7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.02.11-15."

Átírás

1 1 / HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK (HÉTFİ) DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA Debreceni Ítélıtábla B. A. + 4 fı Hivatali visszaélés bőntette :30 Határozat hirdetés! Az elsıfokon eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 2011 szeptemberében 10 rb hivatali visszaélés, 2 rb bőnsegédként elkövetett hivatali visszaélés, 10 rb hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás, 2 rb társtettesként hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás, 2 rb bőnsegédként hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bőntette miatt B. A. I.r. vádlottat 4 év 6 hónap börtönbüntetésre, 5 év közügyektıl eltiltásra és /egymillió/ Ft pénzbüntetésre ítélte. G. P. II.r. vádlottat 2 rb. hivatali visszaélés, 10 rb. bőnsegédként elkövetett hivatali visszaélés, 2 rb. társtettesként hivatalos személy általnelkövetett közokirat-hamisítás, 10 rb. bőnsegédként hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bőntette miatt 3 év 8 hónap börtönbüntetésre, 5 év közügyektıl eltiltásra és / egymillió/ Ft pénzbüntetésre ítélte. Dr. Ú. Zs. Z. III. r. vádlottat 3 rb. bőnsegédként elkövetett hivatali visszaélés, 4 rb. bőnsegédként, hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bőntette, 11 rb. közokirattal visszaélés vétsége miatt 3 év börtönbüntetésre, 4 év közügyektıl eltiltásra, 5 év ügyvédi foglalkozástól eltiltásra és Ft mellékbüntetésre ítélte., S. F. Zs. IV. r. vádlottat 7 rb. bőnsegédként elkövetett hivatali visszaélés, 9 rb. bőnsegédként, hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bőntette miatt 3 év 6 hónap börtönbüntetésre, 4 év közügyektıl eltiltásra és Ft pénzbüntetésre ítélte. M. P. V. r. vádlottat 3 rb. bőnsegédként elkövetett hivatali visszaélés, 3 rb. bőnsegédként hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bőntette miatt 2 év, 3 év próbaidıre felfüggesztett börtönbüntetésre és Ft pénzbüntetésre ítélte. P.Cs. VI. r. vádlottat 3 rb. bőnsegédként elkövetett hivatali visszaélés bőntette, 3 rb. bőnsegédként, hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bőntette miatt 2 év 10 hónap börtönbüntetésre és 3 év közügyektıl eltiltásra, valamint Ft pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen B. A. I. r. vádlott enyhítés, védıje elsısorban felmentés, G. P. II.r. vádlott és védıje enyhítés, Dr. Ú. Zs. Z. III.r. vádlott részben felmentés és enyhítés, S. F. IV. r. vádlott enyhítés, P.Cs. VI.r. vádlott felmentésért míg védıje enyhítésért fellebbeztek. M. P. V. r. vádlott és védıje az ítéletet tudomásul vették. B. A. és G. P. az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatóságánál adóellenırként dolgoztak. Munkakörükbe tartozott az adókötelezettséget érintı célvizsgálatok elvégzése. Társaikkal közösen elhatározták, hogy elhitetik gazdagabb vállalkozókkal, hogy velük szemben az APEH vagyonosodási vizsgálatot indíthat, illetve indult, nekik azonban lehetıségük van arra, hogy a vizsgálat ne induljon meg, ill. a megindult folyamat, kedvezı eredménnyel záruljon. Ennek ellenértékeképpen nagyobb összegeket kell az érintett vállalkozóknak fizetnie. Fórizs Ildikó 0630/

2 2 / 35 BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Budapest Környéki Törvényszék V./521. D. A. Bőnszervezetben elkövetett, készpénzhelyettesítı fizetési eszközzel visszaélés bőntette és más bőncselekmények II vádlottas ügy. Nyolc vádlott román állampolgár. A vád szerint ben az ATMekbıl megszerezték az ügyfelek bankkártya adatait, ezekbıl hamis kártyát állítottak elı, amelyekkel megcsapolták az ügyfelek számláit. Ezzel mintegy millió forintos kárt okoztak elsısorban Magyarországon, de külföldön is. Dr. Surdy Miklós tárgyalja az ügyet. Vádismertetés. Dr. Kende Katalin Budapest Környéki Törvényszék fszt. 21. Cs. B. Nevelése alatt álló, tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére erıszakkal, folytatólagosan elkövetett szemérem elleni erıszak bőntette és más bőncselekmény II A vádlott a gyermekeit zaklatta szexuális indítékkal. Bizonyítás. Dr. Kende Katalin DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK Debreceni Törvényszék Debrecen, Széchenyi u. 9. Díszterem B. 439/2012. Vádlott: U.L. I.r. Id.F.B. II.r. M.Á. M. III.r. S.F. IV.r. Dr.N.A. V.r. Dr.F.L. B. VI.r fı Hivatali visszaélés bőntette és más bőncselekmények Tanács: dr. Virágh Pál Tanúkihallgatások: pénzintézeti, államkincstári dolgozók Tanúkihallgatások: államkincstári dolgozók Az ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fıügyészség emelt vádat, miután azonban a vádlottak között jegyzı és polgármester mellett több ügyvéd is van, a szolnoki büntetıbírák elfogultságot jelentettek be, ezért a Szolnoki Törvényszék helyett az ügyet a Debreceni Törvényszék tárgyalja. A több mint 200 oldalas vádirat szerint: a vádlottak 2006 és 2009 között csaknem 120 ingatlan esetében jogosulatlanul igényeltek lakáscélú állami támogatást (fiatalok otthonteremtési támogatása, lakásépítési támogatás február 01. és június 30. között volt hatályban). A legtöbb ilyen ügylet tiszabıi ingatlanokhoz kapcsolódóan zajlott (több mint 100), de Fegyvernek, Jánoshida, Tiszaroff, Tiszagyenda és Tiszakeszi településeken is volt rá példa. A forgatókönyv mindenhol ugyanaz volt: az adásvételi szerzıdésbe valótlanul magas vételárat írtak be

3 3 / 35 a felek, ill. úgy nyilatkoztak az elıleg (mint önerı) átadásáról, hogy azt valójában nem is fizették ki. Az ügyintézés során szerzıdéskötés, értékbecslés, földhivatali és banki ügyintézés a vevıknek a vádlotti kör tagjai nyújtottak folyamatos segítséget. İk állták a felmerülı költségeket is (pl. illeték). A szerzıdéseket minden esetben vagy ügyvéd készítette, vagy ügyvéd ellenjegyezte. A szerzıdés készítıje minden esetben tisztában volt azzal, hogy a szerzıdés valótlan adatokat tartalmaz, az ingatlan valós forgalmi értéke jóval alacsonyabb, a vevık önerıvel nem rendelkeznek, stb. A szerzıdésekben általában 1 millió 750 ezer és 3 millió 500 ezer forint közötti árakat tüntettek fel. Az ügyészség megállapította, hogy a valós érték sokszorosa szerepelt az okiratban, volt pl. olyan tiszabıi ingatlan amelynek vételára a szerzıdés szerint 3,3 millió forint volt, ami a valós érték 30-szorosa, az érintett ingatlannak ugyanis a nyilvántartás szerint a forgalmi értéke alig haladta meg a 100 ezer forintot. Erre a házra például 2,3 millió forint lakáscélú állami támogatást fizetett ki a pénzintézet. A hiteligénylıket legtöbbször ugyanaz a vádlotti kör vette rá a támogatás igénylésére. A támogatás jó része is ugyanazokhoz vándorolt, bár több esetben a pénzbıl a vevık is részesültek, volt, aki ezer forintot kapott, volt, aki 500 ezret, de akadt olyan is, aki egyáltalán nem kapott a jogosulatlanul kifizetett pénzbıl. A vádlotti kör 2006 és 2009 között több mint 220 millió forint támogatást vett fel, az ügyben két pénzintézet: az OTP Bank Nyrt. és a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. érintett. A vádhatóság olyan eseteket is taglal, ahol a vevıkkel elıbb eladatták saját nevükön lévı ingatlanjukat, csak hogy megfeleljenek a kormányrendelet feltételeinek és igénybe tudják venni az állami támogatást. A vádiratban több olyan ingatlan is szerepel, amelyre annak ellenére kérte és kaptak támogatást, hogy a valóságban még az elvárt komfortfokozattal sem rendelkezett, nem volt benne pl. vezetékes víz sem. Az ügyben ügyvédek, ingatlan értékbecslı, Tiszabı jegyzıje és polgármestere is vádlottként szerepel. Az ügyészség megállapította, hogy Tiszabı jegyzıje hivatali kötelezettségét szándékosan megszegve jogosulatlanul szerzett adatokat az ún. TAKARNET elektronikus szolgáltatásokat nyújtó országos földhivatali rendszer segítségével. Többször azért kérdezett le ingatlanokat, hogy a terheltek megtudják, mely ingatlanok esetén lehet igénybe venni jogosulatlanul az otthonteremtési támogatást. A rendszer használatát igazoló naplóban ezekben az esetekben fiktív jogcímeket jelölt meg. A jogszabályok szerint a hiteligénylés során az adásvételi szerzıdés mellé adó- és értékbizonyítványokat is be kellett csatolni, amely igazolta a ház aktuális forgalmi értékét. A dokumentum kiállítása jegyzıi feladat volt. A vádirati tényállás tartalmazza azt is, hogy a jegyzı valótlan tartalmú adó- és értékbizonyítványokat állított ki, miközben tudhatta, hogy melyik ingatlan mennyit ér, az ingatlant érintıen olyan értékeket írt bele, hogy igénybe lehessen venni a támogatást. A hivatali visszaélés mellett a vádhatóság többek között jelentıs kárt okozó csalás, közokirat hamisítás, magánokirat hamisítás bőntettek elkövetése miatt is vádat emelt. Tatár Timea Debreceni Törvényszék 36/ Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár Debreceni Törvényszék 36/ / FİVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Fıvárosi Törvényszék, II B.198/2012 emberölés , 13., 15., 09:00 Az ügyben egyesített három vádirat szerint a vádlottak egy bőnözıi csoport tagjai voltak, amelyben a csoporttagok a korábbi elítéléseik eredményeként a büntetés-végrehajtási intézetekben együtt töltött

4 4 / 35 idı és korábbi bőnözıi kapcsolataik kötötték össze. A csoport tagjai szabadlábra helyezésüket követıen felvették egymással a kapcsolatot és változó összeállásban újabb bőncselekményeket követtek el, továbbá ilyen jellegő bőncselekmények elkövetését elıkészítették, melyek végrehajtását bőncselekményeik felderítése és elfogásuk akadályozott meg. Az egyes vádlottakat az ügyészség különbözı bőncselekményekkel, többek között több emberen elkövetett emberölés bőntettével, több emberen elkövetett emberölés bőntettének kísérletével, lıfegyverrel visszaélés bőntettével, robbanóanyaggal visszaélés bőntettével, valamint rablás bőntettével vádolja. Az ügy a Budapest Környéki Törvényszéken volt folyamatban, azonban az I. r. vádlott kizárás iránti kérelmet terjesztett elı az ügyben eljáró bíró ellen, aki a kizáráshoz hozzájárult. A Budapest Környéki Törvényszék büntetı ügyszakos bírái úgy nyilatkoztak, hogy az ügyben elfogultnak érzik magukat és kérik kizárásukat. A Fıvárosi Ítélıtábla január 31-én a büntetıügybıl a Budapest Környéki Törvényszéket kizárta és egyúttal az elsıfokú eljárás lefolytatására a Fıvárosi Törvényszéket jelölte ki. Az ügyben a februári tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik. Fıvárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK Kecskeméti Törvényszék február óra I. emelet 110. A perbeszédekkel és az ítélethirdetéssel folytatódik a Kecskeméti Törvényszéken annak a 47 éves ágasegyházi férfinek a büntetıpere, aki emberölés és kifosztás bőntettével is vádol az ügyészség. A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott és a sértett ismeretségi kapcsolatban állt egymással, haragos viszonyban nem voltak. A vádlott évekkel ezelıtt alkalmi munkát végzett a sértettnél, illetıleg néhány száz méterre lakott a sértett tulajdonát képezı tanyaingatlantól, ahol az utóbbi idıben napi rendszerességgel megfordult február 14. napján 14 óra körüli idıben indult el a sértett Ágasegyháza belterületén lévı lakásáról a tanyájára, hogy az ott lévı akácosból tőzifát vágjon. A személygépkocsijába egy Husqvarna 36, illetıleg egy Husqvarna 235 típusú, benzinmotoros láncfőrészt és egy baltát tett be, majd a gépkocsival a tanyához hajtott, ahol nekilátott a tőzifa kitermelésének. A vádlott a délelıtt folyamán kb. egy liter bort ivott meg, majd 14 óra körüli idıben gyalogosan elindult a közeli erdıbe, hogy gyújtósnak való száraz fát szedjen. A gallyazáshoz a tanya udvarán magához vett egy 36 cm nyélhosszúságú, 594 gramm tömegő baltát. Vádlott: K.J.M. Emberölés bőntette és más bőncselekmény Útja a sértett tanyája mellett vezetett el, ahol Mikus Imre az útszéli akácosban dolgozott. A sértett és a vádlott között ismeretlen okból szóváltás keletkezett, melynek során a vádlott a jobb kezében fejmagasságban felemelt balta élével több ízben, közepes erıvel a sértett fejére sújtott, melynek következtében Mikus Imre összerogyott és elveszítette az eszméletét. Ezt követıen a vádlott a sértett testét az út szélétıl kb. 2-3 méterre lévı szılıbe húzta és a baltát hátrahagyva, azonban a Mikus Imre sértett tulajdonát képezı Husqvarna 36 típusú láncfőrészt magához véve beült a sértett személygépkocsijába. A gépkocsit a gyújtáskapcsolóban hagyott indítókulccsal beindította, majd azt jogtalanul használva Ágasegyházán keresztül Fülöpszállás felé indult. Fülöpháza irányába haladva a gépkocsi üzemképtelenné vált, ezért a vádlott egy arra haladó autós segítségével a jármővet a község belterületére húzatta.

5 5 / 35 Ezután bement egy fülöpházi vendéglıbe, ahol a gépkocsiból kivett egy láncfőrészt és a kocsmában tartózkodóknak megvételre felkínálta. Itt egy vendég vevıt ajánlott a láncfőrészre, akinek lakására a vádlottat elkísérte, majd a vádlott a szerszámot Ft ért el is adta neki. Ezt követıen a vádlott a sértett gépkocsijának elsı és hátsó rendszámtábláját leszerelte és azokat összehajtogatva a közelben két különbözı helyen - a hóban elrejtette. A vádlott ezután a Kerekegyházáról induló autóbusszal Kunbaracson lakó unokahúgához utazott, akinek lakásán a rajta lévı nadrágot és pulóvert a kályha tüzébe dobta és másik ruhát kért magának. Végül a rendırhatóság a vádlottat elızetes telefonon történı kapcsolatfelvételt követıen órakor állította elı rokonainak kunbaracsi lakásáról. A súlyosan sérült, eszméletlen állapotban lévı sértettre óra elıtti idıben egy tanyája melletti úton elhaladó személy talált rá és haladéktalanul gondoskodott a mentık értesítésérıl, akik a sértettet kórházba szállították. A sértett a bántalmazás következtében közvetlenül életveszélyes sérüléseket szenvedett. A koponyatetı csontjain, a bal oldali homlokcsont vetületében darabos törés jött létre, mely a koponyaalapra is ráterjedt. A többszörös, darabos, benyomatos jellegő nyílt koponyatöréshez agyvizenyı, agyzúzódás társult. A sértett a szakszerő kórházi ápolás ellenére tudatát már nem nyerte vissza és március 1. napján elhalálozott. Halálának közvetlen oka nagy kiterjedéső gennyes beolvadással együtt járó heveny tüdıgyulladás volt. Dr. Sárközy Szabolcs Kecskeméti Törvényszék február 11. és óra Díszterem Folytatja a Kecskeméti Törvényszék azt a 21 vádlottas büntetıügyet, melynek tárgyát csalás bőntette és más bőncselekmények képezik. A vádirati tényállás lényege szerint év második felétıl az I.r. vádlottnak és társainak érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságoknak az I.r. vádlott közbenjárására - a Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet hitelt nyújtott. A vádlottak a hitelek felvétele során a takarékszövetkezetet a felek tényleges anyagi helyzetével, tevékenységével és fizetıképességével kapcsolatosan tévedésbe ejtették, a kölcsönök jelentıs részét szerzıdés szerint nem teljesítették, amivel kárt okoztak. A vádlottak által a hiteligénylésekhez benyújtott dokumentumok nem a valóságnak megfelelı adatokat tartalmazták, a faktor szerzıdések alapján értékesített követelésrıl kiállított számlák pedig nem a valós szolgáltatást, illetve termékértékesítést takarták. A vádlottak a faktor szerzıdések alapján fennálló kötelezettségeket mindig az újabb faktorok alapján folyósított összegekbıl fedezték és években egy egész faktorrendszert alakítottak ki, melynek során újabb és újabb fiktív, faktorálható követelést igazoltak a takarékszövetkezet felé. Az újabb faktor szerzıdéseknek azonban kizárólag az volt a célja, hogy a vádlottak a korábbi faktorálásból eredı törlesztési kötelezettségeket teljesíteni tudják és így azt a látszatot keltsék, miszerint jól mőködı gazdasági társaságok nevében járnak el. Mindezekre figyelemmel az érintett idıszakban a Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet a nagy számú faktor szerzıdés mellett további 32 millió forint forgóeszköz hitelt és 32 millió forint beruházási hitelt is folyósított az I.r. vádlott irányítása alatt álló gazdasági társaság részére, valamint 300 millió forint összegő konzorciális hitelt nyújtott egy wellness hotel beruházásra, illetve további 68 millió forintot a szálloda üzemeltetése céljából. Az ügyészség álláspontja szerint az I.r. vádlott a fenti cselekmények elkövetésére bőnszervezetet hozott létre. Ebben a körben olyan személyeket szervezett be, akik Vádlott: M. F. és 20 társa Csalás bőntette és más bőncselekmények

6 6 / 35 gazdasági társaságokat hoztak létre pénzintézetek megtévesztésével történı hitel felvételek érdekében. A faktorálási jogviszony lényege, hogy az áru eladója a halasztott fizetéssel történt eladásainak ellenértékét meghatározott személyre, a faktorra ruházza bizonyos összegért. A faktor cserébe garantálja a követelés behajtását. Ez a jogügylet tehát a lényegét tekintve követelés eladás illetve vásárlás. Ítélethirdetés még nem várható. Dr. Sárközy Szabolcs MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK Miskolci Járásbíróság Miskolc, Dózsa Gy. u. 4. sz. 221/b. tárgyaló N. B.né és 3 tsa Közveszélyokozás bőntette és más bőncselekmény február A miskolci paneltőz -ként közismertté vált ügyben a Miskolci Járásbíróság további tanúk kihallgatásával, valamint a tőzrıl készített amatır felvételek és a média által közreadott tudósítások lejátszásával folytatja az eljárást. Az ügyben ítélet még nem várható. Dr. Szabó József 06-70/ PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK Pécsi Törvényszék földszint II. B.S. Emberölés bőntette február B.S. ellen az ügyészség emberölés bőntette miatt emelt vádat. A vádirat szerint B.S augusztus 31-én 22 óra 20 perc körüli idıben megjelent Romonyán, a Barackos Lakóparkban és ott egy maroklıfegyverrel több lövéssel megölte volt barátnıjét Dr. Sz.I-t és annak új barátját Dr. W.F-t. A bíróság a tárgyalási napra az informatikus szakértıt és egy tanút idézett meg. Ítélethirdetés nem várható. Dr. Hajdu István Sajtószóvivı 30/

7 7 / (KEDD) KÚRIA KÚRIA B. I. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem fk. V. N. Garázdaság vétsége és más bőncselekmény Az fk. terhelt 2009 januárjában egy gyorskiszolgáló étterem elıtt szóváltásba keveredett egy gépkocsiban ülı fiatalemberrel, majd a kezében lévı boxerrel ráütött a gépkocsi hátsó szélvédıjére, ezzel forint kárt okozott. Az elsıfokú bíróság garázdaság vétsége miatt hat hónapra próbára bocsátotta. Az ügyészség az intézkedés törvénysértı tartama miatt terjesztett elı felülvizsgálati indítványt. Dr. Kónya István 06-30/ KÚRIA B. III. tanács fsz. 9. sz. tárgyalóterem F. I.és társai Életveszélyt okozó testi sértés bőntette és más bőncselekmény Az I. rendő vádlott társaival, miután egy ismeretlen személytıl elhangzott a Menjünk, dobáljuk meg a putrit! felkiáltás, egy romák által lakott házhoz mentek és betondarabokkal, kövekkel megdobálták a ház ablakait. Az egyik ablakon bedobott betondarab eltalálta a házban tartózkodó kk. sértettet, aki emiatt közvetett életveszéllyel járó, 8 napon belül gyógyuló koponyasérülést szenvedett. Dr. Kónya István 06-30/ KÚRIA B. I. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem K. A. és társa Állatkínzás vétsége Az I. rendő terhelt 2011 júniusában két kuvasz-keverék kutyakölyköt kapott ajándékba, majd egy hónap elteltével úgy döntött, hogy a kölyköket nem neveli fel, hanem elpusztítja. A Cs. környékén lévı szántóföldre vitte egy szatyorban a kölyköket, és ott a II. rendő terhelt jelenlétében kapával addig ütlegelte azokat, amíg el nem némultak. Késıbb egy járókelı nyüszítést hallva rátalált a kölykökre, azokat állatorvoshoz vitte, így az egyik életét sikerült megmenteni. A bíróság két rendbeli állatkínzás bőntettében állapította meg a bőnösségüket, amelyet a II. rendő terhelt mint bőnsegéd követett el. A legfıbb ügyész által a törvényesség érdekében elıterjesztett jogorvoslati indítvány szerint a sérült jogtárgy a közrend, illetve a

8 8 / 35 köznyugalom, így a cselekmény egy rendbeli állatkínzás bőntettének minısül. Dr. Kónya István 06-30/ KÚRIA B. III. tanács fsz. 9. sz. tárgyalóterem B. Gy. és társai Csalás bőntette és más bőncselekmények tényállási pont: A terheltek által eladásra kínált tőzifát S. L. sértett megvett, azonban ıt a fa mennyisége tekintetében a terheltek tévedésbe ejtették és ezzel a sértettnek kárt okoztak. Miután késıbb a sértett közölte a terheltekkel, hogy többet fizetett, a VII. r. terhelt ígéretet tett a fennmaradó mennyiség kiszállítására, azonban ez végül elmaradt. 2. tényállási pont: R. Gy.né sértettnek a terheltek szintén kevesebb mennyiségő fát adtak el, mint amennyiért a sértett fizetett, így ıt tévedésbe ejtették és ezzel neki kárt okoztak. Dr. Kónya István 06-30/ KÚRIA B. I. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem P. J. Emberölés bőntette és más bőncselekmény A terhelt és a sértett 1999-tıl 2006-ig élettársi kapcsolatban éltek, gyermekük is született, azonban kapcsolatuk a terhelt italozó életmódja miatt fokozatosan megromlott. Miután a sértett a közös lakásból végleg elköltözött, a közös tulajdonban lévı lakóingatlan kizárólagos használatának elrendelése iránt és egyidejőleg gyermek-elhelyezési pert indított a terhelt ellen, a városi bíróság ideiglenes intézkedéssel arra kötelezte a terheltet, hogy az ingatlant hagyja el és adja a sértett birtokába. Ilyen elızmények után a polgári bíróság döntését követı napon a munkahelyére tartó sértettet az utcán feltartóztatta, beszélgetni kezdtek, majd vita alakult ki közöttük, ekkor a terhelt a nála lévı konyhakéssel közepes erıvel a szíve tájékára célozva, a sértettet egy alkalommal megszúrta, a tárcájából a bankkártyáját kivette, és a sértettet sorsára hagyva a helyszínrıl eltávozott, majd a sértett bankkártyájával forint készpénzt vett fel, és egy sörözıbe ment. A sértett kórházba szállítás közben a terhelt által okozott sérülés következtében életét vesztette. Az életét azonnali orvosi segítséggel sem lehetett volna megmenteni. Dr. Kónya István 06-30/

9 9 / 35 KÚRIA B. III. tanács fsz. 9. sz. tárgyalóterem fk. P. K. és társa Zsarolás bőntette tényállási pont: A szakközépiskolás terheltek elhatározták a sértett megzsarolását. Ennek érdekében az iskolai folyosón a II. rendő terhelt gárdista, gárdista szavakat kiabált a sértettnek és rámutatott, amire ıt 20-30, fıként roma származású gyerek vette körül. A megfélemlített sértetthez lépve a terheltek közölték vele, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében forintért hajlandók ıt megvédeni. Ha azonban nem fizet, megveretik különbözı személyekkel. A sértett félelmében késıbb átadta a forintot, a terheltek azonban további forintot követeltek tıle, amit a sértett már nem fizetett ki. 2. tényállási pont: A II. rendő terhelt több esetben különbözı sértettek autóinak elsı, illetve hátsó emblémáját lefeszítve a sértetteknek kárt okozott. Dr. Kónya István 06-30/ SZEGEDI ÍTÉLİTÁBLA Szegedi Ítélıtábla Fszt. 11-es tárgyaló M. S. emberölés II. 12. kedd 9 óra Nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölés bőntettében mondta ki bőnösnek a Kecskeméti Törvényszék M. S. vádlottat. Ezért ıt a bíróság életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektıl eltiltásra ítélte úgy, hogy büntetésébıl legkorábban 40 év letöltése után szabadulhat. Az I. fokú ítélet szerint a vádlott megölte a szomszédjában lakó idıs házaspárt azért, hogy pénzt szerezzen tılük. Az áldozatokat, a 84 éves, Sz. I.t és feleségét, a 75 éves Sz. I.nét, a vádlott Helvécián, családi házuk udvarán verte agyon. Az ügyben ítélethirdetés várható. Dr. Bátyi Zoltán Sajtótitkár 06/30/ BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Budapest Környéki Törvényszék fszt. 21. K. Á. és társai Elıre kitervelten, aljas indokból, több emberen, részben sok ember életét veszélyeztetve, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy ellen elkövetett emberölés bőntette és más bőncselekmények II. 12., 13.,

10 10 / 35 A romák elleni es támadássorozat. Iratismertetés. Dr. Kende Katalin Budapest Környéki Törvényszék, a Siemens épületében 1./110. Felperes: a Magyar Állam Alperes: Sz. Z. és társai Föld-adásvételi szerzıdések semmissé nyilvánítása II A felperes szerint azt alperes törvénytelenül jutott az egykori tiszaugi termelıszövetkezet földjeihez. A Magyar Állam keresete szerint 2000-ben a cégjegyzékbıl 2000-ben törölt Tiszamenti Mgtsz nevén még 2006-ban is voltak földterületek. Ezekre az Allego Kft. vagyonrendezési eljárást kezdeményezett. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság vagyonrendezıként a kft.-t jelölte ki, amely három, bajai, taksonyi és sükösdi magánszemélynek értékesítette a földeket. A felperes azzal érvel: a cégtörvény értelmében vagyonrendezési eljárás csak olyan esetben rendelhetı el, ha a vagyontárgy a törölt cég tulajdonában volt. Az adott esetben a törvény sem a vagyonrendezési eljárás elrendelésekor, sem utóbb nem tette lehetıvé, hogy a tulajdonjogon kívül bármely más dologi jog, így a tsz mezıgazdasági földhasználati joga alapján vagyonrendezést folytassanak le, és értékesítsék az ingatlanokat. A földek nem a tsz, hanem a Magyar Állam tulajdonában voltak. Az ügyet Kepesné dr. Bekı Borbála tárgyalja. Dr. Kende Katalin FİVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Fıvárosi Törvényszék, I B.1747/2010 hivatali vesztegetés bőntette :30 A Budapesti Nyomozó Ügyészség vádirata szerint az I. r. vádlott 2007 decemberéig rendır fıtörzsırmesterként teljesített szolgálatot. Beosztásából adódóan rendszeresen teljesített sebességellenırzı-készülékkel szolgálatot, annak mőködését, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét és a fényképfelvételek feldolgozásában közremőködı munkatársait jól ismerte. A vádbeli idıszakban anyagi ellenszolgáltatás fejében számos alkalommal közremőködött abban, hogy az ismerısei, illetve az ıt megkeresı ismerısei baráti köre által elkövetett közlekedési szabálysértések általában gyorshajtások miatt ne induljon az elkövetıvel szemben hatósági eljárás. Ennek érdekében felvette a kapcsolatot az ügyben eljáró hivatalos személyekkel és anyagi ellenszolgáltatást ígérve nekik kérte ıket arra, hogy kötelességüket megszegve tekintsenek el a feljelentés megtételétıl, illetve az eljárás lefolytatásától. Az ügy többi vádlottja között megtalálhatók a szabálysértési ügyekkel kapcsolatos hivatalos ügyintézés során eljáró személyek, a szabálysértést elkövetı gépkocsivezetık, akik kapcsolatot kerestek és találtak a szabálysértés eltussolására, és ennek érdekében az eljáró hivatalos személyre tekintettel anyagi ellenszolgáltatást adtak az I. r. vádlottnak vagy a köztük közvetítı személynek. A vádlottak között vannak még a közvetítık, akik a hozzájuk forduló gépkocsivezetıket az I. r. vádlotthoz irányították arra

11 11 / 35 hivatkozással, hogy befolyása révén el tudja intézni a gyorshajtásokat. Az ügyben a februári tárgyalásokon perbeszédek várhatók. Fıvárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: Fıvárosi Törvényszék, fsz B.849/2010 sikkasztás :30 A Fıvárosi Fıügyészség vádiratának egyik vádpontja szerint az I. r. vádlott - a vádiratban részletezett tevékenységeivel Ft vagyoni hátrányt okozott a MÁV ÁBE-nek, amelyben a II. r. vádlott Ft vonatkozásában, a III. r. vádlott Ft vonatkozásában nyújtott segítséget. A vádirat egy másik vádpontja szerint az I. r. vádlott 2008 áprilisában Ft-ot utalt át a MÁV ÁBE-tıl a fiktív cége részére, ahonnan saját, valamint a III. r. vádlott bankszámlájára utalta tovább az összeget. Ezen összeg kiutalásával a biztosítónál beállt a biztosítástechnikai tartalékhiány, melyre tekintettel április 8-án a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a MÁV ÁBE kötelezı gépjármő felelısség biztosítási tevékenységét felfüggesztette, majd augusztus 15-én visszavonta tevékenységi engedélyét. Az ügyészség a vádlottakat különösen jelentıs vagyoni hátrányt okozó, folytatólagosan elkövetett hőtlen kezelés bőntettével, valamint különösen jelentıs értékre elkövetett sikkasztás bőntettével vádolja. A februári tárgyalási napokon a bizonyítási eljárás folytatódik. Fıvárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: Fıvárosi Törvényszék, II., Varsányi I. u , III G.41582/2011 vállalkozói díj :30 A keresetlevél szerint a felperes és az alperes október 10-én vállalkozási szerzıdést kötöttek az EVEREST projekt megvalósítása céljából. A szerzıdés alapján az alperes vállalta, hogy a felperes részére elkészít egy integrált vagyon-nyilvántartási rendszert, megvalósítja az adatok migrálását az akkori vagyon-nyilvántartási rendszerbıl, továbbá supportálási és oktatási szolgáltatásokat nyújt a szerzıdésben meghatározottak szerint. A szerzıdésben foglalt szolgáltatások átadása 3 tervezett fázisban, a teljes vállalkozási díj pedig összesen Ft + ÁFA összegben kerültek meghatározásra. Az elsı fázis átadása megvalósult, azonban az alperes késedelembe esett, ezért a felperes érvényesítette a késedelembıl adódó kötbérkövetelését. A második fázis szintén késedelmesen került átadásra, ekkor azonban már nem került sor kötbérkövetelés érvényesítésére. A harmadik fázis átadásának határideje március 16-a volt, azonban a fázis megvalósítása elmaradt. Tekintettel a sorozatos késedelmekre a felperes elállt a szerzıdéstıl. Az alperes az elállást tudomásul vette és felhívta a felperest az átadott szoftverek felhasználásának abbahagyására, továbbá a már átadott hardver és szoftver termékek visszaszolgáltatására. A termékek visszaszolgáltatására a felperes állítása szerint az alperes hibájából még nem került sor, a sokszori egyeztetés ellenére sem. A felperes kéri a bíróságot, hogy kötelezze az alpereseket Ft (ebbıl Ft

12 12 / 35 vállalkozói díj elállás következtében Ft következményi kár térítése) és annak kamatai megfizetésére. Az ügyben a februári tárgyaláson a bizonyítási eljárás folytatódik. Fıvárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK Kaposvári Törvényszék Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3. II./221. L. A. és társai Költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által bőnszövetségben üzletszerően elkövetett vesztegetés bőntette Február 12., és A Budapesti Katonai Ügyészség három dandártábornok, hat ezredes, két alezredes, egy ırnagy és négy polgári személy ellen emelt vádat. A vádiratok lényege szerint, az I. r. dandártábornok vádlott és a IV. r. ugyancsak dandártábornok vádlott, továbbá a másik vádiratban megnevezett szintén dandártábornok vádlott korábban a Honvédelmi Minisztérium Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal Nemzetközi Igazgatóságán, illetve a HM Védelemgazdasági Fıosztályán, továbbá a HM Protokoll és Nemzetközi Rendezvényszervezı Igazgatóság (amely április 1. napjától HM Nemzetközi Rendezvényszervezı Hivatallá alakult) vezetıiként töltötték be hivatásukat, míg a II. r. vádlott a HM közigazgatási államtitkára volt decembere és júniusa között. A dandártábornok vádlottak megegyeztek abban, hogy a HM általuk vezetett részének különbözı szolgáltatást nyújtó társaságoktól a nekik nyújtott megrendelések fejében a HM által kifizetett összegek egy részét visszakérik. Ennek megfelelıen részben ugyancsak katonai szolgálatot teljesítı vádlott társaikkal, illetve polgári személyekkel egyeztek meg ebben, és több tízmillió forint értékben kértek, illetve kaptak a szolgáltatást nyújtóktól különbözı összegeket. A vádlottak megegyeztek abban is, hogy annak érdekében, hogy ezen tevékenységüket folytatni tudják, az államtitkári beosztást betöltı II. r. vádlottnak a visszaosztott pénzekbıl juttatnak. A II. r. vádlott ezt az ajánlatot a III. r. vádlott közremőködésével el is fogadta, ı is több millió forintot kapott. A többi vádlott részben hallgatásáért kapott pénzt, részben közremőködıi voltak ennek a tevékenységnek. A Katonai Ügyészség a vádlottakat többek közt a költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által bőnszövetségben, üzletszerően elkövetett vesztegetés bőntettével és ehhez kapcsolódó bőncselekményekkel vádolja. Perbeszédek folytatódnak, ítélet nem várható. Dr. Vadócz Attila Sajtószóvivı 06/ MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK Miskolci Törvényszék Miskolc, Dózsa Gy. u. 4. sz. III.em tárgyaló B.M. és 277 társa Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bőntette és más bőncselekmények február 12. és

13 13 / 35 A miskolci fészekrakó ügyben a bizonyítási eljárás újabb tanúk kihallgatásaival folytatódik. Ítélethozatalra feltehetıen még nem kerül sor. Dr. Szabó József 06-70/ NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Nyíregyházi Törvényszék (Toldi u. 1.) Esélyt a Hátrányos Helyzető Gyerekeknek Alapítvány felperes Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata I.r. Magyar Katolikus Egyház Hajdúdorogi Egyházmegye II.r. alperesek Egyenlı bánásmód követelményének megsértése Az Esélyt a Hátrányos Helyzető Gyerekeknek Alapítvány, mint felperes a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata I. rendő és a Magyar Katolikus Egyház Hajdúdorogi Egyházmegyéje II. rendő alperesekkel szemben az egyenlı bánásmód követelményének megsértése, az önkormányzat és az egyházmegye között május 31-én létrejött együttmőködési megállapodás és támogatási szerzıdés érvénytelenségének megállapítása, valamint a szeptember 1-jét megelızıen fennállt eredeti helyzet helyreállítása, azaz a roma gyerekek elkülönített módon történı oktatásának megszőnése érdekében indított pert. A felperes keresetében kéri a Huszár telepi iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezı roma gyerekeknek az egyházi fenntartású iskolán belül többségi etnikumú osztályokban történı elhelyezését, és az iskolabusz mőködtetésének visszaállítását. A bíróság az ügyben december 04. napján tárgyalást tartott, amelyen oktatási szakértı és szociológus tanúk kihallgatására került sor. A felek további tanúk kihallgatására tettek indítványt, a bíróság a tárgyalást elhalasztotta, a per tanúkihallgatásokkal február 12. napján 10 órai kezdettel folytatódik a Nyíregyházi Törvényszék Toldi utcai épületében. Dr. Nyakó Zsuzsanna Sajtószóvívı 06-30/ TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK Tatabányai Törvényszék fsz. 6-os tárgyaló Sz. T.L. és társai az adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentı adócsalás bőntette és más bőncselekmények február

14 14 / 35 Felszámolás elrendelését megelızıen a céget színlelt ügylettel értékesítette II.r. vádlott I.r. vádlott segítségével III.r. vádlottnak. A változás bejegyzési kérelem alapján valótlan tények kerültek bejegyzésre a cégjegyzékbe. Valótlan tartalmú számlák kerültek a könyvelésbe, a számlák ÁFA tartalmát az ÁFA bevallásban levonható ÁFA-ként tüntette fel és ezzel az adóbevételt csökkentette. Bizonyítás! Dr. Széplaki László Sajtószóvivı

15 15 / (SZERDA) DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA Debreceni Ítélıtábla E.T. Hivatali vesztegetés bőntette :00 Az elsıfokon eljáró Nyíregyházi Törvényszék 2012 októberében hivatali vesztegetés bőntette miatt E. T. vádlottat 10 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektıl eltiltásra ítélte. A bíróság a vádlottal szemben ,- Ft erejéig vagyonelkobzást rendelt el. Az ítélet ellen a vádlott és védıje felmentés, illetve enyhítés érdekében fellebbeztek. A vádlott 2011 januárjától bérpótló juttatásra jogosult, melyet részére a település jegyzıje állapított meg. E. T. vádlott 2011 márciusában Tyukodon a polgármesteri hivatalban a közfoglalkoztatási és szociális referenstıl azt kérte, hogy a következı havi ellátásból biztosítson számára elıleget. A referens közölte, hogy erre nincs lehetıség, mire a vádlott 5 liter pálinkát ígért neki, ha mégis elintézi. Elsı nyilvános ülés. Vélhetıen várható határozat. Fórizs Ildikó 0630/ Debreceni Ítélıtábla K. G. + 1 fı Hivatali visszaélés bőntette :00 Határozat hirdetés! Az elsıfokon eljáró Szolnoki Törvényszék 2012 márciusában meghozott ítélete szerint I. J. I.r. vádlott bőnös, 2 rb. hivatali visszaélés bőntettében, mint felbujtó. Ezért halmazati büntetésül Ft pénzbüntetésre ítélte. K. G. II. r. vádlott bőnös, 2 rb. hivatali visszaélés bőntettében. Ezért a bíróság Ft pénzbüntetésre ítélte. 1 rb. hivatali visszaélés bőntettének vádja alól felmentette. B. A. III. r. vádlottat a hivatali visszaélés bőntettének vádja alól felmentette. Az ügyész fellebbezést jelentett be K. G. II.r. és B. A. III. r. vádlott terhére. A II. r. vádlott esetében részbeni felmentése miatt, III. r. vádlott esetében pedig a felmentése miatt bőnösség megállapítása, büntetés kiszabása, illetve II.r. vádlott esetében a kiszabott büntetés súlyosítása érdekében. I. J. I. r. vádlott vonatkozásában az ítélet elsı fokon jogerıre emelkedett. I. J. I. r. vádlott kérésére K.G. II. r. vádlott r.százados, mint a rendırkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának vezetıje, a számítógépes jármőnyilvántartó rendszerébıl lekért 2 forgalmi rendszámhoz tartozó tulajdonosi adatokat. A II. r. vádlott hivatali helyzetével visszaélt és jogtalan elınyt biztosított az I. r. vádlottnak. B. A. r. alezredes III. r. vádlott utasította beosztottját, K. G. II. r. vádlottat, hogy segítsen az egyik fıiskola költöztetésében, hogy az azt végzı teherautó lényegesen rövidebb úton, a szolnoki Tisza hídon tudjon áthaladni / ez az érvényes súlykorlátozás miatt csak a közútkezelı hozzájárulásával lett volna lehetséges /. K. G. utasította a beosztottját, hogy vegyen részt a túlsúlyos jármő hídon való átvezetésében. Ez végül nem valósult meg, mert a jármő az intézkedı rendır kiérkezése elıtt áthaladt. K. G. II. r. vádlott a saját családi házának udvarán lévı építési munkálatokhoz az egyik vállalkozó által nyújtott segítség ellentételezéseként a rendırség udvarán tárolt, át nem vett moldáv forgalmi rendszámú utánfutót adta át saját célra ahelyett, hogy a jogszabálynak megfelelıen rendelkezett volna a jármő értékesítésérıl, megsemmisítésérıl illetve a külföldi rendszám visszavonásáról.

16 16 / 35 Fórizs Ildikó 0630/ SZEGEDI ÍTÉLİTÁBLA Szegedi Ítélıtábla Fszt. 11-es tárgyaló A. J. Szemérem elleni erıszak II. 13. szerda 9 óra Két rendbeli, folytatólagosan elkövetett szemérem elleni erıszak bőntettében találta bőnösnek a Kecskeméti Törvényszék november 28-án A. J. vádlottat, és ezért ıt halmazati büntetésül 16 év fegyházra és 10 év közügyektıl eltiltásra ítélte. Az I. fokú ítélet szerint egy Izsák melletti tanyán lakó vádlott, miután elhagyta az élettársa, két gyermekkorú fiával élt együtt, akiket éveken át fajtalankodásra kényszerített, és megerıszakolt. Az ügyben ítélet várható. Dr. Bátyi Zoltán Sajtótitkár 06/30/ BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Budapest Környéki Törvényszék fszt. 21. K. Á. és társai Elıre kitervelten, aljas indokból, több emberen, részben sok ember életét veszélyeztetve, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy ellen elkövetett emberölés bőntette és más bőncselekmények. A romák elleni es támadássorozat. Iratismertetés II. 12., 13., Dr. Kende Katalin DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK Debreceni Törvényszék Debrecen, Széchenyi u. 9. Díszterem B. 439/2012. Vádlott: U.L. I.r. Id.F.B. II.r. M.Á. M. III.r. S.F. IV.r. Dr.N.A. V.r. Dr.F.L. B. VI.r fı Hivatali visszaélés bőntette és más bőncselekmények Tanács: dr. Virágh Pál Tanúkihallgatások: pénzintézeti, államkincstári dolgozók Tanúkihallgatások: államkincstári dolgozók Az ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fıügyészség emelt vádat, miután azonban a

17 17 / 35 vádlottak között jegyzı és polgármester mellett több ügyvéd is van, a szolnoki büntetıbírák elfogultságot jelentettek be, ezért a Szolnoki Törvényszék helyett az ügyet a Debreceni Törvényszék tárgyalja. A több mint 200 oldalas vádirat szerint: a vádlottak 2006 és 2009 között csaknem 120 ingatlan esetében jogosulatlanul igényeltek lakáscélú állami támogatást (fiatalok otthonteremtési támogatása, lakásépítési támogatás február 01. és június 30. között volt hatályban). A legtöbb ilyen ügylet tiszabıi ingatlanokhoz kapcsolódóan zajlott (több mint 100), de Fegyvernek, Jánoshida, Tiszaroff, Tiszagyenda és Tiszakeszi településeken is volt rá példa. A forgatókönyv mindenhol ugyanaz volt: az adásvételi szerzıdésbe valótlanul magas vételárat írtak be a felek, ill. úgy nyilatkoztak az elıleg (mint önerı) átadásáról, hogy azt valójában nem is fizették ki. Az ügyintézés során szerzıdéskötés, értékbecslés, földhivatali és banki ügyintézés a vevıknek a vádlotti kör tagjai nyújtottak folyamatos segítséget. İk állták a felmerülı költségeket is (pl. illeték). A szerzıdéseket minden esetben vagy ügyvéd készítette, vagy ügyvéd ellenjegyezte. A szerzıdés készítıje minden esetben tisztában volt azzal, hogy a szerzıdés valótlan adatokat tartalmaz, az ingatlan valós forgalmi értéke jóval alacsonyabb, a vevık önerıvel nem rendelkeznek, stb. A szerzıdésekben általában 1 millió 750 ezer és 3 millió 500 ezer forint közötti árakat tüntettek fel. Az ügyészség megállapította, hogy a valós érték sokszorosa szerepelt az okiratban, volt pl. olyan tiszabıi ingatlan amelynek vételára a szerzıdés szerint 3,3 millió forint volt, ami a valós érték 30-szorosa, az érintett ingatlannak ugyanis a nyilvántartás szerint a forgalmi értéke alig haladta meg a 100 ezer forintot. Erre a házra például 2,3 millió forint lakáscélú állami támogatást fizetett ki a pénzintézet. A hiteligénylıket legtöbbször ugyanaz a vádlotti kör vette rá a támogatás igénylésére. A támogatás jó része is ugyanazokhoz vándorolt, bár több esetben a pénzbıl a vevık is részesültek, volt, aki ezer forintot kapott, volt, aki 500 ezret, de akadt olyan is, aki egyáltalán nem kapott a jogosulatlanul kifizetett pénzbıl. A vádlotti kör 2006 és 2009 között több mint 220 millió forint támogatást vett fel, az ügyben két pénzintézet: az OTP Bank Nyrt. és a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. érintett. A vádhatóság olyan eseteket is taglal, ahol a vevıkkel elıbb eladatták saját nevükön lévı ingatlanjukat, csak hogy megfeleljenek a kormányrendelet feltételeinek és igénybe tudják venni az állami támogatást. A vádiratban több olyan ingatlan is szerepel, amelyre annak ellenére kérte és kaptak támogatást, hogy a valóságban még az elvárt komfortfokozattal sem rendelkezett, nem volt benne pl. vezetékes víz sem. Az ügyben ügyvédek, ingatlan értékbecslı, Tiszabı jegyzıje és polgármestere is vádlottként szerepel. Az ügyészség megállapította, hogy Tiszabı jegyzıje hivatali kötelezettségét szándékosan megszegve jogosulatlanul szerzett adatokat az ún. TAKARNET elektronikus szolgáltatásokat nyújtó országos földhivatali rendszer segítségével. Többször azért kérdezett le ingatlanokat, hogy a terheltek megtudják, mely ingatlanok esetén lehet igénybe venni jogosulatlanul az otthonteremtési támogatást. A rendszer használatát igazoló naplóban ezekben az esetekben fiktív jogcímeket jelölt meg. A jogszabályok szerint a hiteligénylés során az adásvételi szerzıdés mellé adó- és értékbizonyítványokat is be kellett csatolni, amely igazolta a ház aktuális forgalmi értékét. A dokumentum kiállítása jegyzıi feladat volt. A vádirati tényállás tartalmazza azt is, hogy a jegyzı valótlan tartalmú adó- és értékbizonyítványokat állított ki, miközben tudhatta, hogy melyik ingatlan mennyit ér, az ingatlant érintıen olyan értékeket írt bele, hogy igénybe lehessen venni a támogatást. A hivatali visszaélés mellett a vádhatóság többek között jelentıs kárt okozó csalás, közokirat hamisítás, magánokirat hamisítás bőntettek elkövetése miatt is vádat emelt. Tatár Timea Debreceni Törvényszék 36/ Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár Debreceni Törvényszék 36/ /

18 18 / 35 FİVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Fıvárosi Törvényszék, fsz B.178/2011 hivatali visszaélés bőntette :30 A Budapesti Nyomozó Fıügyészség vádirata szerint a vád tárgyává tett idıben az I. r. vádlott r. ezredes, a BRFK VIII. Kerületi Rendırkapitányság vezetıje, a II. r. és a III. r. vádlottak a Budapest VIII. Kerület Józsefváros önkormányzati képviselıi voltak. Az ügyészség az I. r. vádlottat 10 rb. hivatali visszaélés bőntettével és 1 rb. hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bőntettével vádolja. A II. r. és a IV. r. vádlottakat 1 rb. felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés bőntettével vádolja. A III. r. vádlottat 1 rb. felbujtóként elkövetett hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bőntettével vádolja. A vádirat 11 vádpontja között szerepelnek olyan esetek, melyek keretében az I. r. vádlott vállalta, hogy szabálysértési ügyekben a bírság elengedése végett közbenjár. Ilyen volt pl. a II. r. vádlottal kapcsolatos vádpont is. A III. r. vádlott által érintett vádpontban az I. r. vádlott a III. r. vádlott közbenjárása nyomán egy játékterem mőködéséhez járult hozzá, úgy hogy az ügyben korábban született, hozzájárulást megtagadó átiratát visszadátumozta. a IV. r. vádlottal kapcsolatos vádpontban az I. r. vádlott a IV. r. vádlott kérésének eleget téve, jogtalan elınyhöz juttatta a IV. r. vádlottat azzal, hogy a KEKKH által üzemeltetett gépjármőnyilvántartásból adatokat kérdezett le és közölt vele, így a IV. r. vádlott a KEKKH felé benyújtott kérelem és igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül, soron kívül jutott hozzá a kért adatokhoz. Az ügyben a februári tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik. Fıvárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK Kaposvári Törvényszék Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3. II./221. L. A. és társai Költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által bőnszövetségben üzletszerően elkövetett vesztegetés bőntette Február 12., és A Budapesti Katonai Ügyészség három dandártábornok, hat ezredes, két alezredes, egy ırnagy és négy polgári személy ellen emelt vádat. A vádiratok lényege szerint, az I. r. dandártábornok vádlott és a IV. r. ugyancsak dandártábornok vádlott, továbbá a másik vádiratban megnevezett szintén dandártábornok vádlott korábban a Honvédelmi Minisztérium Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal Nemzetközi Igazgatóságán, illetve a HM Védelemgazdasági Fıosztályán, továbbá a HM Protokoll és Nemzetközi Rendezvényszervezı Igazgatóság (amely április 1. napjától HM Nemzetközi Rendezvényszervezı Hivatallá alakult) vezetıiként töltötték be hivatásukat, míg a II. r. vádlott a HM közigazgatási államtitkára volt decembere és júniusa között. A dandártábornok vádlottak megegyeztek abban, hogy a HM általuk vezetett részének különbözı szolgáltatást nyújtó társaságoktól a nekik nyújtott megrendelések fejében a HM

19 19 / 35 által kifizetett összegek egy részét visszakérik. Ennek megfelelıen részben ugyancsak katonai szolgálatot teljesítı vádlott társaikkal, illetve polgári személyekkel egyeztek meg ebben, és több tízmillió forint értékben kértek, illetve kaptak a szolgáltatást nyújtóktól különbözı összegeket. A vádlottak megegyeztek abban is, hogy annak érdekében, hogy ezen tevékenységüket folytatni tudják, az államtitkári beosztást betöltı II. r. vádlottnak a visszaosztott pénzekbıl juttatnak. A II. r. vádlott ezt az ajánlatot a III. r. vádlott közremőködésével el is fogadta, ı is több millió forintot kapott. A többi vádlott részben hallgatásáért kapott pénzt, részben közremőködıi voltak ennek a tevékenységnek. A Katonai Ügyészség a vádlottakat többek közt a költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által bőnszövetségben, üzletszerően elkövetett vesztegetés bőntettével és ehhez kapcsolódó bőncselekményekkel vádolja. Perbeszédek folytatódnak, ítélet nem várható. Dr. Vadócz Attila Sajtószóvivı 06/ KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK Kecskeméti Törvényszék február 11. és óra Díszterem Folytatja a Kecskeméti Törvényszék azt a 21 vádlottas büntetıügyet, melynek tárgyát csalás bőntette és más bőncselekmények képezik. A vádirati tényállás lényege szerint év második felétıl az I.r. vádlottnak és társainak érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságoknak az I.r. vádlott közbenjárására - a Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet hitelt nyújtott. A vádlottak a hitelek felvétele során a takarékszövetkezetet a felek tényleges anyagi helyzetével, tevékenységével és fizetıképességével kapcsolatosan tévedésbe ejtették, a kölcsönök jelentıs részét szerzıdés szerint nem teljesítették, amivel kárt okoztak. A vádlottak által a hiteligénylésekhez benyújtott dokumentumok nem a valóságnak megfelelı adatokat tartalmazták, a faktor szerzıdések alapján értékesített követelésrıl kiállított számlák pedig nem a valós szolgáltatást, illetve termékértékesítést takarták. A vádlottak a faktor szerzıdések alapján fennálló kötelezettségeket mindig az újabb faktorok alapján folyósított összegekbıl fedezték és években egy egész faktorrendszert alakítottak ki, melynek során újabb és újabb fiktív, faktorálható követelést igazoltak a takarékszövetkezet felé. Az újabb faktor szerzıdéseknek azonban kizárólag az volt a célja, hogy a vádlottak a korábbi faktorálásból eredı törlesztési kötelezettségeket teljesíteni tudják és így azt a látszatot keltsék, miszerint jól mőködı gazdasági társaságok nevében járnak el. Mindezekre figyelemmel az érintett idıszakban a Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet a nagy számú faktor szerzıdés mellett további 32 millió forint forgóeszköz hitelt és 32 millió forint beruházási hitelt is folyósított az I.r. vádlott irányítása alatt álló gazdasági társaság részére, valamint 300 millió forint összegő konzorciális hitelt nyújtott egy wellness hotel beruházásra, illetve további 68 millió forintot a szálloda üzemeltetése céljából. Az ügyészség álláspontja szerint az I.r. vádlott a fenti cselekmények elkövetésére bőnszervezetet hozott létre. Ebben a körben olyan személyeket szervezett be, akik gazdasági társaságokat hoztak létre pénzintézetek megtévesztésével történı hitel felvételek érdekében. A faktorálási jogviszony lényege, hogy az áru eladója a halasztott fizetéssel történt eladásainak ellenértékét meghatározott személyre, a faktorra ruházza bizonyos összegért. A faktor cserébe garantálja a követelés behajtását. Ez a jogügylet tehát a lényegét tekintve követelés eladás illetve vásárlás. Ítélethirdetés még nem várható. Vádlott: M. F. és 20 társa Csalás bőntette és más bőncselekmények

20 20 / 35 Dr. Sárközy Szabolcs NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Nyíregyházi Törvényszék I.28. O.Gy.E. és 6 társa Fajtalanság vagy közösülés céljából elkövetett emberkereskedelem bőntette A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fıügyészség vádirata szerint III. r. B. I. és IV. r. G. M. vádlottak tavaszán elhatározták, hogy prostituáltat fognak futtatni, és az általa megkeresett pénzbıl fognak jövedelemre szert tenni. III. r. vádlott megkérte II. r. T. M-t, hogy kutasson fel olyan nıt, aki hajlandó neki prostituáltként dolgozni, ennek érdekében felajánlotta, hogy a nıért hajlandók IV. r. vádlottal együtt fizetni. P. E. sértettet május 8. napján III. r. és IV. r. vádlottak Ft-ért vásárolták meg I. r. O. Gy. vádlottól. A vételárat V. r. Sz. P, II. r. T. M., VI. r. T. Ané és VII. r. D. M. egymás között felosztották. III. r. és IV. r. vádlottak közös lakásukra, majd III. r. vádlott Budapestre vitte a sértettet egy olyan utcába, ahol prostituáltak rendszeresen megtalálhatók, azért hogy a sértett pénzért mással közösüljön, vagy fajtalankodjék. Erre azonban nem került sor, mert a sértett megszökött. A törvényszék az ügyben több tárgyalást tartott, a február 13-i tárgyaláson további bizonyítási indítványok hiányában a perbeszédek megtartása és esetlegesen ítélethozatal várható az ügyben. Dr. Nyakó Zsuzsanna Sajtószóvívı 06-30/ PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK Pécsi Törvényszék mfszt.2. R.E.Cs. + 1 társa Jelentıs vagyoni hátrányt okozó hőtlen kezelés bőntette február R.E.Cs. I. rendő vádlott és év között egy nagy pécsi cég vagyonkezelıjeként forint kárt okozott, nagy mennyiségő koporsó megrendelésével és különbözı építési munkálatok elvégeztetése során. A bíróság folytatja az ügy tárgyalását, a tárgyalási napra 17 fıt idézett meg. Ítélethirdetés nem várható.

35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK

35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 1 / 8 35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.08.25.-08.29. 2014.08.25. (HÉTFŐ) SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Szolnoki Törvényszék 1. em. 53. Dr.K.E. különösen nagy hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette

Részletesebben

6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉL 2013.02.04-08.

6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉL 2013.02.04-08. 1 / 40 6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉL 2013.02.04-08. 2013.02.04. (HÉTFİ) DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA Debreceni Ítélıtábla B. A. + 4 fı Hivatali visszaélés bőntette 2013.02.04. 09:00 Az elsıfokon eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK

35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.08.24-28. 2015.08.25. (KEDD) PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA Pécsi Ítélőtábla fszt. I. sz. tárgyalóterem M.J. és 16 társa 2015. augusztus 25-26. 9 óra hivatalos személy által

Részletesebben

3. heti országos tárgyalási jegyzék 2013.01.14-18.

3. heti országos tárgyalási jegyzék 2013.01.14-18. 3. hét 1 / 39 3. heti országos tárgyalási jegyzék 2013.01.14-18. 2013.01.14. (HÉTFİ) Fıvárosi Törvényszék, II. 36. R. Elemér + 5 fı emberölés 2013.01.14. 8:30 A Fıvárosi Fıügyészség vádirata szerint a

Részletesebben

9. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.02.26-03.01. DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA Életveszélyt okozó testi sértés bőntette

9. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.02.26-03.01. DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA Életveszélyt okozó testi sértés bőntette 1 / 39 9. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.02.26-03.01. 2013.02.25. (HÉTFİ) DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA E.R. Életveszélyt okozó testi sértés bőntette 2013.02.25. 09:00 Az elsıfokon eljáró

Részletesebben

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán fıügyészségi ügyész Büntetı határozatok szerkesztése I. A büntetı határozatok fogalma II. A határozatok csoportosítása

Részletesebben

K É R E L E M fiatal házasok önkormányzati lakástámogatása iránt

K É R E L E M fiatal házasok önkormányzati lakástámogatása iránt FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. Tel.: 63/366-555 Ikt. szám.:.. Tárgy:... Ügyintézı:. fiatal házasok lakástámogatás iránti kérelme Érkezés

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

21. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.05.17-2016.05.20. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA P. T. Hűtlen kezelés bűntette 2016.05.17. 13:00

21. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.05.17-2016.05.20. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA P. T. Hűtlen kezelés bűntette 2016.05.17. 13:00 21. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.05.17-2016.05.20. 2016.05.17. (kedd) DEBRECENI ÍTLŐTÁBLA DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA P. T. Hűtlen kezelés bűntette 2016.05.17. 13:00 Határozat hirdetés Az első fokon

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék V/521. Vádlott: Cs. J. +13 fő Ügy: jelentős értékre fegyveresen elkövetett rablás bűntette és más bcs.

Budapest Környéki Törvényszék V/521. Vádlott: Cs. J. +13 fő Ügy: jelentős értékre fegyveresen elkövetett rablás bűntette és más bcs. 1 ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK JÚLIUS 21. (HÉTFŐ) BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Budapest Környéki Törvényszék V/521. Vádlott: Cs. J. +13 fő Ügy: jelentős értékre fegyveresen elkövetett rablás bűntette és

Részletesebben

4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.01.21-25.

4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.01.21-25. 1 / 56 4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.01.21-25. 2013.01.21. (HÉTFİ) Szegedi Törvényszék I. emelet 117. sz. tárgyalóterem Zs. Róbert életveszélyt okozó testi sértés bőntette és más bőncselekmények

Részletesebben

10. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.03.04-08. Debreceni Ítélıtábla Á. Cs. Lopás vétsége 2013.03.04. 10:00

10. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.03.04-08. Debreceni Ítélıtábla Á. Cs. Lopás vétsége 2013.03.04. 10:00 1 / 41 2013.03.04. (HÉTFİ) DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA 10. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.03.04-08. Debreceni Ítélıtábla Á. Cs. Lopás vétsége 2013.03.04. 10:00 Az ügyben elsıfokon eljáró Debreceni Városi

Részletesebben

2012. El. III.A.1/2.szám hivatkozási szám : El.III.A.2. szám. A Battonyai Városi Bíróság évi ügyelosztási rendjének tervezete

2012. El. III.A.1/2.szám hivatkozási szám : El.III.A.2. szám. A Battonyai Városi Bíróság évi ügyelosztási rendjének tervezete BATTONYAI VÁROSI BÍRÓSÁG ELNÖKE Battonya, Hısök tere 7., Pf.: 12. Telefon: 68/456-049 Fax: 68/456-012 2012. El. III.A.1/2.szám hivatkozási szám : 2012. El.III.A.2. szám A Battonyai Városi Bíróság 2013.

Részletesebben

HÉT - ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK

HÉT - ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013. 2. hét - 1 / 18 2013. 2. HÉT - ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.01.07-11. 2013.01.07. (HÉTFİ) 28.B.1238/2010 Cs. György emberölés 2013. 01. 07. 8:30 Fıvárosi Törvényszék, V., Markó u. 27., fsz. 30.

Részletesebben

KÉPVISELET OKTÓBER 13.

KÉPVISELET OKTÓBER 13. KÉPVISELET A POLGÁRI PEREKBEN 2014. OKTÓBER 13. A KÉPVISELİ A perbeli képviselı az a személy, akinek képviseleti jogosultságát jogszabály, jogügylet, vagy hatósági határozat teremtette meg. A képviselı

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Debreceni Ítélıtábla Életveszélyt okozó testi sértés bőntette

Debreceni Ítélıtábla Életveszélyt okozó testi sértés bőntette 1 / 35 A 11. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.03.11-03.14. 2013.03.11. (HÉTFİ) KÚRIA KÚRIA B. I. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem dr. K. I. Magánokirat-hamisítás vétsége 2013. 03. 11. 9.00 A terhelt

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

14. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.02-04.05.

14. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.02-04.05. 1 / 21 14. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.02-04.05. 2013.04.02. KEDD FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA BÜNTETŐ KOLLÉGIUMA 1055. Budapest, Markó utca 16. díszterem R.J. vádlott előre kitervelten

Részletesebben

SOMOGY MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG KAPOSVÁR Ig. 46/2013/41-I. szám SAJTÓKÖZLEMÉNY

SOMOGY MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG KAPOSVÁR Ig. 46/2013/41-I. szám SAJTÓKÖZLEMÉNY SOMOGY MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG KAPOSVÁR Ig. 46/2013/41-I. szám SAJTÓKÖZLEMÉNY 1.) A Kaposvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat két kaposvári férfival szemben. A vádlottak 2013. július 21.

Részletesebben

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bírósági nemperes eljárások Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Nemperes eljárás fogalma 1. A magánjogi jogviszonyokat érintı, az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy a tények,

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

A 25. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.06.17-06.21.

A 25. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.06.17-06.21. 1 / 37 A 25. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.06.17-06.21. 2013.06.17. (HÉTFŐ) KÚRIA KÚRIA B. II. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem K. J. és társai Lopás vétsége 2013. 06. 17. 9.00 A felülvizsgálattal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 5 AJÁNLÓ... 11 EL SZÓ... 13 A BTK. ÁLTALÁNOS RÉSZÉHEZ... 15 1.) A BÜNTET TÖRVÉNY HATÁLYA, A KÉS BBI BÜNTET TÖRVÉNY VISSZAMEN LEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI. 16 1/1999. Büntet

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

2012. évi C. törvény. A tevékeny megbánás

2012. évi C. törvény. A tevékeny megbánás A büntetı ügyekben alkalmazható közvetítıi eljárással kapcsolatos jogszabályok Kötelezı tananyag: 2012. évi C. törvény a Büntetı Törvénykönyvrıl A tevékeny megbánás 29. (1) Nem büntethetı, aki az élet,

Részletesebben

17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26.

17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26. 1 / 42 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26. 2013.04.22. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla L.Z. + 3 fő Emberölés bűntette 2013.04.22. 09:00 Az eksőfokon eljáró Debreceni Törvényszék

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban

A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az elmúlt napokban több forrásból észlelte, hogy az OTP Bank Nyrt. lakáshitel

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla. CS. I. + 2 fő Rablás bűntette :30. Határozat hirdetés

Debreceni Ítélőtábla. CS. I. + 2 fő Rablás bűntette :30. Határozat hirdetés CS. I. + 2 fő Rablás bűntette 2016.04.04. 08:30 Határozat hirdetés Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2015 októberében Cs. I. I.r. vádlottat társtettesként elkövetett rablás bűntette és társtettesként

Részletesebben

AZ 50. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.12.09-12.13.

AZ 50. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.12.09-12.13. 1 / 18 AZ 50. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.12.09-12.13. 2013.12.09. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla P. B. + 8 fő Adócsalás bűntette 2013.12.09. 09:00 Az elsőfokon eljárt Debreceni

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA Bfv.III.362/2010/12.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Budapesten, a 2010. év november hó 23. napján tartott nyilvános

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

A 9. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.24-28

A 9. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.24-28 1 / 50 A 9. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.24-28 2014.02.24. (HÉTFİ) DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA Debreceni Ítélıtábla L.V.G. + 7 fı Csalás bőntette 2014.02.24. 09:00 Az elsıfokon eljárt Nyíregyházi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től

VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től Elrendelte a 16/2007. (ÜK. 12.) LÜ utasítás (OSAP 1523 nytsz.) VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től JOGERŐS! MEGJEGYZÉS: RENDŰ VÁDLOTT 1. ALAPADATOK 1. Az első fokon eljáró (fő)ügyészség:. iktatószám:

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

8. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA F. N.+ 2 fı Emberölés bőntette :00

8. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA F. N.+ 2 fı Emberölés bőntette :00 1/42 8. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.02.18-22 2013.02.18. (HÉTFİ) DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA F. N.+ 2 fı Emberölés bőntette 2013.02.18. 09:00 Az elsıfokon eljáró Miskolci Törvényszék

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére. vezetıi referens

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére. vezetıi referens E L İ T E R J E S Z T É S 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 690/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

Illetékmértékek 2013

Illetékmértékek 2013 Illetékmértékek 2013 1. Öröklési illeték Az illeték általános mértéke Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke 18% 9% Gépjármő, pótkocsi öröklése A visszterhes vagyonátruházási illeték (ld. 3. pont) szerint

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 12.M.8/2006/7. A Magyar Köztársaság nevében! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság a dr. Tordai Gábor jogtanácsos (a Független Rendır Szakszervezet részérıl, 1388 Budapest, Pf.: 52.)

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE (Határozatok az ügyészségi nyomozásban) Dr. Friedmanszky Zoltán vezetı ügyész Miskolci Nyomozó Ügyészség BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE I. A büntetı határozatok fogalma

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

23. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.06.03-07. KÚRIA B. II. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem R. B. Rágalmazás vétsége 2013. 06. 03. 9.

23. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.06.03-07. KÚRIA B. II. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem R. B. Rágalmazás vétsége 2013. 06. 03. 9. 1 / 31 2013.06.03. (HÉTFŐ) KÚRIA 23. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.06.03-07. KÚRIA B. II. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem R. B. Rágalmazás vétsége 2013. 06. 03. 9.00 A terheltet az eljárt bíróság

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2014. évi tavaszi záróvizsgákra

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2014. évi tavaszi záróvizsgákra BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2014. évi tavaszi záróvizsgákra Valamennyi tételnél elvárt a Kúria (korábban Legfelsõbb Bíróság), valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó jogértelmezésének (irányelv, AB

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelıanyag támogatás helyi szabályairól Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A 37. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.09-13.

A 37. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.09-13. 1 / 26 A 37. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.09-13. HÉTFŐ (2013.09.09.) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla D.I. Lopás bűntette 2013.09.09. 09:00 Az elsőfokon eljáró Miskolci Városi Bíróság

Részletesebben

hatóság és az ügyész Az ügyész diszkrecionális jogköre Az eljárás ésszerő idıtartama eljárási garanciák maradéktalan betartása (áldozatok)

hatóság és az ügyész Az ügyész diszkrecionális jogköre Az eljárás ésszerő idıtartama eljárási garanciák maradéktalan betartása (áldozatok) A VÁDEMELÉS Eljárási rendszerek Legalitás opportunitás A nyomozó kapcsolata hatóság és az ügyész Az ügyész diszkrecionális jogköre Az eljárás ésszerő idıtartama eljárási garanciák maradéktalan betartása

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.215..(1) bekezdés, 228. (3) bekezdés

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.215..(1) bekezdés, 228. (3) bekezdés Az ingatlan tehermentesítésének a jelzálogjog által biztosított szerződéses kötelezettségek teljesítésének és a jelzálogjog töröltetésének eladó általi vállalása nem tekinthető sem lehetetlen feltételnek,

Részletesebben

7. Pályázhat-e az újra, aki már korábban életjáradéki szerzıdést kötött a Magyar Állammal?

7. Pályázhat-e az újra, aki már korábban életjáradéki szerzıdést kötött a Magyar Állammal? Gyakori Kérdések és Válaszok 1. Hol kapható részletes felvilágosítás a programmal kapcsolatosan? A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (MNV Zrt.) felajánlandó termıföld fekvése szerinti megyei területi irodáin,

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

23. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.06.02-06.06.

23. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.06.02-06.06. 1 / 40 23. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.06.02-06.06. 2014.06.02. (HÉTFİ) DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK Debreceni Törvényszék Debrecen, Széchenyi u. 9. I/123. Vádlottak: Fontosabb ügyekben intézkedı hivatalos

Részletesebben

15. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK

15. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 1 / 31 15. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.08-12. 2013.04.08. (HÉTFŐ) KÚRIA KÚRIA B. II. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem F. L. Sikkasztás bűntette 2013. 04. 08. 9.00 Az eljárt bíróságok a terheltet

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének Alulírott Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének NÉV: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely: Születési ideje: TAJ szám: Lakcím: Szám alatti

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

A 48. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.25-11.29 2013.11.25. (HÉTFŐ) KÚRIA

A 48. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.25-11.29 2013.11.25. (HÉTFŐ) KÚRIA 1 A 48. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.25-11.29 2013.11.25. (HÉTFŐ) KÚRIA 2 ÚRIA B. III. tanács fsz. Díszterem V. T. XI. r. és 3 társa Lopás bűntette és más 2013. 11. 25. 9.00 bűncselekmények

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

A 47. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.18-11.22.

A 47. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.18-11.22. 1 / 50 A 47. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.18-11.22. 2013.11.18. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla Cs. B. + 197 fő Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette 2013.11.18-22.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26.

17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26. 1 / 47 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26. 2013.04.22. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla L.Z. + 3 fő Emberölés bűntette 2013.04.22. 09:00 Az eksőfokon eljáró Debreceni Törvényszék

Részletesebben

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Dr.Friedmanszky Zoltán fıügyészségi ügyész BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE ( HATÁROZATOK AZ ÜGYÉSZSÉGI NYOMOZÁS KÖRÉBEN ) I. A büntetı határozatok fogalma A büntetı ügyben eljáró hatóságok jogszabályban

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

16. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.15-19

16. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.15-19 1 / 54 16. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.15-19 2013.04.15. (HÉTFŐ) KÚRIA KÚRIA B. II. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem K. J. I. Emberölés bűntette 2013. 04. 15. 9.00 Az eljárt bíróságok a terheltet

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. június 1 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra Valamennyi tételnél elvárt a Kúria (korábban Legfelsõbb Bíróság), valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó jogértelmezésének (irányelv, AB határozat,

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1738/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 8/2008 Döntés a Komárom

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Olaszliszka-Vámosújfalu községek körjegyzıjének Alulírott Név: Születési hely, idı : Anyja neve: Lakcím:. Kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásainak

Részletesebben

v é g z é s t : A bíróság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság 36/2010. (X.7.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t : A bíróság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság 36/2010. (X.7.) számú határozatát helybenhagyja. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint elsıfokú bíróság dr. Sáhy Erzsébet ügyvéd által képviselt polgármesterjelölt kérelmezınek, - a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.05.02-2016.05.06. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA K. L. + 6 fő Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette

19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.05.02-2016.05.06. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA K. L. + 6 fő Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette 19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.05.02-2016.05.06. 2016.05.02. (hétfő) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA K. L. + 6 fő Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette 2016.05.02.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

A G y u l a i K ö z i g a z g a t á s i és M u n k a ü g y i B í r ó s á g 2013. évi IV. számú ügyelosztási rendjének tervezete. I.

A G y u l a i K ö z i g a z g a t á s i és M u n k a ü g y i B í r ó s á g 2013. évi IV. számú ügyelosztási rendjének tervezete. I. A G y u l a i K ö z i g a z g a t á s i és M u n k a ü g y i B í r ó s á g 2013. évi IV. számú ügyelosztási rendjének tervezete I. Munkaügyi ügyszak 1.M. számú tanács: Kovácsné dr.kubicza Ildikó helyettese:

Részletesebben