II. RÉSZ A 2. ÉS 1. OPCIÓS QMS-SEL RENDELKEZŐ TÖBB TELEPHELYES (MULTISITE) ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ SZABÁYLOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. RÉSZ A 2. ÉS 1. OPCIÓS QMS-SEL RENDELKEZŐ TÖBB TELEPHELYES (MULTISITE) ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ SZABÁYLOK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK II. RÉSZ A 2. ÉS 1. OPCIÓS QMS-SEL RENDELKEZŐ TÖBB TELEPHELYES (MULTISITE) ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ SZABÁYLOK MAGYAR VÁLTOZAT () 4.0-2_MAR2013 KIADÁS ÉRVÉNYES MÁRCIUS KÖTELEZŐ JÚNIUS

2 TARTALOMJEGYZÉK QMS-SEL RENDELKEZŐ TÖBB TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ ÜGYFELEK (MULTISITE) ÉS TERMELŐI CSOPORTOK ELŐÍRÁSAI TÖRVÉNYESSÉG, IGAZGATÁS ÉS FELÉPÍTÉS IRÁNYÍTÁS ÉS SZERVEZET DOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK PANASZKEZELÉS A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (QMS) BELSŐ AUDITJA TERMELŐ ÉS TERMELÉSIRÁNYÍTÁSI EGYSÉG (PMU) BELSŐ ELLENŐRZÉSEI NEMMEGFELELŐSÉGEK, HELYESBÍTŐ INTÉZKEDÉSEK ÉS SZANKCIÓK A TERMÉK NYOMON KÖVETHETŐSÉGE ÉS ELKÜLÖNÍTÉSE TERMÉK VISSZAHÍVÁS ALVÁLLALKOZÓK TOVÁBBI TERMELŐK VAGY PMU-K REGISZTRÁLÁSA A TANÚSÍTVÁNYBA... 8 II.1 MELLÉKLET. A BELSŐ AUDITOR ÉS ELLENŐR KÉPESÍTÉSE ÉS FELADATAI KULCSFONTOSSÁGÚ FELADATOK KÉPESÍTÉSI ELŐÍRÁSOK II.2 MELLÉKLET: GLOBALG.A.P. STÁTUSZ MEGHATÁROZÁSOK A TERMELŐI CSOPORTTAGOK SZÁMÁRA Oldal: 2 / 14

3 Ez a rész állapítja meg azokat az előírásokat, amelyeknek a termelői csoportoknak és a több telephellyel rendelkező termelőnek (multisite) (ahol QMS-t vezettek be) meg kell felelniük a tanúsítás elérésének érdekében. Ezeket az előírásokat a teljesség és a hatékonyság biztosítása érdekében a GLOBALG.A.P. QMS ellenőrzőlista alapján belsőleg és külsőleg értékelni kell. QMS-SEL RENDELKEZŐ TÖBB TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ ÜGYFELEK (MULTISITE) ÉS TERMELŐI CSOPORTOK ELŐÍRÁSAI 1.1 Törvényesség, igazgatás és felépítés Törvényesség a) Kell legyen olyan dokumentáció, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a kérelmező jogilag elismert vagy ahhoz tartozik. b) A jogilag elismert személynek törvényes joggal kell rendelkeznie mezőgazdasági termelés és/vagy kereskedelem folytatására és képesnek kell lennie arra, hogy törvényesen szerződést kössön és képviselje a csoporttagokat illetve termőhelyeket. c) A jogilag elismert személy szerződéses kapcsolatba lép a GLOBALG.A.P.-pel a GLOBALG.A.P. által jóváhagyott tanúsító szervezettel a GLOBALG.A.P. Továbbengedélyezési és tanúsítási eljárás aláírásával és a jogilag elismert személy lesz a GLOBALG.A.P. tanúsítvány kizárólagos birtokosa. d) Bármely jogilag elismert személy csak egy QMS-t működtethet növényenként és országonként. Csak az 1. opció szerint tanúsítható jogilag elismert személy csatlakozhat csoporthoz a 2. opció szerinti tanúsításhoz. Ha valamely csoport vagy több telephely (multisite) egy másik csoporthoz vagy több telephelyhez (multisite) csatlakozik, a két minőségirányítási rendszert eggyé kell ötvözni és azt egyetlen jogilag elismert személy irányítja, amely a tanúsítvány birtokosa lesz Termelők és termőhelyek Termelői csoportokkal szembeni előírások (i) (ii) Érvényes írásba foglalt szerződésnek kell lennie valamennyi termelő tag és a jogilag elismert személy között. A szerződéseknek a következő elemeket kell magukban foglalniuk: a) Termelői csoport neve és jogi azonosítója b) A termelő neve és/vagy jogi azonosítója c) A termelő kapcsolattartási címe d) Az egyes termőhelyek és esetleges termelésirányítási egységek (PMU) részletes adatai, ide értve a tanúsított és nem tanúsított termékeket e) A terület részletes adatai (növények) vagy mennyiségek (tonnában) f) Termelői kötelezettségvállalás, hogy a GLOBALG.A.P. szabvány előírásainak megfelel, melyet a GLOBALG.A.P. adatbázisban a termék elfogadottsági státusza bizonyít g) A termelő egyetértése, hogy megfelel a csoport dokumentált eljárásainak, politikáinak és ahol ilyet adnak, technikai tanácsoknak h) Szankciók, amelyeket a GLOBALG.A.P. és bármilyen más belső előírás megszegése esetén alkalmazni lehet i) A termelő és a csoport képviselőinek aláírása A termelői csoport regisztrált tagjai jogilag felelősek saját termőhelyeikért (és az esetleges bejelentett PMU-kért), bár ez a csoport közös QMS-e alapján valósul meg. (iii) A termelő a csoporttagja a tanúsított termékeit csak a csoporton keresztül értékesítheti Több telephelyre (multisite) vonatkozó előírások (i) Valamennyi PMU tulajdonosa vagy bérlője a jogilag elismert személy és ezek a jogilag elismert személy közvetlen ellenőrzése alá tartoznak (ii) A nem a jogilag elismert személy tulajdonában lévő PMU-kra írásba foglalt érvényes szerződésnek kell lennie valamennyi PMU-tulajdonos és a jogilag Oldal: 3 / 14

4 elismert személy között. A szerződéseknek a következő elemeket kell magukban foglalniuk: a) A tanúsítványbirtokos neve és jogi azonosítója b) A termőhely-tulajdonos neve és/vagy jogi azonosítója c) Termőhely-tulajdonos kapcsolattartási címe d) Az egyes PMU-k részletes adatai e) Egyértelmű utalás arra, hogy a termőhely tulajdonosának nincs semmilyen felelőssége input vagy döntéshozatali képessége a bérbe adott termőhely termelési műveleteire vonatkozóan f) A két fél képviselőjének az aláírása (iii) A tanúsítvány birtokosa jogilag felel a teljes regisztrált termelésért, beleértve a termék piaci forgalomba helyezését Termelő és termőhely belső nyilvántartás i) Nyilvántartást kell vezetni valamennyi szerződésben álló csoporttag termelőről és a GLOBALG.A.P. szabvány szerint művelt illetve használt területről A termelői csoportokra vonatkozó előírások (i) (ii) A termelői csoport belső nyilvántartásában szereplő valamennyi termelőnek egyénileg kell regisztrálnia magát a GLOBALG.A.P. adatbázisban az Általános előírások I. RÉSZ: I.1 melléklet előírásai szerint. A nyilvántartás valamennyi termelőre legalább a következő információt tartalmazza: a) Termelő neve b) Kapcsolattartó személy neve c) Teljes cím (fizikai és postai) d) Kapcsolattartási adatok (telefonszám és cím és/vagy fax szám) e) Egyéb jogi azonosító (adószám, ILN, UAID, stb.), ahol ez a termelés országában előírt az I.1 mellékletben közzétettek szerint f) Regisztrált termék g) Művelt terület/termőhely és/vagy valamennyi regisztrált termék mennyisége h) tanúsító szervezet(ek), ha a termelő több mint egy tanúsító szervezet szolgáltatásait veszi igénybe i) GLOBALG.A.P. státusz (iii) A jogilag elismert személy azon termelőit, akik nem kérik felvételüket a GLOBALG.A.P. csoport tanúsítványba, külön fel kell sorolni; nekik nem kötelező a regisztráció a GLOBALG.A.P. adatbázisban (kivéve, ha ők egy megfeleltetett opcióra vagy bármilyen más GLOBALG.A.P. szabványra jelentkeztek). Ez a lista a vezetés céljait szolgálja a termelői csoportok belül, tartalmának külső közzététele nem előírás, kivéve, ha erre szükség van bármilyen felmerülő ügy tisztázására, például a termelői csoport minőségirányítási rendszere hatékonyságának kérdésében. Ezekre az esetekre a párhuzamos termelés és tulajdonlás további szabályai nem vonatkoznak. Valamennyi adatvédelmi szabályt közzé kell tenni és be kell tartani A több telephelyre (multisite) vonatkozó előírások (i) Ezen kívül a nyilvántartásnak legalább az alábbi információt kell tartalmaznia valamennyi termőhelyre: a) A jogilag elismert személy jogviszonya a termelésirányítási egységgel (tulajdonlás, bérlemény, stb.) b) PMU helye c) Regisztrált termék d) Művelt terület/termőhely és/vagy valamennyi regisztrált termék mennyisége Oldal: 4 / 14

5 1.2 Irányítás és szervezet a) A QMS-nek robosztusnak kell lennie és be kell mutatnia, hogy a csoport regisztrált tagjai vagy PMU-i egységes módon felelnek meg a GLOBALG.A.P. szabvány előírásainak Felépítés a) A struktúrának lehetővé kell tennie a minőségirányítási rendszer (QMS) megfelelő végrehajtását valamennyi regisztrált termelő tagnál vagy PMU-nál. b) A kérelmezőnek olyan vezetőségi struktúrával és megfelelő létszámú, képzett humán erőforrással kell rendelkeznie ahhoz, hogy hatékonyan biztosíthassa a GLOBALG.A.P. Előírásainak teljesítését valamennyi termelő tagjánál és valamennyi PMU/telephelyen. c) A szervezeti struktúrát dokumentálni kell és az magában foglalja a következő funkciókért felelős személyeket: (i) A GLOBALG.A.P. végrehajtásának irányítása (ii) A QMS irányítása (iii) Valamennyi termelő tag és/vagy PMU éves belső ellenőrzése (azaz belső ellenőr(ök)) (iv) A minőségirányítási rendszer belső auditja és a belső ellenőrzések igazolása (azaz belső auditor) (v) Technikai tanácsadás a csoportnak (függően a csoport hatókörétől). Ez lehet ugyanaz a személy, mint a fenti (i) pontban Kompetencia és az alkalmazottak képzése a) A kulcsfontosságú munkatársakra (az pontban meghatározott munkatársak, illetve más, azonosított személyek) vonatkozó kompetencia-előírásokat, képzésüket és képzettségüket dokumentálni kell; nekik meg kell felelniük a GLOBALG.A.P. szabványban meghatározott kompetencia-előírásoknak. b) A vezetőség biztosítja, hogy a GLOBALG.A.P. szabványnak való megfelelőségért felelősséget viselő valamennyi munkatárs megfelelő képzésben részesüljön és teljesítse a meghatározott kompetencia-előírásokat. (i) A belső auditor kompetenciáját (amint azt a II.1 melléklet kifejti) a vezetőség ellenőrzi. (ii) A belső ellenőr kompetenciáját (amint azt a II.1 melléklet kifejti) a belső auditor ellenőrzi. (iii) Ha a belső auditor nem rendelkezik a szükséges élelmiszerbiztonsági és G.A.P. képzéssel, hanem csak QMS képzéssel/tapasztalattal, egy másik ilyen képesítéssel rendelkező (és a QMS-ben azonosított) személynek is részt kell vennie az audit csapatban a gazdaság ellenőrzése jóváhagyásának teljesítése érdekében. c) Nyilvántartást kell vezetni a GLOBALG.A.P. előírásoknak való megfelelőség biztosításában résztvevő valamennyi kulcsfontosságú munkatárs (vezetők, auditorok, ellenőrök, stb.) képesítéseiről és képzéseiről a kompetencia bizonyításának érdekében. d) Nyilvántartást kell vezetni valamennyi belső ellenőr/auditor GLOBALG.A.P. által ajánlott, általuk elvégzett online képzéséről és a letett vizsgákról. e) Ha egynél több belső auditor vagy ellenőr van, ők képzésen és értékelésen vesznek részt, amely biztosítja megközelítésük és szabvány értelmezésük következetességét (például: dokumentált árnyékauditok/ellenőrzések révén). f) Rendszereket kell bevezetni annak bizonyítására, hogy a kulcsfontosságú munkatársak tájékozottak legyenek és ismerjék a GLOBALG.A.P. szabványnak való megfelelőség szempontjából vonatkozó fejleményeket, kérdéseket és jogszabályi változásokat. 1.3 Dokumentumokra vonatkozó szabályok a) Valamennyi a GLOBALG.A.P. szabványnak való megfelelőség biztosítására szolgáló QMS működésére vonatkozó dokumentumot megfelelően szabályozni kell. Ez a dokumentáció magában foglalja, ám korlátozás nélkül a következőket: (i) Minőségügyi kézikönyv (ii) GLOBALG.A.P. működési eljárások (iii) Munkavégzési utasítások (iv) Nyilvántartási űrlapok Oldal: 5 / 14

6 (v) Vonatkozó külső szabványok, például az aktuális GLOBALG.A.P. normatív dokumentumai b) A politikák és eljárások kellően részletesek legyenek, hogy bizonyítsák a GLOBALG.A.P. szabvány előírásának való megfelelés ellenőrzését. c) Az eljárásoknak és a politikáknak az illetékes munkatársak és a termelői csoport regisztrált tagjai számára rendelkezésre kell állniuk. d) A minőségügyi kézikönyv tartalmát időről-időre felül kell vizsgálni biztosítandó, hogy továbbra is megfeleljen a GLOBALG.A.P. szabvány, valamint a kérelmező előírásainak. A GLOBALG.A.P. által megadott határidőn belül a GLOBALG.A.P. szabvány releváns módosításait, illetve a közzétett és hatályba lépő útmutatókat be kell építeni a minőségügyi kézikönyvbe A dokumentumok szabályozására vonatkozó előírások a) A dokumentáció szabályozását meghatározó eljárást írásba kell foglalni. b) Kibocsátás és kiosztás előtt erre feljogosított személynek valamennyi dokumentumot felül kell vizsgálnia, és jóvá kell hagynia. c) Valamennyi szabályozott dokumentumot kibocsátási számmal, kibocsátás napjával/felülvizsgálat napjával azonosítani kell, és megfelelő oldalszámozással kell ellátni. d) A dokumentumokban bármilyen változást az erre feljogosított személy áttekint és jóváhagy kiosztás előtt. Ha csak lehetséges, a változásokat meg kell indokolni, és jellegüket azonosítani kell. e) Az összes vonatkozó dokumentum másolatát minden olyan helyen elérhetővé kell tenni, ahol a minőségirányítási rendszert (QMS) irányítják. f) Bevezetett rendszernek kell biztosítania, hogy a dokumentációt felülvizsgálják, és az új dokumentumok kibocsátása után a hatályát vesztett vagy elavult dokumentumokat visszavonják Nyilvántartások a) Nyilvántartások bizonyítják a QMS hatékony végrehajtását és ellenőrzését, valamint a GLOBALG.A.P. szabvány előírásainak való megfelelést. b) A nyilvántartásokat legalább 2 évig meg kell őrizni. c) A nyilvántartásoknak valódiaknak, és olvashatóaknak kell lenniük, megfelelő körülmények között kell azokat tárolni, és ellenőrzésre hozzáférhetővé kell őket tenni. d) Az online illetve elektronikusan vezetett nyilvántartások érvényesek. Ha aláírásra van szükség, annak szerepét betöltheti a jelszó, vagy az elektronikus aláírás, ami biztosítja az aláíró személy egyedi azonosítását és felhatalmazását. Ha a felelős személy kézzel írott aláírására van szükség, akkor annak meg kell lennie. A tanúsító szervezet ellenőrzései során az elektronikus nyilvántartásoknak rendelkezésre kell állniuk. Biztonsági másolatoknak mindig rendelkezésre kell állniuk. 1.4 Panaszkezelés a) A kérelmezőnek rendelkeznie kell az ügyfélpanaszok hatékony kezelését biztosító rendszerrel, a panaszkezelési rendszer rájuk vonatkozó részeit a termelő tagok rendelkezésére kell bocsátani. b) Dokumentált eljárást kell bevezetni, amely leírja, hogy a panaszokat hogyan fogadják, iktatják, azonosítják, hogyan vizsgálják ki, hogyan követik nyomon, és hogyan vizsgálják felül. c) Az eljárás az ügyfelek rendelkezésére áll, ha szükséges. d) Az eljárásnak vonatkoznia kell mind a kérelmező, mind az egyes termelők vagy termőhelyek elleni panaszokra. 1.5 A minőségirányítási rendszer (QMS) belső auditja a) A GLOBALG.A.P. rendszer QMS-ét legalább évente auditálni kell. b) A belső auditoroknak meg kell felelniük a II.1 melléklet előírásainak c) A belső auditornak függetlennek kell lennie az auditált területtől. (i) Ugyanaz a személy, aki eredetileg kidolgozta a csoport QMS-ét, nem végezheti el a szükséges éves QMS auditot; az a személy, aki a QMS napi folyamatos irányításáért felel, nem végezheti el az előírt éves belső QMS auditokat. d) Nyilvántartást kell vezetni a belső audittervről, az audit megállapításairól és az auditból eredő helyesbítő tevékenységek nyomon követéséről; e nyilvántartásoknak rendelkezésre kell állniuk. Oldal: 6 / 14

7 e) A kitöltött QMS ellenőrzőlistának megjegyzéssel minden QMS ellenőrzési ponthoz a telephelyen rendelkezésre kell állni, hogy a külső audit alkalmával az auditor felülvizsgálhassa. f) Ahol a belső auditot nem egy nap alatt végzik el, hanem folyamatosan a 12 hónapos időszak alatt, előre meghatározott ütemtervvel kell rendelkezni. 1.6 Termelő és termelésirányítási egység (PMU) belső ellenőrzései a) Legalább évente egyszer valamennyi regisztrált termelőt (és a hozzájuk tartozó termőhelyeket) illetve PMU-t ellenőrizni kell az összes vonatkozó GLOBALG.A.P. ellenőrzési pont és megfelelőségi kritérium alapján. b) A belső ellenőröknek meg kell felelniük a II.1 mellékletben foglalt előírásoknak. c) A belső ellenőröknek függetleneknek kell lenniük az ellenőrzött területtől. A belső ellenőrök nem ellenőrizhetik saját napi munkájukat. d) A csoport új tagjait és az új PMU-kat mindig alá kell vetni belső ellenőrzésnek és jóvá kell azokat hagyni mielőtt beléphetnének a belső GLOBALG.A.P. nyilvántartásba. e) Az eredeti ellenőrzési jelentéseket és feljegyzéseket meg kell őrizni, és a tanúsító szervezet általi ellenőrzés során szükség szerint rendelkezésre kell bocsátani. f) Az ellenőrzésről szóló jelentés az alábbi információt tartalmazza: (i) A regisztrált termelő és termőhely(ek) azonosítása (ii) A regisztrált termelő vagy a PMU-ért felelős személy aláírása (iii) Dátum (iv) Ellenőr neve (v) Regisztrált termékek (vi) Az értékelés eredménye valamennyi GLOBALG.A.P. ellenőrzési pontnál (vii) Az ellenőrzőlista a Megjegyzések rovatát részletesen ki kell tölteni az alábbi esetekben: 1. A főbb kötelezettségek azon ellenőrzési pontjai, amelyek megfelelőnek találtattak, 2. Azok a főbb illetve kevésbé jelentős kötelezettségekre vonatkozó ellenőrzési pontok, amelyeknél nem megfelelőséget állapítottak meg; és 3. A nem alkalmazandónak talált főbb és kevésbé jelentős kötelezettségek ellenőrzési pontjai; kivéve, ha a GLOBALG.A.P. olyan ellenőrzőlistát adott ki, amely előre meghatározza, hogy mely ellenőrzési pontokra kell megjegyzést tenni. Erre azért van szükség, hogy az eseménynaplót át lehessen tekinteni az esemény után. (viii) Az esetlegesen azonosított nem megfelelőségek részletei (ix) Az ellenőrzés eredmény a megfelelőség számításával (x) Az ellenőrzés időtartama (xi) Az ellenőrzőlistát jóváhagyó belső auditor neve g) A belső auditor (vagy audit csoport; lásd III.2 melléklet) vizsgálja felül és határoz arról, hogy a termelő megfelel-e a GLOBALG.A.P. előírásainak a belső ellenőr által bemutatott ellenőrzési jelentések alapján. h) Ha csak egy belső auditor van, aki a belső ellenőrzéseket is elvégzi, egy másik személynek, például a vezetőség QMS-ben meghatározott képviselőjének kell jóváhagynia a belső ellenőrzéseket. i) Ahol a belső ellenőrzések folyamatosan történnek a 12-hónapos időszak alatt, előre meghatározott ütemtervet kell készíteni. 1.7 Nemmegfelelőségek, helyesbítő intézkedések és szankciók a) Kell legyen eljárás a nem megfelelőségek és a belső vagy külső auditok és/vagy ellenőrzések eredményeiből, ügyfélpanaszokból vagy a QMS szerinti mulasztásokból adódó helyesbítő intézkedések kezelésére. b) Dokumentált eljárásokat kell bevezetni a csoport vagy annak tagjai QMS szerinti nem megfelelőségeinek azonosítására és értékelésére. c) A nem megfelelőségeket követő helyesbítő tevékenységeket értékelni kell és meg kell határozni az intézkedések ütemezését. d) Meg kell határozni, hogy ki felel a helyesbítő tevékenységek végrehajtásáért és a nemmegfelelőség megszüntetéséért. e) A GLOBALG.A.P. Általános szabályok I. részben meghatározott előírásoknak megfelelő szankció és nemmegfelelőségi rendszert kell működtetni a termelőkkel illetve PMU-kkal. f) Utasításokkal kell rendelkezni a GLOBALG.A.P. által jóváhagyott tanúsító szervezet azonnali értesítésére a regisztrált termelők vagy PMU-k (Termelésirányító egységek) felfüggesztése vagy visszavonása esetén. Oldal: 7 / 14

8 g) Minden szankcióról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a későbbi helyesbítő tevékenységek és a döntéshozatali eljárások bizonyítékait. 1.8 A termék nyomon követhetősége és elkülönítése a) A GLOBALG.A.P. szabvány előírásait teljesítő és ilyenként forgalmazott terméknek nyomon követhetőnek kell lennie és azt úgy kell kezelni, hogy ne keveredhessen a GLOBALG.A.P. által jóvá nem hagyott termékekkel. b) Dokumentált eljárást kell bevezetni a regisztrált termékek azonosítására, mely lehetővé teszi valamennyi, tehát mind a megfelelő, mind a nem megfelelő termékeknek a vonatkozó termőhelyekre történő visszakövetését. Árumérleget kell készíteni, hogy bizonyítani lehessen a megfelelőséget a jogilag elismert személynél. c) Hatékony rendszerekkel és eljárásokkal kell rendelkezni a téves címkézés vagy a GLOBALG.A.P. által tanúsított és nem GLOBALG.A.P. által tanúsított termékek összekeveredése veszélyének elkerülése érdekében. d) Ha a csoport valamely tagja párhuzamos termelésre regisztrál, erre a tagra vonatkoznak a nyomon követhetőségre és elkülönítésre vonatkozó ellenőrzési pontok (AF.12). e) Zöldség és gyümölcs tanúsítás esetén: a termékkezelő helyszínen eljárásokat kell működtetni, amelyek lehetővé teszik a regisztrált termékek azonosítását és nyomon követését a fogadástól, a kezelésen és tároláson át a feladásig. 1.9 Termék visszahívás a) Dokumentált eljárásokkal kell rendelkezni a regisztrált termékek visszavonásának hatékony kezelésére. b) Az eljárásokban azonosítani kell azokat az eseménytípusokat, amelyek visszavonást eredményeznek, a termék esetleges visszavonásával kapcsolatos döntések meghozataláért felelős személyeket az ügyfelek és a GLOBALG.A.P. által jóváhagyott tanúsító szervezet értesítésének mechanizmusát, valamint a készletegyeztetés módszerét. c) Az eljárásnak bármikor működtethetőnek kell lennie. d) Az eljárást a megfelelő módon legalább évente egyszer tesztelni kell annak biztosítására, hogy az hatékony legyen és a tesztről készült feljegyzéseket meg kell őrizni Alvállalkozók a) Amennyiben valamely szolgáltatást harmadik félnek adnak alvállalkozásba, eljárásokkal kell biztosítani, hogy ezeket a tevékenységeket a GLOBALG.A.P. szabvány előírásai szerint végezzék el (lásd: Minden gazdaság AF.4.1. ellenőrzési pontját). b) Nyilvántartásokkal kell bizonyítani, hogy az esetleges alvállalkozó kompetenciáját felmérték, és az megfelel a szabvány előírásainak. c) Az alvállalkozók köteles a csoport QMS-ének és a vonatkozó eljárásoknak megfelelően működni és ezt a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokban vagy szerződésekben meg kell határozni További termelők vagy PMU-k regisztrálása a tanúsítványba A hatályos tanúsítványhoz új termelők és termőhelyek adhatók hozzá (függően attól, hogy a belső jóváhagyási eljárásoknak megfelelnek-e). A tanúsítvány birtokosának (csoport vagy több telephely (multisite)) felelőssége, hogy azonnal tájékoztassa a tanúsító szervezetet a regisztrált termelők listájához való hozzáadásról vagy visszavonásról. a) A jóváhagyott listához évente legfeljebb 10%-nyi új termelői termőhely adható hozzá oly módon, hogy a termőhelyeket regisztrálják a GLOBALG.A.P. által jóváhagyott tanúsított testületnél anélkül, hogy szükségszerűen a tanúsító szervezet további igazolási eljárásokat végezne el. b) Ha egy adott évben a jóváhagyott regisztrált termőhelyek száma több mint 10%-kal növekszik, további külső mintavételezésen alapuló ellenőrzésekre van szükség az újonnan hozzáadott termelők/termőhelyek esetén (a minimum az új termelők/termőhelyek négyzetgyöke), és választhatóan a QMS auditjára is szükség lesz ebben az évben az előtt, hogy a jóváhagyott lista további termelőkkel bővülhetne. Oldal: 8 / 14

9 c) Függetlenül attól, hogy a jóváhagyott regisztrált termelők/termőhelyek száma százalékban mennyivel nő egy évben, amennyiben az újonnan regisztrált gazdaságok a korábban jóváhagyott regisztrált termékek termőhelyét vagy az állatállomány létszámát az adott évben több mint 10%-kal növelik, vagy a termelők 10%-a megváltozik, további külső, mintavételezésen alapuló ellenőrzésekre van szükség az újonnan hozzáadott gazdaságoknál vagy termelőknél (a minimum az új termelők/gazdaságok négyzetgyöke), és választhatóan a minőségirányítási rendszerek auditjára is szükség lesz ebben az évben mielőtt a jóváhagyott lista a további gazdaságokkal vagy termelőkkel bővülhetne. Oldal: 9 / 14

10 II.1 MELLÉKLET. A BELSŐ AUDITOR ÉS ELLENŐR KÉPESÍTÉSE ÉS FELADATAI 1. Kulcsfontosságú feladatok 1.1 Ellenőrök: a) Ellenőrizhetik a gazdaságokat (több telephelyen (multisite) a PMU-kat vagy a termelői csoport tagjainak a gazdaságait), hogy értékeljék azok megfelelőségét a tanúsítási előírásokhoz képest b) Nem végezhetnek auditori feladatokat c) Az ilyen ellenőrzésekről határidőre pontos jelentéseket kell készíteniük 1.2 Auditorok: a) A termelői csoport vagy több telephely (multisite) QMS-ének auditálása, hogy értékeljék azok megfelelőségét a tanúsítási előírásokhoz képest b) A csoport tagjainak jóváhagyása vagy több telephely (multisite) PMU-inak jóváhagyása a belső ellenőr ellenőrzési jelentéseinek alapján. Ha a belső auditor végzi az ellenőrzést, ő nem hagyhatja jóvá az ellenőrzési jelentést c) Időbeni és pontos jelentések készítése az ilyen auditokról 2. Képesítési előírások 2.1 Hivatalos képesítések Ellenőr: (i) A tanúsítás moduljához kapcsolódó szakirányú felsőfokú szakképzési oklevél (növények és/vagy állatállomány és/vagy akvakultúra), vagy mezőgazdasági szakközépiskolai képesítés 2 év tapasztalattal a vonatkozó modulban a képesítés megszerzése után Auditor: (i) A tanúsítás moduljához kapcsolódó szakirányú felsőfokú szakképzésben megszerzett oklevél (növénytermesztés és/vagy állattenyésztés és/vagy akvakultúra) vagy mezőgazdasági szakközépiskolai képesítés 2 év tapasztalattal a vonatkozó modulban a képesítés megszerzése után vagy 2 év tapasztalat minőségirányítási rendszerekkel, amit a képesítés megszerzése után a vonatkozó modulban szerzett meg. 2.2 Technikai készségek és képesítések Ellenőrképzés (i) Egynapos gyakorlati ellenőrzési tanfolyam az ellenőrzés alapelveiről. (ii) Két ellenőrzés szemlélése (audit kísérése, ami lehet GLOBALG.A.P. vagy más) VAGY két a tanúsító szervezet által végzett árnyékaudit Auditor képzés (i) Minőségirányítási rendszerek gyakorlati ismerete. (ii) A QMS-hez kapcsolódó belső auditor képzési tanfolyam befejezése (legalább 16 óra) Élelmiszerbiztonsági és G.A.P. képzés (i) Képzés a HACCP elvekben vagy a hivatalos képesítés részeként vagy az élelmiszerkönyv elveire épülő hivatalos tanfolyam sikeres befejezésével vagy sikeresen befejezett ISO képzés. (ii) Élelmiszerhigiéniai továbbképzés: vagy a hivatalos képesítés részeként, vagy hivatalos tanfolyam sikeres elvégzésével. (iii) Növénytermesztés alapmodul esetén: növényvédelmi, tápanyag-utánpótlási és integrált termesztési (IPM) képzés a hivatalos képesítés részeként, vagy hivatalos tanfolyam sikeres elvégzésével. Oldal: 10 / 14

11 (iv) Állattenyésztés és akvakultúra alapmodulok esetén: Képzés az állatgyógyászat és állattenyésztés alapjaiban, beleértve az állategészségügyi és állatjóléti kérdéseket. (i) Online képzés 2.3 Kommunikációs készségek a) Munkanyelvi készségek a vonatkozó helyi/munkanyelvek. Ez magában foglalja a munkanyelven a helyileg használt szakkifejezések ismeretét. b) E szabály alóli kivételről a GLOBALG.A.P. titkárságával konzultálni kell. MEGJEGYZÉS: Az adott tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell valamennyi termelői csoport belső ellenőreinek és auditorainak teljes és aktuális listájával. Ezeket a belső ellenőröket a tanúsító szervezet a külső ellenőrzések alkalmával hagyja jóvá. Oldal: 11 / 14

12 II.2 MELLÉKLET: GLOBALG.A.P. STÁTUSZ MEGHATÁROZÁSOK A TERMELŐI CSOPORTTAGOK SZÁMÁRA A GLOBALG.A.P. két típusú státuszt határoz meg: 1. Termelői státuszok (a termelői csoporttag jogilag elismert személyéhez kapcsolódva) 2. Termék státuszok (a termelői csoporttag termékeihez kapcsolódva) 1. Termelői státusz Az alábbi státuszok mindegyike az egyénileg tanúsított termelőre vagy termelői csoportra, mint tanúsítvány birtokosra utal. A termelői csoport tagjainak státuszait a II.2 függelék írja le. 1.1 Termelői státusz: Nincs megerősítve A Nincs megerősítve státuszú termelők vagy termelői csoportok azok, akiknek amelyeknek a regisztrációs adatait már felvették az adatbázisba, és kapcsolódnak egy tanúsító szervezethez, vagy egyéb harmadik félhez.. A regisztrációs információ (társaság, hely, termék információ) még nem lett megerősítve vagy újra megerősítve a gazdaság biztosító által. Az ilyen státuszú termelőnek vagy termelői csoportnak még nem kell regisztrációs díjat fizetnie. 1.2 Termelői státusz: Regisztrált A Regisztrált termelők vagy termelői csoportok kapcsolódnak gazdaság biztosítóhoz. A regisztrált termelői státusz a termék elfogadás és tanúsítás előfeltétele. A Regisztrált státuszt csak a gazdaság biztosító állíthatja be. 1.3 Termelői státusz: CB/PG által elfogadva A termelő vagy termelői csoport státusza a Regisztrált -ról automatikusan átáll a CB/PG-által elfogadva státuszra, amint egy vagy több termékénél a termék státusza Elfogadott -ra vált. A CB/PG-által elfogadott termelők és termelői csoportok kötelesek a regisztrációs díj megfizetésére a gazdaság biztosítónak, a honlapon közzétett aktuális díjtáblázat szerint. 1.4 Termelői státusz: Érvénytelen Az Érvénytelen státuszú termelők vagy termelői csoportok még mindig szerepelnek az adatbázisban (még mindig van érvényes GGN-jük), de nem kapcsolódnak sem tanúsítási testületnek, sem termelői csoporthoz már. Minden regisztrációs információt legalább 5 évig tárolnak az adatbázisban és az bármikor újra aktiválható. Az ilyen státuszban lévő termelők és termelői csoportok nem fizetnek regisztrációs díjat. 2. Termék státuszok A GLOBALG.A.P. tanúsításban a termék státusza a vizsgált termék termelési folyamatának státuszára vonatkozik. A termelő tanúsítása a termék(ek) egy vagy több termelési folyamatára való utalással történik. Bár a termék státusz kifejezést használjuk, ezt csak a terméknek azon termelési folyamatos státuszára vonatkozik, amelyből a terméket leszállítják és nem magára a termékre. 2.1 Termék státusz: Nincs megerősítve" Amint a termelő vagy termelői csoport termékeket regisztrál az adatbázisban, ezeknek a termékeknek a státusza azonnal Nincs megerősítve -re áll be. Bármikor lehet további termékeket is bevinni, amikor a termelő vagy termelői csoport Nincs megerősítve, Regisztrált vagy CB/PG-által elfogadott státuszú. Ha a termék tanúsítványt nem újítják meg, a termék státusza automatikusan Nincs megerősítve -re áll. Ha a termelő státusza Visszavont vagy Érvénytelen, új termékeket nem lehet regisztrálni. 2.2 Termék státusz: "Elfogadott" Tanúsítvány birtokosok esetében valamennyi terméknek Elfogadott státuszúnak kell lennie, mielőtt tanúsíthatóvá válnának. Saját felfüggesztés vagy Felfüggesztés státuszú termékek nem Oldal: 12 / 14

13 fogadhatók el újra. A tanúsító szervezet állítja be az Elfogadott státuszt a termelői csoport és a termelő számára. Ez a státusz a regisztrációs díj fizetési kötelezettségét kiváltó tényező. Be kell vinni a termék mennyiségeket/termő területeket a termelők és termelői csoport tagjai számára. A csoport termékmennyiségeit a csoporttagoktól származó információ alapján kell kalkulálni. Ha valamely csoporttag termékei Belső ellenőrzés megtörtént státuszt élvezik, ez a csoporttag termékeivel együtt része lesz a csoport tanúsítványnak, és ugyanazt az általános termékstátuszt kapja a csoport tanúsítványon belül. 2.3 Termék státusz: Belsőleg jóváhagyva Amint a termelői csoport a termék státuszát a Belsőleg jóváhagyva -ra állítja a termelői csoporttag egy vagy több termékére, a termelő a csoport tanúsítvány részét képezi, az övé lesz az általános termékstátusz a csoporttanúsítványon belül és megjelenik a mellékletben. A termelői csoport ekkor megfizeti a tanúsítvány licencdíjat a tanúsító szervezetnek a honlapján rendelkezésre álló díjtáblázat szerint. Később a tanúsító szervezet által csoportszinten már elfogadott további termékek is hozzáadhatók, azaz ezen termékek termékstátuszának megváltoztatásával Belsőleg jóváhagyott -ra és azzal, hogy a tanúsító szervezet aktualizált tanúsítványt bocsát ki a nélkül, hogy módosítaná a tanúsítvány érvényességét. 2.4 Termék státusz: Saját felfüggesztés A termelő vagy termelői csoport kérheti a tanúsító szervezettől a termék önkéntes felfüggesztését. 2.5 Termék státusz: Termék felfüggesztve A termék tanúsítvány felfüggesztését akkor adják ki, amikor a termelő vagy termelői csoport nem mutat be bizonyítékot a javító intézkedésekről, amelyekkel valamely nem megfelelőséget zárhatnának le a figyelmeztetés kibocsátása után. Ekkor a tanúsító szervezet/termelőcsoport köteles a vonatkozó termékeket Termék felfüggesztve státuszba állítani. A tanúsító szervezetnek/termelői csoportnak vissza kell vonnia a felfüggesztést. Oldal: 13 / 14

14 VÁLTOZÁSKÖVETÉSI NYILVÁNTARTÁS Új dokumentum Lecserélt dokumentum Publikálás dátuma A módosítások leírása _gg_gr_part_II _v4_0-1_hu _gg_gr_part_II_v4 _0-2_hu _GG_GR_PA RT_II_IFA_HU_Final _V _gg_gr_part_ II _v4_0-1_hu április korrekció; ii.1 melléklet legfontosabb feladat c) hivatkozás (i) korigált hivatkozás lehet 31. II.1. melléklet törölve Ha szeretne több információt kapni e dokumentumban végrehajtott módosításokkal kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba a GLOBALG.A.P. Titkársággal, en: Ha a változás nem érinti a sztenderd akkreditációját, a verzió marad 4.0 és a kiadásfrissítést fel kell tüntetni 4.0-x. Ha a változás érinti a standard akkreditációját, a verzió neve 4.x -re változik. Oldal: 14 / 14

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Magyar változatot összeállította a GLOBALGAP Magyar Nemzeti Munkacsoportja, a fordítást készítette a FruitVeB (www.fruitveb.hu) az FVM támogatásával VERSION 3.0-2_Sep07 III. RÉSZ TERMELŐI

Részletesebben

Általános Előírások II. rész Minőségügyi Rendszer Szabályok

Általános Előírások II. rész Minőségügyi Rendszer Szabályok Általános Előírások II. rész Minőségügyi Rendszer Szabályok MAGYAR VERZIÓ 5.0 5.0-2_JULY2016 KIADÁS (KÉTSÉG ESETÉN AZ ANGOL EREDETI VÁLTOZAT IRÁNYADÓ!) KÖTELEZŐ: 2016 JÚLIUS 1.-TŐL TARTALOMJEGYZÉK 1. TÖRVÉNYESSÉG,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS Magyar változatot összeállította a GLOBALGAP Magyar Nemzeti Munkacsoportja, a fordítást készítette a FruitVeB (www.fruitveb.hu) az FVM támogatásával VERSION 3.0-2_Sep07 Érvényes 2007. szeptember 30-tól

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS Magyar változatot összeállította a GLOBALGAP Magyar Nemzeti Munkacsoportja, a fordítást készítette a FruitVeB (www.fruitveb.hu) az FVM támogatásával VERSION 3.0-2_Sep07 II. RÉSZ A TANÚSÍTÓ TESTÜLETRE VONATKOZÓ

Részletesebben

III. RÉSZ A TANÚSÍTÓ SZERVEZETRE ÉS AZ AKKREDITÁCIÓRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

III. RÉSZ A TANÚSÍTÓ SZERVEZETRE ÉS AZ AKKREDITÁCIÓRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK III. RÉSZ A TANÚSÍTÓ SZERVEZETRE ÉS AZ AKKREDITÁCIÓRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK MAGYAR VÁLTOZAT () 4.0-2_MAR2013 KIADÁS ÉRVÉNYES 2013. MÁRCIUS KÖTELEZŐ 2013. JÚNIUS TARTALOM 1. LICENC ÉS

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat Bevezetés Ezt a dokumentumot azért állítottuk össze, hogy segítsen megismerni az Ön szervezetének szerepét és felelősségét a regisztrációs/tanúsító folyamatban és vázolja az EMT/NQA általános elvárásait,

Részletesebben

Általános Előírások Növénytermesztési Szabályok MAGYAR VERZIÓ _JULY2016 KIADÁS (KÉTSÉG ESETÉN AZ ANGOL EREDETI VÁLTOZAT IRÁNYADÓ!

Általános Előírások Növénytermesztési Szabályok MAGYAR VERZIÓ _JULY2016 KIADÁS (KÉTSÉG ESETÉN AZ ANGOL EREDETI VÁLTOZAT IRÁNYADÓ! Általános Előírások MAGYAR VERZIÓ 5.0 5.0-2_JULY2016 KIADÁS (KÉTSÉG ESETÉN AZ ANGOL EREDETI VÁLTOZAT IRÁNYADÓ!) KÖTELEZŐ: 2016 JÚLIUS 1.-TŐL TARTALOM JEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. TANÚSÍTÁS HATÁLYA... 3

Részletesebben

EuCertPlast. Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer

EuCertPlast. Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer EuCertPlast Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer A tanúsítás célja Kék Angyal Környezetbarát védjegy 125 termékcsoport, 11700 termék RAL Német Minőségbiztosítási és Címkézési Intézet Műanyag

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

Általános Előírások I. rész - Általános Szabályok MAGYAR VERZIÓ _JULY2016 KIADÁS (KÉTSÉG ESETÉN AZ ANGOL EREDETI VÁLTOZAT IRÁNYADÓ!

Általános Előírások I. rész - Általános Szabályok MAGYAR VERZIÓ _JULY2016 KIADÁS (KÉTSÉG ESETÉN AZ ANGOL EREDETI VÁLTOZAT IRÁNYADÓ! Általános Előírások I. rész - Általános Szabályok MAGYAR VERZIÓ 5.0 5.0-2_JULY2016 KIADÁS (KÉTSÉG ESETÉN AZ ANGOL EREDETI VÁLTOZAT IRÁNYADÓ!) KÖTELEZŐ: 2016 JÚLIUS 1.-TŐL TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6.1 Cégünk a tanúsítványok felfüggesztésére, visszavonására, vagy az alkalmazási terület szűkítésére vonatkozó politikája,

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Működési és eljárási szabályzat 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőség-értékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területeken. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9. A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9.1 Az ISO 9001 szabvány előírásainak csoportosítása A szabvány 0., 1., 2., és 3. pontja bevezetésként szolgál és megadja a legfontosabb

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

NEM MEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE 2011.

NEM MEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE 2011. A nem megfelelősségek kezelése 1.2 MU 2011 (A 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a műsorelosztó szolgáltatást végzők részére) Dokumentum kontroll Szervezeti egység Funkció Név Aláírás Készítette:

Részletesebben

GLOBALG.A.P. Társadalmi gyakorlat kockázatértékelése (GRASP)

GLOBALG.A.P. Társadalmi gyakorlat kockázatértékelése (GRASP) GLOBALG.A.P. Társadalmi gyakorlat kockázatértékelése (GRASP) GRASP Általános előírások V 1.2 Érvényes: 2013. december 1. Kötelező: 2014. március 1. Magyar verzió - Kétség esetén az angol eredeti változat

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

NAR - IAF MD 11:2013

NAR - IAF MD 11:2013 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer IAF Kötelező Dokumentum az ISO/IEC 17021-es szabvány alkalmazása az integrált irányítási rendszerek auditjára vonatkozóan NAR - IAF MD 11:2013

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

2009. évi CXXXIII. törvény. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1. Értelmező rendelkezések

2009. évi CXXXIII. törvény. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1. Értelmező rendelkezések 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1 1. Az e törvényben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt rendelkezések alkalmazását az Európai Unió általános

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Az ESTA szabvány és a változások.

Az ESTA szabvány és a változások. Az ESTA szabvány és a változások. Erdélyi Zsolt SSC üzletág / Vezető auditor 2014.05.22. SGS Hungária Kft. - Budapest A szabvány célja Ipari szabvány Minőségbiztosítási rendszer központúság Lánc szemlélet

Részletesebben

K1221 Integrált irányítási rendszerek működtetése, felügyelete, tanúsítása (2013-2016)

K1221 Integrált irányítási rendszerek működtetése, felügyelete, tanúsítása (2013-2016) K1221 Integrált irányítási rendszerek működtetése, felügyelete, tanúsítása (2013-2016) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/111 Szolgáltatási szerződés Integrált irányítási Beszerzés tárgya: rendszerek működtetése,

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

GLOBALG.A.P. SZOCIÁLIS GYAKORLAT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSE (GRASP)

GLOBALG.A.P. SZOCIÁLIS GYAKORLAT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSE (GRASP) GLOBALG.A.P. SZOCIÁLIS GYAKORLAT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSE (GRASP) GRASP ellenőrzőlista verzió 1.3 Érvényes: 2015. július 1-től Kötelező: 2015. október 1-től HOGYAN KELL HASZNÁLNI EZT AZ ELLENŐRZÉSI LISTÁT Ez

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

Logó, tanúsítvány használatának szabályai Eljárás

Logó, tanúsítvány használatának szabályai Eljárás E példány sorszáma: Eljárás Készítette: Dr. Lajos Attila Minőségirányítási vezető Jóváhagyta: Borszéki Péter Ügyvezető igazgató copyright (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem

Részletesebben

Menedzsment rendszer tanúsításhoz

Menedzsment rendszer tanúsításhoz Menedzsment rendszer tanúsításhoz Kérjük, nyomtatott betûkkel töltse ki a jelentkezési lapot, majd küldje vissza a 06 1 413 6048-as fax számra! CÉG ADATAI Cégnév: Cím: ország irányítószám település (város)

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Belső felülvizsgálat MF 16

Belső felülvizsgálat MF 16 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Belső felülvizsgálat MF 16 Készítette: Dr. Balatoni Ildikó folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó mb. stratégiai

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/16. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 1358/2017 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/16. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 1358/2017 CPV Kód: Korrigendum: 21. sz. főút Nógrád megye V, szakaszán, a 41+500-48+100 km szelvények között négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 13485 szabvány

Részletesebben

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve 2015. Október 08-09. Készítette: Bodrogi Sándorné minőségfejlesztési vezető 1 Újraélesztés

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás Hivatkozási szám: Kiadás száma: Dátum: Dokumentum típusa:

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

A minőségbiztosítás folyamata, szereplők

A minőségbiztosítás folyamata, szereplők 7. A minőségbiztosítás folyamata, szereplők 7.1 A minőségbiztosítás bevezetésének folyamata A bevezetés első lépése és feltétele a vezetők egyöntetű és egyértelmű szándékának és elkötelezettségének kialakítása.

Részletesebben

Tárgyszavak: minőségügyi tanúsítvány; hulladékkezelés; vasút-üzemeltetési hulladék.

Tárgyszavak: minőségügyi tanúsítvány; hulladékkezelés; vasút-üzemeltetési hulladék. A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.6 1.4 Hulladékkezelési minőségügyi tanúsítvány vasútvállalatoknál Tárgyszavak: minőségügyi tanúsítvány; hulladékkezelés; vasút-üzemeltetési hulladék.

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet 20/2004 (X 28) KvVM rendelet a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól A műszaki

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A)

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) A ZENFE PROJEKT KAPCSÁN KIALAKÍTANDÓ - képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) szakalapítási eljárás tervezete (B) A, A ZENFE konzorcium tagjai, a kialakításra kerülő VIR rendszerben,

Részletesebben

Általános tudnivalók:

Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása Nyilatkozat a 2014. évi kötelezettség

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Tisza Gábor Krisztián Piacfelügyeleti Főosztály Építési termékek

Részletesebben

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Ügyintézési rendelkezések és alaprendelkezés megtétele ügyintéző segítségével A Szolgáltató az Igénybevevő alaprendelkezését az első személyes

Részletesebben

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Tanúsítási Kézikönyv)

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Tanúsítási Kézikönyv) AGRÁRMARKETING CENTRUM MINŐSÉGI MAGYAR SERTÉSHÚS VÉDJEGY MEGFELELŐSÉG - TANÚSÍTÁSI RENDSZER A (Tanúsítási Kézikönyv) II. VÁLTOZAT A rendszer bevezetését elrendelte : Budapest, 2009.május 28. Pál József

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09.

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. MEGHÍVÓ Jelentkezés www.saasco.hu MSZ EN ISO 13485:2012 NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. Előadó: Helyszín: Juhász Attila divízióvezető, partner SAASCO Kft. Gyöngyösi Iroda 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. I. em. 108.

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

Az adatvédelmi irányítási rendszer bevezetésének és auditálásának tapasztalatai. Dr. Szádeczky Tamás

Az adatvédelmi irányítási rendszer bevezetésének és auditálásának tapasztalatai. Dr. Szádeczky Tamás Az adatvédelmi irányítási rendszer bevezetésének és auditálásának tapasztalatai Dr. Szádeczky Tamás Irányítási rendszerek ISO megközelítés Irányítási rendszer - Rendszer politika és célok megfogalmazásához,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL 1/10 TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL Kidolgozta: Horváth József Dátum: 2008.05.28. Aláírás: Ellenőrizte: Soós Zsolt Dátum: 2008.05.28. Aláírás: Jóváhagyta: Szalai Károly

Részletesebben

A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI. Szabályzat SZA

A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI. Szabályzat SZA A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI Szabályzat SZA-0-02-00 ÉRVÉNYBEN Azonosító jel: SZA-0-02-00 Oldalszám: 5 összesen 1 Módosítások Kiadás száma rev.02. Módosítás oka Készítette Dátum

Részletesebben

A TÜV Rheinland InterCert Kft. rendszertanúsítási szabályzata az orvostechnikai eszközök gyártói részére

A TÜV Rheinland InterCert Kft. rendszertanúsítási szabályzata az orvostechnikai eszközök gyártói részére 1. A szabályzat célja Jelen szabályzat (ORTSZ) rögzíti a TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI) Orvosi eszközök osztálya által az MSZ EN ISO 13485:2010 / ISO 13485:2003 szerint végzett rendszertanúsítási eljárását,

Részletesebben

Az "Épülettakarítási szolgáltatás beszerzése a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére" c. hirdetmény módosítása

Az Épülettakarítási szolgáltatás beszerzése a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére c. hirdetmény módosítása Az "Épülettakarítási szolgáltatás beszerzése a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére" c. hirdetmény módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére épület takarítására

Részletesebben

Menedzsment rendszerek

Menedzsment rendszerek Menedzsment rendszerek Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Auditálás alatti szervezet: Cím: Audit azonosítója: Dátum: Auditkritériumok, scope: Auditprogramot irányító személy: Auditor: Megfigyelő: MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti

Az akkreditálási és felügyeleti NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevõ minõsítõk és szakértõk NAR-06 5. kiadás Hatályos: 2011. december 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT AJÁNLAT a Mester Példány MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Budapest, 2007. július 08. file: MF-202-Ajanlat-MIR 1 / 12 Fejezet

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI IRÁNYELVEK. A Társaság ügyfélpanaszokra vonatkozó eljárásmódja a következő:

PANASZKEZELÉSI IRÁNYELVEK. A Társaság ügyfélpanaszokra vonatkozó eljárásmódja a következő: PANASZKEZELÉSI IRÁNYELVEK A Spot Capital Marketing Ltd (a továbbiakban Társaság ) panaszkezelését a Back Office/Számlanyitási Osztály végzi annak érdekében, hogy az ügyfelekkel történő kapcsolattartás

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Jogi megfelelés az akkreditált ISO 14001:2004 tanúsítás részeként NAR-EA-7/04. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Jogi megfelelés az akkreditált ISO 14001:2004 tanúsítás részeként NAR-EA-7/04. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Jogi megfelelés az akkreditált ISO 14001:2004 tanúsítás részeként NAR-EA-7/04 1. kiadás 2009. július EA Európai Akkreditálási Együttmûködés Kiadvány

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

Almaburg Növénytermesztési Bt. gyümölcs bonbon gyártó üzemének kivitelezése vállalkozási szerződés keretében- módosítás

Almaburg Növénytermesztési Bt. gyümölcs bonbon gyártó üzemének kivitelezése vállalkozási szerződés keretében- módosítás Almaburg Növénytermesztési Bt. gyümölcs bonbon gyártó üzemének kivitelezése vállalkozási szerződés keretében- módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/7 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

NYOMONKÖVETÉSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSA

NYOMONKÖVETÉSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSA NYOMONKÖVETÉSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSA Tanúsítás, hitelesítés és audit Bárczi István, SGS Hungária Kft. MIRŐL LESZ SZÓ? SGS-ről (nem sok) Fogalmakról Tanúsítható nyomon követési rendszerről Új lehetőség

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1158/2010/EU RENDELETE

A BIZOTTSÁG 1158/2010/EU RENDELETE 2010.12.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/11 A BIZOTTSÁG 1158/2010/EU RENDELETE (2010. december 9.) a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére

Részletesebben

A MINŐSÉGÜGY SZERVEZETI KITERJESZTÉSE ÉS A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA DOKUMENTUM MENEDZSMENT RENDSZER ÁLTAL

A MINŐSÉGÜGY SZERVEZETI KITERJESZTÉSE ÉS A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA DOKUMENTUM MENEDZSMENT RENDSZER ÁLTAL A MINŐSÉGÜGY SZERVEZETI KITERJESZTÉSE ÉS A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA DOKUMENTUM MENEDZSMENT RENDSZER ÁLTAL IdeSol Vezetési és Informa3kai Tanácsadó K: Wiandt László vezető tanácsadó The Ideal Solu3on www.idesol.hu

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület MEGJELENT a földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói

Részletesebben

Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere

Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere Vitvera László 2013.március Tracon Electric 1 Tanúsító cég, audit Folyamatosan bizonyítani kell, hogy a cég jól működik Tanúsító audit

Részletesebben