tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1."

Átírás

1 SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. félév 1. A COMENIUS KARON ÉRVÉNYES KIEGÉSZÍTÉSEK (ÓVODA) 2. A COMENIUS KARON ÉRVÉNYES FELADATLAPOK (ÓVODAPEDAGÓGIA) készült: a TÁMOP B.2 Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés megújításáért című projekt K/5 modulja keretében készítette: Demblovszkyné Szabó Judit Eszterházy Károly Főiskola, 2014 A COMENIUS KARON ÉRVÉNYES KIEGÉSZÍTÉSEK (ÓVODA) 1. A hallgatók egyéni szakmai gyakorlatát általában egy szakvezető (gyakorlóhelyi óvodapedagógus), a csoportos gyakorlatot általában egy gyakorlatvezető főiskolai oktató látja el, ők tehát az egyes gyakorlatok vezetői (közös szóhasználattal: gyakorlatvezető). 2. Az Önre vonatkozó konkrét beosztást időpontok, csoportszoba, stb. az előkészítő órán tudja meg. 3. A Comenius Karon a szakmai gyakorlatok jellegzetessége, hogy a szakmai dokumentáció, azaz a hallgatói teljesítmény %-os mérése pedagógiai feladatlapokkal történik, amelyek feldolgozásával a tanegységet teljesítheti. 4. A gyakorlatot megelőzően keresse meg a honlapon a gyakorlatához tartozó feladatlapokat, nyomtassa ki és vigye magával a gyakorlatra. (A CK könyvtárban is megoldható a féléves lapcsomag kinyomtattatása.) Az aktuális feladatlap nélkül nem tudja teljesíteni a kötelezettségét, így az aznapi gyakorlata érvénytelen. Utólagos kitöltése nem lehetséges. 5. A kitöltött feladatlapot a napi gyakorlat végén le kell adnia egyéni gyakorlat esetén a szakvezetőnek, csoportos gyakorlat esetén pedig a gyakorlatvezető főiskolai oktatónak. 1

2 6. Az egyes feladatlapokkal elért eredményeiről folyamatosan visszajelzést fog kapni, a féléves teljesítmény értékelése a tantárgy záró óráján történik. 7. Az értékelés után visszakapott pedagógiai feladatlapokat ajánlatos összegyűjteni. 8. A jelenléti igazolást is a feladatlapján kapja meg. 9. A gyakorlatvezető a jelenlétről és az eredményekről folyamatos összesítő jegyzéket vezet. 10. Eljárás levelező tagozaton: a) a szakmai gyakorlati tantárgyak óraszámának 1/3-át a szabályoknak megfelelően a levelező tagozatos hallgatók az egyéni gyakorlat esetén szakvezető, a csoportos gyakorlat esetén gyakorlatvezető főiskolai oktató vezetésével a kari gyakorló helyszínen végzik el, b) a tantárgyak óraszámának 2/3-át közoktatási gyakorlatvezető vezetésével más, általuk megkeresett helyszínen teljesítik, c) levelezőn mindkét tantárgyban: a belső helyszín(ek)re előírt, feldolgozott feladatlapot értékelésre átadják az illetékes gyakorlatvezetőnek; a külső helyszínekre előírt feladatlapokat feldolgozzák, a kitöltött feladatlapokra a jelenlét igazolását és az attitűdjellemzők értékelését az értékelési összesítő lapon a külső helyszíneken megszerzik és leadják a tantárgy szakvezetőjének, d) a levelező tagozatos hallgatók feladatai és kötelezettségei minden egyéb mozzanatban megegyeznek a nappali képzésben résztvevőkével, az előírt összes óraszám is azonos. 11. Összefoglaló adatok a félév szakmai gyakorlati tantárgyaihoz a Comenius Karon: a két tantárgyban a szakmai gyakorlatok a hét egy kijelölt, adott napjára összeszervezve zajlanak 1. félév, Óvodai megfigyelés - csoportos, 15 óra a tantárgy vezetője: gyakorlatvezető főiskolai oktató 1. alkalom: a két kurzus előkészítése (gyakorlatvezető főiskolai oktató és szakvezető) és az intézmény bemutatása (óvodavezető), összesen 2 ó, alkalom megfigyelés: 3x 4 óra=12 óra; 1-2. alk. 7,30-10,30; 3. alk.14,00-17,00 5. alkalom: a két kurzus zárása (gyakorlatvezető főiskolai oktató és szakvezető): 1 ó levelező tagozat, 1. alkalom: előkészítés mindkét tantárgyra - 1 óra; megfigyelés: 3 óra sárospataki óvodai gyakorlóhelyen, péntek 2. alkalom: zárás mindkét tantárgyra vonatkozóan - 1 óra [levelezőn összesen 5 kontakt óra] 1. félév, Bölcsődei, óvodai tájékozódás - egyéni, 25 óra a tantárgy vezetője: szakvezető 5 alkalom x 5 óra; 3 alkalom óvoda, 1-2. alk. 7,30-11,15; 3. alk.14,00-17,00 1 alkalom bölcsőde, 7,30-11,15 1 alkalom iskola, 13,30-17,15 levelező tagozat, Bölcsődei, óvodai tájékozódás tantárgyban 1/3-ad kontakt óra, a tantárgyat óvodapedagógus szakvezető vezeti; 2 db egyenként 4 órás látogatás óvodában sárospataki gyakorlóhelyen, péntek; [levelezőn összesen 8 kontakt óra] 2

3 12. Az értékelés CK jellegzetessége (az Útmutatóban leírtak kiegészítése) feladatlapokkal elérhető pontszámok és minősítés: Bölcsődei, óvodai tájékozódás 5 flap X 10 p=50 p Óvodai megfigyelés 3 flap X 10 p =30 p kiválóan megfelelt feladatlapos teljesítménye min. 90%-os megfelelt feladatlapos teljesítménye 51-89% közötti nem felelt meg feladatlapos teljesítménye nem haladja meg az 50 %-ot pont pont 0-25 pont pont pont 0-14 pont FELADATLAPOK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE a szakmai gyakorlat COMENIUS KARON történő teljesítéséhez 1. félév Tantárgyak: 1. Bölcsődei és óvodai tájékozódás 2. Óvodai megfigyelés A Bölcsődei és óvodai tájékozódás tanegységhez 5 db, az Óvodai megfigyelés -hez 3 db feladatlap tartozik. A lap tetején az adatokat értelemszerűen Önnek kell kitöltenie. Ne felejtse el a gyakorlat végén a kitöltött feladatlapot a gyakorlatvezetőnek átadni. Minden egyes feladatlapra maximum 10 pontot szerezhet, így az elérhető pontszámai a következők: Bölcsődei, óvodai tájékozódás tantárgy: 5x10=50 pont Óvodai megfigyelés tantárgy: 3x10=30 pont Félév végi, feladatlapokkal mért tantárgyankénti teljesítményét az értékelésnél közölt %-os meghatározás szerint kell kiszámolni. 3

4 1. Pedagógiai feladatlap Tantárgy neve: Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) ÓVODA Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) ÓVODA 1. feladatlap A gyakorlóhely neve, címe:... Hallgató neve, évf. : Neptun kódja:... Csoport neve: Szakvezető óvodapedagógus neve... A gyakorlat időpontja: időtartama (óra tól-ig) Figyelje meg és jegyezze le az óvodai csoportszoba bútorzatát (elnevezések, jellegzetességek)! Kiegészítésként rajzokat is készíthet. Ön szerint mi teszi hangulatossá a csoportszobát? 1

5 Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) ÓVODA 1. feladatlap 2. Milyen játékok találhatóak a teremben, mivel játszanak a gyerekek? (megnevezés, felsorolás) 2

6 Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) ÓVODA 1. feladatlap 3. Figyelje meg és jegyezze le az óvodások által használt egyéb helyiségek berendezését (öltöző, mosdó, tornaterem, zsibongó stb.), és az udvarrész játékeszközeit, ahol a gyerekek játszanak! a jelenlét igazolása időtartam:. óra óvodai szakvezető aláírása: a feladatok megoldásának értékelése elért pontszám: 10/ óvodai szakvezető aláírása: 3

7 2. Pedagógiai feladatlap Tantárgy neve: Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) ÓVODA Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) ÓVODA 2. feladatlap A gyakorlóhely neve, címe:... Hallgató neve, évf. : Neptun kódja:... Csoport neve:... Szakvezető óvodapedagógus neve... A gyakorlat időpontja: időtartama (óra tól-ig) Figyelje meg és jegyezze le a csoportban dolgozó felnőttek (óvodapedagógus, dajka) munkáját! 1

8 Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) ÓVODA 2. feladatlap 2. Jegyezze le, a gyerekek egészséges fejlődését milyen gondozási teendők biztosítják, segítik! 2

9 Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) ÓVODA 2. feladatlap 3. Figyelje meg és jegyezze le, hogyan működik együtt az óvodapedagógus és a dajka a gyermekekkel! a jelenlét igazolása időtartam:.óra óvodai szakvezető aláírása: a feladatok megoldásának értékelése elért pontszám: 10/ óvodai szakvezető aláírása: 3

10 3. Pedagógiai feladatlap Tantárgy neve: Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) ÓVODA Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) ÓVODA 3. feladatlap A gyakorlóhely neve, címe:... Hallgató neve, évf. : Neptun kódja:... Csoport neve: Szakvezető óvodapedagógus neve... A gyakorlat időpontja: időtartama (óra tól-ig) Figyelje meg és írja le hogyan alakul a nap ritmusa a csoportban! (pihenés, étkezés, szabad játék, stb.) 1

11 Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) ÓVODA 3. feladatlap 2. Figyelje meg milyen módon, milyen szervezéssel éri el az óvodapedagógus, hogy a gyermekek részt vegyenek egy-egy tevékenységben! 2

12 Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) ÓVODA 3. feladatlap 3. Figyelje meg, milyen szervezési feladatai vannak az óvodapedagógusnak a gondozási tevékenység terén! (pihenés, tisztálkodás, étkezés, szabad játék, stb.) a jelenlét igazolása időtartam:.óra óvodai szakvezető aláírása: a feladatok megoldásának értékelése elért pontszám: 10/ óvodai szakvezető aláírása: 3

13 Pedagógiai feladatlap Tantárgy neve: Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) ISKOLA Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) ISKOLA feladatlap A gyakorlóhely neve, címe:... Hallgató neve, évf. : Neptun kódja:... Osztály:... Tanító neve: Szakvezető óvodapedagógus neve:... A gyakorlat időpontja: időtartama (óra tól-ig) Írja le röviden az osztályterem berendezésével kapcsolatos benyomásait (tágas/zsúfolt stb.)! 1

14 Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) ISKOLA feladatlap 2. Írja le megfigyeléseit az osztályterem díszítésével kapcsolatban! (szemléltető képek, könyvek, taneszközök, virágok, stb.) 2

15 Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) ISKOLA feladatlap 3. Jegyezze le az iskola épületével, az udvarral kapcsolatban szerzett tapasztalatait! Sorolja fel az egyéb helyiségek (aula, tornaterem, ebédlő stb.) felszereltségét, elrendezését, ahol a délelőtt folyamán tartózkodik! a jelenlét igazolása időtartam:. óra iskolai szakvezető aláírása: a feladatok megoldásának értékelése elért pontszám: 10/ óvodai szakvezető aláírása: 3

16 Pedagógiai feladatlap Tantárgy neve: Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) BÖLCSŐDE Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) BÖLCSŐDE feladatlap A gyakorlóhely neve, címe:... Hallgató neve, évf. : Neptun kódja: Csoport:... Gondozó neve: Szakvezető óvodapedagógus neve:... A gyakorlat időpontja: időtartama (óra tól-ig) Írja le röviden, milyen benyomások érték a bölcsődébe érkezéskor! 1

17 Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) BÖLCSŐDE feladatlap 2. Figyelje meg és jegyezze le a csoportszoba és az egyéb helyiségek berendezését! 2

18 Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni) BÖLCSŐDE feladatlap 3. Figyelje meg a bölcsődei csoportban dolgozó felnőttek kisgyermekek körében végzett teendőit! gondozó aláírása: a jelenlét igazolása időtartam:. óra a feladatok megoldásának értékelése elért pontszám: 10/ óvodai szakvezető aláírása: 3

19 1. Pedagógiai feladatlap Tantárgy neve: Óvodai megfigyelés (csoportos) Óvodai megfigyelés (csoportos) 1. feladatlap A gyakorlóhely neve, címe:... Hallgató neve, évf. :. Neptun kódja:... Óvodai csoport neve:.. Gyakorlatvezető oktató neve... A gyakorlat időpontja: időtartama (óra tól-ig) Ismerkedjen a gyakorló hellyel és környezetével! Jellemezze a környezetet (környező épületek, zöld területek, forgalom stb.)! 1

20 2. Írja az óvoda épületét, belső szerkezetét (a helyiségeket felsorolásszerűen)! Óvodai megfigyelés (csoportos) 1. feladatlap 2

21 Óvodai megfigyelés (csoportos) 1. feladatlap 3. Megismerve az intézmény vezetőjét, a szakvezetőket, a dajkákat jegyezze le nevüket, elérhetőségüket! Jegyezzen le egy-két elemet, feladatot munkájukkal kapcsolatban! a jelenlét igazolása időtartam: óra gyakorlatvezető aláírása: a feladatok megoldásának értékelése elért pontszám: 10/ gyakorlatvezető aláírása: 3

22 2. Pedagógiai feladatlap Tantárgy neve: Óvodai megfigyelés (csoportos) Óvodai megfigyelés (csoportos) 2. feladatlap A gyakorlóhely neve, címe:... Hallgató neve, évf. :. Neptun kódja: Óvodai csoport neve:.. Gyakorlatvezető oktató neve. A gyakorlat időpontja: időtartama (óra tól-ig) Figyelje meg a gyermekek szokásrendjét, napirendi tevékenységeiket! 1

23 Óvodai megfigyelés (csoportos) 2. feladatlap 2. Jegyezze le, a gyermekek érdekeit figyelembe vevő, gyermekközpontú szemléletmód milyen megnyilvánulásait tapasztalja! 2

24 Óvodai megfigyelés (csoportos) 2. feladatlap 3. Fogalmazza meg, milyen sajátos funkciót lát el az óvoda! a jelenlét igazolása időtartam:. óra gyakorlatvezető aláírása: a feladatok megoldásának értékelése elért pontszám: 10/ gyakorlatvezető aláírása: 3

25 3. Pedagógiai feladatlap Tantárgy neve: Óvodai megfigyelés (csoportos) Óvodai megfigyelés (csoportos) 3. feladatlap A gyakorlóhely neve, címe:... Hallgató neve, évf. :.Neptun kódja:... Óvodai csoport neve:.. Gyakorlatvezető oktató neve... A gyakorlat időpontja: időtartama (óra tól-ig) Figyelje meg és jegyezze le a gyermekek játéktevékenységét! (felsorolásszerűen) 1

26 Óvodai megfigyelés (csoportos) 3. feladatlap 2. Kövesse nyomon egy gyermeknek vagy egy kisebb csoportnak a játéktevékenységét! 2

27 Óvodai megfigyelés (csoportos) 3. feladatlap 3. Figyelje meg és jegyezze le a csoport óvodai életével járó óvodapedagógusi szervezési és nevelési feladatokat! (pl. gondozás, szabad játék, stb.) a jelenlét igazolása időtartam:.óra gyakorlatvezető aláírása: a feladatok megoldásának értékelése elért pontszám: 10/ gyakorlatvezető aláírása: 3

MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ GYAKORLATVEZETŐK ÉS TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE TANÍTÓ SZAK

MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ GYAKORLATVEZETŐK ÉS TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE TANÍTÓ SZAK SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ GYAKORLATVEZETŐK ÉS TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE TANÍTÓ SZAK 2. félév Tantárgy: Pszichológiai megfigyelés Fókuszban az osztály (45

Részletesebben

I S K O L A I SZAKVEZETŐK,

I S K O L A I SZAKVEZETŐK, Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ I S K O L A I SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA tanegység: Pszichológiai megfigyelés Fókuszban az osztály (45 + 1 óra)

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE

Ú T M U T A T Ó Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcs dei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai

Részletesebben

Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKOS HALLGATÓK,

Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKOS HALLGATÓK, Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKOS HALLGATÓK, GYAKORLATVEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÉS GYAKORLAT- VEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA tanegységek: 1. Megfigyelés, bekapcsolódás

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, nappali tagozatos hallgatók részére. 2011/2012. tanév

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, nappali tagozatos hallgatók részére. 2011/2012. tanév Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M Gyakorlati képzési modul óra~és vizsgaterve... 4 A gyakorlóóvodák elérhetőségei... 5 A gyakorlati képzés felépítése

Részletesebben

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógia Tanszék Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához 2009/2010. tanév Készítette: Meggyesné Hosszu Tímea 1 I. A Tanulásban akadályozottak

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M Gyakorlati képzési modul óra~és vizsgaterve... 4 A gyakorlóóvodák... 5 A gyakorlati képzés feladatai... 6 A gyakorlati

Részletesebben

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ I. ÎNDRUMĂTOR DE STUDIU

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ I. ÎNDRUMĂTOR DE STUDIU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ APLICATĂ SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR (ÎN

Részletesebben

A hallgatók fogadásának szabályzata

A hallgatók fogadásának szabályzata TAMOP 3.1.7 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Pályázat azonosító száma: TÁMOP 3.1.7-11/2.-2011-0141 Pályázat címe: Referencia-intézmény kialakítása a SZONEK Bükkösdi

Részletesebben

Gyakorlati képzési napló

Gyakorlati képzési napló Sorszám: /2011. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Gyakorlati képzési napló Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó szakos hallgatók részére A hallgató neve: EHA kód:. Tagozat: nappali 1126

Részletesebben

PÁTYOLGATÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PÁTYOLGATÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánítók: Nevelőtestület

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A szabályzat készült: 2014. augusztus 21. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2015/2016. tanév

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2015/2016. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hallgatónk! Szeretettel üdvözlöm a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően

Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert u. 17. Tel: 62/517-194 Fax: 517-195 Email: szivarvanyovi@vnet.hu TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0049 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Algyőn TÁMOP 3.1.4. óvodai innováció

Részletesebben

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat Testvérkék Ferences Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat 2013. Készítette: Némedy Rita óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Jogszabályi alapok, tartalmak 2.

Részletesebben

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat 19. sz. melléklet Gyakornoki szabályzat 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV A 2014/2015-ös nevelési évre Az intézmény neve: Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Az intézmény címe, telefonszáma: 8394 Alsópáhok

Részletesebben

A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR-NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR-NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR-NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Törvényi háttár A 211/2007. (VIII. 7.) kormányrendelettel módosított 138/1992. (X.8.) kormányrendelet 4/B -a a gyakornoki

Részletesebben

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014.

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc 1. BEVEZETŐ Engem ne emeljen magasba senki, Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ki nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen a szívdobogásunk. Birtalan Ferenc

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. 04. 22-től 1. RÉSZ...4 1.1. Általános rendelkezések...4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény...4

Részletesebben

Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11.

Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2011. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Részletesebben

Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának Gyakornoki szabályzata

Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának Gyakornoki szabályzata Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának Gyakornoki szabályzata 2007 A Gyakornoki szabályzat jogszabályi alapjai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Telepi Óvoda 2011 Budakalász, Mályva u. 1. Tel./Fax: 06/26-340-556 e-mail: tovi01@t-online.hu honlap: www.telepiovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Telepi Óvoda 2011 Budakalász Mályva u.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI I. ISTVÁN KÖZÉPISKOLA 2014. Székesfehérvár, 2014. november 27. Kiadta: Tóth Katalin Igazgató 1/27 Tartalom Törvényi háttér:... 3 A gyakornoki szabályzat

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA (( (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ SZOMBATHELY 2010 Tartalomjegyzék

Részletesebben