Állampolgárság a nemzetközi jogban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állampolgárság a nemzetközi jogban"

Átírás

1 Állampolgárság a nemzetközi jogban Komanovics Adrienne A kisebbségvédelem Európában Nyári egyetem Piliscsaba, július

2

3 I. Az állampolgárság fogalma A nemzetközi jogban nincs általánosan elfogadott állampolgárság-fogalom Megközelítés Nemzeti vagy etnikai származáson alapuló Politikai közösség (közös értékek, közös érdekek) Nottebohm ügy (ICJ) A diplomáciai védelemben részesített személy és állama közötti kapcsolat erőssége, effektivitása 2006 ILC Draft Articles on Diplomatic Protection 1997 Európai Állampolgársági Egyezmény I

4 Nottebohm ügy (Lichtenstein v. Guatemala, ICJ, 1955) Az államok gyakorlata, a választottbírósági és bírósági határozatok, valamint a jogi szakírók véleménye szerint az állampolgárság jogi kötelék, amelynek alapja a szociális kötődés ténye, az egzisztencia, az érdekek és érzelmek valódi kapcsolódása, a kölcsönös jogokkal és kötelezettségekkel együtt. (Nottebohm) I

5 Az Európai Állampolgársági Egyezmény 2(a) cikke állampolgárság valamely személy és egy állam közötti jogi kötelék, és nem utal a személy etnikai származására 2006 ILC Draft articles on Diplomatic Protection Article 4, State of nationality of a natural person. For the purposes of the diplomatic protection of a natural person, a State of nationality means a State whose nationality that person has acquired, in accordance with the law of that State,by birth, descent, naturalization, succession of States, or in any other manner, not inconsistent with international law. I

6 II. Hatásköri kérdések in the present state of international law, questions of nationality are in principle within the reserved domain. (Nationality Decrees in Tunis and Morocco case, PCIJ, 1923) [m]inden állam saját joga szerint határozza meg, hogy kik az őállampolgárai. (Az állampolgársági jogszabályok összeütközéséről szóló évi hágai egyezmény) Minden állam saját joga szerint határozza meg, hogy kik az ő állampolgárai. (Az Európai Állampolgársági Egyezmény 3. cikke: Az állam illetékessége ) II

7 Az állam joghatóságának korlátai Az ilyen jogszabályt más államok annyiban kötelesek elfogadni, amennyiben az összhangban áll a vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, a nemzetközi szokásjoggal és az állampolgárság tekintetében általánosan elismert jogelvekkel. (EÁE 3(2) cikk) II

8 Az állam joghatóságának korlátai II

9 EURÓPAI ÁLLAMPOLGÁRSÁGI EGYEZMÉNY (1997) 20 állam ratifikálta + 9 állam aláírta Source: EUDO CITIZENSHIP Policy Brief No. 4 II

10 EURÓPAI ÁLLAMPOLGÁRSÁGI EGYEZMÉNY (1997) II

11 RESERVATIONS AND DECLARATIONS MADE WITH REGARDS TO THE ECN Source: EUDO CITIZENSHIP Policy Brief No. 4 II

12 Az állam joghatóságának korlátai II

13 III. Állampolgárság az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatában Az Európai Emberi Jogi Egyezmény (és jegyzőkönyvei) Az Egyezmény nem tartalmazza egy adott állam állampolgárságának megszerzéséhez vagy megtartásához való jogot A magán-és családi élet tiszteletben tartásához valójog (EEJE 8. cikk): habár az Egyezmény nem tartalmazza az állampolgársághoz valójogot, az állampolgárság megadásának önkényes megtagadása bizonyos körülmények között ellentétes lehet a 8. cikkel Szabad választásokhoz való jog (Első Jkv. 3. cikk) A diszkrimináció tilalma (EJEE 14. cikk; Tizenkettedik Jkv.) III

14 III

15 1(a) Államutódlás Az EEJE 8. cikke / A magán-és családi élet tiszteletben tartásához való jog 8. cikk Magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog 1. Mindenkinek joga van arra, hogy magán-és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák. 2. E jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkozhat be, amikor az egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges. Jogesetek Slivenkov. Latvia(2003) a 8. cikk sérelme Kurićv. Slovenia(2010) ( Erasure ) a 8. cikk sérelme III

16 SLIVENKO V. LATVIA(2003) Orosz kisebbség III

17 SLIVENKO V. LATVIA (2003) Lettország lakosainak etnikai megoszlása 2000 és 2009 januárjában (százalékban kifejezve) Forrás: Central Statistical Bureau of the Republic of Latvia, III

18 KURIĆV. SLOVENIA(2010) Jugoszlávia felbomlása III

19 Addendum Nemzetközi szerződések: Állampolgárság államutódlás esetén évi Egyezmény a többes állampolgárság eseteinek csökkentéséről és többes állampolgárság esetén a hadkötelezettségről 2. Az évi Európai Állampolgársági Egyezmény 18. cikk Államutódlás esetén minden érintett részes állam az állampolgárság megadásáról vagy megtartásáról szólódöntéshozatal során különösen az alábbiakat köteles figyelembe venni: a) az érintett személynek az Államhoz fűződő valódi és tényleges kapcsolatát; b) az érintett személy szokásos tartózkodási helyét az államutódlás időpontjában; c) az érintett személy akaratát; d) az érintett személy területi származását. III

20 3. Az államutódlás esetén bekövetkezőhontalanság elkerüléséről szóló2006. évi Egyezmény Állampolgársághoz való jog A hontalanság megelőzése A megkülönböztetés tilalma A jogutód és a jogelőd állam felelőssége Az érintett személyek tájékoztatása Eljárási garanciák Nemzetközi együttműködés Az érintett államok közötti (bilaterális) megállapodások III

21 1(b) Államutódlás ElsőJegyzőkönyv 3. cikk / Szabad választásokhoz való jog 3.cikk Szabad választásokhoz való jog A Magas Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy ésszerű időközönként, titkos szavazással szabad választásokat tartanak olyan körülmények között, melyek a törvényhozó testület megválasztását illetően biztosítja a nép véleményének kifejezését. Jogesetek Podkolzinav. Latvia(2002) a 3. cikk sérelme Sejdićand Finciv. Bosnia and Herzegovina(2010) a 3. cikk sérelme III

22 Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina Dervo Sejdić / image OSCE Jakob Finci / image OSCE III

23 Bosznia-Hercegovina etnikai összetétele (2006, becslés) III

24 2. Többes állampolgárság 1. Kezdetben törekvés a többes állampolgárság kiküszöbölésére 2. Később: a többes állampolgárság egyre inkább elfogadottá válik 3. Állampolgárság elvesztése egy másik állam állampolgárságának megszerzése esetén Tanase v. Moldova(2010) Magyar-szlovák vita (2010) III

25 TANASE V. MOLDOVA(2010) A román állampolgársági szabályok (1991) lehetővé tették, hogy román nemzetiségű külföldi állampolgárok megszerezzék a román állampolgárságot évi moldovai választóreform kettős állampolgárok nem lehetnek parlamenti képviselők a parlamentbe való jutáshoz szükséges alsó küszöb megemelése választási szövetségek létrehozásának tilalma III

26 Does naturalisation require renunciation of a previous citizenship? EUDO Policy Brief No. 2

27 3. Diszkriminatív állampolgársági gyakorlat Genovese v. Malta III

28 Releváns cikkek: az EJEE 14. cikke a 8. cikkel összefüggésben értelmezve A családi élet sérelme nem állapítható meg A magánélet sérelme? A máltai állampolgárság megszerzésének megtagadása hatást gyakorolt a kérelmező társadalmi önazonosságára ( social identity ) Vélelmezhetőleg az államok nem kötelesek iure sanguinis állampolgárságot biztosítani azoknak a gyerekeknek, akik egyik vagy mindkét szülője az adott állam állampolgára, de akik külföldön születnek Ám ha ezt a jogrendszerük lehetővé teszi, akkor nem diszkriminálhatnak Kérdés: alkalmazható-e ez a gondolatmenet az állampolgárság elvesztésének eseteire is? Vagy a honosítás követelményeire? III

29 4. Az állampolgársági jogok terjedelme EEJE 3.cikk Szabad választásokhoz való jog A Magas Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy ésszerű időközönként, titkos szavazással szabad választásokat tartanak olyan körülmények között, melyek a törvényhozótestület megválasztását illetően biztosítja a nép véleményének kifejezését. Sitaropoulos and Giakoumopoulos v. Greece Szavazás külföldről III

30 IV. Következtetések Állami szuverenitás Abszolút értelmezése Államok szabad mérlegelési jogköre Nemzetközi jogi fejlemény: a koordináció, koegzisztencia (együttélés biztosítása) helyébe a kooperáció(együttműködés) lépett Erőszak tilalma Intézményesedés (nemzetközi szervezetek) Egyének védelme Az állampolgársághoz valójog mint emberi jog az etnikai alapú nemzet-felfogás??? IV

31 Köszönöm a figyelmet. Honlap:

2002. évi III. törvény. az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről

2002. évi III. törvény. az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről 2002. évi III. törvény az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án

Részletesebben

2008. évi XCVIII. törvény

2008. évi XCVIII. törvény 2008. évi XCVIII. törvény az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezménye kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e

Részletesebben

Állampolgárság és hontalanság: Kézikönyv parlamenti képviselőknek

Állampolgárság és hontalanság: Kézikönyv parlamenti képviselőknek "Az állampolgársághoz való jog alapvetõ emberi jog, hiszen nem kevesebbrõl van itt szó, mint a jogokhoz való hozzáférés jogáról" Earl Warren legfelsõ bíró, Amerikai Egyesült Államok, 1958 INTER-PARLIAMENTARY

Részletesebben

PHD-értekezés. Dr. Kisteleki Károly:

PHD-értekezés. Dr. Kisteleki Károly: PHD-értekezés Dr. Kisteleki Károly: Az állampolgárság fogalmának és jogi szabályozásának történeti fejlődése - koncepciók és alapmodellek Európában s Magyarországon Témavezető: Dr. Fürész Klára ELTE Állam-

Részletesebben

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA Preambulum Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövôben. Szellemi és

Részletesebben

A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában. Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013

A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában. Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013 A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013 Áttekintés I. A diszkrimináció fogalma II. A diszkrimináció tilalmának tárgyi hatálya az EEJE ben

Részletesebben

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei I. A (nemzetközi) migráció fogalma Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei A nemzetközi migráció kérdésköre, amely napjaink egyik legaktuálisabb problémája, rendkívül szerteágazó

Részletesebben

Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről

Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről Jogforrások egymáshoz való viszonya A Törvények Alkotmány Nemzetközi egyezmények Közoktatási törvény dr. Jásper András előadása Rendeletek

Részletesebben

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl és kiegészítô jegyzõkönyvei 1 Official version: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol

Részletesebben

Emberi Jogok Európai Egyezménye

Emberi Jogok Európai Egyezménye Emberi Jogok Európai Egyezménye A 11. és 14. Kiegészítő Jegyzőkönyv által módosított Emberi Jogok Európai Egyezménye valamint az 1., 4., 6., 7., 12. és 13. Kiegészítő Jegyzőkönyv Az Egyezményt korábban

Részletesebben

I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelkezés a hatályos alkotmányi szöveg gördülékenyebb megfogalmazása.

I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelkezés a hatályos alkotmányi szöveg gördülékenyebb megfogalmazása. 1 Magyarország államformája köztársaság. I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1. 2. (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. Változatlan szöveg. (2) A közhatalom forrása a nép, amely azt

Részletesebben

2. Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

2. Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő: 2002. évi VI. törvény az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én

Részletesebben

Kérelmezői csomag azok számára, akik kérelemmel kívánnak fordulni az Európai Emberi Jogi Bírósághoz

Kérelmezői csomag azok számára, akik kérelemmel kívánnak fordulni az Európai Emberi Jogi Bírósághoz (HUN) (06/2010) Kérelmezői csomag azok számára, akik kérelemmel kívánnak fordulni az Európai Emberi Jogi Bírósághoz Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről Kérelmezői űrlap 3. oldal

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG I/3653/2012. Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény Alaptörvénnyel való összhangjának előzetes vizsgálatára benyújtott

Részletesebben

Alapvető szabályok: lásd: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai

Alapvető szabályok: lásd: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai Szószedet a fogyatékosságról és az emberi jogokról Alapvető szabályok: lásd: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai Aláírás: Az emberi jogi egyezmények ratifikálásának első

Részletesebben

Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről (1995)

Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről (1995) Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről (1995) EURÓPA TANÁCS Európai Szerződések ETS No. 157 Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről Strasbourg, 1995.II.1. Az Európa Tanács tagállamai és

Részletesebben

Az optáláshoz való jog a nemzetközi jogban

Az optáláshoz való jog a nemzetközi jogban Ganczer Mónika * Az optáláshoz való jog a nemzetközi jogban Az egyének optáláshoz való joga államutódlás esetén értelmezendő, és alkalmazására az érintett személyek vonatkozásában elsősorban szétváláskor,

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-329/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-329/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-329/2012. számú ügyben Előadó: dr. Berkes Lilla dr. Lux Ágnes Az eljárás megindítása Egy olyan fogvatartott édesanya fordult hozzám panasszal, aki gyermeke

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

13. A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZERZÉSE, MEGSZŰNÉSE

13. A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZERZÉSE, MEGSZŰNÉSE lasztásáig terjedő időre gyakorolja azokat a feladatokat és hatásköröket, amelyeket jogszabály, valamint a szervezeti és működési szabályzat az elnök által ellátandó feladatként állapít meg, halaszthatatlan

Részletesebben

Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 288/2/2010. (IV.9.) TT. sz. állásfoglalása. az egyéb helyzet meghatározásával kapcsolatban

Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 288/2/2010. (IV.9.) TT. sz. állásfoglalása. az egyéb helyzet meghatározásával kapcsolatban Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 288/2/2010. (IV.9.) TT. sz. állásfoglalása az egyéb helyzet meghatározásával kapcsolatban Az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.

Részletesebben

A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzése. tansegédlet 2015.

A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzése. tansegédlet 2015. Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180 A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzése tansegédlet 2015. Tartalom 1.

Részletesebben

Az ENSZ kisebbségi kézikönyve

Az ENSZ kisebbségi kézikönyve Az ENSZ kisebbségi kézikönyve Az ENSZ kisebbségi kézikönyve EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE AZ ENSZ EMBER JOGI FÔBIZTOSÁNAK HIVATALA Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány A kiadvány kereskedelmi

Részletesebben

Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma

Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET Az EBEÉ emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferenciájának dokumentuma (Koppenhága,

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek,

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek, Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Hungarian Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt

Részletesebben

ÁLLAMPOLGÁRSÁG. A nemzeti állampolgárság fejlődése

ÁLLAMPOLGÁRSÁG. A nemzeti állampolgárság fejlődése ÁLLAMPOLGÁRSÁG A nemzeti állampolgárság fejlődése Az állampolgárság, polgári, politikai és szociális vetülete. (T. H. Marshall) Az általános és egyenlő választójog teremtette meg az állampolgári jogok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása címû programja keretében SZERZÕK:

Részletesebben

Schiffner Imola: A diplomáciai és konzuli védelemhez való jog a magyar Alkotmányban

Schiffner Imola: A diplomáciai és konzuli védelemhez való jog a magyar Alkotmányban VIII. évfolyam 2011/1-2. TANULMÁNY Schiffner Imola: Az Alkotmány 69. (3) bekezdése így rendelkezik: Minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy törvényes külföldi tartózkodásának ideje alatt a Magyar

Részletesebben