A nemzetközi jog forrásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzetközi jog forrásai"

Átírás

1 A nemzetközi Bíróság Statútumának 38. cikke A nemzetközi jog forrásai Előadás-vázlat Sonnevend Pál 1. A Bíróság, amelynek az a feladata, hogy az eléje terjesztett jogvitákat a nemzetközi jog alapján döntse el, eljárása során a következő forrásokat alkalmazza: a) azokat az általános vagy különös nemzetközi egyezményeket, amelyek a vitában álló Államok által kifejezetten elismert jogszabályokat állapítanak meg; b) a nemzetközi szokást, mint a jog gyanánt elismert általános gyakorlat bizonyítékát; c) a civilizált nemzetek által elismert általános jogelveket; d) az 59. cikk rendelkezéseinek fenntartása mellett a bírói döntéseket és a különböző nemzetek legkiválóbb publicistáinak tanítását, mint a jogszabályok megállapításának segédeszközeit. a-c): Valódi jogforrások d): Kisegítő források Kötelezettséget eredményezhet még: Egyoldalú nyilatkozatok (Kelet Grönland ügy) (1929) Nemzetközi szervezetek határozatai Pld. ENSZ Biztonsági Tanácsának az ENSZ Alapokmánya VII. Fejezet alapján hozott határozata - vö. Alapokmány 25. cikk: A Szervezet tagjai megegyeznekabban, hogy a Biztonsági Tanács határozatait a jelen Alapokmányak megfelelően elfogadják és végrehajtják. A nemzetközi szokásjog kötelező jellegének alapja - elméletek Klasszikus konszenzus-elmélet (Grotius): hallgatólagos szerződés Ellene szól: azokat az államokat is köti, melyek nem vettek részt a kialakulásában (pld: hajók svájci lobogó alatt) Elismerési elmélet: az egyes államok abbéli meggyőződése a fontos, hogy a jog szerint járnak el Ellene szól: ua. Új konszenzus elmélet: államközi konszenzus, mely fokozatosan alakul ki és válik átfogóvá A nemzetközi szokásjog elemei Az állami gyakorlat ismérvei Objektív elem Az államok gyakorlata Szubjektív elem Az államok abbéli meggyőződése, hogy eljárásuk mikéntjét a nemzetközi jog írja elő Opinio iuris sive necessitatis Időtartam Egységesség Kiterjedtség

2 Az állami gyakorlat ismérvei I. 1) Időtartam Absztrakt módon nem határozható meg a szükséges időtartam Hossza függ a gyakorlat intenzitásától és terjedelmétől Lehetséges gyors nemzetközi szokásjog (instant customary international law) kialakulása is Pld: Északi tengeri kontinentális talapzat ügye (1969) Az állami gyakorlat ismérvei II. 2) Egységesség Lényegi egységesség Nem szükséges teljes és kivétel nélküli összhang Fennáll, ha a sok állam által követett gyakorlatot nem kíséri párhuzamosan egy eltérő gyakorlat Haya de la Torre (Menedékjog) ügy (1950) Az állami gyakorlat ismérvei III 3) Kiterjedtség Együtt tekintendő az egységességgel Minden állam egyöntetű gyakorlata nem szükséges Általában fennáll, ha a gyakorlatot minden olyan állam követi, mely abban részt vehet, vagy annak tárgyával kapcsolatban különös érdekeltséggel bír Pld: tengerrel nem határos államok részvétele nem szükséges a tengerrel kapcsolato szokásjog kialakulásához A gyakorlat lehetséges megjelenési formái Számos! Pld. Diplomáciai jegyzék Policy statement Sajtóközlemény Hivatalos jogi útmutatók, pld. a hadviseléssel kapcsolatban Nemzeti törvények Nemzetközi és nemzeti bírói döntések Nemzetközi szervezetek gyakorlata (pld. ENSZ Közgyűlés határozatai önmagában nem kötelező!) Etc. Tartózkodás: általában nem, kivéve: Ha a sajátos körülmények folytán pld. Az állam érdekszférájának érintettsége bizonyos állami cselekvés lenn elvárható, és erre tudatosan nem kerül sor. A szubjektív (pszichológiai) elem Szükséges! Nélküle legfeljebb szokás (usage), vagy nemzetközi udvariasság (Courtoisie, comity) Megállapítása: Gyakran maga a gyakorlat bizonyítja Az PCIJ és az ICJ ritkábban külön bizonyítékot is követel a szabály és a gyakorlat természete a döntő Lotus ügy (1927) Északi tengeri Kontinentális Talapzat ügye (1969) Nicaragua v. United States(1986)

3 Helyi és bilaterális szokásjog Helyi szokásjog Menedékjog ügy (Haya del la Torre ügy) (1950) Annak az államnak kell bizonyítania, amelyik a helyi szokásjogra hivatkozik Bilaterális szokásjog Az áthaladás jogának ügye (Right of passage case) A gyakorlat mellé külön kifejezett bizonyíték kell az opinio iuris-ról A folyamatos tiltakozó (persistent objector) helyzete Tiltakozás: Kezdettől, a norma kialakulásának folyamatában visszatérő és egyértelmű kell, hogy legyen Alkalmas az elfogadás vélelmének megdöntésére A tiltakozó államot nem köti a szabály Pld: Angol-norvég halászati vita ügye (1951) Bizonyítási kötelezettségek Általános szokásjog Bíróság akkor is alkalmazhatja, ha kifejezetten nem hivatkoznak rá Ha tartózkodás a releváns gyakorlat, az az állam köteles bizonyítja az opinio iurist, amelyik arra hivatkozik A gyakorlatban az szokta bizonyítani aki arra hivatkozik Ha egy különösen érintett állam nem foglalt állást a szabály kialakulásának folyamatában, utóbb nem hivatkozhat az opinio iuris hiányára Helyi szokásjog Az a fél köteles bizonyítani, amelyik arra hivatkozik A szokásjog és a szerződések előnyök, hátrányok Szokásjog előnyei Rugalmas Lehetőséget ad a fejlődésre Egyszerűbb az optimális szabály kialakulása Szokásjog hátrányai Gyakran nem eléggé konkrét Változása lassú lehet Szerződési jog előnyei Kellően konkrét Könnyen bizonyítható a szabály tartalma Szerződési jog hátrányai Merev, nehezen fejleszthető Óvatosságból gyakran csak a szükséges minimumot tartalmazza Megalkotása nehéz A szokásjog változása 1. Új államok kialakulása Pld. Szovjetunió, dekolonializáció Bizonyos szabályok nem kötelezőek 2. Új szokásjog kialakulása Probléma: a hatályos szokásjogtól eltérő gyakorlat jogsértés lehet, miként teremthet akkor új jogot? Differenciálódás! Pld. Állami immunitás 3. Kodifikáció

4 Felfogások Általános jogelvek A szokásjog egy sajátos szelete nem elfogadott Önálló jogforrás! - Az államok belső jogában kialakult általános elvek, melyek egyúttal a nemzetközi jogban is kötelezők Fő jogrendszer csoportokban elfogadott belső jogi elvek Ok: Erkölcsileg értékes tartalom: pld. Joggal való visszaélés tilalma Ésszerűség: pld. Késedelmi kamat fizetésének kötelezettsége Példák: Kártérítési kötelezettség damnum emergens, lucrum cessans Szerzett jogok védelme Estoppel Szubszidiárius! Viszony a jogforrások között Nincsen hierarchia Kivétel: ius cogens [Szerződések közötti hierarchia: ENSZ Alapokmány 103. cikke: Ha az Egyesült Nemzetek tagjainak a jelen Alapokmányból folyó és bármely egyéb nemzetközi megállapodásból eredő kötelezettségei összeütköznének, az Alapokmányból folyó kötelezettségeiket illeti elsőbbség. ] Ius cogens Összetartozó koncepciók: Feltétlen alkalmazást igénylő szabályok = Erga omnes kötelezettségek Ius cogens II Feltétlen alkalmazást igénylő szabályok: Bécsi Egyezmény a Szerződések Jogáról 53. cikk A szerződés semmis, ha megkötésének időpontjában az általános nemzetközi jog valamely feltétlen alkalmazást igénylő szabályába ütközik. Ezen egyezmény alkalmazási körében az általános nemzetközi jog feltétlen alkalmazást igénylő szabálya olyan normát jelent, amelyet az (1) államok nemzetközi közössége, mint egész, olyanként (2) fogadott el és ismert el, mint amelytől (3) nem lehet eltérni és (4) amelyet csak a nemzetközi jognak az ugyanilyen jellegű későbbi szabályával lehet megváltoztatni. Ius cogens III Nemzetközi Bíróság Barcelona Traction ügy Erga omnes kötelezttségek: melyek minden állammal szemben kötik az államokat Olyan normák, melyek a nemzetközi közösség hosszú távú fennmaradásához nélkülözhetetlenek Pld: agresszió tilalma, népirtás tilalma, az alapvető emberi jogokra vonatkozó elvek és szabályok megsértése, ideértve a rabszolgaság és a faji megkülönböztetés tilalmát (Barcelona Traction ügy) Viszony a szerződések és a szokásjog között Szerződések: lex specialis, eltérhet a szokásjogtól Szokásjog irányadó a szerződés által nem szabályozott kérdésektől Szerződési jog megváltoztathatja a szokásjogot: ha átmegy a gyakorlatba Szokásjog megváltoztathatja a szerződést Pld: ENSZ Alapokmány 27. cikk (3) bekezdés: vétójog

5 Bírósági ítéletek Kisegítő források Jogtudósok véleménye Nemzetközi szervezetek határozatai ENSZ Közgyűlés határozatok Nem kötelező önmagában, nem jogforrás! Legfeljebb szokásjog bizonyítéka ha: Tagállamok túlnyomó többsége A különösen érintett államok is Visszatérően Azonos szöveggel fogadják el ENSZ Biztonsági Tanács határozatok: Ha az Alapokmány VII. fejezete alapján hozta őket a BT: kötelező Köszönöm a figyelmet!

A nemzetközi jog forrásai

A nemzetközi jog forrásai A nemzetközi jog forrásai Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 3. A nemzetközi jog forrásai A Nemzetközi Bíróság Statútuma (38.cikk) 1. A Bíróság, amelynek az a feladata, hogy az

Részletesebben

A nemzetközi jog és a belső jog viszonya

A nemzetközi jog és a belső jog viszonya A nemzetközi jog és a belső jog viszonya Előadás-vázlat Sonnevend Pál A lehetséges szempontok A nemzetközi jog szempontja: monizmus és dualizmus ellentéte A belső jog szempontja: miként válik a belső jog

Részletesebben

Fordította: dr. Varga Réka ** A fordítást lektorálta: dr. Prandler Árpád ***

Fordította: dr. Varga Réka ** A fordítást lektorálta: dr. Prandler Árpád *** 87. évfolyam, 857. szám, 2005. március SZOKÁSJOG Tanulmány a nemzetközi humanitárius szokásjogról: Hozzájárulás a fegyveres összeütközések során alkalmazandó jogszabályok megértéséhez és tiszteletben tartásához

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Dr. Balogh-Békesi Nóra

Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Dr. Balogh-Békesi Nóra Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Dr. Balogh-Békesi Nóra KÖZÖSSÉGI JOG ÉS SZUVERENITÁS- TRANSZFER A CSATLAKOZÁSI KLAUZULÁK ÉS A HATÁSKÖR MEGOSZTÁS MENTÉN Témavezető:

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 24. 2014. 8. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 8/2014. (III. 20.) AB határozat az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésének, valamint ezzel összefüggésben

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG

AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG 1. Az emberi jogok XX. századi fejlődése A II. világháború és az önkényuralmi rendszerek kegyetlenkedéseinek hatására vált korunk egyik globális jellemzőjévé az emberi

Részletesebben

JOGI ALAPTAN TÉTELEK

JOGI ALAPTAN TÉTELEK JOGI ALAPTAN TÉTELEK 1. Jogképződési módok 2. A jogszabály fogalma és szerkezeti elemei A jogszabályok csoportosításai 3. A magyar jogforrási rendszer A jogforrási rendszer alapelvei 4. A jogalkalmazás

Részletesebben

VII. évfolyam 2010/4. www.kul-vilag.hu TARTALOMJEGYZÉK:

VII. évfolyam 2010/4. www.kul-vilag.hu TARTALOMJEGYZÉK: VII. évfolyam 2010/4. TARTALOMJEGYZÉK: Lattmann Tamás Szalai Anikó: Szerkesztői előszó 1 TANULMÁNYOK Szemesi Sándor: A diszkrimináció tilalma az emberi jogok európai rendszerében és a magyar jogrendben

Részletesebben

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai Szerkesztőbizottsági javaslat Tisztelt Olvasó! A Polgári Jogi Kodifikáció előző számában megkezdtük közölni az új Polgári Törvénykönyv szakmai vitára bocsátandó normaszövegét és annak indokolását: a Személyhez

Részletesebben

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV a menekült státusz meghatározására szolgáló eljárásról és az azzal kapcsolatos követelményekről a menekültek helyzetéről szóló 1951. évi

Részletesebben

CSALÁDJOGI KÖNYV: A házastársi közös lakás használatának rendezése

CSALÁDJOGI KÖNYV: A házastársi közös lakás használatának rendezése Szerkesztőbizottsági javaslat CSALÁDJOGI KÖNYV: A házastársi közös lakás használatának rendezése A házastársi közös lakás használatára, az azzal való rendelkezésre, végül a lakáshasználat rendezésére speciális

Részletesebben

Emberi jogi képzés a visszatérés területén. Oktatási segédanyag. Országos Bírósági Hivatal 2012-2013.

Emberi jogi képzés a visszatérés területén. Oktatási segédanyag. Országos Bírósági Hivatal 2012-2013. Emberi jogi képzés a visszatérés területén Oktatási segédanyag Országos Bírósági Hivatal 2012-2013. Emberi jogi képzés a visszatérés területén Oktatási segédanyag Tartalomjegyzék: Dr. Igor Ciobanu: A visszaküldés

Részletesebben

Kecskés Gábor: A környezetvédelem és a kapcsolódó környezeti kérdések megjelenése a nemzetközi bírói fórumok gyakorlatában

Kecskés Gábor: A környezetvédelem és a kapcsolódó környezeti kérdések megjelenése a nemzetközi bírói fórumok gyakorlatában VIII. évfolyam 2011/1-2. TANULMÁNY Kecskés Gábor: A környezetvédelem és a kapcsolódó környezeti kérdések megjelenése a nemzetközi bírói fórumok gyakorlatában A tanulmány a környezeti vonatkozású ügyek

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK Az európai öröklési rendelet tervezete Dr. Horváth Gyöngyi 1 Európai öröklési jogi rendelet a végintézkedések

Részletesebben

A LEGFELSÔBB BÍRÓSÁG TÉVEDÉSE

A LEGFELSÔBB BÍRÓSÁG TÉVEDÉSE Bragyova András A LEGFELSÔBB BÍRÓSÁG TÉVEDÉSE A Legfelsôbb Bíróság felülvizsgálati tanácsa három, lényegében azonos indokolást tartalmazó végzésében úgy döntött, hogy az 1949-es genfi humanitárius jogi

Részletesebben

A nemzetközi jog a hidegháború után

A nemzetközi jog a hidegháború után Kardos Gábor A nemzetközi jog a hidegháború után Bevezető: A világ-jogrend Mennyiben vonhatók a nemzetközi viszonyok a nemzetközi jog irányítása alá? Ez a kérdés a mai napig vitatott, gyakran szélsőséges

Részletesebben

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása címû programja keretében SZERZÕK:

Részletesebben

NEGYEDIK KÖNYV Kötelmi jog

NEGYEDIK KÖNYV Kötelmi jog NEGYEDIK KÖNYV Kötelmi jog A kötelmi jog egész szabályanyaga egy Könyvben nyer elhelyezést, és a Kötelmi jogi Könyvön belül a következőképpen tagolódik: Első Rész: A kötelmek általános szabályai Második

Részletesebben

Ádány Tamás Vince: A Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága és a magyar jog

Ádány Tamás Vince: A Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága és a magyar jog Pázmány Law Working Papers 2010/2 Ádány Tamás Vince: A Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága és a magyar jog Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/

Részletesebben

PhD, adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi Intézet, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. E-mail: csapo.zsuzsanna@uni-nke.hu.

PhD, adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi Intézet, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. E-mail: csapo.zsuzsanna@uni-nke.hu. CSAPÓ ZSUZSANNA * A KÖRNYEZET VÉDELME FEGYVERES KONFLIKTUS IDEJÉN NEMZETKÖZI SZOKÁSJOGI ALAPOK A tanulmány kísérletet tesz felvázolni azokat a nemzetközi szokásjogi normákat, azaz a nemzetközi közösség

Részletesebben

KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM KÖZJEGYZŐK. Öröklésjogi kérdések az Európai Unióban II. dr.

KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM KÖZJEGYZŐK. Öröklésjogi kérdések az Európai Unióban II. dr. 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK Öröklésjogi kérdések az Európai Unióban II. dr. Kőfalusi Eszter 1 A kötelezetti pertársaság egyes kérdései a fizetési meghagyásos

Részletesebben

Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből

Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből 202 Láris Liliána Büntetőjogi Tanszék Témavezető: Bárd Károly habil. egyetemi docens, CEU Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből Bevezetés Az uniós jog 1 és a belső jog

Részletesebben

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009.

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. DFT-HUNGÁRIA Dr. Hubai Ágnes közérthető közbeszerzés Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. www.e kozbeszerzes.hu. dr. Hubai ágnes: Közérthető Közbeszerzés Szakkönyv a

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Doktori Iskola vezetője: Dr. Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Doktori Iskola vezetője: Dr. Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetője: Dr. Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár Ganczer Mónika Állampolgárság a nemzetközi jogban államutódlás esetén TÉZISEK

Részletesebben

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei I. A (nemzetközi) migráció fogalma Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei A nemzetközi migráció kérdésköre, amely napjaink egyik legaktuálisabb problémája, rendkívül szerteágazó

Részletesebben

A/7 A JOGI SZEMÉLY KRITÉRIUMAI, FAJTÁI, KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, KÉPVISELETE; A NEM JOGI SZEMÉLY SZERVEZETEK JOGALANYISÁGA

A/7 A JOGI SZEMÉLY KRITÉRIUMAI, FAJTÁI, KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, KÉPVISELETE; A NEM JOGI SZEMÉLY SZERVEZETEK JOGALANYISÁGA Elméletek a jogi személyekről A jogi személyek mibenlétére vonatkozó elméleteket hagyományosan három fő csoportba szokás sorolni. 1. Fikciós elméletek Elismerik a jogi személyek létét, de lényeges különbséget

Részletesebben