PÁLYÁZAT a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete által meghirdetett tagintézmény - vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására a Mecsekaljai Általános Iskola Fekete István Tagiskolájában Készítette: tagintézmény vezető pályázó

2 Tartalom Nyilatkozat adatok kezeléséről Szakmai önéletrajz Bevezetés Pedagógiai hitvallás Szakmai életút Tagiskola vezetésére vonatkozó program Helyzetelemzés Az orfűi iskola bemutatása Tárgyi feltételek Személyi feltételek Szakmai munka Fejlesztési elképzelések Összegzés, jövőkép, záró gondolatok Mellékletek

3 Nyilatkozat adatok kezeléséről Alulírott a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete által meghirdetett, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal május 15-én megjelent felhívására nyújtom be pályázatomat a Mecsekaljai Általános Iskola Fekete István Tagiskolájának tagintézmény-vezetői állására. (azonosító szám: /2014/KIK/014) Kijelentem, hogy a magasabb vezetői állás betöltésére a törvényben előírtaknak megfelelek, és az ezt igazoló dokumentumokat mellékelem. Nyilatkozom, hogy a teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel történő közléséhez hozzájárulok. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataimnak a pályázattal összefüggő kezeléséhez. Orfű, június 10. Tisztelettel: 2

4 1. Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: Születési hely: Pécs Születési idő: Munkahely: Mecsekaljai Általános Iskola Fekete István Tagiskola Orfű Foglalkozás, beosztás, munkakör: tanító (1-4 osztályban) tagintézmény - vezető Iskoláim Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar BTM gyermekek együtt nevelő pedagógusa című felsőfokú szakirányú továbbképzés Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közoktatás vezetői Szak szakvizsga Kaposvári Tanítóképző Főiskola népművelő szakkollégium Leőwey Klára Gimnázium Bánki Donát Általános Iskola Munkahelyeim 2013-tól Mecsekaljai Általános Iskola Fekete István Tagintézménye - tagintézmény - vezető 2009-től Mecsekaljai Iskola Fekete István Általános Iskola - igazgató 2008 Tagintézménnyé vált az iskola - megbízott igazgatóként dolgoztam 2007 Szeptembertől az abaligeti óvoda is hozzánk kapcsolódott, így három intézmény vezetői teendőit láttam el a tanítás mellett Fekete István Általános Iskola és Óvoda - igazgató Orfűi Fekete István Általános Iskola és Óvoda /megbízott ig./ Orfűi Fekete István Általános Iskola és Óvoda - igazgató Orfűi Általános Iskola /megbízott iskola ig./ Munkaközösség vezető Abaligeti Általános Iskola/ tanító/ 3

5 Tanfolyamok 2003 ECDL tanfolyam 2002 Minőségirányítási alapismeretek Az Európai Unió bővítése - Egy pedagógiai kihívás 1999 Számítástechnikai alapismeretek 1998 Számítógépek alkalmazása 1996 Alapfokú drámapedagógia 1992 Gordon iskola: tanári eredményesség tanulása Nyelvi - Irodalmi Kommunikációs tanfolyam (1-4 osztály) Egyéni képességek, készségek Szervezési készségek: rendezvények szervezése, lebonyolítása Művészeti tevékenységek: műsorok összeállítása, rendezése diákok felkészítése vers- és prózamondó versenyekre, valamint tanulmányi versenyekre Egyéb: Miniszteri dicséret szakmai munkáért (1988) B kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezem Publikáció: Parlando c. folyóirat 2013/1.sz. Fejlesztés a Hangoló Zenés Gyermekszínház foglalkozásai által Család: Családi állapot: házas Férj: Nemes László zeneszerző, előadó, egyszemélyes gyermekszínházat vezet Gyermekek: Katalin (1982) végzettség: Kaposvári Egyetem - Pedagógiai Kar, tanító - hitoktató Mariann (1987) végzettség: Budapesti Corvinus Egyetem - Közgazdaságtudományi Kar Munkahely: Földművelésügyi Minisztérium 4

6 2. Bevezetés Jót, s jól, ebben áll a nagy titok /Kazinczy Ferenc/ 2.1. Pedagógiai hitvallás Már kisgyermekként eldöntöttem, hogy pedagógus szeretnék lenni. Ezzel olyan hivatást választottam, mely állandó megújulásra készteti az embert. Szakmai életutam bemutatásával kívánom alátámasztani, hogy pályafutásom során mindig törekedtem arra, hogy szakmai munkám és az iskola, melynek hosszú évek óta vezetője vagyok, minél jobban megfeleljen a szülők, gyermekek, és minden partner igényének, elvárásának. Gyermekeket nevelni-oktatni nagy felelősség és különösen céltudatos tevékenységet kíván. Folyamatosan képesnek kell lenni környezetünk jelzéseinek érzékelésére. A fejlődés érdekében időnként szemléletet kell váltanunk. Vannak azonban olyan állandó pontok, értékrendek, melyekre építkezhetünk, melyek irányadók munkánk, életünk során. Ahhoz, hogy az értékrendszerek kiépülhessenek, és a nevelés rendszerének szerves részévé tudjanak válni, mindig szem előtt kell tartani a társadalmi és pszichikus tényezőket. Kodály Zoltán gondolatai remekül kifejezik, összefoglalják mindezt, melyeket magaménak érzek Szentnek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét, amit abba ültetünk, minden próbát kiálljon. Ha rossz magot ültetünk bele, megmételyezzük egész életére. Ha jó magot ültetünk bele, egész életében virágzik. 5

7 2.2. Szakmai életút Mivel a pályázati kiírás egy összevont osztályokkal működő, kis iskola vezetésére szól, úgy gondolom, különösen személyfüggő. Az itt dolgozó pedagógusoktól speciális szakmai hozzáállást, tudást, elhivatottságot követel meg. A következőkben szeretném bemutatni, mit tettem azért, hogy eddigi munkámat elfogadták és az utóbbi évek alacsony tanulói létszáma ellenére három alkalommal is bizalmat kaptam az iskola vezetésére. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen már első osztálytól kezdve kiváló tanítóim voltak. Nem csak szakmailag, emberileg is jó, követendő példát mutattak. Ma is élénken él emlékezetemben az egy-egy általuk tartott tanóra részlete és a különböző nevelési szituációkban való kiváló helytállásuk. Szívesen segítettem a nehezebb tananyag megértésében diáktársaimnak. Jó érzéssel töltött el, ha segíteni tudtam. E mellett az is erősítette bennem a vágyat, hogy pedagógus lehessek, hogy a későbbiekben is mindig volt egy-egy példakép tanáraim között ban jelentkeztem a Kaposvári Tanítóképző Főiskolára, ahol 1981-ben diplomáztam tanító - népművelő szakon. Az első két évet nappalin végeztem ban állásajánlatot kaptam az Abaligeti Általános Iskolába napközis tanítói állásra, melyet örömmel elfogadtam. Annál is inkább örültem ennek a lehetőségnek, mert Orfűn terveztük további életünket. (1984 óta itt is élünk.) Így a főiskola utolsó évét levelezőn végeztem el. Vonzódásom a kisiskolák iránt onnan ered, hogy egy rokonom falusi iskola igazgatójatanítója volt. Látogatások, beszélgetések alkalmával volt lehetőségem megtapasztalni a kisiskolák különleges miliőjét, családias hangulatát, láttam előnyeit, nehézségeit. A diploma megszerzése után az abaligeti iskola orfűi tagintézményében folytattam munkámat első gyermekem megszületéséig. Az ott eltöltött félév igazi mélyvíz volt; kezdőként 18 gyermeket tanítottam összevont osztályban (1-3 összevonásban). A GYES után újra Abaligeten folytattam pályafutásomat, immár határozatlan idejű kinevezésű pedagógusként. 17 évig voltam az Abaligeti Általános Iskola tantestületének tagja ben megszületett második gyermekem. A következő évben az addig végzett munkám elismeréseként Miniszteri Dicséretben részesültem. 6

8 1992-ben részt vettem a Gordon Hungary által szervezett Tanári eredményesség tanulása (TET) tréningen. Mivel akkor már 12 éve voltam a pályán, megtapasztaltam, hogy a gyermekek mennyire sokféle háttérrel érkeznek az iskolába vannak, akik előnyökkel, vannak, akik pedig leküzdhetetlennek tűnő hátrányokkal kezdik meg az iskolát. Mekkora felelősség, hogy szárnyakat adunk, vagy kedvüket szegjük egy adott tárgyhoz való viszonyulásukban. Az is személyes tapasztalatom volt, hogy sem az általános képességek, sem a tárgyi tudás, sem a tanítási gyakorlat hossza nem egyértelmű mutatója a pedagógus eredményes munkájának. A tréning megerősített abban a meggyőződésemben, hogy szükséges a tanítási gyakorlatunkat folyamatosan igazítani az aktuális tanulócsoportok szükségleteihez, adottságihoz. A tanfolyam kiváló gyakorlatokkal, élethelyzetekkel segített látókörömet bővíteni és feltárta különböző megközelítési módok alkalmazásának lehetőségeit és 1996 között Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési programra felkészítő tanfolyamon (NYIK) vettem részt (1-4. osztály). Az első alternatív tantárgyi program, Zsolnay József professzor nevéhez fűződik. Célja volt a hátrányos helyzetű tanulók művelődési hátrányának enyhítése és a tehetséggondozás a képességfejlesztésen keresztül. Sok pozitívuma mellett a gyakorlatban érzékeltem, hogy túlzó teljesítmény orientáltsága és túlvezérelt utasításai az adott szituációhoz igazított rugalmas hozzáállásnak komoly gátat szabnak. Azonban e mellett nagyon hasznosnak találtam például a szóbeli kifejezés, helyes ejtés, vers- és prózamondás, az önművelés hangsúlyozását, valamint a tanulók egyéni tempójához való igazodást és az anyanyelvvel összefüggő képesség, készség komplex fejlesztését. Ezeket a gyakorlatokat a mai napig használom mindennapi munkám során. Mindig is vonzódtam a versekhez, prózához és a dráma-játékokhoz, így annak érdekében, hogy tudásomat elmélyítsem és szélesítsem, 1996-ban alapfokú drámapedagógiai tanfolyamon vettem részt. Az 1997-es tanévtől az Orfűi Általános Iskola megbízott igazgatója lettem ban pályáztam és megbízást kaptam az iskola és a hozzá csatolt Orfűi Óvoda vezetésére. A napi munkavégzés során elkerülhetetlenné vált a számítógép használata, így 1998-ban elvégeztem a Baranya Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett alapfokú számítástechnika továbbképzést, majd folytattam tanulmányaimat és 2003-ban ECDL vizsgát tettem ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen letettem a közoktatás-vezetői szakvizsgát. 7

9 Az oktatás szemléletében és helyzetében végbemenő folyamatos változásokkal igyekeztem lépést tartani ben részt vettem Minőségirányítási alapismeretek, valamint az Európai Unió bővítése - egy pedagógiai kihívás című tanfolyamokon. Közreműködtem a Pécsi Kistérség kialakításának háttérmunkálataiban, adatok gyűjtésében, szolgáltatásában. A kistérség létrejöttének következményeként többcélú intézményünk újabb taggal bővült, az Abaligeti Óvoda vezetése is feladatom részévé vált ban újabb változás állt be intézményünk szerkezetében a törvényi előírásoknak megfelelően: 2008-ban csatlakoztunk a Mecsekaljai Iskolához, mivel nincs felső tagozatunk. Ez a szerkezeti átalakulás ismét új kihívások elé állított mindannyiunkat. Az iskolaközpont részeként meg kellett találnunk helyünket az új rendszerben. Ez egy év alatt sikerült is: 2009 óta napjainkig erdei iskola programot kínálunk saját tanulóink mellett társintézményeink diákjai számára is. Iskolánk pedagógusának aktív közreműködésével létrejött a Medvehagyma Erdei iskola, melynek vezetője is ő lett. Már az iskolaközpont részeként lehetőség nyílt elvégezni egy Európai Uniós pályázatból finanszírozott képzést. Iskolánkból engem ért a megtisztelő lehetőség, hogy részt vegyek a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának négy féléves, BTM gyermekek együtt nevelő pedagógusa című felsőfokú szakirányú továbbképzésén. Ez a továbbképzés felidézte, megerősítette bennem a főiskolán tanultakat a differenciálás, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételének fontosságáról. Az új ismeretek, szemléletmódok megismerése pedig még jobban tudatosították bennem mindazt, amit pályám során képviseltem, megvalósítottam. Új ismeretekre tettem szert különösen a kognitív pszichológia, gyógypedagógia, tanulási módszertan, valamint az integráció és inklúzió területén. Mindezek mellett tovább mélyült bennem a folyamatos önképzés igénye is. Szakdolgozatomat a megtanult új ismeretek birtokában készítettem el. A dolgozatban célom volt bemutatni, hogy a gyermekek különböző képességeinek fejlesztése sokoldalúan kell hogy történjen; a zene, vers, báb, mese, drámajáték segítségével. Kutatásom alapját, a férjem által működő Hangoló Zenés Gyermekszínház műsorainak elemzése adta, melynek létrehozásában társa voltam. Felhasználtuk, beépítettük a pedagógusként, 16 év alatt gyűjtött tapasztalataimat. Megtisztelő számomra, hogy konzulensem dolgozatomat publikálásra ajánlotta. 8

10 Mindig is nagy hangsúlyt fordítottam a gyermekek eltérő képességeik szerinti nevelésére, oktatására. Igyekeztem differenciáltan, a zene, báb, mese kínálta lehetőségeket kiaknázva tanítani, segíteni őket a jobb megértésben, ismereteik elsajátításában. A pályán eltöltött évek bizonyították, hogy a felsorolt eszközök alkalmazása valóban hasznosak a gyermekek számára. Immár 16 éve jut el közös munkánk óvodákba, iskolákba, művelődési házakba, könyvtárakba a Hangoló programjain keresztül. A képzés különösen felkeltette érdeklődésemet a BTM - es gyermekek viselkedésének oka, következményei és sorsuk későbbi alakulása iránt. Ezért vettem részt 2011-ben az "Áldás vagy átok - ÁDHD egy életen át című konferencián. Itt az előadó, aki maga is ÁDHD - val küzdő valamikori diák volt saját nehézségeit, megpróbáltatásait mutatta be. 1 1 Részlet a áprilisában feltöltött Portfólióm Szakmai életút c. részéből 9

11 3. Tagiskola vezetésére vonatkozó program 3.1. Helyzetelemzés Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által gyarapodnak majd lehetőségeid is. (Aurobindo) A helyzetelemzés alapozhatja meg a vezetői elképzeléseket, és adhat kiindulópontot a realitások talaján maradva fejlesztési elképzelésekhez. Ehhez figyelembe vettem iskolánk, a Mecsekaljai Általános Iskola Fekete István Tagintézményének földrajzi adottságait, társadalmi környezetét, a tárgyi feltételeket, a humán erőforrásokat, kapcsolatrendszereket, a Pedagógiai programban megfogalmazott célkitűzéseket Az orfűi iskola bemutatása Orfű község 1030 fős település, Pécstől 15 km-re a Mecsek északnyugati oldalán található. Erdőkkel, dombokkal körülvett völgyben helyezkedik el. Az 1960-as évekig az - addig önálló életet élő - öt falurész mindegyikének volt összevont osztályokkal iskolája. Napjainkban egy működik a településen. Ez alsó tagozatos iskola. Jelenlegi helyén és formájában 1972 óta a központban, festői környezetben fogadja a diákokat. A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér. Nevelő - oktató munkánk igazodik ehhez a helyzethez. Egyaránt fontosnak tartjuk a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését és a tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatását fejlesztő pedagógus közreműködésével. Az orfűi iskola erőssége éppen kicsiny méretéből fakad, hiszen a fent említett céljainkat így valóban egyénre szabottan tudjuk megvalósítani. Diákjaink korszerű, életkoruknak megfelelő mennyiségű és mélységű ismeretanyagot tudnak elsajátítani. Írásbeli és szóbeli kifejezőkészségüket, kreativitásukat szinte minden élethelyzetben fejleszteni tudjuk. A tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt lehetőség van személyiségközpontú, egyéni különbségeket figyelembe vevő nevelésre, oktatásra. 10

12 Személyiségfejlődésükhöz hozzájárul aktív részvételük Orfű kulturális életében. Az iskola hagyományokat ápol és teremt. Számos falu szintű rendezvény szervezője is (Márton-nap, Karácsony), ahol minden gyermek sikerélményhez jut szereplések által. Első osztálytól lehetőség van az angol nyelv tanulására. Igény és lehetőség szerint úszásoktatást is szervezünk Pécsett. A pedagógusok sokrétű képzettségének, érdeklődésének köszönhetően szakköreinket eddig sikerült az iskolánkat választó szülők és gyermekek igényeihez igazítani (idegen nyelvi, természetjáró, népi gyermekjátékok stb.) Lehetőségekhez mérten diákjaink részt vesznek versenyeken, pályázatokon. Sok szép eredményt tudhatunk magunk mögött. Az iskola gyönyörű természeti környezetben; tavak, erdők szomszédságában található. Megismerésükre, ismeretek bővítésére erdei iskolát szervezünk saját diákjaink és a társintézmények tanulói számára Tárgyi feltételek Az iskola környezete Az iskola ideális környezetben található. A tavak, erdők, a helyben található épített és természetes környezet a neveléshez-oktatáshoz rengeteg, jól hasznosítható lehetőséget rejt magában. Ezeket lehetőség szerint igyekszünk felfedezni, hasznosítani a mindennapokban. Több sikeres pályázatot írtam, melyek segítségével megújult bútorzatunk, és ingyenes úszás oktatáson vehettek részt tanulóink, illetve rendezvények költségeit tudtuk finanszírozni január 1-jétől fenntartónk és működtetőnk a KLIK lett. A működtetési költségek megoszlanak a fenntartó és Orfű Község Önkormányzata között. (a fűtés költségeit a KLIK fedezi, a víz, világítás kiadásait a helyi önkormányzat finanszírozza. Kiváló munkakapcsolatban vagyunk Orfű Község Polgármesterével, aki szívügyének tekinti az iskolát, számít munkánkra. Közreműködésével szükség esetén továbbra is segítséget kapunk a helyi önkormányzattól az állami átvételt követően is. 11

13 Tantermek, irodák Tantermeink világosak, barátságosak. A már említett pályázatokon nyert pénzből új szekrényeket, hagyományos padokat és állítható, többfunkciós rajzasztalokat vásárolhattunk. Jó tanulási környezetet biztosítva ezzel a gyermekek számára. Egyik termünkben mese sarkot alakítottunk ki, ahol lehetőség van olvasgatni, beszélgető kört tartani, játszani. Ez által a gyermekek környezete otthonosabb, így növekedik érzelmi biztonságuk. és inger gazdagabb környezetben tölthetik mindennapjaikat. Párnák, szivacs matracok pihenésre is lehetőséget adnak. A két tanterem mellett van egy többfunkciós irodánk is mely egyben tanterem is. Ez a számítógépes oktatás alapjainak megismertetésére is alkalmas volt a korábbi években. Sajnos több gépünk mára elavult, selejtezésre várnak. Jelenlegi funkciója: szertár és raktár. 1 számítógép áll rendelkezésre az adminisztrációs munka elvégzésére 2 laptopot a tanulók is tudnak használni. Ebben a tanévben támogató által projektorral és vetítő vászonnal bővült technikai eszköztárunk. Orfű Község Önkormányzatától nagy teljesítményű, többfunkciós nyomtatót kaptunk használatra. A tantermek és folyosók dekorációja nem öncélú. 12

14 Folyamatosan változik díszítése: igazodik a tananyaghoz, az évszakokhoz, ünnepekhez. Főleg gyermekmunkák díszítik a termeket, de mi pedagógusok is hozzájárulunk esztétikussá, barátságossá tételükhöz és célunk az ismeretek bővítése is. A termeket és folyosót 2 évvel ezelőtt festette ki Orfű Község Önkormányzata. Így nem csak tiszták lettek, hanem meleg pasztell színük hozzájárul a barátságos légkör kialakításához. Rendelkezünk néhány alapvető fejlesztő eszközzel, melyet a BTM-es tanulókra fordítható összegből vásároltunk. A szakirányú továbbképzés elvégzése által pályázati pénzből a felzárkóztatásban és a tehetséggondozásban is jól hasznosítható szakirodalmat sikerült vásárolni. Tornaterem A tornaterem több funkciót is betölt. Délelőttönként iskolásaink részére itt tartjuk a testnevelés órákat. Az ezen túli időben rendezvények helyszíneként funkcionál; itt tartjuk falu szintű karácsonyi ünnepségünket, a Márton napot. Községünk önkormányzata is tart itt különféle rendezvényeket. Felszereltsége: alap eszközökkel rendelkezünk, melyeket a már említett pályázati pénzből és a kezdeményezésemre 1998-ban elindított jótékonysági bálok bevételéből sikerült javítanunk. Így jelenleg rendelkezünk: tornapadokkal tornaszőnyeggel zsámolyokkal ugrószekrénnyel bójákkal 3 bordásfallal Állami forrásból néhány mozgást fejlesztő eszközt is beszerezhettünk. Tavasszal a fenntartótól, a KLIK-től labdákat, ugróköteleket kaptunk. 13

15 1 kolléganő részt vett a Kölyök atlétika program keretén belül szervezett továbbképzésen, így iskolánk is hamarosan hozzájut a nagy értékű, hasznos, speciális eszközcsomaghoz. A tornaterem fűtése gázzal történik, mely sokba kerül. Emiatt télen csak részben tudjuk igénybe venni, viszont a téli sportok űzésére helyben gyakran adódik lehetőség, melyet ki is használunk. Állapota kiváló: Orfű önkormányzata rendszeresen végez tisztasági festést. (rendezvények, bérbeadás miatt.) A parkettát 2013 őszén újították fel: újra csiszolták, lakkozták. Egyéb helységek 2009-ben már várható volt a létszám csökkenése az óvodában már akkor jelen volt a demográfiai mélypont így emiatt megszűnt iskolánkban a napközi. Orfű Község Önkormányzata élt a lehetőséggel és pályázat segítségével Családi Napközit hozott létre. Ennek köszönhetően pályázati pénzből 2009-ben megújult a vizesblokk és a teakonyha. Bár szakmai szempontból fájlaltuk napközink elvesztését, megértve az érveket, igyekeztünk alkalmazkodni az új helyzethez. a füves, illetve lapozott udvar kulturált környezetet biztosít és tartalmas időtöltésre ad lehetőséget. A községi könyvtár iskolánkban maradt részét a gyermek - és ifjúság irodalmi műveket jól hasznosítjuk a tanórákon és tanórán kívül is. 14

16 Személyi feltételek Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen /Széchenyi/ Pedagógusok Iskolánkban a nevelő - oktató munkát ebben a tanévben 3 főállású pedagógus látja el. Ebből: ketten teljes óraszámban dolgozunk iskolánkban. (Én, mint tagintézmény - vezető 10 órában tanítok.) 1 fő áttanít a Mecsekaljai Általános Iskola Jurisics Utcai Iskolájából. Kis létszámú nevelőtestületünkről elmondható, hogy lelkiismeretes, szakmailag jól felkészült. Mindannyian hivatásunknak érezzük nevelő-oktató munkánkat. Rendszeresen képezzük magunkat,- nem csak a kötelező továbbképzések keretein belül - olyan témákban is, hogy az ott szerzett tudásunkat a mindennapi munkánkban is jól tudjuk hasznosítani. Változó világunkban fontos az állandóság is. Az eredményes munka alapfeltétele, - különösen egy ilyen kis iskola esetében, mint a miénk, - hogy a pedagógus személye gyakran ne változzon. A mi esetünkben kiemelten fontos, hogy nagy tapasztalattal, teherbírással rendelkezzünk; egyrészt az összevont osztályokkal való foglalkozás miatt, másrészt, mert kevesen vagyunk. A rendezvények szervezése, lebonyolítása miatt több feladat hárul az itt dolgozó pedagógusokra. Fontos, hogy egységes alapelveket valljunk - még ha eltérő személyiségek is vagyunk - és hogy a kitűzött célokat változatos módszerekkel, eszközökkel érjük el, valósítsuk meg. Adminisztrációs munka Az adminisztrációt főleg én látom el, de kolléganőmmel lehetőség szerint megosztjuk a teendőket. Jól kiegészítjük egymást a hétköznapokban is. Számíthatok Intézményvezető Úrra, iskolaközpontunk titkárára, készségesek a székhely- és a tagintézmények vezetői, iskolatitkárai is. A Köztársaság téri iskola vezetőjéhez több alkalommal fordultam kérdésekkel. Köszönöm mindannyiuk önzetlen segítségét! 15

17 Technikai dolgozók 1 fő részmunkaidős takarító segíti munkánkat, aki Orfű község alkalmazásában áll. karbantartás: a kisebb munkálatokat általában a helyi önkormányzat dolgozói végzik Szakmai munka A pedagógiai szakmai munka eredményessége Az 5. osztály 1. félévi, év végi eredményét a - szülők hozzájárulásával - bekérjük az iskolánkban végzett diákjainktól. Lehetőség szerint a fogadó iskolákban is érdeklődünk tanulmányi előmenetelük iránt. Ezek alapján elmondható, hogy a 4. osztályt követően képességeiknek megfelelően, jól megállják helyüket diákjaink új iskolájukban. Nagy eltérés nem mutatkozik tanulmányi munkájukban. Ezt a szülők is megerősítik, akiktől továbbra is gyakran van módunk érdeklődni. Többekkel napi kapcsolatban vagyunk. Tájékozódunk a gyermekek örömeiről, sikereiről, esetleges nehézségeiről, okokról. Ezeket az információkat jól tudjuk hasznosítani munkánk során. Nagy öröm és elismerés, hogy a nagyobb gyermekek után a testvéreket is hozzánk íratják be a szülők. A korábbi évek kompetencia mérésének eredményei is bizonyítják, hogy lelkiismeretes munkát végzünk. Az utóbbi 4 évben nem volt kompetencia mérés iskolánkban, de a korábbi merések alátámasztják a leírtakat. Tanulóink lehetőség szerint részt vesznek tanulmányi versenyeken, ahol minden alkalommal eredményesen szerepelnek. Legutóbbi nagy sikerünk megyei versenyen való részvétel volt, melyet a Szivárvány Gyermekház rendezett. 85 benevezett csapat közül 1. helyezést értek el 4. osztályos tanulóink. A háromtagú csapatot én készítettem fel. Diákjaink közül többen visszajönnek látogatóba. Elmondják ilyenkor, hogy jó alapokat kaptak és megköszönik munkánkat. 16

18 Volt tanítványink mindig szívesen térnek vissza rendezvényeinkre is nézőként vagy közreműködőként. Mióta nagyon lecsökkent az iskola létszáma és szereplőkre volt szükségünk falu szintű rendezvényeinken, különösen számíthatunk rájuk. Kérésünkre örömmel jönnek és szerepelnek együtt jelenlegi és volt diákjaink. Ez mindannyiunk számára nagy öröm és úgy gondolom, munkánk újabb elismerésének is tekinthetjük. Hogy minél reálisabb kép alakulhasson ki iskolánkról, a következőkben erősségeinket, gyengeségeinket, ezek veszélyeit illetve a lehetőségeket vázolom fel. A tudatosabb tervezéshez célkitűzésekhez, feladatok kijelöléséhez ezek fontos tényezők. erősségek jól felkészült, sokoldalú, elhivatott pedagógusok munkamegosztás, összhang a pedagógusok között alacsony tanulói létszám, egyénre szabott foglalkozás tanulók közötti interakciók, (kisebb tanuló a nagyobbtól is tanul) nagyobbak lehetőséget kapnak a folyamatos ismétlésre) ideális környezet: épített és természeti környezet falubusz reggelente jól működő partner kapcsolatok erdei iskola 1.sz.diagram helyi újságban gyakori megjelenés lehetőségek gyengeségek mivel kevesen vagyunk, lehetőségeink korlátozottak kevés pedagógus: többletmunka túl alacsony létszám instabilitást okoz az összevont osztályok-kételyek szülőkben nehézkes közlekedés az egyes falurészek között tanítás után média adta lehetőség kihasználása közlekedés miatt nem minden alkalommal tudunk élni vele (időhiány) veszélyek pályázatok aktív szülők más intézményekkel való szorosabb kapcsolat támogatók, alapítvány honlap bürokrácia, túlterheltség konkurencia fenntartás szülők részéről az összevont osztályok miatt adminisztrációs terhek növekedése többletmunka 1. táblázat: Az iskola SWOT-analízis 17

19 A tanulók megoszlása az iskolai osztályok szerint Jurisics - 2.a-2.b - 40 tanuló Köztér - 2.a - 25 tanuló Köztér - 2.b - 25 tanuló 28 Bánki - 5.a - 24 tanuló 25 Bánki - 5.b - 25 tanuló Kovács - 5.a - 28 tanuló Kovács - 5.b - 27 tanuló Az idei tanév őszi időszakában az iskolaközpont valamennyi tagintézményéből fogadtunk diákokat az orfűi Medvehagyma Erdei Iskolában. Nyolc osztályból közel 200 gyermek látogatta programjainkat, zömében másodikosok és ötödikesek. 2 A résztvevők pontos számadatait iskolánként mutatja a diagram. (2009 óta kb diák gyarapíthatta tudását erdei iskolánkban.) Működtetésének legfőbb célja: felkelteni a tanulók érdeklődését a természet iránt ismeretszerzés tankönyv helyett személyes megfigyeléssel, élményszerű tanulással Az erdei iskola a társ intézményekkel való szorosabb kapcsolat kiépítésére, fenntartására is lehetőséget biztosít. 1. ábra: Tagintézmények részvétele az erdei iskolában Készítette: Zalánné Borbás Rita a Medvehagyma erdei iskola vezetője Mérések Intézményünkben a külső és belső mérések rendje szabályozott. A méréseket a tervezett ütemezésnek megfelelően elvégeztük. A mérési eredmények elemzése és a fejlesztendő területek meghatározása félévkor megtörtént. Az év végi felmérések eredményeinek elemzése folyamatban van. A hiányosságok feltárása révén történik a célok kitűzése, feladatok meghatározása, folyamatos a képességfejlesztés. 2 részlet Zalánné Borbás Rita beszámolójából (félévi értekezlet 2014.) 18

20 Tanulók Az intézmény létét, stabilitását Orfű demográfiai helyzete, változása nagymértékben befolyásolja. Jelenleg 1030 fős település. Az életvitelszerűen itt élő lakos ennél kevesebb. Az iskola közelében km-es körzetben - több nyolc osztályos intézmény is működik. Helyben keveseknek van munkája. Sok az újonnan betelepülő. Több család úgy költözik ki, hogy nagyobb gyermekük már Pécsett jár iskolába. A felsoroltak alapján látható, nincs könnyű helyzetünk, de ezek a veszélyek évek óta fennállnak. Viszont új tendencia, hogy a városból kiköltöző fiatal családok is nyitottak, érdeklődőek iskolánk iránt. A jelenlegi szülők erősítik egymást, összefognak, jó közösséget alkotnak, jó hírét keltik az iskolánkban folyó munkának. 2010/ / / / /2015 tanulók létszáma BTM HH HHH Jelenleg nincs SNI-s tanulónk 3.2. Fejlesztési elképzelések Tárgyi feltételek 2. táblázat: A tanulók létszáma, ebből BTM, HH és HHH Az iskola létszámának várható alakulása 2015/ / táblázat: A létszám várható alakulása Szakmai munkát közvetlenül érintő fejlesztések: interaktív tábla beszerzése - pályázat - szponzor segítségével számítógéppark bővítése, fejlesztése 19

21 - fenntartó segítségével, pályázat, támogatók bevonásával néhány udvari játék, bútor (pad, asztal) elhelyezése - szülők, támogatók segítségével tanulást segítő oktató programok beszerzése mozgást fejlesztő eszközök vásárlása Az iskola közvetlen környezetét érintő fejlesztések: udvar körüli járda rendbetétele fenntartó és Orfű Község Önkormányzata által lépcső kialakítása a domboldalban a füves udvarrész biztonságosabb megközelítéséhez Orfű Község Önkormányzatának bevonásával füves udvart körülvevő kerítés javítása 1 tanteremben aljzat csere lenne szükséges. nyílászárók, ajtó javítása a hőveszteség, fenntartási költségek csökkentése érdekében épület és a nyílászárók külső festése - a fenntartó, Orfű község és a szülők bevonásával iskolakert kialakítása - szülők, gyermekek, hozzáértő falubeliek bevonásával Személyi feltételek 1 fő tanító alkalmazása szükségszerű teljes óraszámmal, hogy a megnövekedett létszám miatt a fő tantárgyakat csoportbontással taníthassuk és a 16 óráig való kötelező benntartózkodás miatt a napközit újra működtetni tudjuk. (kérésünket a Pécsi Tankerület és Intézményvezető Úr is támogatja) A felsorolt fejlesztésekkel sokat tehetünk a tartalmi munka színvonalának további emelése mellet a gazdaságosabb működtetéshez is. Ezek és az épület esztétikusabb külső és belső megjelenése még vonzóbbá tehetik iskolánkat a szülők körében. Partnereinket is aktívabb együttműködésre késztetné. 20

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30.

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30. PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. ALAPJÁN KIÍRT TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

Pályázat. Zentai Úti Általános Iskola Székesfehérvár. Kukucska Márta

Pályázat. Zentai Úti Általános Iskola Székesfehérvár. Kukucska Márta Pályázat Zentai Úti Általános Iskola Székesfehérvár Kukucska Márta PÁLYÁZAT a ZENTAI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mosonmagyaróvári Tankerülete készítette: Gálos Jánosné beosztása: általános iskolai igazgató munkahely:

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-06-30 Készítette: Szólák László 2014. április 11. Tartalom Előszó... 2 Szakmai önéletrajz... 3 1. A 2009-2014-es vezetői

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné Intézményvezetői Pályázat 2014 Pályázat A Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályázó: Restné Szabó Rita

PÁLYÁZAT. a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályázó: Restné Szabó Rita PÁLYÁZAT a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Restné Szabó Rita Balatonvilágos, április 11. Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Restné

Részletesebben

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására Pályázat a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola intézményvezetői megbízására Pályáztató: Pályázó: Intézmény: Emberi Erőforrások Minisztere (KLIK Aszódi Tankerülete, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59.)

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015.

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015. Pályázat A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Mikus Judit 2015. március Alulírott Mikus Judit az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt,

Részletesebben

PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete

Részletesebben

Pályázat. a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. Intézményvezető. beosztás ellátására. Készítette: Szabóné Szél Julianna

Pályázat. a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. Intézményvezető. beosztás ellátására. Készítette: Szabóné Szél Julianna Pályázat a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Szabóné Szél Julianna megbízott igazgató Tartalomjegyzék PÁLYÁZATI NYILATKOZAT...3 Szakmai Önéletrajz...4

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Az Emberi Erőforrások Minisztere által. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett

PÁLYÁZAT. Az Emberi Erőforrások Minisztere által. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere által a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett Mindszenti Általános Iskola Intézményvezetői munkakör betöltésére

Részletesebben