PÁLYÁZAT a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete által meghirdetett tagintézmény - vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására a Mecsekaljai Általános Iskola Fekete István Tagiskolájában Készítette: tagintézmény vezető pályázó

2 Tartalom Nyilatkozat adatok kezeléséről Szakmai önéletrajz Bevezetés Pedagógiai hitvallás Szakmai életút Tagiskola vezetésére vonatkozó program Helyzetelemzés Az orfűi iskola bemutatása Tárgyi feltételek Személyi feltételek Szakmai munka Fejlesztési elképzelések Összegzés, jövőkép, záró gondolatok Mellékletek

3 Nyilatkozat adatok kezeléséről Alulírott a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete által meghirdetett, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal május 15-én megjelent felhívására nyújtom be pályázatomat a Mecsekaljai Általános Iskola Fekete István Tagiskolájának tagintézmény-vezetői állására. (azonosító szám: /2014/KIK/014) Kijelentem, hogy a magasabb vezetői állás betöltésére a törvényben előírtaknak megfelelek, és az ezt igazoló dokumentumokat mellékelem. Nyilatkozom, hogy a teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel történő közléséhez hozzájárulok. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataimnak a pályázattal összefüggő kezeléséhez. Orfű, június 10. Tisztelettel: 2

4 1. Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: Születési hely: Pécs Születési idő: Munkahely: Mecsekaljai Általános Iskola Fekete István Tagiskola Orfű Foglalkozás, beosztás, munkakör: tanító (1-4 osztályban) tagintézmény - vezető Iskoláim Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar BTM gyermekek együtt nevelő pedagógusa című felsőfokú szakirányú továbbképzés Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közoktatás vezetői Szak szakvizsga Kaposvári Tanítóképző Főiskola népművelő szakkollégium Leőwey Klára Gimnázium Bánki Donát Általános Iskola Munkahelyeim 2013-tól Mecsekaljai Általános Iskola Fekete István Tagintézménye - tagintézmény - vezető 2009-től Mecsekaljai Iskola Fekete István Általános Iskola - igazgató 2008 Tagintézménnyé vált az iskola - megbízott igazgatóként dolgoztam 2007 Szeptembertől az abaligeti óvoda is hozzánk kapcsolódott, így három intézmény vezetői teendőit láttam el a tanítás mellett Fekete István Általános Iskola és Óvoda - igazgató Orfűi Fekete István Általános Iskola és Óvoda /megbízott ig./ Orfűi Fekete István Általános Iskola és Óvoda - igazgató Orfűi Általános Iskola /megbízott iskola ig./ Munkaközösség vezető Abaligeti Általános Iskola/ tanító/ 3

5 Tanfolyamok 2003 ECDL tanfolyam 2002 Minőségirányítási alapismeretek Az Európai Unió bővítése - Egy pedagógiai kihívás 1999 Számítástechnikai alapismeretek 1998 Számítógépek alkalmazása 1996 Alapfokú drámapedagógia 1992 Gordon iskola: tanári eredményesség tanulása Nyelvi - Irodalmi Kommunikációs tanfolyam (1-4 osztály) Egyéni képességek, készségek Szervezési készségek: rendezvények szervezése, lebonyolítása Művészeti tevékenységek: műsorok összeállítása, rendezése diákok felkészítése vers- és prózamondó versenyekre, valamint tanulmányi versenyekre Egyéb: Miniszteri dicséret szakmai munkáért (1988) B kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezem Publikáció: Parlando c. folyóirat 2013/1.sz. Fejlesztés a Hangoló Zenés Gyermekszínház foglalkozásai által Család: Családi állapot: házas Férj: Nemes László zeneszerző, előadó, egyszemélyes gyermekszínházat vezet Gyermekek: Katalin (1982) végzettség: Kaposvári Egyetem - Pedagógiai Kar, tanító - hitoktató Mariann (1987) végzettség: Budapesti Corvinus Egyetem - Közgazdaságtudományi Kar Munkahely: Földművelésügyi Minisztérium 4

6 2. Bevezetés Jót, s jól, ebben áll a nagy titok /Kazinczy Ferenc/ 2.1. Pedagógiai hitvallás Már kisgyermekként eldöntöttem, hogy pedagógus szeretnék lenni. Ezzel olyan hivatást választottam, mely állandó megújulásra készteti az embert. Szakmai életutam bemutatásával kívánom alátámasztani, hogy pályafutásom során mindig törekedtem arra, hogy szakmai munkám és az iskola, melynek hosszú évek óta vezetője vagyok, minél jobban megfeleljen a szülők, gyermekek, és minden partner igényének, elvárásának. Gyermekeket nevelni-oktatni nagy felelősség és különösen céltudatos tevékenységet kíván. Folyamatosan képesnek kell lenni környezetünk jelzéseinek érzékelésére. A fejlődés érdekében időnként szemléletet kell váltanunk. Vannak azonban olyan állandó pontok, értékrendek, melyekre építkezhetünk, melyek irányadók munkánk, életünk során. Ahhoz, hogy az értékrendszerek kiépülhessenek, és a nevelés rendszerének szerves részévé tudjanak válni, mindig szem előtt kell tartani a társadalmi és pszichikus tényezőket. Kodály Zoltán gondolatai remekül kifejezik, összefoglalják mindezt, melyeket magaménak érzek Szentnek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét, amit abba ültetünk, minden próbát kiálljon. Ha rossz magot ültetünk bele, megmételyezzük egész életére. Ha jó magot ültetünk bele, egész életében virágzik. 5

7 2.2. Szakmai életút Mivel a pályázati kiírás egy összevont osztályokkal működő, kis iskola vezetésére szól, úgy gondolom, különösen személyfüggő. Az itt dolgozó pedagógusoktól speciális szakmai hozzáállást, tudást, elhivatottságot követel meg. A következőkben szeretném bemutatni, mit tettem azért, hogy eddigi munkámat elfogadták és az utóbbi évek alacsony tanulói létszáma ellenére három alkalommal is bizalmat kaptam az iskola vezetésére. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen már első osztálytól kezdve kiváló tanítóim voltak. Nem csak szakmailag, emberileg is jó, követendő példát mutattak. Ma is élénken él emlékezetemben az egy-egy általuk tartott tanóra részlete és a különböző nevelési szituációkban való kiváló helytállásuk. Szívesen segítettem a nehezebb tananyag megértésében diáktársaimnak. Jó érzéssel töltött el, ha segíteni tudtam. E mellett az is erősítette bennem a vágyat, hogy pedagógus lehessek, hogy a későbbiekben is mindig volt egy-egy példakép tanáraim között ban jelentkeztem a Kaposvári Tanítóképző Főiskolára, ahol 1981-ben diplomáztam tanító - népművelő szakon. Az első két évet nappalin végeztem ban állásajánlatot kaptam az Abaligeti Általános Iskolába napközis tanítói állásra, melyet örömmel elfogadtam. Annál is inkább örültem ennek a lehetőségnek, mert Orfűn terveztük további életünket. (1984 óta itt is élünk.) Így a főiskola utolsó évét levelezőn végeztem el. Vonzódásom a kisiskolák iránt onnan ered, hogy egy rokonom falusi iskola igazgatójatanítója volt. Látogatások, beszélgetések alkalmával volt lehetőségem megtapasztalni a kisiskolák különleges miliőjét, családias hangulatát, láttam előnyeit, nehézségeit. A diploma megszerzése után az abaligeti iskola orfűi tagintézményében folytattam munkámat első gyermekem megszületéséig. Az ott eltöltött félév igazi mélyvíz volt; kezdőként 18 gyermeket tanítottam összevont osztályban (1-3 összevonásban). A GYES után újra Abaligeten folytattam pályafutásomat, immár határozatlan idejű kinevezésű pedagógusként. 17 évig voltam az Abaligeti Általános Iskola tantestületének tagja ben megszületett második gyermekem. A következő évben az addig végzett munkám elismeréseként Miniszteri Dicséretben részesültem. 6

8 1992-ben részt vettem a Gordon Hungary által szervezett Tanári eredményesség tanulása (TET) tréningen. Mivel akkor már 12 éve voltam a pályán, megtapasztaltam, hogy a gyermekek mennyire sokféle háttérrel érkeznek az iskolába vannak, akik előnyökkel, vannak, akik pedig leküzdhetetlennek tűnő hátrányokkal kezdik meg az iskolát. Mekkora felelősség, hogy szárnyakat adunk, vagy kedvüket szegjük egy adott tárgyhoz való viszonyulásukban. Az is személyes tapasztalatom volt, hogy sem az általános képességek, sem a tárgyi tudás, sem a tanítási gyakorlat hossza nem egyértelmű mutatója a pedagógus eredményes munkájának. A tréning megerősített abban a meggyőződésemben, hogy szükséges a tanítási gyakorlatunkat folyamatosan igazítani az aktuális tanulócsoportok szükségleteihez, adottságihoz. A tanfolyam kiváló gyakorlatokkal, élethelyzetekkel segített látókörömet bővíteni és feltárta különböző megközelítési módok alkalmazásának lehetőségeit és 1996 között Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési programra felkészítő tanfolyamon (NYIK) vettem részt (1-4. osztály). Az első alternatív tantárgyi program, Zsolnay József professzor nevéhez fűződik. Célja volt a hátrányos helyzetű tanulók művelődési hátrányának enyhítése és a tehetséggondozás a képességfejlesztésen keresztül. Sok pozitívuma mellett a gyakorlatban érzékeltem, hogy túlzó teljesítmény orientáltsága és túlvezérelt utasításai az adott szituációhoz igazított rugalmas hozzáállásnak komoly gátat szabnak. Azonban e mellett nagyon hasznosnak találtam például a szóbeli kifejezés, helyes ejtés, vers- és prózamondás, az önművelés hangsúlyozását, valamint a tanulók egyéni tempójához való igazodást és az anyanyelvvel összefüggő képesség, készség komplex fejlesztését. Ezeket a gyakorlatokat a mai napig használom mindennapi munkám során. Mindig is vonzódtam a versekhez, prózához és a dráma-játékokhoz, így annak érdekében, hogy tudásomat elmélyítsem és szélesítsem, 1996-ban alapfokú drámapedagógiai tanfolyamon vettem részt. Az 1997-es tanévtől az Orfűi Általános Iskola megbízott igazgatója lettem ban pályáztam és megbízást kaptam az iskola és a hozzá csatolt Orfűi Óvoda vezetésére. A napi munkavégzés során elkerülhetetlenné vált a számítógép használata, így 1998-ban elvégeztem a Baranya Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett alapfokú számítástechnika továbbképzést, majd folytattam tanulmányaimat és 2003-ban ECDL vizsgát tettem ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen letettem a közoktatás-vezetői szakvizsgát. 7

9 Az oktatás szemléletében és helyzetében végbemenő folyamatos változásokkal igyekeztem lépést tartani ben részt vettem Minőségirányítási alapismeretek, valamint az Európai Unió bővítése - egy pedagógiai kihívás című tanfolyamokon. Közreműködtem a Pécsi Kistérség kialakításának háttérmunkálataiban, adatok gyűjtésében, szolgáltatásában. A kistérség létrejöttének következményeként többcélú intézményünk újabb taggal bővült, az Abaligeti Óvoda vezetése is feladatom részévé vált ban újabb változás állt be intézményünk szerkezetében a törvényi előírásoknak megfelelően: 2008-ban csatlakoztunk a Mecsekaljai Iskolához, mivel nincs felső tagozatunk. Ez a szerkezeti átalakulás ismét új kihívások elé állított mindannyiunkat. Az iskolaközpont részeként meg kellett találnunk helyünket az új rendszerben. Ez egy év alatt sikerült is: 2009 óta napjainkig erdei iskola programot kínálunk saját tanulóink mellett társintézményeink diákjai számára is. Iskolánk pedagógusának aktív közreműködésével létrejött a Medvehagyma Erdei iskola, melynek vezetője is ő lett. Már az iskolaközpont részeként lehetőség nyílt elvégezni egy Európai Uniós pályázatból finanszírozott képzést. Iskolánkból engem ért a megtisztelő lehetőség, hogy részt vegyek a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának négy féléves, BTM gyermekek együtt nevelő pedagógusa című felsőfokú szakirányú továbbképzésén. Ez a továbbképzés felidézte, megerősítette bennem a főiskolán tanultakat a differenciálás, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételének fontosságáról. Az új ismeretek, szemléletmódok megismerése pedig még jobban tudatosították bennem mindazt, amit pályám során képviseltem, megvalósítottam. Új ismeretekre tettem szert különösen a kognitív pszichológia, gyógypedagógia, tanulási módszertan, valamint az integráció és inklúzió területén. Mindezek mellett tovább mélyült bennem a folyamatos önképzés igénye is. Szakdolgozatomat a megtanult új ismeretek birtokában készítettem el. A dolgozatban célom volt bemutatni, hogy a gyermekek különböző képességeinek fejlesztése sokoldalúan kell hogy történjen; a zene, vers, báb, mese, drámajáték segítségével. Kutatásom alapját, a férjem által működő Hangoló Zenés Gyermekszínház műsorainak elemzése adta, melynek létrehozásában társa voltam. Felhasználtuk, beépítettük a pedagógusként, 16 év alatt gyűjtött tapasztalataimat. Megtisztelő számomra, hogy konzulensem dolgozatomat publikálásra ajánlotta. 8

10 Mindig is nagy hangsúlyt fordítottam a gyermekek eltérő képességeik szerinti nevelésére, oktatására. Igyekeztem differenciáltan, a zene, báb, mese kínálta lehetőségeket kiaknázva tanítani, segíteni őket a jobb megértésben, ismereteik elsajátításában. A pályán eltöltött évek bizonyították, hogy a felsorolt eszközök alkalmazása valóban hasznosak a gyermekek számára. Immár 16 éve jut el közös munkánk óvodákba, iskolákba, művelődési házakba, könyvtárakba a Hangoló programjain keresztül. A képzés különösen felkeltette érdeklődésemet a BTM - es gyermekek viselkedésének oka, következményei és sorsuk későbbi alakulása iránt. Ezért vettem részt 2011-ben az "Áldás vagy átok - ÁDHD egy életen át című konferencián. Itt az előadó, aki maga is ÁDHD - val küzdő valamikori diák volt saját nehézségeit, megpróbáltatásait mutatta be. 1 1 Részlet a áprilisában feltöltött Portfólióm Szakmai életút c. részéből 9

11 3. Tagiskola vezetésére vonatkozó program 3.1. Helyzetelemzés Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által gyarapodnak majd lehetőségeid is. (Aurobindo) A helyzetelemzés alapozhatja meg a vezetői elképzeléseket, és adhat kiindulópontot a realitások talaján maradva fejlesztési elképzelésekhez. Ehhez figyelembe vettem iskolánk, a Mecsekaljai Általános Iskola Fekete István Tagintézményének földrajzi adottságait, társadalmi környezetét, a tárgyi feltételeket, a humán erőforrásokat, kapcsolatrendszereket, a Pedagógiai programban megfogalmazott célkitűzéseket Az orfűi iskola bemutatása Orfű község 1030 fős település, Pécstől 15 km-re a Mecsek északnyugati oldalán található. Erdőkkel, dombokkal körülvett völgyben helyezkedik el. Az 1960-as évekig az - addig önálló életet élő - öt falurész mindegyikének volt összevont osztályokkal iskolája. Napjainkban egy működik a településen. Ez alsó tagozatos iskola. Jelenlegi helyén és formájában 1972 óta a központban, festői környezetben fogadja a diákokat. A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér. Nevelő - oktató munkánk igazodik ehhez a helyzethez. Egyaránt fontosnak tartjuk a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését és a tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatását fejlesztő pedagógus közreműködésével. Az orfűi iskola erőssége éppen kicsiny méretéből fakad, hiszen a fent említett céljainkat így valóban egyénre szabottan tudjuk megvalósítani. Diákjaink korszerű, életkoruknak megfelelő mennyiségű és mélységű ismeretanyagot tudnak elsajátítani. Írásbeli és szóbeli kifejezőkészségüket, kreativitásukat szinte minden élethelyzetben fejleszteni tudjuk. A tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt lehetőség van személyiségközpontú, egyéni különbségeket figyelembe vevő nevelésre, oktatásra. 10

12 Személyiségfejlődésükhöz hozzájárul aktív részvételük Orfű kulturális életében. Az iskola hagyományokat ápol és teremt. Számos falu szintű rendezvény szervezője is (Márton-nap, Karácsony), ahol minden gyermek sikerélményhez jut szereplések által. Első osztálytól lehetőség van az angol nyelv tanulására. Igény és lehetőség szerint úszásoktatást is szervezünk Pécsett. A pedagógusok sokrétű képzettségének, érdeklődésének köszönhetően szakköreinket eddig sikerült az iskolánkat választó szülők és gyermekek igényeihez igazítani (idegen nyelvi, természetjáró, népi gyermekjátékok stb.) Lehetőségekhez mérten diákjaink részt vesznek versenyeken, pályázatokon. Sok szép eredményt tudhatunk magunk mögött. Az iskola gyönyörű természeti környezetben; tavak, erdők szomszédságában található. Megismerésükre, ismeretek bővítésére erdei iskolát szervezünk saját diákjaink és a társintézmények tanulói számára Tárgyi feltételek Az iskola környezete Az iskola ideális környezetben található. A tavak, erdők, a helyben található épített és természetes környezet a neveléshez-oktatáshoz rengeteg, jól hasznosítható lehetőséget rejt magában. Ezeket lehetőség szerint igyekszünk felfedezni, hasznosítani a mindennapokban. Több sikeres pályázatot írtam, melyek segítségével megújult bútorzatunk, és ingyenes úszás oktatáson vehettek részt tanulóink, illetve rendezvények költségeit tudtuk finanszírozni január 1-jétől fenntartónk és működtetőnk a KLIK lett. A működtetési költségek megoszlanak a fenntartó és Orfű Község Önkormányzata között. (a fűtés költségeit a KLIK fedezi, a víz, világítás kiadásait a helyi önkormányzat finanszírozza. Kiváló munkakapcsolatban vagyunk Orfű Község Polgármesterével, aki szívügyének tekinti az iskolát, számít munkánkra. Közreműködésével szükség esetén továbbra is segítséget kapunk a helyi önkormányzattól az állami átvételt követően is. 11

13 Tantermek, irodák Tantermeink világosak, barátságosak. A már említett pályázatokon nyert pénzből új szekrényeket, hagyományos padokat és állítható, többfunkciós rajzasztalokat vásárolhattunk. Jó tanulási környezetet biztosítva ezzel a gyermekek számára. Egyik termünkben mese sarkot alakítottunk ki, ahol lehetőség van olvasgatni, beszélgető kört tartani, játszani. Ez által a gyermekek környezete otthonosabb, így növekedik érzelmi biztonságuk. és inger gazdagabb környezetben tölthetik mindennapjaikat. Párnák, szivacs matracok pihenésre is lehetőséget adnak. A két tanterem mellett van egy többfunkciós irodánk is mely egyben tanterem is. Ez a számítógépes oktatás alapjainak megismertetésére is alkalmas volt a korábbi években. Sajnos több gépünk mára elavult, selejtezésre várnak. Jelenlegi funkciója: szertár és raktár. 1 számítógép áll rendelkezésre az adminisztrációs munka elvégzésére 2 laptopot a tanulók is tudnak használni. Ebben a tanévben támogató által projektorral és vetítő vászonnal bővült technikai eszköztárunk. Orfű Község Önkormányzatától nagy teljesítményű, többfunkciós nyomtatót kaptunk használatra. A tantermek és folyosók dekorációja nem öncélú. 12

14 Folyamatosan változik díszítése: igazodik a tananyaghoz, az évszakokhoz, ünnepekhez. Főleg gyermekmunkák díszítik a termeket, de mi pedagógusok is hozzájárulunk esztétikussá, barátságossá tételükhöz és célunk az ismeretek bővítése is. A termeket és folyosót 2 évvel ezelőtt festette ki Orfű Község Önkormányzata. Így nem csak tiszták lettek, hanem meleg pasztell színük hozzájárul a barátságos légkör kialakításához. Rendelkezünk néhány alapvető fejlesztő eszközzel, melyet a BTM-es tanulókra fordítható összegből vásároltunk. A szakirányú továbbképzés elvégzése által pályázati pénzből a felzárkóztatásban és a tehetséggondozásban is jól hasznosítható szakirodalmat sikerült vásárolni. Tornaterem A tornaterem több funkciót is betölt. Délelőttönként iskolásaink részére itt tartjuk a testnevelés órákat. Az ezen túli időben rendezvények helyszíneként funkcionál; itt tartjuk falu szintű karácsonyi ünnepségünket, a Márton napot. Községünk önkormányzata is tart itt különféle rendezvényeket. Felszereltsége: alap eszközökkel rendelkezünk, melyeket a már említett pályázati pénzből és a kezdeményezésemre 1998-ban elindított jótékonysági bálok bevételéből sikerült javítanunk. Így jelenleg rendelkezünk: tornapadokkal tornaszőnyeggel zsámolyokkal ugrószekrénnyel bójákkal 3 bordásfallal Állami forrásból néhány mozgást fejlesztő eszközt is beszerezhettünk. Tavasszal a fenntartótól, a KLIK-től labdákat, ugróköteleket kaptunk. 13

15 1 kolléganő részt vett a Kölyök atlétika program keretén belül szervezett továbbképzésen, így iskolánk is hamarosan hozzájut a nagy értékű, hasznos, speciális eszközcsomaghoz. A tornaterem fűtése gázzal történik, mely sokba kerül. Emiatt télen csak részben tudjuk igénybe venni, viszont a téli sportok űzésére helyben gyakran adódik lehetőség, melyet ki is használunk. Állapota kiváló: Orfű önkormányzata rendszeresen végez tisztasági festést. (rendezvények, bérbeadás miatt.) A parkettát 2013 őszén újították fel: újra csiszolták, lakkozták. Egyéb helységek 2009-ben már várható volt a létszám csökkenése az óvodában már akkor jelen volt a demográfiai mélypont így emiatt megszűnt iskolánkban a napközi. Orfű Község Önkormányzata élt a lehetőséggel és pályázat segítségével Családi Napközit hozott létre. Ennek köszönhetően pályázati pénzből 2009-ben megújult a vizesblokk és a teakonyha. Bár szakmai szempontból fájlaltuk napközink elvesztését, megértve az érveket, igyekeztünk alkalmazkodni az új helyzethez. a füves, illetve lapozott udvar kulturált környezetet biztosít és tartalmas időtöltésre ad lehetőséget. A községi könyvtár iskolánkban maradt részét a gyermek - és ifjúság irodalmi műveket jól hasznosítjuk a tanórákon és tanórán kívül is. 14

16 Személyi feltételek Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen /Széchenyi/ Pedagógusok Iskolánkban a nevelő - oktató munkát ebben a tanévben 3 főállású pedagógus látja el. Ebből: ketten teljes óraszámban dolgozunk iskolánkban. (Én, mint tagintézmény - vezető 10 órában tanítok.) 1 fő áttanít a Mecsekaljai Általános Iskola Jurisics Utcai Iskolájából. Kis létszámú nevelőtestületünkről elmondható, hogy lelkiismeretes, szakmailag jól felkészült. Mindannyian hivatásunknak érezzük nevelő-oktató munkánkat. Rendszeresen képezzük magunkat,- nem csak a kötelező továbbképzések keretein belül - olyan témákban is, hogy az ott szerzett tudásunkat a mindennapi munkánkban is jól tudjuk hasznosítani. Változó világunkban fontos az állandóság is. Az eredményes munka alapfeltétele, - különösen egy ilyen kis iskola esetében, mint a miénk, - hogy a pedagógus személye gyakran ne változzon. A mi esetünkben kiemelten fontos, hogy nagy tapasztalattal, teherbírással rendelkezzünk; egyrészt az összevont osztályokkal való foglalkozás miatt, másrészt, mert kevesen vagyunk. A rendezvények szervezése, lebonyolítása miatt több feladat hárul az itt dolgozó pedagógusokra. Fontos, hogy egységes alapelveket valljunk - még ha eltérő személyiségek is vagyunk - és hogy a kitűzött célokat változatos módszerekkel, eszközökkel érjük el, valósítsuk meg. Adminisztrációs munka Az adminisztrációt főleg én látom el, de kolléganőmmel lehetőség szerint megosztjuk a teendőket. Jól kiegészítjük egymást a hétköznapokban is. Számíthatok Intézményvezető Úrra, iskolaközpontunk titkárára, készségesek a székhely- és a tagintézmények vezetői, iskolatitkárai is. A Köztársaság téri iskola vezetőjéhez több alkalommal fordultam kérdésekkel. Köszönöm mindannyiuk önzetlen segítségét! 15

17 Technikai dolgozók 1 fő részmunkaidős takarító segíti munkánkat, aki Orfű község alkalmazásában áll. karbantartás: a kisebb munkálatokat általában a helyi önkormányzat dolgozói végzik Szakmai munka A pedagógiai szakmai munka eredményessége Az 5. osztály 1. félévi, év végi eredményét a - szülők hozzájárulásával - bekérjük az iskolánkban végzett diákjainktól. Lehetőség szerint a fogadó iskolákban is érdeklődünk tanulmányi előmenetelük iránt. Ezek alapján elmondható, hogy a 4. osztályt követően képességeiknek megfelelően, jól megállják helyüket diákjaink új iskolájukban. Nagy eltérés nem mutatkozik tanulmányi munkájukban. Ezt a szülők is megerősítik, akiktől továbbra is gyakran van módunk érdeklődni. Többekkel napi kapcsolatban vagyunk. Tájékozódunk a gyermekek örömeiről, sikereiről, esetleges nehézségeiről, okokról. Ezeket az információkat jól tudjuk hasznosítani munkánk során. Nagy öröm és elismerés, hogy a nagyobb gyermekek után a testvéreket is hozzánk íratják be a szülők. A korábbi évek kompetencia mérésének eredményei is bizonyítják, hogy lelkiismeretes munkát végzünk. Az utóbbi 4 évben nem volt kompetencia mérés iskolánkban, de a korábbi merések alátámasztják a leírtakat. Tanulóink lehetőség szerint részt vesznek tanulmányi versenyeken, ahol minden alkalommal eredményesen szerepelnek. Legutóbbi nagy sikerünk megyei versenyen való részvétel volt, melyet a Szivárvány Gyermekház rendezett. 85 benevezett csapat közül 1. helyezést értek el 4. osztályos tanulóink. A háromtagú csapatot én készítettem fel. Diákjaink közül többen visszajönnek látogatóba. Elmondják ilyenkor, hogy jó alapokat kaptak és megköszönik munkánkat. 16

18 Volt tanítványink mindig szívesen térnek vissza rendezvényeinkre is nézőként vagy közreműködőként. Mióta nagyon lecsökkent az iskola létszáma és szereplőkre volt szükségünk falu szintű rendezvényeinken, különösen számíthatunk rájuk. Kérésünkre örömmel jönnek és szerepelnek együtt jelenlegi és volt diákjaink. Ez mindannyiunk számára nagy öröm és úgy gondolom, munkánk újabb elismerésének is tekinthetjük. Hogy minél reálisabb kép alakulhasson ki iskolánkról, a következőkben erősségeinket, gyengeségeinket, ezek veszélyeit illetve a lehetőségeket vázolom fel. A tudatosabb tervezéshez célkitűzésekhez, feladatok kijelöléséhez ezek fontos tényezők. erősségek jól felkészült, sokoldalú, elhivatott pedagógusok munkamegosztás, összhang a pedagógusok között alacsony tanulói létszám, egyénre szabott foglalkozás tanulók közötti interakciók, (kisebb tanuló a nagyobbtól is tanul) nagyobbak lehetőséget kapnak a folyamatos ismétlésre) ideális környezet: épített és természeti környezet falubusz reggelente jól működő partner kapcsolatok erdei iskola 1.sz.diagram helyi újságban gyakori megjelenés lehetőségek gyengeségek mivel kevesen vagyunk, lehetőségeink korlátozottak kevés pedagógus: többletmunka túl alacsony létszám instabilitást okoz az összevont osztályok-kételyek szülőkben nehézkes közlekedés az egyes falurészek között tanítás után média adta lehetőség kihasználása közlekedés miatt nem minden alkalommal tudunk élni vele (időhiány) veszélyek pályázatok aktív szülők más intézményekkel való szorosabb kapcsolat támogatók, alapítvány honlap bürokrácia, túlterheltség konkurencia fenntartás szülők részéről az összevont osztályok miatt adminisztrációs terhek növekedése többletmunka 1. táblázat: Az iskola SWOT-analízis 17

19 A tanulók megoszlása az iskolai osztályok szerint Jurisics - 2.a-2.b - 40 tanuló Köztér - 2.a - 25 tanuló Köztér - 2.b - 25 tanuló 28 Bánki - 5.a - 24 tanuló 25 Bánki - 5.b - 25 tanuló Kovács - 5.a - 28 tanuló Kovács - 5.b - 27 tanuló Az idei tanév őszi időszakában az iskolaközpont valamennyi tagintézményéből fogadtunk diákokat az orfűi Medvehagyma Erdei Iskolában. Nyolc osztályból közel 200 gyermek látogatta programjainkat, zömében másodikosok és ötödikesek. 2 A résztvevők pontos számadatait iskolánként mutatja a diagram. (2009 óta kb diák gyarapíthatta tudását erdei iskolánkban.) Működtetésének legfőbb célja: felkelteni a tanulók érdeklődését a természet iránt ismeretszerzés tankönyv helyett személyes megfigyeléssel, élményszerű tanulással Az erdei iskola a társ intézményekkel való szorosabb kapcsolat kiépítésére, fenntartására is lehetőséget biztosít. 1. ábra: Tagintézmények részvétele az erdei iskolában Készítette: Zalánné Borbás Rita a Medvehagyma erdei iskola vezetője Mérések Intézményünkben a külső és belső mérések rendje szabályozott. A méréseket a tervezett ütemezésnek megfelelően elvégeztük. A mérési eredmények elemzése és a fejlesztendő területek meghatározása félévkor megtörtént. Az év végi felmérések eredményeinek elemzése folyamatban van. A hiányosságok feltárása révén történik a célok kitűzése, feladatok meghatározása, folyamatos a képességfejlesztés. 2 részlet Zalánné Borbás Rita beszámolójából (félévi értekezlet 2014.) 18

20 Tanulók Az intézmény létét, stabilitását Orfű demográfiai helyzete, változása nagymértékben befolyásolja. Jelenleg 1030 fős település. Az életvitelszerűen itt élő lakos ennél kevesebb. Az iskola közelében km-es körzetben - több nyolc osztályos intézmény is működik. Helyben keveseknek van munkája. Sok az újonnan betelepülő. Több család úgy költözik ki, hogy nagyobb gyermekük már Pécsett jár iskolába. A felsoroltak alapján látható, nincs könnyű helyzetünk, de ezek a veszélyek évek óta fennállnak. Viszont új tendencia, hogy a városból kiköltöző fiatal családok is nyitottak, érdeklődőek iskolánk iránt. A jelenlegi szülők erősítik egymást, összefognak, jó közösséget alkotnak, jó hírét keltik az iskolánkban folyó munkának. 2010/ / / / /2015 tanulók létszáma BTM HH HHH Jelenleg nincs SNI-s tanulónk 3.2. Fejlesztési elképzelések Tárgyi feltételek 2. táblázat: A tanulók létszáma, ebből BTM, HH és HHH Az iskola létszámának várható alakulása 2015/ / táblázat: A létszám várható alakulása Szakmai munkát közvetlenül érintő fejlesztések: interaktív tábla beszerzése - pályázat - szponzor segítségével számítógéppark bővítése, fejlesztése 19

21 - fenntartó segítségével, pályázat, támogatók bevonásával néhány udvari játék, bútor (pad, asztal) elhelyezése - szülők, támogatók segítségével tanulást segítő oktató programok beszerzése mozgást fejlesztő eszközök vásárlása Az iskola közvetlen környezetét érintő fejlesztések: udvar körüli járda rendbetétele fenntartó és Orfű Község Önkormányzata által lépcső kialakítása a domboldalban a füves udvarrész biztonságosabb megközelítéséhez Orfű Község Önkormányzatának bevonásával füves udvart körülvevő kerítés javítása 1 tanteremben aljzat csere lenne szükséges. nyílászárók, ajtó javítása a hőveszteség, fenntartási költségek csökkentése érdekében épület és a nyílászárók külső festése - a fenntartó, Orfű község és a szülők bevonásával iskolakert kialakítása - szülők, gyermekek, hozzáértő falubeliek bevonásával Személyi feltételek 1 fő tanító alkalmazása szükségszerű teljes óraszámmal, hogy a megnövekedett létszám miatt a fő tantárgyakat csoportbontással taníthassuk és a 16 óráig való kötelező benntartózkodás miatt a napközit újra működtetni tudjuk. (kérésünket a Pécsi Tankerület és Intézményvezető Úr is támogatja) A felsorolt fejlesztésekkel sokat tehetünk a tartalmi munka színvonalának további emelése mellet a gazdaságosabb működtetéshez is. Ezek és az épület esztétikusabb külső és belső megjelenése még vonzóbbá tehetik iskolánkat a szülők körében. Partnereinket is aktívabb együttműködésre késztetné. 20

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Tárgy: I. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (alsó tagozat) intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés 2010. május Szülői igény és elégedettség - mérés I. A tanítás-nevelés minősége 4,02 1. Az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka 3,78 folyik 2.

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben