Korszerű életminőség modul

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Korszerű életminőség modul"

Átírás

1 Korszerű életminőség modul TÁMOP /2-C Útitársak projekt Készítette: Kányai Róbert Ráczné Németh Teodóra Győr, 2011.

2 Tartalom A modul megvalósításának előfeltételei... 3 Kézikönyv formátum a modul tanárainak... 5 Tartalom... 6 Képzési formák Tanulási tevékenységek Instrukciók Értékelés Tanulási formák időkeretei Irodalomjegyzék Mellékletek

3 A modul megvalósításának előfeltételei Szükségletek és lehetőség más tantárgyakkal való koncentrációra A korszerű életminőség modul kidolgozása a szociális és egészségügyi képzésben résztvevő hallgatók számára hiánypótló lehetőséget jelent: új dimenzióban közelíti meg az életminőség és a minőségi élet fogalmát, valamint módszertani eszközöket kínál a segítő szakmákban dolgozók számára a szemléletformáláshoz. A hallgatók számára akkor nyújt fejlődési lehetőséget a modul választása, ha az alábbi készségekkel, képességekkel rendelkeznek: - jó kommunikációs készség A megfelelő kommunikációs forma kiválasztása a szakmaközi és szektorközi kommunikáció során meghatározó jelentőségű lesz, csakúgy mint a szemléletformáló tevékenység során. A hallgatónak rendelkezni kell alapvető kommunikációs készségekkel, kultúrával és alapismertekkel a kommunikációról, ami lehetővé teszi, hogy erre építsük azokat a speciális technikákat, amelyek segítségével hatékonyan tudják végezni közösségfejlesztő tevékenységüket. - probléma felismerő és megoldó képesség A korszerű szemlélet közvetítése során számos olyan probléma helyzetekkel találkoznak, amelyek miatt elengedhetetlen, hogy a hallgató rendelkezzen alapvető probléma felismerési készséggel, ami lehetővé teszi, hogy időben észlelje és reagáljon a kialakult helyzetre, mielőtt az súlyosabbra fordulna. A lehetséges probléma helyzetek sokfélesége miatt szükséges a megoldásfókuszú gondolkodás, aminek feltétele az alkalmazható technikák széles skálájának ismerte, amelyet a képzés során sajátíthatnak el. - konfliktus felismerő képesség A szakmai tevékenység során számos területen alakulhatnak ki konfliktus helyeztek (szakemberek között, intézmények között, szolgáltatást igénybevevő és szolgáltató között, stb.), amelyek korai felismerése meghatározó jelentőségű. 3

4 - kooperációs készség A modul komplexitása miatt alapvető jelentőségű a széleskörű együttműködés a különböző szolgáltatási szektorok és azok szakemberei között. Az együttműködés kiemelt nehézsége ezekben az esetekben az eltérő munkakultúrák, szakmai szemléletmódok és tudásbázisok összhangjának megteremtése. - empátia A hatékony szakmai munka meghatározó eleme a szakember empátia készsége. Fontos a különböző élethelyzetek, a közösségek működésének megértése és az az elfogadó beállítódás, amely lehetővé teszi, hogy a szakember az egyén, a közösség életének segítő részévé váljon. - tolerancia Az empátia készséghez hasonló jelentőségű, és azzal szoros összefüggésben álló készség, amelynek hiányában a segítő nem tud különböző élethelyzeteket megérteni, elfogadni és annak megfelelő mértékű és módú segítséget nyújtani. - nyitottság, rugalmasság A modul jellegéből adódóan kettős jelentéssel bír a két meghatározás. Egyrészt az új szemléletmód iránti nyitottságot jelenti, másrészt az ismeretanyag feldolgozási módjának korszerűsége is ezt kívánja meg. 4

5 Kézikönyv formátum a modul tanárainak A modul céljai A napjainkban lezajló társadalmi, demográfiai változások indokolttá teszik az egészséges életmód jelentőségének hangsúlyozását. Alapvető fontosságú, hogy az egyének meg tudják őrizni függetlenségüket, és minél tovább aktív és minőségi életet tudjanak élni. Elérendő cél, hogy mindannyian teljes élettartamunk alatt a fizikai, szociális és mentális jóllét (well-being) állapotában legyünk, és a társadalom életében szükségleteinknek, kívánságainknak és teljesítő képességünknek megfelelően vehessünk részt. A tantárgy célja, hogy a résztvevők holisztikus szemléletű megközelítésben szerezzenek ismereteket az életminőség javításának lehetőségeiről és az öngondoskodás képességének fejlesztéséről. Ennek keretében 3 pillér mentén dolgozzuk fel az egészséges életmód témakörét. A feldolgozás során a prevencióra helyezzük a hangsúlyt. A fizikai tényezők során az egészség fogalom meghatározásának keretében az aktivitás jelentőségéről, a helyes táplálkozásról és a betegségekhez való viszonyunkról esik szó. A mentális tényezők két nagy témakörben kerülnek feldolgozásra: egyrészt a lelki egészség, annak védelme, a kiegyensúlyozott életvitel jelentősége, másrészt a káros szenvedélyektől mentes életmód kialakításának elősegítése játssza a meghatározó szerepet. A harmadik pillér nem választható el az előző kettőtől, a szociális tényezőket öleli fel. Ennek keretében a leendő szakemberek eszköztára bővül a társas kapcsolatok kialakítása, fenntartása, közösségek kohéziójának erősítése tekintetében az egészséges életmód témakörére vonatkozóan. Emellett a személyi autonómia és egyéni létbiztonság kérdését is hasonló hangsúllyal dolgozzuk fel. A téma feldolgozása a szociális ellátások középpontba állításával történik interprofesszionális szemlélettel, amely során a különböző szakterületekről érkező, eltérő tudásbázissal rendelkező szakemberek együttes munkával vesznek részt a tanulási folyamatban. Az egymástól való tanulás hatékonyan segíti az alább felsorolt kompetenciák, készségek fejlesztését. 5

6 Tartalom Elméleti háttér Fogalmi definíciók két témakör köré csoportosítva a. egészség, életminőség, önellátási kapacitás, b. IP, együttműködés, szereplők, viszonyrendszerek, közösség, közösségi szociális munka. c. egészség holisztikus szemlélet fogalma. A téma középpontjában: az egészség fogalmának változása A századforduló közegészségügyi kérdéseitől, az 50-es, 60-as évek család-, családtervezés, nemi betegségek, balesetmegelőzés, méhnyakrák (tehát problémafókuszú) megközelítésein át napjaink korszerű, komplex szemléletéig. WHO definíciója. 1. Az egészség fizikai aspektusa: helyes táplálkozás. Ennek keretében egészséges táplálkozási ismertek, kiscsoportos munka a módszerek elsajátítására ételbemutató szerepe, kóstolás, egyéb interaktív feladatok a témában. Egészséges táplálkozás Életmód táplálkozási szokások, étkezési kultúra (étkezések gyakorisága, tartalma kultúránként eltérő) Ahhoz, hogy egészségesen táplálkozzunk több tényező együttléte szükséges: - helyes táplálkozási ismeretek - anyagi eszközök - megfelelő élelmiszer választék - a korszerű táplálkozás irányelveit követő közétkeztetés Célok: - zsírokból álló táplálékok csökkentése - telített zsírsavak csökkentése - zöldség, gyümölcs mennyiségének növelése - vitaminok megfelelősége - rostok bevitele - folyadékbevitel megfelelősége - probiotikumok bevitele 6

7 2. Az egészség fizikai aspektusa: aktivitás elméleti háttér, kutatás eredménye. Gyakorlati feladatok, amelyek már átvezetnek a következő alkalom témakörébe aktivitás hatása a mentális egészségre. Aktív mozgás szerepe Életmód aktivitás jelentősége, mozgás szerepe életünkben. A mozgás összefüggései: - fizikai állapottal, - egészséggel, - önellátási kapacitással, - lelki egyensúllyal, - önértékeléssel, - egyéb pszichés faktorokkal (jól-lét). Kutatási program ismertetése idősek otthonaiban és idősek klubjaiban folyó. 3. Az egészség mentális aspektusa: rekreáció szerepe, munkahelyi egészségvédelem, stressz stresszoldás lehetőségei. Gyakorlati feladatok: WHO életút interjú, stresszoldó technikák. - stressz fogalma - stressz vagy stresszhatás - stresszreakció - stresszállapot - stresszbetegségek. - stresszérzékeny szervek - stressz elfojtása - stresszcsökkentő módszereink - stresszorok A stressz és viselkedésünk viszonya Mikor egészséges a stresszkezelésünk? (elsajátított technikák, egészséges személyiségfejlődés személyiségzavarok hiánya, káros szenvedélyektől mentes 7

8 életmód drog, alkohol, bűnözés, szekták, túlzott ragaszkodás, féltékenység, impotencia frigiditás, alulkontrolláltság, magány) Viselkedés tudomány viselkedés elemzés: A viselkedésünk meghatározza a stressz helyzetekre adott reakcióinkat és a stressztűrő képességünket. Stresszcsökkentés alapelvei: - viselkedésünk hat mások viselkedésére - fokozatosság elve: a problémakezelés lépései gondolati síkról a gyakorlati megvalósulás lépéseiig (stratégia) - rejtett stresszek felismerése (burkolt vádak, kritikák) hogy reagálunk rá? reagálunk-e? Rekreáció fogalma, formái és lehetőségei. Közösségi rekreációs tevékenységek közösségek szerepe a stresszoldásban. Munkahelyi egészségvédelem jelentősége, lehetséges színterek egészséges munkavállaló. - táplálkozás - mozgás - időmenedzsment - stressz - rekreáció - csapatépítés, munkahelyi légkör - öngondoskodási képesség 8

9 4. Az egészség mentális aspektusa: káros szenvedélyek tipizálás, betegséghez való viszony. Gyakorlati feladatok a káros szenvedélyek veszélyeire felhívás lehetőségeire, leszoktatásra. A szenvedélybetegségek lehetséges formái: alkohol, drog, dohányzás, játékszenvedély, munkamánia. Beszélgetés, véleményalkotása a különböző függőségekről, erre vonatkozó kérdéssorok megismerése, kitöltési lehetősége a kérdéssorok megbeszélése. Milyen módon lehet a függőséget megszűntetni? Kiváltó okok megértése. Esettanulmányok feldolgozása. A betegségek megítélése, betegségtudat egyéni szempontok. 5. Az egészség szociális dimenziói: társas kapcsolatok, közösségek szerepe. Gyakorlatok a közösségi, illetve csoportokkal folytatott szociális munka módszereihez. A szociális munka módszereinek alkalmazása közösségekben közösségi szociális munka preventív dimenziói. Fogalom meghatározások: közösség, közösségi szociális munka, társas kapcsolatok, interakció, csoportokkal folytatott szociális munka. 6. Az egészség szociális dimenziói: személyi autonómia, egyéni létbiztonság. Ezen belül kitérünk a lakhatás, anyagi jólét, magány, (köz)biztonság, esélyegyenlőség kérdéskörére etikai szempontok. Személyi autonómia fogalma, szubjektív megítélés, intimitás, egyén a közösségben, önellátási kapacitások, önmenedzselés, dependencia (másoktól), kiszolgáltatottság. Egyéni létbiztonságot befolyásoló tényezők, ennek szerepe a közösségi létben. Az életminőséget befolyásoló tényezők, azok lehetséges hatásai, fókuszban: - lakhatás - anyagi jólét 9

10 - magány - izoláció - esélyegyenlőség - (köz)biztonság 7. Életminőség javítási stratégia. Stratégiai tervezés szempontjai, lépései, feladatai a szociális munka és egészségügy megközelítésében. Fogalmi definíciók: - stratégia - stratégiai tervezés - stratégiai tervezés lépései: megfigyelés, elemzés, tervezés, megvalósítás, értékelés - tervezési időszakok - megvalósítás szereplő humán stratégia szerepe Módszertani feladatok segítségnyújtás a döntéshozatalban. A kommunikáció, csoportmunka lehetősége és jelentősége. Irányelvek és gyakorlati eljárásmódok megvalósítása, promóció: kampányszervezés, tájékoztató anyagok összeállítása, média szerepe. 10

11 Képzési formák A képzés elméleti és gyakorlati elemekből tevődik össze, amelyek arányát a feldolgozandó téma jellege határozza meg. Az elméleti oktatás az alapfogalmak tisztázására épül, amely során a hallgatók otthoni munkában felkészülnek az adott témakörből, majd ezt a témák bevezetése kapcsán témaindító beszélgetések, viták formájában hozzák a csoport elé. A viták zárása az oktatók összegzésével, szükség szerinti pontosításaival, értékelésével történik. Az elméleti oktatás során egyrészt új ismereteket, fogalmakat sajátítanak el a hallgatók, másrészt lehetőség nyílik arra, hogy a fogalomtárukban meglévő tudásanyagot pontosítsák, eloszlathassák az esetleges téves megállapításaikat, szakmai nyelvezetük fejlődik. A képzés kiemelt része a gyakorlati oktatás, ami az adott téma elméleti megalapozását követően ahhoz kapcsolódó feladatok megoldását jelenti. A feladatok nagy részét a helyszínen kiscsoportos munkában oldják, amely egy rövid prezentáció során kerül ismertetésre a többi résztvevő számára. A kiscsoportok kialakítása során fontos szempont, hogy a hallgatók különböző szakok képviselői legyenek, hogy érvényesülni tudjon a több szempontú probléma megközelítés, és a szakmaspecifikus tudások összeadódjanak. A feladatok kisebb része otthoni felkészülést kíván, ugyancsak IP csoportokban, ami egyben azt is jelenti, hogy le kell küzdeniük a távolság adta nehézségeket. Meg kell találni a csoporttagok közti kommunikáció megfelelő módját, mivel nem rendszeresek a találkozások és csoporttagok összetétele is feladatonként változó. Mindez hatékony módszertani segítséget jelent számukra a szektorközi együttműködéseik során. 11

12 Tanulási tevékenységek A tanulási tevékenységek csak kisebb részben állnak hagyományos módszerekből. A hallgatók a témához kapcsolódóan kapott irodalom ajánlásból és egyéb egyéni kutató munkájukból tudnak felkészülni az elméleti anyagrészekből. Azonban ez csak a tanulási folyamat első lépése, ami megalapozza a közös munkát, a szakmai vitát. A vita fontos tanulási tevékenység: magasabb szintű felkészültséget kíván, mivel a vita során érvekkel kell alátámasztaniuk saját álláspontjukat, azonnali reagálásra kell képesnek lenniük annak érdekében, hogy az általuk képviselt fogalmi meghatározás helyességéről meg tudják győzni csoporttársaikat. A gyakorlati feladatmegoldás során alkalmazott kiscsoportos munkamódszer számos innovatív. Interprofesszionalitása lehetővé teszi hogy egy-egy témakör több szempont kerüljön feldolgozásra, különböző aspektusból láthassanak helyzeteket. Az együttes és egymástól tanulás élménye azt a felismerést és a gyakorlatban alkalmazható tudást adja, hogy eltérő szakterültek képviselői partnerként tudnak együtt dolgozni a közösség érdekében. Mindez nem csupán tankönyvből olvasható ismeretanyag számukra, hanem jobban elmélyülő tapasztalati tudás. Ez az innovatív tudásanyag teszi lehetővé, hogy a hallgatók munkájuk során ezt hitelesen tudják közvetíteni a közösségépítő, fejlesztő tevékenységekben. 12

13 Instrukciók 1. A korszerű életminőség meghatározása Feladat: csoportos feladat életminőség meghatározása - azonos szakon tanuló hallgatói kiscsoportok készítenek definíció - az így született meghatározásokon a különböző szakmák képviselői együtt dolgoznak a definíció tovább építése céljából A feladatot követően elmondják élményeiket, észrevételeiket az alábbi kérdésekre fókuszálva: Mi volt más abban, amikor közösen dolgoztak? Mi volt szembetűnő a másik megközelítésében? Milyen érzés volt? A feladat segít abban, hogy megalapozzuk a további interprofesszionális kiscsoportos munkát. 2. Az interprofesszionális együttműködés módszerének megismerése Feladat: IP együttműködés A résztvevők különböző szakmák képviselői. A bevezető feladatot követően arra vonatkozóan végeznek el gyakorlatot, hogy milyen módon tudják elképzelni a közös munkát, és ennek során előhívni a másik szakmában rejlő tudásanyagot. A csoportmunka szempontjai: - Mit tudnak hozzátenni a közös munkához? - Mi az a tevékenység(elem), ami vállalható számukra? - Mit várnak el a másiktól? 13

14 3. A korszerű egészség fogalma Korszerű egészség fogalmi definíciója csoportos munkában az 1. és 2. számú melléklet feladatlapjai alapján. A feladatlapon szereplő szempontok között prioritási sorrend felállítása kiscsoportban, majd vita a csoport képviselői között. 4. Egészséges táplálkozás Az egészséges táplálkozás elméleti ismeretek elsajátítását jelenti inkább, de emellett fontos feladat a szemléletmód hiteles közvetítése. Ehhez segítséget nyújt egészséges táplálékok bemutatása, kóstolása kiscsoportos formában az élelmiszerek meghatározása, a hozzájuk kapcsolódó elméleti tudás felelevenítése. A feladat során nemcsak a készétellel találkoznak a résztvevők, hanem módjuk nyílik az alapanyagok ízlelésére, szaglására és tapintására. A feladat során megtapasztalhatják a gyakorlati bemutató jelentőségét és hatásosságát, szemben a pusztán ismeretközlésből álló előadásokkal. 5. Aktív mozgás szerepe Feladat: speciális eszközök megismerése (Terraband szalag, bökős marokladba, babzsák), kipróbálása az együttes mozgás élményének átélése. A közös gyakorlat után beszélgetés: fizikai érzésekről, érzelmekről. Mit jelentett számukra az együttes mozgás? Mire és hogyan tudják használni a közös mozgásos tevékenységet, mint eszközt, a munkám során? Az eddigi képzési módszertől eltérően a gyakorlati feladatot követte az elméleti háttér megismerése, átbeszélése, amely során visszautalásokat tehettünk a közös mozgásos tevékenység során szerzett tapasztalatokra. 6. Stressz szerepe mindennapi életünkben Feladat: stresszorok meghatározása kiscsoportban az alábbi élethelyzetekre vonatkozóan - Gyermekek (a gyermek és a szülő szemszögéből) 14

15 - Párkapcsolat, házasság - Barátok, rokonok, mások - Munkahely - Időskor A csoportok képviselője a csoport véleményét prezentálja a hallgatóság felé, akik megvitatják és értelmezik az ismertetett szempontokat az oktatók facilitálásval. 7. Káros szenvedélyek A csoportmunka témájának kiválasztása során meghatározó volt számunkra, hogy aktuálisan melyik dependencia okoz egészségkárosodást hazánkban, szerepel a vezető halálokok között. Így került a fókuszba a dohányzás, hiszen ma Magyarországon évente több mint ember haláláért felelős ez a káros szenvedély, köztük magas számban passzív dohányosok is vannak. Mindez felerősíti a témában rejlő közösségi felelősségvállalás jelentőségét. Kiscsoportos feladat: kampány kidolgozása dohányzásról leszoktató kampány különböző korosztályi csoportok számára: kamaszok, fiatal felnőttek, középkorú férfiak, középkorú nők, idősek. A csoport prezentációkat követően az összegzésben a megadott korosztályi csoportokkal folytatott munka eltéréseire, specifikumaira összpontosítunk. 8. Egyén a közösségben Feladat: Egy mindenkiért, mindenki egyért. kiscsoportos munka - Hogy marad meg az egyén egyénisége a közösségben? - Mitől válik a közösség részévé? - Hogy hat a közösség az egészséggel kapcsolatos attitüdre? A csoportok által kidolgozottak prezentálása, prezentációk vitája, értékelése. Közösség építő játék kipróbálása. 9. Személyi autonómia, létbiztonság 15

16 A hallgatók két csoportot alkotnak, amelyek során a fenti két kérdéskört dolgozzák fel etikai szempontból. Mindkét csoport meghatározza azokat a tényezőket, amelyek hiányában nem beszélhetünk személyi autonómiáról és létbiztonságról. A csoportok képviselői feltárják a másik csoport számára kialakított álláspontjukat, ezzel vitát indukálnak. A vita zárása, összegzések megfogalmazása az oktatók feladata. 10. Stratégiai tervezés Az eddigiekben elsajátított ismeretek alapul véve interprofesszionáis kiscsoportok több képzési alkalmon átívelő munkát végeznek. Ennek első lépéseiben meghatározásra kerül a stratégiai tervezés. A hallgatók az eddigiekben spontán módon alkalmazták a stratégiai tervezés különböző elemeit. Az elméleti háttérre alapozva stratégiai tervet készítenek egy általuk választott közösség számára. A kiscsoportos munkát két szakaszban végzik. Az első lépésben a kiválasztott közösség megfigyelése és elemzése történik, amelynek eredményét megbeszéljük, szükség szerint további szempontokkal bővítjük. A hallgatók megtanulhatják, hogy milyen jelentőséggel bír stratégiai tervezés során a jól átgondolt, előre meghatározott szempontok mentén végzett megfigyelés, amire építhető a tervezés folyamata. A kapott eredmények alapján készítik el az adott közösségre vonatkozó stratégiai tervet, amelyben valamennyi, modulban elsajátított elemet alkalmazni tudnak. Értékelés Az órai munkák során folyamatos az aktivitás értékelése, aminek kiemelkedő eleme a stratégiai tervkészítés. Az utolsó alkalommal az elméleti tudás ellenőrzésére rövid záró tesztsort töltenek a hallgatók. Az értékelés ötfokozatú skálán történik az alábbiak szerint: Jeles minősítést kap az a hallgató, aki a képzési alkalmak során aktív, részt vesz a vitákban, érvekkel alátámasztva képviseli álláspontját. A stratégiai tervezés során képes alkalmazni az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket, ötvözni tudja a különböző szakmák látásmódját 16

17 annak érdekében, hogy tevékenysége hatékony legyen. A záró tesztsort legalább 80%-os eredménnyel tölti ki. Jó minősítést kap az a hallgató, aki a képzési alkalmak során aktív, részt vesz a vitákban, többnyire hatékonyan járul hozzá az adott témakör elsajátításához. A stratégiai tervezés során aktív részese a folyamatnak, jól alkalmazza az elsajátított elméleti és gyakorlati ismerteket. A záró tesztsort legalább 70%-os eredménnyel tölti ki. Közepes minősítést kap az a hallgató, aki a képzési alkalmak során aktív, de hozzászólásaival nem minden esetben segíti hatékonyan a közös munkát. Lényeglátása hiányos, a stratégiai tervezés folyamatában nehézségei vannak az elméleti és gyakorlati ismeretek tervezés során történő alkalmazásában. A záró tesztsort legalább 60%-os eredménnyel tölti ki. Elégséges minősítést kap az a hallgató, aki a képzési alkalmak során inkább passzív, hozzászólásaival nem segíti a közös munkát. A stratégiai tervezés során kevésbé lényeglátó megállapításokat tesz, több segítségre szorul a gyakorlat és elmélet integrálása során. A záró tesztsort legalább 50%-os eredménnyel tölti ki. Elégtelen minősítést kap az a hallgató, aki képzési alkalmak során passzív, vagy hozzászólásaival nehezíti a közös munkát. A stratégiai tervezés során nem képes elemző tevékenységre, az elméleti tudást nem tudja integrálni tervezési folyamatba. A záró tesztsort 50% alatti eredménnyel tölti ki. Tanulási formák időkeretei A képzés során az egyes témakörök esetében eltérő arányban valósul meg az elméleti és gyakorlati oktatás. Összességében azonban elmondható, hogy az elméleti tudás megszerzésére a kontakt órák keretében a rendelkezésre álló idő hozzávetőlegesen 40%-át fordítjuk. Ez kiegészül az otthoni munkával, amit a hallgatók az adott témakörhöz kapott instrukciók alapján végeznek. A gyakorlati elemek a rendelkezésre álló időkeret 60%-át teszik ki, amely során dominál az együttes tevékenység, interprofesszionális tanulás. 17

18 Irodalomjegyzék Linda Ewles-Ina Simnett: Egészségfejlesztés (Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 1999.) Gerevich József (szerk.): Közösségi mentálhigiéné (Budapest, 1997.) Lajkó Károly: A stresszcsökkentő viselkedés (Medicina, Budapest, 2010.) Korszerű piramisrendszerek az egészséges táplálkozáshoz és életmódváltáshoz (Medicina, Budapest, 2008.) Egészségmegőrzés Gyakorlati alapok (Medicina, Budapest, 1999.) Mellékletek 1. számú melléklet Feladat Mit jelent az Ön számára egészségesnek lenni? Az első oszlopban pipálja ki azokat az állításokat, melyek az Ön számára egészsége fontos aspektusainak látszanak. Annyit jelölhet meg, amennyit csak akar. 18

19 Számomra egészségesnek lenni magában foglalja : 1. Oszlop 2. Oszlop 3. Oszlop 1. Élvezni a családdal és a barátokkal való együttlétet 2. Tekintélyes életkort megélni 3. Az idő nagy részében boldognak lenni 4. Állással rendelkezni 5. Szinte soha nem szedni tablettákat vagy egyéb gyógyszereket 6. A magasságomhoz képest ideális testsúllyal rendelkezni 7. Rendszeresen testgyakorlást végezni 8. Békében lenni önmagammal 9. Soha nem dohányozni 10. Soha nem szenvedni semmi komolyabbtól, mint egy enyhe felfázás, influenza vagy hasfájás 11. Nem összezavarni vagy aránytalanul szemlélni a dolgokat reálisan felmérni az egyes helyzeteket 12. Képesnek lenni könnyen alkalmazkodni az életemben bekövetkező nagyobb változásokhoz, mint amilyen például egy költözés vagy egy új munkahely 13. Csak mértékkel, vagy egyáltalán nem fogyasztani alkoholt 14. Élvezni a munkámat túl sok stressz nélkül 15. Testem minden része jó, működőképes állapotban legyen 19

20 16. Az idő java részében jól kijönni más emberekkel 17. Megfelelő ételeket enni 18. A relaxáció vagy kikapcsolódás valamely formáját élvezni A második oszlopban pipálja ki azt a hat kijelentést, amiket Ön az egészség legfontosabb aspektusainak tart. Ezt követően a harmadik oszlopban rangsorolja ezt a hat dolgot fontossági sorrendben jelölje 1-essel a legfontosabbat, 2-essel a következőt és így tovább, lefelé egészen 6- ig. Amennyiben csoportokban dolgoznak, hasonlítsa össze az Ön által készített listát a többiekével. Figyeljék meg az azonosságokat és az eltéréseket és vitassák meg választásaik indokait. 2. számú melléklet Feladat Az egészség dimenziói 1. Lapozzon vissza az előző feladatban (Mit jelent az Ön számára egészségesnek lenni?) adott válaszaihoz. Tegyen pipát az egészség következő dimenziói közül azok mellé, melyeket az első oszlopban kipipált kijelentések tükröznek: fizikális mentális szociális emocionális lelki társadalmi 20

21 Van- e ezek között a dimenziók közt olyan, amelyik a többinél nagyobb jelentőséggel bír az Ön számára? Ezek miként viszonyulnak egymáshoz? 2. Változott- e az egészségről alkotott elképzelése gyerekkora óta? Amennyiben igen, hogyan és miért? Mit gondol, egy gyerek egészségfogalma miben különbözik egy felnőttétől? 3. Amennyiben Ön egészségügyi, vagy ahhoz kapcsolódó munkaterületen szakmai képzésben részesült, mit gondol, milyen befolyással volt ez az egészségről alkotott elképzelésére? 4. Mit gondol, mit jelent egészségesnek lenni olyan személy számára, akinek: tanulási nehézségei vannak (szellemi fogyatékos)? maradandó fizikális fogyatékossága van, például siketség vagy paralízis? olyan betegsége vagy fertőzése van, aminek jelenleg nincs ismert gyógymódja, mint például a diabetes, az arthritis, a HIV-fertőzés vagy a skizofrénia? Aki a létminimum alatt él? 5. Határozzon meg három vagy négy kulcsfontosságú pontot, melyet ennek a feladatnak a segítségével ismert fel arról, hogy saját elképzelései szerint mit is jelent egészségesnek lenni 21

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

NEOSYS COACHING ISKOLA

NEOSYS COACHING ISKOLA NEOSYS COACHING ISKOLA A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING SZEMÉLYES VEZETŐI COACH MESTERKÉPZÉS 2011 A NEOSYS COACHING ISKOLA A Neosys Magyarország piacvezető coaching cége, amely ma a legnagyobb coaching referenciával

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elzése Tantárgy oktatójának Meghirdetési időszak Szükséges előtanulmányok, Ismeretek ellenőrzésének SMAK107 Terepfeldolgozó Csolti Ildikó levelező tagozaton

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Egészségre nevelő és szemléletformáló programok az egészséges balatonszemesi lakosokért

Egészségre nevelő és szemléletformáló programok az egészséges balatonszemesi lakosokért Egészségre nevelő és szemléletformáló programok az egészséges balatonszemesi lakosokért Egészség program tanároknak Az iskolában lezajlott Egészségprogram tanároknak elnevezésű előadássorozat keretében

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

Alapvető játékformák és skálázás

Alapvető játékformák és skálázás TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) EGYÜTTMŰKÖDÉSI, SZOCIÁLIS

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Az egészség, az egészséges életmód és a rekreáció olyan fogalmak, melyek a 21. században megkerülhetetlen témák és amelyeket

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Gábor Edina. Mentálhigi. Balogh Judit. 2004. április 26.

Gábor Edina. Mentálhigi. Balogh Judit. 2004. április 26. Gábor Edina Balogh Judit Mentálhigi Munkahely lhigiénés s szervezetek örömteli szerepe az egészs szségfejleszt szervezet? gfejlesztésbensben Jelen és s jövőj 2004. április 26. Magyarország évközi lakosságszáma

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Zsiros Emese. Jármi Éva. ELTE- PPK oktatója. Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2011.03.08.

Zsiros Emese. Jármi Éva. ELTE- PPK oktatója. Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2011.03.08. Zsiros Emese Országos Gyermekegészségügyi Intézet Jármi Éva ELTE- PPK oktatója 2011.03.08. Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet OGYEI - a magyar gyermekek egészségével, egészség-védelmével és egészségügyi

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Dohányzás-megelőzést és dohányzásról leszokást célzó programsorozat a 6. és 8. évfolyamon. Programterv

Dohányzás-megelőzést és dohányzásról leszokást célzó programsorozat a 6. és 8. évfolyamon. Programterv A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0145 Innovatív iskolafejlesztés a Mikrotérségi Általános Iskolában a diákok testi-lelki-értelmi fejlesztése érdekében című projekt keretében. Dohányzás-megelőzést és dohányzásról

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák

Visszajelző kérdőív Fogadd el, fogadj el! Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. október 9 december

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE Szak: Andragógia szak Heti tanóra: 2 Vizsgajelleg:

Részletesebben

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_01 É N É S A V I L Á G Ételed az életed! Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 8 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY SZEMÉLYES KOMPETENCIA FEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSBAN DOLGOZÓ VEZETŐK RÉSZÉRE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens, Gyógymasszőr, Ortopédiai műszerész szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens, Gyógymasszőr, Ortopédiai műszerész szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben