MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex"

Átírás

1 MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex

2 Üzenet William Meaney vezérigazgatótól Az Iron Mountain vállalatnál egyaránt nagyra értékeljük tisztességes és becsületes üzleti magatartásunk, valamint minőségi szolgáltatásunk jó hírét. Hiszünk abban, hogy a legmagasabb etikai normáknak megfelelő cselekvés nem pusztán helyes magatartás, hanem a Vállalat és ügyfeleink közti bizalmat is segít megerősíteni, és hozzájárul hosszú távú sikereinkhez. Bár a vállalatunkra vonatkozó törvények, előírások és rendeletek betartása kötelező, kötelességeink ezzel nem érnek véget. Megfogadjuk, hogy alapértékeink szerint élünk, és minden nap ezeknek megfelelően cselekszünk, működésünk során mindenütt. Végezetül, a helyes magatartás iránti elkötelezettségünk az, ami igazán lehetővé teszi, hogy beváltsuk ígéreteinket. Az Etikai és üzleti magatartási kódex segítségével könnyebben megérthető, mi tekinthető helyes és helytelen magatartásnak az Iron Mountain üzletvitelében. Biztosítja a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy törvényes és etikus döntéseket hozzon, és megmutatja a helyes irányt, ha tanácsra van szüksége. Az igazgatótanács és ügyvezetői csapatunk nevében szeretnék köszönetet mondani alapértékeink iránti folyamatos elkötelezettségéért, valamint az Etikai és üzleti magatartási kódex tiszteletben tartására tett ígéretéért.

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Üzenet William Meaney 1 vezérigazgatótól Tartalomjegyzék 2 Áttekintés 4 > > További tanácsadás > > A kódex megsértésének bejelentése > > Retorziómentesség > > Kinek kell betartania a kódexet? > > Megfelelőségi segélyvonal 3 ŐSZINTESÉG 17 > > Bennfentes kereskedelem > > Családtagok és barátok kezelése > > Politikai és egyéb személyes meggyőződés 4 BECSÜLETESSÉG 21 > > Tisztességes verseny/trösztellenesség > > Korrupció és csalás > > Ajándékok és reprezentáció > > Összeférhetetlenség 7 CSAPATMUNKA 33 > > Zaklatás > > A munkavállalók személyes adatai > > Megfelelő számítógép-használat További információ 36 > > Szabályok és eljárások Megfelelőségi tanúsítvány Alapértékeink 7 1 BIZTONSÁG 9 > > Egészség és munkavédelem > > Adatvédelem és -biztonság > > Munkahelyi erőszak > > Bizalmas és védett információk 5 SZÁMONKÉRHETŐSÉG 25 > > A vállalati tulajdon védelme > > Import- és exportszabályozás > > Külső munkavállalás > > Pontos pénzügyi nyilvántartás/nyilvános jelentések > > Emberi jogok 2 TELJES ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉG 13 > > Különleges ügyfélszolgálat > > Méltányos és etikus értékesítési gyakorlat > > Márkánk és jó hírünk védelme > > Környezet és fenntarthatóság > > Vállalati polgárság 6 CSELEKVÉSKÖZPONTÚSÁG 29 > > Diszkriminációmentesség, a sokféleség tiszteletben tartása és foglalkoztatási esélyegyenlőség > > Állami szerződések > > A vállalati iratok kezelése IRON MOUNTAIN ETIKAI ÉS ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEX 3

4 Áttekintés Áttekintés Az Etikai és üzleti magatartási kódex és alapértékeink iránymutatást nyújtanak az Iron Mountain vállalatnál elfogadott magatartásra nézve. Noha nincs olyan dokumentum, amely minden lehetséges helyzetre fel tudna készíteni, a Kódex kellő eszközöket és erőforrásokat biztosít a megfelelő döntéshozatalhoz olyan helyzetekben, amikor nem egyértelmű, mi a helyes válasz. TOVÁBBI TANÁCSADÁS Ha a Kódex elolvasását követően még mindig nem biztos abban, mi a teendő egy adott helyzetben, forduljon feletteséhez vagy a helyi humánerőforrás-munkatárshoz. Ha kérdése van, vagy útmutatásra van szüksége, a Nyitott ajtók politikája is használható alternatíva, vagy hívja a Megfelelőségi segélyvonalat. Világszerte számos szervezet bízza ránk létfontosságú információit. A KÓDEX MEGSÉRTÉSÉNEK BEJELENTÉSE Az Iron Mountain alkalmazottainak kötelessége bejelenteni az Etikai és üzleti magatartási kódex minden tudomásukra jutott vagy gyanítható megsértését. A bejelentést a következők felé teheti meg: > > A menedzsere vagy felettese > > Felsőbb szintű vezetők (a Nyitott ajtók politikája révén) > > A helyi humánerőforrás-munkatárs > > A vállalat általános jogi képviselője > > A jogi osztály globális adatvédelmi és megfelelőségi csoportja > > Globális biztonsági szolgálat > > A Megfelelőségi segélyvonal Ha a Megfelelőségi segélyvonalon tesz bejelentést, kívánsága szerint teljes névtelenségben maradhat (ahol ezt a jogszabályok lehetővé teszik). RETORZIÓMENTESSÉG Az Iron Mountain nem tűri retorzió alkalmazását az etikai kódex megszegését jóhiszeműen bejelentő alkalmazottakkal szemben. Bármely alkalmazott vagy vezető, aki megkísérel retorziót alkalmazni a bejelentést tevő személlyel szemben vagy másokat erre bátorít súlyos fegyelmi eljárásra számíthat, amely akár elbocsátással is végződhet. KINEK KELL BETARTANIA A KÓDEXET? Az Etikai és üzleti magatartási kódex az Iron Mountain minden üzleti részlegére, jogi személyére, ellenőrzött vegyes vállalatára, kapcsolt vállalkozására és társulására vonatkozik. Az Iron Mountain minden alkalmazottja, ügynöke, tisztviselője, valamint igazgatótanácsának minden tagja köteles betartani a kódex előírásait. Külső szolgáltatóinkra vonatkozó szigorú minősítési eljárásunk révén olyan szállítókat, beszállítókat, alvállalkozókat és tanácsadókat választunk ki, akik az Etikai és üzleti magatartási kódexbe foglaltaknak megfelelő etikai szabályokat alkalmaznak. MEGFELELŐSÉGI SEGÉLYVONAL A Megfelelőségi segélyvonalon az év 365 napján, 24 órán át felteheti etikai kérdéseit, illetve bejelentheti, ha megsértették az etikai kódexet. A Segélyvonalat független vállalat üzemelteti, és kívánsága szerint teljes névtelenségben maradhat (ahol ezt a jogszabályok lehetővé teszik). Telefonáljon ingyen a világ minden részére. A telefonszámok listáját lásd a hátlap belső oldalán. A bejelentést az interneten is megteheti, a következő címen: IRON MOUNTAIN ETIKAI ÉS ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEX 5

5 ALAPÉRTÉKEK Az Iron Mountain dolgozóit közös alapértékek egyesítik. Legyen szó a teljes ügyfél-elégedettség elérése iránti elkötelezettségről vagy a biztonság fenntartásához szükséges állandó éberségről, elhivatott alkalmazottaink nap mint nap, mindenütt tettekre váltják alapértékeinket. Alapértékeink Az Iron Mountain viselkedésmód. Biztonság Teljes ügyfél-elégedettség Őszinteség Becsületesség Számonkérhetőség Cselekvésközpontúság Csapatmunka Úgy védjük az ügyfelek adatait, mintha a sajátjaink volnának. Ügyfeleink elvárásainak megfelelő minőségben és időben szállítunk. Nyíltan és őszintén, konstruktív és tisztelettudó módon kommunikálunk. Mindig becsületesek vagyunk, és nem engedünk alapértékeinkből. Mindannyian személyes felelősséget vállalunk tetteinkért, kötelezettségeinkért és eredményeinkért. Ügyelünk a felmerülő lehetőségekre és problémákra, és kellő sürgősséggel járunk el. Csapatmunkában dolgozunk, mert így jóval többet érhetünk el, mint egyenként. 7

6 TUDOTT RÓLA? Az Iron Mountain vállalatot 1951-ben alapították, amikor Herman Knaust föld alatti gombafarmját Amerika első biztonságos, föld alatti irattároló központjává alakította át. Az eredetileg Iron Mountain Atomic Storage (Iron Mountain atombiztos raktár) nevű cég biztonságos menedéket kínált a létfontosságú információknak atomháború esetére. Biztonság Úgy védjük az ügyfelek adatait, mintha a sajátjaink volnának. A biztonság, adatvédelem és az információk titkossága központi szerepet tölt be vállalati kultúránkban és tevékenységünkben jó hírünk ezen az alapértéken alapul. A gépkocsik bezárása, létesítményeink riasztóinak bekapcsolása, a bizalmas adatok titkosítása csak néhány példa arra, hogyan őrködünk a biztonság felett. A biztonság fogalma nem korlátozódik az információk fizikai védelmére személyes egészségünk védelme és a munkavédelem is beletartozik. Mountain-dolgozókként a következőket tesszük a biztonság fenntartásáért: > > Biztonságos és egészséges munkakörülményeket biztosítunk magunk és munkatársaink számára > > Óvjuk létesítményeink és tartalmuk fizikai biztonságát > > Biztosítjuk az ügyfeleink megbízásából kezelt információk biztonságát > > Megakadályozzuk, hogy a bizalmas és védett vállalati adatok rossz kezekbe kerüljenek > > Betartjuk a személyes adatok védelmére vonatkozó összes hatályos törvényt és előírást > > Azonnal jelentünk minden olyan körülményt, amely hatással lehet az Iron Mountain biztonságára, illetve saját egészségünkre vagy biztonságunkra 9

7 ALAPÉRTÉK BIZTONSÁG BIZTONSÁG Mi a teendő? EGÉSZSÉG ÉS MUNKAVÉDELEM A munkavédelem a biztonságos és szabálykövető munkakörnyezettel kezdődik. MUNKAHELYI ERŐSZAK Biztonságos, egymást tiszteletben tartó és udvarias munkahelyi környezetet FORGATÓKÖNYV: megsérült egy doboz, és kiestek belőle az ügyfél iratai. Mi a teendőm? A. Megvizsgálom a kiesett dokumentumokat, nem sérült-e az adatbiztonság. B. Új dobozba helyezem az anyagokat, visszateszem a polcra, és folytatom a rendes tevékenységem. C Értesítem a felettesem a történtekről, mert lehet, hogy jegyzőkönyvet kell felvenni az eseményről. D. Az adatbiztonság sérülésének elkerülése érdekében megsemmisítem a dokumentumokat. Az egészségügyi és munkavédelmi problémák minimalizálása és kiküszöbölése érdekében mindig betartjuk és folyamatosan fejlesztjük a munkafolyamatokra vonatkozó előírásainkat. Akár irodában, akár terepen dolgozik, akár úton van, akár az ügyfél telephelyén, mindig kövesse a vállalati előírásokat és szabványokat, valamint tartsa be az összes vonatkozó egészség-, munka- és környezetvédelmi jogszabályt. Ha bármilyen esemény történik, kötelessége azonnal bejelenteni. A bejelentést követően számíthat arra, hogy a vezetőség gyorsan és hatékonyan orvosolja a helyzetet. Ha mégis úgy véli, hogy nem tették meg a megfelelő lépéseket, a felsőbb szintű vezetéshez fordulhat az ügyben, illetve jelentheti a Megfelelőségi segélyvonalon. ADATVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG Célunk a világ legmagasabb szintű adatkezelési szolgáltatásainak biztosítása. Ez mind az ügyfelek, mind az alkalmazottak adatainak védelme és biztonsága tekintetében állandó figyelmet igényel. biztosítunk: nem tűrjük a fenyegető, ellenséges, sértő vagy erőszakos viselkedést. Az ilyen magatartást azonnal jelentse felettesének. Ha úgy érzi, Ön vagy munkatársa közvetlen veszélyben van, hívja a helyi rendvédelmi szerveket, majd jelentse be felettesének. BIZALMAS ÉS VÉDETT INFORMÁCIÓK A versenytársak számára a vállalattal kapcsolatos minden információ értékes lehet. Ennélfogva rendkívül fontos bizalmas és védett vállalati adataink védelme. Ezek közé tartoznak a szerződések, ügyfél- és árlisták, stratégiai dokumentumok, üzleti titkok, szellemi tulajdon, valamint minden egyéb információ, melynek révén a versenytársak megismerhetik, hogyan éri el piaci sikereit az Iron Mountain. Mindig legyen elővigyázatos, ha az irodán kívül beszél az üzleti ügyekről. Különösen gondosan járjon el nyilvános helyeken, például repülőtéren, vonaton, vendéglőben, étteremben vagy szállodában. Létesítményeinken belül ügyeljen arra, hogy a látogatók megfelelő kíséretet kapjanak, és ne jussanak MI VAN AKKOR, HA? KÉRDÉS: a propánüzemű targoncák beltéri használata esetén időnként érzékelhető a kipufogógáz. Úgy gondolom, azért, mert zárva vannak az ajtók és ablakok, és nem vagyok benne biztos, hogy ez biztonságos. Szóljak valakinek? A C válasz a helyes. Noha fontos összeszedni a kiesett dokumentumokat, a felettesét is értesíteni kell. Bizonyos esetekben szerződéses kötelezettséget vállaltunk arra, hogy tudatjuk ügyfeleinkkel, ha esetleg sérült az adatbiztonság ami azt jelenti, hogy jegyzőkönyvet kell felvenni az eseményről. Néhány dolog, amellyel segítheti az Iron Mountain adatvédelmi és -biztonsági folyamatait: Csak akkor tekintse meg az ügyfelek adatait, ha arra a munkájához szüksége van. Csökkentse minimálisra a személyes adatok gyűjtését, megőrzését és kiadását. Ne tároljon bizalmas adatokat eltávolítható adathordozókon (pl. CD vagy be illetéktelenek elől elzárt területekre. Beszállítók alkalmazása esetén mindig győződjön meg arról, hogy elég megbízhatóak ahhoz, hogy hozzáférést kaphassanak létesítményeinkhez és bizalmas adatainkhoz. VÁLASZ: igen. Lehetséges ugyan, hogy minden rendben, de előfordulhat az is, hogy a targoncák zárt helyiségben történő üzemeltetése levegőminőségi problémát okoz. Jelentse a helyzetet, így a vállalat kivizsgálhatja, és eldöntheti, mi a teendő. USB-adattároló). Csak titkosított formában továbbítson adatokat az interneten. Távmunka esetén győződjön meg arról, hogy számítógépe biztonsági szoftverei mindig naprakészek. Bővebb információért tanulmányozza helyi adatvédelmi és -biztonsági előírásainkat. KÉRDÉS: olyan dokumentumokat találtam a fénymásoló-helyiségben, amelyek nem az enyémek. Mi a teendőm? VÁLASZ: amennyire a helyzet lehetővé teszi, próbáljon meg nem beleolvasni. Ha ismeri vagy ismerni véli a tulajdonost, adja át neki a dokumentumokat, vagy tudassa az illetővel, hol találhatók. Ha a tulajdonos nem található, vagy kiléte nem egyértelmű, forduljon feletteséhez. Végső megoldásként, az információk védelme és biztonsága érdekében biztonságos adatmegsemmisítőbe helyezheti a dokumentumokat. KÉRDÉS: egy ismeretlen megkért, hogy tartsam nyitva neki az ajtót. Nem visel Iron Mountain személyi kitűzőt. Ez probléma lehet? VÁLASZ: igen. Az Iron Mountain létesítményeibe bejutó (vagy bejutni próbáló) illetéktelenek személyeket fel kell tartóztatni, mivel veszélyt jelentenek a biztonságra nézve. Udvariasan kérje meg az illetőt, hogy mutassa meg Iron Mountain dolgozói azonosítóját vagy látogatókártyáját. Ha nem rendelkezik ilyennel, kísérje a recepcióhoz, ahol megkaphatja a kártyát. 10 IRON MOUNTAIN ETIKAI ÉS ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEX 11

8 Teljes ügyfélelégedettség Ügyfeleink elvárásainak megfelelő minőségben és időben szállítunk. Az Iron Mountain vállalatnál minden erőnkkel arra törekszünk, hogy a maga nemében legjobb, tisztelettudó, készséges és megbízható szolgáltatásunkkal megfeleljünk ügyfeleink elvárásainak, illetve meghaladjuk azokat. Elkötelezettségünk nem csupán nyilvántartó, adattároló központjainkban és irodaépületeinkben érvényesül a környezetre és a helyi közösségekre is vonatkozik, ahol élünk és dolgozunk. TUDOTT RÓLA? Az Iron Mountain film- és hangarchívum segítségével a szórakoztatóipar megóvja és megőrzi a pótolhatatlan mesterműveket. Több ezer felbecsülhetetlen értékű kulturális kincset tárolunk, beleértve az összes nagy filmstúdió számtalan filmjének eredeti negatívjait és a zenetörténet több hírneves művészének eredeti felvételeit. Mountain-dolgozókként a következőket tesszük a teljes ügyfélelégedettségért: > > Nyíltan és őszintén kommunikálunk ügyfeleinkkel > > Megfelelünk ügyfeleink elvárásainak, mert azt szállítjuk, amit ígértünk > > Időben pontos információkkal látjuk el ügyfeleinket > > Tiszteletben tartjuk jelenlegi és potenciális ügyfeleinket és beszállítóinkat azzal, hogy méltányos és etikus módon végezzük az értékesítést > > Tájékoztatjuk ügyfeleinket szolgáltatásaink értékéről (nem csupán az áráról) > > Pozitív képet mutatunk vállalatunkról a nyilvánosság felé, ezzel támogatjuk az Iron Mountain márkanevét és jó hírét > > Jó vállalati polgárként etikus üzleti gyakorlatot folytatunk, és hozzájárulunk a helyi közösségekhez > > Védjük a környezetet, és keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel javíthatjuk üzletvitelünk fenntarthatóságát 13

9 ALAPÉRTÉK TELJES ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉG TELJES ÜGYFÉL- ELÉGEDETTSÉG Mi a teendő? FORGATÓKÖNYV: szokásos szállítási útja közben rájön, hogy felcserélt két szállítmányt. Dr. Miller dobozait Dr. Katznak kézbesítette, és viszont. Ha visszafordul, hogy helyrehozza a problémát, azzal felrúgja a menetrendet. Mi a teendő? A. Ne aggódjon miatta. Dr. Miller és Dr. Katz biztosan rájönnek a tévedésre, és megoldják a dolgot. B. Menjen vissza mindkét irodába, és tegyen meg minden Öntől telhetőt, hogy saját kezűleg hozza helyre a hibát. Remélhetőleg meg tudja oldani anélkül, hogy értesítenie kellene felettesét. C. Azonnal forduljon a feletteséhez. Magyarázza el, mi történt, és kérdezze meg, mit tegyen. D. Ne tegyen most semmit. Folytassa az utat, és a műszak végén értesítse felettesét. A C válasz a helyes. Előfordulhatnak olyan téves szállítási események, amelyek nem csupán kényelmetlenséget jelentenek ügyfeleink számára, vagy a menetrendet borítják fel. Például a dokumentumok olyan érzékeny személyes információt tartalmazhatnak, amelyet kizárólag a címzett láthat. A vezetőség megfelelő képzettséggel rendelkezik ahhoz, hogy segítséget nyújtson az ilyen jellegű helyzetek megoldásában és hatásainak minimalizálásában. Azonnal forduljon a feletteséhez. KÜLÖNLEGES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Az Iron Mountain alkalmazottai büszkék lehetnek arra, hogy mindig ügyfeleink és munkatársaink megelégedettségére teljesítjük szolgáltatási kötelezettségeinket. Ezt a következőkkel érjük el: Minden problémánál eljutunk a megoldásig Az elvárásoknak megfelelő gyakorisággal pontos helyzetjelentéseket adunk Azonnal reagálunk a telefonhívásokra és üzenetekre Időben és felkészülten érkezünk a találkozókra és megbeszélésekre MÉLTÁNYOS ÉS ETIKUS ÉRTÉKESÍTÉSI GYAKORLAT A megbízások elnyerésének legjobb módja, hogy az értékesítési eljárás során a potenciális ügyfelek teljes elégedettségét érjük el. Az értékesítéssel kapcsolatos minden tevékenységünk során méltányosan és tisztességesen járunk el. Aktívan kerüljük a következőket: Termékeink és szolgáltatásaink valótlan színben történő feltüntetése és készleten felüli értékesítése A versenytársak rossz hírének keltése Pontatlan jogi vagy műszaki kijelentések Jogi tanácsadás Szerzői jogok megsértése, logók vagy egyéb szellemi tulajdon illetéktelen használata Bizalmas információ megszerzésének kísérlete a lehetséges ügyfelekről vagy versenytársakról Az ügyfelek szükségleteinél nagyobb mértékű értékesítés Kizárólagossági szerződés kicsikarása az ügyfelektől árengedmények vagy más szívességek segítségével A kivitelezési határidők túlvállalása Szerződések kellő jogosítvány nélküli aláírása MÁRKÁNK ÉS JÓ HÍRÜNK VÉDELME Az Iron Mountain márka nem pusztán a teherautóinkon és dobozainkon lévő embléma az a benyomás is hozzátartozik, amelyet nevünk hallatán, furgonjaink láttán vagy az alkalmazottainkkal történő beszélgetés során kelt. Márkanevünk és jó hírünk védelme kulcsfontosságú a kiváló szolgáltatásnyújtáshoz, és Mountain-dolgozókként az Iron Mountain név képviselőiként és védelmezőiként kell tekintenünk magunkra. A nyilvánosság előtt mindig pozitív képet kell festenünk a vállalatról. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy csak néhány kijelölt alkalmazott jogosult hivatalosan nyilatkozni az Iron Mountain nevében. Mindenki másnak kerülnie kell az olyan helyzeteket, ahol úgy tűnhet, személyes véleménye vagy meggyőződése a vállalatot képviseli. Ez a személyesen, telefonon, papíron vagy az interneten (többek között közösségi oldalakon, blogokon, fórumokon vagy üzenőfalakon) kifejtett nézetekre is vonatkozik. Ha megkeresik a sajtótól, ne nyilatkozzon, hanem irányítsa az illetőt a vállalat kommunikációs részlegéhez. A nyilvánosság számára hozzáférhető dokumentumok létrehozásakor mindig ügyeljen arra, hogy minden embléma, szín és betűtípus megfeleljen a márka és marketing stíluselőírásainak. Bővebb információért forduljon a vállalat kommunikációs, marketing vagy szellemi tulajdonnal foglalkozó jogi osztályához, illetve hívja a Megfelelőségi segélyvonalat. KÖRNYEZET ÉS FENNTARTHATÓSÁG Elkötelezettek vagyunk a környezettudatos üzletvitel iránt. Néhány eszköz, melyekkel munkája közben elősegítheti, hogy az Iron Mountain elérje környezetvédelmi céljait: A TEREPEN: biztonságosan, a hatályos törvények, jogszabályok és vállalati előírások betartásával szabaduljon meg a veszélyes hulladékoktól és anyagoktól. Lehetőség szerint gyűjtse szelektíven a hulladékokat, és ne feledje kikapcsolni a nem használt berendezéseket és világítást. AZ IRODÁBAN: csak akkor nyomtasson, ha szükséges, és mindig tegye a papírhulladékot az iratmegsemmisítőbe. Az Iron Mountain biztonságos adatmegsemmisítője újrahasznosítja a feldolgozott papír nagy részét, így ha a papírhulladékot biztonságos adatmegsemmisítő dobozba helyezi, nem csupán az adatvédelmet és -biztonságot biztosítja, hanem a környezetvédelmet is segíti. A nyomtatópatronokat, tonerkazettákat és egyéb irodai fogyóeszközöket környezettudatos módon, a hatályos törvények, jogszabályok és vállalati előírások betartásával dobja ki. VÁLLALATI POLGÁRSÁG Támogatjuk és bátorítjuk a jó vállalati polgárságot. Ez azt jelenti, hogy odafigyelünk arra, milyen hatással vannak tetteink és döntéseink alkalmazottainkra, a családjukra, közösségünkre, a társadalomra és a környezetre. Olyan teljesítményt kívánunk elérni, amely meghaladja a törvényileg előírt szintet, és túlmutat azon. Ezt alapértékeink iránti elkötelezettségünk, az etikus üzleti magatartásra fektetett hangsúly, valamint a globális üzleti tevékenységünkre felállított szigorú normák is alátámasztják. A munkahelyen kívül pozitív szerepet vállalunk lakó- és munkahelyünk közösségének életében is: önkéntes munkával, szponzori tevékenységgel és más jótékony célú kezdeményezésekkel, például az Iron Mountain Alapítvánnyal. MI VAN AKKOR, HA? KÉRDÉS: olvastam egy cikket az interneten, amelyben egyik versenytársunk igazgatója azt állította, hogy szolgáltatásuk jobb az Iron Mountain szolgáltatásánál. A weboldalon hozzá lehet szólni a cikkhez. Tudom, hogy a mi szolgáltatásunk jobb; hozzászólhatok? VÁLASZ: igen. Ügyeljen azonban arra, hogy ha úgy dönt, online fórumon, közösségi oldalon, blogban stb. kifejti a véleményét az Iron Mountain cégről, egyértelműen közölnie kell, hogy nézetei nem a vállalat hivatalos álláspontját képviselik. További útmutatásért forduljon a vállalat kommunikációs osztályához, vagy hívja a Megfelelőségi segélyvonalat. KÉRDÉS: az egyik barátom hozzáfér egy versenytársunk árlistájához, és felajánlotta, hogy megosztja velem. Tudom, hogy sok ügyfelet nyerhetnénk vele. Elfogadhatom? VÁLASZ: nem. A versenytárs árlistájának elfogadása etikátlan magatartás lenne, és ellentmondana az alapértékeink képviselte elveknek. Ezenkívül törvénytelen is lehet. Utasítsa vissza a barátja ajánlatát, és hívja fel a felettese figyelmét az ügyre. 14 IRON MOUNTAIN ETIKAI ÉS ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEX 15

10 TUDOTT RÓLA? Az Iron Mountain 1996-ban lett nyilvánosan működő részvénytársaság, amikor bevezették a NASDAQ tőzsdére ben a társaságot átvezették a New York-i Értéktőzsdére, ahol IRM szimbólummal jegyzik. Tőzsdére kerülése óta az Iron Mountain árbevétele 139 millió dollárról több mint 3 milliárd dollárra nőtt, és 2009-ben bekerült a tekintélyes S&P 500 indexbe. Őszinteség Nyíltan és őszintén, konstruktív és tisztelettudó módon kommunikálunk. Az őszinte kommunikáció lehetővé teszi, hogy hatékonyan és időben kezeljük a problémákat. Ugyanakkor azt is biztosítja, hogy a körülmények teljes körű ismeretében hozzuk meg üzleti döntéseinket. Nem csupán a munkatársakkal, hanem üzleti partnereinkkel: ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és befektetőinkkel folytatott őszinte kommunikációt is értékeljük. Mountain-dolgozókként a következőket tesszük az őszinteségért: > > A problémákat azonnal, késlekedés nélküli nyilvánosságra hozzuk vagy jelentjük > > Őszinte és konstruktív visszajelzést adunk a munkatársaink felé > > Nem vonunk le következtetéseket a munkahelyi vitákban addig, amíg minden tényt meg nem ismerünk > > A problémák alapos ismeretét tükröző üzleti tanácsokat adunk > > Nyilvánosságra hozzuk azokat a személyes kapcsolatokat, amelyek részrehajlás vagy kivételezés látszatát kelthetnék > > A belső pénzügyi információkat bizalmasan kezeljük, és nem használjuk fel befektetésekhez > > Tiszteletben tartjuk munkatársainkat azzal, hogy nem intézzük személyes ügyeinket a munkahelyen 17

11 ALAPÉRTÉK ŐSZINTESÉG ŐSZINTESÉG Mi a teendő? FORGATÓKÖNYV: a folyosón elkapott beszélgetésből megtudja, hogy a vállalat profitkilátásai jelentősen megváltoznak a legközelebbi pénzügyi beszámolók megjelenésekor. Mi a teendő? A. Vegyen részvényeket az információ alapján. Mivel csak véletlenül jutott az információhoz, nem a munkahelyi tevékenysége során, nem alkalmazhatók a bennfentes kereskedelem szabályai. B. Saját maga ne tegyen semmit, de elmondhatja a testvérének. Ő szeret részvényekkel kereskedni, és jól jön neki az információ. C.Mondja el munkatársainak. Ugyan Ön nem kereskedhet, mivel közvetlenül jutott az információhoz, ők viszont igen. D. Ne tegyen semmit. Ne kössön ügyleteket addig, míg az információ nyilvánosságra nem kerül, és a vállalati előírások lehetővé nem teszik. Ne mondja el másoknak a hallottakat. A D válasz a helyes. Belső információja van a vállalatról, amely alapján nem kereskedhet, és másoknak sem adhat kereskedési tippeket. Az ilyen tevékenység törvénysértő és a vállalati előírásokba ütköző. Nem számít, hogy a munkája során szerezte-e az információt az a döntő, hogy olyan információja van, ami nem került nyilvánosságra. BENNFENTES KERESKEDELEM Egyes Mountain-dolgozók munkájuk részeként bizalmas belső pénzügyi információkhoz jutnak az Iron Mountain vállalatról és a velünk üzleti kapcsolatban álló cégekről. Ezen információk nagy része a kormányzati rendelkezéseknek megfelelően kiadható, de egyes adatok semmilyen körülmények között nem kerülhetnek nyilvánosságra. Az Iron Mountain vállalaton belül megszerzett bennfentes információ alapján kereskedni törvénysértő, és a vállalat előírásaiba ütközik. Ez a családtagoknak és barátoknak adott tippekre vagy javaslatokra is vonatkozik, akik ezzel a tudással felvértezve kereskednének. Bízunk abban, hogy az ilyen adatokhoz hozzáférő alkalmazottaink bizalmasan kezelik azokat. Az értékpapír-felügyelet aktívan ellenőrzi az összes értékpapírügyletet, és mindenki ellen feljelentést tesz, aki bennfentes információk alapján kereskedik. Ha nem biztos abban, hogy befektethet-e, kérjen segítséget a jogi osztálytól vagy a Megfelelőségi segélyvonalon. Ha tudomására jut, hogy valaki bennfentes információkkal élt vissza, jelentse be a Megfelelőségi segélyvonalon. CSALÁDTAGOK ÉS BARÁTOK KEZELÉSE Noha bátorítjuk a baráti kapcsolatok kialakítását a munkatársak között, elsősorban mindig a vállalat iránti lojalitást kell előtérbe helyeznünk. Próbálja elkerülni az olyan helyzeteket, ahol személyes vagy családi kapcsolat befolyásolhatja üzleti döntéseit, vagy hatással lehet termelékenységére. Senki nem lehet olyan pozícióban, amelyben családtagja, közeli barátja vagy partnere munkájára, karrierjére hatással lehet, vagy e személyek közvetlenül neki tartoznak jelentési kötelezettséggel. Még ha úgy is véli, hogy egy bizonyos kapcsolat teljesen helyénvaló, ne feledje, hogy a kivételezés vagy részrehajlás látszata is negatív hatással lehet a munkatársak moráljára, és rossz fényt vethet a vállalat egészére. Ha úgy véli, hogy egyes alkalmazottak között nem helyénvaló viszony áll fenn, tájékoztassa a vezetőséget vagy a humánerőforrás-osztályt, illetve jelentse be a Megfelelőségi segélyvonalon. POLITIKAI ÉS EGYÉB SZEMÉLYES MEGGYŐZŐDÉS A vállalatról folytatott nyílt és őszinte kommunikációt teljes mértékben bátorítjuk. Ugyanakkor a vállalati eszközök és erőforrások (beleértve az időnket is) nem használhatók fel személyes meggyőződésünk terjesztésére legyen az politikai, vallási vagy szociális jellegű. A közösségünkben és a politikai életben való aktív részvétel méltánylandó. A munkahelyen azonban nem helyénvaló kampányt folytatni, adományt gyűjteni, ügynöki tevékenységet folytatni, szóróanyagokat osztani, illetve politikai, vallási vagy szociális kérdésekben agitálni. A munkahelyen kívül tegye meg a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy személyes meggyőződése ne legyen összetéveszthető a vállalatéval. Ha például egyházi, szociális vagy politikai célra ad adományt, azt személyes minőségében, ne az Iron Mountain alkalmazottaként tegye. Utóbbi esetben azt a téves képzetet keltheti, hogy az Iron Mountain támogatja ezeket a célokat, vagy befolyást próbál vásárolni. Ez súlyosan csorbíthatná márkánk értékét és jó hírünket. Ha úgy érzi, hogy az Iron Mountain valamelyik alkalmazottja a vállalati erőforrásokat használja személyes meggyőződése terjesztésére, vagy a munkahelyen kívül azt a benyomást kelti, hogy az Iron Mountain a személyes célját támogatja, jelentse a helyzetet a humánerőforrás-osztály felé vagy a Megfelelőségi segélyvonalon. KÉRDÉS: felszabadult egy pozíció a részlegénél, és szeretné, ha egy közeli barátja kapná meg az állást. Nem igazán rendelkezik az álláshirdetésben követelményként megjelölt tapasztalattal, de az Ön vállalati kapcsolataival úgy véli, segíthet neki. Van ebben valami kivetnivaló? VÁLASZ: valószínűleg. Az Iron Mountain a foglalkoztatási döntéseket az egyéni tehetség és képzettség alapján hozza. Noha helyénvaló (és ajánlott) alkalmas jelölteket ajánlani szervezetünk számára, az alkalmazásról szóló döntés befolyásolására tett kísérlet a személyes kapcsolat miatt összeférhetetlenséghez vezethet. MI VAN AKKOR, HA? KÉRDÉS: a nővérem be szeretne kerülni a helyi iskolaszék vezetőségébe, és segítek neki a kampányban. Használhatom az Iron Mountain fénymásolóit és nyomtatóit egy közelgő kampányesemény szórólapjainak kinyomtatásához? VÁLASZ: nem. Ez a vállalati erőforrások nem megfelelő felhasználását jelentené. A vállalati nyomtató, fénymásoló, telefon vagy nem használható személyes politikai célok támogatására. Ez azt a megtévesztő látszatot keltené, hogy az Iron Mountain támogatja a jelöltet, vagy véleményt formál a kampányról. KÉRDÉS: a cég, amelynél dolgozom, az Iron Mountain tulajdonába került. A tulajdonosváltás előtt a sógorom fuvarozócégével végeztettünk bizonyos szolgáltatásokat. Remek munkát végez, jó áron. Továbbra is együttműködhetünk vele? VÁLASZ: beszélje meg menedzserével. Ez olyan helyzet, amelyben a személyes kapcsolat befolyásolhatja objektív döntéshozói képességét. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a sógorát választja akkor is, ha más cég ugyanazt a szolgáltatást kevesebb pénzért is elvégzi. A tisztességes eljárás érdekében lehet, hogy nem vehet részt a döntéshozatali folyamatban. 18 IRON MOUNTAIN ETIKAI ÉS ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEX 19

12 Becsületesség Mindig becsületesek vagyunk, és nem engedünk alapértékeinkből. Az alapértékeink által megtestesített elveket minden üzleti döntésünk meghozatalánál aktívan alkalmazzuk. Munkatársaink, ügyfeleink és más üzleti partnereink számíthatnak arra, hogy szavainknak megfelelően cselekszünk, és megtartjuk ígéreteinket. A bizalom, tisztelet és tisztesség révén nem csupán saját jó hírünket erősítjük, hanem az Iron Mountain vállalatét is. TUDOTT RÓLA? Az Iron Mountain legnagyobb föld alatti létesítménye 67 méter mélyen található Pennsylvania hegyei alatt. Az ötször három kilométeres létesítmény 32 kilométernyi útvonallal és több mint négyzetméter hasznos területtel rendelkezik. A közel 2700 főnyi dolgozó védelmét többrétegű biztonsági rendszer és az Iron Mountain két tűzoltóautóval felszerelt, OSHAtanúsítással rendelkező tűzoltóbrigádja biztosítja. Mountain-dolgozókként a következőket tesszük a becsületességért: > > Arra törekszünk, hogy akkor is helyesen cselekedjünk, ha nem egyértelmű a helyzet > > Őszinték vagyunk ügyfeleinkkel és munkatársainkkal > > Mindig tisztességes piaci versenyt folytatunk > > Soha nem kínálunk fel vagy fogadunk el kenőpénzt > > Elkerüljük az Iron Mountain és személyes kapcsolataink vagy vállalaton kívüli tevékenységünk közti érdekütközést > > Csak a vállalati előírásoknak megfelelően kínálunk fel vagy fogadunk el ajándékot és meghívást > > Pontos pénzügyi nyilvántartást vezetünk > > Minden olyan helyzetet bejelentünk, amelyben véleményünk szerint megsértik az Etikai és üzleti magatartási kódexet 21

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex Richard Reese, CEO, üzenete Az Iron Mountain vállalatnál egyaránt nagyra értékeljük tisztességes és becsületes üzleti magatartásunk,

Részletesebben

A mi. alapelveink. Cargill etikai kódex

A mi. alapelveink. Cargill etikai kódex A mi alapelveink Cargill etikai kódex A szó kötelez. mindig is ez az irányelv vezérelte üzleti tevékenységünket. Bevezető Tartalomjegyzék John MacMillan, Sr., 1923. Elnök-vezérigazgatónk üzenete... 2 Erőforrások...

Részletesebben

A Monsanto Üzleti Viselkedési Szabályzata

A Monsanto Üzleti Viselkedési Szabályzata javítani az életkörülményeket többet termelni többet megőrizni javítan nyeket többet termelni többet megőrizni javítani az életkörülményeke bbet megőrizni javítani az életkörülményeket többet termelni

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes!

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes! ALCOA ETIKAI KÓDEX Tegye azt, ami helyes! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld elnök-vezérigazgató Kedves Munkatársunk! Mellékelten megtalálja az Alcoa üzleti magatartási

Részletesebben

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Élet értékeink mentén Gondoskodás Globális csapatmunka Folyamatos fejlődés A legmagasabb etikai normák fenntartása ÜZENET AZ IGAZGATÓTANÁCS ELNÖKÉTŐL, ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓNKTÓL AColgate-Palmolive

Részletesebben

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk A mi kódexünk Az, amiben hiszünk 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 5 Miről szól a Kódexünk? 7 A Kódexünk négy alapon nyugszik 9 Zéró tolerancia a megtorlással kapcsolatban 10 Az Etikai és Megfelelőségi osztály

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

Munkamódszerünk. A BT Üzleti Alapelvei. 2013. október. 1. oldal

Munkamódszerünk. A BT Üzleti Alapelvei. 2013. október. 1. oldal Munkamódszerünk A BT Üzleti Alapelvei 2013. október 1. oldal Munkamódszerünk: Üzleti gyakorlat Értékeink: A Munkamódszerünk c. szabályzat tökéletesen tükrözi a nálunk alkalmazott üzleti gyakorlatokat,

Részletesebben

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT Üzenet a vezérigazgatótól A Belden munkatársai részére: Igazán büszke vagyok arra, hogy megismertethetem Önökkel a Belden Üzleti Viselkedési és Etikai Szabályzatát.

Részletesebben

BD üzleti etikai kódex amódosított és átdolgozott változat, 2014. szeptember 23.

BD üzleti etikai kódex amódosított és átdolgozott változat, 2014. szeptember 23. BD üzleti etikai kódex amódosított és átdolgozott változat, 2014. szeptember 23. Helping all people live healthy lives Kedves Munkatársaink! Munkakörnyezetünk folyamatosan, gyors ütemben változik. A vállalatok

Részletesebben

The IMI Way. cégünk felelős üzletszabályzata

The IMI Way. cégünk felelős üzletszabályzata cégünk felelős üzletszabályzata cégünk felelős üzletszabályzata A vezérigazgató üzenete Az IMI régóta fennálló üzleti sikereinek legfontosabb tényezője cégünk elkötelezettsége az IMI Way iránt kiválóságra

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK

ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK 2007 TARTALOM A L ORÉAL SZELLEMISÉGE ELŐSZÓ írta Sir Lindsay Owen-Jones és Jean-Paul Agon ELŐSZÓ a L Oréal igazgatóságától ÚTMUTATÓ A KÓDEX HASZNÁLATÁHOZ AZ EGYÉNEK IRÁNTI TISZTELET,

Részletesebben

A PMI viselkedési kézikönyve

A PMI viselkedési kézikönyve A PMI viselkedési kézikönyve A Philip Morris International törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve Tisztesség Helyes cselekvés Mielőtt cselekednél, kérdezz Törvényes, amit teszel?

Részletesebben

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS Globálisetikai Etika kódex V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELNÖKI IRODÁBÓL....................................................... 3 2 A KÓDEX HASZNÁLATA......................................................

Részletesebben

Üzletviteli és Etikai Kódex. The ManpowerGroup Experience

Üzletviteli és Etikai Kódex. The ManpowerGroup Experience Üzletviteli és Etikai Kódex The ManpowerGroup Experience ÜZLETVITELI ÉS ETIKAI KÓDEX Üzenet a vezérigazgatótól... 3-4 Történelmünk, külső és belső értékeink, Amiért kiállunk, Ami ellen harcolunk... 5-9

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Kedves Kolléga! Döntéseinkkel és tetteinkkel mindennap vállalatunk hírnevét és jövőbeli sikerét formáljuk. Az AbbVie összes alkalmazottja együtt alkotja meg a vállalat etikai tartását,

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Tartalom Bevezetés 1 Feddhetetlenségünk védelme 2 Alkalmazhatóság és megfelelőség 2 Cégfelvásárlások 2 Kisebbségi érdekeltségek, vegyes és társult vállalkozások 2 A Kódex megsértései

Részletesebben

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Sykes Enterprises, Incorporated A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Módosítva: 2012. augusztus Amit minden SYKES alkalmazottnak tudnia kell. Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató levele...

Részletesebben

MetLife Magatartási Kódex

MetLife Magatartási Kódex MetLife Magatartási Kódex A jelen Magatartási Kódexben szereplő MetLife és Társaságunk kifejezés a MetLife Inc. céget és annak összes leányvállalatát jelenti. A Leányvállalat bármely olyan leányvállalatot,

Részletesebben

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER TARTALOM A KÓDEX >> A GE etikai kódexe 01 THE SPIRIT >> Kire vonatkoznak ezek a szabályzatok? 02 A munkavállalók kötelezettségei 03 A vezetők teendői 04 Legyen a feddhetetlenség szószólója

Részletesebben

Elkötelezettségünk. Szelleme és Betűje

Elkötelezettségünk. Szelleme és Betűje Mindig rendíthetetlen feddhetetlenséggel General Electric Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje TARTALOM FEDDHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 1 ELKÖTELEZETTSÉGÜNK SZELLEME

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve Etika kérdése A Borealis etikai irányelve 2 Etika kérdése Bevezetés magatartásforma, amelyet függetlenül attól, hogy hol végzi munkáját, vagy hogy milyen háttérrel rendelkezik, valamennyi alkalmazottunk

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben