ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 156/2010. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 156/2010. (I. 27.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 156/2010. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) ban biztosított jogkörében a M-RTL Televízió Zrt. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) műsorszolgáltatóval szemben meghozta az alábbi határozatot. A Testület megállapítja, hogy a műsorszolgáltató október 25-én 21 óra 9 perces kezdettel sugározott Hírek c. műsorszámával megsértette az Rttv. 5. (1) bekezdését. A törvénysértés miatt a Testület az Rttv (1) bekezdésének a) pontja alapján felhívja a műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére. E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és végrehajtható. A határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül bíróságtól lehet kérni a Testülethez benyújtandó keresetlevéllel. Indokolás A Testület az Rttv. 41. (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján hivatalból vizsgálta a műsorszolgáltató október 25-én 21 óra 9 perces kezdettel sugározott Hírek c. műsorszámát és törvénysértést tapasztalt. Az RTL Klub október 25-én 20 órától a Verdák c. amerikai animációs filmet adta közre, a műsorszámot az I. korhatári kategóriába sorolta. A programot 21 óra 9 perckor rövid hírösszefoglalóval szakították meg (21:09:44-21:14:43), melynek keretében a hírolvasó az alábbiakról tájékoztatta a nézőket: Boros Krisztina: Egy 74 éves asszonyt erőszakoltak meg még pénteken este egy balástyai tanyán. Az idős nőt megverték, és a táskájából elvitték a pénzét, kétezer forintot. Megtalálták a támadót. A szegedi határrendészet Gedeon nevű kutyája azonosította a környéken dolgozó román vendégmunkást. A férfit őrizetbe vették. A felkonferálást követően az idős asszony interjú keretében számolt be a bűncselekményről. Majd elhangzott, hogy a támadás után alig tért magához, és csak másnap kért segítséget a szomszédoktól, akik azonnal értesítették a mentőket, valamint a rendőrséget. A nyomozók a közelben dolgozó román vendégmunkásokat gyanúsították. Egyikük előző nap még fát is segített pakolni az asszonynak, a rendőrök a helyszínre hívták, ahol a rendőrségi kutya egyértelműen jelezte az elkövető kilétét. A műsorszegmensben közeli képen jelenítették meg a megerőszakolt, megvert idős asszony sebes, zúzódásokkal teli arcát. Később a kormány legújabb intézkedéseiről, a korrupcióellenes csomagról, a hosszú hétvége turisztikai

2 bevételeiről, a négyes metróval összefüggő forgalomkorlátozások feloldásáról, a kórházakban fellépő pszichológus és pszichiáter hiányról, a legújabb, Ipsos által végzett közvéleménykutatásról, a bagdadi robbantásról, valamint a halloweeni bátorságpróbáról esett szó. A hírműsort követően az Üzenet c. program jelentkezett, amelyben a Kékszakállú herceg vára c. opera bemutatója kapcsán a műről értekezett a darab rendezője. Majd reklámblokkot tettek közzé, ezt követően pedig folytatódott a Verdák c. rajzfilm. Kifogásolható, hogy a rövid hírek első szegmensében előzetes figyelmeztetés nélkül, főműsoridőben, I. korhatári kategóriás műsorszámot megszakítva egy idős nő brutális megerőszakolásáról és kirablásáról tudósítottak, amelyben maga az áldozat is megszólalt. A brutális cselekmény következményeinek direkt bemutatása még előzetes figyelmeztetés mellett is kerülendő lenne a hírműsorokban, amelyek sugárzási időpontjuknál fogva a legkisebbek számára is hozzáférhetőek. Az Rttv. nem sorolja a hírműsorokat a klasszifikáció-köteles műsorszámok közé. Ugyanakkor a műsorszolgáltatónak kötelessége lett volna felhívnia a nézők figyelmét arra, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas, megrázó képsorok következnek. A figyelemfelhívás a programkörnyezetre tekintettel fokozottan indokolt lett volna. A fentiekre tekintettel felmerült, hogy a műsorszolgáltató a szóban forgó hírműsor-szegmens közreadásával megsértette az Rttv. 5. (1) bekezdését. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Testület november 26-án postázott levelében tájékoztatta a Műsorszolgáltatót a hatósági ellenőrzés megállapításairól, egyúttal felhívta az ügyre vonatkozó nyilatkozatának megtételére. A Műsorszolgáltató december 11-én érkezett nyilatkozatában reagált a hatósági ellenőrzés megállapításaira. A Műsorszolgáltató nyilatkozata: Az RTL Klub október 25-én 21 óra 9 perces kezdettel sugározta a Hírek c. műsorszámot. Az összeállítás első híre a balástyai tanyán történtekről szólt. A műsorszolgáltató álláspontja szerint a kifogásolt riport megfelelt a hiteles, időszerű, tényszerű, kiegyensúlyozott és sokoldalú tájékoztatás valamennyi követelményének. Az RTL Klub szerint a hírszolgáltatás egyik legkiemelkedőbb feladata és kötelessége a hitelesség. A hiteles tájékoztatás nem csupán azt követeli meg, hogy a műsorvezető beszámoljon az adott eseményről, hanem, hogy képekben is bemutassa azokat. A képek különböző hatásokat tudnak a nézőkben elérni, és a szerkesztőknek egyben jogukat és kötelességüket képezi, hogy az egyes képsorok által kiváltott hatásokat használják fel az üzenet nézőkhöz való eljutása során. A műsorszolgáltató álláspontja szerint a felvételek vágáskor kiemelt gondossággal ügyeltek arra, hogy az erőszakos cselekmény közvetlenül ne kerüljön bemutatásra, hanem csupán az erőszakos cselekmény szűk körű eredménye. Az RTL Klub nyilatkozatában előadta, hogy a felvételek között nem látható véres kép, sem a szerkesztői narrációban, sem az idős hölgy által elmondottakban, illetve a tőle kiválasztott szinkronrészekben nem szerepelt az erőszak részletekbe menő leírása, verbális ábrázolása, annak vizuális ábrázolására pedig egyáltalán nem került sor, még az erőszakos cselekedet közvetlen környezete, helyszíne sem 2

3 került bemutatásra. A műsorszolgáltató vitatta, hogy a brutális cselekmény következményei direkt bemutatása kerültek. Álláspontja szerint a képeken elsősorban a nyomozók láthatók, valamint megszólalt a sértett asszony, és megörökítésre került az a mozdulat is, amikor a rendőrök visszaadják a sértettnek az eltulajdonított pénzt. A helyszíni riport alatt háttérzene nem volt, csupán a képeken is látható kutyák ugatása érzékelhető a narráció mellett. A műsorszolgáltató tehát úgy vélte, hogy a kifogásolt műsorszámban nem volt látható és nem volt hallható olyan jelenet, amely alkalmas lett volna a nyugalom megzavarására, hiszen nem jelent meg sem képben, sem hanghatásban olyan jelenet, ami félelmet válthatott volna ki a nézőben. A műsorszolgáltató nyilatkozatában hivatkozott a Testület 832/2008. (V. 13.) számú végzésére, melyben a Testület hasonló tényállás mellett nem állapította meg az Rttv. 5. (1) bekezdésének a sérelmét. Az RTL Klub részletesen kifejtette, hogy a műsorszám készítésekor tekintettel volt a jogszabályok mellett a saját szakmai, etikai és jogi kódexére is. A műsorszolgáltató meggyőződése szerint a jogalkotó szándéka szerint az Rttv. 5. (1) bekezdését nem elsősorban a hírműsorokra alkalmazandóként kívánta a törvénybe beemelni, hiszen az azt megelőző szakasz, azaz az Rttv. 4. -a részletesen szól a hírszolgáltatásról. Végül a műsorszolgáltató nyilatkozatában megjegyezte, hogy a Testület a hatósági ellenőrzésben írt megállapításaival azt sugallja, hogy a műsorszolgáltatók nem számolhatnak be erőszakról vagy balesetről, hiszen azok esetleg a nyugalom megzavarására is alkalmassá válhatnak. Az RTL Klub szerint a Testület ezzel a gyakorlatával a szerkesztői szabadságba ütköző, azt korlátozó magatartást folytatna, amennyiben a műsorszolgáltató által meghatározott szerkesztői szabadságba kívánna beavatkozni. A műsorszolgáltató álláspontja szerint az is korlátozásnak tekinthető, és ellentétes a törvény szövegével és szellemiségével, ha napszak vagy egyéb szempont alapján próbálna a Testület beavatkozni a híradó tartalmába. A műsorszolgáltató beadványában előadta, hogy a Testület internetes honlapján tájékozódott arról, hogy az ügy panasz alapján indult. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a korábbi joggyakorlat szerint ez a Híradó tartalmára vonatkozó egyéb panasz kategóriája lenne hiszen nem a kiegyensúlyozottság kérdésköre a panasz tárgya -, ezért ennek taglalása az Alkotmánybíróság szerint is alkotmányellenes. Az Rttv. 48. (3) bekezdése kapcsán az Alkotmánybíróság ugyanis kimondta, hogy e rendelkezés szükségtelenül, alkotmányosan indokolt cél nélkül korlátozza az Alkotmány 61. (2) bekezdésében biztosított sajtószabadságot, ezért június 30-i hatállyal megsemmisítette. A műsorszolgáltató összegzésként megállapította, hogy a kifogásolt műsorszámban sem a műsorvezető, sem a kommunikátor nem szenzációhajhász módon közvetítette az eseményt, hanem együtt érzően, megdöbbenten adott hírt róla. A látott képsorok a legcsekélyebb mértékben sem voltak alkalmasak arra, hogy a nézőkben félelmet ébresszenek. A kifogásolt összeállításban az Rttv. 5. (1) bekezdésében hivatkozott erőszakos vagy más módon a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatása nem történt meg. 3

4 A Testület álláspontja: Az Rttv. 5/A. (1) bekezdése alapján a hírműsorszámot nem kell korhatári kategóriába besorolni. Rttv. 5/A. (1) A műsorszolgáltató - a műsorelőzetes, a hírműsorszám, az időszerű eseményekkel foglalkozó műsorszám, a sportműsorszám, valamint a reklám kivételével - valamennyi, általa közzétenni kívánt műsorszámot a közzétételt megelőzően az 5/B. szerinti kategóriák valamelyikébe sorolja. Az Rttv. 5/A. (2) és (3) bekezdése nem tartalmaz megállapításokat a hírműsorokra, így azok bármely időpontban közzétehetőek. A hírműsorokra az Rttv. 5/C. (1) bekezdése sem alkalmazható az Rttv. 5/A. (1) bekezdése miatt. A Testület egyetért a műsorszolgáltatóval abban, hogy a kifogásolt riport megfelelt a hiteles, időszerű, tényszerű, kiegyensúlyozott és sokoldalú tájékoztatás valamennyi követelményének. A Testület nem vitatja a műsorszolgáltató azon megállapítását sem, hogy a képek különböző hatásokat tudnak a nézőkben elérni, és a szerkesztőknek egyben jogukat és kötelességüket képezi, hogy az egyes képsorok által kiváltott hatásokat használják fel az üzenet nézőkhöz való eljutása során. A Testület reagál műsorszolgáltató alábbi kijelentésére: a felvételek vágáskor kiemelt gondossággal ügyeltek arra, hogy az erőszakos cselekmény közvetlenül ne kerüljön bemutatásra, hanem csupán az erőszakos cselekmény szűk körű eredménye. A Testület álláspontja szerint a műsorszolgáltatónak az erőszakos cselekmény bemutatására nem is lett volna lehetősége, hiszen nem volt jelen a bűncselekmény tanúsításakor, ugyanakkor az Iroda megítélése szerint a brutális cselekménynek nem csupán szűk körű eredménye jelent meg, hiszen a szegmensben direkt módon, közeli képeken jelenítették meg a megerőszakolt, megvert idős asszony sebes, zúzódásokkal teli arcát. A Testület a 832/2008. (V. 13.) számú végzésében az Rttv. 5. (1) bekezdésében foglaltak vélelmezett megsértése miatt indított közigazgatási eljárást valóban megszüntette, azonban a Testület kiemeli, hogy minden egyes ügyben tekintettel kell lenni az eset összes körülményére, és az egyedi sajátosságok figyelembevételével lehet csak eldönteni, hogy adott esetben sérültek-e az Rttv. rendelkezései. A Testület nem ért egyet a műsorszolgáltató azon meggyőződésével, mely szerint a jogalkotó szándéka szerint az Rttv. 5. (1) bekezdését nem elsősorban a hírműsorokra alkalmazandóként kívánta a törvénybe beemelni, hiszen az azt megelőző szakasz, azaz az Rttv. 4. -a részletesen szól a hírszolgáltatásról. A Testület álláspontja szerint tekintettel arra, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas képi illetve hanghatásokkal kapcsolatban az Rttv. az alapelvek között rendelkezik, ezért nem helytálló az a megállapítás, hogy a hírműsorokra nem kell alkalmazni. A Testület a műsorszolgáltatónak a Testület alkotmányellenes tevékenységére vonatkozó vélekedésével kapcsolatban úgy véli, hogy az Rttv. 41. (1) bekezdése b) pontjának felhatalmazása alapján folytatta le a hatósági ellenőrzést, így magatartásának törvényessége nem vitatható. 4

5 A Testület nem kíván a szerkesztői szabadságba ütköző gyakorlatot folytatni, mivel az Rttv. 3. (1) bekezdése alapján a műsorszolgáltató - a törvény keretei között - önállóan határozza meg a műsorszolgáltatás tartalmát, így akár erőszakról, balesetekről is beszámolhat bármely időpontban. A Testület azonban úgy véli, hogy egy erőszakos bűncselekmény bemutatása fokozott körültekintést igényel. A Testület álláspontja szerint ezért a műsorszolgáltatónak az Rttv. 5. (1) bekezdés szerinti figyelemfelhívással meg kellett volna adnia a választás lehetőségét azon televíziónézők számára, akik nem akarnak szembesülni a brutális bűncselekménnyel. Ez a felhívás az adott műsorkörnyezetben különösen indokolt lett volna, hiszen a kifogásolt műsorszámot a Verdák c. I. korhatári kategóriába sorolt animációs műsorszámot megszakítva tette közzé a műsorszolgáltató, melyet vélhetően nagy számban nézték a gyermekek. A fentiek alapján a Testület úgy véli, hogy a szegmens a témát olyan módon dolgozta fel és olyan részleteket tartalmazott, amelyek a 12 éven aluli gyermekekre traumatikus hatással lehettek, illetve amelyeket még szülői segítséggel sem dolgozhattak fel megnyugtatóan. Az Rttv. 5/A. (1) bekezdése értelmében Hírek c. műsorszámot - tekintettel arra, hogy hírműsorszám - nem kell a kiskorúak védelmét szolgáló korhatári kategóriákba besorolni, viszont ebben az esetben is fel kell hívni a közönség figyelmét az erőszakos vagy más módon a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatása előtt. A fentiekre tekintettel a Testület megállapítja, hogy a műsorszolgáltató október 25-én 21 óra 9 perces kezdettel sugározott Hírek c. műsorszámával megsértette az Rttv. 5. (1) bekezdésében foglaltakat. Rttv. 5. (1) A vallási vagy hitbeli meggyőződést sértő, az erőszakos vagy más módon a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatása előtt a közönség figyelmét erre a körülményre fel kell hívni. A szankcionálás alapját az Rttv. 5. (1) bekezdésének megsértésének tekintetében az Rttv (1) bekezdés a) pontja jelenti: 112. (1) Ha a műsorszolgáltató az e törvényben, ( ) valamint a műsorszolgáltatási szerződésben ( ) előírt feltételeket és előírásokat nem teljesíti vagy megsérti ( ), a Testület a) felhívja a műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére. A Testület utoljára 2005-ben [1862/2005. (IX. 21.) számú határozat] tapasztalta az Rttv. 5. (1) bekezdésének sérelmét az M-RTL Televízió Zrt. műsorszolgáltatásában, ezért a Testület álláspontja szerint a jelen esetben tapasztalt jogsértés miatt elegendő az Rttv (1) bekezdés a) pontjában rögzített jogkövetkezmény alkalmazása. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 5

6 Az Rttv (2) bekezdése alapján a határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát az Rttv (3) bekezdése biztosítja. Budapest, január 27. az Országos Rádió és Televízió Testület nevében Tirts Tamás az ülést vezető soros elnök 6

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2118/2006 (IX. 20.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/2026-22/2011. Tárgy: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatását megelőző figyelemfelhívásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2246/2009. (XI.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1899/2007. (VIII. 23.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1259/2011. (IX. 21.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1259/2011. (IX. 21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Tárgy: MN/2873-8/2011. az RTL Klub Poker After Dark és PokerStars.net című műsorszámai A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1259/2011. (IX. 21.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

vehetők. A műsorszolgáltató - a törvény keretei között - önállóan határozza meg a műsorszolgáltatás tartalmát, és azért felelősséggel tartozik.

vehetők. A műsorszolgáltató - a törvény keretei között - önállóan határozza meg a műsorszolgáltatás tartalmát, és azért felelősséggel tartozik. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 138/2011. (I.19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18991-17/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1433/2011.

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1656/2009. (VIII.26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1706/2011. (XI.23.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1706/2011. (XI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám:MC-24299-18/2011. Tárgy: fellebbezés elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1706/2011. (XI.23.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 389/2009. (II. 25.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 389/2009. (II. 25.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 389/2009. (II. 25.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 436/2007. (II. 21.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 436/2007. (II. 21.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 436/2007. (II. 21.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2286/2006. (X. 11.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2286/2006. (X. 11.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 2286/2006. (X. 11.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Iktatószám: MN/14667-4/2012. Tárgy: eljárás megszüntetése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1132/2012. (VI. 20.) számú VÉGZÉSE A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14385-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére vonatkozó kötelezettség, továbbá

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1826/2006. (VIII.23.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1826/2006. (VIII.23.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1826/2006. (VIII.23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/7255-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 1123/B/2005 Budapest, 2008.05.06 12:00:00 de. Bragyova András Dr. XVII. évf. 5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10056-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

O RSZÁGOS R ÁDIÓ ÉS T ELEVÍZIÓ T ESTÜLET J/19322 BESZÁMOLÓ. az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi tevékenységéről. 2006. február 28.

O RSZÁGOS R ÁDIÓ ÉS T ELEVÍZIÓ T ESTÜLET J/19322 BESZÁMOLÓ. az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi tevékenységéről. 2006. február 28. O RSZÁGOS R ÁDIÓ ÉS T ELEVÍZIÓ T ESTÜLET J/19322 BESZÁMOLÓ az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi tevékenységéről 2006. február 28. 2 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 7 I. A VÉLEMÉNYSZABADSÁG,

Részletesebben

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1519/2013. (X.16.) számú

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32770-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a műsoridőre és a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó kötelezettség megsértése; a reklám és a társadalmi célú reklám

Részletesebben