Választható Portfóliós Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Választható Portfóliós Szabályzat"

Átírás

1 Választható Portfóliós Szabályzat Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári ágazata számára Hatályos:

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Általános rendelkezések Jogszabályi háttér A szabályzat tárgya Az AEGON Nyugdíjpénztár magánpénztári ágazat befektetési politikája és vagyonkezelési irányelvei Általános irányelvek A választható portfóliók jellemzése és a portfóliókra jellemző kockázatok leírása A választható portfóliók eszközallokációi és referenciaindexei Függő portfólió stratégia eszközallokációja és referenciaindexe A limitektől való eltérések kezelése Portfólió közötti értékpapír átvezetések szabályozása A Pénztár portfólió közötti értékpapír átvezetések szabályai Az átvezetésre kerülő értékpapírok kiválasztásának elvei és módszerei Az átvezetés elszámolásának folyamata és az átvezetésekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség A döntésre jogosultak köre A Választható Portfóliós rendszer működtetésének és a portfóliók közötti váltásnak eljárási szabályai Besorolási szabályok a rendszer indulásakor, illetve új belépők portfólió választása A pénztártagok portfólió váltásának eljárási szabályai Felelősségi szabályok A rendszer működtetéséhez kapcsolódó számviteli, nyilvántartási és informatikai háttér Számviteli nyilvántartásra vonatkozó szabályok Informatikai háttér A választható portfóliós rendszer működtetése Befizetések kezelése Hozam Portfólióváltás Pénztártagok tájékoztatásának szabályai A rendszer működtetésének költségei A rendszer bevezetésének, működtetése szüneteltetésének, illetve megszűntetésének szabályai Átmeneti rendelkezések Pénztártagok portfólióválasztásának lebonyolítása... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hatályos:

3 8.2 Informatikai, nyilvántartási és számviteli feladatok... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 8.3 Vagyonkezelői feladatok-... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1. sz. melléklet Kondíciós lista Záró rendelkezések Bevezetés A hazai nyugdíjpénztári piacon kialakult és fokozódó versenyhelyzet a pénztáraktól egyre szélesedő szolgáltatási választékot igényel. A jogszabályi környezet változásával a magánpénztári piacon január 1-től lehetőség nyílik, illetve január 1-től pedig kötelezővé válik a tagi befizetések különböző befektetési alapokba helyezésével a többportfóliós rendszer, illetve az elszámolóegységekre épülő nyilvántartás bevezetése. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban Pénztár) a választható portfóliós rendszer bevezetésével lehetőséget kíván nyújtani felhalmozási időszakban levő tagjai számára, hogy egyéni számlákon elhelyezett megtakarításaik a nyugdíjkorhatárig hátralevő idő alapján történő besorolással, vagy a pénztártagok egyéni döntése szerinti választással eltérő kockázatú és hozamú befektetési portfóliókban kerülhessenek elhelyezésre. A konstrukció a pénztártagi választás lehetőségének bevezetésével lehetővé teszi a befektetési kockázatok különböző mértékű vállalását. A Pénztár a választható portfóliós rendszer bevezetése révén a hosszú távú, nyugdíj célú megtakarítások reálértékének megőrzését illetve növelését kívánja újabb eszközzel elősegíteni, az öngondoskodás elvének szem előtt tartásával, valamint összhangban a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény választható portfólió bevezetésére vonatkozó előírásaival. 2. Általános rendelkezések A Választható Portfólió rendszerének szabályzatát az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése hagyja jóvá. A Választható Portfóliós Szabályzatot, illetve a Befektetési Politikát a rendszer indulását követően a Pénztár Igazgatótanácsa módosíthatja, azonban a módosításokról a következő Közgyűlést tájékoztatni kell. A szabályzat elkészítéséért, aktualizálásáért, valamint a szabályzatban foglaltak betartásáért a Pénztár befektetésekért felelős vezetője, illetve vezérigazgató helyettese felel. A fentiek mellett a vezérigazgató helyettes gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzat kapcsán feladatokat ellátó szolgáltatókkal (vagyonkezelést, letétkezelést, nyilvántartást ellátó szervezetekkel) kötött szerződésekben a választható portfóliós rendszer működtetésére, nyilvántartására vonatkozó szabályokat a szolgáltatók magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A nyugdíjpénztári befektetésekre a jelen szabályzatban foglaltak érvényesek, az itt nem szabályozott kérdésekben a Pénztár Alapszabálya, Befektetési Politikája, Számviteli Politikája és Pénzügyi Terve érvényes. Hatályos:

4 2.1 Jogszabályi háttér A Pénztár a választható portfóliós rendszert a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Mpt.) alapján működteti, összhangban a további hatályos jogszabályokkal, és egyéb belső pénztári szabályzatokkal, mint: A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. kormányrendelettel (továbbiakban: Mbr.) A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 222/2000. kormányrendelettel (továbbiakban: Mszr.) Alapszabály Befektetési Politika Számviteli politika Pénzügyi Terv Pénzkezelési szabályzat Szolgáltatási szabályzat 2.2 A szabályzat tárgya Jelen szabályzat tartalmazza: A választható portfóliós rendszer bevezetésének, módosításának, megszűntetésének körébe tartozó döntések hatásköri és eljárási szabályait, A választható portfóliós rendszer működtetésének, illetve a portfólióváltásnak eljárási szabályait, a rendszer működtetéséhez kapcsolódó számviteli, nyilvántartási és informatikai háttér leírását A felhalmozási időszakban lévő pénztártagok által választható 3 portfólió (klasszikus, kiegyensúlyozott és növekedési portfóliók), valamint a be nem azonosított befizetésekhez kapcsolódó függő portfólió összetételét, befektetési politikáját, várható kockázatok leírását, portfóliókra jellemző referenciaindex ismertetését. A rendszer működtetési költségei részletes leírását, a tagok tájékoztatásának tartalmát és szabályait. 3. Az AEGON Nyugdíjpénztár magánpénztári ágazat befektetési politikája és vagyonkezelési irányelvei 3.1 Általános irányelvek Hatályos:

5 A befektetési politikát megvalósító személyek/megbízottak részére a befektetési politika rájuk vonatkozó részét vagyonkezelési irányelvekbe kell foglalni. A vagyonkezelési irányelvek az egyes pénztári ágazatokhoz és azok tartalékaihoz tartozó kockázatvállaló képesség, valamint a Pénztár meglévő, illetve várható kötelezettségei alakulása alapján meghatározott befektetési stratégiai eszközallokációk, az egyes portfóliók vonatkozásában megengedett befektetési eszközök portfólión belüli minimum és maximum arányai és a megcélzott referenciaindexek összessége. A vagyonkezelési irányelvek esetében referenciaindex alatt értendő a kezelt portfólió jellemző összetételét tükröző tőkepiaci index vagy több tőkepiaci index kombinációja, melynek adott időszak alatti változása összehasonlítható a kezelt portfólió adott időszak alatti, az adott portfólióval kapcsolatos pénzáramlást figyelembe vevő vagyonkezelői hozamrátával. A Pénztár az alábbi öt befektetési alapot képezi, a) likviditási alap, b) működési alap, c) fedezeti egyéni számlák, d) fedezeti szolgáltatási számlák, e) függő portfólió. a) A likviditási tartalék alapjában csak bankbetét és bankszámlapénz, hitelviszonyt megtestesítő forgalomképes értékpapír, és olyan pénzpiaci alap befektetési jegyei szerepelhetnek, melyek aktuálisan nem tartalmaznak tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokat. A likviditási alap referenciaindexe az Államadósság Kezelő Központ által közzétett ZMAX Index. b) A működési tartalék alapjában csak hitelviszonyt megtestesítő forgalomképes értékpapír, illetve bankbetét és bankszámlapénz szerepelhet, futamidő korlátozás nélkül. A működési alap referenciaindexe az MNB által közzétett, bankrendszer egészére vonatkozó lakossági átlagos látra szóló betétkamat. c) Az egyéni fedezeti tartalék alapja az alábbi befektetési eszközökből áll: Pénzeszközök és hitelviszonyt megtestesítő befektetési eszközök ( Kötvények ) magyar forintban denominált pénzforgalmi számla és befektetési számla; magyar forintban denominált lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg; repó (fordított repó) ügyletek; magyar állampapír, értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a Magyar Állam készfizető kezességet vállal, Hatályos:

6 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény, külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott, forintban denominált kötvény, Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény, külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott, forintban denominált kötvény, magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény, Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél, Magyarországon bejegyzett forint eszközökbe fektető kötvény vagy pénzpiaci befektetési alap befektetési jegye, kamatcsere ügyletek; OECD tagállamban bejegyzett gazdálkodó szervezet hitelintézet kivételével által nyilvánosan forgalomba hozott, nem forintban denominált kötvény, Magyarországon bejegyzett nem forint eszközökbe fektető - kötvény befektetési alap befektetési jegye, OECD tagállamban bejegyzett nem forint eszközökbe fektető - kötvény befektetési alap befektetési jegye, tőzsdei kamat típusú határidős ügyletek fedezeti céllal, OECD tagállam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő állampapír, olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi OECD tagállam készfizető kezességet vállal, OECD tagországbeli székhelyű jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nem forintban denominált jelzáloglevél, OECD tagországbeli székhelyű hitelintézet által kibocsátott, nem forintban denominált hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, OECD tagországbeli székhelyű hitelintézetnél elhelyezett a magyar forinton kívül más OECD tagállam pénznemében denominált pénzforgalmi számla és befektetési számla, vagy lekötött betét. Tulajdonviszonyt megtestesítő, befektetési eszközök ( Részvények ) ezen belül Hatályos:

7 Tulajdonviszonyt megtestesítő, Magyarországon kibocsátott befektetési eszközök ( Magyar Részvények ) a Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény, Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé, Magyarországon bejegyzett forint eszközökbe fektető - részvény befektetési alap befektetési jegye, tőzsdei származékos ügyletek fedezeti céllal; Tulajdonviszonyt megtestesítő, nem forintban denominált befektetési eszközök ( Közép- Európai Részvények ) közép-európai tőzsdére (Ausztria, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Bulgária, Szerbia, Szlovákia) vagy egy fejlett ország értékpapírpiacára bevezetett, Közép-Európában kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, Közép-Európában kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé; Közép-Európában bejegyzett nem forint eszközökbe fektető - részvény befektetési alap befektetési jegye, Magyarországon bejegyzett nem forint eszközökbe fektető - részvény befektetési alap befektetési jegye, fejlett országokban bejegyzett nem forint eszközökbe fektető részvény befektetési alap befektetési jegye OECD tagországbeli székhelyű hitelintézet által kibocsátott részvény árfolyamához, vagy tőzsdeindexhez kötött kötvény, tőzsdei származékos ügyletek fedezeti céllal; Tulajdonviszonyt megtestesítő, nem forintban denominált befektetési eszközök ( Fejlett Nemzetközi Részvények ) fejlett ország tőzsdéjére (Ausztrália, Belgium, Kanada, Dánia, Finnország, Franciaország, Hong Kong, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Japán, Luxemburg, Hollandia, Új-Zéland, Portugália, Norvégia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok a továbbiakban fejlett országok), vagy más elismert értékpapírpiacára bevezetett, fejlett országokban kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, Hatályos:

8 fejlett országokban kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé; fejlett országokban bejegyzett nem forint eszközökbe fektető - részvény befektetési alap befektetési jegye, Magyarországon bejegyzett nem forint eszközökbe fektető - részvény befektetési alap befektetési jegye, OECD tagországbeli székhelyű hitelintézet által kibocsátott részvény árfolyamához, vagy tőzsdeindexhez kötött kötvény, tőzsdei származékos ügyletek fedezeti céllal; Tulajdonviszonyt megtestesítő, nem forintban denominált befektetési eszközök ( Feltörekvő Nemzetközi Részvények ) feltörekvő ország tőzsdéjére (különös tekintettel Brazília, Oroszország, India, Kína értékpapírpiacaira, de ide értendő minden olyan ország, amely a korábbi felsorolásokban a Magyar részvények, Közép- Európai Részvények, és a Fejlett Nemzetközi Részvények között nem szerepel, a továbbiakban feltörekvő országok), vagy egy fejlett ország értékpapírpiacára bevezetett, feltörekvő országokban kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, feltörekvő országokban kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé; feltörekvő országokban bejegyzett nem forint eszközökbe fektető - részvény befektetési alap befektetési jegye, fejlett országokban bejegyzett nem forint eszközökbe fektető részvény befektetési alap befektetési jegye Magyarországon bejegyzett nem forint eszközökbe fektető - részvény befektetési alap befektetési jegye, OECD tagországbeli székhelyű hitelintézet által kibocsátott részvény árfolyamához, vagy tőzsdeindexhez kötött kötvény, tőzsdei származékos ügyletek fedezeti céllal; Amennyiben egy adott részvény a felsorolt kategóriák ( Magyar Részvények, Közép- Európai Részvények, Fejlett Nemzetközi Részvények és Feltörekvő Nemzetközi Részvények ) közül többe is beleillik, a Vagyonkezelő dönti el, hogy az melyik kategóriába sorolandó. A besorolást vagyonkezelő portfólió managere jogosult eldönteni legkésőbb a részvény vásárlását követő első munkanapon (T+1) melyet írásos formában köteles mind a letétkezelő mind a pénztár felé indokolni és megküldeni. Ingatlanba fektetett eszközök ( Ingatlan Alap ) Magyarországon bejegyzett ingatlanbefektetési alap befektetési jegye, Hatályos:

9 külföldön bejegyzett ingatlanbefektetési alap befektetési jegye; Kockázati tőkealapokba fektetett eszközök ( Kockázati Tőke ) Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap jegye alaponként a kezelt vagyon maximum 2 százalékos mértékéig, külföldön bejegyzett kockázati tőkealap-jegy alaponként a kezelt vagyon maximum 2 százalékos mértékéig; Származékos alapba fektetett eszközök ( Származékos Alap ) a Felügyelet által jóváhagyott, Magyarországon bejegyzett származtatott ügyletekbe befektető alap befektetési jegye alaponként a kezelt vagyon maximum 2 százalékos mértékéig, a Felügyelet által jóváhagyott, külföldön bejegyzett és a kibocsátás országában származtatott ügyletekbe befektető alapnak minősülő befektetési alap jegye alaponként a kezelt vagyon maximum 2 százalékos mértékéig. Az egyéni fedezeti tartalék portfólió vagyonkezelési irányelvei a fenti eszközcsoportok használata mellett ágazatonként eltérnek, azokat az ágazati irányelveknél részletezzünk. d) A szolgáltatási fedezeti alapban a vagyon banki folyószámlán vagy lekötött banki betétben tartható. A szolgáltatási alap referenciaindexe az MNB által közzétett, bankrendszer egészére vonatkozó lakossági átlagos látraszóló betétkamat. A nyugdíjkorhatárt elérő és nyugdíszolgáltatást igénybevevő pénztártagok szolgáltatási alapba kerülnek átsorolásra. e) A tagra még be nem azonosított összegek a függő portfólióba kerülnek. A függő portfólió a fedezeti tartalékkal azonos befektetési eszközökből állhat. A függő portfólió vagyonkezelési irányelvei a fedezeti tartaléknál ismertetett eszközcsoportok használata mellett ágazatonként eltérnek, azokat az ágazati irányelveknél részletezzünk. 3.2 A választható portfóliók jellemzése és a portfóliókra jellemző kockázatok leírása A választható portfóliós rendszer keretében háromféle kockázatviselési hajlandóságnak megfelelően kialakított eszközösszetételű portfólió közül lehet választani. A pénztártag által választhatott portfólió befektetési politikája alapján a pénztártag pénzét saját kockázatviselési hajlamának megfelelő befektetési formában tartja. Hatályos:

10 Klasszikus portfólió Célja a legbiztonságosabb értékpapírok kiválasztásával a befektetés értékének megőrzése, ezen felül reálhozam elérése. A portfólió lehetséges elemei: Kötvények. Részvények Ez a portfólió képviseli a legalacsonyabb kockázatot, hiszen döntően kamatozó eszközökből áll, így a portfólió jellemzően kamatkockázatnak van kitéve. A portfólió a törvényi keretek mértékéig tartalmazhat részvényeket. A portfólió nemzetközi kötvényhányadából kifolyólag csekély mértékű devizakockázatnak is ki van téve. Kiegyensúlyozott portfólió Célja a befektetett eszközökön közép- és hosszú távon magas hozam realizálása. A portfólió előzetes elemzések alapján jól diverzifikált, összetételének folyamatos elemzésével és ennek megfelelő változtatásával biztosítja a befektetési kockázatok minimalizálását. A portfólió túlnyomó részben hazai kötvényeket tartalmaz, de kisebb mértékben hazai és nemzetközi részvényekbe, illetve kötvényekbe is fektet. Szerény mértékben tartalmaz befektetéseket közép-európai részvényekbe, ingatlanalapokba, mellyel a biztonságos pénzpiaci- és kötvényhozamok feletti eredmény elérésére törekszik. A rövid távú nyereségre törekvő spekuláció nem célja a portfóliónak, három-ötéves időtávon már megfelelő teljesítményt nyújthat. A kockázatok csökkentése céljából fedezeti ügyletek is köthetők. A portfólió lehetséges elemei: Kötvények, Magyar Részvények, Nemzetközi Részvények, Ingatlan Alapok. A magas kötvényhányadból és a szélesen diverzifikált eszközösszetételből eredően ez a portfólió átlagos kockázatot képvisel. Ez a portfólió döntő részben kamatozó eszközökből áll, így legnagyobb részben kamatkockázatnak van kitéve. Kis részben tartalmaz hazai és nemzetközi részvényeket, mely kis mértékű árfolyamkockázatot jelent a portfólió számára. A részvényhányad jelentős részét fekteti nem forintban denominált értékpapírokba, így számolni kell a devizaárfolyam-kockázattal is. A portfólió csekély mértékben tartalmaz kockázati tőke és ingatlan alapokba történő befektetéseket. Az ingatlanalap esetében közepes mértékű, az ingatlanok árváltozásából eredő kockázat áll fenn. Növekedési portfólió Célja hosszú távon magas hozam realizálása. A portfólió előzetes elemzések alapján jól diverzifikált, összetételének folyamatos elemzésével és ennek megfelelő változtatásával biztosítja a vagyonkezelő a befektetési kockázatok minimalizálását. A rövid távú nyereségre törekvő spekuláció nem célja a portfóliónak. A kockázatok (pl. árfolyamkockázat) csökkentése céljából fedezeti ügyletek is köthetők. A világ legnagyobb, jól ismert, tőkeerős, ígéretes növekedési lehetőségekkel bíró, tőzsdén jegyzett társaságainak részvényei már jelentősebb súllyal bírnak a portfólión belül. A részvények vásárlása közvetlenül, vagy befektetési alapon keresztül történik. A megnövelt devizakockázat jelentős hatással lehet pozitív és negatív irányban egyaránt a portfólió teljesítményére. A portfólió összetételének meghatározásakor a vagyonkezelő a különféle devizák keresztárfolyamának várható alakulására nem spekulálhat. A portfólió lehetséges elemei: Kötvények, Magyar Részvények, Nemzetközi Részvények. Ez a portfólió képviseli a legmagasabb kockázatot, hiszen nagy részben tartalmaz hazai és nemzetközi részvényeket, mely jelentős árfolyamkockázatot jelent a portfólió számára. A Hatályos:

11 részvényhányad jelentős részét fekteti nem forintban denominált értékpapírokba, így számolni kell a devizaárfolyam-kockázattal is. A portfólió csekély mértékben tartalmaz kockázati tőke, ingatlan és származékos alapokba történő befektetéseket. Az ingatlanalap esetében közepes mértékű, az ingatlanok árváltozásából eredő kockázat áll fenn, míg a kockázati tőke és származékos alapok esetében magas árfolyamkockázatról beszélhetünk. A kockázati tőke esetében ezen túlmenően magas kibocsátói és likviditási kockázat is van. 3.3 A választható portfóliók eszközallokációi és referenciaindexei A választható portfóliókon belül az egyes befektetési eszközök minimum-maximum arányai és referenciaindexei az alábbiak: Klasszikus portfólió Stratégiai Minimum Maximum Referencia index eszközallokáció Kötvények 100 % 90 % 100 % 50 % MAX 50% RMAX Részvények 0% 0% 10% - Összesen 100 % - - Kiegyensúlyozott portfólió Stratégiai eszközallokáció Minimum Maximum Referencia index Kötvények 78 % 63 % 93 % 68 % MAX, 10% RMAX Magyar és Közép- Európai Részvények Fejlett Nemzetközi Részvények Feltörekvő Nemezetközi Részvények 11 % 4 % 18% 7,5 % BUX 3,5 % CECEXEUR 6 % 2 % 10 % 3 % S&P 500, 3% Stoxx50 3% 1% 5% 3% MSCI EM BRIC Ingatlan Alapok 2 % 0 % 4 % 2 % BIX Összesen 100 % - - Növekedési portfólió Stratégiai eszközallokáció Minimum Maximum Referencia index Kötvények 52 % 19,5 % 82 % 42 % MAX, 10% RMAX Magyar és Közép- Európai Részvények Fejlett Nemzetközi Részvények Feltörekvő Nemzetközi Részvények 22 % 9,5 % 35 % 15 % BUX 7% CECEXEUR 12 % 5 % 19 % 6 % S&P 500, 6% Stoxx50, 6% 2,5% 9,5% 6% MSCI EM BRIC Hatályos:

12 Ingatlan Alap 4 % 1 % 7 % 4 % BIX Kockázati Tőke 2 % 0 % 5 % 2 % RMAX Származékos Alap 2 % 0 % 5 % 2 % RMAX Összesen 100 % - - A Kötvények eszközcsoport átlagos hátralévő futamideje (modified duration) nem térhet el a referencia index átlagos hátralévő futamidejétől 2 évnél nagyobb mértékben. Devizamegfeleltetési szabályok A 155/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet értelmében az egyéni számlák fedezetéül szolgáló tartalékot az egyes portfóliók esetén az alábbi mértéket meg nem haladóan lehet az egyéni számla követelések nyilvántartásául szolgáló pénznemtől eltérően befektetni: Klasszikus portfólió 5% Kiegyensúlyozott portfólió 20% Növekedési portfólió 35% A kormányrendelet hatályba lépésekor, mely a kihirdetést követő 15. munkanapon esedékes, annak szabályainak nem megfelelő magánnyugdíjpénztár esetén a Klasszikus és Kiegyensúlyozott portfóliók esetén a rendelkezésnek december 31-ét követően, míg a Növekedési portfólió esetén 2010 szept 30-át követően kell megfelelni azzal, hogy az utóbbi esetén 2009 dec 31-ét követően legfeljebb a portfólió 45%-át nem köteles a pénztár a fent leírt pénznembe fektetni. 3.4 Függő portfólió stratégia eszközallokációja és referenciaindexe Megegyezik a klasszikus portfólióval. A Kötvények eszközcsoport átlagos hátralévő futamideje (modified duration) nem térhet el a referencia index átlagos hátralévő futamidejétől 2 évnél nagyobb mértékben. 3.5 A limitektől való eltérések kezelése Amennyiben a vagyonkezelési irányelvekben meghatározott befektetési arányoktól, vagy a jogszabályban előírt korlátozásoktól a vagyonkezelő eltér, akkor az alábbiak szerint köteles eljárni, a befektetésért felelős vezető egyidejű értesítésével: Ügyletkötés által okozott eltérés Ha a Vagyonkezelő olyan ügyletet kötött, amellyel megsértette a Pénztárra vonatkozó, jogszabályban vagy a befektetési politikában megszabott befektetési korlátozásokat, akkor Hatályos:

13 köteles a korlátozás megsértésének észlelését követően az első kereskedési napon az ügylettel ellentétes irányú ügyletet kötni (legalább a befektetési korlátot meghaladó, de legfeljebb az eredeti ügyletben szereplő mennyiségre), és a Pénztár által emiatt esetlegesen elszenvedett veszteséget a Pénztár részére megtéríteni. A kezelésbe adott vagyon összegének változása által okozott eltérés Ha a befektetési szabályok abból adódóan sérülnek meg, hogy a kezelésre átadott vagyon összege hirtelen megváltozik, akkor a vagyonkezelő köteles ésszerű időn - de legfeljebb 30 napon belül - helyreállítani az előírt arányokat. A befektetési politika változása által okozott eltérés A befektetési politika megváltozásakor a Pénztár a vagyonkezelővel egyeztetve, a változás mértékének függvényében állapítja meg, hogy mely időpontig és milyen feltételekkel kell áttérni az új befektetési arányokra. A piaci árfolyamok elmozdulása által okozott eltérés A piaci árfolyamok elmozdulása által okozott eltérés esetén a vonatkozó kormányrendeletben foglalt határidők az irányadóak. 3.6 Portfólió közötti értékpapír átvezetések szabályozása A Pénztár portfólió közötti értékpapír átvezetések szabályai A Pénztár választható portfólióinak egymás közötti valamint a választható portfóliók és a függő portfólió közötti átvezetéseit a likviditás veszteségkerülő és költségkímélő fenntartása miatt engedélyezi. A portfóliók közötti átvezetésre csak az indokolt és szükséges mértékben kerülhet sor. Az átvezetés nem irányulhat valamely portfólió tudatos előnyhöz juttatására. A portfóliók közötti átvezetésre csak akkor kerülhet sor, ha az adott portfóliók közötti (azonos mértékű) növekedés vagy csökkenés az alábbi okokból kifolyólag történik meg: A Pénztár a függő befizetéseket azonosításkor a választható portfóliókba átvezetheti, A tagok egyedi portfólióválasztása, vagy az életkor szerinti besorolás aktualizálása miatti változások, A pénztártagok részére kifizetett összegek és a más pénztárból áthozott fedezetek együttes hatása miatti változások. Választható portfólió nyitása, zárása, valamint eszközallokációs limitek beállítása miatt történő értékpapír átvezetések Az átvezetésre kerülő értékpapírok kiválasztásának elvei és módszerei Az átvezetendő értékpapírokat a Vagyonkezelő választja ki. Az átvezetendő értékpapírok kiválasztásakor az elsődleges szempont a portfóliókra vonatkozó limitszabályok ill. befektetési politikában foglaltak teljesítése. A kiválasztott, átvezetendő értékpapírok kivezetése esetében a FIFO-módszert kell alkalmazni. Hatályos:

14 Az értékpapír átvezetések teljesítésének napját (kötés dátumát) a Vagyonkezelő egyezteti a Pénztárral Az átvezetés elszámolásának folyamata és az átvezetésekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség A Pénztár az egyes portfóliók növelésének vagy csökkentésének kívánt mértékét eljuttatja a Vagyonkezelő részére. Az utasítással egyidejűleg Pénztár értesíti a Letétkezelőt is. A Vagyonkezelő kiválasztja az átvezetendő értékpapírokat. Az átvezetésekről a normál ügymenetnek megfelelő szerződések ill. tranzakciós értesítők készülnek azzal az eltéréssel, hogy az átvezetési ár meg kell, hogy egyezzen az aznapi, a 282/2001 (XII.26.) korm. Rendelet 3. számú melléklete alapján megállapított piaci eszközértékkel A döntésre jogosultak köre Az értékpapírok portfóliók közötti átvezetésére utasítást adni jogosultak köre azonos a Pénzkezelési szabályzat szerint a befektetési számlák felett diszponálni jogosultak köréve 4. A Választható Portfóliós rendszer működtetésének és a portfóliók közötti váltásnak eljárási szabályai 4.1 Besorolási szabályok a rendszer indulásakor, illetve új belépők portfólió választása A választható portfóliós rendszer indítását megelőző 90 nappal a Pénztár megkezdi a pénztártagok megkeresését a portfóliók közötti választás érdekében. A pénztártagok az alábbi portfóliók között választhatnak: a.) klasszikus portfólió (alacsony kockázatú), b.) kiegyensúlyozott portfólió (mérsékelt kockázatú), c.) növekedési portfólió (magas kockázatú). A pénztártagoknak a választható portfóliós rendszer indulását megelőző 30. napig, azaz december 1-jéig kell eljuttatniuk a pénztárhoz a választásra vonatkozó igényüket. A pénztártag választásának elmulasztása esetén a Pénztár a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő alapján automatikusan besorolja a pénztártagokat a portfóliókba az alábbiak szerint: amennyiben a hátralévő idő a 15 évet meghaladja, akkor a tag egyéni számlája a növekedési portfólióba, amennyiben a hátralévő idő 5-15 év között van, akkor a tag egyéni számlája a kiegyensúlyozott portfólióba, amennyiben a hátralévő idő 5 évnél kevesebb, akkor a tag egyéni számlája a Klasszikus portfólióba kerül. A besorolásokat a Pénztár a nyilvántartásában rendelkezésre álló információk alapján végzi el. Hatályos:

15 Új belépő pénztártagok a belépési nyilatkozaton jelölhetik meg a portfólióra vonatkozó választásukat. A Pénztár a választható portfóliós rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról tagszervezői hálózatán és internetes honlapján keresztül is tájékoztatja pénztártagjait. A Pénztár az új belépő tag portfólióválasztását a tag részére visszaküldésre kerülő tagsági okiraton igazolja vissza. A pénztárba újonnan belépők amennyiben belépéskor nem nyilatkoznak az egyéni portfólióválasztás tekintetében a fent leírt módon, a nyugdíjkorhatárig hátralévő éveik száma alapján kerülnek besorolásra. Amennyiben a pénztártag választása a belépési nyilatkozaton nem egyértelmű, a Pénztár a választás tisztázása érdekében megkeresi a pénztártagot a Hibás belépési nyilatkozatok kezelésével kapcsolatos utasításban foglaltaknak megfelelően. A pénztártag egyéni számláján lévő egyenleg az egyes választható portfóliók között nem osztható meg, a tag egy adott időpontban csak egy portfóliót választhat egyéni számlán lévő egyenlegének befektetése céljából. A Pénztár a jogszabályi előírásoknak megfelelően a tagok besorolását a nyugdíjkorhatárig hátralévő évek számát figyelembe véve minden év december 31-ével aktualizálja, és a szükséges átsorolásokat automatikusan elvégzi. Amennyiben a jogszabályi előírások alapján a tag átsorolásra kerül egy másik portfólióba, úgy a pénztár az átsorolást követő 30 napon belül az átsorolás tényéről írásban tájékoztatja a tagot. A rendszer indulásakor, valamint a jogszabályi előírás alapján a nyugdíjkorhatárig hátralévő évek alapján történő évenkénti automatikus besoroláskor a portfólióváltásért a Pénzár díjat nem számol fel. Költségmentes továbbá az újonnan belépő pénztártagok és másik pénztárból átlépők első portfólióválasztása is. 4.2 A pénztártagok portfólió váltásának eljárási szabályai A pénztártag a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő alapján meghatározott besorolástól (4.1 pont) évente két alkalommal eltérhet, azonban a nyugdíjkorhatárt megelőző 5 évben a növekedési portfóliót nem választhatja. A pénztártag egyéni számláján lévő egyenleg az egyes választható portfóliók között nem osztható meg, a tag egy adott időpontban csak egy portfóliót választhat egyéni számlán lévő egyenlegének befektetése céljából. A tagnak a pénztár felé írásban nyilatkoznia kell az egyedi portfólióváltási igényéről. Az egyedi portfólióváltási igény nem vonható vissza. A pénztárnak a tag nyilatkozatában meghatározott fordulónapot követő 8 munkanapon belül a portfólió-váltást végre kell hajtania, amennyiben nincs folyamatban lévő megbízás a tagi számlán. A tag portfólióváltási igénye az előző portfólióváltástól számított 6 hónap elteltével teljesíthető. A nyilatkozatot a fordulónapot megelőző legkésőbb 10. munkanapig kell benyújtani. Amennyiben a nyilatkozat fordulónapot nem jelöl meg, vagy a megjelölt fordulónap a beérkezés dátumánál korábbi dátum, illetve a megjelölt fordulónap a beérkezést követő 10 munkanapon belül van, akkor a pénztár legkésőbbi fordulónapként a kézhezvételt követő 10. munkanapot tekintheti. Amennyiben a tag ilyen jellegű nyilatkozatot tett, akkor a pénztárnak a 4.1 pontban leírt, minden év december 31. napjával történő besorolás aktualizálást az adott tagra nézve nem kell elvégeznie. A pénztártag a portfólióváltásra vonatkozó igényét írásban, kizárólag a Hatályos:

16 Pénztár által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon jelentheti be. A formanyomtatvány a Pénztár honlapjáról (www.aegonnyugdij.hu) letölthető, illetve telefonos ügyfélszolgálaton keresztül vagy írásban a Pénztártól igényelhető. A pénztártag a kitöltött formanyomtatványt ajánlott küldeményként postai úton a Pénztár címére nyújthatja be, illetve személyesen a Pénztár Ügyfélszolgálatainak egyikén (aktuális lista és nyitvatartás a Pénztár honlapján található) adhatja be. A pénztárhoz beérkezett portfólió váltásra vonatkozó tagi kérelmek beérkezésének időpontja a Pénztár által a formanyomtatványra elhelyezett érkeztető bélyegző dátuma. Átvettnek tekinthető az a nyomtatvány, amely a Pénztár Iratnyilvántartó rendszerébe rögzítésre kerül, illetve amelynek Pénztár általi átvételét a pénztártag hitelt érdemlően, dokumentáltan (tértivevény, illetve a Pénztár írásos átvételi elismerése) igazolni tudja. A kérelem pénztár általi elfogadásának minősül a hibátlan, hiánytalan adattartalmú kérelem pénztári portfóliós számítógépes rendszerben történő rögzítése. A Pénztár a portfólióváltásra vonatkozó igényt az alábbi esetekben nem teljesíti: a portfólióváltásra vonatkozó igény hibás (a nyomtatvány nem megfelelően kitöltött, pénztártagi aláírás hiányzik) és a javított nyomtatvány a határidőig nem érkezik be, A pénztártag által megadott fordulónap a beérkezés dátumánál 365 naptári nappal későbbi dátum. A Pénztár a hibátlanul kitöltött portfólióváltási igény teljesítéséről a váltás hónapját követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a pénztártagot. Hibás portfólióváltási igény esetén a Pénztár a beérkezést követő 15 napon belül tájékoztatja a pénztártagot a hiba okáról és kijavításának módjáról. A portfólióváltásért a Pénztár a kondíciós listában (1. számú melléklet) meghatározott adminisztrációs díjat számol fel. A pénzpiaci műveletek díjait a vagyonkezelési díj tartalmazza. 4.3 Felelősségi szabályok A pénztártag kötelessége: Amennyiben a tag a portfóliót meg kívánja választani, a Pénztár által kiküldött, portfólióválasztásra vonatkozó nyomtatványok hiánytalan, olvasható kitöltése és a Pénztár címére határidőben történő visszajuttatása, a Pénztár által küldött visszaigazolások áttekintése, ellenőrzése, esetleges észrevételeinek időben közlése a Pénztárral a kézhezvételt követő 15 napon belül, gondoskodni arról, hogy érvényes lakcíme és levelezési címe a változást követő 5 napon belül a Pénztárnál írásban bejelentésre kerüljön. A pénztártag fenti kötelességeinek mulasztásából fakadó kártérítési igény alól a Pénztár mentesül. A Pénztár kötelessége: Hatályos:

17 a pénztár tagszervezőit folyamatosan tájékoztatni a választható portfóliós rendszerrel kapcsolatos eredményekről, változásokról, továbbá a tájékoztató dokumentumok, értékelések hozzáférhetőségéről, a választható portfóliós rendszerrel, valamint a váltással kapcsolatos aktuális dokumentumok, tájékoztató anyagok nyilvános helyen (honlapon) történő közzétételéről gondoskodni, a tag beküldött és hibátlan portfólióválasztását határidőben végrehajtani, a tag portfólióválasztással/váltással kapcsolatos panaszigényét kivizsgálni, és jogos reklamáció esetén a tag egyéni számláját ért esetleges veszteség alapján kártalanítani. 5. A rendszer működtetéséhez kapcsolódó számviteli, nyilvántartási és informatikai háttér 5.1 Számviteli nyilvántartásra vonatkozó szabályok A Pénztár olyan nyilvántartásokat vezet, amely a választható portfóliós rendszer jogszabályok által előírt működtetéséhez szükséges számviteli és informatikai hátteret biztosítja. A Pénztár a befektetett eszközöket tartalmazó analitikus nyilvántartását a választható portfóliók szerinti megosztásra is tekintettel alakítja át. A befektetésekhez kapcsolódó hozambevételeket és költségeket választható portfóliónként elkülönítetten mutatja ki. A Pénztár számviteli politikája keretében elkészíti a pénztártagok választása szerinti befektetési portfóliók hozamának és a befektetésekkel kapcsolatos költségeknek pénztártagonként elkülönített nyilvántartására vonatkozó szabályzatot. 5.2 Informatikai háttér A Pénztár olyan informatikai háttér kialakításáról és működtetéséről gondoskodik, amely: lehetővé teszi a tagok portfólió választásának nyilvántartását, valamint portfólió váltására vonatkozó tagi rendelkezések folyamatos nyomon követését, biztosítja az egyes befektetési alszámlák, azokon keresztül az egyes befektetési portfóliók hozamának és a befektetésekkel kapcsolatos költségeknek választható portfóliónként és pénztártagonként történő elkülönített nyilvántartását, a könyvelés számára biztosítja a választható portfóliós rendszer jogszabály szerinti számviteli elszámolását lehetővé tevő adatokat, megfelel a jogszabályok által előírt adatbiztonsági és tartalmi előírásoknak. 6. A választható portfóliós rendszer működtetése 6.1. Befizetések kezelése Hatályos:

18 A pénztártag belépésekor a belépési nyilatkozaton, a válaszható portfólió indításakor már meglévő tagság a nyugdíjpénztár erre rendszeresített nyomtatványán kiválasztja azt a portfóliót, amely meghatározza a tag egyéni számláján jóváírt vagyona és az újonnan történő befizetések befektetését. A befizetett tagdíjak (tagdíj, munkavállalói kiegészítés, munkáltatói kiegészítés, áthozott vagyon) egyéni fedezeti számlára jutó részét a Pénztár a pénztártag által kiválasztott portfólióban helyezi el. A Pénztárba érkező befizetések beazonosításukig, azaz egyéni számlára történő jóváírásukig a függő portfólióban kerülnek befektetésre. Az egyéni számlára történő jóváírást követően a befizetés beazonosodottnak minősül, így a pénztártag által választott portfólióba kerül. A Pénztárba beérkező befizetések részletes feldolgozási menetét a Pénztár Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza. A Pénztár által rendelkezésre álló pénzeszközök befektetésre történő átadásának és befektetésből történő kivonásának részletes eljárási szabályait és a kapcsolódó adatszolgáltatás rendjét a Pénztár Pénzkezelési Szabályzata, valamint a Vagyonkezelővel és a Letétkezelővel kötött megbízási szerződések tartalmazzák. A pénztár a pénztártagok vagyonát elszámoló egységekben tartja nyilván. Az elszámoló egységeket a pénztár 6 tizedes jegyig tartja nyilván és könyveli a nyugdíj rendszerben. A pénztártagok egyéni számláin a javítás, amennyiben a hiba okozója a pénztár, vagyonkezelő vagy letétkezelő, eredeti árfolyammal történik. A vagyonkezelővel és a letétkezelővel a pénztár a javítást követően rendezi a javításból eredő különbözeteket. Pénztári hiba esetén a pénztár a működési tartalék terhére rendezi a javításból eredő különbözetet. Egyéb hiba (munkáltató, adatszolgáltató) miatti javítás a javítás napján érvényes árfolyamokon kerül elvégzésre Hozam A nyugdíjpénztár által egy adott portfólión elért, költségekkel csökkentett teljes befektetési hozam a portfólió, és ezen keresztül az ahhoz tartozó, a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott befektetési egységek értékét arányosan növeli. A befektetési egységek értéke (nettó eszközérték) tartalmazza a hozamot. A nyugdíjpénztár eszközértékelése egyben hozamszámításnak felel meg Portfólióváltás A pénztártagok egyéni portfólióváltására, illetve a Pénztár automatikus besorolására vonatkozó szabályokat jelen szabályzat 4. pontja tartalmazza Pénztártagok tájékoztatásának szabályai A Pénztár a Választható Portfóliós Szabályzatát valamint a portfólióválasztó formanyomtatványt elhelyezi internetes honlapján. A Pénztár a választható portfóliós rendszerrel kapcsolatos eredményekről, változásokról, továbbá a tájékoztató dokumentumok, értékelések hozzáférhetőségéről tagszervező hálózatán keresztül is tájékoztatja a pénztártagjait. Hatályos:

19 A Pénztár évente a pénzügyi évet követő június 30-ig internetes honlapján nyilvánosságra hozza a Pénztár egészének, és az egyes választható portfólióknak az elmúlt évi hozamrátáját és referenciaindexét, valamint a Befektetési Politika teljesülésének rövid értékelését. A Pénztár valamennyi tájékoztatójában, hirdetésében a pénztári szintű hozamok és 5 éves átlagos hozamadatok közzétételekor a hasonló tartalmú adatokat választható portfóliónként is bemutatja. A Pénztár a pénztártagnak évente, nem elszámolós egységes rendszer esetén tárgyévet követő év június 30-ig, elszámoló egységes rendszer esetén a tárgyévet követő év február 28-ig kiküldésre kerülő éves egyéni számlaértesítő részeként a választható portfólióval kapcsolatban közli A választható befektetési portfóliók közötti váltás címén az egyéni számláról levont összeget, A tag által választott befektetési portfólió(k) megnevezését. 6.5 A rendszer működtetésének költségei Az informatikai háttér biztosításának kapcsán felmerülő fejlesztési költségeket a Pénztár és az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató ZRt. között fennálló megbízási szerződés alapján a Pénztárszolgáltató viseli. A rendszer működtetése során felmerülő adminisztrációs költségek, melyek a Pénztárszolgáltatót terhelik: a pénztártagoknak szóló, választható portfóliós rendszert ismertető Tájékoztató anyag nyomdai előállítási költsége, az évenkénti egyéni számla értesítő bővítése a választható portfóliókra vonatkozó egyedi pénztári adatokkal. A portfólióváltás költségét a pénztártag viseli. 7. A rendszer bevezetésének, működtetése szüneteltetésének, illetve megszűntetésének szabályai A választható portfóliós rendszer bevezetésére, megszűntetésére vonatkozó döntés a Pénztár Küldöttközgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. A választható portfóliós rendszer bevezetése január 01-jei indulónappal megtörtént. A rendszer indításának feltételei a következők voltak: a küldöttközgyűlés döntése a rendszer bevezetéséről, jelen választható portfóliós szabályzat Küldöttközgyűlés általi elfogadása, a választható portfóliós rendszer számviteli, nyilvántartási és informatikai hátterének kialakítása az indulás időpontjára, Hatályos:

20 a Pénztár vagyonkezelővel és letétkezelővel kötött szerződéseinek módosítása a választható portfóliós rendszer követelményeinek megfelelően, a tagok tájékoztatása és a rendszer indulását megelőző egyszeri portfólióválasztás lebonyolítása. 8. Átmeneti rendelkezések A 282/2001. korm. rendelet 35 értelmében a 29/C. -ban foglaltaktól eltérően a január 1-jén aktuális átsorolásokat a pénztár január 1-jén köteles elvégezni. A pénztárnak - amennyiben ilyen tartalmú tájékoztatást a január 1-jét megelőző 180 napon belül nem adott június 30-áig írásban fel kell hívni az átsorolásban érintett tagok figyelmét a portfólióváltással összefüggő körülményekre. Az írásbeli tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átsorolás esedékességének időszakára való utalást, valamint a portfólióváltással összefüggő lehetőségeket, az egyes választható portfóliók összetételével, kockázataival kapcsolatos információkat. 1. sz. melléklet Kondíciós lista A portfólióválasztás adminisztrációs díja a pénztártag egyéni számlakövetelésének 1 ezreléke, de legfeljebb Ft. A portfólió váltás díját a nyugdíjpénztár a tag által a portfólió váltásig befizetett tagdíjból (a befektetés egyéb költsége jogcímen) vonja le és helyezi a működési tartalékba. Portfólió váltáskor a portfólió váltás költségével csökkentett vagyon kerül át a tag által választott portfólióba. Amennyiben a pénztár az adminisztrációs díjat a befizetett tagdíjból levonni nem tudja, úgy a választott szolgáltatás kifizetésekor vonja le a kifizetendő összegből. Záró rendelkezések Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2009.XX.YY. napján megtartott közös küldöttközgyűlése a Választható Portfóliós Szabályzatát mint akaratával mindenben egyezőt fogadta el. A szabályzat hatálybalépésének dátuma 2009.WW.ZZ. Hatályos:

Választható portfolió szabályzata

Választható portfolió szabályzata Választható portfolió szabályzata A rendszer ötödik módosítását elfogadta a 2013. június 27-én megtartott küldöttközgyűlése a 8 /2013. (VI. 27.) küldöttközgyűlési határozattal. Hatályos 2013. augusztus

Részletesebben

ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT

ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT Módosítás időpontja: 2014.06.02. Hatályba lép a Magyar Nemzeti Bank engedélyező határozatának kézhezvételét követő munkanapon,

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben a Pénztár 2014. október 21-én tartott Küldöttközgyűlése által hozott 15/2014.(10.21.) sz. határozatával jóváhagyott módosításokkal 1/45

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Önkéntes Ágazat A Szabályzatot kibocsátotta: A Szabályzat jóváhagyója: a Pénztár Küldöttközgyűlése a 2015. január 23-án hozott /2015.01.23.

Részletesebben

Befektetési politika

Befektetési politika Befektetési politika Kibocsátás dátuma: 2014.06.02. Hatálybalépés dátuma: 2014.07.01. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Jakab Ilona befektetési kontroller Peszlen Zoltán

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok... 2 I. 2. Általános adatok... 2 I.

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Cím: 1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 E-mail: office@erstenyp.hu Adószám: 18075285-1-41 ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

Részletesebben

A befektetési politikának minden egyes eszközalapra vonatkozó elemei

A befektetési politikának minden egyes eszközalapra vonatkozó elemei BI002/20150225 A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött élet- és nyugdíjbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája. Érvényes: 2015.

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár - Önkéntes pénztári ág Befektetési Politika

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár - Önkéntes pénztári ág Befektetési Politika Allianz Hungária Nyugdíjpénztár - Önkéntes pénztári ág Befektetési Politika Hatályos: a PSZÁF elfogadástól, de nem korábban, mint 2012. év január 1. napjától I. Befektetési politika célja, alapelvei, a

Részletesebben

2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf.846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36-1) 411 3200 Telefax: (+36-1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 01. szeptember 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA Az EQUILOR LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: EQUILOR Alapkezelő Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. Vezető Forgalmazó: RAIFFEISEN BANK ZRT. Székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely:

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei

A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei 1) Általános rendelkezések A Pannónia Befektetési Életbiztosítás (továbbiakban: biztosítás) jelen Különös Feltételek, a CIG Pannónia Életbiztosító

Részletesebben

A 50/2014. (XI. 28.) MNB

A 50/2014. (XI. 28.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek 1 TARTALOMJEGYZÉK SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban Évgyűrűk) Önkéntes Nyugdíjpénztár 1999. október

Részletesebben

AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.

AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1. AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) LETÉTKEZELŐ RAIFFEISEN BANK ZRT. (1054 BUDAPEST, AKADÉMIA

Részletesebben

Aktív Megtakarítás. befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G65EV/2015) Hatályos: 2015. január 1. Nysz.

Aktív Megtakarítás. befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G65EV/2015) Hatályos: 2015. január 1. Nysz. Aktív Megtakarítás befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G65EV/015) Hatályos: 015. január 1. Nysz.: 1751 Tartalomjegyzék Aktív Megtakarítás befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI KERETSZERZŐDÉS. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI KERETSZERZŐDÉS. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő) PORTFÓLIÓKEZELÉSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely és idő: Szem.ig./útlevél szám: Állandó lakcím: Adóazonosító jel: E-mail címe: (Magánszemély esetén

Részletesebben

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. 1062 Budapest, Váci út 1-3. C Torony, 6. emelet Forgalmazó: REÁLSZISZTÉMA

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. december 17. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól!

Részletesebben

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 2. A HOZAM FOGALMA 4

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 2. A HOZAM FOGALMA 4 Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT 2012. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 2. A HOZAM FOGALMA

Részletesebben

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő)

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő) EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Az Üzletszabályzat 8. számú melléklete Portfóliókezelési szerződés amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely és idő: Szem.ig./útlevél

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)...

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)... Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014) Hatályos: 2014. március 15. Módosítva: 2014. augusztus 1. Nysz.: 17007

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben