Születési név: Személyi igazolvány szám: Lakcím:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Születési név: Személyi igazolvány szám: Lakcím:"

Átírás

1 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló /2004. ( ) Kgy. rendelet 1. számú melléklete 1/A sz. melléklet A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelethez M e g á l l a p o d á s tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális intézményi ellátás igénybevételéhez mely létrejött vezetője és Név: Születési név: Anyja neve: Szül. hely, idő: Személyi igazolvány szám: TAJ szám: Lakcím: szám alatti lakos, mint az ellátás igénybe vevője (a kérelmező kiskorúsága vagy cselekvőképességet kizáró gondnoksága esetén annak törvényes képviselője szám alatt lakos) között. (továbbiakban megfelelő értelmezésben: az igénybe vevő.) 1. Az intézményi elhelyezés kezdő időpontja: 2. Az intézményi elhelyezés időtartama: (határozott idejű, határozatlan idejű) Határozott idejű elhelyezés esetén az igénybevétel záró időpontja: 3. Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az intézményi térítési díj Ft/hó, melyet az intézmény fenntartója (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata) évente legfeljebb kétszer megváltoztathat. Elfogadja azt, hogy a személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az igénybe vevő jövedelmének 80 %-át, ugyanakkor az így visszamaradt összeg (költőpénz) nem lehet kevesebb a tárgyév január elsején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál. Az igénybe vevő jövedelméből visszamaradt összeget egyéni szükségleteinek kielégítésére fordíthatja. 3/A. Az igénybe vevő havi jövedelme alapján személyi térítési díja jelenleg Ft. Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul, melyről írásban az igénybe vevő értesül. 3/B. Abban az esetben, ha az igénybe vevő jövedelme nem fedezi a fizetendő térítési díját, készpénz- és ingatlanvagyonáról, valamint tartásra köteles hozzátartozóiról nyilatkoznia kell. Ekkor a személyi térítési díj összegéről és megfizetésének módjáról a fenntartó határozatban rendelkezik. 4. Az igénybe vevőnek a személyi térítési díjat utólag, tárgyhónapot követő hónap 10-ig kell az intézménynek megfizetni. 5. Az igénybe vevő családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetőjének bejelenteni köteles.

2 Az igénybe vevő az intézményi elhelyezés tényét háziorvosának bejelenteni köteles. A háziorvosi feladatokat látja el, vagy az egészségügyi ellátásról az intézmény vezetője gondoskodik. 7. Az igénybe vevő beköltözéskor magával hozza személyi igazolványát, TAJ igazolványát, nyugdíjigazolványát, 2 hétnél nem régebbi székletbakteriológiai eredményt tartalmazó igazolást. 8. Az intézmény vezetője az igénybe vevőnek az alábbi szolgáltatások biztosítását garantálja: fűtés, világítás, hideg-melegvíz, szennyvíz elvezetése, takarítás, mosás, vasalás, háromszori étkezés, szükség esetén diéta, közös helyiségek használata (TV, rádió, videó) a házirend szabályai szerint, bútor, berendezési tárgyak használata, a lakrész rendeltetésszerű használatához szükséges karbantartást, állandó 24 órás gondozói ügyeletet, orvosi ellátást a házirend szerint, gyógyszerellátást az intézet orvosa által elrendelt, ill. a szakorvos által javasolt mennyigében, - figyelemmel az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletre - betegápolást, testápolást rászorultság szerint, tisztálkodási szerek biztosítását, rászorultság esetén kórházi kezelés utáni rehabilitációt, érték és vagyonmegőrzést, hajvágást, borotválást szükség szerint, továbbá mentálhigiénés, szociális rehabilitációs jellegű foglalkoztatási programokban való részvételt. Egyéb egyedi szolgáltatások: 9. Amennyiben az igénybe vevő egészségi állapotában olyan súlyos romlás következik be, amely aktív gyógykezelésre, speciális ápolásra szorul, felgyógyulásig állapotának megfelelő egészségügyi intézménybe utalandó. 10. Az ellátásban részesülő személy: a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti, b két hónapot meghaladó távolléte idejére ba) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti, bb) egyéb esetekben a személyi térítési díj 50 %-át fizeti. A távollét részleteire vonatkozó fizetési kötelezettséget a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 28. -a és a házirend szabályozza. 11. Megállapodás módosítására sor kerülhet jogszabályi feltételek változása esetén, valamint a felek közös megegyezése esetén. 12. A tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv az Érdekképviseleti fórum, amely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az Érdekképviseleti fórum feladata - többek között - az intézményben élők panaszainak megtárgyalása. Működéséről a módosított évi III. tv. (továbbiakban. Sztv.) 99. -a rendelkezik. 13. Az intézményi jogviszony megszüntetésének szabályát a Sztv ai szabályozzák. E szerint - meghatározott esetekben - mindkét fél a megállapodást felmondhatja. A megállapodás a felmondás bejelentésétől, de legfeljebb a bejelentéstől számított 30 napon belül szűnik meg.

3 Az igénybe vevő a házirendet átvette, az abban foglaltakat tudomásul vette, vállalta azok betartását. A megállapodást a felek elfogadták és aláírták. Szeged, az intézmény vezetője igénybe vevő vagy törvényes képviselője Az igénybe vevő cselekvőképességet korlátozó gondnoksága esetén törvényes képviselőjének egyetértése. név, lakcím Tanúk: 1. név: 2. név: lakcím: lakcím:

4 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló /2004. ( ) Kgy. rendelet 2. számú melléklete 1/B sz. melléklet A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelethez M e g á l l a p o d á s átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás igénybevételéhez mely létrejött vezetője és Név: Születési név: Anyja neve: Szül. hely, idő: Személyi igazolvány szám: TAJ szám: Lakcím: szám alatti lakos, mint az ellátás igénybe vevője (a kérelmező cselekvőképességet kizáró gondnoksága esetén annak törvényes képviselője szám alatt lakos) között. (továbbiakban megfelelő értelmezésben: az igénybe vevő.) 1. Az intézményi elhelyezés kezdő időpontja: 2. Az intézményi elhelyezés időtartama: Az igénybevétel záró időpontja: 3. Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az intézményi térítési díj Ft/hó, melyet az intézmény fenntartója (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata) évente legfeljebb kétszer megváltoztathat. Elfogadja azt, hogy az személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az igénybe vevő jövedelmének 60 %-át, ugyanakkor az így visszamaradt összeg (költőpénz) nem lehet kevesebb a tárgyév január elsején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-ánál. Az igénybe vevő jövedelméből visszamaradt összeget egyéni szükségleteinek kielégítésére fordíthatja. 3/A. Az igénybe vevő havi jövedelme alapján személyi térítési díja jelenleg Ft. Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul, melyről írásban az igénybe vevő értesül. 3/B. A hajléktalanok átmeneti szállására szolgáló intézményekben - a rehabilitációs célú intézmények kivételével a gondozás első 30 napjára személyi térítési díj nem kérhető. 3/C. A átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személlyel megállapodást akkor kell kötni, ha az ellátás időtartama 30 napot meghaladja. 4. Az igénybe vevőnek a személyi térítési díjat előre, tárgyhónap 10-ig kell az intézménynek megfizetni. 5. Az igénybe vevő családi körülményeiben, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetőjének bejelenteni köteles.

5 Az igénybe vevő az intézményi elhelyezés tényét háziorvosának bejelenteni köteles. A háziorvosi feladatokat látja el, vagy az egészségügyi ellátásról az intézmény vezetője gondoskodik. 7. Az igénybe vevő beköltözéskor magával hozza személyi igazolványát, TAJ igazolványát, nyugdíjigazolványát, 2 hétnél nem régebbi székletbakteriológiai eredményt tartalmazó igazolást. 8. Az intézmény vezetője az igénybe vevőnek az alábbi szolgáltatások biztosítását garantálja: fűtés, világítás, hideg-melegvíz, szennyvíz elvezetése, takarítás, mosás, vasalás, háromszori étkezés, szükség esetén diéta, közös helyiségek használata (TV, rádió, videó) a házirend szabályai szerint, bútor, berendezési tárgyak használata, a lakrész rendeltetésszerű használatához szükséges karbantartást, állandó 24 órás gondozói ügyeletet, orvosi ellátást a házirend szerint, gyógyszerellátást az intézet orvosa által elrendelt, ill. a szakorvos által javasolt mennyigében, - figyelemmel az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletre - betegápolást, testápolást rászorultság szerint, tisztálkodási szerek biztosítását, rászorultság esetén kórházi kezelés utáni rehabilitáció, mentálhigiénés szociális rehabilitációs jellegű foglalkoztatási programokban való részvételt. Egyéb egyedi igény szerinti szolgáltatások: (pl.: hajvágás, borotválás) 9. Amennyiben az igénybe vevő egészségi állapotában olyan súlyos romlás következik be, amely aktív gyógykezelésre, speciális ápolásra szorul, felgyógyulásig állapotának megfelelő egészségügyi intézménybe utalandó. 10. Megállapodás módosítására sor kerülhet jogszabályi feltételek változása esetén, valamint a felek közös megegyezése esetén. 11. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv az Érdekképviseleti Fórum, amely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az Érdekképviseleti Fórum feladata többek között az intézményben élők panaszainak megtárgyalása. Működéséről a módosított évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 99. -a rendelkezik. 12. Az intézményi jogviszony megszüntetésének szabályát a Sztv ai szabályozzák. E szerint - meghatározott esetekben - mindkét fél a megállapodást felmondhatja. A megállapodás a felmondás bejelentésétől, de legfeljebb a bejelentéstől számított 30 napon belül szűnik meg. 13. Az igénybe vevő a házirendet átvette, az abban foglaltakat tudomásul vette, vállalta azok betartását.

6 - 3 - A megállapodást a felek elfogadták és aláírták. Szeged, Ph. az intézmény vezetője igénybe vevő vagy törvényes képviselője Az igénybe vevő cselekvőképességet korlátozó gondnoksága esetén törvényes képviselőjének egyetértése. név, lakcím Tanúk: 1. név: 2. név: lakcím: lakcím:

7 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló /2004. ( ) Kgy. rendelet 3. számú melléklete 1/C sz. melléklet A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelethez M e g á l l a p o d á s nappali ellátást nyújtó intézményi ellátás igénybevételéhez mely létrejött vezetője és Név: Születési név: Anyja neve: Szül. hely, idő: Személyi igazolvány szám: TAJ szám: Lakcím: szám alatti lakos, mint az ellátás igénybe vevője (a kérelmező cselekvőképességet kizáró gondnoksága esetén annak törvényes képviselője szám alatti lakos) között. (továbbiakban megfelelő értelmezésben: az igénybe vevő.) 1. Az intézményi elhelyezés kezdő időpontja: 2. Az intézményi elhelyezés időtartama: Az igénybevétel záró időpontja: 3. A fogyatékos személyek nappali intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet. 4. Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az intézményi térítési díj Ft, melyet az intézmény fenntartója (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata) évente legfeljebb kétszer megváltoztathat. Elfogadja azt, hogy a személyi térítési díj alapja az élelmezési térítés, amelynek összege nem haladhatja meg az igénybe vevő jövedelmének 30 %-át. 4/A. Az igénybe vevő havi jövedelme alapján személyi térítési díja jelenleg Ft. Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul, melyről írásban az igénybe vevő értesül. 5. Az igénybe vevőnek a személyi térítési díjat utólag, tárgyhónap 10-ig kell az intézménynek megfizetni. 6. Az igénybe vevő családi körülményeiben, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetőjének bejelenteni köteles. 7. Az igénybe vevő az intézményi elhelyezés tényét háziorvosának bejelenteni köteles. A háziorvosi feladatokat látja el, vagy az egészségügyi ellátásról az intézmény vezetője gondoskodik.

8 A jogosult az ellátás igénybevételekor magával hozza személyi igazolványát, TAJ igazolványát, jövedelméről szóló igazolást, és 2 hétnél nem régebbi székletbakteriológiai eredményt tartalmazó igazolást. 9. A nappali ellátást nyújtó intézmény vezetője az igénybe vevőnek az alábbi szolgáltatások biztosítását garantálja: fűtés, világítás, hideg-melegvíz, szennyvíz elvezetése, közös helyiségek használata (pihenőhelyiség, mosdó, közösségi hely, tv, rádió) a házirend szabályai szerint, bútor, berendezési tárgyak használata, igény szerinti meleg élelem biztosítása, szabadidős programok szervezése, szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, hivatalos ügyek intézésének segítése, munkavégzés lehetőségének szervezése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének megszervezésének segítése. 9/A. Az intézmény vezetője az Idősek Klubja esetében további egyéb szolgáltatások biztosítását garantálja az igénybe vevőnek: a napi egyszeri meleg élelmet, ha szükséges, diétás étrendben biztosítja. Egyéb egyedi igény szerinti szolgáltatások: 9/B. Az intézmény vezetője a Fogyatékosok Nappali Intézménye esetében további egyéb szolgáltatások biztosítását garantálja az igénybe vevőnek: napi egyszeri meleg élelem mellett igény szerint tízórai, szükség esetén diéta, egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozás szervezése. Egyéb egyedi igény szerinti szolgáltatások: 9/C. Az intézmény vezetője a Szenvedélybetegek Nappali Intézménye esetében további egyéb szolgáltatások biztosítását garantálja az igénybe vevőnek: a napi egyszeri meleg élelmet, ha szükséges, diétás étrendben biztosítja, felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, átképzési, állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok szervezése és lebonyolítása. Egyéb egyedi igény szerinti szolgáltatások: 10. Amennyiben az igénybe vevő egészségi állapotában olyan súlyos romlás következik be, amely aktív gyógykezelésre, speciális ápolásra szorul, felgyógyulásig állapotának megfelelő egészségügyi intézménybe utalandó. 11. Megállapodás módosítására sor kerülhet jogszabályi feltételek változása esetén, valamint a felek közös megegyezése esetén. 12. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv az Érdekképviseleti Fórum, amely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az Érdekképviseleti fórum feladata többek között az intézményben élők panaszainak megtárgyalása. Működéséről a módosított évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 99. -a rendelkezik.

9 Az intézményi jogviszony megszüntetésének szabályát a Sztv ai szabályozzák. E szerint - meghatározott esetekben - mindkét fél a megállapodást felmondhatja. A megállapodás a felmondás bejelentésétől, de legfeljebb a bejelentéstől számított 30 napon belül szűnik meg. 14. Az igénybe vevő a házirendet átvette, az abban foglaltakat tudomásul vette, vállalta azok betartását. A megállapodást a felek elfogadták és aláírták. Szeged, Ph. az intézmény vezetője igénybe vevő vagy törvényes képviselője Az igénybe vevő cselekvőképességet korlátozó gondnoksága esetén törvényes képviselőjének egyetértése. név, lakcím Tanúk: 1. név: 2. név: lakcím: lakcím:

10 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló /2004. ( ) Kgy. rendelet 4. számú melléklete S z e r z ő d é s 1/D sz. melléklet A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelethez mely létrejött az Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója (továbbiakban: Igazgató) és Név: Születési név: Anyja neve: Szül. hely, idő: Személyi igazolvány szám: TAJ szám: Lakcím: szám alatti lakos, mint az Emeltszinű Idősek Otthona ellátását igénybe vevője (továbbiakban: igénybe vevő) között: 1. A beutaló határozat száma. kelte: 2. Az intézményi elhelyezés kezdő időpontja: 3. Az intézményi elhelyezés időtartama: (határozott idejű, határozatlan idejű) 4. Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az intézményi térítési díj Ft/hó, melyet az intézmény fenntartója (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata) évente legfeljebb kétszer megváltoztathat. Elfogadja, hogy a fenntartó által meghatározott mindenkori intézményi térítési díjat jövedelméből és készpénzvagyonából megfizeti, ezért fizetési képességének vizsgálatát nem kéri. Ennek megfelelően az igénybe vevő személyi térítési díja azonos az intézményi térítési díjjal. Tudomásul veszi, hogy a térítési díj megfizetésének szabályait a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet szabályozza. 5. Az igénybe vevőnek a személyi térítési díjat utólag, tárgyhónapot követő hónap 10-ig kell az intézménynek megfizetni. 6. Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a mindenkori intézményi térítési díj teljes összegét nem tudja megfizetni, az igazgató másik bentlakásos elhelyezést nyújtó szervezeti egységben biztosítja további ellátását. 7. Az igénybe vevő elfogadja, hogy az egyszeri hozzájárulást Ft-ot a beköltözést követő 1 hónap eltelte után öt napon belül az esedékes személyi térítési díjon felül az Egyesített Szociális Intézmény számlájára megfizeti. Az egyszeri hozzájárulás befizetésének elmulasztása az intézményi jogviszony megszüntetését vonja maga után.

11 Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az intézményi jogviszony elhalálozás kivételével 5 éven belüli megszűnése esetén az egyszeri hozzájárulás időarányos részére jogosult, mely igényét az intézmény igazgatójának kell jeleznie. 9. Az igénybe vevő az intézményi elhelyezés tényét háziorvosának bejelenteni köteles. A háziorvosi feladatokat látja el, vagy az egészségügyi ellátásról az intézmény vezetője gondoskodik. 10. Az igénybe vevő beköltözéskor magával hozza személyi igazolványát, TAJ igazolványát, nyugdíjigazolványát, 2 hétnél nem régebbi székletbakteriológiai eredményt tartalmazó igazolást. 11. Az intézmény igazgatója az igénybe vevőnek az alábbi szolgáltatások biztosítását garantálja: fűtés, világítás, hideg-melegvíz, szennyvíz elvezetése, takarítás, mosás, vasalás, háromszori étkezés, szükség esetén diéta, közös helyiségek használata (TV, rádió, videó) a házirend szabályai szerint, bútor, berendezési tárgyak használata, a lakrész rendeltetésszerű használatához szükséges karbantartást, állandó 24 órás gondozói ügyeletet, orvosi ellátást a házirend szerint, gyógyszerellátást az intézet orvosa által elrendelt, ill. a szakorvos által javasolt mennyigében, - figyelemmel az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletre - betegápolást, testápolást rászorultság szerint, tisztálkodási szerek biztosítását, rászorultság esetén kórházi kezelés utáni rehabilitációt, érték és vagyonmegőrzést, hajvágást, borotválást szükség szerint, továbbá mentálhigiénés, szociális rehabilitációs jellegű foglalkoztatási programokban való részvételt. Egyéb egyedi szolgáltatások: 12. Az igénybe vevő beköltözéskor az intézmény igazgatója által elfogadott mennyiségű és minőségi bútort, berendezést, személyes használati tárgyat hozhat magával. 13. Amennyiben az igénybe vevő egészségi állapotában olyan súlyos romlás következik be, amely aktív gyógykezelésre, speciális ápolásra szorul, felgyógyulásig állapotának megfelelő egészségügyi intézménybe utalandó. Amennyiben állapota egészségügyi intézeti ellátást nem igényel, a 24 órás folyamatos felügyelet szükségessége esetén az Emeltszintű Idősek Otthona betegszobájába helyezhető át. 14. Az ellátásban részesülő személy: a) két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti, b) két hónapot meghaladó távolléte idejére ba) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti, bb) egyéb esetekben a személyi térítési díj 50 %-át fizeti. A távollét részleteire vonatkozó fizetési kötelezettséget a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a és a házirend szabályozza. 15. Megállapodás módosítására sor kerülhet jogszabályi feltételek változása esetén, valamint a felek közös megegyezése esetén.

12 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv az Érdekképviseleti fórum, amely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az Érdekképviseleti fórum feladata többek között az intézményben élők panaszainak kivizsgálása. Működéséről a módosított évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 99. -a rendelkezik. 17. Az intézményi jogviszony megszüntetésének szabályát a Sztv ai szabályozzák. E szerint - meghatározott esetekben - mindkét fél a megállapodást felmondhatja. A megállapodás a felmondás bejelentésétől, de legfeljebb a bejelentéstől számított 30 napon belül szűnik meg. 18. Az igénybe vevő a házirendet átvette, az abban foglaltakat tudomásul vette, vállalta azok betartását. A megállapodást a felek elfogadták és aláírták. Szeged, az intézmény vezetője igénybe vevő vagy törvényes képviselője

13 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló /2004. ( ) Kgy. rendelet 5. számú melléklete M e g á l l a p o d á s 1/E sz. melléklet A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelethez Mely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi, mint gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény, valamint a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek szülője (törvényes képviselője) között. A szülő (törvényes képviselő) adatai: Név: Születési név: Anyja neve: Lakcíme: A gyermek adatai: Név: Anyja neve: Lakcíme: A bölcsődei gondozás kezdő időpontja: 1. A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. 2. A bölcsődei ellátás keretében az intézmény a gyermek számára az alábbiakat biztosítja: szakszerű gondozás-nevelés, testi-lelki szükségletek kielégítése, fejlődés és a szocializáció segítése, napi négyszeri étkezés, fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet, egészségvédelem, egészségnevelés, kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése, állandóság (saját gondozónőrendszer), egyéni bánásmód, megfelelő idő a szabadban való tartózkodáshoz, az egyéni ruhanemű kivételével a textíliával történő ellátás, személyes higiéné feltételeinek biztosítása, korcsoportnak megfelelő játékeszközök, rendszeres orvosi felügyelet, óvodai életre való felkészítés.

14 A bölcsőde a szülő számára az alábbiakat biztosítja: a házirend megismerése, adaptációhoz szükséges idő, feltételek, tájékoztatás a gyermekével napközben történt eseményekről, rendszeres betekintés a gondozónő által vezetett egyéni dokumentációba (üzenőfüzet), szülői értekezlet, egyéni beszélgetés (gondozónővel, vezetővel), előadássorozaton való részvétel, nyílt napon való együttműködés, tájékoztatók, étrendek megismerése, gyermekük játéktevékenységébe való betekintés, Érdekképviseleti Fórum. 4 A módosított évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 148. (1)-(3), valamint (5) bekezdése alapján az intézményi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj összege: Egy vagy két gyermek esetében napi Ft Három vagy több gyermek esetében napi Ft Rendszeres támogatásban részesülő gyermek esetében napi Ft Tartósan beteg és sérült gyermek esetében napi Ft 5. A bölcsődei ellátásért a térítési díjat előre, egy összegben minden hó 10-ig kell befizetni. 6. Megszűnik az ellátás: Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte és a bölcsődei gondozási-nevelési év végéhez ért, vagy a 3. életév betöltését követő december 31. után. Ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy az ellátás szüneteltetését nem kéri. 7. A szülő: a bölcsődei házirendet betartja, együttműködik a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel, a megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek elmulasztása esetén panaszával az Érdekképviseleti fórumhoz, a bölcsődevezetőhöz és az intézményvezetőhöz fordulhat. Az érdekvédelemmel kapcsolatos szabályokról a Gyvt a rendelkezik. a vitatott intézkedéssel szemben a fenntartó önkormányzathoz fordulhat. Szeged, szülő bölcsődevezető bölcsőde címe

15 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló /2004. ( ) Kgy. rendelet 6. számú melléklete 3. sz. melléklet A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelethez 7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások Intézmény típusa Intézmény neve Férőhely Alapellátás 1. Gyermekjóléti szolgáltatás Nyilatkozat, igazolás nem szükséges Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat Szeged, Sás u Gyermekek napközbeni ellátása - napos bölcsőde - gyermekek alternatív napközbeni ellátása (játszóház) 812 fő 3. Gyermekek átmeneti gondozása 3/A. Humán Szolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona Szeged, Kapisztrán u fő Szükséges igazolások: A kérelmező és gyermeke(i) személyi adatait tartalmazó kérelem, gyermek(ek) általános egészségi állapotát igazoló orvosi szakvélemény, valamint a kérelmező és gyermek(ei) jövedelmét igazoló dokumentumok. 3/B. Humán Szolgáltató Központ Helyettes szülői hálózat Szeged, Sás u fő Szükséges igazolások: A helyettes szülő működési engedélye, a gyermek adatait tartalmazó kérelem, jövedelmet igazoló dokumentumok. 4. Népkonyha Nyilatkozat, igazolás nem szükséges. Humán Szolgáltató Központ Hajléktalanokat Ellátó Hálózat Népkonyha Szeged, Algyői út fő

16 Étkeztetés Humán Szolgáltató Központ fő I. számú Gondozási Központ Szeged, Dáni u II. számú Gondozási Központ Szeged, Gáspár Z. u. 8. III. számú Gondozási Központ Szeged, Kossuth L. sgt IV. számú Gondozási Központ Szeged, Vértói u. 3. V. számú Gondozási Központ Szeged, Alsó kikötő sor 5. Családsegítő Ház Szeged-Kiskundorozsma, Bölcs u. 11. Szükséges igazolások: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklete szerint, valamint a jövedelmet igazoló dokumentumok. 6. Házi segítségnyújtás Humán Szolgáltató Központ fő I. számú Gondozási Központ Szeged, Dáni u II. számú Gondozási Központ Szeged, Gáspár Z. u. 8. III. számú Gondozási Központ Szeged, Kossuth L. sgt IV. számú Gondozási Központ Szeged, Vértói u. 3. V. számú Gondozási Központ Szeged, Alsó kikötő sor 5. Családsegítő Ház Szeged-Kiskundorozsma, Bölcs u. 11. Ebből jelzőrendszeres házigondozás: Szeged, Kossuth L. sgt fő 7. Családsegítés Humán Szolgáltató Központ Tabán Családsegítő Közösségi Ház Szeged, Kereszttöltés u. 13. Családsegítő Ház Szeged-Kiskundorozsma, Bölcs u. 11. Alsóvárosi Családsegítő Ház Szeged, Rákóczi u. 11. Szükséges igazolások: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI. 24.) SZCSM rendelet 3. (4) - (5) bekezdésében foglalt forgalmi napló, valamint esetnapló.

17 - 3 - Szakosított ellátás 1. Gyermekvédelmi szakellátás 1/A. Otthont nyújtó ellátás: SZMJVÖ Gyermekvédelmi Intézmény Utógondozó Otthona Szeged, Szőregi út 80. 1/B.** Otthont nyújtó ellátás: SZMJVÖ Gyermekvédelmi Intézmény Fiú Speciális Gyermekotthon Leány Speciális Gyermekotthon Szeged, Szőregi u fő 12 fő 12 fő 1/C. * Otthont nyújtó ellátás: SZMJVÖ Gyermekvédelmi Intézmény Fiú Speciális Gyermekotthon 1/D. Otthont nyújtó ellátás: SZMJVÖ Gyermekvédelmi Intézmény Gyermekotthona Szeged, Bölcsőde u fő 4 fő 1/E. Nevelőszülői ellátás SZMJVÖ Gyermekvédelmi Intézmény Gyermekotthona Szeged, Bölcsőde u Ápolást, gondozást nyújtó intézmények 2/A. Idősek Otthona: Egyesített Szociális Intézmény 470 fő Egységei: Idősek Otthona Szeged, Kálvária sgt fő Szeged, Acél u fő Szeged, Alsókikötő sor fő Emeltszintű Idősek Otthona Szeged, Kálvária sgt fő 2/B. Fogyatékos személyek otthona: Dr. Waltner Károly Otthon 180 fő Szeged, Agyagos u. 45. Szükséges igazolások: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklete szerint, valamint a jövedelmet igazoló dokumentumok. A tanköteles korú gyermekek elhelyezése iránti kérelem esetén a területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét mellékelni kell. (1993. évi LXXIX. törvény 30. (3) bekezdés). *2005. január 1. napjától 24 férőhelyen Fiú Speciális Gyermekotthon működik ** december 31. napjától hatályát veszti a Leány Speciális Gyermekotthon megszűnik

18 - 4-2/C. Szenvedélybetegek rehabilitációs Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági 22 fő intézménye Drogcentrum Rehabilitációs Otthona Deszk, Tanya 1. Szükséges igazolások: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklete szerint. 3. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 3/A. Átmeneti szállás drogbetegek ellátására Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum Átmeneti Szállása Szeged, Fésű u fő Szükséges igazolások: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklete szerint, valamint a jövedelmet igazoló dokumentumok. 3/B. Hajléktalanok átmeneti szállása Humán Szolgáltató Központ Hajléktalanokat Ellátó Hálózat Szeged, Indóház tér fő ebből női férőhely: 10 fő férfi férőhely: 21 fő Szeged, Bajai út fő Szükséges igazolások: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklete szerint, valamint a jövedelmet igazoló dokumentumok. 3/C. Idényszálló hajléktalanok krízis ellátása éjjeli menedékhelyen (minden év november 1-től következő év április 30-ig) Nyilatkozat, igazolás nem szükséges. Humán Szolgáltató Központ Hajléktalanokat Ellátó Hálózat Szeged, Moszkvai krt. 3. ebből férfi férőhely: 50 fő Szeged, Indóház tér 3. ebből női férőhely: 9 fő Szeged, Bajai út 9. ebből férfi férőhely: 12 fő 50 fő 9 fő 12 fő 3/D. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Nyilatkozat, igazolás nem szükséges. Humán Szolgáltató Központ Hajléktalanokat Ellátó Hálózat Szeged, Bajai út fő

19 Nappali ellátást nyújtó intézmények Humán Szolgáltató Központ 391 fő 4/A. Idősek klubja (heti 5 napos nyitva tartással) Szeged, Dáni u Szeged, Vám tér 5. Szeged, Gáspár Z. u. 8. Szeged, Kereszttöltés u. 29. B Szeged, Kossuth L. sgt Szeged, Kálvária tér 8. Szeged, Bánk Bán u. 8. Szeged, Vértói út 3. Szeged, Alsókikötő sor 5. Szeged-Szőreg, Szerb u. 54. Szeged-Kiskundorozsma, Bölcs u. 11. Szükséges igazolások: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklete szerint, valamint a jövedelmet igazoló dokumentumok. 4/B. Fogyatékosok nappali intézménye Humán Szolgáltató Központ 20 fő Fogyatékosok Nappali Intézménye Szeged, Kálvária tér 8. Szükséges igazolások: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklete szerint, a jövedelmet igazoló dokumentumok, valamint az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleménye. 4/C. Nappali melegedő Humán Szolgáltató Központ 50 fő Hajléktalanokat Ellátó Hálózat Szeged, Algyői út 3. Nyilatkozat, igazolás nem szükséges 4/D. Szenvedélybetegek nappali intézménye Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum FŰ-VÉSZ Klubja Szeged, Fésű u fő Szükséges igazolások: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklete szerint, a jövedelmet igazoló dokumentumok, valamint az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleménye. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló /2004. ( ) Kgy. rendelet 7. számú melléklete

20 M e g á l l a p o d á s 4. sz. melléklet A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelethez amely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Humán Szolgáltató Központ (Szeged, Sás u. 2.), mint a helyettes szülői hálózatot működtető és Név: Születési név: Anyja neve: Lakcíme: helyettes szülő között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. A megbízás év hó naptól év hó napjáig tart. 2. A helyettes szülő a saját háztartásában nevelt számú gyermeke(i) mellett, helyettes szülőként számú gyermek egyidejű nevelését vállalja a működtető kijelölése alapján, a gyermekek átmeneti gondozása alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig, mely időtartam 6 hónappal, szükség esetén tanítási év végéig meghosszabbítható. 3. A helyettes szülő a megállapodásban vállalja, hogy szakmai továbbképzéseken részt vesz. 4. A megállapodáshoz mellékelten benyújtja az évi XXXI. évi tv. (továbbiakban: Gyvt.) 49. -ban meghatározott feltételeket igazoló okiratokat. 5. A gyermek átmeneti gondozásának megkezdéséről a helyettes szülő értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot. 6. A helyettes szülő és a helyettes szülői tanácsadó lehetőség szerint a szülővel vagy más törvényes képviselővel közösen három héten belül elkészítik a gyermekre vonatkozó egyéni nevelési tervet, amennyiben az ellátás igénybevétele 1 hónapnál tovább tart. 7. Az átmeneti gondozásban részesülő gyermek számára a helyettes szülő saját háztartásában biztosítja a teljes körű ellátást a módosított 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (továbbiakban: NM rendelet) a alapján, amelyről a helyettes szülői tanácsadó ad számára részletes tájékoztatást. 8. A szülőtől a gondozás kezdetén átvett tárgyakról igény és szükség szerint a helyettes szülői tanácsadó a szülő és a helyettes szülő jelenlétében leltárt vehet fel. A gondozás végén a tanácsadó jelenlétében a helyettes szülő a vérszerinti szülő felé az átvett személyes tárgyakat leltár szerint adja vissza.

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló.../2004.(....) Kgy. rendelet

Részletesebben

- 11 - M e g á l l a p o d á s tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális intézményi ellátás igénybevételéhez

- 11 - M e g á l l a p o d á s tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális intézményi ellátás igénybevételéhez - 11-1 sz. Melléklet a /2003. (...) Kgy. rendelethez 1/A sz. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 14 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006.

Részletesebben

5/2001.(02.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A gyermekek védelméről

5/2001.(02.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A gyermekek védelméről 5/2001.(02.13.) Kgy. sz. rendelet 1 A gyermekek védelméről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10. a) pontjában

Részletesebben

(1) A - (2) (4) - (2) A 2. (2) 2. (3) (1) 2. (3) (1) 2. (2) 2. (3) (1) (3) A

(1) A - (2) (4) - (2) A 2. (2) 2. (3) (1) 2. (3) (1) 2. (2) 2. (3) (1) (3) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének... Kgy. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2000. (II. 18.) Kgy.

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Gólyafészek Bölcsőde

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja

Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének./2006. (XII..) Kgy. rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma:

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma: 3/A. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény, mint ellátást nyújtó intézmény (továbbiakban: ellátást nyújtó

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

1. sz. táblázat: SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ személyi feltételeinek bemutatása: Megnevezés Engedélyezett létszám (fő) Képesítés/létszám (fő)

1. sz. táblázat: SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ személyi feltételeinek bemutatása: Megnevezés Engedélyezett létszám (fő) Képesítés/létszám (fő) MELLÉKLET 1. sz. SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ személyi feltételeinek bemutatása: Megnevezés Képesítés/ munkakörben dolgozók 145,5 Szakképzett: 126,5 Szakképzetlen: 19 Gazdasági munkakörben dolgozók

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép:

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép: Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és eljárásról szóló 3/2007. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Ácsteszér

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2004.(XI.08.)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2003. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2003. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2003. (III.1.) számú r e n d e l e t e a 16/2000.(V.1.) számú gyermekvédelmi tárgyú helyi önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Térítési díj. - Változások 2015.

Térítési díj. - Változások 2015. Térítési díj - Változások 2015. A megismerés térben és időben végtelen. Vedd ki a számot a dolgokból, és minden összeomlik. Sevillai Szent Izidor 2 Alapvető jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK Kedves Leendő Nevelőszülők! A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény gyakran fogalmaz

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó György ügyvezető igazgató fenntartásában működő Hajdúsági

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, november 3.

TÁJÉKOZTATÓ. A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, november 3. TÁJÉKOZTATÓ A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, 2015. november 3. Vonatkozó jogszabályok Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, Magyarország

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2016/17. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2016.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (egységes szerkezetben a 4/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben