Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban"

Átírás

1 MR-DIAGNOSZTIKA Rövid közlemény Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban Szabó Éva, Bidlek Mária, Gôdény Mária BEVEZETÉS Az Országos Onkológiai Intézetben, január 1. és május 30. között nônél végeztünk mammográfiás szûrôvizsgálatot. Kiegészítô vizsgálatokra összesen 1876 személynél volt szükség, akik közül 65 esetében került sor az emlôk MR-vizsgálatára. Arra kerestük a választ, hogy az MR-mammográfia mely esetekben segítette a diagnózis pontosítását, eredménye befolyásolta-e a terápiás tervet, csökkentette-e a benignus elváltozások miatt végzett mûtétek számát. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK A 65 nônél végzett MR-mammográfia során a natív méréseket axiális és coronalis síkokban, T1-súlyozott és STIR szekvenciákkal készítettük el. Gadolíniumos kontrasztanyag alkalmazásával dinamikus, négysorozatú, 3D FLASH gradiensechó-mérésmódot alkalmaztunk. A kontrasztanyagos és a natív vizsgálatok szubtrakciója mellett elkészítettük a natív és a négy posztkontrasztos sorozat alapján a jelintenzitás-görbét is. EREDMÉNYEK Az MR-mammográfia segítségünkre volt a denz emlôk megítélésében (21 eset), a többgócúság értékelésében (hat eset) és a malignus-benignus folyamatok elkülönítésében. A szûrés során kiemelt 65 beteg közül 21 esetében diagnosztizáltunk malignus folyamatot (BI-RADS IV-V: Breast Imaging Reporting and Data System), 44 esetben vagy negatív eredményt kaptunk, vagy benignus elváltozást véleményeztünk (BI-RADS I-II-III) az MR-vizsgálatot követôen. KÖVETKEZTETÉS Az MR-mammográfia növelte a diagnosztikus pontosságot, csökkentette a benignus elváltozások miatt végzett mûtétek számát és pontosabbá tette a mûtéti radikalitás mértékének meghatározását, azaz a terápiás tervet. The role of MRI in the clinical examination following breast cancer screening INTRODUCTION Breast cancer screening was performed in female patients at the National Institute of Oncology from 1st of January 2002 to May 30th of Complementary examinations were necessary in 1876 women. MR-mammography was performed in 65 of these cases. We were curious about in which cases MR mammography helps to make the diagnosis more accurate, how does it influence the therapy. We also studied, whether the number of surgical interventions because of benign breast lesions decreases due to MR mammography. PATIENTS AND METHODS In 65 patients MR mammography was performed using non-contrast axial and coronal T1W and STIR sequences. After the injection of gadolinium four series of 3D FLASH (fast low angle shot) dynamic gradiens echo sequences were also applied. Subtraction of the non-contrast and contrast enhanced series were evaluated in addition to the intensity curves of the postcontrast series. RESULTS MR mammography helped to evaluate dense breasts in 21 cases, to identify multifocal lesions in 6 cases and to differentiate the malignant-benign processes. In the course of the 65 post-screening examinations, malignant processes [BI-RADS IV-V (Breast Imaging Reporting and Data System)] were diagnosed in 21 cases, benign processes (BI-RADS II-III) or negative results were found in 44 patients. CONCLUSION MR mammography increased diagnostic accuracy, decreased the number of benign lesion-related surgical procedures and increased the accuracy in determining surgical radicality and establishing a therapeutic plan. emlôrákszûrés, MR-mammográfia breast cancer screening, MR mammography DR. SZABÓ ÉVA (levelezô szerzô/correspondent), DR. BIDLEK MÁRIA, DR. GÔDÉNY MÁRIA: Országos Onkológiai Intézet, Radiológiai Diagnosztikai Osztály/National Institute of Oncology, Department of Radiology; H-1122 Budapest, Ráth György u Érkezett: június 30. Elfogadva: szeptember 16.

2 Az emlôszûrés során a röntgenmammográfia az elsô elvégzendô képalkotó vizsgálat, amelynek az érzékenysége 70 90%. Az e módszerrel nyert információk kiegészítésére szolgál az ultrahangvizsgálat, ennek segítségével el tudjuk különíteni a cystákat, a daganatokat, segít a denz emlôk jobb megítélésében 1. Mindkét módszer alkalmas szöveti biopsziavétel vezérlésére is és együttes alkalmazásukkal pontos választ kaphatunk a malignitás kérdésére. Az MR-mammográfia olyan kiegészítô vizsgálat 2, amely során kontrasztanyag alkalmazása mellett végzett dinamikus mérések révén nyerünk értékes információkat 3 5. Magyarországon január 1-jén indítottuk el az emlôrákszûrést a éves nôk körében, egyszerre az egész országban. Az Országos Onkológiai Intézetben május 31-ig emlôszûrô vizsgálatot végeztünk. Kiegészítô vizsgálatot 1876 esetben tartottunk szükségesnek. Ezek közé tartozott a célzott és nagyított mammográfia, az ultrahangvizsgálat, a citológiai vizsgálathoz szükséges vezérelt szöveti aspiráció, szükség szerint szöveti hengerbiopszia (core), valamint az MR-vizsgálat. Tanulmányunk célja az volt, hogy megállapítsuk, mely esetekben segítette az MR-mammográfia a diagnózis pontosítását, eredménye befolyásolta-e a terápiás tervet, csökkentette-e a benignus elváltozások miatt végzett mûtétek számát. B ETEGEK ÉS MÓDSZEREK Az Országos Onkológiai Intézetben a január 1. és május 30. között végzett emlôszûrések adatait, eredményeit az 1. és 2. táblázat szemlélteti. A szûrés során kiemelt 1876 nô közül 65 esetében került sor az emlôk MR-vizsgálatára. A vizsgálatokat 1.5 T Siemens Symphony készülékkel végeztük, hason fekvô helyzetben kettôs emlôtekercs alkalmazásával. A natív méréseket axiális és coronalis síkokban, T1-súlyozott és STIR szekvenciákkal készítettük el. A 0,1 ml/ttkg gadolíniumos kontrasztanyagot (Gd-DTPA) bolusban injektáltuk a vizsgálat elôtt branüllel ellátott, MR-alagútba tolt betegnek, és dinamikus, négysorozatú, 3D FLASH (fast low angle shot) gradiensechó-mérésmódot alkalmaztunk. A nyers adatokból minden esetben készítettünk vékony rétegû (3,5 mm) axiális, illetve szükség szerint coronalis és sagittalis rekonstrukciót. A kontrasztanyagos és a natív vizsgálatok 1. táblázat. Az Országos Onkológiai Intézetben január 1. és május 30. között végzett emlôszûrések adatai Célpopuláció (45 65 éves nôk) fô Megjelent fô (30,4%) Visszahívottak száma 1876 fô (6,8%) Ebbôl megjelent 1872 fô (99,0%) MR-vizsgálat készült 65 nônél (0,23%) 2. táblázat. Az Országos Onkológiai Intézetben végzett emlôszûrés eredményei január 1. és május 31. között végzett vizsgálatok adatai alapján A szûrôvizsgálaton Szakmai részt vett nô közül elvárás Mûtétre került 185 Benignus elváltozás 30 (16%) <50% Malignus elváltozás 155 (84%) >50% Incidencia 0,57% 3. táblázat. Emlô-MR-vizsgálat alkalmazása a szûrés során kiemelt személyeknél Az MR-vizsgálat indikációi Denz emlô 21 Szerkezeti torzulás 30 Szolid góc 8 Mellkasfalközeli elváltozás 5 A malignitás megerôsítésére 1 Összesen 65 szubtrakciója mellett elkészítettük a natív és a négy posztkontrasztos sorozat alapján a jelintenzitásgörbét is 3. A vizsgálatok indikációit a 3. táblázat foglalja öszsze. Utólag elvégeztük az MR-mammográfia értékelését a BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) terminológia szerint is 6, 7. A kategóriák jelentését a 4. táblázat tartalmazza. E REDMÉNYEK Betegek száma Az MR-mammográfiás vizsgálat indikációját 21 nônél az emlô denz szerkezete jelentette. Ezeknél M AGYAR R ADIOLÓGIA 2005;79(5):

3 4. táblázat. A Breast Imaging Reporting and Data System-kategóriák Kategória Jelentés Magyarázat 0 inkomplett további képalkotó vizsgálat szükséges a végleges vélemény adásához I negatív nincs kóros eltérés (rutinkövetés) II benignus benignus képlet, például cysta (rutinkövetés) III nagy valószínûséggel benignus elváltozás szoros kontroll szükséges IV malignitás gyanúja biopszia elvégzése szükséges V a malignitás valószínûsége nagy sebészi beavatkozás szükséges VI bizonyított carcinoma ismert, biopsziával megerôsített malignus folyamat e a b 1. ábra. Benignus mellkasfalközeli emlôelváltozás, amelybôl mintavétel technikai ok miatt nem volt lehetséges. a) Ferde síkú felvétel a jobb emlôrôl. b) Ferde síkú felvétel a bal emlôrôl. c) Craniocaudalis irányú felvétel a bal emlôrôl. d) Craniocaudalis irányú nagyított felvétel a bal emlôrôl. e) f) Pre- és posztkontrasztos axiális síkú T1-súlyozott MR-képek. A bal mammogramon a mellkasfal közelében kiterjedt szerkezeti torzulás látható (nyíl), az MRvizsgálattal a mellkasfal elôtt, körülírt, kontrasztanyagot nem halmozó területet találtunk (nyíl) a mammográfián kimutatott elváltozással azonos helyen. Az MR alapján benignus, fibrotikus folyamatot valószínûsítettünk és a mûtéti mintavétel helyett féléves kontrollmammográfiát javasoltunk. BI-RADS III f c d az eseteknél nehezen volt értékelhetô a röntgenmammográfia eredménye, és az ultrahangvizsgálatot követôen sem lehetett konkrét véleményt alkotni. Nem tudtuk megítélni, hogy a sûrû szerkezeten belül van-e elváltozás; mekkora a folyamat kiterjedése; a bizonyított góc mellett van-e esetleg több is, illetve fennáll-e ellenoldali folyamat. Hat betegnél az egy ismert góc mellett újabb gócot tudtunk kimutatni az MR-vizsgálattal, ennek következtében ezeknél a betegeknél módosítani kellett a mûtéti tervet (radikálisabb mûtét vált szükségessé) 8. Két betegnél az MRmammográfia is a szoliter gócot igazolta. A röntgenmammogramon látható diszharmonikus területek, kiterjedt szerkezeti torzulások miatt készítettünk MR-mammográfiát 30 páciensnél, akiknél az ultrahangvizsgálat is negatív eredménnyel járt. Közülük 23 esetében az MR-vizsgálat is negatív lett (BI-RADS I-II), nem tudtunk kimutatni malignitásra utaló kóros kontrasztanyag-halmozást, ezeknél a betegeknél tehát nem kellett sebészi biopsziát végezni. Az azóta elvégzett kontroll mammográfiás és ultrahangvizsgálatok során (fél-, egy-, kétéves követés) sem tapasztaltunk tumorra utaló elváltozást. Szoros kontrollvizsgálatot javasoltunk négy betegnél, akik a BI-RADSbeosztás szerint a III-as kategóriába kerültek. A fél- és másfél éves követés során az ô állapotukban sem tapasztaltunk változást. BI-RADS IV-es besorolás miatt három betegnél javasoltuk a sebészi biopszia elvégzését. Közülük kettônél invazív lobularis carcinoma lett a diagnózis, míg a harmadik elváltozás benignus lipogranuloma multiplex mammae-nak bizonyult. Mellkasfalközeli folyamatok esetén (öt esetben) akkor alkalmaztuk az MR-mammográfiát, amikor a citológiai vizsgálat eredménytelen lett, azaz a min- 224 Szabó Éva: Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban

4 ta nem volt reprezentatív vagy sejtszegény volt (C1), és a hengerbiopsziát technikai okok miatt nem tudtuk elvégezni. Az öt beteg közül három esetében az MRvizsgálat megerôsítette az elváltozás jóindulatú voltát. A kontrollvizsgálatok során két év elteltével sem láttunk változást (1. ábra). Két esetben azonban az MRmammográfia alapján felvetôdött a malignitás gyanúja (2. ábra). Mivel nem volt lehetôségünk MR-vezérelt mintavételre, mindkét betegnél sebészi excisiót javasoltunk. A szövettan eredménye grade I-es invazív ductalis carcinoma lett. Egy betegnél azért végeztük el az MR-mammográfiát, mert noha a hagyományos emlôdiagnosztikával malignus folyamat gyanúja merült fel, a beteg nem egyezett bele a biopsziavételbe és kezdetben elutasított minden kezelést is. A felkínált MR-vizsgálatot azonban vállalta. Ennek során megerôsítést nyert a malignus folyamat gyanúja, majd hosszas beszélgetés eredményeként a beteg alávetette magát a mûtétnek. M EGBESZÉLÉS a e b 2. ábra. Malignus, mellkasfalközeli elváltozás. a) d) Kétirányú mammográfiás felvétel az emlôkrôl: a jobb emlô külsô felsô negyedében (nyíl) aszimmetria és szerkezeti disztorzió látható. e) Szubsztrakciós felvételen körülírt, intenzív kontraszthalmozás (nyíl) látható. f) Az intenzitásgörbe malignitásra jellemzô. BI-RADS V (a mûtéti szövettan eredménye invazív ductalis carcinoma) f Magyar szakirodalmi közlések szerint az emlô MRvizsgálatának szenzitivitása magas: 91%, specificitása alacsonyabb: 82% 5, pontossága 84,5% 4, azaz érzékeny módszer az elváltozások megtalálását illetôen, de azok eredetére vonatkozóan kevésbé informatív. Az adatok nagy szórása a különbözô munkacsoportok eltérô vizsgálati technikájával magyarázható 9, 10. A multicentrikus elváltozások esetében MR-rel 35 70%-kal több gócot tudunk kimutatni, mint mammográfiával. A mikrokalcifikáció eredetének kimutatása nem célja az MR-mammográfiának, mert téves negatív eredményhez vezethet 11, 12. Az MR-vizsgálat fontos, fôleg a posztoperatív és a posztirradiációs elváltozások értékelésében, a hegesedés-recidíva differenciálásában, a mammográfiával alacsonyabb szenzitivitással értékelhetô denz emlôk vizsgálatában 13. Emlôrekonstrukciós mûtétek után (idegen anyaggal és saját szövettel egyaránt) részben az implantátum megítélésére, részben a protézis körüli lágy részek értékelésére használjuk. Indokolt elvégezni az emlôk MR-vizsgálatát, ha axillaris nyirokcsomó-metasztázis észlelésekor a primer tumort keressük vagy ha a hagyományos vizsgálatok negatív eredménnyel zárulnak. Emlôrák esetében a neoadjuváns kemoterápia hatékonyságának vizsgálatára is alkalmas. Az emlôcarcinoma szempontjából genetikailag nagy rizikójú családoknál (BRCA1 és BRCA2 gén pozitivitása esetén) és az olyan családoknál, ahol bár géntorzulás nem mutatható ki, de az emlôvagy petefészekrák halmozottan fordul elô, mérlegelendô, hogy szûrés céljából MR-mammográfiát végezzünk 14. Az emlôszûrés folyamatában akkor válik szükségessé az MR-vizsgálat, amikor a hagyományos módszerek alkalmazása után is maradtak diagnosztikai kételyek. Denz emlôben nehéz a tájékozódás; nehéz megítélni a tumor kiterjedését a hagyományos képalkotó vizsgálatokkal. MR-mammográfia segítségével pontosabban adható meg a tumor mérete, így segítséget nyújt a mûtét kiterjesztésének meghatározásához, és csökkenthetô a többlépcsôs mûtétek száma. Az MR hasznos vizsgálómódszer a többgócúság kimutatásában, bizo- c d M AGYAR R ADIOLÓGIA 2005;79(5):

5 nyos esetben a malignus-benignus folyamat elkülönítésében is 9. Egy esetben a beteg meggyôzése céljából alkalmaztuk az MR-mammográfiát. Meg kell jegyezni, hogy a betegek meggyôzésére nem ez a megfelelô módszer, hanem a radiológus, a háziorvos, a pszichológus, a szociális munkás együttes ráhatására lenne szükség, ez azonban nem mindig kivitelezhetô. Az emlôszûrô vizsgálatok során kiemelt 65 nô közül MR-vizsgálattal 21 esetében véleményeztünk malignus folyamatot, 44 esetben benignus elváltozást. Ebbôl az arányból arra lehet következtetni, hogy az MR-vizsgálat szerepe a szûrés folyamatában elsôsorban a benignitás megerôsítése, ezáltal csökkenthetô a felesleges mûtétek száma. Az MR-vizsgálat segítségével növelhetjük a diagnosztikai pontosságot, csökkenthetjük az ál-intervallumcarcinomák (már kialakulófélben lévô daganatok, amelyeket a mammográfa még tévesen negatívnak véleményez) számát. Alkalmazásával pontosabbá tehetô a terápiás terv és csökkenthetô a felesleges mûtétek száma. Összességében hozzájárul ahhoz, hogy növekedjen a lakosság bizalma a szûrôvizsgálatokban. Irodalom 1. S Heywang-Köbrunner. Diagnostic breast imaging. Stuttgart, New York: Thieme; Kuhl CK. MRI of breast tumors. European Radiology 2000; 1: Fischer U. Practica MR mammography. Stuttgart, New York: Thieme; Bone BK, Szabó B, Palkó A, Aspelin P. Mágneses rezonancia vizsgálat szerepe az emlôelváltozások diagnosztikájában. Orv Hetilap 2001;39: Nagy Z, Berényi E, Bogner P, Mendly J, Viski A, Repa I. Az emlô dinamikus MR vizsgálata szövettani korreláció. Orv Hetilap 2000;141: Fischer U. Mammographie befundung nach BI-RADS TM. Stuttgart: Thieme; Kim SJ, Morris EA, Liberman L. Observer variability and applicability of BI-RADS terminology for breast MR imiging: invasive carcinomas as focal masses. Am J Roentgenol 2001;177(3): Bedrosian I, Mick R, Orel SG. Changes in the surgical management of patients with breast carcinoma based on preoperative magnetic resonance imaging. Cancer 2003;98 (3): Boetes C, Mus D, Holland R, et al. Breast tumours: comparative accuracy of MR imaging relative to mammography and US for demonstrating extent. Radiology 1995;197: Piccoli CW. Contrast-enhanced breast MRI: factors affecting sensitivity and specificity. European Radiology 1997;7 (Suppl5):S281-S Davis PL, McCarty KS Jr. Sensitivity of enhanced MRI for the detection of breast cancer: new, multicentric, residual, and recurrent. European Radiology 1997;7(Suppl5):S289-S Greenstein Orel S, Mendonoca M, Reynolds C. MR imaging of ductal carcinoma in situ. Radiology 1997;202: Orel S, Reynolds C, Schnall M, et al. Breast carcinoma: MR imaging before re-excisional biopsy. Radiology 1997;205: Trecate G, Vergnaghi D, Bergonzi S. Breast MRI screening in patients with increased familiar and/or genetic risk for brest cancer: a preliminary experience. Tumori 2003;89(2): Szabó Éva: Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban

A debreceni Kenézy Emlôcentrumban 2002 2003-ban végzett emlôszûrés és klinikai mammográfia eredményei

A debreceni Kenézy Emlôcentrumban 2002 2003-ban végzett emlôszûrés és klinikai mammográfia eredményei EMLÔDIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai tanulmány A debreceni Kenézy Emlôcentrumban 2002 2003-ban végzett emlôszûrés és klinikai mammográfia eredményei Sebô Éva, Sarkadi László, Kovács Ilona, Vajda Olga BEVEZETÉS

Részletesebben

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Bidlek M., Kovács E. Országos Onkológiai Intézet 2013. május 17-18 Szenológiai Kongresszus Kecskemét Műtéti típusok Kozmetikai

Részletesebben

KOMPLEX EMLŐDIAGNOSZTIKAI JÁRTASSÁG (Előterjesztés a Radiológiai Szakmai Kollégium részére )

KOMPLEX EMLŐDIAGNOSZTIKAI JÁRTASSÁG (Előterjesztés a Radiológiai Szakmai Kollégium részére ) KOMPLEX EMLŐDIAGNOSZTIKAI JÁRTASSÁG (Előterjesztés a Radiológiai Szakmai Kollégium részére ) Készítette: a Magyar Radiológusok Társasága Emlődiagnosztikai Szekciója 2005. november 1. Bevezetés A Radiológiai

Részletesebben

Az emlô betegségeinek vizsgálata szonoelasztográfiával

Az emlô betegségeinek vizsgálata szonoelasztográfiával EMLÔDIAGNOSZTIKA Metodikai közlemény Az emlô betegségeinek vizsgálata szonoelasztográfiával Kezdeti tapasztalatok Borbola György, Kardos Klára, Tasnádi Tünde BEVEZETÉS Az emlô betegségeinek nem invazív

Részletesebben

A nem operatív patológiai emlôdiagnosztika eredményei

A nem operatív patológiai emlôdiagnosztika eredményei EMLÔDIAGNOSZTIKA Eredeti közlemény A nem operatív patológiai emlôdiagnosztika eredményei A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának egyéves tapasztalatai Cserni Gábor, Ambrózay Éva, Serényi Péter, Bori

Részletesebben

III./8.1. In situ emlőcarcinomák

III./8.1. In situ emlőcarcinomák III./8.1. In situ emlőcarcinomák Korompay Anna, Dank Magdolna Ebben a fejezetben egy 57 éves nőbeteg in situ ductalis emlőcarcinomájának kórtörténetén keresztül ismertetjük az emlő in situ rosszindulatú

Részletesebben

42 éves a mammográfiás emlőszűrés Magyarországon - a nagy kihívás Dr. Péntek Zoltán

42 éves a mammográfiás emlőszűrés Magyarországon - a nagy kihívás Dr. Péntek Zoltán 42 éves a mammográfiás emlőszűrés Magyarországon - a nagy kihívás Dr. Péntek Zoltán MaMMa Zrt., Országos Mammográfiás Szűrési Szakértői Munkabizottság Bevezetés 250 nő vizsgálatából 1 emlőrák kiszűrése

Részletesebben

KOMPLEX EMLDIAGNOSZTIKAI JÁRTASSÁG. Készítette: a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. december

KOMPLEX EMLDIAGNOSZTIKAI JÁRTASSÁG. Készítette: a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. december KOMPLEX EMLDIAGNOSZTIKAI JÁRTASSÁG Készítette: a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. december (Verzió: 5.2) 1. Bevezetés A Radiológiai Szakmai Kollégium szükségesnek látja, hogy a magas színvonalú betegellátás

Részletesebben

A nem tapintható emlôtumorok és az ôrszemnyirokcsomók izotópos jelölése

A nem tapintható emlôtumorok és az ôrszemnyirokcsomók izotópos jelölése EMLÔDIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai tanulmány A nem tapintható emlôtumorok és az ôrszemnyirokcsomók izotópos jelölése Monoki Erzsébet, Varga Erika, Szabó Tünde, Tarján Tibor, Petri István, Zs. Tóth Endre,

Részletesebben

Szabó É., Bidlek M. A Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma a Társaság 20 éves fennállása alkalmából Tapolca, 2012. április 13-14.

Szabó É., Bidlek M. A Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma a Társaság 20 éves fennállása alkalmából Tapolca, 2012. április 13-14. Szabó É., Bidlek M. A Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma a Társaság 20 éves fennállása alkalmából Tapolca, 2012. április 13-14. Pregnancy associated breast cancer Definitió: terhesség alatt,

Részletesebben

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications Publication list List of papers published in extenso 1. Horváth K, Gődény M: Képalkotó vizsgálatok a nőgyógyászati daganatok stádium meghatározásában. Magyar Radiológia 2004; 78(6):284-292. 2. Horváth

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

CT-lézer -mammográfia

CT-lézer -mammográfia Tájékoztató anyag CT-lézer -mammográfia Sok nő fél az emlőráktól, mégis nehezen szánják rá magukat a szűrővizsgálatra. A MeDoc Egészségközpontban rövid időn belül, fájdalommentes vizsgálat során a jelenleg

Részletesebben

A váladékozó emlő képalkotó diagnosztikája és szövettani háttere tapasztalataink 40 betegünk kapcsán

A váladékozó emlő képalkotó diagnosztikája és szövettani háttere tapasztalataink 40 betegünk kapcsán Eredeti közlemény 79 A váladékozó emlő képalkotó diagnosztikája és szövettani háttere tapasztalataink 40 betegünk kapcsán Fehér Krisztina 1, Nagy Tímea 1, Szabó Éva 1, Bidlek Mária 1, Bak Mihály 2, Sávolt

Részletesebben

SZAKMAI IRÁNYELVEK AZ EMLŐDAGANATOK SZŰRÉSÉBEN

SZAKMAI IRÁNYELVEK AZ EMLŐDAGANATOK SZŰRÉSÉBEN SZAKMAI IRÁNYELVEK AZ EMLŐDAGANATOK SZŰRÉSÉBEN Dr.Bidlek Mária DEMIN Debrecen 2013. május 29. A halálokok megoszlása a fejlett világ lakosságának körében Forrás: WHO World Health Report, 2001 Magyarország

Részletesebben

A MELLÉKVESE ÉS ENDOKRIN PANCREAS DAGANATOK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA

A MELLÉKVESE ÉS ENDOKRIN PANCREAS DAGANATOK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA A MELLÉKVESE ÉS ENDOKRIN PANCREAS DAGANATOK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA Dr. Weninger Csaba PTE Klinikai Központ Radiológiai Klinika, Pécsi Diagnosztikai Központ Pécs Indikáció Mellékvese vizsgálata Endokrin

Részletesebben

Az emlôdaganatok radiológiai vizsgálatának újdonságai

Az emlôdaganatok radiológiai vizsgálatának újdonságai TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM Az emlôdaganatok radiológiai vizsgálatának újdonságai Onco Update, 2007 Forrai Gábor, Bodoky György Az emlôdiagnosztika módszereivel kapcsolatos tapasztalatok világszerte évrôl évre rohamosan

Részletesebben

Doktori értekezés. Dr. Egyed Zsófia. Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola

Doktori értekezés. Dr. Egyed Zsófia. Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Új kihívások a komplex emlődiagnosztikában: a mammográfia és patológiai prognosztika összefüggései, az emlődenzitás, a hormonterápia és emlőrákdiagnosztika kapcsolata Doktori értekezés Dr. Egyed Zsófia

Részletesebben

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák Kocsis Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás lehetőségeket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése

A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Oktató Kórház Sebészeti Érsebészeti Osztály*, Nukleáris Medicina Osztály**, Pathológiai Osztály***,

Részletesebben

A hormonpótló kezelés hatása az emlô radiológiai denzitására

A hormonpótló kezelés hatása az emlô radiológiai denzitására A hormonpótló kezelés hatása az emlô radiológiai denzitására Eredeti közlemény Egyed Zsófia 1, Péntek Zoltán 1, Magyar Zoltán 2 1 MaMMa Egészségügyi Rt, 2 Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és Nôgyógyászati

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II.

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II. Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II. Dr. Puskás Tamás, Henits Imre, Vas Megyei Markusovszky Kórház Radiológiai Osztály A cikk első részét

Részletesebben

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Tájékoztassa a munkahelyére érkező vendégeket a különféle szervekből nyert citológiai anyagok feldolgozásáról, diagnosztikára való előkészítéséről! Tájékoztatója során az alábbi szempontokra

Részletesebben

Az emlô korszerû radiológiai diagnosztikája

Az emlô korszerû radiológiai diagnosztikája TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM Az emlô korszerû radiológiai diagnosztikája Onco Update 2004 Forrai Gábor Recent results of breast diagnostics Onco update 2004 Dolgozatunk célja az emlôdiagnosztika új eredményeinek

Részletesebben

2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK

2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK 2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK 08.00 18.00 REGISZTRÁCIÓ Helyszín: Lotus Therme Hotel & Spa 10.00 18.00 MUSKULOSCELETÁLIS ÉS NEURORADIOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM: 10.00 12.30 VÉGTAGI CSONTSÉRÜLÉSEK, ÍN- ÉS

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

2015. szeptember 11. (Péntek)

2015. szeptember 11. (Péntek) 2015. szeptember 11. (Péntek) 8.00 Regisztráció SZTE József Attila Tanulmányi és Informatikai Központ (TIK) 6722 Szeged, Ady tér 10. 9.0011.00 Workshopok (regisztráció alapján Klinikai helyszíneken) Pathológiai

Részletesebben

SZAKMAI IRÁNYELVEK AZ

SZAKMAI IRÁNYELVEK AZ SZAKMAI IRÁNYELVEK AZ EMLŐDAGANATOK SZŰRÉSÉBEN Dr.Bidlek Mária DEMIN Debrecen 2012. május 31. A halálokok megoszlása a fejlett világ lakosságának körében Forrás: WHO World Health Report, 2001 Daganatos

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet Programvezetı Dr. Horn Péter akadémikus Témavezetı Dr. Repa Imre egyetemi tanár 3D KÉPALKOTÓ

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

Az ôrszem (sentinel) nyirokcsomó jelentôsége in situ emlôcarcinoma sebészi kezelésében

Az ôrszem (sentinel) nyirokcsomó jelentôsége in situ emlôcarcinoma sebészi kezelésében Az ôrszem (sentinel) nyirokcsomó jelentôsége in situ emlôcarcinoma sebészi kezelésében Eredeti közlemény Takács Tibor 1, Szentpáli Károly 1, Paszt Attila 1, Ormándi Katalin 4, Lázár Máté 5, Pálka István

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

BI568 Helló biztosítás képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csopor tos egészségbiztosítás különös feltételek

BI568 Helló biztosítás képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csopor tos egészségbiztosítás különös feltételek BI568 / 20141103 BI568 Helló biztosítás képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csopor tos egészségbiztosítás különös feltételek Jelen különös feltételek hatályba lépésének időpontja: 2014.

Részletesebben

A kecskeméti komplex mammográfiás központ tapasztalatai

A kecskeméti komplex mammográfiás központ tapasztalatai EMLÔDIAGNOSZTIKA Eredeti közlemény Bizonytalan kategóriájú emlôhengerbiopsziák és következményük A kecskeméti komplex mammográfiás központ tapasztalatai Ambrózay Éva, Bori Rita, Lôrincz Margit, Lóránd

Részletesebben

Szervezett lakossági szűrés Magyarországon

Szervezett lakossági szűrés Magyarországon BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szervezett lakossági szűrés Magyarországon Magyarországon a rákbetegség különösen súlyos népegészségügyi probléma, évente mintegy 60.000 új rosszindulatú daganatos megbetegedés

Részletesebben

A nem tapintható emlődaganatok sebészete

A nem tapintható emlődaganatok sebészete A nem tapintható emlődaganatok sebészete Lázár György SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged A Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma, Kecskemét, 2013. május 17-18. Paradigma váltás Maximálisan tolerálható

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Onkoradiológia 2012 Varga Edit, Rudas Gábor oncoradiologia feladata differenciáldiagnosztika terápia követése háziorvos klinikus radiológus congenitalis NBL vs

Részletesebben

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában DEOEC Radiológiai Klinika MSCT 1998 - Még gyorsabb aquisitiós idő, - alacsony dózis, - jobb kontraszt és térbeli feloldás, - tetszés szerinti vastagságú

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai Maráz Róbert Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ A terhességi emlőrák a várandósság

Részletesebben

A/a. Cervix citológia

A/a. Cervix citológia II./2.6. fejezet: Daganatok citológiai kórisméje Sápi Zoltán A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a citológiai diagnosztika lehetőségeit. A fejezet teljesítését követően képes lesz arra, hogy megfelelő

Részletesebben

Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén

Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely Makó Gyurisné Pethő Zsuzsanna és Makay Anikó. 1 Szervezett emlőrák-szűrés

Részletesebben

A szervezett emlőszűrési program harmadik (2006 2007) szűrési ciklusának részvételi arányai

A szervezett emlőszűrési program harmadik (2006 2007) szűrési ciklusának részvételi arányai 140 Eredeti közlemény A szervezett emlőszűrési program harmadik () szűrési ciklusának részvételi arányai Boncz Imre 1, Döbrőssy Lajos 2, Péntek Zoltán 3, Kovács Attila 2, Budai András 2, Vajda Réka 1,

Részletesebben

<1cm = 48% 1-2cm = 52% 2012.09.26.

<1cm = 48% 1-2cm = 52% 2012.09.26. Veres Gergő radiográfus (BSc) Debrecen 2012. 09.06 A HCC előfordulása és a halálozási arány nőtt az elmúlt 10 évben Tanulmányok kimutatták, hogy cirrhosisban szenvedő betegek 2-6 %-ánál a HCC a halálok

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK A hírlevelünk nem laikusoknak szóló reklámot, hanem kizárólag szakembereknek szóló információkat tartalmaz (a 2006. évi XCVIII. törvény szerinti ismertetés). A hírlevél megtekintésével

Részletesebben

Profilaktikus emlősebészet. Maráz Róbert. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Kecskemét Általános Sebészet, Onkoradiológiai Központ

Profilaktikus emlősebészet. Maráz Róbert. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Kecskemét Általános Sebészet, Onkoradiológiai Központ Profilaktikus emlősebészet Maráz Róbert Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Kecskemét Általános Sebészet, Onkoradiológiai Központ BReast CAncer BRCA gén Mary-Claire King volt a névadó, aki 1990- ben

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

Útmutató PIP mellimplantátum beültetésen átesett nők kezelésének eljárás rendjéről PIP implantátummal rendelkező nők értesítése, tájékoztatása

Útmutató PIP mellimplantátum beültetésen átesett nők kezelésének eljárás rendjéről PIP implantátummal rendelkező nők értesítése, tájékoztatása Útmutató PIP mellimplantátum beültetésen átesett nők kezelésének eljárás rendjéről Készítette: Szakmai Kollégium Plasztikai és Égéssebészeti Tagozata A francia egészségügyi hatóság (AFSSAPS) 2010. március

Részletesebben

Szegedi Emlőrák Szimpózium Szeged, 2005. szeptember 16-18. Részletes tudományos program

Szegedi Emlőrák Szimpózium Szeged, 2005. szeptember 16-18. Részletes tudományos program 2005. szeptember 16. péntek 9.00 10.30 Továbbképző referátumok I. Üléselnök: Palkó András, Péntek Zoltán 9.00 Megnyitó 1. 9.05 Az emlőszűrés hatása nemzetközi és hazai tapasztalatok Bordás Pál, Lulea,

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Kódszám SE-TK/2011.I./00339 Szemeszter 2011.I.félév Jelleg Kötelezően választható Főcím Állapot A nőgyógyászati daganatok korai diagnosztikája és komplex kezelése. Kolposzkópos tanfolyam

Részletesebben

Evidenciákon alapuló multimodális képalkotói diagnosztika fôbb daganat csoportokban

Evidenciákon alapuló multimodális képalkotói diagnosztika fôbb daganat csoportokban Evidenciákon alapuló multimodális képalkotói diagnosztika fôbb daganat csoportokban Dr. Gôdény Mária, Országos Onkológiai Intézet A képalkotók egyre növekvô alkalmazása és a technológia fejlôdése lehetôvé

Részletesebben

Demyelinisatios betegségek

Demyelinisatios betegségek Demyelinisatios betegségek Dr. Zsigmond Ildikó MR Kutatóközpont, Mediworld Plus Kft., Mediworld Diagnosztika Kft. 2013. május 24. Székesfehérvár A fehérállomány: - Az idegsejtek velőshüvellyel borított

Részletesebben

Képalkotó diagnosztikai algoritmusok szerepe és alkalmazásuk onkológiai betegségekben

Képalkotó diagnosztikai algoritmusok szerepe és alkalmazásuk onkológiai betegségekben Képalkotó diagnosztikai algoritmusok szerepe és alkalmazásuk onkológiai betegségekben Prof. Dr. Gődény Mária, Országos Onkológiai Intézet A képalkotók kiemelkedő fontosságú szerepet játszanak a betegség

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

A patológiai vizsgálatok metodikája. 1. Biopsziástechnikák 2. Speciális vizsgálatok

A patológiai vizsgálatok metodikája. 1. Biopsziástechnikák 2. Speciális vizsgálatok A patológiai vizsgálatok metodikája 1. Biopsziástechnikák 2. Speciális vizsgálatok Biopsziaindikációk Diffus/multifocalis eltérések Folyamat etiológiájának tisztázása Szisztémás kezeléshez szükséges paraméterek

Részletesebben

III./10.3. A hímvesszőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A./ Etiológia. B./ Patológia. Nyirády Péter

III./10.3. A hímvesszőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A./ Etiológia. B./ Patológia. Nyirády Péter III./10.3. A hímvesszőrák Nyirády Péter A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a hímvesszőrák előfordulásával, diagnosztikájával és kezelésével kapcsolatos ismereteket. A fejezet elsajátítása során

Részletesebben

AZ EMLÔRÁK KORSZERÛ SEBÉSZI KEZELÉSE

AZ EMLÔRÁK KORSZERÛ SEBÉSZI KEZELÉSE AZ EMLÔRÁK KORSZERÛ SEBÉSZI KEZELÉSE Lázár György 1, Besznyák István 2, Boross Gábor 3, Farsang Zoltán 4, Gulyás Gusztáv 2, Jakab Ferenc 5, Maráz Róbert 3, Márkus Béla 6, Tóth László 2 1 Szegedi Tudományegyetem,

Részletesebben

Együttműködés az ellátóhelyekkel a helyi szűrésre való mozgósítás érdekében

Együttműködés az ellátóhelyekkel a helyi szűrésre való mozgósítás érdekében Dr. Bicsák Krisztina mb. főosztályvezető Népegészségügyi Főosztály Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014. február 26. Együttműködés az ellátóhelyekkel a helyi szűrésre való mozgósítás érdekében EFI-k elhelyezkedése

Részletesebben

Az emlődaganatok 2008 2009. évi radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai

Az emlődaganatok 2008 2009. évi radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai Az emlődaganatok 2008 2009. évi radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai Onco Update, 2010 Breast malignancies: review of the year 2008 2009 radiological diagnostics and therapy news Onco Update,

Részletesebben

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika Kávészünet-14 Siófok 2012 május 11-13 KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK FELADATA Morfológiai és funkcionális

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

A kamaszkor jellegzetes onkológiai kórképei Garami Miklós

A kamaszkor jellegzetes onkológiai kórképei Garami Miklós A kamaszkor jellegzetes onkológiai kórképei Garami Miklós Kávészünet-17 2015. május 15 17. Házi Gyermekorvosok Egyesülete XVII. tudományos konferencia A pattanás S. Péter Bátor Tábor Jack Andarka 3 hete

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER 1 of 6 12/1/2008 2:33 AM THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER Az infravörös monitorozás emisszión alapuló noninvazív képalkotó eljárás. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kidolgozott thermográfiai vizsgálati rendszer

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Új lehetőségek, MRI-biomarkerek a nőgyógyászati daganatok értékelésében

Új lehetőségek, MRI-biomarkerek a nőgyógyászati daganatok értékelésében 216 Összefoglaló közlemény Új lehetőségek, MRI-iomarkerek a nőgyógyászati daganatok értékeléséen Horváth Katalin 1, Gődény Mária 1,2 1 Országos Onkológiai Intézet, Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Budapest;

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTER CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J A V A S L A T a Csepeli Szakorvosi Rendelő képalkotó diagnosztikai berendezéseinek beszerzésére Készítette: Dr.Beliczay István orvos-igazgató

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az emlő jó- és rosszindulatú daganatainak sebészi kezelése. Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az emlő jó- és rosszindulatú daganatainak sebészi kezelése. Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az emlő jó- és rosszindulatú daganatainak sebészi kezelése Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A tevékenység alkalmazási

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

Cystosus veseelváltozások vizsgálata multidetektoros komputertomográfiával

Cystosus veseelváltozások vizsgálata multidetektoros komputertomográfiával HÚGYÚTI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény Cystosus veseelváltozások vizsgálata multidetektoros komputertomográfiával Bata Pál, Mikusi Regina, Karlinger Kinga, Bérczi Viktor, Szendrôi Attila, Romics Imre

Részletesebben

Róma sem egy nap alatt épült fel

Róma sem egy nap alatt épült fel KÉPALKOTÓ PORTRÉ Róma sem egy nap alatt épült fel Interjú Dr. Tabár László radiológus professzorral Díszdoktorává avatta a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa Dr. Tabár László professzort (Department of Mammography,

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája

Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája KOLLÁR Attila klinikai főorvos, általános igazgatóhelyettes Semmelweis Egyetem, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Budapest Történeti előzmények: RTG

Részletesebben

Észak-Írország mellrákszűrés. Segítünk a döntésben

Észak-Írország mellrákszűrés. Segítünk a döntésben Észak-Írország mellrákszűrés Segítünk a döntésben Mi a mellrák? 4 Mi a mellrákszűrés? 5 Mellrákszűrés eredménye 8 Választás a mellrákszűrés előnyei 11 és kockázatai Mik a mellrák tünetei? 14 Kit kereshetek

Részletesebben

HÓLYAGDAGANATOK IN-VIVO FOTODINÁMIÁS DIAGNOSZTIKÁJA

HÓLYAGDAGANATOK IN-VIVO FOTODINÁMIÁS DIAGNOSZTIKÁJA - 1 - BEVEZETÉS A hólyagdaganatok diagnosztikája, terápiája a mindennapi urológiai munkában kiemelkedő jelentőséggel bír, mivel a hólyagdaganatos betegek képezik az egyik legnagyobb urológiai betegcsoportot.

Részletesebben

Útmutató. PIP mellimplantátum beültetésen átesett nők kezelésének eljárás rendjéről

Útmutató. PIP mellimplantátum beültetésen átesett nők kezelésének eljárás rendjéről Útmutató PIP mellimplantátum beültetésen átesett nők kezelésének eljárás rendjéről A francia egészségügyi hatóság (AFSSAPS) 2010. március 30-án kelt határozatában felfüggesztette a Poly Implant Prothese

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

Emlő térfogat meghatározási módszerek az onkoplasztikai sebészetben

Emlő térfogat meghatározási módszerek az onkoplasztikai sebészetben Emlő térfogat meghatározási módszerek az onkoplasztikai sebészetben Dr. Kunos Csaba A Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma Kecskemét, 2013. május 17-18. A nőiesség szimbóluma Az emlő a női esztétikai

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt mus által támogatott projekt BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Kedves Betegeink! A daganatokról

Részletesebben

Az emlôrák szûrése. A szakma megtesz mindent?

Az emlôrák szûrése. A szakma megtesz mindent? Az emlôrák szûrése. A szakma megtesz mindent? Dr. Szalai Gábor, Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Radiológiai Klinika A szervezett emlôrákszûrés célja az emlôrák okozta mortalitás csökkentése és az

Részletesebben

Többes malignus tumoros eseteink elemzése. Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya

Többes malignus tumoros eseteink elemzése. Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya Többes malignus tumoros eseteink elemzése Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya Szövettanilag bizonyított tumoros betegség Különböző szövettani típus Azonos vagy különböző szervek

Részletesebben

Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén. Dr. Bánhidy Ferenc

Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén. Dr. Bánhidy Ferenc Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén Dr. Bánhidy Ferenc Emlőrák Várandósság alatt az emlőrák az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganattípus. Pregnancy associated breast cancer

Részletesebben

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317)

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Az U.S. a GDP 18%-át költi egészségügyi kiadásokra A ráfordítás alig növelhető, alig fenntartható Alapvető

Részletesebben

Új ultrahang-ábrázolási technika: SonoCT. Csôregh Éva, Jakab Zsuzsa, Harkányi Zoltán. 28 Érkezett: 2001. január 5. Elfogadva: 2001. január 31.

Új ultrahang-ábrázolási technika: SonoCT. Csôregh Éva, Jakab Zsuzsa, Harkányi Zoltán. 28 Érkezett: 2001. január 5. Elfogadva: 2001. január 31. ÚJ DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁSOK Elôzetes közlemény Új ultrahang-ábrázolási technika: SonoCT Csôregh Éva, Jakab Zsuzsa, Harkányi Zoltán BEVEZETÉS Az ultrahang-diagnosztika legújabb fejlesztése napjainkban a

Részletesebben

Statikus MR-urográfia a húgyúti obstrukciók diagnosztikájában

Statikus MR-urográfia a húgyúti obstrukciók diagnosztikájában MR-DIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai tanulmány Statikus MR-urográfia a húgyúti obstrukciók diagnosztikájában Kis Zsuzsanna, Fazekas Péter, Kulcsár Dániel, Köteles Márta, Kovács Annamária, Magyar Klára The

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. Az emlőrák komplex onkológiai kezelése Az emlőrák progresszív és heterogén betegség.

Részletesebben

Terhességi papilláris pajzsmirigycarcinoma Citodiagnózis, kiegészítő vizsgálatok

Terhességi papilláris pajzsmirigycarcinoma Citodiagnózis, kiegészítő vizsgálatok Terhességi papilláris pajzsmirigycarcinoma Citodiagnózis, kiegészítő vizsgálatok Esetbemutatás dr. Székely Tamás, dr. Székely Eszter, dr. Istók Roland, dr. Kovács István, dr. Járay Balázs dr. Tóbiás Bálint*,

Részletesebben

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben

Önéletrajz. 1. Személyi adatok

Önéletrajz. 1. Személyi adatok Önéletrajz 1. Személyi adatok Név: Dr.Takácsi-Nagy Zoltán Születési idő: 1969.06.05. Születési hely: Székesfehérvár Családi állapot: nős Munkahely: Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Osztály 1122

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

A korai emlőrák egyénre szabott kezelése

A korai emlőrák egyénre szabott kezelése A korai emlőrák egyénre szabott kezelése Ph.D. Tézis Dr. Kelemen Gyöngyi Témavezető: Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Onkoterápiás Klinika Szeged 2012 2 1.

Részletesebben

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből Iványi Béla SZTE Pathologia Hólyagrák 7. leggyakoribb carcinoma Férfi : nő arány 3.5 : 1 Csúcsa: 60-80 év között Oka: jórészt ismeretlen Rizikótényezők:

Részletesebben