Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S"

Átírás

1

2 NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1201/2013 Témafelels: dr. Bélteky-Tóth Ágnes dr. Herman Nóra Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S a gazdasági reklámtevékenység átfogó ellenrzésérl, különös tekintettel a koruk, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk, anyagi helyzetük miatt különösen kiszolgáltatott fogyasztókat megtéveszt kereskedelmi gyakorlatra BUDAPEST, OKTÓBER

3 1. Az ellenrzés indoka, célja A gazdasági reklámozás célja az eladásösztönzés, melynek érdekében a fogyasztókat az áru megvásárlására, vagy más módon történ igénybevételére ösztönzik, illetleg a vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszersítését, továbbá áru vagy árujelz megismertetését mozdítják el. Napjainkban a vállalkozások számára már a piacon való megmaradás is nagy erfeszítést jelent, ezért ennek érdekében a legkülönfélébb reklámfogások, figyelemfelkelt megoldások szaporodtak el. Ezért is elengedhetetlen annak vizsgálata, hogy a reklámok által közvetített információ tartalma és formája is megfeleljen az általános és a speciális szabályozás feltételeinek. A reklám a befolyásolás és a meggyzés eszközeivel éri el célját, ezért az objektív fogyasztói döntésektl eltérít, azokat manipuláló módszerekkel szemben szükséges a fellépés. Kiemelten védend szempont, hogy a fogyasztók, különösen a koruk, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk, anyagi helyzetük miatt kiszolgáltatott fogyasztók, kell és megalapozott információk birtokában, saját szempontjaik alapján hozhassák meg ügyleti döntéseiket, és védelemben részesüljenek a megtéveszt, félrevezet kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A jogszabályi elírások ezért adnak olyan keretet a vállalkozások számára, melyek betartásával törvényesen népszersíthetik termékeiket, szolgáltatásaikat. 2. Az ellenrzés idtartama, résztvevi Az ellenrzés idtartama: február 18. augusztus 23. Az ellenrzésben részt vett: valamennyi kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelsége. 3. Az ellenrzés általános tapasztalatai A évi témavizsgálat keretében a felügyelségek összesen 1890 ellenrzést folytattak le, mely vizsgálatok során 366 reklámban találtak jogsértést. A kifogásolt hirdetések közül 17 több szempontból is jogsértnek minsült. Ezen eredmény összességében 19%-os kifogásolási arányt mutat, ami a 2012-es vizsgálatban mérthez viszonyítva öt százalékpontos javulást jelent. A reklámok hatósági ellenrzése során a felügyelségek a reklámok lehet legszélesebb palettájának áttekintésére törekedtek. A hatóság elsdleges célja a fogyasztói érdekeket leginkább sért tevékenységek kiszrése, valamint azoknak a megfelel eszközökkel való hatékony visszaszorítása. A fogyasztók árérzékenységébl kiindulva a vizsgált reklámok harmadát az idei témavizsgálat során is a reklámokban feltüntetett árak jogszabályi megfelelségének ellenrzése tette ki. A területi eredmények országos szinten való aránytalanságainak kiküszöbölése érdekében a felügyelségek számára az adott megyéhez mérten kerültek a minimum és a maximum ellenrzési irányszámok meghatározásra. Az alábbi táblázat mutatja be a felügyelségek által ellenrzött és kifogásolt reklámok számát: 1

4 Megye Ellenrzött (db) Kifogásolt (db) Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest Csongrád Fejér Gyr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves 47 7 Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád 70 7 Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas 68 8 Veszprém Zala A vizsgálat részletes megállapításai reklámhordozónként A gazdasági versenyben való fennmaradás, a termékismertetés, illetleg a termék köztudatban tartása okán a vállalkozók idrl idre új típusú reklámhordozókat vesznek igénybe meghatározott hatékonyságra törekedve, a potenciális fogyasztók megszólítása és befolyásolása érdekében. Erre tekintettel szükséges a folyamatos, állandó jelleg hatósági ellenrzés az összes hirdetési felület tekintetében. A korábbi évekhez hasonlóan a hatóság felügyeli továbbra is vizsgálták a közterületen, a nyomtatott sajtóban, televíziós és rádiós csatornákon, illetve interneten közzétett reklámokat, továbbá az egyéb, elbbi csoportokba nem sorolható reklámhordozókat is. A reklámhordozónkénti kifogásolási arányok (%) egyéb 44% internet 20% TV/rádió 5% reklámújság 16% szórólap 15% újság/magazin 26% közterületi reklám 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2

5 4.1 Közterületi reklámhordozók A dinamikusan fejld közterületi reklám piacán az ún. outdoor kampányok használatával a vállalkozások a társadalom valamennyi rétegét el tudják érni, és ezeknek a hatásától a fogyasztó nem tud elzárkózni. A felügyelségek összesen 386 db közterületen közzétett hirdetést vizsgáltak meg. Olyan reklámokat vontak ellenrzés alá, mint például a plakátok/plakáttáblák (például: gigantplakátok, óriásplakátok, City-light plakátok, hagyományos plakátok, kis méret plakátok, jármplakátok, ún. forgóprizmás plakátok), festett cégtáblák, világító reklámberendezések (például: tetreklám, homlokzati berendezés, fényújság), utcabútorok (például: molinó, megállító tábla) és kirakatok. A hirdetések tartalma miatt 67 esetben került sor eljárás megindítására, így a kifogásolási arány országos szinten 17%-os volt, mely a tavalyi 30%-os kifogásolási arányhoz képest jelents javulást mutat. 4.2 Újságok, magazinok, szórólapok A témavizsgálat során 341 alkalommal vettek górcs alá a felügyelk újságban, magazinban közzétett reklámot, melyek 26%-ában tártak fel jogsértést, így ez az arány javuló tendenciát tükröz a tavalyi 35%-hoz képest. A kifogásolt reklámok majdnem felében (45%) nem megfelelen tettek eleget az árfeltüntetésre vonatkozó kötelezettségüknek a vállalkozások. Az újságok, magazinok esetében kimutatható 26%-os kifogásolási arány a második legmagasabb a reklámhordozók között. A 319 db ellenrzött reklámújságból 54 db esett kifogásolás alá (16%), a vizsgált 227 db szórólap közül pedig 34 db (15%) ütközött valamely módon jogszabályba. A jogszabálysértések dönt többségét mindkét reklámhordozó esetében a tisztességtelen reklámok, valamint az árfeltüntetési szabálytalanságok adták ki. 4.3 Internet A világháló nyújtotta elnyök (mint a nagy létszámú célközönség elérése egyidejleg, a földrajzi távolság megsznése, kifizetd ár-érték arány) miatt a vállalkozások elszeretettel hirdetnek az interneten. Idén a felügyelségek összesen 345 db internetes reklám vizsgálatát végezték el, melybl 70 alkalommal került sor eljárás megindítására (20%-os kifogásolási arány). Ezen mutatószám javulást mutat, tekintettel arra, hogy 2012-ben 26%-os arányban találtak jogsért reklámot az interneten. 4.4 Rádió és televízió A szakmai tanulmányok értékelései szerint az auditív és audiovizuális reklámok úgymint a rádió- és televízióreklámok jóval hatékonyabban hatnak, mint az írott sajtóban közölt hirdetések, mivel hasonlóan az internethez széles tömegeket képesek megszólítani, valamint hatékonyan ragadják meg a figyelmet. A rádióban és televízióban közzétett 179 db hirdetés vizsgálata során az idei évben is alacsony, 5 %-os volt a kifogásolt reklámok száma (10 db). Ezen hirdetési forma igénybevétele során az alkoholtartalmú italok reklámjai körében sértették meg legnagyobb arányban (6%-ban) a jogszabályi elírásokat. 3

6 4.5 Egyéb reklámhordozók A vizsgált 93 db reklám közül 41 db volt jogsért, ami a többi reklámhordozó kifogásolási arányához viszonyítva a legmagasabb. Ennek ellenére jelents, 12 százalékpontos javulást is mutatnak ezek a számok, hiszen míg 2012-ben ez az arány 56% volt, addig az idei évben csupán 44%. A nagy arányú jogsértés hátterében az is valószínsíthet, hogy az új, kísérleti, figyelemfelkelt megoldások kipróbálása során a reklámozók kevesebb figyelmet fordítanak a jogszabályi rendelkezések betartására. 5. A vizsgálat részletes megállapításai témakörönként Az ellenrzéseket a fogyasztók érdekeinek védelmét szem eltt tartva, a vonatkozó anyagi jogi elírások szerint végezték el a felügyelségek, mely szempontokat az alábbiakban mutatjuk be részletesen Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok közé azon reklámok tartoznak, melyek a fogyasztók megtévesztésére, ügyleti döntésük kedveztlen befolyásolására alkalmasak. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok eseteinek köre igen változatos jogsértéseket ölel fel, úgy mint a megtéveszt (valótlan) tájékoztatások, az egymásnak ellentmondó feltételek vagy az elhallgatott információk. A szóban forgó kereskedelmi gyakorlatok ellenrzése általában véve nagy körültekintést igényel a hatóság munkatársaitól, mivel a vállalkozások által közzétett tájékoztatások valóságtartalma sokszor csak többszöri helyszíni ellenrzéssel ítélhet meg minden kétséget kizáróan, továbbá az ügy teljes feltárása érdekében sokszor szükséges más hatóságok bevonása is. A témavizsgálat alatt a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok feltárását célzó 443 ellenrzés során a felügyelségek 71 esetben állapítottak meg hatósági eljárásban jogsértést. Az így kapott 16%-os kifogásolási arány a 2012-es és 2011-es év ugyanekkora kifogásolási arányához képest stagnálást jelent, ennek ellenére továbbra is jónak mondható, hiszen 2010-ben 31%-os eredmény született ezen vizsgálati szempont keretei között. Reklámhordozók szerinti megoszlás alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot megvalósító reklámok esetében a legtöbb kifogásolás az egyéb reklámhordozókon (46%), a reklámújságokban (24%), továbbá az újságokban, magazinokban (20%) megjelent hirdetésekkel kapcsolatban született, ezután következnek a szórólapokon (16%), az interneten (13%) és a közterületen (4%) közzétett hirdetések. Pozitív eredmény, hogy a rádióban és televízióban ellenrzött reklámok között nem találkoztak e szempontból jogsért magatartással a felügyelségek Kedvezményekkel, akciókkal kapcsolatos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok témakörén belül a kedvezmények, akciók ellenrzésére idén is kiemelt figyelmet fordítottak a felügyelk a témavizsgálat során, hiszen a fogyasztók árérzékenységük következtében ügyleti döntéseiket még mindig az akciós hirdetésekben található információk így például a termékek ára, mennyisége, tartozékai, illetve azok elérhetsége alapján tájékozódva hozzák meg leginkább. Ezt igazolta, hogy a felügyelségek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt indult eljárások több mint felét akciót hirdet reklámokkal kapcsolatban folytatták le. A vizsgálat során a felügyelk 4

7 próbavásárlással ellenrizték, hogy ténylegesen a meghirdetett akciós áron kerültek-e eladásra a termékek. Az akciós reklámajánlatok körében 39 alkalommal, azaz a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok megjelenése szempontjából kifogásolt esetek 55%-ában került jogsértés feltárásra. A kereskedelmi gyakorlat kiterjedtségére tekintettel több esetben az eljárás áttételre került a Gazdasági Versenyhivatalhoz. Kedvezményekkel kapcsolatban 21-szer találkoztak a felügyelk valótlan információt tartalmazó reklámmal, valamint 5 alkalommal a fogyasztók számára lényeges információt elhallgató magatartást tártak fel. További 12 esetben az ún. feketelistán tilalmazott jogsértést valósítottak meg a vállalkozások, ezen esetekben nem volt szükség annak külön vizsgálatára, hogy a megtéveszt magatartás alkalmas volt-e a fogyasztók ügyleti döntésének befolyásolására. Ezen kívül egy alkalommal találkoztak a felügyelk egyéb tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal. Eljárás lefolytatására került sor idén is többek között olyan (feketelistás) esetben, amikor a meghirdetett kedvezményes vásárlási lehetséggel már az akció els napján sem tudtak élni a fogyasztók, mert a meghirdetett termékbl nem rendelkezett (megfelel) árukészlettel az üzlet Egyéb tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok A felügyelségek az akciót, kedvezményt ígér hirdetések körén kívül további 32 esetben észleltek tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot megvalósító reklámot. Megtéveszt magatartást 14 esetben kifogásoltak a felügyelségek, 12 db jogsért reklám pedig az ún. feketelistás tényállásoknak megfeleltethet kereskedelmi magatartásokhoz kapcsolódott. Elfordult például, hogy a magyar termék védjegyet, továbbá a 99%-os gyógyulási arány vagy a csapatunk a Magyar Belgyógyász Társaság f szponzora állítást hamisan tüntették fel a hirdetésben, de sor került fogyasztói csoportok megtéveszt állításokat tartalmazó reklámozásának kivizsgálására is Jogszertlenül forgalmazott áruk reklámozásának tilalma Jogszertlenül forgalmazott termék reklámozásának gyanúja miatt a felügyelségek 9 ellenrzést végeztek, melybl 1 db hirdetést kifogásoltak. Jogosulatlan utazásszervezést, valamint egyéb jogszertlenül forgalmazott szolgáltatás reklámját tartalmazó hirdetéssel 2013-ben nem találkoztak a felügyelk Szerencsejátékok hirdetése Az ellenrzés keretében 13 ügyben vizsgálta a fogyasztóvédelmi hatóság nem engedélyezett szerencsejáték szervezés reklámozását. Ebbl 3 esetben állapítottak meg a felügyelségek jogsértést, mely 23%-os kifogásolási arányt jelent. Az interneten közzétett, kifogásolt reklámok jogsért módon azt a látszatot keltették, hogy a szerencsejátékot szervez cégek rendelkeznek a tevékenység folytatásához szükséges állami adóhatósági engedéllyel. Gyermekeknek szóló szerencsejáték reklámokkal a vizsgálat ideje alatt a felügyelségek nem találkoztak Gyermek- és fiatalkorúak védelme A gyerekek 4-5 éves kor alatt nem tudnak különbséget tenni a hirdetések és a többi msor között. Ötéves kor felett már felismerik a hirdetéseket, de nem a kereskedelmi tartalom szerint, hanem sokkal inkább, hogy mennyire vicces, milyen hosszú. A reklámmal kapcsolatos gondolkodási feladat annak felismerésérl szól, hogy egy adott hirdetésnek az a célja, hogy meggyzze a befogadót, és hogy ez a cél valójában a hirdet érdekeit szolgálja. 5

8 Erre a felismerésre a gyerekek csak 7-8 éves koruk után válnak képessé. 1 A reklámozók valódi céljait a fiatalkorúak sem ismerik fel, befolyásolhatóak, s ez védtelenné teszi ket. Összességében a felügyelk által ellenrzött 31 db reklámból 1 db nem felelt meg a gyermek- és fiatalkorúak védelmét célzó reklámjogi elírásoknak. A kifogásolt hirdetésben egy vendéglátó-ipari egység programajánlóján az alábbi fiatalkorúaknak szóló felhívás volt olvasható: TOPLESS TÁNCOSLÁNYOKKAL! FUVAROSOK és PROSTIK ÉJSZAKÁJA ( ) belépés csak 16 éven felülieknek! ( ) A reklámban használt kifejezések, valamint a szórólapon található képi megjelenítés a szexualitást hangsúlyozva kívánta jogszabályba ütköz módon népszersíteni a szórakozóhelyet. A legtöbb vizsgálatot a közterületi reklámhordozókon, különböz szórólapokon és az interneten közzétett reklámhirdetésekre összpontosítva végezték el Dohányáruk reklámozása A dohányáruk reklámjának ellenrzésére 83 alkalommal került sor, melynek során 34 esetben tártak fel jogsértést a felügyelségek. A kapott 41%-os kifogásolási arány nagymérték javulást jelentett a korábbi évek kifogásolási arányaihoz képest, amely 2012-ben 81%-os, 2011-ben pedig 96%-os volt. A jogsértések közül 33 esetben forgalmazási helyen kívül, egyéb reklámhordozókon tártak fel jogsértést, míg egy dohányreklámnál az egészségvéd figyelmeztetéssel, illetve a kátrány-, nikotin-, illetve szén-monoxid-tartalom feltüntetéssel kapcsolatos problémát találtak a hatóság munkatársai. Ezen túlmenen közvetett dohányreklámmal, túlzott fogyasztásra felhívó dohányreklámmal, valamint az elírtnál nagyobb méret dohányreklámmal nem találkoztak a felügyelségek Alkoholtartalmú italok reklámozása A vizsgált területen az ellenrzött reklámok több mint harmada, 82 reklámból 29 db bizonyult kifogásolhatónak, ami ezzel a harmadik legmagasabb kifogásolási arányt adta. Az idei évben is a közterületi reklámhordozókon közzétett hirdetések vizsgálata során észlelték a legtöbb mulasztást a felügyelk, azonban a 2012-ben kapott 80%-os kifogásolási arány ezúttal annak felére (40%) esett vissza, azaz 42 ellenrzött reklámból 17 volt jogsért. Fenti jogsértések mindegyike olyan szabadtéri reklámhordozón valósult meg, amely közoktatási, illetve egészségügyi intézmény bejáratától légvonalban mért 200 méteres távolságon belül volt található. Fentieken túl a felügyelségek 6-6 esetben bukkantak sajtótermék címlapján megjelenített, valamint interneten és magazinban közzétett, egyéb törvényi tilalomba ütköz alkoholreklámra. Pozitív tapasztalat, hogy mértéktelen alkoholfogyasztásra felhívó reklámmal a munkatársak a témavizsgálat idtartama alatt nem találkoztak Szexuális áruk és szolgáltatások reklámozása 2013-ban a fogyasztóvédelmi hatóság 16 vizsgált esetbl 11 alkalommal állapította meg szexuális ingerkeltésre alkalmas áru tiltott reklámozását újságokban és interneten megjelent hirdetésekben. Ezzel szemben pornográf reklámmal, valamint szexuális szolgáltatás reklámjával nem találkoztak a munkatársak. 1 Sas István: Reklám és Pszichológia. Budapest, Kommunikációs Akadémia Könyvtár. 2007, 41. oldal) 6

9 5.8. Az árfeltüntetés szabályai A megalapozott ügyleti döntés meghozatalához, minden esetben nélkülözhetetlen az árak és egységárak jogszabály szerinti feltüntetése. Az ellenrzési idszak alatt a felügyelségek 692 esetben (az összes ellenrzés majd harmadát kiteven) végeztek árvizsgálatot. A vizsgálatok eredményeképp 180 alkalommal tapasztaltak valamilyen hiányosságot (26%), amely a tavalyi eredményhez képest 3 százalékpontos javulást jelent. Az árfeltüntetés megfelelségének vizsgálatakor a legmagasabb kifogásolási arány az egyéb reklámhordozók és az újságok, magazinok esetében merült fel (50%, illetve 45%). Míg a tavalyi évben az egyéb reklámhordozók vizsgálata során nem találtak a felügyelk kifogásolásra okot adó esetet, addig az idei évben az egyéb reklámhordozók kifogásolási aránya nagy mértékben romlott, ugyanakkor az újságok, magazinok esetében kapott eredmény 9 százalékpontos javulást mutatott a tavalyi adatokhoz képest. Szintén javult az internetes árfeltüntetések hiányosságainak elfordulása (32%), amely a tavalyihoz képest 6 százalékpontos csökkenést hozott. Fentieken túl nagymérték javuló tendenciát tükrözött a reklámújságokban történt árfeltüntetés kifogásolási aránya is, mely a tavalyi 26%-ról 13%-ra esett, ezen kívül a közterületi reklámok körében is 2 százalékpontos csökkenés volt megfigyelhet (24%). Ezzel szemben sajnálatos módon megntt a kifogásolási aránya a szórólapokon (16%-ról 25%-ra), valamint a televíziós és rádiós fórumokon (3%-ról 7,5%-ra) közzétett reklámoknak. Fenti eredmények alakulását az alábbi diagram mutatja be. Az árfeltüntetési kifogásolások megoszlásának összehasonlítása a szabálytalanság típusa szerint (%) nem egyértelm árfeltüntetés, nem könnyen azonosítható, vagy tisztán olvasható ár nem Ft-ban, hanem más valutában feltüntetett ár nem szabályszer egységár-feltüntetés egységár feltüntetésének hiánya bruttó árfeltüntetés hiánya 4% 6% 2% 3% 12% 24% 20% 18% 50% 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 5.9. A nyelvvédelmi törvény betartásának ellenrzése A felügyelségek munkáját 2013-ben is a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének Nyelvhelyességi Tanácsadó Testülete segítette a meghonosodott idegen nyelv kifejezések kérdésének eldöntése tekintetében. A nyelvvédelmi elírások betartásának ellenrzésére 154 alkalommal került sor, melyek közül 20 eset végzdött jogsértés megállapításával. Az így kapott 13%-os kifogásolási arány a korábbi javuló tendencia folytatását mutatja az elz évek eredményeinek sorában. A jogsértések közül a felügyelségek 12 alkalommal fedeztek fel szabálytalan idegen nyelv szöveget különböz reklámokban és 8 ízben fordult el szabálytalan idegen nyelv szöveg 7

10 kirakatokban. A legjellemzbb jogsértés továbbra is az akciós idszakokban történt angol nyelv feliratokkal való hirdetés volt Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök reklámozása Megfigyelhet, hogy sok az egészség megrzésére sarkalló hirdetés, hisz a téma mindenkit érint, kiemelt érdekldésre tart számot. Ezen reklámok vizsgálata során elengedhetetlen a tényszer, túlzásoktól mentes tájékoztatás meglétének ellenrzése, hiszen a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz reklámokban feltüntetett információk értékelése a fogyasztók számára sok esetben nehézséget jelenthet. A évi vizsgálatok során a hatóság munkájához a gyógyszerek és a gyógyszernek nem minsül gyógyhatású készítmények, az étrend-kiegészítk beazonosításában, továbbá a gyógyászati segédeszközök kapcsán a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minség- és Szervezetfejlesztési Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézete (GYEMSZI OGYI), az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI), valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) nyújtott szakmai segítséget. A gyógyszer- és a gyógyászati segédeszköz hirdetések ellenrzésének eredménye összesen 4%-os kifogásolási arányt mutat. A gyógyszerek reklámját 98 esetben ellenrizték, melybl 3 esetben került sor hatósági eljárás lefolytatására (3%), míg a 16 gyógyászati segédeszköz reklámból 2 esetben (12%) találtak kifogásolható reklámot a felügyelségek Egyéb reklámszabályok ellenrzési tapasztalatai A temetkezési szolgáltatásra vonatkozó reklámjogi elírások ellenrzései során elssorban a helyi sajtótermékekben és közterületi reklámhordozókon megjelent temetkezési szolgáltatások népszersítését kifogásolták a felügyelségek. A vizsgálat eredménye alapján a temetkezési szolgáltatások reklámjainak 24%-a ütközött jogszabályi elírásba (amely jelentsen kevesebb, mint a tavalyi 31%). A munkatársak a 25 ellenrzés során 6 alkalommal találtak szabálytalanságot, a legjellemzbb jogsértés pedig az idei évben is a hirdetések tartalmi elemeinek jogszabályszer feltüntetésével volt kapcsolatos. A reklámtörvény egyéb elírásait sért hirdetések körében 11 ellenrzést folytattak le a felügyelségek, melybl 2 végzdött kifogásolással. Mindkét esetben fegyver tiltott reklámozása miatt indult eljárás. A tavalyi évben elforduló, reklámtilalomba ütköz, terhességmegszakítást hirdet reklámmal az idei évben nem találkoztak a munkatársak, ezen kívül veszélyes eb, állatviadal, emberi szerv és szövet, illetve veszélyeztet, károsító magatartás reklámozását sem tapasztalták. A kozmetikumok reklámozásának ellenrzése során mindössze 2 eset vezetett kifogásolásra a 31 alkalomból, az egyik esetben a kozmetikumoknak terápiás hatást, a másik esetben nem valós, megtéveszt hatást tulajdonított a hirdetés. A fogyasztóknak nyújtott hitelt népszersít reklámok ellenrzése körében a 16 vizsgált esetbl egyben állapították meg a kötelezen feltüntetend adatok hiányát. Az új személygépkocsik reklámozására vonatkozó jogi rendelkezéseket maradéktalanul betartották a vizsgálat alá vont hirdetések, hiszen 31 esetbl egyetlen egy sem esett kifogásolás alá Reklámozó és közzétev azonosíthatósága A jogalkotó jogszabályi kötelezettségként rögzítette a reklámozó vállalkozás adatszolgáltatási kötelezettségét a reklámszolgáltató, valamint a reklám közzétevje felé, 8

11

12 FÜGGELÉK a gazdasági reklámtevékenység átfogó ellenrzéséhez, különös tekintettel a koruk, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk, anyagi helyzetük miatt különösen kiszolgáltatott fogyasztókat megtéveszt kereskedelmi gyakorlatra cím összefoglaló jelentéshez Az ellenrzés alapját az alábbi jogszabályok képezték: a gazdasági reklámtevékenység alapvet feltételeirl és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény; a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény; a fogyasztóvédelemrl szóló évi CLV. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdek közlemények magyar nyelv közzétételérl szóló évi XCVI. törvény; a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény; a fogyasztónak nyújtott hitelrl szóló évi CLXII. törvény; a szervezett bnözés, valamint az azzal összefügg egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló évi LXXV. törvény; a szerencsejáték szervezésérl szóló évi XXXIV. törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg szolgáltatások egyes kérdéseirl szóló évi CVIII. törvény; a nemdohányzók védelmérl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény; fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmérl szóló évi CXXXIV. törvény; az egészségügyrl szóló évi CLIV. törvény; a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény; a temetkrl és temetkezésrl szóló évi XLIII. törvény; az állatok védelmérl és kíméletérl szóló évi XXVIII. törvény; a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII.31.) Korm. rendelet; a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet;

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-1160/2014 dr. Farkas Mária Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S A szálláshelyekkel kapcsolatos megtéveszt

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: SEF-2259/2014 Témafelelős: Majlinger Zsuzsanna dr. Kassai Barbara Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S A gazdasági reklámtevékenység

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-418/2014. Csengeri Éva Balogh Edina Összefoglaló jelentés Az élelmiszerek származási helyével kapcsolatos megtéveszt

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A reklámtevékenység átfogó ellenırzésérıl, különös tekintettel a megtévesztı kereskedelmi gyakorlatokra és az egészségtudatosságot befolyásoló állítások valóságtartalmára Budapest,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: PIF-1126-3/2013 Témafelels: Mikó Róbert ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamos szerelési munkálatok során használt szerszámok mintavételezéssel

Részletesebben

CLV Partners Ügyvédi Iroda

CLV Partners Ügyvédi Iroda CLV Partners Ügyvédi Iroda 1 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv (Grt.) Termék-specifikus szabályozás (Gyftv; Hpt;) b2b b2c A tisztességtelen

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhıszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének vizsgálata Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S N E M Z E T I FOGYA S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E N R Z É S I FOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1580/2013. Témafelels: dr. Fehér Mónika dr. Üt Kristóf Benjámin Ö S S Z E

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FELÜGYELŐSÉGE. Tájékoztató

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FELÜGYELŐSÉGE. Tájékoztató 1 NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FELÜGYELŐSÉGE Tájékoztató 2009 év nyarán az idegenforgalmilag frekventált területeken végzett fogyasztóvédelmi ellenőrzésekről Székesfehérvár,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: PIF-1076-3/2014. Témafelels: Szcs Csaba ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Elektromos grillek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenrzésérl

Részletesebben

REKLÁMTÖRVÉNY. Termékspecifikus tilalmak és -korlátok. általános tilalom:

REKLÁMTÖRVÉNY. Termékspecifikus tilalmak és -korlátok. általános tilalom: BME MBA Termékspecifikus tilalmak és -korlátok általános tilalom: Tilos az olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik. Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja. A szexuális

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft. POP Print Online és Piac Kft.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft. POP Print Online és Piac Kft. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: Vj/068-46/2012. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról l szóló. gyakorlatában

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról l szóló. gyakorlatában A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról l szóló törvény alkalmazása az NFH gyakorlatában dr. Szöll llısy András Hatósági és s Jogi FıosztF osztály UCP és s KözérdekK

Részletesebben

Hyperol reklám. határozatot.

Hyperol reklám. határozatot. ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACY H-1051 Budapest V., Zrínyi u. 3. : 1372 POB. 450. /Fax (06 1) 88-69-300/(06 1)88-69-460 E-mail:ogyi@ogyi.hu Hyperol reklám Közzététel napja:

Részletesebben

Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata. 2010. május 18. dr. Balogh Virág

Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata. 2010. május 18. dr. Balogh Virág Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata 2010. május 18. dr. Balogh Virág Miről lesz szó? 1. Szervezeti háttér 2. Jogszabályi háttér 3. Közgazdasági háttér 4. A gyógyhatás -ra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 3 éves (2007-2009) tevékenységéről szóló összefoglaló

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 3 éves (2007-2009) tevékenységéről szóló összefoglaló A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 3 éves (2007-2009) tevékenységéről szóló összefoglaló A jelentés adatai a kérdőív alábbi pontjaihoz tartoznak: 3.2.5 3.2.7 3.3.2 2007 év Dohánytermékek tiltott reklámozása

Részletesebben

Dohánytermék forgalmazás fogyasztóvédelemi szemszögből

Dohánytermék forgalmazás fogyasztóvédelemi szemszögből Dohánytermék forgalmazás fogyasztóvédelemi szemszögből (A fiatalkorúak különös védelmére vonatkozó szabályok, a rendelkezések betartásának ellenőrzése) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 2015. Május

Részletesebben

Összefoglaló jelentés. Gyermek- és babaápolási kozmetikumok vizsgálata

Összefoglaló jelentés. Gyermek- és babaápolási kozmetikumok vizsgálata NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: NFH-EVL-563-1/2013. Készítette: Jakab Krisztina Összefoglaló jelentés Gyermek- és babaápolási kozmetikumok vizsgálata Budapest,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a gázmérők hitelesítési cseréjének vizsgálatáról Budapest, 2013. november NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1590/2013. Témafelelős:

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S N E M Z E T I FOGYA S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E N R Z É S I FOSZTÁLY Iktatószám: SEF-400/2014 Témafelels: dr. Fehér Mónika dr. Bélteky-Tóth Ágnes Ö S S Z E F O

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ELLENŐRZÉSI GYAKORLATA A hatóság 2004 óta évről-évre, visszatérő rendszerességgel

Részletesebben

Vállalkozások és a REKLÁM

Vállalkozások és a REKLÁM Vállalkozások és a REKLÁM 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 Nem foglalkozik megtévesztő reklámmal

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

- hogy valamennyi értékesítésre kínált termék esetén tüntesse fel a termék eladási árát,

- hogy valamennyi értékesítésre kínált termék esetén tüntesse fel a termék eladási árát, Iktatószám: Tárgy: BAO/001/00430-0004/2014 Határozat Kovács István egyéni vállalkozót (székhelye: 7915 Dencsháza, Petőfi u. 47; adószáma: 65929331-2-22 a továbbiakban: Vállalkozó) arra kötelezem, - hogy

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: NFH-EVL-1112/2/2014 Témafelelős: Seres Gabriella ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Fagyálló szélvédőmosók vizsgálata Budapest, 2014.

Részletesebben

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20.

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20. A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN 2014. május 20. FONTOSABB JOGSZABÁLYOK egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-1733/2013. Balogh Edina Csengeri Éva Összefoglaló jelentés Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési

Részletesebben

H Í R L E V É L 2008. szeptember

H Í R L E V É L 2008. szeptember H Í R L E V É L 2008. szeptember A tartalomból I. FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNY... 2 1. Bírságok... 2 1. Egyéb jogkövetkezmények, végrehajtás... 2 II. A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK CZINEGE ÁGNES NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: PIF-570/2014. Készítette: Pálné Tóth Márta Összefoglaló jelentés a kerékpárra szerelhet gyermekülések laboratóriumi vizsgálattal egybekötött

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY. Összefoglaló jelentés

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY. Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: SEF-886/2013 Témafelels: Tolvaj Ágnes Haklik Andrea Összefoglaló jelentés A száraztészták laboratóriumi vizsgálattal egybekötött

Részletesebben

A nemzeti dohányboltokra vonatkozó, fogyasztóvédelmi hatáskörbe tartozó szabályok, és azok betartásának ellenőrzése

A nemzeti dohányboltokra vonatkozó, fogyasztóvédelmi hatáskörbe tartozó szabályok, és azok betartásának ellenőrzése A nemzeti dohányboltokra vonatkozó, fogyasztóvédelmi hatáskörbe tartozó szabályok, és azok betartásának ellenőrzése dr. Kassai Barbara 2015. Szeptember 16-17. Áttekintés Bevezetés, jogszabályi háttér A

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: PIF-537/2014. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a cumik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenrzésérl Az összefoglaló jelentést készítette:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Mentes jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenırzése e jelölések valóságtartalma tekintetében Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj 86/2007/017. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-2184-4/2014 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről Az összefoglaló jelentést összeállította:

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S Vj 54/2007/30. V E R S E N Y T A N Á C S A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Anton Schlecker GmbH Magyarországi Fióktelep eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. január 29-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Alkalmazandó 2014. július 1-jétől

Alkalmazandó 2014. július 1-jétől ŰRLAP FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT, ÜZLETI DÖNTÉSEK TISZTESSÉGTELEN BEFOLYÁSOLÁSA, ÉS JOGSÉRTŐ ÖSSZEHASONLÍTÓ REKLÁM BEJELENTÉSÉHEZ Alkalmazandó 2014. július 1-jétől A

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. június 4-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy az

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: SEF-2208/2014 Témafelelős: Majlinger Zsuzsanna Tolvaj Ágnes Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S A 18. életévet be nem

Részletesebben

(Az adatok a budapesti adatokat nem jelenítik meg!)

(Az adatok a budapesti adatokat nem jelenítik meg!) Megyei egyenlõbánásmód-referensek ügyfélfogadási adatai kommunikáció, ügyfélfelégedettség-mérés, ügyfélforgalom 2009. szeptember 1. és 2015. január 31. közötti idõszakban (Az adatok a budapesti adatokat

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2009. március 1-jétől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez

Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez ÖRT Szakmai Fórum 2008. szeptember 9., Budapest Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez Új fogyasztóvédelmi szabályok Az Országgyűlés 2008. június 9-én elfogadta: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. szeptember 27-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. január 1-jétől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma

Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2009. január 1-jétől érvényes jegyzéke 1. Kötelezettség jellegű

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálatáról, különös tekintettel az áruházláncok akciós ajánlataira Budapest, 2015. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2012. február 29-tıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az idegenforgalmi fıszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenırzésérıl, különös tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre és a taxi-szolgáltatás

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra.

A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra. Iktatószám: Tárgy: BAO/001/00567-0001/2014 Kötelezésre szóló határozat A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra Kötelezem,

Részletesebben

Gyógyszerreklám-felügyeleti határozatok. Schüssler-féle szöveti sók reklám

Gyógyszerreklám-felügyeleti határozatok. Schüssler-féle szöveti sók reklám ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET 1051. Budapest V. Zrínyi u. 3. Levélcím: 1372 Postafiók 450 Telefon: (36)-1-886-9300 Telefax: (36)-1-886-9467 Gyógyszerreklám-felügyeleti határozatok Schüssler-féle szöveti

Részletesebben

2008. évi XLVIII. törvény. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. Általános rendelkezések

2008. évi XLVIII. törvény. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. Általános rendelkezések 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Az Országgyűlés a polgárok, így különösen a fiatalkorúak egészségének védelme, a társadalom rendjére

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Gazdasági Versenyhivatal 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.

Gazdasági Versenyhivatal 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt. Gazdasági Versenyhivatal 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) Utolsó módosítás hatálybalépése: 2013. július 1. A 2008. június 28-án

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. június 3-tól

Részletesebben

1054 Budapest, Alkotmány u. 5 472-8864 472-8860

1054 Budapest, Alkotmány u. 5 472-8864 472-8860 1054 Budapest, Alkotmány u. 5 472-8864 472-8860 Vj-100/2005/10. Ikt. sz. : /2005 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bookline Magyarország Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma.

1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. július 01-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. január 29-étől

Részletesebben

1997. évi LVIII. törvény. a gazdasági reklámtevékenységről. Általános rendelkezések

1997. évi LVIII. törvény. a gazdasági reklámtevékenységről. Általános rendelkezések 1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről Az Országgyűlés - a fogyasztói érdekek védelmének biztosítása, valamint a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi jólétet szolgáló piaci verseny

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY Iktatószám: SEF-1366/2014 Témafelel s: Tolvaj Ágnes Haklik Andrea Összefoglaló jelentés a tejtermékek vizsgálatáról a megtéveszt jelölések

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 1 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 58/2005/13. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a CBA Kereskedelmi Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t VERSENYTANÁCS Vj 146/2006/16. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Tárkány Autóház Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban indított

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: NFH-EVL- 00948/2014 Készítette: Katona Mária Összefoglaló jelentés Fényvéd tartalmú, illetve tartósítószer-mentes jelöléssel

Részletesebben

1997. évi LVIII. törvény. a gazdasági reklámtevékenységről

1997. évi LVIII. törvény. a gazdasági reklámtevékenységről 1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről Az Országgyűlés - a fogyasztói érdekek védelmének biztosítása, valamint a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi jólétet szolgáló piaci verseny

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Autókereskedéseket, autószervizeket és autósboltokat ellenőriztek a hatóságok

Autókereskedéseket, autószervizeket és autósboltokat ellenőriztek a hatóságok Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 45/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Közlekedési Hatóság összehangolt

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A reklámközvetítésre és a médiahirdetési felületek (reklámhelyek) értékesítésére vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenırzésérıl Budapest, 2016. február Iktatószám: SEF-282/2016

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY FOGYASZTÓVÉDELMI OSZTÁLY ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY FOGYASZTÓVÉDELMI OSZTÁLY ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY FOGYASZTÓVÉDELMI OSZTÁLY Iktatószám: FVO-590/2013. Témafelelsök: Dienes Katalin Tolvaj Ágnes ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elrecsomagolt élelmiszerek

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

T/5451. számú. törvényjavaslat. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. Előadó: Dr.

T/5451. számú. törvényjavaslat. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. Előadó: Dr. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5451. számú törvényjavaslat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Előadó: Dr. Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter 2008. április

Részletesebben

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA Dr. Maklári-Papp Judit ügyvéd együttműködésben a Réti, Antall és Madl Ügyvédi Irodával 2007. február 22. Reklámozási szabályok rendszere ágazati szabályozás Korábbi

Részletesebben

Miniszteri Közlemény

Miniszteri Közlemény Miniszteri Közlemény A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja értelmében a következőket teszem közzé. 1. Évente 6 millió jármű áthaladásánál

Részletesebben

Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes

Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes A rendezvény időpontja: 2014. január 11 12., szombat és vasárnap A rendezvény helyszínei: Pest megye Budakalász és Szentendre

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot

VERSENYTANÁCS. határozatot VERSENYTANÁCS Vj-122/2006/23. Ikt.sz: Vj-122/2006/15. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a GfK Hungária Piackutató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

Dr. Kathi Attila. Társadalmi Kapcsolatok FőosztF. jváros, 2010. február r 25.

Dr. Kathi Attila. Társadalmi Kapcsolatok FőosztF. jváros, 2010. február r 25. Az NFH 2009. évi tevékenys kenységének nek értékelése, a 2010. év v ellenőrz rzéseinek főf irányai Dr. Kathi Attila Főosztályvezető Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Társadalmi Kapcsolatok FőosztF osztálya

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN 2012. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 2062-2082 3 I. B E V E Z E T É S A rendőrség legalapvetőbb

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk A muzeális intézmények működési vonatkozású statisztikai adatait a statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett intézmények által feltöltött

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus hírközlési szolgáltatók ellenőrzéséről Budapest, 2012. november N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E NŐ R

Részletesebben

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Az Országgyűlés a polgárok, így különösen a fiatalkorúak egészségének védelme, a társadalom rendjére

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság Iktatószám: Tárgy: GY/001/00357-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607F-00034 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

Részletesebben

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE Európai Szociális Alap A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 azonosító számú,

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes OKTM Országos

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. Gyógy- és wellness szállodák marketingkommunikációja II. Országos Konferencia. 2015.03.04. Előadó: dr. Fekete Zoltán Titusz

RSM DTM Hungary Zrt. Gyógy- és wellness szállodák marketingkommunikációja II. Országos Konferencia. 2015.03.04. Előadó: dr. Fekete Zoltán Titusz RSM DTM Hungary Zrt. Gyógy- és wellness szállodák marketingkommunikációja II. Országos Konferencia 2015.03.04. Előadó: dr. Fekete Zoltán Titusz Tartalom 1. Adóköteles tevékenység 2. Reklámadó alanya 3.

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

2015. évi... törvény. az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró l

2015. évi... törvény. az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró l Országgy űlés tliv tale lrományszéwn: Skda6 2015. évi.... törvény Érlett: 1015»L L 0 2 az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró

Részletesebben