ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: ; Fax: ; BM telefon: Intézmény-nyilvántartási szám: Szám: Intézményakkreditációs lajstromszám: AL sz. példány Jóváhagyom: Nagykovácsi, DR. HATALA JÓZSEF r. altábornagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Nevelőtestülete i ülésén a Diákönkormányzat egyetértésével elfogadta Jóváhagyásra felterjeszti: Nagykovácsi, DR. SÓTI KÁLMÁN r. ezredes rendőrségi főtanácsos igazgató Nagykovácsi 2011

2 Bevezetés Igazgatói előszó A pedagógiai program iskolánkban kettő szempontból is jelentős. Jelentőségét egyrészt mint minden nevelési oktatási intézmény esetében a rendeltetése, másrészt pedig az a tény adja, hogy az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola vonatkozásában az első ilyen okmány, mely az iskolai rendszerű képzést elindította. A pedagógiai program mint a szakközépiskola ars pedagógiája megkísérli behatárolni, átfogni a pedagógusok részben minden alkalmazott és a tanulók által közösen végzett iskolai nevelő-oktató tevékenységet, megpróbálja feltárni, hogy mit, milyen eszményeket követve, milyen célból és milyen eszközökkel tesz az iskola a tanulók fejlődésének, szakmai tudásának megszerzése érdekében. Aki érdeklődik a rendészeti jellegű szakképzés, illetve az ilyen jellegű felkészítést végző intézmény(ek) iránt, annak célszerű tisztában lennie néhány kapcsolódó tudnivalóval. Egyértelműen leszögezhetjük, hogy csalódik az, akinek a szakközépiskola megnevezés hallatára a hagyományos, civil jellegű intézmény jelenik meg képzeletében. Bár a rendészeti jellegű oktatás szerves része az állami oktatási rendszernek, van azonban benne néhány kisebb-nagyobb sajátosság is. Ez főleg abból adódik, hogy a rendvédelemre vonatkozó jövendő hivatásosok felkészítését nyilvánvalóan leginkább rendvédelmi oktatók végzik a viszonylag sajátos feladatrendszerhez igazítottan. Esetünkben nagy hangsúlyt kap a legszükségesebb szakmai ismeretek megtanulásán, a kívánatos jártasságok, készségek, kompetenciák kialakításán túl a tanulók rendvédelmi hivatalnok -ká történő személyiségformálása, ehhez való szoktatása, a rendvédelmi pálya megszerettetése is. Mindezekből már kitűnik, hogy az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola alaprendeltetése olyan elméleti- felkészültségű, jó fizikai erőnlétű és egészséges lelkületű, a rendvédelem, a folyamatos ön- és továbbképzés iránt elkötelezett fiatalok nevelése-oktatása, akik képesek a kezdő rendőr tiszthelyettesi szintű munkakörökben az első hónapokban még segítséggel eredményesen helytállni. Ebből nyilvánvaló, hogy olyan szakmai nevelésről-képzésről van szó, melyet csak jól felkészült, motivált oktatói, mentori (segítői) állománnyal lehet eredményesen megvalósítani. A velünk szemben támasztott elvárásoknak az igényes nevelő-oktató munka végzésén, a naprakészség biztosításán és asság előtérbe helyezésén keresztül törekszünk felelősségteljesen megfelelni. A képzés rendszeréről, tartalmáról elsődlegesen a jelen Pedagógiai Program lapjairól tájékozódhatnak az érdeklődők. Iskolánk ezen legfontosabb oktatási dokumentuma felépítése szempontjából követelmény-, pedagógiai koncepciója szerint viszont tanuló központúnak minősíthető. Filozófiánknak megfelelően a tanuló áll a működés fókuszában, tudomásul vesszük, hogy maga az iskola is értük de nem helyettük van! 2

3 Elfogadott, hogy a pedagógusoknak nevelőknek sőt részben minden iskolai alkalmazottnak a lehető legtöbbet kell tennie a kitűzött nevelési-oktatási célok eléréséért, de nem a másik fél a tanuló ellenében, hanem vele közösen, vele egyetértésben. A XXI. századi általános elvárásokon túl új kihívást jelent számunkra az ország és rendvédelmi szerveinek uniós keretek, elvárások közötti működése is. A saját magunk által kitűzött célkitűzések megvalósításáról leginkább azok a fiatalok győződhetnek meg, akik intézményünk falai között készülnek fel jövendő hivatásuk gyakorlására, valamint mindazon szervezetek, személyek, akik őket munkatársként alkalmazzák, továbbá azok, akik valamilyen szerepkörben kapcsolatba kerülnek a volt tanítványainkkal. Minden ilyen jellegű dokumentum annyit ér, annyira értékelhető, amennyi meg is valósul belőle. A szakközépiskola vezetőjeként és a Nevelőtestület egy tagjaként remélem, hogy esetünkben minél több része lesz a programnak olyan, amely nem csak leírt szó marad, hanem a tanulók személyiségébe, képességeibe, tudásába beépülő jellemzővé válik. Ennek reményében ajánlom hasznosításra, folyamatos megújításra, nevelői oktatói tevékenységünket alapvetően meghatározó, általunk elfogadott, továbbiakban is gondozott, és az iskola alkotmányaként tisztelt jelen dokumentumot. A szakközépiskola története Szakközépiskolánk viszonylag rövid múltra tekint vissza április 1-jén alakult meg a Határőrség területi szintű, nevelő-oktató tevékenységet végző intézményeként, de szeptember 1-től a Belügyminisztérium irányítása és felügyelete alá került. A szakközépiskola az 1998/1999. és az 1999/2000. tanévben iskolarendszeren kívüli, un. ciklusos rendszerű, tanfolyam jellegű képzést folytatott felnőttoktatási tagozaton, nappali oktatási munkarendben, járőr és útlevélkezelő szakirányban. Emellett több céltanfolyamot vezettünk le a Határőrség igényeinek megfelelően. A nevelő oktató munkával párhuzamosan felkészültünk az államilag elismert határrendész képesítést biztosító szakközépiskolai képzés megkezdésére. Az iskolai rendszerű határrendész szakképzést a 2000/2001-es tanévben kezdtük meg, amely a 2004/2005-ös tanévtől kezdődően kiegészült a rendőr szakképzéssel. A 2008/2009-es tanévtől a szakközépiskola alapfeladata a rendőr szakképzés végzése. A viszonylag rövid működési idő ellenére sokirányú tapasztalatot szereztünk a nevelő-oktató munkára vonatkozóan. Egyértelműen előreléptünk a példamutatás, az egységes követelménytámasztás, a tanulói szocializáció terén. Megvalósítottuk azon célkitűzésünket, ami a tanulókért való iskolai létre vonatkozott, korrekt munkakapcsolat alakult ki nevelőink-oktatóink, valamint tanítványaink között. Olyan hagyományok jöttek létre, olyan munkahelyi légkör alakult ki, mely eddig leginkább kedvezett a nevelő-oktató munka eredményes végzésének. 3

4 1.1. A képzés szabályozásának jogi háttere A pedagógiai program 1. Általános irányelvek - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, - a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény, alapján készült. - a 133/2011. (VII.8.) Kormányrendelettel módosított Országos Képzési Jegyzékről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet - a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet, - a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007.(V.21) SZMM rendelet, - az Rendőr szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 34/2011. (X.7.) BM rendelet, - a Rendőr Szakképzés. sz. Központi Programja A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit, a nevelőtestület állásfoglalásait, a képzés megszervezésében közreműködő szervezet igényeit A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Rendőr Szakképesítések köre: Rész-szakképesítések Azonosítószám: Megnevezés: Csapatszolgálati járőrtárs Azonosítószám: Megnevezés: Járőr Azonosítószám: Megnevezés: Őr-járőrtárs 4

5 Szakképesítéselágazások Szakképesítésráépülések Azonosítószám: Megnevezés: Határrendészeti-rendőr Azonosítószám: Megnevezés: Közrendvédelmi-rendőr Azonosítószám: Megnevezés: Bűnügyi-rendőr Azonosítószám: Megnevezés: Közlekedési-rendőr Azonosítószám: Megnevezés: Rendőr zászlós Azonosítószám: Megnevezés: Baleseti helyszínelő Azonosítószám: Megnevezés: Bűnügyi helyszínelő Azonosítószám: Megnevezés: Fő határrendész Azonosítószám: Megnevezés: Körzeti megbízott Azonosítószám: Megnevezés: Okmányvizsgáló Hozzárendelt FEOR-08 szám: Képzés maximális időtartama: Szakképesítés/ Szakképesítés-ráépülés megnevezése Szakképzési évfolyamok száma Óraszám Rendőr Rendőr zászlós Baleseti helyszínelő Bűnügyi helyszínelő Fő határrendész Körzeti megbízott Okmányvizsgáló

6 1.3. Egyéb adatok Rész-szakképesítés megnevezése: Őr-járőrtárs 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 2. A képzés maximális időtartama: Szakképzési évfolyamok száma: Óraszám: Elmélet aránya: 60 % 4. Gyakorlat aránya: 40 % 5. Szakmai alapképzés időtartama: 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 7. Megszerezhető tanulmányi pontok száma: Rész-szakképesítés megnevezése: Csapatszolgálati járőrtárs 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 2. A képzés maximális időtartama: Szakképzési évfolyamok száma: Óraszám: es és es követelménymodulokat követően maximum Elmélet aránya: 45 % 4. Gyakorlat aránya: 55% 5. Szakmai alapképzés időtartama: 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 7. Megszerezhető tanulmányi pontok száma: Rész-szakképesítés megnevezése: Járőr 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 6

7 2. A képzés maximális időtartama: Szakképzési évfolyamok száma: Óraszám: es, es és es követelménymodulokat követően maximum Elmélet aránya: 50% 4. Gyakorlat aránya: 50% 5. Szakmai alapképzés időtartama: 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 7. Megszerezhető tanulmányi pontok száma: Szakképesítés-elágazás megnevezése: Határrendészeti-rendőr 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 2. Elmélet aránya: 50 % 3. Gyakorlat aránya: 50 % 4. Szakmai alapképzés: a rendvédelmi szakmákra egységes számú követelménymodul időtartama. 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): - 6. Modulzáró vizsga: lehet illetve szükséges 7. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 8. Megszerezhető tanulmányi pontok száma: Szakképesítés-elágazás megnevezése: Közrendvédelmi-rendőr 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 2. Elmélet aránya: 50 % 3. Gyakorlat aránya: 50 % 4. Szakmai alapképzés időtartama: a rendvédelmi szakmákra egységes számú követelménymodul időtartama. 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): 6. Modulzáró vizsga: lehet illetve szükséges 7. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 8. Megszerezhető tanulmányi pontok száma: 120 7

8 Szakképesítés-elágazás megnevezése: Bűnügyi-rendőr 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 2. Elmélet aránya: 50 % 3. Gyakorlat aránya: 50 % 4. Szakmai alapképzés: a rendvédelmi szakmákra egységes számú követelménymodul időtartama. 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): - 6. Modulzáró vizsga: lehet illetve szükséges 7. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 8. Megszerezhető tanulmányi pontok száma: Szakképesítés-elágazás megnevezése: Közlekedési-rendőr 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 2. Elmélet aránya: 50 % 3. Gyakorlat aránya: 50 % 4. Szakmai alapképzés: a rendvédelmi szakmákra egységes számú követelménymodul időtartama. 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): - 6. Modulzáró vizsga: lehet illetve szükséges 7. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 8. Megszerezhető tanulmányi pontok száma: A képzés szervezésének feltételei Személyi feltételek Az elméleti és képzést a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 17. és a ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el Tárgyi feltételek A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez az alábbiak szükségesek: tanterem könyvtár demonstrációs terem számítógép-terem 8

9 lőkiképzési kabinet lőtér számítógépes tanterem közlekedési szakkabinet szituációs szakkabinet szituációs utca bűnügyi szakkabinet nyelvi labor gyakorlótér kültéri akadálypálya tanpálya. A tanintézeti szakmai tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez a következők szükségesek: tanterem demonstrációs terem szituációs kabinet szolgálati hely, ügyeleti szoba számítástechnikai terem lőkiképzési kabinet pisztoly lőtér tornaterem, kondicionálóterem bűnügyi szakkabinet taktikai ház(rész) gyakorlótér közlekedési szakkabinet tanpálya, tanudvar kültéri akadálypálya szituációs utca. Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, szervezetekkel együttműködve-, megállapodásban rögzített módon gondoskodik a oktatás feltételeiről. A képzés végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések minimuma: Fegyverzet Lövedékálló mellény Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői Kényszerítő eszközök Tömegoszlatás speciális eszközei Szolgálati járművek Számítógép és perifériái (informatikai eszközök) Híradástechnikai eszközök Mérőeszközök Világító berendezés Forgalom elterelő eszközök 9

10 Videokamera Fényképezőgép Forgalomellenőrző berendezések Nyomtató Telefon, fax Járőr,- őr felszerelés. Figyelést,- látást,- tájékozódást segítő eszközök, berendezések Okmányminták Határforgalom-ellenőrzést szolgáló eszközök, berendezések A tanulószerződés alapján végzett képzés tárgyi és személyi feltételeit a közreműködő szervezetnél az illetékes területi szerv képviselője adott esetben a szakképző iskola bevonásával ellenőrzi. Az illetékes területi szerv ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a közreműködő szervezet közötti megállapodás alapján végzett képzés feltételeinek ellenőrzésére is A tanulók felvételének feltételei A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Szövegértés-értelmezés, logikus gondolkodás, rendszerszemlélet Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges A tanulók felvétele központilag szabályozott felvételi eljárás alapján történik. A felvett tanulók bemeneti kompetenciamérését a képzés kezdetekor el kell végezni, és a képzés során többször, de legalább a képzés befejezésekor újabb mérést kell végrehajtani. A mérések célja a rendőr szakmai feladatok végzéséhez szükséges személyes, társas és módszerkompetenciák meglétének és fejlődésének megállapítása. 10

11 2. Nevelési program 2.1. Az nevelő-oktató munka alapelvei, céljai A Szakközépiskolai oktató-nevelő munka a felnőttoktatásra jellemző keretek között és módszerek alapján, a fegyveres (rendvédelmi) jelleg specialitásait is figyelembe véve folyik. A képzés fő alapelvei a kompetencia alapú fejlesztés és a gyakorlatorientált oktatás. A szakmára történő felkészítés során elsődleges a rendőrré váláshoz, az önként vállalt hivatás eredményes és felelősségteljes gyakorlásához nélkülözhetetlen gondolkodás, magatartás és viselkedéskultúra kialakítása, megerősítése. A kor követelményeihez igazodva elengedhetetlen tartozéka az oktató-nevelő munkának a magas színvonalú szakmai ismeretek, szaknyelvismeret, magyar és idegen nyelvi kommunikációs készség, információtechnológiai ismeretek, korszerű technikai ismeretek kialakítása és azok további bővítéséhez, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése. A hivatás gyakorlásához elengedhetetlen a tanulók célorientált viselkedés-, mentális kultúrájának, illetve más kultúrák iránti tiszteletének (interkulturalitás) kialakítása, fejlesztése. Fontos, hogy a tanulók önismeretével, önuralmával együtt folyamatosan fejlesszük együttműködési, és meggyőző vitakészségüket. A középiskolában megszerzett általános és speciális ismerettartalomra, idegen nyelvtudásra, valamint önfejlesztő és önálló munkavégzési képességre építve a tanuló komplex felkészítése az első szolgálati beosztás betöltésére, ellátására. A tanuló fizikai és pszichikai felkészítése az EU és az állam alkotmányában, más törvényekben szabályozott rendjének védelmére; a durvuló és egyre agresszívabbá váló bűnözés kezelésére; a váratlan helyzetekben is azonnali beavatkozási, önvédelmi és differenciált intézkedési készség elsajátítására. Mindezek érdekében a tanuló felelősségteljes döntési, problémamegoldó, konfliktus menedzselési és alkalmazkodó készségének magas szintre emelése. A multikulturális, demokratikus társadalmi közegben a kisebbségek, a másság iránti toleranciára, az emberi jogok, az emberi méltóság tiszteletére nevelés. A szolgálati tevékenység és magánélet gyakorlása során magas fokú erkölcsiség és állampolgári példamutatás elsajátíttatása. A XXI. századi Európában végzett rendőri tevékenységgel szemben támasztott különleges társadalmi elvárások megismertetése, a jogszerű intézkedések és a kulturált szolgálati fellépés, a megfontolt, mértéktartó előítéletektől és indulatoktól mentes intézkedési stílus elsajátítása. A szakközépiskolai nevelő tevékenység párt- és ideológia-semleges, politikai érdekek felett álló, ellenségképtől mentes. Alap az Európai Közösségi és a nemzeti hagyományok tisztelete, ápolása, a hazaszeretet és a jog ismerete. A tanuló pozitív én-képének kialakítása, a pozitív személyiségjegyek megerősítése, kreatív, önálló és kezdeményező-képes, határozott, öntudatos, szakmailag és társadalmilag motivált, magas fokú erkölcsiséggel és felelősségérzettel rendelkező olyan fegyelmezett rendőrré nevelése, akiben harmonikusan kialakul a közszolgálathoz szükséges erkölcsi, szellemi és fizikai alkalmasság. Az egészséges életmód szokásrendszerének kiépítése, a kapcsolódó ismeretek, képességek, készségek fejlesztése, az erre motiváló szükségletek, értékek, normák beépítése a személyiségbe. 11

12 A tanulók érzékenységének fejlesztése közvetlen és tágabb környezetük állapotára, minőségére, tisztaságára, különösen a Szakközépiskola tanulók által rendszeresen használt objektumai rendjére. Megértetni és elfogadtatni a tanulókkal, hogy a környezetre igényes, ökológiai szemléletű ember takarékosan bánik az anyaggal, energiával, ügyel arra, hogy ne szennyezze a környezetet. A célok elérése érdekében a pedagógusok által alkalmazott legfőbb nevelési módszerek: példaadás; követelés; meggyőzés; gyakorlás; ellenőrzés; értékelés; elismerés; büntetés. Ezek alkalmazásában az összehangoltság, a differenciáltság, az egymásra épültség, a szükségesség és arányosság elveit érvényesítik Az nevelő-oktató munka feladatai A szakképzés során a nevelés-oktatás alapvető célja egy olyan személyiség kialakítása, aki pozitív életszemléletű, konfliktusfeloldásra képes, megfelelő ismeretekkel és világképpel, önismerettel rendelkezik, pozitív jellem testi edzettséggel párosul, elfogadja a másik ember személyiségét, becsüli mások munkáját, önálló döntése és feladatvégzésre képes, becsüli hazáját és más népeket Nevelési Biztosítani a Belügyminisztérium által meghatározott feladatoknak a Szakközépiskola tevékenységi körében történő maradéktalan végrehajtását. Felkészíteni a tanulót a Rendőrség állományába tartozóan a hivatással járó feladatok követelményszintű végrehajtására, a szakmai képesítési követelményeknek való megfelelésre. Fejleszteni pszichológiai és szociálpszichológiai ismereteit, kommunikációs, empátiás készségét, szociális érzékenységét. Az oktatói-nevelői állomány mintaközvetítésével, példaadásával fejleszteni a tanuló hivatástudatát, érzelmi azonosulását a Rendőrség célkitűzéseivel. Fejleszteni a tanuló etikai érzékét, etikus magatartását, elősegíteni általános és szakmai intelligencia szintjének növelését, a polgári és rendészeti kultúra, az esztétika értékeinek közvetítését. Népszerűsíteni az egészséges életmódot, biztosítani a hozzá kapcsolódó segítség és tanácsadás rendszerét. Kiemelni az ember környezetet átalakító tevékenységének pozitív hatásait, ráirányítani a figyelmet a káros folyamatok visszafordíthatatlanságának veszélyeire Oktatási A rendőri munka végzéséhez szükséges kompetenciákkal rendelkező, szakszerűen, jogszerűen és kulturáltan intézkedni képes, professzionálisan cselekvő, korszerű szakmai és általános műveltséggel rendelkező, a testülethez kötődő, szilárd erkölcsű rendőrök képzése. Az ehhez szükséges szakmai, személyes, társas és módszer kompetenciák kialakítása szervezett 12

13 tanintézeti képzés (szakmai elmélet), és a tanintézetben, illetve Rendőrség központi-, területi-, valamint helyi szerveinél végrehajtott képzés (szakmai gyakorlat) keretében. Ennek érdekében a Szakközépiskola biztosítja a Rendőrség szerveinél a tiszthelyettesi állomány szolgálat ellátásához szükséges követelményszintű szakmai műveltség megszerzését, a szakmai ismeretek jogszerű, szakszerű és kulturált alkalmazásának, folyamatos és önálló bővítésének, rendszeres felfrissítésének, továbbá az általános műveltség bővítésének lehetőségét, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakításával, illetve fejlesztésével A nevelő-oktató munka feladatai megvalósításának módjai, eszközei és eljárásai Az interperszonális kapcsolatrendszer (pozitív személyközi kapcsolatok) kialakítása, megszilárdítása (tanuló-tanuló között, tanuló-pedagógus, valamint vezető és beosztott között), valamint korrekt kapcsolat kialakítása a fenntartóval, a megrendelővel és az iskola társadalmi környezetében működő szervezetekkel. Az emberi tényezők maximális figyelembe vételével és humánus bánásmóddal a jó közérzet kialakítása, az esetlegesen jelentkező feszültségek enyhítése, empatikus bánásmóddal, pedagógiai tapintattal az egyén személyiségének, önérzetének, érzékenységének tiszteletben tartása. A rendészeti szerveken belül érvényesülő hierarchikus felépítésű, de kollegiális jellegű emberi kapcsolatok gyakorlása, gyakoroltatása. Személyes példamutatás, tanulókkal való együttélés és együttérzés, az állandó, folyamatos figyelem, törődés, gondoskodás, segítés. Következetes, objektív, elfogulatlan, igazságos, egyenlő esélyű követelés, ellenőrzés, értékelés és minősítés. A tanulmányi munka elősegítése érdekében a tanulási képességek új helyzetnek megfelelő továbbfejlesztése, a tanulás tanítása módszereinek átadása, gyakorlása, segítségnyújtás megadása, szakkörök, sportkörök, tanulmányi és sportversenyek, osztálykirándulások szervezése. Legfontosabb a nevelők-oktatók de minden iskolai alkalmazott általi példamutatás, jó MINTA adása és ennek megkövetelése. A tanulók részére élmények biztosítása, különböző személyiségjegyeik aktivizálása, a befogadás és az alkotó közreműködésük igénylése, bevonásuk az iskola napi életét meghatározó belső szabályozók elkészítésébe. A tanulók részére rendszeres tájékoztatók, fórumok tartása, kulturális és sportrendezvények szervezése. Az iskolai hagyományok ápolását célzó rendezvények, ünnepségek pedagógiai célzatú szervezése. Az iskolai élet nyilvánosságának biztosítása, ennek érdekében rendszeres fórumok, látogatások és tanulmányi kirándulások szervezése. A szakképzettség megszerzése után követés-vizsgálat elkészítése, ennek tapasztalatainak felhasználása a következő időszakokban a szakképzés során. A kapcsolatok további ápolása a volt tanítványokkal, életútjuk lehetőség szerinti figyelemmel kísérése A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok és tevékenység Általános műveltségi, szociometriai felmérés, valamint az egyéni beszélgetések elvégzése után az elsődleges személyiségtípusok illetve személyiségjegyek megállapítása, a tanulók képességszinteknek megfelelő besorolása, kiemelt tekintettel a figyelemre, az érzékelésre, észlelésre, megfigyelésre, gondolkodásra, akarati életre, munkához valamint a közösséghez való viszonyulásra. Ennek alapján személyiség-fejlesztési terv készítése. 13

14 Átfogó, pozitív megerősítéssel bíró értékelési és minősítési rendszer készítése. Az önismeret, a helyes önértékelés és önnevelés, a pozitív erkölcsi meggyőződés kialakítása, ezzel kapcsolatos irányelvek meghatározása, a társadalmi, rendőrségi, és szakközépiskolai elvárások függvényében. A bekövetkezett események, fegyelmi tájékoztatók, újságcikkek, esetleges nyílt bírósági tárgyalások megbeszélése során a különböző erkölcsi tapasztalatok feldolgozása, helyes értékelése. Az erkölcsi értékek és összefüggések pozitív tudatosítása, a helyes és helytelen viselkedés illetve magatartás közösség körében történő átbeszélése. A pozitív erkölcsi meggyőződés kialakítása. A bekövetkezett eseményekre való azonnali reagálás, illetve a prevencióra való törekvés. Múzeumok, nevezetes középületek, műemlékek tanulmányi kiránduláson történő meglátogatása során a különböző történelmi, anyanyelvi, esztétikai, művészi, irodalmi élmények biztosítása. Tanulmányi kirándulás keretén belül a különböző viszonylatokban egyes rendőrségi, helyi szervek meglátogatása a különböző munkafeltételek, követelmények, feladatok megismerése céljából. Szakközépiskolai sportnapok, valamint a tanulói állomány tömegsport foglalkozásainak hatékony megszervezése, a differenciáltság (nemektől, életkortól függően) megvalósítása, valamint a meglévő lehetőségek jobb kihasználása. A versenysportokban kiemelkedő személyekkel való kiemelt tehetséggondozás. A különböző versenyprogramokon való aktív részvétel. Szakközépiskolai klubok, szakkörök, sportkörök megalakítása és működtetése az egyes személyek illetve csoportok érdeklődési körének megfelelően a különböző ismeretterjesztő, kulturális, szakmai illetve a képzéssel összefüggő tevékenységek népszerűsítése érdekében. A klubfoglalkozások során külső előadók felkérésével kiemelten foglalkozni az erkölcsi, egészséges életmódbeli, etikai, társadalmi kapcsolatteremtési, vallástörténeti, gazdálkodási alapismeretek, humán jellegű témakörök feldolgozásával. Olyan alapítványokkal, egyesületekkel való kapcsolatfelvétel illetve kapcsolat elmélyítés melyek segíthetnek a tanulók nevelésének még szakszerűbbé, és még hatékonyabbá tételében. A tanórán kívüli foglalkozások keretében az igényeknek megfelelően a szabad vallásgyakorlás, az egyházi rendezvényeken való részvétel biztosítása Kompetencia mérések 2004-ben indult német magyar EU twinning HR projekt keretében kidolgozásra kerültek azok az alapkompetenciák, amelyek az egyes rendészeti munkakörök sikeres ellátásához szükségesek. Ennek keretében határozták meg a szakemberek, hogy a rendőri feladatok ellátásához szükséges alapkompetenciák milyen súllyal esnek latba, és azokat minimum milyen szinten kell a képzés során elsajátíttatni a tanulókkal a szakmai vizsga megkezdéséig. Ezek az új, kompetencia alapú moduláris rendszerű szakképzés szakmai 14

15 követelményeiben is megjelennek. A nevelés, oktatás, tanulás, ismeretszerzés középpontjában a szakmai ismeretek elsajátításával párhuzamosan ki kell alakítani a szakmához szükséges kompetenciákat és azokat minimális szinten, el kell sajátíttatni a tanulókkal. A tanulók felkészítése tehát együtt jár a szakma sikeres gyakorlásához szükséges kompetenciák kialakításával. Ezek megvalósulását a belépéstől kezdve a szakmai vizsgára való bocsátásig mérni és értékelni kell. A mérés, értékelés szakaszai: - Bemeneti mérés az alapkompetenciák meglétére térjen ki: - A bemeneti mérés adatai alapján kell az osztályfőnököknek azt a fejlesztési tervet elkészíteni, amely egyes kompetenciák szinten tartását, mások fejlesztését határozza meg az osztályban tanító pedagógusok közösségének. - A képzési folyamat során két alkalommal kell a bemeneti mérést követően kompetencia mérést végezni: - az elsőt a második félév végén, a másodikat a harmadik félév végén. Ekkor kell megállapítani azt, hogy milyen változás következett be a fejlesztés során. A hiányosságok megszüntetésére itt is fejlesztési tervet kell készíteni. - A képzés végén, a negyedik félév végén kimeneti kompetencia mérést kell végezni: - szakmai vizsgára történő bocsátást megelőzően, ahol meg kell győződni arról, hogy a fiatal legalább minimális szinten rendelkezik a munkavégzéséhez szükséges alapkompetenciákkal. A kompetencia mérés eredményeit ötfokozatú skálával minősíteni (osztályzatot adni rá) nem lehet A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok és tevékenység A tanintézetben a kezdetben létrehozott formális csoportokból pozitív hatású, szervezett osztályközösségek kialakítása, törekedve a tartósságra és a tartalmasságra. A kialakult tanulói mikrokörnyezet normarendszere, struktúrája kialakulásának felügyelete, a tanulók személyiségfejlődésére tett hatásának folyamatos figyelemmel kísérése. A tanulók szocializálódási folyamatának felügyelete, kiemelt figyelmet fordítva a kialakuló státuszokra, szerepelvárásokra. Az irányított osztályközösség létrejötte során felmerülő megismerési, elfogadási illetve esetlegesen az ülésrenddel, szobatársakkal kapcsolatos problémák kiemelt kezelése. Közös, sokszínű élmények biztosítása, ennek során a közösségbe tartozás élménye, valamint az összetartó erő megalapozása, fejlesztése. Koedukált osztályok lévén a kétközpontú (nemenkénti) csoportosulás kialakulásának, valamint izolálódásának megakadályozása, továbbá ennek a helyzetnek tudatos felhasználása a személyiség- és közösségformálásban. A teljesítmény- és közösségalakulás szempontjából az osztályközösségeket vezető, irányító nevelők, valamint az osztályokat oktató pedagógusok személyiségével és demokratikus 15

AZ ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; BM telefon: 38-030 E-mail: arszki@arszki.hu Intézmény-nyilvántartási szám: 13-0871-05 Szám:

Részletesebben

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OM azonosító: 029328 Nyilvántartási szám: 05-0182-05 Akkreditálási szám: AL-0926 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Levélcím: 3501

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA 7623 PÉCS, Szabadság u. 23. Igazgató: Németh Eszter PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008. A pedagógiai programot a tantestület elfogadta 2008. június 30-án. A pedagógiai programot

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LIA Alapítványi Óvoda és Szakképző Iskola egységes szerkezetbe foglalt PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés I. Kedves Érdeklődő! II. Helyzetkép az iskolánkról III. Jogi státus, alapadatok

Részletesebben

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. Pedagógiai program

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. Pedagógiai program Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Pedagógiai program 2013 TARTALOM BEVEZETÉS... 2 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 5 1.1.

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2014. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. A BKF Kommunikációs Alapítvány által fenntartott BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA BUDAPEST PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. TOMORI PÁL Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. (1223 Budapest, Művelődés utca 21-27.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. TOMORI PÁL Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. (1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM TOMORI PÁL Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola (1223 Budapest, Művelődés utca 21-27.) 2011 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai program Tartalomjegyzék: Iskolánkról Nevelési program I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 57

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 57 PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja A soproni Deák Téri Általános Iskola pedagógiai programja Módosítás elfogadva a 1/2009/2010 (08.24.) számú tantestületi határozattal - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Tartalomjegyzék: Bevezető 7 Az iskola

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Programja 2010.

Egységes Pedagógiai Programja 2010. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Egységes Pedagógiai Programja 2010. Mottó: Minden valóban szeretetteljes kapcsolatban jelen van az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok 1/ A módosított Pedagógiai Programot a nevelőtestület

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben