SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA"

Átírás

1 A KAMARAERDEI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Kiegészítés: 2007.

2 A Minőség Irányítási Program törvényi háttere A közoktatási törvény 40. (10) szerint a közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. Az oktatási miniszter 3/2002. (II. 15.) OM rendelete A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 4. (1) A közoktatási intézményekben folyó minőségfejlesztés célja annak garantálása, hogy a közoktatási intézmények a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak. A közoktatási intézmény ennek érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat. Az önértékelés keretében a közoktatási intézmény azonosítja partnereit, folyamatosan méri azok igényeit, illetve elégedettségét. A mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározza szakmai céljait és szolgáltatásainak fejlesztését ú, amelyek megvalósításához intézkedési terveket készít. Az intézkedési-tervek megvalósulását értékeli, és azok eredményeit felhasználja működésének folyamatos fejlesztéséhez. (2) A közoktatási intézmény a minőségfejlesztési feladatok végrehajtásához munkatervet készít. A munkaterv tartalmazza a minőségfejlesztési folyamat szakaszait, az elvégezendő feladatokat, azok időbeni ütemezését és a végrehajtásért felelős személyek neveit. A nevelési oktatási intézmény munkatervének összhangban kell állnia az intézmény nevelési programjával, pedagógiai programjával, az általános művelődési központ munkatervének a pedagógiai művelődési programmal. 2

3 Intézményünk minőségügyi előtörténete Intézményünk a Kamraerdei Óvoda szeptemberében kezdte meg működését. Környezeti adottságai kedvezőek kertes, családi házas övezetben a Kamaraerdő közelségében fekszik. Óvodánk épülete kívül, belül esztétikus, jól kialakított /kivéve a tornatermet/. Felszereltsége igényes és esztétikus és nagyban segíti a nevelőmunka hatékonyságát. Az épület tiszta, jól karbantartott, biztonságos a balesetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok betartása megfelelő. A személyi feltételek kedvezőek, szakképzett pedagógusok és munkájukat, gyermekeket szerető technikai dolgozók közösen, jó kollektívában végzik a feladatokat. Amelyet a szakszerű, határozott és igényes óvodavezető mindenben segít és támogat. Az óvodapedagógusok felsőfokú végzettségűek, akik megszerezték azokat a tanúsítványokat, melyek szükségesek ahhoz, hogy a helyi programunkban felvállalt feladatokat hozzáértő minőségben el tudjuk látni: Környezeti nevelés szobában, szabadban, Kézműves tanfolyamok Logopédiai diagnosztika Drámapedagógia Számítógép az óvodában Óvodapedagógusok hulladék gazdálkodása Komplex játékdiagnosztika és terápia a nevelés folyamatában Valamennyi dajkánk elvégezte a dajkaképző tanfolyamot Az óvodában mind a gyerekek között, mind a felnőttek között formálódik a közösség! Tudatosan sokat teszünk ezért, és büszkeséggel tölt el minket, hogy az óvodánkra a jó hangulat, a családias, tevékeny légkör a jellemző. Kapcsolattartásunk folyamatos a szülőkkel, a szülők közössége is jó irányban formálódik. Helyi programunk fontos célkitűzése, hogy a gyermekek nevelését, fejlesztését élményt nyújtó programokkal segítsük. Ebből adódóan igen nagy szerepet szántunk a hagyományok megteremtésének. Közülük kettő városi szinten is működik. Partnereink igényeire figyelünk, meghallgatjuk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelentkező igényeket maradéktalanul kielégítsük. A program szellemében az óvodában hatékonyan működnek a szolgáltatások és a különszolgáltatások a gyermekek és szülők megelégedésére. 3

4 Iskolába lépéskor gyermekeink koruknak megfelelő fejlettséggel rendelkeznek. A róluk kapott iskolai visszajelzések igen pozitívak. A minőségi munka mindig elsődleges, ennek érdekében ilyen jellegű szakkönyvekkel bővítettük könyvtárunkat, szakmai napokat szerveztünk a nevelőtestület számára, részt vettünk a témához kapcsolódó továbbképzéseken: Minőségbiztosítás Minőségirányítási Program elkészítése, című konferencia az Oktatási Minisztérium szervezésében február hónapban fenntartó elvárásának is megfelelve- kezdtük el a COMÉNIUS alapú minőségbiztosítási modell kiépítését. Minőségpolitikai nyilatkozat Fontosnak tartjuk, hogy a törvényes működés betartása mellett óvodánk jó hírnevét fenntartsuk, és ennek érdekében a magas színvonalú minőségi munkát biztosítsuk. Partnereink érdekében, folyamatosan vizsgáljuk igényeiket, és mindent megteszünk, hogy az igényeket kielégítsük, a kivívott rangunkat megtartsuk. Fontosnak tartjuk, hogy az általunk nyújtott ismertek korszerűek és tudományosan megalapozottak legyenek. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a gyerekek érdeklődését ébren tartsuk, és a szülőket megnyerjük nevelési céljainknak. Intézményünk kinyilvánítja, hogy a természetvédelemre és a szelektív hulladékgyűjtésre fokozott hangsúlyt fektet. Minőségpolitikánk lehetővé teszi, hogy nyissunk a lakosság felé, kedveskedjünk nekik, továbbá Budaörs valamennyi óvodájának bevonásával népszerűsítsük a természet védelmét. Minőségpolitikánk lehetővé teszi, hogy az óvodai élet végére a gyerekek rendelkezzenek azokkal a képességekkel, amelyek szükségesek a kudarc nélküli iskolakezdéshez. Vállaljuk, hogy intézményünket karban tartjuk, esztétikusan fejlesztjük és kihasználjuk az Eu - integrációból adódó pályázati lehetőségeket. 4

5 Fontosnak tartjuk, hogy az élethosszig tartó tanulás feltételeit biztosítsuk. Felelősek vagyunk azért, hogy a gyerekek mindenek feletti érdekeit nem csorbítva minőségi szolgáltatásokat szervezzünk. Felelősek vagyunk azért, hogy önkritikával végzett munkával, folyamatos ellenőrzéssel és elemző értékeléssel, minőségi csapatmunkával olyan embereket neveljünk, akik megtalálják helyüket a társadalomban, és a változó világ aktív és boldog részesévé váljanak. Jövőképünk Óvodánk a jövőben is - a számunkra nagy előnyt jelentő egészséges környezetben esztétikus tárgyi feltételekkel, tisztán és biztonságos intézményként működik. Szakmai hírnevünket is öregbítő eredményeinkről közvetlenül és közvetett módon a jövőben is tájékozott lesz környezetünk. A szakmailag jól felkészült és gyermekszerető felnőtt közösségünk lehetővé teszi, hogy belső értékeink még nyilvánvalóbbá váljanak mindenki számára. Arra törekszünk, hogy óvodánkban a vidámság és a jó hangulat uralkodjon, ahová gyermek és felnőtt egyaránt szívesen tér be, ahol az együvé tartozás érzése büszkeséggel párosul. A szülők nyugodtan hagyják itt gyermekeiket tudván, hogy gyermekük biztonságban és olyan közösségben van, ahol jól érzi magát, mert szeretik és elfogadják értékeit, és mindent megtesznek személyiségének sokoldalú fejlesztéséért. Az itt dolgozókban magas az igény a szakmai kihívásoknak és az uniós elvárásoknak való megfelelést illetően, ebből is fakad az intézményünk minőségelvű működése. Az új iránt fogékony nevelőtestületünk nagy hangsúlyt helyezve a környezettudatos nevelésre, a gyermek nevelésén túl a szülők szemlélet és viselkedés módjára is pozitívan hat. Hagyományainkat a jövőben is ápoljuk, gazdagítjuk. Körültekintő tervezéssel kívánunk a gyermekek és felnőttek számára egyaránt élményt nyújtó programokat szervezni. A város intézményeivel és a fenntartóval megfelelő, jó kapcsolatot építünk és ápolunk. Partnerközpontú szemléletünk alkalmassá tesz bennünket arra, hogy - 5

6 partnereink elégedettségét folyamatosan mérve igényeiket és elvárásaikat az intézmény működéséhez igazítsuk. Intézményünkre vonatkozó fenntartói minőségpolitika Fenntartói elvárás az intézmény felé A fenntartói elvárásból adódó intézményi célok A célok fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok Óvoda iskola szakmai párbeszéd javítása, az óvodából az iskolába való átmenet feszültségeinek oldása. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése. Szorosabb kapcsolat kiépítése a képviselőtestülettel Legyen folyamatos, együtt működő kapcsolat az óvoda és az iskola között! Sajátos nevelést igénylő, részképesség zavarral küzdő, gyógy- testnevelésre szoruló gyermekek irányítása a szakszolgálathoz. / Nevelési Tanácsadó, logopédus, gyógytornász/ Kapcsolattartás a képviselő testülettel. Iskola által kínált programokon való részvétel /pl: rajzverseny eredmény hirdetéséhez kapcsolt program/ Tanító nénik az óvodában /óvoda látogatás/ Tanító nénik az óvodai szülői értekezleten Óvónők iskola látogatása az óvodásokkal Óvónők látogatása az iskolában /követő mérés/ Kapcsolatfelvétel /Nevelési Tanácsadó, logopédus, gyógytornász/ Kapcsolattartás Visszajelzések alapján beavatkozás óvodai szinten Hely, idő, szakember biztosítása A testület ülésein való részvétel A képviselők meghívása az óvoda rendezvényeire Részvétel a városi rendezvényeken 6

7 Fenntartói elvárás az intézmény felé Nevelési tanácsadóval szorosabb kapcsolattartás, tehetséggondozás. Az esélyegyenlőség elvének érvényesítése a város valamennyi közoktatási intézményében, valamennyi kapcsolódó területen A fenntartói elvárásból adódó intézményi célok Kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval. Középsősök preventív szűrése Tanköteles korú gyermekek vizsgálata /Nevelési Tanácsadó/ A célok fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok Kapcsolatfelvétel Kapcsolattartás Beavatkozás Szűrés Hely, idő, szakember Tehetséggondozás Irányítás a megfelelő helyre Az esélyegyenlőség elvének Az intézmény rövid és középtávú érvényesítése. tervezésében a cél elérését szolgáló feladatok megjelenítése. Az alapkészségek megerősítése és fejlesztése az életkornak megfelelően. Az egészséges életmód és a környezetvédelmi nevelés áttekintése. Fejlesztési feladatok megjelenítése a munkatervben. Intézményi önértékelés során az eredmények nyomon követése. Belső továbbképzések szervezése a témában. Akadályverseny hagyományának további ápolása. Megfelelő mérőeszközök kidolgozása és beépítése a mérési rendszerbe. Neveltségi szint mérése, pedagógiai hozzáadott érték mérése. Egyes nevelési területeknél leírt, a fejlődés elvárható jellemzői. /személyiség fejlesztése/ Mérések. A fejlődés jellemzőinél százalékosítani a kívánt eredményt. Ezeknek a MIP - ben meghatározott mérése. /mikor, hányszor, hogyan, ki, stb/ 7

8 Fejlesztendő területek Saját elvárásaink A városi intézmények közötti kapcsolatrendszer gyakorlata. A z elvárásokból adódó intézményi céljaink Minőségileg magasabb szintű gyakorlat kiépítése a város intézményeivel. A célok eléréséhez kapcsolódó feladataink Partneri eredményeinek folyamatos beépítése. Közös szakmai programok igénymérés kezdeményezése. Részvétel a közös szakmai programokon, rendezvényeken Szorosabb kapcsolat a gyógytornásszal, a roma önkormányzattal. Az alapkészségek megerősítése, fejlesztése az életkornak megfelelően. Az egészséges életmód, Helyes eszközfogás, a kenyér kultúráltabb fogyasztása, rendezettebb öltöző, gyakoribb séta az erdőbe. Környezetvédelem, hulladékgyűjtés. szelektív Kiemelt feladat, nagyobb figyelem erre a területre. A szülők meggyőzése a hulladékgyűjtés helyes módjáról. Matematikai nevelés terén Anyanyelvi nevelés terén Ne maradjon ki senki a mikro csoportos fejlesztésből. Hallgassák meg egymást, beszédfegyelem kialakítása Rajzolás, kézimunka mintázás, Az eszközök biztos használata.. A vastagon szerkesztett sorok intézményünk MINŐSÉGI céljai. 8

9 Az intézmény minőségfejlesztési rendszere Minőségfejlesztési rendszerünk működését az ÖMIP- hez hasonlóan a PDCA - SDCA /tervezés, végrehajtás, ellenőrzés, beavatkozás / ciklus, vagyis a folyamatos fejlesztés - biztosítja. Az alábbi tevékenységeket szervezzük ciklusokban: stratégiai célok kijelölése helyzetértékelés feladat- célok alkotása terv készítése végrehajtás értékelés és visszacsatolás. A tervezés folyamata, és dokumentumai Testületünk munkájában döntő és meghatározó szerepe van a tudatosságnak, tervszerűségnek (kellő rugalmassággal kezelve), hiszen a nyugodt, kiegyensúlyozott és kiszámítható óvodai munkát ez biztosítja. A tervezéssel szemben támasztott követelményeink: Tartalom és forma egysége Távlati és szakaszos tervezés egysége /ez szorosan összefügg a vezetés folyamatosságával és ciklikusságával / Helyes logika Konkrétság Dokumentumok egymásra épülése Visszacsatolás biztosítása. Tervezésnél, az intézményi dokumentumok egymáshoz való viszonyának ismerete nélkülözhetetlen, hiszen tartalmuk kölcsönösen meghatározza és befolyásolja egymást. 9

10 Minőségi működésünk szempontjából Az óvoda törvényes működését garantálják azok a dokumentumok, melyek terveinket, szabályzatainkat tartalmazzák. A dokumentumokat úgy tároljuk, hogy minden érintett dolgozó hozzáférhessen. Intézményi dokumentumok rendszere Jogszabályok: KJT, KTV, OM Rendeletek Önkormányzati rendeletek ÖMIP Ezek a dokumentumok az irodában találhatók meg. Hosszú távú terveinket rögzítő dokumentumok: Helyi Óvodai Nevelési Program 4 évenként felülvizsgáljuk Minőség Irányítási Program 4 évenként felülvizsgáljuk Óvodavezetői Program 5 évenként felülvizsgálva Iratkezelési szabályzat 4 évenként felülvizsgáljuk Munkavédelmi szabályzat 4 évenként felülvizsgálva Szervezeti és Működési Szabályzat Törvényi változás, vagy belsőrend Változás függvényében felülvizsgálva. Továbbképzési program 5 évenként felülvizsgálva 10

11 E dokumentumokból minden csoportszobában, az irattárban, az óvodavezető irodájában és az önkormányzat Közoktatási Irodáján található 1 példány. Középtávú terveket rögzítő dokumentumok: A vezető éves beszámolója A vezető éves terve HACCP évenkénti felülvizsgálata Beiskolázási terv Eme dokumentumokhoz / kivéve a HACCP dokumentumokat/, mindenki hozzáférhet a csoportszobákban, az irattárban, az óvodavezető irodájában, valamint az önkormányzat Közoktatási Irodáján. A HACCP dokumentumait az óvodavezető irodájában találhatók. Rövid távú terveinket rögzítő dokumentumok: Projekt tervek Ezeket a dokumentumokat az óvodavezető irodájában lehet megtalálni Pályázatok Nevelési tervek Ezeket a dokumentumokat a csoportszobákban lehet megtekinteni. Ütemtervek 11

12 Intézményünkben működő minőségfejlesztési modell P D C A S D C A Lépésekszakaszok Nyitott önértékelés Az érdekelt felek - partnereink - azonosítása Partnerek igényeinek és elégedettségének mérése Az igények elemzése Célok és prioritások meghatározása, módosítása Intézkedési terv készítése Az intézkedési tervek megvalósítása Az intézkedési tervek megvalósításának értékelése Korrekciós terv készítése és megvalósítása Eredmények Belső és külső intézménykép. A fenntartó elvárásai, a dolgozók elvárásai. Erősségeink és fejlesztendő területeink. Közvetlen és közvetett partnerek azonosítása. Partnerek képviselőinek megnevezése. Partnerfrissítés. Nyitott és objektív módszerekkel. Elégedettségi és elégedetlenségi mutatók felismerése. Az igények azonosítása. A vizsgálat eredményeinek összehasonlítása: Mit láttunk helyesen, miben tért el a fontosság megítélése. Következtetések levonása a teljes dolgozói kör bevonásával / okok kutatása /. Célok kitűzése prioritási sorrend felállítása. A célok eléréséhez vezető cselekvési sor elkészítése. A teljes dolgozói kör az intézkedési terven dolgozik. Az értékelés visszacsatolása az elemzés szakaszába. Sikeres fejlesztések beépítése a működés folyamatába. Tanulságok levonása. Az évenként elvégzett igény és elégedettség vizsgálat eredményeinek visszacsatolása az elemzés szakaszába. 12

13 D C A Irányított önértékelés Eljárásrendnek megfelelő / négyévente /önértékelés az alábbi területeken: Adottságok vonatkozásában: A vezetés szerepe a szervezeti kultúra fejlesztésében A stratégiai tervek és azok megvalósulása. Intézményi folyamatok szabályozottsága. A szabályozási rendszer teljessége. Erőforrások. Partneri igények. Eredmények tekintetében: A munkatársak bevonásának mértéke. A folyamatos fejlesztés eredményei. A partnerek elégedettsége. A szabályozási rendszer bevezetettsége, hatékonysága. A szervezeti kultúra fejlesztésének eredményei. A kitűzött célok elérése, megvalósítása. Az erőforrások felhasználásának hatékonysága február 18.-tól a nevelési év végéig az intézmény nyitott önértékelését végeztük el. A modell felépítésének tervezett időpontja június 30. Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége A vezető felelőssége, hogy biztosítsa a minőség iránti elkötelezettséget, a törvényes működés rendjét. Ennek érdekében személyes példamutatással vesz részt a MIP kidolgozásában, és végrehajtásában, erősíti a minőségi munkavégzést, segíti ebben a teljes dolgozói kör mindennapi tevékenységét. Az intézmény jogszerű működtetésének biztosítására összehangolja azoknak a dokumentumoknak tartalmát, melyek az intézmény működését szabályozzák. Lehetőséget biztosít a jogi dokumentumok megismerésére. A stratégiai tervezés szintjén, biztosítja az alapdokumentumok elkészítését, azok folyamatos felülvizsgálatát. Szervezi a lehetséges közvetett és közvetlen partnerekkel az együttműködést, a velük kialakított kommunikáció folyamatosságát. Gondoskodik arról, hogy a minőségi munkához szükséges tárgyi, szellemi és humán erőforrások rendelkezésre álljanak. Az óvodavezető feladatai és felelőssége a jogszerű működés biztosítása: Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy a teljes működést szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a 13

14 fenntartó önkormányzat valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény dolgozói megismerjék, betartsák. Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a különböző szintű rendeletek megtalálhatók: Magyar Közlöny internetes honlapján Oktatási Közlöny nyomtatott formába 1 példányban, az irodában. A közlönyökben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként az óvodavezető tekinti át, és az információkat továbbítja az információs hálózat működtetési rendjének megfelelően A külső és belső jogi szabályozók betartatásának biztosítása kétféle úton valósul meg intézményünkben: A vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Ezt vizsgálja a fenntartó belső ellenőre is. Az intézmény vezetője a belső ellenőrzési rendszer működtetése és az érdekképviseleti szervek képviselői számára véleményezési és egyetértési jogkör gyakorlásának biztosításával független belső kontroll működését is lehetővé teszi. A vezetés összetétele, kompetenciája Óvodavezető Óvodavezető helyettes Minőségfejlesztési TEAM vezetője Mindenkori munkaközösségek vezetői Felelősségi mátrix A felelősségi mátrix láthatóvá teszi a főfolyamatok gazdáit. A Óvodavezető B Óvodavezető helyettes C Minőségfejlesztési TEAM vezető 14

15 D Óvodapedagógusok E Folyamatgazda / megbízott FOLYAMAT 1. Stratégiai tervezés * 2. Éves munkaterv * 3. Csoportok éves pedagógiai terve * 4. Vezetői ellenőrzés * 5. Irányított önértékelés * 6. Partneri igény és elégedettség mérés 7. Kiválasztás és betanulás * 8. Továbbképzés * A B C D E 9. Belső értékelési rendszer * 10. Ösztönző rendszer * 11. Gazdasági, pénzügyi * 12. Tárgyi eszköz, felszerelés * 13. Egyéb kiszolgáló folyamatok * 14. Óvodai jelentkezés * 15. Beiskolázás * 16. A gyerekek fejlődésének értékelése * 7. Az intézmény működésének éves * értékelése 17. Belső audit * * Feladatkörök Az óvodavezető minőségirányítási feladatai A Közoktatásról szóló törvény egyértelművé teszi, hogy a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési program feladatait a minőségirányítási program részeként kell értelmezni. A minőségfejlesztési feladatok megvalósulásáért, a minőségfejlesztési rendszer működtetéséért az intézményvezető a felelős. A minőségfejlesztési team - vezető, valamint a támogató szervezet feladatai: A dolgozói kör egyetértésével az óvodavezetőtől kapja megbízását a team - vezető. Feladata az intézményben folyó minőségfejlesztési munka szervezése, végrehajtásának ellenőrzése, valamint a minőségfejlesztési team irányítása. 15

16 Ezen belül kiemelt feladatai: Elkészíti, az állandó team tagjaival közösen a minőségfejlesztési munka éves munkatervét a következő szempontok figyelembevételével: Intézményi Minőségirányítási Program Partneri igény és elégedettség mérés eljárásrendje Irányított önértékelés eljárásrendje Vezetői átvizsgálások szervezése A minőségfejlesztési rendszer működéséből adódó intézkedési tervek Folyamatosan ellenőrzi a munkaterv végrehajtását, és vezetői értekezleteken tájékoztatja erről az óvoda vezetőjét. Szervezi a minőségfejlesztési köröket, és folyamatosan ellenőrzi munkájukat. A minőségirányítási programban meghatározottak alapján előkészíti a vezetői átvizsgálásokat. Folyamatosan gyűjti a minőségfejlesztési rendszer bemenő adatait, tervezi a szükséges beavatkozásokat, javaslatait a vezetőséggel folyamatosan egyezteti. Az intézményben folyó minőségfejlesztési munka koordinálása a minőségfejlesztési team feladata. A csoport tagjai munkájukat határozott idejű megbízás alapján végzik. A team vezetője és tagjai munkájának elismerése az oktatási miniszter 3 / ( II. 15. ) OM rendelete 9. alapján történik. A csoport összlétszáma nem haladhatja meg az 5 főt. A teamet a minőségfejlesztési team vezetője irányítja, munkáját az éves munkaterv szerint végzi. A team munkáját minden nevelési év végén az intézményvezető értékeli. Az értékelő megbeszélésen a tagjai, a vezető és az intézményvezetés tagjai vesznek részt. A minőségfejlesztési munka során feltárt problémák megoldására, feladatok, intézkedések végrehajtására szerveződő csoportok a minőségi körök. A minőségi körök szervezésére a minőségfejlesztési team vezető tesz javaslatot, tagjait határozott időre az intézmény vezetője bízza meg. Feladataik: Megválasztják vezetőjüket Munkatervet / projekttervet / készítenek Munkájukat a minőségfejlesztési team vezető folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén segítséget nyújt 16

17 Írásban számolnak be az elvégzett munkáról A minőségfejlesztési körök munkáját feladatuk befejezése után a minőségfejlesztési team vezetője értékeli. Az értékelő megbeszélésen az intézmény vezetője is részt vesz. A minőségfejlesztési rendszer felülvizsgálata: Az intézmény vezetése évente két alkalommal az éves munkatervben meghatározott időpontban - az óvodavezetés, vezetőségi átvizsgálást tart, melynek során a minőségfejlesztési rendszer működését vizsgálja meg. A vezetőségi átvizsgálás szervezése a minőségfejlesztési team-vezető feladata. A humán erőforrás biztosítása és fejlesztése Célja: A megfelelő szakképzett munkaerő kiválasztásával a munkatársak teljesítményének megerősítésével, javításával, ösztönzésével a szervezet célkitűzéseinek elérése. A belépő új munkaerő kiválasztására és betanulására (figyelembe véve a jogszabályokat, pedagógiai elveinket, a kiválasztás szempontjait) eljárásrendet alkalmazunk. 17

18 Intézményvezetői ellenőrzés, értékelés Az ellenőrzés során az intézmény vezetése meghatározza működő folyamatainak ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket és módszereket, valamint az ellenőrzés során nyert információk felhasználásának módját és az azt követő beavatkozást. A vezetői ellenőrzés, értékelés alapelvei: Konkrétság Objektivitás Folyamatosság Tervszerűség Pedagógiai önállóság tiszteletben tartása Humánus megközelítés Kölcsönös bizalom Önállóság, önértékelés fejlesztése Perspektívák adása Pozitívumok erősítése Az óvoda belső ellenőrzése, a vezető ellenőrzésének területei: Cél: A pedagógiai munka ellenőrzése, a tevékenység hatásosságának mérése. A csoport fejlettségi szintjének felmérése a tanév elején. Tájékozódó ellenőrzés. A nevelőmunka eredményeinek mérése a tanév végén. Az ellenőrzés tapasztalatait az óvodapedagógussal ismertetni kell. Az értékelésnél a csoportot vezető mindkét pedagógusnak jelen kell lenni. Az ellenőrzés időpontját az óvodavezető az éves tervben rögzíti. Az éves tervet az óvodapedagógusok év elején megkapják. A nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. A csoportvezetéshez kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése: A megfigyelési bejegyzések, mérési eredmények ellenőrzése a fejlődési naplóban. 18

19 A csoportnapló ellenőrzése. A mulasztási napló vezetésének ellenőrzése. Az étkezési napok nyilvántartásának ellenőrzése. A kötött és kötetlen foglalkozások rendszerességének ellenőrzése. A szülők minőségi tájékoztatásának ellenőrzése /kiírások, szülői értekezletek /. A dajkák munkájának ellenőrzése: A gyermekekkel való bánásmód, kapcsolatuk a gyerekekkel, a gyermekcsoporttal. A munkakörükbe tartózó helyiségek tisztántartása, baleset és egészségvédelem szempontjából. Valamennyi óvónő és az óvodavezető feladata ennek ellenőrzése. Egyéb ellenőrzési feladatok: Az óvoda épületének, környékének rendszeres ellenőrzése balesetveszélyesség és tűzvédelmi szempontból az óvodavezető helyettesének feladata. A munka alkalmassági vizsgálatok eredményeinek érvényességét az óvodatitkár ellenőrzi. A gyermekvédelmi felelős munkáját az óvodavezető helyettese ellenőrzi. Az óvodakertben munkát végző gondnok tevékenységét az óvoda vezetője ellenőrzi. A kisegítő dolgozó munkáját az óvodavezető ellenőrzi. Az ellenőrzési feladatok egy része átruházható a munkaközösség-vezetőre A HOP végrehajtásának ellenőrzése. Gazdálkodási ellenőrzési feladatok: létszám, bér, állóeszköz, készlet és energia, működési bevételek, vagyonvédelem Pénzügyi és számviteli ellenőrzési feladatok: Analitikus nyilvántartások Bizonylati rend Pénzkezelés Dokumentumok kezelése 19

20 Mérés Az Oktatási Minisztérium "minőségelvű oktatás irányításának célja egyfelől az oktatás összetartása, másfelől viszont azoknak a kereteknek, eljárásoknak a kijelölése, megteremtése, amelyek között a helyi igényeknek és elvárásoknak megfelelően működhetnek az iskolák, óvodák. Az intézményi autonómia ugyanis nem lehet öncélú, valódi értelmét akkor nyeri el, ha egyidejűleg képes a színvonalas képzést mindenki számára elérhetővé tenni, és - lehetőség szerint - a speciális elvárásoknak is eleget tenni." A mérés, értékelés és minőségfejlesztés munkánk részévé válik az elkövetkező években. A külső, felülről való értékelést a belülről fakadó önértékelésnek kell felváltania. Ez a feladat az óvodapedagógusokról szól, az ő minőségi munkájukról. Ez a minőségi munka a gyermekek szükségleteinek, igényeinek, érdekeinek való megfelelést, valamint a szülők, a fenntartó igényeinek kielégítését jelenti. Az óvodavezető részéről kiegészül ez a dolgozók igényeinek, elvárásainak való megfeleléssel, melynek része az előírt mennyiségű, és minőségű eszközök, felszerelési tárgyak biztosítása is. "Minőségi igényünk, olyan óvodai életforma megalkotását jelenti, amely egyre alkalmasabb arra, hogy a kisgyermekkor a boldogság emlékeinek tárháza, a valódi erkölcs és viselkedéskultúra forrásvidéke legyen és ne csak múló, felejtésre ítélt epizód az ember életében." - idézet Zilahi Józsefné cikkéből. Ezért fontos számunkra, hogy mennyire érzik jól magukat a gyerekek az óvodában, mennyire derűs a kedélyük, milyen a játékuk, egészséges-e életritmusuk, jók - e szokásaik, mennyire tiszta, szép a környezetük. Érezzük - e a szülők bizalmát, elégedettségét. Ennek érdekében soha nem zárjuk ki a szülőket az óvoda életéből, gyermekük óvodai életéből. Megfontoltan tűzzük ki a célokat, szaktudással válogatjuk meg a módszereket, eszközöket, hiszen munkánk egyéni gondoskodásból, egyedi helyzetek felismeréséből áll. Nem fokozhatjuk le az óvodai nevelést ipari szalagmunkává, hiszen nem ISO 9001: "szabvány gyerek" nevelése a cél. A minőségbiztosítás gyakorlati megvalósításánál a következő elveket vesszük figyelembe: A minőségfejlesztés hosszú távú, több évet átfogó tevékenység. Ez azt jelenti, hogy a megvalósítás időigényes, és igen komoly előzetes átgondoltságot feltételez. Az intézmény egészét érinti, tehát az óvoda valamennyi dolgozójának támogatását és részvételét feltételezi. Óvatosan bánunk a méréssel, különösen vonatkozik ez a gyermekcsoportot vagy az egyes gyermeket érintő mérésekre. 20

21 A szülők megnyerése nem a kérdőívek számától függ, hanem attól, mennyire érzi jól magát az óvodában a kisgyermek. A magas szakmai színvonal nem helyettesíthető a minőségbiztosítással. A minőségbiztosítással intézményünk nevelőmunkájának stabilitását, kiegyensúlyozottságát és színvonalasságát segítjük elő. A partnerkapcsolatok működtetése A jelenleg épülő minőségbiztosítási modell kapcsán pontosan meghatározzuk majd a partnerek elégedettségének mérési módját. Igény és elégedettség mérés: Célja: Minőségpolitikánk arra törekszik, hogy mint szolgáltató intézmény, megismerjük partnereinket és velünk szemben támasztott igényeit. Ennek alapján fejlesztjük folyamatosan intézménypolitikánkat, tudatosan törekedve igényeik, és elvárásaik teljesítésére. Partneri igény és elégedettség mérés eljárásrendje: Az irányított önértékelést követően kétévente, aug. 21. és nov. 3o. között végezzük a partneri igény és elégedettség mérést. Intézményünk partneri listájának évenként frissítjük. Közvetlen és közvetett partnereink elégedettségét és igényét mérjük interjúval, kérdőívvel, ill. erre a célra kidolgozott speciális eszközzel. Az eszközöket az IMIP melléklete tartalmazza A mérés eredményét összesítjük. A következtetéseket levonjuk. A mérések eredményeit felhasználjuk minőségi céljaink meghatározásához Az eljárás lefolytatása az irányított önértékelés része. A begyűjtött kérdőíveket két évig őrizzük. Területi érvényessége: az érintettek köre a mindenkori intézményi partnerlista szerint A téma gazdája: Minőségfejlesztési TEAM- vezető Partnereink mérése a mérési tervben meghatározottakon túl kiterjed az óvoda napi működésén túl a fogadóórákon, szülői értekezleteken és az egyéb alkalmakkor (panaszok), spontán beszélgetések során gyűjtött információkra, 21

22 melyeket óvónői és dajkai vagy munkatársi megbeszéléseken vitatunk meg és értékelünk, illetve rögzítünk. Közvetett partnerek mérésére az évenkénti partnerlista frissítését követően, a meghatározott rend szerint kerül sor. Az adatok feldolgozás módja Adatok rögzítése, összesítése, diagrammokon történő megjelenítése Fontossági sorrendek felállítása (problémalista) A mérés eredményeinek egységes táblázatban történő összesítése Az igények, elvárások elemzése Az okok kutatása. Adatok összehasonlítása első ízben a tapasztalati, a továbbiakban az előző évek eredményeivel. Fenti eljárásrend végrehajtásának felelőse: az óvodavezető Végrehajtója: a TEAM vezető A helyi óvodai program érvényesülését, működését folyamatosan ellenőrizni, értékelni kell. Mérnünk kell egyrészt a gyermek fejlődését, másrészt a helyi programot, abból a szempontból, hogy beválik e a gyakorlatban. Helyi programunk eredményességét a következő szempontok alapján fogjuk vizsgálni: A gyerekek tevékenysége hogyan szolgálja a fejlesztési célokat? Az óvodapedagógus feladatai hogyan segíti a gyermeki tevékenységek megvalósulását? A helyi eszközök alkalmasak e az adott célok eléréséhez? Az óvoda alapvető nevelési keretei: a gyerekek élettere, ennek szervezettsége, pszichés klímája kellő biztosítékkal épül-e be a helyi programba? Megfelelő-e a helyi program és az óvoda környezetének kapcsolata: tárgyi feltételek, a gyerekek elhelyezése, a nevelőtestület felkészültsége, pedagógiai beállítottsága, az egy csoporthoz tartozó két óvónő összehangolt tevékenysége? Milyen az óvoda és a család kapcsolata, szokásai, tartalma az együttműködés formái? Melyek a szülők óvodával szemben támasztott igényei? Megvannak e a programnak megfelelő fejlesztés pénzügyi forrásai, lehetőségei? Abból a szempontból vizsgáljuk a helyi program hatását, hogy az elképzelt 22

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. 2009.

2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. 2009. A JÁTSSZUNK, MOZOGJUNK EGYÜTT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. Tartalomjegyzék A Minőségirányítási program törvényi háttere... 5 1. Bevezetés... 7 2. Minőségpolitikánk Jövőképünk...

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Teljesítményértékelési rendszere

Teljesítményértékelési rendszere 2040. Budaörs, Beregszászi u. 2. Teljesítményértékelési rendszere Készítette: Fábiánné Somogyi Sára Kálmán Ildikó Kisfalviné Lauber Andrea Kománovics Dalma Szmuda Katalin Intézményvezető: Kisfalviné Lauber

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat COMENIUS 2000 I. MODELL Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat Jóváhagyta: A nevelőtestület Dátum: 2002. 09. 13. 2002. 09. 11. 0 1/18 tagjai, helyettesek 1. Cél Kialakításra kerüljön a mintavételi eljárás,

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés 2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés III. A hitoktatás minőségirányítása Hogyan kezdjünk neki? Lépéseiben azonos, de tartalmában a plébániai adottságokból következően más területeket ölel

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1.

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1. Kölyöksziget Óvoda Értékelési szabályzat 2016.október 1. 1. A értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatálybalépése Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Óvodavezető Kelt:. november 04. Oldal 1 A panaszkezelési rend az óvodában Az óvoda gyermekeit és szüleiket, gondviselőiket, valamint

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2012 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2012.06.01. A projekt címe: Mintaadó és szolgáltató referencia-intézmény Gyömörén Intézmény: Háry László Általános Iskola, 9124 Gyömöre, Rákóczi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11

NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11 NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11 Nagyatád, 2011. 06. 30. Gyulainé Bukovics Ildikó min.ügyi vezető 1 BEVEZETŐ: A MIP végrehajtásának nevelőtestület

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése Vezetői összefoglaló ÁROP-11.2. 18/A-2013 A pályázati dokumentáció felépítése Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Vezetői összefoglaló 1 Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla Minőségirányítási területen végzett fejlesztő

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Készítette: Nagyné Jávori Zsuzsanna óvodavezető. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: november 23.

Készítette: Nagyné Jávori Zsuzsanna óvodavezető. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: november 23. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kerékgyártó Óvoda 1147 Budapest Kerékgyártó u. 35-39. Készítette: Nagyné Jávori Zsuzsanna óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: 2009. november 23. Fenntartóhoz

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft.

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft. A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA Szakképzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi Vezetés Stratégia Folyamatok Közvetlen partneri Kulcsfontosságú

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ÓVODÁJÁNAK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 Intézmény OM- azonosítója: Nevelőtestület nevében: aláírás Legitimációs eljárás A dokumentum jellege: Nyilvános Intézményvezető:..

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben