7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.02.11-15."

Átírás

1 1 / HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK (HÉTFİ) DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA Debreceni Ítélıtábla B. A. + 4 fı Hivatali visszaélés bőntette :30 Határozat hirdetés! Az elsıfokon eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 2011 szeptemberében 10 rb hivatali visszaélés, 2 rb bőnsegédként elkövetett hivatali visszaélés, 10 rb hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás, 2 rb társtettesként hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás, 2 rb bőnsegédként hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bőntette miatt B. A. I.r. vádlottat 4 év 6 hónap börtönbüntetésre, 5 év közügyektıl eltiltásra és /egymillió/ Ft pénzbüntetésre ítélte. G. P. II.r. vádlottat 2 rb. hivatali visszaélés, 10 rb. bőnsegédként elkövetett hivatali visszaélés, 2 rb. társtettesként hivatalos személy általnelkövetett közokirat-hamisítás, 10 rb. bőnsegédként hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bőntette miatt 3 év 8 hónap börtönbüntetésre, 5 év közügyektıl eltiltásra és / egymillió/ Ft pénzbüntetésre ítélte. Dr. Ú. Zs. Z. III. r. vádlottat 3 rb. bőnsegédként elkövetett hivatali visszaélés, 4 rb. bőnsegédként, hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bőntette, 11 rb. közokirattal visszaélés vétsége miatt 3 év börtönbüntetésre, 4 év közügyektıl eltiltásra, 5 év ügyvédi foglalkozástól eltiltásra és Ft mellékbüntetésre ítélte., S. F. Zs. IV. r. vádlottat 7 rb. bőnsegédként elkövetett hivatali visszaélés, 9 rb. bőnsegédként, hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bőntette miatt 3 év 6 hónap börtönbüntetésre, 4 év közügyektıl eltiltásra és Ft pénzbüntetésre ítélte. M. P. V. r. vádlottat 3 rb. bőnsegédként elkövetett hivatali visszaélés, 3 rb. bőnsegédként hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bőntette miatt 2 év, 3 év próbaidıre felfüggesztett börtönbüntetésre és Ft pénzbüntetésre ítélte. P.Cs. VI. r. vádlottat 3 rb. bőnsegédként elkövetett hivatali visszaélés bőntette, 3 rb. bőnsegédként, hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bőntette miatt 2 év 10 hónap börtönbüntetésre és 3 év közügyektıl eltiltásra, valamint Ft pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen B. A. I. r. vádlott enyhítés, védıje elsısorban felmentés, G. P. II.r. vádlott és védıje enyhítés, Dr. Ú. Zs. Z. III.r. vádlott részben felmentés és enyhítés, S. F. IV. r. vádlott enyhítés, P.Cs. VI.r. vádlott felmentésért míg védıje enyhítésért fellebbeztek. M. P. V. r. vádlott és védıje az ítéletet tudomásul vették. B. A. és G. P. az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatóságánál adóellenırként dolgoztak. Munkakörükbe tartozott az adókötelezettséget érintı célvizsgálatok elvégzése. Társaikkal közösen elhatározták, hogy elhitetik gazdagabb vállalkozókkal, hogy velük szemben az APEH vagyonosodási vizsgálatot indíthat, illetve indult, nekik azonban lehetıségük van arra, hogy a vizsgálat ne induljon meg, ill. a megindult folyamat, kedvezı eredménnyel záruljon. Ennek ellenértékeképpen nagyobb összegeket kell az érintett vállalkozóknak fizetnie. Fórizs Ildikó 0630/

2 2 / 35 BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Budapest Környéki Törvényszék V./521. D. A. Bőnszervezetben elkövetett, készpénzhelyettesítı fizetési eszközzel visszaélés bőntette és más bőncselekmények II vádlottas ügy. Nyolc vádlott román állampolgár. A vád szerint ben az ATMekbıl megszerezték az ügyfelek bankkártya adatait, ezekbıl hamis kártyát állítottak elı, amelyekkel megcsapolták az ügyfelek számláit. Ezzel mintegy millió forintos kárt okoztak elsısorban Magyarországon, de külföldön is. Dr. Surdy Miklós tárgyalja az ügyet. Vádismertetés. Dr. Kende Katalin Budapest Környéki Törvényszék fszt. 21. Cs. B. Nevelése alatt álló, tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére erıszakkal, folytatólagosan elkövetett szemérem elleni erıszak bőntette és más bőncselekmény II A vádlott a gyermekeit zaklatta szexuális indítékkal. Bizonyítás. Dr. Kende Katalin DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK Debreceni Törvényszék Debrecen, Széchenyi u. 9. Díszterem B. 439/2012. Vádlott: U.L. I.r. Id.F.B. II.r. M.Á. M. III.r. S.F. IV.r. Dr.N.A. V.r. Dr.F.L. B. VI.r fı Hivatali visszaélés bőntette és más bőncselekmények Tanács: dr. Virágh Pál Tanúkihallgatások: pénzintézeti, államkincstári dolgozók Tanúkihallgatások: államkincstári dolgozók Az ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fıügyészség emelt vádat, miután azonban a vádlottak között jegyzı és polgármester mellett több ügyvéd is van, a szolnoki büntetıbírák elfogultságot jelentettek be, ezért a Szolnoki Törvényszék helyett az ügyet a Debreceni Törvényszék tárgyalja. A több mint 200 oldalas vádirat szerint: a vádlottak 2006 és 2009 között csaknem 120 ingatlan esetében jogosulatlanul igényeltek lakáscélú állami támogatást (fiatalok otthonteremtési támogatása, lakásépítési támogatás február 01. és június 30. között volt hatályban). A legtöbb ilyen ügylet tiszabıi ingatlanokhoz kapcsolódóan zajlott (több mint 100), de Fegyvernek, Jánoshida, Tiszaroff, Tiszagyenda és Tiszakeszi településeken is volt rá példa. A forgatókönyv mindenhol ugyanaz volt: az adásvételi szerzıdésbe valótlanul magas vételárat írtak be

3 3 / 35 a felek, ill. úgy nyilatkoztak az elıleg (mint önerı) átadásáról, hogy azt valójában nem is fizették ki. Az ügyintézés során szerzıdéskötés, értékbecslés, földhivatali és banki ügyintézés a vevıknek a vádlotti kör tagjai nyújtottak folyamatos segítséget. İk állták a felmerülı költségeket is (pl. illeték). A szerzıdéseket minden esetben vagy ügyvéd készítette, vagy ügyvéd ellenjegyezte. A szerzıdés készítıje minden esetben tisztában volt azzal, hogy a szerzıdés valótlan adatokat tartalmaz, az ingatlan valós forgalmi értéke jóval alacsonyabb, a vevık önerıvel nem rendelkeznek, stb. A szerzıdésekben általában 1 millió 750 ezer és 3 millió 500 ezer forint közötti árakat tüntettek fel. Az ügyészség megállapította, hogy a valós érték sokszorosa szerepelt az okiratban, volt pl. olyan tiszabıi ingatlan amelynek vételára a szerzıdés szerint 3,3 millió forint volt, ami a valós érték 30-szorosa, az érintett ingatlannak ugyanis a nyilvántartás szerint a forgalmi értéke alig haladta meg a 100 ezer forintot. Erre a házra például 2,3 millió forint lakáscélú állami támogatást fizetett ki a pénzintézet. A hiteligénylıket legtöbbször ugyanaz a vádlotti kör vette rá a támogatás igénylésére. A támogatás jó része is ugyanazokhoz vándorolt, bár több esetben a pénzbıl a vevık is részesültek, volt, aki ezer forintot kapott, volt, aki 500 ezret, de akadt olyan is, aki egyáltalán nem kapott a jogosulatlanul kifizetett pénzbıl. A vádlotti kör 2006 és 2009 között több mint 220 millió forint támogatást vett fel, az ügyben két pénzintézet: az OTP Bank Nyrt. és a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. érintett. A vádhatóság olyan eseteket is taglal, ahol a vevıkkel elıbb eladatták saját nevükön lévı ingatlanjukat, csak hogy megfeleljenek a kormányrendelet feltételeinek és igénybe tudják venni az állami támogatást. A vádiratban több olyan ingatlan is szerepel, amelyre annak ellenére kérte és kaptak támogatást, hogy a valóságban még az elvárt komfortfokozattal sem rendelkezett, nem volt benne pl. vezetékes víz sem. Az ügyben ügyvédek, ingatlan értékbecslı, Tiszabı jegyzıje és polgármestere is vádlottként szerepel. Az ügyészség megállapította, hogy Tiszabı jegyzıje hivatali kötelezettségét szándékosan megszegve jogosulatlanul szerzett adatokat az ún. TAKARNET elektronikus szolgáltatásokat nyújtó országos földhivatali rendszer segítségével. Többször azért kérdezett le ingatlanokat, hogy a terheltek megtudják, mely ingatlanok esetén lehet igénybe venni jogosulatlanul az otthonteremtési támogatást. A rendszer használatát igazoló naplóban ezekben az esetekben fiktív jogcímeket jelölt meg. A jogszabályok szerint a hiteligénylés során az adásvételi szerzıdés mellé adó- és értékbizonyítványokat is be kellett csatolni, amely igazolta a ház aktuális forgalmi értékét. A dokumentum kiállítása jegyzıi feladat volt. A vádirati tényállás tartalmazza azt is, hogy a jegyzı valótlan tartalmú adó- és értékbizonyítványokat állított ki, miközben tudhatta, hogy melyik ingatlan mennyit ér, az ingatlant érintıen olyan értékeket írt bele, hogy igénybe lehessen venni a támogatást. A hivatali visszaélés mellett a vádhatóság többek között jelentıs kárt okozó csalás, közokirat hamisítás, magánokirat hamisítás bőntettek elkövetése miatt is vádat emelt. Tatár Timea Debreceni Törvényszék 36/ Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár Debreceni Törvényszék 36/ / FİVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Fıvárosi Törvényszék, II B.198/2012 emberölés , 13., 15., 09:00 Az ügyben egyesített három vádirat szerint a vádlottak egy bőnözıi csoport tagjai voltak, amelyben a csoporttagok a korábbi elítéléseik eredményeként a büntetés-végrehajtási intézetekben együtt töltött

4 4 / 35 idı és korábbi bőnözıi kapcsolataik kötötték össze. A csoport tagjai szabadlábra helyezésüket követıen felvették egymással a kapcsolatot és változó összeállásban újabb bőncselekményeket követtek el, továbbá ilyen jellegő bőncselekmények elkövetését elıkészítették, melyek végrehajtását bőncselekményeik felderítése és elfogásuk akadályozott meg. Az egyes vádlottakat az ügyészség különbözı bőncselekményekkel, többek között több emberen elkövetett emberölés bőntettével, több emberen elkövetett emberölés bőntettének kísérletével, lıfegyverrel visszaélés bőntettével, robbanóanyaggal visszaélés bőntettével, valamint rablás bőntettével vádolja. Az ügy a Budapest Környéki Törvényszéken volt folyamatban, azonban az I. r. vádlott kizárás iránti kérelmet terjesztett elı az ügyben eljáró bíró ellen, aki a kizáráshoz hozzájárult. A Budapest Környéki Törvényszék büntetı ügyszakos bírái úgy nyilatkoztak, hogy az ügyben elfogultnak érzik magukat és kérik kizárásukat. A Fıvárosi Ítélıtábla január 31-én a büntetıügybıl a Budapest Környéki Törvényszéket kizárta és egyúttal az elsıfokú eljárás lefolytatására a Fıvárosi Törvényszéket jelölte ki. Az ügyben a februári tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik. Fıvárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK Kecskeméti Törvényszék február óra I. emelet 110. A perbeszédekkel és az ítélethirdetéssel folytatódik a Kecskeméti Törvényszéken annak a 47 éves ágasegyházi férfinek a büntetıpere, aki emberölés és kifosztás bőntettével is vádol az ügyészség. A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott és a sértett ismeretségi kapcsolatban állt egymással, haragos viszonyban nem voltak. A vádlott évekkel ezelıtt alkalmi munkát végzett a sértettnél, illetıleg néhány száz méterre lakott a sértett tulajdonát képezı tanyaingatlantól, ahol az utóbbi idıben napi rendszerességgel megfordult február 14. napján 14 óra körüli idıben indult el a sértett Ágasegyháza belterületén lévı lakásáról a tanyájára, hogy az ott lévı akácosból tőzifát vágjon. A személygépkocsijába egy Husqvarna 36, illetıleg egy Husqvarna 235 típusú, benzinmotoros láncfőrészt és egy baltát tett be, majd a gépkocsival a tanyához hajtott, ahol nekilátott a tőzifa kitermelésének. A vádlott a délelıtt folyamán kb. egy liter bort ivott meg, majd 14 óra körüli idıben gyalogosan elindult a közeli erdıbe, hogy gyújtósnak való száraz fát szedjen. A gallyazáshoz a tanya udvarán magához vett egy 36 cm nyélhosszúságú, 594 gramm tömegő baltát. Vádlott: K.J.M. Emberölés bőntette és más bőncselekmény Útja a sértett tanyája mellett vezetett el, ahol Mikus Imre az útszéli akácosban dolgozott. A sértett és a vádlott között ismeretlen okból szóváltás keletkezett, melynek során a vádlott a jobb kezében fejmagasságban felemelt balta élével több ízben, közepes erıvel a sértett fejére sújtott, melynek következtében Mikus Imre összerogyott és elveszítette az eszméletét. Ezt követıen a vádlott a sértett testét az út szélétıl kb. 2-3 méterre lévı szılıbe húzta és a baltát hátrahagyva, azonban a Mikus Imre sértett tulajdonát képezı Husqvarna 36 típusú láncfőrészt magához véve beült a sértett személygépkocsijába. A gépkocsit a gyújtáskapcsolóban hagyott indítókulccsal beindította, majd azt jogtalanul használva Ágasegyházán keresztül Fülöpszállás felé indult. Fülöpháza irányába haladva a gépkocsi üzemképtelenné vált, ezért a vádlott egy arra haladó autós segítségével a jármővet a község belterületére húzatta.

5 5 / 35 Ezután bement egy fülöpházi vendéglıbe, ahol a gépkocsiból kivett egy láncfőrészt és a kocsmában tartózkodóknak megvételre felkínálta. Itt egy vendég vevıt ajánlott a láncfőrészre, akinek lakására a vádlottat elkísérte, majd a vádlott a szerszámot Ft ért el is adta neki. Ezt követıen a vádlott a sértett gépkocsijának elsı és hátsó rendszámtábláját leszerelte és azokat összehajtogatva a közelben két különbözı helyen - a hóban elrejtette. A vádlott ezután a Kerekegyházáról induló autóbusszal Kunbaracson lakó unokahúgához utazott, akinek lakásán a rajta lévı nadrágot és pulóvert a kályha tüzébe dobta és másik ruhát kért magának. Végül a rendırhatóság a vádlottat elızetes telefonon történı kapcsolatfelvételt követıen órakor állította elı rokonainak kunbaracsi lakásáról. A súlyosan sérült, eszméletlen állapotban lévı sértettre óra elıtti idıben egy tanyája melletti úton elhaladó személy talált rá és haladéktalanul gondoskodott a mentık értesítésérıl, akik a sértettet kórházba szállították. A sértett a bántalmazás következtében közvetlenül életveszélyes sérüléseket szenvedett. A koponyatetı csontjain, a bal oldali homlokcsont vetületében darabos törés jött létre, mely a koponyaalapra is ráterjedt. A többszörös, darabos, benyomatos jellegő nyílt koponyatöréshez agyvizenyı, agyzúzódás társult. A sértett a szakszerő kórházi ápolás ellenére tudatát már nem nyerte vissza és március 1. napján elhalálozott. Halálának közvetlen oka nagy kiterjedéső gennyes beolvadással együtt járó heveny tüdıgyulladás volt. Dr. Sárközy Szabolcs Kecskeméti Törvényszék február 11. és óra Díszterem Folytatja a Kecskeméti Törvényszék azt a 21 vádlottas büntetıügyet, melynek tárgyát csalás bőntette és más bőncselekmények képezik. A vádirati tényállás lényege szerint év második felétıl az I.r. vádlottnak és társainak érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságoknak az I.r. vádlott közbenjárására - a Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet hitelt nyújtott. A vádlottak a hitelek felvétele során a takarékszövetkezetet a felek tényleges anyagi helyzetével, tevékenységével és fizetıképességével kapcsolatosan tévedésbe ejtették, a kölcsönök jelentıs részét szerzıdés szerint nem teljesítették, amivel kárt okoztak. A vádlottak által a hiteligénylésekhez benyújtott dokumentumok nem a valóságnak megfelelı adatokat tartalmazták, a faktor szerzıdések alapján értékesített követelésrıl kiállított számlák pedig nem a valós szolgáltatást, illetve termékértékesítést takarták. A vádlottak a faktor szerzıdések alapján fennálló kötelezettségeket mindig az újabb faktorok alapján folyósított összegekbıl fedezték és években egy egész faktorrendszert alakítottak ki, melynek során újabb és újabb fiktív, faktorálható követelést igazoltak a takarékszövetkezet felé. Az újabb faktor szerzıdéseknek azonban kizárólag az volt a célja, hogy a vádlottak a korábbi faktorálásból eredı törlesztési kötelezettségeket teljesíteni tudják és így azt a látszatot keltsék, miszerint jól mőködı gazdasági társaságok nevében járnak el. Mindezekre figyelemmel az érintett idıszakban a Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet a nagy számú faktor szerzıdés mellett további 32 millió forint forgóeszköz hitelt és 32 millió forint beruházási hitelt is folyósított az I.r. vádlott irányítása alatt álló gazdasági társaság részére, valamint 300 millió forint összegő konzorciális hitelt nyújtott egy wellness hotel beruházásra, illetve további 68 millió forintot a szálloda üzemeltetése céljából. Az ügyészség álláspontja szerint az I.r. vádlott a fenti cselekmények elkövetésére bőnszervezetet hozott létre. Ebben a körben olyan személyeket szervezett be, akik Vádlott: M. F. és 20 társa Csalás bőntette és más bőncselekmények

6 6 / 35 gazdasági társaságokat hoztak létre pénzintézetek megtévesztésével történı hitel felvételek érdekében. A faktorálási jogviszony lényege, hogy az áru eladója a halasztott fizetéssel történt eladásainak ellenértékét meghatározott személyre, a faktorra ruházza bizonyos összegért. A faktor cserébe garantálja a követelés behajtását. Ez a jogügylet tehát a lényegét tekintve követelés eladás illetve vásárlás. Ítélethirdetés még nem várható. Dr. Sárközy Szabolcs MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK Miskolci Járásbíróság Miskolc, Dózsa Gy. u. 4. sz. 221/b. tárgyaló N. B.né és 3 tsa Közveszélyokozás bőntette és más bőncselekmény február A miskolci paneltőz -ként közismertté vált ügyben a Miskolci Járásbíróság további tanúk kihallgatásával, valamint a tőzrıl készített amatır felvételek és a média által közreadott tudósítások lejátszásával folytatja az eljárást. Az ügyben ítélet még nem várható. Dr. Szabó József 06-70/ PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK Pécsi Törvényszék földszint II. B.S. Emberölés bőntette február B.S. ellen az ügyészség emberölés bőntette miatt emelt vádat. A vádirat szerint B.S augusztus 31-én 22 óra 20 perc körüli idıben megjelent Romonyán, a Barackos Lakóparkban és ott egy maroklıfegyverrel több lövéssel megölte volt barátnıjét Dr. Sz.I-t és annak új barátját Dr. W.F-t. A bíróság a tárgyalási napra az informatikus szakértıt és egy tanút idézett meg. Ítélethirdetés nem várható. Dr. Hajdu István Sajtószóvivı 30/

7 7 / (KEDD) KÚRIA KÚRIA B. I. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem fk. V. N. Garázdaság vétsége és más bőncselekmény Az fk. terhelt 2009 januárjában egy gyorskiszolgáló étterem elıtt szóváltásba keveredett egy gépkocsiban ülı fiatalemberrel, majd a kezében lévı boxerrel ráütött a gépkocsi hátsó szélvédıjére, ezzel forint kárt okozott. Az elsıfokú bíróság garázdaság vétsége miatt hat hónapra próbára bocsátotta. Az ügyészség az intézkedés törvénysértı tartama miatt terjesztett elı felülvizsgálati indítványt. Dr. Kónya István 06-30/ KÚRIA B. III. tanács fsz. 9. sz. tárgyalóterem F. I.és társai Életveszélyt okozó testi sértés bőntette és más bőncselekmény Az I. rendő vádlott társaival, miután egy ismeretlen személytıl elhangzott a Menjünk, dobáljuk meg a putrit! felkiáltás, egy romák által lakott házhoz mentek és betondarabokkal, kövekkel megdobálták a ház ablakait. Az egyik ablakon bedobott betondarab eltalálta a házban tartózkodó kk. sértettet, aki emiatt közvetett életveszéllyel járó, 8 napon belül gyógyuló koponyasérülést szenvedett. Dr. Kónya István 06-30/ KÚRIA B. I. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem K. A. és társa Állatkínzás vétsége Az I. rendő terhelt 2011 júniusában két kuvasz-keverék kutyakölyköt kapott ajándékba, majd egy hónap elteltével úgy döntött, hogy a kölyköket nem neveli fel, hanem elpusztítja. A Cs. környékén lévı szántóföldre vitte egy szatyorban a kölyköket, és ott a II. rendő terhelt jelenlétében kapával addig ütlegelte azokat, amíg el nem némultak. Késıbb egy járókelı nyüszítést hallva rátalált a kölykökre, azokat állatorvoshoz vitte, így az egyik életét sikerült megmenteni. A bíróság két rendbeli állatkínzás bőntettében állapította meg a bőnösségüket, amelyet a II. rendő terhelt mint bőnsegéd követett el. A legfıbb ügyész által a törvényesség érdekében elıterjesztett jogorvoslati indítvány szerint a sérült jogtárgy a közrend, illetve a

8 8 / 35 köznyugalom, így a cselekmény egy rendbeli állatkínzás bőntettének minısül. Dr. Kónya István 06-30/ KÚRIA B. III. tanács fsz. 9. sz. tárgyalóterem B. Gy. és társai Csalás bőntette és más bőncselekmények tényállási pont: A terheltek által eladásra kínált tőzifát S. L. sértett megvett, azonban ıt a fa mennyisége tekintetében a terheltek tévedésbe ejtették és ezzel a sértettnek kárt okoztak. Miután késıbb a sértett közölte a terheltekkel, hogy többet fizetett, a VII. r. terhelt ígéretet tett a fennmaradó mennyiség kiszállítására, azonban ez végül elmaradt. 2. tényállási pont: R. Gy.né sértettnek a terheltek szintén kevesebb mennyiségő fát adtak el, mint amennyiért a sértett fizetett, így ıt tévedésbe ejtették és ezzel neki kárt okoztak. Dr. Kónya István 06-30/ KÚRIA B. I. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem P. J. Emberölés bőntette és más bőncselekmény A terhelt és a sértett 1999-tıl 2006-ig élettársi kapcsolatban éltek, gyermekük is született, azonban kapcsolatuk a terhelt italozó életmódja miatt fokozatosan megromlott. Miután a sértett a közös lakásból végleg elköltözött, a közös tulajdonban lévı lakóingatlan kizárólagos használatának elrendelése iránt és egyidejőleg gyermek-elhelyezési pert indított a terhelt ellen, a városi bíróság ideiglenes intézkedéssel arra kötelezte a terheltet, hogy az ingatlant hagyja el és adja a sértett birtokába. Ilyen elızmények után a polgári bíróság döntését követı napon a munkahelyére tartó sértettet az utcán feltartóztatta, beszélgetni kezdtek, majd vita alakult ki közöttük, ekkor a terhelt a nála lévı konyhakéssel közepes erıvel a szíve tájékára célozva, a sértettet egy alkalommal megszúrta, a tárcájából a bankkártyáját kivette, és a sértettet sorsára hagyva a helyszínrıl eltávozott, majd a sértett bankkártyájával forint készpénzt vett fel, és egy sörözıbe ment. A sértett kórházba szállítás közben a terhelt által okozott sérülés következtében életét vesztette. Az életét azonnali orvosi segítséggel sem lehetett volna megmenteni. Dr. Kónya István 06-30/

9 9 / 35 KÚRIA B. III. tanács fsz. 9. sz. tárgyalóterem fk. P. K. és társa Zsarolás bőntette tényállási pont: A szakközépiskolás terheltek elhatározták a sértett megzsarolását. Ennek érdekében az iskolai folyosón a II. rendő terhelt gárdista, gárdista szavakat kiabált a sértettnek és rámutatott, amire ıt 20-30, fıként roma származású gyerek vette körül. A megfélemlített sértetthez lépve a terheltek közölték vele, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében forintért hajlandók ıt megvédeni. Ha azonban nem fizet, megveretik különbözı személyekkel. A sértett félelmében késıbb átadta a forintot, a terheltek azonban további forintot követeltek tıle, amit a sértett már nem fizetett ki. 2. tényállási pont: A II. rendő terhelt több esetben különbözı sértettek autóinak elsı, illetve hátsó emblémáját lefeszítve a sértetteknek kárt okozott. Dr. Kónya István 06-30/ SZEGEDI ÍTÉLİTÁBLA Szegedi Ítélıtábla Fszt. 11-es tárgyaló M. S. emberölés II. 12. kedd 9 óra Nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölés bőntettében mondta ki bőnösnek a Kecskeméti Törvényszék M. S. vádlottat. Ezért ıt a bíróság életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektıl eltiltásra ítélte úgy, hogy büntetésébıl legkorábban 40 év letöltése után szabadulhat. Az I. fokú ítélet szerint a vádlott megölte a szomszédjában lakó idıs házaspárt azért, hogy pénzt szerezzen tılük. Az áldozatokat, a 84 éves, Sz. I.t és feleségét, a 75 éves Sz. I.nét, a vádlott Helvécián, családi házuk udvarán verte agyon. Az ügyben ítélethirdetés várható. Dr. Bátyi Zoltán Sajtótitkár 06/30/ BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Budapest Környéki Törvényszék fszt. 21. K. Á. és társai Elıre kitervelten, aljas indokból, több emberen, részben sok ember életét veszélyeztetve, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy ellen elkövetett emberölés bőntette és más bőncselekmények II. 12., 13.,

10 10 / 35 A romák elleni es támadássorozat. Iratismertetés. Dr. Kende Katalin Budapest Környéki Törvényszék, a Siemens épületében 1./110. Felperes: a Magyar Állam Alperes: Sz. Z. és társai Föld-adásvételi szerzıdések semmissé nyilvánítása II A felperes szerint azt alperes törvénytelenül jutott az egykori tiszaugi termelıszövetkezet földjeihez. A Magyar Állam keresete szerint 2000-ben a cégjegyzékbıl 2000-ben törölt Tiszamenti Mgtsz nevén még 2006-ban is voltak földterületek. Ezekre az Allego Kft. vagyonrendezési eljárást kezdeményezett. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság vagyonrendezıként a kft.-t jelölte ki, amely három, bajai, taksonyi és sükösdi magánszemélynek értékesítette a földeket. A felperes azzal érvel: a cégtörvény értelmében vagyonrendezési eljárás csak olyan esetben rendelhetı el, ha a vagyontárgy a törölt cég tulajdonában volt. Az adott esetben a törvény sem a vagyonrendezési eljárás elrendelésekor, sem utóbb nem tette lehetıvé, hogy a tulajdonjogon kívül bármely más dologi jog, így a tsz mezıgazdasági földhasználati joga alapján vagyonrendezést folytassanak le, és értékesítsék az ingatlanokat. A földek nem a tsz, hanem a Magyar Állam tulajdonában voltak. Az ügyet Kepesné dr. Bekı Borbála tárgyalja. Dr. Kende Katalin FİVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Fıvárosi Törvényszék, I B.1747/2010 hivatali vesztegetés bőntette :30 A Budapesti Nyomozó Ügyészség vádirata szerint az I. r. vádlott 2007 decemberéig rendır fıtörzsırmesterként teljesített szolgálatot. Beosztásából adódóan rendszeresen teljesített sebességellenırzı-készülékkel szolgálatot, annak mőködését, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét és a fényképfelvételek feldolgozásában közremőködı munkatársait jól ismerte. A vádbeli idıszakban anyagi ellenszolgáltatás fejében számos alkalommal közremőködött abban, hogy az ismerısei, illetve az ıt megkeresı ismerısei baráti köre által elkövetett közlekedési szabálysértések általában gyorshajtások miatt ne induljon az elkövetıvel szemben hatósági eljárás. Ennek érdekében felvette a kapcsolatot az ügyben eljáró hivatalos személyekkel és anyagi ellenszolgáltatást ígérve nekik kérte ıket arra, hogy kötelességüket megszegve tekintsenek el a feljelentés megtételétıl, illetve az eljárás lefolytatásától. Az ügy többi vádlottja között megtalálhatók a szabálysértési ügyekkel kapcsolatos hivatalos ügyintézés során eljáró személyek, a szabálysértést elkövetı gépkocsivezetık, akik kapcsolatot kerestek és találtak a szabálysértés eltussolására, és ennek érdekében az eljáró hivatalos személyre tekintettel anyagi ellenszolgáltatást adtak az I. r. vádlottnak vagy a köztük közvetítı személynek. A vádlottak között vannak még a közvetítık, akik a hozzájuk forduló gépkocsivezetıket az I. r. vádlotthoz irányították arra

11 11 / 35 hivatkozással, hogy befolyása révén el tudja intézni a gyorshajtásokat. Az ügyben a februári tárgyalásokon perbeszédek várhatók. Fıvárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: Fıvárosi Törvényszék, fsz B.849/2010 sikkasztás :30 A Fıvárosi Fıügyészség vádiratának egyik vádpontja szerint az I. r. vádlott - a vádiratban részletezett tevékenységeivel Ft vagyoni hátrányt okozott a MÁV ÁBE-nek, amelyben a II. r. vádlott Ft vonatkozásában, a III. r. vádlott Ft vonatkozásában nyújtott segítséget. A vádirat egy másik vádpontja szerint az I. r. vádlott 2008 áprilisában Ft-ot utalt át a MÁV ÁBE-tıl a fiktív cége részére, ahonnan saját, valamint a III. r. vádlott bankszámlájára utalta tovább az összeget. Ezen összeg kiutalásával a biztosítónál beállt a biztosítástechnikai tartalékhiány, melyre tekintettel április 8-án a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a MÁV ÁBE kötelezı gépjármő felelısség biztosítási tevékenységét felfüggesztette, majd augusztus 15-én visszavonta tevékenységi engedélyét. Az ügyészség a vádlottakat különösen jelentıs vagyoni hátrányt okozó, folytatólagosan elkövetett hőtlen kezelés bőntettével, valamint különösen jelentıs értékre elkövetett sikkasztás bőntettével vádolja. A februári tárgyalási napokon a bizonyítási eljárás folytatódik. Fıvárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: Fıvárosi Törvényszék, II., Varsányi I. u , III G.41582/2011 vállalkozói díj :30 A keresetlevél szerint a felperes és az alperes október 10-én vállalkozási szerzıdést kötöttek az EVEREST projekt megvalósítása céljából. A szerzıdés alapján az alperes vállalta, hogy a felperes részére elkészít egy integrált vagyon-nyilvántartási rendszert, megvalósítja az adatok migrálását az akkori vagyon-nyilvántartási rendszerbıl, továbbá supportálási és oktatási szolgáltatásokat nyújt a szerzıdésben meghatározottak szerint. A szerzıdésben foglalt szolgáltatások átadása 3 tervezett fázisban, a teljes vállalkozási díj pedig összesen Ft + ÁFA összegben kerültek meghatározásra. Az elsı fázis átadása megvalósult, azonban az alperes késedelembe esett, ezért a felperes érvényesítette a késedelembıl adódó kötbérkövetelését. A második fázis szintén késedelmesen került átadásra, ekkor azonban már nem került sor kötbérkövetelés érvényesítésére. A harmadik fázis átadásának határideje március 16-a volt, azonban a fázis megvalósítása elmaradt. Tekintettel a sorozatos késedelmekre a felperes elállt a szerzıdéstıl. Az alperes az elállást tudomásul vette és felhívta a felperest az átadott szoftverek felhasználásának abbahagyására, továbbá a már átadott hardver és szoftver termékek visszaszolgáltatására. A termékek visszaszolgáltatására a felperes állítása szerint az alperes hibájából még nem került sor, a sokszori egyeztetés ellenére sem. A felperes kéri a bíróságot, hogy kötelezze az alpereseket Ft (ebbıl Ft

6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉL 2013.02.04-08.

6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉL 2013.02.04-08. 1 / 40 6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉL 2013.02.04-08. 2013.02.04. (HÉTFİ) DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA Debreceni Ítélıtábla B. A. + 4 fı Hivatali visszaélés bőntette 2013.02.04. 09:00 Az elsıfokon eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26.

17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26. 1 / 42 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26. 2013.04.22. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla L.Z. + 3 fő Emberölés bűntette 2013.04.22. 09:00 Az eksőfokon eljáró Debreceni Törvényszék

Részletesebben

23. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.06.02-06.06.

23. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.06.02-06.06. 1 / 40 23. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.06.02-06.06. 2014.06.02. (HÉTFİ) DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK Debreceni Törvényszék Debrecen, Széchenyi u. 9. I/123. Vádlottak: Fontosabb ügyekben intézkedı hivatalos

Részletesebben

A 15. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.07 04.10.

A 15. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.07 04.10. A 15. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.07 04.10. 2015.04.07. (KEDD) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla R. Gyné Testi sértés bűntette 2015.04.07. 08:30 HATÁROZAT HIRDETÉS Az első fokon eljárt

Részletesebben

50. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.12.08-12.12. 2014.12.08. HÉTFŐ DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

50. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.12.08-12.12. 2014.12.08. HÉTFŐ DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA 50. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.12.08-12.12. 2014.12.08. HÉTFŐ DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla B. L. + 1 fő Kábítószerrel visszaélés bűntette 2014.12.08. 08:30 Információ: HATÁROZAT

Részletesebben

B. Ferenc emberölés bűntette 2014. április 28.

B. Ferenc emberölés bűntette 2014. április 28. 1 / 22 18 HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.04.28-04.30 2014.04.28. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla K.P. J. r. főtörzszászlós + 1 fő Hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette

Részletesebben

A 6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.03-02.07.

A 6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.03-02.07. A 6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.03-02.07. 2014.02.03. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla B.A.K. Emberölés bűntette 2014.02.03. 09:00 Az elsőfokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék

Részletesebben

4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.20-01.24.

4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.20-01.24. 1 / 58 4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.20-01.24. 2014.01.20. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla T. K. + 10 fő Adócsalás bűntette 2014.01.20 09:00 Az elsőfokon eljárt Debreceni

Részletesebben

40. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.09.29.-10.03.

40. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.09.29.-10.03. 1 / 38 2014.09.29. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA 40. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.09.29.-10.03. Debreceni Ítélőtábla B. A.+ 2 fő Emberölés bűntette 2014.09.29. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni

Részletesebben

42 HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.13-17.

42 HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.13-17. 42 HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.13-17. 2014.10.13. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla H. Gy. + 1 fő Lopás bűntette 2014.10.13. 09:00 Az elsőfokon eljárt Debreceni Járásbíróság

Részletesebben

A 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.10-02.14. Debreceni Ítélőtábla K. A. Személyi szabadság megsértésének bűntette

A 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.10-02.14. Debreceni Ítélőtábla K. A. Személyi szabadság megsértésének bűntette 1 / 39 A 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.10-02.14. 2014.02.10. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla K. A. Személyi szabadság megsértésének bűntette 2014.02.10. 08:00 Az elsőfokon

Részletesebben

A 10. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.03.23-02.27.

A 10. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.03.23-02.27. A 10. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.03.23-02.27. 2015.03.02. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla Pné S. L. Csalás bűntette 2015.03.02. 09:00 A Gyöngyösi Járásbíróság 2014 júniusában

Részletesebben

43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.20-22.

43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.20-22. 43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.20-22. 2014.10.20. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla F. K. B. Testi sértés bűntette 2014.10.20. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék

Részletesebben

36. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.02-06.

36. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.02-06. 1 / 42 36. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.02-06. 2013.09.02. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Sajtó- és Kommunikációs Osztály 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1354-4125 e. sajtoszoba@obh.birosag.hu

Részletesebben

A 44. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.28-10.31.

A 44. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.28-10.31. 1 / 32 2013.10.28. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A 44. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.28-10.31. Debreceni Ítélőtábla E. J. Emberölés bűntette 2013.10.28. 09:00 Az elsőfokon eljárt Nyíregyházi

Részletesebben

A 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.20 04.24.

A 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.20 04.24. 2015.04.20. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla A 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.20 04.24. J. J. + 4 fő Rablás bűntette 2015.04.20. 09:00 Információ: Az első fokon eljárt Debreceni

Részletesebben

A 43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.21-25.

A 43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.21-25. 1 / 29 2013.10.21. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla A 43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.21-25. P. M. + 3 fő Rablás bűntette 2013.10.21. 09:00 Az elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék

Részletesebben

28. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.07.06-10.

28. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.07.06-10. 28. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.07.06-10. 2015.07.06. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla N. J. Erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette 2015.07.06. 8:30 Határozat hirdetés

Részletesebben

36. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.09.01-09.05.

36. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.09.01-09.05. 1 / 23 36. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.09.01-09.05. 2014.09.01. (HÉTFŐ) DERBECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla N. B. + 12 fő Csalás bűntette 2014.09.01. 09:00 Az elsőfokon eljárt Nyíregyházi

Részletesebben

46. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.11.10-14.

46. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.11.10-14. 1 / 27 46. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.11.10-14. 2014.11.10. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla B. P. Emberölés bűntette 2014.11.10. 10:00 HATÁROZAT HÍRDETÉS! Az első fokon eljárt

Részletesebben

45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.11.03-07. Debreceni Ítélőtábla K. L. Zs. Vesztegetés elfogadásának bűntette

45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.11.03-07. Debreceni Ítélőtábla K. L. Zs. Vesztegetés elfogadásának bűntette 45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.11.03-07. 2014.11.03. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla K. L. Zs. Vesztegetés elfogadásának bűntette 2014.11.03. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni

Részletesebben

7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.09.-02.13.

7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.09.-02.13. 2015.02.09. (hétfő) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.09.-02.13. Debreceni Ítélőtábla F.M.L. + 6 fő Sikkasztás bűntette 2015.02.09. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék

Részletesebben

A 37. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.09.08.-09.12.

A 37. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.09.08.-09.12. 1 / 43 A 37. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.09.08.-09.12. 2014.09.08. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla M. M. + 2 fő Csalás bűntette 2014.09.08. 09:00 Az első fokon eljáró Debreceni

Részletesebben

BÜNTETŐELJÁRÁS-JOGI JOGESET-TÁR

BÜNTETŐELJÁRÁS-JOGI JOGESET-TÁR Budaházi Árpád Fantoly Zsanett - Gergi-Horgos Lívia Vári Vince BÜNTETŐELJÁRÁS-JOGI JOGESET-TÁR NKE Rendészettudományi Kar, Budapest 2013. Szerzők: Dr. Budaházi Árpád PhD r. százados tanársegéd (124-157.

Részletesebben

FEHÉR FÜZET 2007. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója

FEHÉR FÜZET 2007. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2007 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2007 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója Felelõs kiadó: DR. KÁRPÁTI JÓZSEF Szerkesztette: IVÁNYI

Részletesebben

Harmadik körös értékelés. Értékelı jelentés Magyarországról Büntetendı cselekmények (ETS 173 és 191, GPC 2) (I. Téma)

Harmadik körös értékelés. Értékelı jelentés Magyarországról Büntetendı cselekmények (ETS 173 és 191, GPC 2) (I. Téma) EMBERI JOGI ÉS JOGI ÜGYEK FİIGAZGATÓSÁGA ELLENİRZÉSI IGAZGATÓSÁG Strasbourg, 2010. június 11. Bizalmas Greco Eval III Rep (2009) 8E I. Téma Harmadik körös értékelés Értékelı jelentés Magyarországról Büntetendı

Részletesebben

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2006 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2006 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója Felelõs kiadó: DR. KÁRPÁTI JÓZSEF Szerkesztette: IVÁNYI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált.

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált. RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS Szám: 09080-848/-1/2011. ált. BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL Balmazújváros, 2011. március 05. Kántor Péter r. alezredes rendırségi fıtanácsos

Részletesebben

Budapesti Ügyvédi Kamara

Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben