Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata"

Átírás

1 Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük és gyakorlatuk: azért dolgoznak, hogy változást érjenek el, másoknak segítsenek és megmentsék azt, ami értékes: valójában mind azért tesznek, hogy ezt a világot egy jobb hellyé tegyék. Ez az oka a fundraiserek ama törekvéseinek, hogy jó gyakorlatokat határozzanak meg és alkalmazzák azokat. Az Etikai Alapelvek Nyilatkozatának célja, hogy az elszámoltathatóságnak, az átláthatóságnak és a hatékonyságnak elköteleződve segítse elő a fundraiserek közösségének növekedését világszerte. Ebben a nyilatkozatban szeretnénk összegezni mindazt, ami szakmánk gyakorlása során egyesít bennünket. Ezt felismerve több országban léteznek már magatartási kódexek és szakmai sztenderdek. E nyilatkozat szándéka, hogy az alapvető alapelvek egyetemes nyilatkozatával egyesítse a globális fundraising közösséget. A Nyilatkozat útmutatást adhat eltérő kulturális hátterű társadalmakban, egy újonnan kialakuló vagy fejlődő piacon a jó gyakorlatok adaptációjakor. Emellett az olyan, helyi szokások alternatíváját is biztosíthatja, amelyek nem felelnek meg legjobb gyakorlatokkal szemben támasztott elvárásoknak. A nyilatkozat betartásával közelebb kerülünk célunkhoz, hogy biztosítsuk a non-profit szektorba vetett bizalmat, ezzel egy időben pedig visszaszorítsuk az adományozók és más érdekeltek kárára történő személyes gyarapodást. Ugyanakkor elvárt, hogy a fundraiserek a nyilatkozat alapelveihez való ragaszkodásuk mellett a törvények legszigorúbb értelmezéséhez (és a saját tagságuk, illetve szervezetük Etikai Kódexéhez) ragaszkodjanak.

2 ÖT ÁLTALÁNOS ALAPELV A fundraiser-tevékenység öt fontos alapelve: Őszinteség: a fundraisereknek mindig és mindenkor őszintén kell cselekedniük a bizalom megtartásáért és annak érdekében, hogy az adományozókat és kedvezményezetteket ne vezessék félre. Tisztelet: a fundraisereknek, mindig és mindenkor tisztelettel kell viseltetniük a szakma méltósága, szervezetük és az adományozók, valamint a kedvezményezettek méltósága iránt. Feddhetetlenség: a fundraiserek a közbizalom iránti felelősségükre való tekintettel mindig és mindenkor nyíltan tevékenykednek. Nyilvánosságra kell hozniuk minden tényleges és lehetséges összeférhetetlenséget és kerülniük kell a személyes és szakmai kötelességszegés látszatát is. Empátia: a fundraiserek úgy dolgoznak, hogy céljukat népszerűsítsék és másokat is arra bátorítanak, hogy ugyanazon szakmai sztenderdeket elkötelezettséggel kövessék. Tisztelettel kell lenniük az egyéni titoktartásra, a választás szabadságra, és a különbözőség minden formájára. Átláthatóság: a fundraiserek világos jelentést készítenek elvégzett munkájukról, az általuk kezelt adományokról, továbbá pontos és érthető módon kommunikálják a felmerült költségeket és kiadásokat. A SZAKMA GYAKORLATÁNAK SZTENDERDJEI: Az alábbi sztenderdek bemutatásához annak a felismerése vezetett, hogy a fundraiserek, számos különböző törvényi szabályozásnak megfelelően működnek, és be kell tartaniuk az területileg rájuk vonatkozó jogszabályokat. Mindazonáltal a fundraiserektől elvárt, hogy ragaszkodjanak a szakma gyakorlatának normáihoz a törvény legszigorúbb értelmezése mellett és a saját szervezetük Etikai Kódexének megfelelően. 1. A fundraiserek felelőssége az adományok tekintetében Az adományok abban az esetben fogadhatók el, ha azokat önkéntesen, a szervezet céljával összhangban adják, és az adományokkal kapcsolatban felmerülő költségek ésszerűek.

3 A támogatásokat az adományozó kívánságának megfelelően - ha annak hangot ad - használják fel. Az adományokat nem a fundraiser személyes, vagy a szervezet pénzügyi nyereségének céljából gyűjtik. Az adományokat körültekintően, és az adományozó szabad választásának kijáró tisztelettel, bármiféle nyomásgyakorlás, zaklatás, fenyegetés, vagy kényszer alkalmazása nélkül gyűjtik. 2. Az érintettekkel való kapcsolat A fundraiserek szigorúan felelnek az összes érdekeltnek, beleértve az adományozókat, kedvezményezetteket, és munkaadókat. A fundraiserek tiszteletben tartják az adományozók jogait azáltal, hogy időszerű tájékoztatást adnak arról, miként használják fel a hozzájárulásokat. A fundraiserek tiszteletben tartják a kedvezményezettek jogait, megóvják önbecsülésüket és méltóságukat. Nem használnak fel fundraising tevékenységre olyan anyagokat, amelyek méltóságukat sérthetik. A fundraiserek beszállítóikkal, külső szolgáltatóikkal és a közvetítő ügynökségekkel ugyanazon normák alapján dolgoznak együtt, mint amelyek mentén a saját szervezetükön belül dolgoznak. Ésszerű erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy beszállítóik, szolgáltatóik nem tesznek szert indokolatlan profitra a közös munka során. 3. A kommunikáció, marketing és tájékoztatás kapcsán felmerülő felelősség A fundraiserek csak olyan nyilvános információt használnak fel, amely pontos, valós és nem félrevezető, illetve amely tiszteletben tartja a kedvezményezettek méltóságát és önbecsülését. A fundraiserek a tájékoztatás során nem nyilvánítanak ki vagy sugalmazzák, hogy a fundraising tevékenységnek nincsenek költségei és adminisztrációja, ezzel azt a téves benyomást keltve, hogy a fundraising tevékenységnek nincsenek költségei. A fundraiserek valós tájékoztatást adnak az adományok és pénzügyi támogatások felhasználásáról anélkül, hogy eltúloznák, vagy alábecsülnék azokat. Mindenkor tiszteletben tartják a személyes adatok védelmét.

4 A fundraiserek elfogadják, hogy az adományozókról és a potenciális adományozókról szóló információk, amelyeket egy adott szervezet gyűjtött, vagy egy adott szervezet megbízásából gyűjtöttek, harmadik fél számára nem adják ki, és nem használják fel azokat a szervezeten kívül. Ha egy adományozó le szeretne kerülni az adománykérő-listákról, e kérését tiszteletben tartva ez azonnal megtörténik akadályok nélkül lehetővé téve ezt az adományozó számára. 4. Az elszámolás, a pénzügy és a fundraising költségek menedzsmentje A fundraiserek biztosítják, hogy minden egyes, az adományszervezéssel kapcsolatos tranzakció, a számviteli tevékenységek és jelentések, átláthatók (átláthatók, a nélkül)és félreérthetetlenek. Mindenkor képesek elszámolni szakmai munkájukkal. Arra bátorítják szervezetüket, hogy a hazai és nemzetközi normáknak megfelelően jelentsenek a könyvelési gyakorlatukról. Pontos éves jelentést nyújtanak be belátható időn belül az összes érintett számára elérhető módon, és erre biztatják szervezetüket is A fundraiserek nyíltan és tisztán kommunikálnak minden érintettel az adományszervezéssel kapcsolatban felmerült költségekről és kiadásokról, valamint arról, hogy milyen módon állapítják meg azokat. Kérésre mindenféle ellenszolgáltatásról szóló megállapodást bemutatnak a munkáltató, adományozók vagy kedvezményezettek felé. 5. Kifizetések és ellenszolgáltatások A fundraiserek vagy önkéntesként vagy előre meghatározott fizetésért nyújtanak szolgáltatást. A fundraiserek nem fogadhatnak el jutalékot vagy egyéb teljesítésen alapuló javadalmazást. A fundraiserek nem fogadnak el külön jutalmat, amikor a szervezetük nevében tevékenykednek. A fundraiserek nem keresik a lehetőségét és nem fogadnak el semmiféle személyes juttatást, akár készpénzben akár tárgyadományként termékek vagy szolgáltatások beszállítójától az együttműködésért.

5 Azokban az esetekben, amikor a fundraisert teljesítményalapú jutalmazásban részesítik, erről előzetesen meg kell egyezni, beleértve, hogy a jutalmazás nem köthető százalékos alapon a gyűjtött adomány mennyiségéhez. 6. Az adott országra vonatkozó törvényeknek való megfelelés A fundraiserek tiltakoznak, ha a szervezet, amelyben dolgoznak, nem teljesíti az érvényben lévő helyi, állami, regionális, országos és nemzetközi törvényi szabályozásban foglaltakat. A fundraiserek nem kötelezik el magukat olyan tevékenységben, amelyek helyi országos vagy nemzetközi jogi kötelezettségekbe ütköznek. Ezenfelül a bűncselekmény elkövetésének, vagy szakmai kötelességszegésnek a látszatát is elkerülik. Forrás: EFA- Ethics AFP- International Statement of Ethical Principles in Fundraising

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS Globálisetikai Etika kódex V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELNÖKI IRODÁBÓL....................................................... 3 2 A KÓDEX HASZNÁLATA......................................................

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

A Securitas értékei és etikája

A Securitas értékei és etikája A Securitas értékei és etikája 1 2 Üzenet a vezérigazgatótól Nap mint nap, minden működési területünkön a Securitas minden dolgozója hozzájárulhat megbecsülésünk növeléséhez és a hosszú távú fenntarthatóság

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe. 2008. november

A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe. 2008. november A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe 2008. november Tartalomjegyzék Előszó 4 Bevezetés 4 I. Az Etikai Kódex fogalma, célja és hatálya 5 Az Etikai Kódex fogalma 5 Az Etikai Kódex célja 5 Az Etikai Kódex

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE

A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐSZÓ...6 2. BEVEZETÉS...7 3. AZ ETIKAI KÓDEX FOGALMA,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Az Etikai Kódex célja... 3. II. Az Etikai Kódex hatálya... 3. III. Alapelvek... 3

Tartalomjegyzék. I. Az Etikai Kódex célja... 3. II. Az Etikai Kódex hatálya... 3. III. Alapelvek... 3 Tartalomjegyzék I. Az Etikai Kódex célja... 3 II. Az Etikai Kódex hatálya... 3 III. Alapelvek... 3 IV. Az EXIM kapcsolatainak kezelésére vonatkozó általános szabályok... 5 V. Az EXIM célja, küldetése,

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Tartalom Bevezetés 1 Feddhetetlenségünk védelme 2 Alkalmazhatóság és megfelelőség 2 Cégfelvásárlások 2 Kisebbségi érdekeltségek, vegyes és társult vállalkozások 2 A Kódex megsértései

Részletesebben

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata CSL Limited Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata 2013. július Tartalomjegyzék > < Előző oldal Tartalomjegyzék Következő oldal > Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata Ügyfélközpontúság. Innováció.

Részletesebben

MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX. Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I.

MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX. Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I. MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I. kiadás] Az MSD minden üzleti tevékenységében feltétlenül törekszik a

Részletesebben

ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat

ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat Tartalomjegyzék KORRUPCIÓELLENES SZABÁLYZAT I. CÉL...3 IX. KÖNYVELÉSÜNKET ÉS FELJEGYZÉSEINKET PONTOSAN KELL VEZETNÜNK...7 II. JELEN SZABÁLYZAT MINDENKIRE

Részletesebben

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE 5.0 változat Bevezetés Csak a legjobb lehet elég jó a LEGO Csoport történetét ez az alapelv vezérli, melyet üzleti tevékenységünk minden területén alkalmazunk. Felismerve a

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Kedves Kolléga! Döntéseinkkel és tetteinkkel mindennap vállalatunk hírnevét és jövőbeli sikerét formáljuk. Az AbbVie összes alkalmazottja együtt alkotja meg a vállalat etikai tartását,

Részletesebben

The IMI Way. cégünk felelős üzletszabályzata

The IMI Way. cégünk felelős üzletszabályzata cégünk felelős üzletszabályzata cégünk felelős üzletszabályzata A vezérigazgató üzenete Az IMI régóta fennálló üzleti sikereinek legfontosabb tényezője cégünk elkötelezettsége az IMI Way iránt kiválóságra

Részletesebben

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex Becsületesen cselekedni, kiemelkedő teljesítményt nyújtani, azt tenni, ami helyes minden nap. Mike McNamarara Tartalom i. Levél a Flextronics igazgatótanácsának

Részletesebben

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14.

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14. Magatartási Kódex enntartható Megbízható Becsületesség Integritás izalom Tisztelet tartalomjegyzék Bevezető Alison Cooper üzenete 1. fejezet tisztesség 2. fejezet Felelős kereskedelmi gyakorlat 3 fejezet

Részletesebben

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról.

Részletesebben

Munkamódszerünk. A BT Üzleti Alapelvei. 2013. október. 1. oldal

Munkamódszerünk. A BT Üzleti Alapelvei. 2013. október. 1. oldal Munkamódszerünk A BT Üzleti Alapelvei 2013. október 1. oldal Munkamódszerünk: Üzleti gyakorlat Értékeink: A Munkamódszerünk c. szabályzat tökéletesen tükrözi a nálunk alkalmazott üzleti gyakorlatokat,

Részletesebben

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX 1 ETIKAI KÓDEX TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 ÉRTÉKEINK... 5 Etikai értékeink... 5 Tisztesség... 5 Felelősségvállalás... 5 Kiválóság... 5 Átláthatóság...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE Előszó 1. A Szociális Munka Etikai Kódexe a szociális munka gyakorlását meghatározó szakmai etikai normákat tartalmazza. 2. A Szociális Munka Etikai Kódexe az ENSZ Emberi

Részletesebben

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása Bevezető Célkitűzés A Nestlé üzletvitelét a vállalat megalapítása óta az erkölcsi integritás, a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT Üzenet a vezérigazgatótól A Belden munkatársai részére: Igazán büszke vagyok arra, hogy megismertethetem Önökkel a Belden Üzleti Viselkedési és Etikai Szabályzatát.

Részletesebben

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Élet értékeink mentén Gondoskodás Globális csapatmunka Folyamatos fejlődés A legmagasabb etikai normák fenntartása ÜZENET AZ IGAZGATÓTANÁCS ELNÖKÉTŐL, ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓNKTÓL AColgate-Palmolive

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI GÉPFORGALMAZÓK SZÖVETSÉGÉNEK ETIKAI KÓDEXE

A MEZŐGAZDASÁGI GÉPFORGALMAZÓK SZÖVETSÉGÉNEK ETIKAI KÓDEXE A MEZŐGAZDASÁGI GÉPFORGALMAZÓK SZÖVETSÉGÉNEK ETIKAI KÓDEXE ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A kódex célja 1. (1) Az Etikai Kódex azzal a céllal készült, hogy az Mezőgazdasági Gépforgalmazók Szövetsége

Részletesebben

BD üzleti etikai kódex amódosított és átdolgozott változat, 2014. szeptember 23.

BD üzleti etikai kódex amódosított és átdolgozott változat, 2014. szeptember 23. BD üzleti etikai kódex amódosított és átdolgozott változat, 2014. szeptember 23. Helping all people live healthy lives Kedves Munkatársaink! Munkakörnyezetünk folyamatosan, gyors ütemben változik. A vállalatok

Részletesebben

Az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó Irányelvei. 2011. évi kiadás

Az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó Irányelvei. 2011. évi kiadás Az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó Irányelvei 2011. évi kiadás Tartalomjegyzék NYILATKOZAT NEMZETKÖZI BERUHÁZÁSOKRÓL ÉS MULTINACIONÁLIS VÁLLALKOZÁSOKRÓL... 3 I. rész Az OECD multinacionális

Részletesebben