Mérések visszavezethetősége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérések visszavezethetősége"

Átírás

1 Mérések visszavezethetősége ISO 15189:2003(E) MSZ EN ISO/IEC 17025: NAR-20-IX D.2. Horváth Andrea NAT ODL-SZAB Szegedi Tudományegyetem Klinikai Kémia Intézet Az előadás az IFCC Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine által kiadott CD-ROM (2002) felhasználásával készült.

2 Előadás témák Fogalmak Szabványok és irányelvek Alapelvek Visszavezethetőségi lánc és kalibrációs hierarchia Teendők

3 Fogalmak Visszavezethetőség: egy mérési eredménynek vagy etalon értékének az a tulajdonsága, hogy ismert bizonytalanságú összehasonlítások megszakítatlan láncolatán keresztül kapcsolódik országos vagy nemzetközi etalonokhoz. Valódiság (trueness) Valódi érték - helyes (konvencionális valódi) érték - mért érték Elsődleges etalon (primary reference material) Nemzetközi/nemzeti etalon (inter/national meas. std) Referencia etalon (measurement standard) Tanúsított anyagminta (certified reference material, CRM) Anyagminta (reference material, RM) Átvihetőség (commutability)

4 Commutability - átvihetőség Commutability of a material - ability of a material to yield the same numerical relationships between results of measurements by a given set of measurement procedures, purporting to measure the same quantity, as those between the expectations of the relationships obtained when the same procedures are applied to other relevant types of material (ISO 15194, 3.5)

5 Akkreditálási szabványok MSZ EN ISO/IEC 17025: a berendezések kalibrálási programját úgy kell kialakítani és működtetni, hogy biztosítsa a laboratórium által végzett kalibrálások és mérések visszavezethetőségét egészen a nemzetközi mértékegység rendszerig (SI). A laboratórium maga határozza meg saját mérőetalonjainak és mérőműszereinek visszavezethetőségét az SI-rendszerig, megszakítatlan kalibrálási lánc útján ISO 15189:2003(E) A laboratórium mérőeszközeinek kalibrálására és a valódiság meghatározására szolgáló programot úgy kell megtervezni, hogy a mérések SI-rendszerre való visszavezethetősége biztosítható legyen NAR-20-IX D.2. D A laboratórium a kalibráló anyagokat, kalibrálási értékeket és azok mérési bizonytalanságát, továbbá mindezek eredetét és visszavezethetőségét dokumentálja.

6 Szabványok ISO 17511:2003 In vitro diagnostic medical devices. Measurement of quantities in samples of biological origin. Metrological traceability of values assigned to calibrators and control materials. ISO 18153:2003 Metrological traceability of values for catalytic concentration of enzymes assigned to calibrators and control materials. ISO 15194:2002 In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in sample of biological origin -Description of reference materials (). ISO 15195:2003 Laboratory medicine - Requirements for reference measurement laboratories. ISO 15197: 2003 Requirements for in vitro blood glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus. ISO Clinical laboratory medicine-in vitro diagnostic medical devices - Validation of manufacturer s recommendations for user quality control.

7 Szabványok ISO/CD Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems - Requirements for in vitro monitoring systems for self-testing of oral anticoagulant therapy ISO 19001:2002 In vitro diagnostic medical devices-information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology

8 IVD direktíva, irányelvek EU Directive 98/79/EC on IVD MDs, Annex I, Essential requirements A3. 2. The traceability of values assigned to calibrators and/or control materials must be assured through available reference measurement procedures and/or available reference materials of a higher order. EAL-G12 Mérő és vizsgáló eszközök visszavezethetősége nemzeti (országos) vagy nemzetközi etalonokra. NAR EAL-G12 (MAB-23) 1. kiadás, június Az EAL-G12 fordítása a nemzeti alkalmazásra vonatkozó bevezetéssel.

9 Alapelvek 1 A mérő- és vizsgáló eszközök kalibrálással történő visszavezethetőségét nemzetközi vagy nemzeti etalonokra a gyártmányok csereszabatossága iránti nemzeti és nemzetközi igény teszi szükségessé. A mérések valódisága a legmagasabb rangú etalonokra való visszavezethetőség révén biztosított.

10 Alapelvek 2 A visszavezethetőség egy mérési eredménynek vagy etalon értékének az a tulajdonsága, hogy meghatározott referencia, általában országos vagy nemzetközi, etalonokhoz, ismert bizonytalanságú összehasonlítások megszakítatlan láncolatán keresztül kapcsolódik (ld. kalibrációs hierarchia). VIM 1993, 6.10.

11 meghatározott referencia, általában országos vagy nemzetközi, etalonokhoz Mi minősül referenciának? Primer referencia módszerrel meghatározott primer kalibrátor, mely visszavezethető az SI mértékegységre: pl. SRM911b NIST cholesterol primer kalibrátor. Nemzetközi konvencionális (nem primer!) referencia módszerrel meghatározott nemzetközi konvencionális kalibrátor, mely nem vezethető vissza az SI mértékegységre: pl. HbA1c meghatározás HPLC- MS módszerrel Nemzetközi konvencionális (nem primer!) referencia módszerrel meghatározott nem nemzetközi konvencionális kalibrátor, mely nem vezethető vissza az SI mértékegységre: pl. HDL-C, hematológiai (vvt és fvs szám), alvadási faktor kalibrátorok Nemzetközi konvencionális (nem primer!) kalibrátor, mely nem nemzetközi konvencionális referencia módszerrel meghatározott és nem vezethető vissza az SI mértékegységre: pl. WHO standardok A gyártó által megválasztott, de nem nemzetközi referencia módszerrel meghatározott, nem nemzetközi konvencionális kalibrátor: pl. CA-125, D-dimer, Chlamydia-, és HIV-ellenes antitest. Konszenzus értékkel rendelkező kalibrátor

12

13 Referencia mérőrendszerek Analit pontos definiálása humán mintában Referencia módszer, amely az analitot specifikusan méri Primer vagy szekunder matrix alapú anyagminta (RM) Referencia laboratóriumok hálózata

14 Analit pontos definíciója Az analit definíciója feleljen meg a használati célnak. Két típusú analitot különböztetünk meg: A típus: jól meghatározott kémiai entitás, amely visszavezethető az SI mértékegységre analit (mmol/l) pl. koleszterin, urea, elektrolitok. B típus: nem kellőképpen meghatározható, általában heterogén összetételű mérendő anyag, amely nem vezethető vissza az SI mértékegységre szubsztancia (IU/mL) pl. CEA, PSA, alvadási faktorok B típusú mennyiségek esetén különösen fontos az analit pontos definiálása.

15

16 Referencia módszer és anyagminta Az A típusú analitok mérésére referencia mérőrendszerek rendelkezésre állnak. A B típusú szubsztanciák rendkívüli heterogenitása miatt azok meghatározására független nemzeti vagy helyi mérőmódszerek nem, csak nemzetközi konvencionális referencia módszerek használhatók (pl. enzimek, 37C, IFCC módszer) A B típusú szubsztanciák esetében a referencia anyagminták csak fenntartásokkal alkalmazhatók humán mintákban. A B típusú szubsztanciák mennyiségének meghatározására csak nemzetközi konvencionális etalonok használata elfogadott.

17 JCTLM:

18 JCTLM Missziós Nyilatkozat azonosítja és fontossági sorrendbe állítja azon mérendő anyagokat (referens anyagok), melyekre szükséges a nemzetközi visszavezethetőség és összehasonlíthatóság bátorítja a megfelelő szervezeteket, hogy vállaljanak felelősségét a referencia módszerek és mérési eljárások és referencia anyagok kifejlesztésében bátorítja az IVD ipart, hogy alkalmazza a referencia mérési rendszereket bátorítja az EQA szervezőket, hogy az elfogadott referencia mérési rendszereket alkalmazzák támogatja az akkreditációra készülő laboratóriumokat széleskörű idevágó információt ad az érdeklődőknek tudományos és szervezési segítséget, tanácsokat ad a résztvevő feleknek

19 JCTLM adatbázis

20 JCTLM I. lista - CRM Certified reference materials and reference measurement procedures for well-defined chemical entities with determined values traceable to SI units, and internationally recognized reference procedure-defined measurands; e.g. Electrolytes, Enzymes, Drugs, Metabolites and Substrates, Non- Peptide Hormones, some Proteins

21 JCTLM II. lista - RM Reference Materials that are value-assigned using an internationally agreed upon protocol; e.g., WHO reference materials for Blood Typing, Coagulation Factors, Microbial Serology, Nucleic Acids, and some Proteins. The values of the measurands in the reference materials on this List are not SI-traceable and/or no internationally recognized reference measurement procedures exist that are applicable to patient samples.

22 Referencia anyagok

23 Referencia módszerek

24

25 Laboratóriumok hierarchiája Nemzeti Metrológiai Intézet Akkreditált Referencia Laboratóriumok (kalibráló laboratóriumok: ISO 17025, ISO 15195) Gyártó Standardizációs Laboratóriumai Rutin Laboratóriumok

26 Referencia laboratóriumok

27

28

29 Kalibrációs hierarchia A mérés SI mértékegységének meghatározása Primer kalibrátor Primer referencia módszer Szekunder referencia módszer Szekunder kalibrátor Gyártó munka-kalibrátor Gyártó termék-kalibrátor Rutin minta Gyártó primer vagy szekunder kalibrátorral kalibrált mérőmódszere Gyártó munka-kalibrátorral kalibrált mérőmódszere Felhasználó gyári termékkalibrátorral kalibrált rutin mérőmódszere Rutin mérés eredménye

30

31

32

33 Példa visszavezethető kalibrátorra

34 Példa visszavezethető kalibrátorra

35

36 Alapelvek 3 Minden etalon kalibrálásának van mérési bizonytalansága. A kalibrálási hierarchiában a magasabban elhelyezkedő etalonnak kisebb a bizonytalansága.

37

38 Közlik a gyártók a kalibrátor értékének meghatározási módszerét és a mért értékhez tartozó mérési bizonytalanságot?

39 Mit kell tudni a kalibrátorokról és kontrollokról? Származás, típus (nemzetközi, nemzeti, stb.) Ki adta ki? (WHO, BCR, NIST, IFCC, stb.) Kalibrálási bizonyítvány (tanúsított vagy nem?) Eredet (humán, állati, mikrobiális, arteficiális, stb.) Gyártási eljárás (szintetikus, rekombináns, neutrális) Molekuláris forma (isomer, glycerol vagy glycerol észter, stb.) Halmazállapot, fázis (vizes oldat, szuszpenzió, liofilizált) Kezelési körülmények, tárolási feltételek, stabilitás Az analit értéke, egysége + mérési bizonytalanság Az érték visszavezethetősége Mátrix (pl. pufferelt BSA oldat) Felhasználási cél

40 Közlik a gyártók ezeket az adatokat?

41 ISO Information on metrological traceability to be given in the instructions for use of an in vitro diagnostic medical device EN 375:2001 (especially see 5.16) applies. The uncertainty of the assigned values of calibrators and trueness control materials shall be provided on request to the professional end-user when available. Information shall also be given on the commutability of the product calibrator as regards the measurement procedure which assigned the value to the material and the end-users' routine measurement procedure for which the material is intended.

42

43

44 Átvihetőség - mátrix hatás

45 Átvihetőség - mátrix hatás

46 Testoterone traceability chain Material Calibration Procedure Value assignment SI: nmol/l Gravimetry Pure Testosterone Working calibrator Human sera Product calibrators [& pooled sera] ID-GC/MS Immunoassay XYZ, master procedure Immunoassay XYZ, end user s procedure Routine sample nmol/l D. Stöckl engedélyével

47 SteroStar Testosterone Stero St a r y = 0,985x + 0,62 r = 0,995 D. Stöckl engedélyével

48 HbA1c standardizáció DCTT standard: cél harmonizáció IFCC standard metrológiai visszavezethetőség Klinikai hasznosíthatóság???

49 Minőség és mennyiség viszonya Laboratóriumi vizsgálatok száma (x1000) és a mért értékek eltérésének össszefüggése eltérés % (0 = célérték) NACB 2002: Inter-lab CV <5% Intra-lab CV <3% évi hazai HbA1c QualiCont adatok alapján készítette Prof. Endrőczi Elemér

50 Hogy mondjam el neked...?

51 Gyártók teendői A laboratóriumban használt kalibrátorok és a valódiság meghatározására szolgáló kontrollok eredete ismert. A kalibrátorok SI-rendszerre való visszavezethetősége és a társuló mérési bizonytalanság dokumentált kalibrálási bizonyítvány. A kontrollok visszavezethetősége és a társuló mérési bizonytalanság dokumentált. Jobb, visszavezethető és kommutábilis kalibrátorok előállítása.

52 Laboratóriumok teendői A laboratóriumban használt kalibrátorok, kalibrálási eredmények és a kapcsolódó mérési bizonytalanságok ellenőrzöttek és dokumentáltak. A kalibrátorok visszavezethetősége dokumentált (ahol a gyártó megadja). A laboratórium eljárásokkal rendelkezik a kalibrátorok kezelésére, tárolására és használatára vonatkozóan. A A laboratórium rendszeresen ellenőrzi kalibrálásainak helyességét, és meghatározza az újrakalibrálások rendjét. Igazolt tanúsított anyagminta használata (pl. CRM) Elfogadott konszenzus standard vagy konszenzus módszerrel meghatározott referencia anyag használata Referencia és rutin módszerrel nyert kalibrálások és mérések összehasonlítása (ún. módszer korreláció) A termék-kalibrátor valódiságának (ún. gyári érték ) ellenőrzése pl. torzítás vizsgálattal Külső minőségellenőrzési/jártassági programokban való részvétel

Debreczeni Lóránd, Kovácsay Anna,Szakony Szilvia Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház, Központi Laboratórium

Debreczeni Lóránd, Kovácsay Anna,Szakony Szilvia Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház, Központi Laboratórium Verifikált módszerek m belső minőségellen gellenőrzése (IQC) Debreczeni Lóránd, Kovácsay Anna,Szakony Szilvia Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház, Központi Laboratórium BioRad Továbbképzés, Budapest

Részletesebben

HORVÁTH GÉZÁNÉ PRECIZITÁS ÉS PONTOSSÁG AZ IGAZSÁGÜGYI ANALÍZISBEN A VÉRALKOHOL KONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA SORÁN

HORVÁTH GÉZÁNÉ PRECIZITÁS ÉS PONTOSSÁG AZ IGAZSÁGÜGYI ANALÍZISBEN A VÉRALKOHOL KONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA SORÁN HORVÁTH GÉZÁNÉ PRECIZITÁS ÉS PONTOSSÁG AZ IGAZSÁGÜGYI ANALÍZISBEN A VÉRALKOHOL KONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA SORÁN Az Igazságügyi Szakértıi és Kutató Intézetek véralkohol vizsgálatot végzı laboratóriumaiban

Részletesebben

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI LG-III. Galla Jánosné, 2012. 1 1. Mérési adatok feldolgozás 1.1.A mérési eredmény megadása 1.2.A mérés dokumentálása 2. A vállalati mérőeszközök nyilvántartása 3. A mérés jogi vonatkozásai, előírások 3.1.A

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató nem szabványos NAR-18-VIII. 2. kiadás. 2002. január

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató nem szabványos NAR-18-VIII. 2. kiadás. 2002. január NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Útmutató nem szabványos kalibrálási eljárások tartalmára és felépítésére NAR-18-VIII 2. kiadás 2002. január 2 / 8 1. Bevezetés A NAT Metrológiai

Részletesebben

A METROLÓGIÁRÓL ÉS A MÉRÉSÜGYRÕL RÖVIDEN

A METROLÓGIÁRÓL ÉS A MÉRÉSÜGYRÕL RÖVIDEN A METROLÓGIÁRÓL ÉS A MÉRÉSÜGYRÕL RÖVIDEN 2004 MÉRÉSÜGYI KÖZLEMÉNYEK AZ ORSZÁGOS MÉRÉSÜGYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA A szerkesztésért felelõs: Dr. Pákay Péter az Országos Mérésügyi Hivatal elnöke Szerkesztõ:

Részletesebben

formája a körvizsgálat. Az említett útmutató Fücsök Ferenc Eur. Ing (MAROVISZ) ffucsok@mailbox.hu

formája a körvizsgálat. Az említett útmutató Fücsök Ferenc Eur. Ing (MAROVISZ) ffucsok@mailbox.hu MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS QUALITY ASSURANCE BESZÁMOLÓ A MAROVISZ ELSŐ JÁRTASSÁGI KÖRVIZSGÁLATÁRÓL REPORT ABOUT THE PROFICIENCY TEST OF MAROVISZ FÜCSÖK FERENC Kulcsszavak: ultrahangos vastagságmérés, körvizsgálat,

Részletesebben

Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk

Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Süllerné Faigl Zsófia Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Szabó Gábor Csaba, egyetemi docens BME

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT Megjelent az MSZ EN ISO 9001: 2009 (ISO 9001:2008) szabvány Czimer Gáborné - Szalai Lívia ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT Az új nemzetközi metrológiai

Részletesebben

WIL-ZONE Tanácsadó Iroda

WIL-ZONE Tanácsadó Iroda Berényi Vilmos GMP Akadémia Berendezések és rendszerek GMPkvalifikálása vegyész, analitikai kémiai szakmérnök akkreditált min ségügyi rendszermenedzser regisztrált vezet felülvizsgáló E-mail: info@wil-zone.hu

Részletesebben

A minőségbiztosított vizsgálóhely A kórházi minőségbiztosítási rendszer és a klinikai vizsgálatok kapcsolódási pontjai

A minőségbiztosított vizsgálóhely A kórházi minőségbiztosítási rendszer és a klinikai vizsgálatok kapcsolódási pontjai A minőségbiztosított vizsgálóhely A kórházi minőségbiztosítási rendszer és a klinikai vizsgálatok kapcsolódási pontjai Dr. Habon Tamás Ph.D., Med. Habil. egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem KK I. sz.

Részletesebben

1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek

1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek 1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek 1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek TARTALOMJEGYZÉK 1.1 A minőségügy és a mérésügy alapfogalmai... 2 1.1.1 Alapdefiníciók... 2 1.1.2 Minőségügyi,

Részletesebben

Agrárinformatikai tanulmányok I.

Agrárinformatikai tanulmányok I. Agricultural Informatics Studies I. Szerkesztette Dr. Herdon Miklós intézetvezető, egyetemi docens Debreceni Egyetem Dr. Kapronczai István főigazgazgató helyettes Agrárgazdasági Kutató Intézet A tanulmánykötet

Részletesebben

Állatkísérletek az Orvostudományban Az állatkísérletek elmélete és gyakorlata

Állatkísérletek az Orvostudományban Az állatkísérletek elmélete és gyakorlata Állatkísérletek az Orvostudományban Az állatkísérletek elmélete és gyakorlata Sebészeti Műtéttani Intézet SZTE ÁOK graduális oktatás 2013 / 2014 / 1 2. Az állatkísérletek jogi szabályozása, engedélyezések,

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Törvényes metrológiai fogalmak nemzetközi értelmező szótára (International Vocabulary of Terms in Legal Metrology)

Törvényes metrológiai fogalmak nemzetközi értelmező szótára (International Vocabulary of Terms in Legal Metrology) Törvényes metrológiai fogalmak nemzetközi értelmező szótára (International Vocabulary of Terms in Legal Metrology) 0. Bevezetés. Alapfogalmak 0.01. metrológia (metrology) a mérések tudománya és alkalmazása

Részletesebben

A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában

A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában Készítette: Szegény Zsigmond Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Műszaki-technológiai

Részletesebben

Analitikai mérések és a laboratóriumi munka adminisztrációja számítógépen (Laboratory Information Management System, LIMS)

Analitikai mérések és a laboratóriumi munka adminisztrációja számítógépen (Laboratory Information Management System, LIMS) Analitikai mérések és a laboratóriumi munka adminisztrációja számítógépen (Laboratory Information Management System, LIMS) Ritz Ferenc, Richter G. Rt Környezetvédelmi O. 1104 Budapest, Gyömrői út 19-21.

Részletesebben

A lap teljes tartalma olvasható a www.szte.mtesz.hu honlapon INDEX: 2 52 50 TARTALOM

A lap teljes tartalma olvasható a www.szte.mtesz.hu honlapon INDEX: 2 52 50 TARTALOM ÉPÍTÔANYAG 2007/1 A fi nomkerámia-, üveg-, cement-, mész-, beton-, tégla- és cserép-, kő- és kavics-, tűzállóanyag-, szigetelőanyag-iparágak szakmai lapja SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Dr. Gömze A. László elnök

Részletesebben

l Harmattan, Budapest. 1-382. old.

l Harmattan, Budapest. 1-382. old. PROJEKT CÉLJAI (i) Környezetanalitikai vizsgálatok: Részletes kémiai biztonsági vizsgálat a hazai ökológai termesztésbe vont területeken a korábbi vegyszeres gyakorlatból adódóan mutatkozó tartós (perzisztens)

Részletesebben

Kérelem OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100

Kérelem OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - Nemzetközi Kutató és Vizsgáló Szervezet a Környezetbarát Textíliákért OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Kérelem OEKO-TEX Standard

Részletesebben

HIV combo REF A59428. Felhasználás. Összefoglaló és magyarázatok

HIV combo REF A59428. Felhasználás. Összefoglaló és magyarázatok HIV combo REF A59428 Felhasználás Az Access HIV combo próba egy paramágneses részecskéket tartalmazó kemilumineszcens immunpróba, amelynek célja a HIV-1 p24 antigén, HIV-1 (M és O csoportok) és HIV-2 antitestek

Részletesebben

Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás

Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai NAR-08 8. kiadás Hatálybalépés: 2013. december 17. 1/15

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2012.7.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 193/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 640/2012/EU RENDELETE (2012. július 6.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EC-Type Examination Certificate

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EC-Type Examination Certificate ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Testing Station for Explosion Proof Equipment 1/6 (1) Hungary, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@bki.hu EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Dear Reader!

Tisztelt Olvasó! Dear Reader! Tisztelt Olvasó! Dear Reader! Napjaink egyre nagyobb problémája a termékhamisítás és az eredetvédelem, amely mindkettõ nagyban csökkenti a betegbiztonságot, és károkat okoz a gyártóknak, kereskedõknek.

Részletesebben

Minőségfejlesztés a laboratóriumi medicinában: együttműködés az egészségügyi szervezet/menedzsment és a laboratóriumi szakemberek között

Minőségfejlesztés a laboratóriumi medicinában: együttműködés az egészségügyi szervezet/menedzsment és a laboratóriumi szakemberek között Minőségfejlesztés a laboratóriumi medicinában: együttműködés az egészségügyi szervezet/menedzsment és a laboratóriumi szakemberek között Dr. Fekete Mátyás 1, Dr. Vásárhelyi Barna 1,2, Dr. Debreczeni Lóránd

Részletesebben

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI Mennyire elégedett Ön a Magyar Minőséggel?

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI Mennyire elégedett Ön a Magyar Minőséggel? TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A Lean Hat Szigma Dr. Aschner Gábor A megfelelőségértékelés testületei és szabványai Földesi Tamás Vállalatirányítási rendszerek szerepe és jelentősége

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben