Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések"

Átírás

1 Miskolczi Bodnár Péter Fogyasztói szerződések

2 P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n s o r o z a t

3 Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék B e t h l e n s o r o z a t Miskolczi Bodnár Péter Fogyasztói szerződések P a t r o c i n i u m Budapest, 2015

4 Tartalomjegyzék oldalszám I. A fogyasztói szerződésekről általában Fogyasztókra vonatkozó speciális kötelmi jogi szabályok az európai jogban Szűkebb értelemben vett fogyasztói szerződések Tágabb értelemben vett fogyasztói szerződések Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekben alkalmazandó új szerződési szabályok Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekhez kötődően alkalmazandó speciális jogintézmények A fogyasztóvédelmi célú európai normák magyar harmonizációja A szűkebb értelemben vett fogyasztói szerződések jogharmonizációja A tágabb értelemben vett fogyasztói szerződések európai szabályainak harmonizációja Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekben alkalmazandó új szerződési szabályok harmonizációja Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekhez kötődően alkalmazandó speciális jogintézmények harmonizációja...18 II. A szűkebb értelemben vett fogyasztói szerződések A szűkebb értelemben vett fogyasztói szerződés fő jellemzői Alanyok A vállalkozásra terhes kötelezettségek a szűkebb értelemben vett fogyasztói szerződésekben Tájékoztatási kötelezettség A szerződés jogszabályi kötelező tartalma A szerződés írásba foglalása A szerződés átadása A fogyasztó előnyére szolgáló jogosultságok a szűkebb értelemben vett fogyasztói szerződésekben...23

5 A fogyasztó elállási joga Az elállási jog kihatása más szerződésre Egyoldalú felmondási jog A jogalkotói szándék érvényesülését biztosító eszközök A jogszabályi tartalomtól való eltérés korlátozása Egyoldalú kógencia Joglemondás tilalma Jogválasztás korlátozása A szűkebb értelemben vett fogyasztói szerződések és más szerződések határvonala Távollévők között megkötött szerződések Jogforrások Távollévők közötti szerződések lehetősége, igénye Problémák és megoldások A távollévők között kötött szerződések a fogyasztói szerződések rendszerében Távollévők között kötött szerződések és az elektronikus úton létrehozott szerződések A távollévők között kötött szerződés definíciója, alanya, tárgya, létrehozatala A szerződéskötést megelőző tájékoztatás Bizonyítási teher A szerződés visszaigazolása A fogyasztót megillető elállási jog Az elállási határidő hossza Az elállási határidő kezdő időpontja Határidőn belül gyakorolt elállási jog Az elállási jog gyakorlásának módja A vállalkozás kötelezettsége a fogyasztó elállása esetén A fogyasztó kötelezettsége elállása esetén Költségviselés Kártérítés és kárveszélyviselés Az elállási jog gyakorlásának következménye a járulékos szerződésekre...41

6 3.11. A felmondási jog Az elállási és/vagy felmondási jog alóli kivételek A jogalkotói szándék teljesülését biztosító eszközök Egyoldalú kógencia Joglemondás tilalma Joghatóság kijátszásának tilalma Hatáskör alkalmazandó jog Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződések Fogyasztói veszélyek Irányadó jogi szabályozás Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés definíciója Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés alanya, tárgya, megkötésének lehetséges helyszínei A szerződés alanyai A szerződés tárgya A szerződés megkötésének sajátos helyszínei Tájékoztatás A tájékoztatás terjedelme A tájékoztatás módja A tájékoztatási kötelezettség jogkövetkezménye Bizonyítási teher A szerződés visszaigazolása A fogyasztót megillető elállási jog Az elállási határidő hossza Az elállási határidő kezdő időpontja Határidőn belül gyakorolt elállási jog Az elállási jog gyakorlásának módja A vállalkozás kötelezettsége a fogyasztó elállása esetén A fogyasztó kötelezettsége elállása esetén Költségviselés Kártérítés és kárveszélyviselés Az elállási jog gyakorlásának következménye a járulékos...53

7 4.9. A felmondási jog Az elállási és/vagy felmondási jog alóli kivételek A jogalkotói szándék teljesülését biztosító eszközök Egyoldalú kógencia Joglemondás tilalma Joghatóság kijátszásának tilalma Hatáskör alkalmazandó jog Azonosságok a távolban kötött szerződésekre vonatkozó szabályokkal Ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések Történeti gyökerek gazdasági funkció A használat biztosítását lehetővé tevő jogi konstrukciók Problémák Jogi szabályozás A time-share szerződés fogalma Tájékoztatás Szerződéskötés Az elállási jog Az elállási jog gyakorlására rendelkezésre álló határidő hossza A határidő kezdete Az elállási határidő késleltető hatása a fizetésre Az elállási jog gyakorlásának módja Az elállás jog gyakorlásának következményei Késedelem Tájékoztatás építkezésről A szerződés módosítása Joglemondás tilalma, egyoldalú kógencia, jogkikötés Time-share szerződéshez kapcsolódó szerződések Csereszerződés A viszontértékesítési szerződés A hosszú távú üdülési termékre vonatkozó szerződés Közös szabályok...67

8 6. Fogyasztónak nyújtott hitel Előnyök és hátrányok Közösségi normák és magyar szabályok Terminológia A fogyasztónak nyújtott hitel Fogyasztó Hitelező Hitelközvetítő Kapcsolt hitelszerződés A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció Minden esetben feltüntetendő tartalom a hitelreklámokban Speciális esetekben feltüntetendő tartalom a hitelreklámokban Az előzetes tájékoztatás Az előzetes tájékoztatás adásának végső határideje Az előzetes tájékoztatás formája A hitelező által adott előzetes tájékoztatás tartalma A hitelszerződés tervezetének átadása A hitelképesség vizsgálata Szerződéskötés Elállási és az annak helyébe lépő felmondási jog A lejárat előtti teljesítés joga - Előtörlesztés Joglemondás, jogválasztás Komplex szerződés Utazási szerződések Az utazási szerződésre vonatkozó szabályok A jogviszony tartalma Tájékoztatás Programfüzet Írásbeli tájékoztató Az utazási szerződés megkötése Az utazási szerződés tartalmi elemei Az utazási szerződés módosítása, módosulása...83

9 Az ellenérték módosítása az utazási vállalkozó részéről Jogkövetkezmények a szerződés lényeges módosítása esetén A szerződés módosulása Alanyváltozás az utas kezdeményezésére A felek elállási joga Az utas elállási joga Az utazásszervező elállási joga Az utazási irodákra, utazásszervezőkre vonatkozó előírások...87 III. Széles értelemben vett fogyasztói szerződések Fogyasztói adásvétel A fogyasztó által vállalt kezesség Tájékoztatási kötelezettség Elállási jog Helytállási maximum rögzítése és elmulasztásának következménye Értesítési kötelezettség és elmulasztásának következménye A fogyasztó által vállalt garancia A biztosítás Hallgatással létrejövő szerződés Egyoldalú kógencia IV. Új jogintézmények - a fogyasztói szerződések közös szabályai Jogforrások Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége Adott fizetési módhoz kapcsolódó ellenérték Szerződés nélkül nem jár ellenérték A probléma Jogforrások Szabályozás Tájékoztatási kötelezettség A tájékoztatás tárgya...104

10 5.2. A tájékoztatás módja A tájékoztatás határideje V. Meglévő jogintézmények kiegészítése A szerződések általános szabályai körében elhelyezett specialitások Kógencia Eltérően szövegezett kivétel A valamennyi kötelemre irányadó szabályok körében található általános szabály alól a szerződések általános szabályai között elhelyezett kivételek...107

11

12 I. A fogyasztói szerződésekről általában 1. Fogyasztókra vonatkozó speciális kötelmi jogi szabályok az európai jogban A fogyasztóra vonatkozó hatályos magyar kötelmi szabályok gyökereit az Európai Közösség, még korábban az Európai Gazdasági Közösség szabályaiban találhatjuk meg. Az európai jog négy egymáshoz szorosan kapcsolódó területen szolgált mintául a tagállamok számára: megalkotta bizonyos szerződéstípusok fogyasztóvédelmi szempontú szabályozását (ezeket a szerződéseket nevezzük a továbbiakban szűkebb értelemben vett fogyasztói szerződéseknek ), egyes ismert szerződéstípusok szabályait kiegészítette olyan speciális rendelkezésekkel, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha az egyik szerződő fél fogyasztó, míg a másik vállalkozás (ezeket a szerződéseket illetjük a továbbiakban tágabb értelemben vett fogyasztói szerződések elnevezéssel ), olyan új részletszabályokat alkotott, amelyeket fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekben kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy a B2C szerződés milyen típusú, és bizonyos ismert, régóta használatos kötelmi jogi jogintézményeket kiegészített olyan speciális rendelkezésekkel, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha az egyik szerződő fél fogyasztó, míg a másik vállalkozás. Látható, hogy az első két terület az egyes szerződések ( kötelmi jog különös rész ), míg a második két terület a szerződések általános (közös) szabályai körébe tartozik. Mindkét területen részben új intézmények kialakítására, részben meglévő jogintézmények kiegészítésére került sor. 13

13 I. A fogyasztói szerződésekről általában 1.1. Szűkebb értelemben vett fogyasztói szerződések Az Európai Gazdasági Közösség, az Európai Közösség és az Európai Unió bizonyos szerződéseket kifejezetten a fogyasztók helyzetének, jogállásának az erősítése érdekében szabályozott. Az alábbi szerződések sorolhatók ebbe a körbe: távollévők között kötött szerződések, üzlethelyiségen kívül kötött szerződések, szállás időben megosztott használatára vonatkozó szerződés, fogyasztóknak nyújtott hitel, utazási szerződés Tágabb értelemben vett fogyasztói szerződések Az Európai Gazdasági Közösség, az Európai Közösség és az Európai Unió más, a tagállamok jogában szabályozott bizonyos típusú szerződésre vonatkozó szabályokat kiegészített a fogyasztók helyzetét jobbító olyan normákkal, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha a szerződés fogyasztó és vállalkozás között jön létre. Ebben a körben tehát az adott szerződéstípusra vonatkozó eredeti szabályok még nem fogyasztóvédelmi célból születtek, a szabályozás korábban is létezett és változatlanul az eredeti szabályok vonatkoznak a B2B és a C2C körben létrejövő szerződésre. A szabályok azonban kiegészülnek a B2C kapcsolatra vonatkozó, fogyasztóvédelmi célú rendelkezésekkel. Ilyen tágabb értelemben vett fogyasztói szerződésnek minősül, pl. a fogyasztói adásvétel Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekben alkalmazandó új szerződési szabályok Ha nem is nagy számban, de vannak olyan európai normák, amelyeket típustól függetlenül valamennyi szerződésben alkalmazni kell, ha a szerződés fogyasztó és vállalkozás között jön létre. Ezek a normák többnyire kivételt jelentenek valamilyen létező szerződési szabály alól. 14

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. november 22-én került kihirdetésre

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről

Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről 2014. június 13-án lép hatályba a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg A Kormány a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

2009. évi CLXII. törvény. a fogyasztónak nyújtott hitelről 1. A törvény hatálya

2009. évi CLXII. törvény. a fogyasztónak nyújtott hitelről 1. A törvény hatálya 2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről 1 A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezéseit a fogyasztónak nyújtott hitelre kell alkalmazni. (2) Nem kell alkalmazni e törvény rendelkezéseit:

Részletesebben

A törvény hatálya. 2009. évi CLXII. törvény. a fogyasztónak nyújtott hitelről

A törvény hatálya. 2009. évi CLXII. törvény. a fogyasztónak nyújtott hitelről 2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezéseit a fogyasztónak nyújtott hitelre kell alkalmazni. (2) Nem kell alkalmazni e törvény rendelkezéseit:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 2. számú melléklete Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Tekintettel a nagy mennyiségű koncepcionális és egyéb tartalmi észrevételre, a kodifikációs észrevételezéstől jelen szakaszban eltekintünk.

Tekintettel a nagy mennyiségű koncepcionális és egyéb tartalmi észrevételre, a kodifikációs észrevételezéstől jelen szakaszban eltekintünk. 1. oldal Dr. Kiszely Katalin helyettes államtitkár Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium EU és Nemzetközi Igazságügyi Együttműködésért Felelős Helyettes Államtitkárság cím: eujfo@kim.gov.hu Tárgy:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 26., szerda Tartalomjegyzék 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2015. április 1. 1/94

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2015. április 1. 1/94 A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2015. április 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (Letölthető PDF formátumban)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (Letölthető PDF formátumban) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Letölthető PDF formátumban) A www.zoldbolt.hu online áruházat a ZÖLDBOLT egyéni vállalkozás üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletek

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére

A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére MILASSIN LÁSZLÓ GLAVANITS JUDIT A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére A hitelszerződések feltételei és szabályozása körében a magyar jog számottevő változáson

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2013. január 1. Módosítás

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2014. február

Részletesebben

SysCorp Kft. Internet protokollon nyújtott helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Telefon ÁSZF)

SysCorp Kft. Internet protokollon nyújtott helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Telefon ÁSZF) SysCorp Kft. Internet protokollon nyújtott helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Telefon ÁSZF) Oldal 1 / 79 Tartalom 1 Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 A

Részletesebben

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft.

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft. SysCorp Kft. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Internet ÁSZF) Oldal 1 / 58 Tartalom 1 Általános adatok, elérhetőség... 5 1.1 A szolgáltató neve és címe... 5 1.2 Az ügyfélszolgálat

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2015. augusztus 08. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának joga (elemzés a német és az osztrák jog alapján) 1

Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának joga (elemzés a német és az osztrák jog alapján) 1 24 BODZÁSI BALÁZS Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának joga (elemzés a német és az osztrák jog alapján) 1 A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról

Részletesebben