Teljesítményértékelési rendszere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Teljesítményértékelési rendszere"

Átírás

1 2040. Budaörs, Beregszászi u. 2. Teljesítményértékelési rendszere Készítette: Fábiánné Somogyi Sára Kálmán Ildikó Kisfalviné Lauber Andrea Kománovics Dalma Szmuda Katalin Intézményvezető: Kisfalviné Lauber Andrea

2 A Kamaraerdei Óvoda teljesítményértékelési rendszere Gyakran sérelmezzük a szakma alacsony társadalmi presztízsét, azt, hogy a pedagógiához mindenki ért ebben az országban. Azt is tudjuk, hogy amíg nem vállalja egy nevelő közösség, hogy egyértelműen kimondja kik a szakma kiváló képviselői és kik kevésbé, hogy kik viszik a hátukon az intézményi feladatok nagy részét és kik azok, akik alig-alig tolják az óvoda szekerét. Nos addig nem is lesz kedvezőbb társadalmi megítélés, addig nincs miért jobban, többet dolgozni, addig mi magunk bújtatjuk a munkájukat kevésbé lelkiismeretesen végzőket. Végső soron demoralizáljuk saját közösségünket az által, hogy nem tesszük nyilvánvalóvá a munka értékét. /Lendvai Lászlóné Szivák Judit: Tájoló/ A teljesítményértékelési rendszerünk alkalmas, egyszeri alkalomértékelésre, egy-egy terület éves értékelésére egy-egy pedagógus éves teljesítményének értékelésére, javaslatok kitüntetésre, az éves jutalom keret szétosztására. A mi közösségünk a felsorolt alapelvek közül különösen fontosnak, hangsúlyosnak találta: Fejlesztő szándék elvét: Ez ránk nézve azt jelenti, hogy a pedagógiai munkánk értékelése során nem a hibákat keressük, hanem a fejlődés irányát határozzuk meg. Konszenzus elvét: Közösen dolgozzuk ki az értékelési rendszerünket amit mindenki magáénak érez és magára nézve, kötelezőnek tekint. A pedagógiai megalapozottság elvét: Amely ránk nézve azt jelenti, hogy a számunkra korszerűnek ítélt pedagógiai feladatokat meg tudjuk fogalmazni, és mindenki számára megvalósíthatóak.

3 Vagyis pedagógiailag megalapozottan ítéljük meg saját, és társunk munkáját. Ítélet alkotásunk után háromoldalú konszenzust követően megállapítjuk az éppen értékelt dolgozó erősségeit és fejlesztendő területeit. Mindezt úgy, hogy a fejlesztő szándék legyen az elsődleges. Helyi programunkban meghatározott értékelési alapelvünket, a pozitívumokból kiinduló értékelést a felnőtt közösségre is alkalmazhatónak tartjuk. Értékelési rendszerünk célja: Fejlődjön, pedagógiai munkánk minősége! Legyen eredményesebb az óvónői párok együttműködése! Javuljon az önértékelés igénye és képessége! Miért fontos az értékelési rendszer kidolgozása? Az értékelési rendszert fontosnak tartjuk, mert így reális képet kapunk önmagunkról. Tükröt tart elénk a társunk és a vezető óvónő értékelése. Ennek alapján körvonalazódhatnak erősségeink és gyengeségeink. Ezek szem előtt tartásával közösen meghatározhatjuk fejlődésünk irányát. Ezek betartásával egyre jobbak és többek lehetünk, fejleszthetjük a pedagógiai munkánk minőségét. Mivel jó eredményeket csak közösen érhetünk el ezért fontos, hogy társunkkal összehangoltan tudjunk eredményesen dolgozni. Fontosnak tartjuk az egyén fejlődését, a munkavégzésre serkentő értékelést. A teljesítményértékelést semmiképpen nem tekintjük minősítésnek!

4 A MI RENDSZERÜN MIT? KI KIT? MIÉRT? MIKOR? MIVEL? Szempontok Önértékelés Társértékelés Vezetői értékelés Felhatalmazás külső Cél / eredmény Periódus (év) Önértékelés Ellenőrző látogatás. SZEMÉLYES X X X igénye és 1 Személyes beszélgetés. TULAJDONSÁGOK képessége javul. Értékelő lapok Tájoló software Programcélok NEVELÉS/FEJLESZTÉS X X X X megvalósulásána Neveltségi szintmérés. 1 MINŐSÉGE k fejlesztése. Értékelő lapok,tájoló software Méltányolni a Kötelező órán túli munkaidő fejlődést. KÖTELEZŐ ÓRÁN TÚLI nyilvántartás X X X Egyéni igények 1 MUNKAIDŐ Szülői értekezletek jelenléti íve és erősségek Értékelő lapok, Tájoló software feltárása. MUNKAFEGYELEM X X X A pedagógiai munka 1 Értékelő lapok. Tájoló software minőségének VEZETŐI FELADATOK X X X fejlesztése. Intézményi 1 Értékelő lapok. Tájoló software feladatok INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT optimálisabb Partneri elégedettség mérése. X X 1 SEGÍTŐ elosztása. Értékelő lapok Tájoló software Jutalmazás. A mi nevelőtestületünk úgy döntött, hogy évente értékelünk vagy adott helyzetnek megfelelően, adott szempontok alapján. A minőségi munka 80 % fölött kezdődik. Eszköz

5 Értékelési rendszerünk főbb szempontjai: Személyes tulajdonságok Nevelés / fejlesztés minősége A kötelező órákon túl végzett tevékenység Intézmény működését segítő tevékenység Munkafegyelem Vezetői feladatok Értékelési rendszerünk al szempontjai az Eszközök című mellékletben találhatók. Ezen al szempontok 1-1 nevelőtestületi határozattal megváltoztathatók. A nevelőtestületi határozat újabb határozattal felülírható. A nevelőtestületi határozatokról külön nyilvántartást vezetünk. Az értékelés szereplői: Óvodapedagógusok Vezetők: Óvodavezető Óvodavezető helyettes Munkaközösség vezető Gyermekvédelmi felelős TEAM vezető Külső felhatalmazott /a nevelőtestület vagy a fenntartó által felkért külsős szakértő/ Belső felhatalmazott /vezető helyettes, munkaközösség vezető, felkért munkatárs, technikai dolgozók/ A teljesítmény értékelési rendszer alapja: A munkaköri leírás A kötelező órákon túl végzett munka Az egyéni vállalások Értékelés időpontjai: Az óvodapedagógusok és a vezetők teljesítményét évente értékeljük. Ennek időpontját az óvodavezető éves terve tartalmazza Adott helyzetben, az adott helyzetnek megfelelően kiválasztott al szempontok alapján bárkit értékelhetünk. Módszer- adatfeldolgozás: Lendvai Lászlóné Szivák Judit: Tájoló soft-ware alapján.

6 Eszközei: A pedagógus teljesítményértékelését direkt módon befolyásoló eszközök: Vezetői ellenőrző látogatás Személyes beszélgetés Értékelőlapok Munkaidő nyilvántartás A pedagógus teljesítményértékelését indirekt módon befolyásoló eszközök Neveltségi szintmérés Partneri elégedettség mérés Teljesítményértékelés eljárásrendje: Korrekció Értékelőlapok kiosztása és kitöltése. Felelősek: a MIP team tagjai A kitöltött értékelő lapok adataival a Tájoló adatbázisának feltöltése. Felelős: az óvodavezető A bevitt adatok értékelése. Az óvodavezető személyes beszélgetéssel az érdekelt óvodapedagógus elé tárja erősségeit és fejlesztendő területeit. Felelős: az óvodavezető Az értékelés megbeszélése. A vezető és az értékelt személy, ill. a társ véleményének egyeztetése a konszenzus elvét követve. Felelős: valamennyi érintett Intézkedések. A fejlődés irányának meghatározása. Felelős: az óvodavezető A vélemények egyezetése után az óvoda pedagógusa a konszenzus elvét követve az ott megbeszélteket magáénak érzi, és ezután erre kiemelt figyelmet fordít. Felelős: az értékelt óvodapedagógus

7 A hozott intézkedés nyomon követése. Ez a vezető, éves munkatervében meghatározott ellenőrzési terve alapján válik gyakorlattá. Felelős: az óvodavezető A teljes szervezet értékelése. Az egyének erősségeiből és gyengeségeiből meghatározzuk az intézmény erősségeit és gyengeségeit. Felelős: a team vezető A szervezettel kapcsolatos intézkedések. Az értékelés után a feladatok meghatározása. A feladatok a következő évi munkaterv meghatározó részévé válik. Felelős: az óvodavezető A szervezetre vonatkozó intézkedési terv elkészítése az óvodavezető éves munkatervében. Felelős: az óvodavezető A vezető óvónő az intézkedéseket nyomon követi. Az egyéni mérések eredménye után körvonalazódnak elénk intézményünk erősségei és gyengeségei. Erre alapozva lehet elkészíteni a következő év fejlesztési tervét. A teljesítményértékelés dokumentálás, őrzése: Az értékelt pedagógussal kapcsolatos értékelő lapokat átadjuk az érintettnek, vagy megsemmisítjük Az összesített értékelést CD-re mentve, jelszóval ellátva átadjuk az értékelt pedagógusnak, az óvoda példányát páncélszekrényében tároljuk Alkalmazotti ösztönző rendszer működtetése Dicsérő eszközök Dicsérő eszközök Dicséret szóban közösség előtt Javaslattevő Eszköz/módszer Időtartam/időpont Kritérium Óvodavezetés Dolgozók Szóbeli közlés Minden óvónői értekezlet és munkatársi Teljesítmény Mutató *

8 Írásbeli dicséret / közösség előtt Felterjesztés kerületi / állami kitüntetésekre Pénzjutalom Óvodavezetés Dolgozók Óvodavezetés Dolgozók Érdekképviselet Óvodavezetés Érdekképviselet Dolgozók Kompetens szakmai képviselet Szóbeli közlés, írásbeli megjelenítéssel Lista a kerületi és állami kitűntetésekről, és egyéb anyagi elismerési lehetőségekről 24/1999.(VI.25.) OM Teljesítményérté kelés értekezlet Minden óvónői értekezlet és munkatársi értekezlet Felterjesztési kiírás szerint Alkalom szerint Teljesítmény mutató Teljesítmény mutató Teljesítmény mutató A teljesítményértékelés érvényessége: A törvény szerint: szeptember 1.-től érvényes, de nevelőtestületünk kísérletként, től teljes érvényűen működteti. Kitöltési útmutató az értékelő laphoz: 1 = Néha 2 = Általában 3 = Gyakran 4 = Mindig Külön értékelő lapot kap az értékelt pedagógus önértékeléséhez. Külön értékelő lapon értékeli őt társa. Külön értékelő lapon értékel az óvoda vezetője. A vezetők értékelése: Az 1. számú értékelő lap célja: az óvodavezető és az óvodavezető helyettes teljesítményének értékelésére. A 2.számú értékelő lap célja: a munkaközösség vezető a team vezető a gyermekvédelmi felelős teljesítményének értékelése.

9 Teljes körű intézményi önértékelés Az eredeti EFQM modell alapgondolata: a közvetlen és közvetett partneri elégedettséget, a pozitív társadalmi hatást, a minőségelvű intézményi működés iránt elkötelezett vezetés, a stratégiával, valamint a dolgozók, az erőforrások és a folyamatok menedzselésével éri el. Ez kiváló eredményhez vezethet. Nevelőtestületünk az intézmény teljes körű önértékelését az EFQM modell intézményünkre adaptált rendszer alapján végezi. Az eljárás célja és alkalmazási területei: Az önértékelés célja, hogy intézményünk rendszeresen, tényekre alapozva mérje fel és állapítsa meg erősségeit, fejlesztendő területeit, és ennek eredményeképpen jelölje meg a szükséges változtatásokat és fejlesztéseket. A teljes körű intézményi önértékelés szempontjai / területei: Az intézmény jellemző tulajdonságai, adottságai, ezen belül különösen: Vezetés értékelése Stratégiai és operatív tervezés A dolgozók irányításának értékelése Erőforrások értékelése A folyamatok és szabályozottságok értékelése A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szinterei A szervezeti kultúra értékelése Az intézmény által elért eredmények, ezen belül különösen: A munkatársak bevonásának értékelése A külső partnerek elégedettség Belső partnerek elégedettsége A nevelés / fejlesztés eredményei Az intézményi önértékelés periódusai - gyakorisága, az esedékesség éveinek kijelölése: Óvodánkban az óvodavezetői ciklushoz is igazodva - ötévente végezzük el a teljes körű intézményi önértékelést. Az irányított önértékelés esedékességének tényét a minden nevelési év augusztusában megtartott óvodavezetői értekezlet állapítja meg, felelőse a minőségfejlesztési TEAM- vezető.

10 éve Értékelt nevelési évek 2008/ / / / / / /2011 Az intézményi önértékelés folyamata - Folyamat / Felelősség hatáskör Eljárásrend A lépések tárgya Érintettek Informáltak Felelős 1. Tervezés: - Munka csoportok kialakítása A teljes alkalmazotti kör Team vezető Intézményvezető Team vezető 2. Tájékoztatás A teljes alkalmazotti kör A teljes alkalmazotti kör Team vezető 3. Az önértékelés eszközeinek aktualizálása sokszorosítása Team- tagok Önértékelő csoportok A teljes alkalmazotti kör Team vezető 4. Szükséges adatok gyűjtése, mérések (klímavizsgálat, interjú, kérdőív) lebonyolítása A teljes alkalmazotti kör A teljes alkalmazotti kör Team vezető 5. Az önértékelés kérdőíveinek kiosztása az értékelő csoportok tagjai számára Intézményvezető Team vezető Önértékelő csoportok A teljes dolgozói kör 6. Lebonyolítás Önértékelő csoportok Team Intézményvezető Alkalmazotti kör Team vezető Vezetői kör tagjai 7. A kitöltött eszközök értékelése intézményi szinten: szempontok szerinti értékelés Team- tagok Team- tagok Intézményvezető Team vezető 8. Az önértékelés Team- tagok Team- tagok Team vezető

11 elkészítése az intézményi adottságok és eredmények tekintetében (erősségek fejlesztendő területek) 9. Összehasonlító elemzés a korábbi vizsgálatok adatai alapján (változás, fejlődés, stagnálás) Team tagjai Intézményvezető Team Vezető óvónő 10.Tájékoztatás Team tagjai A teljes alkalmazotti kör Team vezetője Team vezetője 11.Intézkedési terv készítése az elkészült önértékelés alapján Team tagjai Önértékelő Csoportok Team Vezető óvónő Team vezetője A teljes körű intézményi önértékelés eljárásrendje azonos a pedagógusok teljesítményértékelésének eljárás rendjével. Dokumentumok, feljegyzések kezelése Dokumentum / Bizonylat Megőrzésért felelős Megőrzés ideje Megjegyzés Fenntartó és Összefoglaló jelentés Team vezető 5 év szülők az irányított tájékoztatása önértékelésből Fejlesztendő területek, Team vezető 5 év MIP- éves szükséges értékelés része intézkedések Intézkedési terv Team vezető 5 év Követő évek munkatervi feladatai Kitöltött kérdőívek Intézményvezető 5 év Páncélszekrény adatainak felvezetése a Tájoló software-re. A CD elhelyezése, őrzése a páncélszekrényben

12 Az országos mérési eredmények beépítése a nevelés / fejlesztés folyamataiba A nevelőtestület döntése és a szülők közösségének véleménye alapján évente értékeli a MIP végrehajtását, és alkalmanként az országos mérés, értékelés eredményeit. Az országos mérési eredmények beépítésének folyamata: 1. A mérési eredmények megismertetése a nevelőtestülettel. 2. Az országos mérési eredmények összehasonlítása az intézményben mért teljesítményével. 3. Abban az esetben, ha intézményi adat nem áll rendelkezésünkre, az alábbiak szerint szükséges eljárni: Saját mérőeszköz készítése, mérés, értékelés és összehasonlítás OKÉV által biztosított mérőeszköz felhasználásával mérés, értékelés, összehasonlítás 4. Az összehasonlító elemzés alapján, szükség szerinti intézkedések kijelölése. 5. A szülők tájékoztatása az országos és a helyi mérési eredményekről, a nevelőtestület értékeléséről, és a javasolt intézkedésekről. 6. A fenntartó önkormányzat, írásban történő tájékoztatása a nevelőtestület döntéséről és a szülői szervezet véleményéről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az intézmény szakmai célkitűzéseit, és tényleges működését eredményező intézkedési terveit. 7. A javasolt intézkedési tervek a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé.

13 2040. Budaörs, Beregszászi u. 2. Eszközök a teljesítmény értékelési rendszer működtetéséhez

14 A teljesítményértékelés területei Személyes tulajdonságok Önértékelés Tevékenységeiben minőségi 1. elvárással van önmaga és mások iránt 2. Döntései megalapozottak. 3. Képes dicséretet és tiszteletet kifejezni. 4. Külseje ápolt, gondozott. 5. Fellépése, megjelenése igényes. 6. Hangneme, stílusa az adott helyzetnek megfelelő. Kapcsolataiban toleráns, 7. empatikus a gyermekekkel, szülőkkel, kollegákkal. 8. Munkájában következetes, megbízható. 9. Óvónői magatartása példamutató, hiteles. Nevelés/fejlesztés minősége Rendelkezik a munkájához szükséges tárgyi és 10. képességbeli tudással, és azokat eredményesen alkalmazza. Folyamatosan frissíti szakmai 11. ismereteit (önképzés, továbbképzés) 12. Alkalmazza-e megszerzett ismereteit a gyakorlatban. Oktató-nevelő munkájában 13. figyelembe veszi a gyerekek életkori sajátosságait. Követelményrendszere 14. illeszkedik az intézmény követelményrendszeréhez. 15. Belső szabályokat betartja. Differenciáltan foglalkozik a gyermekekkel, segíti egyéni 16. fejlődésüket.

15 Képessé teszi a gyerekeket az 17. önálló ismeretszerzésre, logikus gondolkodásra. 18. Előkészíti a foglalkozásait. 19. Változatos módszereket alkalmaz. 20. Képességfejlesztő játékokat és tevékenységeket alkalmaz. Hozzáállása a nevelő/fejlesztő 21. tevékenységhez konstruktív. Szociális készségek 22. kialakulását eredményesen segíti. 23. Óvónő párok közösen elemzik a gyermekek egyéni fejlődését. 24. A szülőket szükség szerint tájékoztatja. A speciális szükségletekkel és érdeklődéssel rendelkező 25. gyermekek tevékenységét körültekintően valósítja meg. Együttműködik a speciális 26. fejlesztést végző szakemberekkel. Nevelőmunkájában kultúrált 27. viselkedési formák kialakítására törekszik. (étkezés, kommunikáció) Az intézmény működését segítő tevékenységek 28. Hajlandó és tud TEAMmunkában dolgozni. Részt vesz a Pedagógiai 29. Program megvalósulásának ellenőrzésében és értékelésében. Részt vesz az óvoda 30. alapdokumentumainak felülvizsgálatában. A beiskolázással kapcsolatos 31. ügyeket körültekintően és pontosan végzi. Szükség szerint megfelelő 32. időben és helyen intézi a gyermekvédelmi tevékenységgel összefüggő

16 feladatait. Ismeri és betartja a 33. munkavégzéshez szükséges törvényeket és jogszabályokat. Mások munkáját elismeri és 34. segíti. 35. Egészséges életmódra nevel. Környezettudatos magatartásra 36. nevel. Intézményi dokumentumok 37. készít. A kötelező órákon túl végzett tevékenység értékelése Szükség szerint családot 38. látogat, fogadó órát tart Iskolalátogatásban, 39. kapcsolattartásban aktív Gyermekvédelmi 40. tevékenységét lelkiismeretesen látja el Szülői értekezletek minősége 41. színvonalas, látogatott Óvodapedagógusi 42. adminisztrációiban naprakész. Az óvoda rendezvényein 43. aktívan részt vesz Munkafegyelem Vállalt feladatait tartalmi és formai szempontból az 44. elvárásoknak megfelelően teljesíti. Naplókat, jellemzéseket, 45. méréseket naprakészen vezeti. Adminisztrációs fegyelme 46. megfelelő 47. Határidőket pontos betartja. 48. Önként vállal helyettesítést.

17 A A felsoroltak közül az alábbi tevékenységekkel segítem az óvoda minőségi működését + 1 pont Szakmai munkaközösség vezető Gyermekvédelmi felelős Drámapedagógus Néptánc oktató Kézműves Szelektív hulladékgyűjtő + 2 pont Minőségfejlesztési TEAM tag Szertárfelelős Természetvédő Elsősegélynyújtó Gyermekrajz pályázatokon vesz részt a csoportja Dekorációs Tanúsítvánnyal is igazolható emelt szintű tudás hasznosítása a csoportban + 3 pont Speciális bánásmódot igénylő gyermekek ellátása. Pl.: ételallergia, tehetséggondozás. Pályázat írás Előadástartás Bemutató foglalkozás tartása Az óvoda minőségi munkáját segítő feladatok esetében is, csak a színvonalas, minőségi munka jutalmazható plusz ponttal!

18 1. Vezetői feladatokat ellátók Ssz. Tervezés A környezeti lehetőségeket és veszélyeket, valamint a szervezet erősségeit és gyengeségeit figyelembe veszi 2. Felméri és elemzi az igényeket, a várható szükségleteket 3. Feltárja azokat a lehetőségeket, melyekkel elérhető, hogy a szükséges emberi erőforrás a megfelelő időben rendelkezésre álljon 4. Összeegyezteti az intézményi célok elérését azzal, hogy a dolgozók képességei a lehető legjobban hasznosuljanak 5. Világos jövőképpel, küldetéstudattal rendelkezik, pontosan tudja, hogy mit akar elérni 6. Elkötelezett a közös célok, feladatok iránt 7. Javulnak a partneri elégedettség mutatói az intézmény szolgáltatásait illetően 8. A szabályoknak megfelelve növekszik a munkatársak teljesítménye 9. Javul a meglévő erőforrások kihasználtsága 10. Gondoskodik az intézmény, benne a dolgozók és az intézményt használók biztonságáról Szervezés 11. Munkaszervezése megfelelő, hogy a dolgozók mit és hogyan tegyenek, milyen körülmények között 12. A dolgozók hatáskörének, felelősségének, kapcsolatainak, együttműködési szabályainak kialakítására törekszik. 13. Jó csapatépítő 14. Képes a résztevékenységek működésének összehangolására. 15. Működést szabályzó dokumentumok pontosak, naprakészek. 16. Alkalmas a jól működő szervezeti folyamatok egységes rendszerré formálása Igazgatás / irányítás 17. Stílusa/ kapcsolata a munkatársakkal együttműködő. 18. Viselkedése a munkahelyen megfelelő. Döntés 19. Döntéseiben motivált 20. Képes a problémák kezelésére, megoldására Koordinálás Képes a különböző személyek, csoportok tevékenységének összefogására Ellenőrzés Az intézményben a dolgozók által elfogadott értékelési rendszer működik

19 Teljesítményértékelés 23. A vezető meghatározott időnként minősíti a dolgozók munkájának eredményét 24. Feltárja a dolgozók erősségeit és fejlesztendő területeit 25. Rámutat a hatékonyságot csökkentő, a fejlődést gátló problémákra Tájékozódás és tájékoztatás 26. Adatokat megszerzi, mérlegeli, feldolgozza, továbbítja. 27. Tájékozódás és tájékoztatás átszövi a vezetés minden területét Munkatársak (új dolgozók) kiválasztása 28. Felismeri a kiválasztás fontosságát 29. Gondoskodik a szervezet tagjainak bevonásáról

20 2. Vezetői feladatokat ellátók Ssz. Tervezés Felméri és elemzi az igényeket, a várható 1. szükségleteket Feltárja azokat a lehetőségeket, melyekkel 2. elérhető, hogy a szükséges emberi erőforrás a megfelelő időben rendelkezésre álljon 3. Elkötelezett a közös célok, feladatok iránt 4. Javulnak a partneri elégedettség mutatói az intézmény szolgáltatásait illetően 5. A szabályoknak megfelelve növekszik a munkatársak teljesítménye 6. Javul a meglévő erőforrások kihasználtsága Szervezés Munkaszervezése megfelelő, hogy a dolgozók 7. mit és hogyan csináljanak, milyen körülmények között A dolgozók hatáskörének, felelősségének, 8. kapcsolatainak, együttműködési szabályainak kialakítására törekszik. 9. Jó csapatépítő 10. Képes a résztevékenységek működésének összehangolására. 11. Működést szabályzó dokumentumok pontosak, naprakészek. Igazgatás / irányítás 12. Stílusa/ kapcsolata a munkatársakkal együttműködő. 13. Viselkedés a munkahelyen megfelelő. Döntés 14. Döntéseiben motivált Koordinálás 15. Képes a különböző személyek, csoportok tevékenységének összefogására Tájékozódás és tájékoztatás 16. Adatok megszerzése, mérlegelése, feldolgozása, továbbítása

21 Interjú a fenntartóval, a Közoktatási Iroda vezetőjével (1) Milyen információi vannak a Kamaraerdei Óvodáról? (2)Ismeri e az óvoda nevelési Programját? Elégedett e az információk mennyiségével és azok tartalmával? (3)Milyennek értékeli szakmai felkészültségünket? (2) Mit tart pozitívnak óvodánk nevelő, fejlesztő munkájában? /Nevelési programját, akadályverseny, környezetvédelmi nevelés/ (3) Tapasztalt e negatívumot? /Vannak e negatív információi?/ (4) Milyen területen kell fejleszteni az óvodai munkát? /Sportoláshoz szükséges hely és eszköz E.U. szabványnak megfelelő játékszerek./ (5) Véleménye szerint óvodánk eleget tesz e az esélyegyenlőség elvének érvényesülése érdekében? (6) Hogyan értékeli gazdálkodásunkat erőforrásainkkal? (7) Hogyan érzékeli, miként értékeli társadalmi hatásunkat? (8) Milyennek ítéli az óvoda és a fenntartó kapcsolatát? Összegezve 1 4 ig terjedő skálán hányadik helyre sorolja a Kamaraerdei Óvodában folyó munkát, az intézmény társadalmi hatását, ha az 1 es a legjobb? Köszönjük a nyilatkozatot!

22 Interjú a tanítókkal A kérdések nem egy egy gyerekre, hanem azokra a gyerekekre vonatkoznak, akik ahhoz a tanító nénihez kerültek. Milyen információi voltak a Kamaraerdei Óvodáról korábban? Ezeket az információkat most megerősítve látja e az osztályba járó gyerekek felkészültsége alapján? Időben beérnek e az iskolába? MOZGÁS TERÉN: Mennyire fejlett, összerendezett a mozgásuk? FINOMMOZGÁS TERÉN: Milyen az írásuk, ceruzafogásuk? ÉRTELMI FEJLETTSÉG TERÉN: Milyen figyelmük tartóssága? Az utasítást megértik e? Logikusan gondolkodnak e? Kitartóak, szorgalmasak e? BESZÉD TERÉN: Elégedett e az általunk nevelt gyerekek beszédfejlettségével? Milyen a beszédtempójuk? Hogyan válaszolnak? Mennyire gazdag a szókincsük? SZOCIÁLIS FEJLETTSÉG TERÉN: Társas kapcsolataikra /felnőttekkel, gyerekekkel/ mi jellemző? MAGATARTÁS TERÉN: Mi jellemző rájuk? Elégedett e magatartásukkal vagy hagy némi kívánnivalót egyik másik viselkedése? Van e olyan terület, amit nekünk kiemeltebben kellene kezelni, jobban kellene fejleszteni, több figyelmet kellene fordítanunk rá? Milyennek érzitek az óvoda és az iskola kapcsolatát? Összegezve 1 4 ig terjedő skálán hányadik helyre sorolja a Kamaraerdei Óvodában folyó munkát, az intézmény társadalmi hatását, ha az 1 es a legjobb? Köszönjük az interjút!

23 Kamaraerdei Óvoda 2004 Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítsék munkánkat. Ismeri e az óvoda nevelési programját? Igen - Nem Ha igen, mi a véleménye róla? Elégedett az óvoda munkájával? Kérjük értékelje az itt folyó munkát. Az 1 4 ig terjedő skálán hányadik helyre sorolja a Kamaraerdei Óvodában folyó munkát, az intézmény társadalmi hatását, ha az 1 es a legjobb? Mi a legszimpatikusabb ebben az óvodában? Mi az, amin változtatni kellene? Mielőtt gyermekét óvodába íratta voltak e előzetes ismeretei erről az intézményről? a. Igen, járt már ide gyermekem. b. Igen, hallottam róla ismerősöktől. c. Nem, de ez van legközelebb. d. Nem tudtam róla semmit. Milyennek ítéli a család és az óvoda kapcsolatát? a. Kedves, közvetlen, nyílt. b. A legfontosabb kérdésekre korlátozódik. c. Kielégítő d. Nincs kapcsolat.

24 Igényt tartott e arra, hogy óvodába lépéskor az első néhány napot együtt töltse gyermekével a csoportban? Miért? a. Igen b. Nem Hogyan fejlődik gyermeke, mióta óvodába jár? a. Nagyon sokat fejlődik. b. Sokat fejlődik. c. Alig fejlődik. d. Egyáltalán nem fejlődik. Milyen területen vett észre jelentősebb fejlődést? Igényelne e több tájékoztatást gyermeke óvodai életéről, fejlődéséről? a. Nem, mert nagyon elégedett vagyok a tájékoztatással. b. Nem, mert megfelelőnek tartom a jelenlegi tájékoztatást. c. Igen, a jelenleginél egy kicsit többet. d. Igen, a jelenleginél sokkal többet Nevelési problémájával kapcsolatban kapott e segítséget az óvodában? a. Igen, sok jó tanácsot kaptam. b. Igen, kaptam néhány tanácsot. c. Nem, mert nem kértem. d. Nem, mert nem tudtak segíteni. Véleménye szerint gyermekét milyen mértékben készíti fel az óvoda az iskolára? a. Remekül felkészíti. b. Egész jól felkészíti az iskolára. c. Nem tudom. d. Nem készíti fel egyáltalán.

25 Mennyire elégedett az óvoda tárgyi felszereltségével? a. Nagyon elégedett vagyok. b. Elégedett vagyok. c. Elfogadható d. Nem vagyok elégedett Örül annak, hogy az óvoda sokféle lehetőséget biztosít az élményszerzésre a játékon kívül is? Igen - Nem Elégedett az óvoda rendjével és tisztaságával? a. Nagyon elégedett vagyok. b. Elégedett vagyok. c. Kicsit vagyok elégedett. d. Egyáltalán nem vagyok elégedett. Köszönjük együttműködését! A Kamaraerdei Óvoda dolgozói A kérdőívre adott válaszok összesítése után a februári szülői értekezleten tájékoztatjuk Önöket az eredményről!

26 Az óvodás gyermekek igény és elégedettség mérése Játék az udvaron. Játék a csoportszobában. Mindennapos testnevelés foglalkozás. Kézműves foglalkozás. Néptánc. Számítógépes foglalkozás. Kirándulás busszal. Akváriumi halak etetése. Mese. Matematika. Ünnepek, hagyományok. /Farsang/ Kirándulás az erdőben. Ezekről a tevékenységekről 1 1 kép készül, melyet az óra számlapjai helyén helyezünk el. A mosolygós arcú mutatót és a szomorú arcú mutatót 1 1 gyerek háromszor forgathatja, így jön ki az eredmény, hogy melyek a legkedveltebb tevékenységek. Amely tevékenységekre a szomorú arcú mutatót irányítják a gyerekek, azokon a tevékenységeken változtatnunk kell. Ezt a mérést egy meghatározott héten bonyolítjuk le!

27 Interjú az orvossal és a védőnővel Mi a véleménye, meg tesz e mindent a Kamaraerdei Óvoda a gyerekek egészséges fejlődése, az egészséges életmód elsajátítása érdekében? levegőzés, mozgás, öltözködés, tisztálkodási szokások kialakítása, C-vitamin bevitel Milyennek látja a körülményeket, a tárgyi és személyi feltételeket ahhoz, hogy az óvoda által kitűzött célok megvalósulhassanak? Elégedett e az óvodai étrenddel, az ételek mennyiségével, minőségével, a tálalás, az étkezés kultúráltságával. Milyennek látja az óvoda és a gyermekorvos kapcsolatát? A gyerekek gondozottsága, érdeklődése, viselkedése alapján, valamint a szülők hozzáállása, együttműködése /ha beutalót kap elviszi e szakrendelésre/ alapján hányadik helyre sorolja a Kamaraerdei Óvoda nevelőmunkáját az 1 6 fokú skálán, ha az egyes a legjobb. Köszönjük az interjút

28 Kérdőív az óvoda dolgozói részére Az óvoda tárgyi felszereltsége jó? a. Teljes mértékben. b. Általában jellemző. c. Általában nem jellemző. d. Egyáltalán nem jellemző. A személyi feltételek megfelelőképpen biztosítottak az óvodában? /óvónők, technikai dolgozók, külsős szolgáltatást nyújtók: judo edző, síoktató, külön torna oktató, logopédus/ a. Teljes mértékben. b. Általában jellemző. c. Általában nem jellemző. d. Egyáltalán nem jellemző. Szükség van e még valamilyen szakemberre, aki emeli az óvoda színvonalát?... A közösségünk mindenkor naprakész a, munkája területén? a. Teljes mértékben. b. Általában jellemző. c. Általában nem jellemző. d. Egyáltalán nem jellemző. Szakmai fejlődésed biztosított? a. Teljes mértékben. b. Általában jellemző. c. Általában nem jellemző. d. Egyáltalán nem jellemző.

29 Dolgozói közösségünk jó közösség? a. Teljes mértékben. b. Általában jellemző. c. Általában nem jellemző. d. Egyáltalán nem jellemző. Gyakran látok el feladatot kötelező óráimon túl. a. Teljes mértékben. b. Általában jellemző. c. Általában nem jellemző. d. Egyáltalán nem jellemző. A problémás nevelési helyzeteket megbeszéljük egymással; kikérjük egymás véleményét, illetve segítséget kérünk egymástól a nevelőtestületen belül. a. Teljes mértékben. b. Általában jellemző. c. Általában nem jellemző. d. Egyáltalán nem jellemző. Óvodánkban a dolgozók és a gyerekek között jó a kapcsolat. a. Teljes mértékben. b. Általában jellemző. c. Általában nem jellemző. d. Egyáltalán nem jellemző. Óvodánkban a szülők és a dolgozók között jó a kapcsolat. a. Teljes mértékben. b. Általában jellemző. c. Általában nem jellemző. d. Egyáltalán nem jellemző. Óvodánk nyitottan működik. a. Teljes mértékben. b. Általában jellemző. c. Általában nem jellemző. d. Egyáltalán nem jellemző.

30 Közös, az óvoda érdekét szolgáló feladatok esetén a közösségünk jól tud együttműködni. a. Teljes mértékben. b. Általában jellemző. c. Általában nem jellemző. d. Egyáltalán nem jellemző. Szeretem ezt a munkát, szívesen végzem. a. Teljes mértékben. b. Általában jellemző. c. Általában nem jellemző. d. Egyáltalán nem jellemző. Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítetted minőségi munkánkat! A minőségbiztosítók közössége

31 A gyermek vezeték és keresztneve SZEMÉLYISÉGLAP Születési helye... ideje (év, hó, nap) TAJ száma Lakcíme: Telefonszám: Otthon: Mobil szám/anya: Mobil szám /apa: Állampolgárság: Családra vonatkozó adatok: Kikből áll a család? Apa vezeték- és keresztneve születési éve: foglalkozása iskolai végzettsége Anya születési neve: születési éve: foglalkozása: iskolai végzettsége: Együtt élnek a szülők? Igen Nem Ha nem, milyen kapcsolatban áll a gyermek a családból kilépett felnőttel? Kikkel él egy háztartásban a gyermek? Testvérek neve: életkora: Gyermeke kivel lakik egy szobában? Van e a gyermeknek olyan önálló helye (szoba, szobasarok, asztal), ahol zavartalanul tevékenykedhet? Igen Nem 31

32 Adatok: Csecsemőkori fejlődési jellemzői (0-1 éves korig): Szopott- e?... Meddig? Milyen betegségei voltak gyermekének az első évben? Hajlamos-e lázgörcsre? Került e sor kórházi kezelésre? Milyen fertőző gyermekbetegségen esett át gyermeke? Érte e valamilyen baleset, sérülés? Mikor? Fejlődési jellemzői: A gyermek mozgásfejlődésével kapcsolatban volt e bármilyen problémája? Mikor kezdett mászni? Jobb kezét vagy bal kezét használja-e gyakrabban?... Bal kéz használata esetén történt e kísérlet az átállításra?... Járt e bölcsödébe?... Ha igen, mennyi idős korától?... Könnyen megszokta a közösséget?.... Ha nem, ez miben jelentkezett? Általában egészséges? Fáradékony? Mennyit alszik naponta? Alvása milyen? nyugodt nyugtalan A gyermek étkezésével kapcsolatos közlendők: Allergiás-e ételre, italra: igen Ha igen, mire? nem Mivel lehet rá hatni leginkább? Van-e valamilyen nevelési problémájuk? Van e idejük beszélgetni a gyermekkel? igen nem ritkán 32

33 Mivel tölti szabadidejét a család leggyakrabban: Hétköznap: Munkaszüneti napokon: Gyógyszerérzékenysége van e? Láz esetén milyen gyógyszert adhatunk? Mi nyugtatja meg leginkább a gyermeket? Van e olyan játéka, szokása, amihez nagyon ragaszkodik? Mit közölne még velünk, gyermekével kapcsolatban? Köszönjük, hogy a lap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy pedagógusaink megismerjék gyermeküket. Az itt közölt adatokat és tényeket csak a gyermekét gondozó óvodapedagógusok ismerik meg, és hivatali titokként kezelik! 33

34 ÉRTÉKELÉS NORMÁKHOZ, SZABÁLYOKHOZ, SZOKÁSHOZ VALÓ VISZONY 1.1. Egészségügyi szokások területén Középső Kiscsoport Nagycsoport csoport Óriás csoport Önállóan Segítséggel Figyelmeztetés -re Önállóan Segítséggel Figyelmeztetés -re Önállóan Segítséggel Figyelmeztetés -re Önállóan Segítséggel Figyelmeztetés -re Zsebkendő használat Szükség szerinti mosdóhasználat Tisztálkodási eszközök használata, Tisztálkodási eszközök rendben tartása Terítés étkezéshez Öltözködés Ruházat rendben tartása Környezet rendben tartása az öltözőben Környezet rendben tartása a csoportszobában Felnőtt üdvözlése Gyermek üdvözlése Étkezés közben kultúrált viselkedés Udvariasság és tisztelet felnőttekkel 1.2. Önkiszolgálás területén 1.3. Viselkedési normák területén Középső Kiscsoport Nagycsoport csoport Óriás csoport 34

35 szemben Udvariasság gyerekekkel szemben Felnőtt megszólítása Felnőtt kérésének elfogadása Felnőtt utasításának elfogadása TÁRSAS KAPCSOLATOK 2.1. Gyermek viszony a felnőttekhez - kapcsolatteremtés 2.2. Gyermek gyermek viszony kapcsolatteremtés Megszólítás Kérés elfogadása Egymás tevékenységének tiszteletben tartása Segítségnyújtás 2.3. Gyermek viszonya a közösségben (gyermek-gyermek viszony) Együttműködés Alkalmazkodás Szabálytudat Konfliktus kezelése Önfegyelem Tolerancia TEVÉKENYSÉGHEZ VALÓ VISZONY 3.1. Önként vállalt tevékenység esetén Kitartás Együttműködés Szervezés Alkalmazkodás Konfliktus kezelése Önfegyelem Önállóság 35

36 Kudarctűrés Kitartás 3.2. Kötelező jellegű tevékenység esetén Együttműködés Szervezés Alkalmazkodás Konfliktus kezelése Önállóság Kudarctűrés KÖZÖSSÉGÉRT VÉGZETT TEVÉKENYSÉG 4.1. Naposi tevékenység Kitartás Szabálytudat Fegyelmezettség Szokásrendszer betartása Önállóság Kötelességtudat Kitartás Gyorsaság Szabálytudat Fegyelmezettség Szokásrendszer betartása Önállóság Kötelességtudat 4.2. Közösségért végzett megbízások 36

37 NEVELTSÉGI SZINT MÉRÉSBŐL ADÓDÓ FELADATAINK Csoport Erősségek Fejlesztendő területek KISCSOPORT KÖZÉPSŐ CSOPORT NAGYCSOPORT Feladataink (együtt a családokkal) ÓRIÁS CSOPORT Egyéb feladatok: Budaörs, február 16. Minőségfejlesztési TEAM-vezető.. Óvodavezető : 37

38 Kötelező órákon túli munkaidő nyilvántartás A dolgozó neve: A munkavégzés időszaka:: Hét Mivel töltöttem ki a kötelező órákon túli munkaidőmet? Időtartam Ellenőrizte: 38

39 Legitimációs záradék Elfogadva: A nevelőtestület nevén: Véleményezte: A Szülők Közössége nevében: Jóváhagyva: Budaörs Város Polgármesteri Hivatala nevében Érvényessége: A jóváhagyást követően Felülvizsgálat:

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KAMARAERDEI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2004. Kiegészítés: 2007. A Minőség Irányítási Program törvényi háttere A közoktatási törvény 40. (10) szerint a közoktatási intézmény feladatai hatékony,

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1.

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1. Kölyöksziget Óvoda Értékelési szabályzat 2016.október 1. 1. A értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatálybalépése Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat COMENIUS 2000 I. MODELL Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat Jóváhagyta: A nevelőtestület Dátum: 2002. 09. 13. 2002. 09. 11. 0 1/18 tagjai, helyettesek 1. Cél Kialakításra kerüljön a mintavételi eljárás,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Munkavállaló Munkáltató Személyi anyag 1. Intézmény megnevezése: 2. Az intézmény küldetése MUNKAKÖRI LEÍRÁS Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Minőségpolitikai nyilatkozat: Keszthely város óvodáinak

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. Telefon: 34/306-139 E-mail: remediumiskola@freemail.hu. www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Intézményi önértékelési program (2015-2020) Készítette: Önértékelési csoport Tartalom I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények 1. Az önértékelés alapelve

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Egységes Óvoda- Bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa u. 1/1. Telefon / Fax: 53 / 374 016 Email: mosolygoalma4@freemail.hu www.mosolygoalmaovoda.hu HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról 2016.09.01. NOS SZABÁLYZAT A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról ALMAFA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4646 EPERJESKE, KOSSUTH UTCA 74. 0 A nevelőtestület

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv

Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv 2016-2017. 1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai: angodi valamint az intézményvezető 2. Az intézményi önértékelési

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Az IMIP végrehajtásának értékelése

Az IMIP végrehajtásának értékelése Az IMIP végrehajtásának értékelése A 2009/2010. nevelési évben a Minőségirányítási Program célrendszerét követve az alábbi feladatok teljesítése valósult meg: Minőségi céljaink: 1. Az óvoda szakmai színvonalának

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben