K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a"

Átírás

1 K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Iskolánk tartalmi munkájáról, eredményességéről, személyi feltételeiről a 10. sz. melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet értelmében az alábbi adatszolgáltatást tesszük közzé az Interneten a szülők, iskolánk iránt érdeklődő személyek tájékoztatása céljából: név: Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény székhely: 4031 Debrecen Angyalföld tér 4.sz. telephely: 4031 Debrecen Angyalföld tér 7.sz. igazgató : Dr. Széles Dezsőné tel : 06 / fax: 06 / OM azonosító: A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: S.sz Feladatkör Végzettség, képzettség (2011/2012-es tanév tantárgyfelosztása alapján) Főiskola - / könyvtár szakkollégium igazgató Közoktatás vezetői szakvizsga Főiskola - tanár / magyar-orosz igazgatóhelyettes magyar Főiskola - / pedagógia-ének szakkollégium igazgatóhelyettes Mérés-értékelés szakvizsga magyar Főiskola - / könyvtár-testnevelés szakkollégium magyar, testnevelés Főiskola - / rajz szakkollégium Mérés-értékelés szakvizsga matematika, rajz, természetismeret, technika Főiskola - / rajz szakkollégium Fejlesztő pedagógus szakvizsga Főiskola - / pedagógia szakkollégium Főiskola - / rajz szakkollégium Főiskola - / testnevelés szakkollégium Egyetem pedagógiai szak. Tehetség és fejlesztése sz.k. magyar, rajz, ének-zene matematika, technika, testnevelés matematika, természetismeret, rajz, technika magyar, testnevelés Főiskola - / pedagógia szakkollégium magyar, technika, testnevelés Főiskola - Egyetem - pedagógia szak. természetismeret környezetismeret-közművelődéspedagógia, testnevelés szakkollégium

2 S.sz. 12. Végzettség, képzettség Főiskola - / rajz, pedagógia szakkollégium Főiskola - / testnevelés szakkollégium 13. Angol nyelv Főiskola - / könyvtár szakkollégium 14. Egyetem - informatikus könyvtáros 15. Főiskola - / közművelődés szakkollégium Fejlesztőpedagógus szakvizsga Feladatkör (2011/2012-es tanév tantárgyfelosztása alapján) matematika, rajz, természetismeret angol, matematika magyar, technika, rajz, informatika matematika, természetismeret, technika, testnevelés Főiskola - / rajz szakkollégium 16. magyar, ének-zene, rajz Főiskola - /technika szakkollégium 17. matematika, természetismeret, rajz, technika, testnevelés Főiskola - / testnevelés szakkollégium 18. Főiskola - testnevelő tanár matematika, természetismeret, Főiskola - / népművelés szakkollégium Főiskola - tanár / magyar-történelem drámapedagógiai szakvizsga testnevelés magyar, rajz, technika, ének-zene magyar, etika, tánc és dráma, történelem, drámajáték, beszédgyakorlat, mozgásgyakorlat, vers- és próza Főiskola - tanár / magyar - ének-zene magyar, ének-zene, tánc és 21. Egyetem ének-zene szakk. dráma, szolfézs, kórus Főiskola - tanár / történelem-népművelés történelem, floorball, 22. Sportoktató floorball sportágban szabadidő-szervező Egyetem - tanár / történelem-földrajz történelem, földrajz/ 23. természetismeret, etika 24. Főiskola - tanár / földrajz-testnevelés földrajz, testnevelés 25. Főiskola - / testnevelés szakkollégium Főiskola - földrajz tanár Közoktatásvezetői szakvizsga, képv. szakv. természetismeret, testnevelés Főiskola - tanár / földrajz-rajz rajz, mozgókép, hon- és 26. népismeret 27. Főiskola - tanár / biológia-technika biológia-egészségtan, technika Főiskola - tanár / biológia. életvitel-házt. ök. Főiskola informatika Főiskola - tánc és dráma Egyetem - tanár / informatika Főiskola - matematika - kémia biológia-egészségtan, technika, informatika, beszédgyakorlat, mozgásgyakorlat, vers- és próza, dráma és színjáték kémia, informatika 2

3 S.sz. Végzettség, képzettség Feladatkör (2011/2012-es tanév tantárgyfelosztása alapján) Főiskola - tanár / matematika informatika matematika, informatika 30. rendszergazda 31. Egyetem - tanár / matematika, fizika matematika, fizika 32. Főiskola - tanár / magyar - orosz - német magyar, német Főiskola - / ének-zene szakkollégium matematika, ének-zene, szolfézs, 33. Főiskola - tanár / matematika kórus Főiskola - német 34. Főiskola - tanár / német Főiskola - / népművelés szakkollégium 35. angol Főiskola - tanár / angol Főiskola - / ének-zene szakkollégium Főiskola - tanár / ének-zene Tánc- és drámapedagógus Főiskola - / ének-zene szakkollégium Főiskola - tanár / ének-zene Tehetségfejlesztési szakértő Pedagógus szakvizsga Egyetem / néprajz szak Főiskola tanár Ének-zene - népzene Főiskola - / rajz szakkollégium iskolai nevelés és szociálpszichológia szakvizsga ének-zene, szolfézs, kórus, drámajáték, beszédgyakorlat, mozgásgyakorlat, vers- és próza ének-zene, szolfézs, kórus, néprajz ének-zene, szolfézs, kórus, citera pszichológiai tanácsadó Főiskola - / könyvtár-rajz szakkollégium könyvtáros Főiskola - könyvtáros 40. Egyetem - informatikus könyvtáros Közoktatásvezetői szakvizsga 41. Egyetem testnevelés szakedző korcsolya Főiskola fejlesztő pedagógus 42. Könyvtár szakkollégium Fejlesztési (differenciáló) szakvizsga Főiskola / angol szakkollégium 43. angol Intézményünk összetett intézmény és a művészeti iskolában is a nevelőtestület tagjai tanítanak. 3

4 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége: S.sz. Végzettség, képzettség Feladatkör 1. Szakmunkásképző portás 2. 8 általános takarító 3. Szakközépiskolai érettségi pedagógiai asszisztens 4. Szakközépiskolai érettségi, iratkezelő-irattáros iskolatitkár 5. Gimnáziumi érettségi gazdasági összekötő 6. Gimnáziumi érettségi portás 7. Gimnáziumi érettségi adminisztrátor/gondnok 8. 8 általános takarító 9. 8 általános takarító 10. Gimnáziumi érettségi, gyors- és gépíró szakiskola, gépíró-adminisztrátor számítógép-kezelő, irodagép-kezelő 11. Szakmunkásképző takarító 12. Szakmunkásképző takarító 13. Gimnáziumi érettségi takarító 14. Szakmunkásképző udvaros általános takarító 16. Szakmunkásképző takarító 17. Szakközépiskolai érettségi, gyermek- és ifjúságvédelmi ifjúságvédelmi ügyintéző ügyintéző 18. Szakmunkásképző éjjeliőr általános, számítógép-kezelő, gépíró-adatrögzítő élelmezésszervező 20. Főiskola - szociálpedagógus, ifjúságvédelmi felelős Felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens 21. Szakmunkásképző éjjeliőr 22. Gimnáziumi érettségi gondnok Szakmunkásképző általános takarító 24. Szakmunkásképző takarító 25. Szakmunkásképző takarító 26. Szakmunkásképző udvaros általános takarító 28. Szakmunkásképző portás 29. Szakmunkásképző eljáró 30. Szakmunkásképző karbantartó általános takarító 32. Főiskola rendszergazda 33. Szakmunkásképző karbantartó 34. Szakmunkásképző karbantartó általános takarító A nem pedagógus dolgozók 2 műszakban végzik feladatellátásukat, hogy a művészeti iskola minden foglalkozását és rendezvényét zavartalanul biztosítani tudjuk. 4

5 Mérés ideje 3. Országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve: május május május május május május május Olvasási készség gyakorlottsága 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam Elemi számolási készség gyakorlottsága Elemi gondolkozási készség gyakorlottsága matematika szövegértés matematika szövegértés Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói a 2010/2011-es tanévben: évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Középfokú intézménybe felvételt nyert tanulók eredményei a 2010/2011-es tanévben, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók: Osztály/nemek Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 8.a Fiú Lány b Fiú Lány c Fiú Lány Összesen % 53% 43% 4% 5

6 A nyolcadik évfolyamról továbbtanulók megoszlása a középfokú intézményekben 4% 43% 53% Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Nyelvi tagozaton, vagy két-tannyelvű középiskolába tanulnak tovább: 8.a 6 fő 8.b 7 fő 8.c 4 fő összesen 17 fő % 21,5% 6.a osztályból három tanuló nyert felvételt 6 osztályos gimnáziumba. A hozzánk beérkező adatokból megállapítható, hogy a 9. évfolyamon a tanulók a 8. év végén az iskolánkban elért tanulmányi szintet megtartják. 6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés: A nem kötelező tanórai foglalkozások az egyéni képességfejlesztést szolgálják. A választható foglalkozások célja a felzárkóztatás, az egyéni fejlesztés, a tehetséggondozás, valamint kiegészítő ismeretek nyújtása a tantárgyi rendszeren belül és a tanórán kívül is. Tanulóink évente jelentkezhetnek a szakkörökre, s miután felvételt nyertek arra, kötelesek is azokon részt venni. 6

7 2011/2012-es tanévben az alábbi szakköröket indítottuk: - közlekedési ismeretek - szorobán - kreatív - média (fotó, film) A 8. évfolyamon középiskolai (matematika és magyar tantárgyakból) előkészítőt biztosítunk tanulóinknak. 7. A mindennapos testnevelés biztosítása A sportnak, a mozgásnak rendkívül fontos szerepe van a gyermekek személyiség fejlődésében. Az egészséges életmód kialakításának, a mindennapos testedzés biztosításának a megszervezése iskolánkban a VDSE keretében (floorball, labdajáték, asztalitenisz) történik. A sportköri foglalkozásokon a tanulók különböző sportágakkal ismerkedhetnek meg és ezekben versenyzési lehetőséget is biztosítunk. Alapító okiratunk értelmében az 1-8. évfolyamon a korcsolya oktatása beépült a testnevelés óra keretébe. Diákjainknak lehetősége van a mindennapos testedzés megvalósítására az iskolaotthonos és felsős napközis foglalkozások tanulási időn kívüli részében floorball oktatásban részt venni. Az időjárás függvényében játékos foglalkozás keretében a szabad levegőn töltenek minden nap legalább perc közötti időt. Azokon a napokon, amikor nincs az osztálynak testnevelés órája, változatos mozgásformákat szervezünk. (Ennek terve az adott csoport foglalkozási tervében található.) A mindennapos testedzést szolgálja még a tanítási időbe beiktatott perces levegőzési idő az udvari szünetekben. A téli időszakban nagyobb szerepet kapnak a tanulási időben végeztetett tartásjavító gyakorlatok. A tanulók részére szabadidőben sportköri foglalkozásokat szervezünk évfolyamonként, ahol csoportos játékok útján ismerkednek a különböző sportágak alapjaival (floorball, jégkorong, korcsolya). Az 5-8. évfolyamon a heti 2,5 kötelező testnevelés órán túl a különböző sportágakban edzésre járhatnak tanulóink, amelyeket a testnevelő tanárok és szabadidő-szervező kolléga irányít. A hét három napján tömegsport foglalkozásokat szerveznek tanáraink, emellett labdajáték, foci edzést tartanak. Támogatjuk az úszásoktatást, az 5. évfolyamon kötelező a részvétel. A többi tanuló számára orvosi javaslatra a gyógyúszás biztosított. Fizikai állóképesség javítása a katonasággal együtt megtartott DÖK Napon. Reméljük, hogy a közös élmények és a versenyek hangulata mind több tanulónak eredményezi azt, hogy felnőttként a sport számára életszükségletté váljon, így őrizve meg egészségét. 9. Az otthoni, hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai: Az ismeretanyag átadásának színhelye alapvetően a tanóra, de a sikeres ismeretszerzéshez, a tanulás-tanítás folyamat eredményességéhez elengedhetetlen a tanuló órán kívüli önálló feladatmegoldása. A legtöbb tantárgynál szükséges a házi feladat, hisz az otthoni felkészülés a tananyag megerősítését szolgálja. A házi feladat lehet: - szóbeli - írásbeli - mindkettő - gyűjtő, vagy kutató munka 7

8 - házi dolgozat - számítógépes feladat Az önálló feladatvégzéssel az alábbi célokat kívánjuk elérni: - elkészítésükkel elmélyítsük az órán tanultakat - a gyakorlás által fejlődjenek a tanulók gondolkodási, feladat-megoldási képességei, készségei - fejlődjön a tanulók kreativitása - segítse a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését - tanulják meg önállóan használni ismereteiket - fejlődjön a tanulók kötelességtudata, alakuljon ki az önálló tanulás képessége Hétvégére, illetve pihenőnapokra kevesebb házi feladat adható, mint az egyik tanóráról a másikra. Az őszi, téli és tavaszi szünetekre csak szorgalmi feladat adható. Az alsós iskolaotthonos osztályokban az önálló munka veszi át a házi feladat szerepét, amelyet a k felügyeletével és segítségével az iskolában oldanak meg a tanulók. Differenciált formában szükség esetén otthoni gyakorlásra feladatokat biztosítunk. Felsős napközis foglalkozás ideje alatt megfelelő szervezéssel és foglalkozás vezetéssel biztosítani kell, hogy a tanulók másnapra felkészüljenek. A foglalkozásokat vezető pedagógus ellenőrzi az írásbeli feladatok elkészítését és számon kéri, segíti a szóbeli tanulást. Törekszik arra, hogy a tanulók az aktuális napon feladott házi feladatot maradéktalanul elvégezzék. El kell érni a nyugodt, tanulást segítő légkör megteremtését, amely a foglalkozást tartó pedagógus feladata. Iskolai dolgozatok szabályai: Az írásos beszámoltatás fajtái: - írásbeli felelet az egész osztályra/csoportra vonatkozóan - írásbeli felelet egyénre vonatkozóan - témazáró dolgozatok - tanév végi felmérések Az írásos beszámoltatások rendje: Az előre bejelentett témazáró dolgozatot minden tanuló köteles megírni, de figyelembe kell venni a diszlexiás, diszgráfiás és diszkalkuliás tanulók nehézségeit, számukra segítséget kell nyújtani. Hiányzás esetén a témazáró dolgozatot pótolni kell. Egy tanítási napon csak két témazáró dolgozat íratható. A témazáró dolgozat megírása előtt, a témakört össze kell foglalni és időpontját a szaktanár köteles két tanítási órával előbb bejelenteni. 10. Iskolai tanév helyi rendje: A tanévet szeptember 01-én 7.30 kor ünnepélyes tanévnyitóval kezdtük. A tanév első napja szeptember 01. (csütörtök). Az első félév január 13-án ér véget. A második félév január 14-től - június 15-ig lesz. Őszi szünet: november 02-től - november 05-ig tart. (Utolsó tanítási nap október 28. (péntek), az első tanítási nap november 7. (hétfő). 8

9 Téli szünet: december 22-től január 02-ig lesz. (Utolsó tanítási nap december 21. (szerda), első tanítási nap január 03. (kedd). A félévi értesítő: január 20-ig kiosztásra kerül. - Tavaszi szünet: április ig tart. (Utolsó tanítási nap április 03. (kedd), első tanítási nap április 11. (szerda). Tanítás nélküli munkanapok felhasználása: 1. nap október 07. (péntek) tantestületi kirándulás 2. nap december 21. (szerda) tanítási szünet 3. nap február 03. (péntek) félévi nevelőtestületi értekezlet 4. nap április 04. tanítási szünet 5. nap június 08. DÖK-nap Nevelőtestületi értekezletek dátumai: október 24. (hétfő) órától április 02. (hétfő) órától tavaszi nevelőtestületi értekezlet Országos kompetenciamérés május Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Alsó tagozat 2011/2012. tanév Osztály Tanterem Létszám Szervezeti forma Módszer specialitás 1.a Iskolaotthon 1.b Iskolaotthon 2.a Iskolaotthon 2.b Iskolaotthon 3.a Iskolaotthon 3.b Iskolaotthon 4.a Iskolaotthon 4.b Iskolaotthon Összes tanulói létszám az alsó évfolyamokon: 212 fő floorball/ korcsolya floorball/ korcsolya német/angol német/angol német/angol német/angol német/angol német/angol 9

10 Felső tagozat 2011/2012. tanév Osztály Tanterem Létszám Megjegyzés 5.a Műv b a b a b a Műv b angol/német úszás/floorball angol/német úszás/floorball angol/német angol/német angol/német E.német/angol E.angol/német angol/német Összes tanulói létszám a felső évfolyamokon: 222 fő Mindösszesen: 434 fő Országos, nemzetközi, szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel Nemzetközi eredmények: Olomouc Nemzetközi Gyermekkórus Verseny Vörösmarty Kiskórus Gold Medal Díj, Kategória győztes cím. Dokumentáció: album, videofelvétel XVII. Nemzetközi Kodály Zoltán Kórusverseny Komló Vörösmarty Nagykórus Szakmai elismerő Oklevél. Dokumentáció: CD Népzenei és kórustábor Erdély magyarlakta területein. (Válaszút, Szék) Kassa Nemzetközi testvériskolai látogatás a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Csengettyű nevű Kórusánál. Dokumentáció: Kassai Új Szó és a Hajdú Bihar Megyei Napló cikke és fotóalbum, video. Iskolánkban lengyel és francia testvériskoláink tanulóinak és tanárainak látogatása. Bemutató órák tartása, művészeti iskolai nyílt órák A moldvai csángó közösség képviselőinek látogatása intézményünkben, művészeti csoportok bemutatója a vendégeknek. Nemzetközi Bartók Béla Kórusverseny helyi rendezvényeinek szervezésében és programjaiban való közreműködés. Közös koncert a debreceni István Király Téri Református Templomban.(spanyol, orosz, dél afrikai gyermekkarokkal) XI. Kardos Albert Nemzetközi Szavalóverseny II. helyezés. Az Odyssey of the Mind kreativitásfejlesztő program keretében működő OM kreatív csoportunk 1996 óta több Eurofesztiválon is részt vett: Hollandiában, Litvániában, Németországban, Magyarországon és Lengyelországban ben a berlini Eurofesztiválon a vegyes nemzetközi csoportok versenyében ezüstérmet szereztünk. A verseny eredményéről számos nyomtatott és elektronikus sajtó beszámolt. A MOL 10

11 Tehetségtámogató program keretében támogatást nyertünk, melyből a kecskeméti Eurofesztivál részvételi díját fedezhettük. 2008/2009-es tanévben a Comenius Iskolai Együttműködési Projekt záró tanácskozása Lengyelországban volt, ahol a francia, lengyel és magyar diákok egy közös színházi találkozó keretében bizonyíthatták kreativitásukat. 10 diák és 10 pedagógus utazott a találkozóra. 2009/2010-es tanévben az Európai Bizottság Színtiszta utánzat c. nemzetközi versenyén - melynek a témája a termékhamisítás és kalózkodás volt a videónkkal I. helyezést értünk el. A díjakat a diákok és a felkészítő tanárok Brüsszelben vehették át. Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Kreativitási Díját is megkaptuk április Nemzetközi Gyermekfesztivál az ország részvételével Isztambulban, ahol hazánkat népzenével, néptánccal képviseltük április ig a művészeti iskola csoportja isztambuli nemzetközi gyermekfesztiválra utazott a Doga Schools meghívására részvétel a Nemzetközi Borostyánszövetség Iskola a Borostyánúton c. versenyében. Nemzetközi projektek: 2008/2009-es tanévben Comenius Pedagógusasszisztens fogadása projekt keretében Olaszországból érkező vendégtanárnő fogadása a könyvtárban, elindítottuk a NYANYA programot (Nyelvtanulási Akció- Nyilván Akarod) pedagógusoknak és diákoknak egyaránt ig a Comenius iskolai együttműködési projekt keretében lengyel és francia iskolákkal közös projekten dolgoztunk, melynek weblapja (www.ispeak.extra.hu) országos első helyezést ért el, a projektről pedig az Esélyteremtő iskola c. kiadványban 3 oldalas cikk olvasható. A Comenius program keretében új pályázati projekt kidolgozása folyik görög, török, bulgár, német, lengyel, spanyol, portugál és erdélyi magyar partneriskolákkal. Iskolánk két pedagógusa az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete meghívására egy hetet töltött Brüsszelben az Európai Bizottság és az Európai Parlament munkájának megismerésére. Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja ezt a nemzetközi rendezvénysorozatot Magyarországon mi kezdeményeztük és gondoztuk először, ma már országos mozgalommá fejlődött aktív közreműködésünkkel. Az e-twinning program keretében szeptemberétől A zene, ami embereket kapcsol össze c. projektben 21 ország csoportjaival dolgozunk együtt. Nemzetközi kapcsolat a Szentegyházi Gyermekfilharmónia, a Beregszászi Járási Zeneiskolák, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a mi iskolánk között zenei tehetséggondozás terén. A program a TÁMOP 3.4.4/B/ pályázatán belül valósult meg május 27-től június 1-ig a lengyelországi Pruszcz Gdanskiban lévő Paderewski testvériskolánkban tettünk látogatást. A projekt témája a Borostyán volt félévében indult a Testvérosztály projektünk: Az isztambuli Osmaniye Ilkögretim Okulu egyik osztálya és az 5.a osztály közreműködésével rajzokat küldtek egymásnak, egymás dalait tanulták meg és küldték el videón es tanévben a ZENE, AMI EMBEREKET KAPCSOL ÖSSZE (Music connecting people). 21 ország részvételével zajlott a tanév során. A projekt a nemzeti irodánktól megkapta a Minősített e-twinning Projekt címet. 11

12 2011. szeptember: 8 ország (Törökország, Németország, Bulgária, Lengyelország, Görögország, Olaszország, Nagy-Britannia és Magyarország) pedagógusaival együttműködve indul az I am a child, I want to be recognized című projektünk. Országos eredmények: 2004-ben a Kihívás 2004 c. országos informatika versenyen a Netzsenik nevű csoportunk harmadik helyezést ért el ban az OM Kreatív csoport az Odyssey of the Mind program keretében az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által kiírt országos Alkoss kéket! kreatív versenyen különdíjat nyert Oktatási Minisztériumban a Holocaust tanításának helyzete intézményünkben bemutató a rendezvény tanár résztvevői előtt (video) Debrecen - Budapest: A Holocaust Emlékközpont és a Yad Vashem Intézet. rendezvénye A Holocaust tanításának művészetpedagógiai módszerei intézményünkben. Intézményi project bemutatása Az anyag Jeruzsálemben a Nemzetközi Emlékközpontban található. Országos Bárdos Lajos Szimpózium: bemutatóóra iskolánk szolfézs tanszakos tanulóival. Éneklő Ifjúság az énekkarunk arany minősítést kapott. A világ egy kert a szívemben I. helyezés. Litterátum angol országos nyelvi versenyen a 7.z osztályos tanulóink arany és ezüst minősítést értek el ben az OM Kreatív csoport az Odyssey of the Mind program keretében az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által kiírt országos Alkoss kéket! kreatív versenyen első helyezést ért el óta a könyvtárunk rendezvényekkel csatlakozik Magyar Olvasástársaság országos felhívásához a Népmese Napjának megünneplésére ban az iskolai könyvtár alsó tagozatos csoportja (Okos Lányok) az Internet Fiesta 2008 Mathias-Net c. országos versenyén II. helyezést ért el OBI és a WWWF Magyarország Országos versíró pályázatán különdíjban részesült versenyzőnk. A Bendegúz országos döntőben XIV. helyen végzett tanulónk Floorball Diákolimpián csapatunk II. és V. helyezést ért el. Honvédelmi Minisztérium Üdvözlet Afganisztánba c. országos művészeti pályázatán Különdíjat kaptunk. A DVD bemutatásra került Afganisztánban. 5 tanuló meghívást kapott a Honvédelmi Minisztérium gyermekprogramjára Szentendrére Szatmári Ízek Kft. Országos meseíró pályázaton IV., V. és VI. helyezést értek el intézményünk tanulói. Angol nyelvi versenyen 8.a osztályos tanulóink IV.-V. helyen végeztek. Korosztályos foci bajnokságon 7.b osztályos tanulónk IV. helyezést ért el. Korosztályos kosárlabda bajnokságon 7.b osztályos tanulónk VII. helyezett lett. Az Odyssey of the Mind programban résztvevő csoportunk 1996 óta az országos versenyeken és 3. helyezéseket ér el, és szerez jogot az Eurofesztiválokon való indulásra ben az Underworld, avagy élet a pad alatt c. filmünk nyilvános vetítésre került a Pécsi Nemzetközi Diákfilm Fesztiválon. A Bod Péter Társaság országos Bod Péter Könyv- és Könyvtárhasználati versenyen két diákunk 15. és 16. helyen végzett. 12

13 A TIGÁZ Összeköt az energia videópályázatán a könyvtár szakkörösök videója első díjat nyert. Megyei eredmények: Megyei népdaléneklési versenyen a Benedek Elek Általános Iskolában illetve a Lilla Téri Általános Iskolában egyaránt I-II. helyezést ért el művészeti iskolánk szolfézs tagozatos növendéke. Folyamatos eredményes részvétel a megyei és városi vers- és prózamondó versenyeken ben a versmondó versenyen felső tagozatos tanulónk 1. helyezést ért el. 2009/2010-es tanév során a Zenei Könyvtár rajzpályázata II. helyezés. Benedek Elek Általános Iskola Versmondó verseny II. helyezés. Benedek Elek Általános Iskola Helyesíró verseny V. helyezés. Bolyai János Általános Iskola matematika verseny II. helyezés. Gusta áruházlánc által meghirdetett versíró pályázat kiemelt minősítés. Csecsemőgondozási verseny V. helyezés. Rajzpályázat különdíj. Benedek-napok Prózamondó verseny I. II. helyezés. Hát- és mellúszás verseny I-II. helyezés. Vörösmarty napok angol nyelvi verseny különdíj. Versmondó fesztivál I. II. III. helyezés. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai Szeptember 30-án a Magyar népmese napján Mesebeszéd címmel mesemondó fesztivált és könyvtári programokat szervezünk: A mese házhoz megy felsősök mesélnek alsósoknak. Iskolai ünnepségek. (Október 6., Október 23., Március 15., Ballagás, Tanévzáró) Megyei Prózamondó verseny megrendezése Szabó Magda tiszteletére a művészeti iskolák tanulói számára minden év novemberében december elsején iskolánk névadójának tiszteletére kopjafát avattunk. Ezt követően minden évben ezen a napon koszorúzással emlékezünk meg Vörösmarty Mihály költőre. 20 éve folyamatosan megrendezésre kerül Adventi ill. Karácsonyi Hangversenyünk a Szent István király téri Református Templomban az iskola kórusainak és szolfézs csoportjainak közreműködésével. Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja iskolai rendezvényei (internetes programok, vetélkedők, kiállítások). Krampusz buli és Fánk - party: A művészeti iskola csoportjainak decemberi, februári rendezvényei. Iskolai farsangi műsor az osztályok fellépésével. Januárban próbafelvételi a 8. osztályos tanulóinknak. Dráma tagozatos tanulók számára április hónapban megyei szavalóverseny megrendezése évente A művészeti csoportok bemutatkozása az év végi nyilvános Gálán a szülők és az érdeklődők előtt. Időszakos kiállítások az aulában. 13

14 Iskolánk tanulói a Pedagógus nap alkalmából az SZM tagjainak összefogásával köszöntik intézményünk pedagógusait. Családi Juniális Állatok Világnapja (állatbemutatók: kisállatok, madarak, kutyák, lovak, rajzversenyek) a partner óvodák óvodásainak bevonásával. Karácsonyi vásár a tanulók munkáiból. Vörösmarty-hét rendezvénysorozat (versmondó- és idegen nyelvi megyei versenyek és helyi rendezvények). Diák-önkormányzati nap. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás napjainkig Kórusaink szereplése a Város Művészeti Iskoláinak Találkozóján Nemzetközi Versenygyőztesek Gálaműsora a DE Konzervatóriumában A Város Napja és az Ünnepi Könyvhét alkalmából nyilvános fellépés a város főterén (énekkari és dráma előadások) Országos Bárdos szimpózium a szakmai konferencián iskolánk szolfézs tagozatos tanulóinak bemutató órája ban a Belvárosi Közösségi házban iskolánk gazdag és színes életét, eredményeit a város lakossága előtt kiállítással és kulturális programokkal mutathattuk be. Hódos Imre Sportcsarnok Floorball Országos döntő a dráma tagozat előadása Dráma tagozat fellépése a Kölcsey Műv. Közp.ban, Mosolyok Estjén. Éneklő Ifjúság Vörösmarty Nagykórus Arany minősítés Mindenki karácsonya. ILCO - klub. Gyermekklinika. stb. Helyet adunk a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben hangszeres képzését igénylő tanulóknak. Számukra a szolfézs oktatást a mi tagozatunk nyújtja december 3-án a művészeti iskola kórusa Horgas Eszter fuvolaművésznő Adventi hangversenyén közreműködött. Az előadás színhelye a Kölcsey Művelődési Központ. A Kodály Zoltán Zeneiskola hangszerbemutatót szervezett a város általános iskolás tanulói számára, melyen iskolánk szolfézs tagozatos növendékei is felléptek ben hagyományőrző húsvéti programon vettek részt a művészeti iskola szolfézs tagozatos tanulói a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Alapítványa Tehetségpont által meghirdetett városi kreatív képzőművészeti pályázatot hirdetett, táncházat és népzenei bemutatót tartott a Művészet és Tehetség programsorozat keretén belül májusában a DMJV Önkormányzat felkérésére a város művészeti iskolái bemutatkoztak a Fórum bevásárló központban. A kiállítás megtekinthető volt egy héten keresztül és ennek a rendezvénysorozatnak zárásaként a Gyermeknap keretében a drámaés szolfézs tagozatos tanulók műsorral kedveskedtek. Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézményének vezetője felkérésére a színjáték tanszak tanulói mesejátékkal és táncos koreográfiával lepték meg az otthon lakóit gyermeknap alkalmából. Augusztus 3-8-ig hagyományőrző nyári táborban Szentendrén tehetséggondozó foglalkozásokon vettek részt tanulóink a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjaival. 14

15 Sikeres pályázat eredményeként a Virágkarnevál hetében vendégül láttuk a Beregszászi Járási Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Művészeti csoportjának delegációját. Családok fogadták a Virágkarneválon szereplő Szentegyházi Gyermekfilharmónia tagjait. Mindkét együttes műsorával felejthetetlen élményt szerzett augusztus 19-én a Piac u. 20. sz. alatt található Városháza udvarán megrendezett közös fellépésükön augusztus 20- án a Duna TV egyenes adásban közvetítette a Virágkarneváli fellépésüket. Az együtt töltött napokat az iskola aulájában és az udvaron közös táncházzal fejeztük be november szakmai tanulmányút Erdélybe, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia Együtteséhez. A hazai és a határon túli magyar kollégák művészeti együttműködése. Advent alkalmából kiállítás megnyitón szereplés az István király téri református templomban április 1-4. tanári küldöttségünk látogatása Kárpátaljára, a Beregszászi Járási Zeneiskolák és Művészeti Iskolák meghívására. Zenei és színművészeti csoportok bemutatója április 50 éves az Állatkert fellépés a Fórumban május a városi művészeti iskolák bemutatója művészeti csoportjaink szereplése a Fórum előtt augusztus 19. a Berlini Fal lebontásának emlékére rendezett kiállítás megnyitója iskolánk tanulóinak művészeti műsorával. Megjegyzés: a dőlt betűs programok a művészeti iskola programjai Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A Vörösmarty Mihály Általános Iskola, mint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2003/2004-es tanévben kezdte meg működését. Két tanszakon csoportos oktatás formájában indult meg a képzés: - zeneművészeti ág szolfézs tanszakon - színművészeti ág - színjáték-bábjáték tanszakon Zeneművészeti ág szolfézs tanszakon 20 fő kezdte meg tanulmányait. Színművészeti ág színjáték-bábjáték tanszakon 54 diáknak lett tanulói jogviszonya. A években lefolytatott minősítési eljárás során intézményünk kiválóra minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címet érdemelt az elvégzett munkája eredményeként. 2. Jelenleg, a 2011/2012. tanévben a művészeti képzés struktúrája a következőképpen alakul: A DMJV Közgyűlése a 2011/2012-es tanítási évre 10 szolfézs és 8 színjáték tanszakos csoport indítását engedélyezte intézményünknek. 15

16 Művészeti iskola csoportjai: Klasszikus zene: zeneismeret tanszak 1. Előképző I. 5 óra/hét Zeneművészeti ág szolfézs tanszak 2. Előképző II. 4 óra/hét 3. Alapfok I/A. 5 óra/hét 4. Alapfok I/B. 5 óra/hét 5. Alapfok I/C. 5 óra/hét 6. Alapfok II/A 3+2 óra/hét 7. Alapfok II/B. 3+2 óra/hét 8. Alapfok III. 5 óra/hét 9. Alapfok V/A. 5 óra/hét 10. Alapfok V/B. 5 óra/hét Szín- és bábművészeti ág színjáték tanszak 1. Előképző I. 4 óra/hét Színművészeti ág - színjáték tanszak 2. Előképző II. 2 óra/hét 3. Alapfok I/A. 4 óra/hét 4. Alapfok I/B. 4 óra/hét 5. Alapfok II. 4 óra/hét 6. Alapfok III/A. 4 óra/hét 7. Alapfok III/B. 4 óra/hét 8. Alapfok VI. 4 óra/hét A két tanszakunkon beírt tanulók száma: 191 fő Ebből mindkét tanszakot igénybe vevő tanulók száma: 9 fő Debrecen, szeptember 01. Dr. Széles Dezsőné igazgató 16

Különös közzétételi lista 2013/2014

Különös közzétételi lista 2013/2014 Különös közzétételi lista 2013/2014 Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 16. 1. A tanulói jogviszony létesítésének és megszüntetésének feltételei A közoktatásról

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető 0 TARTALOMJEGYZÉK: I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 032451 Igazgató: Péter Éva 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. +Fax: (26) 375-168 e-mail: dozsagyisi@gmail.com honlap: www.dozsasuli.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY BENEDEK ELEK TAGISKOLA 3. SZ. TAGISKOLA TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2011/2012 ALSÓZSOLCA, 2012. 06. 26. KÉSZÍTETTE: ANTAL LÁSZLÓNÉ IGAZGATÓ

Részletesebben

Alapító szerv neve és címe: Körmend Város Önkormányzata; 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

Alapító szerv neve és címe: Körmend Város Önkormányzata; 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tartalomjegyzék 1.Bevezetés... 1 2. Intézményünk arculata, jellemzői... 2 2. 1. A beszámolási időszak jelentősebb eseményei, adatok... 6 2. 2. Szakmai, módszertani rendezvényeink, tevékenységeink, eredményeink...

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség 1. Főiskola: tanító népművelés-technika szakkollégium Szakvizsga Tantárgyfelosztás: 2010/2011. I. félév 1.A osztály osztályfőnöke Magyar HHH fejlesztés Felzárkóztatás:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013-2014. tanévi munkaterve

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013-2014. tanévi munkaterve Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013-2014. tanévi munkaterve 2013. szeptember Tartalomjegyzék 1. Be... 3 2. Helyzetelemzés... 4 2.1. Az osztályok és az osztálylétszámok...

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV I. Bemutatkozás Felgyő község Csongrádtól délre, mintegy 5-6 km-re terül el. A község az 1960-as években kezdett épülni, mára a környék egyik legszebb, legrendezettebb

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1181 Budapest, Vörösmarty utca 64. 06-1-291-5312 www.vmzene.hu OM: 035322

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom 1 Az intézmény bemutatása... 7 1.1 Iskolánk adatai 7 1.1.1 Jogszabályi háttér:... 9 1.1.2 Az intézmény vezetésének és közösségeinek kapcsolatai... 10 1.1.3 A kapcsolattartás

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKA 2014. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 522 fő Számított létszám: 545 fő SNI 1 tanulók száma: 25 fő BTM 2 tanulók száma: 51 fő. Telephelyenként:

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Különös közzétételi lista Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: ÓVODA Óvodapedagógusok száma Óvodapedagógusok iskolai végzettsége,

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 201 /201 -es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben 1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben Legfontosabb célunk intézményünk magas szintű nevelő-oktató munkájának megerősítése, a sikeres és eredményes beiskolázás folytatása. Az oktatási dokumentumokban

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben