HONFOGLALÁS PROJEKT. az intézmény saját innovációjaként

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HONFOGLALÁS PROJEKT. az intézmény saját innovációjaként"

Átírás

1 HONFOGLALÁS PROJEKT az intézmény saját innovációjaként TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 3.b osztályban Rimár Zsuzsanna tanító

2 A projekt címe: Honfoglalás Kapcsolódó tantárgyak: szövegértés-szövegalkotás, környezetismeret, technika, vizuális nevelés, testnevelés

3 A projekt időtartama: 3 hét Ütemezése: február 24., 25., 26., március 1., 3., 4., 5., 8., 10., június 7., 8. A célcsoport: 3.b osztály A projekt kidolgozója: Rimár Zsuzsanna Lebonyolító: Rimár Zsuzsanna Résztvevők: 3. b osztály (24 fő) A projekt tanítási tartalma: A tanulók ismerkedjenek meg - Magyarország múltjával, - a honfoglaló magyarok életével, - a honfoglalás jelentőségével, - a honfoglalás tárgyi emlékeivel, - a magyar nép hagyományőrzésével. A projekt céljai, feladatai: Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése, feldolgozása Szókincs bővítése, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű használata A kooperativitás és az együttmunkálkodás fejlesztése A társak álláspontjának és véleményének elfogadása Lényeges és fontos információk felkutatása, kiválogatása és összegyűjtésének módjai és folyamata

4 Kritikai gondolkodásmód fejlesztése A racionális és sikeres vita stratégiájának elsajátítása Logikus gondolkodásmód, összefüggések felismerésének fejlesztése Kreativitás, tartós figyelem, koncentráció fejlesztése Természeti és történelmi értékek felfedeztetése Környezetvédelem fontosságának beláttatása Az értékek megóvására, a takarékosságra való nevelés Szövegértés, beszédkészség, íráskészség fejlesztése Anyanyelvi tapasztalatszerzés A szövegértési automatizmusok kialakítása a szöveg szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével A tudás hozzákapcsolása személyes tapasztalatokhoz A hagyományok tisztelete, hagyományőrzés jelentősége A magyarság múltjának megismerésén keresztül nemzettudat és a nemzeti érzelmek kialakítása, formálása, erősítése Híres magyarok megismerése Esztétikai érzék, térlátás, fantázia fejlesztése Szociális kompetencia fejlesztése Munkaformák és értékelés: Kooperativ csoportmunka (CSOM), párosmunka, frontális osztálymunka (FOM), önálló egyéni munka (ÖM)

5 Egyéni differenciálás Fejlesztő játékok Csoport és önértékelés, folyamatos tanári jelzés Szülők általi értékelés Emberi erőforrások: pedagógusok technikai személyzet szülők buszsofőr Szükséges anyagok, eszközök: IKT eszközök Csomagolópapír Írólap, feladatlapok Színesceruza, filctoll és egyéb rajzeszközök Karton, krepp papír

6 Olló, ragasztó, hurkafa Gyurma Textíliák, fonalak Terítők Újságpapír Gyógyszeres dobozok, gyufás dobozok Könyvek Feladatkártyák Tankönyv: Földvári Erika: Olvasókönyv 3. osztályosoknak (Mozaik Kiadó, Szeged 2008) Füzet Tálak, tálkák, kések, kiskanalak, szalvéta Gyümölcsök, zöldségek Honfoglalás c. film DVD-n Produktumok: Térkép Lovak gyurmából Plakát Szekerek gyufás- és gyógyszeres dobozból, kartonból Terepasztal Életképek illusztráció

7 Csoportcímer Rongybaba Fakard kartonból Jurta makett Jurta berendezése a terem beszélgető sarkában Étlap a honfoglalás korából Rovásírással titkos írás Egészséges ételek: saláták Fotók Írásbeli szövegalkotás a kirándulásról Kiállítás A Honfoglalás projekt vázlatos tanmenete: Szövegértésszövegalkotás anyanyelvi tapasztalatszerzéssel 1. A magyarok útra kelnek (a magyarok Környezetismeret Technika Vizuális nevelés (rajz) Testnevelés Székely Bertalan: Vérszerződés (a Térkép készítése csomagolópapírra Lovacskázás fogó játék

8 harcmodora) 2. Árpád fejedelem, a honalapító 3. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 4. Feszty Árpád: A magyarok bejövetele 5. Pusztaszer - Honalapítás 6. Az Árpád korabeli gyerekek 7. A jurtában A rackajuh 8. A honfoglaló magyarok élete: öltözetük, ételeik, rovásírás 9. A honfoglalásösszefoglalás kecskeméti Városháza meglátogatása) Egészséges életmód Ősi magyar állatok: rackajuh Egészséges ételek készítése: saláták Lovak készítése gyurmából Szekerek készítése gyufás dobozból, kartonból Terepasztal készítése lovakkal, szekerekkel, stb. Rongybaba készítése lányok, Fakard készítése (kartonból) - fiúk Jurta makett készítése Jurta berendezése a beszélgető sarokban Kiállítás rendezése Plakát készítése az egyik magyar törzsről Életképek az osztály életéből illusztrálás hosszú csomagoló papíron Csoportcímer tervezése Étlap készítése a honfoglalás korából Honfoglalás kori öltözékek (színezők) Rovásírással titkos levél készítése Helyfoglalós játék (Mókusok ki a házból!) Melyik csapat győz? kiütős játék Akadályverseny Sorversenyek Várvédő játék

9 10. Projektzáróvetélkedő 11. Kirándulás az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkba Skanzen: Élet a régi falusi házakban, berendezés, felszerelés A projekt részletes tartalma és tantárgyi kapcsolódásai: Dátum 1. február 24. A projekt tartalma A magyarok útrakelnek (a magyarok harcmodora) Tanári/ tanulói tevékenység Új ismeretek felsorolása Magyar törzsek és törzsfők nevei A magyar harcosok külső Fejlesztendő jártasságok, készségek/ kulcskompetenciák Rövid szépirodalmi szöveg megértése, változások megértésének képessége, társadalmi értékek, tolerancia, tudás hozzákapcso-lása Tantárgyi kapcsolódás Környezetismeret: Látogatás a Városházán (Vérszerződés) Vizuális nevelés: Térkép készítése Testnevelés: Lovacskázásfogójáték Eszközök, módszerek IKT, Mozabook, tankönyv, füzet, csomagolópapír, filctoll CSOM, ÖM, FOM, Produktumok Egyéb Térkép Városházi látogatás megszervezése A szülők tájékoztatása, segítségkérés: a

10 2. február február 26. Árpád fejedelem, a honalapító Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és belső tulajdonságai Szereplők, események felsorolása, törekvés a történet idejének azonosítására valós értékekhez, nemzettudat formálása Rövid szépirodalmi szöveg megértése, változások megértésének képessége, társadalmi értékek, tolerancia, problémamegoldó képesség, megszerzett tudás felidézése, alkalmazása változó helyzetekben Adatok keresése Ismeretterjesztő szöveg megértése Technika: Lovak készítése gyurmából Vizuális nevelés: Plakát készítése Testnevelés: Helyfoglalós játék Technika: Szekér készítése differenciálás: a szövegmegértés segítése, szóforgó, csoportforgó, feladatküldés IKT, Mozabook, tankönyv, füzet, feladatkártyák, gyurma, újságpapír, csomagolópapír, filctoll vagy egyéb rajzeszköz CSOM, FOM, ÖM, differenciálás, szakaszos szövegfeldolgozás IKT, Mozabook, tankönyv, füzet, gyufásés gyógyszeres dobozok, karton, olló, Plakát Gyurma lovak Szekerek munkadarabokhoz anyaggyűjtés (pl.textíliák) Kis könyvtár létrehozása az osztályban: itt tesszük ki a témával kapcsolatos behozott könyveket, hogy bárki belenézhessen, olvasgathassa. Eszközhasználat során a veszélyhelyzetekre való figyelem felhívás (pl.

11 hurkafa olló) 4. március 1. A Fesztykörkép: A magyarok bejövetele Kutatómunka a könyvtárban: Mi a körkép? Ki volt Feszty Árpád? Mit jelent a millenium? Lényeges és fontos információk felkutatása, rendszerezése Technika: Terepasztal készítése Vizuális nevelés: Életképek az osztály életéből illusztráció Testnevelés: Melyik csapat győz? CSOM, FOM, ÖM, differenciálás IKT, Mozabook, füzet, A Feszty-körkép (album), krepp papír, karton, csomagolópapír, filctoll vagy egyéb rajzeszköz Terepasztal Életképek illusztráció Könyvtári kutatómunka megszervezése Terepasztalhoz eszközök 5. március 3. Pusztaszer- Honalapítás Adatkeresés Népköltészeti alkotások: népmonda Törekvés a történet idejének és helyszínének azonosítására Honfoglalás című film részletének megtekintése Szépirodalmi szöveg megértése, problémamegoldó képesség, megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetben Vizuális nevelés: csoportcímer tervezése CSOM, FOM, differenciálás, IKT, Mozabook, tankönyv, füzet, Honfoglalás (DVD), csomagolópapír vagy nagy rajzlap, filctoll vagy egyéb rajzeszköz Csoportcímerek Filmnézéshez terem foglalása

12 6. március március 5. Az Árpád korabeli gyerekek A jurtában A rackajuh Az olvasmányból megszerzett ismeretek összehasonlítása a mai gyerekek életével, rövid vélemények megfogalmazása Adatok felismerése, felsorolása szempontok alapján Rövid szépirodalmi szöveg megértése, társadalmi értékek, tolerancia, a racionális és sikeres vita stratégiájának elsajátítása, kommunikációs magatartásmódok gyakorlása, tudásterületek közötti kapcsolatok felismerése Ismeretterjesztő szöveg megértése, tudás hozzákapcsolása valóságos élethelyzetekhez, változások megértésének Környezetismeret: Egészséges életmód Technika: Rongybaba készítése, fakard (kartonból) készítése Testnevelés: Akadályverseny Környezetismeret: Ősi magyar állatok: rackajuh Technika: Jurta makett készítése Vizuális nevelés: Étlap készítése a honfoglalás CSOM, FOM, differenciálás, feladatküldés Mozabook, tankönyv, füzet, László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról c. könyve, csomagolópapír, filctoll, textil anyagok, fonalak, darált szivacs, olló, karton, sablonok, rajzeszközök CSOM, ÖM, FOM, differenciálás, ötletroham IKT, Mozabook, tankönyv, füzet, feladatlap, karton, gyurma, hurkafa, Rongybaba, fakard Jurta makettek csoportonként Étlapok Képek gyűjtése mai gyermekjátékokról

13 8. március 8. A honfoglaló magyarok élete: öltözetük, ételeik, rovásírás Új ismeretek rendszerezése képessége, társadalmi értékek, tolerancia, problémamegoldó képesség, szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása Nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása korából Környezetismeret: Egészséges ételek: Saláták készítése Technika: Jurta berendezése a beszélgető sarokban Vizuális nevelés: Honfoglaláskori öltözék (színezők) fonal, textil anyagok, olló, rajzlap, filctoll vagy egyéb rajzeszközök ÖM, CSOM, FOM, differenciálás, adatgyűjtés IKT, füzet, fénymásolt lapok, feladatlapok, terítő, tálkák, kiskanalak, tálak, kések, gyümölcsök, zöldségek, konyharuha, szivacs mosogatószer, szőnyegek, textiliák, rajzeszközök Öltözékek színezőn 9. március 10. A honfoglalás - összefoglalás Kiállítás rendezése a projekt során A magyar nép letelepedésének jelentőségével a Vizuális nevelés: Rovásírással titkos írás CSOM, ÖM, FOM, IKT, rajzlap, filctoll, asztalok, Rovásírások Kiállítás megszervezése a

14 10. június 7. Projektzáróvetélkedő készült produktumokból Mi jut eszedbe a témáról? A téma felidézése, az ismeretek rendszerezése nemzettudat erősítése A nemzettudat, nemzeti érzelmek kialakítása, ráhangolódás a kirándulásra textíliák, feliratok FOM, CSOM, IKT, csomagolópapír, filctoll Feladatlapok, CSOM, ötletroham, tanteremben, szülők meghívása a kiállításra 11. június 8. Kirándulás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba Az ismeretek aktivizálása Környezetismeret: Skanzen: Élet a régi falusi házakban, berendezés, felszerelés Fényképezőgép, kirándulás kellékei Fényképek Utazás megszervezése: buszrendelés, belépő intézése, egyéb szervezési feladatok Mellékletek: IKT anyag: Honfoglalás I., II., III. Fényképek az ópusztaszeri kirándulásról

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

ÁLLATI! Állatokról gyermekszemmel, gyermekszívvel ISKOLAI PROJEKT KE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

ÁLLATI! Állatokról gyermekszemmel, gyermekszívvel ISKOLAI PROJEKT KE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÁLLATI! Állatokról gyermekszemmel, gyermekszívvel ISKOLAI PROJEKT KE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PROJEKTTERV CÉLOK felelősség az állatok iránt az állatokról szerzett ismeretek bővítése méltó

Részletesebben

NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád

NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád Témahét az iskola névadó hetének rendezvényeire 1 2 Témahét az iskola névadó hetének rendezvényeire Projektterv Iskolánkat

Részletesebben

EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! CÍMŰ KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKT 4.d 4.f osztály Készítette: Mezeiné Szegedi Erzsébet

EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! CÍMŰ KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKT 4.d 4.f osztály Készítette: Mezeiné Szegedi Erzsébet MEZŐBERÉNY-BÉLMEGYER KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ ZENE- ÉS MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, KOLLÉGIUM ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 5650 Mezőberény, Petőfi S. út 17-19. Tel.: 66/515-573 Fax: 66/515-570

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT I. A projekt címe: Tavaszváró II. A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi

Részletesebben

PROJEKT. képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében. utazás hatodik osztály. Utazás

PROJEKT. képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében. utazás hatodik osztály. Utazás PROJEKT Cím: Partneri együttmőködést és sokoldalú képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében utazás hatodik osztály Készítette: Forgóné Balogh Erika, Kovács

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola ás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Múltunkban a jövőnk

Móra Ferenc Általános Iskola ás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Múltunkban a jövőnk - Projekt Móra Ferenc Általános Iskola ás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 hetet meghaladó projekt 2010. március 8-31. TÁMOP 3.14-08/2-2008-0002 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázó neve Intézményfenntartó

Részletesebben

Moduláris oktatási program- Környezeti nevelés

Moduláris oktatási program- Környezeti nevelés Jósika Miklós Általános Iskola 4552 Napkor, Kossuth u. 59. Moduláris oktatási program- Környezeti nevelés Önálló intézményi innováció a TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében Készítette: Kovácsné Bárány Marianne

Részletesebben

D-B-M MONI Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény A dzsungel könyve

D-B-M MONI Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény A dzsungel könyve D-B-M MONI Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény A dzsungel könyve Projekt Készítette: Niklné Magyar Erika TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: Intézményi szinten: A kompetencia alapú oktatás

Részletesebben

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Innováció típusa: Projekt

Innováció típusa: Projekt Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0136 Pályázat címe A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pályázó neve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe 6640

Részletesebben

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS 1. Cél: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 8. (3) alapján: az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-50%-át nem szakrendszerű

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.)

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) Alsó tagozatos tantervek Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Technika Testnevelés Helyi tanterv NAT

Részletesebben

Tanári témacsomag. Nád projekt. galéria. kapcsolatok. gasztro. itthon. vendégségben. Dr. Fábiánné Balogh Edina. Horváth Lászlóné

Tanári témacsomag. Nád projekt. galéria. kapcsolatok. gasztro. itthon. vendégségben. Dr. Fábiánné Balogh Edina. Horváth Lászlóné kapcsolatok Tanári témacsomag Nád projekt galéria itthon gasztro vendégségben Úti-cél Összeállította: Egyed Márta Dr. Fábiánné Balogh Edina Horváth Lászlóné 1 Tanári témacsomag Kedves kollégák! Felgyorsult

Részletesebben

Káros szenvedélyek. Modul. Miskolczi Zsuzsanna. Sebestyénné Vas Ági. Pályázati azonosító. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Pályázat címe

Káros szenvedélyek. Modul. Miskolczi Zsuzsanna. Sebestyénné Vas Ági. Pályázati azonosító. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Pályázat címe Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Pályázat címe Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben. Pályázó neve Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Közoktatási Intézményfenntartó

Részletesebben

TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára. Erkölcstan tanmenet. I. fejezet: Test és lélek

TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára. Erkölcstan tanmenet. I. fejezet: Test és lélek TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára Erkölcstan tanmenet I. fejezet: Test és lélek Óra Téma, tananyag 1. I. téma Test és lélek Helyünk a világban

Részletesebben

Projekt. anytelek,, 2010

Projekt. anytelek,, 2010 Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0136 Pályázat címe A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pályázó neve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe 6640

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0279 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat keretében

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0279 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat keretében A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0279 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat keretében Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium (Szakiskolai

Részletesebben

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály 2004 Környezetismeret: Rajz: Technika: Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám:

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM 1. Témakör ÖN- ÉS TÁRSISMERET VALLOMÁSOK Modulok Kapcsolódó műveltségterület 1. Be tudom tartani? Kiemelt fejlesztési feladat: Énkép, önismeret

Részletesebben

Mítoszok világa -A Biblia

Mítoszok világa -A Biblia Mítoszok világa -A Biblia Modul KÉSZÍTETTE: Lovász Magdolna magyar szakos tanár TARTALOMJEGYZÉK: TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: Az egyes életkorokon átívelő, egyre szélesedő megismerési folyamat,

Részletesebben

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP A MODUL CÍME Ünnepek A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola,Szakiskola MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai:

Részletesebben

Készítette: Halászné Petrusz Erzsébet Sikes Bernadett. Németh László Általános Iskola és AMI. Göd, 2010. május- június

Készítette: Halászné Petrusz Erzsébet Sikes Bernadett. Németh László Általános Iskola és AMI. Göd, 2010. május- június TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Készítette: Halászné Petrusz Erzsébet Sikes Bernadett Németh László Általános Iskola és AMI Göd, 2010. május- június Tartalomjegyzék 1.1..Az erdei iskola fogalma 1.2.Céljai:

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR NYELVTAN 5 8. ÉVFOLYAM Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT KARÁCSONYI- FARSANGI-HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR Készítette: Lukács Istvánné 2.a Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 2.b Tartalomjegyzék I. A projekt fő célja, részcéljai...3 II.A karácsonyi

Részletesebben

Készítette: Kocsisné Kelemen Tímea Molnár Péterné

Készítette: Kocsisné Kelemen Tímea Molnár Péterné TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben Arany János Egységes Iskola Készítette: Kocsisné Kelemen Tímea Molnár Péterné - TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Mi mindent

Részletesebben