Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen:"

Átírás

1 1. Megnevezés 1. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat első félévi - módosításához főösszesítő adatok A B C D évi eredeti 2013 első félévi változás 2 Intézményi bevételek bolti árukészlet értékesítésből Egyéb Önkormányzatos sajátos intézményi működési bevételek ( bérleti díjak, szolgáltatások bevételei ) 4 Kamatbevételek folyószámla után ezer forintban első félévi 5 Működési célú ÁFA bevételek Lakbérbevételek Felhalmozási célú ÁFA bevétel építési telek értékesítése után Fordított ÁFA bevétel beruházás után ÁFA bevétel visszaigénylésből Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen: Közhatalmi bevételek ( helyi adók, kifüggesztési díjak, átengedett adók, SZJA és gépjármű ) 6, , Működési célú Költségvetési állami támogatások, költségvetési kiegészítések visszatérülések 9, , Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( pályázati támogatások, felh. állami tám. ) 3, , Egyéb felhalmozási célú bevételek építési telek eladás Költségvetési Pénzforgalmi bevételek 19,134 1,077 20, Pénzforg.nélküli bev. Pénzmaradványfelhasználás hiány belső finanszírozása befektetési célú betétek értékpapírok értékesítése hiány külső finanszírozása Fejlesztési célú hitelek felvétele ( 2013-ban éven belüli fejlesztési hitel ként nem szerepel ) Működési célú hitelek felvétele Finanszírozási bevételek összesen: Kiegyenlítő függő átfutó bevételek ( ) Bevételek összesen : 20,069 1,077 21,146

2 1. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat első félévi - módosításához főösszesítő adatok ezer forintban A B C D 26 Megnevezés évi eredeti 2013 első félévi változás első félévi 27 Önkormányzat költségvetési működési kiadásai 15, , ebből személyi juttatások 3, , ebből munkaadókat terhelő járulékok , ebből dologi kiadások 4, , ebből állami támogatás befizetés utáni elszámolás ebből támogatásértékű kiadások 3, , ebből működési célú pénzeszközátadások ebből szociális juttatások 2, , ebből működési célú kölcsönnyújtás ebből működési célú tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen : 15, , Felhalmozási kiadások beruházások Felhalmozási kiadások felújítások 4, , Felhalmozási kiadások péneszközátadások,támogatásértékű kiadások Felhalmozási kiadások utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási célú értékpapírok részvények vásárlása Felhalmozási célú hitelek kamatkiadásai Felhalmozási kiadások összesen: 4, , Költségvetési kiadások összesen: 20,069 1,077 21, Hitelek törlesztése ( 2013-ban éven belüli ként nem szerepeltethető) Szabad pénzeszközök befektetése Finanszírozási kiadások összesen: Kiegyenlítő függő átfutó kiadások ( ) Kiadások mindösszesen: 20,069 1,077 21,146

3 2.melléklet 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat bevételeinek első félévi -módosításai adatok e/ft-ban A B C D 1. Megnevezés évi eredeti első félévi változás első félévi 2 Monoszló 3 Építményadó 4, ,200 4 Magánszemélyek kommunális adója IFA épület után IFA tartózkodás után Iparűzési adó állandó tev. után Telekadó Helyi adók összesen: 5, , Pótlékok, bírságok Gépjármű adó SZJA-ból átengedett 8 %,jövedelem differenciálódás Igazgatási szolgáltatási díjbevételek Közterület bírság, környezetvéd. Bírság,Talajterhelési díj Közhatalmi bevételek 6, , Lakbér, garázsdíj Kamat bevételek Bérleti díjbevételek ( könyvtár ) Egyéb szolgáltatások bevételei (fénymásolás,fűnyírás stb ) Egyéb intézményi működési bevétel Árukészlet értékesítéséből származó intézményi működési bevétel Működési célú ÁFA bevétel Önkormányzat saját intézményi működési bevételei Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű bevétel ÁHT belülről Ebből OEP-től támogatásértékű bevétel Önkormányzat saját működési célú átvett pénzeszközei és támogatásértékű bevételei

4 2.melléklet 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat bevételeinek első félévi -módosításai adatok e/ft-ban 28 Megnevezés évi eredeti első félévi változás első félévi 29 Működési célú normatív állami támogatás 9, , ebből települési önkormányzati működés támogatás 5, , ebből szociális és gyermekjóléti támogatása 2, , Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ( évközi leigénylések) Könyvtári közművelődési múzeumi feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Egyéb közp.támog. (bérkompenzáció, szerkezetátalakítási ) Előző évi ktgvetési támog Működési Költségvetési támogatás 9, , Működési célú kölcsönök törlesztése Összes működési célú költségvetési bevétel Összesen: 16,134 1,044 17, Ingatlan, építési telek értékesítése felhalmozási ÁFA bevételek, fordított ÁFA Támogatás értékű felhalmozási bevétel ( pályázati támogatások ) 3, , Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése Normatív kötött állami támogatás (közmű 15 % 25%) Összes felhalmozási bevétel 3, , Működési és felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 19,134 1,077 20, Finanszírozási bevételek összesen: ebből hiány belső finanszírozási bevétele előző évi pénzmaradványfelhasználás ebből hiány külső finanszírozási bevétele 51 Felhalmozási célú hitel ( 2013-ban éven belüli ként nem szerepel ) 52 ebből hiány külső finanszírozási bevétele működési célú hitel Betétek felbontása értékpapírok értékesítése hiány külső finanszírozása Kiegyenlítő függő átfutó bevételek 0 0 0

5 2.melléklet 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat bevételeinek első félévi -módosításai adatok e/ft-ban 55 Bevételek Mindösszesen: 20,069 1,077 21,146

6 3. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Működési kiadások első félévi -módosításai adatok ezer forint A B C D E MEGNEVEZÉS 2013.első első Létszám eredeti évi félévi félévi fő 2013 változás Monoszló 1 Települési hulladékok begyűjtése elszállítása Személyi juttatások ( megbízási díjas ) Járulékok Dologi kiadások Egyéb kiskereskedelem élelmiszer kisbolt Közutak üzemeltetése Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés Nem lakóingatlan és egyéb építmény üzemeltetés Személyi juttatások ( megbízási díjas ) Járulékok Dologi kiadások egyéb dologi kiadások Állategészségügyi Ellátás Egyéb takarítás ( hótólás,sikosságmentesítés stb ) Közvilágítási feladat Önkormányzatok elszámolásai intézményeivel 18 3, , Óvodai nevelés ellátás támogatása Iskolai oktatás nevelés támogatása 1-4, osztálynak ,

7 3. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Működési kiadások első félévi -módosításai adatok ezer forint MEGNEVEZÉS A B C Létszám fő évi eredeti Háziorvosi alapellátás működési kiadások Háziorvosi ügyeleti ellátás D 2013.első félévi változás E első félévi 23 Fogorvosi szakellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnő Szociális juttatások 2, , Dologi kiadások ( ÁFA ) Működési célú szociális kölcsönnyújtás Járulékok szociális ellátások után Szociális feladatellátás 88 2, , Civil szervezetek rendezvények támogatása Egyéb közfoglalkoztatás Sportlétesítmények működtetése Köztemető fenntartás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások egyéb dologi kiadások Zöldterület kezelés

8 3. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Működési kiadások első félévi -módosításai adatok ezer forint 44 Szennyvíz gyűjtése tisztítása MEGNEVEZÉS A B C D E Létszám fő évi eredeti 2013.első félévi változás első félévi 45 Személyi juttatások ( tiszteltdíjasok ) 0 1, , Járulékok Működési célú dologi kiadások működési célú tartalékok Egyéb dologi kiadások Város és Községgazdálkodás , , Személyi juttatások ( megbízási díjas ) Járulékok Dologi kiadások Egyéb dologi kiadások Gyermekjóléti szolgáltatás Személyi juttatások 1 1, , Járulékok Dologi kiadások egyéb dologi kiadások Falugondnoki szolgáltatás , , Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Rövid időtartamú Közfoglalkoztatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások egyéb dologi kiadások Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás Személyi juttatások ( megbízási díjasok ) Járulékok

9 3. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Működési kiadások első félévi -módosításai adatok ezer forint 72 Dologi kiadások Könyvtári tev , Bölcsőde intézményfinanszírozása

10 3. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Működési kiadások első félévi -módosításai adatok ezer forint 75 MEGNEVEZÉS Létszám fő évi eredeti 2013.első félévi változás első félévi 76 Személyi juttatás összesen 2.3 3, , Járulék összesen , Működési célú dologi kiadás összesen 4, , Állami támogatás elszámolás utáni befizetési kötelezettségek Működési célú támogatásértékű kiadások 3, , Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szociális juttatások 2, , Működési célú kölcsönnyújtás Működési célú tartalékok Kiegyenlítő függő átfutó kiadások egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési célú kiadások összesen: 15, , Felhalmozási célú hitelek kamatkiadásai ÖSSZES Működési célú KIADÁS 89 felhalmozási célú hitelek kamatkiadásaival , ,313 együtt 10

11 4. melléklet a 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez óvoda- bölcsőde-közétkeztetés bevételeinek és kiadásainak -módosítása első félév adatok ezer forint A B C D E Megnevezés Lét-szám fő évi eredeti 2013.első félévi változás 2013.első félévi 1 Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde 2 Intézményi étkezési bevétel ( bölcsődések ) Intézményi étkezési bevétel ( óvodások ) 1, ,198 4 Intézményi étkezési bevétel ( iskolások ) 4, ,232 5 Alkalmazottak térítési díja 2, ,195 6 Vendég étkezés 4, ,506 7 Intézményi étkezési bevétel ( szociális étkezők) 3, ,379 8 Egyéb bevétel - kamatbevételek stb ÁFA bevétel 4, , Intézményi saját működési költségvetési bevételei 20, , Pénzmaradványfelhasználás 3, , Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal 23, , Költségvetési támogatás (bölcsőde ) 3, , Költségvetési és kistérségi támogatás ( óvoda ) 14, , Költségvetési támogatás ( közétkeztetés ) 6, , Nemzetiségi működési pályázati támogatás Támogatásértékű bev. (nemzetiségi önkormányzattól) Saját bevétel költségvetési támogatással 47, , Intézmény finanszírozás ( bölcsőde ) 3, , Intézmény finanszírozás ( óvoda ) 6, , Intézmény finanszírozás ( közétkeztetés ) 1, , Intézményi finanszírozás ( bérkompenzáció)

12 4. melléklet a 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez óvoda- bölcsőde-közétkeztetés bevételeinek és kiadásainak -módosítása első félév adatok ezer forint 23 Óvoda- Bölcsőde - Konyha bevételei összesen: 59, ,812 A B C D E Megnevezés Lét-szám fő évi eredeti 2013.első félévi változás 2013.első félévi 24 Személyi juttatások 5, , Járulékok 1, , Dologi kiadások 1, , Bölcsődei ellátás 3 7, , Személyi juttatások 13, , Járulékok 4, , Dologi kiadások 4, , Óvodai nevelés 6 22, , Személyi juttatások 8, , Járulékok 2, , Dologi kiadások 17, , Közétkeztetés , , Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Óvoda-bölcsőde Konyha kiadásai összesen: , , Költségvetési bevételek összesen: 20, , Költségvetési kiadások összesen: 59, , Költségvetési hiány többlet összesen: -38, , Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek 38, , ebből költségvetési hiány külső finanszírozása összesen: ebből költségvetési hiány belső finanszírozása összesen: 38, ,654

13 5.melléklet a 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Egészségügyi Intézményi Társulás bevételeinek és kiadásainak -módosulása első félév adatok e/ft-ban A B C D E 1. Megnevezés Lét-szám fő évi eredeti 2013.első félévi változás 2013.első félévi 2. Intézményi bevétel( továbbszámlázott szolg.) Egyéb intézményi bevétel - kamatbevételek Egyéb intézményi bevételek ÁFA bevétel Intézményi saját működési költségvetési bevételek Pénzmaradványfelhasználás 2, ,324 8 Finanszírozási bevételek összesen: 2, ,324 9 Támogatásértékű bevételek OEP-től Védőnő 3, , Támogatásértékű bevételek OEP-től Iskolaorvos Támogatásértékű bevételek OEP-től összesen: 3, , Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól (háziorvos iskolaorvos) 4, , Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól (fogszakorvos) 1, , Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól (védőnő) Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól (I.T. működtetés) Költségvetési bevételek összesen: 10, , Finanszírozási bevételek összesen: 2, , I.T. Egészségügy bevételei összesen: 13, , Személyi juttatások , Járulékok Dologi kiadások 2, , Támogatásértékű kiadások ( betegszállítás,takarítás) Működési célú pénzeszközátadás vállalkozóknak 1, , Beruházások 0 0 0

14 5.melléklet a 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Egészségügyi Intézményi Társulás bevételeinek és kiadásainak -módosulása első félév adatok e/ft-ban Háziorvosi és iskolaorvosi feladatellátás 0.5 5, ,767 A B C D E Megnevezés Lét-szám fő évi eredeti 2013.első félévi változás 2013.első félévi 26 Személyi juttatások( megbízási díj ) Járulékok Dologi kiadások 1, , Működési célú pénzeszközátadás vállalkozóknak Tartalékok Fogszakorvosi feladatellátás 0 2, , Személyi juttatások 2, , Járulékok Dologi kiadások 1, , Védőnői feladatellátás 1 4, , Személyi juttatások( megbízási díj ) Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás vállalkozóknak I.T. működtetés Kiegyenlítő függő átfutó kiadások I.T. Egészségügy kiadásai összesen: , , Költségvetési bevételek összesen: 10, , Költségvetési kiadások összesen: 13, , Költségvetési Hiány többlet összesen: -2, ,324

15 5.melléklet a 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Egészségügyi Intézményi Társulás bevételeinek és kiadásainak -módosulása első félév adatok e/ft-ban 46 Finanszírozási kiadások összesen: Finanszírozási bevételek összesen: 2, , , ,324 ebből Költségvetési Hiány belső finanszírozása összesen:

16 6. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak -módosulása első félév adatok ezer forint 1. Megnevezés A B C D E Létszám fő 2013 terv évi eredeti 2013.első félévi változás első félévi 2 Továbbszámlázott szolg.(telefon,fénymásolás) Kamatbevételek folyószámla után Intézményi saját bevételei Költségvetési bevételek összesen: Intézmény finanszírozás ( állami tám,saját 6 58, ,244 forrás) 7 Pénzmaradványfelhasználás 10, ,887 8 Finanszírozási bevételek összesen: 69, ,131 9 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 10 69, ,186 bevételei összesen: 11 Személyi juttatások 14 40, , Járulékok 11, , Dologi kiadások 17, , Szociális kiadások Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal , ,186 költségvetési kiadásai összesen: 17 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: 69, , Költségvetési Hiány többlet összesen: -69, , Finanszírozási kiadások összesen: Finanszírozási bevételek összesen: 69, , ebből Költségvetési Hiány külső finanszírozása összesen: ebből Költségvetési Hiány belső finanszírozása összesen: 69, ,131

17 7. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat támogatás értékű kiadásainak és működési célú átadott pénzeszközeinek -módosulása első félév adatok e/ft-ban 1. MEGNEVEZÉS A B C évi eredeti 2013.első félévi változás Támogatásértékű kiadás óvodások közétkeztetéséhez Támogatásértékű kiadás iskolások közétkeztetéséhez Támogatásértékű kiadás óvodások neveléséhez Támogatásértékű kiadás általános iskolások oktatásához neveléshez Támogatásértékű kiadás fogszakorvosi ellátáshoz Támogatásértékű kiadás körjegyzőség 7 3,080 0 illetve közös hivatal működéséhez Támogatásértékű kiadás Védőnői ellátáshoz Támogatásértékű kiadás Bölcsődei ellátáshoz Támogatásértékű kiadás Balatonfüredi 10 Kistérségi Társulásnak 0 71 Házisegítségnyújtási feladathoz 1.Támogatás értékű működési célú 11 kiadások önkormányzatoknak és 3, költségvetési intézményeiknek Működési célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak 13 Szervezetek rendezvények támogatásai Működési célú pénzeszköz-átadások 14 és kölcsönnyújtások államháztartáson kívülre

18 7. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat támogatás értékű kiadásainak és működési célú átadott pénzeszközeinek -módosulása első félév adatok e/ft-ban D 2013.első félévi , ,

19 8. melléklet a 8/2013.(IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat szociális juttatásainak -módosulása első félév adatok ezer forintban A B C D első évi 2013.első félévi félévi MEGNEVEZÉS eredeti változás Foglalkoztatással 2. munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 3. Ápolási díj Közgyógyellátás Mozgáskorlátozott támogatás Egyéb betegséggel kapcsolatos ellátások Betegséggel fogyatékossággal kapcsolatos ellátások összesen: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 9 Óvodáztatási támogatás Egyéb családi támogatások Családi támogatások összesen: Bursa támogatás Arany János támogatás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása Hozzájárulás lakossági energiaköltséghez Normatív Lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 18 Adósságcsökkentési támogatás Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen:

20 8. melléklet a 8/2013.(IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat szociális juttatásainak -módosulása első félév adatok ezer forintban A B C D 21 MEGNEVEZÉS évi eredeti 2013.első félévi változás 2013.első félévi 22 Születési tám Temetési tám Köztemetés Szociális étkezés (felnőtt) Étkezési támogatás ( gyerekek ) Egyéb átmeneti támogatások Egyéb nem intézményi ellátások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: ( ÁFA nélkül ) 2, , Ápolási díj járuléka Étkezési támogatás ÁFÁ-ja ( gyerekek) Étkezési támogatás ÁFÁ-ja ( felnőttek) Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás MINDÖSSZESEN: 2, ,862

21 9. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat felhalmozási kiadásainak -módosulása első félév adatok ezer forintban 1. Megnevezés A B C D eredeti módosulás 2013.első félévi Monoszló közösségi tér fejlesztés falukemence 2. 4, ,319 építése vizesblokkal 3 Könyvtár előtti park felújítása Temetői járda felújítás Beruházások és felújítások összesen: 4, ,570 6 felhalmozási célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre felhalmozási célú tartalékok összesen: Felhalmozási célú hitelek felvétele2013-ban az éven belüli ként nem szerepel ) 11 Felhalmozási célú hitelek kamata értékpapírok vásárlása ( ELMIB ) betét lekötések egyéb fianszírizási kiadások Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen: 15 4, ,983

22 10. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósított fejlesztéseinek -módosulása első félév adatok ezer forint A B C D E F G H I J K 1. Megnevezés fejlesztés költsége eredeti EU támogatás összege 2013 eredeti Egyéb forrás eredeti Saját erő eredeti Fejlesztési hitel eredeti fejlesztés költsége első félévi EU támogatás összege 2013 első félévi Egyéb forrás 2013 első félévi Saját erő 2013 első félévi Fejlesztési hitel 2013 megkötött szerződés alapján EMVA Falumegújítása Fejlesztése 2. Falukemence építése vizesblokk 4,319 3, , * 4,319 3, , * kialakításával Felújítás LEADER pályázat 3 * Megjegyzés: a támogatás megérkezéséig fejlesztési hitel kerül felvételre,amit évközben visszafizetésre tervezünk így ként nem szerepel

23 erepel 10. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósított fejlesztéseinek -módosulása első félév adatok ezer forint

24 11. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat pénzforgalmi mérlegeinek első félévi -módosulása adatok ezer forintban A B C D 1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2013 eredeti 2. Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 3. Intézményi működési bevétel 339 Személyi juttatások 3, Közhatalmi bevételek 6,020 Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatásai 9,300 Működési célú dologi kiadások 4,749 6 Működésre átvett pénzeszköz. 0 Működési pénzeszközök átadása 0 7 Támogatásértékű bevételek 250 Működési célú támogatásértékű kiadások 3,696 8 Egyéb működési bevételek 0 Működési célú kölcsönök nyújtása Működési célú kölcsönök törlesztése 225 Szociális kiadások 2, Intézményfinanszírozás 0 11 Előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 0 Működési Tartalék 0 12 Működési célú bevételek összesen: 16,134 Működési kiadások 15, Egyenleg FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2013 eredeti 15 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 16 Felhalmozási bevételek 0 Beruházások, Felújítások 4, Felhalmozásra átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú hitelek kamata 150 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása Felhalmozásra átadott pénzeszközök 0 19 Felhalmozási célú éven túli hitel 0 Felhalmozási célú Céltartalék 0 20 Felhalmozási ÁFA bevételek 0 felhalmozási célú hitel törlesztés 0 Felhalmozási támogatásértékű bevételek ( pályázatok ) 21 3,000 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 22 Egyéb felhalmozási célú bevételek 0 Felhalmozási célú részvények vásárlása Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0 Felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 24 Felhalmozási célú bevételek összesen: 3,935 Felhalmozási célú kiadások összesen: 4, Egyenleg -764

25 11. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat pénzforgalmi mérlegeinek első félévi -módosulása adatok ezer forintban 26 A B C D 27 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE 28 ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG 2013 eredeti 29 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 30 Működési bevételek 16,134 Működési kiadások 15, Egyenleg Felhalmozási bevételek 3,935 Felhalmozási kiadások 4, Egyenleg Összes bevétel 20,069 Összes kiadás 20,069

26 11. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat pénzforgalmi mérlegeinek első félévi -módosulása adatok ezer forintban A B C D 35 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2013 első félévi -módosítás 36 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 37 Intézményi működési bevétel 19 Személyi juttatások Közhatalmi bevételek 56 Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési Működési célú dologi és egyéb folyó 494 támogatásai kiadások Működésre átvett pénzeszköz. 0 Működési pénzeszközök átadása 0 41 Támogatásértékű bevételek 475 Működési célú támogatásértékű kiadások Egyéb működési bevételek 0 Működési célú kölcsönök nyújtása 0 43 Működési célú kölcsönök törlesztése 0 Szociális kiadások Intézményfinanszírozás 0 45 Előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 0 Működési Tartalék Működési célú bevételek összesen: 1,044 Működési kiadások Egyenleg FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2013 első félévi -módosítás 49 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 50 Felhalmozási bevételek 0 Beruházások, Felújítások Felhalmozásra átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú hitelek kamata 0 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása 52 0 Felhalmozásra átadott pénzeszközök Felhalmozási célú éven túli hitel 0 Felhalmozási célú Céltartalék 0 54 Felhalmozási ÁFA bevételek 0 felhalmozási célú hitel törlesztés 0 Felhalmozási támogatásértékű bevételek ( pályázatok állami tám közmű 25 %) Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 56 Egyéb felhalmozási célú bevételek 0 Felhalmozási célú részvények vásárlása 0 57 Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0 Felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 58 Felhalmozási célú bevételek összesen: 33 Felhalmozási célú kiadások összesen: Egyenleg -251

27 11. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat pénzforgalmi mérlegeinek első félévi -módosulása adatok ezer forintban 60 A B C D 61 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE 62 ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG 2013 első félévi -módosítás 63 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 64 Működési bevételek 1,044 Működési kiadások Egyenleg Felhalmozási bevételek 33 Felhalmozási kiadások Egyenleg Összes bevétel 1,077 Összes kiadás 1,077

28 11. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat pénzforgalmi mérlegeinek első félévi -módosulása adatok ezer forintban A B C D 69 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2013 első félévi 70 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 71 Intézményi működési bevétel 358 Személyi juttatások 3, Közhatalmi bevételek 6,076 Munkaadókat terhelő járulékok 1, Önkormányzatok költségvetési támogatásai 9,794 Működési célú dologi kiadások 4, Működésre átvett pénzeszköz. 0 Működési pénzeszközök átadása 0 75 Támogatásértékű bevételek 725 Működési célú támogatásértékű kiadások 3, Egyéb működési bevételek 0 Működési célú kölcsönök nyújtása Működési célú kölcsönök törlesztése 225 Szociális kiadások 2, Intézményfinanszírozás 0 79 Előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 0 Működési Tartalék Működési célú bevételek összesen: 17,178 Működési kiadások 16, Egyenleg 1, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2013 első félévi 83 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 84 Felhalmozási bevételek 0 Beruházások, Felújítások 4, Felhalmozásra átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú hitelek kamata 150 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása Felhalmozásra átadott pénzeszközök Felhalmozási célú éven túli hitel 0 Felhalmozási célú Céltartalék 0 88 Felhalmozási ÁFA bevételek 0 felhalmozási célú hitel törlesztés 0 Felhalmozási támogatásértékű bevételek (pályázatok felh. állami tám közmű 25 %) 89 3,033 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 90 Egyéb felhalmozási célú bevételek 0 Felhalmozási célú részvények vásárlása Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0 Felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 92 Felhalmozási célú bevételek összesen: 3,968 Felhalmozási célú kiadások összesen: 4, Egyenleg -1,015

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft A B C D E F 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft 4 Megnevezés Címek költségvetési 5 főösszeg 6 2012-ben 7 módosított kiadások

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros Kerületi Önkormányzat 28.évi költségvetési mérlege Srsz 28. évi 28. évi Kiadási előirányzat-csoport eredeti Srsz 1 2 6 1 11 15 Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások Pénzforgalmi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012.év

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012.év Megnevezés Bevétel Kiadás Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. sz. melléklet A. Működési költségvetés bevételei összesen 708 515 1 254 143 1 254 178 A. Működési költségvetés kiadásai összesen

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje 1. sz. melléklet Büssü Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés Önkormányzatok

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

Önkorm. kiadás. Kiadások összesen: 652948 668377 689883 699871 661297. Oldal 1

Önkorm. kiadás. Kiadások összesen: 652948 668377 689883 699871 661297. Oldal 1 Önkorm. kiadás MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet Az önkormányzat 2013. IV.előirányzat módosítás kiadásairól jogcímenként E/Ft-ban Ssz Kiadási előirányzat megnevezése eredeti Módosított ei. I. Módosított

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010.

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010. Az önkormányzat 2011. évi bevételei 1. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Iskolai étkeztetés Int.ell.d. 5 000 5 000 2 871 562913-1 Lakóingatlan bérbeaadása Int.

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben