Magatartási Kódex Xxxxxxxx. A Vodafone Magatartási Kódex. Munkavégzés Vodafone módra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magatartási Kódex Xxxxxxxx. A Vodafone Magatartási Kódex. Munkavégzés Vodafone módra"

Átírás

1 Magatartási Kódex Xxxxxxxx A Vodafone Magatartási Kódex 1 Munkavégzés Vodafone módra

2 Magatartási Kódex Xxxxxxxx A bizalom minden tevékenységünkben alapvető fontosságú. 2

3 Magatartási Kódex Xxxxxxxx Üzenet vezérigazgatónktól 2 Miért van Magatartási Kódexünk? 4 Üzleti alapelveink 6 Emeljen szót 8 Egyéni viselkedés A személyek, a tulajdon és az adatok védelme 10 Érdekellentétek elkerülése 12 Ajándékozás és szívességek 14 Utazás és a kapcsolódó költségek 15 Adatok és dokumentumok kezelése 15 Jogszabályi megfelelés Bennfentes kereskedelem 16 Versenyjog 17 Megvesztegetés és nem megfelelő kifizetések 18 Egészség és biztonság 20 Pénzügyi becsületesség Pénzügyi becsületesség 21 Szerződések és költségkeretek betartása 22 Szociális és környezetvédelmi szempontok 22 Vállalati márkanevünk és vagyonunk védelme 23 Eljárásunk közügyekben 25 Kommunikáció Eljárás a Vodafone nevében 26 Titoktartás 26 A közösségi média használata 27 Ügyfelek Adatvédelmi kötelezettségvállalásaink 28 Munkavállalók Diverzitás és befogadás 31 A zaklatások és megfélemlítés elkerülése 32 Drogok és alkohol 33 Közösségek és a társadalom 34 Környezet 36 Főbb fogalom-meghatározások 37 1

4 Magatartási Kódex Xxxxxxxx Ahhoz, hogy tisztelt vállalatként tartsanak számon, nem csupán teljesítményre és megvalósításokra van szükségünk, hanem arra is, hogy feladatainkat felelősségteljesen, törvényesen és erkölcsileg helyesen teljesítsük. A világ egyik vezető nemzetközi vállalataként el kell nyernünk ügyfeleink és munkatársaink, valamint azon közösségek bizalmát, ahol tevékenységünket folytatjuk. Magatartási kódexünk írja elő vállalatunk üzletviteli alapelveit, valamint azon eljárásokat, amelyek segítségével minden egyes személynek alkalmaznia kell azokat. Ezt nevezzük mi Vodafone módra történő munkavégzésnek. Büszke vagyok arra, hogy egy olyan vállalatnál dolgozhatok, amely a legmagasabb tisztességi szabványok betartásával folytatja tevékenységét, és lelkesen kiáll munkatársai, vagyona és jó hírneve mellett. Megkérem Önöket, szakítsanak időt magatartási kódexünk tanulmányozására, hogy lehetőségük legyen felszólalni, ha bármilyen aggodalmak merülnek fel, és mindig Vodafone módon végezzék munkájukat. Vittorio Colao Vezérigazgató, Vodafone Csoport 2

5 Magatartási Kódex Xxxxxxxx Ahhoz, hogy tisztelt vállalatként tartsanak számon, nem csupán teljesítményre és megvalósítá`sokra van szükségünk, hanem arra is, hogy feladatainkat felelősségteljesen, törvényesen és erkölcsileg helyesen teljesítsük. 3

6 Miért van Magatartási Kódexünk? A bizalom minden tevékenységünkben alapvető fontosságú. A Vodafone munkamódszere azt jelenti, hogy minden esetben tisztességesen járunk el, hogy biztosítsuk ügyfeleink, munkatársaink, üzleti partnereink és a munkakörnyezetünkben lévő közösségek bizalmát. A Magatartási Kódex ismerteti, mit várunk el a Vodafone-nál és Vodafone-nal dolgozó személyektől. Egyúttal hangsúlyozza a dolgozóink, partnereink és részvényeseink felé vállalt felelősséget. A Magatartási Kódex mindenkinek segít megalapozott döntéseket hozni, illetve jelzi, kihez forduljunk további információkért. A Vodafone módra történő munkavégzés A Vodafone módra történő munkavégzés előírja azokat az alapértékeket, amelyek mentén munkánkat végezzük, így kiemelkedő megbecsülést érhetünk el ügyfeleink, részvényeseink, a velünk dolgozók és a munkakörnyezetünkben lévő közösségek között. Üzleti alapelveink Üzleti alapelveink jelentik annak alapját, hogy vállalatunknál miként végezzük üzleti tevékenységeinket, és egyúttal ezek az alapelvek képezik Magatartási Kódexünk magját. Ezt érzik ügyfeleink Csodálat Ezt látják az ügyfeleink Ügyfélorientált Innovatív Ambiciózus és versenyképes Egy vállalat helyi gyökerekkel Mert mi így dolgozunk Gyorsaság Egyszerűség Bizalom 4

7 Mi az a Magatartási Kódex? A Magatartási Kódex a legfőbb irányelveket tartalmazó dokumentum, amely felvázolja azokat a követelményeket, amelyeknek a Vodafone-nál és a Vodafone-nal dolgozó minden egyes személynek működési helytől függetlenül meg kell felelnie. Természetesen lehetnek még további betartandó irányelvek, amelyek a helyi piacon betöltött, egyedi szerepekhez kapcsolódnak. Kinek szól a Magatartási Kódex? A Magatartási Kódex mindenkinek szól, aki a Vodafone-nál és a Vodafonenal dolgozik: munkavállalóknak, külső vállalkozóknak, leányvállalatoknak, közös vállalkozásoknak és szállítóknak. Elvárjuk szállítóinktól és üzleti partnereinktől, hogy ezekkel azonos normákat kövessenek, miközben betartják Etikus beszerzési szabályzatunkat is. Mindez megtalálható a vodafone.com oldalon, valamint a Magatartási Kódex intranetes oldalán. Milyen következményei lehetnek a nem megfelelésnek? Nagyon komoly következményei vannak, ha valaki nem tartja be a Magatartási Kódex előírásait. Fegyelmi intézkedéseket foganatosíthatunk, és szükség szerint a felmondás eszközével is élhetünk. Ez mit jelent a számomra? Elvárásaink Ön felé: Viselkedjen etikusan, legyen büszke tetteire és döntéseire Feleljen meg a Magatartási Kódexben előírt alapelveknek és szabályoknak, teljesítse a törvényi és jogszabályi kötelezettségeit Értse meg a Vodafone módra történő munkavégzést, és alkalmazza Üzleti alapelveinket munkájában Jelezze, ha úgy érzi, valamely gyakorlat a munkájában nem etikus vagy biztonságos, esetleg ellentétes Magatartási Kódexünkkel Ha bármikor is nem biztos abban, mit kell tennie, tegye fel magának a kérdést: Törvényes? Helyesnek érzem? Becsületes és őszinte vagyok? Cselekedetem kiállja az idő próbáját? Hogyan fogom érezni magam később? Hogyan nézne ki ez egy napilap címlapján? Képes vagyok megindokolni döntésemet családom előtt? Ha bármelyik kérdésre a válasz nem vagy nem vagyok biztos benne, akkor inkább kérjen segítséget. Beszélhet a felettesével vagy valamelyik munkatársával, akiben megbízik; lehet, hogy ők tudnak iránymutatással és tanáccsal szolgálni. Megkérdezheti a helyi megfelelőségi ügyekben illetékes csoportot is. A jogszabályok betartása A Vodafone több mint 25 országban van jelen. Magatartási Kódexünk természetesen nem terjedhet ki minden érintett ország összes törvényére és jogszabályára. Minden esetben ismerje azokat a törvényeket és jogszabályokat, amelyek az adott munkavégzési helyre vonatkoznak. Amennyiben a helyi jogszabályi követelmények és Kódexünk eltér egymástól, a szigorúbb normákat kell alkalmazni. Ha kétség merül fel, egyeztessen felettesével, illetve a jogi, a HR vagy a helyi megfelelőségi ügyekben illetékes csoporttal. Ha Ön egységvezetőként dolgozik, lényeges szerepe van abban, hogy biztosítsa a Magatartási Kódex megértését, valamint annak csoporton belüli alkalmazását. Elsősorban is elvárjuk Öntől, hogy: Mutasson példát a Vodafone módra történő munkavégzésben Biztosítsa, hogy a csoporttagok ismerjék a Kódexet, és azt meg is értsék A csoporttagoktól kérje számon a Kódexnek való megfelelést 5

8 Üzleti alapelveink Egyéni viselkedés Becsületesen, tisztességesen és igazságosan járunk el belső és külső kapcsolatainkban egyaránt. Nem toleráljuk a megvesztegetés egyetlen formáját sem, ideértve a nem megfelelő kifizetésekre, ajándékokra tett ajánlatokat a munkavállalók viszonylatában. Elkerüljük az olyan szerződések megkötését, amelyek személyes tevékenységeink és az üzletvitel között érdekellentéthez vezethet vagy annak gyanúját veti fel. Nem biztosítunk, illetve fogadunk el olyan vendéglátást vagy ajándékot, amely úgy tűnhet, hogy kötelezettséget von maga után. A kölcsönösen előnyös kapcsolatokat, valamint az Üzleti alapelveink előmozdításának lehetőségét keressük üzleti partnereinkkel és szállítóinkkal. Jogszabályi megfelelés Az összes vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabály rendelkezéseinek, valamint a kapcsolódó normáknak és alapelveknek megfelelően járunk el. Egészség és biztonság Védjük ügyfeleinknek, munkavállalóinknak, partnereinknek és azon közösségek egészségét, biztonságát és jólétét, amelyekben működünk, továbbá minden olyan, tudomásunkra jutó információt közzéteszünk, amely egyértelműen alátámasztja, hogy bármely termékünk vagy szolgáltatásunk nemzetközileg elfogadott biztonsági normákat vagy irányelveket sért. Pénzügyi becsületesség Hosszú távon a lehető legjobb megtérülést biztosítjuk részvényeseinknek. Befektetési döntéseinket, a részesedések megszerzését és üzleti kapcsolatainkat gazdasági kritériumokra alapozzuk, egyúttal pedig figyelembe vesszük a társadalmi és környezetvédelmi szempontokat is. Eljárásunk közügyekben Elmondjuk véleményünket a kormányzati javaslatokról és más, a Vodafone-t vagy annak részvényeseit érintő kérdésekről. Nem juttatunk ajándékot vagy adományt politikai pártoknak, és nem avatkozunk pártpolitikai ügyekbe. Kommunikáció Nyíltan és átláthatóan kommunikálunk az összes részvényesünkkel az üzleti titoktartás keretein belül. Megvédjük bizalmas információinkat a nem megfelelő közzétételtől, továbbá bármely engedélyezett, bizalmas természetű kommunikáció csak azokra a személyekre korlátozódik, akiknek erre munkájukhoz szükségük van. 6

9 Ügyfelek Értékeljük az ügyfeleink által belénk vetett bizalmat, és megóvjuk a részünkre átadott információkat. Munkavállalók A munkavállalóinkkal fennálló és azok közötti kapcsolatokat az egyének és az emberi jogok tiszteletére alapozzuk, és nem tűrjük el a gyermekmunkát. Nem fogadjuk el a megkülönböztetés, a zaklatás vagy a megfélemlítés egyetlen formáját sem. Az esélyegyenlőségre és minden munkavállaló részvételére törekszünk foglalkoztatási irányelveinken és gyakorlatainkon keresztül. Közösségek és a társadalom Kapcsolatban állunk a helyi közösségekkel, hogy azok révén megérthessük és reagálhassunk azok esetleges aggodalmaira, például a hálózatok rendszerbe állításának kapcsán. Részvényeseink számára minden esetben biztosítjuk a hozzáférést a helyes, releváns és aktuális információkhoz, bizalmukat tisztességes, átlátható, becsületes és tárgyilagos közlésekkel nyerjük meg. A társadalomba úgy fektetünk be, hogy azzal hatékonyan használjuk ki erőforrásainkat, ideértve a jótékonysági szervezetek támogatását is. Becsületesen, tisztességesen és igazságosan járunk el belső és külső kapcsolatainkban egyaránt. Környezet Kötelezettséget vállalunk a környezet megóvása iránt. A lehető legkisebb mértékűre csökkentjük a véges erőforrások (így az energia, víz és nyersanyagok) felhasználását, továbbá a környezetre ártalmas anyagok kibocsátását (ideértve a hulladékot, a légszennyezőket és a vízbe kibocsátott anyagokat). Az általunk biztosított termékek és szolgáltatások környezeti teljesítményének javítására törekszünk, egyúttal támogatjuk azokat, akik az ügyfeleinknek környezeti és társadalmi előnyöket kínálnak. 7

10 Emeljen szót Ha a munkahelyén olyan magatartást tapasztal, amelyről úgy véli, ellentétes a Magatartási Kódexszel, esetleg törvénytelen vagy etikátlan, kérjük, jelentse be. Jelenteni köteles bármely viselkedést, amelyről azt gyanítja, hogy törvénytelen vagy bűncselekménynek minősül. Ez lehet megvesztegetés, csalás, kartellezés vagy az adatvédelem megsértése. Jelentenie kell továbbá rendszereink, folyamataink vagy irányelveink megsértését. Ebbe a körbe tartozhat bármely megfélemlítés vagy zaklatás, potenciális érdekellentét, a munkavállalók vagy a közösség egészségére és biztonságára leselkedő veszély, az emberi jogok esetleges megsértése vagy súlyos környezetvédelmi probléma. A Vodafone kiáll amellett, hogy nem érheti megtorlás azt, aki valódi problémát jelent be. Ön nem válhat eljárás tárgyává, ha ilyen gondokról számol be, még akkor sem, ha végül bebizonyosodik, hogy adott esetben a megfelelőség nem sérült. Andre Ballista Kérdések és válaszok K: A Vodafone-nal szerződésben lévő szállító vagyok, és egy problémát szeretnék jelenteni. Ehhez használhatom az Expolink bejelentő vonalat? V: Igen. Az Expolink vonalat munkavállalóink és vállalkozóink, valamint szállítóink, üzleti partnereink, a közös vállalkozási partnerek és a Vodafone megbízottjai egyaránt használhatják. Az elérhetőségek azonosak a munkavállalók számára ebben a részben közöltekkel. K: Aggódom amiatt, hogy munkatársaim rájönnek arra, ha jelentek bármilyen problémát. Bizalmasan kezelik az ügyet? V: Az ártatlanok személyazonosságának védelme nálunk az első helyen áll. A Vodafone nem tűri el a megtorlást a valódi problémákat bejelentő munkavállalókkal szemben. A kivizsgálás során titokban tartjuk jogszabályi kötelezettségeinknek megfelelően az Ön által elmondottakat. Az összes bejelentő vonal lehetővé teszi a bizalmas bejelentést, amennyiben úgy kívánja. Továbbá az Expolinkekn keresztül név nélküli bejelentés is lehetséges. 8

11 Emeljen szót Ez mit jelent a számomra? Háromféleképpen elemhet szót: 1 Bejelentést tehet a felettesnek: Tudjuk, hogy nem minden esetben egyszerű a problémákról beszélni. Ezt megkönnyítendő irányelvet dolgoztunk ki a nyílt kommunikációra, vagyis azt ösztönözzük, hogy minden, Önben aggodalmat keltő kérdést vagy problémát a felettessel vitasson meg. 2 Bejelentést tehet a helyi HR csoportnak: Ha az adott kérdést nem lehet megvitatni felettesével, az ügyet még mindig megbeszélheti a helyi HR csoporttal. 3 Bizalmas bejelentést tehet az Expolinken keresztül: Az is előfordulhat, hogy olyan aggályokról szeretne beszélni, amely az adott helyzettől távolabb álló személyt érint. Előállhatnak olyan helyzetek, amikor egy-egy probléma belső jelentése nem a megfelelő megoldás, vagy legalábbis nem a megfelelő megközelítésnek tűnik. Az összes munkavállaló és szállító hozzáfér egy külső, bejelentésre alkalmas rendszerhez: Mi történik ezután? Az alábbi lépések vázolják, mi teszünk akkor, amikor valaki problémával fordul hozzánk: Amikor problémával fordul hozzánk, döntést hozunk arról, hogy mely területnek adjuk tovább az ügyet: Személyzeti osztály, Vállalati biztonság vagy a jogi csoportok, esetleg azok cégcsoporti szintű megfelelői. Ezt követően felvesszük a kapcsolatot azzal a személlyel, aki a problémát felvetette (ez név nélkül is megtehető az Expolinken keresztül úgy, hogy Ön kap egy hozzáférési PIN-kódot), és biztosítjuk afelől, hogy minden szükséges információval rendelkezünk, továbbá megbeszéljük a következő lépéseket. Amennyiben kivizsgálás mellett döntünk, azt egy képesített szakértő végzi el, miközben a folyamat során végig tájékoztatja az aggályt felvető személyt. Minden közzétételről és későbbi intézkedésről áttekinthető és pontos nyilvántartást vezetünk. Telefon: Globális telefonszám: +44 (0) Kattintson az Emeljen szót elemre az intraneten, és tekintse meg az ingyenes helyi telefonszámokat. Online: Kattintson az Emeljen szót elemre az Intraneten, és tegyen online bejelentést. K: Aggódom egy munkatárs eljárása miatt. Ezt hogyan kellene jelentenem? K: Mi történik akkor, ha olyan gyanús dolgot jelentek be, amiről végül bebizonyosodik, hogy nem sérti a megfelelést? V: A legfontosabb dolog, hogy jelentse a problémát. Végső soron nem számít, hogy ehhez melyik utat választja. Ha nem jelent gondot, hogy a felettesével beszéljen, tegye azt. A felettese azért van, hogy támogassa, illetve segítsen kiválasztani a megfelelő eljárásmódot. V: Mindaddig, amíg a bejelentése valódi aggályon alapszik, nem teszünk intézkedést Ön ellen. 9

12 Egyéni viselkedés A személyek, a tulajdon és az adatok védelme A Vodafone napi jelleggel is óriási mennyiségű információt kezel. Az ügyfelek és munkavállalók adatait tároló rendszerek és hálózatok legyenek biztonságosak. A felhasznált információk (akár írásos, akár szóban, digitális vagy fizikai hordozón állnak rendelkezésre) legyenek védettek, hogy biztosak lehessünk azok bizalmasságában: az információinkhoz jogosulatlan személyek nem férnek hozzá. tisztességességében: információink pontosak, teljesek és hitelesek. elérhetőségében: információink hozzáférhetők, amikor arra szükségünk van. Értékeljük az ügyfeleink által belénk fektetett bizalmat, és megóvjuk a számunkra átadott információkat. K: Amíg szabadságon vagyok, egyik munkatársam helyettesít, és hozzá kell férnie az általam használt rendszerekhez. Elég sok üggyel-bajjal jár a bejelentkezési név és jelszó megszerzése, ezért egyszerűen átadhatnám az enyéimet neki? V: Nem. Soha ne adja át bejelentkezési adatait másoknak. Ráadásul pontos nyilvántartást kell vezetnünk arról, hogy ki rendelkezik hozzáféréssel rendszereinkhez. Mindenki, aki hozzáfér a rendszereinkhez, rendelkezzen jogosultsággal. K: Otthonról dolgozom, és problémát jelent a Vodafone hálózatához való hozzáférés. Megkérhetem a kollégámat, hogy küldje el a szükséges adatokat személyes fiókomba? V: Nem. A személyes fiókba küldött információk nem részesülnek a Vodafone hálózatán lévő információkkal azonos védelemben. Soha ne küldjön adatokat személyes postafiókba, és azokat ne töltse fel személyi számítógépre vagy más eszközre. 10

13 Egyéni viselkedés Az alábbi egyszerű lépések segítségével óvja és védje a részünkre átadott információkat: 1 Értékelje és osztályozza az információkat C4 Vodafone titok: kritikusi információ, amely befolyásolja részvényeink árát C3 Vodafone bizalmas információ: érzékeny információ, amelyet csak azokkal lehet megosztani, akiknek szüksége van arra C2 Vodafone korlátozott információ: napi információ, amelyet munkatársakkal és jogosultsággal rendelkező harmadik felekkel osztunk meg C1 Vodafone nyilvános információ: információ, amelyet megosztunk a nyilvánossággal bár ehhez még mindig a Külső kommunikáció jóváhagyása szükséges 2 Ürítse le az asztalát, és zárja le a képernyőjét Zárja le a képernyőjét, amikor felügyelet nélkül hagyja számítógépét, továbbá biztosítsa, hogy a bizalmas információkat biztonságosan tárolja akkor is, amikor elhagyja asztalát Kapcsolja ki számítógépét a nap végén, és zárja el a laptopokat Amikor már aznap nem érkezik vissza, ürítse le asztalát Tárolja a bizalmas információkat megfelelően, és azokat biztonságosan helyezze el ekkor is, ha már nincs rájuk szükség 4 Gondolkozzon, mielőtt kattint Járjon el óvatosan, amikor csatolmányokat nyit meg ismeretlen címekről Kizárólag engedélyezett szoftvereket használjon. Ne kattintson olyan hivatkozásokra, amelyek nem biztonságos internetes weboldalakra mutatnak Ne használja a rendszereinket obszcén, erkölcstelen, másokat sértő, gyalázó, törvénytelen vagy a munkahelyhez egyébként nem megfelelő célokra 5 Minden esetben védje az adatokat Minden esetben viselje személyazonosító kártyáját, amikor a Vodafone létesítményeiben tartózkodik Amikor nem tartózkodik az irodában, mindig figyeljen a laptopjaira és más munkaeszközeire Ne hagyjon eredeti dokumentumokat a nyomtatókban vagy a fénymásolókban Alkalmazza a biztonságos nyomtatás beállítást A további tudnivalókhoz látogassa meg a Globális vállalati biztonsági portált az intraneten, vagy egyeztessen a helyi Vállalati Biztonsági Csoporttal. 3 Védje jelszavát Senkivel ne ossza meg a jelszavát, illetve azt ne jegyezze le Ne engedje azt sem, hogy a számítógépe emlékezzen a jelszóra Válasszon legalább nyolc karakterből álló jelszót, amely egyszerre tartalmaz nagyés kisbetűket, számjegyeket és speciális karaktereket K: Megengedhetem a látogatóimnak, hogy önállóan hagyják el az épületet? V: Nem. A Vodafone létesítményeibe Ön által meghívott látogatókért Ön a felelős. Mindenkor ellenőrizze látogatóit, és ne ossza meg velük, vagy adja nekik kölcsön belépőkártyáját. 11

14 Az érdekellentétek elkerülése Ha olyan helyzetben találja magát, amelyben a személyes és üzleti érdekei egymással szembe kerülnek, azt vitassa meg a helyi HR csoporttal. Segíthet eldönteni, hogy érdekellentéttel van-e dolga, ha elképzeli: amennyiben tetteit a barátoknak, valamely munkatársnak, esetleg a sajtónak kellene elmagyaráznia, kényelmetlenül érezné-e magát. Példák arra, hogy hol találkozhat érdekellentéttel: 1 Külső tevékenységek vagy befektetések Ön rendelkezhet olyan személyes érdekeltséggel a Vodafone valamely szállítójában, versenytársában vagy ügyfelében, amely kihathat üzleti tevékenységünkre. Az ilyen érdekeltség formája lehet befektetés, részvétel a működési tevékenységekben vagy kapcsolat a vállalatvezetéssel. 2 Barátok, rokonok és munkatársi viszonyok A rokonokkal, házastársakkal és más, számunkra fontos emberekkel vagy közeli barátokkal való üzleti kapcsolat nehezen feloldható érdekellentétekhez vezethet. Hasonlóképpen a munkatársak közötti intim kapcsolat a munkahelyi szerepektől és a munkatársak egymáshoz viszonyított beosztásától függően tényleges vagy látszólagos érdekellentétet eredményezhet. Ha ilyen üzleti vagy személyes kapcsolat lehetőségét érzékeli, azt meg kell vitatnia munkahelyi vezetőjével. 3 Politikai elkötelezettség A Vodafone erőforrásainak így idő, vagyontárgy, készpénz, berendezések, esetleg márka politikai tevékenységekre való felhasználása érdekellentétet okozhat. K: Részmunkaidőben a családi vállalkozásban dolgozom. Be kell jelentenem ezt az érdekeltséget? V: Igen. Még akkor is, ha az üzlet nem kapcsolódik a Vodafone-hoz. Egyes országokban korlátozások vonatkoznak a ledolgozható munkaórák számára. Az ilyen szabályok megsértése kihathat az egészségére és a munka minőségére. Egyúttal bírságot vonhat maga után a Vodafone részére. K: Egy közeli barátja állásra pályázik a Vodafone-nál ez rendben van? V: Arra biztatjuk, hogy a Vodafone-t nagyszerű munkahelyként ajánlja. Mindazonáltal biztosítania kell, hogy nem vesz részt a munkaerő-felvételi folyamatban, továbbá az adott beosztás nem Önnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. 12

15 Egyéni viselkedés Ez mit jelent számomra? Elvárásaink Ön felé: A Vodafone legjobb érdekei szerint járjon el, ismerje fel a potenciális érdekellentéteket Vitassa meg aggodalmait felettesével, és jelentse be az érdekellentételeket a helyi HR csoportnak Ne végezzen tevékenységet olyan üzleti területeken, ahol személyes érdekeltséggel rendelkezik Ne adjon át érzékeny információkat versenytársnak vagy harmadik feleknek kérjük, tekintse át a Versenyjog c. részt Ne vegyen részt politikai adományozásban a Vodafone nevében Befektetés előtt ellenőrizze a helyi jogszabályokat, és a Vodafone előírásait Vezetőjével és a HR-rel tudassa a következőket: Bármely, Ön által vállalt más állás vagy testületi tagság Szoros kapcsolat az Önhöz tartozó jelentési láncban álló dolgozókkal Szoros kapcsolat munkaerő-felvételi folyamatban érintett személyekkel, amennyiben Ön a felvételre vagy szerződéskötésre bármilyen befolyással van. Szoros kapcsolat olyan személyekkel, akik versenytársaknak, főbb ügyfeleknek, szállítóknak vagy más üzleti partnernek dolgoznak. Ez különösen fontos akkor, ha Ön hozzáfér érzékeny információkhoz. Nem teheti meg az alábbiakat: Nem vehet részt bármely rokona vagy partnere felvételében, ellenőrzésében, irányításában vagy karriertervezésében Nem hagyhatja, hogy személyes kapcsolatai befolyásolják munkahelyi döntéseit, vagy akár ez a benyomás alakuljon ki Önről. Nem adhat át érzékeny vagy bizalmas információkat másnak a Vodafone-on kívül Nem használhatja fel a Vodafone erőforrásait politikai tevékenységek előmozdítására Nem kerülhet üzleti kapcsolatba korábbi munkaadóival, amíg nem dolgozik legalább egy éve a Vodafone-nál K: Egy politikai párt tagja vagyok. Be kell jelentenem ezt az érdekeltséget? Mike Bakke V: Nem. Nem szükséges bejelentenie a személyes politikai lekötelezettségét, csak akkor, ha választott tisztségre pályázik, amely esetben a helyi HR csoportot kell értesítenie. 13

16 Minden esetben be kell tartani az ajándékok és vendéglátás nyújtására és elfogadására vonatkozó helyi törvényeket és jogszabályi előírásokat. Ajándékozás és szívességek Támogatjuk az ajándékok és szívességek ésszerű és arányos nyújtását és elfogadását a rendes üzleti kapcsolat részeként. Mindazonáltal tiltjuk a számottevő ajándékok vagy számottevő előnyök nyújtását vagy elfogadását (ideértve a minden más munkavállaló számára nem elérhető vendéglátást, kedvezményeket vagy más előnyöket). Biztosítanunk kell, hogy az ajándékok nyújtása bennünket nem befolyásol, illetve annak a látszata sem áll fenn. Például nem biztosítunk vagy fogadunk el ajándékokat vagy szívességeket pályázati eljárásban vagy új szerződés aláírásakor. A Vállalati ajándékozási és vendéglátási politika vázolja a betartandó alapelveket, ideértve az adott vagy kapott juttatások jóváhagyására és regisztrálására vonatkozó követelményeket. Egyúttal az intraneten át kell tekintenie a helyi utazási irányelveket az igényelhető költségekre vonatkozó részletek kapcsán. A jelen dokumentum megvesztegetésekről és más, nem megfelelő kifizetésekről szóló része jelzi, mi a teendő a köztisztviselőkkel való érintkezések során. K: Meghívott vacsorázni egy potenciális szállító, aki éppen új szerződésre pályázik. Mit tegyek? V: Vissza kell utasítania. Nem megfelelő választás együtt ebédelni/vacsorázni vagy bármely más vendéglátást elfogadni szállítótól pályázati vagy ajánlattételi folyamatban. K: Nagy értékű ajándékot küldött nekem az egyik szállító, és nem akarom megbántani azzal, hogy visszaküldöm. Mit tegyek? V: Fontos, hogy értesítse felettesét, és kérjen útmutatást a helyi HR vagy jogi csoporttól. Ideális esetben udvariasan vissza kell utasítania és adnia az ajándékot. Ha ez nem lehetséges, akkor az adott dolgot jótékonysági célra ajánlják fel. Ez mit jelent számomra? Elvárásaink Ön felé: Kerülje el, hogy nem megfelelő értékben adjon vagy fogadjon el bármit is Ne biztosítson vagy fogadjon el ajándékot vagy vendéglátást pályázat folyamatában Gondolkodjon el az ajándék vagy a vendéglátás összefüggésein: képzelje el ezt olyasvalaki szemével, aki nem tartozik a Vodafone-hoz Soha ne adjon vagy fogadjon el készpénzt vagy azzal egyenértékű dolgot Soha ne fogadjon el ajándékokat versenytársaktól vagy köztisztviselőktől Soha ne kérjen ajándékot vagy vendéglátást Szükség esetén kérjen jóváhagyást, illetve regisztrálja az ajándékot és vendéglátást Vitassa meg az esetleges aggályait felettesével Ismerje és értse meg a Vállalati ajándékozási és vendéglátási politikát 14

17 Egyéni viselkedés Utazás és a kapcsolódó költségek A helyi utazásokra és kapcsolódó költségekre vonatkozó politika határozza meg a követendő szabályokat. Az összes vonatkozó információt tartalmazza, ideértve a jóváhagyott szállodák listáját, valamint utasításokat arra nézve, hogyan használja a meghatározott utazási irodánkat, és intézzen online foglalást. A más csatornákon keresztül teljesülő utazásés szállásfoglalások költsége nem kerül visszatérítésre. Az utazás tervezésekor próbáljon meg megfelelő egyensúlyt kialakítani az adott üzleti igény, a környezeti hatások és a költségek, valamint saját egészsége, jóléte között. Ez mit jelent számomra? Elvárásaink Ön felé: Az utazások és annak költségei kapcsán a helyi irányelvekben rögzített szabályokat tartsa be Kizárólag jóváhagyott utazási irodákat, valamint online foglalási eszközöket használjon Megfelelő osztályú utazást és szállást foglaljon az előre jóváhagyott listáról Döntse el, hogy az utazás és annak költségei megfelelőek-e Mérlegelje a környezetre gyakorolt hatást, továbbá lehetőség szerint használjon internetes/video-/audioeszközöket az utazás helyett Szerezze meg a szükséges jóváhagyásokat a felmerülő költségekhez Igazolja a költségoldali igényeit megfelelő eszközökkel K: Az irodába való utazásom költséges. Visszaigényelhetek abból valamilyen összeget? V: A munkahelyre való szokásos utazással járó költségek nem igényelhetők vissza. Létezhetnek azonban kivételek a rendes munkaidőn kívüli munkavégzésre vonatkozóan; a részleteket keresse a helyi irányelvekben. K: Igényelhetek költségtérítést a velem utazó partneremre vagy házastársamra? V: Amennyiben az üzleti útra magával viszi a partnerét, barátját vagy bármely családtagját, arra nem igényelhető költségtérítés. Az egyetlen kivételt bizonyos nemzetközi megbízatások jelentik, ahol igenis ajánlunk támogatást az utazási költségekre. Adatok és dokumentumok kezelése Ha nincs üzleti indok vagy jogszabályi előírás a vonatkozó dokumentumok megőrzésére, azokat környezetbarát módon kell megsemmisíteni. Az információk szükségesnél további tárolása csak a tároló létesítmények iránti szükségletet fokozza. Ez mit jelent számomra? Elvárásaink Ön felé: Feleljen meg az Önre vonatkozó eljárásoknak, amelyeket a dokumentumok kezelését és megőrzését érintő, helyi irányelvek írnak elő Csak addig őrizzen meg dokumentumokat, amíg azt a dokumentumok megőrzésére vonatkozó helyi szabályozás előírja Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, beszéljen a helyi jogi csoporttal K: Azt hiszem, megőrzőm az összes dokumentumomat, hátha azokra a jövőben szükség lesz. Ez rendben van? V: Mindenképpen válogasson. Egyes dokumentumokat meg kell őrizni könyvvizsgálati, adóügyi vagy jogi célból. Például a vizsgálatokra vagy peres eljárásokra vonatkozó dokumentumokat mindaddig meg kell tartani, amíg az adott vizsgálat vagy peres eljárás le nem zárul. Ezzel szemben egy, már lezajlott megbeszélés meghívója olyan dokumentum, amelyet meg kell semmisítenie. 15

18 Jogszabályi megfelelés Az összes vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabály rendelkezéseinek, valamint a kapcsolódó normáknak és alapelveknek megfelelően járunk el. Bennfentes kereskedelem Számos országban törvénybe ütközik a bennfentes kereskedelemből való nyereségszerzés. A bennfentes kereskedelem jelentése olyan, általánosságban nem elérhető információk felhasználása részvények vagy értékpapírok adásvétele céljából, amelyekhez valaki a munkaköre vagy üzleti kapcsolatai révén fér hozzá. Az ilyen információk, amennyiben nyilvánosságra kerülnének, hatást gyakorolhatnának az adott részvények vagy értékpapírok árára. A Vodafone-nál végzett munka révén megszerezhető információk alapján az értékpapírok kereskedelme vagy a részvények árainak manipulálása tiltott tevékenység. Ezek a szabályok akkor is érvényesek, ha már nem dolgozik a Vodafone-nak. Ez mit jelent számomra? Az országok többségében a bennfentes kereskedelem súlyos büntetést von maga után, a résztvevőket keményen megbírságolják, börtönbüntetésre ítélik, esetleg mindkettő. Ezért kérjük, minden felmerülő aggodalmat vagy kérdést a cégcsoport Vállalati titkársági osztályával osszon meg. Elvárásaink Ön felé: Ne vásároljon, értékesítsen Vodafone értékpapírokat, és másképpen se üzleteljen azokkal, amennyiben bennfentes információkkal rendelkezik. Ne adjon el és másképpen se üzleteljen más vállalatok értékpapírjaival, ha bennfentes információkkal bír. Harmadik feleknek ne adjon át bennfentes információkat. Az nem pusztán a titoktartás megsértésének minősülne, hanem azzal szabálysértést is elkövetne. K: Barátom azon gondolkodik, hogy a következő pár napban elad néhány Vodafone részvényt. Tudom, hogy a Vodafone olyan bejelentésre készül, ami kedvező hatást fog gyakorolni a részvényárfolyamra. Az elfogadható, ha csak célzok rá a barátomnak, hogy inkább várjon az eladással? V: Nem. Soha ne szivárogtasson ki a Vodafone üzleti működéséről nyilvánosan nem elérhető információkat. Továbbá bennfentes információkkal soha ne befolyásolja mások befektetési döntéseit. 16

19 Jogszabályi megfelelés Versenyjog K: A munkatársam küldött egy t, amely az egyik versenytársról tartalmaz könnyen félreérhető információkat. Mit tegyek? V: Tájékoztassa munkatársát, hogy nem kellene leírnia félreérhető dolgokat. Bármit is ír le (esetleg mond), az törvényes bizonyítékként használható. Az ek az ilyen törvényes bizonyítékok leggyakoribb formáját alkotják. Soha ne kérjen bizalmas információkat versenytársaktól, azokat ne fogadja el, ne vitassa meg. A versenyellenes magatartás árt az üzletnek. Soha ne biztassa a versenytársak ügyfeleit, szállítóit és korábbi munkavállalóit arra, hogy olyan információkat adjanak át, amelyeket bizalmasan kellene kezelniük. Hiszünk a szabad és tisztességes versenyben. A legtöbb piacon, ahol működünk, jogszabályok védik a szabad és tisztességes kereskedelmet. Ezek a törvények tiltják a versenytársakkal való olyan megállapodásokat, amelyek befolyásolják a piacon a kereskedelmet, és egyszerre vonatkoznak a Vodafone-ra és más szervezetekre. Ez mit jelent számomra? Annak biztosítására, hogy a Vodafone teljes mértékben megfeleljen a versenyjogi előírásoknak, továbbá azonosítani lehessen az esetleges szabálysértéseket, kérjük, kövesse az alábbi három lépést: 1 Rendelkezzen alapvető ismeretekkel arról, hogy a versenyjogi szabályok miként vonatkoznak Önre Néhány példa a versenyellenes gyakorlatokra: Érzékeny információk megosztása versenytársakkal (ilyenek az árak, a költségek és az értékesítési volumenek). Megállapodás versenytársakkal a termékek és szolgáltatások árainak a rögzítéséről, ideértve a kedvezményeket, a mennyiségi visszatérítéseket és a jutalékokat is. Megállapodás versenytársakkal bizonyos ügyfelek, területek és piacok egymás közötti felosztásáról. Megállapodás viszonteladókkal a termékek vagy szolgáltatások minimális kiskereskedelmi árainak a rögzítéséről. 2 A harmadik felekkel való üzletkötés során mindig legyen körültekintő Különösképpen figyeljen oda arra, hogy: A versenyellenes magatartás körébe tartoznak a versenytársakkal való informális megállapodások, az információ-megosztás csakúgy, mint a formális szerződések. Nem mindig nyilvánvaló, hogy kik a versenytársaink. Egyes szállítóink, ügyfeleink és üzleti partnereink bizonyos piacokon egyúttal versenyeznek velünk. 3 Ha kétsége merül fel, kérdezze meg a jogi csoportot. K: Az egyik konferencián másik vállalat értékesítési igazgatója elkezdett nekem Európa gazdasági kilátásairól beszélni, és arról, ez mit jelent a jövőben az adatcsomagokkal kapcsolatos árazási elképzeléseink terén. Mit tegyek? V: Zárja le a beszélgetést, és sétáljon odébb. Nem beszélgethet az árazásunkról vagy bizalmas jellegű üzleti információkról egyik versenytársunkkal sem. 17

20 Soha nem kínáljon fel vagy fogadjon el semmiféle megvesztegetési összeget. Megvesztegetés és nem megfelelő kifizetések A törvény mindennemű üzleti helyzetben tiltja a megvesztegetést. Elkötelezettek vagyunk, hogy a megvesztegetés minden formájának ellenében cselekedjünk. A megvesztegetésnek számos formája létezik. A megvesztegetésre jelentenek példát az ösztönző kifizetések és visszatérítések. Az ajándékok és vendéglátás biztosítása, illetve elfogadása egyes helyzetekben szintén minősülhet megvesztegetésnek. Az ösztönző kifizetések törvényellenesek. A Vodafone ezeket nem tolerálja, csak akkor, ha valamely munkavállaló személyes biztonsága van veszélyben, amikor az adott ügyet a lehető leghamarabb jelenteni kell a jogi osztálynak. Több ország is tiltja bármilyen érték felajánlását vagy átadását köztisztviselők részére azok intézkedései befolyásolása érdekében. Ennek kizárását biztosítandó egyik mód, ha egyáltalán nem adományozunk politikai jelleggel. Ez mit jelent számomra? Elvárásaink Ön felé: Járjon el óvatosan ajándékok vagy vendéglátás nyújtásakor vagy elfogadásakor, különösen akkor, ha abban köztisztviselő is érintett. A további tudnivalókat lásd az Ajándékok és szívességek c. részben (a 14. oldalon) Ellenőrizze, hogy az összes ilyen ajándékot és vendéglátását engedélyezik-e a vonatkozó jogszabályok Ne feledje, hogy a Vodafone felelős lehet harmadik felek eljárásáért is Mindig legyen tudatában annak, hogy még a jótékonysági adományok juttatását is megvesztegetésnek tekinthetik, ha a kapcsolódó kifizetések célja valamilyen folyamat megkönnyítése vagy kereskedelmi előny biztosítása Utasítsa el az ilyen ösztönző kifizetéseket Vitassa meg az összes felmerülő kérdést vagy aggályt a helyi Megfelelőség csoporttal Végezze el a megvesztegetések elleni fellépésről szóló képzést A helyi munkamódszerek nem jelenthetnek kivételt e szabályok alól. A szabályaink az olyan harmadik felek irányban tett, közvetett megvesztegetésekre is vonatkoznak, mint a megbízottak vagy ügynökök. Sherif Elnaggar 18

21 Jogszabályi megfelelés Lorraine Schmidt K: A hónap második felében külföldre utazok, és gyorsan szükségem van egy munkavállalói vízumra. A kérésemet a nagykövetségen feldolgozó személy azt mondta, hogy fel tudja gyorsítani a folyamatot, ha egy kisebb összegű készpénzt átadok neki. Ez rendben van? V: Nem. Ez első hallásra ösztönző kifizetés, ami megvesztegetés egyik formája, és törvénytelen. Amennyiben a kifizetés szokványos vagy hivatalos díjnak számít mint például egy mások számára is elérhető, gyorsított szolgáltatási forma, akkor persze ki lehet használni. Viszont ez esetben is egyeztessen a helyi jogi osztállyal, és előbb kérje tanácsukat, mert egyébként felmerülhet az Önnel és a Vodafone-nal szembeni feljelentés veszélye. 19

22 Egészség és biztonság Védjük ügyfeleinknek, munkavállalóinknak, partnereinknek és azoknak a közösségeknek az egészségét, biztonságát és jólétét, amelyekben működünk. A Vodafone-nál mindenkitől elvárjuk, hogy mindenkor biztonságosan és felelősen viselkedjen. Gyorsan beavatkozunk, amennyiben az egészség vagy a biztonság kerül veszélybe. Kizárólag közös felelősségvállalásunk révén biztosíthatjuk, hogy termékeinket és szolgáltatásinkat vevőink biztonságosan használhassák. K: Amikor végigmegyek az irodán, gyakran eszembe jut, hogy olyan dolgokat látok, amelyek potenciálisan veszélyesek; nem olyanra gondolok persze, hogy valaki meghalhat, de akár könnyen megsérülhet. Nem vagyok benne biztos, hogy jogosult vagyok-e másokat megállítani, és elmondani nekik, hogy mi az, amit veszélyesen csinálnak? K: Egy új munkatárssal utazik, és a repülőtéren taxiba szállnak. Miközben a taxi elindul, munkatársa nem kapcsolta be a biztonsági övét mit kellene tennie? V: Emlékeztesse az Abszolút szabályra, illetve arra, hogy az miért fontos a biztonsága szempontjából. Biztosítsa, hogy bekapcsolja biztonsági övét. V: A Vodafone-nál mindenki jogosult közbeavatkozni, és leállítani az olyan dolgokat, amelyek veszélyesek. Lehet, hogy az adott személy nem is döbben rá, hogy valami veszélyes, amíg Ön rá nem mutat. Általánosságban véve, ha valami veszélyesnek tűnik, az feltehetőleg az is. Ez mit jelent számomra? Elvárásaink Ön felé: Mindenkor tartsa be az Abszolút szabályokat. Gyorsan avatkozzon be, ha azt látja, hogy bárki viselkedése nem biztonságos. Mérlegelje, hogy a döntései és intézkedései hogyan befolyásolják mások egészségét és biztonságát. Soha ne tegye ki veszélynek az egészségét és biztonságát. Abszolút szabályok Minden esetben biztonságosan, a jogszabályoknak megfelelve vezetünk: mindig bekötjük a biztonsági övet. Minden esetben biztonságosan, a jogszabályoknak megfelelve vezetünk: mindig betartjuk a megengedett sebességet. Minden esetben biztonságosan, a jogszabályoknak megfelelve vezetünk: vezetés közben nem használunk kézi mobilkészüléket. Soha nem dolgozunk alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt. Soha nem végzünk munkát elektromos berendezéseken, csak akkor, ha arra képesítéssel rendelkezünk. 20 A magasban való munkavégzéséhez minden esetben viseljen védőfelszerelést, csatolja be a biztonsági hevedert, és alkalmazzon zuhanás elleni védelmet.

23 Pénzügyi Magatartási Kódex Xxxxxxxx becsületesség Hosszú távon a lehető legjobb megtérülést biztosítjuk részvényeseinknek. Befektetési döntéseinket, a részesedések megszerzését és üzleti kapcsolatainkat gazdasági kritériumokra alapozzuk, egyúttal pedig figyelembe vesszük a társadalmi és környezetvédelmi szempontokat is. Pénzügyi becsületesség Csak akkor költse a vállalat pénzét, ha arra törvényesen üzleti szükséglet merül fel, és a költségek összhangban állnak az előnyökkel. Ismernie kell a helyi kiadási limiteket, valamint az Ön beosztására közvetlenül vonatkozó pénzügyi irányelveket. Vezetőink további kötelezettsége arról gondoskodni, hogy saját csoportjaik jól kezeljék a költségvetést, és körültekintően költsék a vállalat pénzét. A jóváhagyásokról és az aláírásokról a további tudnivalókat lásd a Szerződések és költségkeretek betartása c. részben. A pénzért kapott értéket illetően fontos mérlegre tennie a következőket: minőség, szolgáltatás, megbízhatóság, fenntarthatóság, a Etikus beszerzési szabályzatnak, valamint bármely más feltételnek való megfelelés. Ez mit jelent számomra? Elvárásaink Ön felé: Értse meg, és alkalmazza azokat a pénzügyekre és költségekre vonatkozó irányelveket, amelyek összefüggnek a beosztásával A vállalat pénzének kiadásakor törekedjen a lehető legjobb érték elérésére Értse meg, hogy használhatja, illetve nem használhatja a Vodafone pénzeszközeit; további tudnivalókat lásd a Szerződések és költségkeretek betartása c. részben. Jelentse a feltételezett szabálysértéseket a bejelentési folyamaton keresztül K: Úgy vélem, a munkatársam rendszeresen taxi viteldíjat számol el a rendes munkaidőn túli munkavégzés után, miközben tömegközlekedéssel megy haza. Mit tegyek? V: Először beszéljen felettesével. Esetleg használjon más bejelentési útvonalat, ha azt megfelelőbbnek véli. Colin Richard Menzies 21

24 Szerződések és költségkeretek betartása Megfelelő jogosítás nélkül nem vállalhat szerződéses kötelezettséget, illetve költséget a Vodafone nevében. A Vodafone-nak erőforrásai lekötése előtt jogilag kötelező érvényű szerződésre van szüksége, megállapodott feltételek alkalmazása mellett. Az ilyen megállapodások nélkül a Vodafone pénzügyi, üzleti, adóügyi és jogi ockázatokat vállalna. A Jogosultságok delegálása (DoA) mutatja, hogy milyen szintű engedélyre van szükség, mielőtt a Vodafone nevében szerződést kötne, illetve költséget vállalna. Mindenkitől elvárt, hogy megértse, a Jogosultságok delegálásának a szabályai hogyan vonatkoznak saját munkájára. Ez mit jelent számomra? Azt várjuk Öntől, hogy a Vodafone nevében csak ott vállaljon kötelezettséget, ahol: Arra megfelelő jogosultsággal rendelkezik a helyi jóváhagyási folyamatnak megfelelően Jogi vagy más vonatkozó tanácsot kért, amennyiben az szükséges Gondosan áttekintette a szerződést, megértette annak feltételeit, és úgy döntött, hogy annak megkötése a Vodafone érdekében áll. Szociális és környezetvédelmi szempontok Az összes beszerzésünk alapja az Etikus beszerzési szabályzat. Ez a kötelezettségvállalás biztosítja, hogy mérlegeljük üzleti tevékenységünk szélesebb körű hatását a közösségekre, a társadalomra és a környezetre. Az Etikus beszerzési szabályzat megtalálható az intraneten és a vodafone.com oldalon. K: Meghatalmazással rendelkezek olyan szerződés aláírására a helyi piacon, amelynek magasabb az értéke, mint a Jogosultságok delegálása keretében megengedett összeg. Aláírhatom a szerződést, hiszen meghatalmazással rendelkezem, még akkor is, ha az nem áll összhangban a Jogosultságok delegálásával? V: Nem. Egyszerre kell megfelelnie a Jogosultságok delegálásának és a meghatalmazásnak. Ideális esetben ezek egymással összhangban állnak. K: Honnan ismerhetem meg részletesen a Jogosultságok delegálása keretében engedélyezett limiteket? V: A Jogosultságok delegálását megtalálja az intraneten. K: Van egy szállítóm, akiről azt gyanítom, hogy megsértette az Etikus beszerzési szabályzatot. Mit tegyek? V: Az esetet haladéktalanul jelentenie kell a helyi Szállítási lánc csoportnak. Esetleg támaszkodhat a bejelentési folyamatra, hogy magasabb szintre eszkalálja a problémát. Szállítóinktól, vállalkozóinktól és a harmadik felektől is megköveteljük a Szabályzat betartását, továbbá szorosan együttműködünk velük annak biztosítására, hogy a mi normáink az ő működésük és szállítási láncaik szerves elemét képezzék. 22

25 Pénzügyi becsületesség Vállalati márkanevünk és vagyonunk védelme Márkánk Mi rendelkezünk a világon a legértékesebb telekommunikációs márkával. Ezt az értékes eszközt annak következetes használata révén kell megóvnunk Ön is segíthet a Vodafone márka megvédésében, ha betartja az intraneten megtalálható Márka irányelvek, cégcsoporti védjegyek és tartománynév szabályzat rendelkezéseit Ez segít biztosítani a márka megfelelő kezelését, védelmét, továbbá bizalmat, lojalitást és megbecsülést eredményez Ez mit jelent számomra? Elvárásaink Ön felé: Tartsa be a Márka irányelvek, cégcsoporti védjegyek és tartománynév szabályzatot A helyi jogi csoport és a com felé jelentse a védjegyek, a logók és a Vodafone bármely más szellemi tulajdonjogának feltételezett megsértését, ideértve a hamisított termékeket is. Ne engedélyezze harmadik felek számára a Vodafone márka vagy logó használatát, csak akkor, ha azt előbb egyeztette a helyi jogi csoporttal Szellemi tulajdonjogok (IPR) Az IPR értékes eszköz, amely megkülönböztet bennünket versenytársainktól. Ha nem vagyunk képesek megvédeni és bejegyeztetni szellemi tulajdonjogainkat, ezt az eszközt elveszítjük. Szabadalmakat szerzünk, hogy megvédjük ötleteinket, ideértve a technológiai fejlesztéseket, az új termékeket és szolgáltatásokat. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy biztosítsuk a szellemi tulajdonjogok megfelelő kezelését, és megelőzzük annak jogosulatlan felhasználását. Ugyanilyen fontos, hogy tiszteletben tartsuk harmadik felek szellemi tulajdonjogait. További felelősségünk, hogy megfelelő jogi keretet adjunk a partnereinkkel és szállítóinkkal való együttműködésnek úgy, hogy az támogassa üzleti célkitűzéseinket, továbbá hatékonyan kezelje az előnyöket és kockázatokat. A szellemi tulajdonjogokról, valamint a Vodafone szellemi tulajdonjogokban jártas szakértőinek elérhetőségeiről további információkat a Magatartási Kódex intranetes oldalán talál. Ez mit jelent számomra? Elvárásaink Ön felé: Új termékek vagy szolgáltatások létrehozásakor vagy bevezetésekor biztosítsa azok szabadalmi védettségét Ne tegyen közzé új ötleteket vagy projekteket külső felek számára, mielőtt gondoskodna a vonatkozó szellemi tulajdonjogok védelméről Haladéktalanul továbbítsa az összes, szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kérdést a helyi vagy cégcsoporti jogi csoport felé Tárgyi eszközök Minden esetben garantálja a Vodafone vagyontárgyak biztonságát. Ne használja a Vodafone vagyontárgyait személyes tevékenységekre, csak akkor, ha azt engedélyezték. Ha a Vodafone eszközeit (ideértve a jelszavakat, ügyféladatokat vagy más adatokat) elveszítik vagy eltulajdonítják, azt jelenteni kell a helyi vállalati biztonsági csoportnak. 23

26 Magatartási Kódex Xxxxxxxx K: Néha látok olyan termékeket a helyi piac standjain, amelyeken Vodafone logó van. Szerintem ezek hamisítványok. Szólnom kellene valakinek? Kérdések és válaszok V: Igen. Aggályát jelentenie kell a helyi jogi csoportnak, továbbá a lehető legtöbb információt el kell küldenie a vodafone.com címre. Fontos, hogy megvédjük a márkát és jó hírünket. Azt is kérhetik Öntől, hogy vásároljon egyet az adott árutételből, hogy ezzel is segítse a vizsgálatot. Stephen Deadman, Melanie Johnson és Andre Ballista K: A csoportomban meg szoktuk vitatni a létező termékek vagy szolgáltatások esetleges továbbfejlesztését, de még nem találtunk olyan helyet, ahol összegyűjthetnénk az ötleteinket. Létezik ilyen hely? V: Igen van egy ötletelő eszköz az intraneten, amely rendkívül leegyszerűsíti az ötletek, új elgondolások vagy javaslatok megosztását. K: Nem vagyok benne biztos, hogy ér-e valamit az ötletem. Megvitathatom azt szállítóinkkal, hogy kikérjem a véleményüket? V: Nem. Az ötleteket először saját csoportjával kell megvitatnia. Ha további ösztönzést szeretne kapni, kérjük, egyeztessen a helyi jogi csoporttal. 24

27 Eljárásunk közügyekben Magatartási Kódex Xxxxxxxx Hangot adunk véleményünknek. K: Egy helyi tudósító egy közös baráton keresztül megkeresett, és az idei éves jelentésről érdeklődött. Kommentálhatom? V: Nem. El kell magyaráznia, hogy nyilvánosan nem kommentálhatja a Vodafone üzleti tevékenységét. Ehelyett ajánlja fel a riporternek, hogy segít felvenni a kapcsolatot a helyi médiakapcsolati csoporttal. Elmondjuk véleményünket a kormányzati javaslatokról és más, a Vodafone-t vagy annak részvényeseit érintő kérdésekről. Nem juttatunk ajándékot vagy adományt politikai pártoknak, és nem avatkozunk pártpolitikai ügyekbe. A Vodafone jó hírét a kormányzati döntéshozókkal és más olyan érdekelt felekkel - mint a civil szervezetekkel, az iparági elemzőkkel és a nemzetközi intézményekkel - kialakított proaktív kapcsolatokkal építjük. A Vodafone vezetői hangot adnak véleményüknek az üzletvitelünket érintő, fontosabb iparági kérdésekben. A külkapcsolati és szabályozói osztályok összehangoltan válaszolnak a vonatkozó új kormányzati javaslatokra. A média, az iparági elemzők, a tőzsdei brókerek/ intézményi elemzők és a részvényesek felé minden megnyilvánulásunk legyen világos és következetes, továbbá azokat csak jogosított személyek tegyék meg. Ez mit jelent számomra? Elvárásaink Ön felé: Ne nyilatkozzon a Vodafone nevében, csak akkor, ha azt a Kül- és médiakapcsolati szabályzatnak megfelelően, előzetesen jóváhagyták. Soha ne használja a Vodafone-nál betöltött pozícióját más személyek befolyásolására (a Vodafone-on belül vagy kívül), politikai hozzájárulások nyújtására, illetve politikai pártok vagy politikusok felé támogatás biztosítására. Ne adjon hozzájárulást vagy vállaljon a Vodafone számlájára semmiféle költséget politikai kampányokkal, politikai pártokkal, politikai jelöltekkel vagy azok társult szervezeteivel összefüggésben. Ne használja arra a beosztását, hogy másoknak engedélyezze erőforrások ilyen lehet a munkaidő, telefonvonalak, más kommunikációs eszközök, szolgáltatások vagy tárgyalók felhasználását politikai kampányok, politikai pártok, politikai jelöltek vagy azok társult szervezetei támogatására. 25

28 Kommunikáció Nyíltan és átlátható módon kommunikálunk az összes érdekelt féllel az üzleti titoktartás keretei között. Megvédjük bizalmas információinkat a nem megfelelő közzétételtől, továbbá bármely engedélyezett, bizalmas természetű kommunikáció csak azokra a személyekre korlátozódik, akiknek erre munkájukhoz szükségük van. Eljárás a Vodafone nevében A releváns információkat csoportjaink felé gyorsan és világosan kell közölnünk. A belső kommunikációnak mindig, és akkor is a szakmaiságon kell alapulnia, amikor az informális. Senki ne nyilatkozzon a Vodafone nevében, csak akkor, ha azt a Kül- és médiakapcsolati szabályzatnak megfelelően, előzetesen jóváhagyták. Minden esetben szem előtt kell tartanunk, hogy mindannyian a Vodafone-t képviseljük, és bármit is teszünk vagy mondunk nyilvánosan, az a vállalat nevében történik. Titoktartás Mindannyian kötelesek vagyunk megvédeni a Vodafone bizalmas információt. További segítséget a 10. oldalon, A személyek, a tulajdon és az adatok védelme című részben talál. Bármely kéretlenül kapott, bizalmas információt vissza kell küldeni a feladónak, vagy azt törölni kell. Nem használható fel. Szükség szerint fel kell venni a kapcsolatot a feladóval, hogy felkérje, hagyjon fel a bizalmas információk küldésével. Mindenkor világos és becsületes tájékoztatást adjon olyan nyelven, amely könnyen érthető. 26

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a 04 Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 Általános követelmények 2.1.1 A törvény betartása

Részletesebben

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV Coca-Cola Hellenic Bottling Company A.G. Turmstrasse 26, CH-6300, Zug, Switzerland T +41 41 726 01

Részletesebben

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel Magatartási kódexünk Helyes üzletvitel 1 Tartalomjegyzék A bizalom kultúrája 3 Helyes üzletvitel 4 Mit várunk el? 5 Mi történik, ha hangot adok aggályaimnak? 6 Milyen kötelességeink vannak az összeférhetetlenséggel

Részletesebben

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex Üzenet William Meaney vezérigazgatótól Az Iron Mountain vállalatnál egyaránt nagyra értékeljük tisztességes és becsületes üzleti magatartásunk,

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA

ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA A Magyar Mérnöki Kamara ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA 2011. Tartalomjegyzék: I. Etikai-fegyelmi kódex (EK) II. Az etikai-fegyelmi eljárás rendje III. Kivonat a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával. 2003. augusztus {EXT 00087195} Módosítva: 2015.

ETIKAI KÓDEX. Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával. 2003. augusztus {EXT 00087195} Módosítva: 2015. ETIKAI KÓDEX Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával {EXT 00087195} 2003. augusztus Módosítva: 2015. október BRAMBLES ETIKAI KÓDEX Etikai és jogi keretrendszer minden

Részletesebben

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója A Kék könyv A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója Az integritás segít elnyerni a szolgálatainkat igénybe vevő emberek bizalmát és tiszteletét. Kedves Munkatársunk! A Pfizernél

Részletesebben

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 13. számú Iránymutatása 1 a Magyar Közjegyzőség Etikai Szabálykönyvéről módosításokkal egységes szerkezetben 2

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 13. számú Iránymutatása 1 a Magyar Közjegyzőség Etikai Szabálykönyvéről módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 13. számú Iránymutatása 1 a Magyar Közjegyzőség Etikai Szabálykönyvéről módosításokkal egységes szerkezetben 2 Bevezetés A közjegyzőség intézménye az igazságszolgáltatás

Részletesebben

INFORMATIKAI ERŐFORRÁSOK HASZNÁLATÁRA ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ IRÁNYELV

INFORMATIKAI ERŐFORRÁSOK HASZNÁLATÁRA ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ IRÁNYELV INFORMATIKAI ERŐFORRÁSOK HASZNÁLATÁRA ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ IRÁNYELV Hatályba lépés: 2013. december 19. 1 1. Bevezetés Jelen Irányelv az Echo Innovációs Műhely (a továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus (Magyarország) Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók!

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus (Magyarország) Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! conduct Etikai Szabályzat 2015. augusztus (Magyarország) Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! Az Alpiq kiáll a személyes felelősségvállaláson,

Részletesebben

NIKE RETAIL LOSS PREVENTION

NIKE RETAIL LOSS PREVENTION NIKE RETAIL LOSS PREVENTION VESZTESÉGMEGELŐZÉSI ÚTMUTATÓ A Nike, Inc. működésének lényege olyan lehetőségek keresésének és megragadásának megszervezése, amelyek lehetővé teszik, hogy erősségeink és szakértelmünk

Részletesebben

Munka. az Egyesült Királyságban: jogi útmutató

Munka. az Egyesült Királyságban: jogi útmutató Munka az Egyesült Királyságban: jogi útmutató 2015 Tartalom Bevezető.... 3 1. rész: Foglalkoztatási státusz és jogok... 3 2. rész: Kölcsönzött munkavállalók.... 6 3. rész: Csatlakozás a szakszervezethez....

Részletesebben

I. ETIKAI-FEGYELMI KÓDEX A mérnök a műszaki alkotás, létesítmény és tennék (a továbbiakban mű) létrehozásával jelentősen hozzájárul a társadalom anyagi jólétének gyarapításához. Munkája nemcsak a most

Részletesebben

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. E T I K A I K Ó D E X E I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A piaci siker egyik kulcsa a vállalat céljait támogató és a munkatársak magatartásában is megnyilvánuló pozitív

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVELE 2016. FEBRUÁR T A R T A L O M: 1. Gépkocsifeltörések, gépkocsilopások megelőzése 2. Ajánlások online csalások megelőzésére 1. Gépkocsifeltörések, gépkocsilopások

Részletesebben

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus. Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók!

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus. Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! conduct Etikai Szabályzat 2015. augusztus Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! Az Alpiq kiáll a személyes felelősségvállaláson, innováción

Részletesebben

Tudnivalók az EthicsPoint rendszerről

Tudnivalók az EthicsPoint rendszerről Tudnivalók az EthicsPoint rendszerről Bejelentés általános információk A bejelentések biztonságos és bizalmas jellege Tippek és bevett gyakorlat Tudnivalók az EthicsPoint rendszerről Mi az az EthicsPoint?

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2012. MÁJUS

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2012. MÁJUS VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVELE 2012. MÁJUS T A R T A L O M: 1. Ajánlások az online csalások megelőzésére 2. Motorkerékpározással kapcsolatos baleset megelőzési tanácsok 1. Ajánlások

Részletesebben

Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET

Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET I. Általános rendelkezések 1. A kódex célja A közpénzek hatékony felhasználásának, a közvagyon védelmének, a közbeszerzési eljárások tisztasága előmozdítása érdekében

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc. Iskolai rendtartás

Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc. Iskolai rendtartás Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc Iskolai rendtartás Az iskolai rendtartás rögzíti a tanulók jogait és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE L 84/72 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.3.20. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek startuzlet.hu

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek startuzlet.hu Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek startuzlet.hu Jelen dokumentumban a startuzlet.hu webcímen elérhető online webáruház szolgáltatás általános szerződési és felhasználási feltételei, továbbá

Részletesebben

CORPORATION. Számít az erkölcs. A Terex etikai és üzletviteli kódexe. Haladni a Terex útján

CORPORATION. Számít az erkölcs. A Terex etikai és üzletviteli kódexe. Haladni a Terex útján CORPORATION Számít az erkölcs A Terex etikai és üzletviteli kódexe Haladni a Terex útján Tartalomjegyzék Bevezetés Az Etikai és üzletviteli kódex használatának módja... 4 Kinek kell igazodnia ehhez a kódexhez...

Részletesebben

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika Csoport Átláthatósági politika 2015. március 2015. március 6. 1 / 17 Tartalomjegyzék 1. Háttérinformációk és a politika célja... 3 2. Vezérelvek... 3 Nyilvánosság... 3 A bizalom biztosítása és az érzékeny

Részletesebben

Az eshop vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei

Az eshop vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei Az eshop vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei A Brandpath Commerce Limited társult vállalatán amely a cégbejegyzésben szereplő Expansys S.A.S keresztül működteti az eshopot a Sony Mobile

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató az ISO/IEC Guide 62 (EA-7/01) NAR-IAF GD2. 4. kiadás. 2006. augusztus

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató az ISO/IEC Guide 62 (EA-7/01) NAR-IAF GD2. 4. kiadás. 2006. augusztus NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Útmutató az ISO/IEC Guide 62 alkalmazásához (EA-7/01) NAR-IAF GD2 4. kiadás 2006. augusztus Európai Akkreditálási Együttmûködés Kiadvány Referencia

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.12.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1227/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

ASUS Garanciális Tájékoztató Nyomtatvány

ASUS Garanciális Tájékoztató Nyomtatvány ASUS Garanciális Tájékoztató Nyomtatvány úr, úrhölgy, kisasszony: Telefonszám: Cím: E-mail: Vásárlás időpontja: (NN/HH/ÉÉÉÉ) Kereskedő neve: Kereskedő telefonszáma: Kereskedő címe: Sorozatszám: Fontos:

Részletesebben

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében Üzleti etika kódex Módosítva 2008 szeptemberében smi cofe A5 booklet aw_hun.indd 1 2/10/12 09:52:21 Üzleti etika kódex Kódexünk a Smiths Group a világ bármely részén működő minden üzletágára és minden

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Preambulum

ETIKAI KÓDEX. Preambulum ETIKAI KÓDEX Preambulum A Vasas Kubala Akadémia (továbbiakban: Akadémia) vezetősége úgy döntött, hogy megalkotja saját Etikai Kódexét, amelynek elsődleges célja a közösség szereplőitől elvárandó viselkedési

Részletesebben

Közzététel és Adatszolgáltatás IT tudatosság projekt

Közzététel és Adatszolgáltatás IT tudatosság projekt Közzététel és Adatszolgáltatás IT tudatosság projekt Felhasználói kézikönyv v3.0 2009. 03. 03. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 2.1 RENDSZER ÁTTEKINTÉSE, FELHASZNÁLÓK, ALAPFOGALMAK...

Részletesebben

PÁPAI EGYESÍTETT LABDARÚGÓ CLUB ETIKEI KÓDEX

PÁPAI EGYESÍTETT LABDARÚGÓ CLUB ETIKEI KÓDEX ETIKEI KÓDEX Az Etikai Kódexet a Pápai Egyesített Labdarúgó Club közössége hozta létre. Az Etikai Kódex az egyesület belső jogi forrása. Segíteni és védeni kívánja mindazokat, akik a Pápai Egyesített Labdarúgó

Részletesebben

A felelős vállalkozások Tudatosság növelő kérdőív

A felelős vállalkozások Tudatosság növelő kérdőív A felelős vállalkozások Tudatosság növelő kérdőív 1. Bevezetés Ez a kérdőív segít Önnek abban, hogy a kérdésekre válaszolva elgondolkodjon, milyen erőfeszítéseket tesz cége a felelős vállalkozói magatartás

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

Csalásellenes irányelv

Csalásellenes irányelv Az Európai Beruházási Bank tevékenységei során a tiltott magatartás megelőzésére és az attól való visszatartásra irányuló politikája AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK TEVÉKENYSÉGÉBEN TILTOTT MAGATARTÁS MEGELŐZÉSÉRE

Részletesebben

Kompetencia: A coachok folyamatosan magas szintű hozzáértéssel végzik munkájukat.

Kompetencia: A coachok folyamatosan magas szintű hozzáértéssel végzik munkájukat. Etikai Alapelvek Kompetencia: A coachok folyamatosan magas szintű hozzáértéssel végzik munkájukat. Feddhetetlenség: A coachok becsületes és tisztességes módon járnak el, miközben tudatában vannak az egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a,

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai. Kollégiumi nevelő

A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai. Kollégiumi nevelő A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai Kollégiumi nevelő Készítette: 1. alprojekt vezető szaktanácsadók Kézy Ágnes Koczor Margit Simon Mária Budapest, 2014. szeptember 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA Az Előzetes tájékozódási kötelezettség; A megbízás ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtása; Érdek-összeütközés, összeférhetetlenség, ösztönzés

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Érvényes 2014. június 13. napjától.

Vásárlási feltételek. Érvényes 2014. június 13. napjától. Vásárlási feltételek Érvényes 2014. június 13. napjától. Jelen Vásárlási Feltételek célja a 11. pontban meghatározott vállalkozás és a vele a Vásárlási Feltételek 2. pontjában megjelölt termék megvásárlása

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

EW7011 USB 3.0 dokkolóállomás 2,5"-os és 3,5"-os SATA merevlemezekhez

EW7011 USB 3.0 dokkolóállomás 2,5-os és 3,5-os SATA merevlemezekhez EW7011 USB 3.0 dokkolóállomás 2,5"-os és 3,5"-os SATA merevlemezekhez 2 MAGYAR EW7011 USB 3.0 Dokkoló állomás 2,5" és 3,5"-es SATA merevlemezekhez Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 Funkciók és jellemzők...

Részletesebben

4. Új és használt autóra is kaphatok finanszírozást?? Igen, a CIB Lízing új és használt gépjármű vásárlására is kínál finanszírozási megoldást.

4. Új és használt autóra is kaphatok finanszírozást?? Igen, a CIB Lízing új és használt gépjármű vásárlására is kínál finanszírozási megoldást. 1. Hol igényelhetem a CIB Lízing által nyújtott gépjárműfinanszírozást? Több mint 100, a CIB Lízinggel szerződött márka- és használtautó-kereskedésben, továbbá közvetlenül a CIB Lízing szakértőinél, akiknek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk

Részletesebben

A KORMÁNY INFORMÁCIÓPOLITIKÁJÁNAK ELVEI. Általános rész

A KORMÁNY INFORMÁCIÓPOLITIKÁJÁNAK ELVEI. Általános rész 1989.07 A Kormány Reformbizottsága elé A KORMÁNY INFORMÁCIÓPOLITIKÁJÁNAK ELVEI A Általános rész 1. Az elvek tárgyi és hatásköri hatálya A kormány információpolitikája és annak elvei a kormány cselekvőképességén

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai

A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai Tanító, tanár Készítették: 1. alprojekt vezető szaktanácsadók Kézy Ágnes Koczor Margit Simon Mária Budapest, 2014. szeptember Fax: (+36-1) 235-7202

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: Dér István Általános Iskola HÁZIREND 2008. HÁZIREND Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: A tanuló egyéni jogának

Részletesebben

TANÍTÁS ÉS TANULÁS A TANULÁS VÁLJON TERMÉSZETES TÁRSADALMI SZÜKSÉGLETTÉ

TANÍTÁS ÉS TANULÁS A TANULÁS VÁLJON TERMÉSZETES TÁRSADALMI SZÜKSÉGLETTÉ FEHÉR KÖNYV AZ OKTATÁSRÓL ÉS KÉPZÉSRŐL TANÍTÁS ÉS TANULÁS * * * A TANULÁS VÁLJON TERMÉSZETES TÁRSADALMI SZÜKSÉGLETTÉ "Legyen meg a bátorságunk ahhoz, hogy mindent megvizsgáljunk, mindent megbeszéljünk,

Részletesebben

ibanq 2 Felhasználói kézikönyv

ibanq 2 Felhasználói kézikönyv Copyright 2015 AXA 1. oldal ibanq 2 Felhasználói kézikönyv AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője / 1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C. ép. / Fővárosi

Részletesebben

Minősített Elektronikus Archiválás- Szolgáltatásra vonatkozó Archiválási Rend

Minősített Elektronikus Archiválás- Szolgáltatásra vonatkozó Archiválási Rend Minősített Elektronikus Archiválás- Szolgáltatásra vonatkozó Archiválási Rend NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartási szám (OID): ----------

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Forcefield termékek internetes értékesítésére létrehozott webáruháznak, figyelmesen

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2013. Házirend VIK Középiskola Házirend Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy VIK Középiskola 1078 Budapest,

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Regisztráció A webáruházban megrendelés leadásához nem szükséges regisztráció, azonban többszöri megrendelés esetén ajánlott regisztrálni a webáruházban. A webáruház kosaras

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Messer Csoport - Etikai kódex

Messer Csoport - Etikai kódex Messer Csoport - Etikai kódex Tartalomjegyzék 1. Vállalati jövőkép Etikai kódex... 3 2. Emberi jogok - gyermek-/kényszermunka - diszkrimináció tilalma... 3 3. Kartell- és versenytilalom... 4 4. Nemzetközi

Részletesebben

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek 2. A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai 3. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Projektmenetrend. Márkaguruk Klubja. Próbáljuk ki közösen a Bonux 3az1-ben mosószereket, és ismerkedjünk meg okos ötletekkel!

Projektmenetrend. Márkaguruk Klubja. Próbáljuk ki közösen a Bonux 3az1-ben mosószereket, és ismerkedjünk meg okos ötletekkel! Projektmenetrend Márkaguruk Klubja Próbáljuk ki közösen a Bonux 3az1-ben mosószereket, és ismerkedjünk meg okos ötletekkel! ÜDVÖZÖLJÜK A PROJEKTBEN! Üdvözöljük közös Bonux projektünkben! Örömmel köszöntjük

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben!

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Információtartalom vázlata: A vállalkozás fogalma o Az üzleti vállalkozás célja, érdekeltjei,

Részletesebben

Kérdések/válaszok. A Vállalat eszközeinek eltulajdonítása és/vagy helytelen alkalmazása

Kérdések/válaszok. A Vállalat eszközeinek eltulajdonítása és/vagy helytelen alkalmazása Kérdések/válaszok 1) Mi a L ORÉAL Ethics Open Talk (etikai nyílt beszélgetés) weboldal hatásköre? Az alábbi 2. kérdésben megfogalmazott feltételek mellett a L ORÉAL Ethics Open Talk weboldal segítségével

Részletesebben

A MAGYAR CSALA DTERA PIA S EGYESÜ LET ETIKAI BIZOTTSA GA NAK ELJA RA SRENDJE

A MAGYAR CSALA DTERA PIA S EGYESÜ LET ETIKAI BIZOTTSA GA NAK ELJA RA SRENDJE A MAGYAR CSALA DTERA PIA S EGYESÜ LET ETIKAI BIZOTTSA GA NAK ELJA RA SRENDJE Egységes szerkezetben elfogadva a MCSE 2015. 04.11-ei békéscsabai Közgyűlésén A Magyar Családterápiás Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EMUI 3.0.5 / 3.1 1 Tudnivalók a dokumentumról... 1 2 Első lépések... 2 A képernyő zárolása és feloldása... 2 Értesítés és állapotikonok... 2 Általános billentyűk... 3 Gyorsindító

Részletesebben

Használati útmutató. LabelManager 280

Használati útmutató. LabelManager 280 Használati útmutató LabelManager 280 Copyright 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Minden jog fenntartva. A Newell Rubbermaid, LLC előzetes írásos engedélye nélkül tilos a jelen dokumentum vagy szoftver bármely

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Martonosiné Csertő Brigitta. Hogyan bonyolítsuk le jól a reklámakciót? A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Martonosiné Csertő Brigitta. Hogyan bonyolítsuk le jól a reklámakciót? A követelménymodul megnevezése: Martonosiné Csertő Brigitta Hogyan bonyolítsuk le jól a reklámakciót? A követelménymodul megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása A követelménymodul száma: 0007-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

ESETI, ÓRADÍJAS, ONLINE ÁFA-TANÁCSADÁS KÖNYVELŐIRODÁK, EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Kiadta:

ESETI, ÓRADÍJAS, ONLINE ÁFA-TANÁCSADÁS KÖNYVELŐIRODÁK, EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Kiadta: ESETI, ÓRADÍJAS, ONLINE ÁFA-TANÁCSADÁS KÖNYVELŐIRODÁK, EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Kiadta: Ferenc Krisztina e.v. (Nyilvántartási szám: 31776502) SZÉKHELY: 7671 Bicsérd,

Részletesebben

Delfort Group Magatartási Kódex

Delfort Group Magatartási Kódex Verzió május 2014 Delfort Group Magatartási Kódex A Menedzsment bevezetője A delfortgroup AG és leányvállalatai (delfortgroup) a tevékenységét a Kitűnőség Tisztelet Felelősség Becsületesség Átláthatóság

Részletesebben

32005L0032. a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról. Hivatalos Lap L 191, 22/07/2005 o. 0029-0058

32005L0032. a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról. Hivatalos Lap L 191, 22/07/2005 o. 0029-0058 32005L0032 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/32/EK irányelve (2005. július 6.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

A csalás, megtévesztés, visszaélések és szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat folyamán

A csalás, megtévesztés, visszaélések és szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat folyamán Az előadás tartalma és a hozzátartozó dokumentáció általános jellegű és nem tekinthető számviteli vagy egyéb tanácsadásnak. A csalás, megtévesztés, visszaélések és szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat

Részletesebben

SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szerződési feltételek A Bevezetés és fogalom-meghatározások 1. A jelen Szerződési Feltételek oktatási szolgáltatásra vonatkozó jogviszony alapját képezik.

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX kivonat

ETIKAI KÓDEX kivonat ETIKAI KÓDEX kivonat I. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA ÉS HATÁLYA A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Etikai Kódexe a környezetünkkel szembeni felelősséget, az üzletvitelünkben érvényesülő feddhetetlenséget, az üzleti érdek és vagyon

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. 08. 01.

Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. 08. 01. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága 19/2014/IG. számú határozatával jóváhagyott szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Lezárva: 2014. 07. 31. Hatályos: 2014. 08. 01. Illés Zoltán

Részletesebben

DOCHAS A FEJLESZTÉSI CIVIL SZERVEZETEK ÍR EGYESÜLETE ÚTMUTATÓ A KÉPI ÉS ÍROTT TARTALMAK ETIKAI KÓDEXÉHEZ

DOCHAS A FEJLESZTÉSI CIVIL SZERVEZETEK ÍR EGYESÜLETE ÚTMUTATÓ A KÉPI ÉS ÍROTT TARTALMAK ETIKAI KÓDEXÉHEZ DOCHAS A FEJLESZTÉSI CIVIL SZERVEZETEK ÍR EGYESÜLETE ÚTMUTATÓ A KÉPI ÉS ÍROTT TARTALMAK ETIKAI KÓDEXÉHEZ 1. rész: Bevezetés Az ír fejlesztési nonprofit szervezetek munkáját több ezren segítik Írországban,

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában - dr. Lábady Tamás,

Részletesebben

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ Együtt vigyáz(z)unk a pénzére! 2009 TARTALOM ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Mi a betétbiztosítás feladata és miért fontos az Ön számára? 2. Kik tartoznak a betétbiztosítási rendszerbe?

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

1998. évi XIX. törvény. a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Az eljárási feladatok megoszlása

1998. évi XIX. törvény. a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Az eljárási feladatok megoszlása 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Az eljárási feladatok megoszlása 1. A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. A bíróság

Részletesebben

A nemzeti lottótársaság által kitûzött értékrend és ennek megvalósítását segítô magatartási normák gyûjteménye

A nemzeti lottótársaság által kitûzött értékrend és ennek megvalósítását segítô magatartási normák gyûjteménye A nemzeti lottótársaság által kitûzött értékrend és ennek megvalósítását segítô magatartási normák gyûjteménye Tartalom, Elôszó tartalom ELÔSZÓ 2 PREAMBULUM 3 I. A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. MINT TÁRSASÁG VÁLLALÁSAI,

Részletesebben