II. RÉSZ A 2. ÉS 1. OPCIÓS QMS-SEL RENDELKEZŐ TÖBB TELEPHELYES (MULTISITE) ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ SZABÁYLOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. RÉSZ A 2. ÉS 1. OPCIÓS QMS-SEL RENDELKEZŐ TÖBB TELEPHELYES (MULTISITE) ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ SZABÁYLOK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK II. RÉSZ A 2. ÉS 1. OPCIÓS QMS-SEL RENDELKEZŐ TÖBB TELEPHELYES (MULTISITE) ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ SZABÁYLOK MAGYAR VÁLTOZAT () 4.0-2_MAR2013 KIADÁS ÉRVÉNYES MÁRCIUS KÖTELEZŐ JÚNIUS

2 TARTALOMJEGYZÉK QMS-SEL RENDELKEZŐ TÖBB TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ ÜGYFELEK (MULTISITE) ÉS TERMELŐI CSOPORTOK ELŐÍRÁSAI TÖRVÉNYESSÉG, IGAZGATÁS ÉS FELÉPÍTÉS IRÁNYÍTÁS ÉS SZERVEZET DOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK PANASZKEZELÉS A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (QMS) BELSŐ AUDITJA TERMELŐ ÉS TERMELÉSIRÁNYÍTÁSI EGYSÉG (PMU) BELSŐ ELLENŐRZÉSEI NEMMEGFELELŐSÉGEK, HELYESBÍTŐ INTÉZKEDÉSEK ÉS SZANKCIÓK A TERMÉK NYOMON KÖVETHETŐSÉGE ÉS ELKÜLÖNÍTÉSE TERMÉK VISSZAHÍVÁS ALVÁLLALKOZÓK TOVÁBBI TERMELŐK VAGY PMU-K REGISZTRÁLÁSA A TANÚSÍTVÁNYBA... 8 II.1 MELLÉKLET. A BELSŐ AUDITOR ÉS ELLENŐR KÉPESÍTÉSE ÉS FELADATAI KULCSFONTOSSÁGÚ FELADATOK KÉPESÍTÉSI ELŐÍRÁSOK II.2 MELLÉKLET: GLOBALG.A.P. STÁTUSZ MEGHATÁROZÁSOK A TERMELŐI CSOPORTTAGOK SZÁMÁRA Oldal: 2 / 14

3 Ez a rész állapítja meg azokat az előírásokat, amelyeknek a termelői csoportoknak és a több telephellyel rendelkező termelőnek (multisite) (ahol QMS-t vezettek be) meg kell felelniük a tanúsítás elérésének érdekében. Ezeket az előírásokat a teljesség és a hatékonyság biztosítása érdekében a GLOBALG.A.P. QMS ellenőrzőlista alapján belsőleg és külsőleg értékelni kell. QMS-SEL RENDELKEZŐ TÖBB TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ ÜGYFELEK (MULTISITE) ÉS TERMELŐI CSOPORTOK ELŐÍRÁSAI 1.1 Törvényesség, igazgatás és felépítés Törvényesség a) Kell legyen olyan dokumentáció, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a kérelmező jogilag elismert vagy ahhoz tartozik. b) A jogilag elismert személynek törvényes joggal kell rendelkeznie mezőgazdasági termelés és/vagy kereskedelem folytatására és képesnek kell lennie arra, hogy törvényesen szerződést kössön és képviselje a csoporttagokat illetve termőhelyeket. c) A jogilag elismert személy szerződéses kapcsolatba lép a GLOBALG.A.P.-pel a GLOBALG.A.P. által jóváhagyott tanúsító szervezettel a GLOBALG.A.P. Továbbengedélyezési és tanúsítási eljárás aláírásával és a jogilag elismert személy lesz a GLOBALG.A.P. tanúsítvány kizárólagos birtokosa. d) Bármely jogilag elismert személy csak egy QMS-t működtethet növényenként és országonként. Csak az 1. opció szerint tanúsítható jogilag elismert személy csatlakozhat csoporthoz a 2. opció szerinti tanúsításhoz. Ha valamely csoport vagy több telephely (multisite) egy másik csoporthoz vagy több telephelyhez (multisite) csatlakozik, a két minőségirányítási rendszert eggyé kell ötvözni és azt egyetlen jogilag elismert személy irányítja, amely a tanúsítvány birtokosa lesz Termelők és termőhelyek Termelői csoportokkal szembeni előírások (i) (ii) Érvényes írásba foglalt szerződésnek kell lennie valamennyi termelő tag és a jogilag elismert személy között. A szerződéseknek a következő elemeket kell magukban foglalniuk: a) Termelői csoport neve és jogi azonosítója b) A termelő neve és/vagy jogi azonosítója c) A termelő kapcsolattartási címe d) Az egyes termőhelyek és esetleges termelésirányítási egységek (PMU) részletes adatai, ide értve a tanúsított és nem tanúsított termékeket e) A terület részletes adatai (növények) vagy mennyiségek (tonnában) f) Termelői kötelezettségvállalás, hogy a GLOBALG.A.P. szabvány előírásainak megfelel, melyet a GLOBALG.A.P. adatbázisban a termék elfogadottsági státusza bizonyít g) A termelő egyetértése, hogy megfelel a csoport dokumentált eljárásainak, politikáinak és ahol ilyet adnak, technikai tanácsoknak h) Szankciók, amelyeket a GLOBALG.A.P. és bármilyen más belső előírás megszegése esetén alkalmazni lehet i) A termelő és a csoport képviselőinek aláírása A termelői csoport regisztrált tagjai jogilag felelősek saját termőhelyeikért (és az esetleges bejelentett PMU-kért), bár ez a csoport közös QMS-e alapján valósul meg. (iii) A termelő a csoporttagja a tanúsított termékeit csak a csoporton keresztül értékesítheti Több telephelyre (multisite) vonatkozó előírások (i) Valamennyi PMU tulajdonosa vagy bérlője a jogilag elismert személy és ezek a jogilag elismert személy közvetlen ellenőrzése alá tartoznak (ii) A nem a jogilag elismert személy tulajdonában lévő PMU-kra írásba foglalt érvényes szerződésnek kell lennie valamennyi PMU-tulajdonos és a jogilag Oldal: 3 / 14

4 elismert személy között. A szerződéseknek a következő elemeket kell magukban foglalniuk: a) A tanúsítványbirtokos neve és jogi azonosítója b) A termőhely-tulajdonos neve és/vagy jogi azonosítója c) Termőhely-tulajdonos kapcsolattartási címe d) Az egyes PMU-k részletes adatai e) Egyértelmű utalás arra, hogy a termőhely tulajdonosának nincs semmilyen felelőssége input vagy döntéshozatali képessége a bérbe adott termőhely termelési műveleteire vonatkozóan f) A két fél képviselőjének az aláírása (iii) A tanúsítvány birtokosa jogilag felel a teljes regisztrált termelésért, beleértve a termék piaci forgalomba helyezését Termelő és termőhely belső nyilvántartás i) Nyilvántartást kell vezetni valamennyi szerződésben álló csoporttag termelőről és a GLOBALG.A.P. szabvány szerint művelt illetve használt területről A termelői csoportokra vonatkozó előírások (i) (ii) A termelői csoport belső nyilvántartásában szereplő valamennyi termelőnek egyénileg kell regisztrálnia magát a GLOBALG.A.P. adatbázisban az Általános előírások I. RÉSZ: I.1 melléklet előírásai szerint. A nyilvántartás valamennyi termelőre legalább a következő információt tartalmazza: a) Termelő neve b) Kapcsolattartó személy neve c) Teljes cím (fizikai és postai) d) Kapcsolattartási adatok (telefonszám és cím és/vagy fax szám) e) Egyéb jogi azonosító (adószám, ILN, UAID, stb.), ahol ez a termelés országában előírt az I.1 mellékletben közzétettek szerint f) Regisztrált termék g) Művelt terület/termőhely és/vagy valamennyi regisztrált termék mennyisége h) tanúsító szervezet(ek), ha a termelő több mint egy tanúsító szervezet szolgáltatásait veszi igénybe i) GLOBALG.A.P. státusz (iii) A jogilag elismert személy azon termelőit, akik nem kérik felvételüket a GLOBALG.A.P. csoport tanúsítványba, külön fel kell sorolni; nekik nem kötelező a regisztráció a GLOBALG.A.P. adatbázisban (kivéve, ha ők egy megfeleltetett opcióra vagy bármilyen más GLOBALG.A.P. szabványra jelentkeztek). Ez a lista a vezetés céljait szolgálja a termelői csoportok belül, tartalmának külső közzététele nem előírás, kivéve, ha erre szükség van bármilyen felmerülő ügy tisztázására, például a termelői csoport minőségirányítási rendszere hatékonyságának kérdésében. Ezekre az esetekre a párhuzamos termelés és tulajdonlás további szabályai nem vonatkoznak. Valamennyi adatvédelmi szabályt közzé kell tenni és be kell tartani A több telephelyre (multisite) vonatkozó előírások (i) Ezen kívül a nyilvántartásnak legalább az alábbi információt kell tartalmaznia valamennyi termőhelyre: a) A jogilag elismert személy jogviszonya a termelésirányítási egységgel (tulajdonlás, bérlemény, stb.) b) PMU helye c) Regisztrált termék d) Művelt terület/termőhely és/vagy valamennyi regisztrált termék mennyisége Oldal: 4 / 14

5 1.2 Irányítás és szervezet a) A QMS-nek robosztusnak kell lennie és be kell mutatnia, hogy a csoport regisztrált tagjai vagy PMU-i egységes módon felelnek meg a GLOBALG.A.P. szabvány előírásainak Felépítés a) A struktúrának lehetővé kell tennie a minőségirányítási rendszer (QMS) megfelelő végrehajtását valamennyi regisztrált termelő tagnál vagy PMU-nál. b) A kérelmezőnek olyan vezetőségi struktúrával és megfelelő létszámú, képzett humán erőforrással kell rendelkeznie ahhoz, hogy hatékonyan biztosíthassa a GLOBALG.A.P. Előírásainak teljesítését valamennyi termelő tagjánál és valamennyi PMU/telephelyen. c) A szervezeti struktúrát dokumentálni kell és az magában foglalja a következő funkciókért felelős személyeket: (i) A GLOBALG.A.P. végrehajtásának irányítása (ii) A QMS irányítása (iii) Valamennyi termelő tag és/vagy PMU éves belső ellenőrzése (azaz belső ellenőr(ök)) (iv) A minőségirányítási rendszer belső auditja és a belső ellenőrzések igazolása (azaz belső auditor) (v) Technikai tanácsadás a csoportnak (függően a csoport hatókörétől). Ez lehet ugyanaz a személy, mint a fenti (i) pontban Kompetencia és az alkalmazottak képzése a) A kulcsfontosságú munkatársakra (az pontban meghatározott munkatársak, illetve más, azonosított személyek) vonatkozó kompetencia-előírásokat, képzésüket és képzettségüket dokumentálni kell; nekik meg kell felelniük a GLOBALG.A.P. szabványban meghatározott kompetencia-előírásoknak. b) A vezetőség biztosítja, hogy a GLOBALG.A.P. szabványnak való megfelelőségért felelősséget viselő valamennyi munkatárs megfelelő képzésben részesüljön és teljesítse a meghatározott kompetencia-előírásokat. (i) A belső auditor kompetenciáját (amint azt a II.1 melléklet kifejti) a vezetőség ellenőrzi. (ii) A belső ellenőr kompetenciáját (amint azt a II.1 melléklet kifejti) a belső auditor ellenőrzi. (iii) Ha a belső auditor nem rendelkezik a szükséges élelmiszerbiztonsági és G.A.P. képzéssel, hanem csak QMS képzéssel/tapasztalattal, egy másik ilyen képesítéssel rendelkező (és a QMS-ben azonosított) személynek is részt kell vennie az audit csapatban a gazdaság ellenőrzése jóváhagyásának teljesítése érdekében. c) Nyilvántartást kell vezetni a GLOBALG.A.P. előírásoknak való megfelelőség biztosításában résztvevő valamennyi kulcsfontosságú munkatárs (vezetők, auditorok, ellenőrök, stb.) képesítéseiről és képzéseiről a kompetencia bizonyításának érdekében. d) Nyilvántartást kell vezetni valamennyi belső ellenőr/auditor GLOBALG.A.P. által ajánlott, általuk elvégzett online képzéséről és a letett vizsgákról. e) Ha egynél több belső auditor vagy ellenőr van, ők képzésen és értékelésen vesznek részt, amely biztosítja megközelítésük és szabvány értelmezésük következetességét (például: dokumentált árnyékauditok/ellenőrzések révén). f) Rendszereket kell bevezetni annak bizonyítására, hogy a kulcsfontosságú munkatársak tájékozottak legyenek és ismerjék a GLOBALG.A.P. szabványnak való megfelelőség szempontjából vonatkozó fejleményeket, kérdéseket és jogszabályi változásokat. 1.3 Dokumentumokra vonatkozó szabályok a) Valamennyi a GLOBALG.A.P. szabványnak való megfelelőség biztosítására szolgáló QMS működésére vonatkozó dokumentumot megfelelően szabályozni kell. Ez a dokumentáció magában foglalja, ám korlátozás nélkül a következőket: (i) Minőségügyi kézikönyv (ii) GLOBALG.A.P. működési eljárások (iii) Munkavégzési utasítások (iv) Nyilvántartási űrlapok Oldal: 5 / 14

6 (v) Vonatkozó külső szabványok, például az aktuális GLOBALG.A.P. normatív dokumentumai b) A politikák és eljárások kellően részletesek legyenek, hogy bizonyítsák a GLOBALG.A.P. szabvány előírásának való megfelelés ellenőrzését. c) Az eljárásoknak és a politikáknak az illetékes munkatársak és a termelői csoport regisztrált tagjai számára rendelkezésre kell állniuk. d) A minőségügyi kézikönyv tartalmát időről-időre felül kell vizsgálni biztosítandó, hogy továbbra is megfeleljen a GLOBALG.A.P. szabvány, valamint a kérelmező előírásainak. A GLOBALG.A.P. által megadott határidőn belül a GLOBALG.A.P. szabvány releváns módosításait, illetve a közzétett és hatályba lépő útmutatókat be kell építeni a minőségügyi kézikönyvbe A dokumentumok szabályozására vonatkozó előírások a) A dokumentáció szabályozását meghatározó eljárást írásba kell foglalni. b) Kibocsátás és kiosztás előtt erre feljogosított személynek valamennyi dokumentumot felül kell vizsgálnia, és jóvá kell hagynia. c) Valamennyi szabályozott dokumentumot kibocsátási számmal, kibocsátás napjával/felülvizsgálat napjával azonosítani kell, és megfelelő oldalszámozással kell ellátni. d) A dokumentumokban bármilyen változást az erre feljogosított személy áttekint és jóváhagy kiosztás előtt. Ha csak lehetséges, a változásokat meg kell indokolni, és jellegüket azonosítani kell. e) Az összes vonatkozó dokumentum másolatát minden olyan helyen elérhetővé kell tenni, ahol a minőségirányítási rendszert (QMS) irányítják. f) Bevezetett rendszernek kell biztosítania, hogy a dokumentációt felülvizsgálják, és az új dokumentumok kibocsátása után a hatályát vesztett vagy elavult dokumentumokat visszavonják Nyilvántartások a) Nyilvántartások bizonyítják a QMS hatékony végrehajtását és ellenőrzését, valamint a GLOBALG.A.P. szabvány előírásainak való megfelelést. b) A nyilvántartásokat legalább 2 évig meg kell őrizni. c) A nyilvántartásoknak valódiaknak, és olvashatóaknak kell lenniük, megfelelő körülmények között kell azokat tárolni, és ellenőrzésre hozzáférhetővé kell őket tenni. d) Az online illetve elektronikusan vezetett nyilvántartások érvényesek. Ha aláírásra van szükség, annak szerepét betöltheti a jelszó, vagy az elektronikus aláírás, ami biztosítja az aláíró személy egyedi azonosítását és felhatalmazását. Ha a felelős személy kézzel írott aláírására van szükség, akkor annak meg kell lennie. A tanúsító szervezet ellenőrzései során az elektronikus nyilvántartásoknak rendelkezésre kell állniuk. Biztonsági másolatoknak mindig rendelkezésre kell állniuk. 1.4 Panaszkezelés a) A kérelmezőnek rendelkeznie kell az ügyfélpanaszok hatékony kezelését biztosító rendszerrel, a panaszkezelési rendszer rájuk vonatkozó részeit a termelő tagok rendelkezésére kell bocsátani. b) Dokumentált eljárást kell bevezetni, amely leírja, hogy a panaszokat hogyan fogadják, iktatják, azonosítják, hogyan vizsgálják ki, hogyan követik nyomon, és hogyan vizsgálják felül. c) Az eljárás az ügyfelek rendelkezésére áll, ha szükséges. d) Az eljárásnak vonatkoznia kell mind a kérelmező, mind az egyes termelők vagy termőhelyek elleni panaszokra. 1.5 A minőségirányítási rendszer (QMS) belső auditja a) A GLOBALG.A.P. rendszer QMS-ét legalább évente auditálni kell. b) A belső auditoroknak meg kell felelniük a II.1 melléklet előírásainak c) A belső auditornak függetlennek kell lennie az auditált területtől. (i) Ugyanaz a személy, aki eredetileg kidolgozta a csoport QMS-ét, nem végezheti el a szükséges éves QMS auditot; az a személy, aki a QMS napi folyamatos irányításáért felel, nem végezheti el az előírt éves belső QMS auditokat. d) Nyilvántartást kell vezetni a belső audittervről, az audit megállapításairól és az auditból eredő helyesbítő tevékenységek nyomon követéséről; e nyilvántartásoknak rendelkezésre kell állniuk. Oldal: 6 / 14

7 e) A kitöltött QMS ellenőrzőlistának megjegyzéssel minden QMS ellenőrzési ponthoz a telephelyen rendelkezésre kell állni, hogy a külső audit alkalmával az auditor felülvizsgálhassa. f) Ahol a belső auditot nem egy nap alatt végzik el, hanem folyamatosan a 12 hónapos időszak alatt, előre meghatározott ütemtervvel kell rendelkezni. 1.6 Termelő és termelésirányítási egység (PMU) belső ellenőrzései a) Legalább évente egyszer valamennyi regisztrált termelőt (és a hozzájuk tartozó termőhelyeket) illetve PMU-t ellenőrizni kell az összes vonatkozó GLOBALG.A.P. ellenőrzési pont és megfelelőségi kritérium alapján. b) A belső ellenőröknek meg kell felelniük a II.1 mellékletben foglalt előírásoknak. c) A belső ellenőröknek függetleneknek kell lenniük az ellenőrzött területtől. A belső ellenőrök nem ellenőrizhetik saját napi munkájukat. d) A csoport új tagjait és az új PMU-kat mindig alá kell vetni belső ellenőrzésnek és jóvá kell azokat hagyni mielőtt beléphetnének a belső GLOBALG.A.P. nyilvántartásba. e) Az eredeti ellenőrzési jelentéseket és feljegyzéseket meg kell őrizni, és a tanúsító szervezet általi ellenőrzés során szükség szerint rendelkezésre kell bocsátani. f) Az ellenőrzésről szóló jelentés az alábbi információt tartalmazza: (i) A regisztrált termelő és termőhely(ek) azonosítása (ii) A regisztrált termelő vagy a PMU-ért felelős személy aláírása (iii) Dátum (iv) Ellenőr neve (v) Regisztrált termékek (vi) Az értékelés eredménye valamennyi GLOBALG.A.P. ellenőrzési pontnál (vii) Az ellenőrzőlista a Megjegyzések rovatát részletesen ki kell tölteni az alábbi esetekben: 1. A főbb kötelezettségek azon ellenőrzési pontjai, amelyek megfelelőnek találtattak, 2. Azok a főbb illetve kevésbé jelentős kötelezettségekre vonatkozó ellenőrzési pontok, amelyeknél nem megfelelőséget állapítottak meg; és 3. A nem alkalmazandónak talált főbb és kevésbé jelentős kötelezettségek ellenőrzési pontjai; kivéve, ha a GLOBALG.A.P. olyan ellenőrzőlistát adott ki, amely előre meghatározza, hogy mely ellenőrzési pontokra kell megjegyzést tenni. Erre azért van szükség, hogy az eseménynaplót át lehessen tekinteni az esemény után. (viii) Az esetlegesen azonosított nem megfelelőségek részletei (ix) Az ellenőrzés eredmény a megfelelőség számításával (x) Az ellenőrzés időtartama (xi) Az ellenőrzőlistát jóváhagyó belső auditor neve g) A belső auditor (vagy audit csoport; lásd III.2 melléklet) vizsgálja felül és határoz arról, hogy a termelő megfelel-e a GLOBALG.A.P. előírásainak a belső ellenőr által bemutatott ellenőrzési jelentések alapján. h) Ha csak egy belső auditor van, aki a belső ellenőrzéseket is elvégzi, egy másik személynek, például a vezetőség QMS-ben meghatározott képviselőjének kell jóváhagynia a belső ellenőrzéseket. i) Ahol a belső ellenőrzések folyamatosan történnek a 12-hónapos időszak alatt, előre meghatározott ütemtervet kell készíteni. 1.7 Nemmegfelelőségek, helyesbítő intézkedések és szankciók a) Kell legyen eljárás a nem megfelelőségek és a belső vagy külső auditok és/vagy ellenőrzések eredményeiből, ügyfélpanaszokból vagy a QMS szerinti mulasztásokból adódó helyesbítő intézkedések kezelésére. b) Dokumentált eljárásokat kell bevezetni a csoport vagy annak tagjai QMS szerinti nem megfelelőségeinek azonosítására és értékelésére. c) A nem megfelelőségeket követő helyesbítő tevékenységeket értékelni kell és meg kell határozni az intézkedések ütemezését. d) Meg kell határozni, hogy ki felel a helyesbítő tevékenységek végrehajtásáért és a nemmegfelelőség megszüntetéséért. e) A GLOBALG.A.P. Általános szabályok I. részben meghatározott előírásoknak megfelelő szankció és nemmegfelelőségi rendszert kell működtetni a termelőkkel illetve PMU-kkal. f) Utasításokkal kell rendelkezni a GLOBALG.A.P. által jóváhagyott tanúsító szervezet azonnali értesítésére a regisztrált termelők vagy PMU-k (Termelésirányító egységek) felfüggesztése vagy visszavonása esetén. Oldal: 7 / 14

8 g) Minden szankcióról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a későbbi helyesbítő tevékenységek és a döntéshozatali eljárások bizonyítékait. 1.8 A termék nyomon követhetősége és elkülönítése a) A GLOBALG.A.P. szabvány előírásait teljesítő és ilyenként forgalmazott terméknek nyomon követhetőnek kell lennie és azt úgy kell kezelni, hogy ne keveredhessen a GLOBALG.A.P. által jóvá nem hagyott termékekkel. b) Dokumentált eljárást kell bevezetni a regisztrált termékek azonosítására, mely lehetővé teszi valamennyi, tehát mind a megfelelő, mind a nem megfelelő termékeknek a vonatkozó termőhelyekre történő visszakövetését. Árumérleget kell készíteni, hogy bizonyítani lehessen a megfelelőséget a jogilag elismert személynél. c) Hatékony rendszerekkel és eljárásokkal kell rendelkezni a téves címkézés vagy a GLOBALG.A.P. által tanúsított és nem GLOBALG.A.P. által tanúsított termékek összekeveredése veszélyének elkerülése érdekében. d) Ha a csoport valamely tagja párhuzamos termelésre regisztrál, erre a tagra vonatkoznak a nyomon követhetőségre és elkülönítésre vonatkozó ellenőrzési pontok (AF.12). e) Zöldség és gyümölcs tanúsítás esetén: a termékkezelő helyszínen eljárásokat kell működtetni, amelyek lehetővé teszik a regisztrált termékek azonosítását és nyomon követését a fogadástól, a kezelésen és tároláson át a feladásig. 1.9 Termék visszahívás a) Dokumentált eljárásokkal kell rendelkezni a regisztrált termékek visszavonásának hatékony kezelésére. b) Az eljárásokban azonosítani kell azokat az eseménytípusokat, amelyek visszavonást eredményeznek, a termék esetleges visszavonásával kapcsolatos döntések meghozataláért felelős személyeket az ügyfelek és a GLOBALG.A.P. által jóváhagyott tanúsító szervezet értesítésének mechanizmusát, valamint a készletegyeztetés módszerét. c) Az eljárásnak bármikor működtethetőnek kell lennie. d) Az eljárást a megfelelő módon legalább évente egyszer tesztelni kell annak biztosítására, hogy az hatékony legyen és a tesztről készült feljegyzéseket meg kell őrizni Alvállalkozók a) Amennyiben valamely szolgáltatást harmadik félnek adnak alvállalkozásba, eljárásokkal kell biztosítani, hogy ezeket a tevékenységeket a GLOBALG.A.P. szabvány előírásai szerint végezzék el (lásd: Minden gazdaság AF.4.1. ellenőrzési pontját). b) Nyilvántartásokkal kell bizonyítani, hogy az esetleges alvállalkozó kompetenciáját felmérték, és az megfelel a szabvány előírásainak. c) Az alvállalkozók köteles a csoport QMS-ének és a vonatkozó eljárásoknak megfelelően működni és ezt a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokban vagy szerződésekben meg kell határozni További termelők vagy PMU-k regisztrálása a tanúsítványba A hatályos tanúsítványhoz új termelők és termőhelyek adhatók hozzá (függően attól, hogy a belső jóváhagyási eljárásoknak megfelelnek-e). A tanúsítvány birtokosának (csoport vagy több telephely (multisite)) felelőssége, hogy azonnal tájékoztassa a tanúsító szervezetet a regisztrált termelők listájához való hozzáadásról vagy visszavonásról. a) A jóváhagyott listához évente legfeljebb 10%-nyi új termelői termőhely adható hozzá oly módon, hogy a termőhelyeket regisztrálják a GLOBALG.A.P. által jóváhagyott tanúsított testületnél anélkül, hogy szükségszerűen a tanúsító szervezet további igazolási eljárásokat végezne el. b) Ha egy adott évben a jóváhagyott regisztrált termőhelyek száma több mint 10%-kal növekszik, további külső mintavételezésen alapuló ellenőrzésekre van szükség az újonnan hozzáadott termelők/termőhelyek esetén (a minimum az új termelők/termőhelyek négyzetgyöke), és választhatóan a QMS auditjára is szükség lesz ebben az évben az előtt, hogy a jóváhagyott lista további termelőkkel bővülhetne. Oldal: 8 / 14

9 c) Függetlenül attól, hogy a jóváhagyott regisztrált termelők/termőhelyek száma százalékban mennyivel nő egy évben, amennyiben az újonnan regisztrált gazdaságok a korábban jóváhagyott regisztrált termékek termőhelyét vagy az állatállomány létszámát az adott évben több mint 10%-kal növelik, vagy a termelők 10%-a megváltozik, további külső, mintavételezésen alapuló ellenőrzésekre van szükség az újonnan hozzáadott gazdaságoknál vagy termelőknél (a minimum az új termelők/gazdaságok négyzetgyöke), és választhatóan a minőségirányítási rendszerek auditjára is szükség lesz ebben az évben mielőtt a jóváhagyott lista a további gazdaságokkal vagy termelőkkel bővülhetne. Oldal: 9 / 14

10 II.1 MELLÉKLET. A BELSŐ AUDITOR ÉS ELLENŐR KÉPESÍTÉSE ÉS FELADATAI 1. Kulcsfontosságú feladatok 1.1 Ellenőrök: a) Ellenőrizhetik a gazdaságokat (több telephelyen (multisite) a PMU-kat vagy a termelői csoport tagjainak a gazdaságait), hogy értékeljék azok megfelelőségét a tanúsítási előírásokhoz képest b) Nem végezhetnek auditori feladatokat c) Az ilyen ellenőrzésekről határidőre pontos jelentéseket kell készíteniük 1.2 Auditorok: a) A termelői csoport vagy több telephely (multisite) QMS-ének auditálása, hogy értékeljék azok megfelelőségét a tanúsítási előírásokhoz képest b) A csoport tagjainak jóváhagyása vagy több telephely (multisite) PMU-inak jóváhagyása a belső ellenőr ellenőrzési jelentéseinek alapján. Ha a belső auditor végzi az ellenőrzést, ő nem hagyhatja jóvá az ellenőrzési jelentést c) Időbeni és pontos jelentések készítése az ilyen auditokról 2. Képesítési előírások 2.1 Hivatalos képesítések Ellenőr: (i) A tanúsítás moduljához kapcsolódó szakirányú felsőfokú szakképzési oklevél (növények és/vagy állatállomány és/vagy akvakultúra), vagy mezőgazdasági szakközépiskolai képesítés 2 év tapasztalattal a vonatkozó modulban a képesítés megszerzése után Auditor: (i) A tanúsítás moduljához kapcsolódó szakirányú felsőfokú szakképzésben megszerzett oklevél (növénytermesztés és/vagy állattenyésztés és/vagy akvakultúra) vagy mezőgazdasági szakközépiskolai képesítés 2 év tapasztalattal a vonatkozó modulban a képesítés megszerzése után vagy 2 év tapasztalat minőségirányítási rendszerekkel, amit a képesítés megszerzése után a vonatkozó modulban szerzett meg. 2.2 Technikai készségek és képesítések Ellenőrképzés (i) Egynapos gyakorlati ellenőrzési tanfolyam az ellenőrzés alapelveiről. (ii) Két ellenőrzés szemlélése (audit kísérése, ami lehet GLOBALG.A.P. vagy más) VAGY két a tanúsító szervezet által végzett árnyékaudit Auditor képzés (i) Minőségirányítási rendszerek gyakorlati ismerete. (ii) A QMS-hez kapcsolódó belső auditor képzési tanfolyam befejezése (legalább 16 óra) Élelmiszerbiztonsági és G.A.P. képzés (i) Képzés a HACCP elvekben vagy a hivatalos képesítés részeként vagy az élelmiszerkönyv elveire épülő hivatalos tanfolyam sikeres befejezésével vagy sikeresen befejezett ISO képzés. (ii) Élelmiszerhigiéniai továbbképzés: vagy a hivatalos képesítés részeként, vagy hivatalos tanfolyam sikeres elvégzésével. (iii) Növénytermesztés alapmodul esetén: növényvédelmi, tápanyag-utánpótlási és integrált termesztési (IPM) képzés a hivatalos képesítés részeként, vagy hivatalos tanfolyam sikeres elvégzésével. Oldal: 10 / 14

11 (iv) Állattenyésztés és akvakultúra alapmodulok esetén: Képzés az állatgyógyászat és állattenyésztés alapjaiban, beleértve az állategészségügyi és állatjóléti kérdéseket. (i) Online képzés 2.3 Kommunikációs készségek a) Munkanyelvi készségek a vonatkozó helyi/munkanyelvek. Ez magában foglalja a munkanyelven a helyileg használt szakkifejezések ismeretét. b) E szabály alóli kivételről a GLOBALG.A.P. titkárságával konzultálni kell. MEGJEGYZÉS: Az adott tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell valamennyi termelői csoport belső ellenőreinek és auditorainak teljes és aktuális listájával. Ezeket a belső ellenőröket a tanúsító szervezet a külső ellenőrzések alkalmával hagyja jóvá. Oldal: 11 / 14

12 II.2 MELLÉKLET: GLOBALG.A.P. STÁTUSZ MEGHATÁROZÁSOK A TERMELŐI CSOPORTTAGOK SZÁMÁRA A GLOBALG.A.P. két típusú státuszt határoz meg: 1. Termelői státuszok (a termelői csoporttag jogilag elismert személyéhez kapcsolódva) 2. Termék státuszok (a termelői csoporttag termékeihez kapcsolódva) 1. Termelői státusz Az alábbi státuszok mindegyike az egyénileg tanúsított termelőre vagy termelői csoportra, mint tanúsítvány birtokosra utal. A termelői csoport tagjainak státuszait a II.2 függelék írja le. 1.1 Termelői státusz: Nincs megerősítve A Nincs megerősítve státuszú termelők vagy termelői csoportok azok, akiknek amelyeknek a regisztrációs adatait már felvették az adatbázisba, és kapcsolódnak egy tanúsító szervezethez, vagy egyéb harmadik félhez.. A regisztrációs információ (társaság, hely, termék információ) még nem lett megerősítve vagy újra megerősítve a gazdaság biztosító által. Az ilyen státuszú termelőnek vagy termelői csoportnak még nem kell regisztrációs díjat fizetnie. 1.2 Termelői státusz: Regisztrált A Regisztrált termelők vagy termelői csoportok kapcsolódnak gazdaság biztosítóhoz. A regisztrált termelői státusz a termék elfogadás és tanúsítás előfeltétele. A Regisztrált státuszt csak a gazdaság biztosító állíthatja be. 1.3 Termelői státusz: CB/PG által elfogadva A termelő vagy termelői csoport státusza a Regisztrált -ról automatikusan átáll a CB/PG-által elfogadva státuszra, amint egy vagy több termékénél a termék státusza Elfogadott -ra vált. A CB/PG-által elfogadott termelők és termelői csoportok kötelesek a regisztrációs díj megfizetésére a gazdaság biztosítónak, a honlapon közzétett aktuális díjtáblázat szerint. 1.4 Termelői státusz: Érvénytelen Az Érvénytelen státuszú termelők vagy termelői csoportok még mindig szerepelnek az adatbázisban (még mindig van érvényes GGN-jük), de nem kapcsolódnak sem tanúsítási testületnek, sem termelői csoporthoz már. Minden regisztrációs információt legalább 5 évig tárolnak az adatbázisban és az bármikor újra aktiválható. Az ilyen státuszban lévő termelők és termelői csoportok nem fizetnek regisztrációs díjat. 2. Termék státuszok A GLOBALG.A.P. tanúsításban a termék státusza a vizsgált termék termelési folyamatának státuszára vonatkozik. A termelő tanúsítása a termék(ek) egy vagy több termelési folyamatára való utalással történik. Bár a termék státusz kifejezést használjuk, ezt csak a terméknek azon termelési folyamatos státuszára vonatkozik, amelyből a terméket leszállítják és nem magára a termékre. 2.1 Termék státusz: Nincs megerősítve" Amint a termelő vagy termelői csoport termékeket regisztrál az adatbázisban, ezeknek a termékeknek a státusza azonnal Nincs megerősítve -re áll be. Bármikor lehet további termékeket is bevinni, amikor a termelő vagy termelői csoport Nincs megerősítve, Regisztrált vagy CB/PG-által elfogadott státuszú. Ha a termék tanúsítványt nem újítják meg, a termék státusza automatikusan Nincs megerősítve -re áll. Ha a termelő státusza Visszavont vagy Érvénytelen, új termékeket nem lehet regisztrálni. 2.2 Termék státusz: "Elfogadott" Tanúsítvány birtokosok esetében valamennyi terméknek Elfogadott státuszúnak kell lennie, mielőtt tanúsíthatóvá válnának. Saját felfüggesztés vagy Felfüggesztés státuszú termékek nem Oldal: 12 / 14

13 fogadhatók el újra. A tanúsító szervezet állítja be az Elfogadott státuszt a termelői csoport és a termelő számára. Ez a státusz a regisztrációs díj fizetési kötelezettségét kiváltó tényező. Be kell vinni a termék mennyiségeket/termő területeket a termelők és termelői csoport tagjai számára. A csoport termékmennyiségeit a csoporttagoktól származó információ alapján kell kalkulálni. Ha valamely csoporttag termékei Belső ellenőrzés megtörtént státuszt élvezik, ez a csoporttag termékeivel együtt része lesz a csoport tanúsítványnak, és ugyanazt az általános termékstátuszt kapja a csoport tanúsítványon belül. 2.3 Termék státusz: Belsőleg jóváhagyva Amint a termelői csoport a termék státuszát a Belsőleg jóváhagyva -ra állítja a termelői csoporttag egy vagy több termékére, a termelő a csoport tanúsítvány részét képezi, az övé lesz az általános termékstátusz a csoporttanúsítványon belül és megjelenik a mellékletben. A termelői csoport ekkor megfizeti a tanúsítvány licencdíjat a tanúsító szervezetnek a honlapján rendelkezésre álló díjtáblázat szerint. Később a tanúsító szervezet által csoportszinten már elfogadott további termékek is hozzáadhatók, azaz ezen termékek termékstátuszának megváltoztatásával Belsőleg jóváhagyott -ra és azzal, hogy a tanúsító szervezet aktualizált tanúsítványt bocsát ki a nélkül, hogy módosítaná a tanúsítvány érvényességét. 2.4 Termék státusz: Saját felfüggesztés A termelő vagy termelői csoport kérheti a tanúsító szervezettől a termék önkéntes felfüggesztését. 2.5 Termék státusz: Termék felfüggesztve A termék tanúsítvány felfüggesztését akkor adják ki, amikor a termelő vagy termelői csoport nem mutat be bizonyítékot a javító intézkedésekről, amelyekkel valamely nem megfelelőséget zárhatnának le a figyelmeztetés kibocsátása után. Ekkor a tanúsító szervezet/termelőcsoport köteles a vonatkozó termékeket Termék felfüggesztve státuszba állítani. A tanúsító szervezetnek/termelői csoportnak vissza kell vonnia a felfüggesztést. Oldal: 13 / 14

14 VÁLTOZÁSKÖVETÉSI NYILVÁNTARTÁS Új dokumentum Lecserélt dokumentum Publikálás dátuma A módosítások leírása _gg_gr_part_II _v4_0-1_hu _gg_gr_part_II_v4 _0-2_hu _GG_GR_PA RT_II_IFA_HU_Final _V _gg_gr_part_ II _v4_0-1_hu április korrekció; ii.1 melléklet legfontosabb feladat c) hivatkozás (i) korigált hivatkozás lehet 31. II.1. melléklet törölve Ha szeretne több információt kapni e dokumentumban végrehajtott módosításokkal kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba a GLOBALG.A.P. Titkársággal, en: Ha a változás nem érinti a sztenderd akkreditációját, a verzió marad 4.0 és a kiadásfrissítést fel kell tüntetni 4.0-x. Ha a változás érinti a standard akkreditációját, a verzió neve 4.x -re változik. Oldal: 14 / 14

Tanúsító eljárás MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02. 1. Rendeltetés...2. 2. Érvényességi terület...2. 3. Fogalommeghatározások...2

Tanúsító eljárás MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02. 1. Rendeltetés...2. 2. Érvényességi terület...2. 3. Fogalommeghatározások...2 1/19 oldal Tartalomjegyzék 1. Rendeltetés...2 2. Érvényességi terület...2 3. Fogalommeghatározások...2 4. Illetékességek...4 4.1 A tanúsító szervezet biztonsági irányítási megbízottja...4 4.2 MEBIR- auditorok...4

Részletesebben

INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MINDEN GAZDASÁG ALAPMODUL NÖVÉNYTERMESZTÉSI ALAPMODUL ZÖLDSÉG - GYÜMÖLCS MODUL

INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MINDEN GAZDASÁG ALAPMODUL NÖVÉNYTERMESZTÉSI ALAPMODUL ZÖLDSÉG - GYÜMÖLCS MODUL INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MINDEN GAZDASÁG ALAPMODUL NÖVÉNYTERMESZTÉSI ALAPMODUL ZÖLDSÉG - GYÜMÖLCS MODUL ELLENŐRZÉSI PONTOK ÉS TELJESÍTÉSI KRITÉRIUMOK MAGYAR VÁLTOZAT () 4.0-2_MAR2013 KIADÁS ÉRVÉNYES

Részletesebben

Általános Tanúsítási Rend

Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend az ÉMI-TÜV SÜD Kft. mint Tanúsító Testület által végzett irányítási rendszerek auditálására és tanúsítására vonatkozóan 1. Általános irányelvek Az ÉMI-TÜV

Részletesebben

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás E példány sorszáma: Eljárás Készítette: Dr. Lajos Attila Minőségirányítási vezető Jóváhagyta: Borszéki Péter Ügyvezető igazgató copyright (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 76. szám 51203 1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez Támogatási kérelem adattartalma 1. A kérelmező adatai: Kérelmező neve Lakóhely (székhely) címe Levelezési

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv 6. kiadás, verzió 1.0 (2010. január 1.)

Minőségirányítási kézikönyv 6. kiadás, verzió 1.0 (2010. január 1.) Minőségirányítási kézikönyv kiadás, verzió (2010. január 1.) Nr. Dátum Rövid leírás Módosítás 1. 2003. 10. 01. Az IQ ConsultinG Kft. címei megváltoztak. 2. 2003. 10. 01. Az IQ ConsultinG Kft. bemutatásának

Részletesebben

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez 2. számú melléklet Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében,

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1 1. kiadás 2000. január 1/20 EA European co-operation for Accreditation Publikáció

Részletesebben

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében, és hogy a kérelemben

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló

Részletesebben

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 2009.

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 2009. MKVK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 2009. Budapest, 2009. 1 2 A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok változásai Készítette: Boros Judit KPMG Hungaria Kft. 3 4 Bevezetés A jelen fejezet a következő témákkal

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 1.1. verzió 2011. december JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

17/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről

17/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/02/42-1/2015. 17/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2008 (MSZ EN ISO 9001:2009) TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0005 Oldalak száma: 1/32 Fájl neve: MK-Gundel TISZK-2010-1.vált A kézikönyvet készítette és karbantartja: A kézikönyv végrehajtásáért felelős:

Részletesebben

A HUPX SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA- PIACI SZABÁLYZATA

A HUPX SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA- PIACI SZABÁLYZATA A HUPX SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA- PIACI SZABÁLYZATA Verziószám: 7.0 érvényes: 2015. április 16. napjától Tartalomjegyzék HUPX Szabályzat... 1 1. Cím Általános szervezeti alapelvek... 1 Preambulum... 1

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben