A nôgyógyászati daganatok radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nôgyógyászati daganatok radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai"

Átírás

1 TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A nôgyógyászati daganatok radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai O NCO U PDATE, 2008 Forrai Gábor, Bodoky György Gynecological malignancies: review of the radiological diagnostics and image-guided therapy Onco Update 2008 A nôgyógyászati daganatok radiológiai diagnosztikájának új eredményei kerülnek bemutatásra, az egyes képalkotó és intervenciós módszerek mai helyének ismertetésével. A év szakirodalmát tekintettük át a következô témakörökben: cervixcarcinoma, endometriumcarcinoma, ovariumcarcinoma, a kismedence általános és speciális képalkotása, az uterusmyomák ablatiójának különbözô módszerei: embolizáció és nagy energiájú fokuszált ultrahang. A nôgyógyászati diagnosztika módszereivel kapcsolatban világszerte közzétett tapasztalatok nagy ütemben sokasodnak. A kivizsgálási algoritmusok idôrôl idôre átalakulnak, új diagnosztikai és terápiás eljárások kerülnek be a mindennapi rutinba. Míg egyes módszerek használata a diagnosztikai folyamatban kötelezôvé válik, más eljárások néhány év alatt teljesen elavulhatnak, esetleg hibának is számíthat az alkalmazásuk. The recent results of diagnostical imaging of gynecological tumours and the actual place of interventional radiological methods are discussed. Systematical reviews of articles published during the last year (2007) have been availed to discuss: cervical cancer, endometrial cancer, ovarian cancer, general and special imaging of the female pelvis, different uterine fibroid ablation methods (embolisation and high-intensity focused ultrasound [HIFU]). Experience of gynecological tumour imaging is growing rapidly, therefore, even the current examination algorithm is changing continuously. New diagnostic and therapeutic modalities are making their way into the daily routine. Some examinations become obsolete during the course of time and thus their further application should be avoided. In the meanwhile, some modalities prove their worth and become indespensable during the investigation of a given pathology. cervixcarcinoma, endometriumcarcinoma, ovariumcarcinoma, uterusmyoma-ablatio, embolizáció, nagy energiájú fokuszált ultrahang (HIFU) cervical cancer, endometrial cancer, ovarian cancer, uterine fibroid ablation, embolisation, high-intensity focused ultrasound (HIFU) DR. FORRAI GÁBOR (levelezô szerzô/correspondent): Állami Egészségügyi Központ, Központi Radiológiai Diagnosztika Osztály/State Health Center, Department of Radiology; H-1134 Budapest, Róbert Károly krt DR. BODOKY GYÖRGY: Fôvárosi Szent László Kórház, Onkológiai Osztály/Szent László Hospital, Department of Oncology; Budapest A nôgyógyászati daganatok radiológiájáról az elmúlt idôszakban az alábbi témakörökben jelentek meg mértékadó közlemények: cervixcarcinoma; endometriumcarcinoma; ovariumcarcinoma; a kismedence általános és speciális képalkotása; az uterusmyomák ablatiójának különbözô módszerei: embolizáció és nagy energiájú fokuszált ultrahang (HIFU). 8 Érkezett: december 15. Elfogadva: január 22.

2 C ERVIXCARCINOMA Az American College of Radiology Imaging Network és a Gynecologic Oncology Group Hricak vezetésével, 25 intézetet bevonó nagy, multicentrikus tanulmányt 1 bonyolított le a korai invazív cervixcarcinoma CT- (komputertomográfia) és MR- (mágneses rezonancia) vizsgálatainak értékérôl és az interobserver variabilitásról. Megállapították, hogy mind a CT-nek, mind az MR-nek viszonylag alacsony az érzékenysége (0,14 0,38) és a pozitív prediktív értéke (0,38 0,40), ellenben magas a specificitása (0,84 1,00) és a negatív prediktív értéke (0,81 0,84). A tumor ábrázolásában és a parametrium infiltrációjának bizonyításában az MR szignifikánsan jobbnak bizonyult, mint a CT. Ugyancsak jobbnak találták az értékelések egyezését az MR-nél, mint a CT-nél, bár mindkettô viszonylag alacsonynak adódott. Mindkét modalitás értékelése megegyezett a stádiummeghatározás (staging) szempontjából, a korábbiakhoz hasonlóan alacsony érzékenységgel és pozitív prediktív értékkel (PPV), ellenben magas specificitással és negatív prediktív értékkel (NPV). Ugyanebbôl a betegcsoportból Mitchell feldolgozása 2 alapján megállapították, hogy retrospektív értékeléssel a tumor határait CT-vel 35 73%-ban, MR-rel 79 94%-ban helyesen tudták körülírni. Az MR alkalmasabb a CT-nél a méhtest-infiltráció igazolására, de egyik módszer sem használható a cervixstroma állapotának megítélésére. Hasonló feldolgozást készített egy sugárterápiás munkacsoport; HDR (high dose rate) brachytherapiára kerülô eseteiken az applikátor bevezetése utáni CT- és MR-vizsgálatokat ítélték meg. A GEC- ESTRO Guidelines alapján az MR elfogadott technikának számít, de a könnyebben hozzáférhetô CT-t még vizsgálják. A cervix felsô határának, az infiltrált parametrium lateralis határának és a veszélyeztetett szervek (OAR) pontos kontúrjainak megállapítása CT-vel nehéznek bizonyult. A tumor és a környezô szervek hasonló denzitásértéke miatt a tumortömeg (GTV) sem volt pontosítható. Öszszefoglalóan megállapították, hogy CT-vel a tumor szélességét általában felülbecsülték, ennek ellenére a módszer alkalmas a brachytherapia tervezésére. Amennyiben hozzáférhetô azonban, a lehetséges hibák miatt továbbra is MR-t javasolnak. A FIGO 1B vagy magasabb stádiumú cervixcarcinomák stagingjében Loft és munkatársai 3 a PET- (pozitronemissziós komputertomográfia) CT értékét vizsgálták 120 betegen. Az eredményeket szövettannal vagy követéssel validálták. Az operált betegek közül háromnak valós pozitív, egynek álpozitív volt a PET-eredménye a kismedencei disseminatio vonatkozásában. Valamennyi, nyirokcsomóra PET-negatív eset valósnak bizonyult. Egy esetben téves PET-negatív nyirokcsomót találtak. Összességében a pozitív prediktív érték 75%, a negatív prediktív érték 96%, az érzékenység 75%, a specificitás 96% volt. A paraaorticus nyirokcsomók közül 15 valós pozitív, 103 valós negatív volt, azaz a pozitív prediktív érték 94%, a negatív prediktív érték 100%, az érzékenység 100%, a specificitás 99%. A távoli metasztázisok közül 10 valós pozitív, kilenc álpozitív volt, tehát a pozitív prediktív érték csupán 63%, a negatív prediktív érték 100%, az érzékenység 100%, a specificitás 94%. Mindezek szerint a PET-CT-t a stádiummeghatározás jó kiegészítôjének értékelték. Az 5. Nemzetközi Cervixcarcinoma Kongresszus összefoglaló anyaga 4 hangsúlyozza, hogy a CT nem használható jól a parametrium infiltrációjának megállapítására, szemben az MR-rel, amely erre kiválóan alkalmas. A kis laesiók nem ábrázolódnak PET-en, de a nagyobbak tisztán kimutathatók. A primer planocellularis carcinoma és az adenocarcinoma hasonló mértékben veszi fel a fluoro-deoxiglükózt (FDG). Rossz térbeli felbontóképessége miatt a PET nem képes megfelelôen ábrázolni a parametrium érintettségét vagy a környezô szervek beszûrtségét. Ez az összefoglaló közlemény korlátozott értékûnek tartja a PET-et a stagingben. A nyirokcsomók tekintetében még mindig a sebészi dissectiót tartják gold standardnak annak ellenére, hogy túlélésre gyakorolt hatást nem sikerült kimutatni. Emiatt ezt nem használják széleskörûen. A legújabb tanulmányokra hivatkozva a paraaorticus nyirokcsomóknál a PET érzékenysége 84%, specificitása 95%, míg az MR érzékenysége 67%, specificitása 100%. A PET álpozitív esetei nyirokcsomóhyperplasiára vagy a környezô szervek okozta halmozás hibás értékelésére vezethetô vissza. A távoli, nem várt metasztázisok felfedezésében a PET jó eredményeket mutatott. A kismedencei nyirokcsomók között a CT a betegek 20%-ában, a PET 67%- ában talált áttétet, a paraaorticus nyirokcsomók vizsgálata során a CT 7%-ával szemben a PET a betegek 21%-ában mutatott ki metasztázist, sôt, a supraclavicularis nyirokcsomók esetében (8%) is a PET bizonyult jobbnak. Az amerikai Medicare biztosító január óta téríti a kiinduló stádiummeghatározás során a PET költségeit azoknál a betegeknél, akiknek a CT- vagy MR-vizsgálata negatív. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(1 2):

3 A PET-CT szerepét vizsgálták Chung és munkatársai 5 cervixcarcinoma-recidívára gyanús eseteikben. Ötvenkét beteget vizsgáltak. Húsz PET-negatív közül 17 valós negatívnak bizonyult. Harminckét PET-pozitív közül 28 valós pozitív beteget találtak. A recidíva igazolására a PET érzékenysége 90,3%, specificitása 81%, pontossága 86,5% volt. Összességében a betegek 23,1%-ában hozott értékes, a terápiát befolyásoló információt (nyirokcsomóáttét, csontmetasztázis, medencefali infiltráció, távoli metasztázis) a PET-CT alkalmazása. A kétéves betegségmentes túlélés PET-negatív betegeknél 85%-nak, PET-pozitív betegeknél 10,9%-nak adódott. A fentiek miatt a szerzôk igen hasznosnak tartják a PET-CT elvégzését cervixcarcinoma recidívájának klinikai, képi, laboratóriumi vagy citológiai gyanúja esetén. Katz és munkatársai 6 Észak-Karolinában, városoktól távoli vidékeken igyekeztek javítani a mammográfiás szûrés részvételi arányait. Egészség-tanácsadók személyes részvételével és információs levéllel megszólított, valamennyi népcsoportba tartozó nôk (fehér, színes bôrû, indián) megjelenése a cervixszûrésen szignifikáns növekedést mutatott. A nagy rizikójú csoport részvételét ezen belül még jelentôsebbnek találták. Ebbe az alábbiak tartoztak: akik 18 éves kor alatt kezdtek nemi életet, akiknek több mint két partnerük volt, akiket (vagy a partnerüket) STD (szexuálisan átvitt betegségek) miatt kezeltek. Véleményük szerint a nôk szûrési részvétele jelentôs mértékben viselkedési okokra vezethetô vissza, és külsô beavatkozásokkal értékelhetôen módosítható. Hasonló feldolgozást végeztek francia kutatók Isère tartományban 7, egy kombinált cervix-emlôvastagbél szûrési programban. A részvételi arány a vizsgált hét év alatt mindegyik betegségre vonatkozóan jelentôsen emelkedett. A háziorvosok 80%-a értett egyet a programmal, de ennek ellenére 67%- uk úgy nyilatkozott, hogy a programon kívül is utalt be ugyanezekre a vizsgálatokra a korcsoportba tartozó betegeket. Jelentôs különbségeket észleltek a háziorvosok tájékozottságában is. Az utolsó értékelés alapján a nôk 71%-a járt mammográfiás, 69%-a cervix-, 53%-a vastagbélszûrésre. E NDOMETRIUMCARCINOMA Yahata és munkatársai 8 különbözô képalkotó módszerek (MR, TVUS: transvaginalis ultrahang) és a sebészi vizsgálati minták szabad szemmel végzett makroszkópos (GVI), majd mikroszkópos értékelését hasonlították össze az endometriumcarcinoma myometriuminfiltrációjának megítélésében. A módszerek pontossága 64,0%, 66,9% és 63,8% (MR, TVUS, GVI), pozitív prediktív értéke 52,6%, 51,4%, 52,2%, a mély myometriuminfiltráció megállapítására vonatkozó pontosság 84%, 86,9%, 83,1% volt. Megállapították, hogy az MR és a TVUS megfelelô eljárások a mély myometriuminfiltráció preoperatív igazolására, külön-külön és kombinációban egyaránt. Ezzel szemben, Kanat-Pektas és munkatársai 9 szerint a mély myometriuminfiltráció igazolása a betegek 30,8%-ánál sikertelennek bizonyult. A TVUS 14,2%-ban alul-, 16,7%-ban túlbecsülte ennek mértékét. A tumor szövettani fokozata (grade) és az arteria uterina áramlása (flow) között szignifikáns negatív korrelációt észleltek. A TVUS pontosság-, érzékenység-, specificitás-, PPV- és NPVértékeit a következôknek mérték: 69%, 66%, 72%, 60%, 75%. A hasi-kismedencei CT-vizsgálatok rutinszerû coronalis és sagittalis áttekintését szorgalmazza egy indianai munkacsoport 10. A többszeletes (multislice) adatgyûjtésbôl származó adatok izotropikus rekonstrukciója coronalis sík használatával 23%- ban, sagittalis síknál 17%-ban hozott szignifikáns többletinformációt. A coronalis áttekintés a máj, a vesék, a mesenterium, a nagyerek, a húgyhólyag, a rekesz és a csípôk, a sagittalis síkú vizsgálat a máj, a gerinc, a nagyerek, az uterus, a húgyhólyag, a rekesz és a csípôk ábrázolásában elônyös. Ajánlásuk szerint mindig legalább egy többletsík alkalmazása fontos lenne az axiális CT-szeletek áttekintése mellett. Endometriumcarcinoma recidívájának kimutatására a PET-CT-t pontos módszernek tartják Sironi és munkatársai 11. A módszer érzékenység-, specificitás-, PPV-, NPV- és pontosságértékei: 92,9%, 100%, 100%, 91,7% és 96,0%. Ha a laesiókat lokalizáció szerint megkülönböztetik, ugyanezek az adatok: 94,7%, 99,5%, 94,7%, 99,5% és 99,0%. Ugyancsak a PET-CT szerepét tekinti át valamennyi nôgyógyászati daganat vonatkozásában Iyer és munkatársainak 12 cikke is. Érdekes elemzést tettek közzé Viswanathan és munkatársai 13. Az éjszakai (ügyeleti) munka és az endometriumcarcinoma kialakulása közötti összefüggést vizsgálták. A vizsgálat elméleti alapja az volt, hogy a melatonin ismert antiösztrogén és antiaromatáz hatását éjszaka az alacsonyabb szint miatt kevésbé fejti ki. Összesen nô adata- 10 Forrai Gábor: A nôgyógyászati daganatok radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai

4 it értékelték, közülük 515 szenvedett endometriumcarcinomában. Azok a nôk, akik 20 évnél hoszszabb ideig váltott éjszakai mûszakban dolgoztak, szignifikánsan magasabb eséllyel betegedtek meg ebben a kórképben. Kövér nôk ezen belül még nagyobb arányban érintettek. Javaslatuk szerint éjszakai mûszakokban dolgozó nôk prevenciójára fokozott figyelmet kell fordítani. O VARIUMCARCINOMA Angol kutatók 14 a TVUS és CA-125 tumormarker szerepét vizsgálták az évenkénti ovariumcarcinoma-szûrésben. A teljes betegszámra és a nagy kockázatú csoportra vonatkoztatva a következô adatokat kapták: TVUS érzékenység 33,3/33,3; specificitás 85,8/84,5; PPV 0,6/1,1; NPV 99,8/ 99,6%. Mindkét eljárást kombinálva: érzékenység 66,7/50; specificitás 82,9/82,8; PPV 1,5/1,3; NPV 99,8/99,7%. Ezek alapján a magas rizikójú csoport és a normálpopuláció adatainak értékelése után mindkét vizsgálóeljárást egyaránt haszontalannak találták. Liu és munkatársai és 2006 között megjelent, 143 vizsgálatot tartalmazó, 69 cikket elemeztek összefoglaló közleményükben, az ultrahang, a CT és az MR szerepérôl az ovariumcarcinomák dignitásának elkülönítésében. Az összegezett adatok alapján a karakterizálás érzékenysége ultrahang-, CT- és MR-vizsgálatra vonatkoztatva 89%, 85%, 89%, specificitás 84%, 86%, 86%. A Doppler-ultrahangvizsgálat a fentieknél gyengébb eredményeket adott: 75% és 73%; a kontrasztanyagos ultrahang: 90%, 89%; a kontrasztanyagos MR: 90%, 86%. Az összefoglalásban leszögezik, hogy a kiinduló ultrahangvizsgálatnak továbbra is komoly szerepe van a karakterizálásban. A CT- és MR-vizsgálatokkal kevés tanulmány foglalkozott, ezért véleményük szerint ezek értéke alulbecsült lehetett. Jang és munkatársai beteget vontak be tanulmányukba, amelyben a CT szerepét vizsgálták az ovariumcarcinomák differenciáltságának megállapításában. Kétoldali infiltrációt leginkább a roszszul (48%) és közepesen (42%) differenciált carcinomáknál találtak, a jól differenciáltaknál csupán 7%-ban. Szolid dominancia vagy teljesen szolid jelleg szintén a rosszul és közepesen differenciált carcinomáknál volt gyakoribb. A 3 mm-nél vastagabb septumok, a papillaris forma és a szolid rész necrosisa a rosszul differenciált carcinomáknál gyakoribb volt (91%, 91%, 77%), mint a közepesen (64%, 68%, 34%) vagy jól differenciáltaknál (63%, 47%, 27%). Lymphadenopathia, szervi infiltráció, tumorszóródás és nagy mennyiségû ascites a következô arányokban jelentkezett: rosszul differenciált: 38%, 27%, 73%, 69%; közepesen differenciált: 13%, 10%, 48%, 45%; jól differenciált: 3%, 0%, 10%, 17%. Ajánlásuk szerint a CT-morfológia használható a differenciáció fokának megközelítésére, de felhívják a figyelmet arra is, hogy jól differenciált carcinomák nem mindig mutatnak rosszindulatúságra gyanús morfológiai jegyeket. Egy Dániából származó multi-institutional study 17 a PET-CT értékét vizsgálta primer ovariumcarcinoma esetében. Százegy kismedencei térfoglalást dolgoztak fel. Az ovariumcarcinoma gyanúját CA- 125 és/vagy transvaginalis ultrahangvizsgálat eredménye vetette fel. Két héttel a mûtét elôtt végezték el a PET-CT-t, amely 62%-ban (60 beteg) malignitásra gyanús, 38%-ban (37 beteg) benignus jellegû metabolizmust mutatott. A patológiai lelet 57 malignus, 40 benignus daganatot igazolt. A PET- CT érzékenysége malignitásra vonatkoztatva így 100%-os, specificitása 92,5%-os. Három álpozitív esetet találtak. A borderline tumorokat PET-CT-vel mind benignusnak véleményezték. Ovariumlaesiók karakterizálását és stagingjét vizsgálták Castellucci és munkatársai 18 PET-CT-vel. Az érzékenység, a specificitás, az NPV, a PPV és a pontosság értékei PET-CT-vel 87%, 100%, 81%, 100%, 92%-nak bizonyultak, ugyanezek transvaginalis ultrahanggal: 90%, 61%, 78%, 80%, 80% arányt mutattak. A végleges patológiai stádiummal a PET-CT eredménye 69%-ban egyezett meg, a CT-é 53%-ban. Utóbbi a távoli metasztázisok felismerésében bizonyult gyengébbnek a PET-nél. Primer ovarialis non-hodgkin-lymphoma esetét és képi megjelenését ismertették Crawshaw és munkatársai 19. Ultrahanggal echodús, szolid ovarialis laesiót találtak, kis cisztikus területekkel, MR-rel jelentôsen halmozó, közepes T1 és közepes-magas T2 jelet adó szolid képlet ábrázolódott, kis perifériás cisztikus területekkel (folliculusok). A két vizsgálat közötti 10 nap alatt a carcinomáktól eltérôen extrém gyors növekedés volt megfigyelhetô. A CT szerepét vizsgálták a szuboptimális cytoreductio megállapításában többintézeti feldolgozás keretein belül Axtell és munkatársai 20. Statisztikai feldolgozások csak a rekeszi és mesenterialis metasztázisok kimutatását értékelték megfelelô CTjelnek a szuboptimális cytoreductio kimondására. Ezek 79%-os érzékenységgel, 75%-os specificitással, 77%-os pontossággal jelezték a residualis be- M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(1 2):

5 tegséget. Megállapították, hogy a CT-jeleket csak körültekintéssel szabad alkalmazni a residualis tumor határozott megállapítására, és így a sebészi vagy neoadjuváns kezelések közötti döntés alátámasztására. Gadducci és munkatársai 21 az irodalmat tekintették át, a kezelt ovariumtumoros betegek megfelelô követésének meghatározására. A fizikális vizsgálatot és az ultrahangot hasznosnak találták, sôt, megjegyzik, hogy az elôbbi talán még jobb a recidíva kimutatására. A CT értéke a tumormérettôl függ: az érzékenység 32 84% között mozog. Hasi-kismedencei CT-t feltétlenül ajánlanak a követéshez, mert ez a távoli metasztázisok kimutatására is hasznos. Mellkas-CT-t azonban csak válogatott esetekben tartanak szükségesnek. Az MR-vizsgálat értékét az irodalom alapján ellentmondónak találták. A PET-CT-t 90%-os érzékenysége és 85%-os specificitása miatt különösen hasznosnak gondolják a követés során. Ugyanerrôl a témáról írtak Thrall és munkatársai 22. Rendkívül jó eredményeket kaptak PET- CT-vel, különösen emelkedô CA-125-érték és negatív képalkotó eredmények esetén. A PET-CT alkalmas volt körülírt terápiák mint sugárterápia és sebészet eldöntésére és az alkalmas betegek kiválasztására. A sugárterápia tervezésében is jelentôs hasznot hozott. Mangili és munkatársai 23 szerint is nagyobb arányban mutatja ki a recidívát a PET-CT, mint a CT. A terápiás tervet 44%-ban változtatta meg az új képalkotó módszer alkalmazása. Képekkel és részletes táblázattal mutatják be azokat a lokalizációkat, amelyekben a PET-CT többletinformációt adott. Ovariumtumoros betegek követésében egy finn munkacsoport 24 nem talált szignifikáns elônyt az ultrahangvezérléses Douglas-citológiai mintavétel javára a hagyományos, vak módszerrel végzetthez képest. Huszonegy, kemoterápia alatt álló és 30 követett beteg adatait gyûjtötték össze, ebbôl jutottak a fenti következtetésre. A KISMEDENCE ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS KÉPALKOTÁSA Valentin 25 áttekinti a kismedence képalkotó vizsgálatainak helyét. Tapintható elváltozások esetén az ultrahangot kiváló eszköznek tekinti az adnexelváltozások malignus-benignus eredetének elkülönítésében. A malignitás kimutatására a különbözô vizsgált szériákban %-os érzékenységet, 62 95%-os specificitást mért. A borderline tumorok karakterizálására sem az ultrahang, sem az MR nem alkalmas. Az ultrahang specifikus diagnózis (mint dermoid, endometrioma, hydrosalpinx) felállítására is alkalmas. A szerzô hangsúlyozza az ultrahangvizsgáló gyakorlatának szerepét. Több tanulmány öszszevetésével a transvaginalis ultrahang érzékenységét 80 96%-osnak, a specificitását 80 98%-osnak találják myoma és adenomyoma eseteiben. Adenomyosis kimutatására az eredmények nagyon eltérôek: transvaginalis ultrahanggal 53 89% közötti érzékenységet, 67 98% közötti specificitást, MR-rel 70 88% közötti érzékenységet és 67 93% közötti specificitást találtak. A cikk szerint a háromdimenziós ultrahang- és a Doppler-vizsgálat hozzáadása az eddigi megfigyelésekhez hasonlóan nem növeli a diagnosztika teljesítôképességet. Az intervenciós radiológia szerepét taglalják Baerlocher és munkatársai egy többszörös szövôdményt elszenvedett nôbeteg kapcsán 26, fôként rezidenseknek szóló munkájukban. Ismertetésre kerül a centrális vénás katéter, a colonstent, cavafilter és az abscessusdrenázs jelentôsége. Rinnab és munkatársai 27 a transrectalis ultrahanggal vezérelt biopsziát tanulmányozták, kismedencei malignitásra gyanús esetekben, sikertelen CT-vezérelt biopsziákat követôen. Arra a megállapításra jutottak bár csak kevés eset alapján, hogy ez a mintavétel eredményesnek (és olcsónak) bizonyult; segítségével valamennyi esetben felállították a szövettani diagnózist. Csak a betegek 17%-a igényelt altatást. Hét betegen megvalósíthatósági tanulmányt (feasibility studyt) vezettek Sanjuán és munkatársai 28 extraperitonealis laparoszkópiás paraaorticus lymphadenectomia tanulmányozására, nyirokcsomó-recidíva gyanúja esetén. CT- és MR-vizsgálattal technikailag nem volt megoldható a 10 mm-nél nagyobb, kórosnak tartott nyirokcsomók percutan mintavétele, ezért döntöttek a fenti beavatkozás mellett. Hét betegbôl hatnál igazolódott a recidíva. Korábbi tanulmányokból 29 ismert, hogy a képi vezérelt retroperitonealis nyirokcsomó citológiai vizsgálat pontossága 87%, negatív prediktív értéke azonban csupán 53%. A CT-, az MR- és a PET-képalkotás összehasonlítását végezték Husain és munkatársai 30 cervix- és vaginacarcinoma recidívája miatt exenteratio elôtt álló betegeken, elsôsorban a PET-módszer pontosságának megállapítására. A CT és az MR három betegnél vetette fel metasztázis gyanúját. Verifikáció 12 Forrai Gábor: A nôgyógyászati daganatok radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai

6 után közülük csak egynél igazolódott áttét. A PET kilenc betegnél volt pozitív, ebbôl utólag öt bizonyult valósnak. Egyedül a tüdômetasztázisok eseteiben egyezett a CT és a PET találata. A 27 beteg anyaga alapján a PET 100%-os érzékenységûnek, 73%-os specificitásúnak bizonyult. Hauth és munkatársai 31 az egészséges uterus és cervix MR-vizsgálatairól írtak munkájukban. Száz önként vállalkozó nô vizsgálatai alapján meghatározták a normálértékeket, mint uterus- és cervixméretek és -volumen, endometriumvastagság, a junctionalis zóna vastagsága, myometriumvastagság. A megvizsgált nôket két csoportba osztották: külön értékelték azokat, akiknél myoma vagy adenomyosis volt ábrázolható. Megállapították, hogy az uterus- és cervixvolumen, valamint az endometriumvastagság és a junctionalis zóna vastagsága jelentôsen változik az életkorral, de a menstruációs fázis során nem. Mindkettô jelentôsen vastagabb éves kor között, utána csökken. A Z UTERUSMYOMÁK ABLATIÓJÁNAK KÜLÖNBÖZÔ MÓDSZEREI A myomák katéteres embolizációjának klinikai erdeményessége 80%-os. White és munkatársai uterusmyoma-embolizációt követô aortográfia során 10 (0,8%) betegben találtak kimutatható collateralis arteria ovarica ágat ezek okai lehetnek a sikertelen embolizációknak. Szelektív arteriográfia során további 62 (5,8%) ilyen beteget találtak, így az embolizáció után csak az aortográfia rutinalkalmazását nem tartják ésszerûnek. Az ismételt embolizációt is hasznosnak találták Yousefi és munkatársai 33. Ezek közül 37%-ban ovarialis embolizációt is alkalmaztak. A klinikai jelek az alábbiak voltak: nyomás-, daganatérzés, fájdalom, görcs, erôs vérzés. A második embolizáció után 90%-ban elmúltak ezek a tünetek. Egy 48 éves, praemenopausában lévô nô esetét ismertetik Iihara és munkatársai 34. A beteg hypermenorrhoeában szenvedett már négy éve. Uterusmyoma-embolizációt végeztek, majd két hónappal késôbb genitalis vérzés miatt a necroticus terimét kürettázzsal eltávolították. Három hónappal a kürettázs után endometriumbiopsziát végeztek, amely pleiomorf sarcomát igazolt, és tüdômetasztázisokat is felfedeztek. Több, részben dedifferenciált leiomyosarcomát találtak a mûtét során. A betegnél agyi metasztázisok alakultak ki, és 20 hónappal az embolizáció után meghalt. A kürettázs traumás hatásának a szerzôk szerepet tulajdonítanak a korai szóródásban. Az esettel arra kívánták felhívni a figyelmet, hogy az uterustumorok részletes képi elemzése szükséges a tervezett embolizáció elôtt. Fruehauf és munkatársai 35 a HIFU (high-intensity focused ultrasound) technikai megvalósíthatóságát igazolták hordozható ultrahangkészülékkel vezérelve. Ezt az eljárást 2004-ben fogadta be az FDA, de MR-vezérléssel. Általános anaesthesia mellett W/cm 2 energiával végezték a kezeléseket; 45 perccel utána hysterectomia történt, ezt követôen szövettan igazolta az eredményességet. Kis számban a bôrön enyhe égési mellékhatás jelentkezett. Ren és munkatársai betegnél elôzetes és utólagos ultrahangvezérelt biopsziával igazolták a HIFU-kezelés sikerességét. A biopsziák 82%-ában egyértelmû necrosis volt kimutatható. Élô sejteket 25,8%-ban találtak. Tumorméret-csökkenést az egy, három, hat, 12 hónapos kontrolloknál 21,2%, 29,6%, 44,8%, 48,7%-ban igazoltak. Ötvennyolc betegen, átlagosan 5,3 cm méretû myomák ultrahangvezérelt HIFU-kezelését végezték el Zhou és munkatársai 37. Az eredményességet kontrasztanyagos ultrahang- és MR-vizsgálatokkal értékelték. A kontrasztanyagos ultrahang-vizsgálat pontosságát 100%-osnak találták. 82,8%-ban komplett ablatiót sikerült elérni. Három esetben (4,7%) residualis myomaszövetet találtak, nyolc esetben (12,5%) a kezelés sikertelen volt, ezekben ismételt HIFU-kezelést végeztek. Az összes myoma mérete csökkent az egyéves követés során. Valamennyi eset patológiailag igazolt (ultrahangvezérelt biopszia). A szerzôk a cikkben tipikus ultrahang- és MR-képeket, valamint ezek elemzését is közlik; bemutatásuk hasznos az ilyen beavatkozásokban járatlan radiológusok oktatásában. Irodalom 1. Hricak H, Gatsonis C, Coakley FV. Early invasive cervical cancer: CT and MR imaging in preoperative evaluation ACRIN/GOG comparative study of diagnostic performance and interobserver variability. Radiology 2007;245(2): Mitchell DG, Snyder B, Coakley F, et al. Early invasive cervical cancer: tumor delineation by magnetic resonance imaging, computed tomography, and clinical examination, verified by pathologic results, in the ACRIN 6651/GOG M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(1 2):

7 183 Intergroup Study. J Clin Oncol 2006;24(36): Loft A, Berthelsen AK, Roed H, et al. The diagnostic value of PET/CT scanning in patients with cervical cancer: a prospective study. Gynecol Oncol 2007;106(1): Grigsby PW. The contribution of new imaging techniques in staging cervical cancer. 5th International Conference on Cervical Cancer. Gynecologic Oncology 2007;107(Suppl1): S10-S Chung HH, Jo H, Kang WJ, et al. Clinical impact of integrated PET/CT on the management of suspected cervical cancer recurrence. Gynecol Oncol 2007;104(3): Katz ML, Tatum CM, Degraffinreid CR, et al. Do cervical cancer screening rates increase in association with an intervention designed to increase mammography usage? J Womens Health (Larchmt) 2007;16(1): Villemeur A, Exbrayat C, Garnier A, et al. Evaluation of a combined screening programme for breast, cervical and colorectal cancers in France. Eur J Cancer Prev 2007;16(1): Yahata T, Aoki Y, Tanaka K. Prediction of myometrial invasion in patients with endometrial carcinoma: comparison of magnetic resonance imaging, transvaginal ultrasonography, and gross visual inspection. Eur J Gynaecol Oncol 2007;28(3): Kanat-Pektas M, Gungor T, Mollamahmutoglu L. The evaluation of endometrial tumors by transvaginal and Doppler ultrasonography. Arch Gynecol Obstet [Epub ahead of print] doi /s z 10. Sandrasegaran K, Rydberg J, Tann M, et al. Benefits of routine use of coronal and sagittal reformations in multi-slice CT examination of the abdomen and pelvis. Clin Radiol 2007;62(4): Sironi S, Picchio M, Landoni C, et al. Post-therapy surveillance of patients with uterine cancers: value of integrated FDG PET/CT in the detection of recurrence. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2007;34(4): Iyer RB, Balachandran A, Devine CE. PET/CT and cross sectional imaging of gynecologic malignancy. Cancer Imaging 2007;7:S Viswanathan AN, Hankinson SE, Schernhammer ES. Night shift work and the risk of endometrial cancer. Cancer Res 2007;67(21): Woodward ER, Sleightholme HV, Considine AM, et al. Annual surveillance by CA125 and transvaginal ultrasound for ovarian cancer in both high-risk and population risk women is ineffective. BJOG 2007;114(12): Liu J, Xu Y, Wang J. Ultrasonography, computed tomography and magnetic resonance imaging for diagnosis of ovarian carcinoma. Eur J Radiol 2007;62(3): Jang YJ, Kim JK, Park SB, Cho KS. Variable CT findings of epithelial origin ovarian carcinoma according to the degree of histologic differentiation. Korean J Radiol 2007;8(2): Risum S, Høgdall C, Loft A, et al. The diagnostic value of PET/CT for primary ovarian cancer a prospective study. Gynecol Oncol 2007;105(1): Castellucci P, Perrone AM, Picchio M, et al. Diagnostic accuracy of 18F-FDG PET/CT in characterizing ovarian lesions and staging ovarian cancer: correlation with transvaginal ultrasonography, computed tomography, and histology. Nucl Med Commun 2007;28(8): Crawshaw J, Sohaib SA, Wotherspoon A, et al. Primary non- Hodgkin s lymphoma of the ovaries: imaging findings. Br J Radiol 2007;80(956):e Axtell AE, Lee MH, Bristow RE, et al. Multi-institutional reciprocal validation study of computed tomography predictors of suboptimal primary cytoreduction in patients with advanced ovarian cancer. J Clin Oncol 2007;25(4): Gadducci A, Cosio S, Zola P. Surveillance procedures for patients treated for epithelial ovarian cancer: a review of the literature. Int J Gynecol Cancer 2007;17(1): Thrall MM, DeLoia JA, Gallion H, Avril N. Clinical use of combined positron emission tomography and computed tomography (FDG-PET/CT) in recurrent ovarian cancer. Gynecol Oncol 2007;105(1): Mangili G, Picchio M, Sironi S, et al. Integrated PET/CT as a first-line re-staging modality in patients with suspected recurrence of ovarian cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2007;34(5): Vuento M, Salmi T, Klemi P, Grénman S. Ultrasonographicguided pervaginal cul-de-sac cytology in the follow-up of ovarian carcinoma. Anticancer Res 2007;27(2): Valentin L. Imaging in gynecology. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2006;20(6): Baerlocher MO, Asch MR. Interventional radiology in palliative care. CMAJ 2007;176(6): Rinnab L, Gottfried HW, Schnöller T, et al. Clinical value of transrectal ultrasound in the diagnosis of suspected neoplasia in the small pelvis. Ultraschall Med 2007;28(2): Sanjuán A, Illa M, Torné A, Román SM, et al. Extraperitoneal laparoscopic para-aortic lymphadenectomy as a diagnostic procedure for lymph node recurrence of gynaecological cancers. Acta Obstet Gynecol Scand 2007;86(4): Sauthier PG, Belanger R, Provencher DM, Gauthier P, Drouin P. Clinical value of image-guided fine needle aspiration of retroperitoneal masses and lymph nodes in gynecology oncology. Gynecol Oncol 2006;103: Husain A, Akhurst T, Larson S, et al. A prospective study of the accuracy of 18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography (18FDG PET) in identifying sites of metastasis prior to pelvic exenteration. Gynecol Oncol 2007;106(1): Hauth EA, Jaeger HJ, Libera H, Lange S, Forsting M. MR imaging of the uterus and cervix in healthy women: determination of normal values. Eur Radiol 2007;17(3): White AM, Banovac F, Yousefi S, Slack RS, Spies JB. Uterine fibroid embolization: the utility of aortography in detecting ovarian artery collateral supply. Radiology 2007; 244(1): Yousefi S, Czeyda-Pommersheim F, White AM, Banovac F, Hahn WY, Spies JB. Repeat uterine artery embolization: indications and technical findings. J Vasc Interv Radiol 2006; 17(12): Iihara K, Hirano K, Fujioka Y, Sakamoto A. Leiomyosarcoma with dedifferentiation in a premenopausal patient discovered after uterine artery embolization. Pathol Int 2007;57(10): Fruehauf JH, Back W, Eiermann A, et al. High-intensity focused ultrasound for the targeted destruction of uterine tissues: experiences from a pilot study using a mobile HIFU unit. Arch Gynecol Obstet [Epub ahead of print] doi /s Ren XL, Zhou XD, Zhang J, et al. Extracorporeal ablation of uterine fibroids with high-intensity focused ultrasound: imaging and histopathologic evaluation. J Ultrasound Med 2007; 26(5): Zhou XD, Ren XL, Zhang J, et al. Therapeutic response assessment of high intensity focused ultrasound therapy for uterine fibroid: utility of contrast-enhanced ultrasonography. Eur J Radiol 2007;62(2): Forrai Gábor: A nôgyógyászati daganatok radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Dr. Molnár Krisztián PTE Radiológiai Klinika Prof. Dr. Mezősi Emese PTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

Intervenciós radiológia és sugárterápia

Intervenciós radiológia és sugárterápia Intervenciós radiológia és sugárterápia Hadjiev Janaki dr. Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum, Kaposvár A keresztmetszeti képalkotás forradalmi szerepe, a céltérfogat pontosabb meghatározása a CT-

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

Kettős férfi emlőrák és a beteg utógondozása

Kettős férfi emlőrák és a beteg utógondozása Bevezetés A férfi emlőrák ritka betegség, általában 100 női emlőrákra jut egy férfi emlőrákos beteg. Egyes populációkban ez az arány más lehet, így például az afrikai fekete lakosság körében 2,4% (1).

Részletesebben

III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai

III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc Az alábbi fejezet során a méhtest rosszindulatú daganatait mutatjuk be. A méhtestrák gyakoriságát, típusait, diagnosztikáját,

Részletesebben

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications Publication list List of papers published in extenso 1. Horváth K, Gődény M: Képalkotó vizsgálatok a nőgyógyászati daganatok stádium meghatározásában. Magyar Radiológia 2004; 78(6):284-292. 2. Horváth

Részletesebben

Adenomyosis corporis uteri

Adenomyosis corporis uteri Adenomyosis corporis uteri Adenomyosis: heterotop endometrium mirigyek és stroma a myometrium rétegben melyet többnyire a környező myometrium hyperplasiája kisér gyakoriság: hysterectomiák válogatás nélküli

Részletesebben

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekben a korcsoportokban ez a leggyakoribb daganatos halálozási

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti PUBLICATIONS doctorandus: Júlia Vízkeleti Articles in the subject of the dissertation: 1. Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I.,,Kásler M., Polgár C.: Pathologic

Részletesebben

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Malignusgócos májelváltozások Primer Hepatocellularis

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

A kismedencei CT-vizsgálat jelentôsége a prostatacarcinomák preoperatív stádiumának meghatározásában

A kismedencei CT-vizsgálat jelentôsége a prostatacarcinomák preoperatív stádiumának meghatározásában CT-DIAGNOSZTIKA Rövid közlemény A kismedencei CT-vizsgálat jelentôsége a prostatacarcinomák preoperatív stádiumának meghatározásában Berczi Csaba, Tóth György, Varga Attila, Flaskó Tibor, Kollár József,

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban

Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban MR-DIAGNOSZTIKA Rövid közlemény Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban Szabó Éva, Bidlek Mária, Gôdény Mária BEVEZETÉS Az Országos Onkológiai Intézetben, 2002. január 1. és 2005. május

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 83 90. A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL KISS MÁTÉ 1,2, DR. SHAIKH M. SHOAIB 1,

Részletesebben

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Preoperatív citológiai-patológiai diagnosztika Dr. Hamar Sándor SZTE ÁOK Patológiai Intézet Emlőbetegségek diagnosztikája Az emlőbetegségek diagnosztikájában a nem

Részletesebben

Az ultrahangvizsgálat szerepe a méhtest és a petefészek rosszindulatú daganatainak diagnosztikájában

Az ultrahangvizsgálat szerepe a méhtest és a petefészek rosszindulatú daganatainak diagnosztikájában ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK Az ultrahangvizsgálat szerepe a méhtest és a petefészek rosszindulatú daganatainak diagnosztikájában Valent Sándor dr. Oláh Orsolya dr. Sára Levente dr. Pajor Attila dr. Langmár

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

Új lehetőségek, MRI-biomarkerek a nőgyógyászati daganatok értékelésében

Új lehetőségek, MRI-biomarkerek a nőgyógyászati daganatok értékelésében 216 Összefoglaló közlemény Új lehetőségek, MRI-iomarkerek a nőgyógyászati daganatok értékeléséen Horváth Katalin 1, Gődény Mária 1,2 1 Országos Onkológiai Intézet, Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Budapest;

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

Szerző:Forrai Gábor www.radiologia.hu. Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Szerző:Forrai Gábor www.radiologia.hu. Tisztelt Főszerkesztő Úr! Tisztelt Főszerkesztő Úr! Érdeklődéssel olvastam a 2013. márciusi online számban A főszerkesztő dilemmája című cikket ( http:///szakma/mro/cikk/a_foszerkeszto_dilemmaja.html), amelyben a fő hangsúly arra

Részletesebben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben Szudi Gábor, Simon Eszter MH-EK KRDO 2016.08.03. 1 Kórkép jelentősége Gastrointestinalis vérzés (GIV) incidenciája: felső 40-150, alsó 20-27

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

F-FDG PET/CT klinikai alkalmazása colorectalis carcinomában

F-FDG PET/CT klinikai alkalmazása colorectalis carcinomában ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY 18 F-FDG PET/CT klinikai alkalmazása colorectalis carcinomában Németh Zsuzsanna dr. 1 Boér Katalin dr. 1 Kásler Miklós dr. 2 Borbély Katalin dr. 2 1 Szent Margit Kórház, Onkológiai

Részletesebben

NŐI KISMEDENCE KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA. Radiológia Klinika 2016

NŐI KISMEDENCE KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA. Radiológia Klinika 2016 NŐI KISMEDENCE KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA Radiológia Klinika 2016 NŐGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA Uterus Parametrium Ovariumok Adnexumok Vagina Vulva NORMÁL ANATÓMIA ultrahang Transabdominalis

Részletesebben

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája MRT XXVIII. Kongresszusa, Budapest, 2016. június 23-25. A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája Koller Orsolya, Harkányi Zoltán, Kovács Éva Heim Pál Gyermekkórház, Radiológiai

Részletesebben

A debreceni Kenézy Emlôcentrumban 2002 2003-ban végzett emlôszûrés és klinikai mammográfia eredményei

A debreceni Kenézy Emlôcentrumban 2002 2003-ban végzett emlôszûrés és klinikai mammográfia eredményei EMLÔDIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai tanulmány A debreceni Kenézy Emlôcentrumban 2002 2003-ban végzett emlôszûrés és klinikai mammográfia eredményei Sebô Éva, Sarkadi László, Kovács Ilona, Vajda Olga BEVEZETÉS

Részletesebben

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet A carotisarteria szűkületének javasolt ellátási módját alapvetően befolyásolja, ha a szűkület mindkét oldalon szignifikáns mértékű, ha a szűkület oka előzetes nyaki besugárzás, illetve ha a betegnek intracranialis

Részletesebben

Magyar ILCO Szövetség. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983.

Magyar ILCO Szövetség. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983. Magyar ILCO Szövetség 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983. Komplex kezelés Szűrés A felismert daganatos beteg kivizsgálása Labor Colonoscópia Szövettan RTG UH CT MR Neoadjuvans kezelés Komplex

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje MGYRKÖZLÖNY 2010. évi 77. szám 16751 2. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 1. z eljárásrend tárgyát

Részletesebben

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Kódszám SE-TK/2011.I./00339 Szemeszter 2011.I.félév Jelleg Kötelezően választható Főcím Állapot A nőgyógyászati daganatok korai diagnosztikája és komplex kezelése. Kolposzkópos tanfolyam

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

Emlődiagnosztika. Szabó Endre

Emlődiagnosztika. Szabó Endre Emlődiagnosztika Szabó Endre Aki csak 1 dolgot bír megjegyezni: Ne nyúlj az emlőhöz menstruáció előtt! Fejlődés Klinikai vizsgálat csomó váladék bőr elváltozás Szűrés Tabár László fájdalom Módszerek mammográfia

Részletesebben

Evidenciákon alapuló multimodális képalkotói diagnosztika fôbb daganat csoportokban

Evidenciákon alapuló multimodális képalkotói diagnosztika fôbb daganat csoportokban Evidenciákon alapuló multimodális képalkotói diagnosztika fôbb daganat csoportokban Dr. Gôdény Mária, Országos Onkológiai Intézet A képalkotók egyre növekvô alkalmazása és a technológia fejlôdése lehetôvé

Részletesebben

A kismedencei MR-vizsgálat lehetőségei és korlátai húgyhólyagdaganatokban

A kismedencei MR-vizsgálat lehetőségei és korlátai húgyhólyagdaganatokban Kis Zsuzsanna (1) Mansour Bassel (2) Fábián Mária (1) Vadnay István (3) (1) Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Radiológiai Osztály Markhot Ferenc Teaching Hospital, Department of Radiology;

Részletesebben

III./9.5. A hüvely daganatai

III./9.5. A hüvely daganatai III./9.5. A hüvely daganatai Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc A fejezetben a hüvely rosszindulatú daganatait taglaljuk, ismertetjük gyakoriságát, típusait, diagnosztikáját, kezelését és

Részletesebben

FDG-vel végzett PET/CT vizsgálatok szerepe lymphomákban

FDG-vel végzett PET/CT vizsgálatok szerepe lymphomákban FDG-vel végzett PET/CT vizsgálatok szerepe lymphomákban Doktori tézisek Dr. Kajáry Kornélia Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Konzulens: Hivatalos bírálók: Szigorlati bizottság

Részletesebben

Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében

Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében Riesz Péter dr. Nyírády Péter dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum, Budapest Az elmúlt

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Bidlek M., Kovács E. Országos Onkológiai Intézet 2013. május 17-18 Szenológiai Kongresszus Kecskemét Műtéti típusok Kozmetikai

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

Beutalást igénylô állapotok. A beutalás az emlôbetegséggel foglalkozó sebészhez történjen. Minden új, körülírt csomó.

Beutalást igénylô állapotok. A beutalás az emlôbetegséggel foglalkozó sebészhez történjen. Minden új, körülírt csomó. Az emlôpanaszos nôk beutalásának irányelve (Guidelines for the referral of patients with breast problems) NHS Breast Screening Programme & The Cancer Research Campaign Elôszó Az emlôrák a nôket érintô

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Endobronchialis ultrahangvizsgálat a tüdô és a mediastinum daganatos betegségeiben

Endobronchialis ultrahangvizsgálat a tüdô és a mediastinum daganatos betegségeiben MELLKASI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény Endoronchialis ultrahangvizsgálat a tüdô és a mediastinum daganatos etegségeien Morócz Éva, Strausz János Endoronchial ultrasonography in the diagnosis of pulmonary

Részletesebben

Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája

Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája KOLLÁR Attila klinikai főorvos, általános igazgatóhelyettes Semmelweis Egyetem, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Budapest Történeti előzmények: RTG

Részletesebben

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában Cifra János Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály Szekszárd 2016. Május 6. Patológus feladatai Preoperatív

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

Az emlôdaganatok radiológiai vizsgálatának újdonságai

Az emlôdaganatok radiológiai vizsgálatának újdonságai TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM Az emlôdaganatok radiológiai vizsgálatának újdonságai Onco Update, 2007 Forrai Gábor, Bodoky György Az emlôdiagnosztika módszereivel kapcsolatos tapasztalatok világszerte évrôl évre rohamosan

Részletesebben

Gastrointestinalis képalkotás

Gastrointestinalis képalkotás Gastrointestinalis képalkotás 2014 Hagyományos-Modern Változó kérdések, változó technikák, változó prioritások Fókuszált, specifikus vizsgálatok Sugárterhelés/eredményesség egyensúly Elérhetőség/rutin

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Onkoradiológia 2012 Varga Edit, Rudas Gábor oncoradiologia feladata differenciáldiagnosztika terápia követése háziorvos klinikus radiológus congenitalis NBL vs

Részletesebben

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

A PET-CT szerepe az ismeretlen primer tumorok kimutatásában manifeszt nyaki áttétes betegek esetében

A PET-CT szerepe az ismeretlen primer tumorok kimutatásában manifeszt nyaki áttétes betegek esetében 8 Eredeti közlemény A PET-CT szerepe az ismeretlen primer tumorok kimutatásában manifeszt nyaki áttétes betegek esetében Fülöp Miklós,, Kásler Miklós, Remenár Éva, Lengyel Zsolt, Borbély Katalin Országos

Részletesebben

PET/CT-vizsgálatok szerepe és hatása a megfelelő terápia megválasztásában az onkológiai betegek kezelése során. Klinikai tapasztalataink

PET/CT-vizsgálatok szerepe és hatása a megfelelő terápia megválasztásában az onkológiai betegek kezelése során. Klinikai tapasztalataink 230 Eredeti közlemény PET/CT-vizsgálatok szerepe és hatása a megfelelő terápia megválasztásában az onkológiai betegek kezelése során. Klinikai tapasztalataink Sinkó Dániel, Landherr László Uzsoki utcai

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Vastagbélszűrési disszeminációs workshop Szeged, 2015. május 12. KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Prof. Dr. Boncz Imre PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet AZ ELŐADÁS TÉMÁJA

Részletesebben

PET-CT gyermekkorban. Györke Tamás. SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika PET-CT Orvosi, Diagnosztikai Kft.

PET-CT gyermekkorban. Györke Tamás. SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika PET-CT Orvosi, Diagnosztikai Kft. PET-CT gyermekkorban Györke Tamás SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika PET-CT Orvosi, Diagnosztikai Kft. Szerv } Szövet Funkció In vivo NM specifikus anyag +radioaktív izotóp = radiopharmakon kívülről

Részletesebben

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál TPA és CA 15-3 a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál Bevezetés Az emlôrák a leggyakoribb rosszindulatú betegség nôknél. Elôfordulásának gyakorisága 100.000 személybôl átlagosan 60 eset (1)

Részletesebben

III./9.1. Epitheliális eredetű petefészekrák

III./9.1. Epitheliális eredetű petefészekrák III./9.1. Epitheliális eredetű petefészekrák Szánthó András Ebben a fejezetben a cél az epithelialis eredetű petefészekrák epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának és a kezelési lehetőségeinek

Részletesebben

A hasnyálmirigy-daganatok radiológiai vizsgálata

A hasnyálmirigy-daganatok radiológiai vizsgálata TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A hasnyálmirigy-daganatok radiológiai vizsgálata Onco Update 2005 Forrai Gábor, Bodoky György Radiological diagnostics of the pancreas neoplasms Onco Update 2005 A szerzôk a pancreasdaganatok

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

Az értékes és hosszú életért. Dr. J. Sipos, GUTTA GmbH

Az értékes és hosszú életért. Dr. J. Sipos, GUTTA GmbH Az értékes és hosszú életért Dr. J. Sipos, GUTTA GmbH Hologic s Comprehensive Women s Healthcare Platform MultiCare Stereotactic Biopsy Suros Biopsy Systems Cervista HPV HR & 16/18 HPV Screening Selenia

Részletesebben

KOMPLEX EMLŐDIAGNOSZTIKAI JÁRTASSÁG (Előterjesztés a Radiológiai Szakmai Kollégium részére )

KOMPLEX EMLŐDIAGNOSZTIKAI JÁRTASSÁG (Előterjesztés a Radiológiai Szakmai Kollégium részére ) KOMPLEX EMLŐDIAGNOSZTIKAI JÁRTASSÁG (Előterjesztés a Radiológiai Szakmai Kollégium részére ) Készítette: a Magyar Radiológusok Társasága Emlődiagnosztikai Szekciója 2005. november 1. Bevezetés A Radiológiai

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

A fej-nyak daganatok képalkotó módszerei

A fej-nyak daganatok képalkotó módszerei TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A fej-nyak daganatok képalkotó módszerei Onco Update, 2006 Gôdény Mária, Bodoky György A képalkotó vizsgálatok fontos szerepet játszanak a fejnyak daganatok kiterjedésének meghatározásában,

Részletesebben

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok Magyarországon

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok Magyarországon A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok (contrast enhanced ultrasound CEUS) klinikai alkalmazása két évtizede indult el Európában, és ma már a többi kontinensen is elterjedt. Az ultrahangvizsgálatok az

Részletesebben

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből Iványi Béla SZTE Pathologia Hólyagrák 7. leggyakoribb carcinoma Férfi : nő arány 3.5 : 1 Csúcsa: 60-80 év között Oka: jórészt ismeretlen Rizikótényezők:

Részletesebben

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák Kocsis Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás lehetőségeket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

RADIOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

RADIOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES A 2007.09.30-től

Részletesebben

EREDETI KÖZLEMÉNY. A kúpkimetszések mûtéti javallatainak és szövettani leleteinek összefüggései

EREDETI KÖZLEMÉNY. A kúpkimetszések mûtéti javallatainak és szövettani leleteinek összefüggései EREDETI KÖZLEMÉNY A kúpkimetszések mûtéti javallatainak és szövettani leleteinek összefüggései CZIÁKY TAMÁS DR. 1, FARKAS LÁSZLÓ DR. 1, GYÔRFI GYULA DR. 1, GUBÁS PÉTER DR. 1, MINIK KÁROLY DR. 2, BERKÔ

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

A fej-nyaki betegségek radiológiai diagnosztikája II. ( nyaki lágyrészek, garat, gége )

A fej-nyaki betegségek radiológiai diagnosztikája II. ( nyaki lágyrészek, garat, gége ) A fej-nyaki betegségek radiológiai diagnosztikája II. ( nyaki lágyrészek, garat, gége ) Gégészeti radiológia Fülészeti radiológia Paranasalis sinusok Belső- és középfül Szemészeti radiológia- orbita Gégészeti

Részletesebben

Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép

Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép MRT XXVIII. KONGRESSZUSA A.2.1. Klinikus-radiológus symposium: Sürgősségi radiológia. Budapest, 2016. június 24. Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép dr. Barta Miklós PhD Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Részletesebben

FAST Kit? Mikor? Hogyan? Miért? Ki? Stefán Ágnes, Palotás Anikó, Forrai Gábor MH Honvédkórház Központi Radiológiai Diagnosztika Osztály Budapest

FAST Kit? Mikor? Hogyan? Miért? Ki? Stefán Ágnes, Palotás Anikó, Forrai Gábor MH Honvédkórház Központi Radiológiai Diagnosztika Osztály Budapest FAST Kit? Mikor? Hogyan? Miért? Ki? Stefán Ágnes, Palotás Anikó, Forrai Gábor MH Honvédkórház Központi Radiológiai Diagnosztika Osztály Budapest POLYTRAUMA Több anatómiai régió vagy szerv egyidejű sérülése,

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

Összegyűjtöttük, a magyar radiológus és radiográfus közösség hogyan vesz részt aktívan az idei európai radiológiai kongresszuson.

Összegyűjtöttük, a magyar radiológus és radiográfus közösség hogyan vesz részt aktívan az idei európai radiológiai kongresszuson. Összegyűjtöttük, a magyar radiológus és radiográfus közösség hogyan vesz részt aktívan az idei európai radiológiai kongresszuson. A módszertan egyszerű: a végleges programot itt letölteni, a keresőbe beírni

Részletesebben

A HYCOSY vizsgálat újabb diemenziói iói Timmermann Gábor*, Kondér Béla** *Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti Klinika, ** Jávorszky Ödön Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, Vác MSzNUT Pécs 2011 2012.01.02.

Részletesebben

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások Gasztrointesztinális tumorok Esetbemutatások 1. Eset: 54 éves férfibeteg 1997 jul.-ban sigma tumor miatt sigma resectio. Szövettan: adenocc. G3, pt3, pn0 (5 nyirokcsomóból) pn0, kevés eltávolított nycs.

Részletesebben

A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája

A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Dr. Palkó András A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Vizsgáló módszerek: natív röntgen (felvétel, átvilágítás, tomogr.) kontrasztanyagos röntgen (incl. angiographia) ultrahang (b-mód,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

III./10.3. A hímvesszőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A./ Etiológia. B./ Patológia. Nyirády Péter

III./10.3. A hímvesszőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A./ Etiológia. B./ Patológia. Nyirády Péter III./10.3. A hímvesszőrák Nyirády Péter A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a hímvesszőrák előfordulásával, diagnosztikájával és kezelésével kapcsolatos ismereteket. A fejezet elsajátítása során

Részletesebben

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je?

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Bevezetés Dr. Salamon Ágnes Szekszárd A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases,

Részletesebben

A nem operatív patológiai emlôdiagnosztika eredményei

A nem operatív patológiai emlôdiagnosztika eredményei EMLÔDIAGNOSZTIKA Eredeti közlemény A nem operatív patológiai emlôdiagnosztika eredményei A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának egyéves tapasztalatai Cserni Gábor, Ambrózay Éva, Serényi Péter, Bori

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben