkel óvjuk meg, aminek egyik lehetséges eszköze felhívni mindazok figyelmét a törvény rendelkezéseinek fokozottabb betartatására, akik abban kiemelten részt vesznek. A levelében foglaltakkal egyetértek. Kérését továbbítottam a Fõvárosi, Megyei Közigazgatási Hivatalok vezetõihez, akik az illetékességi területükön mûködõ érintett államigazgatási szerveknek, valamint a települési önkormányzatok jegyzõinek figyelmét fel fogják hívni a reklámtörvényben foglaltak fokozottabb betartatására. Megörültem a levélnek, mert éreztem belõle a jó szándékot, éppen ezért reméltem, hogy lesz is foganatja. Ám a levél április eleji kézhezvétele után csak teltek a hónapok, és a sajtóban egyetlen olyan közleményre sem bukkantam, amely egy ilyen körlevél megszületésére utalt volna. Talán csak én nem figyeltem fel az ezzel kapcsolatos hírekre, vagy a sokszor jelentéktelen dolgokat is nagy terjedelemben tálaló sajtó tartotta fölöslegesnek az erre vonatkozó tájékoztatást? Abban nemigen volt okom kételkedni, hogy a miniszter teljesítette, ami nekem szóló levelében állt, hiszen abban már múlt idõben fogalmazva írta, hogy Kérését továbbítottam a Fõvárosi, Megyei... stb. Annál kevésbé volt okom kételkedni, mert egy, még a levél megkapása elõtti telefonbeszélgetésünkben Lamperth Mónika kérdésemre fel is hatalmazott arra, hogy szándékáról, majdani intézkedésérõl s egészében véve a reklámnyelvtörvényben foglaltak fokozott betartatásának fontosságáról magam is szóljak vagy írjak, ahol és amikor annak szükségességét érzem. Nekem ugyanakkor ez a levél vagy felhívás nagyon fontos lett volna, ugyanis az Anyanyelvápolók Szövetségének tagjaitól már nem egy olyan jelzést, illetve felajánlást kaptam, hogy akár egyénileg, akár csoportosan a csoportokon egy-egy Beszélni nehéz! kör vagy anyanyelvi szakkör tagjait kell érteni szívesen összegyûjtik azokat a környékükön található feliratokat, reklámszövegeket, amelyek nem felelnek meg a törvény elõírásainak, de nem tudják, mit kell tenniük ezekkel; hova és kihez kell elküldeniük összegyûjtött adataikat. Már tavasszal azt terveztem, hogy elõbb-utóbb írok errõl lapunkban, ezért vártam a majdani cikket megerõsítõ híradást. Ilyennel nem találkozván július derekán felhívtam a belügyminiszter asszony titkárságát, azt kérve, hogy ha az érintett államigazgatási szervek vezetõi, valamint az önkormányzatok jegyzõi csakugyan kaptak biztatást a minisztériumtól, akkor, ha van rá mód, azt valamilyen módon postán, fax útján, en juttassák el hozzám, hogy errõl szóló, tervezett cikkemben hivatkozhassak rá, vagy akár be is mutathassam. Nos, nem kellett csalódnom. Néhány napon belül kezemben volt az a körlevél, amelyet Lamperth Mónika miniszter asszony megbízásából dr. Bujdosó Sándor, a belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára juttatott el elektronikus úton az érintett hivatali vezetõkhöz még áprilisban. Mivel a körlevél a miniszterhez írott levelem meg a tõle kapott válasz nyomán részletesen ismerteti az elõzményeket is, belõle itt szemléltetésül csupán az utolsó két bekezdést idézem, az egészet pedig erõsen kicsinyítve adom közre. A közeli uniós csatlakozás következtében nyelvünket érõ, egyre erõsödõ idegen nyelvi hatásra tekintettel a nyelvész úr kérte, hogy történjen meg az érintett államigazgatási szervek, valamint települési önkormányzatok jegyzõinek felhívása arra, hogy a reklámtörvény elõírásait fokozott buzgalommal és igyekezettel tartassák be mindazokkal, akik bármilyen oknál fogva nem tettek eleget a törvényi elõírásoknak. Kérem a tisztelt Hivatalvezetõ Asszonyokat/Urakat, hogy hívják fel az illetékességi területükön mûködõ államigazgatási szervek, valamint települési önkormányzatok jegyzõinek figyelmét a fentiekben foglaltakra. Mondhatnám, hogy ezzel elérkeztünk a hepiendhez, minden a legjobb úton halad, de ilyet még én, a mindenben a jót (is) keresõ sem mondhatok, mert errõl szó sincs. Arra azonban most már az eddiginél is bátrabban biztathatom és biztatom is olvasóinkat s általában az anyanyelvápolókat, hogy ha valóban szeretnék, hogy a szintén hasznos és szükséges idegen üzleti megnevezések, feliratok mellõl soha és sehol ne hiányozzon a magyar megfelelõ sem, gyûjtsék össze ilyen irányú észleleteiket, és juttassák el azokat az illetékes államigazgatási szervekhez, fogyasztóvédelmi (fõ)felügyelõségekhez és a települési önkormányzatok jegyzõihez. Tapasztalni fogják, hogy a szóban forgó intézmények és tisztségviselõk nem neheztelni fognak ezért önökre, hanem megköszönik segítségüket. Õk is nagyon jól tudják, hogy közös ügyet szolgálunk/szolgálnak ezzel. Grétsy László ÉDES ANYANYELVÜNK 2004/4. 3

4 Hogyan nyúljon a nyelvész a nyelvhez? zende Aladár Anyanyelvi nevelés, nyelvmûvelés és Skörnyezet címû tanulmányában (V. Raisz Rózsa és Zimányi Árpád [szerk.]: Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. XIV. anyanyelv-oktatási napok. Eger, július MNyTK 212. Budapest, 22 30) a nyelvvel való foglalkozás két fõ feladatának és mûködési területének olyan áttekintését adja, amelyben a környezet fajsúlyos szerepét emeli ki. E meghatározó fogalomba sok mindent kell beleértenünk, magának a nyelvvel való gyakorlati foglalkozásnak a környezetét is. Környezete van a nyelvi nevelésnek, és környezete van a nyelvmûvelésnek nemkülönben. Sõt, éppen ez a tágabb környezet az, amely régóta, de ma különös idõszerûséggel vet föl égetõ problémákat a módszertan és a szemlélet irányválasztásainak terén. A leglátványosabb aktualitás most a nyelvmûvelés körüli vita. Érintésekor Szende Aladár mintegy két évszázadra visszatekintve idézi a nyelvmûvelés történeti-társadalmi hivatásának és hatóerejének változását, amelyet a következõ mondatok illusztrálnak: Az anyanyelvvel kapcsolatos felfogás, valamint a nyelvvel való foglalkozás és foglalkozásunk a történeti idõben jelentõs változáson ment keresztül. Összevetésben: a XIX. század elsõ felének értelmiségi hitvallásában a nyelv átélt, meghatározó összetevõje a nemzet fogalmának. A jelenre vonatkozólag ez nem feltétel nélkül állítható. Az anyanyelv korabeli mûvelése történeti tudatosságú mozgalom volt, teremtõ-konstitutív jelleggel. A mai nyelvmûvelés ezzel szemben inkább helyesbítõ-regulatív beállítottságú. A történelmi környezet hatása félreismerhetetlen: míg Jedlik Ányos, a természettudós azonnal kész találmányának magyar nyelvû megnevezésével (villamdelejes forgony), a dualizmus korában és azóta már csak a motor (korabeli ejtésmódban a mótor) járja. A nyelvi tudatosság ezután is tovább szûkül, az 1940-es évek után például az orvosi szaknyelvben már nincs számottevõ törekvés a terminológia magyarítására. A mai helyzet ismert, a szakmák mûszóválasztása [túlnyomóan] az átvétel mellett dönt...; a fogalom-megnevezésekben következetesen a professzionális jelleg érvényesül a magyar újítás rovására. Hozzátehetjük az idézet folytatásaként: a változás jelenségeivel szemben a nyelvészet [inkább] tartózkodóan konzervatív. Pedig a változások minden nyelvi rendszerszintben folyamatosan érvényesülnek, és meglehet, mára bizonyos értelemben elérték a kritikus tömeg állapotát. Külön indoklás nélkül is belátható, hogy 2004 történeti idõmetszetében, ismételten mint környezetben, a nyelvmûvelés távlata nem lehet az önmegsemmisítésig elható puszta adatfelmutatás és -elemzés sem. Csupán látszat, hogy egy közlés pillanatnyi hatékonysága általában is szavatol ugyanazon közlés mint nyelvi forma eredményességéért. Ha egy ma elhangzó mondatban az aki, amely, ami választása nem a száz év elõtti normát követi, hanem a jeltárgyjelölés kialakuló, új szabály szerintivel keveredõ ingadozását tükrözi, lehetünk megengedõek. De a használat bizonytalansága és ezzel a közlés eredményességének veszteségei elkerülhetetlenek. A példával jelzett jelenségkörrel kapcsolatban is érvényes, hogy a nyelvész-nyelvmûvelõ tiszte a feltárás és az anyanyelvi beszélõnek a Szende Aladár által is oly fontosnak tartott nyelvi tudatosságba emelése. A szélesebb értelemben vett környezetnek egy másik térszelvényében, a magyar nyelv oktatásában is új helyzet adódik a évvel. A magyar az EU hivatalos nyelve lett, Örömmel adjuk közre ezt a cikket, melynek szerzõi Szende Aladár gyermekei újabb vonásokkal gazdagítják a jeles nyelvtudós és pedagógus pályaképét. (A szerk.) ennélfogva megnõ a jelentõsége a nem magyar ajkúak magyaroktatásának is. Folyamatosan bõvülnie kell tehát annak az eszközkészletnek, amely e tevékenység és hivatás gyakorlásának eredményességét szolgálja, és amelynek kidolgozásában Szende Aladár munkásságának elévülhetetlen érdemei vannak. A nyelvhasználat e másik dimenziója szoros kapcsolatban áll a kommunikáció pillanatnyi sikeressége és a nyelvi forma eredményessége között feszülõ lehetséges ellentéttel, azaz a nyelvi norma, a standard kérdéskörével. A magyart idegen nyelvként tanulók joggal várják el, hogy egy általánosan elfogadott és elvárt nyelvi rendszert ismerhessenek meg és használhassanak. Másrészt az imént említett szélesebb környezet az anyanyelvi beszélõk nyelvszemléletét is megváltoztathatja a magyar mint idegen nyelv kutatása során felszínre kerülõ új tudományos felismerések révén. E felismerések közül itt azok érdemelnek említést, amelyek a magyar nyelv különállásának sajátos jegyeit hozzák felszínre, elsõsorban európai környezetében. Tegyük föl a kérdést köznapi nyelven: miben tér el tipológiailag a magyar a magyart idegen nyelvként tanulók anyanyelvétõl? Nem új felismerés, de a délibábos nyelvrokonítási kísérletek ellensúlyozására újra és újra fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a magyar a finnugor nyelvek családjába tartozik, agglutinációs (a szó tövéhez toldalékokat illesztõ) rendszerû. Felfedezhetjük emellett egy kevésbé ismert jellemvonását is: a magyar úgynevezett topikprominens voltát. Ez azt jelenti, hogy az alanynak a magyar mondatokban nem kell az elsõ helyen állnia, sõt akár el is hagyható. Így Máriát Péter kérte fel táncolni. / Esik. (szemben a német szerkezettel: Es war Peter, der Maria zum Tanz aufforderte. / Es regnet.). Vannak továbbá a magyarban alany nélküli jól formált mondatok: A tortából még Péternek is jut. / Villámlik. (németül: Sogar Peter kann ein Stück von der Torte bekommen. / Es blitzt.). Látjuk, miközben az indogermán nyelvekben a mondatrészi szerepet a szórendi szabályok határozzák meg, ilyenfajta szabályozás a magyarban nincs (l. még angol: Mary loves John.; francia: Marie aime Jean.; német: Mara liebt Johann.). Ezzel szemben a magyarban mind a négy következõ mondat standard, azaz jól formált: Pétert Mária szereti. / Szereti Mária Pétert. / Szereti Pétert Mária. / Pétert szereti Mária. A szórend ebben és egy sor más, hasonló esetben az információ tartalmának kiemelését szolgálja, ahogy a szakember mondja: fókuszképzéssel. Ne ejtsünk itt most szót azokról a közismert jelenségekrõl, amelyek képletesen szólva az egzotikus grammatika körébe utalhatók. Ilyenek a speciális egyeztetési szabályok megléte, valamint a birtoklást kifejezõ habeo-s szerkezet és a nyelvtani nemek hiánya. A magyar anyanyelvû beszélõk nyelvi tudatossága ezt a területet még föltárja, azonban az indoeurópai nyelvekhez hasonlatos vonásokat már kevésbé fedezi fel. A magyar az agglutináló jelleg mellett felmutat ugyanis flektáló (a tõbeli magánhangzót változtató) és izoláló jelenségeket is. Vegyük a szép szebb, hó havat példát a flektáló jellegre; valamint a következõ szerkezetet az izoláló jelleg bemutatására: sok szép lány (németül: viele schöne Mädchen) sok lány szép (német: Es gibt viele Mädchen, die schön sind.). Az említett két struktúra azonos szótári elemekbõl áll, amelyeknek sora a struktúrában másképp elhelyezkedve eltérõ jelentésekhez vezet. Hadd zárjuk e rövid szemlét Szende Aladár szavaival: Az elõadás címében szereplõ környezet fogalmát, mint látható, szélesebben értelmeztük. Ez azonban természetes, hiszen annak tovább kell bõvülnie, hogy az anyanyelvi nevelés és a nyelvmûvelés teljesebben tölthesse be hivatását. Szende Virág Szende Tamás 4 ÉDES ANYANYELVÜNK 2004/4.

5 NYELVI MOZAIK ( Itt vagyok a kismetrón! Vukmir, az örömapa Kandidál, regisztrál, kvalifikál Felszarvazta a nejét?) Mobiltelefonjába beszélõ középkorú nõ tudatja valakivel a budapesti földalattin: Itt vagyok a kismetrón! Szavait, az újabb szokás szerint, mindenki hallja, de senki sem figyeli. Talán csak a kocsiban utazó nyelvésznek üti meg a fülét ez a szó. Kismetró? Fáj a szívem a megszokott földalatti-ért, amely évtizedek óta olyan jól megkülönböztette ezt az immár több mint százéves, mûszakilag is más jellegû közlekedési eszközt az 1970-es évek eleje óta mûködõ metró-tól. S bár a metró-t annak idején nem sikerült (nem is igen akarták) mélyvasút-ra magyarítani, a millenniumi kéregvasút neveként fennmaradt a földalatti elnevezés (olyan jelentéstapadásos rövidülés ez a földalatti vasút-ból, mint a debreceni a debreceni kolbász-ból vagy a nápolyi a nápolyi szelet-bõl). Thurzó Gábor könyve, a Belváros és vidéke azt is megörökítette, hogy még a pesti német ajkú iparos polgárság német beszédében is földalatti volt a neve ennek a jármûnek: Ihr geht mit dem földalatti!, azaz Földalattival mentek! adja ki a parancsot a nagyanya 1919 májusában (a mondatnak az a jelentõsége, hogy ne provokálják a járókelõket a kommün idején azzal, hogy hintón mennek egy családi látogatásra). A kismetró szó létrejöttét az is segíthette, hogy a hivatalosság 1-es metró néven próbálta belekényszeríteni a földalattit a maga rendszerébe. Ezt így persze senki sem mondja soha nem hallottam olyasmit, hogy az 1-es metróval megyek a Bajza utcáig, de a hivatalos elnevezés elõkészítette a talajt a kismetró számára. Egyelõre nincs szótározva (a Magyar értelmezõ kéziszótár új, átdolgozott kiadásában sincs benne), de a Magyar szókincstár már 1998-ban fölvette a földalatti bizalmas szinonimájaként. Eszem ágában sincs persze hibáztatni ezt a hangulatos és ráadásul nem idegenbõl vett, hanem ún. belsõ szóteremtés útján, spontánul kialakult elnevezést. De a magam szóhasználatában hû maradok ahhoz, amit nagyszüleimtõl, szüleimtõl kisgyermekként megtanultam. Vagyis továbbra is földalatti-n járok (pl. a munkahelyemre). b Figyelem a tévében a labdarúgó-közvetítést, és meglepve tapasztalom, hogy a riporter nem is a mérkõzésrõl, hanem az egyik játékos családi ügyeirõl beszél. Szerencsére felvételrõl nézem a meccset, így szóról szóra idézhetem, amit hallottam. Vukmirról, a Ferencváros kõkemény hátvédjérõl azt is mindenféleképpen el kell mondani, hogy örömapa, hiszen megszületett múlt szombaton Budapesten a kislánya, Angéla, 53 centivel és 3600 grammal. Ejha! Ezek szerint az örömapa olyan férfi, akinek épp most született gyermeke, és ennek, persze, nagyon örül. Ha ezt a szerb nemzetiségû labdarúgó mondaná, aki még csak tanulja a magyar nyelvet, nem csodálkoznám. De a magyar riporternek tudnia kellett volna, hogy a szó ezt jelenti: házasságkötéskor a menyasszony, ill. a võlegény apja. Az örömapa tehát nem a gyermekáldásnak, hanem egyelõre csak gyermeke házasságkötésének örül. Ne higgyük azonban, hogy ez csupán alkalmi nyelvbotlás volt! Egy internetes adatbázisban ezt a példát találtam a Magyar Hírlap május 2-i számából: az egyik szülészeten az örömapa [a] felesége helyett a nõvérkét akarta hazavinni. Ez arra vall, hogy a szótévesztés hátterében ún. népetimológia (téves szófejtés) áll. Még az is meglehet, hogy idõvel az örömapa szó felveszi ezt a jelentést (is). Én azonban örömapa-ként jobb szeretnék elõbb a házasságkötésnek örülni, s csak utána a gyereknek! b Tavaly februári számunkban írtam a kandidál ige újszerû, jelölteti magát, pályázik vmire értelmû használatáról. Azóta találtam erre egy több mint húsz évvel ezelõtti példát is: Babits a Kisfaludy Társaság tagságára kandidált, de Pekár Gyuláéknak nem kellett (egy irodalomtörténeti tanulmányban). A kandidál tárgyatlan használata tehát korántsem olyan újszerû, mint korábban hittem. Ráadásul mindeközben fennmaradt a jelöl vkit vmire jelentés is. Csollány Szilveszter tornász olimpiai bajnok ezt nyilatkozza pl. a Nemzeti Sport ez év április 5-i számában: A Magyar Olimpiai Bizottság engem kandidál majd a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói szekciójába. Vagyis nemcsak az új jelentésre van régebbi példa, hanem a régi jelentésre is vadonatúj. Van két másik, szintén latin eredetû idegen szavunk is, melyet az utóbbi idõben tárgyatlan igeként, az alanyra irányuló cselekvés kifejezésére kezdenek használni: a regisztrál (elég sûrûn) és a kvalifikál (egyelõre ritkábban). A regisztrál jelentése a köznyelvben: nyilvántartásba vesz, jegyzékbe (fel)- vesz, a tudományos nyelvben, választékos stílusértékkel: tényeket magyarázat, értékelés nélkül megállapít. Újabban azonban (feltehetõleg az angol register ige fordításaként, ill. hatására) inkább abban az értelemben alkalmazzák, hogy nyilvántartásba véteti magát vhol, s ezáltal jelentkezik vmire. A példák tévéreklámokból valók: Regisztrálj most, a(z)... sms-számon!; Regisztrálj Magyarország legtutibb mobilos társkeresõjébe!; Regisztrálj, és Ámor nyila téged is eltalálhat! Az angol amerikai register hatására azért gyanakszom, mert ez az ige nem csupán ezt jelenti (tárgyas igeként): bejegyez, hanem ezt is (tárgyatlanként): bejelentkezik (pl. szállodába), beiratkozik (pl. iskolába). A kvalifikál magyarul minõsít, a kissé idegenszerû kvalifikálja magát vmire pedig minõsíti, érdemesíti magát (pl. sportoló a továbbjutásra, a döntõre). De mit olvasok egy angol címû, de magyar nyelvû muszkliújságban? Íme: Mostantól kezdve a Mr. Olympia elsõ 6 helyezettje kvalifikál a következõ évre a top 10 helyett, illetve más versenyeken csakis az elõre kiírt elsõ 3 vagy 5 helyezett kvalifikál, hiába rendelkeznek már indulási joggal. Hû, de bonyolult! (És még azt mondják, hogy e sportág mûvelõinek az agyuk is izomból van.) Minket azonban mindebbõl most csak az érdekel, hogy a kvalifikál itt = minõsíti, érdemesíti magát, azaz továbbjut, bejut vhová, vmibe. A minta ebben az esetben a qualify képesítést szerez, vizsgát letesz lehetett. E három igét eredetileg a latinból vettük át, de most az angolból úgyszólván másodszor is átvettük, s ez jelentésátcsapást vont maga után a használatukban. Ami engem illet, egyelõre megmaradok a régebbi értelmüknél: nem regisztrálok a társkeresõbe, hanem csupán regisztrálom ezt az érdekes nyelvi jelenséget. b Szegény Beckhamre rájár a rúd: a botránysajtó mással sem foglalkozik, mint az õ hûtlenkedéseivel (talán ezért is lövi olyan gyatrán a büntetõket, de a dolognak ez a része nem ebbe a lapba való). Ezt olvashattuk például a Nemzeti Sport egyik tavaszi számában: õ [ti. Beckham] egy, az odavágón kieszközölt sárga lappal elérte, hogy Svájcban síelhessen felszarvazott nejével. Újabban tehát nem csupán a feleség szarvazhatja fel a férjét, hanem a férj is a feleségét. A példa nem egyedi: egy bajnoknõ úgy nyilatkozott, hogy az olimpia után megházasodik, mert gyereket szeretne. Más híres nõk is elhatározták, hogy családot alapítanak. Egy kitûnõ labdarúgónkról pedig azt adta hírül a sajtó, hogy bekötötték a fejét. Éljen az egyenjogúság! A fentieket elõször talán viccnek szánták, de idõvel nyelvi valósággá (ahogy most divat mondani: kõkemény valósággá) válhatnak. Egyszóval: nem vicc! Kemény Gábor ÉDES ANYANYELVÜNK 2004/4. 5

6 A nyelvmûvelés etikája A nyelvvel foglalkozó csoportok közül okvetlenül fontos részletesebben megvizsgálni a laikusok körét. Õk azok, akik elsõsorban érzelmi alapon hoznak nyelvhelyességi döntéseket, magyarságféltésbõl, az identitás megõrzése céljából. Ez korántsem elítélendõ, inkább tiszteletre méltó, azonban a laikusok értékítéleteit, fõleg a szakembereknek, helyesen kell értelmezniük. A laikusok ugyanis szigorúbban ítélkeznek, s nem kedvelik, ha az általuk szembeállított nyelvi jelenségekre azt a választ kapják, hogy mindkettõ helyes. Ez sem gond, toleranciával kezelhetõ. A baj egyrészt abból adódik, ha az õ véleményüket nem jó szándékú, türelmes meggyõzéssel próbálják meg helyreigazítani, másrészt abból, ha az õ téves ítéleteiket a deskriptív nyelvészek a hagyományos nyelvmûvelõk számlájára írják. Így ez a két csoport gyakran összemosódik. Ezért érdemes mindenekelõtt részletezni a laikusok körét. Idetartoznak idõnként a magyartanárok is, akik a korábban tanult nyelvmûvelõ babonákat adják tovább, s õket ebben néha a tankönyvek is megerõsítik. Íme egy példa: Javítsd a hibákat az alábbi mondatokban! Tördeli a kezeit. Akkor már potyogtak a szemeibõl a könnyek. Úgy vélem, semmiképpen nem tekinthetõ hibának a páros testrészek többes számú használata a fenti mondatokban. Jó egyes számban és többes számban is. Ebbe a csoportba lehet sorolni azokat az újságírókat is, akik viszonylag rendszeresen vagy alkalmanként nyelvmûvelõ cikkeket jelentetnek meg. (Az 1997-es nyilatkozatvitában legalább ötven újságíró nyilvánított véleményt.) 2004 márciusában jelentek meg az alábbi sorok egy megyei napilapban, amely több tízezer példányban jelenik meg. A cikk címe: A szõnyegre kerül és társai. Édes anyanyelvünk nem szereti a személytelenséget és a szenvedõ igealakokat. Bár létezik a -tatik, -tetik igeképzõ, mégsem»használtatik«. Germanizmusként viszont már régen gyökeret vert nyelvünkben az úgynevezett körülírt szenvedõ szerkezet (»le van a búza aratva, keresztbe is van már rakva«), ám a most»terítékre került«kerül viszonylag új fejlemény, és terjed, mint a pestis. A cikkben mindjárt négy megállapítás hibás: 1. nem igaz, hogy a magyar nyelv nem szereti a személytelenséget, 2. nem igaz, hogy a határozói igenév és létigés szerkezet germanizmus, 3. a terítékre kerül formailag terpeszkedõ kifejezés, valójában azonban frazéma, helyes, 4. a terpeszkedõ kifejezések nem új keletû jelenségek. Félõ, hogy az ilyen (el)írások a hagyományos nyelvmûvelõk számlájára íródnak (személytelen forma!). A laikusok körébe sorolhatók idõnként a politikusok is, a felirattörvény kapcsán többen véleményt nyilvánítottak a nyelvrõl, a nyelvhelyességrõl. (A parlamenti hozzászólások megtalálhatók az interneten.) Félreértés ne essék: azt nem állítottam, hogy minden laikus megnyilvánulás hibás volna, csupán azt, hogy nem szakemberek lévén fennáll a tévedés lehetõsége. Íme, máris egy ellenpélda. Hogyan sérülhet meg egy közember elvárásnormája egy mindennapi helyzetben. Az idézet egy napilap SMS-rovatából való: Beszélünk a gyógyszerárról, de az udvarias kiszolgálásról nem. Egy...-i patikában nem szokás ránézni a vevõre, és a gyerek korát úgy kell megkérdezni, hogy»mekkora a pulya?«gratulálok! És nem is volt fiatal. (telefonszám) Tételezzük fel a jobbik esetet! Az eladó nem akarta megsérteni a vevõt, mégis hibázott. A formális/informális helyzethez illõ kommunikációs forma megválasztása nemcsak a parlamenti képviselõk, polgármesterek és más közszereplõk számára fontos, hanem íme: egy eladó számára is. Nagyon egyszerûen: amikor fehér köpenyt vesz, megigazítja a frizuráját, akkor a megnyilatkozásainak is ehhez kell igazodniuk. Úgy járt el akarva-akaratlanul, mintha odalökte volna a gyógyszert a kedves vevõnek. A nyelvi illemtant és a kommunikációs elvárást sérelem érte. Nem volt etikátlan a vevõ SMS-e, õ a saját szociokulturális beállítottsága és intelligenciája alapján ítélkezett. A következõ eset már sokkal összetettebb, s mivel botrányos hírû volt, az országos sajtót is bejárta. Íme a hír: Az emberi butaság pofonjai. Közfeladatot ellátó személy elleni erõszak miatt indult eljárás egy...-i házaspár ellen. A nyomozás adatai szerint a 29 éves férfi és felesége hétfõn reggel bementek a helybeli általános iskolába, és a folyosón bántalmazták harmadikos gyermekük középkorú tanárnõjét. A...-i rendõrkapitányság által elvégzett tanúkihallgatások szerint a szülõk nem engedték el fiukat a korábbi osztálykirándulásra, és ezt az ellenõrzõ könyvébe tett beírással igazolták. Elmondásuk szerint azért támadtak a pedagógusra, mert az piros tollal kijavította a szülõi bejegyzés helyesírási hibáit. Kétségtelen, a szülõknek felelniük kell törvényellenes cselekedetükért, de a tanárnõ is vétkes, etikailag nem volt oka és joga kijavítani a hibákat, s ezzel megsérteni õket. Ennek további részletezése helyett következzék egy rövid felmérés eredménye. Negyedéves magyar szakos hallgatóknak is felolvastam a hírt, majd kértem, hogy véleményezzék. A nagy többség elítélte a tanárnõ tettét, de a szülõket is a testi bántalmazás miatt. Néhány hallgató a szülõket helyesírásukért is elmarasztalta. Íme egypár vélemény:... egy tanárnak gyakran nemcsak tanítványait, hanem azok szüleit is nevelnie, oktatnia kell. Így tett a cikkben említett tanárnõ is. Nevelt, korrigált..., s közben vérig sértette a gyermek szüleit... Erre azt szokták mondani, hogy a jó pedagógus mindig nevel, és mindig kell is nevelnie. Ez a pedagógus is ezt tette ebben az esetben. Én az õ helyében nem lettem volna ilyen»lelkes«. Persze igaz, hogy nekem is biztos szemet szúrt volna az a bizonyos helyesírási hiba, én viszont megtartottam volna magamnak a véleményem. A szülõk sem viselkedtek éppen toleránsan a pedagógussal. Szerintem inkább elszégyellték magukat, szégyenkeztek írásuk miatt, és így»adtak hangot«ennek. Abból a szempontból igaza volt a tanárnõnek, hogy a szülõnek kell példát adnia gyermekének. Tehát hogyan írjon helyesen a gyerek, ha a szülõ sem tud? Viszont a tanárnõ a szülõket nem tanítja/taníthatja. A helyesírási hibákból levonhatta a tanárnõ a következtetést arról, hogy milyen fokú lehet a szülõk iskolázottsága, de ennél nem kellett volna tovább mennie. Ezzel a cselekedetükkel nem értek el semmit a szülõk, hiszen ettõl még nem tudnak helyesen írni, és jól le is szerepeltek a tanárok és a szülõk elõtt. A véleményeket nem elemzem, tekintsék olvasóim ezt a cikket vitairatnak. Zárásul két tanulság. Még egyszer hangsúlyozni kell, hogy a laikusok véleményét, fõleg ha az kifogásolható, a szakembereknek a maga helyén kell kezelniük és értelmezniük. A fenti nyelvi esetek nem jogi esetek, de az már látható, hogy a nyelvmûvelés etikája igen bonyolult kérdéseket vet fel. Minya Károly 6 ÉDES ANYANYELVÜNK 2004/4.

Édes XXVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2005. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT

Édes XXVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2005. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT Édes Anyanyelvünk XXVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2005. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT V. Raisz Rózsa A miniszter felépült... A hangzó akár spontán, akár reproduktív beszéd ritmikai tagolásának, értelmi, érzelmi tartalma

Részletesebben

Édes XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2004. FEBRUÁR ÁRA: 120 FORINT

Édes XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2004. FEBRUÁR ÁRA: 120 FORINT Édes Anyanyelvünk XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2004. FEBRUÁR ÁRA: 120 FORINT Egyre többet kommunikálunk A TARTALOMBÓL: Bizonyára olvasóink is fölfigyeltek arra, hogy az utóbbi években milyen sokat kommunikálunk.

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért?

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért? Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Wacha Imre: A tetten ért költõ F Balázs Géza: Miért érdekes? F Zimányi Árpád: Változó vonzatok F Kemény Gábor: Mit

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. A nyelvjárás és a nyelvi norma MELLÉKLETTEL IFJÚSÁGI XXVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. FEBRUÁR ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL:

Anyanyelvünk. Édes. A nyelvjárás és a nyelvi norma MELLÉKLETTEL IFJÚSÁGI XXVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. FEBRUÁR ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Édes IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. FEBRUÁR ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Gerendeli György: Fasírtban és partiban F Zimányi Árpád: A befejezett melléknévi igenév feltételes

Részletesebben

Édes XXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. OKTÓBER ÁRA: 120 FORINT

Édes XXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. OKTÓBER ÁRA: 120 FORINT Édes Anyanyelvünk XXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. OKTÓBER ÁRA: 120 FORINT Múlvára Amikor elõször hallottam ezt a szót, furcsálltam. A kérdésre, hogy Mikorra kell elkészíteni a dolgozatot?, a válasz így hangzott:

Részletesebben

Szórend a márkanevekben

Szórend a márkanevekben XXV. ÉVOLYAM 2. SZÁM 2003. ÁPRILIS ÁRA: 100 ORINT Szórend a márkanevekben A TARTALOMBÓL: A márkanevekrõl az utóbbi években egyre többet írtak a szakemberek a nyelvészeti folyóiratokban, névtani és helyesírási

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu Anyanyelvünk 2012. DECEMBER XXXIV. ÉVF. 5. SZÁM A TARTALOMBÓL: Málnási Ferenc: Áprily Lajos Zimányi

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. Kis magyar szószedet nyilatkozóknak XXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. DECEMBER ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL:

Anyanyelvünk. Édes. Kis magyar szószedet nyilatkozóknak XXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. DECEMBER ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. DECEMBER ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Málnási Ferenc: Sütõ András anyanyelvi tükörcserepei F Balázs Géza: Mirõl mesélhetnének a maják? F Grétsy László:

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2014. FEBRUÁR XXXVI. ÉVF. 1. SZÁM 35 ÉVES AZ ÉDES ANYANYELVÜNK

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2014. FEBRUÁR XXXVI. ÉVF. 1. SZÁM 35 ÉVES AZ ÉDES ANYANYELVÜNK A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 35 ÉVES AZ ÉDES ANYANYELVÜNK Anyanyelvünk 2014. FEBRUÁR XXXVI. ÉVF. 1. SZÁM A TARTALOMBÓL: Grétsy László: Nyelvében él a nemzet Büky László: Dödölle

Részletesebben

Édes Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2009. OKTÓBER XXXI. ÉVF. 4. SZÁM. Tihanyi Lajos: Móricz Zsigmond 1917

Édes Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2009. OKTÓBER XXXI. ÉVF. 4. SZÁM. Tihanyi Lajos: Móricz Zsigmond 1917 A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes Anyanyelvünk 2009. OKTÓBER XXXI. ÉVF. 4. SZÁM A TARTALOMBÓL: Deme László, Kiss Jenõ, Korzenszky Richárd írása Bencédy József: Nyelvünk értékei

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL Anyanyelvünk 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Büky László: Papperlapapp Balázs Géza: Automatikus ragozás

Részletesebben

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes I. nyelvésztábor IV. anyanyelvi juniális Sátoraljaújhely Széphalom, 2014. június 18 22. Anyanyelvünk 2014. JÚNIUS XXXVI. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL!

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL! A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL! Anyanyelvünk 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM A TARTALOMBÓL: Ágoston Mihály: Helyreállítani a megingott anyanyelvtudatot

Részletesebben

Anyanyelvünk É A. A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes 2010. ÁPRILIS XXXII. ÉVF. 2. SZÁM

Anyanyelvünk É A. A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes 2010. ÁPRILIS XXXII. ÉVF. 2. SZÁM A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes A 44. MAGYAR NYELV HETE 4 OLDALAS IFJÚSÁGI MELLÉKLET Anyanyelvünk 2010. ÁPRILIS XXXII. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: 150 éve halt meg Széchenyi

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 100 ÉVE SZÜLETETT LÕRINCZE LAJOS. Dési Huber István: Radnóti Miklós

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 100 ÉVE SZÜLETETT LÕRINCZE LAJOS. Dési Huber István: Radnóti Miklós A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 100 ÉVE SZÜLETETT LÕRINCZE LAJOS Anyanyelvünk 2015. FEBRUÁR XXXVII. ÉVF. 1. SZÁM A TARTALOMBÓL: Kezdõdik a Lõrincze-év! Balogh Judit: Hadd beszéljünk

Részletesebben

Anyanyelvünk A TARTALOMBÓL:

Anyanyelvünk A TARTALOMBÓL: A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 48. MAGYAR NYELV HETE Anyanyelvünk 2014. ÁPRILIS XXXVI. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Emlékezés Hajdú Mihályra Balázs Géza: Körbejárt Föld Kétszáz

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. FEBRUÁR XXXIII. ÉVF. 1. SZÁM. Kétszáz éve született Liszt Ferenc

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. FEBRUÁR XXXIII. ÉVF. 1. SZÁM. Kétszáz éve született Liszt Ferenc A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL Anyanyelvünk 2011. FEBRUÁR XXXIII. ÉVF. 1. SZÁM Kétszáz éve született Liszt Ferenc A TARTALOMBÓL: Kelemen Lívia: Herbáriumok

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 46. magyar nyelv hete Nyelvünk, a hungarikum Anyanyelvünk 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Grétsy 80 Büky László: Érces idézetek

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2009. FEBRUÁR XXXI. ÉVF. 1. SZÁM IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2009. FEBRUÁR XXXI. ÉVF. 1. SZÁM IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL Anyanyelvünk 2009. FEBRUÁR XXXI. ÉVF. 1. SZÁM A TARTALOMBÓL: Bozsik Gabriella: Felelõsség a márkanévadás! Balázs Géza: Olvasni

Részletesebben

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes II. nyelvésztábor V. anyanyelvi juniális Sátoraljaújhely Széphalom, 2015. június 17 21. Anyanyelvünk 2015. JÚNIUS XXXVII. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3.

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. Szerkesztette: Hódi Éva Lektorálta: Hódi Éva Nyomdai előkészítés: Hódi Sándor Kiadja: A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület Nyomás: 2008 2 Hűség az anyanyelvhez

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. JÚNIUS XXXIII. ÉVF. 3. SZÁM

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. JÚNIUS XXXIII. ÉVF. 3. SZÁM A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes ANYANYELVI JUNIÁLIS SZÉPHALOM, 2011. JÚN. 17 19. Anyanyelvünk 2011. JÚNIUS XXXIII. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL: Málnási Ferenc: 125 éve született

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. FEBRUÁR XXX. ÉVF. 1. SZÁM IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. FEBRUÁR XXX. ÉVF. 1. SZÁM IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL Anyanyelvünk 2008. FEBRUÁR XXX. ÉVF. 1. SZÁM A TARTALOMBÓL: Bencédy József: Vége a Gutenberg-galaxisnak? Büky László: A

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. OKTÓBER XXXIII. ÉVF. 4. SZÁM A MAGYAR NYELV NAPJA NOVEMBER 13.

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. OKTÓBER XXXIII. ÉVF. 4. SZÁM A MAGYAR NYELV NAPJA NOVEMBER 13. A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes A MAGYAR NYELV NAPJA NOVEMBER 13. Anyanyelvünk 2011. OKTÓBER XXXIII. ÉVF. 4. SZÁM A TARTALOMBÓL: Czakó Gábor: Hunfalvyzmus vagy párbeszéd? Balázs

Részletesebben

Tartalom. Anyanyelvünk éve

Tartalom. Anyanyelvünk éve Anyanyelvünk éve Lassan múlik a tél s föllebben újra a függöny kígyóként karikáznak a szűzek a zsenge fiúkkal tompán búgnak a mélyből vággyal telt fuvolák s ímhol a luk a fából készült szikla tövében tisztán

Részletesebben

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média Magyarországon Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szakmai kiadványa Budapest, 2004 A kéziratot

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. LXIV. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2008. MÁJUS 14. ALAPÍTVA: 1945-BEN ATROCITÁS-SZINDRÓMA AZ ISKOLÁBAN Az erőszakoskodás, az iskola biztonsága nálunk

Részletesebben

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM A Himnusz erõt ad * A magyar helyesírási készség felmérése a kárpátaljai tanulók és diákok körében * A kiejtés szerepe az idegennyelv-tanításban

Részletesebben

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL I. rész szövegek gyakorlatok nyelvtan külföldieknek ELŐSZÓ Ez a tankönyv olyan nem magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak készült, akik felsőfokú magyar nyelvvizsgát

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK?

HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK? HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK? Munkafüzet diákoknak a A médiaismeret tantárgy alkalmazása a hátrányos helyzetû diákok képességfejlesztésében címû pedagógus-továbbképzési programjához Budapest, 2008 A MANUSH

Részletesebben