Atáplálkozás és a daganatos betegségek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Atáplálkozás és a daganatos betegségek"

Átírás

1 Segítőtárs a konyhában tjg JUT M k á&t i * életmű D r. G áspár R ó b er t: Atáplálkozás és a daganatos betegségek Kizárólag növényi alapanyagokból ' I»%!pElZENGRAS \ cocktail

2 * Eteled az orvosságod Zöld recept 2. A r a n y F o r r á s K ia d ó Olvasók Háza A z ir o d a lo m o t t h o n a B p., P f T e l./ F a x : v a s o k h a z a. hu

3

4 EGÉSZSÉGESEBB ÉTEL, EGÉSZSÉGESEBB ÉLET ilágszerte, így hazánkban is, rendkívül magas a daganatos betegségekből eredő halálozások száma. Már az 1970-es években felism erték, hogy a fejlődő országokban, ahol a táplálék főként a növényi eredetű ételekre korlátozódik, lén yegesen kisebb m értékben fo r dulnak elő rákos elváltozások a fejlett országokhoz képest, ahol igen gyakoriak az ivarszervi, emésztőrendszeri és tüdődaganatok (1). A nyolcvanas évekre világossá vált, hogy a rák kialakulásában az étk ezésn ek legalább 30%-os szerepe van (2). Ez azt jelenti, hogy a szervezetet érő karcinogén (rákkeltő) hatások közül közel egyharmad részben az elfogyasztott étel játssza a főszerepet. Term észetesen a vizsgálódások nem álltak m eg, és az elmúlt több mint húsz esztendőben további részletekre derült fény ebben a kérdésben. Egy 2000-es felm érés eredménye szerint a fejlődő és fejlett országok daganatos statisztikája között még mindig nagy a különbség, de már nem akkora, mint a hetvenes években. Ez annak is köszön h ető, hogy az ún. nyugati életstílus egyre több országot hódít m eg, magával hurcolva a civilizációs ártalmakat és a helytelen étk ezési szokásokat. Ugyanakkor még mindig sokkal több emlő-, vastagbél-, végbél- és prosztatarákos beteget diagnosztizálnak a nyugati társadalmakban, m int a gazdaságilag elmaradottabb területeken (3). A tapasztalatok azt mutatják, hogy a jólét együtt jár a húsfélék, az alkoholfogyasztás és a dohányzás ugrásszerű emelkedésével, valamint a testmozgás drámai csökkenésével és az elhízással. így továbbra is döntő jelentőségű kérdés marad a daganatos b etegségekkel szem beni küzdelem ben az életm ód, és ezen belül a táplálkozás. Különösen fontos ez nekünk, magyaroknak, akik vezetjük, többek között a vastagbélrák okozta halálozási listát, de a mellrákban vagy a tüdőrákban is az élm ezőnyben vagyunk. Érdem es elgondolkoznunk azon, hogyan tudnánk erről a korántsem dicséretes világelsőségről jó irányba elmozdulni a táplálkozás segítségével. Biztos, hogy a táplálék daganatot okozhat? Többé-kevésbé mindannyian szeretjük a hasunkat, ezért minden olyan dolog, am ely az étrendünk megváltoztatását veszélyezteti, első látásra nem szim patikus. Ilyenkor m egpróbáljuk keresztk érdések kel m egcáfolni a kedvezőtlen n ek tűnő tényeket. Ilyen keresztkérdés lehet A TERMÉSZETES ÚT 5

5 ZÖLD RECEPT 2. az is, igaz-e, hogy a rák összefügg az étkezéssel? Miképpen lehet ezt bizonyítani? H ogyan lehet bennünket összehasonlítani egy afrikai, vagy tá v ol-k eleti néppel, akik más k ö r nyezetben és eltérő génekkel élnek? Kétségtelen, hogy a géneknek van szerepe a daganatok kialakulásában. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ha valakinek ebből a szempontból kedvezőtlen a genetikai háttere, akkor az már menthetetlenül rákos lesz. A hajlam azt jelenti, hogy fokozott érzékenységünk van egy adott betegségre, de gondos m egelőzéssel jó esély van a kivédésre. Jelenlegi tudásunk szerint vannak olyan gének, amelyek a húsfogyasztóknál fokozhatják a vastagbélrák esélyét (4). Az is kiderült, hogy a folsav anyagcsere genetikai zavara is hozzájárulhat daganat kialakulásához azoknál, akiknek a napi folsav bevitele alacsony (5). M indkét eset csakis a húsevőket fenyegeti, tehát úgy tűnik, hogy a húsbevitel csökkentésével, vagy elhagyásával jelentősen lehet javítani a rossz genetikai adottság okozta helyzeten. Logikusnak tűnik az a kifogás is, miszerint két különböző környezetben, éghajlat alatt és kultúrában élő népet nem szeren csés összehasonlítani, hiszen nem csak a táplálkozásuk különbözik, hanem sok más dolog is. Ugyanakkor szám os adat áll rendelkezésre olyan nemzetekről, akiknek étkezési szokásai megváltoztak, így saját m agukhoz lehet hasonlítani őket. Ilyenek például a japánok, akiknek étkezésében az es évek k özött tízszeresére em elkedett az elfogyasztott hús- és tejterm ékek m ennyisége, míg a gabonafélék fo gyasztása jelentősen csökkent. Ennek következtében csak a vastagbél- és végbéldaganatos betegségek száma közel ötszörösére nőtt az eltelt 40 év alatt (6). De említhetnénk hazánkat is, ahol az egyszerű kásafogyasztó étrendről a húsfogyasztó, fűszeres étrendre tértünk át, m elynek k övetkezményeit az előbbiekben már em lítettük. Ezek olyan tények, melyek egyértelműen bizonyítják, hogy nem mindegy, mit eszünk. Hogyan véd a táplálék a daganattal szemben? Felmerül a kérdés: tudunk-e olyan anyagokról, m elyek az ételeinkben megtalálhatóak és biztosítják számunkra a rák kockázatának csök kentését? A válasz egyértelm ű en : igen! Az egyes ételtípusok pozitívhatása ma már nem csupán ködösen sejthető ismeret, hanem elég pontosan meghatározható tény. Term észetesen ma sem ismerünk minden részletet a diéta rákm egelőző hatásáról, de épp eleget tudunk ahhoz, hogy jól m egalapozott dön téseket hozh assunk étkezésünk megreformálására. Egyértelműen kijelenthető, hogy a zöldség- és gyüm ölcsfogyasztás a legtöbb daganatféle előfordulási kockázatát 30-50%-kal csökkenti (7). Az elmúlt években számos kutatás folyt annak érdekében, hogy kiderítsék, m ilyen anyagok felelősek ezért az igen jelentős védőhatásért. A vizsgálatok szerint a citrusfélékben nagyon fontos rákellenes vegyületek találhatóak. Ezeket az anyagokat közös néven limonoidoknak hívják, 6 A TERMÉSZETES ÚT

6 EGÉSZSÉGESEBB ÉTEL, EGÉSZSÉGESEBB ÉLET erősen zsíroldékonyak, és ezek felelősek többek között a narancs, citrom, zöldcitrom (lim e) és grapefruit k e sernyés ízéért. Kimutatták, hogy a lim onoidok (pl. lim onin, nom ilin) képesek azokat a lebontó enzimeket felgyorsítani a szervezetben, amelyek felelősek az aktív rákkeltő anyagok eltávolításáért. Állatkísérletek azt is bebizonyították, hogy a limonin és nom ilin gyom orrákot gátló hatása egyenesen arányos az enzimgyorsító hatással (8). Az em lített két vegyületnek - elsősorban a narancsban - vízoldékony formája is van, melynek előnye, hogy íze nem keserű, illetve lényegesen nagyobb m ennyiségben található m eg, mint a zsíroldékony m ódosulat. Ráadásul rákm egelőző hatása sem kisebb mértékű a keserű ízű rokon vegyületeihez képest. Egy másik fontos vegyületcsalád a flavonoidok csoportja. Ezek az anyagok a zöldségekben, gyümölcsökben, széles körben fellelhetőek, lényegében minden vegetáriánus étkezésnél bőségesen jut belőlük a szervezetbe. D aganat-m egelőző hatásuk alapja, hogy ún. antioxidáns vagy más néven szabadgyökfogó tulajdonsággal rendelkeznek. A rák keletkezésén ek egyik feltételezett mechanizmusa az, hogy a rákkeltő anyagok szabadgyököket, vagyis olyan vegyü leteket hoznak létre, melyek kémiailag rendkívül reakcióképesek, mivel hiányzik egy elektronjuk. Ennek következtében bárhonnan képesek elektronokat elszívni, ami az élő sejtekben károsodásokat idéz elő, melyek gyakran az örök ítő anyagot, a DNS-t érik, és mindez beindíthatja a rosszindulatú elváltozásokat (9). A flavonoidok antioxidánsként leszerelik ezeket a reaktív káros anyagokat, így saját magukat áldozzák fel a sze rv e zet védelm e érdekében. Más esetekben komplex molekulaformákat felvéve zárják be és szigetelik el a szabadgyököket a sejtektől (10). Egyébként a szervezet saját maga is rendelkezik egy kiterjedt szabadgyökfogó hálózattal, de igen gyakran előfordul, hogy ez a belső védelem ilyen külső segítségre szorul a daganat elkerülése érd ek é ben. Azt is feltételezik, hogy e vegyületek m eggyorsítják olyan rákkeltő anyagok lebomlását a szervezetben, mint a cigarettafüstben, vagy a kipufogógázban nagy m ennyiségben előforduló benzpirének. A flavonoidok hatására m egváltozott lebontási k ö rülmények között kevésbé m érgező anyagok keletkeznek, így csökken az ártalom m értéke is. Ezenfelül más, szintén jótékony hatással is bírnak. Egyes flavonoidok gyulladásgátló, allergiaellenes, sőt, immunműködést fok ozó tulajdonsággal is re n d e l keznek (11). A következő fontos, daganat ellen védő vegyület a béta-karotin, m ely az egyik legrégebben ism ert vegyület, hiszen az A-vitamin hatásaiért, elsősorban ez az anyag felelős. Igen nagy m ennyiségben fordul elő te r mészetes formában az egyes növényi táplálékokban. Lényegében minden pirosas-sárgás-narancssárgás zöldség és gyümölcs bőségesen tartalmazza. Rajta kívül m ég számos, ún. karotinoid molekula ism ert, m elyek szintén rendelkeznek kisebb-n agyobb A-vitamin hatással. A béta-karotin a szervezetben alakul át A-vitaminná, azonban ez a folyamat szigorúan sza- A TERMÉSZETES ÚT 7

7 ZÖLD RECEPT 2. bályozott. Amennyiben a testünkben az A-vitamin m ennyisége elegendő, akkor a béta-karotin átalakulása leáll, így nem okoz vitaminmérgezést (12). Ezért is biztonságos a term észetes táplálékból való A-vitam in pótlás, m ert ilyenform án sohasem lehet túladagolni, ellen tétb en a ta b lettákkal, olajokkal vagy injekciókkal. A béta-karotin rákellenes hatásának többféle oka is van. Egyrészt szabadgyökfogó sajátsággal bír, azaz antioxidáns hatású, ezáltal védve a sejteket a károsodásoktól. M ásrészt valószínűleg fokozza az immunsejtek együttműködését, javítva ezzel a szervezet v é d e k e zők é p e sségét és tu m orellenes mechanizmusait (13). A vitaminok közül az A-vitaminhoz hasonlóan a C-vitaminnak is nagy szerepe van a daganatok m e g e lő zésében. A C-vitamin (más néven aszkor - binsav) magyar találmány, hiszen a világhírű m agyar kutató, Szent- Györgyi Albert azonosította először ezt az anyagot, m égpedig a paprikából. Term észetesen a paprikán kívül számos zöldségféle és gyüm ölcs tartalmazza, pl. a paradicsom, csipkebogyó, citrom, kivi, narancs, alma. A C-vitamin napi táplálékunk elengedhetetlen része, hiszen nélküle számos enzim működésképtelenné válik, és kialakulhat a k ötőszövet gyen gesége, amit skorbutnak nevezünk. Emellett a C-vitamin a sejtek fontos antioxidáns vegyü lete is, szabadgyökfogó képessége rendkívül nagy és rendkívül széles skálát ölel fel. Ráadásul szorosan együttm űködik más antioxidáns vitaminokkal is, s e gítve ezzel azok újrafelépülését a szervezetben. így pl. az A-vitamin és az E-vitamin tum orvédő hatása akkor optimális, ha megfelelő mennyiségben C-vitamin is van jelen (14). A C-vitamin nagy hatékonysággal gátolja meg a rákkeltő nitrózaminok keletkezését, m elyek a táplálékból és a cigarettafüstből származó nitritekből és nitrátokból jönnek létre. így e vitaminnak jelentős szerepe van a vastagbél daganatos megbetegedések kockázatának csökkentésében, valamint a dohányzás ártalmainak m érséklésében (15). A rákellenes növényi anyagok között feltétlenül meg kell említeni a rostokat. Ezek a rostok kizárólag csak a gyümölcsökben, zöldségfélékben, gabonafélékben és egyéb m agvakban találhatóak meg. Típusaikat tekintve két csoportra lehet osztani őket: az oldható és az oldhatatlan rostokra. Az oldható rostok az em ber számára em észthetőek, míg az oldhatatlanok nem. A rostok hozzájárulnak az egészséges székletformáláshoz és ürítéshez, valamint szabályozzák a cukrok és a zsírok felszívódását a vérből. Legfontosabb képviselőik a pektinek, a cellulóz és a hemicellulóz. Daganat-m egelőző hatásuk elsősorban a vastagbélrák esetében van. A növényi táplálékkal bevitt rostanyagok hígítják a béltartalmat, növelik annak víztartalmát, m egkötik a rákkeltő anyagokat, és gyorsítják a széklet áthaladási idejét a bélrendszerben. Emellett meggátolják azoknak a káros anyagoknak bélben történő erjedéses keletkezését, m elyek a bélfal károsításán keresztül rosszindulatú elváltozásokat indíthatnak el. Ezt többek között úgy érik el, hogy vastagbélben található hasznos baktérium ok (pl. Bifido e sse n sis) számára optim ális 8 A TERMÉSZETES ÚT

8 EGÉSZSÉGESEBB ÉTEL, EGÉSZSÉGESEBB ÉLET körülményeket teremtenek, melyek megakadályozzák, hogy olyan erjedéses folyamatok játszódjanak le, am e lyek következtében ammónia, fenol, krezol és egyéb tumorkeltő anyagok alakulnak ki. Ez a védőhatás a húgyhólyag rákok esetén is előnyös lehet, hiszen a rostok áttételesen a vizelettel távozó és a hólyagban felhalmozódó káros anyagok m ennyiségét is képesek csökkenteni (16,17). A táplálkozás szerepe az egyes daganatos megbetegedésekben Szájüregi, garat- és nyelőcsőrák A szájüregi, garat- és nyelőcsődaganatok előfordulása m eglehetősen nagy változatosságot mutat a világban. Például a n yelőcsőrák gyakorisága Kínában és Afrika déli részein k özel százszorosa az európai vagy észak-amerikai eseteknek (3). Azonban egyértelm űen minden területre ki lehet jelenteni, hogy az ilyen típusú rákok első számú okozója az alkoholfogyasztás és a dohányzás. Vizsgálati eredmények igazolták, hogy ezeknek a daganatoknak a valószínűségét nagym értékben csökkenti a bőséges gyümölcs- és zöldségfogyasztás. A hagyom ányos magyar étrendet, mely szegény olyan fontos anyagokban, mint a vitaminok, folsav és a cink, jelentősen meg kell reformálni. Kínai tapasztalatok azt mutatják, hogy a hiányzó anyagok pótlása a táplálékban jelen tősen csökkenti a nyelőcsőrák kialakulását (18). Azt is kimutatták, hogy a forrón elfogyasztott ételek és italok is növelik a daganatok létrejöttének valószínűségét. Érdekes m ódon az elhízás is fokozza a nyelőcsőrák gyakoriságát, m ivel az e lh ízott b e te g e k b e n nagyobb az esély arra, hogy a gyom orsav visszaszivárogjon a nyelőcső alsó részébe, folyamatos gyulladást, majd rákos elváltozást idézve elő (19). A szájüregi és garatrákok számát növeli a nitrózaminban gazdag élelmiszerek, különösen a sózott halak fogyasztása. Az ártalom kockázata annál nagyobb, minél korábbi életkorban kezdi valaki enni ezeket az ételeket (20). K övetkezetes vegetáriánus étk ezéssel, valamint a dohányzás teljes kerülésével ezek a v e szély e k m inim álisra csökkenthetők. Gyomorrák A gyom orrák gyakorisága az e l múlt két évtizedben csökkent, m égsem mondható el, hogy ez a betegség ma már egyáltalán nem okoz jelentős problémát. Ennek egyik oka, hogy a rosszindulatú folyam atok kialakulásáért a gyomorfekély létrejöttében is nagy szerep et játszó H elicobacter pylori nevű baktérium a felelős, mellyel a lakosság % -a fertőzött (nagyobb arányú fertőzöttség a rosszabb körülm ények között élőknél tapasztalható) (21). A táplálkozásnak is bizonyított szerepe van a gyomorrákban. Igazolták, hogy a tartósított, sózott ételek, elsősorban a húsok és az ecetes savanyúságok növelik, míg a zöldség és gyüm ölcsfogyasztás csökkenti a kockázatot (22). A növén yi étrend védőhatása a feltételezések szerint ebben az esetben a magas C- vitamin tartalom nak k öszön h ető. Érdekes módon a hűtőszekrény elterjedése is A TERMÉSZETES ÚT 9

9 ZÖLD RECEPT 2. csökkentette a gyom orrákos betegségek számát, valószínűleg azért, mert a sózásnak, mint a tartósítás egyik módjának jelen tősége így háttérbe szorult, valamint a zöldségek és gyümölcsök egész éven át hozzáférhetővé váltak (6). Ezenkívül számos kínai és dél-amerikai vizsgálat bizonyította, hogy a táplálék szelén, béta-karotin, C- és E-vitam in tartalma szerepet játszik a gyom or daganatos elváltozásainak megelőzésében (18,23). Ezek az alapvető mikrotápanyagok elsősorban a növényi étrendben találhatóak meg. Vastagbél- és végbéldaganat A vastag- és végbélrák a harmadik leggyakoribb daganatfajta a világon (3). Ahogyan azt korábban már em lítettük, M agyarország élen jár az egy főre eső vastag- és végbéldaganatos halálozások tekintetében. De világviszonylatban is jellem ző, hogy ez a betegség nem elsősorban a szegény országokban a leggyakoribb, hanem Eszak-Am erikában, Európában és Ausztráliában, m íg a legritkábban fordul elő Afrikában és Á zsiában. A megbetegedés kialakulásáért a jelenlegi felmérések szerint akár 80%-ban a táplálkozás a felelős. Egyértelm ű, hogy az elhízottság az egyik velejárója a nagyobb béldaganati kockázatok kialakulásának. Emellett term észetesen az étel m inősége is fontos, a sok hús- és zsírfogyasztás nagyobb veszély - lyel jár. A húsok közül elsősorban a vörös húsok és az érlelt húsok m u tatnak szoros összefüggést a daganatképződéssel, m elyekből a már em lített nitrózamin származékok keletkeznek. Ehhez járul m ég az is, hogy az elfogyasztott vörös húsban sok a vas, m ely ebben az esetben fokozza a rákképző szabadgyökök képződését a bélrendszerben (24). Már a 70-es években sejtették, hogy a magas rostbevitel magyarázhatja az alacsony vastag- és végbéldaganatos esetszám ot azokon a területeken, ahol az anyagi és környezeti helyzet miatt nem engedhetik m eg maguknak az emberek, hogy rendszeresen húst fogyasszanak (25). Azóta számos újabb bizonyíték született az élelm i rostok rá k m eg előző hatásairól, ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy néhány újabb vizsgálat cáfolni látszik ezt (26, 27). Tudni kell azonban, hogy ezeket a vizsgálatokat olyan betegeken végezték, akiknél már egyszer kialakultak a betegség tünetei, de kezeléssel sikerült őket tünetm entessé tenni, majd növényi rostban gazdag és zsírban szegén y étrenddel próbálták megakadályozni a daganat kiújulását. Ilyen hatást azonban nem sikerült egyértelm űen kimutatni. Ú gy tűnik tehát, hogy a vegetáriánus életm ód jó eszk öz a megelőzésre, de nagy valószínűséggel gyengébb hatékonyságú a már kialakult tumorral szemben. További vizsgálatok igazolták, hogy e daganattípus m egelőzésében nagy szerepe van a folsavnak és egy aminosavnak, a m etioninnak is, míg az alkoholfogyasztás nagym értékben növeli a betegség kockázatát, mivel kioltja a folsav jótékony hatásait (28, 29). Mind a folsav, mind a m etionin bőségesen megtalálható a vegetáriánus étrendben. Az is kiderült, hogy a kalcium és a D-vitamin is m egelőző hatású a béldaganatokkal szem ben, sőt a kalcium a már kialakult, de 10 A TERMÉSZETES ÚT

10 EGÉSZSÉGESEBB ÉTEL, EGÉSZSÉGESEBB ÉLET visszafejlődött tumorok újraéledését is gátolja, m érsékelt intenzitással (30, 31). Májrák A máj daganatos elváltozásai szintén kapcsolatba hozhatóak a táplálkozási szokásokkal. Gyakran valam i lyen vírusfertőzés következménye a betegség (pl. hepatitis B és C), melyek a vérrel vagy nemi úton terjednek em berről em berre, m égsem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a különféle gombákkal szennyezett gabonafélék is okozhatnak végső soron májártalmat, illetve rosszindulatú elváltozásokat. Ezek a gombák ún. aflatoxinokat tartalmaznak, m elyek m ájkárosító hatással bírnak (32). A gombával fertőzött gabonakészítm ények elsősorban a fejlődő országokban jelentenek komoly problémát, de nálunk sem árt vigyázni arra, hogy csak ellenőrzött m inőségű élelm iszert vásároljunk! A májrák másik nagy táplálkozási kockázati tényezője: az alkoholfogyasztás. Magyarországon ez különösen nagy problémát jelent. Az alkohol daganatkeltő hatása feltehetően úgy alakul ki, hogy először egy gyulladást hoz létre, majd később ennek szövőd ményeként kialakulhat a májzsugor, illetve a májrák (6). Hasnyálmirigy-daganat A hasnyálmirigyrákot okozó káros tén yezők közül m indezidáig a d o hányzást sikerült minden kétséget kizáróan igazolni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy pl. a táplálkozás teljesen ártalmatlan lenne. Számos vizsgálat találta úgy, hogy akár az elhízás, akár a sok h úsfogyasztás n öveli a kockázatot, míg a vegetáriánus étkezés csökkenti azt (6, 33). A közeljövőben várhatóan további eredm én yek is alátámasztják ezeket a m egfigyeléseket és m egerősítik a zöldség-gyüm ölcsfogyasztás jótékony hatását a hasnyálm irigy-daganat m e g e lő z é sében is. Tüdőrák A tüdőrák az egyik leggyakoribb daganatos betegség a világon. K özism ert, hogy a b e te g ség első számú okozója a dohányzás, melynek következtében évente ezrek halnak m eg Magyarországon, és egyre nő az újonnan diagnosztizált betegek száma is, akik - sajnálatos m ódon - az egyre fiatalabb korosztályokból kerülnek ki. A táplálkozás szerepe a tüdőrák kialakulásában régóta a kutatások tárgya, először 1975-ben merült fel a gyanú, hogy a kevés A-vitamin bevitel a dohányosoknál növeli a rák létrejöttének esélyeit (34). Azóta több v izsgálat is igazolta, hogy az A-vitamin származékok elégtelen bevitele hozzájárul a daganatképződéshez, m ely általában a kevés zöldség, gyüm ölcs és béta-karotin fogyasztásával függ össze (6). Azt is kimutatták, hogy a dohányosok egyébkén t is kisebb m ennyiségben esznek vegetáriánus ételeket, mint a nem dohányzók, ezért számukra különösen fontos volna az elfogyasztott napi zöldféle adagjának drasztikus em elése (35). M indezek ellenére a vita a táplálkozás védő hatásairól tovább folytatódik a tüdőrák esetében is, de azt már most biztosan tudjuk, hogy a betegség elkerülésének első lépése a dohányzásról való le szokás. A növényi védőanyagok maxi- A TERMÉSZETES ÚT 11

11 ZÖLD RECEPT 2. mum enyhíteni, lassítani tudják az ártalmakat, de a dohányzás hatásait kiküszöbölni és teljesen kivédeni nem képesek. Emlőrák Az em lőrák a nők leggyakoribb daganatos b etegsége, de az összes daganatok közül is a tüdőrák mögött a második helyen áll. Érdekes módon azonban a gyakoriság tekintetében igen nagy területi különbségek mutatkoznak. M íg a kevésbé fejlett országokban, valamint Japánban az előfordulás m egleh etősen csekély, addig Európában és Észak-Am erikában igen nagy arányban jelentkezik a b etegség (3). A mellrák kockázatát n öveli, ha valakinek 12 éves kora előtt jelentk ezik az első m enstruációja, illetve ha valaki túl későn szüli meg első gyermekét, vagy egyáltalán nem szül (36). Ezen okoknak általában hormonális magyarázata van, de az első menstruáció megjelenésében szerepet játszik a tápláltsági állapot is. Ha valaki gyerekkorában k evesebb ételhez jut, akkor a m enstruációja is később fog jelentkezni. A szegén yebb országokban a kisebbnagyobb alultápláltságnak így áttételesen véd ő hatása lehet a rákkal szemben. Természetesen ez nem azt jelen ti, hogy lánygyerm ekeinket éheztetni kell kiskorban a megelőzés érdekében, hanem azt, hogy kerülni kell a túltáplálásukat. Ez azért is nagyon fontos, mivel felnőttkorban, a m enopauzát k övetően, az elhízás szoros összefü g g ést mutat az em lőrák kialakulásával. A havi vérzés m egszűnése után létrejött emlődaganatok felében a b etegek elhízottak. Ilyen összefüggés nem mutatható ki normális nemi ciklusú nők esetén, azonban azt nem szabad elfelejteni, hogy aki éves koráig elhízott, az nagy valószínűséggel az marad a k ésőbbi éveiben is, ezzel m integy előkészítve a mellrák kialakulásának nagyobb valószínűségét (37). Az elhízás és a nőgyógyászati rákok kapcsolata még nem teljesen feltárt, az azonban már tisztázott, hogy a túlsúly következtében a szervezetben a nemi horm onok átalakulása intenzívebbé válik. A női szervezetb en ugyanis a női hormonok mellett férfi horm onok is találhatóak, m elyek a zsírszövetben egy enzim (aromatáz) segítségével ösztrogénné, azaz női horm onná form álódnak át. Am íg a petefészkek működnek, addig ennek nincs nagyobb jelentősége, azonban a menopauza után a m ellékvesekéregben még mindig term elődő férfi horm onokból a zsírszövetben női h ormonok lesznek. Ez azért kedvezőtlen a rákos elváltozások szempontjából, m ert a menopauza utáni nőgyógyászati daganatok jó része hormonfüggő, ezáltal az elhízottakban könnyebben alakulnak ki és gyorsabban n övek szenek (42). Az elhízás mellett a másik táplálkozással összefüggésbe hozható em lőrák kockázati tényező az alkoholfogyasztás. Kimutatták, hogy ha valaki naponta csak egy alkoholos italt fo gyaszt el, akkor is a betegség valószínűsége mintegy 7%-kal nő. Egyre több bizonyíték szól amellett, hogy az alkalmi alkoholfogyasztás is növeli a veszélyt, így a nők számára a szeszes italok fogyasztása ebből a szem pontból sem ajánlott, különösen menopauza 12 A TERMÉSZETES ÚT

12 EGÉSZSÉGESEBB ÉTEL, EGÉSZSÉGESEBB ÉLET után (38). A vegetáriánus étrend nagy előnye, hogy íz világa következtében nem késztet az alkoholtartalmú italok fogyasztására. Vitatott a zsírfogyasztás és a húsok szerepe a mellrák előidézésében. Az eddig elvégzett vizsgálatok közül ném elyek bizonyítékul szolgálnak, ugyanakkor mások arra a következtetésre jutnak, hogy nincs összefüggés a betegséggel kapcsolatban. Az elkövetkezendő évek eredm ényei itt is tisztább képet festenek majd a valóságról, de addig is nem árt ezeket a feltételezett ártalmas szereket és ételeket is visszaszorítani étkezésünkből. Méh- és méhnyakdaganat A fejlett országokban a méh daganatos m egbetegedései egyre gyakrabban jelentkeznek. Ennek egyik lehetséges oka, hogy a jóléttel és az egészségtelen táplálkozással, valamint a mozgásszegénységgel együtt jár az elhízás, am elyről bebizonyosodott, hogy körülbelül megháromszorozza a méhrák kockázatát (39). Ráadásul, míg az elhízás az emlőrák esetében elsősorban csak m enopauza után növeli a veszélyt, addig a méhráknál mind menopauza előtt, mind pedig utána is fokozott a fen yegetettség. Kísérleti eredmények igazolják, hogy a gyüm ölcsben és zöldségfélékben gazdag táplálkozás csökkenti, míg az állati zsírokban és egyáltalán, a zsírban gazdag étrend növeli a méh daganatos elváltozásainak gyakoriságát (6). A méhnyak rákos elváltozásával kapcsolatban ism ert, hogy leggya k rabban vírusfertőzés okozhatja, mely általában nemi aktus közben jut át a férfi nem i szervről (fontos a férfiak intim higiéniájának javítása, az ókorban a nomád népeknél a körülmetélkedés gyakorlata kivédte ezt a problémát, a modern korban a tisztálkodás a m egfelelő megoldás!). Emellett bizonyított a dohányzás szerepe is a betegségben. Ugyanakkor a legújabb vizsgálatok felvetik a táplálkozás szerep ét is a m egelőzésben, különös tekintettel a folsavra. Egyes eredmények arra utalnak, hogy a tartós folsav hiány kedvez a méhnyakrák kialakulásának, em ellett feltételezik, hogy a karotin típusú vegyületek fogyasztása is jótékony hatású lehet a betegség kivédésében (40). További vizsgálatok szü k ségesek annak igazolására, hogy ezek a kezdeti eredm ények m inden k étséget kizáróan helytállóak-e, de az ed dig rendelkezésre álló információk is megfontolandóak, és tovább erősítik azt a fe ltételezést, hogy a n ő g y ó gyászati daganatok elkerülése érdekében a vegetáriánus étrend gyakorlása nagy segítséget nyújt. Prosztatarák Akárcsak a nőgyógyászati daganatok, a prosztatarák gyakorisága is egyre n övek vő tendenciát mutat a fejlett országokban. A statisztikák szerint e b etegség n égyszer gyakrabban fordul elő Eszak-Amerikában vagy Európában, mint Ázsiában (3). Habár a b etegség okairól jelen leg csak nagyon keveset tudunk, az mégis sejthető, hogy az étkezés nagy szerepet játszik benne. Az eddigi vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy olyan fontos növényi anyagok, mint a paradicsomban található likopin, a növényi olajokban és olajos magvakban található E-vitam in, valamint a növényi A TERMÉSZETES ÚT 13

13 ZÖLD RECEPT 2. étrendben bőségesen előforduló sz e lén csökken tik a prosztatadaganat kialakulásának esélyeit (41). Egyes eredm én yek arról szám olnak be, hogy az állati term ékek fogyasztása káros a prosztata számára, de ezeket az adatokat további vizsgálatokkal szükséges megerősíteni. Azt is feltételezik, hogy a nemi hormonok szintjének flavonoidban gazdag és zsírban szegény étrenddel való befolyásolása szintén hozzájárulhat a b etegség m egelőzéséhez, vagy akár k ezeléséhez is, azonban ezen a területen is további alapos kutatást kell folytatni a részletek feltárása érdekében (43). Veserák A vesedaganatok kialakulásának folyamata kevéssé ism ert, jelenleg annyi bizon yos, h ogy a dohányzás nagymértékben növeli a kockázatát. A táplálkozási tényezők vonatkozásában is folytak már vizsgálódások, m elyek szerint az elhízás m indkét nem ben mintegy 30%-kal fokozza e ráktípus valószínűségét (44). Itt is bebizonyosodott tehát, hogy a helytelen táplálkozás és a kényelmes életvitel elsőszámú táptalaj a rosszindulatú elváltozások számára. További vizsgálati eredmények azt sejtetik, hogy a nagymennyiségű hús- és tejterm ékfogyasztás is hozzájárul a veserák létrejöttéh ez, m íg a zöld ségfélék bőséges bevitele csökkenti azt (6). A tényeken túl Mindent összevetve rengeteg bizonyíték szól, és m ég számos várható b izon y íték lesz am ellett, hogy a rák kivédésének egyik leghatékonyabb eszköze a tudatos étrendváltoztatás. Az étrendi reform nem újdonság, hiszen a tudomány is már közel két évtizede meggyőzően hirdeti a lakto-ovo-vegetáriánizmus kedvező élettani hatásait, nem is beszélve a sokkal régebbi írásokról (pl. Biblia). Bizonyára nem is először találkozunk a húshagyó étkezésre való ösztönzéssel, bár jóllehet: a fenti sűrű ismeretanyag talán félelmet kelt bennünk, és az ijedtség az, ami arra késztethet m ost m inket, hogy változtassunk egészségtelen szokásainkon. A zon ban hangsúlyozni kell, hogy félelem ből semmit sem érdem es tenni, így étrendet változtatni sem! A ráktól általában mindannyian félünk, m ert rossz, m ert szenvedést okoz, m ert elmúlást hoz. Azonban egy új életformának örülni kell, mert a jó irányába m ozdítja el életünket. E zért a rák m egelőzése érdekében az öröm döntését kell meghoznunk. Életünkben olyan sokszor teszünk helytelen lépéseket tudatlanságunk miatt, hogy amikor biztosan helyes irányba indulhatunk, akkor nem szabad késlekedni! Természetesen senki nem garantálja azt, hogy ha valaki vegetáriánus lesz, akkor nem lesz semmi baja, vagy éppen nem kap soha daganatos b etegséget. Fájó kimondani, de erre garancia nincs... És azt sem lehet kijelenteni, hogyha valaki húst eszik, akkor egészen biztosan rákos lesz. Azonban a környezeti károsító anyagok, a lelkünket ölő negatív stressz, a genetikai hajlam osító tén yezők, és ki tudja még hányféle ártalom, megpróbálják megtörni egészségünket és kedveznek a rosszindulatú folyamatoknak szer- 14 A TERMÉSZETES ÚT

14 EGÉSZSÉGESEBB ÉTEL, EGÉSZSÉGESEBB ÉLET vezetünkben. Éppen ezért, amit m egtehetünk annak érdekében, hogy m egőrizzük törékeny egészségü n ket, azt valóban meg is kell tennünk! Sokan ma úgy gondolkodnak, hogy ha már úgysem lehet 100% -os biztosítást kapni a betegség m egelőzésére, akkor inkább élvezik az életet, úgyis meg kell halni. Ez a ma oly divatos élj a mának felfogás nap mint nap szedi áldozatait. Olyan fiatal áldozatait, akik úgy gondolták, hogy az élet élvezetében év belefér, de a kór évesen gyűrte le őket. Be kell vallani, hogy a mai világ berendezkedése egyáltalán nem arra készteti az embert, hogy törődjön az egészségével, hiszen az állandó időhiány miatt nincs idő élni, gyakorlati okokból rászorulunk a gyorsétkezésre, menza jellegű kosztra, otthon is inkább félkész vagy előre kész gyári ételek kerülnek az asztalra. Ráadásul a reklám ok is azt sugallják, hogy akkor haladunk a korral, akkor vagyunk a 21. század emberei, ha mi is élvezzük ezek et a vívm án yokat. Sajnos, e vívmányok többsége egészségtelen, tápanyagszegény, és még drága is. Manapság egyre többen ism erik fel, hogy az étkezés kulcsfontosságú az egészségi állapot m egőrzése érdekében. A felismerés mellett azonban érdemes ki is próbálni, hogy valóban működik-e? Semmi különleges dologra nincs szükség, csak elhatározásra, hiszen egy megújult életforma receptjei megtalálhatóak ebben a könyvben. Nem baj, ha nem akarjuk eldobni a régi szakácskönyvünket, csak ig y e kezzünk ezt az újat is minél többet használni, minél több, a rák kockázatát csökkentő étellel megrakni asztalunkat. Használjuk ki a múlt tapasztalatait és a m odern tudom ány b i zonyítékait, és adjunk nagyobb esélyt egy rákmentes, egészséges életnek! Irodalomjegyzék 1. A rm strong B., Doll R.: Environm ental factors and can cer in cid en ce and m ortality in different countries, with special referen ce to d ietary p ra ctice s. Int J Cancer, 15, , Doll R., Pető R.: T he causes o f cancer: quantitative estim ates o f avoidable risk s o f c a n c e r in th e U n ite d S ta te s today. J Natl Cancer Inst, 66, , In tern a tion a l A g e n c y fo r R e se a rch on Cancer. G lobocan V in e is P., M c M ic h a e l A.: In terp la y b e tw e e n h e t e r o c y c lic a m in e s in c o o k e d m eat and m eta b olic p h e n o ty p e in e tio lo g y o f colo n cancer. Cancer Causes Control, 7, , Chen J., Giovanucci E. L., Hunter D. J.: M T H F R p o ly m o r p h is m, m e t h y l-r e p le te d iets and th e risk o f co lo re cta l ca rcin om a and adenom a a m o n g US m en and w o m e n : an exam p le o f g e n e -e n v iro n m e n t in tera c tio n s in c o lo r e c ta l tu m o r ig e n e s is. J N u tr 129(suppl), S S, W orld C ancer R esearch Found: Food, nutrition, and prevention o f cancer: a global p e r s p e c t iv e. W a sh in gton D C, A m erica n Institute for Cancer Research, S tein m etz K. A., P o tte r J. D.: V egetables, fruit, and cancer prevention: a review. J A m Diet Assoc, 96, , L am L. K. T., Zang J., H a segaw a S.: C itru s lim o n o id r e d u c tio n o f ch e m ic a lly in d u ced tu m o rig e n e sis. Food Technoi, 48, , A TERMÉSZETES ÚT 15

15 ZÖLD RECEPT A ruom a 0. L: F ree radicals, oxidative s tr e s s and a n tio x id a n ts in h um an h ealth and d is e a s e. J A m O il C hem Soc, 75, , S ilalah i J.: H y p o c h o le s t e r o le m ic fa ctors in food s A review. Indon Food Nutr Prog, 7, , M id d le to n E., K a n d a sw a m i C.: P oten tia l h e a lth -p rom o tin g p r o p e r tie s o f citrus flavonoids. Food Technoi, 1 1, , Silalahi J.: F ree ra d ica ls and a n tioxidant vitam ins in degen erative diseases. 1 Indon M ed Assoc, 51, , Burri B. J.: Beta-carotene and human health: a re v ie w o f cu rren t resea rch. N utr Res, 17, , Gillman M. W.: E njoy you r fruit and vegetables. BM J 313, , C arr A. C., F rei B.: T ow ard a n e w recom m ended dietary allowance for vitamin C b a sed on an tioxidant and health e ffe cts in hum an. Am. J Clin Nutr, 69, , M u ir J. G.: L oca tion o f c o lo n ic f e r m e n ta tio n e v e n t s : Im p o r t a n c e o f c o m bin in g resista n t starch w ith d ietary fibre. Asia Pacific J Clin Nutr, 8, S 14-S 21, B ird A. R.: P r e b io t ic s : a r o le fo r d ie ta r y fib re and r e s is ta n t sta rch. A sia Pacific J Clin Nutr, 8, S 3 2 -S 3 6, B lot W. J., Li J. Y, Taylor P. R G uo W. D., D a w sey S., W ang G. Q., Yang C. S., Zheng S. E, Gail M Li G. Y, Yu Y, Liu B. Q., Tangera J., Sun Y. H., Liu E S., Fraumeni J. E, Zhang Y. H., Li B.: N u trition in terv en tion trials in Linxian, China: su p p lem en tation with specific vitamin/m ineral com binations, c a n c e r in c id e n c e, and d is e a s e - s p e c ific m ortality in th e g en era l p opulation. J natl Cancer Inst, 85, , S h a h e e n N., R a n s o h o ff D. E : Gastroesophageal reflux, Barret esophagus, and e sop h a g ea l ca n ce r: s cie n tific review. JAM A 287, , Yu M. C.: Nasopharyngeal carcinoma: epidem iology and dietary factors. In: O Neill I. K., C hen J., B artsch H. (ed s): R elevance to hum an ca n ce r o f N -n itroso com pounds, to b a c c o sm o k e and m y c o to x in s. I A R C Scientific Publications, No 105, , Helicobacter and Cancer Collaborative G ro u p : G a s tric c a n c e r and H e lic o b a c te r p y lo r i: a c o m b in e d a n a ly s is o f 12 c a s e co n tro l stu dies n e ste d w ithin p ro sp e ctiv e coh orts. Gut, 49, , P alli D.: E p id e m io lo g y o f g a s tric cancer: an evaluation o f available evid en ce. I Gastroenterol, 35, , Correa P., Fontham E. T, Bravo J. C., R uiz B., Zaram a G., R ea lp e J. L., M a lcom G. T, L i D., J o h n son W. D., M e ra R.: C h e m o p r e v e n tio n o f g a s tr ic d y s p la s ia : random ized trial o f antioxidant supplem ets and antih elicobacter p ylori therapy. I Natl Cancer Inst, 92, , Lund E. K., W harf S. G., Fairweather- Tait S. J., Johnson I. T : Oral ferrou s sulfate supplemets increase the free radical-generating capacity o f fe c e s from h ealth y v o lu n teers. Am. J Clin Nutr, 69, , Burkitt D P: E pid em iology o f can cer o f the colo n and rectu m. Cancer, 28, 3-1 3, A lb e rts D. S., M artin ez M. E., R o e D. J., Guillen-Rodriguez J. M., M arshallj. R., van Leeuwen J. B., Reid M. E., Ritenbaugh C., Vargas P. A., Bhattacharyya A. B., E arnest D. L., Sampliner R. E., Parish D., K oonce K., F a le s L.: L a c k o f e f f e c t o f a h ig h -fib e r c e r e a l s u p p le m e n t on th e r e c u r r e n c e o f c o lo r e c ta l a d e n o m a s. N E n gl I M ed, 3 4 2, , Schatzkin A., Lanza E., Corle D., et al: L ack o f e ffe ct o f a low -fa t, h ig h -fib e r d iet on the recu rren ce o f colorecta l adenom as. 16 A TERMÉSZETES ÚT

16 EGÉSZSÉGESEBB ÉTEL, EGÉSZSÉGESEBB ÉLET P o ly p P r e v e n t io n T rial S tu d y G rou p. N Engl J Med, 342, , Chen J., Giovanucci E. L, Hunter D. J.: M T H F R polymorphism, m ethyl-replete diets and th e risk o f c o lo r e c t a l ca rcin o m a and ad en om a a m o n g US m e n and w o m e n : an exam p le o f g e n e -e v iro n m e n t in teraction s in c o lo r e c t a l tu m o r ig e n e s is. J Nutr, 129, S S, G io v a n u c c i E. L., R im m E. B., A sch e rio A., Stam pfer M. J., C olditz G. A., W ille tt W. C.: A lc o h o l, lo w -m e th io n in e, low -folate diets, and risk o f colon can cer in m en. J Natl Cancer Inst, 87, , W u K., W ille tt W. C., F u sch C. S Colditz G. A., G iovanucci E. L.: Calcium in ta k e and ris k o f c o lo n c a n c e r in w o m e n and m en. J Natl Cancer Inst, 94, , Baron J. A., B each M., M andel J. S., et al: calciu m su p p lem en ts and co lo re cta l a d e n o m a s. A n n N Y A ca d Sei, 8 8 9, , IARC m onographs on the evaluation o f c a r c in o g e n ic ris k s to h u m ans, V ol 56: S om e naturally o ccu rin g su b sta n ces: fo o d item s and con stitu e n ts, h e te r o c y c lic a rom atic am ines and m ycotoxin s. Lyon, IA R C Press, M ich a u d D. S., G io v a n u c c i E., W illett W. C., Colditz G. A., Stam pfer M. J., F u ch s C. S.: P h y s ic a l activ ity, o b e sity, h eigh t, and th e risk o f p a n crea tic cancer. JAMA, 286, , B je lk e E.: D ie ta r y v ita m in A and h u m an lu n g ca n cer. In t J Cancer, 15, , Stram D. 0., Huberman M., Wu A. H.: Is residual confounding a reasonable ex p la nation fo r th e apparent p ro te ctiv e e ffe cts o f b e ta -c a r o te n e fo u n d in e p id e m io lo g ic s tu d ie s o f lu n g c a n c e r s m o k e r s? A m J Epidemiol, 155, , K ey T. J., Verkasalo P. K., Banks E.: E p id e m io lo g y o f b r e a s t ca n c e r. L a n cet Oncol 2, , Tretli S.: Height and w eight in relation to breast can cer m orbidity and m ortality: a p r o s p e c t iv e s tu d y o f 5 7,0 0 0 w o m e n in Norway. Int J Cancer, 44, , D organ J. E, B aer D. J., A lbert P. S., et al: Serum horm ones and the alcohol-breast c a n c e r a s s o c ia tio n in p o s tm e n o p a u s a l w o m e n. J N atl C a n cer Inst, 93, , In tern ation al A g e n c y fo r re se a rch on Cancer: O verw eigh t and lack o f exercise lin ked to in crea sed ca n ce r risk. In : IA R C Handbooks o f Cancer Prevention, volume 6, Lyon, IA R C Press, W e in s te in S. J., Z ie g le r R. G., S e lh u b ]., F ears T. R., S tr ic k le r H. D., B rinton L. A., H am m an R. E, L e v in e R. S., M aliin K., S to lle y P. D.: E le v a te d seru m h o m o cy s te in le v e ls and in crea sed risk o f in v a s iv e c e r v ic a l c a n c e r in U S w o m e n. Cancer Causes Control, 12, , G io v a n u cci E.: T o m a to e s, to m a to - based products, lycopene, and cancer: review o f th e e p id e m io lo g ic lite r a tu r e. J N atl Cancer Inst, 91, , Judd H. L., Sham onki I. M., Frum ar A. M., Lagasse L. D.: Origin o f serum estradiol in p ostm en op au sal w o m e n. Obstet Gynecol 5 9, , H o lm e s M. D., S p ie g e lm a n D., W illett W. C., M a n son J. E., H u n ter D. J., Barbieri R. L., Colditz G. A., Hankinson S. E.: D ie ta r y fat in ta k e and e n d o g e n o u s s e x steroid h orm on e le v e ls in postm en opau sal w o m e n. I C lin O n col, 1 8, , B e r g s tr o m A., H s ie h C. C., Lindbald P., Lu C. M., C ook N. R., W olk A.: O besity and renal cell cancer: a quantitative review. B r / Cancer, 85, , 2001 A TERMÉSZETES ÚT 17

17 EGÉSZSÉGESEBB ÉTEL, EGÉSZSÉGESEBB ÉLET * ÁRPAGYÖNGYLEVES KELKÁPOSZTÁVAL ÉS PÓRÉVAL 2 fej vöröshagym át finomra aprítunk és 2 evőkanál olívaolajon megdinszteljük Vt kg m egm osott, szitán lecsepegtetett árpagyönggyel. 1 liter előre elkészített zöldséglevessel felöntjük, felforraljuk, és harminc percig közepes tűzön főzzük. 1 citromot m egm osunk, m egszárítjuk, a héját lereszeljük, a levét kinyomjuk, 2-3 gerezd fokhagymát összezúzunk, i csomag petrezselym et finomra aprítunk, és összekeverjük. 2 kg sárgarépát, XA kg zellert m egtisztítunk, m egm ossuk, és kb. 1 cm -es kockákra vágjuk. XA kg pórét vékony karikákra, 2 kg kelkáposztát (a torzsáját kivágjuk) vékony csíkokra m etélünk. Egy szélesebb lábosban felforrósítunk 3 evőkanál olívaolajat, megpároljuk benne a zöldségeket, felöntjük 2 dl zöld ségle vessel, öt percig főzzük, ezután hozzáadjuk a hagymás árpagyöngyöt, és még öt-tíz percig főzzük. Ha szükséges, utánízesítjük. Finomra vágott p etrezselyemmel megszórva tálaljuk ÁRPAKRÉMLEVES 1 pohár árpát puhára főzünk. 15 dkg burgonyát, 10 dkg sárgarépát, 10 dkg petrezselyem gyökeret, és 5 dkg zellert, 1 fej vöröshagymát megtisztítunk, és az egészet puhára főzzük. Leszűrjük, de a zöldségek főzőlevét felfogjuk. A hozzávalókat összeturmixoljuk, és annyit adunk a felfogott főzőléből hozzá, hogy krém es állagú legyen. Összemelegítjük, petrezselyem levéllel díszítve tálaljuk ÁRPALEVES KOVÁSZOS UBORKÁVAL 2 csésze árpát m egm osunk, és dupla m ennyiségű vízben félpuhára főzzük. A főzetet leszűrjük, átmossuk, és 1 liter vízben 2 szem kockákra vágott burgonyával, 1 szál kockákra vágott sárgarépával feltesszük főni. 1 evőkanál olívaolajon megdinsztelünk 1 kis fej hagymát. A kovászos uborkát meghámozzuk, majd apróra vágjuk. A hozzávalókat összeforraljuk. Petrezselyemmel díszítve kínáljuk ÁRPALEVES SÜTŐTÖKKEL ÉS SÁRGARÉPÁVAL 50 dkg sü tőtököt és 2 k özepes szál sárgarépát megtisztítunk, majd lereszeljük. 2 pohár árpát előző este beáztatunk, másnap leszű rjü k, és annyi vízben, amennyi ellepi, puhára főzzük. Ha kihűlt, összek everjük az A TERMÉSZETES ÚT 19

18 ZÖLD RECEPT 2. előkészített zöldségekkel. Tányérokba szedjük, és apróra vágott p etrezselyemmel megszórva adjuk az asztalra ÁRPAPEHELYLEVES 12 dkg árpapelyhet 1 evőkanál olívaolajon megpárolunk, 2 evőkanál teljes kiőrlésű búzaliszttel m eghintjük, majd forró vízzel feleresztjük. Hozzáadunk 1 kisebb fej tisztított, apró kockákra vágott zellert, 1 kis szál kockákra vágott sárgarépát, és tengeri sóval ízesítjük. Kb. harminc p ercig főzzük, majd frissen vágott petrezselyem zölddel megszórjuk, és szójatejföllel meglocsolva tálaljuk _ BABLEVES BÚZÁVAL la kg szárazbabot és 1 csésze búzát előző este annyi vízbe áztatunk, hogy bőven ellepje. Másnap leszű r jük, és dupla mennyiségű vízben odatesszük főni. K özben megpárolunk 2 szál karikákra vágott sárgarépát, 1 kis darabka kockákra vágott zellert, 1 cső kockákra vágott zöldpaprikát, 1 szem paradicsomot, 2 gerezd áttört fokhagym át és 1 fej finomra vágott vöröshagymát. Ha a búza és bab teljesen megpuhult, hozzáadjuk a párolt zöldségféléket, 1 szál zeller és 3-4 szál finomra vágott petrezselyem zöldjét. Felöntjük vízzel, majd babérlevéllel és tengeri sóval ízesítjük. Addig főzzük, amíg a zöldségek összeérn ek, majd teljes k iőrlésű liszttel kissé besűrítjük BAZSALIKOM OS CUKKINIKRÉMLEVES A szokásos módon 1 liter zöldséglevest készítünk. 2 evőkanál olívaolajon m egdinsztelünk 2 fej apróra vágott vöröshagym át, 3-4 gerezd összezúzott fokhagymát, majd hozzáadunk 1 közepes nagyságú felkarikázott burgonyát, és együtt két percig pirítjuk. Felöntjük a leveslével, és további húsz percig főzzük, majd turmixban pépesítjük. Ezután hozzáadunk 2 hámozott, kockákra vágott cukkinit, és még húsz percig főzzük. Vegamix ételízesítővel és 1 csokor finomra vágott bazsalikommal ízesítjük. Bazsalikomlevelekkel tálaljuk BIM BÓSKELLEVES 1 fej vöröshagymát megtisztítunk, apró kockákra vágjuk, és 2 evőkanál olívaolajon megpároljuk. Hozzáadunk 25 dkg m egtisztított bim bóskelt, felöntjük 1 liter vízzel, amit 1 kiskanál vegetárius fűszersóval ízesítünk. 2 dl vegitejfölt elkeverünk 1 evőkanál kukoricaliszttel, majd a levesh ez adjuk. Összeforraljuk, és m elegen tálaljuk BURGONYAKRÉMLEVES 1 nagyobb fej hagymát apró k ockákra vágunk, és 2 evőkanál olívaolajon m egdinszteljük. Hozzáadunk 50 dkg m egtisztított és egyform a 20 A TERMÉSZETES ÚT

19 EGÉSZSÉGESEBB ÉTEL, EGÉSZSÉGESEBB ÉLET darabokra vágott burgonyát, felöntjük 1 liter zöldséglevessel, és lefedve huszonöt percig főzzük. Ha kissé kihűlt, pépesítjük, és tengeri sóval ízesítjük. Közben m egtisztítunk 20 dkg rókagombát, a nagyobb darabokat félbevágjuk. 1 evőkanál olajon megdinsztelünk 1 fej finomra vágott hagymát, hozzáadjuk a gombát és 1 csokor frissen vágott petrezselym et. A burgonyalevest tányérokba szedjük, tetejét megszórjuk a gombával, és tálaljuk BURGONYÁS PÓRÉHAGYM ALEVES 30 dkg pórét és 50 dkg burgonyát megtisztítunk, és 2 dkg növényi zsiradékon mindkettőt megpároljuk. Felöntjük 1 liter zöldséglevessel, és lefedve, lassú tűzön húsz percig főzzük. Ha m egfőtt, a zöld ségek negyedét kiszedjük, a többit összeturm ixoljuk, majd a kiszedett zöldségeket visszatesszük a levesbe. Tengeri sóval, szerecsendióval ízesítjük. Majoránnával m egszórjuk, vegitejföllel m eglocsoljuk, vékonyra szelt búzakolbász karikákkal tálaljuk n CURRYS BROKKOLIKRÉMLEVES 1 nagy fej brokkolit megtisztítunk, m egm ossuk, lecsepegtetjük, és ró zsáira szedjük. 1 liter előre elkészített zöldséglevesbe tesszük, hozzáadunk 2 kisebb fej kockákra vágott v öröshagymát és 2 gerezd áttört fokhagymát. Kb. fél óráig főzzük, majd 1 ev ő kanál m ézzel, 1 teáskanál curryvel és 1 teáskanál reszelt narancshéjjal ízesítjük. Még pár percig főzzük, majd az e g észet összetu rm ixolju k. 2 dl szójatejjel összekeverjük, p etrezselyemmel díszítve tálaljuk DINNYELEVES UBORKÁVAL 1 kisebb sárgadinnyét alaposan m egm osunk, kettévágjuk, a húsát kivájjuk úgy, hogy a héján körbe maradjon kb. 1 cm belőle. 1 salátának való uborkát meghámozunk, hosszában kettévágjuk, a magját egy kanállal kikaparjuk. A dinnyét, az uborkát 2 dl langyos zöldséglevessel turmixban pépesítjük. 1 csokor frissen vágott kaporral, vegamix ételízesítővel ízesítjük, majd hűtőszekrénybe tesszük. 2-3 evőkanál szójatejet elkeverünk 5 dkg tofuval, amit a dinnyehéjakban tálalt leves tetejére locsolunk. Kaporszálakkal díszítve kínáljuk GOM BALEVES ÁRPÁVAL ÉS CSICSERIBORSÓVAL 1 fej vöröshagymát megtisztítunk, apró kockákra vágjuk, és 2 evőkanál olívaolajon m egdinszteljük. H ozzáadunk 2-3 szem héja nélküli paradicsomot, 2-3 gerezd fokhagymát, és összeturm ixoljuk. 50 dkg m egtisztított, apróra vágott gom bát m egpirítunk 2 evőkanál olívaolajon, m egszórjuk finom ra vágott p etrezselyem m el, bazsalikommal, ezután hozzáadjuk a A TERMÉSZETES ÚT 21

20 ZÖLD RECEPT 2. paradicsomot, az előfőzött 10 dkg csicseriborsót és 10 dkg árpát a főzőlevével együtt, 1 evőkanál mézet, majd őrölt korianderrel és fűszerköménnyel ízesítjük. Tizenöt-húsz perc alatt készre főzzük. Melegen tálaljuk GOMBALEVES ZABPEHELLYEL 2 evőkanál olívaolajon megdinsztelünk 1 fej kockákra vágott v öröshagym át, majd hozzáadunk 50 dkg tisztított, alaposan m egm osott, k ockákra vágott csiperkegombát, 1-1 szál felkarikázott sárgarépát, p etrezselyem gyökeret, és öt percig állandó kevergetés m ellett együtt pároljuk. Vegamix ételízesítővel ízesítjük, 1 cso kor finomra vágott petrezselyemmel fűszerezzük. Ezután megszórjuk 1 e v ő kanál zabpehelyliszttel, fél perc alatt kissé megpirítjuk, majd a tűzről levéve m egszórjuk pirospaprikával. Felöntjük 1 liter előre elkészített zöld séglevessel, és pár percig forraljuk. B eleszórunk 4-5 evőkanál zabpelyhet, és tíz perc alatt készre főzzük GYORS VITAMINLEVES A szokásos módon 1 liter zöldséglevest készítünk. 10 dkg zellert puhára főzünk, majd a zöldségléhez adjuk 2 evőkanál házilag készített ketchuppal, tengeri sóval, valamint borsikafűvel ízesítjük. A levest összeturm ixoljuk, és lehűtjük. M etéltre vágott friss sárgarépával, ízlés szerint karalábéval kínáljuk GYÖMBÉRES SÜTŐTÖKLEVES 1 kg körüli sütőtököt megmosunk, magvait eltávolítjuk, nagyobb darabokra vágjuk, és sütőlapra helyezve átsütjük. Ha kihűlt, húsát kikaparjuk, és összeturmixoljuk. Egy lábasban felolvasztunk 1 evőkanál kókuszzsírt, simára keverünk benne 1 evőkanál teljes kiőrlésű lisztet és 5 dl szójatejet. Hozzáadjuk a pürésített tököt, amit gyömbérrel ízesítünk. ízlés szerint fűszerezzük, és lassú tűzön összefőzzük. Finomra vágott petrezselyem mel m egszórjuk, és teljes kiőrlésű, pirított zsemlekockával tálaljuk KAPROS ZÖLDBORSÓLEVES dkg zsenge, frissen fejtett zöld b orsót 1 evőkanál olívaolajon 2 teáskanál apróra vágott kaporral megpirítunk, meghintjük 2 evőkanál teljes kiőrlésű liszttel, és feleresztjük vízzel. New Start ételízesítővel ízesítjük, majd kis lángon megfőzzük. 2 dl vegitejföllel és 2 teáskanál kaporral dúsítjuk, ha szükséges, utánízesítjük, finomra vágott p etrezselyemmel megszórva tálaljuk KUKORICALEVES ÚJHAGYMÁVAL Zöldséglevesben m egfőzünk 2-3 kukoricacsőről levágott kukoricaszemet. 2-3 szál újhagymát megtisztítunk, 22 A TERMÉSZETES ÚT

Menüjavaslatok. Vacsorára

Menüjavaslatok. Vacsorára Menüjavaslatok Vacsorára Főtt tojás Főtt tojás 4 db tojás 1000 g friss spenót 300 ml 10%-os tejszín 60 g liszt 30 ml napraforgó olaj 4 gerezd fokhagyma 5 g petrezselyemzöld 2 g őrölt bors 1 l víz 1 db

Részletesebben

páclé (bármely Alap-páclé

páclé (bármely Alap-páclé A vadak pácolása A vadak húsa sötét, mert elejtés után nem tudnak kivérezni. A vadak húsa száraz, rostos, ezért előkészítése is több munkát és különleges gondosságot igényel. Ezért e húsoknál pácolást

Részletesebben

Gomba- és salátavariációk. a ajánlásával

Gomba- és salátavariációk. a ajánlásával Gomba- és salátavariációk a ajánlásával Garnélás gombasaláta 1000 g Bio-Fungi 500 g tisztított garnélarák 1 db közepes méretű ananász 1 csokor koriander 2-3 db citrom leve 2-3 gerezd fokhagyma olívaolaj,

Részletesebben

Böjti receptek. Gombás zöldbabragu: (Elkészítési idő: 60 perc) Köles juhsajtos zöldbabbal: (Elkészítési idő: 70 perc)

Böjti receptek. Gombás zöldbabragu: (Elkészítési idő: 60 perc) Köles juhsajtos zöldbabbal: (Elkészítési idő: 70 perc) Böjti receptek Gombás zöldbabragu: (Elkészítési idő: 60 perc) 25 dkg zöldbab 1dl olaj 15 dkg gomba 1 gerezd fokhagyma 5dkg paradicsompüré 1 mokkáskanál só késhegynyi erősen csípős pirospaprika A megtisztított,

Részletesebben

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta Boróka konyhája Saláták... 1 Citromfüves aromás vitaminos saláta... 1 Kapros cukkíni saláta... 1 Joghurtos, zelleres, kapros káposzta saláta... 2 Bazsalikomos tofu saláta... 2 Áfonyasaláta... 3 Tárkonyos

Részletesebben

LEVESEK Zöldborsó leves Hozzávalók Gombaleves Hozzávalók Erőleves Hozzávalók Olasz zöldségleves Hozzávalók Zöldséges burgonyapüré leves Hozzávalók

LEVESEK Zöldborsó leves Hozzávalók Gombaleves Hozzávalók Erőleves Hozzávalók Olasz zöldségleves Hozzávalók Zöldséges burgonyapüré leves Hozzávalók LEVESEK Zöldborsó leves Hozzávalók: ½ sárgarépa, ¼ petrezselyemgyökér, ¼ zellergumó, 1 kisebb burgonya, 1.5 dkg zöldborsó, 1 kiskanál olaj, ¼ csokor petrezselyemzöld, 3 dl zöldséglé, só, bors. A zöldségeket,

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Csirkemell rizottó (4 adag) 400g csirkemell 125g barna rizs (1 zacskó)

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

2015 RECEPTFÜZET 1. Írta Orosz Mihály

2015 RECEPTFÜZET 1. Írta Orosz Mihály 2015 RECEPTFÜZET 1 Írta Orosz Mihály Medvehagymás fűszervaj» 15 dkg vaj» 15-17 szál medvehagyma és bors» chili pehely» 1 gerezd fokhagyma» 2 ek. Aprított petrezselyemzöld A medvehagymát felaprítom, s hozzákeverem

Részletesebben

Győri, répcementi és sokorói receptek gyűjteménye. Káposztaleves

Győri, répcementi és sokorói receptek gyűjteménye. Káposztaleves Győri, répcementi és sokorói receptek gyűjteménye Káposztaleves 1 füstölt csülök, vagy 30 dkg főzőkolbász ½ kg savanyú káposzta 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma 2 evőkanál olaj 1 evőkanál liszt pirospaprika

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Borsófőzelék főtt tojással (4 adag) 600g mirelit zöldborsó 1ek olívaolaj

Részletesebben

Hozzávalók: 0,5kg rizs víz só pirospaprika bors éteízesítő zöldborsó

Hozzávalók: 0,5kg rizs víz só pirospaprika bors éteízesítő zöldborsó Krumplipüré 1 kg krumpli, hámozva, kockára vágva víz a krumpli megfőzéséhez ízlés szerint 3 dkg vaj 2 deci tejföl 1 egész tojás A krumplit fazékba tesszük, és leöntjük annyi vízzel, amennyi éppen ellepi.

Részletesebben

Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól

Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól Idei karácsonyi ínycsiklandozó menünket Bede Róbert mesterszakács készítette el. A hozzávalókat megtaláljátok áruházunkban és aktuális gasztronómiai katalógusunkban:

Részletesebben

Mazsolás libanyak. Márton-napi napi lúd

Mazsolás libanyak. Márton-napi napi lúd Magyaros libamáj 50 dkg libamáj 15 dkg libazsír 6 dkg liszt 2 fej vöröshagyma 4 cső zöldpaprika 3 darab paradicsom 15 dkg csípős kolbász 4 kisebb szelet szalonna (bőrös) A felaprított hagymát dinszteljük

Részletesebben

Babareceptek 6 hónapos kortól

Babareceptek 6 hónapos kortól Anyatejes spenót 2 marék spenótlevél (vagy 5-6 kis adag fagyasztott leveles spenót) 2 ek olívaolaj 2 ek kukoricaliszt 150 ml anyatej Jó- ha friss spenótból dolgozunk: a spenótot megmossuk, a levelek ereit

Részletesebben

Könnyu receptek Kevesebb koleszterin

Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Az egészséges táplálkozás nem jelent éhezést! És azt sem jelenti, hogy le kell mondania a hagyományos ételekről és édességekről.

Részletesebben

A nyúlhús egészséges és finom! Ön kóstolta már? Próbálja ki grillezve is! TERMÉKTANÁCS

A nyúlhús egészséges és finom! Ön kóstolta már? Próbálja ki grillezve is! TERMÉKTANÁCS A nyúlhús egészséges és finom! Ön kóstolta már? Próbálja ki grillezve is! TERMÉKTANÁCS Kedves Fogyasztó! A magyar lakosság egy fôre jutó nyúlhúsfogyasztása messze elmarad a nagy konyhakultúrájú országokétól.

Részletesebben

Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu)

Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) 2010 december 07. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A karácsony és az utána következő napok okot adnak a bulizásra. A jeges bólék a hangulatot

Részletesebben

A Drótpostagalamb recepttára 202. könyv Paradicsomos receptek. A Drótpostagalamb recepttára 202. könyv. Klemi 202. 1

A Drótpostagalamb recepttára 202. könyv Paradicsomos receptek. A Drótpostagalamb recepttára 202. könyv. Klemi 202. 1 A Drótpostagalamb recepttára 202. könyv Klemi 202. 1 Tartalomjegyzék...1 Levesek...6 Fűszeres hideg paradicsomleves...6 Fűszeres paradicsomleves...6 Habart paradicsomleves...6 Hideg tejszínes paradicsomleves...6

Részletesebben

RECEPTFÜZET II. VII. BALATONFÖLDVÁRI TÉRZENE FESZTIVÁL 2012. JÚLIUS 4-7. A RENDEZVÉNY ALKALMÁVAL A TÉRSÉG ÍZEI BEMUTATÁSAKÉNT ELKÉSZÍTETT ÉTELEK:

RECEPTFÜZET II. VII. BALATONFÖLDVÁRI TÉRZENE FESZTIVÁL 2012. JÚLIUS 4-7. A RENDEZVÉNY ALKALMÁVAL A TÉRSÉG ÍZEI BEMUTATÁSAKÉNT ELKÉSZÍTETT ÉTELEK: VII. BALATONFÖLDVÁRI TÉRZENE FESZTIVÁL 2012. JÚLIUS 4-7. A RENDEZVÉNY ALKALMÁVAL A TÉRSÉG ÍZEI BEMUTATÁSAKÉNT ELKÉSZÍTETT ÉTELEK: 1. BÁLVÁNYOSI BABGULYÁS FANTÁZIA 2. KőRÖSHEGYI BÖLLÉRMÁJ 3. SZÁRSZÓI LACIPECSENYE

Részletesebben

TÖKÖS ÉTELRECEPTEK. Igal Városért Egyesület gyűjteménye

TÖKÖS ÉTELRECEPTEK. Igal Városért Egyesület gyűjteménye TÖKÖS ÉTELRECEPTEK Igal Városért Egyesület gyűjteménye 2014 Tökös- mákos muffin: 20 dkg liszt, 22 dkg cukor, 0,5 tk sütőpor, 0,5 tk szódabikarbóna, 0,5 tk só, 0,5 tk őrölt fahéj, 2 tojás, 2 étolaj, 1 db

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Chilis bab (3 adag) 1 ek olívaolaj 150g vöröshagyma 400g darált pulykacomb

Részletesebben

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Az onkológia alapjai Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Statisztika Megbetegedés halálozás Világ: 15 20 M 7-8 M Mo.: 70.000 36.000 Azaz hazánkban minden negyedik állampolgár daganatos

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

1300 kcal minta étrend

1300 kcal minta étrend Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen Étel 1 adag (4) Fehérjés zabkása 150g Uborka 150g Paprika 150g Paradicsom 1db (52g) Főt tojás 100g Főtt rizs (zsír és olaj nélkül) 100g Sült csirkemell 200g

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

Szénhidrát. Zsír. Fehérje. 104,6 Kcal Energia

Szénhidrát. Zsír. Fehérje. 104,6 Kcal Energia Gourmet_Box_dobozmatrica_100x247.indd 1 26/11/14 15:40 L KC A 521 C P E R ÉSZ 12 T T K A AL sütőtökpürér e tálalva, sü lt céklával irkemelltlve, s c i s a y n Ta kel tö zöldfűszerek ELKÉSZÍTÉSI JAVASLAT:

Részletesebben

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô Kedves Olvasó! Ugye Önnel is többször elôfordult már, hogy munka után szinte beesett a konyhába és gyorsan valami finomat kellett összedobni vacsorára a családnak?! Ehhez azonban elôször be kell vásárolni,

Részletesebben

2016/06/09 07:52 1/18 Recept

2016/06/09 07:52 1/18 Recept 2016/06/09 07:52 1/18 Recept < Főoldal Recept Főétel Vegyes maradék 50 dkg babcsíra 15 dkg hús (disznó, marha, csirke) 1 teáskanál (finoman) paradicsompüré hagyma fokhagyma olívaolaj teáskanál méz 2 evőkanál

Részletesebben

Közkedvelt ételek a közétkeztetés számára. Sócsökkentett megoldások

Közkedvelt ételek a közétkeztetés számára. Sócsökkentett megoldások Közkedvelt ételek a közétkeztetés számára Sócsökkentett megoldások 1 Paradicsomleves 2 Temesvári sertéstokány 3 Zöldborsó főzelék 4 Brokkolikrémleves levesgyönggyel 5 Spárgás raguleves 6 Zöldséges zellerkrémleves

Részletesebben

Rakott padlizsán - Mussaka. Hozzávalók: 4 padlizsán, só, olívaolaj a sütéshez, 10 dkg barnarizs, 40 dkg paradicsom, 1 fej vöröshagyma,

Rakott padlizsán - Mussaka. Hozzávalók: 4 padlizsán, só, olívaolaj a sütéshez, 10 dkg barnarizs, 40 dkg paradicsom, 1 fej vöröshagyma, Rakott padlizsán - Mussaka 4 padlizsán, olívaolaj a sütéshez, 10 dkg barnarizs, 40 dkg paradicsom, 1 fej vöröshagyma, 3 evőkanál aprított petrezselyem, 1/2 dl olívaolaj, 3 gerezd fokhagyma, bors, 2 evőkanál

Részletesebben

Képes szakácskönyv erdélyi ételekből

Képes szakácskönyv erdélyi ételekből Képes szakácskönyv erdélyi ételekből Képes szakácskönyv erdélyi ételekből Készítette: Szabó Mária 2012. Tartalomjegyzék Erdélyi rakott káposzta... 4 Erdélyi borsos tokány... 6 Juhtúrós puliszka /Mamaliga/...

Részletesebben

A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról

A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról Iskolagyümölcs - program Oktatási segédanyag 2013/2014. tanév 1. félév/2. A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról Az egészség megőrzésben nagy fontossággal bírnak

Részletesebben

Brokkolis sajtkrém. Sonkával sajttal töltött hústekercs. Erdei gyümölcslé. Elkészítése:

Brokkolis sajtkrém. Sonkával sajttal töltött hústekercs. Erdei gyümölcslé. Elkészítése: Bambi bölcsőde Brokkolis sajtkrém Hozzávalók: 25 dkg brokkoli (mirelit vagy friss) 15 dkg reszelt trappista sajt 1 dl forralt tej őrölt szerecsendió, esetleg fokhagyma Elkészítése: A brokkolit megpároljuk,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés Orosz Tibor Sűrített levesek A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés A követelménymodul száma: 1465-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-30 SŰRÍTETT LEVESEK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

Hiánybetegsége: hajhullás és a fogak elvesztése. Fő forrásai: asztali kősó, olajbogyó, tengeri moszat.

Hiánybetegsége: hajhullás és a fogak elvesztése. Fő forrásai: asztali kősó, olajbogyó, tengeri moszat. Nyomelemek, ásványi anyagok: Nevükhöz hűen csak nyomokban, egészen icipici mennyiségben szükségesek a szervezet számára, ugyanakkor ez a nagyon kicsike mennyiség egyben létfontosságú is! Néhány rövid mondat

Részletesebben

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre.

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre. AamsddmFrafa Mama minden évben készített ilyen mézeskalácsot, több száz darabot, tojásfehérjébe kevert porcukorral kicirkalmazva, mákkal, kókusszal, több színű cukorgyönggyel díszítve. (...) A lényeg viszont

Részletesebben

Egyél céklát (akár) minden nap!

Egyél céklát (akár) minden nap! 1 Egyél céklát (akár) minden nap! A receptek alatt találtok egy rövid ismertetőt a cékla jótékony hatásairól: Almás céklasaláta 60 dkg cékla, 3-4 db kisebb alma, 1 vöröshagyma, 2 kanál citromlé, 1 evőkanálnyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Edzésmester Alakváltó Program. Receptek (v1.0 2009-04-27) www.edzesmester.com 2009 Mayavi 3.0 Kft

Tartalomjegyzék. Edzésmester Alakváltó Program. Receptek (v1.0 2009-04-27) www.edzesmester.com 2009 Mayavi 3.0 Kft Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Tartalomjegyzék... 2 Jelmagyarázat... 4 Receptek 1: Reggelik... 5 Reggeli #1... 6 Reggeli #2... 7 Reggeli #3... 8 Reggeli #4... 9 Reggeli #5... 10 Reggeli #6... 11 Reggeli

Részletesebben

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák I70 Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák ÍZÔRZÔK Hozzávalók: másfél kg tisztított amur 10 dkg füstölt kenyérszalonna 10 dkg fôtt császárszalonna szeletben 2 nagyobb,

Részletesebben

Tepsis zöldségtál (4 adag) 40 dkg burgonya 40 dkg laskagomba 20 dkg vöröshagyma 20 dkg zöldpaprika 40 dkg patisszon 3 ek. olaj só bors bazsalikom

Tepsis zöldségtál (4 adag) 40 dkg burgonya 40 dkg laskagomba 20 dkg vöröshagyma 20 dkg zöldpaprika 40 dkg patisszon 3 ek. olaj só bors bazsalikom Tepsis zöldségtál (4 adag) 40 dkg burgonya 40 dkg laskagomba 20 dkg vöröshagyma 20 dkg zöldpaprika 40 dkg patisszon 3 ek. olaj só bors bazsalikom A burgonyát, vöröshagymát, zöldpaprikát karikára vágjuk,

Részletesebben

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett.

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Az alábbi receptjeinknek megvan a saját történetük Leves Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Csirkegulyás - ½ csirkemell-filé - 1 kisfej

Részletesebben

Csirkepaprikás tésztával

Csirkepaprikás tésztával Csirkepaprikás tésztával - 30-40 dkg csirkemell filé, - Knorr csirkepaprikás alap, - főzőtejszín, - víz, - étolaj, - 250 g Gyermelyi copfocska tészta A húst felkockázzuk, és szárazra csepegtetjük. A 2,8

Részletesebben

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői XI.4. FŐZŐCSKE Tárgy, téma Előzmények Cél Egyenes arányosság. Egyenes arányosság ismerete. A feladatsor jellemzői Problémamegoldás fejlesztése. A projektmunka gyakorlása. A feladatsor által fejleszthető

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

CURRYS-ZÖLDSÉGLEVES PAPRIKAKOCKÁVAL

CURRYS-ZÖLDSÉGLEVES PAPRIKAKOCKÁVAL CURRYS-ZÖLDSÉGLEVES PAPRIKAKOCKÁVAL» 2 személyre -15 perc 1/2 db paprika 1 ek olívaolaj 1 ek currypor Vágd kockára a paprikát és süsd olajban 3 percig. Azután önts hozzá 300 ml sovány tejet. A maradék

Részletesebben

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Reggeli Nutellás kenyér tejjel Szalámis kenyér Péksütemény kakaóval Lekváros kenyér Pirítós kenyér teával Ebéd Palóc gulyás Szilvás gombóc Tejleves tésztával Sült csirkecomb

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt.

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt. RECEPTEK Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban Összetevõk 4 db csirkemell 4 szelet Ahidai sonka 8 szelet sajt 5 dkg vaj 2 ek liszt 3 dl tej só bors 10 dkg reszelt sajt 1-1,5 dl tejszín Elkészítés A csirkemell

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Csirkemell rizottó (4 adag) 400g csirkemell 125g barna rizs (1 zacskó)

Részletesebben

MOZAIK ÉTREND. 1200 kcal/nap. Reggelik: 200-240 kcal

MOZAIK ÉTREND. 1200 kcal/nap. Reggelik: 200-240 kcal MOZAIK ÉTREND A megadott étrendi minták közül válasszon kedve szerint az Ön számára javasolt energiatartalmat tartsa szem előtt! 1200 kcal/nap Reggelik: 200-240 kcal 1 Reggeli natúr joghurt 125 g friss

Részletesebben

Előszó. Jó főzést mindenkinek! Móni és Márió

Előszó. Jó főzést mindenkinek! Móni és Márió Előszó Éveken át jártuk a világot, gyűjtöttük az információkat, hogy egyre mélyebbre merülhessünk az egészséges táplálkozás rejtelmeibe. Magyarországra hazatérve időnként azt tapasztaltuk, hogy az egészséges

Részletesebben

Bab gulyás szürkemarhából

Bab gulyás szürkemarhából Bab gulyás szürkemarhából 35 dkg szürkemarha lábszár 5 dkg zsiradék 20 dkg fejtett bab 7,5 dkg vöröshagyma 10 dkg sárgarépa 5 dkg zellergumó 7,5 dkg burgonya 1 db paradicsom Fél tv paprika Fél hegyes erős

Részletesebben

Sajtos húsfalatok. Sült spárga. * Szezonális: Kiemelt napok a naptárban * Elkészítési idő: 45 perc * Főzési idő: 30 perc.

Sajtos húsfalatok. Sült spárga. * Szezonális: Kiemelt napok a naptárban * Elkészítési idő: 45 perc * Főzési idő: 30 perc. Sajtos húsfalatok - 20 dkg krémsajt (pl. tömlős Camping sajt), - 75 dkg csirkemell, 2 evőkanál olaj, - 1 evőkanál vaj, 2 dl húsleves (akár kockából is), - 2 gerezd fokhagyma, - 1 csokor vegyes zöldfűszer

Részletesebben

Menü - 1800 kcal. 2. Hét

Menü - 1800 kcal. 2. Hét Menü - 1800 kcal Tudnivalók a diétáról: Energiaérték: 1800 kcal Protein tartalom: a napi energia-bevitel 20-%-a, ami 81-90 grammnak felel meg Zsírtartalom: a napi energia-bevitel 30%-a, ami 60 grammnak

Részletesebben

Menü - 1500 kcal. 3. Hét

Menü - 1500 kcal. 3. Hét Menü - 1500 kcal Tudnivalók a diétáról: Energiaérték: 1500 kcal Protein tartalom: a napi energia-bevitel 20-25%-a, ami 75-93 grammnak felel meg Zsírtartalom: a napi energia-bevitel 30%-a, ami 50 grammnak

Részletesebben

Sajtos csirkesaláta Hozzávalók: 50 dkg csirkemellfilé 25 dkg paradicsom 10 dkg jégsaláta 5 dkg sajt sült csirke fűszerkeverék

Sajtos csirkesaláta Hozzávalók: 50 dkg csirkemellfilé 25 dkg paradicsom 10 dkg jégsaláta 5 dkg sajt sült csirke fűszerkeverék 30-90 napos szétválasztó diéta A kúra alapvetően négy napos periódusokra osztott, aszerint, hogy milyen tápanyagot fogyaszthatunk az egyes napokon. Étkezésünket fehérje, keményítő, szénhidrát és gyümölcsnapok

Részletesebben

Húsvéti sonkás muffin. Hozzávalók 12 főre

Húsvéti sonkás muffin. Hozzávalók 12 főre Húsvéti sonkás muffin Hozzávalók 12 főre Búza finomliszt 200g Teljes kiőrlésű liszt 100g Füstölt főtt sonka 200g Burgonya 150g Olaj 1 evőkanál Tojás 1 db Póréhagyma 60g Zöldpaprika 60g Élesztő 1 csomag

Részletesebben

Diétás ételek könyve

Diétás ételek könyve Diétás ételek könyve www.leakiloval.hu Oldal 1 Kedves Olvasóm! Ezt a könyvet azért készítettem el Neked, mert a fogyókúra során a legnagyobb probléma az, hogy mit is főzz, ami nem hizlal. Ebben a könyvben

Részletesebben

Menü - 1800 kcal. 4. Hét

Menü - 1800 kcal. 4. Hét Menü - 1800 kcal Tudnivalók a diétáról: Energiaérték: 1800 kcal Protein tartalom: a napi energia-bevitel 20-%-a, ami 81-90 grammnak felel meg Zsírtartalom: a napi energia-bevitel 30%-a, ami 60 grammnak

Részletesebben

Előételek. www.jogadebrecen.hu

Előételek. www.jogadebrecen.hu JÓGARECEPTEK Előételek Paprikás búzakrém Biobúza, vaj, pirospaprika, tengeri só, petrezselyem zöld, fokhagyma, fekete bors vagy borsikafű A megőrölt búzát, sós vízben puhára főzzük, majd a fűszerekkel,

Részletesebben

RECEPTVARAZS V e g e tó H cm u s é+ elek

RECEPTVARAZS V e g e tó H cm u s é+ elek RECEPTVARAZS V e g e tó H c m u s é + e le k Vkge+á H a nus e+elek Pro-Book Könyvkiadó Szöveg: Pro-Book Borító: Pro-Book 1. kiadás Pro-Book Könyvkiadó, 2008 ^ PRO,r BooK KÖNYVKIADÓ ISBN 978 963 9875 51

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Szakácskönyv. A Premium program bemutatása a 3 étkezés koncepciójának tükrében

Szakácskönyv. A Premium program bemutatása a 3 étkezés koncepciójának tükrében Szakácskönyv A Premium program bemutatása a 3 étkezés koncepciójának tükrében Receptek:» Levesek» Köretek, főzelékek, zöldséges ételek» Szárnyas finomságok Tartalom A Premium program bemutatása a 3 étkezés

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az éltetõ vitaminok A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek feltétlenül szükségesek testünk kifogástalan mûködéséhez. A vitamin elnevezés a vita (élet) és az amin (NH2-tartalmú kémiai gyök) szavakból

Részletesebben

Recept ajánlataink Aszalt szilvás rétes Böjtös zsidó rétes Burgonyás túrós rétes Debreceni gesztenyés béles

Recept ajánlataink Aszalt szilvás rétes Böjtös zsidó rétes Burgonyás túrós rétes Debreceni gesztenyés béles Aszalt szilvás rétes Hozzávalók: 1 csomag réteslap, 15 dkg zabpehely, 20 dkg aszalt szilva, 3 dl rostos szilvalé, 25 dkg tehéntúró, 2 tojás, 4 evőkanál olaj, ízlés szerint méz (ne legyen nagyon édes),

Részletesebben

Karácsonyi ételek gombákkal a

Karácsonyi ételek gombákkal a Karácsonyi ételek gombákkal a ajánlásával Aszalt szilvás pulykamell vörösboros gombaszószban 500 g Bio-Fungi szeletelt csiperkegomba 800-1000 g pulykamell 300 g aszalt szilva vörösbor olaj, só, bors A

Részletesebben

Füstölt lazacsaláta garnélarákkal

Füstölt lazacsaláta garnélarákkal A TENGER GYÜMÖLCSEI NORVÉGIÁBÓL Füstölt lazacsaláta garnélarákkal 20 dkg tisztított garnélarák 40 dkg csíkokra vágott füstölt lazac 1 citrom leve és finomra reszelt héja 8-10 friss bazsalikomlevél ízlés

Részletesebben

Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése

Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése Krónikus veseelégtelenségben szenved beteg szérumjának kreatinin szintje magas, s ha napi 50-60 g fehérjét kap úgy állapota lassan tovább romlik. Ha

Részletesebben

Házi tartósítási eljárások. A projekt a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósul meg.

Házi tartósítási eljárások. A projekt a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósul meg. Házi tartósítási eljárások A projekt a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósul meg. Cél egészséges, kis energiaigényű, változatos Téli élelmiszer biztosítása Amit szeretnénk

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Az egészséges ember számára megfogalmazott táplálkozási ajánlások érvényesek a különböző sporttevékenységet végzők számára is. Kiegyensúlyozott

Részletesebben

Élj egészségtudatosan, készíts egészséges ételeket

Élj egészségtudatosan, készíts egészséges ételeket Down Alapítvány TÁMOGATOTT ÜGYINTÉZÉS 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel.: (061) 363-63-53 e-mail: down@downalapitvany.hu Élj egészségtudatosan, készíts egészséges ételeket Tanulj meg főzni egyszerűen,

Részletesebben

Egészséges táplálkozás:

Egészséges táplálkozás: KORSZERŰ TÁPLÁLKOZÁS Egészséges táplálkozás: Az egészséges :egy megfelelően összeállított menü, a szervezetnek szükséges energia és tápanyag mennyiséget biztosítja ahhoz, hogy tartósan egészségesek maradjunk.

Részletesebben

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK KÉSZÍTETTE: GAÁL ELEONÓRA OKLEVELES TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI SZAKEMBER DEBRECENI EGYETEM Egészséges alapanyagok egészséges táplálkozás mintaprojekt a közétkeztetés minőségi

Részletesebben

A DIÉTÁS ÉTKEZTETÉS FELADATAI, LEHETŐSÉGEI (OLCSÓN, EGÉSZSÉGESET)

A DIÉTÁS ÉTKEZTETÉS FELADATAI, LEHETŐSÉGEI (OLCSÓN, EGÉSZSÉGESET) A DIÉTÁS ÉTKEZTETÉS FELADATAI, LEHETŐSÉGEI (OLCSÓN, EGÉSZSÉGESET) SZALAYNÉ KÓNYA ZSUZSA Debreceni Egyetem Klinikai Központ Vezető Dietetikus és Élelmiszeripari mérnök Egészséges alapanyagok egészséges

Részletesebben

Nagy Margit - 301 recept Printed: 2009.05.02. A Diabetes újság Konyhasarok rovatának különkiadása. Nagy Margit - 301 recept 1

Nagy Margit - 301 recept Printed: 2009.05.02. A Diabetes újság Konyhasarok rovatának különkiadása. Nagy Margit - 301 recept 1 A Diabetes újság Konyhasarok rovatának különkiadása Nagy Margit - 301 recept 1 1.) BROKKOLIKRÉMLEVES 60 dkg brokkoli 3 dkg margarin 5 dkg vöröshagyma 2 gerezd fokhagyma 1 dl tej 1 dl tejszín 8 dl víz Brokkolit

Részletesebben

Használja egészséggel!

Használja egészséggel! Mindent eperrel! Receptsorozatunkkal segítséget szeretnénk adni a minden és ünnepnapok megédesítésére! Használja egészséggel! FONTOS!!! A shake-et mindig mixerrel vagy konyhai robotgéppel készítsük! Naponta

Részletesebben

Az étrend összesített kiszabata Kedd Reggeli. Tízórai. Ebéd Szerda Reggeli fagyasztott zöldborsó

Az étrend összesített kiszabata Kedd Reggeli. Tízórai. Ebéd Szerda Reggeli fagyasztott zöldborsó Az étrend összesített kiszabata 2016. 11. 01. Kedd 2016. 11. 02. Szerda fagyasztott zöldborsó Korpás TK zsemle/ep krémfehérsajt Édes mákos TK kifli/ep bulgur citromlé cukkíni fagyasztott sárgarépa fagyasztott

Részletesebben

Nagyi Szakácskönyve. A gyermekkor ízei

Nagyi Szakácskönyve. A gyermekkor ízei Nagyi Szakácskönyve A gyermekkor ízei Nagyi Szakácskönyve Z-dsgn Ez a könyv kizárólag referencia kiadványként szolgál, és üzleti célból semmilyen formában nem terjeszthető, nem nyomtatható! Receptek:

Részletesebben

........ HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV

........ HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV ...... HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV 2 www.electrolux.com AUTOMATIKUS PROGRAMOK Program száma Program neve 1 MARHA HÁTSZÍN 2 SERTÉS ROSTON 3 CSIRKE EGÉSZBEN 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 QUICHE LORRAINE 7 FEHÉR KENYÉR 8 BURGONYAFELFÚJT

Részletesebben

DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN

DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN A magasvérnyomás-betegség ( hipertonia ) kezelésében a diétának fontos, meghatározó szerepe van. A nem gyógyszeres kezelés a következ beavatkozásokból áll: Elhízás esetén

Részletesebben

SVÁB RECEPTEK. Kaporszósz, Kapormártás (Kopersoß)

SVÁB RECEPTEK. Kaporszósz, Kapormártás (Kopersoß) SVÁB RECEPTEK Kaporszósz, Kapormártás (Kopersoß) 5 dkg zsír, 3 ek liszt, 1 csomó kapor,, tej. A kaprot apróra vágom. Egy világos rántást készítek, hozzáadom a kaprot és rövid ideig együtt pirítom. Feltöltöm

Részletesebben

Sörvacsora receptek a Soproni Démontól

Sörvacsora receptek a Soproni Démontól Sörvacsora receptek a Soproni Démontól Szilvakrémleves sörös ropogóssal Hozzávalók 4 főre: Leves - 300 g aszalt szilva - 200 ml Soproni Szilva Démon - 40 g liszt - 50 g cukor - 1 ek vaj - 2 db egész fahéjrúd

Részletesebben

Hagyományos zöldségleves Hozzávalók 112,5 g felaprított zöldségmix (burgonya, vöröshagyma, sárgarépa, zeller stb.) 12,5 g vaj 15 g liszt

Hagyományos zöldségleves Hozzávalók 112,5 g felaprított zöldségmix (burgonya, vöröshagyma, sárgarépa, zeller stb.) 12,5 g vaj 15 g liszt RECEPTEK FŐZŐEDÉNYHEZ RECEPTEK FŐZŐEDÉNYHEZ Próbálja ki receptötleteinket! Amennyiben az elkészítési időt több mint egy órával meghosszabbítja, az befolyásolhatja az étel ízét. Természetesen bizonyos határokon

Részletesebben

ÜREGI ÉVA. ól enni! DIÉTÁS RECEPTEK

ÜREGI ÉVA. ól enni! DIÉTÁS RECEPTEK ÜREGI ÉVA J ól enni! DIÉTÁS RECEPTEK Üregi Éva Pallas Antikvárium Kft., 2005 Minden jogot fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elõadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát,

Részletesebben

Főzelékek,köretek készítése 4.0/

Főzelékek,köretek készítése 4.0/ Főzelékek,köretek készítése 4.0/6280-11 A köretek és a főzelékek ételeink kiegészítői, fontos szerepük van a táplálkozásban: Változatossá tehetjük velük ételeink tálalását Színesebbé étrendjeink összeállítását

Részletesebben

A Drótpostagalamb recepttára 203. könyv Karfiolos ételek

A Drótpostagalamb recepttára 203. könyv Karfiolos ételek A Drótpostagalamb recepttára 203. könyv Klemi 203. 1 Tartalomjegyzék...1 Levesek...7 Bomba jó gombaragu-leves...7 Citromos rizsleves karfiollal...7 Csirkeaprólék-leves 1...7 Csirkeaprólék-leves 2...7 Csirke-csontleves...7

Részletesebben

Receptkönyv Gőzölős sütő

Receptkönyv Gőzölős sütő HU Receptkönyv Gőzölős sütő 2 www.aeg.com 1. AUTOMATIKUS PROGRAMOK 1.1 Zöldségek, hagyományos Főzőedény: Bármilyen főzőedényt választhat, amely legalább 100 C-ig hőálló. 400 g karfiol 200 g sárgarépa 200

Részletesebben

10 gyors és olcsó szendvicskrém

10 gyors és olcsó szendvicskrém 10 gyors és olcsó szendvicskrém Miért készítsünk szendvicskrémet? Mert a házilag készített szendvicskrémek olcsók. Az újdonság élményét hozzák a készen vásárolt kenyérrevalók között. Új ízeket varázsolnak

Részletesebben

Eperszörp (Ezt a receptet az alsó fűtőszálas automatákhoz ajánljuk. Felső fűtőszálas esetében maximum 300 g epret lehet tenni a tartályba.

Eperszörp (Ezt a receptet az alsó fűtőszálas automatákhoz ajánljuk. Felső fűtőszálas esetében maximum 300 g epret lehet tenni a tartályba. Eperszörp (Ezt a receptet az alsó fűtőszálas automatákhoz ajánljuk. Felső fűtőszálas esetében maximum 300 g epret lehet tenni a tartályba.) 600-700 g eper (mosva, darabolva) 150 g nyírfacukor vagy 200

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

Szerkesztette: Tolvéth Anna 2008.

Szerkesztette: Tolvéth Anna 2008. Receptkönyvek sorozat Szerkesztette: Tolvéth Anna 2008. Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók a wok főzéshez... 1 Néhány tanács mit tartsunk otthon... 1 RECEPTEK... 5 1. Vegetáriánus ételek wokban... 5 2.

Részletesebben

Törtcsokoládés muffin

Törtcsokoládés muffin Törtcsokoládés muffin 300 g fi nomliszt, 3 és fél kk sütôporral elkeverve 55 g porcukor 190 g fehércsokoládé, darabokra vágva 100 g tört grillázsos csokoládé 1 tojás, könnyedén felverve 60 g olvasztott

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben