SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA"

Átírás

1 A KAMARAERDEI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Kiegészítés: 2007.

2 A Minőség Irányítási Program törvényi háttere A közoktatási törvény 40. (10) szerint a közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. Az oktatási miniszter 3/2002. (II. 15.) OM rendelete A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 4. (1) A közoktatási intézményekben folyó minőségfejlesztés célja annak garantálása, hogy a közoktatási intézmények a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak. A közoktatási intézmény ennek érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat. Az önértékelés keretében a közoktatási intézmény azonosítja partnereit, folyamatosan méri azok igényeit, illetve elégedettségét. A mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározza szakmai céljait és szolgáltatásainak fejlesztését ú, amelyek megvalósításához intézkedési terveket készít. Az intézkedési-tervek megvalósulását értékeli, és azok eredményeit felhasználja működésének folyamatos fejlesztéséhez. (2) A közoktatási intézmény a minőségfejlesztési feladatok végrehajtásához munkatervet készít. A munkaterv tartalmazza a minőségfejlesztési folyamat szakaszait, az elvégezendő feladatokat, azok időbeni ütemezését és a végrehajtásért felelős személyek neveit. A nevelési oktatási intézmény munkatervének összhangban kell állnia az intézmény nevelési programjával, pedagógiai programjával, az általános művelődési központ munkatervének a pedagógiai művelődési programmal. 2

3 Intézményünk minőségügyi előtörténete Intézményünk a Kamraerdei Óvoda szeptemberében kezdte meg működését. Környezeti adottságai kedvezőek kertes, családi házas övezetben a Kamaraerdő közelségében fekszik. Óvodánk épülete kívül, belül esztétikus, jól kialakított /kivéve a tornatermet/. Felszereltsége igényes és esztétikus és nagyban segíti a nevelőmunka hatékonyságát. Az épület tiszta, jól karbantartott, biztonságos a balesetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok betartása megfelelő. A személyi feltételek kedvezőek, szakképzett pedagógusok és munkájukat, gyermekeket szerető technikai dolgozók közösen, jó kollektívában végzik a feladatokat. Amelyet a szakszerű, határozott és igényes óvodavezető mindenben segít és támogat. Az óvodapedagógusok felsőfokú végzettségűek, akik megszerezték azokat a tanúsítványokat, melyek szükségesek ahhoz, hogy a helyi programunkban felvállalt feladatokat hozzáértő minőségben el tudjuk látni: Környezeti nevelés szobában, szabadban, Kézműves tanfolyamok Logopédiai diagnosztika Drámapedagógia Számítógép az óvodában Óvodapedagógusok hulladék gazdálkodása Komplex játékdiagnosztika és terápia a nevelés folyamatában Valamennyi dajkánk elvégezte a dajkaképző tanfolyamot Az óvodában mind a gyerekek között, mind a felnőttek között formálódik a közösség! Tudatosan sokat teszünk ezért, és büszkeséggel tölt el minket, hogy az óvodánkra a jó hangulat, a családias, tevékeny légkör a jellemző. Kapcsolattartásunk folyamatos a szülőkkel, a szülők közössége is jó irányban formálódik. Helyi programunk fontos célkitűzése, hogy a gyermekek nevelését, fejlesztését élményt nyújtó programokkal segítsük. Ebből adódóan igen nagy szerepet szántunk a hagyományok megteremtésének. Közülük kettő városi szinten is működik. Partnereink igényeire figyelünk, meghallgatjuk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelentkező igényeket maradéktalanul kielégítsük. A program szellemében az óvodában hatékonyan működnek a szolgáltatások és a különszolgáltatások a gyermekek és szülők megelégedésére. 3

4 Iskolába lépéskor gyermekeink koruknak megfelelő fejlettséggel rendelkeznek. A róluk kapott iskolai visszajelzések igen pozitívak. A minőségi munka mindig elsődleges, ennek érdekében ilyen jellegű szakkönyvekkel bővítettük könyvtárunkat, szakmai napokat szerveztünk a nevelőtestület számára, részt vettünk a témához kapcsolódó továbbképzéseken: Minőségbiztosítás Minőségirányítási Program elkészítése, című konferencia az Oktatási Minisztérium szervezésében február hónapban fenntartó elvárásának is megfelelve- kezdtük el a COMÉNIUS alapú minőségbiztosítási modell kiépítését. Minőségpolitikai nyilatkozat Fontosnak tartjuk, hogy a törvényes működés betartása mellett óvodánk jó hírnevét fenntartsuk, és ennek érdekében a magas színvonalú minőségi munkát biztosítsuk. Partnereink érdekében, folyamatosan vizsgáljuk igényeiket, és mindent megteszünk, hogy az igényeket kielégítsük, a kivívott rangunkat megtartsuk. Fontosnak tartjuk, hogy az általunk nyújtott ismertek korszerűek és tudományosan megalapozottak legyenek. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a gyerekek érdeklődését ébren tartsuk, és a szülőket megnyerjük nevelési céljainknak. Intézményünk kinyilvánítja, hogy a természetvédelemre és a szelektív hulladékgyűjtésre fokozott hangsúlyt fektet. Minőségpolitikánk lehetővé teszi, hogy nyissunk a lakosság felé, kedveskedjünk nekik, továbbá Budaörs valamennyi óvodájának bevonásával népszerűsítsük a természet védelmét. Minőségpolitikánk lehetővé teszi, hogy az óvodai élet végére a gyerekek rendelkezzenek azokkal a képességekkel, amelyek szükségesek a kudarc nélküli iskolakezdéshez. Vállaljuk, hogy intézményünket karban tartjuk, esztétikusan fejlesztjük és kihasználjuk az Eu - integrációból adódó pályázati lehetőségeket. 4

5 Fontosnak tartjuk, hogy az élethosszig tartó tanulás feltételeit biztosítsuk. Felelősek vagyunk azért, hogy a gyerekek mindenek feletti érdekeit nem csorbítva minőségi szolgáltatásokat szervezzünk. Felelősek vagyunk azért, hogy önkritikával végzett munkával, folyamatos ellenőrzéssel és elemző értékeléssel, minőségi csapatmunkával olyan embereket neveljünk, akik megtalálják helyüket a társadalomban, és a változó világ aktív és boldog részesévé váljanak. Jövőképünk Óvodánk a jövőben is - a számunkra nagy előnyt jelentő egészséges környezetben esztétikus tárgyi feltételekkel, tisztán és biztonságos intézményként működik. Szakmai hírnevünket is öregbítő eredményeinkről közvetlenül és közvetett módon a jövőben is tájékozott lesz környezetünk. A szakmailag jól felkészült és gyermekszerető felnőtt közösségünk lehetővé teszi, hogy belső értékeink még nyilvánvalóbbá váljanak mindenki számára. Arra törekszünk, hogy óvodánkban a vidámság és a jó hangulat uralkodjon, ahová gyermek és felnőtt egyaránt szívesen tér be, ahol az együvé tartozás érzése büszkeséggel párosul. A szülők nyugodtan hagyják itt gyermekeiket tudván, hogy gyermekük biztonságban és olyan közösségben van, ahol jól érzi magát, mert szeretik és elfogadják értékeit, és mindent megtesznek személyiségének sokoldalú fejlesztéséért. Az itt dolgozókban magas az igény a szakmai kihívásoknak és az uniós elvárásoknak való megfelelést illetően, ebből is fakad az intézményünk minőségelvű működése. Az új iránt fogékony nevelőtestületünk nagy hangsúlyt helyezve a környezettudatos nevelésre, a gyermek nevelésén túl a szülők szemlélet és viselkedés módjára is pozitívan hat. Hagyományainkat a jövőben is ápoljuk, gazdagítjuk. Körültekintő tervezéssel kívánunk a gyermekek és felnőttek számára egyaránt élményt nyújtó programokat szervezni. A város intézményeivel és a fenntartóval megfelelő, jó kapcsolatot építünk és ápolunk. Partnerközpontú szemléletünk alkalmassá tesz bennünket arra, hogy - 5

6 partnereink elégedettségét folyamatosan mérve igényeiket és elvárásaikat az intézmény működéséhez igazítsuk. Intézményünkre vonatkozó fenntartói minőségpolitika Fenntartói elvárás az intézmény felé A fenntartói elvárásból adódó intézményi célok A célok fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok Óvoda iskola szakmai párbeszéd javítása, az óvodából az iskolába való átmenet feszültségeinek oldása. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése. Szorosabb kapcsolat kiépítése a képviselőtestülettel Legyen folyamatos, együtt működő kapcsolat az óvoda és az iskola között! Sajátos nevelést igénylő, részképesség zavarral küzdő, gyógy- testnevelésre szoruló gyermekek irányítása a szakszolgálathoz. / Nevelési Tanácsadó, logopédus, gyógytornász/ Kapcsolattartás a képviselő testülettel. Iskola által kínált programokon való részvétel /pl: rajzverseny eredmény hirdetéséhez kapcsolt program/ Tanító nénik az óvodában /óvoda látogatás/ Tanító nénik az óvodai szülői értekezleten Óvónők iskola látogatása az óvodásokkal Óvónők látogatása az iskolában /követő mérés/ Kapcsolatfelvétel /Nevelési Tanácsadó, logopédus, gyógytornász/ Kapcsolattartás Visszajelzések alapján beavatkozás óvodai szinten Hely, idő, szakember biztosítása A testület ülésein való részvétel A képviselők meghívása az óvoda rendezvényeire Részvétel a városi rendezvényeken 6

7 Fenntartói elvárás az intézmény felé Nevelési tanácsadóval szorosabb kapcsolattartás, tehetséggondozás. Az esélyegyenlőség elvének érvényesítése a város valamennyi közoktatási intézményében, valamennyi kapcsolódó területen A fenntartói elvárásból adódó intézményi célok Kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval. Középsősök preventív szűrése Tanköteles korú gyermekek vizsgálata /Nevelési Tanácsadó/ A célok fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok Kapcsolatfelvétel Kapcsolattartás Beavatkozás Szűrés Hely, idő, szakember Tehetséggondozás Irányítás a megfelelő helyre Az esélyegyenlőség elvének Az intézmény rövid és középtávú érvényesítése. tervezésében a cél elérését szolgáló feladatok megjelenítése. Az alapkészségek megerősítése és fejlesztése az életkornak megfelelően. Az egészséges életmód és a környezetvédelmi nevelés áttekintése. Fejlesztési feladatok megjelenítése a munkatervben. Intézményi önértékelés során az eredmények nyomon követése. Belső továbbképzések szervezése a témában. Akadályverseny hagyományának további ápolása. Megfelelő mérőeszközök kidolgozása és beépítése a mérési rendszerbe. Neveltségi szint mérése, pedagógiai hozzáadott érték mérése. Egyes nevelési területeknél leírt, a fejlődés elvárható jellemzői. /személyiség fejlesztése/ Mérések. A fejlődés jellemzőinél százalékosítani a kívánt eredményt. Ezeknek a MIP - ben meghatározott mérése. /mikor, hányszor, hogyan, ki, stb/ 7

8 Fejlesztendő területek Saját elvárásaink A városi intézmények közötti kapcsolatrendszer gyakorlata. A z elvárásokból adódó intézményi céljaink Minőségileg magasabb szintű gyakorlat kiépítése a város intézményeivel. A célok eléréséhez kapcsolódó feladataink Partneri eredményeinek folyamatos beépítése. Közös szakmai programok igénymérés kezdeményezése. Részvétel a közös szakmai programokon, rendezvényeken Szorosabb kapcsolat a gyógytornásszal, a roma önkormányzattal. Az alapkészségek megerősítése, fejlesztése az életkornak megfelelően. Az egészséges életmód, Helyes eszközfogás, a kenyér kultúráltabb fogyasztása, rendezettebb öltöző, gyakoribb séta az erdőbe. Környezetvédelem, hulladékgyűjtés. szelektív Kiemelt feladat, nagyobb figyelem erre a területre. A szülők meggyőzése a hulladékgyűjtés helyes módjáról. Matematikai nevelés terén Anyanyelvi nevelés terén Ne maradjon ki senki a mikro csoportos fejlesztésből. Hallgassák meg egymást, beszédfegyelem kialakítása Rajzolás, kézimunka mintázás, Az eszközök biztos használata.. A vastagon szerkesztett sorok intézményünk MINŐSÉGI céljai. 8

9 Az intézmény minőségfejlesztési rendszere Minőségfejlesztési rendszerünk működését az ÖMIP- hez hasonlóan a PDCA - SDCA /tervezés, végrehajtás, ellenőrzés, beavatkozás / ciklus, vagyis a folyamatos fejlesztés - biztosítja. Az alábbi tevékenységeket szervezzük ciklusokban: stratégiai célok kijelölése helyzetértékelés feladat- célok alkotása terv készítése végrehajtás értékelés és visszacsatolás. A tervezés folyamata, és dokumentumai Testületünk munkájában döntő és meghatározó szerepe van a tudatosságnak, tervszerűségnek (kellő rugalmassággal kezelve), hiszen a nyugodt, kiegyensúlyozott és kiszámítható óvodai munkát ez biztosítja. A tervezéssel szemben támasztott követelményeink: Tartalom és forma egysége Távlati és szakaszos tervezés egysége /ez szorosan összefügg a vezetés folyamatosságával és ciklikusságával / Helyes logika Konkrétság Dokumentumok egymásra épülése Visszacsatolás biztosítása. Tervezésnél, az intézményi dokumentumok egymáshoz való viszonyának ismerete nélkülözhetetlen, hiszen tartalmuk kölcsönösen meghatározza és befolyásolja egymást. 9

10 Minőségi működésünk szempontjából Az óvoda törvényes működését garantálják azok a dokumentumok, melyek terveinket, szabályzatainkat tartalmazzák. A dokumentumokat úgy tároljuk, hogy minden érintett dolgozó hozzáférhessen. Intézményi dokumentumok rendszere Jogszabályok: KJT, KTV, OM Rendeletek Önkormányzati rendeletek ÖMIP Ezek a dokumentumok az irodában találhatók meg. Hosszú távú terveinket rögzítő dokumentumok: Helyi Óvodai Nevelési Program 4 évenként felülvizsgáljuk Minőség Irányítási Program 4 évenként felülvizsgáljuk Óvodavezetői Program 5 évenként felülvizsgálva Iratkezelési szabályzat 4 évenként felülvizsgáljuk Munkavédelmi szabályzat 4 évenként felülvizsgálva Szervezeti és Működési Szabályzat Törvényi változás, vagy belsőrend Változás függvényében felülvizsgálva. Továbbképzési program 5 évenként felülvizsgálva 10

11 E dokumentumokból minden csoportszobában, az irattárban, az óvodavezető irodájában és az önkormányzat Közoktatási Irodáján található 1 példány. Középtávú terveket rögzítő dokumentumok: A vezető éves beszámolója A vezető éves terve HACCP évenkénti felülvizsgálata Beiskolázási terv Eme dokumentumokhoz / kivéve a HACCP dokumentumokat/, mindenki hozzáférhet a csoportszobákban, az irattárban, az óvodavezető irodájában, valamint az önkormányzat Közoktatási Irodáján. A HACCP dokumentumait az óvodavezető irodájában találhatók. Rövid távú terveinket rögzítő dokumentumok: Projekt tervek Ezeket a dokumentumokat az óvodavezető irodájában lehet megtalálni Pályázatok Nevelési tervek Ezeket a dokumentumokat a csoportszobákban lehet megtekinteni. Ütemtervek 11

12 Intézményünkben működő minőségfejlesztési modell P D C A S D C A Lépésekszakaszok Nyitott önértékelés Az érdekelt felek - partnereink - azonosítása Partnerek igényeinek és elégedettségének mérése Az igények elemzése Célok és prioritások meghatározása, módosítása Intézkedési terv készítése Az intézkedési tervek megvalósítása Az intézkedési tervek megvalósításának értékelése Korrekciós terv készítése és megvalósítása Eredmények Belső és külső intézménykép. A fenntartó elvárásai, a dolgozók elvárásai. Erősségeink és fejlesztendő területeink. Közvetlen és közvetett partnerek azonosítása. Partnerek képviselőinek megnevezése. Partnerfrissítés. Nyitott és objektív módszerekkel. Elégedettségi és elégedetlenségi mutatók felismerése. Az igények azonosítása. A vizsgálat eredményeinek összehasonlítása: Mit láttunk helyesen, miben tért el a fontosság megítélése. Következtetések levonása a teljes dolgozói kör bevonásával / okok kutatása /. Célok kitűzése prioritási sorrend felállítása. A célok eléréséhez vezető cselekvési sor elkészítése. A teljes dolgozói kör az intézkedési terven dolgozik. Az értékelés visszacsatolása az elemzés szakaszába. Sikeres fejlesztések beépítése a működés folyamatába. Tanulságok levonása. Az évenként elvégzett igény és elégedettség vizsgálat eredményeinek visszacsatolása az elemzés szakaszába. 12

13 D C A Irányított önértékelés Eljárásrendnek megfelelő / négyévente /önértékelés az alábbi területeken: Adottságok vonatkozásában: A vezetés szerepe a szervezeti kultúra fejlesztésében A stratégiai tervek és azok megvalósulása. Intézményi folyamatok szabályozottsága. A szabályozási rendszer teljessége. Erőforrások. Partneri igények. Eredmények tekintetében: A munkatársak bevonásának mértéke. A folyamatos fejlesztés eredményei. A partnerek elégedettsége. A szabályozási rendszer bevezetettsége, hatékonysága. A szervezeti kultúra fejlesztésének eredményei. A kitűzött célok elérése, megvalósítása. Az erőforrások felhasználásának hatékonysága február 18.-tól a nevelési év végéig az intézmény nyitott önértékelését végeztük el. A modell felépítésének tervezett időpontja június 30. Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége A vezető felelőssége, hogy biztosítsa a minőség iránti elkötelezettséget, a törvényes működés rendjét. Ennek érdekében személyes példamutatással vesz részt a MIP kidolgozásában, és végrehajtásában, erősíti a minőségi munkavégzést, segíti ebben a teljes dolgozói kör mindennapi tevékenységét. Az intézmény jogszerű működtetésének biztosítására összehangolja azoknak a dokumentumoknak tartalmát, melyek az intézmény működését szabályozzák. Lehetőséget biztosít a jogi dokumentumok megismerésére. A stratégiai tervezés szintjén, biztosítja az alapdokumentumok elkészítését, azok folyamatos felülvizsgálatát. Szervezi a lehetséges közvetett és közvetlen partnerekkel az együttműködést, a velük kialakított kommunikáció folyamatosságát. Gondoskodik arról, hogy a minőségi munkához szükséges tárgyi, szellemi és humán erőforrások rendelkezésre álljanak. Az óvodavezető feladatai és felelőssége a jogszerű működés biztosítása: Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy a teljes működést szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a 13

14 fenntartó önkormányzat valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény dolgozói megismerjék, betartsák. Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a különböző szintű rendeletek megtalálhatók: Magyar Közlöny internetes honlapján Oktatási Közlöny nyomtatott formába 1 példányban, az irodában. A közlönyökben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként az óvodavezető tekinti át, és az információkat továbbítja az információs hálózat működtetési rendjének megfelelően A külső és belső jogi szabályozók betartatásának biztosítása kétféle úton valósul meg intézményünkben: A vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Ezt vizsgálja a fenntartó belső ellenőre is. Az intézmény vezetője a belső ellenőrzési rendszer működtetése és az érdekképviseleti szervek képviselői számára véleményezési és egyetértési jogkör gyakorlásának biztosításával független belső kontroll működését is lehetővé teszi. A vezetés összetétele, kompetenciája Óvodavezető Óvodavezető helyettes Minőségfejlesztési TEAM vezetője Mindenkori munkaközösségek vezetői Felelősségi mátrix A felelősségi mátrix láthatóvá teszi a főfolyamatok gazdáit. A Óvodavezető B Óvodavezető helyettes C Minőségfejlesztési TEAM vezető 14

15 D Óvodapedagógusok E Folyamatgazda / megbízott FOLYAMAT 1. Stratégiai tervezés * 2. Éves munkaterv * 3. Csoportok éves pedagógiai terve * 4. Vezetői ellenőrzés * 5. Irányított önértékelés * 6. Partneri igény és elégedettség mérés 7. Kiválasztás és betanulás * 8. Továbbképzés * A B C D E 9. Belső értékelési rendszer * 10. Ösztönző rendszer * 11. Gazdasági, pénzügyi * 12. Tárgyi eszköz, felszerelés * 13. Egyéb kiszolgáló folyamatok * 14. Óvodai jelentkezés * 15. Beiskolázás * 16. A gyerekek fejlődésének értékelése * 7. Az intézmény működésének éves * értékelése 17. Belső audit * * Feladatkörök Az óvodavezető minőségirányítási feladatai A Közoktatásról szóló törvény egyértelművé teszi, hogy a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési program feladatait a minőségirányítási program részeként kell értelmezni. A minőségfejlesztési feladatok megvalósulásáért, a minőségfejlesztési rendszer működtetéséért az intézményvezető a felelős. A minőségfejlesztési team - vezető, valamint a támogató szervezet feladatai: A dolgozói kör egyetértésével az óvodavezetőtől kapja megbízását a team - vezető. Feladata az intézményben folyó minőségfejlesztési munka szervezése, végrehajtásának ellenőrzése, valamint a minőségfejlesztési team irányítása. 15

16 Ezen belül kiemelt feladatai: Elkészíti, az állandó team tagjaival közösen a minőségfejlesztési munka éves munkatervét a következő szempontok figyelembevételével: Intézményi Minőségirányítási Program Partneri igény és elégedettség mérés eljárásrendje Irányított önértékelés eljárásrendje Vezetői átvizsgálások szervezése A minőségfejlesztési rendszer működéséből adódó intézkedési tervek Folyamatosan ellenőrzi a munkaterv végrehajtását, és vezetői értekezleteken tájékoztatja erről az óvoda vezetőjét. Szervezi a minőségfejlesztési köröket, és folyamatosan ellenőrzi munkájukat. A minőségirányítási programban meghatározottak alapján előkészíti a vezetői átvizsgálásokat. Folyamatosan gyűjti a minőségfejlesztési rendszer bemenő adatait, tervezi a szükséges beavatkozásokat, javaslatait a vezetőséggel folyamatosan egyezteti. Az intézményben folyó minőségfejlesztési munka koordinálása a minőségfejlesztési team feladata. A csoport tagjai munkájukat határozott idejű megbízás alapján végzik. A team vezetője és tagjai munkájának elismerése az oktatási miniszter 3 / ( II. 15. ) OM rendelete 9. alapján történik. A csoport összlétszáma nem haladhatja meg az 5 főt. A teamet a minőségfejlesztési team vezetője irányítja, munkáját az éves munkaterv szerint végzi. A team munkáját minden nevelési év végén az intézményvezető értékeli. Az értékelő megbeszélésen a tagjai, a vezető és az intézményvezetés tagjai vesznek részt. A minőségfejlesztési munka során feltárt problémák megoldására, feladatok, intézkedések végrehajtására szerveződő csoportok a minőségi körök. A minőségi körök szervezésére a minőségfejlesztési team vezető tesz javaslatot, tagjait határozott időre az intézmény vezetője bízza meg. Feladataik: Megválasztják vezetőjüket Munkatervet / projekttervet / készítenek Munkájukat a minőségfejlesztési team vezető folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén segítséget nyújt 16

17 Írásban számolnak be az elvégzett munkáról A minőségfejlesztési körök munkáját feladatuk befejezése után a minőségfejlesztési team vezetője értékeli. Az értékelő megbeszélésen az intézmény vezetője is részt vesz. A minőségfejlesztési rendszer felülvizsgálata: Az intézmény vezetése évente két alkalommal az éves munkatervben meghatározott időpontban - az óvodavezetés, vezetőségi átvizsgálást tart, melynek során a minőségfejlesztési rendszer működését vizsgálja meg. A vezetőségi átvizsgálás szervezése a minőségfejlesztési team-vezető feladata. A humán erőforrás biztosítása és fejlesztése Célja: A megfelelő szakképzett munkaerő kiválasztásával a munkatársak teljesítményének megerősítésével, javításával, ösztönzésével a szervezet célkitűzéseinek elérése. A belépő új munkaerő kiválasztására és betanulására (figyelembe véve a jogszabályokat, pedagógiai elveinket, a kiválasztás szempontjait) eljárásrendet alkalmazunk. 17

18 Intézményvezetői ellenőrzés, értékelés Az ellenőrzés során az intézmény vezetése meghatározza működő folyamatainak ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket és módszereket, valamint az ellenőrzés során nyert információk felhasználásának módját és az azt követő beavatkozást. A vezetői ellenőrzés, értékelés alapelvei: Konkrétság Objektivitás Folyamatosság Tervszerűség Pedagógiai önállóság tiszteletben tartása Humánus megközelítés Kölcsönös bizalom Önállóság, önértékelés fejlesztése Perspektívák adása Pozitívumok erősítése Az óvoda belső ellenőrzése, a vezető ellenőrzésének területei: Cél: A pedagógiai munka ellenőrzése, a tevékenység hatásosságának mérése. A csoport fejlettségi szintjének felmérése a tanév elején. Tájékozódó ellenőrzés. A nevelőmunka eredményeinek mérése a tanév végén. Az ellenőrzés tapasztalatait az óvodapedagógussal ismertetni kell. Az értékelésnél a csoportot vezető mindkét pedagógusnak jelen kell lenni. Az ellenőrzés időpontját az óvodavezető az éves tervben rögzíti. Az éves tervet az óvodapedagógusok év elején megkapják. A nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. A csoportvezetéshez kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése: A megfigyelési bejegyzések, mérési eredmények ellenőrzése a fejlődési naplóban. 18

19 A csoportnapló ellenőrzése. A mulasztási napló vezetésének ellenőrzése. Az étkezési napok nyilvántartásának ellenőrzése. A kötött és kötetlen foglalkozások rendszerességének ellenőrzése. A szülők minőségi tájékoztatásának ellenőrzése /kiírások, szülői értekezletek /. A dajkák munkájának ellenőrzése: A gyermekekkel való bánásmód, kapcsolatuk a gyerekekkel, a gyermekcsoporttal. A munkakörükbe tartózó helyiségek tisztántartása, baleset és egészségvédelem szempontjából. Valamennyi óvónő és az óvodavezető feladata ennek ellenőrzése. Egyéb ellenőrzési feladatok: Az óvoda épületének, környékének rendszeres ellenőrzése balesetveszélyesség és tűzvédelmi szempontból az óvodavezető helyettesének feladata. A munka alkalmassági vizsgálatok eredményeinek érvényességét az óvodatitkár ellenőrzi. A gyermekvédelmi felelős munkáját az óvodavezető helyettese ellenőrzi. Az óvodakertben munkát végző gondnok tevékenységét az óvoda vezetője ellenőrzi. A kisegítő dolgozó munkáját az óvodavezető ellenőrzi. Az ellenőrzési feladatok egy része átruházható a munkaközösség-vezetőre A HOP végrehajtásának ellenőrzése. Gazdálkodási ellenőrzési feladatok: létszám, bér, állóeszköz, készlet és energia, működési bevételek, vagyonvédelem Pénzügyi és számviteli ellenőrzési feladatok: Analitikus nyilvántartások Bizonylati rend Pénzkezelés Dokumentumok kezelése 19

20 Mérés Az Oktatási Minisztérium "minőségelvű oktatás irányításának célja egyfelől az oktatás összetartása, másfelől viszont azoknak a kereteknek, eljárásoknak a kijelölése, megteremtése, amelyek között a helyi igényeknek és elvárásoknak megfelelően működhetnek az iskolák, óvodák. Az intézményi autonómia ugyanis nem lehet öncélú, valódi értelmét akkor nyeri el, ha egyidejűleg képes a színvonalas képzést mindenki számára elérhetővé tenni, és - lehetőség szerint - a speciális elvárásoknak is eleget tenni." A mérés, értékelés és minőségfejlesztés munkánk részévé válik az elkövetkező években. A külső, felülről való értékelést a belülről fakadó önértékelésnek kell felváltania. Ez a feladat az óvodapedagógusokról szól, az ő minőségi munkájukról. Ez a minőségi munka a gyermekek szükségleteinek, igényeinek, érdekeinek való megfelelést, valamint a szülők, a fenntartó igényeinek kielégítését jelenti. Az óvodavezető részéről kiegészül ez a dolgozók igényeinek, elvárásainak való megfeleléssel, melynek része az előírt mennyiségű, és minőségű eszközök, felszerelési tárgyak biztosítása is. "Minőségi igényünk, olyan óvodai életforma megalkotását jelenti, amely egyre alkalmasabb arra, hogy a kisgyermekkor a boldogság emlékeinek tárháza, a valódi erkölcs és viselkedéskultúra forrásvidéke legyen és ne csak múló, felejtésre ítélt epizód az ember életében." - idézet Zilahi Józsefné cikkéből. Ezért fontos számunkra, hogy mennyire érzik jól magukat a gyerekek az óvodában, mennyire derűs a kedélyük, milyen a játékuk, egészséges-e életritmusuk, jók - e szokásaik, mennyire tiszta, szép a környezetük. Érezzük - e a szülők bizalmát, elégedettségét. Ennek érdekében soha nem zárjuk ki a szülőket az óvoda életéből, gyermekük óvodai életéből. Megfontoltan tűzzük ki a célokat, szaktudással válogatjuk meg a módszereket, eszközöket, hiszen munkánk egyéni gondoskodásból, egyedi helyzetek felismeréséből áll. Nem fokozhatjuk le az óvodai nevelést ipari szalagmunkává, hiszen nem ISO 9001: "szabvány gyerek" nevelése a cél. A minőségbiztosítás gyakorlati megvalósításánál a következő elveket vesszük figyelembe: A minőségfejlesztés hosszú távú, több évet átfogó tevékenység. Ez azt jelenti, hogy a megvalósítás időigényes, és igen komoly előzetes átgondoltságot feltételez. Az intézmény egészét érinti, tehát az óvoda valamennyi dolgozójának támogatását és részvételét feltételezi. Óvatosan bánunk a méréssel, különösen vonatkozik ez a gyermekcsoportot vagy az egyes gyermeket érintő mérésekre. 20

21 A szülők megnyerése nem a kérdőívek számától függ, hanem attól, mennyire érzi jól magát az óvodában a kisgyermek. A magas szakmai színvonal nem helyettesíthető a minőségbiztosítással. A minőségbiztosítással intézményünk nevelőmunkájának stabilitását, kiegyensúlyozottságát és színvonalasságát segítjük elő. A partnerkapcsolatok működtetése A jelenleg épülő minőségbiztosítási modell kapcsán pontosan meghatározzuk majd a partnerek elégedettségének mérési módját. Igény és elégedettség mérés: Célja: Minőségpolitikánk arra törekszik, hogy mint szolgáltató intézmény, megismerjük partnereinket és velünk szemben támasztott igényeit. Ennek alapján fejlesztjük folyamatosan intézménypolitikánkat, tudatosan törekedve igényeik, és elvárásaik teljesítésére. Partneri igény és elégedettség mérés eljárásrendje: Az irányított önértékelést követően kétévente, aug. 21. és nov. 3o. között végezzük a partneri igény és elégedettség mérést. Intézményünk partneri listájának évenként frissítjük. Közvetlen és közvetett partnereink elégedettségét és igényét mérjük interjúval, kérdőívvel, ill. erre a célra kidolgozott speciális eszközzel. Az eszközöket az IMIP melléklete tartalmazza A mérés eredményét összesítjük. A következtetéseket levonjuk. A mérések eredményeit felhasználjuk minőségi céljaink meghatározásához Az eljárás lefolytatása az irányított önértékelés része. A begyűjtött kérdőíveket két évig őrizzük. Területi érvényessége: az érintettek köre a mindenkori intézményi partnerlista szerint A téma gazdája: Minőségfejlesztési TEAM- vezető Partnereink mérése a mérési tervben meghatározottakon túl kiterjed az óvoda napi működésén túl a fogadóórákon, szülői értekezleteken és az egyéb alkalmakkor (panaszok), spontán beszélgetések során gyűjtött információkra, 21

22 melyeket óvónői és dajkai vagy munkatársi megbeszéléseken vitatunk meg és értékelünk, illetve rögzítünk. Közvetett partnerek mérésére az évenkénti partnerlista frissítését követően, a meghatározott rend szerint kerül sor. Az adatok feldolgozás módja Adatok rögzítése, összesítése, diagrammokon történő megjelenítése Fontossági sorrendek felállítása (problémalista) A mérés eredményeinek egységes táblázatban történő összesítése Az igények, elvárások elemzése Az okok kutatása. Adatok összehasonlítása első ízben a tapasztalati, a továbbiakban az előző évek eredményeivel. Fenti eljárásrend végrehajtásának felelőse: az óvodavezető Végrehajtója: a TEAM vezető A helyi óvodai program érvényesülését, működését folyamatosan ellenőrizni, értékelni kell. Mérnünk kell egyrészt a gyermek fejlődését, másrészt a helyi programot, abból a szempontból, hogy beválik e a gyakorlatban. Helyi programunk eredményességét a következő szempontok alapján fogjuk vizsgálni: A gyerekek tevékenysége hogyan szolgálja a fejlesztési célokat? Az óvodapedagógus feladatai hogyan segíti a gyermeki tevékenységek megvalósulását? A helyi eszközök alkalmasak e az adott célok eléréséhez? Az óvoda alapvető nevelési keretei: a gyerekek élettere, ennek szervezettsége, pszichés klímája kellő biztosítékkal épül-e be a helyi programba? Megfelelő-e a helyi program és az óvoda környezetének kapcsolata: tárgyi feltételek, a gyerekek elhelyezése, a nevelőtestület felkészültsége, pedagógiai beállítottsága, az egy csoporthoz tartozó két óvónő összehangolt tevékenysége? Milyen az óvoda és a család kapcsolata, szokásai, tartalma az együttműködés formái? Melyek a szülők óvodával szemben támasztott igényei? Megvannak e a programnak megfelelő fejlesztés pénzügyi forrásai, lehetőségei? Abból a szempontból vizsgáljuk a helyi program hatását, hogy az elképzelt 22

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Gyerekkuckó Óvoda 1165 Budapest Centenáriumi stny. 1. 1.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hermina u- 66-68. 2.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Minőségirányítási Program Előzmények Az 1993.

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA

VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: dr. Wéber Attiláné Molnárné Mohos Magdolna Tóthné Vass Mária Székács Anita Hábelné Rákos Tünde Kuszkó Gabriella TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: 200020 Készítette: Szabó Gyula Alkalmazotti

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk

Részletesebben

Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója

Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója 1 Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója Célja: az intézmény működésének hosszú távra szóló elveinek- és a megvalósítását szolgáló elképzeléseknek a meghatározása. Hatályos

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Intézmény neve: Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Készítette: Börcsökné Balázs Márta óvodavezető vezetésével Szűcsné Ponyecz Mária Haklikné

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra. Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.hu EGYETEM TÉRI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Legitimációs eljárás

Részletesebben

Pesterzsébeti Kerekerdő

Pesterzsébeti Kerekerdő Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Óvoda 1202 Budapest, Nagysándor J. u. 189. 1204 Budapest, Kalmár I. sétány 1. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Minőségirányítási program 1. A RENDETLENSÉGBŐL TALÁLD MEG

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015.

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015. Tel/fax:66/476-010 e-mail:ovoda@veszto.hu web:www.vesztoinegyszinvirag.hu MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető rész 1.1 Intézményünk bemutatása, minőségfejlesztési múltja. 1.2

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

GYÖNGYIKE ÓVODA Budapest Salgótarjáni út 47. 1101

GYÖNGYIKE ÓVODA Budapest Salgótarjáni út 47. 1101 GYÖNGYIKE ÓVODA GYÖNGYIKE ÓVODA Budapest Salgótarjáni út 47. 1101 Ez a dokumentum azért született, mert a Közoktatási Törvény 40. előírja az intézmény számára a minőségirányítási program elkészítését,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2004 2 Zárszó Bevezetés 1. Az intézmény minőségpolitikája 1.1. A minőségpolitika 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségcélok

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben