ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE"

Átírás

1 ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Az óvoda hivatalos elnevezése: ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE Az óvoda pontos címe, elérhetőségei: Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a Tel.: 06/ Fax.: 06/ cím.: Az óvodafenntartó (Társulási Tanács) gesztor neve, címe, elérhetőségei: Az óvoda vezetője, helyettese: Őriszentpéter Város önkormányzata Őriszentpéter, Városszer 106. Tel.: 06/ cím.: Babosné hajós Marietta Tünde intézményvezető Békési Klára intézményvezető helyettes

2 Intézményünk legfő bb jegyei A jelenlegi óvoda épülete október 15-én került átadásra. Egyedi tervezésű, sajátos elrendezésű épület. Csendes mellékutcában, domboldalon álló tornyos gyermekház szeptember 01-től került kialakításra az egységes óvoda bölcsődei csoport. Esztétikus, igényes tervezésű, szimmetrikusan elosztott, 75 férőhelyen három csoportos óvoda. Fenntartónk a Társulási Tanács (6 önkormányzat). Az óvodában működik az általános iskolai napközis ebédlő, valamint a Városi Önkormányzat 300 adagos főzőkonyhája. Az épület óvodai részén három csoportszoba, a hozzá tartozó mosdók, WC és öltözők, valamint egy tágas zsibongó található, mely elsősorban a mozgásos tevékenységeket segíti. A gyermekektől elkülönítve az emeleti szinten találhatók az irodák, öltözők, szociális helyiségeket és a logopédiai fejlesztő szoba. Az alagsorban mosókonyha, vasalóhelyiség, raktár és kazánház található. Az épülethez tartozik egy nyitott terasz és egy zárt, füves óvodaudvar is. Intézményünk felszereltsége az utóbbi években nagyon sokat javult. Pályázati lehetőségeket kihasználva kicseréltük teljes bútorzatunkat, sok mozgás- és értelemfejlesztő játékot vásároltunk ban intézményünket a ROP /32 sz. projekt keretén belül teljesen felújították Ft. értékben. A TÁMOP 3.1.4/08/ számú Kompetencia alapú nevelés és oktatás az Őrségben c. pályázat segítségével közel Ft. értékben bevezettük a kompetencia alapú óvodai nevelés programcsomagot, és megvásároltuk az ehhez szükséges eszközöket. (meseláda, szakmai anyag, jó gyakorlat) Alapítványunk, az Őriszentpéteri Óvodába Járó Gyermekekért, tavaszától került bejegyzésre, októbertől pedig közhasznúvá nyilváníttattuk. A következőkben az oda befolyó összegek (főleg az adók 1%-a) is segítséget intézményünknek. Kis intézmény vagyunk, tágas épülettel és udvarral, ami kiválóan alkalmas arra, hogy testileg, lelkileg egészséges gyermekeket neveljünk. A gyermekek 6 társuló községből érkeznek hozzánk (Ispánk, Szatta, Nagyrákos, Szalafő, Kondorfa, Őriszentpéter) Valódi értékünk, hogy nevelőtestületünk szemlélete szerint megőrizzük és ápoljuk a gyermekek igazi, teljesítménykényszer nélküli szabad, játékos óvodai bölcsődei mindennapjait. A még mindent lehet gondtalanságát, felnőtt létünk legfontosabb erőforrását. Helyi értékrendünk a másság tolerálása, a nyelvi és egyéb fejlődésben akadályozott gyermekek beillesztése, beszédindítása, felzárkóztatása. Mindezt a gyermek tényleges problémáihoz, szükségleteihez jobban igazodó nevelési módszerekkel végezzük. A pedagógiai kulturáltság és az elvárható tolerancia együttesen megalapozza a különleges gondozást, fejlesztést igénylő gyermekek integrált nevelését. Programunk a magyar óvodapedagógia hagyományaira épít, ugyanakkor követi a közoktatás megújuló törekvéseit. Kiemelt helye van az anyanyelvi nevelésnek, az integrált felzárkóztatásnak, kompetencia alapú nevelésnek. Előtérbe helyezzük a játékot, mozgást, mint a legfontosabb személyiségfejlesztő eszközt. Tudjuk, hogy minden élmény, tapasztalat, tanulást hordoz magában, így járul hozzá a gyermek sokoldalú személyiségfejlődéséhez. A gyermekek a gyermek tevékenységeiket az egész napos játékba ágyazottan végzik.

3 Intézményünk nevelő testülete, gyermekcsoportjai Engedélyezett álláshelyek a következők: Intézmény neve Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda - bölcsőde Engedélyezett álláshely Engedélyezett álláshelyen alkalmazottak száma óvónő gondozónő dajka óvónő gondozónő dajka Alkalmazottak iskolai végzettsége, szakképzettsége: Végzettség, szakképzettség Óvodapedagógusok száma Főiskolai végzettség óvodapedagógus: Egyéb szakképzettség gyógypedagógus, rajztanár, művészeti terapeuta Szakvizsgázott pedagógus fejlesztőpedagógus, közoktatás vezető: Nevelőmunkát közvetlenül segítők száma: ebből dajkák : gondozónő és takarító: Végzettség, szakképzettség Nevelőmunkát közvetlenül segítők szakképzettsége: szakmunkás bizonyítvány: érettségi, technikusi végzettség: kisgyermekgondozó és nevelő fő 4 fő 3 fő fő 4 fő 2 fő Óvodai csoportok létszáma, illetve az ott dolgozók névsora: Gyermekcsoportok Katica csoport Maci csoport Mazsolai csoport Összesen Óvónők neve Babosné H. M. Tünde Szabó Istvánné Békési Klára Kálmánné Sz. Mária Légrádi Zoltánné Siska Jenőné Pedagógiai munkát segítők neve Horváthné B. Beatrix Siskáné Sz. Judit A gyermekek számítható létszáma év eleje év vége 22 fő 23fő Nagyné P. Annamária 23 fő 23 fő Márkos Magdolna 25fő 25 fő 70 fő 7

4 Milyen gyermekeket szeretnénk intézményünkbe nevelni? Olyan gyerekeket, akik érzékenyek a lélek hangjaira, fogékonyak a jóra és a szépre. Olyan gyerekeket, akik mélyen kötődnek a szülőföldhöz, az otthonhoz. Olyan gyerekeket, akik ismerik saját értékeiket, érzékelik, elfogadják hiányosságaikat, lelki feszültség nélkül. Olyan gyerekeket, akik elfogadják a másságot, figyelmesek, segítőkészek sérült társaikkal szemben. Boldog gyermekeket szeretnénk magunk körül látni, akik majd boldog és szabad polgárai lesznek egy nyitott társadalomnak. Pedagógiai Programunk fő elemei Az óvodai, bölcsődei nevelés feladatai 1. Az óvodai, bölcsődei nevelés általános feladatai 2. Az egységes óvoda bölcsődei gondozás nevelés feladatai 3. Az egészséges életmód kialakítása 4. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 5. Az anyanyelvi-, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 6. Preferált nevelési elvek Intézményi nevelésünk rendszere 1. Intézményi nevelésünk szerkezeti rajza 2. A rendszer elemeinek rövid felvázolása, nevelésünk keretei Óvodai, bölcsődei élet megszervezésének elemei 1. Személyi feltételek az alapprogram szerint 2. Intézményünk személyi feltételi 3. Tárgyi feltételek az alapprogram szerint 4. Intézményünk épületének legfőbb 5. Óvodai, bölcsődei élet megszervezése 6. Az intézmény kapcsolatai 7. Kapcsolatok modellje Óvodai, bölcsődei élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus gondozónő feladata 1. Játék, erkölcs, érzelem 2. Verselés, mesélés 3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 5. Mozgás 6. A külső világ tevékeny megismerése 7. Munka jellegű tevékenységek 8. A tevékenységben megvalósuló tanulás A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 1. Az érettség értelmezése A gyermek-, és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek

5 Preferált nevelési elvek a helyi adottságokból és igényekből fakadóak Óvodánk a Köznevelési Törvény 47.. szerinti sajátos nevelési igényű, és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelésének irányelvei szerint működik. Általános elvek SNI-s gyermek fogadásakor: Elfogadó környezet biztosítása. Fejlesztésünknek a számukra megfelelő területen való megvalósítása. Csoportos, mikrocsoportos, egyéni formában különböző technikák, terápiák alkalmazásával való segítés. Diagnózisra építő sokoldalú képességfejlesztés. Megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása esetén bölcsődei felvételt nyerhetnek mindazon 2-6 éves korú gyerekek, akik veleszületett vagy szerzett károsodás következtében valamilyen fogyatékossággal élnek, vagy fejlődésükben, oly mértékben visszamaradottak, hogy emiatt több figyelmet, speciális bánásmódot igényelnek, és nem veszélyeztetik sem maguk, sem társaik testi épségét. Kapcsolatok modellje FENNTARTÓ ÓVODA, BÖLCSŐDE CSALÁD Egyéb -adományozók - pályázatírók - Alapítvány Társintézmények - iskola - művészeti iskola Közművelődési intézmények - Könyvtár - Művelődési Ház - Teleház Segítők - Szakmai szolgáltató - orvosok - védőnő - logopédus - TÁMASZ - Nevelési Tanácsadó - TKVSZ

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

Mezőtúri Városi Intézmény - Csoda-vár Központi Óvoda. Pedagógiai Programja 2013.

Mezőtúri Városi Intézmény - Csoda-vár Központi Óvoda. Pedagógiai Programja 2013. Mezőtúri Városi Intézmény - Csoda-vár Központi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. 1 Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, mi e földön osztályrészül juthat. (Brunszvik Teréz) 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Óvodai nevelés célja, alapelvei... 7 III. Gyermekkép, óvodakép,

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A BÓBITA ÓVODA ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Bóbita Óvoda Az óvoda címe: 1172 Budapest Heltai tér 1. Az óvoda OM száma: 034633 Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre

Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre 1. Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda címe: 1082 Budapest, Baross u. 111/b., /Baross u. 91-93./ telefon: 334-3920, 333-5592, fax: 323-1295 e-mail: gyerekvirag.ovoda@gmail.com honlap: www.gyerek-viragovoda.hu

Részletesebben

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM B E V E Z E T É S... 5 1. HELYZETKÉP... 6 2 1.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 6 1.2. AZ EGYESÍTETT ÓVODA BEMUTATÁSA...

Részletesebben

A GAZDAG ERZSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA OM: 036 466 ÓVODAI NEVELÉS BÁBBAL JÁTÉKKAL

A GAZDAG ERZSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA OM: 036 466 ÓVODAI NEVELÉS BÁBBAL JÁTÉKKAL OM 036 466 A GAZDAG ERZSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA OM: 036 466 ÓVODAI NEVELÉS BÁBBAL JÁTÉKKAL Készült: Szombathely Krúdy Gy. u 2./a Készítette: Gazdag Erzsi Óvoda Nevelőtestülete Hatálybalépés ideje:

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM GYAKORLÓÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

KAPOSVÁRI EGYETEM GYAKORLÓÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. KAPOSVÁRI EGYETEM GYAKORLÓÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4. oldal I.1. Az óvoda helyzetelemzése... 4. oldal I.1.1. A Kaposvári Egyetem Gyakorlóóvoda adatai... 4. oldal I.1.2.

Részletesebben

Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 6.) Határozatok: 96/2013. 99/2013. Kt. hat.

Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 6.) Határozatok: 96/2013. 99/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 6.) Határozatok: 96/2013. 99/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

A Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Óvodai intézményegység 2 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Főigazgatói ajánló 4 2. Óvodai nevelési program 4 2.1. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013 1 Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013 Érvényesség: 2017 A program benyújtója: Tarr Ágnes intézményvezető 2 A SZEMÜNKBŐL SUGÁRZÓ MELEGSÉG,

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ. Pedagógiai Program

Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ. Pedagógiai Program Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ Pedagógiai Program Készítette: Szilasy László Igazgató Perkáta, 2011. július 16. Tartalomjegyzék Közoktatási intézmények adatai 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

Zökkenő mentes óvoda-iskola átmenet : Harmonikus személyiség fejlődés. Tevékenységrendszer

Zökkenő mentes óvoda-iskola átmenet : Harmonikus személyiség fejlődés. Tevékenységrendszer C s a l á d Kapcsolatok Zökkenő mentes óvoda-iskola átmenet : Harmonikus személyiség fejlődés Tevékenységrendszer S z a b a d J á t é k Játék Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás,

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 032334 Intézményvezető:.. Katinszki Ferencné Legitimációs eljárás /2012. (.) határozatszámon

Részletesebben

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5 TARTALOM Bevezető 1. Az óvodaegységek adatai 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1. Helyzetkép az óvodákról 5 2.2. Alapelveink 14 2.3. Gyermekképünk 14 2.4. Pedagógusképünk 14 3. Az óvodánk célja, feladata 15

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA OM : 201096 Készítette: A Besenyszögi Eszterlánc Óvoda nevelőtestülete Dátum: 2013. 07.20. Elfogadta: A Besenyszögi Eszterlánc Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013.

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Készült: 2013.július 25. KÉSZÍTETTE: A csányi Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete:

Részletesebben

Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja

Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja A Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: Klesitz Gabriella Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK Bevezető A Pedagógiai Program jogszabályi háttere 1. ÓVODÁNK 6. oldal

Részletesebben

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJÁNAK 2014. 0 Készítette: A Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem óvodájának Nevelőtestülete a vezető irányításával. KÓTAJ 2014. Mindenek felett játszódjék

Részletesebben

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Vásártéri Óvoda A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Az óvoda OM-azonosítója: 101602 1. Az óvoda adatai: Az óvoda hivatalos neve: ~ Vásártéri Óvoda Pontos címe, telefonszáma, e-mail

Részletesebben

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA A ÚTI ÓVODA fes KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI ClMÜ PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA Székhely: Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető: Nagy Miklósné Legitimációs eljárás Nevelőtestület elfogadta Szülői

Részletesebben