Atáplálkozás és a daganatos betegségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Atáplálkozás és a daganatos betegségek"

Átírás

1 Segítőtárs a konyhában tjg JUT M k á&t i * életmű D r. G áspár R ó b er t: Atáplálkozás és a daganatos betegségek Kizárólag növényi alapanyagokból ' I»%!pElZENGRAS \ cocktail

2 * Eteled az orvosságod Zöld recept 2. A r a n y F o r r á s K ia d ó Olvasók Háza A z ir o d a lo m o t t h o n a B p., P f T e l./ F a x : v a s o k h a z a. hu

3

4 EGÉSZSÉGESEBB ÉTEL, EGÉSZSÉGESEBB ÉLET ilágszerte, így hazánkban is, rendkívül magas a daganatos betegségekből eredő halálozások száma. Már az 1970-es években felism erték, hogy a fejlődő országokban, ahol a táplálék főként a növényi eredetű ételekre korlátozódik, lén yegesen kisebb m értékben fo r dulnak elő rákos elváltozások a fejlett országokhoz képest, ahol igen gyakoriak az ivarszervi, emésztőrendszeri és tüdődaganatok (1). A nyolcvanas évekre világossá vált, hogy a rák kialakulásában az étk ezésn ek legalább 30%-os szerepe van (2). Ez azt jelenti, hogy a szervezetet érő karcinogén (rákkeltő) hatások közül közel egyharmad részben az elfogyasztott étel játssza a főszerepet. Term észetesen a vizsgálódások nem álltak m eg, és az elmúlt több mint húsz esztendőben további részletekre derült fény ebben a kérdésben. Egy 2000-es felm érés eredménye szerint a fejlődő és fejlett országok daganatos statisztikája között még mindig nagy a különbség, de már nem akkora, mint a hetvenes években. Ez annak is köszön h ető, hogy az ún. nyugati életstílus egyre több országot hódít m eg, magával hurcolva a civilizációs ártalmakat és a helytelen étk ezési szokásokat. Ugyanakkor még mindig sokkal több emlő-, vastagbél-, végbél- és prosztatarákos beteget diagnosztizálnak a nyugati társadalmakban, m int a gazdaságilag elmaradottabb területeken (3). A tapasztalatok azt mutatják, hogy a jólét együtt jár a húsfélék, az alkoholfogyasztás és a dohányzás ugrásszerű emelkedésével, valamint a testmozgás drámai csökkenésével és az elhízással. így továbbra is döntő jelentőségű kérdés marad a daganatos b etegségekkel szem beni küzdelem ben az életm ód, és ezen belül a táplálkozás. Különösen fontos ez nekünk, magyaroknak, akik vezetjük, többek között a vastagbélrák okozta halálozási listát, de a mellrákban vagy a tüdőrákban is az élm ezőnyben vagyunk. Érdem es elgondolkoznunk azon, hogyan tudnánk erről a korántsem dicséretes világelsőségről jó irányba elmozdulni a táplálkozás segítségével. Biztos, hogy a táplálék daganatot okozhat? Többé-kevésbé mindannyian szeretjük a hasunkat, ezért minden olyan dolog, am ely az étrendünk megváltoztatását veszélyezteti, első látásra nem szim patikus. Ilyenkor m egpróbáljuk keresztk érdések kel m egcáfolni a kedvezőtlen n ek tűnő tényeket. Ilyen keresztkérdés lehet A TERMÉSZETES ÚT 5

5 ZÖLD RECEPT 2. az is, igaz-e, hogy a rák összefügg az étkezéssel? Miképpen lehet ezt bizonyítani? H ogyan lehet bennünket összehasonlítani egy afrikai, vagy tá v ol-k eleti néppel, akik más k ö r nyezetben és eltérő génekkel élnek? Kétségtelen, hogy a géneknek van szerepe a daganatok kialakulásában. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ha valakinek ebből a szempontból kedvezőtlen a genetikai háttere, akkor az már menthetetlenül rákos lesz. A hajlam azt jelenti, hogy fokozott érzékenységünk van egy adott betegségre, de gondos m egelőzéssel jó esély van a kivédésre. Jelenlegi tudásunk szerint vannak olyan gének, amelyek a húsfogyasztóknál fokozhatják a vastagbélrák esélyét (4). Az is kiderült, hogy a folsav anyagcsere genetikai zavara is hozzájárulhat daganat kialakulásához azoknál, akiknek a napi folsav bevitele alacsony (5). M indkét eset csakis a húsevőket fenyegeti, tehát úgy tűnik, hogy a húsbevitel csökkentésével, vagy elhagyásával jelentősen lehet javítani a rossz genetikai adottság okozta helyzeten. Logikusnak tűnik az a kifogás is, miszerint két különböző környezetben, éghajlat alatt és kultúrában élő népet nem szeren csés összehasonlítani, hiszen nem csak a táplálkozásuk különbözik, hanem sok más dolog is. Ugyanakkor szám os adat áll rendelkezésre olyan nemzetekről, akiknek étkezési szokásai megváltoztak, így saját m agukhoz lehet hasonlítani őket. Ilyenek például a japánok, akiknek étkezésében az es évek k özött tízszeresére em elkedett az elfogyasztott hús- és tejterm ékek m ennyisége, míg a gabonafélék fo gyasztása jelentősen csökkent. Ennek következtében csak a vastagbél- és végbéldaganatos betegségek száma közel ötszörösére nőtt az eltelt 40 év alatt (6). De említhetnénk hazánkat is, ahol az egyszerű kásafogyasztó étrendről a húsfogyasztó, fűszeres étrendre tértünk át, m elynek k övetkezményeit az előbbiekben már em lítettük. Ezek olyan tények, melyek egyértelműen bizonyítják, hogy nem mindegy, mit eszünk. Hogyan véd a táplálék a daganattal szemben? Felmerül a kérdés: tudunk-e olyan anyagokról, m elyek az ételeinkben megtalálhatóak és biztosítják számunkra a rák kockázatának csök kentését? A válasz egyértelm ű en : igen! Az egyes ételtípusok pozitívhatása ma már nem csupán ködösen sejthető ismeret, hanem elég pontosan meghatározható tény. Term észetesen ma sem ismerünk minden részletet a diéta rákm egelőző hatásáról, de épp eleget tudunk ahhoz, hogy jól m egalapozott dön téseket hozh assunk étkezésünk megreformálására. Egyértelműen kijelenthető, hogy a zöldség- és gyüm ölcsfogyasztás a legtöbb daganatféle előfordulási kockázatát 30-50%-kal csökkenti (7). Az elmúlt években számos kutatás folyt annak érdekében, hogy kiderítsék, m ilyen anyagok felelősek ezért az igen jelentős védőhatásért. A vizsgálatok szerint a citrusfélékben nagyon fontos rákellenes vegyületek találhatóak. Ezeket az anyagokat közös néven limonoidoknak hívják, 6 A TERMÉSZETES ÚT

6 EGÉSZSÉGESEBB ÉTEL, EGÉSZSÉGESEBB ÉLET erősen zsíroldékonyak, és ezek felelősek többek között a narancs, citrom, zöldcitrom (lim e) és grapefruit k e sernyés ízéért. Kimutatták, hogy a lim onoidok (pl. lim onin, nom ilin) képesek azokat a lebontó enzimeket felgyorsítani a szervezetben, amelyek felelősek az aktív rákkeltő anyagok eltávolításáért. Állatkísérletek azt is bebizonyították, hogy a limonin és nom ilin gyom orrákot gátló hatása egyenesen arányos az enzimgyorsító hatással (8). Az em lített két vegyületnek - elsősorban a narancsban - vízoldékony formája is van, melynek előnye, hogy íze nem keserű, illetve lényegesen nagyobb m ennyiségben található m eg, mint a zsíroldékony m ódosulat. Ráadásul rákm egelőző hatása sem kisebb mértékű a keserű ízű rokon vegyületeihez képest. Egy másik fontos vegyületcsalád a flavonoidok csoportja. Ezek az anyagok a zöldségekben, gyümölcsökben, széles körben fellelhetőek, lényegében minden vegetáriánus étkezésnél bőségesen jut belőlük a szervezetbe. D aganat-m egelőző hatásuk alapja, hogy ún. antioxidáns vagy más néven szabadgyökfogó tulajdonsággal rendelkeznek. A rák keletkezésén ek egyik feltételezett mechanizmusa az, hogy a rákkeltő anyagok szabadgyököket, vagyis olyan vegyü leteket hoznak létre, melyek kémiailag rendkívül reakcióképesek, mivel hiányzik egy elektronjuk. Ennek következtében bárhonnan képesek elektronokat elszívni, ami az élő sejtekben károsodásokat idéz elő, melyek gyakran az örök ítő anyagot, a DNS-t érik, és mindez beindíthatja a rosszindulatú elváltozásokat (9). A flavonoidok antioxidánsként leszerelik ezeket a reaktív káros anyagokat, így saját magukat áldozzák fel a sze rv e zet védelm e érdekében. Más esetekben komplex molekulaformákat felvéve zárják be és szigetelik el a szabadgyököket a sejtektől (10). Egyébként a szervezet saját maga is rendelkezik egy kiterjedt szabadgyökfogó hálózattal, de igen gyakran előfordul, hogy ez a belső védelem ilyen külső segítségre szorul a daganat elkerülése érd ek é ben. Azt is feltételezik, hogy e vegyületek m eggyorsítják olyan rákkeltő anyagok lebomlását a szervezetben, mint a cigarettafüstben, vagy a kipufogógázban nagy m ennyiségben előforduló benzpirének. A flavonoidok hatására m egváltozott lebontási k ö rülmények között kevésbé m érgező anyagok keletkeznek, így csökken az ártalom m értéke is. Ezenfelül más, szintén jótékony hatással is bírnak. Egyes flavonoidok gyulladásgátló, allergiaellenes, sőt, immunműködést fok ozó tulajdonsággal is re n d e l keznek (11). A következő fontos, daganat ellen védő vegyület a béta-karotin, m ely az egyik legrégebben ism ert vegyület, hiszen az A-vitamin hatásaiért, elsősorban ez az anyag felelős. Igen nagy m ennyiségben fordul elő te r mészetes formában az egyes növényi táplálékokban. Lényegében minden pirosas-sárgás-narancssárgás zöldség és gyümölcs bőségesen tartalmazza. Rajta kívül m ég számos, ún. karotinoid molekula ism ert, m elyek szintén rendelkeznek kisebb-n agyobb A-vitamin hatással. A béta-karotin a szervezetben alakul át A-vitaminná, azonban ez a folyamat szigorúan sza- A TERMÉSZETES ÚT 7

7 ZÖLD RECEPT 2. bályozott. Amennyiben a testünkben az A-vitamin m ennyisége elegendő, akkor a béta-karotin átalakulása leáll, így nem okoz vitaminmérgezést (12). Ezért is biztonságos a term észetes táplálékból való A-vitam in pótlás, m ert ilyenform án sohasem lehet túladagolni, ellen tétb en a ta b lettákkal, olajokkal vagy injekciókkal. A béta-karotin rákellenes hatásának többféle oka is van. Egyrészt szabadgyökfogó sajátsággal bír, azaz antioxidáns hatású, ezáltal védve a sejteket a károsodásoktól. M ásrészt valószínűleg fokozza az immunsejtek együttműködését, javítva ezzel a szervezet v é d e k e zők é p e sségét és tu m orellenes mechanizmusait (13). A vitaminok közül az A-vitaminhoz hasonlóan a C-vitaminnak is nagy szerepe van a daganatok m e g e lő zésében. A C-vitamin (más néven aszkor - binsav) magyar találmány, hiszen a világhírű m agyar kutató, Szent- Györgyi Albert azonosította először ezt az anyagot, m égpedig a paprikából. Term észetesen a paprikán kívül számos zöldségféle és gyüm ölcs tartalmazza, pl. a paradicsom, csipkebogyó, citrom, kivi, narancs, alma. A C-vitamin napi táplálékunk elengedhetetlen része, hiszen nélküle számos enzim működésképtelenné válik, és kialakulhat a k ötőszövet gyen gesége, amit skorbutnak nevezünk. Emellett a C-vitamin a sejtek fontos antioxidáns vegyü lete is, szabadgyökfogó képessége rendkívül nagy és rendkívül széles skálát ölel fel. Ráadásul szorosan együttm űködik más antioxidáns vitaminokkal is, s e gítve ezzel azok újrafelépülését a szervezetben. így pl. az A-vitamin és az E-vitamin tum orvédő hatása akkor optimális, ha megfelelő mennyiségben C-vitamin is van jelen (14). A C-vitamin nagy hatékonysággal gátolja meg a rákkeltő nitrózaminok keletkezését, m elyek a táplálékból és a cigarettafüstből származó nitritekből és nitrátokból jönnek létre. így e vitaminnak jelentős szerepe van a vastagbél daganatos megbetegedések kockázatának csökkentésében, valamint a dohányzás ártalmainak m érséklésében (15). A rákellenes növényi anyagok között feltétlenül meg kell említeni a rostokat. Ezek a rostok kizárólag csak a gyümölcsökben, zöldségfélékben, gabonafélékben és egyéb m agvakban találhatóak meg. Típusaikat tekintve két csoportra lehet osztani őket: az oldható és az oldhatatlan rostokra. Az oldható rostok az em ber számára em észthetőek, míg az oldhatatlanok nem. A rostok hozzájárulnak az egészséges székletformáláshoz és ürítéshez, valamint szabályozzák a cukrok és a zsírok felszívódását a vérből. Legfontosabb képviselőik a pektinek, a cellulóz és a hemicellulóz. Daganat-m egelőző hatásuk elsősorban a vastagbélrák esetében van. A növényi táplálékkal bevitt rostanyagok hígítják a béltartalmat, növelik annak víztartalmát, m egkötik a rákkeltő anyagokat, és gyorsítják a széklet áthaladási idejét a bélrendszerben. Emellett meggátolják azoknak a káros anyagoknak bélben történő erjedéses keletkezését, m elyek a bélfal károsításán keresztül rosszindulatú elváltozásokat indíthatnak el. Ezt többek között úgy érik el, hogy vastagbélben található hasznos baktérium ok (pl. Bifido e sse n sis) számára optim ális 8 A TERMÉSZETES ÚT

8 EGÉSZSÉGESEBB ÉTEL, EGÉSZSÉGESEBB ÉLET körülményeket teremtenek, melyek megakadályozzák, hogy olyan erjedéses folyamatok játszódjanak le, am e lyek következtében ammónia, fenol, krezol és egyéb tumorkeltő anyagok alakulnak ki. Ez a védőhatás a húgyhólyag rákok esetén is előnyös lehet, hiszen a rostok áttételesen a vizelettel távozó és a hólyagban felhalmozódó káros anyagok m ennyiségét is képesek csökkenteni (16,17). A táplálkozás szerepe az egyes daganatos megbetegedésekben Szájüregi, garat- és nyelőcsőrák A szájüregi, garat- és nyelőcsődaganatok előfordulása m eglehetősen nagy változatosságot mutat a világban. Például a n yelőcsőrák gyakorisága Kínában és Afrika déli részein k özel százszorosa az európai vagy észak-amerikai eseteknek (3). Azonban egyértelm űen minden területre ki lehet jelenteni, hogy az ilyen típusú rákok első számú okozója az alkoholfogyasztás és a dohányzás. Vizsgálati eredmények igazolták, hogy ezeknek a daganatoknak a valószínűségét nagym értékben csökkenti a bőséges gyümölcs- és zöldségfogyasztás. A hagyom ányos magyar étrendet, mely szegény olyan fontos anyagokban, mint a vitaminok, folsav és a cink, jelentősen meg kell reformálni. Kínai tapasztalatok azt mutatják, hogy a hiányzó anyagok pótlása a táplálékban jelen tősen csökkenti a nyelőcsőrák kialakulását (18). Azt is kimutatták, hogy a forrón elfogyasztott ételek és italok is növelik a daganatok létrejöttének valószínűségét. Érdekes m ódon az elhízás is fokozza a nyelőcsőrák gyakoriságát, m ivel az e lh ízott b e te g e k b e n nagyobb az esély arra, hogy a gyom orsav visszaszivárogjon a nyelőcső alsó részébe, folyamatos gyulladást, majd rákos elváltozást idézve elő (19). A szájüregi és garatrákok számát növeli a nitrózaminban gazdag élelmiszerek, különösen a sózott halak fogyasztása. Az ártalom kockázata annál nagyobb, minél korábbi életkorban kezdi valaki enni ezeket az ételeket (20). K övetkezetes vegetáriánus étk ezéssel, valamint a dohányzás teljes kerülésével ezek a v e szély e k m inim álisra csökkenthetők. Gyomorrák A gyom orrák gyakorisága az e l múlt két évtizedben csökkent, m égsem mondható el, hogy ez a betegség ma már egyáltalán nem okoz jelentős problémát. Ennek egyik oka, hogy a rosszindulatú folyam atok kialakulásáért a gyomorfekély létrejöttében is nagy szerep et játszó H elicobacter pylori nevű baktérium a felelős, mellyel a lakosság % -a fertőzött (nagyobb arányú fertőzöttség a rosszabb körülm ények között élőknél tapasztalható) (21). A táplálkozásnak is bizonyított szerepe van a gyomorrákban. Igazolták, hogy a tartósított, sózott ételek, elsősorban a húsok és az ecetes savanyúságok növelik, míg a zöldség és gyüm ölcsfogyasztás csökkenti a kockázatot (22). A növén yi étrend védőhatása a feltételezések szerint ebben az esetben a magas C- vitamin tartalom nak k öszön h ető. Érdekes módon a hűtőszekrény elterjedése is A TERMÉSZETES ÚT 9

9 ZÖLD RECEPT 2. csökkentette a gyom orrákos betegségek számát, valószínűleg azért, mert a sózásnak, mint a tartósítás egyik módjának jelen tősége így háttérbe szorult, valamint a zöldségek és gyümölcsök egész éven át hozzáférhetővé váltak (6). Ezenkívül számos kínai és dél-amerikai vizsgálat bizonyította, hogy a táplálék szelén, béta-karotin, C- és E-vitam in tartalma szerepet játszik a gyom or daganatos elváltozásainak megelőzésében (18,23). Ezek az alapvető mikrotápanyagok elsősorban a növényi étrendben találhatóak meg. Vastagbél- és végbéldaganat A vastag- és végbélrák a harmadik leggyakoribb daganatfajta a világon (3). Ahogyan azt korábban már em lítettük, M agyarország élen jár az egy főre eső vastag- és végbéldaganatos halálozások tekintetében. De világviszonylatban is jellem ző, hogy ez a betegség nem elsősorban a szegény országokban a leggyakoribb, hanem Eszak-Am erikában, Európában és Ausztráliában, m íg a legritkábban fordul elő Afrikában és Á zsiában. A megbetegedés kialakulásáért a jelenlegi felmérések szerint akár 80%-ban a táplálkozás a felelős. Egyértelm ű, hogy az elhízottság az egyik velejárója a nagyobb béldaganati kockázatok kialakulásának. Emellett term észetesen az étel m inősége is fontos, a sok hús- és zsírfogyasztás nagyobb veszély - lyel jár. A húsok közül elsősorban a vörös húsok és az érlelt húsok m u tatnak szoros összefüggést a daganatképződéssel, m elyekből a már em lített nitrózamin származékok keletkeznek. Ehhez járul m ég az is, hogy az elfogyasztott vörös húsban sok a vas, m ely ebben az esetben fokozza a rákképző szabadgyökök képződését a bélrendszerben (24). Már a 70-es években sejtették, hogy a magas rostbevitel magyarázhatja az alacsony vastag- és végbéldaganatos esetszám ot azokon a területeken, ahol az anyagi és környezeti helyzet miatt nem engedhetik m eg maguknak az emberek, hogy rendszeresen húst fogyasszanak (25). Azóta számos újabb bizonyíték született az élelm i rostok rá k m eg előző hatásairól, ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy néhány újabb vizsgálat cáfolni látszik ezt (26, 27). Tudni kell azonban, hogy ezeket a vizsgálatokat olyan betegeken végezték, akiknél már egyszer kialakultak a betegség tünetei, de kezeléssel sikerült őket tünetm entessé tenni, majd növényi rostban gazdag és zsírban szegén y étrenddel próbálták megakadályozni a daganat kiújulását. Ilyen hatást azonban nem sikerült egyértelm űen kimutatni. Ú gy tűnik tehát, hogy a vegetáriánus életm ód jó eszk öz a megelőzésre, de nagy valószínűséggel gyengébb hatékonyságú a már kialakult tumorral szemben. További vizsgálatok igazolták, hogy e daganattípus m egelőzésében nagy szerepe van a folsavnak és egy aminosavnak, a m etioninnak is, míg az alkoholfogyasztás nagym értékben növeli a betegség kockázatát, mivel kioltja a folsav jótékony hatásait (28, 29). Mind a folsav, mind a m etionin bőségesen megtalálható a vegetáriánus étrendben. Az is kiderült, hogy a kalcium és a D-vitamin is m egelőző hatású a béldaganatokkal szem ben, sőt a kalcium a már kialakult, de 10 A TERMÉSZETES ÚT

10 EGÉSZSÉGESEBB ÉTEL, EGÉSZSÉGESEBB ÉLET visszafejlődött tumorok újraéledését is gátolja, m érsékelt intenzitással (30, 31). Májrák A máj daganatos elváltozásai szintén kapcsolatba hozhatóak a táplálkozási szokásokkal. Gyakran valam i lyen vírusfertőzés következménye a betegség (pl. hepatitis B és C), melyek a vérrel vagy nemi úton terjednek em berről em berre, m égsem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a különféle gombákkal szennyezett gabonafélék is okozhatnak végső soron májártalmat, illetve rosszindulatú elváltozásokat. Ezek a gombák ún. aflatoxinokat tartalmaznak, m elyek m ájkárosító hatással bírnak (32). A gombával fertőzött gabonakészítm ények elsősorban a fejlődő országokban jelentenek komoly problémát, de nálunk sem árt vigyázni arra, hogy csak ellenőrzött m inőségű élelm iszert vásároljunk! A májrák másik nagy táplálkozási kockázati tényezője: az alkoholfogyasztás. Magyarországon ez különösen nagy problémát jelent. Az alkohol daganatkeltő hatása feltehetően úgy alakul ki, hogy először egy gyulladást hoz létre, majd később ennek szövőd ményeként kialakulhat a májzsugor, illetve a májrák (6). Hasnyálmirigy-daganat A hasnyálmirigyrákot okozó káros tén yezők közül m indezidáig a d o hányzást sikerült minden kétséget kizáróan igazolni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy pl. a táplálkozás teljesen ártalmatlan lenne. Számos vizsgálat találta úgy, hogy akár az elhízás, akár a sok h úsfogyasztás n öveli a kockázatot, míg a vegetáriánus étkezés csökkenti azt (6, 33). A közeljövőben várhatóan további eredm én yek is alátámasztják ezeket a m egfigyeléseket és m egerősítik a zöldség-gyüm ölcsfogyasztás jótékony hatását a hasnyálm irigy-daganat m e g e lő z é sében is. Tüdőrák A tüdőrák az egyik leggyakoribb daganatos betegség a világon. K özism ert, hogy a b e te g ség első számú okozója a dohányzás, melynek következtében évente ezrek halnak m eg Magyarországon, és egyre nő az újonnan diagnosztizált betegek száma is, akik - sajnálatos m ódon - az egyre fiatalabb korosztályokból kerülnek ki. A táplálkozás szerepe a tüdőrák kialakulásában régóta a kutatások tárgya, először 1975-ben merült fel a gyanú, hogy a kevés A-vitamin bevitel a dohányosoknál növeli a rák létrejöttének esélyeit (34). Azóta több v izsgálat is igazolta, hogy az A-vitamin származékok elégtelen bevitele hozzájárul a daganatképződéshez, m ely általában a kevés zöldség, gyüm ölcs és béta-karotin fogyasztásával függ össze (6). Azt is kimutatták, hogy a dohányosok egyébkén t is kisebb m ennyiségben esznek vegetáriánus ételeket, mint a nem dohányzók, ezért számukra különösen fontos volna az elfogyasztott napi zöldféle adagjának drasztikus em elése (35). M indezek ellenére a vita a táplálkozás védő hatásairól tovább folytatódik a tüdőrák esetében is, de azt már most biztosan tudjuk, hogy a betegség elkerülésének első lépése a dohányzásról való le szokás. A növényi védőanyagok maxi- A TERMÉSZETES ÚT 11

11 ZÖLD RECEPT 2. mum enyhíteni, lassítani tudják az ártalmakat, de a dohányzás hatásait kiküszöbölni és teljesen kivédeni nem képesek. Emlőrák Az em lőrák a nők leggyakoribb daganatos b etegsége, de az összes daganatok közül is a tüdőrák mögött a második helyen áll. Érdekes módon azonban a gyakoriság tekintetében igen nagy területi különbségek mutatkoznak. M íg a kevésbé fejlett országokban, valamint Japánban az előfordulás m egleh etősen csekély, addig Európában és Észak-Am erikában igen nagy arányban jelentkezik a b etegség (3). A mellrák kockázatát n öveli, ha valakinek 12 éves kora előtt jelentk ezik az első m enstruációja, illetve ha valaki túl későn szüli meg első gyermekét, vagy egyáltalán nem szül (36). Ezen okoknak általában hormonális magyarázata van, de az első menstruáció megjelenésében szerepet játszik a tápláltsági állapot is. Ha valaki gyerekkorában k evesebb ételhez jut, akkor a m enstruációja is később fog jelentkezni. A szegén yebb országokban a kisebbnagyobb alultápláltságnak így áttételesen véd ő hatása lehet a rákkal szemben. Természetesen ez nem azt jelen ti, hogy lánygyerm ekeinket éheztetni kell kiskorban a megelőzés érdekében, hanem azt, hogy kerülni kell a túltáplálásukat. Ez azért is nagyon fontos, mivel felnőttkorban, a m enopauzát k övetően, az elhízás szoros összefü g g ést mutat az em lőrák kialakulásával. A havi vérzés m egszűnése után létrejött emlődaganatok felében a b etegek elhízottak. Ilyen összefüggés nem mutatható ki normális nemi ciklusú nők esetén, azonban azt nem szabad elfelejteni, hogy aki éves koráig elhízott, az nagy valószínűséggel az marad a k ésőbbi éveiben is, ezzel m integy előkészítve a mellrák kialakulásának nagyobb valószínűségét (37). Az elhízás és a nőgyógyászati rákok kapcsolata még nem teljesen feltárt, az azonban már tisztázott, hogy a túlsúly következtében a szervezetben a nemi horm onok átalakulása intenzívebbé válik. A női szervezetb en ugyanis a női hormonok mellett férfi horm onok is találhatóak, m elyek a zsírszövetben egy enzim (aromatáz) segítségével ösztrogénné, azaz női horm onná form álódnak át. Am íg a petefészkek működnek, addig ennek nincs nagyobb jelentősége, azonban a menopauza után a m ellékvesekéregben még mindig term elődő férfi horm onokból a zsírszövetben női h ormonok lesznek. Ez azért kedvezőtlen a rákos elváltozások szempontjából, m ert a menopauza utáni nőgyógyászati daganatok jó része hormonfüggő, ezáltal az elhízottakban könnyebben alakulnak ki és gyorsabban n övek szenek (42). Az elhízás mellett a másik táplálkozással összefüggésbe hozható em lőrák kockázati tényező az alkoholfogyasztás. Kimutatták, hogy ha valaki naponta csak egy alkoholos italt fo gyaszt el, akkor is a betegség valószínűsége mintegy 7%-kal nő. Egyre több bizonyíték szól amellett, hogy az alkalmi alkoholfogyasztás is növeli a veszélyt, így a nők számára a szeszes italok fogyasztása ebből a szem pontból sem ajánlott, különösen menopauza 12 A TERMÉSZETES ÚT

12 EGÉSZSÉGESEBB ÉTEL, EGÉSZSÉGESEBB ÉLET után (38). A vegetáriánus étrend nagy előnye, hogy íz világa következtében nem késztet az alkoholtartalmú italok fogyasztására. Vitatott a zsírfogyasztás és a húsok szerepe a mellrák előidézésében. Az eddig elvégzett vizsgálatok közül ném elyek bizonyítékul szolgálnak, ugyanakkor mások arra a következtetésre jutnak, hogy nincs összefüggés a betegséggel kapcsolatban. Az elkövetkezendő évek eredm ényei itt is tisztább képet festenek majd a valóságról, de addig is nem árt ezeket a feltételezett ártalmas szereket és ételeket is visszaszorítani étkezésünkből. Méh- és méhnyakdaganat A fejlett országokban a méh daganatos m egbetegedései egyre gyakrabban jelentkeznek. Ennek egyik lehetséges oka, hogy a jóléttel és az egészségtelen táplálkozással, valamint a mozgásszegénységgel együtt jár az elhízás, am elyről bebizonyosodott, hogy körülbelül megháromszorozza a méhrák kockázatát (39). Ráadásul, míg az elhízás az emlőrák esetében elsősorban csak m enopauza után növeli a veszélyt, addig a méhráknál mind menopauza előtt, mind pedig utána is fokozott a fen yegetettség. Kísérleti eredmények igazolják, hogy a gyüm ölcsben és zöldségfélékben gazdag táplálkozás csökkenti, míg az állati zsírokban és egyáltalán, a zsírban gazdag étrend növeli a méh daganatos elváltozásainak gyakoriságát (6). A méhnyak rákos elváltozásával kapcsolatban ism ert, hogy leggya k rabban vírusfertőzés okozhatja, mely általában nemi aktus közben jut át a férfi nem i szervről (fontos a férfiak intim higiéniájának javítása, az ókorban a nomád népeknél a körülmetélkedés gyakorlata kivédte ezt a problémát, a modern korban a tisztálkodás a m egfelelő megoldás!). Emellett bizonyított a dohányzás szerepe is a betegségben. Ugyanakkor a legújabb vizsgálatok felvetik a táplálkozás szerep ét is a m egelőzésben, különös tekintettel a folsavra. Egyes eredmények arra utalnak, hogy a tartós folsav hiány kedvez a méhnyakrák kialakulásának, em ellett feltételezik, hogy a karotin típusú vegyületek fogyasztása is jótékony hatású lehet a betegség kivédésében (40). További vizsgálatok szü k ségesek annak igazolására, hogy ezek a kezdeti eredm ények m inden k étséget kizáróan helytállóak-e, de az ed dig rendelkezésre álló információk is megfontolandóak, és tovább erősítik azt a fe ltételezést, hogy a n ő g y ó gyászati daganatok elkerülése érdekében a vegetáriánus étrend gyakorlása nagy segítséget nyújt. Prosztatarák Akárcsak a nőgyógyászati daganatok, a prosztatarák gyakorisága is egyre n övek vő tendenciát mutat a fejlett országokban. A statisztikák szerint e b etegség n égyszer gyakrabban fordul elő Eszak-Amerikában vagy Európában, mint Ázsiában (3). Habár a b etegség okairól jelen leg csak nagyon keveset tudunk, az mégis sejthető, hogy az étkezés nagy szerepet játszik benne. Az eddigi vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy olyan fontos növényi anyagok, mint a paradicsomban található likopin, a növényi olajokban és olajos magvakban található E-vitam in, valamint a növényi A TERMÉSZETES ÚT 13

13 ZÖLD RECEPT 2. étrendben bőségesen előforduló sz e lén csökken tik a prosztatadaganat kialakulásának esélyeit (41). Egyes eredm én yek arról szám olnak be, hogy az állati term ékek fogyasztása káros a prosztata számára, de ezeket az adatokat további vizsgálatokkal szükséges megerősíteni. Azt is feltételezik, hogy a nemi hormonok szintjének flavonoidban gazdag és zsírban szegény étrenddel való befolyásolása szintén hozzájárulhat a b etegség m egelőzéséhez, vagy akár k ezeléséhez is, azonban ezen a területen is további alapos kutatást kell folytatni a részletek feltárása érdekében (43). Veserák A vesedaganatok kialakulásának folyamata kevéssé ism ert, jelenleg annyi bizon yos, h ogy a dohányzás nagymértékben növeli a kockázatát. A táplálkozási tényezők vonatkozásában is folytak már vizsgálódások, m elyek szerint az elhízás m indkét nem ben mintegy 30%-kal fokozza e ráktípus valószínűségét (44). Itt is bebizonyosodott tehát, hogy a helytelen táplálkozás és a kényelmes életvitel elsőszámú táptalaj a rosszindulatú elváltozások számára. További vizsgálati eredmények azt sejtetik, hogy a nagymennyiségű hús- és tejterm ékfogyasztás is hozzájárul a veserák létrejöttéh ez, m íg a zöld ségfélék bőséges bevitele csökkenti azt (6). A tényeken túl Mindent összevetve rengeteg bizonyíték szól, és m ég számos várható b izon y íték lesz am ellett, hogy a rák kivédésének egyik leghatékonyabb eszköze a tudatos étrendváltoztatás. Az étrendi reform nem újdonság, hiszen a tudomány is már közel két évtizede meggyőzően hirdeti a lakto-ovo-vegetáriánizmus kedvező élettani hatásait, nem is beszélve a sokkal régebbi írásokról (pl. Biblia). Bizonyára nem is először találkozunk a húshagyó étkezésre való ösztönzéssel, bár jóllehet: a fenti sűrű ismeretanyag talán félelmet kelt bennünk, és az ijedtség az, ami arra késztethet m ost m inket, hogy változtassunk egészségtelen szokásainkon. A zon ban hangsúlyozni kell, hogy félelem ből semmit sem érdem es tenni, így étrendet változtatni sem! A ráktól általában mindannyian félünk, m ert rossz, m ert szenvedést okoz, m ert elmúlást hoz. Azonban egy új életformának örülni kell, mert a jó irányába m ozdítja el életünket. E zért a rák m egelőzése érdekében az öröm döntését kell meghoznunk. Életünkben olyan sokszor teszünk helytelen lépéseket tudatlanságunk miatt, hogy amikor biztosan helyes irányba indulhatunk, akkor nem szabad késlekedni! Természetesen senki nem garantálja azt, hogy ha valaki vegetáriánus lesz, akkor nem lesz semmi baja, vagy éppen nem kap soha daganatos b etegséget. Fájó kimondani, de erre garancia nincs... És azt sem lehet kijelenteni, hogyha valaki húst eszik, akkor egészen biztosan rákos lesz. Azonban a környezeti károsító anyagok, a lelkünket ölő negatív stressz, a genetikai hajlam osító tén yezők, és ki tudja még hányféle ártalom, megpróbálják megtörni egészségünket és kedveznek a rosszindulatú folyamatoknak szer- 14 A TERMÉSZETES ÚT

14 EGÉSZSÉGESEBB ÉTEL, EGÉSZSÉGESEBB ÉLET vezetünkben. Éppen ezért, amit m egtehetünk annak érdekében, hogy m egőrizzük törékeny egészségü n ket, azt valóban meg is kell tennünk! Sokan ma úgy gondolkodnak, hogy ha már úgysem lehet 100% -os biztosítást kapni a betegség m egelőzésére, akkor inkább élvezik az életet, úgyis meg kell halni. Ez a ma oly divatos élj a mának felfogás nap mint nap szedi áldozatait. Olyan fiatal áldozatait, akik úgy gondolták, hogy az élet élvezetében év belefér, de a kór évesen gyűrte le őket. Be kell vallani, hogy a mai világ berendezkedése egyáltalán nem arra készteti az embert, hogy törődjön az egészségével, hiszen az állandó időhiány miatt nincs idő élni, gyakorlati okokból rászorulunk a gyorsétkezésre, menza jellegű kosztra, otthon is inkább félkész vagy előre kész gyári ételek kerülnek az asztalra. Ráadásul a reklám ok is azt sugallják, hogy akkor haladunk a korral, akkor vagyunk a 21. század emberei, ha mi is élvezzük ezek et a vívm án yokat. Sajnos, e vívmányok többsége egészségtelen, tápanyagszegény, és még drága is. Manapság egyre többen ism erik fel, hogy az étkezés kulcsfontosságú az egészségi állapot m egőrzése érdekében. A felismerés mellett azonban érdemes ki is próbálni, hogy valóban működik-e? Semmi különleges dologra nincs szükség, csak elhatározásra, hiszen egy megújult életforma receptjei megtalálhatóak ebben a könyvben. Nem baj, ha nem akarjuk eldobni a régi szakácskönyvünket, csak ig y e kezzünk ezt az újat is minél többet használni, minél több, a rák kockázatát csökkentő étellel megrakni asztalunkat. Használjuk ki a múlt tapasztalatait és a m odern tudom ány b i zonyítékait, és adjunk nagyobb esélyt egy rákmentes, egészséges életnek! Irodalomjegyzék 1. A rm strong B., Doll R.: Environm ental factors and can cer in cid en ce and m ortality in different countries, with special referen ce to d ietary p ra ctice s. Int J Cancer, 15, , Doll R., Pető R.: T he causes o f cancer: quantitative estim ates o f avoidable risk s o f c a n c e r in th e U n ite d S ta te s today. J Natl Cancer Inst, 66, , In tern a tion a l A g e n c y fo r R e se a rch on Cancer. G lobocan V in e is P., M c M ic h a e l A.: In terp la y b e tw e e n h e t e r o c y c lic a m in e s in c o o k e d m eat and m eta b olic p h e n o ty p e in e tio lo g y o f colo n cancer. Cancer Causes Control, 7, , Chen J., Giovanucci E. L., Hunter D. J.: M T H F R p o ly m o r p h is m, m e t h y l-r e p le te d iets and th e risk o f co lo re cta l ca rcin om a and adenom a a m o n g US m en and w o m e n : an exam p le o f g e n e -e n v iro n m e n t in tera c tio n s in c o lo r e c ta l tu m o r ig e n e s is. J N u tr 129(suppl), S S, W orld C ancer R esearch Found: Food, nutrition, and prevention o f cancer: a global p e r s p e c t iv e. W a sh in gton D C, A m erica n Institute for Cancer Research, S tein m etz K. A., P o tte r J. D.: V egetables, fruit, and cancer prevention: a review. J A m Diet Assoc, 96, , L am L. K. T., Zang J., H a segaw a S.: C itru s lim o n o id r e d u c tio n o f ch e m ic a lly in d u ced tu m o rig e n e sis. Food Technoi, 48, , A TERMÉSZETES ÚT 15

MIT SZABAD? Ajánlott ételek magas vérnyomás ellen

MIT SZABAD? Ajánlott ételek magas vérnyomás ellen MIT SZABAD? A túlsúly leadása mellett a megfelelő, egészséges étrend betartása hozzájárulhat a magas vérnyomás kordában tartásához. Minden leadott fölösleges kiló két-három Hgmm-rel csökkenti a szisztolés

Részletesebben

Receptek az Életkertbıl. Kállay Ildikó

Receptek az Életkertbıl. Kállay Ildikó 1 2 Éljen és fogyjon egészségesen, magyaros ízekkel! 3 4 Életkert Lenge szellő kerekedik, leander és muskátli illata simítja meg pajkosan orrom - Vajon honnan tért haza? Ívelt hátú kis kerti padomon csillogón

Részletesebben

A tartalomból: A Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesületének kiadványa. Pálffi Brigitta (Az MCCBE új elnöke) 3. oldal 11.

A tartalomból: A Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesületének kiadványa. Pálffi Brigitta (Az MCCBE új elnöke) 3. oldal 11. A Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesületének kiadványa A tartalomból: 3. oldal 11. oldal Dr. Kovács Ágota A környezeti hatások jelentősége Szekeres Anita Higiéniás elvárások ételkészítés során

Részletesebben

Nyerő. páros. Szávay Ágnes és a SPAR Vital. Éljen egészségesen! HOGYAN. TEST-ŐR Harc a magas vérnyomás ellen

Nyerő. páros. Szávay Ágnes és a SPAR Vital. Éljen egészségesen! HOGYAN. TEST-ŐR Harc a magas vérnyomás ellen 2009. február Ingyenes szám www.spar.hu Éljen egészségesen! HOGYAN válasszunk kenyeret? készül a kávé? TEST-ŐR Harc a magas vérnyomás ellen SZTÁRTERMÉKEK Grapefruit és pomelo Bab és szója LENDÜLETBEN Edzésterv

Részletesebben

Európai Bizottság HAVI FINOMSÁGOK BÉRES ALEXANDRA

Európai Bizottság HAVI FINOMSÁGOK BÉRES ALEXANDRA Európai Bizottság HAVI FINOMSÁGOK BÉRES ALEXANDRA FEDEZZE FEL A ZÖLDSÉGEK ÉS GYÜMÖLCSÖK ELŐNYEIT TIZENKÉT ÉTELBEN. Már egy kis változtatás a fo zési szokásokban csodákat tehet az egészségünkkel. Tartson

Részletesebben

EGÉSZSÉGES KONYHÁM APRÓ TITKAI. Prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

EGÉSZSÉGES KONYHÁM APRÓ TITKAI. Prim. mag. Branislava Belović, dr. med. EGÉSZSÉGES KONYHÁM APRÓ TITKAI Prim. mag. Branislava Belović, dr. med. EGÉSZSÉGES KONYHÁM APRÓ TITKAI Prim. mag. Branislava Belović, dr. med. Cím: EGÉSZSÉGES KONYHÁM APRÓ TITKAI (Majhne skrivnosti moje

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kallós Angéla. Különleges étrend ajánlása,készítése. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés

MUNKAANYAG. Kallós Angéla. Különleges étrend ajánlása,készítése. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés Kallós Angéla Különleges étrend ajánlása,készítése A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés A követelménymodul száma: 1465-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-048-30 KÜLÖNLEGES ÉTREND

Részletesebben

Étrendi ajánlások cukorbetegeknek hagyományos ízekkel

Étrendi ajánlások cukorbetegeknek hagyományos ízekkel Étrendi ajánlások cukorbetegeknek hagyományos ízekkel 2012. szeptember 12DIA1ÉAC1 Összeállította: Gyurcsáné Kondrát Ilona dietetikus A kiadvány ingyenes, megjelenését a Servier Hungária Kft. támogatta.

Részletesebben

táplálkozási tévhitek

táplálkozási tévhitek 2011. július Ingyenes szám www.spar.hu Éljen egészségesen! BátOr, DE NEM VakMErŐ Beszélgetés Pokorny Liával a NapFÉNY ajándéka A D-vitamin élettani hatásairól terítéken Vajak és margarinok GUrUlNi Jó!

Részletesebben

Meghitt családi ebédekhez. Vasárnapi ízek. Hagyományos és különleges ízek. Levesek, fôételek, desszertek. Vasárnapi ízek Szakácskönyv

Meghitt családi ebédekhez. Vasárnapi ízek. Hagyományos és különleges ízek. Levesek, fôételek, desszertek. Vasárnapi ízek Szakácskönyv Meghitt családi ebédekhez Hagyományos és különleges ízek Vasárnapi ízek Levesek, fôételek, desszertek Vasárnapi ízek Szakácskönyv K öszöntô Kedves Olva! Szakácskönyv egy építôipari-alapanyag gyártó cégtôl?

Részletesebben

A 100 legjobb rizses étel

A 100 legjobb rizses étel A 100 legjobb rizses étel Csonka János Recepttár Előszó A rizs szó hallatán alighanem a legtöbb embernek a kínaiak jutnak eszébe. Nem véletlenül: a rizst már a kőkor óta - régi kínai feljegyzések szerint

Részletesebben

TÉGY. Egészséges táplálkozás. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA

TÉGY. Egészséges táplálkozás. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA Európai Szociális Alap TÉGY TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0058 Egészségügyi Alapellátási Intézmény 5700 Gyula, Béke sgt. 39. %()(.7(7e6 $ -g9ė%( AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben

Részletesebben

Tavaszra várva. Megújulni testben és lélekben. Éljen egészségesen! Hogyan. Kölyökidőtől a Babavilágig Interjú Szekeres Nórával

Tavaszra várva. Megújulni testben és lélekben. Éljen egészségesen! Hogyan. Kölyökidőtől a Babavilágig Interjú Szekeres Nórával 2010. március Ingyenes szám www.spar.hu Éljen egészségesen! Kölyökidőtől a Babavilágig Interjú Szekeres Nórával SPAR Húsüzem Csúcsminőség saját gyártásból Hogyan táncoljunk az edzőteremben? Terítéken Az

Részletesebben

Megyünk. Az egészség felé. 28 éve a daganatos betegek rehabilitációjáért és a megelőzésért dolgozik. XV. évfolyam 2. szám 2013.

Megyünk. Az egészség felé. 28 éve a daganatos betegek rehabilitációjáért és a megelőzésért dolgozik. XV. évfolyam 2. szám 2013. Megyünk Az egészség felé XV. évfolyam 2. szám 2013. ősz 28 éve a daganatos betegek rehabilitációjáért és a megelőzésért dolgozik A RÁK ELLEN, AZ EMBERÉRT, A HOLNAPÉRT! Társadalmi Alapítvány MELLMÛTÉT UTÁN

Részletesebben

COOKING FOR A HEALTHY FUTURE!

COOKING FOR A HEALTHY FUTURE! FŐZZÜNK AZ EGÉSZSÉGESEBB JÖVŐÉRT! COOKING FOR A HEALTHY FUTURE! SZERKESZTŐ: LENDVAI Edina Szeged, 2014 The book was supported by Culture and Health Knowledge Integration into the Vocational Education of

Részletesebben

Mindenevő vagyok Interjú Tápai Szabinával

Mindenevő vagyok Interjú Tápai Szabinával 2008. május Ingyenes szám www.spar.hu Éljen egészségesen! Hogyan...válasszunk ásványvizet?...sportoljunk hatékonyan? sztártermékek Brokkoli, spárga, eper Harmóniában a természettel Bemutatkozik a SPAR

Részletesebben

TARTALOM HÚS NÉLKUÜLI ÉTELEK... 121 HÚSOS ÉTELEK... 122 GRILLEZETT ÉTELEK... 123 LEVESEK... 4

TARTALOM HÚS NÉLKUÜLI ÉTELEK... 121 HÚSOS ÉTELEK... 122 GRILLEZETT ÉTELEK... 123 LEVESEK... 4 RECEPTEK 1 TARTALOM LEVESEK... 4 KÖRETEK, LEVESBETÉTEK... 19 KÖRETEK... 19 LEVESBETÉTEK... 20 SZÁRNYAS ÉTELEK... 21 EGÉSZ CSIRKÉBOL KÉSZÜLT ÉTELEK... 21 CSIRKEMELLBŐL KÉSZÜLT ÉTELEK... 45 CSIRKECOMBÓL

Részletesebben

EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÁS GYERMEKKORBAN

EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÁS GYERMEKKORBAN VÉDŐNŐ XXI. évfolyam 1. szám melléklete Szerző: Helik Gabriella Szerkesztő: Csordás Ágnes EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÁS GYERMEKKORBAN GYERMEKKORBAN MEGELŐZHETŐ FELNŐTTKORI MEGBETEGEDÉSEK Impresszum A kiadvány a

Részletesebben

SPar Free From. Korlátok nélkül. Éljen egészségesen! Hogyan. terítéken A tészták. kuckó Együtt sütni jó!

SPar Free From. Korlátok nélkül. Éljen egészségesen! Hogyan. terítéken A tészták. kuckó Együtt sütni jó! 2009. november Ingyenes szám www.spar.hu Éljen egészségesen! Hogyan sportoljunk télen? előzzük meg az érelmeszesedést? terítéken A tészták kuckó Együtt sütni jó! életöröm és VitaLitáS Interjú Szellő Istvánnal

Részletesebben

kisfuzet.qxp 2005.05.04. 8:47 Page 1 (Black plate)

kisfuzet.qxp 2005.05.04. 8:47 Page 1 (Black plate) kisfuzet.qxp 2005.05.04. 8:47 Page 1 (Black plate) AJÁNLOTT NAPI ENERGIA- ÉS TÁPANYAGBEVITEL- TÁBLÁZATOK FÉRFIAKNAK ÉS NÕKNEK DIÉTATÍPUSOK RECEPTEK kisfuzet.qxp 2005.05.04. 8:47 Page 2 (Black plate) AJÁNLOTT

Részletesebben

A DÉLMAGYARORSZÁG és a DÉLVILÁG SZAKÁCSKÖNYVE VÁLOGATÁS OLVASÓINK LEGJOBB RECEPTJEIBŐL A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG SZAKÁCSKÖNYVE

A DÉLMAGYARORSZÁG és a DÉLVILÁG SZAKÁCSKÖNYVE VÁLOGATÁS OLVASÓINK LEGJOBB RECEPTJEIBŐL A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG SZAKÁCSKÖNYVE A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG SZAKÁCSKÖNYVE A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG SZAKÁCSKÖNYVE A DÉLMAGYARORSZÁG és a DÉLVILÁG SZAKÁCSKÖNYVE VÁLOGATÁS OLVASÓINK LEGJOBB RECEPTJEIBŐL 2006 1 A DÉLMAGYARORSZÁG

Részletesebben

CROHNika. Tartalom. A Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesületének évente megjelenő kiadványa

CROHNika. Tartalom. A Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesületének évente megjelenő kiadványa CROHNika 2010 A Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesületének évente megjelenő kiadványa Tartalom Beköszöntő 2 Probiotikumok szerepe az IBD-ben 3 Betegségünk története 5 Táplálásterápia 7 Mintaétrend

Részletesebben

Megyünk. Az egészség felé. 28 éve a daganatos betegek rehabilitációjáért és a megelőzésért dolgozik

Megyünk. Az egészség felé. 28 éve a daganatos betegek rehabilitációjáért és a megelőzésért dolgozik Megyünk Az egészség felé XV. évfolyam 3. szám 2013. tél 28 éve a daganatos betegek rehabilitációjáért és a megelőzésért dolgozik A RÁK ELLEN, AZ EMBERÉRT, A HOLNAPÉRT! Társadalmi Alapítvány Emberi Erőforrások

Részletesebben

Hogyan is kezdődött az egész?... 5. Ugrás történetünk végére a kutatások eredményei és a teendő... 8. Bemutatjuk az emésztő baktériumokat...

Hogyan is kezdődött az egész?... 5. Ugrás történetünk végére a kutatások eredményei és a teendő... 8. Bemutatjuk az emésztő baktériumokat... 1 Tartalom Hogyan is kezdődött az egész?... 5 Ugrás történetünk végére a kutatások eredményei és a teendő... 8 A kutatások eredményei... 8 Bélbaktérium gazdagság... 9 Mi a teendő?... 10 Bemutatjuk az emésztő

Részletesebben

Üdvözlünk a Pille tisztítókúra résztvevői közt!

Üdvözlünk a Pille tisztítókúra résztvevői közt! Üdvözlünk a Pille tisztítókúra résztvevői közt! Tisztítókúránk egy 9 napos intenzív, teljes testet megtisztító program, mely egyben egy hatékony immunerősítő kúra is a szervezet hatékonyabb működéséért.

Részletesebben

A fiatalság forrása bennünk van. Éljen egészségesen! Egy csepp figyelem Interjú Erős Antóniával ANTI-AGING. grillezzünk? eddzünk a vízben?

A fiatalság forrása bennünk van. Éljen egészségesen! Egy csepp figyelem Interjú Erős Antóniával ANTI-AGING. grillezzünk? eddzünk a vízben? 2009. május Ingyenes szám www.spar.hu Éljen egészségesen! Hogyan grillezzünk? eddzünk a vízben? test-őr Éljen könnyebben! terítéken A joghurt és a kefir Egy csepp figyelem Interjú Erős Antóniával ANTI-AGING

Részletesebben

Általános étkezési szabályok daganatos betegek számára

Általános étkezési szabályok daganatos betegek számára Általános étkezési szabályok daganatos betegek számára A magyarországi lakosság daganatos halálozása a világon a legnagyobbak közé tartozik. Ezen változtatni mindannyiunk lehetősége és feladata, ugyanis

Részletesebben

Írta: Vida Ágnes pszichológus, a Kismamablog.hu szerzője

Írta: Vida Ágnes pszichológus, a Kismamablog.hu szerzője Nagy babaszakácskönyv 1.0 Írta: Vida Ágnes pszichológus, a szerzője Ennek a műnek a tartalma és egyes részei a Creative Commons licenszfeltételeinek megfelelően szabadon felhasználhatóak a forrás megjelölésével.

Részletesebben

ENNI JÓT ÉS JÓL. Gasztrozófia: a táplálkozás bölcselete. Éljen egészségesen! HOGYAN. SZERETEK KÍSÉRLETEZNI... Interjú Hegyi Barbarával

ENNI JÓT ÉS JÓL. Gasztrozófia: a táplálkozás bölcselete. Éljen egészségesen! HOGYAN. SZERETEK KÍSÉRLETEZNI... Interjú Hegyi Barbarával 2010. augusztus Ingyenes szám www.spar.hu Éljen egészségesen! SZERETEK KÍSÉRLETEZNI... Interjú Hegyi Barbarával HOGYAN sportoljunk labdával, változatosan? óvjuk bőrünket nyáron is? HŰSÍTŐ GYÜMÖLCSVARÁZS

Részletesebben

Multi Webshop Kft. www.multiwebshop.hu Tel.: +36 30/500-3290; E-mail: info@multiwebshop.hu

Multi Webshop Kft. www.multiwebshop.hu Tel.: +36 30/500-3290; E-mail: info@multiwebshop.hu A cukorbetegek leginkább akkor tudják betartani étrendjüket, ha együtt tudnak étkezni a családdal. Nagyon sok hagyományos étel elkészíthetõ úgy, hogy egészségesebb összetételû legyen. Mivel a cukorbetegek

Részletesebben