Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen:"

Átírás

1 1. Megnevezés 1. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat első félévi - módosításához főösszesítő adatok A B C D évi eredeti 2013 első félévi változás 2 Intézményi bevételek bolti árukészlet értékesítésből Egyéb Önkormányzatos sajátos intézményi működési bevételek ( bérleti díjak, szolgáltatások bevételei ) 4 Kamatbevételek folyószámla után ezer forintban első félévi 5 Működési célú ÁFA bevételek Lakbérbevételek Felhalmozási célú ÁFA bevétel építési telek értékesítése után Fordított ÁFA bevétel beruházás után ÁFA bevétel visszaigénylésből Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen: Közhatalmi bevételek ( helyi adók, kifüggesztési díjak, átengedett adók, SZJA és gépjármű ) 6, , Működési célú Költségvetési állami támogatások, költségvetési kiegészítések visszatérülések 9, , Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( pályázati támogatások, felh. állami tám. ) 3, , Egyéb felhalmozási célú bevételek építési telek eladás Költségvetési Pénzforgalmi bevételek 19,134 1,077 20, Pénzforg.nélküli bev. Pénzmaradványfelhasználás hiány belső finanszírozása befektetési célú betétek értékpapírok értékesítése hiány külső finanszírozása Fejlesztési célú hitelek felvétele ( 2013-ban éven belüli fejlesztési hitel ként nem szerepel ) Működési célú hitelek felvétele Finanszírozási bevételek összesen: Kiegyenlítő függő átfutó bevételek ( ) Bevételek összesen : 20,069 1,077 21,146

2 1. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat első félévi - módosításához főösszesítő adatok ezer forintban A B C D 26 Megnevezés évi eredeti 2013 első félévi változás első félévi 27 Önkormányzat költségvetési működési kiadásai 15, , ebből személyi juttatások 3, , ebből munkaadókat terhelő járulékok , ebből dologi kiadások 4, , ebből állami támogatás befizetés utáni elszámolás ebből támogatásértékű kiadások 3, , ebből működési célú pénzeszközátadások ebből szociális juttatások 2, , ebből működési célú kölcsönnyújtás ebből működési célú tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen : 15, , Felhalmozási kiadások beruházások Felhalmozási kiadások felújítások 4, , Felhalmozási kiadások péneszközátadások,támogatásértékű kiadások Felhalmozási kiadások utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási célú értékpapírok részvények vásárlása Felhalmozási célú hitelek kamatkiadásai Felhalmozási kiadások összesen: 4, , Költségvetési kiadások összesen: 20,069 1,077 21, Hitelek törlesztése ( 2013-ban éven belüli ként nem szerepeltethető) Szabad pénzeszközök befektetése Finanszírozási kiadások összesen: Kiegyenlítő függő átfutó kiadások ( ) Kiadások mindösszesen: 20,069 1,077 21,146

3 2.melléklet 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat bevételeinek első félévi -módosításai adatok e/ft-ban A B C D 1. Megnevezés évi eredeti első félévi változás első félévi 2 Monoszló 3 Építményadó 4, ,200 4 Magánszemélyek kommunális adója IFA épület után IFA tartózkodás után Iparűzési adó állandó tev. után Telekadó Helyi adók összesen: 5, , Pótlékok, bírságok Gépjármű adó SZJA-ból átengedett 8 %,jövedelem differenciálódás Igazgatási szolgáltatási díjbevételek Közterület bírság, környezetvéd. Bírság,Talajterhelési díj Közhatalmi bevételek 6, , Lakbér, garázsdíj Kamat bevételek Bérleti díjbevételek ( könyvtár ) Egyéb szolgáltatások bevételei (fénymásolás,fűnyírás stb ) Egyéb intézményi működési bevétel Árukészlet értékesítéséből származó intézményi működési bevétel Működési célú ÁFA bevétel Önkormányzat saját intézményi működési bevételei Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű bevétel ÁHT belülről Ebből OEP-től támogatásértékű bevétel Önkormányzat saját működési célú átvett pénzeszközei és támogatásértékű bevételei

4 2.melléklet 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat bevételeinek első félévi -módosításai adatok e/ft-ban 28 Megnevezés évi eredeti első félévi változás első félévi 29 Működési célú normatív állami támogatás 9, , ebből települési önkormányzati működés támogatás 5, , ebből szociális és gyermekjóléti támogatása 2, , Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ( évközi leigénylések) Könyvtári közművelődési múzeumi feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Egyéb közp.támog. (bérkompenzáció, szerkezetátalakítási ) Előző évi ktgvetési támog Működési Költségvetési támogatás 9, , Működési célú kölcsönök törlesztése Összes működési célú költségvetési bevétel Összesen: 16,134 1,044 17, Ingatlan, építési telek értékesítése felhalmozási ÁFA bevételek, fordított ÁFA Támogatás értékű felhalmozási bevétel ( pályázati támogatások ) 3, , Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése Normatív kötött állami támogatás (közmű 15 % 25%) Összes felhalmozási bevétel 3, , Működési és felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 19,134 1,077 20, Finanszírozási bevételek összesen: ebből hiány belső finanszírozási bevétele előző évi pénzmaradványfelhasználás ebből hiány külső finanszírozási bevétele 51 Felhalmozási célú hitel ( 2013-ban éven belüli ként nem szerepel ) 52 ebből hiány külső finanszírozási bevétele működési célú hitel Betétek felbontása értékpapírok értékesítése hiány külső finanszírozása Kiegyenlítő függő átfutó bevételek 0 0 0

5 2.melléklet 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat bevételeinek első félévi -módosításai adatok e/ft-ban 55 Bevételek Mindösszesen: 20,069 1,077 21,146

6 3. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Működési kiadások első félévi -módosításai adatok ezer forint A B C D E MEGNEVEZÉS 2013.első első Létszám eredeti évi félévi félévi fő 2013 változás Monoszló 1 Települési hulladékok begyűjtése elszállítása Személyi juttatások ( megbízási díjas ) Járulékok Dologi kiadások Egyéb kiskereskedelem élelmiszer kisbolt Közutak üzemeltetése Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés Nem lakóingatlan és egyéb építmény üzemeltetés Személyi juttatások ( megbízási díjas ) Járulékok Dologi kiadások egyéb dologi kiadások Állategészségügyi Ellátás Egyéb takarítás ( hótólás,sikosságmentesítés stb ) Közvilágítási feladat Önkormányzatok elszámolásai intézményeivel 18 3, , Óvodai nevelés ellátás támogatása Iskolai oktatás nevelés támogatása 1-4, osztálynak ,

7 3. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Működési kiadások első félévi -módosításai adatok ezer forint MEGNEVEZÉS A B C Létszám fő évi eredeti Háziorvosi alapellátás működési kiadások Háziorvosi ügyeleti ellátás D 2013.első félévi változás E első félévi 23 Fogorvosi szakellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnő Szociális juttatások 2, , Dologi kiadások ( ÁFA ) Működési célú szociális kölcsönnyújtás Járulékok szociális ellátások után Szociális feladatellátás 88 2, , Civil szervezetek rendezvények támogatása Egyéb közfoglalkoztatás Sportlétesítmények működtetése Köztemető fenntartás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások egyéb dologi kiadások Zöldterület kezelés

8 3. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Működési kiadások első félévi -módosításai adatok ezer forint 44 Szennyvíz gyűjtése tisztítása MEGNEVEZÉS A B C D E Létszám fő évi eredeti 2013.első félévi változás első félévi 45 Személyi juttatások ( tiszteltdíjasok ) 0 1, , Járulékok Működési célú dologi kiadások működési célú tartalékok Egyéb dologi kiadások Város és Községgazdálkodás , , Személyi juttatások ( megbízási díjas ) Járulékok Dologi kiadások Egyéb dologi kiadások Gyermekjóléti szolgáltatás Személyi juttatások 1 1, , Járulékok Dologi kiadások egyéb dologi kiadások Falugondnoki szolgáltatás , , Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Rövid időtartamú Közfoglalkoztatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások egyéb dologi kiadások Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás Személyi juttatások ( megbízási díjasok ) Járulékok

9 3. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Működési kiadások első félévi -módosításai adatok ezer forint 72 Dologi kiadások Könyvtári tev , Bölcsőde intézményfinanszírozása

10 3. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Működési kiadások első félévi -módosításai adatok ezer forint 75 MEGNEVEZÉS Létszám fő évi eredeti 2013.első félévi változás első félévi 76 Személyi juttatás összesen 2.3 3, , Járulék összesen , Működési célú dologi kiadás összesen 4, , Állami támogatás elszámolás utáni befizetési kötelezettségek Működési célú támogatásértékű kiadások 3, , Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szociális juttatások 2, , Működési célú kölcsönnyújtás Működési célú tartalékok Kiegyenlítő függő átfutó kiadások egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési célú kiadások összesen: 15, , Felhalmozási célú hitelek kamatkiadásai ÖSSZES Működési célú KIADÁS 89 felhalmozási célú hitelek kamatkiadásaival , ,313 együtt 10

11 4. melléklet a 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez óvoda- bölcsőde-közétkeztetés bevételeinek és kiadásainak -módosítása első félév adatok ezer forint A B C D E Megnevezés Lét-szám fő évi eredeti 2013.első félévi változás 2013.első félévi 1 Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde 2 Intézményi étkezési bevétel ( bölcsődések ) Intézményi étkezési bevétel ( óvodások ) 1, ,198 4 Intézményi étkezési bevétel ( iskolások ) 4, ,232 5 Alkalmazottak térítési díja 2, ,195 6 Vendég étkezés 4, ,506 7 Intézményi étkezési bevétel ( szociális étkezők) 3, ,379 8 Egyéb bevétel - kamatbevételek stb ÁFA bevétel 4, , Intézményi saját működési költségvetési bevételei 20, , Pénzmaradványfelhasználás 3, , Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal 23, , Költségvetési támogatás (bölcsőde ) 3, , Költségvetési és kistérségi támogatás ( óvoda ) 14, , Költségvetési támogatás ( közétkeztetés ) 6, , Nemzetiségi működési pályázati támogatás Támogatásértékű bev. (nemzetiségi önkormányzattól) Saját bevétel költségvetési támogatással 47, , Intézmény finanszírozás ( bölcsőde ) 3, , Intézmény finanszírozás ( óvoda ) 6, , Intézmény finanszírozás ( közétkeztetés ) 1, , Intézményi finanszírozás ( bérkompenzáció)

12 4. melléklet a 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez óvoda- bölcsőde-közétkeztetés bevételeinek és kiadásainak -módosítása első félév adatok ezer forint 23 Óvoda- Bölcsőde - Konyha bevételei összesen: 59, ,812 A B C D E Megnevezés Lét-szám fő évi eredeti 2013.első félévi változás 2013.első félévi 24 Személyi juttatások 5, , Járulékok 1, , Dologi kiadások 1, , Bölcsődei ellátás 3 7, , Személyi juttatások 13, , Járulékok 4, , Dologi kiadások 4, , Óvodai nevelés 6 22, , Személyi juttatások 8, , Járulékok 2, , Dologi kiadások 17, , Közétkeztetés , , Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Óvoda-bölcsőde Konyha kiadásai összesen: , , Költségvetési bevételek összesen: 20, , Költségvetési kiadások összesen: 59, , Költségvetési hiány többlet összesen: -38, , Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek 38, , ebből költségvetési hiány külső finanszírozása összesen: ebből költségvetési hiány belső finanszírozása összesen: 38, ,654

13 5.melléklet a 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Egészségügyi Intézményi Társulás bevételeinek és kiadásainak -módosulása első félév adatok e/ft-ban A B C D E 1. Megnevezés Lét-szám fő évi eredeti 2013.első félévi változás 2013.első félévi 2. Intézményi bevétel( továbbszámlázott szolg.) Egyéb intézményi bevétel - kamatbevételek Egyéb intézményi bevételek ÁFA bevétel Intézményi saját működési költségvetési bevételek Pénzmaradványfelhasználás 2, ,324 8 Finanszírozási bevételek összesen: 2, ,324 9 Támogatásértékű bevételek OEP-től Védőnő 3, , Támogatásértékű bevételek OEP-től Iskolaorvos Támogatásértékű bevételek OEP-től összesen: 3, , Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól (háziorvos iskolaorvos) 4, , Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól (fogszakorvos) 1, , Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól (védőnő) Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól (I.T. működtetés) Költségvetési bevételek összesen: 10, , Finanszírozási bevételek összesen: 2, , I.T. Egészségügy bevételei összesen: 13, , Személyi juttatások , Járulékok Dologi kiadások 2, , Támogatásértékű kiadások ( betegszállítás,takarítás) Működési célú pénzeszközátadás vállalkozóknak 1, , Beruházások 0 0 0

14 5.melléklet a 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Egészségügyi Intézményi Társulás bevételeinek és kiadásainak -módosulása első félév adatok e/ft-ban Háziorvosi és iskolaorvosi feladatellátás 0.5 5, ,767 A B C D E Megnevezés Lét-szám fő évi eredeti 2013.első félévi változás 2013.első félévi 26 Személyi juttatások( megbízási díj ) Járulékok Dologi kiadások 1, , Működési célú pénzeszközátadás vállalkozóknak Tartalékok Fogszakorvosi feladatellátás 0 2, , Személyi juttatások 2, , Járulékok Dologi kiadások 1, , Védőnői feladatellátás 1 4, , Személyi juttatások( megbízási díj ) Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás vállalkozóknak I.T. működtetés Kiegyenlítő függő átfutó kiadások I.T. Egészségügy kiadásai összesen: , , Költségvetési bevételek összesen: 10, , Költségvetési kiadások összesen: 13, , Költségvetési Hiány többlet összesen: -2, ,324

15 5.melléklet a 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Egészségügyi Intézményi Társulás bevételeinek és kiadásainak -módosulása első félév adatok e/ft-ban 46 Finanszírozási kiadások összesen: Finanszírozási bevételek összesen: 2, , , ,324 ebből Költségvetési Hiány belső finanszírozása összesen:

16 6. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak -módosulása első félév adatok ezer forint 1. Megnevezés A B C D E Létszám fő 2013 terv évi eredeti 2013.első félévi változás első félévi 2 Továbbszámlázott szolg.(telefon,fénymásolás) Kamatbevételek folyószámla után Intézményi saját bevételei Költségvetési bevételek összesen: Intézmény finanszírozás ( állami tám,saját 6 58, ,244 forrás) 7 Pénzmaradványfelhasználás 10, ,887 8 Finanszírozási bevételek összesen: 69, ,131 9 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 10 69, ,186 bevételei összesen: 11 Személyi juttatások 14 40, , Járulékok 11, , Dologi kiadások 17, , Szociális kiadások Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal , ,186 költségvetési kiadásai összesen: 17 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: 69, , Költségvetési Hiány többlet összesen: -69, , Finanszírozási kiadások összesen: Finanszírozási bevételek összesen: 69, , ebből Költségvetési Hiány külső finanszírozása összesen: ebből Költségvetési Hiány belső finanszírozása összesen: 69, ,131

17 7. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat támogatás értékű kiadásainak és működési célú átadott pénzeszközeinek -módosulása első félév adatok e/ft-ban 1. MEGNEVEZÉS A B C évi eredeti 2013.első félévi változás Támogatásértékű kiadás óvodások közétkeztetéséhez Támogatásértékű kiadás iskolások közétkeztetéséhez Támogatásértékű kiadás óvodások neveléséhez Támogatásértékű kiadás általános iskolások oktatásához neveléshez Támogatásértékű kiadás fogszakorvosi ellátáshoz Támogatásértékű kiadás körjegyzőség 7 3,080 0 illetve közös hivatal működéséhez Támogatásértékű kiadás Védőnői ellátáshoz Támogatásértékű kiadás Bölcsődei ellátáshoz Támogatásértékű kiadás Balatonfüredi 10 Kistérségi Társulásnak 0 71 Házisegítségnyújtási feladathoz 1.Támogatás értékű működési célú 11 kiadások önkormányzatoknak és 3, költségvetési intézményeiknek Működési célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak 13 Szervezetek rendezvények támogatásai Működési célú pénzeszköz-átadások 14 és kölcsönnyújtások államháztartáson kívülre

18 7. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat támogatás értékű kiadásainak és működési célú átadott pénzeszközeinek -módosulása első félév adatok e/ft-ban D 2013.első félévi , ,

19 8. melléklet a 8/2013.(IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat szociális juttatásainak -módosulása első félév adatok ezer forintban A B C D első évi 2013.első félévi félévi MEGNEVEZÉS eredeti változás Foglalkoztatással 2. munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 3. Ápolási díj Közgyógyellátás Mozgáskorlátozott támogatás Egyéb betegséggel kapcsolatos ellátások Betegséggel fogyatékossággal kapcsolatos ellátások összesen: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 9 Óvodáztatási támogatás Egyéb családi támogatások Családi támogatások összesen: Bursa támogatás Arany János támogatás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása Hozzájárulás lakossági energiaköltséghez Normatív Lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 18 Adósságcsökkentési támogatás Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen:

20 8. melléklet a 8/2013.(IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat szociális juttatásainak -módosulása első félév adatok ezer forintban A B C D 21 MEGNEVEZÉS évi eredeti 2013.első félévi változás 2013.első félévi 22 Születési tám Temetési tám Köztemetés Szociális étkezés (felnőtt) Étkezési támogatás ( gyerekek ) Egyéb átmeneti támogatások Egyéb nem intézményi ellátások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: ( ÁFA nélkül ) 2, , Ápolási díj járuléka Étkezési támogatás ÁFÁ-ja ( gyerekek) Étkezési támogatás ÁFÁ-ja ( felnőttek) Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás MINDÖSSZESEN: 2, ,862

21 9. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat felhalmozási kiadásainak -módosulása első félév adatok ezer forintban 1. Megnevezés A B C D eredeti módosulás 2013.első félévi Monoszló közösségi tér fejlesztés falukemence 2. 4, ,319 építése vizesblokkal 3 Könyvtár előtti park felújítása Temetői járda felújítás Beruházások és felújítások összesen: 4, ,570 6 felhalmozási célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre felhalmozási célú tartalékok összesen: Felhalmozási célú hitelek felvétele2013-ban az éven belüli ként nem szerepel ) 11 Felhalmozási célú hitelek kamata értékpapírok vásárlása ( ELMIB ) betét lekötések egyéb fianszírizási kiadások Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen: 15 4, ,983

22 10. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósított fejlesztéseinek -módosulása első félév adatok ezer forint A B C D E F G H I J K 1. Megnevezés fejlesztés költsége eredeti EU támogatás összege 2013 eredeti Egyéb forrás eredeti Saját erő eredeti Fejlesztési hitel eredeti fejlesztés költsége első félévi EU támogatás összege 2013 első félévi Egyéb forrás 2013 első félévi Saját erő 2013 első félévi Fejlesztési hitel 2013 megkötött szerződés alapján EMVA Falumegújítása Fejlesztése 2. Falukemence építése vizesblokk 4,319 3, , * 4,319 3, , * kialakításával Felújítás LEADER pályázat 3 * Megjegyzés: a támogatás megérkezéséig fejlesztési hitel kerül felvételre,amit évközben visszafizetésre tervezünk így ként nem szerepel

23 erepel 10. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósított fejlesztéseinek -módosulása első félév adatok ezer forint

24 11. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat pénzforgalmi mérlegeinek első félévi -módosulása adatok ezer forintban A B C D 1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2013 eredeti 2. Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 3. Intézményi működési bevétel 339 Személyi juttatások 3, Közhatalmi bevételek 6,020 Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatásai 9,300 Működési célú dologi kiadások 4,749 6 Működésre átvett pénzeszköz. 0 Működési pénzeszközök átadása 0 7 Támogatásértékű bevételek 250 Működési célú támogatásértékű kiadások 3,696 8 Egyéb működési bevételek 0 Működési célú kölcsönök nyújtása Működési célú kölcsönök törlesztése 225 Szociális kiadások 2, Intézményfinanszírozás 0 11 Előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 0 Működési Tartalék 0 12 Működési célú bevételek összesen: 16,134 Működési kiadások 15, Egyenleg FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2013 eredeti 15 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 16 Felhalmozási bevételek 0 Beruházások, Felújítások 4, Felhalmozásra átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú hitelek kamata 150 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása Felhalmozásra átadott pénzeszközök 0 19 Felhalmozási célú éven túli hitel 0 Felhalmozási célú Céltartalék 0 20 Felhalmozási ÁFA bevételek 0 felhalmozási célú hitel törlesztés 0 Felhalmozási támogatásértékű bevételek ( pályázatok ) 21 3,000 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 22 Egyéb felhalmozási célú bevételek 0 Felhalmozási célú részvények vásárlása Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0 Felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 24 Felhalmozási célú bevételek összesen: 3,935 Felhalmozási célú kiadások összesen: 4, Egyenleg -764

25 11. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat pénzforgalmi mérlegeinek első félévi -módosulása adatok ezer forintban 26 A B C D 27 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE 28 ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG 2013 eredeti 29 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 30 Működési bevételek 16,134 Működési kiadások 15, Egyenleg Felhalmozási bevételek 3,935 Felhalmozási kiadások 4, Egyenleg Összes bevétel 20,069 Összes kiadás 20,069

26 11. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat pénzforgalmi mérlegeinek első félévi -módosulása adatok ezer forintban A B C D 35 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2013 első félévi -módosítás 36 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 37 Intézményi működési bevétel 19 Személyi juttatások Közhatalmi bevételek 56 Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési Működési célú dologi és egyéb folyó 494 támogatásai kiadások Működésre átvett pénzeszköz. 0 Működési pénzeszközök átadása 0 41 Támogatásértékű bevételek 475 Működési célú támogatásértékű kiadások Egyéb működési bevételek 0 Működési célú kölcsönök nyújtása 0 43 Működési célú kölcsönök törlesztése 0 Szociális kiadások Intézményfinanszírozás 0 45 Előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 0 Működési Tartalék Működési célú bevételek összesen: 1,044 Működési kiadások Egyenleg FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2013 első félévi -módosítás 49 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 50 Felhalmozási bevételek 0 Beruházások, Felújítások Felhalmozásra átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú hitelek kamata 0 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása 52 0 Felhalmozásra átadott pénzeszközök Felhalmozási célú éven túli hitel 0 Felhalmozási célú Céltartalék 0 54 Felhalmozási ÁFA bevételek 0 felhalmozási célú hitel törlesztés 0 Felhalmozási támogatásértékű bevételek ( pályázatok állami tám közmű 25 %) Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 56 Egyéb felhalmozási célú bevételek 0 Felhalmozási célú részvények vásárlása 0 57 Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0 Felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 58 Felhalmozási célú bevételek összesen: 33 Felhalmozási célú kiadások összesen: Egyenleg -251

27 11. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat pénzforgalmi mérlegeinek első félévi -módosulása adatok ezer forintban 60 A B C D 61 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE 62 ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG 2013 első félévi -módosítás 63 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 64 Működési bevételek 1,044 Működési kiadások Egyenleg Felhalmozási bevételek 33 Felhalmozási kiadások Egyenleg Összes bevétel 1,077 Összes kiadás 1,077

28 11. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat pénzforgalmi mérlegeinek első félévi -módosulása adatok ezer forintban A B C D 69 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2013 első félévi 70 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 71 Intézményi működési bevétel 358 Személyi juttatások 3, Közhatalmi bevételek 6,076 Munkaadókat terhelő járulékok 1, Önkormányzatok költségvetési támogatásai 9,794 Működési célú dologi kiadások 4, Működésre átvett pénzeszköz. 0 Működési pénzeszközök átadása 0 75 Támogatásértékű bevételek 725 Működési célú támogatásértékű kiadások 3, Egyéb működési bevételek 0 Működési célú kölcsönök nyújtása Működési célú kölcsönök törlesztése 225 Szociális kiadások 2, Intézményfinanszírozás 0 79 Előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 0 Működési Tartalék Működési célú bevételek összesen: 17,178 Működési kiadások 16, Egyenleg 1, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2013 első félévi 83 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 84 Felhalmozási bevételek 0 Beruházások, Felújítások 4, Felhalmozásra átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú hitelek kamata 150 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása Felhalmozásra átadott pénzeszközök Felhalmozási célú éven túli hitel 0 Felhalmozási célú Céltartalék 0 88 Felhalmozási ÁFA bevételek 0 felhalmozási célú hitel törlesztés 0 Felhalmozási támogatásértékű bevételek (pályázatok felh. állami tám közmű 25 %) 89 3,033 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 90 Egyéb felhalmozási célú bevételek 0 Felhalmozási célú részvények vásárlása Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0 Felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 92 Felhalmozási célú bevételek összesen: 3,968 Felhalmozási célú kiadások összesen: 4, Egyenleg -1,015

MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre

MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre Bevételek Megnevezése Kiadások Megnevezése adatok e/ft-ban Működési bevételek

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

B E V É T E L E K. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. 2014. évi előirányzat 1. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben