F-FDG PET/CT klinikai alkalmazása colorectalis carcinomában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F-FDG PET/CT klinikai alkalmazása colorectalis carcinomában"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY 18 F-FDG PET/CT klinikai alkalmazása colorectalis carcinomában Németh Zsuzsanna dr. 1 Boér Katalin dr. 1 Kásler Miklós dr. 2 Borbély Katalin dr. 2 1 Szent Margit Kórház, Onkológiai Osztály, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet, PET/CT Ambulancia, Budapest A modern képalkotó vizsgálatoknak a daganatos betegségek diagnosztikájában és a kezelés hatékonyságának megítélésében fontos szerep jut. Colorectalis carcinomák esetén a 18 F-FDG PET/CT vizsgálatot a műtét előtti stádiummeghatározásra és a kiújulás igazolására javasolják. A morfológiai képalkotó módszereknek korlátai vannak, elsősorban az új kemoterápiás kombinációban alkalmazott úgynevezett célzott terápiák hatásosságának korai megítélésében. Mivel a metabolikus változások megelőzik a tumor méretbeli változását, ezért ezen a területen a PET/CT vizsgálatok egyre nagyobb szerephez jutnak. Az eddig alkalmazott RECIST-kritériumok mellett a metabolikus válasz mérésére szolgáló kritériumrendszert is létrehoztak. A szerzők közleményükben az irodalmi adatok alapján a kombinált PET/CT technika javallatait és szerepét tekintik át vastag- és végbélrákok esetén. Orv. Hetil., 2013, 154, Kulcsszavak: 18 F-FDG PET/CT, colorectalis carcinoma, SUV, RECIST, PERCIST, metabolikus válasz Clinical significance of 18 F-FDG PET/CT in colorectal carcinoma Modern imaging techniques have an important role in the diagnostic procedures of malignancies, and assessing response to therapy. The 18 F-FDG PET/CT revolutionized the evaluation of colorectal cancer in terms of preoperative staging and monitoring of recurrence. Conventional imaging techniques have limitations in early assessment of response to therapy. 18 F-FDG PET has been shown to allow earlier treatment monitoring, because the metabolic change appears before any anatomic change occurs. The Response Evaluation Criteria in Solid Tumours (RECIST) are widely applied, but they have some limitations. There are new international guidelines for treatment response assessment using PET/CT in solid tumours. The authors review indications and the role of hybrid PET/CT in colorectal cancer. Orv. Hetil., 2013, 154, Keywords: 18 F-FDG PET/CT, colorectal cancer, SUV, RECIST, PERCIST, metabolic response (Beérkezett: július 21.; elfogadva: augusztus 15.) Rövidítések 18 F-FDG = 18 F-fluorodezoxiglükóz; CEA = carcinoembryonalis antigén; CTV = clinical target volume; EORTC = European Organization for Research and Treatment of Cancer; GTV = gross tumor volume; MR = mágneses rezonanciás; NCI = National Cancer Institute; PERCIST = PET Response Criteria in Solid Tumors; PET/CT = positron emission tomography/ computer tomography; PTV = planning target volume; RFA = radiofrekvenciás ablatio; SUV = (standardized uptake value) standardizált felvételi hányados Magyarországon 1994-től végeznek PET-vizsgálatokat, amelyeknek a befogadása 1995-től kezdődött el [1]. A év orvosi találmányának a Townsend és Nutts által megalkotott PET/CT-t tartották [2], amely hazánkban 2005-től vált elérhetővé január 1-jétől a PET/CT befogadások a beutaló orvosok és a BNOkódok alapján jelentősen változtak [3], és mielőbbi változatásra szorulnak a multidiszciplináris konszenzuskonferenciák alapján. A daganatos betegségek esetén is a pontos diagnózis elengedhetetlen az optimális terápiás terv felállításához. A PET/CT olyan funkcionális diagnosztikus képalkotó módszer, amely nemcsak a morfológiát vizsgálja, hanem a trészerek megválasztásától függően különböző biológiai folyamatokba (cukor, aminosav, foszfolipidek, receptorok stb.) is betekintést enged. A leggyakrabban használt jelölő radioizotópok a 18 F, 11 C, 15 O, 13 N, 82 Rb, 64 Cu és 68 Ga [4]. DOI: /OH évfolyam, 37. szám

2 Az onkológiában a PET/CT vizsgálatok során az esetek túlnyomó többségében a 18 F-fluorodezoxiglükózt ( 18 F-FDG) alkalmazzák, amit több mint 25 éve használnak a diagnosztikában. A radioaktív glükózanalóg a 2-dezoxi-2-( 18 F)fluoro-D-glükóz, a tumorszövet glükózfelhasználásának mennyiségi becslését engedi meg. A daganatos sejtek glükolitikus aktivitása fokozott, és ezt használják ki a PET-vizsgálatok során. A pozitron rövid utat tesz meg (1 2 mm), mielőtt interakcióba lép egy elektronnal és semlegesítik egymást az úgynevezett annihilációban. Ez két gamma-fotont eredményez, amelyek egy tengely mentén ellenkező irányban emittálódnak. A PET-szkenner az ilyen annihilációs kisugárzást detektálja és a radioaktív nyomjelző eloszlását háromdimenziós képben mutatja meg. A hibrid technika a metabolikus és anatómiai információt egyesíti, ezáltal nagyobb az érzékenysége és a pontossága a hagyományos képalkotó vizsgálatokhoz képest. A 18 F-FDG PET/CT érzékenyebb és specifikusabb bizonyos tumortípusokban. Ezeknél a daganatoknál a stádiummeghatározásban és újraértékelésében elengedhetetlen a PET-vizsgálat. A terápiára reagáló és nem reagáló betegcsoportok elkülönítésére is alkalmas a módszer. Ezenfelül az FDG-aktivitás változása szorosan összefügg a túléléssel és a betegségmentes időszak hoszszával. Egyes daganatlokalizációkban, betegségtípusokban, például a Hodgkin-lymphomák esetében a PET/ CT staging, restaging, recidívagyanú vagy a terápiás válasz értékelésében betöltött szerepe már nem vitatott. A szolid tumorok esetén is számos, de esetenként egymásnak ellentmondó közlemény látott napvilágot. Közleményünkben a colorectalis carcinomák PET/CT vizsgálatainak javallatait, a diagnosztikában és a terápiában betöltött szerepét elemezzük irodalmi adatok és saját tapasztalatok alapján. Standardizált felvételi érték (SUV) A PET a bioizotóp akkumulációjának mennyiségi mérésére képes. A leggyakrabban használt paraméter, ami a trészer akkumulációjának mértékét jellemzi: a SUV (standardized uptake value = standardizált felvételi hányados). A SUV-érték számítása a következő képlet alapján történik: a szövetaktivitás koncentrációja [ kbq ] ml SUV = [kbq] beadott aktivitás testsúly [g] A SUV egy viszonyítási értéket ad meg, ami az adott szövet FDG-metabolizmusával korrelál. Ha az izotópot egyenletesen vennék fel a szövetek az egész testben, akkor a SUV-érték mindenütt egyforma, a definíció szerint 1 lenne. Számításakor a beteg súlyát is figyelembe veszik. Túlsúlyos betegnél az ép szövetek SUV-ja kétszer nagyobb lehet a nem túlsúlyos betegek SUV-jához képest. Ennek oka az, hogy a zsírszövet csak csekély mértékben veszi fel az FDG-t. Egyértelmű azonban, hogy túlsúlyos betegekben nem fokozott a glükózmetabolizmus, ezért ezekben az esetekben a beteg testfelszínét kell alapul venni a SUV számításakor, nem pedig a súlyt. Az FDG beadását követő két órában a szövetek FDG-felvétele nő. Ez az oka annak, hogy a korai felvételek alacsonyabb, a késői felvételek pedig magasabb SUV-értéket mutatnak. SUV-küszöbérték Korábban, a PET/CT bevezetésekor, a benignus és malignus betegségek elkülönítésére a 2,5-es SUV-küszöbértéket használták. Azokban az országokban, ahol a fertőző és gyulladásos betegségek előfordulása gyakoribb, ez a 2,5-es küszöbérték nem használható. A különböző vizsgálóközpontokban vagy vizsgálatokban előfordult, hogy más-más küszöbértéket jelöltek meg. Ezért a SUVküszöbérték diagnosztikus célokra való alkalmazása kérdéses. Az FDG-felvétel változását a kemoterápia alkalmazása során a ΔSUV max -értékkel, százalékban megadva fejezik ki. Attól függően, hogy a SUV max változása adott (vizsgálatonként különböző) küszöbértéket meghalad-e vagy sem, az adott terápiára reagáló vagy nem reagáló betegcsoportokat különböztetnek meg. Vastag- és végbélrák Előfordulás A colorectalis carcinoma a harmadik leggyakoribb rosszindulatú daganat a férfiakban és nőkben egyaránt, és a halálozásban is a harmadik helyen szerepel. Világszerte több mint új eset kerül felismerésre évente, és közel ötszázezren halnak meg ebben a betegségben [5]. A primer colorectalis carcinomában szenvedő betegek 19%-ának van szinkrón áttéte [6], a betegek 15%-ának van szinkrón májáttéte [7, 8] és 2 4%-uknak van szinkrón tüdőáttéte [6]. Minél nagyobb a primer tumor (T és N stádium), annál nagyobb a távoli áttét esélye: háromszoros az N-pozitív betegekben az N-negatív betegekéhez képest, és 6 8-szoros a kockázat T3 T4 betegségben, mint a T1 stádiumban [9]. Rectumtumorban a szinkrón tüdőáttétek esélye kétszeres a vastagbélrákhoz képest [6]. Ezért a preoperatív képalkotó vizsgálatok végzése szükséges mind máj-, mind tüdőfolyamatok tisztázásában ahhoz, hogy a megfelelő terápia alkalmazására kerüljön sor [9]. Diagnózis A kolonoszkópos biopszia útján nyert szövetminta patológiai feldolgozása és vizsgálata elengedhetetlen, a diagnózis alapjául szolgál. Csak hisztológiai verifikáció birtokában kezdhető el a beteg kezelése, ami, a stádiumtól évfolyam, 37. szám 1448

3 függően, a legtöbb esetben az első lépésként alkalmazott műtétet jelenti. A vastag- és végbélrák stádiummeghatározására a TNM-klasszifikációt használjuk, ami magába foglalja a primer tumor méretét és lokális kiterjedését (T), a nyirokcsomó-érintettséget (N) és a távoli áttéteket (M) egyaránt. A modern radiológiai képalkotó eljárásoknak is a TNM szerinti stádiummeghatározás a célja. A leggyakrabban alkalmazott módszer a kontrasztanyagos mellkasi, hasi és kismedencei CT. A hasi MR a standard CT-hez képest nem nyújt további, érdemi információt. A képalkotó eljárások fejlődése, a PET/CT bevezetése feleslegessé tette a korábban alkalmazott úgynevezett staging laparotomiákat. Rectumtumorok esetében a kismedencei MR-vizsgálat standardnak tekinthető, mivel a bél perisztaltikus aktivitása ezen a szakaszon jóval kisebb, ugyanakkor a primer tumor és a bélfal viszonyának pontosabb megítélését teszi lehetővé. Az MR alkalmas a helyi nyirokcsomó-érintettség kimutatására. Annak ellenére, hogy az ismert intraluminalis primer tumorok %-át kimutatja a 18 F-FDG PET, sok az álnegatív lelet kicsi tumorok és tubulovillosus adenomák esetén. Álpozitív esetek fordulhatnak elő gyulladásos bélbetegségekben, diverticulosisban, és kolonoszkópiát követően három négy hétig gyulladásos mintázat ábrázolódik. Az egyik összefoglaló tanulmány [10] megállapította, hogy a PET szenzitivitása jó a 2 cm-nél nagyobb primer tumorok kimutatásában, de a kisebb tumoroknál változó a specificitása. Ezért a primer tumor kimutatására a módszer alkalmazását nem javasolják [11, 12]. Stádiummeghatározás A nyirokcsomó-érintettség fontos prognosztikai faktora a vastagbélrákoknak, amelyben CT- és MR-vizsgálatoknak alacsony, 55 66%-os a szenzitivitása [13]. Az N stádium vonatkozásában a 18 F-FDG PET szenzitivitása 29 37% közötti, de specificitása szignifikánsan nagyobb, 87% [14]. Az álnegatív leletek adódhatnak a primer tumor intenzív FDG-felvételéből, amelyek elfedik a közvetlen struktúrákat, és részben abból, hogy a PET szenzitivitása alacsony a mikrometasztázisokat tartalmazó nyirokcsomók esetén. A műtét előtti képalkotó vizsgálatok gyakran nem mutatják a daganat pontos kiterjedését. A műtét során a tumor környező szervekhez való viszonyát, a peritonealis érintettséget a sebész gyakran pontosabban meg tudja ítélni, mint a CT, MR vagy akár a PET/CT. Ezenfelül a fenyegető obstrukció miatt áttétek esetén is törekedni kell a primer tumor eltávolítására. Ezért a preoperatív PET/CT vizsgálatok száma csekély, és csak a magas kockázatú esetekben például emelkedett tumormarker (CEA >10,0 ng/ml), hagyományos képalkotókkal lokálisan előrehaladott betegség indokolt. Kosugi és munkatársai [15] szerint a PET-nek a CThez viszonyítva alacsonyabb a szenzitivitása, magasabb a specificitása és a pozitív prediktív értéke a pericolicus nyirokcsomók érintettség esetén. A metasztatikus paraaorticus nyirokcsomók kimutatásában azonban mind szenzitivitása, mind specificitása magas, míg a CT-nek csak a szenzitivitása magas, ugyanakkor a specificitása és a pozitív prediktív értéke (PPV positive predictive value) alacsony. Így a PET/CT alkalmazása csak távoli nyirokcsomóáttét (M1) gyanúja esetén javasolt. A műtét előtti N stádium meghatározása nincs hatással a terápia megválasztására. Csak a sebészi, hisztopatológiai nyirokcsomóstátus jelzi előre a vastag- és végbélrákok hosszú távú prognózisát [9]. Májáttétek A vastagbélrák áttétképzésének fő helyei gyakoriságuk sorrendjében: a máj, a tüdő és a peritoneum. Colorectalis carcinomában szenvedő betegek 50%-ában számolhatunk májáttéttel. Fontos megjegyezni, hogy ezeknek a májáttéteknek a 25%-a már a primer tumor diagnózisakor is jelen van. Sajnos, ezen májáttétek csupán 20%-a reszekálható, míg a 80%-uk nem reszekábilis a felismeréskor [16]. Az irreszekábilitás legfőbb okai a multilobularis elhelyezkedés, nagy áttétek, amelyek fontos érképleteket vagy epeutakat fognak be, illetve az extrahepaticusan elhelyezkedő áttétek. A modern kemoterápiákkal (5-FU-, irinotecan-, oxaliplatintartalmú rezsimek) a kezdetben irreszekábilis áttétek downstaging -jét érhetjük el a betegek 16%-ában [17]. A reszekábilitási arányt a kemoterápia mellé adott monoklonális antitestek mint amilyen a cetuximab és a bevacizumab tovább javíthatják [18, 19, 20]. Azoknál a betegeknél, akiknél a kemoterápia nem elegendő arra, hogy a metasztázis reszekábilissá váljon, speciális intervenciókat lehet alkalmazni [21]. A vena portae embolisatióval a maradék májszövet hipertrófiáját lehet elérni. Ilyen célt szolgálnak még a különböző érreszekciós és -rekonstrukciós technikák, a kétlépéses ( two-stage ) hepatectomiák [22] és a lokális terápiás modalitások, amelyek mindegyike növeli a reszekábilis esetek számát. Facey és munkatársai [10] 14 vizsgálat adatait összegezve szisztémás áttekintést adnak arról, hogy a PET pontosabb a májáttétek kimutatásában, mint vetélytársai. A PET szenzitivitása 90%, a CT-é 73%, míg specificitása 85%. A kezelés irányát a PET az esetek 9 39%-ában változtatta meg. Rappeport és munkatársai [23] szerint a CT és MR szenzitívebb a PET/CT-nél, de kevésbé specifikus a májáttétek detektálásában. Egyik tanulmány alapján viszont [24] nem javasolták a máját tétek miatt végzett preoperatív PET/CT vizsgálatot, különösen azokban az esetekben, ahol a műtét előtt kemoterápiát alkalmaztak. Huszonegy beteg közül, akik preoperatív kemoterápiát kaptak, 11-nél, azaz az esetek 52%-ában a PET/CT alulbecsülte a tumoros laesiók számát. Ugyancsak fontos hangsúlyozni, hogy kis májáttét (kisebb, mint 10 mm) gyanúja esetén elsősorban MR-vizs évfolyam, 37. szám

4 gálatot kell végezni, mert a 18 F-FDG PET szenzitivitása alacsony az MR-rel szemben (67% vs. 81%) [25, 26]. Irodalmi adatok összegezése szerint az extrahepaticus laesiók kimutatásában a 18 F-FDG PET szenzitivitása 91%, specificitása 98%. Ezzel szemben a CT szenzitivitása 55%, specificitása 96% volt. Az összegzett hat vizsgálatban a 18 F-FDG PET 25%-ban módosította a betegek kezelését (20% 32%) [27] szeptemberében a colorectalis carcinomák májáttéteinek kezelésére egy multidiszciplináris internacionális konszenzus látott napvilágot [28]. A képalkotó vizsgálatok szerepét a májáttétek diagnosztikájában a következőképpen fogalmazták meg. A műtét előtt hasi MR vagy CT és mellkas-, kismedence-ct-vizsgálat végzését javasolják. Intraoperatív ultrahang végzése is javasolt, aminek szenzitivitása ultrahang-kontrasztanyag alkalmazásával fokozható. 18 F-FDG PET/CT-t főként azokban az esetekben ajánlanak, ahol a betegeknek extrém nagy a kockázata extrahepaticus áttétekre. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján nincs elég bizonyíték arra, hogy minden preoperatív szituációban javasolni lehetne a PET/CT vizsgálatot. A metabolikus aktivitást azonban elsősorban 18 F-FDG PET/CT-vel lehet vizsgálni. A kemoterápia indukálta glükózmetabolizmus-változás a tumorban a betegség kimenetele szempontjából prediktív értékű, és a 18 F-FDG PET/CT a terápia monitorozására alkalmas [29]. Ugyanakkor vannak más próbálkozások is a terápiás hatás mérésére, mint amilyen a perfúziós CT és a diffúziósúlyozott MR [30]. Kiújulás A vastagbélrák a műtétet követő két éven belül az esetek 30%-ában kiújul, és a carcinoembryonalis antigén (CEA) a kiújulás legkorábbi jelzője [31]. A klinikusok ezt a tumormarkert rutinszerűen ellenőrzik a betegeknél az utánkövetés során, mivel a CEA emelkedett értéket mutat átlagosan 4,5 8 hónappal a klinikai tünetek megjelenése előtt [32]. Azokban a betegekben, akiknél negatív vagy megegyezik a hagyományos képalkotó a PET-tel, a 18 F-FDG PET/CT szenzitivitása a kiújulás helyének meghatározásában 67 75%. Ez esetben a PET/CT-nek % között mozog a negatív prediktív értéke. A colorectalis carcinoma kiújulásának klinikai gyanúja esetén tehát a 18 F-FDG PET/CT költséghatékony lehet, mivel az áttétek időben való felismerésekor lehetőség van a potenciálisan kurábilis terápiák alkalmazására, ami a túlélés statisztikailag szignifikáns meghoszszabbodásához vezet [33]. Praesacralis lokális recidíva vagy heg értékelése Rectumtumorok esetén a relapsus leggyakoribb helye a kismedencei tumorrecidíva és a májáttétek. Tüdőáttétekkel leggyakrabban az alsó harmadban elhelyezkedő rectumtumorok esetén számolhatunk, mivel a tumorsejtek a vena cava inferior rendszerén át áttételeződnek. A kismedencei hegszövet és tumormassza közötti differenciálás nagy kihívás a CT, az MR és a PET/CT számára is. Az itt található eltérések összefüggnek a korábbi műtéti beavatkozásokkal és a preoperatív sugárterápiával is. Az abdominoperinealis rectum exstirpatióját követően gyakran fibroticus massza alakul ki a műtét helyén. Az irradiáció okozta gyulladásos reakció pedig a kismedencei szövetek és a perirectalis fascia megvastagodásához vezethet. Lokális recidíva a betegek 20 30%-ában fordul elő leggyakrabban az első három évben a műtétet követően. Anterior rectumreszekció esetén az esetek 39%-ában, míg abdominoperinealis rectumexstirpatio esetén 18%-ban számolhatunk tünetmentes helyi kiújulással. Amennyiben a PET/CT fokozott glükózmetabolizmust mutat a vizsgált területen, akkor nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy élő tumorszövetről, azaz residualis vagy recidív tumorról van szó. A Tel-Avivi Egyetemen a PET/CT érzékenységét vizsgálták a praesacralis tumorrecidíva kimutatásában. Hatvankét betegnél végeztek rectumreszekciót végbélrák miatt. Ebből a 62 betegből 19-nek volt extrapelvicus áttéte, 24-nek pedig kismedencei tumorrecidívája. A szerzők szerint a fenti betegek körében a PET/CT szenzitivitása 100%, specificitása 96%, pozitív prediktív értéke 90%, míg negatív prediktív értéke 97% volt. Következtetésükben kihangsúlyozzák, hogy a low-dose CT-vel kombinált PET-vizsgálat különbséget tud tenni az élő tumorszövet és a hegszövet között a praesacralis recidíva gyanúja esetén, és a CT-nél jóval érzékenyebben kimutatja a peritonealis áttéteket és a normális méretű nyirokcsomó-metasztázisokat is [34]. 18 F-FDG PET/CT a rectumtumor preoperatív sugárterápiájának tervezésében A lokálisan előrehaladott végbélrák onkológiai kezelése a preoperatívan alkalmazott kemoirradiációval kezdődik. A stádiumtól függően a megavoltterápiának többféle célja lehet: a lokális recidívák számának csökkentése, a tumor megkisebbítése ( down-staging ), a reszekábilitás biztosítása és a záróizom-megtartás esélyének növelése. Az irodalmi adatok, illetve az eddigi tapasztalatok alapján a PET-tel kijelölt GTV (gross tumor volume) szignifikánsan kisebb. A céltérfogat (CTV) a primer tumort, a regionális nyirokcsomókat és azt a kismedencei területet jelöli ki, ahol képalkotókkal metasztázis még nem mutatható ki, de mikrometasztázis jelen lehet (biztonsági zóna). Negyvenkét betegen végzett vizsgálatban [35] azt találták, hogy az esetek 29%-ában a PET/CT alapú CTV kiterjedése más, mint a klinikai gyakorlatban használt CTV. Ez legkifejezettebben a tumor caudalis határánál látható. Az eddigi tapasztalatok alapján tehát a PET/CT pontosabban jelöli ki a céltérfogatot évfolyam, 37. szám 1450

5 Következtetések A mai magyar szabályozásnak megfelelően a colorectalis carcinomák esetén a PET/CT csak jól megindokolt esetben alkalmazható, ha a hagyományos képalkotókkal az elváltozás nem megfelelően megítélhető ( B indikáció) [1, 3]. Az A indikáció azt az egyértelműen eredményes alkalmazást jelenti, amikor a PET/CT bevezetését a klinikai gyakorlatba nemzetközi tanulmányok is alátámasztják. Ahol az A és B indikációk szerint javasolt a PET/ CT vizsgálat, a legoptimálisabb az, ha a célt legmegfelelőbben megválaszoló trészerrel történik (1. táblázat). A jelenlegi hazai ajánlások, illetve klinikai felhasználások eltérőek [36]. A vizsgálatok megfelelő alkalmazása a stádiummeghatározáson és restagingen kívül sürgető és fontos lenne a terápiás válasz és a beavatkozások meghatározására is (például biopszia, RFA helyének kijelölésére). A klinikai gyakorlatban az FDG PET/CT vizsgálatok kontrasztanyag alkalmazása nélkül történnek, és a diagnosztikus CT-vizsgálatokra gyakran ettől pár nap eltéréssel kerül csak sor. Számos vizsgálatban kimutatták, hogy kontrasztanyagos CT-vizsgálattal együtt végzett FDG PET/CT szenzitivitása szignifikánsan meghaladja az FDG PET/CT vagy CT-vizsgálat szenzitivitását önmagában [37]. A PET/CT klinikai jelentőségét az adja, hogy az áttétek időben való felismerése esetén nagyobb esélye van a betegeknek a hatékony terápiára. A betegek esélyét fokozza, ha preoperatív kemoterápiával vagy a nélkül, például májreszekcióra kerül sor. Ezáltal az áttétes colorectalis carcinoma prognózisa javul, a kuratív célú májreszekciók száma nő, ami a betegek várható élettartamát meghosszabbítja. Egyértelműen javasolható a PET/CT colorectalis carcinoma recidívájának gyanúja esetén, és a metasztazektómia előtti stádiummeghatározás céljából. A metasztatikus vastagbélrák első vonalbeli kombinált kemoterápiával való kezelésre csak az esetek mintegy 50%-ában reagál. A terápiás válasz értékelése első- 1. táblázat A IV. PET/CT Multidiszciplináris Nemzeti Konszenzus Konferencia javaslata a PET/CT indikációk kategóriáira colorectalis carcinomában (2011. március 30.) Indikációs kategória Trészer Diagnózis/staging A FDG, DOPA Mintavétel helyének B FDG meghatározása Restaging A FDG, DOPA, NaF Terápiás válasz felmérése A FDG Sugárterápia B FDG FDG = fluorodezoxiglükóz, DOPA = dihidroxi-fenil-alanin, NaF = nátrium-fluorid sorban CT-vel történik három, illetve négy kemoterápiás ciklust követően. Ez a metabolikus változás előbb kimutatható, mint a tumor méretváltozása. Az FDG PET/ CT a tumorszövet glükózfelhasználását méri. Több vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy a tumor cukorfelvételének csökkenése a kemoterápiát követően korrelál a tumor regressziójának mértékével a különböző tumortípusokban [38]. Az Amerikai Egyesült Államokban az emlőrák az egyetlen olyan szolid tumor, amelyben a biztosító fizeti a PET/CT vizsgálatot a terápiás válasz monitorozásában is. A vizsgálat célja ezekben az esetekben, hogy a terápiára reagáló (reszponder) és nem reagáló (nonreszponder) csoportokat elkülönítse, és csak indokolt esetben folytassák a költséges terápiát. A nem reagáló esetekben pedig terápiaváltás szükséges: sokszor egy kevésbé toxikus, de hatékony kemoterápiára térnek át. Világszerte egyre több klinikai vizsgálat használja az áttétes colorectalis carcinomában is a korai kemoterápiás válasz értékeléséhez a PET/CT-t. Ezek alapján felmerülhet a PET/CT vizsgálatokkal szemben az az igény, hogy a RECIST 1.1 mellett a nukleáris medicinában is használható mérési rendszer kerüljön alkalmazásra. Jelenleg erre két módszer alkalmas: az egyik az EORTC (European Organisation for Research and Treatmen of Cancer) ajánlása, a másik pedig a PERCIST (PET Response Criteria in Solid Tumors) rendszer. Az EORTC ajánlását Young és munkatársai publikálták 1999-ben [39], a PERCIST-et pedig Wahl és munkatársai 2009-ben [40]. Ez utóbbi kevésbé komplikált és egyre jobban elterjed a klinikai gyakorlatban. Ahogy más daganattípusok esetében, a colorectalis carcinomákban is összefügg a betegség lefolyása a szövettani típussal, a lokális kiterjedéssel (T), a nyirokcsomók érintettségével (N) és a távoli áttétek (M) jelenlétével, kiterjedésével. A PET/CT legfőbb indikációja a betegség (májáttét vagy tüdőáttét) reszekábilitásának igazolása a tervezett definitív műtét előtt. Az utánkövetés során a helyi kiújulást és az áttéteket az esetek jelentős részében a hagyományos képalkotók nem észlelik időben. A tumormarkerek monitorozása sem a korai betegséget mutatja ki. A PET/CT ezzel szemben teljestest-vizsgálat, amely a kóros glükózmetabolizmust kimutatja még azelőtt, hogy a morfológiai változások megjelennének. Ezért a PET/CT hatékony és pontos nem invazív képalkotó módszernek tartható a vastagbélrák utánkövetésében is [41]. Irodalom [1] Borbély, K.: The place of positron-emission tomography in contemporary patient care. [A pozitronemissziós tomográfia helye a korszerű betegvezetésben.] Orv. Hetil., 1999, 140, [Hungarian] [2] Townsend, D. W.: Combined PET/CT: the historical perspective. Semin. Ultrasound CT MR, 2008, 29, évfolyam, 37. szám

6 [3] Borbély, K., Szilágyi, I., Kásler, M.: Statement of the Fourth National Multidisciplinary Consensus Conference on PET/CT. [IV. PET/CT Multidiszciplináris Nemzeti Konszenzus Konferencia Állásfoglalása.] Magyar Onkológia, 2011, 55, [Hungarian] [4] Li, Z., Conti, P. S.: Radiopharmaceutical chemistry for positron emission tomography. Adv. Drug Deliv. Rev., 2010, 62, [5] World Health Organization: Global cancer rates could increase by 50% to 15 million by news/releases/2003/pr27/en/ [6] Mitry, E., Guiu, B., Cosconea, S., et al.: Epidemiology, management and prognosis of colorectal cancer with lung metastases: a 30-year population-based study. Gut, 2010, 59, [7] Manfredi, S., Lepage, C., Hatem, C., et al.: Epidemiology and management of liver metastases from colorectal cancer. Ann. Surg., 2006, 244, [8] Mantke, R., Schmidt, U., Wolff, S., et al.: Incidence of synchronous liver metastases in patients with colorectal cancer in relationship to clinico-pathologic characteristics. Results of a German prospective multicentre observational study. Eur. J. Surg. Oncol., 2012, 38, [9] Van Cutsem, E., Nordlinger, B., Cervantes, A. and On behalf of the ESMO Guidelines Working Group: Advanced colorectal cancer: ESMO Clinical practice guidelines for treatment. Ann. Oncol., 2010, 21 (Suppl. 5), v93 v97. [10] Facey, K., Bradbury, I., Laking, G., et al.: Overview of the clinical effectiveness of positron emission tomography imaging in selected cancers. Health Technol Assess (Winchester, England) 2007, 11, iii-iv, xi-267. [11] Tsunoda, Y., Ito, M., Fujii, H., et al.: Preoperative diagnosis of lymph node metastases of colorectal cancer by 18FDG-PET-CT. Jpn. J. Clin. Oncol., 2008, 38, [12] Tateishi, U., Maeda, T., Morimoto, T., et al.: Non-enhanced CT versus contrast-enhanced CT in integrated PET/CT studies for nodal staging of rectal cancer. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging, 2007, 34, [13] Bipat, S., Glas, A. S., Slors, F. J. M., et al.: Rectal cancer: local staging and assessment of lymph node involvement with endoluminal US, CT and MR imaging a meta-analysis. Radiology, 2004, 232, [14] Abdel-Nabi, H., Doerr, R. J., Lamonica, D. M., et al.: Staging of primary colorectal carcinomas with fluorine-18 fluorodeoxyglucose whole-body PET: correlation with histopathologic and CT findings. Radiology, 1998, 206, [15] Kosugi, C., Saito, N., Murakami, K., et al.: Positron emission tomography for preoperative staging in patients with locally advanced or metastatic colorectal adenocarcinoma in lymph node metastasis. Hepato-gastroenterology, 2008, 55, [16] Adam, R.: Chemotherapy and surgery: new perspectives on the treatment of unresectable liver metastases. Ann. Oncol., 2003, 14 (Suppl. 2), ii13 ii16. [17] Adam, R., Wicherts, D. A., de Haas, R. J., et al.: Patients with initially unresectable colorectal liver metastases: Is there a possibility of cure? J. Clin. Oncol., 2009, 27, [18] Adam, R., Aloia, T., Lévi, F., et al.: Hepatic resection after rescue cetuximab treatment for colorectal liver metastases previously refractory to conventional systemic therapy. J. Clin. Oncol., 2007, 25, [19] Cunningham, D., Humblet, Y., Siena, S., et al.: Cetuximab monotherapy and cetuximab plus irinotecan in irinotecan-refractory metastatic colorectal cancer. N. Engl. J. Med., 2004, 351, [20] Hurwitz, H., Fehrenbacher, L., Novotny, W., et al.: Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil, and leucovorin for metastatic colorectal cancer. N. Engl. J. Med., 2004, 350, [21] Madoff, D. C., Hicks, M. E., Vauthey, J. N., et al.: Transhepatic portal vein embolization: anatomy, indications, and technical considerations. RadioGraphics, 2002, 22, [22] Lam, V. W. T., Laurence, J. M., Johnston, E., et al.: A systematic review of two-stage hepatectomy in patients with initially unresectable colorectal liver metastases. HPB (Oxford), 2013, 15, [23] Rappeport, E. D., Loft, A., Berthelsen, A. K., et al.: Contrast-enhanced FDG-PET/CT vs. SPIO-enhanced MRI vs. FDG-PET vs. CT in patients with liver metastases from colorectal cancer: a prospective study with intraoperative confirmation. Acta Radiol., 2007, 48, [24] Adie, S., Yip, C., Chu, F., et al.: Resection of liver metastases from colorectal cancer: does preoperative chemotherapy affect the accuracy of PET in preoperative planning? ANZ J. Surg., 2009, 79, [25] Sahani, D. V., Kalva, S. P., Fischman, A. J., et al.: Detection of liver metastases from adenocarcinoma of the colon and pancreas: comparison of mangafodipir trisodium-enhanced liver MRI and whole-body FDG PET. Am. J. Roentgenol., 2005, 185, [26] Bipat, S., Leeuwen, M. S., Comans, E. F. I., et al.: Colorectal liver metastases: CT, MR imaging, and PET for diagnosis metaanalysis. Radiology, 2005, 237, [27] Fletcher, J. W., Djulbegovic, B., Soares, H. P., et al.: Recommendations on the use of 18F-FDG PET in oncology. J. Nucl. Med., 2008, 49, [28] Adam, R., De Gramont, A., Figueras, J., et al.: The oncosurgery approach to managing liver metastases from colorectal cancer: a multidisciplinary international consensus. Oncologist, 2012, 17, [29] Byström, P., Berglund, A., Garske, U., et al.: Early prediction of response to first-line chemotherapy by sequential [18F]- 2-fluoro-2-deoxy-D-glucose positron emission tomography in patients with advanced colorectal cancer. Ann. Oncol., 2009, 20, [30] Anzidei, M., Napoli, A., Zaccagna, F., et al.: Liver metastases from colorectal cancer treated with conventional and antiangiogenetic chemotherapy: Evaluation with liver computed tomography perfusion and magnetic resonance diffusion-weighted imaging. J. Comput. Assist. Tomogr., 2011, 35, [31] Valk, P. E., Abella-Columna, E., Haseman, M. K., et al.: Wholebody PET imaging with [18F] fluorodeoxyglucose in management of recurrent colorectal cancer. Arch. Surg., 1999, 134, [32] McCall, J. L., Black, R. B., Rich, C. A., et al.: The value of serum carcinoembryonic antigen in predicting recurrent disease following curative resection of colorectal cancer. Dis. Colon Rectum, 1994, 37, [33] Park, K. C., Schwimmer, J., Gambhir, S. S., et al.: Decision analysis for the cost-effective management of recurrent colorectal cancer. Ann. Surg., 2002, 235, [34] Even-Sapir, E., Parag, Y., Lerman, H., et al.: Detection of recurrence in patients with rectal cancer: PET/CT after abdominoperineal or anterior resection. Radiology, 2004, 232, [35] Buijsen, J., van den Bogaard, J., van der Weide, H., et al.: FDG- PET-CT reduces the interobserver variability in rectal tumor delineation. Radiother. Oncol., 2012, 102, [36] Borbély, K.: Functional imaging in oncology. In: Kasler, M. (ed.): Fundamentals of oncology. [Funkcionális képalkotás az onkológiában. In: Kasler, M. (szerk.): Az onkológia alapjai.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2011, [Hungarian] [37] Cantwell, C. P., Setty, B. N., Holalkere, N., et al.: Liver lesion detection and characterization in patients with colorectal cancer: a comparison of low radiation dose non-enhanced PET/CT, contrast-enhanced PET/CT, and liver MRI. J. Comput. Assist. Tomogr., 2008, 32, évfolyam, 37. szám 1452

7 [38] Eschmann, S. M., Friedel, G., Paulsen, F., et al.: Repeat 18F-FDG PET for monitoring neoadjuvant chemotherapy in patients with stage III non-small cell lung cancer. Lung Cancer, 2007, 55, [39] Young, H., Baum, R., Cremerius, U., et al.: Measurement of clinical and subclinical tumour response using [18F]-fluorodeoxyglucose and positron emission tomography: review and 1999 EORTC recommendations. Eur. J. Cancer, 1999, 35, [40] Wahl, R. L., Jacene, H., Kasamon, Y., et al.: From RECIST to PERCIST: evolving considerations for PET response criteria in solid tumors. J. Nucl. Med., 2009, 50 (Suppl. 1), 122S 150S. [41] Kim, J. H., Czernin, J., Allen-Auerbach, M. S., et al.: Comparison between 18F-FDG-PET in-line PET/CT, and software fusion for restaging of recurrent colorectal cancer. J. Nucl. Med., 2005, 46, (Németh Zsuzsanna dr., Budapest, Bécsi út 132., Napivizit.hu Az egészségügyi szakma zártkörű portálja az Akadémiai Kiadótól Regisztráljon Ön is! A Napivizit.hu hiteles és megbízható információforrás, amire a napi munkája, illetve továbbképzése során támaszkodhat. Szakmai újdonságok Kezelési irányelvek Szakmapolitika Praxishirdetések Álláshirdetések Regisztráljon most: napivizit.hu A használat során szerzett hűségpontokat prémium tartalmakra válthatja évfolyam, 37. szám

Intervenciós radiológia és sugárterápia

Intervenciós radiológia és sugárterápia Intervenciós radiológia és sugárterápia Hadjiev Janaki dr. Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum, Kaposvár A keresztmetszeti képalkotás forradalmi szerepe, a céltérfogat pontosabb meghatározása a CT-

Részletesebben

Az FDG-PET-CT szerepe az emlőrák primer szisztémás kezelése során: a metabolikus változások és a patológiai remisszió összefüggései

Az FDG-PET-CT szerepe az emlőrák primer szisztémás kezelése során: a metabolikus változások és a patológiai remisszió összefüggései EREDETI KÖZLEMÉNYEK Az FDG-PET-CT szerepe az emlőrák primer szisztémás kezelése során: a metabolikus változások és a patológiai remisszió összefüggései Tőkés Tímea dr. 1 Somlai Krisztián dr. 2 Székely

Részletesebben

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 83 90. A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL KISS MÁTÉ 1,2, DR. SHAIKH M. SHOAIB 1,

Részletesebben

Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában

Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában 5. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2009. ÁPRILIS JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY SZERKESZTÔSÉGI KÖZLEMÉNY Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában Charles D. Blanke Division

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre 10 Összefoglaló Összefoglaló Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre összpontosított, melyek az osztódó rákos sejteket célozzák meg. Jelenleg, nagy hangsúly fektetődik

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. február 15.

Részletesebben

Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében

Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében Riesz Péter dr. Nyírády Péter dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum, Budapest Az elmúlt

Részletesebben

2009.03.05. Gombás osteomyelitis: 67 Ga-citrát. Tüdıtályog: 67 Ga-citrát

2009.03.05. Gombás osteomyelitis: 67 Ga-citrát. Tüdıtályog: 67 Ga-citrát Hematológiai és gyulladásos vizsgálatok 2009.03.05. 1 2 Ga-67 citrát/klorid Ga-67: Sarcoidosis Elıállítás: ciklotron termék (cink 20MeV proton besugárzással) Hatás mechanizmus: véráramba jutva a citrát

Részletesebben

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Eredeti közlemény Bodoky György Fôvárosi Szent László és Szent István Kórház, Onkológiai Osztály, Budapest A szolid daganatok korszerû

Részletesebben

FDG-vel végzett PET/CT vizsgálatok szerepe lymphomákban

FDG-vel végzett PET/CT vizsgálatok szerepe lymphomákban FDG-vel végzett PET/CT vizsgálatok szerepe lymphomákban Doktori tézisek Dr. Kajáry Kornélia Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Konzulens: Hivatalos bírálók: Szigorlati bizottság

Részletesebben

GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN PL 500 MBq/mL a kalibrálás idején

GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN PL 500 MBq/mL a kalibrálás idején I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYDÓZIS, ALKALMAZÁSI MÓD, KÉRELMEZŐK, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam EU/EGT Franciaország Németország

Részletesebben

A képalkotó vezérelte mintavételektől a lokoregionális tumorterápiáig

A képalkotó vezérelte mintavételektől a lokoregionális tumorterápiáig A képalkotó vezérelte mintavételektől a lokoregionális tumorterápiáig Bánsághi Zoltán dr. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Képalkotó Diagnosztikai Osztály, Budapest Az intervenciós radiológia közel 50

Részletesebben

Újdonságok és új lehetőségek a tüdődaganatok radiológiai diagnosztikájában

Újdonságok és új lehetőségek a tüdődaganatok radiológiai diagnosztikájában Összefoglaló közlemény 37 Újdonságok és új lehetőségek a tüdődaganatok radiológiai diagnosztikájában Monostori Zsuzsanna Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Radiológiai Osztály, Budapest Az

Részletesebben

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok Magyarországon

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok Magyarországon A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok (contrast enhanced ultrasound CEUS) klinikai alkalmazása két évtizede indult el Európában, és ma már a többi kontinensen is elterjedt. Az ultrahangvizsgálatok az

Részletesebben

A PET-CT szerepe diffúz nagy B-sejtes limfómás betegek kezelésében

A PET-CT szerepe diffúz nagy B-sejtes limfómás betegek kezelésében 108 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A PET-CT szerepe diffúz nagy B-sejtes limfómás betegek kezelésében PAKSI MELINDA 1, DEMETER JUDIT 1, SZABÓ PÉTER 2 1 Semmelweis Egyetem, I. Sz. Belgyógyászati Klinika, 2 Scanomed

Részletesebben

PET-CT gyermekkorban. Györke Tamás. SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika PET-CT Orvosi, Diagnosztikai Kft.

PET-CT gyermekkorban. Györke Tamás. SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika PET-CT Orvosi, Diagnosztikai Kft. PET-CT gyermekkorban Györke Tamás SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika PET-CT Orvosi, Diagnosztikai Kft. Szerv } Szövet Funkció In vivo NM specifikus anyag +radioaktív izotóp = radiopharmakon kívülről

Részletesebben

Hibrid módszerek m SPECT/CT, PET/CT. Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet

Hibrid módszerek m SPECT/CT, PET/CT. Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Hibrid módszerek m a nukleáris medicinában: SPECT/CT, PET/CT Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Képalkotó módszerek Protonszám = rendszám Protonszám + neutronszám = tömegszám

Részletesebben

AZ FDG-PET-VIZSGÁLATOK SZEREPE A MEDULLÁRIS PAJZSMIRIGYRÁK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN

AZ FDG-PET-VIZSGÁLATOK SZEREPE A MEDULLÁRIS PAJZSMIRIGYRÁK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ FDG-PET-VIZSGÁLATOK SZEREPE A MEDULLÁRIS PAJZSMIRIGYRÁK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN Szakáll Szabolcs DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Írta: Rajtár Mária 1. Háttér információk és definíciók Az emlőrák sebészi kezelése során az axillaris blockdissectióval eltávolított

Részletesebben

Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata

Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata Doktori értekezés Dr. Dede Kristóf Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori

Részletesebben

RTG-CT-MRI-PET összehasonlítása

RTG-CT-MRI-PET összehasonlítása RTG-CT-MRI-PET összehasonlítása IGS alkalmazhatóság szempontjából Készítette: Gyebnár János Norbert Vukov Ádám Fogalmak IGS, CAS, CIS, CAD, NS Image-guided surgery : - valamely sebészeti procedúra - indirect

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A tüdő tumorok mozgásainak CT-MR alapú vizsgálata, a daganatmozgások jelentősége a tüdőrák sugárkezelésében. PhD Tézis. dr.

A tüdő tumorok mozgásainak CT-MR alapú vizsgálata, a daganatmozgások jelentősége a tüdőrák sugárkezelésében. PhD Tézis. dr. A tüdő tumorok mozgásainak CT-MR alapú vizsgálata, a daganatmozgások jelentősége a tüdőrák sugárkezelésében PhD Tézis dr. Kovács Árpád Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József Programvezető: Prof.Dr.Ember

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

Gastrointestinalis képalkotás

Gastrointestinalis képalkotás Gastrointestinalis képalkotás 2014 Hagyományos-Modern Változó kérdések, változó technikák, változó prioritások Fókuszált, specifikus vizsgálatok Sugárterhelés/eredményesség egyensúly Elérhetőség/rutin

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V: Védőnő szakirány GY: Gyógytornász szakirány KDA: Képalkotó

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY

JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY 5. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2009. DECEMBER JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY Az octreotid LAR hatása a tumor növekedésére áttétes neuroendokrin középbél- (mesenteron) daganatok esetében placebokontrollos,

Részletesebben

Az FDG PET vizsgálat malignus betegségekben, különös tekintettel prognosztikai szerepére lymphomák esetén

Az FDG PET vizsgálat malignus betegségekben, különös tekintettel prognosztikai szerepére lymphomák esetén Az FDG PET vizsgálat malignus betegségekben, különös tekintettel prognosztikai szerepére lymphomák esetén Doktori tézisek Dr. Györke Tamás Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

A pet/ct szerepe az emlőrák diagnosztikájában és kezelésében összefoglaló az eddig megszerzett ismeretekről és a kutatás további irányairól

A pet/ct szerepe az emlőrák diagnosztikájában és kezelésében összefoglaló az eddig megszerzett ismeretekről és a kutatás további irányairól Összefoglaló közlemény 23 A pet/ct szerepe az emlőrák diagnosztikájában és kezelésében összefoglaló az eddig megszerzett ismeretekről és a kutatás további irányairól Madaras Balázs, Horváth Zsolt, Láng

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr!

VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr! 1 VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr! Köszönöm Dr. Julow Jenı Tanár Úr részletes, minden szempontra kiterjedı opponensi véleményezését, megtisztelı,

Részletesebben

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek 08.30-09.30 09.00-10.30 Pátria terem 2005. november 10. csütörtök E1 MEGNYITÓ E2 1.Nemzeti Üléselnökök: Rákkontroll Kovács Attila, Program Csonka I. Csaba, Ottó Szabolcs E3 Kásler Ottó jellegzetességei,

Részletesebben

Kettős férfi emlőrák és a beteg utógondozása

Kettős férfi emlőrák és a beteg utógondozása Bevezetés A férfi emlőrák ritka betegség, általában 100 női emlőrákra jut egy férfi emlőrákos beteg. Egyes populációkban ez az arány más lehet, így például az afrikai fekete lakosság körében 2,4% (1).

Részletesebben

Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet)

Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet) a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztály, Immunológiai Bizottsága és a Magyar Immunológiai Társaság Immunológia Világnapja - 2016 Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet) Az

Részletesebben

Népegészségügyi programhoz kapcsolódó vastagbélszűrés helyzete. Dr. Kovács Attila

Népegészségügyi programhoz kapcsolódó vastagbélszűrés helyzete. Dr. Kovács Attila Népegészségügyi programhoz kapcsolódó vastagbélszűrés helyzete Dr. Kovács Attila Vastag- és végbélrák epidemiológia Világszerte a 3. leggyakoribb rák (Férfiaknál 3., nőknél 2.) A vastagbélrák aránya összefüggést

Részletesebben

A malignus melanóma új TNM-klasszifikációja (AJCC, 2009) és az őrszemnyirokcsomó-biopszia patológiai jelentősége

A malignus melanóma új TNM-klasszifikációja (AJCC, 2009) és az őrszemnyirokcsomó-biopszia patológiai jelentősége 68 Összefoglaló közlemény A malignus melanóma új TNM-klasszifikációja (AJCC, 2009) és az őrszemnyirokcsomó-biopszia patológiai jelentősége Plótár Vanda 1, Liszkay Gabriella 2, Ladányi Andrea 1, Tóth Erika

Részletesebben

A colorectalis rák multidiszciplináris kezelése*

A colorectalis rák multidiszciplináris kezelése* A colorectalis rák multidiszciplináris kezelése* Balogh Ádám dr. 1, Kahán Zsuzsanna dr. 2, Maráz Anikó dr. 2, Mikó Tivadar dr. 5, Nagy Ferenc dr. 3, Palkó András dr. 4, Thurzó László dr. 2 és Tiszlavicz

Részletesebben

131 -I-MIBG THEHHPV OF R E S! D11H L H H 0 / 0 R MEDULLRHV THYfiOID CRflCIHOHR [HTC3

131 -I-MIBG THEHHPV OF R E S! D11H L H H 0 / 0 R MEDULLRHV THYfiOID CRflCIHOHR [HTC3 X* HU9900733 131 -I-MIBG THEHHPV OF R E S! D11H L H H 0 / 0 R MEDULLRHV THYfiOID CRflCIHOHR [HTC3 Fiizy M., Vincze B., Szakáll S., Esik O. National Institute of Oncology, Budapest, Hungary PET Centre,

Részletesebben

Válasz Prof. Dr. Bérczi Viktor bírálatára

Válasz Prof. Dr. Bérczi Viktor bírálatára Válasz Prof. Dr. Bérczi Viktor bírálatára Igen Tisztelt Professzor Úr! Szeretném megköszönni, hogy időt szakított MTA doktori értekezésem elolvasására és bírálatára. Az Ön által felvetett észrevételekre

Részletesebben

A PET/CT és szerepe az onkológiában

A PET/CT és szerepe az onkológiában Kajáry Kornélia¹, Szakáll Szabolcs jr.¹, Moravszki Mónika¹,², Molnár Péter¹,³, Lengyel Zsolt¹ ¹Pozitron-Diagnosztika Kft., Budapest, ²Semmelweis Egyetem, Nukleáris Medicina Tanszéki Csoport, Budapest,

Részletesebben

A tüdôrák szûrésének dilemmája

A tüdôrák szûrésének dilemmája MELLKASI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A tüdôrák szûrésének dilemmája F ELISMERHETÔ ÉS KEZELHETÔ-E KORAI STÁDIUMBAN A DAGANAT? Monostori Zsuzsanna A tüdôrák továbbra is a világ egyik legsúlyosabb

Részletesebben

Preoperatív kemoterápia a colorectalis májáttétes betegek sebészi kezelésében

Preoperatív kemoterápia a colorectalis májáttétes betegek sebészi kezelésében Magyar Sebészet 2013; 66(6): 325 330 DOI: 10.1556/MaSeb.66.2013.6.4 KÖSZÖNTŐ Preoperatív kemoterápia a colorectalis májáttétes betegek sebészi kezelésében Preoperative chemotherapy in the surgical treatment

Részletesebben

III./9.5. A hüvely daganatai

III./9.5. A hüvely daganatai III./9.5. A hüvely daganatai Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc A fejezetben a hüvely rosszindulatú daganatait taglaljuk, ismertetjük gyakoriságát, típusait, diagnosztikáját, kezelését és

Részletesebben

Palliatív endoszkópia az onkológiában

Palliatív endoszkópia az onkológiában Palliatív endoszkópia az onkológiában Dr Topa Lajos Szent Imre Egyetemi OktatókórházKórház, Budapest Gasztroenterológia Nyelőcsőtumorok palliatív kezelése A vékony és vastagbél tumoros szűkületeinek palliatív

Részletesebben

Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása

Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása Interjú Prof. Dr. Rigó Jánossal és Dr. Bokor Attila adjunktussal Az IME Az egészségügyi vezetők szaklapja két éve elindított nőgyógyászati rovatában a hazai

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

PET Pozitronemissziós tomográfia

PET Pozitronemissziós tomográfia PET Pozitronemissziós tomográfia Nagy Mária PET 1 Tartalom Bevezetés Miért fontos és hasznos az EP annihiláció? Képalkotás, mint szerkezetvizsgáló módszer A gamma szcintillációs vizsgálatok elve SPECT-módszer

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Hasi és kismedencei metasztatikus folyamatok CT diagnosztikája

Hasi és kismedencei metasztatikus folyamatok CT diagnosztikája Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Képalkotó Diagnosztikai Szakirány Hasi és kismedencei metasztatikus folyamatok CT diagnosztikája Konzulens: Dr. Antalfi Bálint Készítette: Kopasz Klaudia 2015 Tartalom

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Egészségügyi Kar

Miskolci Egyetem. Egészségügyi Kar Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar SZAKDOLGOZAT Stumpf Barbara 2015 1 Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Vese és mellékvese eredetű gyermekkori daganatos betegségek követéses vizsgálata 2008-2015 Konzulens:

Részletesebben

Újdonságok és új lehetőségek az onkológiai betegek terápiás vezetésében: PET/MR klinikai alkalmazások

Újdonságok és új lehetőségek az onkológiai betegek terápiás vezetésében: PET/MR klinikai alkalmazások 10 Összefoglaló közlemény Újdonságok és új lehetőségek az onkológiai betegek terápiás vezetésében: PET/MR klinikai alkalmazások Borbély Katalin Országos Onkológiai Intézet, PET/CT Ambulancia, Budapest

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

A GYOMOR DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEI

A GYOMOR DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEI A GYOMOR DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEI DR. LÉNÁRT ZSUZSANNA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA A GYOMOR JÓINDULATÚ DAGANATAI ("protrudáló gyomorlaesiók", " gyomorpolypusok") eredetük szerint

Részletesebben

Gyógyulj Velünk Egyesület KÖZGYŰLÉS 2016/2

Gyógyulj Velünk Egyesület KÖZGYŰLÉS 2016/2 Gyógyulj Velünk Egyesület KÖZGYŰLÉS 2016/2 1 JAVASLAT A Gyógyulj Velünk Egyesület Közgyűlésének napirendjére Helyszín: 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7, Egyesített Szent István és Szent László Kórház

Részletesebben

Egy rekeszi rébusz margójára - avagy nem mind az ami FDG avid

Egy rekeszi rébusz margójára - avagy nem mind az ami FDG avid Egy rekeszi rébusz margójára - avagy nem mind az ami FDG avid FutácsiBalázs 1, ValcsevaÉva 1, Gráf László 2 Semmelweis Egyetem, Budapest 1 Radiológiai és OnkoterápiásKlinika 2 III.sz. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI MINTÁK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN Doktori tézisek Ficsór Levente Semmelweis Egyetem, 2. sz. Belgyógyászati Klinika Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Programvezető:

Részletesebben

Összegyűjtöttük, a magyar radiológus és radiográfus közösség hogyan vesz részt aktívan az idei európai radiológiai kongresszuson.

Összegyűjtöttük, a magyar radiológus és radiográfus közösség hogyan vesz részt aktívan az idei európai radiológiai kongresszuson. Összegyűjtöttük, a magyar radiológus és radiográfus közösség hogyan vesz részt aktívan az idei európai radiológiai kongresszuson. A módszertan egyszerű: a végleges programot itt letölteni, a keresőbe beírni

Részletesebben

CT/MRI képalkotás alapjai. Prof. Bogner Péter

CT/MRI képalkotás alapjai. Prof. Bogner Péter CT/MRI képalkotás alapjai Prof. Bogner Péter CT - computed tomography Godfrey N. Hounsfield Allan M. Cormack The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1979 MRI - magnetic resonance imaging Sir Peter Mansfield

Részletesebben

II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk

II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk Bánsághi Zoltán A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a percután ablációs módszerek közül az alkoholos roncsolás technikáját. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái

A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái Dr. Landherr László Uzsoki Utcai Kórház Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma - 2012 Klinikai igények Az eredetileg rosszabb prognózisú HER2-pozitív emlőrák

Részletesebben

Emlődiagnosztika. Szabó Endre

Emlődiagnosztika. Szabó Endre Emlődiagnosztika Szabó Endre Aki csak 1 dolgot bír megjegyezni: Ne nyúlj az emlőhöz menstruáció előtt! Fejlődés Klinikai vizsgálat csomó váladék bőr elváltozás Szűrés Tabár László fájdalom Módszerek mammográfia

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

Szerző:Forrai Gábor www.radiologia.hu. Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Szerző:Forrai Gábor www.radiologia.hu. Tisztelt Főszerkesztő Úr! Tisztelt Főszerkesztő Úr! Érdeklődéssel olvastam a 2013. márciusi online számban A főszerkesztő dilemmája című cikket ( http:///szakma/mro/cikk/a_foszerkeszto_dilemmaja.html), amelyben a fő hangsúly arra

Részletesebben

Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások

Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Szerződési Feltételek Tartalom Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Szerződési Feltételek

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Blau-szindróma Verzió 2016 1. MI A BLAU-SZINDRÓMA/FIATALKORI SZARKOIDÓZIS 1.1 Mi ez? A Blau-szindróma genetikai betegség. A betegeknél egyszerre lép fel bőrkiütés,

Részletesebben

Virtuális bronchoszkópia: új noninvazív vizsgálati lehetõség a pulmonológiában

Virtuális bronchoszkópia: új noninvazív vizsgálati lehetõség a pulmonológiában ÚJABB VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK Virtuális bronchoszkópia: új noninvazív vizsgálati lehetõség a pulmonológiában Márk Zsuzsa dr. 1, Bajzik Gábor dr. 2, Repa Imre dr. 2 és Strausz János dr. 1 Pest Megyei Tüdőgyógyintézet,

Részletesebben

2011.11.07. Biofizika és orvostechnika alapjai

2011.11.07. Biofizika és orvostechnika alapjai Áttekintés Biofizika és orvostechnika alapjai Magátalakulások közben keletkező sugárzással alkotunk képet Képalkotás 3 A szervek működéséről, azaz a funkcióról nyújt információt Nukleáris képalkotás Szerkesztette:

Részletesebben

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán 1.Számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Diagnózis (definitív): benignus, malignus, intermedier malignitás, borderline

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Onkológiai gondozás Diagnosztikai algoritmusok a beteg-követés során

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Onkológiai gondozás Diagnosztikai algoritmusok a beteg-követés során Tartalomjegyzék Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Onkológiai gondozás Diagnosztikai algoritmusok a beteg-követés során Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium A Radiológiai

Részletesebben

A tumorágy kiegészítô besugárzásának hatása a lokális daganatmentességre emlômegtartó mûtét után

A tumorágy kiegészítô besugárzásának hatása a lokális daganatmentességre emlômegtartó mûtét után A tumorágy kiegészítô besugárzásának hatása a lokális daganatmentességre emlômegtartó mûtét után Az Országos Onkológiai Intézet randomizált boost vizsgálatának elsô eredményei Polgár Csaba 1, Fodor János

Részletesebben

Molekuláris képalkotás és terápia hazánkban

Molekuláris képalkotás és terápia hazánkban Molekuláris képalkotás és terápia hazánkban Galuska László LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS A TÁRSSZAKMÁK HALADÁSA A molekuláris képalkotás és terápia korábban izotópdiagnosztika, nukleáris medicina több mint

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

TÜDİRÁKOK ONKOLÓGIÁJA

TÜDİRÁKOK ONKOLÓGIÁJA TÜDİRÁKOK ONKOLÓGIÁJA Dr. Maráz Anikó Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinika 2012. november 14. Daganatos halálozás Európában, 1955-2015 Daganatos betegségek incidenciája /WHO, 2006/ Tüdı 1 200 000

Részletesebben

Gamma-kamera SPECT PET

Gamma-kamera SPECT PET Gamma-kamera SPECT PET 2012.04.16. Gamma sugárzás Elektromágneses sugárzás (f>10 19 Hz, E>100keV (1.6*10-14 J), λ

Részletesebben

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Vastagbélszűrési disszeminációs workshop Szeged, 2015. május 12. KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Prof. Dr. Boncz Imre PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet AZ ELŐADÁS TÉMÁJA

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

Egésztest 18 FDG-PET/CT a Hodgkin- és diffúz nagy B-sejtes lymphomában szenvedı betegek kivizsgálásában és kezelésében

Egésztest 18 FDG-PET/CT a Hodgkin- és diffúz nagy B-sejtes lymphomában szenvedı betegek kivizsgálásában és kezelésében Egésztest 18 FDG-PET/CT a Hodgkin- és diffúz nagy B-sejtes lymphomában szenvedı betegek kivizsgálásában és kezelésében Bevezetés: A Hodgkin-lymphoma (HL) malignus lymphoproliferatív betegség, napjaink

Részletesebben

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ Plasztikai Sebészeti Profil. Betegfelvilágosító tájékoztató beleegyezı nyilatkozat

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ Plasztikai Sebészeti Profil. Betegfelvilágosító tájékoztató beleegyezı nyilatkozat Betegfelvilágosító tájékoztató beleegyezı nyilatkozat A veseelégtelenség miatt beültetett peritoneális (hasi) dializáló katéter (Tenckhoff) Tisztelt Betegünk! Köszönjük, hogy Intézetünket tisztelte meg

Részletesebben

Daganatok sebészi szemmel

Daganatok sebészi szemmel Daganatok sebészi szemmel Dr Bánfi András; Dr Zsoldos László Primavet Kisállat-Rendelőintézet 1152 Bp. Rákos út 60. www.primavetrendelo.hu T.: 306-1364 Korai diagnózis Senior care vizsgálatok 6 havonta

Részletesebben

A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium Szindróma összehasonlítása

A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium Szindróma összehasonlítása Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus Képalkotó diagnosztika analitikus szakirány A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium

Részletesebben

BI550 Pajzs Szolidáris Alap Várólista képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítás Különös feltételek

BI550 Pajzs Szolidáris Alap Várólista képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítás Különös feltételek BI550 / 20160402 BI550 Pajzs Szolidáris Alap Várólista képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítás Különös feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 2016. április

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Pályázati önerı biztosítása a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

Milyen szerepe van a betegnek, a sebésznek és a patológusnak a III. stádiumú vastagbélés végbélrák felismerésében?

Milyen szerepe van a betegnek, a sebésznek és a patológusnak a III. stádiumú vastagbélés végbélrák felismerésében? 3. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2007. AUGUSZTUS JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Cancer Epidemiology Group, Centre for Epidemiology and Biostatistics, University of Leeds; Pathology and Tumour

Részletesebben

Az on-line képvezérelt sugárterápiás eljárás leadott dózisra gyakorolt hatásának vizsgálata kismedence fantomon

Az on-line képvezérelt sugárterápiás eljárás leadott dózisra gyakorolt hatásának vizsgálata kismedence fantomon Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József, az MTA doktora egyetemi tanár, rektor Az on-line képvezérelt sugárterápiás

Részletesebben

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti PUBLICATIONS doctorandus: Júlia Vízkeleti Articles in the subject of the dissertation: 1. Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I.,,Kásler M., Polgár C.: Pathologic

Részletesebben

A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta

A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta Polgár Cs. Mészáros N. Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum Mammográfiás szűrés harmadik szűrési ciklus (2006-2007)

Részletesebben

13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo TÁJÉKOZTATÓ

13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo TÁJÉKOZTATÓ 13. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2006. augusztus 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap TÁJÉKOZTATÓ A NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE SORÁN ALKALMAZANDÓ MÓDSZEREKRŐL II. RÉSZ AZ EFRIR

Részletesebben

MaMMa ZRT. 20. JUBILEUMI KONFERENCIÁJA

MaMMa ZRT. 20. JUBILEUMI KONFERENCIÁJA MaMMa ZRT. 20. JUBILEUMI KONFERENCIÁJA dr.nemerey Zsuzsanna Szekszárd MaMMa Zrt. TM.Balassa J. Kórháza Radiológia SZEKSZÁRD. 2016.05.06. SZEKSZÁRD A HAZAI MAMMOGRÁFIA BÖLCSŐJE Orvosi diploma Pécs.1960.

Részletesebben

Pajzsmirigy. Hatásmechanizmusok, melyeket felhasználunk a radiofarmakonokkal történı tumordiagnosztikában I.

Pajzsmirigy. Hatásmechanizmusok, melyeket felhasználunk a radiofarmakonokkal történı tumordiagnosztikában I. Hatásmechanizmusok, melyeket felhasználunk a radiofarmakonokkal történı tumordiagnosztikában I. a normál funkció kiesése: pl. aktivitás hiány a pajzsmirigyben megváltozott perfuzió/metabolizmus a tumor

Részletesebben

Fejsérülések gyermekkorban

Fejsérülések gyermekkorban OTSZONLINE.HU Fejsérülések gyermekkorban Dr. Fadgyas Balázs, dr. Pászti Ildikó Mária A gyermeksebészeti, gyermektraumatológiai gyakorlat során gyakran találkozunk fejsérülésekkel. A fizikális vizsgálatot

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. KASZA GÁBOR, DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. MENYHEI GÁBOR, DR. SZABÓ MÁRIA,

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben