RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata"

Átírás

1 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba sorolása, a prognózis meghatározása, a terápia megtervezése döntıen képalkotó módszereken, ezen belül elsısorban az ultrahangvizsgálaton és a komputer tomográfián alapul. Az egyéb módszerek (intravénás urográfia, angiográfia, mágneses rezonanciavizsgálat stb.) alkalmazására válogatott esetekben, jól körülhatárolt indikációk alapján kerül sor. A számítógépes rétegvizsgálat jellemzıje, hogy a vizsgált testtérfogatot axiális síkú réteg felvételek formájában képezi le. Az egyes elemi térfogategységekhez (voxel) rendelt sugárelnyelési értékek megjelenítése révén felépülı képek igen jó kontrasztfelbontása lehetıvé teszi viszonylag kis denzitáskülönbségek, illetve denzitásváltozások ábrázolását. Az intravénásán beadott vízoldékony, jódos kontrasztanyagok hatására bekövetkezı denzitásváltozás révén vizsgálhatók a módszer térbeli felbontóképességét elérı nagyságrendő erek, és elemezhetı az egyes szervek és elváltozások vérellátása, erezettsége is. 1. ábra. Dinamikus CT-vizsgálat a jobb vese nagy kiterjedéső, kiterjedten necrotikus tumoráról. A perifériás, vascularisált tumorrészek intenzíven halmoznak, a centrális, necrotikus területeken halmozás nincs, ezen belül ventralisan elfolyósodott részlet is megfigyelhetı. A vesesejtes rák erezettsége A primer rosszindulatú vesedaganatok 90%-a vesesejtes rák. A tumorfajtára jellemzı, hogy az esetek döntı többségében hypervascularizált, ugyanakkor korai necrosisra hajlamos. A tumor térfogatához viszonyítva nagy volumenő perfusio az egyik magyarázata a gyakori hematogen áttét-képzıdésnek, és így - egyéb feltételek teljesülése esetén - indokolttá teszi a preoperatív tumor-embolisatio elvégzését. Másfelöl a nagy kiterjedéső necrosis jelenléte (melyet ultrahangvizsgálattal csak a késıi, ún. elfolyósodott fázisban lehet felismerni) módosíthatja az em- bolisatio technikáját, esetenként - a tumor egyéb jellemzıi függvényében - az indikációját (1).

2 2 A bıséges erezettség és az ugyancsak jellegzetes arterio-venosus shuntképzıdés következtében a vesesejtes rák kontrasztanyag halmozása igen gyors emelkedést, majd - mivel a tumor stromája tartósan nem tárolja a kontrasztanyagot - gyors csökkenést is mutat (2). A korai necrosis nem halmozó, de solid területként, az elfolyósodott necrosis folyadék-denzitású területként ábrázolódik (1. ábra). 2. ábra. Dinamikus CT-vizsgálat a bal vese középsı' harmadában dorsalisan elhelyezkedı kis térfoglaló folyamatról. Az elváltozás alacsony denzitású, halmozást nem mutat, ez érmentes, benignus cystát bizonyít. A tumoros halmozás jól elkülönül a normális veseparenchyma halmozásdinamikájától, hiszen az utóbbi az ugyancsak gyors emelkedés után - a tubularis fázis következtében - tartósan magas marad; illetve elkülönül az avascularis teriméktıl (cysta) is, melyek halmozást nem mutatnak (3). A fentiek alapján az erezettség vizsgálata több szempontból is jelentıs. 1. Bármilyen kis mértékő, vagy/és kis területre kiterjedı halmozás egy térfoglaló folyamaton belül annak - legalább minimális mértékben - erezett voltát bizonyítja (2., 3. ábra), ami solid, vérellátással rendelkezı komponens jelenlétére és ezzel a malignitás lehetıségére utal (4, 5.). 2. A tumor vascularitás mértékének, a tumoron belüli necrosis kiterjedésének ismerete fontos információ a pre- operatív embolizáció metodikájának, indikációjának meghatározásához. 3. Az erezettség embolizáció utáni vizsgálata segít a preoperatív vagy palliatív embolizáció eredményességének lemérésében (6).

3 3 3. ábra. Dinamikus CT-vizsgálat a jobb vese középsı harmadában ventralisan elhelyezkedı kis térfoglaló folyamatról. Az elváltozás natív méréssel alacsony denzitású, a kontrasztanyag beadása közben azonban denzitása inhomogénén növekszik a centrális területen, ez a képlet erezettségét bizonyítja. Mőtét során kis intracystikus vesesejtes rákot találtak. A vesesejtes rák vénás terjedése A jellegzetes érstruktúrán kívül jellemzıje a vesesejtes ráknak a hajlam a vena renalisban, illetve azon keresztül a vena cava inferiorban való terjedésre is (4. ábra). Az esetek kb. 10%-ában mutatható ki a vesevéna (gyakrabban a jobb oldali) és kb. 2-3%-ban a vena cava inferior érintettsége. Ez utóbbi rendszerint a vena renalis tumorthrombusával összefüggésben alakul ki, de leírtak izolált cava-megbetege- dést is (7). 4. ábra. Kontrasztfokozásos CT-vizsgálat a jobb vese nagy mérető, kiterjedten necrotikus tumoráról. Az elváltozás a vena renalison keresztül a vena cava inferiorba terjed. A beszú'rt vesevénában tumorszövetre jellemzı intenzív halmozás figyelhetı meg. A vesevéna tágulata önmagában nem szól tumoros érintettség mellett, lehet egyszerően a hypervascularizált tumor következtében megnövekedett perfusio vagy az ún. "nutcracker-jelenség" következménye is (5. ábra), ugyanakkor a tumorthrombus jelen lehet normális átmérıjő vénában is (8, 9.). Ha a vénás keringés akadályozott, megnyílnak a perirenalis vénás kollateralisok (10).

4 4 5. ábra. Kontrasztfokozásos CT-vizsgálat a normális bal vesérıl. A vena renalis mérsékelt tágulata az ún. "nutcracker" jelenség (részletesen lásd a szövegben) következménye. A normális vesevéna kontraszt- anyag-halmozást a késıi, "vénás" fázisban mutat. Ha a lument véralvadék tölti ki, halmozás egyáltalán nincs, vagy a thrombust "körülfolyó" halmozás látható (6. ábra). 6. ábra. Kontrasztfokozásos CT-vizsgálat a nem tumoros bal vesérıl. A körülirtán tág vesevénában a nyíllal jelzett területen a kontrasztanyagot nem halmozó elváltozás, nagy valószínőséggel alvadék látható. A bal vese mérsékelt megnagyobbodása és lassult perfusiója (az ellenoldalhoz viszonyítva elmaradó, a cortexre lokalizálódó halmozás) is alátámasztja a vena renalis thrombosis diagnózisát. A vénákban elhelyezkedı tumorthrombusra az eredeti daganat korai, intenzív halmozása jellemzı (7. ábra). A vénás kollatera- lisok (eltérıen például a tılük egyébként nehezen megkülönböztethetı nyirokcsomóktól) szintén a vénás fázisban halmoznak (11). Mindezek alapján több okból is fontosnak tartjuk a vénák állapotának vizsgálatát. 1. A vénák tumoros invasiója, illetve annak mértéke alapvetıen befolyásolja a stádiumot és a prognózist (12). 2. A vesevéna tumoros invasiója akadályozza a korai véna-lekötést, a perirenalis vénás kollateralisok is fokozzák az intraoperatív tumorsejt-szóródás kockázatát és indokolják a pre- operatív embolizáció elvégzését (1). 3. Mőtéttechnikai szempontból fontos tudni, hogy a lument kitöltı elváltozás mekkora része alvadék, illetve tumorszövet (6).

5 5 7. ábra. Dinamikus CT-vizsgálat a tumoros bal vesérıl. A körülirtán tágabb vesevénában (nyíl) tumorszövetre jellemzı, intenzív halmozás látható. A komputer tomográfia szerepe és megbízhatósága Az emberi testben a kontrasztanyag intravénás beadását követı halmozás komputer tomográfiás képe három fázisra bontható. Az artériás fázis (20-50 másodperc) elején az aorta és elsıdleges ágai, végén pedig a kis artériák halmoznak. A kapilláris fázisban (30-60 másodperc) a szervek parenchymá- ja, a vénás fázisban (40-80 másodperc) a vénák mutatnak halmozást (8. ábra). Természetesen az egyes régiók halmozás-dinamikáját egy sor egyéb tényezı (a beadás helye, sebessége, a beadott kontrasztanyag mennyisége, töménysége, a keringés sebessége, a kontrasztanyag distributiója az intra- és extravascularis térben stb.) is befolyásolja (13). Az úgynevezett dinamikus komputer tomográfia (egy adott síkban végzett nagy sebességő sorozatmérés kontrasztanyag adás közben) jól jellemzi az adott sík képleteinek keringését az idıdenzitás görbe révén, azonban nagyobb térfogatok megítélésére csak korlátozottan alkalmas. A kontrasztanyag beadás után megkezdett, egy adott szervet számos szeletben leképezı, szokványos méréssorozat képeinek jelentós része a halmozásdinamika szempontjából igen késó'i fázisban készül, így a keringés vizsgálatára nem alkalmas (14). 8. ábra. Különbözı szervek jellemzı halmozásdinamikája Kormano (13) szerint. A megoldást az jelenti, ha a dinamikus mérés sebességével vizsgálunk, de nemcsak egy kiválasztott síkot, hanem léptetéssel az egész szervet ábrázoljuk. Az általunk használt Siemens Somatom DR típusú készülék FAST mérési módja, illetve az ennél

6 6 korszerőbb, gyorsabb típusok rutin programjai is lehetıvé teszik, hogy 8-10 mm-es szeletvastagsággal és léptetéssel végezzük a vizsgálatot, folyamatos kontrasztanyag-adagolás közben ml kontrasztanyagot injiciálunk i.v. bolusban, 1,5-2 ml/sec flow-val. A méréseket másodperccel az injekció indítása után kezdjük, és a vesék vizsgálata esetén szükséges szeletet figyelembe véve kb. ugyanennyivel a kontrasztanyag-beadás vége után fejezzük be. Ilyen módon végezve a mérést az egész vese az artériás - korai kapilláris fázisban "tartható', miközben az idı elırehaladásával párhuzamosan megjelennek a késıbbi fázisok elemei is. Ez részben zavaró hatású lehet, azonban például a vesevénák megítélése szempontjából kifejezetten hasznosnak tekintendı (15, 16.). Természetesen az itt csak röviden vázolt eljárással szemben számos elvi kifogás támasztható (pl.: standardizál- hatóság, összehasonlíthatóság stb.), azonban az eddigi tapasztalatok szerint a módszer alkalmazása révén a napi gyakorlatban szükséges információkat a szükséges pontossággal szerezhetjük meg. 5 év alatt 318 vesesejtes rákos beteget vizsgáltunk az ismertetett módon. Vizsgálati eredményeinket a mütéti-szövettani leletekkel összevetve, a tumor-erezettség értékelésében helyes eredményt értünk el 93,4%-ban, túlbecsültük a vascularitást 6,6%-ban, álnegatív eredmény nem volt. Ez gyakorlatilag megegyezik az angiográfia hasonló értékeivel. Helyesen ítéltük meg a vénás terjedést az esetek 93,2%- ában, túlbecsültük 1,9%-ban és alulbecsültük 4,9%-ban. Ezek az eredmények kis mértékben, de nem szignifikánsan jobbak, mint az angiográfiáé. A tumor-vascularitás értékelésében téves, vagy bizonytalan eredményt gyakorlatilag csak a kicsi, 1 cm-nél kisebb átmérıjő elváltozások esetében láttunk, ennek magyarázatául az úgynevezett térfogat-átlagolási effektus (vagyis az elváltozás és a környezet denzitásértékeinek "összemosása") szolgál. A vénák értékelésében több nehézség is jelentkezik. A komputer tomográfia nem megbízható az intrahepaticus cava-szakasz vizsgálatában, mert a véna és a májszövet halmozása alig különül el egymástól. Álpozitív eredményre vezethet az alsó végtagok felıl érkezı, még "natív" vér- és a vesevénákból származó, már kontrasztanyagos vér keveredése okozta inhomogenitás (17, 18). Gondot jelent a kis átmérıjő, perifériás vénák halmozásának értékelése. Következtetés A vese térfoglaló folyamatok, ezen belül különösen a vesesejtes rákok kórismézésében igen fontos elem a kimutatott elváltozás erezettségének, illetve a vénákhoz való viszonyának értékelése. Az ennek nyomán nyert adatok döntıen befolyásolhatják a betegség stádiumát, prognózisát, a gyógyítás módját. Számos képalkotó eljárás (ultrahang, Doppler-, illetve color- Doppler ultrahang, angiográfia, MRI) képes arra, hogy ezen kérdésekre ki- sebb-nagyobb pontossággal választ adjon (19, 20, 21). Tekintettel azonban arra, hogy napjainkban a biztosan jóindulatú elváltozások kivételével gyakorlatilag minden vese térfoglaló folyamat esetében "kötelezı', rutin eljárás a komputer tomográfia, és ezen a módszeren alapul a malignus elváltozások preoperatív diagnózisa és stádiumba sorolása is, megítélésünk szerint ezt az eljárást kell olyan módszerrel végezni, hogy a tumor statikus leírásán túl annak halmozásdinamikája és -él- oszlása (erezettség, necrosis), illetve a vénákhoz való viszonya is megbízhatóan leírható legyen. Irodalom

7 7 1. Wallace, S, et cd.: Embolization of renal carcinoma. Radiology, 138: , (1981). 2. Baert, A. L. et al.: Contrast enhancement by bolus technique in the CT examina- tion of the kidney. Radiology, 20: (1980). 3. Young, S. W. et al.: A strategy for the contrast enhancement of malignant tumors using dynamic computed tomo- graphy and intravascular pharmacokinetics. Radiology, 137: (1980). 4. Baranyai T. és mtsai: A hypo- és avascularis vesetumorok diagnosztikai problémái. Magyar Radiológia, 59: (1985). 5. Parienty, R. A. et al.: Cystic renal cancers: CT characteristics. Radiology, 157: (1985). 6. Zeman, R. K. et al.: Renal cell carcinoma: dynamic thinsection CT assessment of vascular invasion and tumor vascularity. Radiology, 167: (1988). 7. Selli, C. et al.: Caval extension of renal cell carcinoma. Urology, 30: (1987). 8. Trambert, J. J. et al.: Precaliceal varices due to nutcracker phenomenon. AJR, 154: (1990). 9. Buschi, D. et al: Distended left renal vein: CT/sonographic normál variant. AJR, 135: (1980). 10. Bríndle, M. S.: Alternative vascular channels in renal cell carcinoma. Clin. Radiol., 23: , (1972). 11. Lang, E. K: Comparison of dynamic and conventional computed tomography, angiography, and ultrasono- graphy in the staging of renal cell carcinoma. Cancer, 54: (1984). 12. Miles, A. K. et al.: CT staging of renal cell carcinoma: a prospective comparison of three dynamic computed tomo- graphy techniques. Eur. J. Radiol., 13: (1991). 13. Konnano, M. J.: Kinetics of contrast média after bolus injection and infusi- on in: Félix R, et al. (eds): Contrast média in computed tomography. International Congress Series 561, Excerpta Medica, Amsterdam-Oxford-Prince- ton, 1981, pp Lang, E. K.: Angio-computed tomography and dynamic computed tomography in staging of renal cell carcinoma. Radiology, 151: (1984). 15. Palkó A. és mtsai: Vesetumorok dinamikus CT vizsgálata: a denzitásváltozás számítógépes értékelése. Magyar Radiológia, 64: (1990).

8 8 16. Palkó A. és mtsai: Computer tomo- graphia: a FAST mód adaptálása dinamikus vizsgálatra. Kórház- és Orvostechnika, 28: (1990). 17. Glazer, E., et al.: CT diagnosis of tumor thrombus in the inferior vena ca- va: avoiding the false-positive diagnosis. AJR, 137: (1981). 18. Vogelzang, R. L, et al.: Inferior vena cava CT: pseudothrombus produced by rapid armvein contrast infusion. AJR, 144: (1985). 19. Hricak, H. et al.: Detection and staging of renal neoplasms: a reassessment of MR imaging. Radiology, 166: (1988). 20. Ramos, I. M. et al.: Tumor vascular signals in renal masses: detection with Doppler ultrasound. Radiology, 168: (1988). 21. Squillaci, E., et al.: MR angiography in abdominal neoplasms. Eur. Radiol. 4: (1994). Dr. Palkó András Pécsi Orvostudományi Egyetem Radiológiai Klinika 7643 Pécs, Ifjúság u. 13. Érbetegségek: 1995/ oldal

A MELLÉKVESE ÉS ENDOKRIN PANCREAS DAGANATOK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA

A MELLÉKVESE ÉS ENDOKRIN PANCREAS DAGANATOK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA A MELLÉKVESE ÉS ENDOKRIN PANCREAS DAGANATOK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA Dr. Weninger Csaba PTE Klinikai Központ Radiológiai Klinika, Pécsi Diagnosztikai Központ Pécs Indikáció Mellékvese vizsgálata Endokrin

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

A multislice CT jelentôsége a vese térfoglalások korai felismerésében és karakterizálásában

A multislice CT jelentôsége a vese térfoglalások korai felismerésében és karakterizálásában A multislice CT jelentôsége a vese térfoglalások korai felismerésében és karakterizálásában Dr. Baranyai Tibor, Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Oktató Kórház A vesék gócos elváltozásainak radiológiai

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában DEOEC Radiológiai Klinika MSCT 1998 - Még gyorsabb aquisitiós idő, - alacsony dózis, - jobb kontraszt és térbeli feloldás, - tetszés szerinti vastagságú

Részletesebben

Retroperitonealis elváltozások diagnosztikája

Retroperitonealis elváltozások diagnosztikája Retroperitonealis elváltozások diagnosztikája Rácz Zs, Székács E, Székely E SE ÁOK, II. sz. Pathologiai Intézet 69. Patológus Kongresszus 2010.10.01. Siófok Retroperitonealis topográfia Retroperitonealis

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és 2012-ben felülvizsgált TERVEZET 2013.05.24 Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1. Azonosítószám: 5/2009 1.2. Az eljárásrend tárgyát

Részletesebben

Cystosus veseelváltozások vizsgálata multidetektoros komputertomográfiával

Cystosus veseelváltozások vizsgálata multidetektoros komputertomográfiával HÚGYÚTI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény Cystosus veseelváltozások vizsgálata multidetektoros komputertomográfiával Bata Pál, Mikusi Regina, Karlinger Kinga, Bérczi Viktor, Szendrôi Attila, Romics Imre

Részletesebben

Elsÿ tapasztalatok a rectum-tumorok color-doppler ultrahang vizsgálatával

Elsÿ tapasztalatok a rectum-tumorok color-doppler ultrahang vizsgálatával Elsÿ tapasztalatok a rectum-tumorok color-doppler ultrahang vizsgálatával Jakab Zsuzsa, Duliskovich Tibor, Archie A. Alexander, Lestár Béla, Ritter László Összefoglaló Bevezetés: Aszerzÿk egy év alatt

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje MGYRKÖZLÖNY 2010. évi 77. szám 16751 2. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 1. z eljárásrend tárgyát

Részletesebben

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények I.

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények I. Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények I. Dr. Puskás Tamás, Henits Imre, Vas Megyei Markusovszky Kórház Radiológiai Osztály A tumoros betegségek

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Onkoradiológia 2012 Varga Edit, Rudas Gábor oncoradiologia feladata differenciáldiagnosztika terápia követése háziorvos klinikus radiológus congenitalis NBL vs

Részletesebben

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika Kávészünet-14 Siófok 2012 május 11-13 KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK FELADATA Morfológiai és funkcionális

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája

Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája KOLLÁR Attila klinikai főorvos, általános igazgatóhelyettes Semmelweis Egyetem, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Budapest Történeti előzmények: RTG

Részletesebben

Az ultrahang-kontrasztanyagokat (UKA) évtizedeken. A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok szerepe a klinikai gyakorlatban.

Az ultrahang-kontrasztanyagokat (UKA) évtizedeken. A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok szerepe a klinikai gyakorlatban. ULTRAHANG-DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok szerepe a klinikai gyakorlatban Harkányi Zoltán Az ultrahang-kontrasztanyagok a rövid ideig az erekben keringô mikrobuborékok

Részletesebben

A HYCOSY vizsgálat újabb diemenziói iói Timmermann Gábor*, Kondér Béla** *Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti Klinika, ** Jávorszky Ödön Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, Vác MSzNUT Pécs 2011 2012.01.02.

Részletesebben

OBSTRUVTIV UROPATHIÁK. Kis Éva Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika

OBSTRUVTIV UROPATHIÁK. Kis Éva Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika OBSTRUVTIV UROPATHIÁK Kis Éva Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika A HÚGYÚTI RENDSZER VIZSGÁLATA Prenatalis ultrahang Prenatalis MR Postnatalis ultrahang Mictios cystourethrographia

Részletesebben

A kismedencei CT-vizsgálat jelentôsége a prostatacarcinomák preoperatív stádiumának meghatározásában

A kismedencei CT-vizsgálat jelentôsége a prostatacarcinomák preoperatív stádiumának meghatározásában CT-DIAGNOSZTIKA Rövid közlemény A kismedencei CT-vizsgálat jelentôsége a prostatacarcinomák preoperatív stádiumának meghatározásában Berczi Csaba, Tóth György, Varga Attila, Flaskó Tibor, Kollár József,

Részletesebben

III./11.1. A vese elsődleges daganatai

III./11.1. A vese elsődleges daganatai III./11.1. A vese elsődleges daganatai Szendrői Attila, Romics Imre A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az elsődleges vesedaganatok jellegzetes tüneteit, a diagnosztikus lépéseket, a kezelési lehetőségeket

Részletesebben

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications Publication list List of papers published in extenso 1. Horváth K, Gődény M: Képalkotó vizsgálatok a nőgyógyászati daganatok stádium meghatározásában. Magyar Radiológia 2004; 78(6):284-292. 2. Horváth

Részletesebben

Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban

Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban MR-DIAGNOSZTIKA Rövid közlemény Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban Szabó Éva, Bidlek Mária, Gôdény Mária BEVEZETÉS Az Országos Onkológiai Intézetben, 2002. január 1. és 2005. május

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Ultrahang. Ultrahang. Mi kell az UH vizsgálathoz? Hogyan keletkezik az UH kép? k. UH transducer. Transducer típusok. klinikai ismeretekkel.

Ultrahang. Ultrahang. Mi kell az UH vizsgálathoz? Hogyan keletkezik az UH kép? k. UH transducer. Transducer típusok. klinikai ismeretekkel. Vizsgálóelj eljárások alkalmazásának klinikai jelentõsége: Ultrahang Dr. Kollár r Attila Klinikai FõorvosF SE Radiológiai és Onkoterápi piás Klinika Röntgen Képalkotó módszerek Ultrahang CT MR Angiográfia

Részletesebben

MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK. KIS ÉVA Semmelweis Egyetem ÁOK Budapest I. sz. Gyermekklinika

MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK. KIS ÉVA Semmelweis Egyetem ÁOK Budapest I. sz. Gyermekklinika MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK KIS ÉVA Semmelweis Egyetem ÁOK Budapest I. sz. Gyermekklinika MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK A legtöbb mellkasi kórkép diagnosztizálásához elegendı a röntgenfelvétel Néha az

Részletesebben

Dr. Tóth Miklós. Semmelweis Egyetem, ÁOK II. Belgyógyászati Klinika. Budapest

Dr. Tóth Miklós. Semmelweis Egyetem, ÁOK II. Belgyógyászati Klinika. Budapest A laboratóriumi vizsgálatok szerepe a hypercalcaemiák differenciál-diagnosztikájában és a betegségek nyomonkövetésében Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesületének kongresszusa 2007. augusztus

Részletesebben

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Bidlek M., Kovács E. Országos Onkológiai Intézet 2013. május 17-18 Szenológiai Kongresszus Kecskemét Műtéti típusok Kozmetikai

Részletesebben

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.)

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) Képalkotó diagnosztika Szerkesztette: Dió Mihály 06 30 2302398 Témák 1. Röntgen

Részletesebben

A tüdôrák stádiummeghatározása

A tüdôrák stádiummeghatározása TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A tüdôrák stádiummeghatározása Monostori Zsuzsanna Staging for lung cancer A szerzô az aktuális daganatstádium-besorolást saját, tízéves gyakorlatát felhasználva összegzi. Az ismertetés

Részletesebben

MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN. Dr.Czirják Sándor OITI.

MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN. Dr.Czirják Sándor OITI. MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN Dr.Czirják Sándor OITI. Sebészeti utak a suprasellaris és a III. kamra régióihoz CÉLKITŰZÉSEK 1. A szuperciliáris feltárás: aneurysma

Részletesebben

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317)

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Az U.S. a GDP 18%-át költi egészségügyi kiadásokra A ráfordítás alig növelhető, alig fenntartható Alapvető

Részletesebben

A hasnyálmirigy-daganatok radiológiai vizsgálata

A hasnyálmirigy-daganatok radiológiai vizsgálata TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A hasnyálmirigy-daganatok radiológiai vizsgálata Onco Update 2005 Forrai Gábor, Bodoky György Radiological diagnostics of the pancreas neoplasms Onco Update 2005 A szerzôk a pancreasdaganatok

Részletesebben

RADIKÁLIS PROSZTATEKTÓMIÁN ÁTESETT BETEGEK ELŐZETES ENDOREKTÁLIS MR VIZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATAI STAGING TEKINTETÉBEN

RADIKÁLIS PROSZTATEKTÓMIÁN ÁTESETT BETEGEK ELŐZETES ENDOREKTÁLIS MR VIZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATAI STAGING TEKINTETÉBEN Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 27 40. RADIKÁLIS PROSZTATEKTÓMIÁN ÁTESETT BETEGEK ELŐZETES ENDOREKTÁLIS MR VIZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATAI STAGING TEKINTETÉBEN DR. FORNET BÉLA

Részletesebben

Közlemények jegyzéke Dr. Szalay István

Közlemények jegyzéke Dr. Szalay István Közlemények jegyzéke Dr. Szalay István Ormos Jenő, Szalay István, Halász Jenő: Az álkapocs myxomájának elektronmikroszkópos vizsgálata Morphológiai és igazságügyi Orv. szemle. 26, 239 (1986) Lászik Zoltán,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Képalkotó eljárások (CT, PET, PET-CT, MR) A leletek értékelése

Képalkotó eljárások (CT, PET, PET-CT, MR) A leletek értékelése SEMMELWEIS EGYETEM RADIOLÓGIAI KLINIKA Képalkotó eljárások (CT, PET, PET-CT, MR) A leletek értékelése Dr. Kalina Ildikó Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Semmelweis Egyetem Budapest 2014. október 30.

Részletesebben

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottsága meghívja Önt tudományos ülésére: Helye:

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottsága meghívja Önt tudományos ülésére: Helye: M E G H Í V Ó Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottság A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottsága meghívja Önt tudományos ülésére: Minimál invazív

Részletesebben

COMPUTER- TOMOGRÁFIA. Weninger Cs. Pécsi Tudományegyetem, Klinika Központ, Radiológiai Klinika, Pécs RADIOLÓGIAI ALAPTANFOLYAM 2011.

COMPUTER- TOMOGRÁFIA. Weninger Cs. Pécsi Tudományegyetem, Klinika Központ, Radiológiai Klinika, Pécs RADIOLÓGIAI ALAPTANFOLYAM 2011. COMPUTER- TOMOGRÁFIA Weninger Cs Pécsi Tudományegyetem, Klinika Központ, Radiológiai Klinika, Pécs RADIOLÓGIAI ALAPTANFOLYAM 2011. 1973, British Journal of Radiology, 46, 1016-1022 Computerized transverse

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK A hírlevelünk nem laikusoknak szóló reklámot, hanem kizárólag szakembereknek szóló információkat tartalmaz (a 2006. évi XCVIII. törvény szerinti ismertetés). A hírlevél megtekintésével

Részletesebben

Hounsfield utáni 2. forradalom: Spirál / helikális / volumetrikus. leképezés

Hounsfield utáni 2. forradalom: Spirál / helikális / volumetrikus. leképezés Hounsfield utáni 2. forradalom: 1988 1989 Spirál / helikális / volumetrikus CT berendezés, leképezés Gyors leképezés Spirál / helikális CT 1 kontrasztanyag adás több fázisú mérés Valódi arteriográfiás

Részletesebben

A multislice CT alkalmazásánál elôforduló diagnosztikai csapdák és mûtermékek

A multislice CT alkalmazásánál elôforduló diagnosztikai csapdák és mûtermékek CT-DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A multislice CT alkalmazásánál elôforduló diagnosztikai csapdák és mûtermékek Baranyai Tibor Diagnostic pitfalls and artifacts of multislice CT Az utóbbi másfél évtizedben

Részletesebben

Kardiovaszkuláris MRI - ISZB

Kardiovaszkuláris MRI - ISZB Kardiovaszkuláris MRI - ISZB Dr Simor Tamás PhD Med Hab PTE Szívgyógyászati Klinika Kardiovaszkuláris MRI Kaposvári Egyetem Diagnosztikai Központ 1,5 T Siemens Magnetom Avanto Semmelweis Egyetem Ér-

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/150-031/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Unger Tamás ügyvezetı által képviselt Medical Centrum Egészségügyi, Szolgáltató és Ellátásszervezı Kft. (Budapest)

Részletesebben

HÚGYÚTI INFECTIÓK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA. Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika

HÚGYÚTI INFECTIÓK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA. Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika HÚGYÚTI INFECTIÓK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika HÚGYÚTI INFECTIO Baktérium a húgyúti rendszerben (Coli) Felsı rendszer acut pyelonephritis (APN) Alsó rendszer

Részletesebben

EüM módszertani levél

EüM módszertani levél 1. oldal EüM módszertani levél a felnőttkori vesedaganatok egységes patológiai feldolgozásáról és értékeléséről 1 Készítette: a Patológiai Szakmai Kollégium (2. módosított változat) A módszertani levél

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet KAPOSVÁR. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet KAPOSVÁR. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet KAPOSVÁR Doktori Iskola vezetője: PROF. HORN PÉTER, MTA rendes tagja DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Témavezető: DR. REPA IMRE

Részletesebben

Gastrointestinalis stromalis tumorok

Gastrointestinalis stromalis tumorok HASI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény Gastrointestinalis stromalis tumorok Bahéry Mária A gastrointestinalis stromalis tumorok az emésztôrendszer leggyakoribb mesenchymalis daganatai. Differenciációs

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet Programvezetı Dr. Horn Péter akadémikus Témavezetı Dr. Repa Imre egyetemi tanár 3D KÉPALKOTÓ

Részletesebben

Megatrendek és lehetıségek Ázsia orvostechnikai piacán

Megatrendek és lehetıségek Ázsia orvostechnikai piacán Megatrendek és lehetıségek Ázsia orvostechnikai piacán Dr. Martinkó Károly NFM ázsiai gazdasági tanácsadója BVK Tanácsadó Testület elnöke MediKlaszter Konferencia, 2010. október 26. Öregszik a népesség,

Részletesebben

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II.

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II. Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II. Dr. Puskás Tamás, Henits Imre, Vas Megyei Markusovszky Kórház Radiológiai Osztály A cikk első részét

Részletesebben

Formái: Kóroktan: ureter-occlusio! veleszületett (egyoldali - kétoldali) szerzett (egyoldali - kétoldali)

Formái: Kóroktan: ureter-occlusio! veleszületett (egyoldali - kétoldali) szerzett (egyoldali - kétoldali) A vese és a vizeletelvezető rendszer sebészeti anatómiája A vese sebészete Dr. Németh Tibor Ph.D tanszékvezető egyetemi docens SzIE, ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika A vese és a vizeletelvezető

Részletesebben

Hasi trauma. Várkonyi Ildikó Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika

Hasi trauma. Várkonyi Ildikó Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Hasi trauma Várkonyi Ildikó Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Hasi trauma Gyermekkorban a trauma az elsı haláloz lozási ok. A fej és s a végtagok v után n a has a 3. leggyakrabban érintett régir gió

Részletesebben

Szabó É., Bidlek M. A Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma a Társaság 20 éves fennállása alkalmából Tapolca, 2012. április 13-14.

Szabó É., Bidlek M. A Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma a Társaság 20 éves fennállása alkalmából Tapolca, 2012. április 13-14. Szabó É., Bidlek M. A Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma a Társaság 20 éves fennállása alkalmából Tapolca, 2012. április 13-14. Pregnancy associated breast cancer Definitió: terhesség alatt,

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9. 1149 Budapest, Pillangó park 7. fszt. 1-2. Magyar Onkológusok Gyógyszerterápiás Tudományos Társasága

1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9. 1149 Budapest, Pillangó park 7. fszt. 1-2. Magyar Onkológusok Gyógyszerterápiás Tudományos Társasága 2015. május 8. (péntek) Magyar Onkológusok Gyógyszerterápiás Tudományos Társasága 8.30 17.00 Regisztráció 8.50 9.00 Megnyitó Gyergyay Fruzsina, Cseh József 9.00 11.00 Tudományos program (MAGYOT) 2015.

Részletesebben

A prostata sebészete. A prostata sebészeti jelentőségű. középkorú, ill. idős kanokban

A prostata sebészete. A prostata sebészeti jelentőségű. középkorú, ill. idős kanokban Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészete Dr. Németh Tibor, PhD egyetemi docens Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészeti jelentőségű betegségei Benignus prostata hyperplasia --cysta -- tályog --daganat

Részletesebben

24. Soproni Ultrahang Napok

24. Soproni Ultrahang Napok Berta J., Mészáros Á., Király I., Baranyai T. (Sopron) A Paget-kórról két eset kapcsán Bohátka G., Sebő É., Bágyi P. (Debrecen) Az emlő ultrahang-vizsgálata során észlelt különlegességek az axillában Illés

Részletesebben

Agyi perfúziós komputertomográfia az akut stroke ellátásában

Agyi perfúziós komputertomográfia az akut stroke ellátásában NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai tanulmány Agyi perfúziós komputertomográfia az akut stroke ellátásában Bagi Róbert, Szabó Tünde, Monoki Erzsébet BEVEZETÉS Az utóbbi években elterjedt többszeletes

Részletesebben

Képalkotók szerepe az onkológiában. Gődény Mária Országos Onkológiai Intézet

Képalkotók szerepe az onkológiában. Gődény Mária Országos Onkológiai Intézet Képalkotók szerepe az onkológiában Gődény Mária Országos Onkológiai Intézet Fontos általános információk Tumor stádium az egyik legfontosabb prognosztikai faktor, meghatározza a terápiát (operabilitás,

Részletesebben

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika Fizikálsi status inspectio, palpatio, percussio, auscultatio Funkcionális vizsgálatok

Részletesebben

Disszekciós technika. Guillotine technika

Disszekciós technika. Guillotine technika Az endokrin szervek sebészete A hasnyálmirigy sebészete Dr. Németh Tibor, Ph.D, DipECVS tanszékvezető egyetemi docens SzIE, ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika Sebészi anatómia Sebészi anatómia

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

A nôgyógyászati daganatok radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai

A nôgyógyászati daganatok radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A nôgyógyászati daganatok radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai O NCO U PDATE, 2008 Forrai Gábor, Bodoky György Gynecological malignancies: review of the radiological diagnostics

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé ÁOK FÜL ORR GÉGE A gége daganatos megbetegedései és kezelésük Dr. med. habil. Iván László Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Szeged ÁOK FÜL ORR GÉGE Gégerák Carcinoma planocellulare laryngis

Részletesebben

38. eset 1. kép: adenoma microfoll. (hist). Bal lebeny harántmetszet.

38. eset 1. kép: adenoma microfoll. (hist). Bal lebeny harántmetszet. 38. eset 1. kép: adenoma microfoll. (hist). Bal lebeny harántmetszet. Kissé echoszegényebb növedéket tartalmazó cisztikus göb. 38. eset 2. kép: adenoma microfoll. (hist). Bal lebeny harántmetszet, inzert

Részletesebben

A debreceni Kenézy Emlôcentrumban 2002 2003-ban végzett emlôszûrés és klinikai mammográfia eredményei

A debreceni Kenézy Emlôcentrumban 2002 2003-ban végzett emlôszûrés és klinikai mammográfia eredményei EMLÔDIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai tanulmány A debreceni Kenézy Emlôcentrumban 2002 2003-ban végzett emlôszûrés és klinikai mammográfia eredményei Sebô Éva, Sarkadi László, Kovács Ilona, Vajda Olga BEVEZETÉS

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. A spirál CT a sürgısségi vascularis radiológiában. Bevezetés

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. A spirál CT a sürgısségi vascularis radiológiában. Bevezetés 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI A spirál CT a sürgısségi vascularis radiológiában Írta: DR. WENINGER. CSABA, DR. MENYHEI LABOR, DR. SOLT JENİ, DR. TREIBER IBOLYA Bevezetés Jelenleg számos módszer áll rendelkezésre

Részletesebben

Curriculum vitae. Név: Dr. Tapasztó Beáta Születési idő: 1968.május 21. Születési hely: Kecskemét Állampolgárság: magyar

Curriculum vitae. Név: Dr. Tapasztó Beáta Születési idő: 1968.május 21. Születési hely: Kecskemét Állampolgárság: magyar Curriculum vitae Név: Dr. Tapasztó Beáta Születési idő: 1968.május 21. Születési hely: Kecskemét Állampolgárság: magyar Iskolái: Általános iskola: Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Kecskemét:

Részletesebben

8. esetismertetés: biomarker indikálja az invazív beavatkozást

8. esetismertetés: biomarker indikálja az invazív beavatkozást 8. esetismertetés: biomarker indikálja az invazív beavatkozást 68 éves nıbeteg az Endokrin ambulancián jelentkezik 2008. áprilisában. Panasza: kb. egy éve észleli, hogy haja fokozottan hullik, testszerte

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

XI. MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI KONGRESSZUS, SZÉKESFEHÉRVÁR, 2012. NOVEMBER 9.

XI. MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI KONGRESSZUS, SZÉKESFEHÉRVÁR, 2012. NOVEMBER 9. Mottó "Minden dolog nehéz volt, mielőtt egyszerű lett." (Thomas Fuller) A sürgősségi ellátás infokommunikációs koncepciója Sürgősségi Centrum OMSZ Központi Irányító Kórházi sürgősségi osztály OMSZ Regionális

Részletesebben

A gerincoszlop és a gerincvelő daganatai

A gerincoszlop és a gerincvelő daganatai A gerincoszlop és a gerincvelő daganatai Imre Marianna Bevezetés Gerinc anatómiája Radiológiai i i vizsgálati isor Gerinctumorok Összefoglalás Gerinc anatómiája 31 pár gerinc ideg 8 cervicalis 12 thoracalis

Részletesebben

Új lehetőségek, MRI-biomarkerek a nőgyógyászati daganatok értékelésében

Új lehetőségek, MRI-biomarkerek a nőgyógyászati daganatok értékelésében 216 Összefoglaló közlemény Új lehetőségek, MRI-iomarkerek a nőgyógyászati daganatok értékeléséen Horváth Katalin 1, Gődény Mária 1,2 1 Országos Onkológiai Intézet, Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Budapest;

Részletesebben

CT-lézer -mammográfia

CT-lézer -mammográfia Tájékoztató anyag CT-lézer -mammográfia Sok nő fél az emlőráktól, mégis nehezen szánják rá magukat a szűrővizsgálatra. A MeDoc Egészségközpontban rövid időn belül, fájdalommentes vizsgálat során a jelenleg

Részletesebben

A mellkas radiológiai vizsgáló módszerei. dr. Dérczy Katalin PTE KK Radiológiai Klinika Pécs, 2015. március 30.

A mellkas radiológiai vizsgáló módszerei. dr. Dérczy Katalin PTE KK Radiológiai Klinika Pécs, 2015. március 30. A mellkas radiológiai vizsgáló módszerei dr. Dérczy Katalin PTE KK Radiológiai Klinika Pécs, 2015. március 30. Leggyakoribb indikációk: Panasz vagy tünet esetén (szervi elváltozás keresése, betegség vagy

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

Képalkotó diagnosztikai eljárások. Krasznai Zoltán. DEOEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete

Képalkotó diagnosztikai eljárások. Krasznai Zoltán. DEOEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete Képalkotó diagnosztikai eljárások Krasznai Zoltán DEOEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete Komputer tomográfia (CT) Gamma kamera Fotonemissziós komputer tomográfia (SPECT) Pozitron emissziós tomográfia

Részletesebben

A képalkotó diagnosztika sűrgősségi vonatkozásai

A képalkotó diagnosztika sűrgősségi vonatkozásai A képalkotó diagnosztika sűrgősségi vonatkozásai Dr Horváth Gyula Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Radiológiai Osztály XII. Magyar Sűrgősségi Orvostani Kongresszus Kaposvár, 2013.november 7-9. 1988

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK A hírlevelünk nem laikusoknak szóló reklámot, hanem kizárólag szakembereknek szóló információkat tartalmaz (a 2006. évi XCVIII. törvény szerinti ismertetés). A hírlevél megtekintésével

Részletesebben

Többes malignus tumoros eseteink elemzése. Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya

Többes malignus tumoros eseteink elemzése. Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya Többes malignus tumoros eseteink elemzése Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya Szövettanilag bizonyított tumoros betegség Különböző szövettani típus Azonos vagy különböző szervek

Részletesebben

1.1. A túlélés szabályozáselméleti biztosítékai

1.1. A túlélés szabályozáselméleti biztosítékai H-1. A vesemûködés alapjai 1.1. A túlélés szabályozáselméleti biztosítékai 1. Homeosztázis A belsô környezet kémiai stabilitásának megôrzése az egyes komponensek koncentrációjának szabályozása által. Jellegzetesen

Részletesebben

NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA: PhD Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika

NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA: PhD Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA: MÉRFÖLDKÖVEK NAPJAINKIG Dr. Pfund Zoltán, PhD Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA ALAPELVEI Neurológiai megbetegedésn snél l két k t alapvetı kérdésre

Részletesebben

Ultrahang (SonoVue, ellasztográfia, navigáció) MDCT, DECT- perfúzió, MRI (T1 SGRE, T2 FSE, HASTE, DWI) ERCP PTC -Percutan transhepaticus

Ultrahang (SonoVue, ellasztográfia, navigáció) MDCT, DECT- perfúzió, MRI (T1 SGRE, T2 FSE, HASTE, DWI) ERCP PTC -Percutan transhepaticus Dr. Battyány István Ultrahang (SonoVue, ellasztográfia, navigáció) MDCT, DECT- perfúzió, MRI (T1 SGRE, T2 FSE, HASTE, DWI) ERCP PTC -Percutan transhepaticus cholangiographia Angiographia Izotóp vizsgálatok

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

A máj betegségeinek általános diagnosztikája. Dr.Farkas Péter SE III.Belklinika 2010.szeptember 22.

A máj betegségeinek általános diagnosztikája. Dr.Farkas Péter SE III.Belklinika 2010.szeptember 22. A máj betegségeinek általános diagnosztikája Dr.Farkas Péter SE III.Belklinika 2010.szeptember 22. Májbetegségek diagnosztikája Fizikális diagnosztika Labor Képalkotók Speciális vizsgálatok Lép vizsgálata

Részletesebben

Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészete Dr. Németh Tibor, PhD egyetemi docens Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészeti jelentőségű betegségei Benignus prostata hyperplasia -cysta - tályog -daganat

Részletesebben

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből Iványi Béla SZTE Pathologia Hólyagrák 7. leggyakoribb carcinoma Férfi : nő arány 3.5 : 1 Csúcsa: 60-80 év között Oka: jórészt ismeretlen Rizikótényezők:

Részletesebben

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 15. Digitális Alakzatrekonstrukció Méréstechnológia, Ponthalmazok regisztrációja http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiiav54

Részletesebben

A gerinc ultrahangvizsgálata. Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika

A gerinc ultrahangvizsgálata. Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika A gerinc ultrahangvizsgálata Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika Cutan markerek (normal újszülött populatio:4,8%) Magas rizikó: 1. sacralis behúzódás a bırın >5mm, >2,5 cm el az anus felett

Részletesebben

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti PUBLICATIONS doctorandus: Júlia Vízkeleti Articles in the subject of the dissertation: 1. Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I.,,Kásler M., Polgár C.: Pathologic

Részletesebben

TUMOR LEKÉPEZÉSE 67 Ga-CITRÁT SZCINTIGRÁFIÁVAL MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

TUMOR LEKÉPEZÉSE 67 Ga-CITRÁT SZCINTIGRÁFIÁVAL MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ TUMOR LEKÉPEZÉSE 67 Ga-CITRÁT SZCINTIGRÁFIÁVAL MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ (EANM 67 Ga scintigraphy procedure guidelines for tumour imaging ) Bombardieri E, Aktolun C, Baum RP., Bishof-Delaloye A, Buscombe J,

Részletesebben

Dr Tóth László Országos Onkológiai Intázet Általános és Mellkassebészeti Osztály

Dr Tóth László Országos Onkológiai Intázet Általános és Mellkassebészeti Osztály Primer retroperitonealis daganatok sebészi kezelése Dr Tóth László Országos Onkológiai Intázet Általános és Mellkassebészeti Osztály Sebészi anatómia Felül: rekeszkupola felső áthajlása Alul: diaphragma

Részletesebben

. Trachea. R main bronchus. L main bronchus. L pulm artery. RUL pulm vein. R (desc) pulm artery. RLL and RML veins. Aortic arch. S. vena cava 0.

. Trachea. R main bronchus. L main bronchus. L pulm artery. RUL pulm vein. R (desc) pulm artery. RLL and RML veins. Aortic arch. S. vena cava 0. Cardiovascularis képalkotó diagnosztika Balázs György Tóth Attila SE Kardiológiai Központ Radiológiai Diagnosztika Cardiovascular képalkotó diagnosztikai módzserek Röntgen vizsgálati technikák» Katéteres

Részletesebben

A pet/ct szerepe az emlőrák diagnosztikájában és kezelésében összefoglaló az eddig megszerzett ismeretekről és a kutatás további irányairól

A pet/ct szerepe az emlőrák diagnosztikájában és kezelésében összefoglaló az eddig megszerzett ismeretekről és a kutatás további irányairól Összefoglaló közlemény 23 A pet/ct szerepe az emlőrák diagnosztikájában és kezelésében összefoglaló az eddig megszerzett ismeretekről és a kutatás további irányairól Madaras Balázs, Horváth Zsolt, Láng

Részletesebben

A.) Fókuszált ultrahang sebészet

A.) Fókuszált ultrahang sebészet II./3.5.3.: Fókuszált ultrahang sebészet, hyperthermia, photodinámiás kezelés Bérczi Viktor A fejezet célja, hogy megismerjen a hallgató néhány olyan speciális kezelési módszert, melyek még nem érhetők

Részletesebben

Fej-nyaki daganatok korszerû, multimodális képi diagnosztikája

Fej-nyaki daganatok korszerû, multimodális képi diagnosztikája Fej-nyaki daganatok korszerû, multimodális képi diagnosztikája Dr. Gôdény Mária, Országos Onkológiai Intézet A fej-nyaki daganatok nagy többsége laphám karcinóma. A fej-nyak régió anatómiája komplex, ezért

Részletesebben

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika Computer Tomographia 1967.Első CT felvétel.mérés:9nap. Megjelenítés:2,5 óra számítógépes munka után. 1974.Első

Részletesebben

Újdonságok és új lehetőségek az onkológiai betegek terápiás vezetésében: PET/MR klinikai alkalmazások

Újdonságok és új lehetőségek az onkológiai betegek terápiás vezetésében: PET/MR klinikai alkalmazások 10 Összefoglaló közlemény Újdonságok és új lehetőségek az onkológiai betegek terápiás vezetésében: PET/MR klinikai alkalmazások Borbély Katalin Országos Onkológiai Intézet, PET/CT Ambulancia, Budapest

Részletesebben

Sporadikus és endémiás golyva Pajzsmirigy jó és rosszindulatú daganatai. Dr Zsáry András SE. III.Bel.Klinika

Sporadikus és endémiás golyva Pajzsmirigy jó és rosszindulatú daganatai. Dr Zsáry András SE. III.Bel.Klinika Sporadikus és endémiás golyva Pajzsmirigy jó és rosszindulatú daganatai Dr Zsáry András SE. III.Bel.Klinika Golyva: a pajzsmirigy tapintható megnagyobodása mely lehet diffuse vagy göbös (kb 4 %) lehet

Részletesebben