Választható Portfóliós Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Választható Portfóliós Szabályzat"

Átírás

1 Választható Portfóliós Szabályzat Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári ágazata számára Hatályos:

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Általános rendelkezések Jogszabályi háttér A szabályzat tárgya Az AEGON Nyugdíjpénztár magánpénztári ágazat befektetési politikája és vagyonkezelési irányelvei Általános irányelvek A választható portfóliók jellemzése és a portfóliókra jellemző kockázatok leírása A választható portfóliók eszközallokációi és referenciaindexei Függő portfólió stratégia eszközallokációja és referenciaindexe A limitektől való eltérések kezelése Portfólió közötti értékpapír átvezetések szabályozása A Pénztár portfólió közötti értékpapír átvezetések szabályai Az átvezetésre kerülő értékpapírok kiválasztásának elvei és módszerei Az átvezetés elszámolásának folyamata és az átvezetésekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség A döntésre jogosultak köre A Választható Portfóliós rendszer működtetésének és a portfóliók közötti váltásnak eljárási szabályai Besorolási szabályok a rendszer indulásakor, illetve új belépők portfólió választása A pénztártagok portfólió váltásának eljárási szabályai Felelősségi szabályok A rendszer működtetéséhez kapcsolódó számviteli, nyilvántartási és informatikai háttér Számviteli nyilvántartásra vonatkozó szabályok Informatikai háttér A választható portfóliós rendszer működtetése Befizetések kezelése Hozam Portfólióváltás Pénztártagok tájékoztatásának szabályai A rendszer működtetésének költségei A rendszer bevezetésének, működtetése szüneteltetésének, illetve megszűntetésének szabályai Átmeneti rendelkezések Pénztártagok portfólióválasztásának lebonyolítása... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hatályos:

3 8.2 Informatikai, nyilvántartási és számviteli feladatok... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 8.3 Vagyonkezelői feladatok-... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1. sz. melléklet Kondíciós lista Záró rendelkezések Bevezetés A hazai nyugdíjpénztári piacon kialakult és fokozódó versenyhelyzet a pénztáraktól egyre szélesedő szolgáltatási választékot igényel. A jogszabályi környezet változásával a magánpénztári piacon január 1-től lehetőség nyílik, illetve január 1-től pedig kötelezővé válik a tagi befizetések különböző befektetési alapokba helyezésével a többportfóliós rendszer, illetve az elszámolóegységekre épülő nyilvántartás bevezetése. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban Pénztár) a választható portfóliós rendszer bevezetésével lehetőséget kíván nyújtani felhalmozási időszakban levő tagjai számára, hogy egyéni számlákon elhelyezett megtakarításaik a nyugdíjkorhatárig hátralevő idő alapján történő besorolással, vagy a pénztártagok egyéni döntése szerinti választással eltérő kockázatú és hozamú befektetési portfóliókban kerülhessenek elhelyezésre. A konstrukció a pénztártagi választás lehetőségének bevezetésével lehetővé teszi a befektetési kockázatok különböző mértékű vállalását. A Pénztár a választható portfóliós rendszer bevezetése révén a hosszú távú, nyugdíj célú megtakarítások reálértékének megőrzését illetve növelését kívánja újabb eszközzel elősegíteni, az öngondoskodás elvének szem előtt tartásával, valamint összhangban a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény választható portfólió bevezetésére vonatkozó előírásaival. 2. Általános rendelkezések A Választható Portfólió rendszerének szabályzatát az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése hagyja jóvá. A Választható Portfóliós Szabályzatot, illetve a Befektetési Politikát a rendszer indulását követően a Pénztár Igazgatótanácsa módosíthatja, azonban a módosításokról a következő Közgyűlést tájékoztatni kell. A szabályzat elkészítéséért, aktualizálásáért, valamint a szabályzatban foglaltak betartásáért a Pénztár befektetésekért felelős vezetője, illetve vezérigazgató helyettese felel. A fentiek mellett a vezérigazgató helyettes gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzat kapcsán feladatokat ellátó szolgáltatókkal (vagyonkezelést, letétkezelést, nyilvántartást ellátó szervezetekkel) kötött szerződésekben a választható portfóliós rendszer működtetésére, nyilvántartására vonatkozó szabályokat a szolgáltatók magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A nyugdíjpénztári befektetésekre a jelen szabályzatban foglaltak érvényesek, az itt nem szabályozott kérdésekben a Pénztár Alapszabálya, Befektetési Politikája, Számviteli Politikája és Pénzügyi Terve érvényes. Hatályos:

4 2.1 Jogszabályi háttér A Pénztár a választható portfóliós rendszert a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Mpt.) alapján működteti, összhangban a további hatályos jogszabályokkal, és egyéb belső pénztári szabályzatokkal, mint: A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. kormányrendelettel (továbbiakban: Mbr.) A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 222/2000. kormányrendelettel (továbbiakban: Mszr.) Alapszabály Befektetési Politika Számviteli politika Pénzügyi Terv Pénzkezelési szabályzat Szolgáltatási szabályzat 2.2 A szabályzat tárgya Jelen szabályzat tartalmazza: A választható portfóliós rendszer bevezetésének, módosításának, megszűntetésének körébe tartozó döntések hatásköri és eljárási szabályait, A választható portfóliós rendszer működtetésének, illetve a portfólióváltásnak eljárási szabályait, a rendszer működtetéséhez kapcsolódó számviteli, nyilvántartási és informatikai háttér leírását A felhalmozási időszakban lévő pénztártagok által választható 3 portfólió (klasszikus, kiegyensúlyozott és növekedési portfóliók), valamint a be nem azonosított befizetésekhez kapcsolódó függő portfólió összetételét, befektetési politikáját, várható kockázatok leírását, portfóliókra jellemző referenciaindex ismertetését. A rendszer működtetési költségei részletes leírását, a tagok tájékoztatásának tartalmát és szabályait. 3. Az AEGON Nyugdíjpénztár magánpénztári ágazat befektetési politikája és vagyonkezelési irányelvei 3.1 Általános irányelvek Hatályos:

5 A befektetési politikát megvalósító személyek/megbízottak részére a befektetési politika rájuk vonatkozó részét vagyonkezelési irányelvekbe kell foglalni. A vagyonkezelési irányelvek az egyes pénztári ágazatokhoz és azok tartalékaihoz tartozó kockázatvállaló képesség, valamint a Pénztár meglévő, illetve várható kötelezettségei alakulása alapján meghatározott befektetési stratégiai eszközallokációk, az egyes portfóliók vonatkozásában megengedett befektetési eszközök portfólión belüli minimum és maximum arányai és a megcélzott referenciaindexek összessége. A vagyonkezelési irányelvek esetében referenciaindex alatt értendő a kezelt portfólió jellemző összetételét tükröző tőkepiaci index vagy több tőkepiaci index kombinációja, melynek adott időszak alatti változása összehasonlítható a kezelt portfólió adott időszak alatti, az adott portfólióval kapcsolatos pénzáramlást figyelembe vevő vagyonkezelői hozamrátával. A Pénztár az alábbi öt befektetési alapot képezi, a) likviditási alap, b) működési alap, c) fedezeti egyéni számlák, d) fedezeti szolgáltatási számlák, e) függő portfólió. a) A likviditási tartalék alapjában csak bankbetét és bankszámlapénz, hitelviszonyt megtestesítő forgalomképes értékpapír, és olyan pénzpiaci alap befektetési jegyei szerepelhetnek, melyek aktuálisan nem tartalmaznak tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokat. A likviditási alap referenciaindexe az Államadósság Kezelő Központ által közzétett ZMAX Index. b) A működési tartalék alapjában csak hitelviszonyt megtestesítő forgalomképes értékpapír, illetve bankbetét és bankszámlapénz szerepelhet, futamidő korlátozás nélkül. A működési alap referenciaindexe az MNB által közzétett, bankrendszer egészére vonatkozó lakossági átlagos látra szóló betétkamat. c) Az egyéni fedezeti tartalék alapja az alábbi befektetési eszközökből áll: Pénzeszközök és hitelviszonyt megtestesítő befektetési eszközök ( Kötvények ) magyar forintban denominált pénzforgalmi számla és befektetési számla; magyar forintban denominált lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg; repó (fordított repó) ügyletek; magyar állampapír, értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a Magyar Állam készfizető kezességet vállal, Hatályos:

6 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény, külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott, forintban denominált kötvény, Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény, külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott, forintban denominált kötvény, magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény, Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél, Magyarországon bejegyzett forint eszközökbe fektető kötvény vagy pénzpiaci befektetési alap befektetési jegye, kamatcsere ügyletek; OECD tagállamban bejegyzett gazdálkodó szervezet hitelintézet kivételével által nyilvánosan forgalomba hozott, nem forintban denominált kötvény, Magyarországon bejegyzett nem forint eszközökbe fektető - kötvény befektetési alap befektetési jegye, OECD tagállamban bejegyzett nem forint eszközökbe fektető - kötvény befektetési alap befektetési jegye, tőzsdei kamat típusú határidős ügyletek fedezeti céllal, OECD tagállam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő állampapír, olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi OECD tagállam készfizető kezességet vállal, OECD tagországbeli székhelyű jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nem forintban denominált jelzáloglevél, OECD tagországbeli székhelyű hitelintézet által kibocsátott, nem forintban denominált hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, OECD tagországbeli székhelyű hitelintézetnél elhelyezett a magyar forinton kívül más OECD tagállam pénznemében denominált pénzforgalmi számla és befektetési számla, vagy lekötött betét. Tulajdonviszonyt megtestesítő, befektetési eszközök ( Részvények ) ezen belül Hatályos:

7 Tulajdonviszonyt megtestesítő, Magyarországon kibocsátott befektetési eszközök ( Magyar Részvények ) a Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény, Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé, Magyarországon bejegyzett forint eszközökbe fektető - részvény befektetési alap befektetési jegye, tőzsdei származékos ügyletek fedezeti céllal; Tulajdonviszonyt megtestesítő, nem forintban denominált befektetési eszközök ( Közép- Európai Részvények ) közép-európai tőzsdére (Ausztria, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Bulgária, Szerbia, Szlovákia) vagy egy fejlett ország értékpapírpiacára bevezetett, Közép-Európában kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, Közép-Európában kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé; Közép-Európában bejegyzett nem forint eszközökbe fektető - részvény befektetési alap befektetési jegye, Magyarországon bejegyzett nem forint eszközökbe fektető - részvény befektetési alap befektetési jegye, fejlett országokban bejegyzett nem forint eszközökbe fektető részvény befektetési alap befektetési jegye OECD tagországbeli székhelyű hitelintézet által kibocsátott részvény árfolyamához, vagy tőzsdeindexhez kötött kötvény, tőzsdei származékos ügyletek fedezeti céllal; Tulajdonviszonyt megtestesítő, nem forintban denominált befektetési eszközök ( Fejlett Nemzetközi Részvények ) fejlett ország tőzsdéjére (Ausztrália, Belgium, Kanada, Dánia, Finnország, Franciaország, Hong Kong, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Japán, Luxemburg, Hollandia, Új-Zéland, Portugália, Norvégia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok a továbbiakban fejlett országok), vagy más elismert értékpapírpiacára bevezetett, fejlett országokban kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, Hatályos:

8 fejlett országokban kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé; fejlett országokban bejegyzett nem forint eszközökbe fektető - részvény befektetési alap befektetési jegye, Magyarországon bejegyzett nem forint eszközökbe fektető - részvény befektetési alap befektetési jegye, OECD tagországbeli székhelyű hitelintézet által kibocsátott részvény árfolyamához, vagy tőzsdeindexhez kötött kötvény, tőzsdei származékos ügyletek fedezeti céllal; Tulajdonviszonyt megtestesítő, nem forintban denominált befektetési eszközök ( Feltörekvő Nemzetközi Részvények ) feltörekvő ország tőzsdéjére (különös tekintettel Brazília, Oroszország, India, Kína értékpapírpiacaira, de ide értendő minden olyan ország, amely a korábbi felsorolásokban a Magyar részvények, Közép- Európai Részvények, és a Fejlett Nemzetközi Részvények között nem szerepel, a továbbiakban feltörekvő országok), vagy egy fejlett ország értékpapírpiacára bevezetett, feltörekvő országokban kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, feltörekvő országokban kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé; feltörekvő országokban bejegyzett nem forint eszközökbe fektető - részvény befektetési alap befektetési jegye, fejlett országokban bejegyzett nem forint eszközökbe fektető részvény befektetési alap befektetési jegye Magyarországon bejegyzett nem forint eszközökbe fektető - részvény befektetési alap befektetési jegye, OECD tagországbeli székhelyű hitelintézet által kibocsátott részvény árfolyamához, vagy tőzsdeindexhez kötött kötvény, tőzsdei származékos ügyletek fedezeti céllal; Amennyiben egy adott részvény a felsorolt kategóriák ( Magyar Részvények, Közép- Európai Részvények, Fejlett Nemzetközi Részvények és Feltörekvő Nemzetközi Részvények ) közül többe is beleillik, a Vagyonkezelő dönti el, hogy az melyik kategóriába sorolandó. A besorolást vagyonkezelő portfólió managere jogosult eldönteni legkésőbb a részvény vásárlását követő első munkanapon (T+1) melyet írásos formában köteles mind a letétkezelő mind a pénztár felé indokolni és megküldeni. Ingatlanba fektetett eszközök ( Ingatlan Alap ) Magyarországon bejegyzett ingatlanbefektetési alap befektetési jegye, Hatályos:

9 külföldön bejegyzett ingatlanbefektetési alap befektetési jegye; Kockázati tőkealapokba fektetett eszközök ( Kockázati Tőke ) Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap jegye alaponként a kezelt vagyon maximum 2 százalékos mértékéig, külföldön bejegyzett kockázati tőkealap-jegy alaponként a kezelt vagyon maximum 2 százalékos mértékéig; Származékos alapba fektetett eszközök ( Származékos Alap ) a Felügyelet által jóváhagyott, Magyarországon bejegyzett származtatott ügyletekbe befektető alap befektetési jegye alaponként a kezelt vagyon maximum 2 százalékos mértékéig, a Felügyelet által jóváhagyott, külföldön bejegyzett és a kibocsátás országában származtatott ügyletekbe befektető alapnak minősülő befektetési alap jegye alaponként a kezelt vagyon maximum 2 százalékos mértékéig. Az egyéni fedezeti tartalék portfólió vagyonkezelési irányelvei a fenti eszközcsoportok használata mellett ágazatonként eltérnek, azokat az ágazati irányelveknél részletezzünk. d) A szolgáltatási fedezeti alapban a vagyon banki folyószámlán vagy lekötött banki betétben tartható. A szolgáltatási alap referenciaindexe az MNB által közzétett, bankrendszer egészére vonatkozó lakossági átlagos látraszóló betétkamat. A nyugdíjkorhatárt elérő és nyugdíszolgáltatást igénybevevő pénztártagok szolgáltatási alapba kerülnek átsorolásra. e) A tagra még be nem azonosított összegek a függő portfólióba kerülnek. A függő portfólió a fedezeti tartalékkal azonos befektetési eszközökből állhat. A függő portfólió vagyonkezelési irányelvei a fedezeti tartaléknál ismertetett eszközcsoportok használata mellett ágazatonként eltérnek, azokat az ágazati irányelveknél részletezzünk. 3.2 A választható portfóliók jellemzése és a portfóliókra jellemző kockázatok leírása A választható portfóliós rendszer keretében háromféle kockázatviselési hajlandóságnak megfelelően kialakított eszközösszetételű portfólió közül lehet választani. A pénztártag által választhatott portfólió befektetési politikája alapján a pénztártag pénzét saját kockázatviselési hajlamának megfelelő befektetési formában tartja. Hatályos:

10 Klasszikus portfólió Célja a legbiztonságosabb értékpapírok kiválasztásával a befektetés értékének megőrzése, ezen felül reálhozam elérése. A portfólió lehetséges elemei: Kötvények. Részvények Ez a portfólió képviseli a legalacsonyabb kockázatot, hiszen döntően kamatozó eszközökből áll, így a portfólió jellemzően kamatkockázatnak van kitéve. A portfólió a törvényi keretek mértékéig tartalmazhat részvényeket. A portfólió nemzetközi kötvényhányadából kifolyólag csekély mértékű devizakockázatnak is ki van téve. Kiegyensúlyozott portfólió Célja a befektetett eszközökön közép- és hosszú távon magas hozam realizálása. A portfólió előzetes elemzések alapján jól diverzifikált, összetételének folyamatos elemzésével és ennek megfelelő változtatásával biztosítja a befektetési kockázatok minimalizálását. A portfólió túlnyomó részben hazai kötvényeket tartalmaz, de kisebb mértékben hazai és nemzetközi részvényekbe, illetve kötvényekbe is fektet. Szerény mértékben tartalmaz befektetéseket közép-európai részvényekbe, ingatlanalapokba, mellyel a biztonságos pénzpiaci- és kötvényhozamok feletti eredmény elérésére törekszik. A rövid távú nyereségre törekvő spekuláció nem célja a portfóliónak, három-ötéves időtávon már megfelelő teljesítményt nyújthat. A kockázatok csökkentése céljából fedezeti ügyletek is köthetők. A portfólió lehetséges elemei: Kötvények, Magyar Részvények, Nemzetközi Részvények, Ingatlan Alapok. A magas kötvényhányadból és a szélesen diverzifikált eszközösszetételből eredően ez a portfólió átlagos kockázatot képvisel. Ez a portfólió döntő részben kamatozó eszközökből áll, így legnagyobb részben kamatkockázatnak van kitéve. Kis részben tartalmaz hazai és nemzetközi részvényeket, mely kis mértékű árfolyamkockázatot jelent a portfólió számára. A részvényhányad jelentős részét fekteti nem forintban denominált értékpapírokba, így számolni kell a devizaárfolyam-kockázattal is. A portfólió csekély mértékben tartalmaz kockázati tőke és ingatlan alapokba történő befektetéseket. Az ingatlanalap esetében közepes mértékű, az ingatlanok árváltozásából eredő kockázat áll fenn. Növekedési portfólió Célja hosszú távon magas hozam realizálása. A portfólió előzetes elemzések alapján jól diverzifikált, összetételének folyamatos elemzésével és ennek megfelelő változtatásával biztosítja a vagyonkezelő a befektetési kockázatok minimalizálását. A rövid távú nyereségre törekvő spekuláció nem célja a portfóliónak. A kockázatok (pl. árfolyamkockázat) csökkentése céljából fedezeti ügyletek is köthetők. A világ legnagyobb, jól ismert, tőkeerős, ígéretes növekedési lehetőségekkel bíró, tőzsdén jegyzett társaságainak részvényei már jelentősebb súllyal bírnak a portfólión belül. A részvények vásárlása közvetlenül, vagy befektetési alapon keresztül történik. A megnövelt devizakockázat jelentős hatással lehet pozitív és negatív irányban egyaránt a portfólió teljesítményére. A portfólió összetételének meghatározásakor a vagyonkezelő a különféle devizák keresztárfolyamának várható alakulására nem spekulálhat. A portfólió lehetséges elemei: Kötvények, Magyar Részvények, Nemzetközi Részvények. Ez a portfólió képviseli a legmagasabb kockázatot, hiszen nagy részben tartalmaz hazai és nemzetközi részvényeket, mely jelentős árfolyamkockázatot jelent a portfólió számára. A Hatályos:

11 részvényhányad jelentős részét fekteti nem forintban denominált értékpapírokba, így számolni kell a devizaárfolyam-kockázattal is. A portfólió csekély mértékben tartalmaz kockázati tőke, ingatlan és származékos alapokba történő befektetéseket. Az ingatlanalap esetében közepes mértékű, az ingatlanok árváltozásából eredő kockázat áll fenn, míg a kockázati tőke és származékos alapok esetében magas árfolyamkockázatról beszélhetünk. A kockázati tőke esetében ezen túlmenően magas kibocsátói és likviditási kockázat is van. 3.3 A választható portfóliók eszközallokációi és referenciaindexei A választható portfóliókon belül az egyes befektetési eszközök minimum-maximum arányai és referenciaindexei az alábbiak: Klasszikus portfólió Stratégiai Minimum Maximum Referencia index eszközallokáció Kötvények 100 % 90 % 100 % 50 % MAX 50% RMAX Részvények 0% 0% 10% - Összesen 100 % - - Kiegyensúlyozott portfólió Stratégiai eszközallokáció Minimum Maximum Referencia index Kötvények 78 % 63 % 93 % 68 % MAX, 10% RMAX Magyar és Közép- Európai Részvények Fejlett Nemzetközi Részvények Feltörekvő Nemezetközi Részvények 11 % 4 % 18% 7,5 % BUX 3,5 % CECEXEUR 6 % 2 % 10 % 3 % S&P 500, 3% Stoxx50 3% 1% 5% 3% MSCI EM BRIC Ingatlan Alapok 2 % 0 % 4 % 2 % BIX Összesen 100 % - - Növekedési portfólió Stratégiai eszközallokáció Minimum Maximum Referencia index Kötvények 52 % 19,5 % 82 % 42 % MAX, 10% RMAX Magyar és Közép- Európai Részvények Fejlett Nemzetközi Részvények Feltörekvő Nemzetközi Részvények 22 % 9,5 % 35 % 15 % BUX 7% CECEXEUR 12 % 5 % 19 % 6 % S&P 500, 6% Stoxx50, 6% 2,5% 9,5% 6% MSCI EM BRIC Hatályos:

12 Ingatlan Alap 4 % 1 % 7 % 4 % BIX Kockázati Tőke 2 % 0 % 5 % 2 % RMAX Származékos Alap 2 % 0 % 5 % 2 % RMAX Összesen 100 % - - A Kötvények eszközcsoport átlagos hátralévő futamideje (modified duration) nem térhet el a referencia index átlagos hátralévő futamidejétől 2 évnél nagyobb mértékben. Devizamegfeleltetési szabályok A 155/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet értelmében az egyéni számlák fedezetéül szolgáló tartalékot az egyes portfóliók esetén az alábbi mértéket meg nem haladóan lehet az egyéni számla követelések nyilvántartásául szolgáló pénznemtől eltérően befektetni: Klasszikus portfólió 5% Kiegyensúlyozott portfólió 20% Növekedési portfólió 35% A kormányrendelet hatályba lépésekor, mely a kihirdetést követő 15. munkanapon esedékes, annak szabályainak nem megfelelő magánnyugdíjpénztár esetén a Klasszikus és Kiegyensúlyozott portfóliók esetén a rendelkezésnek december 31-ét követően, míg a Növekedési portfólió esetén 2010 szept 30-át követően kell megfelelni azzal, hogy az utóbbi esetén 2009 dec 31-ét követően legfeljebb a portfólió 45%-át nem köteles a pénztár a fent leírt pénznembe fektetni. 3.4 Függő portfólió stratégia eszközallokációja és referenciaindexe Megegyezik a klasszikus portfólióval. A Kötvények eszközcsoport átlagos hátralévő futamideje (modified duration) nem térhet el a referencia index átlagos hátralévő futamidejétől 2 évnél nagyobb mértékben. 3.5 A limitektől való eltérések kezelése Amennyiben a vagyonkezelési irányelvekben meghatározott befektetési arányoktól, vagy a jogszabályban előírt korlátozásoktól a vagyonkezelő eltér, akkor az alábbiak szerint köteles eljárni, a befektetésért felelős vezető egyidejű értesítésével: Ügyletkötés által okozott eltérés Ha a Vagyonkezelő olyan ügyletet kötött, amellyel megsértette a Pénztárra vonatkozó, jogszabályban vagy a befektetési politikában megszabott befektetési korlátozásokat, akkor Hatályos:

13 köteles a korlátozás megsértésének észlelését követően az első kereskedési napon az ügylettel ellentétes irányú ügyletet kötni (legalább a befektetési korlátot meghaladó, de legfeljebb az eredeti ügyletben szereplő mennyiségre), és a Pénztár által emiatt esetlegesen elszenvedett veszteséget a Pénztár részére megtéríteni. A kezelésbe adott vagyon összegének változása által okozott eltérés Ha a befektetési szabályok abból adódóan sérülnek meg, hogy a kezelésre átadott vagyon összege hirtelen megváltozik, akkor a vagyonkezelő köteles ésszerű időn - de legfeljebb 30 napon belül - helyreállítani az előírt arányokat. A befektetési politika változása által okozott eltérés A befektetési politika megváltozásakor a Pénztár a vagyonkezelővel egyeztetve, a változás mértékének függvényében állapítja meg, hogy mely időpontig és milyen feltételekkel kell áttérni az új befektetési arányokra. A piaci árfolyamok elmozdulása által okozott eltérés A piaci árfolyamok elmozdulása által okozott eltérés esetén a vonatkozó kormányrendeletben foglalt határidők az irányadóak. 3.6 Portfólió közötti értékpapír átvezetések szabályozása A Pénztár portfólió közötti értékpapír átvezetések szabályai A Pénztár választható portfólióinak egymás közötti valamint a választható portfóliók és a függő portfólió közötti átvezetéseit a likviditás veszteségkerülő és költségkímélő fenntartása miatt engedélyezi. A portfóliók közötti átvezetésre csak az indokolt és szükséges mértékben kerülhet sor. Az átvezetés nem irányulhat valamely portfólió tudatos előnyhöz juttatására. A portfóliók közötti átvezetésre csak akkor kerülhet sor, ha az adott portfóliók közötti (azonos mértékű) növekedés vagy csökkenés az alábbi okokból kifolyólag történik meg: A Pénztár a függő befizetéseket azonosításkor a választható portfóliókba átvezetheti, A tagok egyedi portfólióválasztása, vagy az életkor szerinti besorolás aktualizálása miatti változások, A pénztártagok részére kifizetett összegek és a más pénztárból áthozott fedezetek együttes hatása miatti változások. Választható portfólió nyitása, zárása, valamint eszközallokációs limitek beállítása miatt történő értékpapír átvezetések Az átvezetésre kerülő értékpapírok kiválasztásának elvei és módszerei Az átvezetendő értékpapírokat a Vagyonkezelő választja ki. Az átvezetendő értékpapírok kiválasztásakor az elsődleges szempont a portfóliókra vonatkozó limitszabályok ill. befektetési politikában foglaltak teljesítése. A kiválasztott, átvezetendő értékpapírok kivezetése esetében a FIFO-módszert kell alkalmazni. Hatályos:

14 Az értékpapír átvezetések teljesítésének napját (kötés dátumát) a Vagyonkezelő egyezteti a Pénztárral Az átvezetés elszámolásának folyamata és az átvezetésekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség A Pénztár az egyes portfóliók növelésének vagy csökkentésének kívánt mértékét eljuttatja a Vagyonkezelő részére. Az utasítással egyidejűleg Pénztár értesíti a Letétkezelőt is. A Vagyonkezelő kiválasztja az átvezetendő értékpapírokat. Az átvezetésekről a normál ügymenetnek megfelelő szerződések ill. tranzakciós értesítők készülnek azzal az eltéréssel, hogy az átvezetési ár meg kell, hogy egyezzen az aznapi, a 282/2001 (XII.26.) korm. Rendelet 3. számú melléklete alapján megállapított piaci eszközértékkel A döntésre jogosultak köre Az értékpapírok portfóliók közötti átvezetésére utasítást adni jogosultak köre azonos a Pénzkezelési szabályzat szerint a befektetési számlák felett diszponálni jogosultak köréve 4. A Választható Portfóliós rendszer működtetésének és a portfóliók közötti váltásnak eljárási szabályai 4.1 Besorolási szabályok a rendszer indulásakor, illetve új belépők portfólió választása A választható portfóliós rendszer indítását megelőző 90 nappal a Pénztár megkezdi a pénztártagok megkeresését a portfóliók közötti választás érdekében. A pénztártagok az alábbi portfóliók között választhatnak: a.) klasszikus portfólió (alacsony kockázatú), b.) kiegyensúlyozott portfólió (mérsékelt kockázatú), c.) növekedési portfólió (magas kockázatú). A pénztártagoknak a választható portfóliós rendszer indulását megelőző 30. napig, azaz december 1-jéig kell eljuttatniuk a pénztárhoz a választásra vonatkozó igényüket. A pénztártag választásának elmulasztása esetén a Pénztár a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő alapján automatikusan besorolja a pénztártagokat a portfóliókba az alábbiak szerint: amennyiben a hátralévő idő a 15 évet meghaladja, akkor a tag egyéni számlája a növekedési portfólióba, amennyiben a hátralévő idő 5-15 év között van, akkor a tag egyéni számlája a kiegyensúlyozott portfólióba, amennyiben a hátralévő idő 5 évnél kevesebb, akkor a tag egyéni számlája a Klasszikus portfólióba kerül. A besorolásokat a Pénztár a nyilvántartásában rendelkezésre álló információk alapján végzi el. Hatályos:

15 Új belépő pénztártagok a belépési nyilatkozaton jelölhetik meg a portfólióra vonatkozó választásukat. A Pénztár a választható portfóliós rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról tagszervezői hálózatán és internetes honlapján keresztül is tájékoztatja pénztártagjait. A Pénztár az új belépő tag portfólióválasztását a tag részére visszaküldésre kerülő tagsági okiraton igazolja vissza. A pénztárba újonnan belépők amennyiben belépéskor nem nyilatkoznak az egyéni portfólióválasztás tekintetében a fent leírt módon, a nyugdíjkorhatárig hátralévő éveik száma alapján kerülnek besorolásra. Amennyiben a pénztártag választása a belépési nyilatkozaton nem egyértelmű, a Pénztár a választás tisztázása érdekében megkeresi a pénztártagot a Hibás belépési nyilatkozatok kezelésével kapcsolatos utasításban foglaltaknak megfelelően. A pénztártag egyéni számláján lévő egyenleg az egyes választható portfóliók között nem osztható meg, a tag egy adott időpontban csak egy portfóliót választhat egyéni számlán lévő egyenlegének befektetése céljából. A Pénztár a jogszabályi előírásoknak megfelelően a tagok besorolását a nyugdíjkorhatárig hátralévő évek számát figyelembe véve minden év december 31-ével aktualizálja, és a szükséges átsorolásokat automatikusan elvégzi. Amennyiben a jogszabályi előírások alapján a tag átsorolásra kerül egy másik portfólióba, úgy a pénztár az átsorolást követő 30 napon belül az átsorolás tényéről írásban tájékoztatja a tagot. A rendszer indulásakor, valamint a jogszabályi előírás alapján a nyugdíjkorhatárig hátralévő évek alapján történő évenkénti automatikus besoroláskor a portfólióváltásért a Pénzár díjat nem számol fel. Költségmentes továbbá az újonnan belépő pénztártagok és másik pénztárból átlépők első portfólióválasztása is. 4.2 A pénztártagok portfólió váltásának eljárási szabályai A pénztártag a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő alapján meghatározott besorolástól (4.1 pont) évente két alkalommal eltérhet, azonban a nyugdíjkorhatárt megelőző 5 évben a növekedési portfóliót nem választhatja. A pénztártag egyéni számláján lévő egyenleg az egyes választható portfóliók között nem osztható meg, a tag egy adott időpontban csak egy portfóliót választhat egyéni számlán lévő egyenlegének befektetése céljából. A tagnak a pénztár felé írásban nyilatkoznia kell az egyedi portfólióváltási igényéről. Az egyedi portfólióváltási igény nem vonható vissza. A pénztárnak a tag nyilatkozatában meghatározott fordulónapot követő 8 munkanapon belül a portfólió-váltást végre kell hajtania, amennyiben nincs folyamatban lévő megbízás a tagi számlán. A tag portfólióváltási igénye az előző portfólióváltástól számított 6 hónap elteltével teljesíthető. A nyilatkozatot a fordulónapot megelőző legkésőbb 10. munkanapig kell benyújtani. Amennyiben a nyilatkozat fordulónapot nem jelöl meg, vagy a megjelölt fordulónap a beérkezés dátumánál korábbi dátum, illetve a megjelölt fordulónap a beérkezést követő 10 munkanapon belül van, akkor a pénztár legkésőbbi fordulónapként a kézhezvételt követő 10. munkanapot tekintheti. Amennyiben a tag ilyen jellegű nyilatkozatot tett, akkor a pénztárnak a 4.1 pontban leírt, minden év december 31. napjával történő besorolás aktualizálást az adott tagra nézve nem kell elvégeznie. A pénztártag a portfólióváltásra vonatkozó igényét írásban, kizárólag a Hatályos:

16 Pénztár által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon jelentheti be. A formanyomtatvány a Pénztár honlapjáról ( letölthető, illetve telefonos ügyfélszolgálaton keresztül vagy írásban a Pénztártól igényelhető. A pénztártag a kitöltött formanyomtatványt ajánlott küldeményként postai úton a Pénztár címére nyújthatja be, illetve személyesen a Pénztár Ügyfélszolgálatainak egyikén (aktuális lista és nyitvatartás a Pénztár honlapján található) adhatja be. A pénztárhoz beérkezett portfólió váltásra vonatkozó tagi kérelmek beérkezésének időpontja a Pénztár által a formanyomtatványra elhelyezett érkeztető bélyegző dátuma. Átvettnek tekinthető az a nyomtatvány, amely a Pénztár Iratnyilvántartó rendszerébe rögzítésre kerül, illetve amelynek Pénztár általi átvételét a pénztártag hitelt érdemlően, dokumentáltan (tértivevény, illetve a Pénztár írásos átvételi elismerése) igazolni tudja. A kérelem pénztár általi elfogadásának minősül a hibátlan, hiánytalan adattartalmú kérelem pénztári portfóliós számítógépes rendszerben történő rögzítése. A Pénztár a portfólióváltásra vonatkozó igényt az alábbi esetekben nem teljesíti: a portfólióváltásra vonatkozó igény hibás (a nyomtatvány nem megfelelően kitöltött, pénztártagi aláírás hiányzik) és a javított nyomtatvány a határidőig nem érkezik be, A pénztártag által megadott fordulónap a beérkezés dátumánál 365 naptári nappal későbbi dátum. A Pénztár a hibátlanul kitöltött portfólióváltási igény teljesítéséről a váltás hónapját követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a pénztártagot. Hibás portfólióváltási igény esetén a Pénztár a beérkezést követő 15 napon belül tájékoztatja a pénztártagot a hiba okáról és kijavításának módjáról. A portfólióváltásért a Pénztár a kondíciós listában (1. számú melléklet) meghatározott adminisztrációs díjat számol fel. A pénzpiaci műveletek díjait a vagyonkezelési díj tartalmazza. 4.3 Felelősségi szabályok A pénztártag kötelessége: Amennyiben a tag a portfóliót meg kívánja választani, a Pénztár által kiküldött, portfólióválasztásra vonatkozó nyomtatványok hiánytalan, olvasható kitöltése és a Pénztár címére határidőben történő visszajuttatása, a Pénztár által küldött visszaigazolások áttekintése, ellenőrzése, esetleges észrevételeinek időben közlése a Pénztárral a kézhezvételt követő 15 napon belül, gondoskodni arról, hogy érvényes lakcíme és levelezési címe a változást követő 5 napon belül a Pénztárnál írásban bejelentésre kerüljön. A pénztártag fenti kötelességeinek mulasztásából fakadó kártérítési igény alól a Pénztár mentesül. A Pénztár kötelessége: Hatályos:

17 a pénztár tagszervezőit folyamatosan tájékoztatni a választható portfóliós rendszerrel kapcsolatos eredményekről, változásokról, továbbá a tájékoztató dokumentumok, értékelések hozzáférhetőségéről, a választható portfóliós rendszerrel, valamint a váltással kapcsolatos aktuális dokumentumok, tájékoztató anyagok nyilvános helyen (honlapon) történő közzétételéről gondoskodni, a tag beküldött és hibátlan portfólióválasztását határidőben végrehajtani, a tag portfólióválasztással/váltással kapcsolatos panaszigényét kivizsgálni, és jogos reklamáció esetén a tag egyéni számláját ért esetleges veszteség alapján kártalanítani. 5. A rendszer működtetéséhez kapcsolódó számviteli, nyilvántartási és informatikai háttér 5.1 Számviteli nyilvántartásra vonatkozó szabályok A Pénztár olyan nyilvántartásokat vezet, amely a választható portfóliós rendszer jogszabályok által előírt működtetéséhez szükséges számviteli és informatikai hátteret biztosítja. A Pénztár a befektetett eszközöket tartalmazó analitikus nyilvántartását a választható portfóliók szerinti megosztásra is tekintettel alakítja át. A befektetésekhez kapcsolódó hozambevételeket és költségeket választható portfóliónként elkülönítetten mutatja ki. A Pénztár számviteli politikája keretében elkészíti a pénztártagok választása szerinti befektetési portfóliók hozamának és a befektetésekkel kapcsolatos költségeknek pénztártagonként elkülönített nyilvántartására vonatkozó szabályzatot. 5.2 Informatikai háttér A Pénztár olyan informatikai háttér kialakításáról és működtetéséről gondoskodik, amely: lehetővé teszi a tagok portfólió választásának nyilvántartását, valamint portfólió váltására vonatkozó tagi rendelkezések folyamatos nyomon követését, biztosítja az egyes befektetési alszámlák, azokon keresztül az egyes befektetési portfóliók hozamának és a befektetésekkel kapcsolatos költségeknek választható portfóliónként és pénztártagonként történő elkülönített nyilvántartását, a könyvelés számára biztosítja a választható portfóliós rendszer jogszabály szerinti számviteli elszámolását lehetővé tevő adatokat, megfelel a jogszabályok által előírt adatbiztonsági és tartalmi előírásoknak. 6. A választható portfóliós rendszer működtetése 6.1. Befizetések kezelése Hatályos:

18 A pénztártag belépésekor a belépési nyilatkozaton, a válaszható portfólió indításakor már meglévő tagság a nyugdíjpénztár erre rendszeresített nyomtatványán kiválasztja azt a portfóliót, amely meghatározza a tag egyéni számláján jóváírt vagyona és az újonnan történő befizetések befektetését. A befizetett tagdíjak (tagdíj, munkavállalói kiegészítés, munkáltatói kiegészítés, áthozott vagyon) egyéni fedezeti számlára jutó részét a Pénztár a pénztártag által kiválasztott portfólióban helyezi el. A Pénztárba érkező befizetések beazonosításukig, azaz egyéni számlára történő jóváírásukig a függő portfólióban kerülnek befektetésre. Az egyéni számlára történő jóváírást követően a befizetés beazonosodottnak minősül, így a pénztártag által választott portfólióba kerül. A Pénztárba beérkező befizetések részletes feldolgozási menetét a Pénztár Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza. A Pénztár által rendelkezésre álló pénzeszközök befektetésre történő átadásának és befektetésből történő kivonásának részletes eljárási szabályait és a kapcsolódó adatszolgáltatás rendjét a Pénztár Pénzkezelési Szabályzata, valamint a Vagyonkezelővel és a Letétkezelővel kötött megbízási szerződések tartalmazzák. A pénztár a pénztártagok vagyonát elszámoló egységekben tartja nyilván. Az elszámoló egységeket a pénztár 6 tizedes jegyig tartja nyilván és könyveli a nyugdíj rendszerben. A pénztártagok egyéni számláin a javítás, amennyiben a hiba okozója a pénztár, vagyonkezelő vagy letétkezelő, eredeti árfolyammal történik. A vagyonkezelővel és a letétkezelővel a pénztár a javítást követően rendezi a javításból eredő különbözeteket. Pénztári hiba esetén a pénztár a működési tartalék terhére rendezi a javításból eredő különbözetet. Egyéb hiba (munkáltató, adatszolgáltató) miatti javítás a javítás napján érvényes árfolyamokon kerül elvégzésre Hozam A nyugdíjpénztár által egy adott portfólión elért, költségekkel csökkentett teljes befektetési hozam a portfólió, és ezen keresztül az ahhoz tartozó, a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott befektetési egységek értékét arányosan növeli. A befektetési egységek értéke (nettó eszközérték) tartalmazza a hozamot. A nyugdíjpénztár eszközértékelése egyben hozamszámításnak felel meg Portfólióváltás A pénztártagok egyéni portfólióváltására, illetve a Pénztár automatikus besorolására vonatkozó szabályokat jelen szabályzat 4. pontja tartalmazza Pénztártagok tájékoztatásának szabályai A Pénztár a Választható Portfóliós Szabályzatát valamint a portfólióválasztó formanyomtatványt elhelyezi internetes honlapján. A Pénztár a választható portfóliós rendszerrel kapcsolatos eredményekről, változásokról, továbbá a tájékoztató dokumentumok, értékelések hozzáférhetőségéről tagszervező hálózatán keresztül is tájékoztatja a pénztártagjait. Hatályos:

19 A Pénztár évente a pénzügyi évet követő június 30-ig internetes honlapján nyilvánosságra hozza a Pénztár egészének, és az egyes választható portfólióknak az elmúlt évi hozamrátáját és referenciaindexét, valamint a Befektetési Politika teljesülésének rövid értékelését. A Pénztár valamennyi tájékoztatójában, hirdetésében a pénztári szintű hozamok és 5 éves átlagos hozamadatok közzétételekor a hasonló tartalmú adatokat választható portfóliónként is bemutatja. A Pénztár a pénztártagnak évente, nem elszámolós egységes rendszer esetén tárgyévet követő év június 30-ig, elszámoló egységes rendszer esetén a tárgyévet követő év február 28-ig kiküldésre kerülő éves egyéni számlaértesítő részeként a választható portfólióval kapcsolatban közli A választható befektetési portfóliók közötti váltás címén az egyéni számláról levont összeget, A tag által választott befektetési portfólió(k) megnevezését. 6.5 A rendszer működtetésének költségei Az informatikai háttér biztosításának kapcsán felmerülő fejlesztési költségeket a Pénztár és az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató ZRt. között fennálló megbízási szerződés alapján a Pénztárszolgáltató viseli. A rendszer működtetése során felmerülő adminisztrációs költségek, melyek a Pénztárszolgáltatót terhelik: a pénztártagoknak szóló, választható portfóliós rendszert ismertető Tájékoztató anyag nyomdai előállítási költsége, az évenkénti egyéni számla értesítő bővítése a választható portfóliókra vonatkozó egyedi pénztári adatokkal. A portfólióváltás költségét a pénztártag viseli. 7. A rendszer bevezetésének, működtetése szüneteltetésének, illetve megszűntetésének szabályai A választható portfóliós rendszer bevezetésére, megszűntetésére vonatkozó döntés a Pénztár Küldöttközgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. A választható portfóliós rendszer bevezetése január 01-jei indulónappal megtörtént. A rendszer indításának feltételei a következők voltak: a küldöttközgyűlés döntése a rendszer bevezetéséről, jelen választható portfóliós szabályzat Küldöttközgyűlés általi elfogadása, a választható portfóliós rendszer számviteli, nyilvántartási és informatikai hátterének kialakítása az indulás időpontjára, Hatályos:

20 a Pénztár vagyonkezelővel és letétkezelővel kötött szerződéseinek módosítása a választható portfóliós rendszer követelményeinek megfelelően, a tagok tájékoztatása és a rendszer indulását megelőző egyszeri portfólióválasztás lebonyolítása. 8. Átmeneti rendelkezések A 282/2001. korm. rendelet 35 értelmében a 29/C. -ban foglaltaktól eltérően a január 1-jén aktuális átsorolásokat a pénztár január 1-jén köteles elvégezni. A pénztárnak - amennyiben ilyen tartalmú tájékoztatást a január 1-jét megelőző 180 napon belül nem adott június 30-áig írásban fel kell hívni az átsorolásban érintett tagok figyelmét a portfólióváltással összefüggő körülményekre. Az írásbeli tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átsorolás esedékességének időszakára való utalást, valamint a portfólióváltással összefüggő lehetőségeket, az egyes választható portfóliók összetételével, kockázataival kapcsolatos információkat. 1. sz. melléklet Kondíciós lista A portfólióválasztás adminisztrációs díja a pénztártag egyéni számlakövetelésének 1 ezreléke, de legfeljebb Ft. A portfólió váltás díját a nyugdíjpénztár a tag által a portfólió váltásig befizetett tagdíjból (a befektetés egyéb költsége jogcímen) vonja le és helyezi a működési tartalékba. Portfólió váltáskor a portfólió váltás költségével csökkentett vagyon kerül át a tag által választott portfólióba. Amennyiben a pénztár az adminisztrációs díjat a befizetett tagdíjból levonni nem tudja, úgy a választott szolgáltatás kifizetésekor vonja le a kifizetendő összegből. Záró rendelkezések Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2009.XX.YY. napján megtartott közös küldöttközgyűlése a Választható Portfóliós Szabályzatát mint akaratával mindenben egyezőt fogadta el. A szabályzat hatálybalépésének dátuma 2009.WW.ZZ. Hatályos:

Választható Portfóliós Szabályzat Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári ágazata számára

Választható Portfóliós Szabályzat Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári ágazata számára Választható Portfóliós Szabályzat Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári ágazata számára 1 1. Bevezetés A hazai nyugdíjpénztári piacon kialakult és fokozódó versenyhelyzet

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működés megkezdésének időpontja: 1995. november 22. A pénztár tisztségviselőinek

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről KÖZLEMÉNY a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a 2016. május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a jogszabályi

Részletesebben

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2015.január 1. 2015 december 31. Taglétszám

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a július 1-jétől hatályos Befektetési irányelvekről

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a július 1-jétől hatályos Befektetési irányelvekről KÖZLEMÉNY a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a 2015. július 1-jétől hatályos Befektetési irányelvekről A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a jogszabályi

Részletesebben

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015.

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége

Részletesebben

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját SAJTÓKÖZLEMÉNY Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját Budapest 2007. október 31. Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a kötelező

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

Választható Portfóliós Szabályzat

Választható Portfóliós Szabályzat Választható Portfóliós Szabályzat az AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár Önkéntes Pénztári Ágazata számára I. Bevezetés... 3 II. Általános rendelkezések... 3 III. Fogalmak... 3 IV. Választható portfóliók

Részletesebben

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0.

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0. A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár ezúton hozza nyilvánosságra a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat a 2013. évre vonatkozóan: A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábban

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

Választható Portfóliós Szabályzat

Választható Portfóliós Szabályzat Választható Portfóliós Szabályzat az AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár Önkéntes Pénztári Ágazata számára (módosítások dőlt bolddal) I. Bevezetés... 3 II. Általános rendelkezések... 3 III. Fogalmak... 3

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár B E F E K T E T É S I P O L I T I K A Jóváhagyta a Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14.-ei ülésén Hatályba lépés időpontja: 2016. április 28. Tartalomjegyzék 1. A Pénztár befektetési politikájának

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

Választható Portfóliós Szabályzat

Választható Portfóliós Szabályzat Választható Portfóliós Szabályzat az AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár Önkéntes Pénztári Ágazata számára (módosítások dőlt bolddal) I. Bevezetés... 3 II. Általános rendelkezések... 3 III. Fogalmak... 3

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA. Hatályos: május 21-től

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA. Hatályos: május 21-től BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA Hatályos: 2016. május 21-től A pénztári vagyon befektetésének célja A pénztári vagyon befektetésének célja a Pénztár tagjai által illetve javára teljesített befizetések,

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

A Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő. Nyugdíjpénztárának VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

A Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő. Nyugdíjpénztárának VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA A Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztárának VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Elfogadva: 2010. május 25. a Küldöttközgyűlés 4. sz. határozatával: A küldöttközgyűlés az

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133.

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Befektetési Politika tartalmi kivonat 2015. január 1. napjától A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Befektetési Politikáját

Részletesebben

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat A Hozamfelosztási és Hozamelszámolási

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓ SZABÁLYZAT

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓ SZABÁLYZAT VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓ SZABÁLYZAT a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár részére Hatályos: 2016. március 1-től Tartalom Bevezető... 2 1. A választható portfóliós rendszer... 2 2. A választható portfóliók száma,

Részletesebben

AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2017. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA I. Általános irányelvek és célok 1. A Pénztár az eszközeit a befektetési üzletmenet vagyonkezelőhöz való kihelyezésével

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES ÁGAZAT BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA (érvényes 2014. december 1-jétől)

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES ÁGAZAT BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA (érvényes 2014. december 1-jétől) PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES ÁGAZAT BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA (érvényes 2014. december 1-jétől) Tájékoztató a 2014. december 1-jétől érvényes befektetési politikáról (eszközösszetétel) A befektetési

Részletesebben

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől)

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől) Tájékoztató a Befektetési Politikáról ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől) A Befektetési Politikát a Pénztár Igazgatótanácsa

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény névértéke 72OA Portfólió állomány választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2013. június 27. Ára: 5200 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2013. június 27. Ára: 5200 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2013. június 27. Ára: 5200 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Befektetési Politika Szabályzat 2016. Table of Contents CIB ÖNKÉNTES ÉS KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 2 BEFEKTETÉSI POLITIKA... 2 Bevezető... 2 I. Általános célok és

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Hatályos: 2009.december 1-jétől 1/41 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2.1. Jogszabályi háttér... 4 2.2. A szabályzat tárgya...

Részletesebben

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX A 2015. évi Befektetési PolitIka összefoglalása A vagyonkezelők által a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai Diófa Pioneer Fedezeti i Concorde I. sz. melléklet EszközcsopOrtak

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1.

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartali kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes portfoliók

Részletesebben

Tovabbi befektetesi befektetés I max. 30% (ingatlanalappal szabályok max 40Y Ertékpapír- együtt). kölcsönzés: max. max. 30%

Tovabbi befektetesi befektetés I max. 30% (ingatlanalappal szabályok max 40Y Ertékpapír- együtt). kölcsönzés: max. max. 30% befektetés: Saját bef. alapok Postás Kiegészítő Nyugdijoénztár A 2014. évi Befektetési Politika A vagyonkezelők által 2014. évben a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai ERSTE

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Választható Portfóliós Szabályzat

Választható Portfóliós Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Választható Portfóliós Szabályzat Magánnyugdíjpénztár A Választható Portfóliós

Részletesebben

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója 1 Pénztári iktatás helye: A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA Szövetség Nyugdíjpénztár BEFEKTETÉSI POLITIKA 2012. május 01. napjától I. Befektetési politika célja, alapelvei, a befektetési politikában érvényre juttatandó pénztártagi és pénztári érdekek, kapcsolódása

Részletesebben

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év 1.) A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat év Megnevezés január 1. december 31. Taglétszám (fő) 36 271 114 993 2.) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes december 22-étől)

BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes december 22-étől) Tájékoztató a Befektetési Politikáról BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. december 22-étől) A Befektetési Politikát a Pénztár Igazgatótanácsa alakítja ki. Az Igazgatótanács

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától.

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától. 141 7.SZ. MELLÉKLET A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE Érvényes: 2016. december 09. napjától. A jelen Díjjegyzék a által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az Ügyfél által fizetendő,

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása, ezáltal új

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata Választható portfolió szabályzata A rendszer ötödik módosítását elfogadta a 2015. május 19-én megtartott küldöttközgyűlése a 9/2015. (V.19.) küldöttközgyűlési határozattal valamint a 2015. augusztus 11-én

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK. I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

MAGYAR NEMZETI BANK. I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok MAGYAR NEMZETI BANK Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet) 25.

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Választható Portfóliós Szabályzat

Választható Portfóliós Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Választható Portfóliós Szabályzat A Választható Portfóliós Szabályzatot a Honvéd

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár befektetéseinek összetétele, hozamrátái és gazdálkodására jellemző adatai évben

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár befektetéseinek összetétele, hozamrátái és gazdálkodására jellemző adatai évben OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár befektetéseinek összetétele, hozamrátái és gazdálkodására jellemző adatai 2015. évben A választható portfoliók tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása: Adatok %-ban

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Optimax Céldátum Vegyes eszközalap Befektetési politika Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz

Optimax Céldátum Vegyes eszközalap Befektetési politika Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz 2/a sz. melléklet Eszközalapok összetétele és befektetési politika Optimax Céldátum Vegyes eszközalap politika eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz Az Optimax Céldátum Vegyes eszközalap

Részletesebben

1. sz. melléklet. Postás Kiegészitő Nyugdiioénzlár

1. sz. melléklet. Postás Kiegészitő Nyugdiioénzlár Postás Kiegészitő Nyugdiioénzlár 1. sz. melléklet A vagyonkezelők által a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai Diófa Pioneer Fedezeti Concorde Saját Eszközcsoportok Fedezeti

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója. a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója. a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF)

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 28. Ára: 3970 Ft 7. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az elõzõ évi

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások 2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások Szűcs József főosztályvezető-helyettes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Új szabályzatok: az adóhatóság által

Részletesebben

ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Jóváhagyta a 2007. október 31-i Közgyűlés Hatályos: 2008. január 1-jétől Módosította: 43./2007.12.13. számú IT határozat, hatályos

Részletesebben

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Befektetési politika

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Befektetési politika Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Befektetési politika 1. A Pénztár befektetési politikája, vagyonkezelési irányelvek és a portfóliók kezelése 1.1. A pénztári vagyon befektetésének célja, alapelvei A Pénztár

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Elfogadta a Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja végelszámolója. Hatályos: 2014.04 01.-től. 1. Bevezetés... 1

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. december 19. Elfogadva: 2014. december 19. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Fogalmak... 4 3. Általános rendelkezések...

Részletesebben

magas kockázat /hozam

magas kockázat /hozam CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztárak befektetési szabályozásának változása Gaál Attila főosztályvezető-helyettes

Magánnyugdíjpénztárak befektetési szabályozásának változása Gaál Attila főosztályvezető-helyettes Magánnyugdíjpénztárak befektetési szabályozásának változása 2007 Gaál Attila főosztályvezető-helyettes Törvényi változások 2007 Működési költség limit Előzmények, célok A költséghatékonyság fokozódásával

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben