PANORÁMA. 05 Pamätník - Visszapillantó. 07 Mozaika - Panoráma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANORÁMA. 05 Pamätník - Visszapillantó. 07 Mozaika - Panoráma"

Átírás

1 PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #04/2014 Zdarma / Ingyenes 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Pamätník - Visszapillantó 07 Kompas - Iránytű 02 Strieška - Esernyő 04 Pamätník - Visszapillantó 07 Mozaika - Panoráma 10 Hlásnik - Kitekintő Rubrika primátora A polgármester rovata Ctení občania, milí Moldavčania! Niekedy je na dubovom liste spísaný náš trpký osud, nech ten list uchová našu dávnu minulosť, bo strom je to, čo každý rok nové listy vychová, však v srdci stráži aj jesenný úhor, čo korunou zakrýval. Néha tölgylevélre íródik számkivetett sorsunk, hogy azon levél őrizze meg réges-régi voltunk, mert a fa az, mely minden évben új levelet hajt, de szívében őrzi azt is, mit őszi avar múltja lombjával takart. Vážení čitatelia! Dá sa povedať, že žijeme v čudnom svete. Pomaly zabudneme mať radi, radovať sa, darovať, pomáhať, všímať si jeden druhého, žiť v mieri a pokoji so sebou aj inými. Panuje doba bez hodnôt, nezáujem, nepozornosť, svár, nevraživosť. Na internetových portáloch si navzájom nechávame odkazy, ubližujeme si, chválime sa, zbierame priateľov a známych a popri tom sa na ulici zabudneme pozdraviť, usmiať sa, či podať si ruky. Chorý je tento svet, veľmi je chorý! Otázkou je len to, či je z tejto situácie východisko? Či je nádej, že to bude zajtra ináč. Kľúč k riešeniu sa nám povaľuje pri nohách. Zohneme sa poň, či budeme čakať, či nám niekto, vtlačiac do rúk falošný kľúč, sľúbi lepšiu budúcnosť? Nech sa každý rozhodne podľa svojej slobodnej vôle. Jedno je isté: my musíme patriť do tábora tých, ktorí počuli proroctvá o blížiacom sa konci sveta a predsa sa unúvajú a majú odvahu sadiť stromčeky. Nech teda nasleduje jeden (dva) príbehy na ponaučenie. Farár vyšiel na kazateľnicu kázať a niesol so sebou starú, hrdzavú, rozheganú vtáčiu klietku. Položil ju na zábradlie kazateľnice. Všetci sa na neho začudovane pozerali a so záujmom očakávali, čo sa bude diať. Farár začal kázať: Keď som včera prešiel po Hlavnej ulici, išlo oproti mne dieťa a v ruke nieslo túto vtáčiu klietku, v ktorej boli na jej spodku tri malé vtáčiky a triasli sa od zimy a strachu. Zastavil som chlapca a opýtal som sa ho: - Čo to nesieš so sebou? - Iba tieto tri nešťastné vtáky, - odpovedal. - A čo s nimi chceš robiť? pýtal som sa. - Odnesiem si ich domov a zabavím sa s nimi, odpovedal. - Rozhnevám ich, povyťahujem im perie a poštvem ich proti sebe. Budem si to užívať. - Skôr či neskôr sa ti to zunuje. Čo s nimi potom budeš robiť? - Mám doma dve mačky, povedal chlapec, a ony majú rady vtáčie mäso. Nakŕmim ich nimi. Chvíľu som mlčal a potom som povedal: - Chlapče, koľko chceš za vtáky? - Vy nechcete tie vtáky otče. Veď sú to iba obyčajné sivé poľné vtáky. Ani spievať nevedia a nie sú ani krásne. - Koľko za ne chceš? opýtal som sa opäť. Chlapec si ma premeral s myšlienkou, či som neprišiel o rozum, a potom mi povedal cenu: päť eur. Vybral som päť eur z vrecka a dal som ich chlapcovi. Chlapec zložil klietku na zem a v momente zmizol. Zdvihol som klietku a odniesol som ju do blízkeho parku. Tam som ju položil, otvoril na nej dvierka a vypustil som vtáky na slobodu. Po tom, čo farár dopovedal príbeh s klietkou, hneď sa pustil do druhého príbehu: (pokračovanie na strane č.2).. Tisztelt Olvasó! Napjainkban fura világot élünk. Lassan elfelejtünk szeretni, tisztelni, örülni, adakozni, segíteni, egymásra figyelni, békében és békességben élni magunkkal és másokkal szemben is. Hódít az értéktelenség, érdektelenség, figyelmetlenség, ármánykodás és a rosszindulat. Internetes portálokon üzengetünk, bántunk, dicsérünk, barátokat ill. ismerősöket gyűjtünk, miközben az utcán találkozva elfelejtünk kezet szorítani, köszönni, mosolyogni. Beteg a világ, nagyon beteg! A kérdés csupán az, van-e ebből kiút? Van-e remény, hogy holnap másképpen lesz? A megoldás kulcsa ott hever a lábunk előtt. Lehajlunk érte, vagy arra várunk, hogy valaki majd hamis kulcsot nyomva a kezünkbe szebb jövőt ígér? Ki-ki döntsön szabad akarata szerint. Egy biztos: nekünk azok táborába kell tartoznunk, akik hallották a jóslatokat a közeledő világvégéről, mégis veszik azt a fáradságot és bátorságot, hogy facsemetéket ültessenek. Tanulságként íme egy (két) történet: A plébános felment prédikálni a szószékre és egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával. Letette a szószék párkányára. Mindenki meglepődve nézte és kíváncsian várta, mi fog történni. A plébános elkezdte a prédikációt: Amikor tegnap sétáltam az utcán, szembe jött velem egy fiatal gyerek, kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, és a kalitka alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút és megkérdeztem: - Na, mit viszel magaddal? - Csak ezt a három vacak madarat. felelte. - Aztán mit akarsz csinálni velük? kérdezősködtem. - Hazaviszem őket és szórakozom velük. felelte. Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra uszítom őket. Élvezni fogom. - De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük? - Ó, van otthon két macskánk, mondta a fiú azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük. Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam: - Fiam, mennyit kérsz a madarakért? - Nem kellenek magának azok a madarak, atya! Hiszen csak vacak szürke mezei madarak. Még énekelni sem tudnak! Még csak nem is szépek! - Mennyit akarsz értük? kérdeztem ismét. A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: öt euró. Kivettem a zsebemből az öt eurót, odaadtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre és egy pillanat alatt eltűnt. Aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját és szabadon engedtem a madarakat. Miután a plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett: (folytatás a következő oldalon)... Čas plynie rýchlo a my sa onedlho opäť stretneme pri volebných urnách v tomto roku už po tretíkrát. 15. novembra 2014 sa budú po štyroch rokoch konať komunálne voľby, v ktorých si zvolíme primátora mesta aposlancov mestského zastupiteľstva. Som vďačný osudu a pánu Bohu, že som mohol veľkú časť svojho života prežiť a tvoriť v službe mestu a jeho obyvateľom. Uplynulé štvrťstoročie bolo určite najvýznamnejším obdobím môjho života, počas ktorého som svojmu povolaniu častokrát obetoval všetko iné svoje koníčky, záľuby, voľný čas, a veľakrát aj čas, ktorý som mohol stráviť s rodinou, deťmi. Ale je úplne prirodzené, že všetko má svoju cenu. Na druhej strane som hrdý na to, čo sme za 24 rokov v meste dosiahli: vynovené verejné priestranstvá, detské ihriská, starostlivosť o seniorov, vynikajúcu spoluprácu s cirkvami, školami a inštitúciami, zvyšovanie bezpečnosti v meste vybudovaním kamerového systému, na Slovensku ojedinelý moderný systém verejného osvetlenia, energetickú úspornosť budov mestských inštitúcií, rozvoj športu v meste, kvalitnú web-stránku mesta, priame vysielania zasadnutí Mestského zastupiteľstva, informovanosť občanov a transparentnosť práce orgánov mesta cez Mestskú televíziu a noviny Panoráma a veľa, veľa ďalších vecí. Mne osobne uplynulých 24 rokov v samospráve a v politike dalo tiež veľmi veľa. Mal som možnosť spolupracovať s najlepšími odborníkmi samosprávy v predsedníctve ZMOS-u, v rôznych poradných orgánoch vlády a ministerstiev, byť účastný pri riešení informatizácie verejnej správy Slovenska, spolupracovať na tvorbe, plánovaní a riešení projektov Európskej únie, zastupovať maďarské spoločenstvo Slovenska v rôznych medzinárodných zoskupeniach, v slovensko-maďarských medzivládnych komisiách a, ako jeden zo štyroch primátorov Slovenska, zastupovať samosprávu (pokračovanie na strane č.2).. Tisztelt Polgárok, kedves szepsiek! Az idő gyorsan halad és mi nemsokára újra találkozunk a választási urnák előtt ebben az évben immár harmadszor. Négy év elteltével, november 15-én helyhatósági választásokra kerül sor, ahol polgármestert és új városi képviselő-testületet választunk. Hálás vagyok a sorsnak és a Jóistennek, hogy életem jelentős részét a város és annak lakosai érdekében végzett alkotó munkával tölthettem el. Az elmúlt negyedszázad határozottan életem legjelentősebb időszaka volt, amikor gyakran kellett minden mást alárendelnem a hivatásomnak hobbijaimat, szabadidőmet és sokszor azt az időt is, amit a családommal, gyermekeimmel tölthettem volna. Viszont az életben mindennek ára van. Büszke vagyok mindarra, amit az elmúlt 24 év alatt a városban elvégeztünk: a felújított közterületekre, a játszóterekre, az idősekkel való törődés feltételeinek a javítására, az egyházakkal, az iskolákkal és más intézményekkel megvalósult kitűnő együttműködésre. A kamerarendszer felszerelésével növeltük a város biztonságát, szlovákiai viszonylatban teljesen egyedi, modern közvilágítási rendszert építettünk ki, intézményeinket átépítettük az energiatakarékosság követelményei szerint, támogattuk a sport fejlődését, a városi televízió élő önkormányzati közvetítései és a Panoráma újság által is növeltük a polgárok tájékoztatását, a városi szervek működését teljesen átláthatóvá tettük és természetesen sok-sok egyebet is elvégeztünk. Az önkormányzatokban és a politikában eltöltött elmúlt 24 év személyesen is nagyon sokat nyújtott számomra. A Szlovákiai Falvak és Városok Társulásának elnökségi tagjaként és a különböző állami és minisztériumi tanácsadó testületekben lehetőségem volt együttműködni Szlovákia legkiválóbb önkormányzati szakembereivel, részt vehettem a szlovákiai közigazgatás informatizálásának folyamatában, segédkeztem az (folytatás a 3. oldalon)... ISSN

2 Strieška - Esernyő (pokračovanie zo strany č.1...) v poradnom orgáne Európskeho parlamentu - vo Výbore regiónov v Bruseli. Ale najviac som hrdý na to, že Vy, občania mesta, ste ma šesťkrát za sebou zvolili za primátora mesta, za svojho zástupcu a hovorcu, že v šiestich komunálnych voľbách som požíval Vašu dôveru. Ďakujem Vám za to! Po 24 rokoch služby občanom som sa rozhodol, že v týchto voľbách nebudem kandidovať na post primátora. Bolo to ťažké rozhodnutie! Nie je jednoduché uzavrieť za sebou niečo, čo mi vypĺňalo celé moje dni, moje myšlienky, môj život. 24 rokov je obdobie, za ktoré vyrastie človek s vysokoškolským diplomom v rukách, je to doba jednej generácie ľudstva. Aj v živote nášho mestečka sa za ten čas udiali prevratné zmeny, aj naše mestečko vyrástlo a má svoje významné miesto na mape Slovenska. Viackrát sme mohli počuť z úst predsedu Košického samosprávneho kraja, p. Zdenka Trebuľu, že za uplynulých 24 rokov sa Moldava z bezvýznamného vidieckeho sídla stala mestom. Budem úprimný: mám zovreté hrdlo a aj slzy v očiach, keď si pripomeniem momenty uplynulých 24 rokov, a keď sa Vám všetkým chcem poďakovať za Vašu podporu, za vynikajúcu spoluprácu, za spoločne odvedenú prácu a spoločne prežité chvíle. Chcem sa poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú ste mi dali, chcem sa poďakovať za prácu poslancom mesta, spolupracovníkom, za trpezlivosť a obetu mojim deťom, rodine, ktorá ma podporovala a aj v ťažkých chvíľach stála pri mne. V nasledujúcom období chcem svoje skúsenosti aj naďalej zú- ročovať na regionálnej úrovni. Vďaka Vašej dôvere budem pracovať ako podpredseda Košického samosprávneho kraja, a tak sa budem snažiť napomáhať rozvoju mesta, kraja a jeho regiónom. Mojím hlavným portfóliom je regionálny rozvoj, životné prostredie, doprava, informatizácia spoločnosti a cestovný ruch. Som presvedčený, že aj toto je mimoriadne dôležité poslanie a spolu s troma poslancami z nášho okresu budem riešiť problémy a obhajovať záujmy údolia Bodvy. To však neznamená, že sa chcem odtrhnúť od mestskej politiky. V blížiacich sa komunálnych voľbách sa budem uchádzať o Vašu priazeň ako poslanec, pretože chcem byť naďalej nápomocný chodu nášho mesta, ktoré je predsa len môjmu srdcu najbližšie, mestu, v ktorom poznám všetky zákutia, problémy, možnosti rozvoja aj plány do budúcna. Chcem naďalej ponúknuť moje skúsenosti, poznatky a kontakty v prospech obyvateľov mesta a aj jeho okolia. V uplynulých 24 rokoch sme toho spolu pre rozvoj mesta a údolia Bodvy urobili veľa. Realizovali sme množstvo projektov a aj zo zdrojov EÚ sme priniesli veľa peňazí, napriek tomu viacero predstáv a vízií čaká v našich šuflíkoch na príležitosti realizácie. Máme plány a predstavy do budúcna, mám ich ja osobne, a máme ich aj v našom spoločenstve blízkom SMK. Na nich chceme priebežne pracovať. Je samozrejmé, že nie všetko, čo sme si naplánovali, sa nám podarilo zrealizovať. Keď si však pozrieme náš program, ktorý sme zverejnili pred predošlými voľbami, môžeme vidieť, že sme 70% našich predstáv splnili. V Strane maďarskej komunity sme sa spoločne dohodli, že našou kandidátkou na post primátora mesta bude p. Irena Petrášová, skúsená a uznávaná ekonómka, ktorá má za sebou aj bohaté skúsenosti z práce v samospráve. Je to osobnosť, ktorá je odborne spôsobilá prevziať vedenie mesta. V uplynulom volebnom období pracovala vo Finančnej komisii Mestského zastupiteľstva, a tak podrobne pozná problémy a stav mesta. Štafetový kolík je možné odovzdať iba takému človeku, ktorý dokáže udržať aspoň také tempo, na ktoré sme boli doposiaľ zvyknutí, človeku, ktorý vie, ktorým smerom treba ďalej bežať. P. Irena Petrášová sa už zapojila do života mesta a má skúsenosti z fungovania samosprávy. Vážení občania mesta, pozývam Vás dňa 15.novembra do volebných miestností, aby sme si pred volebnými urnami určili budúcnosť nášho mesta. Myslím si, že strana, ktorej som aj ja členom, ponúka kandidátku na post primátora mesta a kandidátov na poslancov, ktorí, výsledkom Vami prejavenej dôvery, vytvoria silný kolektív, ktorý dokáže ďalej úspešne rozvíjať naše milované mesto. (pokračovanie zo strany č.1).. V jeden deň prebiehala medzi Satanom a Kristom debata. Satan práve prišiel z Rajskej záhrady a chvastal sa: - Celé ľudstvo som si uchňapol. Postavil som im pascu s takými návnadami, ktorým nedokázali odolať. Všetci mi patria! - Čo s nimi budeš robiť? pýtal sa Ježiš. - Budem sa s nimi zabávať. Naučím ich, ako sa majú sobášiť a rozvádzať, nahnevám ich, naučím ich aj to, ako sa majú nenávidieť a trápiť, ako sa majú opiť, ako majú brať drogy, naučím ich vynachádzať zbrane a bomby, aby sa pozabíjali. Veľmi si to budem užívať, povedal Satan. - Čo budeš s nimi robiť potom, keď sa ti hra zunuje? - Zničím ich! povedal Satan. - Koľko chceš za nich? zaujímal sa Ježiš. - Ty tých ľudí nepotrebuješ! Sú ti nanič! Kúpiš si ich a oni ťa budú nenávidieť, opľujú ťa, preklínajú a zabijú ťa. Netreba ti ich! - Koľko za nich chceš? pýtal sa Ježiš opäť. Satan si premeral Ježiša a pohŕdajúc povedal: - Chcem tvoju krv, všetky tvoje slzy a celý tvoj život! Ježiš odpovedal: Dohodli sme sa! a zaplatil... Po týchto slovách farár zobral klietku a zišiel z kazateľnice. V mene redakčnej rady: Mgr. Erika Vitéz,,Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt. A Sátán épp az Édenkertből jött és büszkén dicsekedett: - Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek! - Mit fogsz csinálni velük? kérdezte Jézus. - Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogyan házasodjanak és hogyan váljanak el egymástól; feldühítem őket, meg arra is megtanítom, hogyan gyűlöljék és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek és kábítózzanak; arra, hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel és öljék egymást. Nagyon fogom élvezni. mondta a Sátán. - Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból? - Megsemmisítem őket! felelte a Sátán. - Mennyit kérsz értük? érdeklődött tovább Jézus. - Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek ők neked! - Mennyit kérsz? kérdezte újból Jézus. A Sátán végignézett Jézuson és megvető gúnnyal mondta: - A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet! Jézus így szólt: - Megegyeztünk! Aztán kifizette az árat. Ezzel a plébános fogta a madárkalitkát és lement a szószékről. A szerkesztőbizottság nevében: Mgr. Vitéz Erika 31. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva i Szepsi Város Önkormányzatának 31. soros ülése Dňa 5. júna 2014 sa konalo vo veľkej sále MsKS 31. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou. Poslanci MZ schválili zmluvu o partnerstve s XVIII. mestským obvodom Budapešti, potvrdili vo funkcii riaditeľky ZŠ Severná Mgr. Helenu Dubinskú a vypočuli si správu o činnosti neziskovej organizácie ETP Slovensko. Prejednali, ale nevyhoveli protestu prokurátora, ktorý napadol naše VZN o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta a schválili dotácie podľa platného VZN. Schválili výsledky inventarizácie majetku mesta a schválil taktiež záverečný účet mesta za rok Poslanci prerokovali a schválili novú prílohu k VZN určujúcu dotácie na prevádzku a na žiaka škôl a ŠZ v meste, ako aj dodatok VZN o zmluvných prevodoch majetku mesta a zmluvu o vecnom bremene pre VSD. Znížili cenu za parkovanie v centre mesta a schválili zápis do kroniky mesta za rok Aj keď podľa zákona sa mohli zvýšiť platy pre primátora a pre zástupcu primátora, obaja sa zriekli navýšenia platov, hlavnej kontrolórke poslanci schválili navýšenie platu podľa zákona. Postúpili v otázke zriadenia školského centra cirkevnej školy tým, že schválili koncesnú zmluvu o prevode prioritného majetku pre Nadáciu pre budúcnosť A Jövőért Alapítvány a schválili aj zmluvu o výpožičke nebytového priestor pre Sociálnu poisťovňu. 32. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva i Szepsi Város Önkormányzatának 32. rendkívüli ülése V zasadačke Inkubátorového domu sa 24. júna uskutočnilo 32. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Poslanci schválili návrh na udelenie ceny Pro Urbe a Cien mesta Moldava pre jednotlivcov a inštitúcie. V ďalšom bode rokovania sa účastníci zasadnutia zaoberali upresnením všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby. V ďalšej časti stretnutia bola reč o rekonštrukcii strechy a kotolne polikliniky. Poslanci schválili 5-percentné kofinancovanie tohto projektu. Predpokladané náklady na opravy by mali činiť približne 220 tisíc eur. Zastupiteľstvo odsúhlasilo prevod nebytových priestorov kotolní a pivníc pre vlastníkov bytov na Školskej ulici 18, 20, 22 a 24. V rozpočte mesta by sa tým malo ušetriť približne 5 tisíc eur ročne. Predmetom zasadnutia bolo aj zníženie výšky nájmu v 61 a 31 bytovej jednotke. V prvom prípade sa znížil nájom na 2 eurá a 12 centov június 5-én zajlott a városi önkormányzat 31. soros ülése a kultúrház nagytermében. A képviselők jóváhagyták a Budapest XVIII. kerülete és Szepsi város közötti partnervárosi szerződést, tisztségében megerősítették Mgr. Dubinsky Ilonát, aki továbbra is az Észak utcai Alapiskola igazgatója marad, meghallgatták az ETP Slovensko nonprofit szervezet tevékenységéről szóló beszámolót. Megtárgyalták, de nem tettek eleget annak az ügyészi figyelmeztetésnek, amely felülbírálta a város általános érvényű rendeletét az állatok tartásával és védelmével kapcsolatban, valamint juttatásokat szavaztak meg. Jóváhagyták a város vagyonának leltározási eredményét és a 2013-as zárszámadását. A képviselők megtárgyalták és jóváhagyták a város általános érvényű rendeletének azt a mellékletét, amely megszabja az oktatási intézmények fenntartásához szükséges, illetve az egy tanulóra eső juttatást. Tárgyaltak a város tulajdonát képező terület bérbeadásáról és a jelzálog megkötésére vonatkozó szerződés (Východoslovenská distribučná, a.s.) kiegészítéséről. A város központjában csökkentették a parkolási illetéket és jóváhagyták a városi krónika 2012-es bejegyzéseit. A törvényből kifolyólag emelkedhet a polgármester és a polgármester-helyettes bére, erről mindketten lemondtak, a főellenőr bérének emelését a képviselő-testület megszavazta. Ezután rátértek az egyházi iskolaközpont alapításának ügyére, majd a Jövőért Alapítvány részére jóváhagyták a földterület átruházásáról szóló koncesszionális szerződést. A képviselők elfogadták a nem lakás célú helységek bérbeadását a szociális biztosító részére. na meter štvorcový a v druhom prípade na 2 eurá a 24 centov na meter štvorcový. V závere rokovania vymenovali riaditeľku Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave, jedinú uchádzačku o túto pozíciu, Gabrielu Lengyel Harsányi. Június 24-én a vállalkozók házában került sor a képviselő-testület rendkívüli ülésére. A képviselők jóváhagyták a Pro Urbe és a Városi díjakról szóló javaslatokat. A tárgyalás következő pontjában az általánosan kötelező érvényű rendelet pontosításával foglalkoztak, amely meghatározza a szociális szolgáltatások feltételeit és annak térítését. Szó esett az egészségügyi központ és a hozzá tartozó fűtőház tetőfelújításáról is megszavazták a projekt 5%-os támogatását. A javítás előreláthatólag közel euróba fog kerülni. A kéviselő-testület megszavazta a nem lakás célú helységek (fűtőházak és pincehelyiségek) bérbeadását az Iskola utca 18, 20, 22 és 24 lakástulajdonosai számára. Ennek köszönhetően évente akár 5000 euró takarítható meg a város költségvetésében. Az ülésen megtárgyalták a 61-es és a 31-es lakások bérleti díjának csökkentését is: az első esetben a bérlet 2,12 / m², a másodikban 2,24 / m² lesz. Az ülés végén mint egyetlen pályázót, Lengyel Harsányi Gabriellát nevezték ki a Magyar Tannyelvű Óvoda igazgatójának. Vydal: Mestský úrad, Školská 2, Moldava nad Bodvou, IČO: , tel.: , evidenčné číslo ISSN , MK SR Evidencia periodickej tlače EV 4729/13 Ročník vydávania periodickej tlače: 2. ročník, Dvojmesačník, September 2014 Redakcia: Šéfredaktor: Mgr. Erika Vitéz, Redakcia: Mgr. Andrea Lebocká, Mgr. Nikola Koložová.Tel.: , Preklad: Jozef Džubák, Bc. Boglárka Sirgely Jazyková korekcia: Mgr. Erika Bošeľová, János Juhász Dósa, Mgr. Andrea Sirgely, Bc. Boglárka Sirgely Grafika, zalomenie a tlač: Attila Török Creatura, Kiadja: Városi hivatal, Iskola u.2 sz Szepsi, Azonosító szám: , tel.: , Engedélyszám: ISSN , EV 4729/13 2. évfolyam, Kéthavonta, September 2014 Szerkesztőség: Főszerkesztő: Mgr. Vitéz Erika, Szerkesztőség: Mgr. Lebocky Andrea, Mgr. Kolož Nikola. Tel.: , , Fordítás: Džubák József, Bc. Sirgely Boglárka Korrektúra: Mgr. Erika Bošeľová, Juhász Dósa János, Mgr. Sirgely Andrea, Bc. Sirgely Boglárka Grafika, tördelés, nyomtatás: Török Attila Creatura, 02

3 Z nášho života - Életünk (folytatás az 1. oldalról...) európai uniós projektek megalkotásában, tervezésében és megvalósításában, különböző kormányközi vegyes bizottságokban képviselhettem a felvidéki magyarságot, három polgármestertársammal együtt közösen képviselhettem a szlovákiai önkormányzatokat az Európa Parlament tanácsadó testületében, a Régiók Bizottságában is. De a legbüszkébb mégis arra vagyok, hogy Önök, a város polgárai, hatszor egymás után megválasztottak e város polgármesterévé, hogy hat helyhatósági választás során élvezhettem a város polgárainak bizalmát. Mindezt szívből köszönöm! 24 év szolgálat után úgy döntöttem, hogy ezeken a választásokon nem indulok polgármesterjelöltként. Meg kell mondanom, nehéz elhatározás volt. Nem egyszerű megszakítani valamit, ami eddig kitöltötte napjaimat, gondolataimat, egész életemet. 24 év egy olyan időszakasz, amelyik alatt a gyermekből egyetemi oklevelet kezében tartó felnőtt lesz, egy generációváltás időtartama. Ebben az időtartamban városunk életében is óriási dolgok történtek, Szepsi is felnőtt, Szlovákia térképén jelentős helyet foglal el. Trebuľa Zdenko, Kassa Megye elnökének szájából többször hallhattuk, hogy az elmúlt 24 év alatt a jelentéktelen vidéki településből Szepsi várossá fejlődött. Kissé elszoruló torokkal felidézve az elmúlt 24 év pillanatait, szeretném mindenkinek megköszönni a támogatást, a kiváló együttműködést, a közösen elvégzett munkát, élményeket. Köszönöm a bizalmat, a képviselők, a munkatársaim munkáját, a gyermekeim türelmét és áldozatát, a családom támogatását, akik mellettem álltak a nehéz pillanatokban is. A következő időszakban regionális szinten fogom folytatnia a munkámat. Hála az Önök bizalmának, Kassa megye alelnökeként fogok tevékenykedni, így próbálom elősegíteni a város és a megye fejlődését. A tevékenységi területem a régiófejlesztés, a környezetvédelem, a közlekedés, az informatizáció és az idegenforgalom lesz. Úgy érzem, hogy ez is rendkívül fontos küldetés. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a várostól el akarnék szakadni. A következő helyhatósági választásokon képviselőjelöltként fogok pályázni az Önök szavazataira, mert továbbra is szeretném elősegíteni a szívemhez legközelebb álló város fejlődését, azt a városét, amelynek minden zegzugát, minden rezdülését, minden gondját, baját, fejlődési lehetőségeit ismerem. Szeretném felajánlani tapasztalataimat, ismereteimet, kapcsolataimat a város és a vidék lakói érdekében. Az elmúlt 24 évben közösen nagyon sokat tettünk a város és a Bódva-völgye fejlődéséért, megvalósítottunk számos pályázatot, rengeteg uniós támogatást szereztünk. A jelen pillanatban is több beruházás van folyamatban, sok elképzelés pedig a fiókjainkban várja a megvalósítás lehetőségét. Vannak terveink, elképzeléseink a jövőt illetően, nekem személyesen és az MKP-hoz közel álló csapatnak is, amelyeken folyamatosan akarunk dolgozni. Természetesen nem igaz az, hogy mindent, amit elterveztünk, sikerült megvalósítanunk. Viszont ha megnézzük az előző választások előtt meghirdetett és nyilvánosságra hozott választási programunkat, elmondhatjuk, hogy az elképzeléseink hetven százalékát teljesítettük. A Magyar Közösség Pártjában közösen úgy döntöttünk, hogy polgármesterjelöltünk, Petráš Irén asszony lesz, aki tapasztalt és ismert közgazdász, akinek sok tapasztalata van az önkormányzati munkában is. Olyan személyiség, aki szakmailag képes átvenni a város vezetését. Az elmúlt időszakban a Szepsi Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságában is dolgozott, így aprólékosan ismeri a város problémáit, helyzetét. Csak olyannak lehet átadni a stafétabotot, aki meg tudja tartani azt a tempót, amihez eddig hozzászoktunk, és azt is tudja, merre kell tovább futni. Petráš Irén már aktívan bekapcsolódott a város életébe és vannak tapasztalatai az önkormányzat munkáját illetően. Tisztelt szepsiek, november 15-én meghívom Önöket a választóhelyiségekbe, hogy a választási urnáknál döntsünk városunk további sorsáról. Úgy gondolom, hogy az a párt, amelynek én is tagja vagyok, olyan polgármester jelöltet és képviselőjelölteket kínál, akik az Önök megbízatása eredményeképpen egy erős csapatot alkotva képesek lesznek szeretett városunkat továbbfejleszteni, sikerre vinni. 33. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva i Szepsi Város Önkormányzatának 33. ünnepi ülése V rámci XVIII. Dní Moldavy sa vo veľkej sále MsKS uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Za účasti pozvaných hostí, medzi ktorými boli predstavitelia partnerských miest, generálna konzulka Maďarskej republiky, pani Éva Molnár Czimbalmos ako aj ďalšie významné osobnosti, bola podpísaná zmluva o partnerstve s XVIII. mestským obvodom Budapešti, ktorého starosta Attila Ughy povedal, že sa prišli učiť umeniu bojovať, no ich hlavným cieľom je pomôcť. Napríklad tak, že sa spoločne budeme uchádzať o zdroje Európskej únie. V ďalšej časti zasadnutia sa udelili Mestské ocenenia za rok Ceny mesta dostalo Gymnázium Štefana Moysesa, ktoré bolo založené pred šesťdesiatimi rokmi, Centrum voľného času Cvrček, ktoré o pár mesiacov oslávi 50. výročie svojho založenia. V histórii Moldavy sa najmladším oceneným stal Adam Klajber za výnimočné športové výsledky. Vieru Nagyovú, učiteľku v Základnej umeleckej škole, ocenili za jej pedagogickú činnosť. Cena Pro Urbe bola udelená Ilone Sýkora za službu maďarskej komunite a za pedagogickú činnosť. A XVIII. Szepsi Napok keretén belül ünnepi önkormányzati ülésre került sor a művelődési központban. A meghívott vendégek előtt, akik között jelen volt Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország kassai főkonzulja, aláírták a Budapest XVIII. kerülete és Szepsi közötti partnervárosi szerződést. Ughy Attila polgármester kihangsúlyozta, hogy a szepsiektől a küzdelem művészetét szeretnék elsajátítani, de legfőbb céljük a segítségnyújtás, például közösen pályáznak majd az uniós támogatásokért. Ezt követően került sor a város díjainak átadására. Díjat kapott a 60 éves Štefan Moyses Gimnázium és a közeljövőben fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Tücsök Szabadidőközpont. Szepsi történetében a legfiatalabb díjazott, Klajber Adam kimagasló sporteredményeiért kapott Városi díjat. Nagy Viera, a művészeti alapiskola pedagógusa, pedagógiai munkásságáért vehette át a díjat. A város Pro Urbe díját Mgr. Sýkora Ilona kapta a magyar közösségben végzett szolgálatáért és pedagógiai tevékenységéért. 34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva i Szepsi Város Önkormányzatának 34. soros ülése Dňa 7. augusta 2014 sa konalo vo veľkej sále MsKS 34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Zasadnutie bolo treba zvolať z dôvodu blížiacich sa komunálnych volieb, pretože podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je potrebné do 90 dní pred voľbami určiť rozsah výkonu funkcie primátora mesta na celé funkčné obdobie. Taktiež určili počet volebných obvodov a počty poslancov v nich pre ďalšie volebné obdobie. Poslanci zobrali na vedomie správu hlavnej kontrolórky a správu o činnosti primátora, pričom sa primátor mesta zaoberal aj hodnotením minulého volebného obdobia a reagoval na niektoré veci, ktoré sa v začínajúcom predvolebnom boji objavili na fóre web-stránky mesta, alebo na facebooku. Prejednali protest prokurátora ohľadom VZN o chove zvierat, plnenie rozpočtu mesta za I. polrok 2014 a úpravu rozpočtu, schválili podanie projektu rekonštrukcie bývalého internátu PTŠ a jeho kofinancovanie, vstup mesta Moldava nad Bodvou do iniciatívy Starostovia za mier a aj niekoľko bodov ohľadom predaja pozemkov. Neschválili predaj pozemkov priemyselného parku pre fy. Pryda, nesúhlasili so zmenou územného plánu podľa ich požiadavky a uzniesli sa, že mesto trvá na realizácii priemyselného parku podľa pôvodného zámeru. Pre občanov Budulova bude významnou informáciou, že poslanci pozastavili účinnosť uznesenia MZ o predaji pozemkov na Budulovskej ulici augusztus 7-én zajlott a városi önkormányzat 34. soros ülése a kultúrház nagytermében. Az ülés összehívására a közelgő helyhatósági választások miatt volt szükség, mivel a helyi önkormányzatokról szóló 369/1990-es törvény szerint legkésőbb a választás előtti 90. napig kell meghatározni a polgármester feledatköreit az egész megbízatási időszakra. A képviselők megszabták a választási körzetek és azok képviselőinek számát a következő választási időszakra. Tudomásul vették a főellenőr beszámolóját és a polgármester tevékenységéről szóló beszámolót, amelyben a polgármester értékelte az elmúlt választási időszakot is, majd véleményezte a közelgő választásokkal kapcsolatos fejleményeket, amelyek a városi honlapon, valamint a Facebook közösségi oldalon jelentek meg. Megtárgyalták azt az illetékes ügyészi figyelmeztetést is, amely az állattartásra vonatkozó általános érvényű rendelet miatt lett benyújtva, továbbá a város költségvetésének első féléves teljesítését és annak módosítását. Jóváhagyták a volt mezőgazdasági középiskola kollégiumának felújítására benyújtott pályázat támogatását, a város tulajdonában álló telkek eladását és Szepsi város részvételét a Polgármesterek a békéért elnevezésű kezdeményezésben. A képviselők nem szavazták meg az ipari park telkeinek eladását a Pryda cég részére, ellenezték az említett cég területrendezési tervmódosítását. Végül abban állapodtak meg, hogy a város továbbra is kitart az eredeti tervezet mellett. Bodolló lakosai számára fontos lehet az a tény, hogy az ülés során érvénytelenítették a városi önkormányzat határozatát, mely a Bodollói utca telkeinek eladásáról szólt. 35. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva i Szepsi Város Önkormányzatának 35. rendkívüli ülése 22. augusta 2014 sa v kancelárii primátora uskutočnilo 35. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Poslanci sa uzniesli na zrušení hudobného festivalu Moldava Spolu. Podujatie sa malo uskutočniť na Budulovskej ulici v piatok 29. augusta a mali na ňom spoločne vystúpiť rómske aj nerómske skupiny. Akcia sa nemohla uskutočniť z dôvodu, že mesto nevlastní pozemok vhodný na takýto festival, nevie ponúknuť iný, vhodný priestor. Usporiadať festival v osade na Budulovskej ulici z dôvodu bezpečnostného rizika neodporučila ani štátna polícia. A városi önkormányzat 35. rendkívüli ülésére augusztus 22-én került sor a polgármester irodájában. A képviselők a Szepsi - Együtt zenei fesztivál megrendezése ellen szavaztak. A rendezvény augusztus 29-ére volt tervezve a Bodollói úton található romatelepen, ahol roma és nem roma együttesek is felléptek volna. A város tulajdonában nincs olyan terület, ahol ez az esemény megvalósulhatott volna, más területet pedig nem tudtak biztosítani. A romatelepen megrendeztt fesztivált biztonsági szempontokból az állami rendőrség sem tartotta megfelelőnek. 36. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva i Szepsi Város Önkormányzatának 35. rendkívüli ülése Na 2. septembra 2014 zvolal primátor mesta 36. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Poslanci sa uzniesli na vklade pozemkov - prioritného majetku mesta do Nadácie pre budúcnosť - A Jövőért Alapítvány a vykonali aj kontrolu uznesení 6. volebného obdobia. Városunk polgármestere szeptember 2-án rendkívüli ülést hívott össze. A képviselők megszavazták a városi telkek átadását A Jövőért Alapítvány számára, majd ellenőrizték a 6. választási időszak határozatait. Zdroj: archív MsTV-Csaba Bartók, správy-nikola Koložová, Források: A VTV archívuma-bartók Csaba, Kolož Nikola hírei, valamint ISSN

4 Z nášho života - Életünk Čo je za zrušením festivalu Moldava spolu? i Miért nem rendezték meg a Szepsi Együtt fesztivált? Koncom prázdninového obdobia sa v súvislosti s našim mestom najčastejšie spomínala téma zakázaného festivalu Moldava spolu. Podujatie, ktoré sa malo konať 29. augusta 2014 v rómskej osade na Budulovskej ulici, malo hostiť Slobodnú Európu, Sendreiovcov, Korben Dallas či maďarských Parno Graszt. Okrem hudby sa mali prezentovať aj výtvarné práce detí z komunitných centier a divadlá. Organizátori chceli touto akciou otvoriť osadu ľuďom. ETP Slovensko a ostatné neziskové organizácie to však nedomysleli do úplného konca. Myšlienka, aby sa všetci bez rozdielu rasy, veku či vierovyznania spoločne zabávali na jednom festivale, znie šľachetne a slušní ľudia ju ani neodmietajú. Dôvodov, prečo je potrebné zrealizovať podujatie inak, ako to bolo pôvodne naplánované, je však niekoľko. Išlo najmä o bezpečnosť Samozrejme, stopercentná bezpečnosť v osade na Budulovskej ulici neexistuje rovnako ako kdekoľvek inde na Slovensku. Pri organizovaných akciách je morálnou aj zákonnou povinnosťou zainteresovaných inštitúcií čo najdôkladnejšie zabezpečiť, aby sa ani počas neočakávaných udalostí nikomu nič nestalo a ak by sa aj naplnil najhorší možný scenár, aby boli dôsledky minimálne. V prípade Budulovskej ulice to nebolo možné zariadiť. Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko štátnej polície, ktorá organizovanie festivalu priamo v osade neodporučila. V prípade ohrozenia životov by sa na dané miesto nemohla dostať záchranka ani hasičské auto. Poslanci sa preto rozhodli akciu nepovoliť. Otázna účasť Organizátori informovali verejnosť o podujatí prostredníctvom plagátov, pútačov i hromadných ov. Akcia bola určená nielen pre Moldavčanov, ale aj pre ľudí z okolia. Existoval predpoklad, že by obyvatelia osady pozvali na koncert aj svojich priateľov a známych z jasovskej či drienovskej rómskej osady. Nie je isté, či by kapacita voľného priestranstva v okolí stanovišťa, kde malo stáť pódium, bolo pre niekoľko sto až tisíc návštevníkov postačujúca. Nehovoriac o tom, že by mohlo dôjsť aj k hromadnej bitke medzi jednotlivými komunitami, na čo vopred upozornila aj štátna polícia. Nešťastná bitka Dva dni po plánovanom festivale vypukla v osade na Budulovskej ulici hromadná bitka. Hliadka PZ spoločne s hliadkou mestskej polície po príchode na miesto zistili, že na ulici za bytovkami a domami sa nachádza 500 až 600 miestnych obyvateľov, ktorí sa bijú palicami a rôznymi predmetmi. - uviedol k prípadu košický policajný hovorca Alexander Szabó. Okrem policajtov OR PZ Košice - okolie zasahovali aj policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky KR PZ v Košiciach, psovod so služobným psom a dvojčlenná hliadka mestskej polície. Incidenty sú v osade takmer na dennom poriadku a to, k čomu došlo v osade 1. septembra pre nevinný konflikt medzi deťmi, sa mohlo stať v hociktorý iný deň a rovnako aj počas festivalu Moldava spolu. Organizátori sa pokúsia akciu usporiadať aj o rok. Ostáva len veriť, že s premyslenejším plánom, aby sa úspešne mohla naplniť myšlienka o spoločnej zábave ľudí bez rozdielu rasy. -nk- Nyár végén városunkkal kapcsolatban az egyik legtöbbet emlegetett téma a Szepsi Együtt fesztivál megrendezésének betiltása volt. Az eseménynek augusztus 29-én a Bodollói úti romatelep adott volna helyet, ahol a Slobodná Európa, a Sendreiovci, a Korben Dallas és a magyar Parno Graszt koncertjére került volna sor. A koncerteken kívül tervben volt egy, a roma gyerekek munkáiból készült képkiállítás is. A szervezők így szerették volna közelebb hozni egymáshoz a két etnikai csoportot. Az ETP Slovensko és a többi nonprofit szervezet viszont ezt nem gondolta át kellőképpen. Nagyon nemes ötlet, hogy az emberek etnikai és felekezeti hovatartozás nélkül együtt szórakozzanak, az illedelmes ember biztosan nem utasította volna ezt vissza. Viszont annak, hogy miért nem rendezhették meg a fesztivált az eredeti terv szerint, számtalan oka van: Első a biztonság A szepsi romatelepen nincs tökéletes biztonság, ahogy bárhol máshol az országban sem. Rendezvények szervezésénél elsődleges szempont, hogy a váratlan események bekövetkeztekor a résztvevők biztonságban legyenek, illetve a legrosszabb eshetőség bekövetkeztekor is a veszteség a legkisebb legyen. Sajnos a romatelepen ezt nem lehetett garantálni. A városi képviselő-testület elfogadta az állami rendőrség állásfoglalását, ami nem javasolta a fesztivál megrendezését a romatelepen. Az említett helyszínt életveszélyes helyzetben nem tudták volna megközelíteni sem a mentők, sem a tűzoltók. Így a képviselők az esemény törlése mellett döntöttek. Kérdéses részvétel A szervezők plakátok, röplapok segítségével, valamint elektronikus úton tájékoztatták a közönséget az eseményről. A fesztivált nemcsak a szepsi lakosoknak szánták, de a környékbelieknek is. Feltételezzük, hogy a romatelep lakói meghívták volna a somodi vagy jászói romatelepen élő ismerőseiket, barátaikat. Kétséges, hogy a rendezvény helyszínén felállított színpad és környéke elegendő lett volna több száz, sőt ezer ember befogadására. Nem beszélve arról, hogy tömegverekedésre is sor kerülhetett volna, amire a rendőrség előre figyelmeztetett. Balszerencsés verekedés Két nappal a tervezett fesztivál után a romatelepen tömegverekedés tört ki. A helyszínre elsőként a városi rendőrség két járőre érkezett. A lakóházak mögötti utcán verekedő embert találtak, akik botokkal és egyéb tárgyakkal ütötték egymást. közölte Szabó Alexander, a kassai rendőrkapitányság szóvivője. A kassai járási rendőrkapitányság járőrei után a készenléti rendőrség érkezett a helyszínre kutyákkal együtt, majd később a városi rendőrség további két járőre is. A romatelepen napirenden vannak az ehhez hasonló incidensek. Ami szeptember 1-jén történt, megtörténhet bármelyik napon, megtörténhetett volna a fesztivál alatt is. A szervezők egy év múlva szeretnék megtartani a Szepsi Együtt fesztivált. Reméljük, hogy egy jól átgondolt tervvel fognak előállni, így megvalósulhatna az az elgondolás, ami szerint az emberek etnikai hovatartozás nélkül közösen szórakozhatnak. -nk- Nové Komunitné centrum v osade na Budulovskej i Új közösségi ház épül a romatelepen V rómskej osade vyrastá nové komunitné centrum. To by malo napomôcť k zmysluplnému tráveniu voľného času rómskych detí a zároveň k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne a zručností komunity. Súčasné komunitné centrum sídli v unimobunke zabezpečenej ETP Slovensko. Osadníci sa novej stavby s väčšími priestormi už nevedia dočkať. Je to veľmi dobré nielen pre nás, sociálnych pracovníkov, ale najmä pre ľudí, pretože tento malý domček, ktorý tu máme, je príliš malý, a preto nevieme prijať veľa detí, hovorí Irma Horváthová, vedúca Komunitného centra. Mesto získalo prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka z Regionálneho operačného programu. Realizácia stavby je súčasťou Lokálnej stratégie komplexného prístupu. Vybudovanie centra si vyžiada náklady vo výške 156 tisíc eur. Realizátorom projektu je prešovská firma PKB Invest. V komunitnom centre nájdu po jeho dobudovaní a sprevádzkovaní priestor pre aktivity jednak terénni sociálni pracovníci, ale aj cirkev. Rómovia si v dome budú môcť osvojiť základné hygienické návyky a budú môcť využívať napríklad aj práčovňu. V budove vznikne veľký priestor na zhromažďovanie a spoločenské aktivity, zároveň tu bude k dispozícii výpočtová technika. V osade na Budulovskej ulici žije v súčasnosti takmer 800 obyvateľov. Niekoľko z nich sa na výstavbe komunitného centra podieľa vlastnými rukami. -nk- A szepsi romatelepen új közösségi ház építésébe kezdtek. Ez az épület a romagyerekek hasznos időtöltésére és a roma közösség műveltségének fejlesztésére szolgál majd. A jelenlegi közösségi ház egy konténert vált fel, amit az ETP Slovensko biztosított. A telepen élők már alig várják, hogy birtokba vehessék az új, nagyobb helyiségekkel rendelkező épületet. Ez nagyon jó dolog, nemcsak nekünk, szociálos munkásoknak, de az itt élő embereknek is, mivel a kis házban nagyon kevés gyerekkel tudtunk foglalkozni. mondta Horváth Irma, a közösségi ház vezetője. A város Szlovákia Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma regionális programjának köszönhetően tudja ezt megvalósítani. A beruházás a Komplex megközelítés helyi stratégiájának (Lokálna stratégia komplexného prístupu) része. A központ euróból épül majd fel az eperjesi PKB Invest cég által. A közösségi ház lesz a szociális terepmunkások központja is, akik az oktatási és a pasztorációs tevékenységgel párhuzamosan tisztálkodási szokásokra nevelik majd az ott lakókat. Az épület falai között lesz nyilvános fürdő, mosoda és számítástechnikai terem is. A Bodollói úti romatelepen jelenleg közel 800 ember él. Néhányan közülük kétkezi munkájukkal segítenek az építkezésben. -nk- P E R M A N E N T K A Mestská knižnica v Moldave nad Bodvou oznamuje milovníkom divadla, že v prípade dostatočného záujmu uskutoční autobusové zájazdy dodivadla THÁLIA v Košiciach, na divadelné predstavenia v divadelnej sezóne 2014/2015. Na tieto predstavenia si môžete zakúpiť permanentku: Marvin Hamlish-Edward Kleban: Chorusline - muzikál Molnár Ferenc: Ľalia divadelná hra Kerékgyártó István: Spiatočka div.hra Hervé-Millaud-Meilhac: Slečna netýkavka opereta Záujemcovia sa môžu hlásiť do31. októbra 2014 v Mestskej knižnici v Moldave nad Bodvou v pracovných dňoch od 9.00 do hod. alebo na tel. číslo: B É R L E T H I R D E T É S A Szepsi Városi Könyvtár kellő számú érdeklődés esetén autóbuszt indít a KASSAI THÁLIA SZÍNHÁZ 2014/2015-ös színházi évad bérletes előadásaira. Bérletesbemutatók: Marvin Hamlish-Edward Kleban: Chorusline - musical Molnár Ferenc: Liliom - színmű Kerékgyártó István: Rükverc - színmű Hervé-Millaud-Meilhac: Nebáncs virág - operett Érdeklődniés jelentkezni 2014.október 31-ig lehet a Szepsi Városi Könyvtárban, naponta 9.00-től óráig, vagy a következő telefonszámon:

5 8. ročník volejbalového turnaja Gala world cup Moldava i 8. Gala World Cup Röplabdabajnokság augusta zorganizoval Športový klub Bodva v Športovom centre Aréna volejbalový turnaj Gala world cup Moldava, v rámci ktorého sa súťažilo o Pohár amatérskeho majstra ŠK Bodva. Myšlienku športu pre všetkých napĺňa toto športové podujatie už osem rokov. Aj tentokrát sa na ňom zúčastnili zmiešané tímy z rôznych kútov Slovenska. Bilancia bola 14 zapojených družstiev. Keďže išlo o mix turnaj, podmienkou účasti boli minimálne dvaja hráči ženského pohlavia. Do semifinále sa prebojovali družstvá Japonské pole, Drobci, Ferneťáci a Na škvare. Z nich sa na treťom mieste umiestnili Ferneťáci z Gelnice, na druhom Drobci z Liptovského Mikuláša. Na prvú priečku sa dostalo Japonské pole s účasťou moldavských hráčov, ktoré obhájilo svoj vlaňajší titul a je nositeľom Pohára amatérskeho majstra ŠK Bodva. Dve najsilnejšie mužstvá tohto turnaja sa už niekoľko rokov držia pravidla - nie je dôležité zúčastniť sa, ale vyhrať. Možno to je dôvod, prečo sa vo finále ocitli už niekoľkokrát. -nk a bj- Dávku v hmotnej núdzi si nezamestnaní odpracujú i A segélyért meg kell dolgozni Podľa novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi si musia poberatelia dávok od júla tohto roka sumu 61,60 eura odpracovať. Reálne ide o 32 hodín mesačne v rámci malých obecných služieb alebo dobrovoľníckych aktivít. Mesto v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach postupne zapája do brigád prvých poberateľov dávky v hmotnej núdzi. 9. septembra absolvovali v Inkubátorovom dome školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Mesto oslovilo 30 nezamestnaných ľudí, ktorí budú pomáhať v školách, v škôlkach, v knižnici a v Mestskom kultúrnom stredisku. V prípade, ak poberateľ dostane ponuku, ale odmietne ju, automaticky mu zastavia vyplácanie dávky. Tí, ktorí nedostanú šancu pracovať, príspevok od štátu budú poberať naďalej. Alexander Szalay, vedúci Aktivačného centra na košickom úrade práce však uisťuje, že do obecných služieb sa postupne zapoja všetci poberatelia tak, že sa po jednotlivých mesiacoch vystriedajú. -nk- Odvážna cestovateľka i Egy bátor utazó naplója S dobrodružstvami z ciest sa prišla domov pochváliť Moldavčanka Judita Kötelesová. Jej púť sa začala pred necelým rokom. Precestovala juhovýchodnú Áziu s minimom peňazí, živila sa prácou na farmách a pomáhala budhistickým mníchom. Ďaleký východ sa rozhodla spoznávať z jednoduchého dôvodu. Chcela nachvíľu zabudnúť na zhon a túžila po jednoduchšom, ale o to pokojnejšom a láskyplnejšom živote. Pohodlie nechala doma a radšej zvolila dobrodružstvo. Judita cestovala so svojou sestrou. Pobudli v Thajsku, vo Vietname, žili v Kambodži a v Laose. 2 mesiace strávili v Indonézii. Zovšadiaľ si so sebou priniesli nezabudnuteľné zážitky. Boli napríklad pri aktívnej sopke Lokon, kam smú ísť turisti len v sprievode strážcov. Pri prezeraní fotografií a videí z ciest po ďalekom východe sme natrafili aj na skvost. Miestni obyvatelia indonézskeho Tomohonu s obľubou konzumujú psy, opice, netopiere, potkany a dokonca i obrovské hady. Surové aj tepelne spracované mäso predávajú na obrovskom potravinovom trhu. Judita sa živila prevažne prácou na farme, pomáhala budhistickým mníchom a deťom v sirotinci. Svoje zážitky zapisovala do internetového denníka vo forme krátkych príbehov, ktoré rozposielala svojim známym. Na nezabudnuteľných 8 mesiacov spomína ako na najkrajšie obdobie vo svojom živote, hoci často krát riešila problém s hygienou či potravou, ktorá sa môže zdať našincovi nechutná. V Ázii si našla mnoho priateľov a vyskúšala, aké je to žiť bez najmodernejšej technológie, televízie a iných výdobytkov. Domáci ju považovali za miestnu zaujímavosť kvôli farbe pleti. Belochov tam totiž často nevidia a zvykla si, že sa Augusztus 16-án és 17-én a Bódva Sportklub röplabdabajnokságot szervezett az Aréna Spotcentrumban. A csapatok immár nyolcadszor versengtek a Bódva Sportklub amatőr bajnoki kupájáért. A rendezvényen 14 csapat vett részt Szlovákia minden szegletéből. A verseny vegyes bajnokságként volt meghirdetve, ezért a feltétel az volt, hogy minden csapatban legalább két női játékos legyen. Az elődöntőbe a Japonské pole, Drobci, Ferneťáci és a Na škvare csapatok küzdötték be magukat. Közülük harmadik lett a gölnicbányai Ferneťáci csapata, második helyen pedig a liptószentmiklósi Drobci játékosai végeztek. A győztes a szepsi játékosokból álló Japonské pole csapat lett, akiknek sikerült megvédeni tavalyi címüket, így ismét övék lett a Bódva Sportklub amatőr bajnoki kupája. A bajnokság két legsikeresebb csapata arra esküszik, hogy nem a részvétel a fontos, hanem a győzelem. Lehetséges, hogy éppen ezért sikerült többször is döntőbe jutniuk. -nk és bj- Januártól új törvény szabályozza az anyagi szükséghelyzetben élők segélyének a kifizetését. Júliustól a 61,60 -s segélyt már nem adják ingyen. Havonta 32 órányi közmunkáról van szó, melyet valamilyen önkéntes munka vagy községi közmunka keretében kell ledolgozni. Szepsi a Kassai Munkaügyi, Szociális és Családi Hivatallal együttműködve fokozatosan vonja be a segélyre jogosultakat a közmunkába. Az első közmunkások szeptember 9-én a vállalkozók házában munkabiztonsági és egészségvédelmi tanfolyamon vettek részt. A város 30 munkanélkülit fog alkalmazni, akik az iskolákban, óvodákban, a könyvtárban és a városi kultúrközpontban fognak segítkezni. Attól, aki nem vállalja a helyi önkormányzat által biztosított közmunka elvégzését, megvonják a segélyt. Azok, akiknek az önkormányzat nem tud munkát biztosítani, továbbra is közmunka nélkül kaphatják a juttatást. Szalay Sándor, a kassai munkaügyi hivatal munkatársa kijelentette, hogy minden szükséghelyzetben élő polgár folyamatosan fog bekapcsolódni a községi közmunkába úgy, hogy havonta váltják majd egymást. -nk- s ňou Aziati chceli na každom kroku odfotiť. Z pobytu v Ázii si doniesla nielen mnoho zážitkov, ale aj iný, krajší náhľad na život. Za svoj životný cieľ si zvolila, že bude pomáhať chudobným a všade, kde sa dá, zapojí sa do dobročinných aktivít. Táto odvážna cestovateľka nám len môže byť príkladom. Az alábbiakban a szepsi születésű Köteles Judit kalandos utazásai során szerzett élményeivel ismerkedhetünk meg aki közel egy éve indult útnak. Minimális pénzösszeggel bejárta Délkelet-Ázsiát, megélhetéséért farmokon dolgozott és buddhista szerzeteseknek segített. Távol-keleti útjának egyetlen oka volt: egy ideig elfelejteni a nyüzsgést, valamint egyszerű, békés és szeretetteljes életre vágyott. Búcsút intve az itthoni kényelemnek inkább a kalandot választotta. Judit útitársa a testvére volt, akivel bejárta Thaiföldet, Vietnamot, Kambodzsát és Laoszt. A testvérpár két hónapot töltöttek Indonéziában, miközben felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. Megnézték az igen aktívnak számító Lokon vulkánt is, amit a turisták csakis őrök kíséretében látogathatnak. Az útról készült fotók és kisfilmek nézése közben egy bizarr dologra akadtunk: az indonéziai Tomohon település lakosai előszeretettel fogyasztják a kutyahúst, a majmokat, denevéreket, patkányokat, sőt még a nagy termetű kígyókat is. Ezeket az ételkülönlegességeket nyersen és melegen a helyi piacon árusítják. Judit a farmokon akadt munkákból tartotta el magát, segített az árvaházakban is. Élményeit internetes naplóban jegyezte le, amit szívesen osztott meg ismerőseivel. A felejthetetlen nyolc hónapot élete legszebb időszakának tartja, bár sokszor gondja volt a tisztálkodással és az élelemszerzéssel. Ázsiában sok barátot szerzett, kipróbálta, milyen az élet a technika legújabb vívmányai nélkül. Bőrszíne miatt helyi érdekességnek számított. Fehér embert ott ritkán látni, ezért az ázsiaiak lépten-nyomon fényképezkedtek vele. Ázsiai útjáról nemcsak gyönyörű élményekkel, de egy teljesen más életszemlélettel tért haza. Élete céljául az elesettek, szegények segítését és az önkéntes munkát választotta. Judit példaképül szolgálhat mindnyájunk számára. Turistika z Kysaku do Moldavy i Túrázás Sároskőszegről Szepsibe 30. augusta vyštartovali turisti zo Športového klubu Bodva na trojdňový turistický výlet z Kysaku do Moldavy. Prvý deň bola naplánovaná trasa z vlakovky v Kysaku na chatu Lajošku. Náročné stúpanie nás potrápilo hneď na začiatku výstupom na Jánošíkovu Bašku, z ktorej sa naskytol pekný výhľad na Hornádsku dolinu. Z Bašky sme pokračovali smerom na Jahodnú, kde sme si urobili obedňajšiu prestávku. Po ôsmich hodinách sme dorazili na chatu Lajošku. V prvý deň sme zdolali 27 náročných kilometrov, keďže na trase bolo dosť stúpaní a naše batohy boli poriadne naložené. Po prenocovaní na chate Lajoške sme pokračovali druhý deň hrebeňovkou po červenej cez Kojšovku na Trohánku. Tu nás zastihol silný dážď, ktorý nás vyprevadil nekonečným desaťkilometrovým klesaním po žltej do Vyšného Medzeva. Medzevom sme prebehli až po Grunt, odkiaľ sa po zelenej celkom rýchlo dostanete do Šugova. Na ranči v Šugove sme našu nedeľnú trasu skončili po 35 kilometroch. Tretí, posledný deň naša trasa viedla cez Teplický les, po blatistej ceste na Horný les a Ladislavovu vyvieračku do Moldavy. Trasa do Moldavy v posledný deň merala 25 km. Celková nameraná vzdialenosť podľa turistického plánovača bola 68 km, no v skutočnosti to nie je tak presné. Naše GPS nameralo až o 19 km viac a ukazovalo spolu 87 km. Túru zvládol každý jeden z nás bez problémov. Za povšimnutie určite stojí, že takúto trasu dokáže zvládnuť aj 67 ročný, pretože to bol vek Jozefa, ktorý bol s nami a šľapal zarovno v pelotóne. Branislav Jánoš, predseda ŠK Bodva A Bódva Sportklub természetjárói augusztus 30-án három napos túrára indultak Sároskőszegről. Az úticél Szepsi volt. Az első napra a Sároskőszeg Lajoska útvonalat terveztük be. A Jánošík bástyájára vezető emelkedő nagyon meggyötört bennünket, de a Hernád völgyére való gyönyörű kilátás mindenért kárpótolt. Innen Eprestetőnek vettük az irányt, ahol ebédszünetet tartottunk. Nyolc óra múlva érkeztünk meg a Lajoska menedékházba. 27 kilométert hagytunk magunk mögött, miközben utunkat a sok emelkedő és a nehéz hátizsákok nehezítették. Az itt töltött éjszaka után a Kojsói hegyről a piros jelzést követve gerincvándorlásra vetemedtünk Trohánka felé. Odaérve, a sárga jelzésen haladva, egy 10 kilométeres ereszkedő várt bennünket a zuhogó esőben Felső Mecenzéf felé. Mecenzéfről, a Gruntról, a zöld jelzésen hamar a Súgó-völgybe értünk. Vasárnapi vándorlásunkat 35 kilométer után a súgói farmon fejeztük be. A harmadik napon a Teplicei-erdőn, majd a Felső-erdőn keresztül a Szent László-forrást érintve érkeztünk meg Szepsibe. Az utolsó napon 25 km-t gyalogoltunk. Az útvonaltervező szerint 68 kilométeres szakasz várt ránk a három nap folyamán, viszont a valóságban ez több volt: a mi navigációs redszerünk 19 km-rel többel jelzett, azaz összesen 87 kilométert. A túrát minden résztvevő befejezte, még a 67 éves József is, aki velünk együtt gyűrte a kilométereket. Jánoš Branislav, a Bódva Sportklub elnöke ISSN

6 Celoslovenský čitateľský maratón i Országos olvasómaraton gyermekeknek 5. júna 2014 sa už po piatykrát zapojila Mestská knižnica do Celoslovenského čitateľského maratónu. Čitateľský maratón prebieha pod záštitou Linky detskej istoty pri SV Unicef a tento rok už po 7-krát. Maratón trval od 9.00 do hodiny. Zámerom tohto podujatia je, aby sa zvýšil záujem detí o čítanie, o návštevu knižnice a prehlbovať lásku k detskej literatúre. Cieľom bolo, aby čo najviac žiakov v stanovenom čase prečítalo jednu stranu z knižky, ktorú vybrala pracovníčka knižnice. Aj tento rok sa podarilo prekonať minuloročný celoslovenský rekord, ktorý predstavoval čitateľov. V tomto roku sa do maratónu zapojilo 168 regionálnych a školských knižníc s celkovým počtom žiakov. Toho roku sa v Mestskej knižnici podujatia zúčastnilo 135 žiakov, čo prekročilo minuloročný počet o 18 žiakov. Na záver by sme sa touto cestou chceli poďakovať všetkým žiakom zo zúčastnených miestnych základných škôl, ktoré svojou účasťou prispeli k úspechu tohto podujatia. Az UNICEF Szlovák Bizottsága mellett működő gyermekvédelmi segélyvonal kezdeményezésére csütörtökön, június 5-én hetedik alkalommal került megrendezésre a reggel 9-től délután 3-ig tartó országos olvasómaraton. A rendezvény célja, hogy felhívja a gyermekek figyelmét az olvasásra, könyvtárlátogatásra és a gyermekirodalom szeretetére. A cél az volt, hogy minél több gyermek azonos időben olvasson fel a könyvtárak által választott könyvből egy oldalt. Országos szinten ismét sikerült felülmúlni a tavalyi évben felállított rekordot, ami olvasót jelentett. Ebben az évben Szlovákia regionális, városi és iskolai könyvtáraiban gyermek kapcsolódott be az olvasásba. A Szepsi Városi Könyvtár idén ötödik alkalommal vett részt a versenyben, és ismét sikerült megdönteni a tavaly elért rekordot. 135 gyermek vett részt az eseményen, amely 18 gyermekkel több, mint az előző évben. Köszönet a szepsi szlovák illetve magyar alapiskolák tanulóinak, akik részvételükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. V Moldave posvätili výtvarné dielo s vyobrazením Sáry Salkaházi i Salkaházi Sáráról készült festményt áldottak meg Szepsiben Dielo s vyobrazením sociálnej rehoľnej sestry, ktorá bola v roku 2007 blahoslavená, odhalili 9. júna 2014 v rámci ďakovnej slávnostnej omše v Moldave nad Bodvou. Omšu zasvätenú slúžiacim farárom a životu zasvätenému Bohu celebroval farár a dekan B. Gábor, ktorý v ten deň oslavoval 40. výročie svojho vysvätenia za kňaza. Slávnostným kazateľom ďakovnej omše bol F. Kertész, tokajský dekan a farár. Pod vedením biskupského vikára Z. Pásztora spolu s jubilantom slúžili omšu maďarskí farári košickej cirkevnej župy. Oltárnu službu vykonali študenti košického seminára Tamás Bela, Péter Schmotzer a Péter Szeles. Na organe hral a spevy viedol kantor András Boszlai. Svätú omšu poctila svojou prítomnosťou košická konzulka Maďarska, Éva Molnár Czimbalmosné a primátor mesta a podpredseda KSK, István Zachariaš, ktorí v závere sv. omše odhalili dielo maliara Otta Szabóa s názvom: Blahoslavená Sára Salkaházi Ochrankyňa prenasledovaných. Omše sa zúčastnili farár reformovanej kresťanskej cirkvi v Moldave nad Bodvou Lajos Gábor a Zoltán Gyüre duchovný pastier reformovanej kresťanskej cirkvi na odpočinku. Obraz posvätil biskupský vikár Zoltán Pásztor ako memento budúcnosti, nech podobne ako sestra Sára aj tu žijúci ľudia začujú hlas Dobrého pastiera a vyberú si cestu bezpodmienečnej dôvery. Život sestry Sáry je blízky človeku súčasnosti nielen preto, lebo je nám časovo pomerne blízky, ale aj preto, lebo počas svojej životnej púte musela čeliť podobným výzvam ako mnohí z nás zdôraznil. Po posvätení kostolného obrazu pozdravila pani konzulka a primátor mesta prítomných a povzbudili ich v ich súdržnosti. Príslušné ministerstvo slovenskej republiky 28. apríla 2014 schválilo žiadosť Arcibiskupského úradu v Košiciach ohľadom otvorenia školského centra s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave, ktoré bude pomenované po Blahoslavenej Sáre Salkaházi a otvorí svoje brány 1. septembra Mons. Dr. Bertalan Gábor, rímskokatolícky farár A 2007-ben boldoggá avatott szociális testvért ábrázoló képet június 9-én hálaadó ünnepi szentmise keretében leplezték le Szepsiben. A szolgálati papságért és az Istennek szentelt életért bemutatott szentmise főcelebránsa Gábor Bertalan esperes-plébános volt, aki aznap ünnepelte pappá szentelésének 40. évfordulóját. A hálaadó szentmise ünnepi szónokaként Kertész Ferenc, tokaji esperes-plébános mondott szentbeszédet. Pásztor Zoltán püspöki helynök vezetésével a jubilánssal együtt miséztek a kassai főegyházmegye magyar ajkú papjai. Az oltárszolgálatot a kassai szeminárium papnövendékei: Bela Tamás, Schmotzer Péter és Szeles Péter végezték. Az énekeket vezette és orgonán játszott Boszlai András kántor. A szentmisét jelenlétével megtisztelte Czimbalmosné Molnár Éva, kassai főkonzulasszony és Zachariaš István, Szepsi város polgármestere, Kassa megye alelnöke. A szentmise végén ünnepélyesen leleplezték Szabó Ottó festőművész alkotását: Boldog Salkaházi Sára testvér Az üldözöttek oltalmazója című képét. Jelen volt még nagytiszteletű Gábor Lajos és Gyüre Zoltán nyugalmazott református lelkipásztorok. A képet Pásztor Zoltán püspöki helynök áldotta meg mementóul az utókornak, hogy Sára testvérhez hasonlóan az itt élők is, meghallva a Jó Pásztor hangját, merjék választani a feltétel nélküli bizalom útját. Sára testvér élete nemcsak azért közeli korunk emberéhez, mert időben aránylag közel van hozzánk, de azért is, mivel életútján hasonló kihívásokkal kellett szembenéznie, mint sokunknak. A templomi kép megáldása után a főkonzulasszony és a polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, további közös összefogásra bátorítva az ünneplőket. A Szlovák Köztársaság illetékes minisztériuma április 28- án hagyta jóvá a Kassai Érseki Hivatal kérelmét, hogy szeptember 1-jén a Boldog Salkaházi Sáráról elnevezett magyar tannyelvű iskolaközpont megnyithassa kapuit Szepsiben. Mons. Dr. Gábor Bertalan, római katolikus esperes-plébános László Koppány Csáji a jeho prednáška i Csáji László Koppány előadása V organizácii MsKS sa pred početným obecenstvom konala 18. júna prednáška spisovateľa, kultúrneho antropológa a etnografa L. K. Csájiho spojená s premietaním pod názvom Význam vykopávok pri jazere Uegli (na stepiach za Uralom) v kontexte výskumu ranej maďarskej histórie z obdobia pred zabratím vlasti. László Koppány Csáji je autorom pojmu stepnej civilizácie. Študoval na Univerzite ELTE (právne vedy a filozofiu), na Vysokej škole BJKMF (vojenskú logistiku a vojenskú históriu), na univerzite Bristol University (medzinárodné právo a filozofiu práva) a na Univerzite v Päťkostolí (etnografiu a kultúrnu antropológiu). V uplynulých dvanástich rokoch robil etnologické výskumy u japonských Itakov, nepálskych Khámov, u hunzajských Burušov žijúcich na hranici Pakistanu a Afganistanu a u uralských Tatárov. Ako pozvaný lektor prednášal okrem iného na Cisárskej akadémii Sangyo v Kjotó (2007), na Akadémii UCLA v Kalifornii (2008). Naposledy bol na pozvanie Ruskej akadémie vied za Uralom (2009). Svoje cesty a výskumy spracoval v množstve článkov a kníh (Džánkrí 1999, Vymierajúce víly??? I-III. 2004, Nebo je cestou za mnou 2006, Stepné civilizácie a maďarstvo 2007) a 18 dokumentárnych filmoch, ktoré vysielala televízia DUNA TV (napr. Mýty Hunzov, Potomkovia nomádov na koňoch , Spoločenské triedy v atómovom veku). Od roku 2010 začala Ruská akadémia vied s vykopávkami na novom nálezisku pri kazašskej hranici v blízkosti Čeľjabinska. Nálezisko je cintorínom s rozlohou 5 hektárov. Vysvitlo, že tu boli ľudia pochovávaní na prelome 8. a 9. storočia a časť nálezov je blízkou paralelou maďarského archeologického dedičstva z obdobia zabratia vlasti. Aj Vedecká skupina starovekých maďarských dejín pri Maďarskej akadémii vied sa zapojila do vykopávok. Lektor sa ich viackrát zúčastnil. Podľa archeológov nebolo zatiaľ takéto množstvo nálezov v takej kvalite, ktoré vykazujú takú blízku podobnosť (hlavne pozlátené strieborné kovania, pracky a konská výstroj), známe na východ od Karpatskej kotliny. Prednáška svetovo uznávaného vedca a antropológa s moldavskými koreňmi informovala aj o zmene pohľadu na túto tému v Maďarsku vďaka výsledkom jeho výskumu. -ve- A Szepsi Városi Művelődési Központ szervezésében június 18-án filmvetítéssel egybekötött előadást tartott Csáji László Koppány író, kulturális antropológus, néprajzkutató. Az Uelgi-tónál (az Urálon túli sztyeppén) folytatott ásatások jelentősége a honfoglalás előtti korai magyar történelem kutatásában című előadásra szép számban gyűlt össze a közönség. Csáji László Koppány a sztyeppei civilizáció fogalmának megalkotója. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (jogtudomány, filozófia), a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (katonai logisztika, hadtörténet), a Bristol Egyetemen (nemzetközi jog, jogfilozófia) és a Pécsi Tudományegyetemen (néprajz, kulturális antropológia) folytatta. Az utóbbi tizenkét évben többek között etnológiai kutatásokat végzett a japán itakók, a nepáli khámok, az Afganisztán és Pakisztán határán élő hunzai burusók és az uráli tatárok között. Meghívott előadóként oktatott többek között a Kyoto Sangyo Egyetemen (2007), a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemen (2008); legutóbb pedig az Orosz Tudományos Akadémia meghívásából az uráli régióban járt (2009). Utazásait, kutatásait számos cikkben és könyvben (Dzsánkrí, Tündérek kihalófélben I-III., Ég az út mögöttem, A sztyeppei civilizáció és a magyarság), illetve tizenynyolc dokumentumfilmben (pl. Hunza mítoszok, Lovasnomádok utódai , Kasztrendszer az atomkorban) dolgozta fel, melyeket a Duna Televízió is sugárzott. Az Orosz Tudományos Akadémia 2010-től új lelőhely ásatását kezdte meg a kazak határ vidékén, Cseljabinszk közelében. A lelőhely egy 5 hektár nagyságú temető. A kutatók szerint a 8-9. század fordulójától temetkeztek ide, továbbá fény derült arra is, hogy pár lelet és a honfoglaláskori magyar régészeti hagyaték között párhuzam vonható. A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Őstörténeti Témacsoportja is csatlakozott a feltárásokhoz. Az előadó több alkalommal is részt vett az ásatásokon. A régészek szerint ilyen mennyiségű és minőségű, ilyen közeli hasonlóságot mutató tárgyi hagyatékot (főleg az aranyozott ezüst veretek, az övcsattok és a lószerszámok tekintetében) még sosem tártak fel a Kárpát-medencétől keletre. A szepsi gyökerekkel rendelkező, világviszonylatban is elismert és jegyzett kutató-antropológus előadásában beszámolt a témával kapcsolatos szemléletváltásról is, mely az utóbbi években a kutatási eredményeinek köszönhetően történt Magyarországon. -ve- 06

7 1. ročník vedomostnej súťaže Rôznorodý región rôznorodá Moldava i A Sokszínű régió sokszínű Szepsi tanulmányi verseny 1. évfolyama Ako poznajú žiaci základných škôl Moldavu a svoje blízke okolie, preverila dňa 24. júna vedomostná súťaž pod názvom "Rôznorodý región rôznorodá Moldava". Organizátorom bolo Mestské kultúrne stredisko. Lokálpatriotizmus, teda láska k rodnému mestu a kraju, sa buduje pomaly a postupne a najlepšie je, ak sa vštepuje deťom už v útlom veku. V učebných osnovách základných škôl je priestor na priblíženie histórie rodného mesta a kraja, a preto školy prijali pozvanie s radosťou. Do kvízu sa zapojilo 18 nadšených detí z druhého stupňa. Z každej školy sa na súťaži zúčastnili dve trojčlenné družstvá. Súťažiaci brali účasť v súťaži veľmi vážne. Kvíz obsahoval 5 súťažných kôl, medzi ktorými nechýbala úloha vybrať erb mesta Moldava, rozpoznať historické osobnosti spojené s mestom Moldava, porozprávať o programe Terra Incognita alebo vymenovať hlavné suroviny potrebné na prípravu našich tradičných jedál. Deti prijali výzvu odpovedať na bleskové otázky a neváhali ani vtedy, keď mali prezentovať rozsiahlejšie odpovede. Za správne odpovede boli deťom pridelené kamienky, ktoré symbolizovali súčasti loga programu Terra Incognita. Žiakov hodnotila porota v tomto zložení: Miroslav Smrek riaditeľ Základnej umeleckej školy Csaba Bartók poslanec MZ a riaditeľ Mestskej televízie Rozália Horváthová referentka odd. person. a školstva MsÚ Mária Tóthová riaditeľka Centra voľného času Cvrček Attila Török vedúci oddelenia marketingu Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja Kvíz spestrili svojím vystúpením žiaci tanečného odboru zo Základnej umeleckej školy. Pred vyhodnotením súťaže nasledovalo prekvapenie. Družstvo, ktoré si vyžrebovalo otázku, z akých ingrediencií sa pripravuje palacinkové cesto a správne odpovedalo, získalo za odmenu palacinky, ktorými ponúklo svojich súperov, hostí a aj odbornú porotu. Výsledky vedomostnej súťaže sú nasledovné: 1. miesto: Družstvo Champions Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 2. miesto: Sobeta Základná škola na ulici Československej armády 3. miesto: Mixér Základná škola na Severnej ulici 4. miesto: A PROK - Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským SEVERN-ý - Základná škola na Severnej ulici 5. miesto: RAJ team - Základná škola na ulici Československej armády Porota pochválila výkony všetkých tímov a keďže výkony dvoch družstiev boli vyrovnané, udelila dve štvrté miesta. Cieľom súťaže bolo nielen preveriť vedomosti žiakov, ale tiež docieliť, aby sa dozvedeli nové poznatky. Donedávna chýbali komplexné učebné materiály, odkiaľ by učitelia mohli čerpať. Základné historické údaje v učebniciach nie sú. Deti nadobudli vedomosti z časopisu Panoráma, ktorú vydáva mesto a z brožúrok vydaných Košickým samosprávnym krajom. (kol) Június 24-én, a Sokszínű régió sokszínű Szepsi elnevezésű tanulmányi verseny keretén belül fény derült arra, hogy a szepsi iskolások mennyire ismerik Szepsit és környékét. A versenyt a helyi művelődési központ szervezte. A lokálpatriotizmus, vagyis egy helyhez, településhez való erős kötődés lassan alakul ki az egyénben, ezért már gyermekkorban érdemes elültetni a magot a nebulókban. Az alapiskolák szívesen kapcsolódtak be a versenybe, mivel a szülőföld és szűkebb hazánk megismerése az iskolai tantervek része. A megmérettetésen 18 felső tagozatos diák vett részt, 2-3 fős csapatot alkotva minden iskolából. A versenyzők komolyan vették a felkészülést. A kvíz 5 fordulóból állt, a kérdések között Szepsi címerének a felismerése, a városhoz köthető történelmi személyiségek megnevezése, a Terra Incognita program ismertetése és hagyományos ételeink hozzávalóinak a felsorolása volt. A tanulók nagyon gyorsan reagáltak a villámkérdésekre is, sőt a hosszabb terjedelmű válaszok sem okoztak nehézséget a számukra. A diákok minden helyes válaszért egy kavicsot kaptak, mely a Terra Incognita program logójában is szerepel. A versenyzőket a következő zsűritagok értékelték: Smrek Miroslav a Szepsi Művészeti Alapiskola igazgatója Bartók Csaba önkormányzati képviselő, a városi televízió igazgatója Horváth Rozália a VH Személyzeti és Iskolaügyi Osztályának referense Tóthová Mária A Tücsök Szabadidőközpont igazgatója Török Attila a Kassa Megyei Kulturális Központ marketing osztályának vezetője A versenyt a művészeti alapiskola táncműsora tette színesebbé. A kiértékelés előtt következett a meglepetés. Az a csapat, aki feladatául kapta a palacsinta elkészítéséhez szükséges hozzávalók felsorolását, és természetesen jól is válaszolt, palacsintával kínálhatta meg versenytársait, a vendégeket és a zsűrit is. A verseny eredményei: 1. helyezett: Champions csapat Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium 2. helyezett: Sobeta Szepsi Csehszlovák Hadsereg utcai Alapiskola 3. helyezett: Mixér Szepsi Észak utcai Alapiskola 4. helyezettek: A PROK Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium SEVERN-ý Szepsi Észak utcai Alapiskola 5. helyezett: RAJ team Szepsi Csehszlovák Hadsereg utcai Alapiskola A zsűri minden csapat teljesítményét pozitívan értékelte, mivel két csapat is egyforma pontszámmal végzett, ezért két negyedik helyezést osztottak ki. A verseny célja nemcsak a tanulók tudásának a felmérése volt, hanem új ismeretek szerzése is. Régebben a pedagógusoknak nem állt rendelkezésükre olyan segédeszköz, melyeket felhasználhattak volna a szülőföld megismerésének tanítása során. A tankönyvekben sajnos nem találhatóak a városunkra és régiónkra vonatkozó történelmi alapismeretek. A gyerekek a Panoráma városi lapból és a Kassai Megyei Önkormányzat által kiadott ismertető füzetekből készültek fel a versenyre. (kol) Horela som horela, popolom som neľahla... i Égtem, égtem, de el nem égtem Miestna samospráva a tradičné cirkvi si odhalením a posvätením pamätnej tabule pripomenuli v Moldave nad Bodvou 7. septembra 220. výročie vypuknutia veľkého požiaru, ktorý v meste neporušene prežila iba tzv. Sojkova brána. Je to jediná historická pamiatka, ktorá prežila požiar v roku Vtedy toho v meste veľa ľahlo popolom. Ostali iba steny kostolov. Zázrakom však iba trochu opálená ostala stáť brána, ktorá sa nachádza v Košiciach vo Východoslovenskom múzeu. V roku 1996 z nej bola vyrobená kópia, ktorá bola postavená v parku pri kostole reformovanej kresťanskej cirkvi pred domom na Hlavnej ulici č 33, neďaleko od pôvodného miesta, kde brána stála. Na bráne je aj latinský nápis: horela som horela, popolom som neľahla.... Po pozdravných slovách zástupcu primátora Lászlóa Ivána na základe výskumov miestneho historika Dr. Pétera Halásza sa slova ujal primátor mesta I. Zachariaš a odhalil pamätnú tabuľu, ktorú zhotovil János Lukács a ktorú následne posvätili predstavitelia tradičných cirkví. Odhalenie pamätnej tabule bolo spojené so smutnou udalosťou, keď nevznikla iba obrovská materiálna a duchovná škoda, ale viacerí prišli o životy. Mohli by sme sa opýtať, prečo na to spomíname. Preto, lebo sme prežili. Ďakujeme za to, že naši predkovia opäť začali a pokračovali v práci a tak musíme konať aj my. Napriek všetkým príkoriam musíme pokračovať a konať dobro. Pokračovať múdrejšie, smelšie, obozretnejšie a dôslednejšie. Ba čo viac, aj lepšie, lebo v tomto roku si pripomíname 70. výročie deportácií Židov, Rómov a nevinných obetí nacizmu. Telá mnohých obetí zhoreli v plameňoch pecí táborov smrti. V spojitosti s výročím žiadali prítomní o svetlo Ducha svätého, o svetlo a odvahu počuť a prijať Božie slovo: Vchádzajte tesnou bránou, lebo je široká a priestranná cesta vedúca do skazy a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú, ale je tesná brána a úzka cesta vedúca do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. (Mt ) Spolu sa modlili, aby v živote konali podľa príkazov Všemohúceho a tu sa im ušlo požehnania, a tam večné šťastie od Toho, kto Je. Mons. Dr. Bertalan Gábor, rímskokatolícky farár A helyi önkormányzat és a történelmi egyházak emléktábla-avatással és áldással emlékeztek meg szeptember 7-én Szepsiben a 220 éve történt nagy tűzvészről, amelyben szinte sértetlenül csak egy kapu, az ún. Szojka-kapu maradt meg. Ez az egyetlen műemlék, amely az 1794-es tűzvészt átvészelte, mikor a városban sok minden leégett. A templomoknak csak a falai maradtak meg, de csodamód, kicsit megpörkölve ugyan, de a kapu megmaradt. Ma a kassai Kelet-Szlovákiai Múzeumban található ban másolat készült a kapuról, ami nem messze egykori helyétől, a református templom melletti parkban, a Fő utca 33. sz. ház előtt lett felállítva. A kapun latin felirat is olvasható, melynek magyar fordítása: Égtem, égtem, de el nem égtem.... Az emlékünnepségen Iván László alpolgármester köszöntő szavai után, aki Dr. Halász Péter helyi történész kutatásai alapján mondott beszédet. Zachariaš István, városunk polgármestere is ünnepi köszöntőt mondott, mely után leleplezte a Lukács János által készített emléktáblát, amit a történelmi egyházak képviselői áldottak meg. Az emléktábla-avatás és áldás szomorú esemény kapcsán történt, amikor nemcsak óriási anyagi és szellemi kár keletkezett, de többen életüket is vesztették. Miért emlegetjük? kérdezhetnénk. Mert megmaradtunk! Hálát adunk, hogy őseink újrakezdték és folytatták az abbahagyott munkát. Nekünk is ezt kell tennünk! Minden viszontagság ellenére újra kell kezdeni, folytatni a jót. Okosabban, bátrabban, körültekintőbben, megalapozottabban, de folytatnunk kell! Sőt, jobban, mert az idén emlékezünk a zsidók, a cigányok, a nácizmus ártatlan áldozatai deportálásának 70. évfordulójára is. Sokak holtteste a haláltáborok kemencéinek tűzében égett el. Az évforduló kapcsán az egybegyűltek a Szentlélek fényét, világosságát, bátorságát kérték, meg akarták hallani és szívlelni Isten igéjét: a tágas kapu és a széles út a romlásba visz. Viszont a szűk kapu és a keskeny út az életre vezet. (lásd. Mt 7, 13-14) Együtt imádkoztak, hogy életük útját a Mindenható parancsai szerint járják és így áldást, odaát pedig örök boldogságot nyerjenek. Mons. Dr. Gábor Bertalan, római katolikus esperes-plébános PANORÁMA 03/2014 ISSN

8 Odpust Sv. Rócha v Moldave nad Bodvou: veriaci sa modlili za uzdravenie svojich chorých i Szent Rókus búcsú Szepsiben: napjaink testi-lelki betegeinek gyógyulásáért is imádkoztak 3. augusta o 11. hodine sa v Moldave nad Bodovu začala slávnostná svätá omša pri kaplnke na počesť Sv. Rócha, ktorú celebroval emeritný opát Tamás Károly Bartal. Veriaci si tu pripomenuli obete epidémie cholery v roku Vtedy v meste za 6 týždňov umrelo 212 obyvateľov. Ďalšia epidémia v roku 1872 si vyžiadala ďalších 34 obetí. Po tom, čo epidémia pominula, postavili veriaci na svahu kopca kaplnku na počesť Sv. Rócha, kde sa v posledných 15 rokoch každý rok okolo 16. augusta v deň sviatku sv. Rócha modlia veriaci za uzdravenie nemocných. Dnes si svoje obete spomedzi nás vyberá nový mor súčasnosti: drogy, alkohol, hazard, množstvo siekt. Na tomto posvätnom mieste zneli modlitby za nich a za všetkých tých, ktorí pre nich trpia či sa ich z týchto závislostí snažia vymaniť, za lekárov, ošetrovateľov, v neposlednom rade za mladých ľudí, aby sa múdro a so silnou vôľou dokázali vyhnúť prefíkaným pascám závislostí súčasnej doby. Slávnostná svätá omša skončila v uctievaní sviatosti a požehnaním mesta a blízkeho regiónu. S radosťou je možno povedať, že aj tohoročný tradičný odpust sv. Rócha, úpravou pamätného miesta prostredníctvom záväznosti členov cirkevnej rady a dôstojného slávenie eucharistie, svedčil o spoločnej súdržnosti mesta a cirkevného spoločenstva. Bolo viditeľné, že eucharistické stretnutia sú vrcholmi a prameňmi pre všetkých tých, ktorí sú pripravení sa podeliť s Ježišom a jeho bratmi a sestrami o to, čo majú, a tak sa stávajú nástrojom komunity lásky, aby ich bytie mohlo byť stále plodnejšie. Mons. Dr. Bertalan Gábor, rímskokatolícky farár Szepsiben, augusztus 3-án 11 órakor Bartal Károly Tamás, jászóvári emeritus apát vezetésével ünnepi szentmise kezdődött Szent Rókus tiszteletére a fogadalmi kápolnánál, ahol az idén megemlékeztek az 1831-es kolerajárvány áldozatairól is. A városban 6 hét alatt 212 lakos halt meg. Az 1872-es kolerajárvány újabb 34 áldozatot követelt. A hívek a járvány elmúltával a város domboldalán kápolnát emeltek Szent Rókus tiszteletére, ahol minden esztendőben augusztus 16. Szent Rókus ünnepe táján rájuk emlékeznek és az utóbbi 15 évben napjaink testi-lelki betegeinek gyógyulásáért is imádkoznak. Ma, korunk új pestise: a kábítószer, az alkohol, a szerencsejátékok szenvedélye és a szekták sokasága szedi áldozatát népünk körében. E megszentelt helyen őértük és mindazokért szállt az ima, akik szenvednek miattuk, és akik felszabadításukon fáradoznak: az orvosokért, ápolókért és nem utolsó sorban a fiatalokért, hogy bölcsen, erős akarattal kerüljék el korunk szenvedélyeinek fondorlatos csapdáit. Az ünnepi szentmise Szentségimádással és szentségi áldással zárult a város és a szűkebb pátria lakosságára. Örömmel mondhatom el, hogy a hagyományos Szent Rókus búcsú az idén is, az emlékhely rendbehozatalával és az egyháztanács tagjai elkötelezettsége révén az ünnepi eucharisztia méltóságteljes megünneplésével, a város és az egyházközség híveinek közös összefogásáról tanúskodott. Az eucharisztikus találkozások források mindazoknak, akik készek megosztani Jézussal és testvéreikkel amilyük van, és akik, hogy így a szeretetközösség eszközeivé válva létük egyre termékenyebb legyen. Mons. Dr. Gábor Bertalan, római katolikus espere-plébános XXXX. Vlastivedná cyklistická túra údolím Bodvy i XXXX. Honismereti Kerékpártúra a Bódva völgyében Koncom júla sa už po štyridsiaty krát uskutočnilo vlastivedné podujatie Maďarov na Slovensku, s veľkou tradíciou, Vlastivedná cyklistická túra. V Zádielskych Dvorníkoch sa na bicykle posadilo približne sto účastníkov, aby v nasledujúcich desiatich dňoch navštívili historické pamätné miesta na Slovensku, v Maďarsku a v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Podujatie má aj stálych účastníkov, no každým rokom k nim pribúdajú noví turisti. Väčšina účastníkov prejde na bicykli celú trasu, no sú aj takí, ktorí idú s kolektívom iba niekoľko dní, resp. sa chcú zúčastniť iba niektorého zo sprievodných podujatí historických prednášok, spomienkových aktov, koncertov či tanečných domov. V prvý deň túry bola, napriek výdatnému dažďu, spoločným programom návšteva Zádielskej tiesňavy. Následne sme mohli byť hosťami obce Zádielske Dvorníky. Starosta obce Sándor Miliczky už svoju obec a dom, ktorý skrýval expozíciu nálezov z doby bronzovej, predstavil v krásnom slnečnom počasí. Ďalším miestom zastavenia bolo niekdajšie sídlo najmenšej uhorskej župy, Turňa nad Bodvou. Prvou zástavkou bola pamätná tabuľa básnika a novinára Pála Fecsóa, kde sa jeho pamiatke poklonil jeho syn Szilárd Fecsó. Len bývalí študenti priemyslovky vedeli oceniť návštevu domu emblematického učiteľa Maďarskej priemyslovky, Emila Putanka, ku ktorému sa viazalo množstvo jeho poučných príbehov. Rímskokatolícky kostol, v ktorom prebieha archeologický výskum a svätyňu, v ktorej boli odhalené stredoveké fresky, nám predstavil Gábor Szilágyi. Pokračujúc v ceste, účastníci prekročili štátnu hranicu a dorazili do najsevernejšie položenej maďarskej obce Hidvégardó, kde bol ich sprievodcom starosta obce Tamás Matusz. Nasledujúcou zastávkou bola obec Tornahorváti, kde si účastníci túry mohli pozrieť prípravu miestnych jedál a aj ich ochutnať. Miestny gréckokatolícky kostol postavený v roku 1765 predstavil otec Róbert Matyi, miestny gréckokatolícky duchovný a starosta obce Károly Köteles. Jedno z najkrajších etnografických múzeí horného údolia Bodvy sa nachádza v Turnianskej Novej Vsi. To si mohli účastníci túry prezrieť v sprievode Erzsébet Köteles. V mene obce pohostil cyklistov Albert Bodnár gulášom a slávnostne im odovzdal kľúčenku obce, lebo Turnianska Nová Ves, ako otvorená obec, má svoj kľúč na začiatku obce pod rohožkou. Posledným bodom programu dňa bola návšteva kostolnej záhrady obce Janík, kde sa účastníci poklonili pamiatke Srenény Sziklay Papp Vári, ktorá je autorkou básne Magyar Hiszekegy. V obci ich privítal starosta Gyula Begala a košická konzulka Maďarska Éva Molnár Czimbalmosné. Tu si pozreli kultúrny program, ktorý zorganizovala Ibolya Bankó a Erika Csepely. Po západe slnka sa účastníci túry utáborili v Mokranciach a noc už strávili pri táboráku. V soboru ich čakala návšteva Premonštrátskeho kláštora v Jasove. Keďže dohodnutý sprievodca z neplánovaných dôvodov meškal, ujal sa tejto úlohy jasovský sprievodca Gyula Koronczi a predstavil prítomným budovu opátstva. S niekoľkominútovým meškaním dorazil jasovský farár Richárd Rédli (otec Imrich), ktorý sa viackrát ospravedlnil za meškanie a predstavil prítomným históriu rádu premonštrátov, kostol kláštora (ktorý je podľa niektorých odborníkov jeden z najkrajších barokových kostolov Karpatskej kotliny) a jeho hodnoty. Po návšteve spolu zaspievali najstaršiu maďarskú hymnu Boldogasszony anyánk. Ďalšia cesta viedla popri jasovskej rómskej osade. Autor týchto riadkov si ani teraz nedokáže predstaviť, ako dokázal prezident republiky Rudolf Schuster ukryť túto osadu pred zrakmi významných zahraničných a korunovaných návštev, ktoré pozval do Medzeva. Len ten, kto prejde údolím Bodvy na bicykli vie, aká je pomaly stúpajúca cesta ním náročná a ako vyskúša pľúca všetkých cyklistov. V Štóse sa poklonili pamiatke Zoltána Fábryho, na ktorého sa v uplynulých rokoch (desaťročiach) neprávom zabudlo. Dielo antifašistu a publicistu, ktorý odmietal všetky formy diktatúr, predstavil prítomným László Máté z Košíc. Klesajúc späť po ceste bol prvou zastávkou cintorín v Medzeve. Charakterizujú ho v prvom rade kríže a pomníky v nemeckom jazyku. V hornej časti cintorína sa nachádzajú upravené a obnovené hroby československých legionárov, zatiaľ čo v jednom zabudnutom rohu je spustnutý masový hrob maďarských a nemeckých vojakov z II. sv. vojny. Najzaujímavejšia pamiatka krásne upraveného mantáckeho mestečka sa nachádza na dvore radnice. Je to jediný pamätník milénia v nemeckom a maďarskom jazyku, ktorý sa zachoval. Tu dali účastníci túry spoločne dokopy prehľad o histórii a súčasnosti Medzeva. V Moldave sa stal hostiteľom účastníkov túry jeden z účastníkov prvej Vlastivednej túry v roku 1975, primátor mesta István Zachariaš. Historické a kultúrne hodnoty mesta tu predstavil László Köteles. Okrem iného spomenul, že z Moldavy vyšiel na svoju púť po Európe autor prvého po maďarsky napísaného cestopisu Europica Varietas, Márton Csombor Szepsi, a tu sa narodil aj Máté Laczkó Szepsi, prvý zhotoviteľ tokajského asu, ktorého prácu neospievala iba maďarská štátna hymna, ale zaradila ho do povinných predpisov aj EÚ. Po prehliadke mesta oboznámil primátor mesta prítomných so súčasnosťou Moldavy nad Bodvou a následne všetkých pozval na guláš. ZO Csemadoku V Moldave prekvapila účastníkov miestnymi vínami. V nedeľu čakalo na cyklistov bicyklom skoro nedostupné mesto Košice. Preto väčšina účastníkov navštívila Košice vlakom a zvyšok sa vybral na bicykloch. Okrem výstavy, ktorá v Rodošte návštevníkom približuje hodnoty mesta a pamiatku na Františka Rákócziho II., si účastníci mohli v organizácii Flóry Reiter pozrieť film o košickom rodákovi Sándorovi Máraim a mohli sa zúčastniť prednášky o ňom. Po ceste späť bol aj pre mnohých tunajších účastníkov prekvapením kostolík v Čečejovciach, postavený v XIII. storočí v štýle ranej gotiky, vyzdobený prekrásnymi dobovými freskami. Tu v spoločnom speve zaznel 90. žalm reformovanej kresťanskej cirkvi, ktorý často zastával aj rolu ľudovej hymny. Menšia búrka v pondelok ráno len urýchlila skladanie stanov. Účastníci sa rozlúčili s pohostinným údolím Bodvy a cez Buzicu sa vybrali ďalej k cieľu ich cesty, k Vereckému priesmyku. Ing. László Köteles, vedúci túry Július végén immár negyvenedszer indult útjára a szlovákiai magyarság egyik legnagyobb hagyományú honismereti rendezvénye, a Honismereti Kerékpártúra. Szádudvarnokon közel százan ültek kerékpárra, hogy az elkövetkező tíz napban szlovákiai, magyarországi és kárpátaljai történelmi emlékhelyeket látogassanak meg. A rendezvénynek vannak állandó résztvevői, ám évről évre csatlakoznak hozzájuk újabb túrázók. A résztvevők többsége végigbicajozza a távot, de vannak olyanok is, akik csupán néhány napig tartanak a társasággal, illetve csak valamelyik kísérőrendezvényen történelmi előadáson, megemlékezésen, koncerten vagy táncházon akarnak részt venni. Július 24-én, az első közös program a zuhogó eső ellenére a Szádelői-völgy volt. Utána Szádudvarnok község vendégei lehettünk. Miliczky Sándor polgármester már vakító napfényben mutatta be községét s a még bronzkori leleteket bemutató kiállítást is rejtő tájházat. Következő megállóhely a valamikori legkisebb vármegye székhelye, Torna volt. Fecsó Pál költő és újságíró emléktáblája volt az első megálló, ahol fia, Fecsó Szilárd tisztelgett emléke előtt. Csak a régi iparisták tudták értékelni a Magyar Ipari volt emblematikus tanárának, Putankó Emil házának megtekintését, melyhez a tanmeséi is fűződtek. A régészeti feltárás alatt álló római katolikus templomot, s a szentéjében feltárt középkori freskókat Szilágyi Gábor mutatta be. Később az országhatárt átlépve a legészakibb magyarországi községbe, Hídvégardóba érkeztünk, ahol az idegenvezetőnk Matusz Tamás polgármester volt. Következő állomáshelyünkön, Tornahorvátiban, tájjellegű népi ételek készítésének voltunk szemtanúi, egyben a kész termékek kóstolói. Az 1765-ben épített görög katolikus templomot Ft. Matyi Róbert, tornahorváti görög katolikus lelkész és Köteles Károly polgármester mutatta be. A Felső-Bódva völgye egyik legszebb tájháza Tornaújfaluban található, melyet ifj. Köteles Erzsébet mutatott meg. Bodnár Albert gulyással vendégelt meg és a falu kulcstartó- 08

9 jával ajándékozott meg bennünket, mivel Tornaújfalu kulcsa nyitott faluként a falu elején, a csuszkoló, azaz a lábtörlő alatt található. Aznap az utolsó programpont Jánok község templomkertje volt, ahol a jánoki születésű Magyar Hiszekegy szerzője, Papp-Vári Sziklay Szeréna emléke előtt tisztelegtünk. Itt Begala Gyula polgármester és Czimbalmosné Molnár Éva kassai főkonzulasszony üdvözölt minket, majd egy kultúrműsort nézhettünk meg Bankó Ibolya és Csepely Erika szervezésében. A résztvevők alkonyatkor Makrancon ütöttek sátrat, s az éjszaka a tábortűz körülötti népdalénekléssel telt. Szombaton a Jászóvári premontrei monostor megismerése várt a résztvevőkre. Mivel az előadó késett, Koronczi Gyula jászói túravezető kapva az alkalmon bemutatta az apátság épületét. A később érkező jászói plébános, Rédli Richárd Imre, a premontrei rend és a kolostori templom (egyes szakértők szerint az egyik legszebb barokk templom a Kárpát-medencében) történelmével, belső értékeivel ismertetette a jelenlévőket. A látogatás végén közösen elénekeltük a magyarság legősibb himnuszát a Boldogasszony anyánk - at. Hogy milyen csalóka a Bódva völgye, csak az tudja, aki már végigbicajozta. A folyamatos emelkedő minden kerékpáros tüdejét próbára tette. Stószon, a végcélnál, az elmúlt évtizedekben már feledésbe merült Fábry Zoltán emléke előtt tisztelegtek a résztvevők. Az antifasiszta és minden egyéb diktatúrát elutasító publicista munkásságát a kassai Máté László mutatta be. A visszafelé, immár lefelé vezető úton, a mecenzéfi temető volt az első megálló, melyet korabeli, főleg német nyelvű sírkeresztek jellemeznek. A temető felső részében az 1919-es cseh legionáriusok szépen rendben tartott és felújított sírjai, míg a temető egyik eldugott zugában a II. világháborús magyar és német katonák elhanyagolt, gazos tömegsírja található. A szépen kicsinosított mánta városka egyik legértékesebb emléke az egyetlen épségben maradt magyar és német nyelvű millenniumi emlékmű, mely a községháza udvarán található. A túra résztvevői itt láthatták Mecenzéf község történelmének ill. jelenének egy apró darabját. Szepsi városában az első, 1975-ös Honismereti Kerékpártúra egyik szervezője, Zachariaš István polgármester volt a túrázók vendéglátója. A város történelmi és kulturális értékeit pedig jómagam mutattam be. Felelevenítettem, hogy ebből a városból indult útjára az első magyar nyelven írt útleírás, az Europica varietas szerzője, Szepsi Csombor Márton. Továbbá itt született Szepsi Laczkó Máté, a tokaji aszú feltalálója, kinek munkáját a magyar nemzet himnusza is felidézi ( értünk Tokaj vesszején, nektárt csepegtettél ). A városnézés után a polgármester bemutatta a város jelenét, majd egy tál gulyáslevesre hívta meg a kerékpározókat. A Csemadok Szepsi Alapszervezte pedig helyi borokkal lepett meg bennünket. Vasárnap a kerékpáron szinte megközelíthetetlen Kassa városa várta a túrázókat. A résztvevők nagy része vonattal, a merészebbje pedig kerékpáron vágott neki a távnak. Elsőként a Rodostói házban tekinthettük meg a II. Rákóczi Ferencről szóló kiállítást, majd Reiter Flóra filmvetítéssel egybekötött előadását hallgathatunk meg a kassai születésű Márai Sándor életéről. A hazafelé vezető úton a résztvevőket elvarázsolta a 13. században korai gótikus stílusban épült csécsi református templom, mely gyönyörű korabeli freskókkal van díszítve. A túrázók itt közösen elénekelték a Tebenned bíztunk eleitől fogva kezdetű 90. reformárus zsoltárt. A hétfőn reggel érkező kisebb zápor miatt gyorsan összecsomagoltuk a sátrakat. Így a túrázók, búcsút intve a vendégszerető Bódva-völgyi lakosoknak, Buzitán keresztül indultak tovább kelet felé, a Vereckei hágóhoz. Köteles László mérnök, túravezető III. Fisolový festival kolo Bodvy i III. Bódvamenti Paszulyfesztivál Kto by nemal rád fazuľu, či vo forme prívarku, či polievky? Toto bol základ nápadu, aby sme zorganizovali takú súťaž vo varení, ktorá by bola o veselí, spoločnom zaháňaní problémov a zábave. Taký, kde nie nič povinné, iba FAZUĽA! Zapletená a varená. Prvá na krku, druhá v kotlíku. Tatko vznikol Fazuľový festival údolia Bodvy, ktorý v tomto roku usporiadalo MsKS po tretíkrát. Prípravy začali už predpoludním. Stavali sa stany, nastavovali kotlíky, sekalo drevo, namáčala fazuľa, rezali na kusy údené lahôdky, čistila cibuľa, vyplachovali poháre aj hrdlá doneseným páleným. Pracovníci Centra voľného času CvrČek rátaním fazule šikovne zamestnali deti motajúce sa okolo ohňa, lebo popri fazuli je najdôležitejšia bezpečnosť! O druhej hodine popoludní už všetkých 13 družstiev v plnej paráde očakávalo otvárací príhovor primátora mesta I. Zachariaša, resp. výstrel, ktorý bol tak hlasný, že mnohým vypadli aj varešky z rúk. Sušiči tabaku z Mokraniec varili päťhrsťovú fazuľovú polievku, ktorá sa minula tak rýchlo, že ju nestihli ani okoštovať. Preto museli zvlášť variť Panvičkovú fazuľu na slanine so šunkou a čili, čím sa zachránili pred smrťou od hladu. Ich fajčenie fajok len zvyšovalo hustotu dymu okolo ich stanu. Z dymu sa ušlo aj domácim koláčom ženskej speváckej skupiny Živena, ale koho to zaujímalo. Družstvo ZŠ a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským varilo Kapustvoú fazuľu z Veľkých Trakan, no ich šéfkuchár Zoli Dobos, po tom čo prehltol osu, by bol skôr kričal na doktora, keby mu hrdlo nebolo veľmi rýchlo opúchalo. Injekcia na pohotovosti však veľmi rýchlo zaúčinkovala, a tak mal pred žihadlami absolútnu ochranu. Družstvo MŠ Százszorszép varilo Kolienkovú fazuľu na spôsob divých mačiek, spievajúc stále svoju obľúbenú pesničku: Egy cica, két cica... s fazuľovými náhrdelníkmi na krkoch. Družstvo Cseresznyeklubu varilo kapsu s fazuľovým perkeltom na estragóne vraviac, že ak kapsa, potom plná fazule a nie plná pagáčov pečených v popole???. Družstvo Zmiešaného zboru Béni Egressyho sa k súťaži postavilo vážne vraviac, že tu nejde o fazuľky! Aj to vymysleli a uvarili. Pravdou je, že nie v stane, no skôr pod slnečníkom. Pikantná fazuľová polievka družstva VIA NOVA ICS sa podarila hustejšia, ale fazuľové langoše s husacou masťou od SMK, ktoré piekol na šparhlete Cs. Bartók, mali taký úspech, že by ich bol piekol dodnes, keby sa nebol Fazuľový festival skončil. Družstvo ERBASSAB varilo trošku pomalšie, no s o to väčšou láskou. Tak sa mohlo stať, že sa v ich súťažnom jedle s názvom Jednoduchá, ale dobrá fazuľa s kolienkom nemali kedy uvariť zemiaky. Mariškin fazuľový guláš s Ibolyinými zákuskami od družstva Strednej odbornej školy sa tiež skoro minuli. Než začala tancovačka, zívali už kotlíky prázdnotou. Ani Jókaiho fazuľová polievka MOST-ťákov z Jóakiho ulice nevrela v kotlíku dlho, lebo aj posledná fazuľka si našla svojho pána. Družstvo KCÚBAR varilo bohaté fazuľkové ragú s estragónom. Imre Zborai, počúvajúc Katicu, všetko narezal nadrobno, dokonca aj obrus. Ženy a dievčatá MŠ v Budulove varili fazuľový guláš žabacej kuchyne, veď ich meno je nakoniec Rosnička. Veru aj súťaž vyhrali. Pedagógovia dvoch materských škôl sa aj tu dali dokopy a vyskúšali si šmýkačku, a to naplno. To neznamená, že by sa začali šmýkať smerom dolu, ale to, že vedia dobre liezť. Družstvo ženskej speváckej skupiny Asszonykórus v tichosti uvarilo svoj fazuľový guláš, z neho nakŕmili účinkujúcich a nakoniec na hudbu skupiny New Anonym zatancovali svoju tanečnú kompozíciu. Pokým porota ochutnala súťažné vzorky, aj sa najedla. Vyhodnotenie súťaže ani teraz neprebiehalo bez spoločného spevu. Pre spoločné fotenie sa niektorí aj vyvalili. Bolo to podujatie, ktoré bolo skutočne bez politiky. Že tam boli dvaja kandidáti na post primátora a jeden z nich sa stratil medzi ľuďmi? No a čo! Veď aj oni majú radi fazuľu!. -ve- Ki ne szeretné a babot akár főzelék, akár leves formájában? Innen jött három éve az ötlet, hogy szervezzünk egy olyan főzőversenyt, amely a vidámságról, közös gondűzésről, szórakozásról szól. Ahol semmi sem kötelező, csak a BAB! Fűzve és főzve, előbbi nyakban, utóbbi bográcsban. Így született meg a Bódvamenti Paszulyfesztivál, melyet idén harmadik alkalommal rendezett meg a Szepsi Városi Művelődési Központ. A készülődés már délelőtt kezdetét vette. Sátor- és bográcsállítás, tűzifavágás, a bab előáztatása, mindenféle füstölt finomság darabolása, hagymapucolás, pohár- és toroköblítés magadhozta pálinkával. A Tücsök Szabadidőközpont munkatársai némi babszámolással ügyesen elfoglalták a tűz körül játszadozó gyerekeket. Hiszen a bab mellett fő a biztonság! ra mind a 13 főzőcsapat teljes fegyverzetben és díszben várta polgármesterünk, Zachariaš István indító szavát. A makranci dohányszárítók ötmarékos bablevest főztek, ami olyan gyorsan elfogyott, hogy meg se tudták kóstolni. Így külön főzniük kellett egy tárcsás szalonnás, chillis, sonkás babot, megmentve magukat az éhhaláltól. Pipázásuk csak növelte a sátruk körüli füst sűrűségét, amiből jutott bőven a Živena Asszonykórus házi készítésű süteményeire is, de kit érdekelt. A MTAG csapata nagytárkányi káposztáspaszulyt főzött, de a főszakácsuk, Dobos Zoli, darazsat nyelvén előbb orvosért kiáltott volna, ha a nyaka rohamosan nem dagadt volna. A készültségen kapott injekció azonban gyorsan hatott, így teljes védelmet élvezhetett fullánk ügyben. A Százszorszép Óvoda csülkös babot főzött vadmacskák módjára, folyamatosan énekelve kedvenc dalukat Egy cica, két cica nyakukban babból fűzött kalárissal. Tárkonyos paszulypörkölt-tarisznyát főztek a Cseresznyeklubosok, mondván, ha batyu, akkor babbal töltve és nem hamuban sült pogácsával. Az Egressy Béni Énekkar komolyan vette a versenyt, szerintük nem babra ment a játék! Ezt ki, illetve meg is főzték. A VIA NOVA ICS csapatának pikáns bablevese ugyan kissé sűrűre sikerült, de Bartók Csaba sparhéton sütött MKP-s babos, libazsíros grulyalángosa köretként olyan sikert aratott, hogy még ma is sütötte volna, ha a Paszulyfesztivál véget nem ért volna. Az ERBASSBAB csapata kissé komótosan főzött, de annál nagyobb szeretettel. Így eshetett meg, hogy a sima csülkösbab, de jó elnevezésű ételükben szegény krumplinak nem volt ideje megfőni. A Szakközépiskola csapata Mariska babgulyása Ibolya sütijével szintén hamar elfogyott. Mire táncra perdültek, csak az üres bogrács tátongott. A HÍD-asok Jókai bablevese a Jókai utcából sem rotyoghatott sokáig a bográcsban, mert egy-kettőre gazdára talált az utolsó babszem is. A Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ kis csapata tárkonyos zöldbabos ragulevest főzött. Zborai Imre, szót fogadva Katicának, mindent felaprózott még az abroszt is! A Bodollói Óvoda asszonyai, lányai békakonyha babgulyást főztek, elvégre Levelibéka a nevük. Ennek köszönhetően meg is nyerték a versenyt. A két óvoda pedagógusai itt is összefogtak: teljes mellszélességgel próbálták ki a csúszdát. Ez nem azt jelenti, hogy elindultak volna a lejtőn, hanem hogy jól tudnak mászni. Az Asszonykórus csendben megfőzte babgulyását, megetette belőle a szereplőket, majd a végén a New Anonym együttes muzsikájára elropták a Kacskaringós a leveles paszuly szára elnevezésű táncot. Mire a zsűri végigkóstolta a versenyanyagokat, jól is lakott. A kiértékelés most sem zajlott közös éneklés nélkül. A közös fotózáshoz néhányan még hanyatt is vetették magukat. Ez egy igazán politikamentes rendezvény volt. Hogy két polgármesterjelölt is ott volt a színpadon, egy pedig elvegyült a nép között? Istenem, hiszen ők is szeretik a babot! -ve- ISSN

10 XVIII. Dni Moldavy a večery kráľov i XVIII. Szepsi Napok és a királyok estéi Csaó Bambínó Megáll az idő. spievali umelci košického divadla Thália, obecenstvo aj oblaky nad amfiteátrom. Tí, ktorí zažili päťdesiate roky, tí si tu rozumeli aj prostredníctvom polovičných slov. Šlágre tej doby, akými boli Pancsoló kislány, Marina, Járom az utam vagy Reszket a hold a tó vizén, mnohým pripomenuli vtedajšie roky plné ťarchy nádeje, sklamania, zrady a spolupatričnosti. Megáll az idő.énekelték a kassai Thália Színház művészei, a közönség, de még a felhők is az Amfiteátrum felett. Akik megélték az ötvenes éveket, most fél szavakból is megértették egymást. Az akkori slágerek, mint például a Pancsoló kislány, Marina, Járom az utam vagy Reszket a hold a tó vizén sokakban felidézték a reménnyel és csalódással, árulással és helytállással terhes éveket. a teret. A kellemes muzsika, a fülbemászó dallam gyógyír a léleknek. Szemet gyönyörködtető a lányok kecses tánca. A könnyedség mögött azonban kemény, kitartó munka rejlik. Pedagógus és tanítvány együttes munkájának a gyümölcse, ahol a szülő a biztos háttér. Putovanie do ríše rozprávok Vándorlás a mesék birodalmában Čarovným impériom je svet rozprávok. Pracovníci Centra voľného času CVrČek na rôznych miestach v meste čakali na malých vandrovníkov, ktorí za úspešne vyriešenie rozprávkových úloh dostali drobné darčeky. Do hry sa samozrejme zapojili aj tí dospelí, ktorí ešte nezabudli hrať sa. V ten deň sa v človek mohol v našom meste stretnúť iba s dobrými bosorkami. Kladenie vencov a odovzdanie budovy MsÚ Koszorúzás és a városháza átadása Moldavu urobili svetoznámou naši predkovia, za čo sme na nich právom hrdí. Myslíme tým cestovateľa Mártona Csombora Szepsiho, či vynálezcu tokajského asu Máté Laczkó Szepsiho, pred ktorého sochou, odhalenou pred dvoma rokmi, sme sa poklonili. Vence a kvety spomienok a vďaky sem položil predseda KSK Zdenko Trebuľa, Éva Molnár Czimbalmosné, generálna konzulka Maďarska v Košiciach, Lenka Vargová Jurková, riaditeľka Kultúrneho centra KSK, delegácie našich partnerských miest a vedúci predstavitelia našich inštitúcií. Po kladení vencov nasledovalo slávnostné odovzdanie obnovenej budovy historickej mestskej radnice. Büszkék vagyunk elődeinkre, akik világhírűvé tették Szepsit: a világutazó Szepsi Csombor Mártonra, a tokaji aszú feltalálójára, Szepsi Laczkó Mátéra, akinek a két éve felavatott szobra előtt tisztelegtünk. Trebuľa Zdenko, Kassa megye elnöke, Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország kassai főkonzulja, Vargová Jurková Lenka, Kassa megye Kulturális Központjának igazgatónője, testvérvárosaink küldöttsége, valamint a városi intézmények vezetői is elhelyezték az emlékezés és köszönet virágait. Ezután került sor a felújított történelmi városháza múltat idéző impozáns épületének az átadására. Bubnová šou Dobshow Dá sa povedať, že najúspešnejšie podujatie tohoročných Dní Moldavy bola bubnová šou, ktorú dal dokopy Imre Nagy ml. s priateľmi a prilákala skoro 300 ľudí, ktorí si chceli zabubnovať. Obecenstvo rozozvučalo všetky predmety, ktoré mali poruke, s ktorými sa dalo bubnovať, taniere, fľaše, príbory, umelohmotné fľaše, poháre aj jabĺčko v kolene prísediaceho. Jedno je isté: V Moldave sa zrodil rekord! Bude nás na podobnom podujatí na budúci rok viac? Ako je vzdialená Guinessová kniha rekordov od Moldavy? Možno je na dosah bubna. Az idei Szepsi Napok egyik legsikeresebb rendezvénye az ifj. Nagy Imre és barátai által összehozott dobshow volt, amely közel 300 dobolni vágyó és akaró résztvevőt vonzott a színpad elé. A közönség minden keze ügyébe kerülő üthető, csörömpölő alkalmatosságot megszólaltatott: tányért, üveget, evőeszközt, műanyag flakont, poharat, a mellette ülő térdkalácsát. Egy biztos: Szepsiben rekord született! Vajon elegen leszünk-e egy nagyobb megmérettetésre jövő éven? Milyen messze van a Guinness rekordok könyve Szepsitől? Lehet, hogy csak egy dobnyújtásnyira? Program Základnej umeleckej školy A művészeti alapiskola műsora Príjemným spestrením dní mesta bol starostlivo zostavený program Základnej umeleckej školy. Program, ktorým naplnila námestie, bol iba zlomkom z ich bohatej ponuky programov. Príjemná hudba a ušiam lahodiace melódie sú liekom na dušu. Elegantný tanec dievčat lahodí oku diváka. Za ľahkosťou sa však skrýva tvrdá a vytrvalá práca. Je to spoločné ovocie učiteľa a žiaka, pričom rodič je istotou a zázemím. A városi napok üde színfoltja a művészeti alapiskola gondosan összeválogatott műsora volt. Gazdag programkínálatuknak csak egy töredéke az a műsor, mellyel megtöltötték Varázslatos birodalom a mesék világa. A Tücsök Szabadidőközpont munkatársai a város különböző pontjain várták a kis vándorokat, akik az ügyesen megoldott mesés feladatokért apró ajándékokat kaptak. A játékba természetesen bekapcsolódtak azok a felnőttek is, akik még nem felejtettek el játszani. Városunkban aznap csak jóságos boszorkányokkal találkozhatott az emberfia. Legendy kráľa Mateja Mátyás király legendái Tohoročné dni mesta zaujali aj kráľa Mateja. Keď sa dozvedel o tom, že pedagógovia ZUŠ spolu s deťmi zhotovujú v amfiteátri dobové predmety, hneď sa tam objavil. Aj sa divil množstvu detí, ktoré tam boli, ktoré ho privítali tancom a hudbou. Poďakoval sa za príjemné prijatie a stratil sa v dave. Mátyás királyt sem hagyták hidegen az idei városi napok. Amikor tudomására jutott, hogy az amfiteátrumban a művészeti alapiskola az odalátogató gyerekekkel korabeli kellékeket készít, nyomban ott termett. Csodálkozott is a sok gyerek láttán, akik tánccal és muzsikával kedveskedtek neki. Megköszönte a kedves fogadtatást, majd elvegyült a nép között. Mestská zeleň Városi zöldövezet Aj toho roku boli udelené ceny za najkrajší dvor, balkón a predzáhradku. Na niekoľkých balkónoch sa ťahajú krásne muškáty, pred domami sú úhľadne ostrihané kríky a stromčeky, ktoré hlásajú lásku pána domu ku kráse. Kto má rád kvety, zlým človekom byť nemôže vraví básnik. Okrem iných zaujal v tomto roku porotcov dvor Jenő Strompa. Dúfame, že sa páčil aj iným. Idén is átadták a legszebb udvar, erkély és virágoskert tulajdonosának járó díjakat. Néhány erkélyen szemet gyönyörködtetően futnak a mályvák. A ház előtt pedig szépen megnyesett bokrok, cserjék, kis fák jelzik, hogy tulajdonosuk szereti a szépet. Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet mondja a közmondás. Idén Stromp Jenő udvara nyerte el a zsűri tetszését. Reméljük, a mások tetszését is. Pouličná zábava Utcabál Do nedele rána tancovali tí, ktorí počas dňa neustali v pestrej palete programov, ich sledovaní, jedení a popíjaní. O dobrú zábavu sa postarala skupina ROYALS. Vasárnap hajnalig ropták a táncot mindazok, akik a nap folyamán a sok programban, nézelődésben, evésben, ivásban sem fáradtak el. Az utcabál hangulatát a ROYALS együttes muzsikája fokozta. Ďakujeme sponzorom za podporu podujatia XVIII. Dni Moldavy!i Köszönettel tartozunk támogatóinknak! Košický samosprávny kraj Szilcar T a K, s.r.o. Agromold a.s. Telemanagement s.r.o. MON - DREV Prvá Komunálna Finančná, a.s. Eurovia SK, a.s. AVE - V.O.D.S, Tepelné hospodárstvo Moldava a.s. VÚB Banka a.s. RDB.s.r.o. Roman Tibor Štefan Ganyó Gaňo Europlech Stivemont - Pekár István Pal Van, s.r.o. Szabó Fecsu Karol VRADOR s.r.o. Dýha Tirola, s.r.o. E.T.K. s.r.o. MAXOL PLUS, s.r.o. EGYM Slovensko, s.r.o. Autostarko, s.r.o. Štefan Dániel Danex AUTOCLUB S T,s.r.o. Menert s.r.o. Kovdan s.r.o. KVIST s.r.o. John Deere, Agroservis, Konica Minolta belasanet Spektron HK, s.r.o. Salón DIVA Plant service, s.r.o. Berník Ján Fotos - Zoltán Szitás Otília Smolnická - TEMPUS EDEMI, s.r.o. Rešica PD Vinohrady Choňkovce Ján Fehér DETONICS Bytnovum s.r.o. Ekoinvent, spol. s r.o. STONEL s.r.o. BodvaTel, s.r.o. DOSAV Moldava n/b, s.r.o. Kvetinový salón FLÓRA Pivnica u Vereša Zádiel Kvetinárstvo Kulčár 10

11 Terra Incognita Terra Incognita Tohoročné XVIII. Dni Moldavy boli vrcholným podujatím programu KSK pod názvom Terra Incognita. Prostredníctvom Terry Incognity sme sa dostali k väčšej publicite a podpore. V ich stane, postavenom pred Infocentrom, mohli záujemcovia nájsť množstvo pozvánok, informačných materiálov a zaujímavostí. Prostredníctvom nich sme si iba teraz mnohí uvedomili, aké bohaté je naše okolie na zaujímavosti, koľko krásy a zázrakov sa tu nachádza, len sme ich akosi doposiaľ nezbadali. Kassa megye Terra Incognita programjának egyik csúcsrendezvénye volt az idei XVIII. Szepsi Napok. A Terra Incognita révén jutottunk nagyobb publicitáshoz, támogatáshoz. Az Infocentrum előtt felállított sátrukban számos meghívót, információs anyagot és érdekességet találhattak a résztvevők. Általuk sokunkban talán csak most tudatosult, hogy környékünk milyen gazdag látnivalókban, mennyi szépség és csoda található itt, de valamiért eddig észre sem vettük őket. Pohár Bodvy Bódva-kupa Pohár Bodvy - medzinárodná súťaž v behu a cyklistike sa stále viac rozrastá. Popri profesionálnych športovcoch sa k tejto iniciatíve pripája stále viac amatérov. Je dobré vidieť rodiny, kamarátov a známych, ako bežia spolu pre svoje zdravie. Keby ste sa o podujatí chceli dozvedieť viac, navštívte stránku Nech je to aj pozvánka na budúci ročník Pohára Bodvy. A Szepsi Bódva-kupa nemzetközi országúti futó-, kerékpárés görkorcsolyaverseny egyre nagyobb méreteket ölt. A profi versenyzők mellett számos amatőr versenyző is csatlakozott ehhez a megmozduláshoz. Jó volt látni a családokat, barátokat, ismerősöket, akik együtt futottak egészségük megőrzése érdekében. Ha a rendezvényről többet szeretne tudni, nézze meg az esemény hivatalos honlapját, a sk-t! Legyen ez a kedvcsináló a jövő évi versenyhez. Tombola Vďaka svojmu šťastiu sa stal majiteľom automobilu OPEL CORSA ESENTIA jeden z Moldavčanov. Žreb s jeho číslami bol vytiahnutý z kolesa šťastia. K starému autu pribudlo nové. Šťastný výherca povedal, že napriek tomu bude jazdiť na starom a neopustí svojho verného druha. Városunk egyik szerencsés polgára egy sárga színű OPEL COR- SA ESENTIA személygépkocsival lett gazdagabb. Az ő számait húzták ki a nagy szerencsekerékből. Egy öreg autó mellé jól jött az új. A szerencsés nyertes azt nyilatkozta, hogy ő ennek ellenére is a régivel fog járni, nem hagyja cserben hűséges társát. Ekumenická bohoslužba Ökumenikus istentisztelet V nedeľu predpoludním sa Dni Moldavy skončili ekumenickou bohoslužbou. Ďakujeme Stvoriteľovi, že sa najväčšie podujatie roka úspešne skončilo. Nie je ľahké pre organizátorov usporiadať také podujatie, ktoré vyhovie všetkým. Je to dobré, že je stále viac tých, ktorí hovoria tou istou rečou, rečou vytvárania hodnôt a ich ochrany, rečou lokálpatriotizmu, vzájomnej úcty, porozumenia a súdržnosti. K jej naučeniu nepotrebujeme veľa, len trochu chcenia a dobrej vôle. Vasárnap délelőtt ökumenikus istentisztelettel zárultak az idei Szepsi Napok. Hálát adtunk a Teremtőnek, hogy az év legnagyobb rendezvénye sikeresen zárult. A szervezőknek nem könnyű feladat megvalósítani egy olyan rendezvényt, amely mindenki megelégedésére szolgál. Milyen jó, hogy egyre többen vagyunk, akik ugyanazt a nyelvet beszéljük: az értékteremtő, értékmegőrző, lokálpatriotizmus, egymás iránti tisztelet, megértés és összefogás nyelvét. Elsajátításához semmi más nem kell, csak egy kis akarat és jóindulat. Galaprogram Gálaműsor Popri domácich talentoch obohacujú našu programovú ponuku aj hostia. V tomto roku mohlo moldavské obecenstvo tlieskať takým skupinám a interpretom ako: ABBA Sisters, Lukáš Adamec, ELÁN REVIVAL, Tünde Krasznai, no prekvapením večera bol predsa len živý koncert skupiny ME- GAPOLIS s Lászlóm Benkőom, hráčom na klávesy v skupine OMEGA, ktorý korunoval ohňostroj Jancsiho Fehéra. To, že na svetoznámu skladbu skupiny OMEGA Dievča s perlami vo vlasoch lietali oblohou tie najkrajšie hviezdy sveta, nebolo náhodou. Aj nebesia boli s nami. Az itthoni tehetségek mellett természetesen vendégfellépőink is gazdagítják ilyenkor a műsorkínálatot. Idén a szepsi közönség olyan énekeseknek és együtteseknek tapsolhatott, mint az ABBA Sisters, Lukáš Adamec, ELAN REVIVAL, Krasznai Tünde. Az est meglepetése a MEGAPOLIS együttes élő koncertje volt Benkő Lászlóval, az OMEGA neves billentyűsével. Az est végére Fehér Jani tűzijátéka tette fel a koronát. Nem a véletlen műve volt, hogy az Omega együttes világhírű Gyöngyhajú lány című dalára röpködtek az égbolton a világ legszebb csillagai, hiszen velünk voltak az égiek is. Iné zaujímavosti Egyéb érdekességek Popri bohatej ponuke programu čakali na návštevníkov podujatí aj iné dobroty. Pred strednou odbornou školou ponúkali svoj tovar remeselníci, tí, ktorí majú radi sladkosti, mohli okrem iného ochutnať domáce koláče napečené Ženskou speváckou skupinou Živena a tých, čo im od hladu škvŕkalo v bruchu, lákali podmanivé vône k stanom s gastronomickými špecialitami a následne si mohli hrdlá opláchnuť nektárom bodvianskych vinárov. Nie je na tom nič zvláštne, že tí, čo šli smelo dole po schodoch Múzea vín Máté Laczkó Szepsiho, sa už smerom hore pohybovali oveľa ťažšie. No počas Dní Moldavy je to tak v poriadku. Môžeme sa šmýkať, liezť, točiť sa, každý podľa nátury, lebo dni mesta sú iba raz v roku. A gazdag programkínálat mellett egyéb nyalánkságok is fogadták a rendezvény résztvevőit. A Szakközépiskola előtt kézművesek kínálták szemrevaló portékáikat, az édesszájúak többek között megkóstolhatták a Živena Asszonykórus házi készítésű süteményeit. A gasztronómiai sátraknál ételkülönlegességek illata csábította oda a korgó gyomrúakat, hogy utána majd a Bódva-völgyi borászok nedűjével öblíthessék le a torkukat. Nem csoda, hogy a Szepsi Laczkó Máté Bormúzeum lépcsőin bátran lemenők fölfelé már nehezebben közlekedtek. De a Szepsi Napok idején ez így van rendjén! Csúszhattunk, mászhattunk, foroghattunk, pöröghettünk ki-ki vérmérséklete szerint, hiszen városi napok csak egyszer vannak egy évben! Slávnostné zasadanie Mestského zastupiteľstva Ünnepi önkormányzati ülés Slávnostnému zasadaniu Mestského zastupiteľstva každý rok predchádza veľké očakávanie. Kto asi bude laureátom mestských ocenení. V tomto roku bola cena Pro Urbe udelené Mgr. Ilone Sýkora, Ceny mesta boli udelené Vierke Nagyovej, Adamovi Klajberovi, Centru voľného času CVrČek a Gymnáziu Štefana Moysesa. Vyznamenaným gratulujeme. Panoráma vám ich postupne predstaví. Minden éven nagy várakozás előzi meg az ünnepi önkormányzati ülést. Vajon ki kapja városunk kitüntetését munkája és életműve elismeréséért? Idén a Pro Urbe díjat Mgr. Sýkora Ilona kapta. A képviselő-testület Szepsi Város Díját Nagy Vierkának, Klajber Adamnak, a Tücsök Szabadidőközpontnak és a Štefan Moyses Gimnáziumnak ítélte oda gratulálunk nekik! A szerencsés díjazottakról a Panoráma következő számaiban olvashatnak. Otvorenie výstavy Kiállításmegnyitó S názvom Medzi priestormi bola otvorená výstava v priestoroch Galérie na Hlavnej ulici, ktorú zostavilo KCÚBAR z diel amatérkych umelcov údolia Bodvy. Krása je všade, v tanci, hudbe aj obrazoch. Každé dielo je formou vyjadrenia. Našou úlohou je, aby sme túto krásu zbadali. A Fő utcai Galériában kiállítás-megnyitóra került sor Terek között címen, amelyet a Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ szervezett a Bódva menti amatőr képzőművészek alkotásaiból. A szépség mindenütt ott van: a táncban, a zenében, a képekben. A mi feladatunk, hogy ezt a szépséget észrevegyük. zostavila: Mgr. Erika Vitéz összeállitotta: Mgr. Vitéz Erika Aj v tomto roku bude Celoslovenský divadelný festival Béni Egressyho i Idén is lesz Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál V tomto roku sa uskutoční 16. ročník Celoslovenského divadelného festivalu Béni Egressyho. Divadelné súbory sa môžu prihlásiť na prehliadku do 30. septembra. Z poverenia Republikovej rady Csemadoku usporiada OV Csemadoku Košice - okolie v dňoch decembra 2014 v Buzici a Moldave nad Bodvou Celoslovenský divadelný festival. Amatérske divadelné súbory sa môžu prihlásiť v kategóriách: klasické divadelné predstavenie, ľudová divadelná hra, estrádny program, dramatizovaná ľudová hra. Dĺžka prihlásených predstavení nemôže presiahnuť 130 minút a u estrádnych programov 50 minút. V rámci prehliadky nemôžu súťažne vystúpiť tie súbory, ktoré už úspešne účinkovali v rámci Jókaiho dní. Idén 16. alkalommal rendezik meg az Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivált. A színjátszó csoportok szeptember 30-ig jelentkezhetnek a seregszemlére. A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya november 6. és 9. között szervezi meg Buzitán és Szepsiben az országos színjátszó fesztivált. Az amatőr színjátszó csoportok az alábbi műfajokban jelentkezhetnek: klasszikus színdarab, népszínmű, esztrádműsor, valamint dramatizált népi játék. A fesztiválra benevezett előadások hossza nem haladhatja meg a 120 percet, esztrádműsorok esetében az 50 percet. A seregszemlén nem indulhatnak azok az előadások, melyek már sikeresen szerepeltek a Jókai Napok versenyprogramján. ISSN

12 Kompas - Iránytű Cena mesta Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvoui Szepsi Város Díja, Szepsi Štefan Moyses Gimnázium História školy sa začala písať školským rokom 1954/1955, teda pred 60-timi rokmi, kedy bol otvorený prvý ročník Jedenásťročnej strednej školy. 1. septembra 1961 z Jedenásťročnej strednej školy vznikla Stredná všeobecnovzdelávacia škola, vtedy ešte spojená so základnou 9-ročnou školou. SVŠ-ka fungovala až do 1. septembra 1970, kedy bola vydaná zriaďovacia listina o vzniku gymnázia v Moldave nad Bodvou. V prvopočiatkoch boli triedy gymnázia orientované na prírodovedné predmety a koncom 80-tych rokov úsilie pedagógov smerovalo k vytvoreniu podmienok pre vyučovanie informatiky a výpočtovej techniky. V decembri 1994 bola škola zaradená do siete 8-ročných gymnázií so zameraním na chémiu a biológiu a prví žiaci nastúpili do osemročného gymnázia v školskom roku 1995/1996. Významným medzníkom v histórii školy bol 18. september 1998, keď jej bol na základe výborných výchovno vzdelávacích výsledkoch a úspechov v mimoškolskej činnosti Ministerstvom školstva Slovenskej republiky prepožičaný čestný názov Gymnázium Štefana Moysesa. Počas svojej šesťdesiatročnej existencie vychovala škola množstvo absolventov, ktorí sa uplatnili vo významných funkciách na Slovensku i v zahraničí. Absolventi školy bez problémov pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu na domácich i zahraničných univerzitách a vysokých školách, najmä v Česku, Nemecku, Rakúsku, Spojených štátoch amerických či Veľkej Británii. Od roku 2010 je súčasťou gymnázia jazyková škola. Ponúka kurzy anglického, nemeckého a ruského jazyka pre študentov a širokú verejnosť. Štvor- a osemročné gymnázium ponúka študentom široký výber voliteľných seminárov, nepovinných predmetov a prácu v záujmových krúžkoch popri možnosti študovať prácu s informáciami v modernej spoločnosti, rozširovať svoje vedomosti a znalosti v štúdiu zameranom na človeka a prostredie a človeka a techniku. Vyučovanie prebieha v moderných odborných učebniach vybavených kvalitnou multimediálnou technikou. Pre študentov je k dispozícii aj telocvičňa, posilňovňa a rozsiahly školský areál so športoviskom. Každodenný študentský život obohacujú možnosťami športového vyžitia absolvovaním lyžiarskeho a plaveckého výcviku, školy v prírode, organizovaním tematických exkurzií, zapájaním sa do rôznych projektov. Znalosti cudzích jazykov si overujú počas poznávacích pobytov. Združovať kolektívy a vytvárať priateľskú atmosféru v triedach napomáhajú školské výlety, medzitriedne športové turnaje a letná atletická olympiáda. Športovú česť gymnázia obhajujú najmä volejbalistky a futbalisti. Gymnázium podporuje aj umelecký talent žiakov, uplatňujú ho v rôznych umeleckých súťažiach, na akciách organizovaných školou či mestom. Jedným z cieľov gymnázia je aj výchova spoločensky angažovaného mladého človeka, preto sa študenti zapájajú do celospoločenských kampaní ako Červená stužka, Deň narcisov, Úsmev ako dar, do boja s rôznymi závislosťami. Prioritou školy je rodinná atmosféra, dobré vzťahy v trojuholníku študent, pedagóg, rodič. Pedagógovia ochotne podávajú študentom pomocnú ruku pri zdolávaní študijných i osobných problémoch, preferujú individuálny prístup, optimálnu interakciu učiteľ - rodič, vyučovací proces skvalitňujú využívaním takých foriem a metód práce, ktoré podporujú tvorivosť, osobnostný rast a zdravé sebavedomie. Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu mesta za rok 2014 Gymnáziu Štefana Moysesa za 60-ročné aktívne pôsobenie v rámci mesta a zvyšovanie vzdelanostnej úrovne jej obyvateľov, za kultúrnu a spoločenskú činnosť, ktorou prispievajú k šíreniu dobrého mena mesta. Az iskola történelme az 1954/1955-ös iskolai évvel kezdődik, azaz 60 évvel ezelőtt, akkor nyílt meg a tizenegyéves középiskola első évfolyama szeptember 1-jén a Tizenegyéves Középiskolából alakult az Általános Középiskola, amihez akkor még hozzátartozott a kilencévfolyamos alapiskola is. Ez az iskola szeptember 1-jéig működött. Ekkor adták ki a szepsi gimnázium alapító oklevelét. Kezdetben az osztályok a természetudomány felé orientálódtak. A 80-as évek végén a tanárok igyekezetének köszönhetően az iskolában kialakították a számítástechnika oktatásához szükséges feltételeket decemberében az iskolát biológiai és kémiai irányultsággal besorolták a nyolcévfolyamos gimnáziumok hálózatába. Az 1995/1996-ös tanévben iratkoztak be a nyolcosztályos gimnázium elsősei. Az iskola fontos mérföldkövének számít szeptember 18-a, amikor az iskola kitűnő nevelő-oktató eredményeiért és Hlásnik - Kitekintő az iskolán kívüli tevékenységben elért sikereiért a szlovákiai iskolaügyi minisztériumtól megkapta a Štefan Moyses Gimnázium tiszteletbeli elnevezést. Az iskola hatvanéves működése alatt több olyan végzőst is kinevelt, akik jelentős posztokat töltenek be Szlovákiában és külföldön egyaránt. Az iskola abszolvensei problémamentesen folytatják tanulmányaikat a hazai és a cseh, német, osztrák, amerikai egyesült államokbeli ill. angliai egyetemeken és főiskolákon től az iskola részét képezi a nyelviskola. Angol, német, orosz nyelvtanfolyamokat kínál nemcsak diákoknak, de a széles nagyközönségnek is. A négy- és nyolcosztályos gimnázium választható szemináriumok, fakultatív tantárgyak széles skáláját kínálja a diákoknak, és lehetőséget ad arra is, hogy szakkörökben dolgozhassanak. Emellett tanulmányozni tudják a modern társadalomban az információk adta lehetőségeket, szélesíthetik tudásukat és ismereteiket az emberre és környezetére, az emberre és a technikára irányuló tanulmányaik során. Az oktatás modern szaktantermekben folyik minőségi multimediális felszereltség mellett. A diákoknak rendelkezésükre áll tornaterem, konditerem és egy tágas iskolai sportpálya. A mindennapi diákéletet olyan lehetőségekkel színesítik, mint a sítanfolyam, úszótanfolyam, természeti iskola, tematikus látogatások szervezése és a különböző projektekben való részvétel. Az idegen nyelvek használatát a cserekirándulások folyamán próbálják ki. Az osztályközösségek összecsiszolásában jelentős szerepet játszanak az iskolai osztálykirándulások, az évfolyamok közötti sportversenyek és a nyári atlétikai olimpia. Az iskola hírnevét a sport területén elsősorban a röplabdás lányok és a focisták öregbítik. A gimnázium támogatja a diákok művészeti tehetségét is, amit a város ill. iskola által szervezett különböző művészeti vetélkedőkön kamatoztathatnak. A gimnázium egyik fontos céljának tartja, hogy a társadalomra érzékeny fiatal embereket neveljen fel. E cél érdekében a diákok olyan országos kampányokba kapcsolódnak be, mint a Vörös Szalag, Nárciszok Napja, Mosoly mint ajándék, vagy mint a különböző függőségek elleni harc. Az iskola prioritásának számít a családias légkör, a tanár-diák-szülő háromszögének jó viszonya. A pedagógusok készségesen nyújtanak segítő kezet a diákoknak személyes ill. tanulási problémáik megoldásánál, a személyes hozzáállást részesítik előnyben, a tanár-szülő optimális kölcsönhatását, az oktatási folyamatot olyan módszerekkel színesítik, amelyek támogatják az alkotókészséget, az egyéniség fejlődését és az egészséges önbizalmat. Szepsi Város Önkormányzata 2014-ben Városi Díjat adományozott a 60 éves Štefan Moyses Gimnáziumnak a lakosság műveltségi szintjének emelésében végzett aktív munkájáért, valamint a kulturális és társadalmi tevékenységért, amellyel hozzájárultak a város jó hírének terjesztéséhez september 2014 po celom meste Európsky týždeň mobility september 2014 (streda), MsKS veľká sála Zoltán Egressy: Portugál Divadelné predstavenie Divadlo Thália Košice 4. október 2014 (sobota), Amfiteáter VII. Festival vinárov, vín a vinobrania Moldavy a údolia Bodvy 15. október 2014 (streda), MsKS veľká sála Deň slovenskej kultúry november 2014 MsKS veľká sála XVI.Celoslovenský divadelný festival Béni Egressyho 8. november 2014 (sobota), Amfiteáter III. Súťaž vo výrobe klobás Bližšie informácie: szeptember városszerte Európai Mobilitási Hét szeptember 24. (szerda), a VMK nagyterme Egressy Zoltán: Portugál Színházi előadás Kassai Thália Színház október 4. (szombat), Amfiteátrum VII. Szepsi és Bódva-völgyi Bormustra október 15. (szerda), a VMK nagyterme A Szlovák Kultúra Napja november 6-8. a VMK nagyterme XVI. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál november 8. (szombat), Amfiteátrum III. Kolbásztöltő verseny Közelebbi információk: ZUŠ Nasledujúce číslo PANORÁMY vychádza koncom októbra. A PANORÁMA következő száma október végén jelenik meg. 12

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Miért kérdezel? Hornyák Julianna

Miért kérdezel? Hornyák Julianna HEGYI BESZÉD 2012. április Főszerkesztő: Hornyák Julianna Szerkesztő: Rácz Erika E lapszámunk összeállításában közreműködött: Hornyák Julianna, Rácz Erika Kiadja: A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG.

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu Materiál na rokovanie Materiál č.: 18/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2013 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách Počet respondentov: 721 Zber údajov: 6. 19. novembra 2007 Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca X. rocník, jún 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,33 (10,- Sk) Mesto získalo Útulok od Nitrianskeho samosprávneho kraja za 1 euro Želiezovské kino stojí zatiaľ

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó 2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik Csallóközi Hírmondó Semmittevés helyett eredményes munkát! A jövőnkre is gondolunk

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca VIII. rocník, október 2007 Z obsahu Dňom 25. 9. 2007 bola z funkcie prednostky Mestského úradu (MsÚ) primátorom odvolaná ING. DIANA CSICSMA- NOVÁ. 3. str. M e s t

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

Együtt lenni jó! Mestský autobus: od 1. júla nové tarify. Banner akkugyár: mégis megépül? Októbertől nincs parkolás a Fő utcán

Együtt lenni jó! Mestský autobus: od 1. júla nové tarify. Banner akkugyár: mégis megépül? Októbertől nincs parkolás a Fő utcán VI. DUNASZERDAHELYI UDVARI MUZSIKA FEKETE FEHÉR BILLENTYŰK 4 este 4 koncert a városháza udvarán július 9. július 30. VI. DUNAJSKOSTREDSKÁ HUDBA NA NÁDVORÍ ČIERNO BIELE KLÁVESY Štyri večery 4 koncerty na

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov Žfebruár 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk M e s t s k é n o v i n y cena: 0,35 eur Občan bude vybavený rýchlejšie, adresnejšie a zvýši sa jeho komfort. Hovoríme s prednostkou

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem 1882-2012 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

PANORÁMA. 07 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 07 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2014 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 07 Kompas - Iránytű 08 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis DEKLARÁCIA o vytvorení Eurorégia Neogradiensis V duchu dohody podpísanej dňa 11.12.1998 v Lučenci, dolupodpísaní deklarujeme našu snahu vytvoriť cezhraničnú, interregionálnu spoluprácu v prihraničnej oblasti

Részletesebben

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 15. ročník Október 2011 3. szám 15. évfolyam 2011 Október Starosta našej obce sa stal čestným

Részletesebben

Spoločne pre náš Región 2012. március

Spoločne pre náš Región 2012. március KÖZÖSEN A RÉGIÓNKÉRT Spoločne pre náš Región 2012. március Együttműködéssel élmény lehet magyarnak lenni és itthon érezni magunkat Az egész ország kampányol, és látják, sokan gusztustalanul, támadva, kétes

Részletesebben

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat jún. 5 8.: XXXVII. DUNA MENTI TAVASZ Gyermekszínjátszó- és bábcsoportok Országos Seregszemléje Megjelenik kéthetente 5 8. jún : XXXVII. PODUNAJSKÁ JAR Súťaž detských divadelných a bábkárskych súborov Vychádza

Részletesebben

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo Na 11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 28.09. 2015 K bodu rokovania číslo: 19 Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta

Részletesebben

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility 15. októbra 2012 sa v zasadacej miestnosti KSK uskutočnilo vyhodnotenie tohtoročného Európskeho

Részletesebben

spravodajca Obciansky mesacník Platba za nemocnicu mešká, zastupiteľstvo opäť iba čaká Mimoriadne očakávané bolo 39. mimoriadne

spravodajca Obciansky mesacník Platba za nemocnicu mešká, zastupiteľstvo opäť iba čaká Mimoriadne očakávané bolo 39. mimoriadne Želiezovský spravodajca VII. rocník, 2006 máj Obciansky mesacník cena: 6,- Sk Blíži sa leto a želiezovské kúpalisko a autokemping stoja zatiaľ opustené, keďže bývalý nájomca, podnik SMP Želiezovce ukončil

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #01/2012 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Na plné ústa - Szókimondó 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ----

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ---- RÍÍM..-KATOLÍÍCKA FARNOSŤ KOSTOLNÁ PRII DUNAJII PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ NA TÝŽDEŇ PO 12. NEDELI V CEZROČNOM OBDOBÍ NEDEĽA 22.. JÚNA DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍÍ 8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu,

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk Letné vydanie spravodajca X. rocník, júl-august 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,50,- (15,- Sk) Inovatívne v tepelnom hospodárstve ako horí slama v kotolni Tenerga? Prehľad

Részletesebben

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) Kamerový systém sa rozrástol 2 Iveta Radičová bola v Želiezovciach, stretla sa s gymnazistami,

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, szeptember 17-én megtartott 26. rendes üléséről

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, szeptember 17-én megtartott 26. rendes üléséről Szepsi Város Önkormányzata H a t á r o z a t Szepsi Város Képviselő-testületének, 2013. szeptember 17-én megtartott 26. rendes üléséről Szepsi Város Képviselő-testülete rendes ülésén megvitatta: Szám:

Részletesebben

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia!

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Príhovor primátora mesta Moldava nad Bodvou Istvána Zachariaša na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XIV. Dní Moldavy 2. júla 2010 Vážené dámy, vážení

Részletesebben

Spomienka na staré moldavské školstvo - Pri odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 550. výročia prvej zmienky o moldavskej škole -

Spomienka na staré moldavské školstvo - Pri odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 550. výročia prvej zmienky o moldavskej škole - Údolie Bodvy ROČNÍK XVII. 2008/2-3 Nepredajné Egy több mint félezredes évforduló kapcsán emlékezünk ma azokról az elődeinkről, akik már a középkorban fontosnak tartották a művelődést és az ifjúság rendszeres

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

Novým viceprimátorom. A polgármester és a képviselők eskütétele. Ahol a sulykolónak is története van. László A. Szabó

Novým viceprimátorom. A polgármester és a képviselők eskütétele. Ahol a sulykolónak is története van. László A. Szabó Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és új évet kíván kedves olvasóinknak a Dunaszerdahelyi Hírnök szerkesztősége. Vianočné a novoročné sviatky plné štastia a pohody praje čitateľom redakcia Dunajskostredského

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Pamätník - Visszapillantó. 07 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Pamätník - Visszapillantó. 07 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #02/2014 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Pamätník - Visszapillantó 07 Kompas - Iránytű 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia!

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Príhovor primátora mesta Moldava nad Bodvou Istvána Zachariaša na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XV. Dní Moldavy 24. júna 2011 Vážené dámy, vážení

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Želiezovce hlavným mestom biodiverzity. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Opäť budeme voliť 12 poslancov v jednom obvode

ELIEZOVSKÝ. Želiezovce hlavným mestom biodiverzity. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Opäť budeme voliť 12 poslancov v jednom obvode Želiezovce hlavným mestom biodiverzity Po uzávierka septembrového čísla sme dostali správu, že naše mesto získalo titul Hlavné mesto biodiverzity. Vyhodnotenie prebiehalo vo štvrtok 9. septembra v Bratislave.

Részletesebben

Európaiasodunk a egyszer összeszámolnánk, hány híresség látogatott el az elmúlt évtizedek

Európaiasodunk a egyszer összeszámolnánk, hány híresség látogatott el az elmúlt évtizedek Megjelenik kéthetente Október 23. 16.00 : Városi ünnepség az 1956-os forradalom 58. évfordulóján a diktatúra áldozatainak emlékművénél, a városháza mellett 23. októbra o 16.00: Mestská spomienková slávnosť

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, 2011. december 13-án megtartott 10. rendes üléséről

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, 2011. december 13-án megtartott 10. rendes üléséről Szepsi Város Önkormányzata H a t á r o z a t Szepsi Város Képviselő-testületének, 2011. december 13-án megtartott 10. rendes üléséről Szepsi Város Képviselő-testülete rendes ülésén megvitatta: Szám: 10/MZ/2011

Részletesebben

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 JESENSKÉ 16. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 Tisztelt polgárok Végre itt az év legszebb

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca k i r á l y h e l m e c i NÉZ CHLMECké NÁZORY z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata 6. évf. 27. szám, 2011/1, február 6. ročník 27. vydanie, 2011/1, február etek Az ördög tánca www.kralovskychlmec.sk

Részletesebben

324/2016 számú határozat Javaslat a város költségvetésének 9. számú módosítására

324/2016 számú határozat Javaslat a város költségvetésének 9. számú módosítására 324/2016 számú határozat Javaslat a város költségvetésének 9. számú módosítására j ó v á h a g y j a a város 2016-os költségvetésének 9. számú módosítását programpontjaival 9 sz. költségvetési intézkedéssel

Részletesebben

93701@pobox.sk. R7 5. str.

93701@pobox.sk. R7 5. str. Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, máj 2008 Z obsahu Lavičky v centr mesta - čo na to obyvatelia? 3. str. M e s t s k é n o v i n y Petícia za vybudovanie južnej rýchlostnej komunikácie

Részletesebben

Obciansky mesacník. VII. rocník, február 2006

Obciansky mesacník. VII. rocník, február 2006 Želiezovský spravodajca VII. rocník, február 2006 Obciansky mesacník cena: 6,- Sk Rozhodnutie o hromadnom prepustení zamestnancov NsP padlo na mimoriadnej schôdzi mestského zastupietľstva v nedeľu 29.

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015 Spis č. 2015/66 e.č. 165 Napísaná v priebehu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.01.

Részletesebben

Marketing személyzet

Marketing személyzet Munkaközvetítő ügynökség Marketing személyzet Nástupný fizetés: megállapodás alapján Munkaviszony: Hlavný pracovný pomer Munkavégzés helye: SR Námestie SNP 14, Lehetséges kezdési időpont: azonnal Pozíció

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/01

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/01 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/01 Ján Oravec: Vlaňajší rok bol jeden z najťažších Udalosti roku 2009 spôsobili veľa problémov aj pre samosprávy. Štúrovo i napriek tomu

Részletesebben

Megnyílt az Aquasziget

Megnyílt az Aquasziget Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVI. ročník www.sturovo.sk 2005/11 és Vidéke Megnyílt az Aquasziget Családias hangulatban, ünnepélyes külsőségek között, tüzijáték kiséretében adták át a nagyközönségnek

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ HÍRNÖK MEGJELENIK KÉTHETENTE VYCHÁDZA DVOJTÝŽDENNE HLÁSNIK 24. évfolyam, 3. szám, 2016. február 24. 3. číslo, 24. ročník, 24. februára 2016 Dunaszerdahely lánglelkű tudósa

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. AZ ADÓKEZELÉSRŐL (adózás rendje) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Részletesebben

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, október 30-án megtartott 38. rendes üléséről

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, október 30-án megtartott 38. rendes üléséről Szepsi Város Önkormányzata H a t á r o z a t Szepsi Város Képviselő-testületének, 2014. október 30-án megtartott 38. rendes üléséről Szepsi Város Képviselő-testülete rendes ülésén megvitatta: Szám: 38/MZ/2014

Részletesebben

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE Köbölkút község önkormányzatának lapja IX. ročník 1. číslo IX. évfolyam 1. číslo ZDARMA INGYENES Opýtali sme sa pána starostu Megkérdeztük a polgármestert Zrážky,

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVI. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVI. Dní Moldavy. Príhovor primátora mesta Moldava nad Bodvou Istvána Zachariaša na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVI. Dní Moldavy 29. júna 2012 Vážené dámy, vážení

Részletesebben

SILVESTER 2014 Privítajme Nový rok 2015 na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom!

SILVESTER 2014 Privítajme Nový rok 2015 na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom! Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kíván a Dunaszerdahelyi Hírnök szerkesztősége. Vianočné sviatky plné štastia, pohody a šťastlivý nový rok praje cteným čitateľom

Részletesebben

Petíció a vonatjáratokért. Petícia pre vlakové spoje. XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08

Petíció a vonatjáratokért. Petícia pre vlakové spoje. XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08 Petícia pre vlakové spoje Odvolávajúc sa na racionalizačné dôvody a zefektívnenie vlakovej prepravy odbor železničnej dopravy Ministerstva

Részletesebben

Mesto získa telocvičňu, nutná je rekonštrukcia

Mesto získa telocvičňu, nutná je rekonštrukcia Vážení čitatelia Želiezovského spravodajcu! V mene spolupracovníkov a vydavateľa, samosprávy Mesta Želiezovce, Vám prajeme láskyplné, pokojné prežitie vianočných sviatkov, v Novom roku pevné zdravie a

Részletesebben