Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló es nevelési év működéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló. 2011-2012-es nevelési év működéséről"

Átírás

1 Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló es nevelési év működéséről Kt Óvoda: Az óvoda három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb 8 éves korig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében zajlik. Az intézmény feladata Az óvodai nevelési év szeptember. 1-től augusztus. 31-ig tart. Feladatunk a 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú fejlesztése és a személyiség kibontakoztatása mellett a szocializáció, illetve az egészséges életmódra nevelés. Életkori sajátosságaikat figyelembe véve a különböző tevékenységi formákban - Óvodai Nevelési Programunknak megfelelően - igyekszünk gyermekeinket felkészíteni az iskolai életmódra. Az óvoda minden dolgozójának, külső- belső partnerének e célok megvalósulását kell szolgálnia. Óvodánk alapfeladatát az alapító okirat határozza meg, melyben alapfeladaton kívül vállaltuk a német nemzetiségi nevelést és a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, fejlesztését. Az óvoda részben önálló intézményként működik, az intézményvezető által összeállított, és a fenntartó önkormányzat által elfogadott éves költségvetési keretből gazdálkodik. Az éves költségvetési keretösszegből mindig igyekeztünk takarékosan, és ésszerűen gazdálkodni.

2 A es nevelési évben Óvodánk kihasználtsága: a három épületben 170 férőhelyen szeptember hó: 205gyermeket február végén: 223 gyermeket láttunk el. A csoportszobákban sok az eszközök tárolására használt bútorzat. Az épületek műszaki feltételei a követelményeknek nem mindenben felelnek meg, eszközállományunk hiányos. Ilyen körülmények közt a nevelőkre nagyobb teher és felelősség hárul. Személyi ellátottságunk: 32 fő + 2 helyettes 19 óvodapedagógus 9 dajka 1 gondozónő 1 gyógypedagógiai asszisztens 1 óvodatitkár-gondozónő 1 fűtő karbantartó + 2 fő helyettes óvodapedagógus ( TÁMOP /A ) Ebben a nevelési évben személyi változások is történtek, 1 alkalmazottunk (dajka) a Dózsa György utcai óvodából másik munkahelyre ment. Helyette pályázat kiírása nélkül felvettünk egy óvodai dajkát, aki már helyettesként az óvodánkba dolgozott. A személyi feltételek biztosítása elengedhetetlen feltétele a Helyi Nevelési Programunk céljainak minél tökéletesebb megvalósításához. Vallom, hogy a gyermekek egyéni fejlesztése e feltételrendszer megteremtése nélkül nem oldható meg. Az eredményeket a hozzáadott pedagógiai érték mutatja, amit a megfelelő szakemberek képesek aktiválni a gyermekekben a megszerzett és alkalmazott magas szintű szakmai ismereteik által. Az óvoda teljes nyitvatartási idejében szakképzett óvónők foglalkoznak a gyermekekkel. A gondozási feladatokat, a takarítást, valamint az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a dajkák látják el. Az óvónők és a dajkák az érvényben lévő munkaköri leírások, továbbá a tanévre összeállított munkarend alapján végzik nevelési, gondozási és egyéb tevékenységüket. A TÁMOP /A pályázaton két óvodapedagógus részére Ft -ot nyertünk továbbképzésre. Sikeresen lezajlott a pályázat, jelenleg a végelszámolás folyik. Rudolf Józsefné Az egységes óvoda-bölcsődei gondozás nevelés területén pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakra járt az Apor Vilmos Katolikus Főiskolára. Ez fontos, ha később csökken az óvodás gyerekek létszáma, beindíthatunk egy bölcsődés csoportot és ott nagy hasznát vesszük ennek a végzettségnek.

3 A másik óvodapedagógus Varsányi Izabella, aki ugyancsak az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán tanult, német nemzetiségi óvodapedagógus szakon, ami szintén nagyon fontos, mivel német nemzetiségi óvoda vagyunk, és ez javítja a nemzetiségi pedagógus ellátottságunkat. Mindkét óvodapedagógusunk sikeres államvizsgát tett és kiváló minősítésű diplomát szerzett. Nevelési évben: 1 fő német nemzetiségi diploma megszerzésére készül az intézmény támogatásával 80%-os arányban, tanulmányi szerződés alapján. 1 fő népi játszóház vezetői végzettséget szerzett Pedagógusaink folyamatosan tanulnak, szakirányú tanfolyamokat végeznek, s az ott tanultak alkalmazásával még tartalmasabbá, színvonalasabbá válik óvodai nevelésünk. Gyermekek felvétele folyamatos: február végéig 3. életévüket betöltő gyermekeket tudtuk felvenni. 2011/2012 nevelési évben 59 gyermeket írattak be, így az óvodai csoportlétszám a következő képen alakult. Magyar utcai óvoda: Maci csoport 20, Napocska csoport 23, Hétszínvirág 21, összesen: 64 fő, akik 58-as férőhelyen kaptak ellátást. Elsővölgyi óvoda: Kis csoport: 30, Középső csoport: 27, Nagy csoport: 27, összesen: 84 fő, akik 61-es férőhelyen kaptak ellátást. Dózsa György u-i óvoda: Méhecske csoport: 19, Katica csoport: 24, Süni csoport: 26, összesen: 69 fő, akik 51-es férőhelyen kaptak ellátást. A 2011/12-es nevelési évben a Magyar utcai óvodában és a Dózsa György utcai óvodában vegyes csoportok működtek. A nevelési év végén a Dózsa György utcai óvoda nevelőtestülete kérésére és határozata alapján, visszaálltak a homogén szerkezetű csoportok. A gyermekeket a körzetükhöz tartozó óvodába nem tudtuk maradéktalanul elhelyezni, ezért volt olyan gyermek, akit másik óvodába átirányítottunk. A fenntartó a működéshez szükséges alapvető feltételeket tudta biztosítani, fejlesztéseinkhez, az eszközök vásárlásához, cseréjéhez a költségvetés erre a célra jóváhagyott részét használtuk fel. Nevelőmunkánk Nevelőmunkánkat 1999-ben elfogadott Helyi Nevelési Programunk alapján végeztük, melyet június hónapjában vizsgáltunk felül és a kiegészítésekkel együtt érvényben maradt. Ebben a nevelési évben a nevelési programunkat felülvizsgáltuk és Villányi Györgyné szakértő segítségével elkészítettük 221/2010 (VII. 30) rendelettel módosított Óvodai nevelés országos alapprogramjához igazított Helyi nevelési Programunkat. A módosított programot és a Szervezeti és Működési Szabályokat a Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testülete a 146/2012-(VII.16.) számú határozatával elfogadta.

4 Gyermekek számára biztosítani tudtuk az elfogadó, családias biztonságot adó légkört. Célunk, hogy az iskolába menő gyermekek megfelelő érettséggel, felkészültséggel, testi, lelki, mentális fejlettséggel kezdhessék meg az iskolás éveiket. Sajátos nevelési igényű és fejlesztésre szoruló gyermekek állapotuknak megfelelő fejlesztésben (logopédus, fejlesztő pedagógus óvónő segítségével) részesülnek. Logopédiai fejlesztésben 49 gyermek vett részt. Magyar utcai óvoda 17 gyermek Dózsa György utcai óvoda 15 gyermek Elsővölgy utcai óvoda 17 gyermek Sajátos nevelési igényéhez igazodó fejlesztésben 1 gyermek részesült. Fejlesztő munkánk megfelelő feltételekkel eredményesebb lehetne (fejlesztő szoba hiánya). Szakértői vizsgálatra 1 gyermeket irányítottunk. Iskolaérettségi vizsgálatra a Helyi Pedagógiai Szakszolgálathoz 15 gyermeket küldtünk. Beiskolázás alakulása Iskolába felvett: 59 gyermek A helyi Általános Iskolába 54 gyermek ment Zebegényi Általános Iskolába 3 gyermek ment Külföldre költözött 2 iskolás korú gyermek. Szociális okok miatt ingyenes étkezésben részülő gyermek száma: 40 Az idei nevelési évben gyermek baleset, valamint dolgozói baleset nem volt. A gyermekek érdekében jól együtt működtünk a helyi Pedagógiai Szakszolgálat dolgozóival, a Mosoly Gyermekjóléti Szolgálattal, és a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Szakiskola alsó tagozatos tanítóival. Rendezvények, gyermekprogramok Helyi szervezésű rendezvények - bábszínház - vendég bűvész - Mikulás napi ünnepség - A Kerek egylet szervezésében betlehemes játék bemutatása a gyerekeknek - karácsonyi vásár megszervezése - Farsangi rendezvény - gyermeknap - évzáró ünnepség

5 - hajókirándulás a Dunán (Kautz István felajánlásával) - nagyok búcsúztatása - Zene bérlet a nagycsoportos gyermekek részére a Művelődési Házban Nagyobbaknak: - helyi és budapesti gyermek színházlátogatások - Márton napi ünnepség - visegrádi erdei tábor programján vettek részt - gyermeknapi rendezvény - évzáró ünnepség - népi gyermektánc oktatás mindhárom óvodában - év végi kirándulások Gazdálkodásunk: Az óvoda részben önálló intézményként működik, az intézményvezető által összeállított, és a fenntartó önkormányzat által elfogadott éves költségvetési keretből gazdálkodik. Az éves költségvetési keretösszegből mindig igyekeztünk takarékosan, és ésszerűen gazdálkodni. Működési költségvetésünk évek óta szoros, csak a legszükségesebb eszközök és elhasználódott berendezések pótlását tudtuk biztosítani. A Nagymarosi Óvodáért Alapítvány az elmúlt évben Ft-tal támogatta az óvodát. Fontos lenne energiatakarékosság miatt a nyílászárók és a bejárati ajtók cseréje. Takarékosan gazdálkodtunk, az előirányzott kereteken belül. Sajnálatos módon a tisztasági meszelést csak az egyik épületben tudtuk megoldani, fedezet hiányában. Az Elsővölgyi óvoda bővítésére új csoportszoba és tornaszoba kialakítására kiírt TÁMOP-os pályázaton indult a fenntartó önkormányzat., melynek elbírálása sikeres volt, ezért 2013-ban indulhat az építkezés, mely bizonyosan csökkenti a zsúfoltságot. Ugyancsak a fenntartó indult egy TÁMOP-os pályázaton az óvoda eszközfejlesztésére, illetve képzés megsegítésére, melynek eredményéről még nincs információnk. A Dózsa György utcai óvodában tágulási tartály csere és a radiátorok lefestése megtörtént. A Magyar utcai óvodában felajánlás révén kicseréltük a gyermekmosdókat és a csapokat. Az elmúlt évben jól együttműködtünk a Pénzügyi és Számviteli Csoport tagjaival a Városüzemeltetési Csoporttal és a Titkársággal. Terveink: Legalább ilyen színvonalon szeretnénk tartani az óvodai nevelés helyzetét. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, hogy az óvodát fejlesszük és az óvodapedagógusok továbbképzését támogassuk. Tovább szeretnénk javítani a német nemzetiségi óvodapedagógus ellátottságunkat, ezért 1 fő beiskolázásra kerül az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Német Nemzetiségi Óvodapedagógus Szakra a továbbképzési keret terhére.

6 Nagy szükség lenne: - mindhárom óvoda nyílászáróinak cseréjére, mely csökkentené a fűtési költséget - a Magyar utcai óvoda bejárati járdájának felújítása (repedezett, balesetveszélyes) - Dózsa György utcai óvoda fűtésrendszerének korszerűsítése, elektromos vezetékek felújítása (balesetveszélyes) - Elsővölgyi óvodában a kerítés felújítása (az oszlopok kidőlnek!), vegyes tüzelésű kazán üzemképessé tétele vagy cseréje Terveink között szerepel a vegyes csoportos szervezési forma fokozatos bevezetése, melyet a szülőkkel és a pedagógusokkal is megismertetünk, továbbképzések és előadások formájában. Nagymaros, október. 15. Harangozó Károlyné óvodavezető

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐJE Szám: EPL/6/7/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésére Tárgy: A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Napköziotthonos

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben

2014-2015-ös nevelési év összegző elemzése és értékelése

2014-2015-ös nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2014-2015-ös nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Én leraktam a kövemet. Mi tudjuk, hogy ez a kő segíteni és vezetni fogja azokat,

Részletesebben

Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető

Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető Csorvás Város Önkormányzata Rákóczi u. 17. Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten megküldöm a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 2014-2015-ös nevelési évben végzett munkájáról készült

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény.

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 BESZÁMOLÓ a 2014/2015. TANÉVRŐL Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. Óvodánkban a 2013-ban

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE 2000. Szentendre, Pannónia u. 3. Tel., fax: 06-26/500473, e-mail:varosiovoda@dunakanyar.net

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE 2000. Szentendre, Pannónia u. 3. Tel., fax: 06-26/500473, e-mail:varosiovoda@dunakanyar.net SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE 2000. Szentendre, Pannónia u. 3. Tel., fax: 06-26/500473, e-mail:varosiovoda@dunakanyar.net Intézményvezetői beszámoló 2011-2012 1. Jogszerűség Nevelőmunkánkat a Hétforrás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról

BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő testület! Éves beszámolómat

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának 2030. Érd Ács u. 18. Képviselő testülete

Részletesebben

Beszámoló a csopaki Mandulavirág Óvoda 2013 /2014-es nevelési év tevékenységéről

Beszámoló a csopaki Mandulavirág Óvoda 2013 /2014-es nevelési év tevékenységéről :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Beszámoló a csopaki Mandulavirág Óvoda 2013 /2014-es nevelési év tevékenységéről Az óvoda az alábbi törvények és óvodai dokumentumok

Részletesebben

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Petőfi Sándor Napköziotthonos Óvoda 2510 Dorog, Iskola út 2. A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Készítette: Schmeráné Eichardt Gizella Óvodavezető Bevezető gondolatok Tartalmas és összességében

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 7333-2/2011. 4. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata és a "Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető

Tartalomjegyzék Bevezető Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné 2014. Tartalomjegyzék Bevezető 1. Az intézmény küldetése - Az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a Pedagógiai

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31.

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31. GYÖNGYSZEM ÓVODA Óvodavezetői pályázat Az én ovim Gajdosné Szabó Anita Budapest, 2013. 03. 31. Tartalomjegyzék 1. Szakmai Önéletrajz... 3 2. A pályázat törvényi háttere... 5 3. Vezetői hitvallásom... 6

Részletesebben

Szivárvány Óvoda 4110 Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37. Tel./fax.: 54-430-096 Beszámoló A 2007-2008-as nevelési év munkájának értékelése a Pedagógiai Program tükrében Készítette: Németh Ernőné Óvodavezető

Részletesebben

2012 / 2013 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL

2012 / 2013 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL Százszorszép Óvoda 2012-2013 Intézményi beszámoló SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM 032791 2440 Százhalombatta, Posta köz 4. ( Pf: 93.) E-mail: szazszorszep@mail.battanet.hu Telefon: 06-23/354-501

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ 2 TARTALOM I.HELYZETELEMZÉS, SZEMÉLYI TÁRGYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA. II.AZ ÉV KIEMELT FELADATAI.

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

2010 / 2011 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL

2010 / 2011 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM 032791 2440 Százhalombatta, Posta köz 4. ( Pf: 93.) E-mail: szazszorszep@mail.battanet.hu Telefon: 06-23/354-501 / Fax: 06-23/350-932 MINŐSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2004-205. évi tevékenységének megvalósításáról,

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben